Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet"

Átírás

1 Kísérleti tankönyv 1 Olvasás munkafüzet II. kötet

2 A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 évfolyama számára megnevezésű kerettanterv Magyar nyelv és irodalom tantárgy előírásainak. Tananyagfejlesztők: JEGESI KRISZTINA, FALUSINÉ VARGA TÜNDE Alkotószerkesztők: MISKOLCI SZILVIA, KÓRÓDI BENCE Vezető szerkesztő: KÓRÓDI BENCE Tudományos-szakmai lektor: KOÓSNÉ SINKÓ JUDIT Pedagógiai lektor: BOSÁNYI ÉVA Nyelvi lektor: lektor: HEDVIG OLGA MÁRIA Fedélterv: Fedélterv: SLEZÁK SLEZÁK ILONA ILONA Látvány- és tipográfiai terv: DÁNIEL ANDREA, FEKETE GABRIELLA Látvány- és tipográfiai terv: DÁNIEL ANDREA, FEKETE GABRIELLA Illusztrációk: BÓDI KATALIN Illusztrációk: BÓDI KATALIN Fotók: 123RF, Cultiris Kulturális Képügynökség, Wikipedia Fotók: 123RF, Cultiris Kulturális Képügynökség, Wikipedia A tankönyv szerkesztői ezúton is köszönetet mondanak mindazoknak a tudós és tanár tankönyv szerkesztői ezúton is köszönetet mondanak mindazoknak tudós és tanár szerzőknek, akik az elmúlt évtizedek során olyan módszertani kultúrát teremtettek, szerzőknek, akik az elmúlt évtizedek során olyan módszertani kultúrát teremtettek, amely a kísérleti tankönyvek készítőinek is ösztönzést és példát adott. Ugyancsak amely kísérleti tankönyvek készítőinek is ösztönzést és példát adott. Ugyancsak köszönetet mondunk azoknak az íróknak, költőknek, képzőművészeknek, akiknek alkotásai köszönetet mondunk azoknak az íróknak, költőknek, képzőművészeknek, akiknek alkotásai tankönyveinket gazdagítják. tankönyveinket gazdagítják. ISBN ISBN Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadásért felel: dr. Kaposi József főigazgató kiadásért felel: dr. Kaposi József főigazgató Raktári szám: FI Raktári szám: FI Műszaki szerkesztő: Horváth Zoltán Ákos Műszaki Nyomdai szerkesztő: előkészítés: Horváth Dániel Andrea Zoltán Ákos Nyomdai Terjedelem: előkészítés: 10,3 (A/5) Dániel ív, tömeg: Andrea 208 gramm Terjedelem: 10,3 (A/5) ív, tömeg: 208 gramm A könyvben felhasználásra került a Beszéd és Olvasás munkafüzet osztályosoknak című A mű, könyvben Műszaki felhasználásra Kiadó, Szerzők: került a Jegesi Beszéd Krisztina, és Olvasás Matkovitz munkafüzet Katalin, osztályosoknak valamint a Betűn című mű, innen... Műszaki Szövegértés kiadó, munkafüzet Szerzők: osztályosoknak Jegesi Krisztina, című Matkovitz mű, Műszaki Katalin, Kiadó, valamint a Betűn innen... Szerzők: Szövegértés Jordanidisz munkafüzet Ágnes, Matkovitz osztályosoknak Katalin. Grafikus: című mű, Bódi Műszaki Katalin. kiadó, Szerzők: Alkotó- és Jordanidisz felelős szerkesztő: Ágnes, Matkovitz Kóródi Bence Katalin. Grafikus: Bódi Katalin. Alkotó- és felelős szerkesztő: Kóródi Bence kiadás, 2014 Nyomta kiadás, az 2014 Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen Nyomta Felelős vezető: és kötötte György az Alföldi Géza vezérigazgató Nyomda Zrt., Debrecen Felelős A nyomdai vezető: megrendelés György Géza törzsszáma: vezérigazgató A Kötötte nyomdai a Dürer megrendelés Nyomda törzsszáma: Kft., Gyula Felelős vezető: Kovács János ügyvezető igazgató

3 Jelmagyarázat Mondd ki! Karikázd be! Színezd ki! Rajzold le! Kösd össze! Olvasd el! Tapsold le! Jelöld! Írd le! Hallgasd meg! Húzd alá! Játsszunk! Párban vagy csoportban dolgozz! 3

4 g G Fűzd fel a színes gombokat a minta szerint! Színezd ki a g hangot tartalmazó szavak képeit! A pillangó csak ezekre a képekre száll rá! Vonallal kösd össze a pillangó útját! Hol hallod a g hangot? Színezd ki a g hang helyét! Melyik virágról potyogtak le a szirmok? Kösd össze a virággal! ÚG GÁ GÚ ÁG GŐ ŐG gá gő gú őg úg ág 5. Keresd meg a g hangot jelölő betűket! Mondd ki! Színezd ki! g m j i l g ó n g z G e t g i g 4

5 f t Rajzold le a képeket a jobb oldalon lévő négyzetrácsba! Olvasd el a szavakat! Rajzold le! tej-föl fe-ke-te folt fu-tó Olvasd el a kérdéseket! Húzd alá a helyes választ! Mit fej Fe-ri? Fil-met. Fé-sűt. Te-he-net. Mi-től fél Fa-ti-me? A fá-tól. A far-kas-tól. A fi-ók-tól. Mit ké-szí-tett a fod-rász? Fo-tót. Fű-szá-lat. Fo-na-tot. Mit néz Fü-löp? Fil-met. Cif-rát. Tré-fát. 5

6 Melyik fa ugyanolyan, mint az első? Karikázd be! 5. Hol hallod a f és a v hangot? Színezd zöldre a f, pirosra a v hang helyét! 6. Olvasd el a mondatokat! Egészítsd ki a rajzot a mondatok alapján! A fa-lu kö-ze-pén temp-lom é-pült. A temp-lom mel-lé fűz-fát ül-tet-tek. A temp-lom fö-lött fel-hők van-nak. A fel-hők kö-zött lát-ni a na-pot. 6

7 ny Ny Mely ruhadarabokat viselheti a lány és melyeket a fiú? Kösd össze! Színezd ki azokat, amelyek nevében hallod a ny hangot! Hol hallod a ny hangot? Színezd ki a ny hang helyét! Olvasd el a szavakat! Kösd össze a megfelelő képpel! kö-peny moz-dony fény-kép füg-göny MOZ-DONY FÉNY-KÉP KÖ-PENY FÜG-GÖNY 7

8 g k Melyik korsó füle áll jobbra? Melyiké áll balra? Színezd ki különböző színnel! Melyik hangot hallod a kép nevében? Kösd össze a képet a betűvel! k g Színezd ki más-más színnel a betűrácsba rejtett értelmes szavakat! Balról jobbra és felülről lefelé is keress! k g u m i k g a k r á g ó k k a n á l g k a p é k ő k g s a z e z g k g k u k a g k Olvasd el a szavakat! Kösd össze őket a megfelelő képekkel! kép gép fok fog 8 GÉP KÉP FOG FOK

