Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet"

Átírás

1 Kísérleti tankönyv 1 Olvasás munkafüzet II. kötet

2 A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 évfolyama számára megnevezésű kerettanterv Magyar nyelv és irodalom tantárgy előírásainak. Tananyagfejlesztők: JEGESI KRISZTINA, FALUSINÉ VARGA TÜNDE Alkotószerkesztők: MISKOLCI SZILVIA, KÓRÓDI BENCE Vezető szerkesztő: KÓRÓDI BENCE Tudományos-szakmai lektor: KOÓSNÉ SINKÓ JUDIT Pedagógiai lektor: BOSÁNYI ÉVA Nyelvi lektor: lektor: HEDVIG OLGA MÁRIA Fedélterv: Fedélterv: SLEZÁK SLEZÁK ILONA ILONA Látvány- és tipográfiai terv: DÁNIEL ANDREA, FEKETE GABRIELLA Látvány- és tipográfiai terv: DÁNIEL ANDREA, FEKETE GABRIELLA Illusztrációk: BÓDI KATALIN Illusztrációk: BÓDI KATALIN Fotók: 123RF, Cultiris Kulturális Képügynökség, Wikipedia Fotók: 123RF, Cultiris Kulturális Képügynökség, Wikipedia A tankönyv szerkesztői ezúton is köszönetet mondanak mindazoknak a tudós és tanár tankönyv szerkesztői ezúton is köszönetet mondanak mindazoknak tudós és tanár szerzőknek, akik az elmúlt évtizedek során olyan módszertani kultúrát teremtettek, szerzőknek, akik az elmúlt évtizedek során olyan módszertani kultúrát teremtettek, amely a kísérleti tankönyvek készítőinek is ösztönzést és példát adott. Ugyancsak amely kísérleti tankönyvek készítőinek is ösztönzést és példát adott. Ugyancsak köszönetet mondunk azoknak az íróknak, költőknek, képzőművészeknek, akiknek alkotásai köszönetet mondunk azoknak az íróknak, költőknek, képzőművészeknek, akiknek alkotásai tankönyveinket gazdagítják. tankönyveinket gazdagítják. ISBN ISBN Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadásért felel: dr. Kaposi József főigazgató kiadásért felel: dr. Kaposi József főigazgató Raktári szám: FI Raktári szám: FI Műszaki szerkesztő: Horváth Zoltán Ákos Műszaki Nyomdai szerkesztő: előkészítés: Horváth Dániel Andrea Zoltán Ákos Nyomdai Terjedelem: előkészítés: 10,3 (A/5) Dániel ív, tömeg: Andrea 208 gramm Terjedelem: 10,3 (A/5) ív, tömeg: 208 gramm A könyvben felhasználásra került a Beszéd és Olvasás munkafüzet osztályosoknak című A mű, könyvben Műszaki felhasználásra Kiadó, Szerzők: került a Jegesi Beszéd Krisztina, és Olvasás Matkovitz munkafüzet Katalin, osztályosoknak valamint a Betűn című mű, innen... Műszaki Szövegértés kiadó, munkafüzet Szerzők: osztályosoknak Jegesi Krisztina, című Matkovitz mű, Műszaki Katalin, Kiadó, valamint a Betűn innen... Szerzők: Szövegértés Jordanidisz munkafüzet Ágnes, Matkovitz osztályosoknak Katalin. Grafikus: című mű, Bódi Műszaki Katalin. kiadó, Szerzők: Alkotó- és Jordanidisz felelős szerkesztő: Ágnes, Matkovitz Kóródi Bence Katalin. Grafikus: Bódi Katalin. Alkotó- és felelős szerkesztő: Kóródi Bence kiadás, 2014 Nyomta kiadás, az 2014 Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen Nyomta Felelős vezető: és kötötte György az Alföldi Géza vezérigazgató Nyomda Zrt., Debrecen Felelős A nyomdai vezető: megrendelés György Géza törzsszáma: vezérigazgató A Kötötte nyomdai a Dürer megrendelés Nyomda törzsszáma: Kft., Gyula Felelős vezető: Kovács János ügyvezető igazgató

3 Jelmagyarázat Mondd ki! Karikázd be! Színezd ki! Rajzold le! Kösd össze! Olvasd el! Tapsold le! Jelöld! Írd le! Hallgasd meg! Húzd alá! Játsszunk! Párban vagy csoportban dolgozz! 3

4 g G Fűzd fel a színes gombokat a minta szerint! Színezd ki a g hangot tartalmazó szavak képeit! A pillangó csak ezekre a képekre száll rá! Vonallal kösd össze a pillangó útját! Hol hallod a g hangot? Színezd ki a g hang helyét! Melyik virágról potyogtak le a szirmok? Kösd össze a virággal! ÚG GÁ GÚ ÁG GŐ ŐG gá gő gú őg úg ág 5. Keresd meg a g hangot jelölő betűket! Mondd ki! Színezd ki! g m j i l g ó n g z G e t g i g 4

5 f t Rajzold le a képeket a jobb oldalon lévő négyzetrácsba! Olvasd el a szavakat! Rajzold le! tej-föl fe-ke-te folt fu-tó Olvasd el a kérdéseket! Húzd alá a helyes választ! Mit fej Fe-ri? Fil-met. Fé-sűt. Te-he-net. Mi-től fél Fa-ti-me? A fá-tól. A far-kas-tól. A fi-ók-tól. Mit ké-szí-tett a fod-rász? Fo-tót. Fű-szá-lat. Fo-na-tot. Mit néz Fü-löp? Fil-met. Cif-rát. Tré-fát. 5

6 Melyik fa ugyanolyan, mint az első? Karikázd be! 5. Hol hallod a f és a v hangot? Színezd zöldre a f, pirosra a v hang helyét! 6. Olvasd el a mondatokat! Egészítsd ki a rajzot a mondatok alapján! A fa-lu kö-ze-pén temp-lom é-pült. A temp-lom mel-lé fűz-fát ül-tet-tek. A temp-lom fö-lött fel-hők van-nak. A fel-hők kö-zött lát-ni a na-pot. 6

7 ny Ny Mely ruhadarabokat viselheti a lány és melyeket a fiú? Kösd össze! Színezd ki azokat, amelyek nevében hallod a ny hangot! Hol hallod a ny hangot? Színezd ki a ny hang helyét! Olvasd el a szavakat! Kösd össze a megfelelő képpel! kö-peny moz-dony fény-kép füg-göny MOZ-DONY FÉNY-KÉP KÖ-PENY FÜG-GÖNY 7

8 g k Melyik korsó füle áll jobbra? Melyiké áll balra? Színezd ki különböző színnel! Melyik hangot hallod a kép nevében? Kösd össze a képet a betűvel! k g Színezd ki más-más színnel a betűrácsba rejtett értelmes szavakat! Balról jobbra és felülről lefelé is keress! k g u m i k g a k r á g ó k k a n á l g k a p é k ő k g s a z e z g k g k u k a g k Olvasd el a szavakat! Kösd össze őket a megfelelő képekkel! kép gép fok fog 8 GÉP KÉP FOG FOK

9 g d Rakd sorrendbe a napszakokat! Számozással jelöld a sorrendet! reg-gel dél-u-tán dél éj-sza-ka es-te dél-e-lőtt Gitta és Dani bélyeget gyűjtenek. Kösd a bélyegeket a gyerekekhez! Hogy hívják a képeken lévő gyerekeket? Kösd össze! Gás-pár sző-ke ha-jú. Min-dig ne-vet, és so-kat gör-desz-ká-zik. Gi-zel-la sze-me zöld. Ked-venc ru-há-ja a zöld rö-vid-nad-rág és a sár-ga ing. Ger-gő ked-ves fi-ú. Min-den szer-dán he-ge-dül-ni ta-nul. Ág-nes ma nem jó-ked-vű. El-ve-szí-tet-te az új haj-gu-mi-ját. Ge-de-on ma-gas fi-ú. Fe-ke-te a ha-ja. Kék a sze-me. 9

10 cs Cs Melyik virágcsokor ugyanolyan, mint az első? Keresd meg! Karikázd be! Melyik tárgy melyik körvonalhoz illik? Kösd össze! Utána mondd ki a képek nevét! Melyikben hallod a cs hangot? Színezd ki a képét! Melyik kép nevében hol hallod a cs hangot? Színezd ki a cs hang helyét! Olvasd el a szavakat! Készíts rajzot róluk! csu-ka cso-ki csá-kó 10

11 ny n Merre mutatnak a nyilak? Színezd ki pirossal a jobbra fölfelé, kékkel a balra lefelé mutató nyilakat! Mit látsz a képeken? Mondd ki! Melyik hangot hallod? Kösd össze a képet a betűvel! ny n Olvasd el a szavakat! Rajzold le! Foglald mondatba őket! tá-nyér kan-na nö-vény Kösd össze a képeket a szavaknak megfelelő sorrendben! ke-nyér könyv vo-nal sün te-nyér 11

12 ny j Színezd ki a betűrácsban lévő betűket a mintának megfelelően! ny, Ny n, N j, J Ny n j Ny N n Ny J N ny n ny N Ny N Ny J n ny j Tagold szavakra a betűsorokat álló egyenes vonalakkal! Olvasd el a szavakat! szárnyrojtnyájszörnykönnyfényhajfejtnyitnyárs Melyik szó hiányzik a mondatból? Színezd az üres szókártyákat a mondatokba illő szavaknak megfelelő színűre! Olvasd fel a mondatokat! to-rony A a-lap-a-nya-ga a liszt. nyáj A kék ter-mé-sű szú-rós nö-vény. kö-kény A ma-gas é-pít-mény. ke-nyér A le-ge-lé-sző ju-hok cso-port-ja. Rajzolj a mondatoknak megfelelően! Az el-ső jel-vény-re raj-zolj to-jást! A har-ma-dik jel-vény-re raj-zolj szú-nyo-got! A kö-zép-ső jel-vény-re raj-zolj sár-kányt! 12

13 b B Melyik karjukat emelik fel a gyerekek? Kösd össze a gyerekeket a megfelelő szóval! bal jobb Hol hallod a b hangot? Színezd ki a b hang helyét! Kösd össze a szavakat a képekkel! bó-ja bo-ci bá-bu ba-ri BÁ-BU BA-RI BÓ-JA BO-CI Készíts rajzokat a szavak alá! ba-ba bú-tor Bel-la ci-ca 13

14 cs sz A gyerekek azokat a szavakat keresik, amelyekben a pólójukra írt betű megtalálható. Kösd össze a gyerekeket a megfelelő képpel! cs sz Kösd össze az összetartozó képeket és a hozzájuk tartozó szavakat! csat csont tó-csa tár-csa Alkoss két szóból egy új, értelmes szót a képek alapján! lo-cso-ló pa-la-csin-ta táv harc ko-csi kan-na sü-tő cső Olvasd el a szavakat! Mit látsz a képen? Húzd alá a helyes szót! 14 e-tet e-cset csel szel szó-nok csó-nak

15 cs s Színezd ki a képet a betűknek megfelelően! Cs C Sz S Díszítsd a csészéket a leírásoknak megfelelően! Folytasd magadtól a díszítést a többi csészén! sár-ga és kék csí-kos csé-sze pi-ros és sárga kockás csé-sze sár-ga és kék csí-kos csé-sze Olvasd el a mondatokat! Mi hiányzik a rajzról? Egészítsd ki! A ké-pen nyolc kis-ci-ca van. Az anya-macs-ka mel-lett he-ver-nek. Cir-mi, a ki-csi ci-ca nem fek-szik, ha-nem csü-csül. 15

16 ty Ty Melyik kézre valók a kesztyűk? Kösd össze! bal jobb Mi kerül a batyuba? Kösd össze! Ty ty Hol hallod a ty hangot? Színezd ki a ty hang helyét! Keresd meg a kártyák párját! Színezd a párokat egyformára! Minden párhoz más színt használj! pin-tyő-ke re-kety-tye haty-tyú fü-tyü-lő FÜ-TYÜ-LŐ HATY-TYÚ PIN-TYŐ-KE RE-KETY-TYE 16

17 b d Keresd meg és írd át színes ceruzával a minta szerint a betűket! b h d Számozással rakd sorrendbe a hét napjainak neveit! kedd hét-fő szer-da szom-bat va-sár-nap csü-tör-tök pén-tek Összekeveredtek a betűk! Alkoss értelmes szót belőlük! Rajzold le! jahó dalá tob kéba Egészítsd ki a bohóc rajzát a mondatoknak megfelelően! Színezd ki! Utána mondd el, hogy mi a különbség a két bohóc között! A bo-hóc ha-ja gön-dör. A nad-rág-ja koc-kás. A mel-lé-nye csí-kos. A gomb-ja-i csil-lag for-má-jú-ak. 17

18 b p Mit látsz a képen? Mondd ki! Melyik hangot hallod? Kösd össze a képet a betűvel! b p d Karikázd be a betűsorban a b, p, d betűket! b p d b p d g k d b k p d p b k f d p b d p k f p b Kinek küldjük a leveleket? Kösd össze a borítékokat a nevekkel! b B Dá-vid Pis-ti Pan-ni d D Pi-ros-ka Ben-de-gúz Di-a Bé-la Ben-ce p P Bar-ba-ra Dó-ra Pa-li 18

19 zs Zs Olvasd el a szavakat! Rajzold meg a hozzájuk tartozó képeket az üres négyzetrács megfelelő helyére! zsi-neg zsák rúzs da-rázs dé-zsa ró-zsa zsem-le Színezd ki, hol hallod a zs hangot! Karikázd be a zs hanghoz tartozó betűket! ZS zs ny Zs zs gy Zs Zs zs Zs Ny Zs zs zs ZS ny Kösd össze a gyerekek arcképét a névkártyával! Zsu-zsa Zsi-ga De-zső Re-zső Zsó-ka Zsolt 19

20 ty ny Színezd ki a ny, ty hangnak megfelelő betűket! j, J ty, Ty ny, Ny j J J j J J J j J Olvasd el a kérdéseket! Húzd alá a választ! Segítenek a képek. Mi po-tyog a fá-ról? A kör-te. Az á-fo-nya. Az al-ma. Mi ke-tyeg? A rá-di-ó. Az ó-ra. A sző-nyeg. Mi nye-rít? A szú-nyog. A ló. A tyúk. Mi zö-työg? Az a-utó. A pony-va. A sze-kér. Mi fü-tyül? A haty-tyú. A ri-gó. A nyúl. 20

21 ty t Mi hiányzik a sorból? Rajzold be a hiányzó képet! Mely hangokat hallod a képek nevében? Kösd a hangoknak megfelelő betűkhöz a képeket! cs j t ty Olvasd el a szókapcsolatokat! Rajzold le őket! hat pöty-työs lab-da két kan-csó tej hat tyúk-to-jás Húzd át az értelmetlen mondatokat! Te-le a tyúk-ól csont-tal. A csi-be a tyúk-to-jás-ból kelt ki. Ha-va-zás u-tán la-tya-kos az út. A pinty jól ú-szik. A ponty a tyúk-lét-rán má-szott az ól-ba. 21