9 g d Rakd sorrendbe a napszakokat! Számozással jelöld a sorrendet! reg-gel dél-u-tán dél éj-sza-ka es-te dél-e-lőtt Gitta és Dani bélyeget gyűjtenek. Kösd a bélyegeket a gyerekekhez! Hogy hívják a képeken lévő gyerekeket? Kösd össze! Gás-pár sző-ke ha-jú. Min-dig ne-vet, és so-kat gör-desz-ká-zik. Gi-zel-la sze-me zöld. Ked-venc ru-há-ja a zöld rö-vid-nad-rág és a sár-ga ing. Ger-gő ked-ves fi-ú. Min-den szer-dán he-ge-dül-ni ta-nul. Ág-nes ma nem jó-ked-vű. El-ve-szí-tet-te az új haj-gu-mi-ját. Ge-de-on ma-gas fi-ú. Fe-ke-te a ha-ja. Kék a sze-me. 9

10 cs Cs Melyik virágcsokor ugyanolyan, mint az első? Keresd meg! Karikázd be! Melyik tárgy melyik körvonalhoz illik? Kösd össze! Utána mondd ki a képek nevét! Melyikben hallod a cs hangot? Színezd ki a képét! Melyik kép nevében hol hallod a cs hangot? Színezd ki a cs hang helyét! Olvasd el a szavakat! Készíts rajzot róluk! csu-ka cso-ki csá-kó 10

11 ny n Merre mutatnak a nyilak? Színezd ki pirossal a jobbra fölfelé, kékkel a balra lefelé mutató nyilakat! Mit látsz a képeken? Mondd ki! Melyik hangot hallod? Kösd össze a képet a betűvel! ny n Olvasd el a szavakat! Rajzold le! Foglald mondatba őket! tá-nyér kan-na nö-vény Kösd össze a képeket a szavaknak megfelelő sorrendben! ke-nyér könyv vo-nal sün te-nyér 11

12 ny j Színezd ki a betűrácsban lévő betűket a mintának megfelelően! ny, Ny n, N j, J Ny n j Ny N n Ny J N ny n ny N Ny N Ny J n ny j Tagold szavakra a betűsorokat álló egyenes vonalakkal! Olvasd el a szavakat! szárnyrojtnyájszörnykönnyfényhajfejtnyitnyárs Melyik szó hiányzik a mondatból? Színezd az üres szókártyákat a mondatokba illő szavaknak megfelelő színűre! Olvasd fel a mondatokat! to-rony A a-lap-a-nya-ga a liszt. nyáj A kék ter-mé-sű szú-rós nö-vény. kö-kény A ma-gas é-pít-mény. ke-nyér A le-ge-lé-sző ju-hok cso-port-ja. Rajzolj a mondatoknak megfelelően! Az el-ső jel-vény-re raj-zolj to-jást! A har-ma-dik jel-vény-re raj-zolj szú-nyo-got! A kö-zép-ső jel-vény-re raj-zolj sár-kányt! 12

13 b B Melyik karjukat emelik fel a gyerekek? Kösd össze a gyerekeket a megfelelő szóval! bal jobb Hol hallod a b hangot? Színezd ki a b hang helyét! Kösd össze a szavakat a képekkel! bó-ja bo-ci bá-bu ba-ri BÁ-BU BA-RI BÓ-JA BO-CI Készíts rajzokat a szavak alá! ba-ba bú-tor Bel-la ci-ca 13

14 cs sz A gyerekek azokat a szavakat keresik, amelyekben a pólójukra írt betű megtalálható. Kösd össze a gyerekeket a megfelelő képpel! cs sz Kösd össze az összetartozó képeket és a hozzájuk tartozó szavakat! csat csont tó-csa tár-csa Alkoss két szóból egy új, értelmes szót a képek alapján! lo-cso-ló pa-la-csin-ta táv harc ko-csi kan-na sü-tő cső Olvasd el a szavakat! Mit látsz a képen? Húzd alá a helyes szót! 14 e-tet e-cset csel szel szó-nok csó-nak

15 cs s Színezd ki a képet a betűknek megfelelően! Cs C Sz S Díszítsd a csészéket a leírásoknak megfelelően! Folytasd magadtól a díszítést a többi csészén! sár-ga és kék csí-kos csé-sze pi-ros és sárga kockás csé-sze sár-ga és kék csí-kos csé-sze Olvasd el a mondatokat! Mi hiányzik a rajzról? Egészítsd ki! A ké-pen nyolc kis-ci-ca van. Az anya-macs-ka mel-lett he-ver-nek. Cir-mi, a ki-csi ci-ca nem fek-szik, ha-nem csü-csül. 15

16 ty Ty Melyik kézre valók a kesztyűk? Kösd össze! bal jobb Mi kerül a batyuba? Kösd össze! Ty ty Hol hallod a ty hangot? Színezd ki a ty hang helyét! Keresd meg a kártyák párját! Színezd a párokat egyformára! Minden párhoz más színt használj! pin-tyő-ke re-kety-tye haty-tyú fü-tyü-lő FÜ-TYÜ-LŐ HATY-TYÚ PIN-TYŐ-KE RE-KETY-TYE 16

17 b d Keresd meg és írd át színes ceruzával a minta szerint a betűket! b h d Számozással rakd sorrendbe a hét napjainak neveit! kedd hét-fő szer-da szom-bat va-sár-nap csü-tör-tök pén-tek Összekeveredtek a betűk! Alkoss értelmes szót belőlük! Rajzold le! jahó dalá tob kéba Egészítsd ki a bohóc rajzát a mondatoknak megfelelően! Színezd ki! Utána mondd el, hogy mi a különbség a két bohóc között! A bo-hóc ha-ja gön-dör. A nad-rág-ja koc-kás. A mel-lé-nye csí-kos. A gomb-ja-i csil-lag for-má-jú-ak. 17

18 b p Mit látsz a képen? Mondd ki! Melyik hangot hallod? Kösd össze a képet a betűvel! b p d Karikázd be a betűsorban a b, p, d betűket! b p d b p d g k d b k p d p b k f d p b d p k f p b Kinek küldjük a leveleket? Kösd össze a borítékokat a nevekkel! b B Dá-vid Pis-ti Pan-ni d D Pi-ros-ka Ben-de-gúz Di-a Bé-la Ben-ce p P Bar-ba-ra Dó-ra Pa-li 18

19 zs Zs Olvasd el a szavakat! Rajzold meg a hozzájuk tartozó képeket az üres négyzetrács megfelelő helyére! zsi-neg zsák rúzs da-rázs dé-zsa ró-zsa zsem-le Színezd ki, hol hallod a zs hangot! Karikázd be a zs hanghoz tartozó betűket! ZS zs ny Zs zs gy Zs Zs zs Zs Ny Zs zs zs ZS ny Kösd össze a gyerekek arcképét a névkártyával! Zsu-zsa Zsi-ga De-zső Re-zső Zsó-ka Zsolt 19

20 ty ny Színezd ki a ny, ty hangnak megfelelő betűket! j, J ty, Ty ny, Ny j J J j J J J j J Olvasd el a kérdéseket! Húzd alá a választ! Segítenek a képek. Mi po-tyog a fá-ról? A kör-te. Az á-fo-nya. Az al-ma. Mi ke-tyeg? A rá-di-ó. Az ó-ra. A sző-nyeg. Mi nye-rít? A szú-nyog. A ló. A tyúk. Mi zö-työg? Az a-utó. A pony-va. A sze-kér. Mi fü-tyül? A haty-tyú. A ri-gó. A nyúl. 20

21 ty t Mi hiányzik a sorból? Rajzold be a hiányzó képet! Mely hangokat hallod a képek nevében? Kösd a hangoknak megfelelő betűkhöz a képeket! cs j t ty Olvasd el a szókapcsolatokat! Rajzold le őket! hat pöty-työs lab-da két kan-csó tej hat tyúk-to-jás Húzd át az értelmetlen mondatokat! Te-le a tyúk-ól csont-tal. A csi-be a tyúk-to-jás-ból kelt ki. Ha-va-zás u-tán la-tya-kos az út. A pinty jól ú-szik. A ponty a tyúk-lét-rán má-szott az ól-ba. 21

22 gy Gy Merre megy a gyík? Melyik megy jobbra fel? Karikázd be! Melyik kép nevében hallod a gy hangot? Kösd össze a betűvel! gy Gy Olvasd el a kérdéseket! Kösd össze a helyes válasszal! Mi-kor rü-gye-zik a mo-gyo-ró-bo-kor? té-len Mi-kor é-rik a meggy? ősz-szel Mi-kor fagy be a tó vi-ze? Mi-kor men-nek a gye-re-kek e-lő-ször is-ko-lá-ba? ta-vasz-szal nyá-ron 22

23 zs sz A nagybetűs szavak csoportokat jelölnek. Melyik csoportba tartoznak a kisbetűs szavak? Színezd ki a szókártyákat a csoportjuk színével! ÉTEL SZER-SZÁM BÚ-TOR zsem-le sza-lon-cu-kor szék fű-rész pá-ri-zsi ma-zso-la sza-lá-mi szek-rény Színezd a zs és a sz hangok helyét! sz zs Mi van a zsebekben? Rajzold bele! zseb-kés szil-va zseb-ken-dő zsi-nór Olvasd el a szókapcsolatokat! Rajzold le őket! sár-ga szir-mú ró-zsa ró-zsa-szín szir-mú szeg-fű rozs-dás szeg 23

24 zs z Figyeld meg a három állat sorrendjét! Keresd meg az ugyanolyan sorrendben következő állatokat! Karikázd be őket! Mit látsz a képeken? Mondd ki! Melyik hangot hallod a szóban? Kösd össze a képet a megfelelő betűvel! zs z s Alkoss szavakat a szótagokból! Kösd össze a képpel! -ra- pi- -mis -kés zseb- -zsa- pi- -ma Melyik betű hiányzik a szóból? Kösd össze a szót az odaillő betűvel! Több megoldás is lehetséges! De-...ő zs z s á-...ó pa-rá......eb-ra kor-...ó me-...ő 24

25 dzs Dzs Mi nem illik a képre? Karikázd be! Színezd ki a dzs hang helyét a képek alatt! Olvasd el a két szókapcsolatot! Rajzold le őket! két ü-veg e-per-dzsem há-rom po-hár al-ma-dzsúsz 25

26 gy ty Mit látsz a képeken? Mondd ki! Melyik hangot hallod? Kösd össze a képet a betűvel! gy j d Kösd össze a szavakat és a hozzájuk tartozó képeket! na-gyí-tó ke-tye-gő he-gye-ző to-tyo-gó Keress ugyanolyat, mint ami a színes keretbe van írva! Színezd ki! e-gye-dem be-gye-dem e-gye-de-dem be-gye-dem e-gye-dem be-gye-dem e-gye-dem be-gye-de-dem Alkoss értelmes mondatokat! Színezd egyforma színűre az összetartozó kártyákat! Gyu-la ó-rá-ja ke-tyeg, Ma-tyi el-fúj-ta a gyer-tyát, A gye-re-kek a szo-bá-ban kár-tyáz-nak, 26 de már nem jár pon-to-san. mert kinn zu-hog az e-ső. e-zért sö-tét lett a kony-há-ban.

27 gy ny Gyöngyvér, Gábor és Nyék olyan állatok képeit gyűjtik, amelyek nevében hallani a nevük kezdőbetűit. Kösd össze az állatok képeit és a gyerekeket! Olvasd el! Jelöld a különböző betűket a betűsorban! gy g ny Gy G Ny Ny gy g Gy ny gy Gy Ny ny g G ny Gy Ny ny g Ny G gy g Ny Gy g ny Olvasd el a szókártyákat! Színezd ki ugyanolyan színnel azokat, amelyek csak egy hangban különböznek! nyár gyom gyár Gyu-szi a-nya a-gya nyu-szi nyom Alkoss három új szót! Melyik szó melyikkel illik össze? Kösd össze őket! Válassz ki egyet! Rajzold le! nyuggyógygyü-mölcs- nö-vény ko-cso-nya ágy 27

28 ly Ly Melyik egér jut be az egérlyukba? Színezd ki az útját! Mit látsz a képeken? Mondd ki! Melyikben hallod a ly betűvel jelölt hangot? Kösd a képet a betűhöz! ly Hol hallod a ly betűvel jelölt hangot? Színezd ki a helyét! Melyik két szó tartozik össze a bal és a jobb oldal szavai közül? Keresd meg a párokat! Kösd össze őket! bo-rí-ték pénz ta-nu-ló kas-tély osz-tály ki-rály bé-lyeg per-sely 28

29 dzs zs Merre repülnek a lándzsák? Mondd el felülről lefelé! Rajzold át színessel a balra felfelé repülő lándzsákat! Mit látsz a képeken? Mondd ki! Mi van a ládákra írva? Kösd össze a megfelelő ládával a képet! Keresd meg a dzs, zs, d, cs hangnak megfelelő betűket! Írd át a mintának megfelelő színnel! Alkoss szavakat! Színezd egyformára az összetartozó szótagkártyákat! lán- dzsun- pezs- tün- cse- Zsi- gel gő dzsa rép ga dér 29

30 dz Dz Keress az elsővel megegyező formájú madzagokat! Írd át színes ceruzával! Mit látsz a képeken? Mondd ki! Melyikben hallod a dz hangot? Kösd öszsze a betűvel! dz DZ Húzd át az értelmetlen mondatkártyákat! Az e-dző a fu-tó-kat e-dzi. A meccs e-lőtt a csa-pat e-dző-tá-bor-ba vo-nul. A bo-dza-bo-kor té-len vi-rág-zik. Az at-lé-ták az e-dző-pá-lyán e-dze-nek. A hal pe-dzi a csal-ét-ket. A gi-lisz-ta gyű-rű-dzik. A te-hén e-dző-ci-pő-ben az e-dző-pá-lyán edz. A bo-dza vi-rá-gá-ból fi-nom szörp ké-szül. Bor-só-dzik a há-tam a me-leg-től. 30