22 gy Gy Merre megy a gyík? Melyik megy jobbra fel? Karikázd be! Melyik kép nevében hallod a gy hangot? Kösd össze a betűvel! gy Gy Olvasd el a kérdéseket! Kösd össze a helyes válasszal! Mi-kor rü-gye-zik a mo-gyo-ró-bo-kor? té-len Mi-kor é-rik a meggy? ősz-szel Mi-kor fagy be a tó vi-ze? Mi-kor men-nek a gye-re-kek e-lő-ször is-ko-lá-ba? ta-vasz-szal nyá-ron 22

23 zs sz A nagybetűs szavak csoportokat jelölnek. Melyik csoportba tartoznak a kisbetűs szavak? Színezd ki a szókártyákat a csoportjuk színével! ÉTEL SZER-SZÁM BÚ-TOR zsem-le sza-lon-cu-kor szék fű-rész pá-ri-zsi ma-zso-la sza-lá-mi szek-rény Színezd a zs és a sz hangok helyét! sz zs Mi van a zsebekben? Rajzold bele! zseb-kés szil-va zseb-ken-dő zsi-nór Olvasd el a szókapcsolatokat! Rajzold le őket! sár-ga szir-mú ró-zsa ró-zsa-szín szir-mú szeg-fű rozs-dás szeg 23

24 zs z Figyeld meg a három állat sorrendjét! Keresd meg az ugyanolyan sorrendben következő állatokat! Karikázd be őket! Mit látsz a képeken? Mondd ki! Melyik hangot hallod a szóban? Kösd össze a képet a megfelelő betűvel! zs z s Alkoss szavakat a szótagokból! Kösd össze a képpel! -ra- pi- -mis -kés zseb- -zsa- pi- -ma Melyik betű hiányzik a szóból? Kösd össze a szót az odaillő betűvel! Több megoldás is lehetséges! De-...ő zs z s á-...ó pa-rá......eb-ra kor-...ó me-...ő 24

25 dzs Dzs Mi nem illik a képre? Karikázd be! Színezd ki a dzs hang helyét a képek alatt! Olvasd el a két szókapcsolatot! Rajzold le őket! két ü-veg e-per-dzsem há-rom po-hár al-ma-dzsúsz 25

26 gy ty Mit látsz a képeken? Mondd ki! Melyik hangot hallod? Kösd össze a képet a betűvel! gy j d Kösd össze a szavakat és a hozzájuk tartozó képeket! na-gyí-tó ke-tye-gő he-gye-ző to-tyo-gó Keress ugyanolyat, mint ami a színes keretbe van írva! Színezd ki! e-gye-dem be-gye-dem e-gye-de-dem be-gye-dem e-gye-dem be-gye-dem e-gye-dem be-gye-de-dem Alkoss értelmes mondatokat! Színezd egyforma színűre az összetartozó kártyákat! Gyu-la ó-rá-ja ke-tyeg, Ma-tyi el-fúj-ta a gyer-tyát, A gye-re-kek a szo-bá-ban kár-tyáz-nak, 26 de már nem jár pon-to-san. mert kinn zu-hog az e-ső. e-zért sö-tét lett a kony-há-ban.

27 gy ny Gyöngyvér, Gábor és Nyék olyan állatok képeit gyűjtik, amelyek nevében hallani a nevük kezdőbetűit. Kösd össze az állatok képeit és a gyerekeket! Olvasd el! Jelöld a különböző betűket a betűsorban! gy g ny Gy G Ny Ny gy g Gy ny gy Gy Ny ny g G ny Gy Ny ny g Ny G gy g Ny Gy g ny Olvasd el a szókártyákat! Színezd ki ugyanolyan színnel azokat, amelyek csak egy hangban különböznek! nyár gyom gyár Gyu-szi a-nya a-gya nyu-szi nyom Alkoss három új szót! Melyik szó melyikkel illik össze? Kösd össze őket! Válassz ki egyet! Rajzold le! nyuggyógygyü-mölcs- nö-vény ko-cso-nya ágy 27

28 ly Ly Melyik egér jut be az egérlyukba? Színezd ki az útját! Mit látsz a képeken? Mondd ki! Melyikben hallod a ly betűvel jelölt hangot? Kösd a képet a betűhöz! ly Hol hallod a ly betűvel jelölt hangot? Színezd ki a helyét! Melyik két szó tartozik össze a bal és a jobb oldal szavai közül? Keresd meg a párokat! Kösd össze őket! bo-rí-ték pénz ta-nu-ló kas-tély osz-tály ki-rály bé-lyeg per-sely 28

29 dzs zs Merre repülnek a lándzsák? Mondd el felülről lefelé! Rajzold át színessel a balra felfelé repülő lándzsákat! Mit látsz a képeken? Mondd ki! Mi van a ládákra írva? Kösd össze a megfelelő ládával a képet! Keresd meg a dzs, zs, d, cs hangnak megfelelő betűket! Írd át a mintának megfelelő színnel! Alkoss szavakat! Színezd egyformára az összetartozó szótagkártyákat! lán- dzsun- pezs- tün- cse- Zsi- gel gő dzsa rép ga dér 29

30 dz Dz Keress az elsővel megegyező formájú madzagokat! Írd át színes ceruzával! Mit látsz a képeken? Mondd ki! Melyikben hallod a dz hangot? Kösd öszsze a betűvel! dz DZ Húzd át az értelmetlen mondatkártyákat! Az e-dző a fu-tó-kat e-dzi. A meccs e-lőtt a csa-pat e-dző-tá-bor-ba vo-nul. A bo-dza-bo-kor té-len vi-rág-zik. Az at-lé-ták az e-dző-pá-lyán e-dze-nek. A hal pe-dzi a csal-ét-ket. A gi-lisz-ta gyű-rű-dzik. A te-hén e-dző-ci-pő-ben az e-dző-pá-lyán edz. A bo-dza vi-rá-gá-ból fi-nom szörp ké-szül. Bor-só-dzik a há-tam a me-leg-től. 30

31 ly ty Keresd meg és színezd ki a ly, ny, gy, ty betűket! Alkoss két szóból egy új szót! Kösd össze őket! Válassz ki egyet! Rajzold le! hótyúkágygőz- a-nyó moz-dony pe-hely ne-mű Olvasd el a mondatokat! Kösd össze a képekkel! A ház ké-mé-nyén fész-ket ra-kott a gó-lya. Har-kály ko-pá-csol a je-ge-nye-fán. A ma-i e-béd megy-gyes de-re-lye. Olvasd el a mondatokat és a kérdéseket! Válaszolj rajzzal! Mi-hály va-jas ke-nye-ret e-szik. Mit e-szik Mi-hály? I-bo-lya tyúk-hús-le-vest főz. Mit főz I-bo-lya? 31

32 ly j Olvasd el a betűket! Jelöld a ly, l, j hangoknak megfelelő betűket! ly j l ly l j LY J j L Ly J ly j L l J L ly J LY A nagybetűs szavak csoportokat jelentenek. Csoportosítsd a kisbetűs szavakat! Kösd össze a nagybetűs szavakkal őket! MA-DA-RAK VÍ-ZI JÁR-MŰ-VEK gó-lya ha-jó tu-taj hé-ja si-rály só-lyom u-szály puly-ka Olvasd el a szókapcsolatokat! Kösd össze őket a képükkel! ö-reg ki-rály lyu-kas pó-ló mély fo-lyó te-le vá-lyú mély folyó lyukas póló tele vályú öreg király 32 Olvasd el a leírást! Egészítsd ki a rajzot! Ká-roly ha-ja és ba-ju-sza fe-ke-te. A lá-bán gör-kor-cso-lya van. A nad-rág-ja ki-lyu-kadt, mi-kor el-e-sett a kor-cso-lyá-val.