31 ly ty Keresd meg és színezd ki a ly, ny, gy, ty betűket! Alkoss két szóból egy új szót! Kösd össze őket! Válassz ki egyet! Rajzold le! hótyúkágygőz- a-nyó moz-dony pe-hely ne-mű Olvasd el a mondatokat! Kösd össze a képekkel! A ház ké-mé-nyén fész-ket ra-kott a gó-lya. Har-kály ko-pá-csol a je-ge-nye-fán. A ma-i e-béd megy-gyes de-re-lye. Olvasd el a mondatokat és a kérdéseket! Válaszolj rajzzal! Mi-hály va-jas ke-nye-ret e-szik. Mit e-szik Mi-hály? I-bo-lya tyúk-hús-le-vest főz. Mit főz I-bo-lya? 31

32 ly j Olvasd el a betűket! Jelöld a ly, l, j hangoknak megfelelő betűket! ly j l ly l j LY J j L Ly J ly j L l J L ly J LY A nagybetűs szavak csoportokat jelentenek. Csoportosítsd a kisbetűs szavakat! Kösd össze a nagybetűs szavakkal őket! MA-DA-RAK VÍ-ZI JÁR-MŰ-VEK gó-lya ha-jó tu-taj hé-ja si-rály só-lyom u-szály puly-ka Olvasd el a szókapcsolatokat! Kösd össze őket a képükkel! ö-reg ki-rály lyu-kas pó-ló mély fo-lyó te-le vá-lyú mély folyó lyukas póló tele vályú öreg király 32 Olvasd el a leírást! Egészítsd ki a rajzot! Ká-roly ha-ja és ba-ju-sza fe-ke-te. A lá-bán gör-kor-cso-lya van. A nad-rág-ja ki-lyu-kadt, mi-kor el-e-sett a kor-cso-lyá-val.

33 dz z Melyik hangot hallod a képek nevében? Kösd össze a képeket és a hangoknak megfelelő betűket! dz c z Mely szó nem illik a sorokba? Húzd át! e-dzés lo-pó-dzik ma-dzag pe-dzi dzsip ké-rő-dzik lán-dzsa man-dzset-ta nin-dzsa ti-né-dzser brin-dza del-fin dár-da ken-dő di-vat e-dző-pá-lya kedd Válaszd ki a szavak közül a mondatokba illőt! Kösd a megfelelő mondatokhoz a szókártyákat! e-dző-te-rem ké-redz-ke-dik ben-dzsó ka-land pad-li-zsán le-pe-dő fin-dzsa rá-di-ó E-zen a he-lyen edz-hetsz. Pen-ge-tős hang-szer. Készíts rajzot a szöveghez! Rajzold meg mind a három madzagot! A sár-ga ma-dzag rö-vi-debb a kék ma-dzag-nál. A zöld ma-dzag a leg-hosz-szabb. 33

34 x X, q Q, w W Mely szavak rakhatók ki az összekevert szótagokból? Kösd össze! lo xi fon cum quin A xi ma mum tett quar xi le kon quartett xilofon lexikon maximum Aquincum Kösd össze azokat a szavakat, amelyek jelentése összefügg egymással! Alkoss mondatot a szavakkal! xi-lo-fon dal-lam u-tas ta-xi-ó-ra sza-xo-fon hang-sze-rek ta-xi ta-xi-so-főr Mely betűket kapcsoltuk össze az ábrán belül? Válaszd ki a szótagok közül! Karikázd be! Figyelj a betűk színére is! we hi va wa ka we hy hy 34 Alkoss személyneveket! Kösd össze az összetartozó szavakat! Köl-cse-y É-va We-ö-res Mik-lós Ybl Fe-renc Ja-ni-kovsz-ky Sán-dor

35 Betűtanulás Összefoglaló Tapsold le a képek nevét! Hány szótagból áll a szó? Kösd össze a képeket és a szótagokat jelölő ábrákat! Alkoss értelmes szókapcsolatokat! Kösd össze az összetartozókat! Válassz ki egyet, készíts rajzot hozzá! é-rett i-dő-já-rás vi-ha-ros pad-ló csú-szós e-lő-a-dás il-la-tos gyü-mölcs szó-ra-koz-ta-tó vi-rág Válaszd ki a helyes válaszokat a kép alapján! Húzd alá! Hány sze-rep-lőt látsz a ké-pen? négy nyolc hét ki-lenc tíz Me-lyik ál-lat fut leg-e-löl? tig-ris nyúl macs-ka e-gér o-rosz-lán Me-lyik ál-lat ér cél-ba az e-gér u-tán és a ku-tya e-lőtt? ró-ka med-ve macs-ka e-le-fánt Mi-lyen szí-nű az e-dző e-dző-ci-pő-je? fe-hér és kék pi-ros és sár-ga fe-hér és pi-ros 35

36 Zengő ABC Me-lyik be-tű mi-lyen han-got je-löl? Ol-vasd fel sor-ban a be-tű-ket! Szí-nezd a két-je-gyű be-tű-ket pi-ros-ra! a á b c cs d dz dzs e é f g gy h i í j k l ly m n ny o ó ö ő p q r s sz t ty u ú ü ű v w x y z zs Hol ta-lál-koz-hat-tál már á-bé-cé-rend-del? Húzd a-lá! Má-solj le e-gyet! mondóka névsor osztálynapló tornasor szótár lexikon naptár Ol-vasd fel a pá-rod-nak a Zen-gő ABC-t! Ő szá-moz-za be a ké-peket az el-hang-zás sor-rend-jé-ben! Az M-nél cse-rél-je-tek! 36 Ké-szít-se-tek pá-rok-ban tit-kos-í-rást! Ta-lál-ja-tok ki az á-bé-cé minden be-tű-je he-lyett más-más je-let! Ha a tel-jes tit-kos á-bé-cé kész, ír-hat-tok tit-kos le-ve-let egy-más-nak. Csak az tud-ja meg-fejte-ni, a-ki is-me-ri a je-le-ket!