33 dz z Melyik hangot hallod a képek nevében? Kösd össze a képeket és a hangoknak megfelelő betűket! dz c z Mely szó nem illik a sorokba? Húzd át! e-dzés lo-pó-dzik ma-dzag pe-dzi dzsip ké-rő-dzik lán-dzsa man-dzset-ta nin-dzsa ti-né-dzser brin-dza del-fin dár-da ken-dő di-vat e-dző-pá-lya kedd Válaszd ki a szavak közül a mondatokba illőt! Kösd a megfelelő mondatokhoz a szókártyákat! e-dző-te-rem ké-redz-ke-dik ben-dzsó ka-land pad-li-zsán le-pe-dő fin-dzsa rá-di-ó E-zen a he-lyen edz-hetsz. Pen-ge-tős hang-szer. Készíts rajzot a szöveghez! Rajzold meg mind a három madzagot! A sár-ga ma-dzag rö-vi-debb a kék ma-dzag-nál. A zöld ma-dzag a leg-hosz-szabb. 33

34 x X, q Q, w W Mely szavak rakhatók ki az összekevert szótagokból? Kösd össze! lo xi fon cum quin A xi ma mum tett quar xi le kon quartett xilofon lexikon maximum Aquincum Kösd össze azokat a szavakat, amelyek jelentése összefügg egymással! Alkoss mondatot a szavakkal! xi-lo-fon dal-lam u-tas ta-xi-ó-ra sza-xo-fon hang-sze-rek ta-xi ta-xi-so-főr Mely betűket kapcsoltuk össze az ábrán belül? Válaszd ki a szótagok közül! Karikázd be! Figyelj a betűk színére is! we hi va wa ka we hy hy 34 Alkoss személyneveket! Kösd össze az összetartozó szavakat! Köl-cse-y É-va We-ö-res Mik-lós Ybl Fe-renc Ja-ni-kovsz-ky Sán-dor

35 Betűtanulás Összefoglaló Tapsold le a képek nevét! Hány szótagból áll a szó? Kösd össze a képeket és a szótagokat jelölő ábrákat! Alkoss értelmes szókapcsolatokat! Kösd össze az összetartozókat! Válassz ki egyet, készíts rajzot hozzá! é-rett i-dő-já-rás vi-ha-ros pad-ló csú-szós e-lő-a-dás il-la-tos gyü-mölcs szó-ra-koz-ta-tó vi-rág Válaszd ki a helyes válaszokat a kép alapján! Húzd alá! Hány sze-rep-lőt látsz a ké-pen? négy nyolc hét ki-lenc tíz Me-lyik ál-lat fut leg-e-löl? tig-ris nyúl macs-ka e-gér o-rosz-lán Me-lyik ál-lat ér cél-ba az e-gér u-tán és a ku-tya e-lőtt? ró-ka med-ve macs-ka e-le-fánt Mi-lyen szí-nű az e-dző e-dző-ci-pő-je? fe-hér és kék pi-ros és sár-ga fe-hér és pi-ros 35

36 Zengő ABC Me-lyik be-tű mi-lyen han-got je-löl? Ol-vasd fel sor-ban a be-tű-ket! Szí-nezd a két-je-gyű be-tű-ket pi-ros-ra! a á b c cs d dz dzs e é f g gy h i í j k l ly m n ny o ó ö ő p q r s sz t ty u ú ü ű v w x y z zs Hol ta-lál-koz-hat-tál már á-bé-cé-rend-del? Húzd a-lá! Má-solj le e-gyet! mondóka névsor osztálynapló tornasor szótár lexikon naptár Ol-vasd fel a pá-rod-nak a Zen-gő ABC-t! Ő szá-moz-za be a ké-peket az el-hang-zás sor-rend-jé-ben! Az M-nél cse-rél-je-tek! 36 Ké-szít-se-tek pá-rok-ban tit-kos-í-rást! Ta-lál-ja-tok ki az á-bé-cé minden be-tű-je he-lyett más-más je-let! Ha a tel-jes tit-kos á-bé-cé kész, ír-hat-tok tit-kos le-ve-let egy-más-nak. Csak az tud-ja meg-fejte-ni, a-ki is-me-ri a je-le-ket!

37 Két kecske találkozott egy pallón Mi-lyen-nek is-mer-ted meg a kecs-ké-ket? Ke-re-tezd be a tu-laj-donsá-ga-i-kat! ma-kacs ó-va-tos i-rigy tel-he-tet-len e-lő-zé-keny e-rő-sza-kos büsz-ke a-ka-ra-tos jám-bor Ha-son-lítsd ösz-sze a meg-ol-dá-so-dat a pá-ro-dé-val! Be-szél-jé-tek meg! Má-sold i-de a kecs-kék há-rom jó tu-laj-don-sá-gát! Me-lyik cím il-lik a me-sé-hez? Húzd alá! A lus-ta pász-tor Az é-hes kecs-kék A ma-kacs-ság á-ra Il-lem-tan. Szí-nezd ki a meg-fe-le-lőt! Ki kö-szön-jön e-lő-ször? Ki men-jen be e-lő-ször az aj-tón? Ki nyújt-sa e-lő-ször a ke-zét kéz-fo-gás-kor? Ki ül-jön le a bu-szon, ha egy-szer-re ér-nek az ü-lő-hely-hez? a fi-a-ta-labb a fi-a-ta-labb a fi-a-ta-labb a fi-a-ta-labb az i-dő-sebb az i-dő-sebb az i-dő-sebb az i-dő-sebb 5. I-gaz vagy ha-mis? Írd e-lé az I vagy a H be-tűt! In-do-kold meg vá-lasztá-so-dat szó-ban! Az ö-reg kecs-ke nem vet-te ész-re a má-si-kat a pal-lón. Az ö-re-gebb kecs-ke a ko-ra mi-att a-kart e-lőbb át-men-ni. A két kecs-ke bé-ké-sen át-ment a pal-lón. A fi-a-ta-labb ud-va-ri-a-san ki-tért az i-dő-sebb e-lől. Mind a ket-ten be-le-es-tek a fo-lyó-ba. 37

38 A három kiscica Mi-lyen szí-nű-ek vol-tak a kis-ci-cák e-re-de-ti-leg? Szí-nezd ki a me-se sor-rend-jé-ben! Mi-be mász-tak vagy ug-rot-tak be a kis-ci-cák? Írd le sor-ban! Mi-lyen-nek is-mer-ted meg a kis-ci-cá-kat a tör-té-net-ben? Húzd a-lá! i-rigy já-té-kos meg-fon-tolt be-csü-le-tes meg-gon-do-lat-lan ra-vasz mér-ges 5. Kösd ösz-sze az ösz-sze-tar-to-zó sza-va-kat! Szí-nezd ki a ke-re-te-ket a szó-nak meg-fe-le-lő szí-nű-re! ko-rom pi-ros hó sár-ga cit-rom fe-ke-te na-rancs fe-hér i-bo-lya zöld tűz kék fű sár-ga Mondj minden fen-ti szó-val mon-da-tot a min-ta a-alap-ján! Fe-ke-te, mint a ko-rom. 38