37 Két kecske találkozott egy pallón Mi-lyen-nek is-mer-ted meg a kecs-ké-ket? Ke-re-tezd be a tu-laj-donsá-ga-i-kat! ma-kacs ó-va-tos i-rigy tel-he-tet-len e-lő-zé-keny e-rő-sza-kos büsz-ke a-ka-ra-tos jám-bor Ha-son-lítsd ösz-sze a meg-ol-dá-so-dat a pá-ro-dé-val! Be-szél-jé-tek meg! Má-sold i-de a kecs-kék há-rom jó tu-laj-don-sá-gát! Me-lyik cím il-lik a me-sé-hez? Húzd alá! A lus-ta pász-tor Az é-hes kecs-kék A ma-kacs-ság á-ra Il-lem-tan. Szí-nezd ki a meg-fe-le-lőt! Ki kö-szön-jön e-lő-ször? Ki men-jen be e-lő-ször az aj-tón? Ki nyújt-sa e-lő-ször a ke-zét kéz-fo-gás-kor? Ki ül-jön le a bu-szon, ha egy-szer-re ér-nek az ü-lő-hely-hez? a fi-a-ta-labb a fi-a-ta-labb a fi-a-ta-labb a fi-a-ta-labb az i-dő-sebb az i-dő-sebb az i-dő-sebb az i-dő-sebb 5. I-gaz vagy ha-mis? Írd e-lé az I vagy a H be-tűt! In-do-kold meg vá-lasztá-so-dat szó-ban! Az ö-reg kecs-ke nem vet-te ész-re a má-si-kat a pal-lón. Az ö-re-gebb kecs-ke a ko-ra mi-att a-kart e-lőbb át-men-ni. A két kecs-ke bé-ké-sen át-ment a pal-lón. A fi-a-ta-labb ud-va-ri-a-san ki-tért az i-dő-sebb e-lől. Mind a ket-ten be-le-es-tek a fo-lyó-ba. 37

38 A három kiscica Mi-lyen szí-nű-ek vol-tak a kis-ci-cák e-re-de-ti-leg? Szí-nezd ki a me-se sor-rend-jé-ben! Mi-be mász-tak vagy ug-rot-tak be a kis-ci-cák? Írd le sor-ban! Mi-lyen-nek is-mer-ted meg a kis-ci-cá-kat a tör-té-net-ben? Húzd a-lá! i-rigy já-té-kos meg-fon-tolt be-csü-le-tes meg-gon-do-lat-lan ra-vasz mér-ges 5. Kösd ösz-sze az ösz-sze-tar-to-zó sza-va-kat! Szí-nezd ki a ke-re-te-ket a szó-nak meg-fe-le-lő szí-nű-re! ko-rom pi-ros hó sár-ga cit-rom fe-ke-te na-rancs fe-hér i-bo-lya zöld tűz kék fű sár-ga Mondj minden fen-ti szó-val mon-da-tot a min-ta a-alap-ján! Fe-ke-te, mint a ko-rom. 38

39 Ki a veszélyesebb? Gya-ko-rold a sza-vak ol-va-sá-sát! ve-szély ba-rát sé-tál ve-szé-lyes ba-rát-ság sé-tál-gat ve-szé-lye-sebb ba-rát-sá-gos sé-tál-ga-tott Ol-vasd el új-ra a me-se cí-mét! Te ho-gyan vá-la-szol-nál a kér-dés-re? Kik a me-se sze-rep-lő-i? Ka-ri-kázd be! ró-ka macs-ka far-kas med-ve kis-e-gér puly-ka e-gér-ma-ma ku-tya ka-kas Kösd ösz-sze az ösz-sze-tar-to-zó sza-va-kat! fe-ke-te láb ke-rek fej vö-rös ta-réj hor-gas csőr hosz-szú ba-jusz Vá-la-szolj a kér-dé-sek-re a szö-veg a-alap-ján! Kit tar-tott el-len-ség-nek a kis-e-gér? Sze-rin-ted mi-ért? Mi-ért lát-ta ba-rát-sá-gos-nak a má-sik ál-la-tot? Mi-ért nem tud-ta a kis-e-gér, hogy ki az i-ga-zi el-len-sé-ge? Hol járt a kis-e-gér? Mi-lyen ál-la-tok él-nek ott? Raj-zold le! 7. Me-séld el úgy a tör-té-ne-tet, mint ha te len-nél a kis-e-gér! 39

40 A kiskutya meg a szamár A me-se el-ol-va-sá-sa e-lőtt gya-ko-rold a sza-vak ol-va-sá-sát! pál-ca pál-cá-val po-rol po-ro-ló po-ro-ló-pál-ca po-ro-ló-pál-cá-val i-rigy i-ri-gyel i-ri-gyel-te meg-i-ri-gyel-te Színezd azonos színűre a ha-son-ló je-len-té-sű-e-ket! jó-mód töp-reng ván-kos lo-pa-ko-dik tö-ri a fe-jét be-som-for-dál jó-lét pár-na Vá-la-szolj a kér-dé-sek-re a szö-veg a-alap-ján! Kik a me-se sze-rep-lő-i? Mit i-ri-gyelt meg a sza-már? Mit kér-de-zett a sza-már a ku-tyá-tól? Mit vá-la-szolt a ku-tya? Mi-ért ver-te ki a gazd-asz-szony a kony-há-ból a sza-ma-rat? Húzd alá a he-lyes vá-laszt! Mit kap a kis-ku-tya? min-den-nek a fe-lét min-den-nek a ja-vát Mi jut a sza-már-nak? csak kó-ró min-den-nek a ja-va kó-ró meg tüs-ke Ho-va som-for-dált be a sza-már? a szo-bá-ba a kony-há-ba a kam-rá-ba 40 Mi-vel ver-te ki a gazd-asz-szony a sza-ma-rat? bot-tal sep-rű-vel po-ro-ló-pál-cá-val

41 5. E-gé-szítsd ki a mon-da-to-kat a kö-vet-ke-ző sza-vak-kal! csó-vál-ni ad-jon leg-szebb A kis-ku-tyá-nak sza-bad a szo-bá-ba is be-men-ni. A kis-ku-tya tud far-kat. A sza-már a lá-bát nyúj-to-gat-ta, hogy te-nye-rest. 6. Ké-szíts raj-zot a me-sé-hez a pá-rod-dal! U-tá-na mond-já-tok el a mesét a sa-ját sza-va-i-tok-kal az osz-tály-nak! 41

42 A kutya tévedése Ki a tör-té-net sze-rep-lő-je? Hol ját-szó-dik? Be-szél-jé-tek meg! Mi-lyen tu-laj-don-sá-gok il-le-nek a ku-tyá-ra a me-sé-ben? Ke-re-tezd be! mo-hó jó-szí-vű fa-lánk ba-rát-ko-zó i-gaz-sá-gos tel-he-tet-len bá-tor sze-rény i-je-dős ön-ző kap-zsi A me-se a-lap-ján írd be a hi-ány-zó sza-va-kat! A ku-tya egy nagy Út-köz-ben egy ta-lált. kel-lett át-men-ni-e. A szá-já-ban le-vő comb a pa-tak-ba. 5. Mi-lyen új cí-met le-het-ne ad-ni a me-sé-nek? Húzd a-lá a leg-job-bat! Ka-lan-dos ha-za-ér-ke-zés A mo-hó-ság á-ra A sze-ren-csés ku-tya Me-lyik szó-lás, köz-mon-dás il-lik a me-sé-hez? Húzd a-lá! Sok lúd disz-nót győz. A-ki so-kat mar-kol, ke-ve-set fog. Be-le-jön, mint kis-ku-tya az u-ga-tás-ba A be-tű-rács-ban a ku-tya hat tu-laj-don-sá-gát rej-tet-tük el. Szí-nezd ki! Fent-ről le-fe-lé és bal-ról jobb-ra is ke-ress! K I R I GY R M A T E É C Á É O Q D E R Á C T I P A F L T K V E R Ő M G H Z A G S E Ű O J E U P D T W W H J T I Z S K S E Ó K E O S F U D R S U T P I H Ö N Z Ő Z L É E J R A U K T E L G K E D L L R N K H F A L Á N K