39 Ki a veszélyesebb? Gya-ko-rold a sza-vak ol-va-sá-sát! ve-szély ba-rát sé-tál ve-szé-lyes ba-rát-ság sé-tál-gat ve-szé-lye-sebb ba-rát-sá-gos sé-tál-ga-tott Ol-vasd el új-ra a me-se cí-mét! Te ho-gyan vá-la-szol-nál a kér-dés-re? Kik a me-se sze-rep-lő-i? Ka-ri-kázd be! ró-ka macs-ka far-kas med-ve kis-e-gér puly-ka e-gér-ma-ma ku-tya ka-kas Kösd ösz-sze az ösz-sze-tar-to-zó sza-va-kat! fe-ke-te láb ke-rek fej vö-rös ta-réj hor-gas csőr hosz-szú ba-jusz Vá-la-szolj a kér-dé-sek-re a szö-veg a-alap-ján! Kit tar-tott el-len-ség-nek a kis-e-gér? Sze-rin-ted mi-ért? Mi-ért lát-ta ba-rát-sá-gos-nak a má-sik ál-la-tot? Mi-ért nem tud-ta a kis-e-gér, hogy ki az i-ga-zi el-len-sé-ge? Hol járt a kis-e-gér? Mi-lyen ál-la-tok él-nek ott? Raj-zold le! 7. Me-séld el úgy a tör-té-ne-tet, mint ha te len-nél a kis-e-gér! 39

40 A kiskutya meg a szamár A me-se el-ol-va-sá-sa e-lőtt gya-ko-rold a sza-vak ol-va-sá-sát! pál-ca pál-cá-val po-rol po-ro-ló po-ro-ló-pál-ca po-ro-ló-pál-cá-val i-rigy i-ri-gyel i-ri-gyel-te meg-i-ri-gyel-te Színezd azonos színűre a ha-son-ló je-len-té-sű-e-ket! jó-mód töp-reng ván-kos lo-pa-ko-dik tö-ri a fe-jét be-som-for-dál jó-lét pár-na Vá-la-szolj a kér-dé-sek-re a szö-veg a-alap-ján! Kik a me-se sze-rep-lő-i? Mit i-ri-gyelt meg a sza-már? Mit kér-de-zett a sza-már a ku-tyá-tól? Mit vá-la-szolt a ku-tya? Mi-ért ver-te ki a gazd-asz-szony a kony-há-ból a sza-ma-rat? Húzd alá a he-lyes vá-laszt! Mit kap a kis-ku-tya? min-den-nek a fe-lét min-den-nek a ja-vát Mi jut a sza-már-nak? csak kó-ró min-den-nek a ja-va kó-ró meg tüs-ke Ho-va som-for-dált be a sza-már? a szo-bá-ba a kony-há-ba a kam-rá-ba 40 Mi-vel ver-te ki a gazd-asz-szony a sza-ma-rat? bot-tal sep-rű-vel po-ro-ló-pál-cá-val

41 5. E-gé-szítsd ki a mon-da-to-kat a kö-vet-ke-ző sza-vak-kal! csó-vál-ni ad-jon leg-szebb A kis-ku-tyá-nak sza-bad a szo-bá-ba is be-men-ni. A kis-ku-tya tud far-kat. A sza-már a lá-bát nyúj-to-gat-ta, hogy te-nye-rest. 6. Ké-szíts raj-zot a me-sé-hez a pá-rod-dal! U-tá-na mond-já-tok el a mesét a sa-ját sza-va-i-tok-kal az osz-tály-nak! 41

42 A kutya tévedése Ki a tör-té-net sze-rep-lő-je? Hol ját-szó-dik? Be-szél-jé-tek meg! Mi-lyen tu-laj-don-sá-gok il-le-nek a ku-tyá-ra a me-sé-ben? Ke-re-tezd be! mo-hó jó-szí-vű fa-lánk ba-rát-ko-zó i-gaz-sá-gos tel-he-tet-len bá-tor sze-rény i-je-dős ön-ző kap-zsi A me-se a-lap-ján írd be a hi-ány-zó sza-va-kat! A ku-tya egy nagy Út-köz-ben egy ta-lált. kel-lett át-men-ni-e. A szá-já-ban le-vő comb a pa-tak-ba. 5. Mi-lyen új cí-met le-het-ne ad-ni a me-sé-nek? Húzd a-lá a leg-job-bat! Ka-lan-dos ha-za-ér-ke-zés A mo-hó-ság á-ra A sze-ren-csés ku-tya Me-lyik szó-lás, köz-mon-dás il-lik a me-sé-hez? Húzd a-lá! Sok lúd disz-nót győz. A-ki so-kat mar-kol, ke-ve-set fog. Be-le-jön, mint kis-ku-tya az u-ga-tás-ba A be-tű-rács-ban a ku-tya hat tu-laj-don-sá-gát rej-tet-tük el. Szí-nezd ki! Fent-ről le-fe-lé és bal-ról jobb-ra is ke-ress! K I R I GY R M A T E É C Á É O Q D E R Á C T I P A F L T K V E R Ő M G H Z A G S E Ű O J E U P D T W W H J T I Z S K S E Ó K E O S F U D R S U T P I H Ö N Z Ő Z L É E J R A U K T E L G K E D L L R N K H F A L Á N K

43 Kutya-tár Ka-ri-kázd be a bal-ra né-ző ku-tyá-kat! Ho-gyan mon-da-nád ma-i nyel-ven a ku-tya-tár szót? Húzd a-lá! ku-tya-tá-ro-ló ku-tya-ki-ál-lí-tás ku-tya-ól ku-tya-vá-sár Me-lyik ku-tya az ol-csóbb? Ka-ri-kázd be! Meny-nyi-vel? Írd o-da! fe-hér tar-ka Ft-tal Mondj ku-tya-faj-tá-kat fel-vált-va a pá-rod-dal! Írd le a ked-venc kutya-faj-tá-i-dat! 5. Ho-gyan kell ku-tya-ujj-bá-bot ké-szí-te-ni? Ol-vasd el a le-í-rást a párod-dal! Kö-ves-sé-tek a lé-pé-se-ket! Ké-szít-sé-tek el a bá-bot! 6. 1) Hajtsd fél-be a négy-ze-tet há-rom-szög a-la-kú-ra! Ezt úgy tu-dod meg-ten-ni, hogy az e-gyik sar-kot meg-fo-god, és rá-haj-tod a szemköz-ti sa-rok-ra. Si-mítsd el a pa-pírt! 2) Le-fe-lé néz-zen a há-rom-szög! Hajtsd le a két ol-dal-só csú-csát! O-lyan, mint-ha a ku-tya fü-le lóg-na. 3) Raj-zold meg a ku-tya po-fá-ját! 4) Ha azt sze-ret-néd, hogy ne le-gyen he-gyes az ál-la, hajtsd be a lefelé né-ző csú-csot! 5) Már-is az uj-jad-ra húz-ha-tod, és játsz-hatsz ve-le. Játsz-szá-tok el a Ku-tya-tár cí-mű ver-set az ujj-bá-bok se-gít-sé-gé-vel! 43

44 A sünök Szí-nezd ki a ké-pet a be-tűk-nek meg-fe-le-lő-en! n = vi-lá-gos-bar-na u = fekete ü = sö-tét-bar-na u n ü ü ü ü ü Me-lyik ál-lat sze-re-ti a sün-húst? E-gé-szítsd ki! Írd le! b g ly r k k ty b rz Mi-re hasz-nál-ja a sün a tüs-ké-it? Mi-ért nem szúr-nak a ki-csi-nye-i? Mi-vel táp-lál-koz-nak? Ho-gyan vé-de-ke-zik? Mi-kor in-dul-nak va-dász-ni? Hol van-nak biz-ton-ság-ban? Al-koss sza-va-kat a be-tűk-ből! s t ü k e n sz r ó ú m é ny 5. Pi-páld ki a sü-nök-re jel-lem-ző ál-lí-tá-so-kat! Szag-lá-suk és hal-lá-suk ki-vá-ló. A kí-gyó mér-ge kárt tesz ben-nük. Tüs-ké-ik-kel vé-de-kez-nek. Té-li ál-mot al-sza-nak. Rosz-szul tá-jé-ko-zód-nak. A tüs-kék pu-ha szőr-ből lesz-nek. Hall-gas-sá-tok meg Csu-kás Ist-ván Sün Ba-lázs cí-mű ver-ses me-séjé-nek rész-le-tét!