43 Kutya-tár Ka-ri-kázd be a bal-ra né-ző ku-tyá-kat! Ho-gyan mon-da-nád ma-i nyel-ven a ku-tya-tár szót? Húzd a-lá! ku-tya-tá-ro-ló ku-tya-ki-ál-lí-tás ku-tya-ól ku-tya-vá-sár Me-lyik ku-tya az ol-csóbb? Ka-ri-kázd be! Meny-nyi-vel? Írd o-da! fe-hér tar-ka Ft-tal Mondj ku-tya-faj-tá-kat fel-vált-va a pá-rod-dal! Írd le a ked-venc kutya-faj-tá-i-dat! 5. Ho-gyan kell ku-tya-ujj-bá-bot ké-szí-te-ni? Ol-vasd el a le-í-rást a párod-dal! Kö-ves-sé-tek a lé-pé-se-ket! Ké-szít-sé-tek el a bá-bot! 6. 1) Hajtsd fél-be a négy-ze-tet há-rom-szög a-la-kú-ra! Ezt úgy tu-dod meg-ten-ni, hogy az e-gyik sar-kot meg-fo-god, és rá-haj-tod a szemköz-ti sa-rok-ra. Si-mítsd el a pa-pírt! 2) Le-fe-lé néz-zen a há-rom-szög! Hajtsd le a két ol-dal-só csú-csát! O-lyan, mint-ha a ku-tya fü-le lóg-na. 3) Raj-zold meg a ku-tya po-fá-ját! 4) Ha azt sze-ret-néd, hogy ne le-gyen he-gyes az ál-la, hajtsd be a lefelé né-ző csú-csot! 5) Már-is az uj-jad-ra húz-ha-tod, és játsz-hatsz ve-le. Játsz-szá-tok el a Ku-tya-tár cí-mű ver-set az ujj-bá-bok se-gít-sé-gé-vel! 43

44 A sünök Szí-nezd ki a ké-pet a be-tűk-nek meg-fe-le-lő-en! n = vi-lá-gos-bar-na u = fekete ü = sö-tét-bar-na u n ü ü ü ü ü Me-lyik ál-lat sze-re-ti a sün-húst? E-gé-szítsd ki! Írd le! b g ly r k k ty b rz Mi-re hasz-nál-ja a sün a tüs-ké-it? Mi-ért nem szúr-nak a ki-csi-nye-i? Mi-vel táp-lál-koz-nak? Ho-gyan vé-de-ke-zik? Mi-kor in-dul-nak va-dász-ni? Hol van-nak biz-ton-ság-ban? Al-koss sza-va-kat a be-tűk-ből! s t ü k e n sz r ó ú m é ny 5. Pi-páld ki a sü-nök-re jel-lem-ző ál-lí-tá-so-kat! Szag-lá-suk és hal-lá-suk ki-vá-ló. A kí-gyó mér-ge kárt tesz ben-nük. Tüs-ké-ik-kel vé-de-kez-nek. Té-li ál-mot al-sza-nak. Rosz-szul tá-jé-ko-zód-nak. A tüs-kék pu-ha szőr-ből lesz-nek. Hall-gas-sá-tok meg Csu-kás Ist-ván Sün Ba-lázs cí-mű ver-ses me-séjé-nek rész-le-tét!

45 Négy vándor Írd le a négy ván-dor ne-vét! Ta-gold sza-vak-ra a mon-da-tot ál-ló e-gye-ne-sek-kel! Írd le he-lye-sen! Melyikatekedvencévszakod? Vá-la-szolj a kér-dés-re! Me-lyik év-szak-hoz kap-cso-ló-dik? Kösd ösz-sze! tél ta-vasz nyár ősz meggy-sze-dés sző-lő-szü-ret hó-em-ber-é-pí-tés bú-za-a-ra-tás rügy-fa-ka-dás di-ó-ve-rés lek-vár-fő-zés lo-csol-ko-dás Mi-lyen ő-szi gyü-möl-csö-ket ta-lálsz itt tit-kos be-széd-del? a-a i-ó ö-e ő-ő 5. I-gaz vagy ha-mis? Írd e-lé az I vagy a H be-tűt! A test-vé-rek a pa-tak mel-lett lak-tak. A Te-let a Ta-vasz már nem hall-gat-ta meg. A Nyár u-tán a Tél ment az em-be-rek kö-zé. Az Ősz vitt egy ta-risz-nyá-val fi -nom-sá-go-kat. 45

46 12 hónap Írd ki az ő-re vég-ző-dő sza-va-kat! Mit fi -gyel-tél meg? Írd ki az ó-ra vég-ző-dő sza-va-kat! Mit fi -gyel-tél meg? E-gé-szítsd ki a hó-na-pok ne-vét! janu fe uár cius á lis us jú ius jú ius gusztus szept ok ber ember de ber A hó-na-pok-ba be-írt be-tűk kö-zül me-lyek al-kot-nak ér-tel-mes szava-kat? Írd le! Ma-gya-rázd is el a je-len-té-sü-ket! Játsz-sza-tok! Ké-szít-se-tek raj-zo-kat a vers sze-rint! Te-gyé-tek körbe ő-ket, és jár-já-tok le a hó-na-po-kat, mi-köz-ben fel-so-rol-já-tok ő-ket! Raj-zold le az év-sza-kok a-ján-dé-ka-it! 46

47 Két költöző madarunk Szá-mozd be a cí-me-ket az ol-vas-mány sor-rend-jé-ben! A ma-da-rak gyü-le-ke-zé-se A gó-lya és a fecs-kék Vé-dett ma-da-rak A ha-za-in-du-lás Itt-ho-ni fel-a-da-tok A kis fi-ó-kák me-ge-rő-sö-dé-se Ol-vasd el új-ra a szö-ve-get! Mi-lyen új is-me-re-tet tud-tál meg be-lőle? Be-széld meg a tár-sad-dal! Tedd i-gaz-zá a mon-da-to-kat! Húzd a-lá azt a szót, a-me-lyik be-le-illik a mon-dat-ba! A fecs-kék a hi-deg év-szak e-lől hi-de-gebb e-ső-sebb me-le-gebb vidékre ván-do-rol-nak. A fecs-kék a ház-te-tő-kön vil-lany-dró-to-kon fész-kük-ben gyü-le-kez-nek. A gó-lyák új fé-szek-be a ré-gi fész-kük-be más ma-dár fész-ké-be költöz-nek ta-vasz-szal. Raj-zold le a fecs-ke és a gó-lya fész-két! 5. Mi a sza-bály? Foly-tasd a sort! 47