45 Négy vándor Írd le a négy ván-dor ne-vét! Ta-gold sza-vak-ra a mon-da-tot ál-ló e-gye-ne-sek-kel! Írd le he-lye-sen! Melyikatekedvencévszakod? Vá-la-szolj a kér-dés-re! Me-lyik év-szak-hoz kap-cso-ló-dik? Kösd ösz-sze! tél ta-vasz nyár ősz meggy-sze-dés sző-lő-szü-ret hó-em-ber-é-pí-tés bú-za-a-ra-tás rügy-fa-ka-dás di-ó-ve-rés lek-vár-fő-zés lo-csol-ko-dás Mi-lyen ő-szi gyü-möl-csö-ket ta-lálsz itt tit-kos be-széd-del? a-a i-ó ö-e ő-ő 5. I-gaz vagy ha-mis? Írd e-lé az I vagy a H be-tűt! A test-vé-rek a pa-tak mel-lett lak-tak. A Te-let a Ta-vasz már nem hall-gat-ta meg. A Nyár u-tán a Tél ment az em-be-rek kö-zé. Az Ősz vitt egy ta-risz-nyá-val fi -nom-sá-go-kat. 45

46 12 hónap Írd ki az ő-re vég-ző-dő sza-va-kat! Mit fi -gyel-tél meg? Írd ki az ó-ra vég-ző-dő sza-va-kat! Mit fi -gyel-tél meg? E-gé-szítsd ki a hó-na-pok ne-vét! janu fe uár cius á lis us jú ius jú ius gusztus szept ok ber ember de ber A hó-na-pok-ba be-írt be-tűk kö-zül me-lyek al-kot-nak ér-tel-mes szava-kat? Írd le! Ma-gya-rázd is el a je-len-té-sü-ket! Játsz-sza-tok! Ké-szít-se-tek raj-zo-kat a vers sze-rint! Te-gyé-tek körbe ő-ket, és jár-já-tok le a hó-na-po-kat, mi-köz-ben fel-so-rol-já-tok ő-ket! Raj-zold le az év-sza-kok a-ján-dé-ka-it! 46

47 Két költöző madarunk Szá-mozd be a cí-me-ket az ol-vas-mány sor-rend-jé-ben! A ma-da-rak gyü-le-ke-zé-se A gó-lya és a fecs-kék Vé-dett ma-da-rak A ha-za-in-du-lás Itt-ho-ni fel-a-da-tok A kis fi-ó-kák me-ge-rő-sö-dé-se Ol-vasd el új-ra a szö-ve-get! Mi-lyen új is-me-re-tet tud-tál meg be-lőle? Be-széld meg a tár-sad-dal! Tedd i-gaz-zá a mon-da-to-kat! Húzd a-lá azt a szót, a-me-lyik be-le-illik a mon-dat-ba! A fecs-kék a hi-deg év-szak e-lől hi-de-gebb e-ső-sebb me-le-gebb vidékre ván-do-rol-nak. A fecs-kék a ház-te-tő-kön vil-lany-dró-to-kon fész-kük-ben gyü-le-kez-nek. A gó-lyák új fé-szek-be a ré-gi fész-kük-be más ma-dár fész-ké-be költöz-nek ta-vasz-szal. Raj-zold le a fecs-ke és a gó-lya fész-két! 5. Mi a sza-bály? Foly-tasd a sort! 47

48 A vadludak Cso-por-tok-ban be-szél-jé-tek meg, és ír-já-tok le egy-egy szó-val, hogy mit ta-nul-ha-tunk mi, em-be-rek a vad-lu-dak-tól! A cso-por-tok szó-vi-vő-i mond-ják el az e-gész osz-tály-nak a cso-port vé-le-mé-nyét! Húzd a-lá a vad-lu-dak tu-laj-don-sá-ga-it! Ví-zi-ma-dár. Hiz-lal-ják. Ván-do-rol. Tár-sa-i-val e-gyütt V a-lak-ban re-pül. Té-len itt ma-rad. Ol-vasd el! Jobb egy lúd-nyak tíz tyúk-nyak-nál. Gő-gös Gú-nár Ge-de-on Sok lúd disz-nót győz Me-lyik könyv-cím? Húzd a-lá kék-kel! Me-lyik a köz-mon-dás? Húzd a-lá zöld-del! Me-lyik a nyelv-tö-rő? Húzd a-lá pi-ros-sal! Játsz-szá-tok el a Gyer-tek ha-za, lu-da-im cí-mű já-té-kot! Gyer-tek ha-za, lu-da-im! Nem me-gyünk. Mi-ért? Fé-lünk. Mi-től fél-tek? A far-kas-tól. Hol a far-kas? Bo-kor-ban. Mit e-szik? Lúd-húst. Mit csi-nál? Mo-sak-szik. Mi-ben? A-rany-tál-ban. Mi-be tö-rül-kö-zik? Kis-ci-ca far-ká-ba. Gyer-tek ha-za, lu-da-im! 48

49 Keresgélő Mit látsz a képeken? Írd oda! Milyen sorrendben kö-vet-kez-tek a versben? Jelöld szá-mo-zás-sal! Karikázd be a helyes választ! Milyen gomba a bo-lond-gom-ba? Nem igazi. Vicces kinézetű. Mérgező. Mi a vackor? Erdei kuckó. Vadkörte. Al-ma-csut-ka. Milyen gyümölcs a szamóca? Illatos. Büdös. Szagtalan. 5. Játsszatok ke-res-gé-lőt! Olvasd el a já-ték-sza-bályt! Ké-szít-se-tek rajzokat a Ke-res-gé-lő cí-mű vers-hez! Dugjátok el egyesével, miután ki-küld-té-tek a ke-res-gé-lőt! A ke-res-gé-lő bejön, és elmondja az első versszakot, és azt, hogy mit keres. A dolgokat a vers szerinti sorrendben ke-res-sé-tek! Az osz-tály-tár-sak a ke-res-gé-lőt hideg, meleg ve-zény-sza-vak-kal vezessék! Írd ki az Erdőn jártam című versből az m betűvel kezdődő szavakat a fü-ze-ted-be! Mit eszik még a medve a málnán kívül? Húzd alá! mézet füvet rovarokat halat bárányt vadkörtét libát mogyorót friss hajtásokat tojást 49

50 A méhek Melyik cím illik az első részhez leginkább? Húzd alá! A tavaszi virágok A méhek munkája A méhek élete Keresd meg a kér-dé-sek-re a választ a szövegben! Hányadik mondatban találtad meg a választ? Írd a számot a kérdés elé! A választ a szöveg mögé írd! Hová söprik a méhek a virágport? Miben gyűjtik a mézet? Milyen ízű a nektár? Mit szürcsölnek munka közben? Kiknek köszönhetjük a mézet? Olvasd el a második részt! Melyik cím illik hozzá a leginkább? Karikázd be! A méhek kicsinyei A méz hasznosítása A méhcsalád élete Miből készül a méz? Másold le azt a mondatot, amelyikből ez kiderül! 5. Tegyél fel kér-dé-se-ket szóban a második rész minden mon-da-tá-hoz! A párod vá-la-szol-ja meg! Utána cse-rél-je-tek! 50

51 6. Igaz vagy hamis? Írd elé az I vagy a H betűt! Sok nektár tapad a méhek testére munka közben. A méz nektárból és vi-rág-por-ból készül. A méhek mézzel táp-lál-koz-nak hideg időben. A méhek károsak a nö-vé-nyek-nek. Az emberek is a méhek által készített mézet eszik. 7. Válaszd el a szavakat egymástól álló e-gye-ne-sek-kel! Írd le helyesen a mondatot! Améhekmunkaközbenédesnektártszürcsölnekavirágból. 8. Írd le sor-ban a vi-rá-go-kat a nyí-lá-suk i-de-je sze-rint! jácint tulipán hóvirág ibolya Melyik a ka-kukk-to-jás soronként? Húzd alá minden sorban! dolgos szorgos igyekvő szorgalmas do-log-ke-rü-lő lusta do-log-ta-lan hiú sem-mit-te-vő tétlen rest A mondatok szavai rossz helyen váltak szét. Írd le helyesen! Am éhekn agy onszo rgalm aski sáll atok. Hae ztisme gfejt etted,ü gyesv agy! 51

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Egy hang két betû: j és ly 1. Orsolya és Jancsi olyan állat- és növényneveket gyûjtöttek, melyekben j vagy ly betû

Részletesebben

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok.