48 A vadludak Cso-por-tok-ban be-szél-jé-tek meg, és ír-já-tok le egy-egy szó-val, hogy mit ta-nul-ha-tunk mi, em-be-rek a vad-lu-dak-tól! A cso-por-tok szó-vi-vő-i mond-ják el az e-gész osz-tály-nak a cso-port vé-le-mé-nyét! Húzd a-lá a vad-lu-dak tu-laj-don-sá-ga-it! Ví-zi-ma-dár. Hiz-lal-ják. Ván-do-rol. Tár-sa-i-val e-gyütt V a-lak-ban re-pül. Té-len itt ma-rad. Ol-vasd el! Jobb egy lúd-nyak tíz tyúk-nyak-nál. Gő-gös Gú-nár Ge-de-on Sok lúd disz-nót győz Me-lyik könyv-cím? Húzd a-lá kék-kel! Me-lyik a köz-mon-dás? Húzd a-lá zöld-del! Me-lyik a nyelv-tö-rő? Húzd a-lá pi-ros-sal! Játsz-szá-tok el a Gyer-tek ha-za, lu-da-im cí-mű já-té-kot! Gyer-tek ha-za, lu-da-im! Nem me-gyünk. Mi-ért? Fé-lünk. Mi-től fél-tek? A far-kas-tól. Hol a far-kas? Bo-kor-ban. Mit e-szik? Lúd-húst. Mit csi-nál? Mo-sak-szik. Mi-ben? A-rany-tál-ban. Mi-be tö-rül-kö-zik? Kis-ci-ca far-ká-ba. Gyer-tek ha-za, lu-da-im! 48

49 Keresgélő Mit látsz a képeken? Írd oda! Milyen sorrendben kö-vet-kez-tek a versben? Jelöld szá-mo-zás-sal! Karikázd be a helyes választ! Milyen gomba a bo-lond-gom-ba? Nem igazi. Vicces kinézetű. Mérgező. Mi a vackor? Erdei kuckó. Vadkörte. Al-ma-csut-ka. Milyen gyümölcs a szamóca? Illatos. Büdös. Szagtalan. 5. Játsszatok ke-res-gé-lőt! Olvasd el a já-ték-sza-bályt! Ké-szít-se-tek rajzokat a Ke-res-gé-lő cí-mű vers-hez! Dugjátok el egyesével, miután ki-küld-té-tek a ke-res-gé-lőt! A ke-res-gé-lő bejön, és elmondja az első versszakot, és azt, hogy mit keres. A dolgokat a vers szerinti sorrendben ke-res-sé-tek! Az osz-tály-tár-sak a ke-res-gé-lőt hideg, meleg ve-zény-sza-vak-kal vezessék! Írd ki az Erdőn jártam című versből az m betűvel kezdődő szavakat a fü-ze-ted-be! Mit eszik még a medve a málnán kívül? Húzd alá! mézet füvet rovarokat halat bárányt vadkörtét libát mogyorót friss hajtásokat tojást 49

50 A méhek Melyik cím illik az első részhez leginkább? Húzd alá! A tavaszi virágok A méhek munkája A méhek élete Keresd meg a kér-dé-sek-re a választ a szövegben! Hányadik mondatban találtad meg a választ? Írd a számot a kérdés elé! A választ a szöveg mögé írd! Hová söprik a méhek a virágport? Miben gyűjtik a mézet? Milyen ízű a nektár? Mit szürcsölnek munka közben? Kiknek köszönhetjük a mézet? Olvasd el a második részt! Melyik cím illik hozzá a leginkább? Karikázd be! A méhek kicsinyei A méz hasznosítása A méhcsalád élete Miből készül a méz? Másold le azt a mondatot, amelyikből ez kiderül! 5. Tegyél fel kér-dé-se-ket szóban a második rész minden mon-da-tá-hoz! A párod vá-la-szol-ja meg! Utána cse-rél-je-tek! 50

51 6. Igaz vagy hamis? Írd elé az I vagy a H betűt! Sok nektár tapad a méhek testére munka közben. A méz nektárból és vi-rág-por-ból készül. A méhek mézzel táp-lál-koz-nak hideg időben. A méhek károsak a nö-vé-nyek-nek. Az emberek is a méhek által készített mézet eszik. 7. Válaszd el a szavakat egymástól álló e-gye-ne-sek-kel! Írd le helyesen a mondatot! Améhekmunkaközbenédesnektártszürcsölnekavirágból. 8. Írd le sor-ban a vi-rá-go-kat a nyí-lá-suk i-de-je sze-rint! jácint tulipán hóvirág ibolya Melyik a ka-kukk-to-jás soronként? Húzd alá minden sorban! dolgos szorgos igyekvő szorgalmas do-log-ke-rü-lő lusta do-log-ta-lan hiú sem-mit-te-vő tétlen rest A mondatok szavai rossz helyen váltak szét. Írd le helyesen! Am éhekn agy onszo rgalm aski sáll atok. Hae ztisme gfejt etted,ü gyesv agy! 51

Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be!

Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be! Jelmagyarázat Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be! Esztergályosné Földesi Katalin Szövegértést fejlesztõ gyakorlatok. osztály MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK,

Részletesebben

Szólások és közmondások

Szólások és közmondások Szólások és közmondások Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelést segítő pedagógiai eljárások gyűjteménye

Az anyanyelvi nevelést segítő pedagógiai eljárások gyűjteménye a TÁMOP 3. 1. 4-es pályázat megvalósításához Pályázó / kedvezményezett neve, címe Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Lencsési Lakótelepi Óvoda Lencsési Intézmény

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER HÁROM KARÁCSONYI GALAMB BARTÓCZ ILONA meséje Sötét erdõ mélyén élt öreganyó. Nyáron az erdõt járta, a madarak csivitelését hallgatta, gyógyfüveket

Részletesebben

Mondóka a kankalinhoz

Mondóka a kankalinhoz Jánky Béla Mondóka a kankalinhoz Csing-csiling cseng a rím, ébredezz, kankalin, kankalin, kulcsvirág, nyisd a tavasz kapuját. Nyisd ki kakasszóra, tárd ki virradóra. Hadd ülhessen napra a didergõ barka.

Részletesebben

І. D. Beh, T. V. Voroncova, V. SZ. Ponomarenko, SZ. V. Sztrasko EGÉSZSÉGTAN. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 2.

І. D. Beh, T. V. Voroncova, V. SZ. Ponomarenko, SZ. V. Sztrasko EGÉSZSÉGTAN. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 2. І. D. Beh, T. V. Voroncova, V. SZ. Ponomarenko, SZ. V. Sztrasko EGÉSZSÉGTAN Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 2. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és

Részletesebben

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön (Évnyitótól évzáróig) Ünnepi mûsorok szöveggyûjteménye 1 2 Tartalom: Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? (Tanévnyitó) Október a magyar történelemben Sírnék,

Részletesebben

Jó Pajtás Jó Pajtás 2 3

Jó Pajtás Jó Pajtás 2 3 2 Egy öreg fa históriája 3 Kérdezik kollégáim: miért ezt az öreg fát választottam az idei naptár-poszter háttérképéül? Nos, pont ilyennek látom a hatvanéves, szebb és csúnyább időket egyaránt megélt t

Részletesebben

61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár. Kellemes karácsonyt és boldog új évet! Jó Pajtás

61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár. Kellemes karácsonyt és boldog új évet! Jó Pajtás 61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár 40 41 Kellemes karácsonyt és boldog új évet! 2 A leghosszabb éjszaka világossága 3 Már az ősi népek megfigyelték, hogy a december 24-i éjszaka a leghosszabb éjszaka.