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. Elsőként bemutatkozunk egymásnak. Ekkor derül ki, hogy értik a nyelvünket,

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. TITKOS NYELV SZAVANKÉNT 1 PONT Gyűjtsetek szavakat titkos nyelven! A példa: tábla. 3 percig dolgozhattok. 2. MELYIKET VÁLASSZAM? 10+1 PONT Színezzétek

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2016. március 21. SZÖVEGÉRTÉS 2. OSZTÁLY név:... iskola:... Két ember és a medve Sok évvel ezelőtt két jóbarát, Sándor és József vándorolt át az

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be!

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! Mozaik Kiadó Szeged, 2013 5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! 1 2 3 1 JANUÁR 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12 13 14 15 16 17 3 18 19 20 21 22 23 24 4 25 26 27 28 29 30 31 5 1 2 3 4 5 6 7 5 Mese,

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal!

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! A római számok 1. Budapesten a kerületeket római számokkal jelölik. Vizsgáld meg a térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! Hányadik kerületben található a Parlament épülete? Melyik kerületbe

Részletesebben

KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember...

KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember... KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember...... lát engem. A szüleim azt gondolhatják rólam, hogy...... vagyok. A testvérem

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások:

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész Baka Judit Makár Júlia Egyszer volt 1+1 I. rész Kolozsvár, 2010 Támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma Írta: Baka Judit Illusztrálta: Makár Júlia Véleményezte: dr. P. Dombi

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

Kedves Kisdiák! Egy dolog annyira egyszerű, amennyire csak lehetséges, de semmivel sem egyszerűbb. (Albert Einstein)

Kedves Kisdiák! Egy dolog annyira egyszerű, amennyire csak lehetséges, de semmivel sem egyszerűbb. (Albert Einstein) Kedves Kisdiák! Reméljük, szívesen dolgozol majd ebből a könyvből. Tudjuk, hogy könnyebb az írás, már nem olyan nehéz észrevenni és betartani a szabályokat. Ha mégis valamit hibásan írsz, nyugodtan radírozd

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 03 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Figyeld meg a fenti képet! Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az

Részletesebben

kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013.

kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013. kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013. Augusztus vége volt, a gyerekek már hazajöttek a nyaralásból.

Részletesebben

Ember: Állat: Növény:

Ember: Állat: Növény: Hova tartoznak a szavak? Írd a megfelelı csoport után a hozzá tartozó számot! Ember: Állat: Növény: 1 ibolya 9 nárcisz 2 Rózsa 10 paripa 3 béka 11 bálna 4 málna 12 Ibolya 5 láma 13 sóska 6 Nárcisz 14 Béla

Részletesebben

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja!

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! Kacor király 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! 2. Húzd alá azt a mondatot, amelyikből kiderül, mit csinált a macska, miután elkergette az asszony! Elindult az erdőbe,

Részletesebben

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA Az elsõ nap az iskolában Az elsõ napon még nem tanultunk, hanem ismerkedtünk egymással. Bemutatkoztunk, és elmeséltük, hogy mi volt a jelünk az óvodában. A

Részletesebben

Olvasók királya. Pályázati lap. Név:... Cím:... Telefonszám vagy ... Iskola neve, osztály:...

Olvasók királya. Pályázati lap. Név:... Cím:... Telefonszám vagy  ... Iskola neve, osztály:... Olvasók királya Pályázati lap Név:...... Cím:...... Telefonszám vagy e-mail:...... Iskola neve, osztály:...... 1 1. Békés Pál: A Félőlény A feladatok megoldásához olvasd el a meseregény első öt fejezetét!

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 2015. 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen, majd oldd meg a feladatokat! A részeredményeket

Részletesebben

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG 1. feladatlap 1., Szinonimaolvasás Hasonlítsd össze a kisbetős és NAGYBETŐS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetős szónak van NAGYBETŐS megfelelıje! van nincs étkészlet van nincs tartózkodó van nincs ragyogó

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

SÁL. sál HAJ. haj ZSÁK. zsák KÉS. kés VÖDÖR. vödör BOKOR. bokor MAJOM. majom ZÁSZLÓ. zászló ALMA. alma SZEMÜVEG. szemüveg TEHERAUTÓ.

SÁL. sál HAJ. haj ZSÁK. zsák KÉS. kés VÖDÖR. vödör BOKOR. bokor MAJOM. majom ZÁSZLÓ. zászló ALMA. alma SZEMÜVEG. szemüveg TEHERAUTÓ. SÁL HAJ ZSÁK KÉS TÓ VÖDÖR BOKOR MAJOM ZÁSZLÓ ALMA SZEMÜVEG TEHERAUTÓ MESEKÖNYV BABAKOCSI SZÁMÍTÓGÉP sál haj zsák kés tó vödör bokor majom zászló alma szemüveg teherautó mesekönyv babakocsi számítógép 3

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap 1. feladatlap 1., Mérleghinta matek. A mérleghintákon látható képeket helyettesítsd számokkal úgy,hogy a számok összeadása esetén is egyensúlyban maradjanak, a két oldalon lévı számok összege egyenlı legyen!

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

MATEMATIKA A. feladatlapok. 2. évfolyam. 2. félév

MATEMATIKA A. feladatlapok. 2. évfolyam. 2. félév MATEMATIKA A feladatlapok. évfolyam. félév A kiadvány KHF/3993-18/008. engedélyszámon 008.08.18. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterv A

Részletesebben

Ratkóczy Gáborné Szelczi Ivett Urbán Mónika SZÖVEGÉRTÉS. GYAKORLÓ 1. osztály

Ratkóczy Gáborné Szelczi Ivett Urbán Mónika SZÖVEGÉRTÉS. GYAKORLÓ 1. osztály Ratkóczy Gáborné Szelczi Ivett Urbán Mónika SZÖVEGÉRTÉS GYAKORLÓ 1. osztály Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A hétvégi horgászat Hétvégén édesapámmal horgászni készültünk. Összeszereltem a botjaimat, és csalinak

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Lovagok és királylányok lapbook

Lovagok és királylányok lapbook Lovagok és királylányok lapbook ÁRNYÉKOK PÁROSÍTÓ SZIMBÓLUMOK PÁROSÍTÓ A lovagokat és a királylányokat vágd ki, majd ragaszd a következő oldalon lévő négyzetlapokra! Tedd növekvő/csökkenő sorrendbe,

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N063* MÁJUSI MÉRÉS MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP 006. május 5., péntek / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék vagy fekete

Részletesebben

OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM

OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM 1. NAP PROGRAMJA Ezen a héten újabb, egymáshoz nagyon hasonló betűkkel játsszunk! Azonban ők már nem csak hárman vannak, hanem bizony nyolcan, így a dolgunk is nehezebb

Részletesebben

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla 1. Játsszátok el, amit a képen láttok! Hány ujj van a magasban, ha 1 kezet 3 kezet 4 kezet 0 kezet 6 kezet 8 kezet látsz? 1 @ 5 = 3 @ 5 = 4 @ 5 = 0 @ 5 = 0 2. Építsd

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG

HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG Sötétben minden más. Az egy más világ. Gyuszi fekszik a sötétben. A kályhánál valami furcsa domborodik. Valami púpos szörnyeteg, ugrásra készen. Gyuszi feljebb húzza a

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS. Az elrepült focilabda

JAVÍTÓKULCS. Az elrepült focilabda Az iskolától nem messze van egy focipálya. Kerítés választja el az úttesttől. A fiúk gyakran mennek oda focizni. Laci a legjobb játékos. Gyorsan fut, ügyesen cselez, és sok gólt lő. Péntek délután egymás

Részletesebben

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I.

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. 1. Olvasd el a mesét! AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR Aludt az oroszlán. Egy egér végigszaladt a testén. Felserkent és megragadta. Az egér kérlelni kezdte, hogy

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Az éjszaka csodái KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Idő: 45 perc Szükséges eszközök: toll, papír, összekevert vers, rím-memória kártyák, nagy csomagolópapír, zsírkréták, nagy papírra felírni

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. VÁLASZD AZ IGAZIT! 6 PONT Mit jelentenek a következő szavak? Húzzátok alá a megadott két válasz közül az igazit! 2. FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN? 9+1

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, március 30. MATEMATIKA 2. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, március 30. MATEMATIKA 2. OSZTÁLY ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY MATEMATIKA 2. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Melyik számra gondoltam? Írd az üres négyzetbe! a) A legkisebb páros szám: b ) 1 tízes + 3 egyes = A legnagyobb egyjegyű páratlan

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk!

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk! ÜNNEPRE KÉSZÜL EURÓPA December a népi kalendáriumban karácsony havaként szerepel. A kavargó hópihék, a jégvirágos ablakok és a csilingelő száncsengők hónapjában ismét közös játékra hívunk benneteket. Fejtörőink

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola 2012. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 2 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Szótagoljunk! 1. Robot Robi felfedezõútra indult. Mit látott? Írd le szótagolva a szavakat, ahogy a robot mondhatta

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Megoldások III. osztály

Megoldások III. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások III. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY Járj szerencsével! Csapatnév: Iskola neve: Település (ahol az iskolátok van): Irányítószám, utca, házszám: Felkészítő neve: 3 forduló 1 évfolyam Elérhető pontszám: 87 Elért

Részletesebben

SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET

SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET Csájiné Knézics Anikó SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENKETTEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II. 18.) MKM számú rendelet 6. (3.) bekezdése

Részletesebben

ROZGONYI-BORUS FERENC DR. KOKAS KÁROLY. Informatika. Számítástechnika és könyvtárhasználat munkafüzet 6., JAVÍTOTT KIADÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013

ROZGONYI-BORUS FERENC DR. KOKAS KÁROLY. Informatika. Számítástechnika és könyvtárhasználat munkafüzet 6., JAVÍTOTT KIADÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 ROZGONYI-BORUS FERENC DR. KOKAS KÁROLY Informatika 5 Számítástechnika és könyvtárhasználat munkafüzet 6., JAVÍTOTT KIADÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 HOGYAN KELL HASZNÁLNI? 1. Mi a szoftver? Fogalmazd meg

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Téli vakáció. Olvasószint: C. Tél itt és tél ott

Téli vakáció. Olvasószint: C. Tél itt és tél ott Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY 1. FORDULÓ elérhető pontszám: név 80 elért pontszám: 1. CSEREBERE JÁTÉK 5 PONT Egy betű megváltoztatásával fejezd ki más szóval! Pl.: gyümölcs / vágya: alma-álma

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki!

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! Kérdések és feladatok 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! A költő a szobában látott szól. 2. Hogyan nevezzük azt, ha a versben a költő emberi tulajdonságokkal ruház fel állatokat?

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Olvasás 1. tanmenet, A típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

Figyeljük meg, hány dolgozata lett jobb, rosszabb, ugyanolyan értékű, mint az átlag!

Figyeljük meg, hány dolgozata lett jobb, rosszabb, ugyanolyan értékű, mint az átlag! Átlag Kidolgozott mintapélda Bence hét matematikadolgozatának érdemjegyei:,,,,,, Szeretné kiszámolni a dolgozatokra kapott érdemjegyeinek átlagát. Bence jegyei:,,,,,, Jegyek átlaga: ( + + + + + + ) : 7

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Folytasd a szavak gyűjtését! Mi a szabály? Fogalmazd meg röviden szóban!

Folytasd a szavak gyűjtését! Mi a szabály? Fogalmazd meg röviden szóban! Ürge az űrben 1. Alkoss szavakat a mássalhangzók és a magánhangzók összeillesztésével! Kösd össze a bal és jobb oldali oszlop összetartozó betűsorait! Írd le a szavakat betűrendben! f gg ny e ű gy r ü

Részletesebben

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le!

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le! 47. modul 1/A melléklet 2. évfolyam Feladatkártyák tanuló/1. Elrejtettem egy logikai lapot. Ezt kérdezték tőlem: én ezt feleltem:? nem? nem? nem nagy? nem? igen? nem Ha kitaláltad, rajzold le az elrejtett

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 1. évfolyam TANULÓI eszközök 2. félév A kiadvány KHF/3986-15/2008. engedélyszámon 2008.08.22. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

3. osztály - Olvasás Mintafeladat

3. osztály - Olvasás Mintafeladat a. Melyik hónapra jellemző? Írjátok be a naptárba! Két hónap kimarad, oda ti írjatok be egy-egy jeles napot /ünnepet! Márton nap, Karácsony, Farsang, Anna-bál, Mindenszentek-ünnepe, Sándor- József-Benedek

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 3. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 3. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 3. FORDULÓ SZERVEZÉS Szükséges eszközök: borítékok, feladatlapok, ragacs, ragasztó 60 perc áll a csapatok rendelkezésére. Egy-egy feladat kb. 6-7 percet vesz igénybe.

Részletesebben

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor soportosítsd a világtájakat! 1. 4:04 Normál Jelöld! G H északkelet észak kelet délkelet délnyugat nyugat dél északnyugat minden sorban pontosan egy helyes válasz van ŐVILÁGTÁJK MLLÉKVILÁGTÁJK Jelöld! Melyik

Részletesebben

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor soportosítsd az állatokat élőhelyük szerint! 1. 3:10 Normál tyúk vaddisznó szarvas szarvasmarha róka kecske Vadon élő állatok Ház körül élő állatok 2. kérdés nagyobb mint egy önálló oldal, ezért nem tud

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

Kati mesét olvas. A tanító néni mosolyog. A dió csonthéjas gyümölcs. A fecske költözı madár. A szemetet a szemétgyőjtıbe rakjuk

Kati mesét olvas. A tanító néni mosolyog. A dió csonthéjas gyümölcs. A fecske költözı madár. A szemetet a szemétgyőjtıbe rakjuk Nyírd ki a mondatkártyákat Kati mesét olvas A dió csonthéjas gyümölcs Kétszer kettı egyenlı néggyel A felnıtteknek udvariasan köszönünk Rendben tartom a szobámat Étkezés elıtt mindig kezet mosok Alaposan

Részletesebben

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

Részletesebben