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Módszertani ajánlások Tankönyv első kötet Összehasonlítások Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

Rajzolni jó! tanítók számára. gyermeki tevékenységgel, az ábrázolással hamar ad sikerélményt, ami

Rajzolni jó! tanítók számára. gyermeki tevékenységgel, az ábrázolással hamar ad sikerélményt, ami Rajzolni jo.indd 1 L. Ritók Nóra A harminc részletes feladatleírást tartalmazó könyv megmutatja az alkotás lépéseit, tanácsokat ad a technikai kivitelezésben, hogy a gyerekek ráérezhessenek arra a csodálatos

Részletesebben

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MUSICAL MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNMŰVE ÉS REGÉNYE ALAPJÁN SZÖVEGKÖNYVÉT ÉS DALSZÖVEGÉT ÍRTA: MIKLÓS TIBOR

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MUSICAL MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNMŰVE ÉS REGÉNYE ALAPJÁN SZÖVEGKÖNYVÉT ÉS DALSZÖVEGÉT ÍRTA: MIKLÓS TIBOR 1 LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MUSICAL MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNMŰVE ÉS REGÉNYE ALAPJÁN SZÖVEGKÖNYVÉT ÉS DALSZÖVEGÉT ÍRTA: MIKLÓS TIBOR ZENÉJÉT SZEREZTE: KOCSÁK TIBOR 2 SZEREPLŐK: Nyilas Orczy: Gimesi: Böszörményi:

Részletesebben

Szöveg Romhányi József jogutóda. Válogatta és szerkesztette: Rigó Béla Illusztráció: Nagy Péter

Szöveg Romhányi József jogutóda. Válogatta és szerkesztette: Rigó Béla Illusztráció: Nagy Péter Nagy szamárfül Szöveg Romhányi József jogutóda Válogatta és szerkesztette: Rigó Béla Illusztráció: Nagy Péter Kiadja a Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadója, 2006 7630 Pécs, Üszögi-kiserdő u. 1. Tel.: 72/777-000

Részletesebben

Simogass még. Október napsütése lágy nagyanya-tenyér. Jólesik, ha becézve piros arcomhoz ér,

Simogass még. Október napsütése lágy nagyanya-tenyér. Jólesik, ha becézve piros arcomhoz ér, VERESS ZOLTÁN Simogass még Október napsütése lágy nagyanya-tenyér. Jólesik, ha becézve piros arcomhoz ér, pedig már néha fázik, haloványul szegény... Simogass még sokáig, halk, tiszta õszi fény! 2 KALENDÁRIUM

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ

KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ Szász Lídia Sára KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ Celldömölk Szerkesztette Bozsik Rozália AP 012231 ISBN 978-963-464-664-8 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a

Részletesebben

Istenes versek órai elemzése

Istenes versek órai elemzése Braunné Fodor ZsuZsanna Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban savio szent domonkos katolikus Általános Iskola Békéscsaba 2002. Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban BeveZetés Jeligémet

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 582. SZÁM 2007. JÚNIUS. Az a fõ, hogy itt van, itt van a nagy szünidõ!

GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 582. SZÁM 2007. JÚNIUS. Az a fõ, hogy itt van, itt van a nagy szünidõ! GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 582. SZÁM 6 2007. JÚNIUS Az a fõ, hogy itt van, itt van a nagy szünidõ! Szent László 1040 körül 10951 Szent László 1077-tõl 1095-ig uralkodott. Árpád-házi szent királyunk

Részletesebben

2011. december LV. ÉVFOLYAM 626. SZÁM

2011. december LV. ÉVFOLYAM 626. SZÁM 2011. december LV. ÉVFOLYAM 626. SZÁM fényhozó karácsony légy a lelkek pásztora decemberi mese-csodák Karácsonyi köszöntők Megjött a Karácsony borzas szakállával, kiszakadt a csizmám, nem győzöm szalmával.

Részletesebben

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20 Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet, 3.2.01: Kerettanterv a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám A Verslista 14. születésnapi találkozóján Budapesten, 2014 őszén A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám Sodrásban 2014 antológia bemutatója Műsor előtt Bp., 2014. 12. 13. Sodrásban 2014 antológia bemutatója

Részletesebben

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl óvodapedagógusoknak Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,

Részletesebben

62. évf., 2008. V. 8., ára 50 dinár

62. évf., 2008. V. 8., ára 50 dinár 17 62. évf., 2008. V. 8., ára 50 dinár p a -n t z s e r e k s ö r. ö 8 V s i z u j ö á k M zet Ne A jövő heti címoldala és posztere Nyolc deci gázolajjal 100 kilométer Hallottál már az Apteráról? Épp itt

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA A fácán A fácán lent fészkel, éjjel fán telel, kecsesen jár, fürgén szaladgál rónán, örül vadász, ha ejtve tollára lel, levesben

Részletesebben

Dr. H. Tóth István Radek Patloka

Dr. H. Tóth István Radek Patloka Dr. H. Tóth István Radek Patloka ELEMZÉSI FELADATOK A MAGYAR NYELVTANI ISMERETEK ERŐSÍTÉSÉRE Károly Egyetem Filológiai Fakultásának Közép-európai Stúdiumok Szakcsoportja http://www.seminar-stredoevropskych-studii.cz

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz A Farkasréti Általános Iskola diáklapja Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz 2012. április-május-június Hogy mit láttam? Elmondhatom. De legjobb, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd, csak nézd a

Részletesebben

Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena

Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena A kötet a SANSZ, Program bevándorlók munkaerô-piaci integrációért címû

Részletesebben

II/1. A Párizsi Magyar Nagykövetségen dr. Nikicser László nagykövet társaságában

II/1. A Párizsi Magyar Nagykövetségen dr. Nikicser László nagykövet társaságában II/1 2 0 1 0 TÁMOGATJA AZ NCA NEMZETKÖZI KOLLÉGIUMA ÉS A KOPPÁNMONOSTORI RÉSZÖNKORMÁNYZAT A Párizsi Magyar Nagykövetségen dr. Nikicser László nagykövet társaságában 2 Programajánló Filmajánló hideg téli

Részletesebben

KÉt újság egyben. szarvas, leicester, túró rudi SzoSzó angliáról. ÉrzÉKi nyár volt. kezdd a lapot hátulról! rovat. szarvasi receptek. bringás.

KÉt újság egyben. szarvas, leicester, túró rudi SzoSzó angliáról. ÉrzÉKi nyár volt. kezdd a lapot hátulról! rovat. szarvasi receptek. bringás. 2012 TÉL 100% original lauder-joint summer camp SPIRIT szarvas, leicester, túró rudi SzoSzó angliáról KÉt újság egyben kezdd a lapot hátulról! ÉrzÉKi nyár volt egy az érzékek a zsidó kultúrában rovat szarvasi

Részletesebben