JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás november 16.-ai ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2006. november 16.-ai ülésén."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás november 16.-ai ülésén. Az ülés helye: Bartók Béla Művelődési Központ 2760 Nagykáta, Bajcsy Zs. u. 9. Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellé csatolt jelenléti ív szerint. Dr. Samu János: Tisztelettel és szeretettel köszönti a Társulás tagjait. Megállapítja, hogy a Társulás határozatképes, Tápióbicske polgármesterét meghatalmazott képviseli. Kéri, a napirendi pontok elfogadását. A Társulás a napirendi pontokat tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja. A jegyzőkönyv vezetésére Czinege Anettet, a Társulás projektmenedzserét javasolja. A Társulás tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja Czinege Anettet a jegyzőkönyv vezetőjének. A Jegyzőkönyv hitelesítőjének Tóth Jánost, Tápiószentmárton polgármesterét javasolja. A Társulás tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőjének Tóth Jánost. Napirendi pontok: 1. OTP folyószámla-hitel 2. III. negyedéves pénzügyi beszámoló 3. Egyebek 1. napirendi pont: OTP folyószámla-hitel Dr. Samu János: felkéri Kovács Norbertet a beszámoló megtartására. Kovács Norbert köszöni a szót és megtartja beszámolóját az OTP folyószámla-hitel eddig felhasználásáról és a hitel meghosszabbításának szükségességéről. Beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva. Dr. Samu János: köszöni az előterjesztést. Elmondja, hogy a beruházás előkészületeinek fenntartásához fontos a hitelkérelem meghosszabbítása. Ehhez szükséges a Társulás és a képviselő testületek határozata is. Először is döntenünk kell arról, hogy a települések hogyan szeretnék a képviselőtestületükkel ezt a határozatot meghozni. Tavaly összevont ülések voltak, most van-e ilyen igény? Vagy mindenkinek lesz a közeljövőben ülése és meg tudják-e hozni a határozatot külön-külön. Erre javaslatot kér. A határozat meghozatalának határideje december 4-e, és az anyagokat december 8-ig át kell adni az OTP-nek. Megkérdezi, hogy kinek nem lesz ülése eddig? Mert azoknak lehetne összevont ülést tartani. Senki nem jelentkezik? Egyetértenek abban, hogy minden teleülése saját ülésén hozza meg ezt a határozatot. A határozta javaslatot addig a Társulás munkaszervezete megküldi a települések részére. Megérkezik Petrányi Csaba polgármester. 1. oldal, összesen: 6

2 Tóth János megkérdezi, hogy mivel az előző hitelfelvétel határideje lejár decemberben, ez azt jelenti-e, hogy az addig felhasznált hitelt vissza kell fizetni, és új hitelt veszünk fel, hogy ezt görgetjük tovább? Dr. Samu János: elmondja, hogy azért nem tudtuk felhasználni az előző évben felvett hitel teljes összegét, mert nagyrész a Támogatási szerződésben meghatározott feladatok önrészének finanszírozására vettük fel, azonban bizonyos feladatok átcsúsztak 2007 év elejére, és akkor kell teljesíteni. Ilyen átcsúszott feladat például a sülysáp tisztítótelep régészeti érintettségének vizsgálata is. Megérkezik Horinka László polgármester. Dr. Samu János: Az OTP továbbra is biztosítja a hitelfelvétel lehetőségét. Az eddig felvett hitelből még nem fizettünk vissza semmit, és nem is fogunk, hanem ez az összeg átkerül a most felveendő hitelbe. Trefák Istvánné megkérdezi, hogy milyen határidővel kell meghozni a határozatot? Mert a rendelkezésre tartásnak nincs díja, de az újításnak igen, ezért javasolni szoktak hosszabb határidőt meghozni. Kovács Norbert elmondja, hogy ez így most nem lehetséges, mert tavaly is és most is egy évre szól a szerződés. Dr. Samu János: elmondja, hogy a projekt 2007 év végig történő működését ez a hitel nem fedezi teljes egészében, ezért az önkormányzatoknak működési hozzájárulást kell majd fizetniük. Kovács Magdolna elmondja, hogy Tóalmáson már másnap testületi ülés lesz, ezért kéri a munkaszervezetet a szükséges anyagok átadását: határozatminta, tájékoztató anyag, fedezet mértéke. Dr. Samu János: felajánlja, hogy amennyiben a polgármestereknek szüksége van rá, Kovács Norbert elmegy és tájékoztatja a testületet. Kovács Norbert: elmondja, hogy természetesen a települések megkapják a szükséges anyagokat, és szívesen elmegy a testületi ülésekre, ha igény van rá, de kéri, hogy ezt előre jelezzék. Kálmán József szintén kéri a tájékoztatás, mert a testület tagjai újak, és nehéz őket az elejétől képbe helyezni. Kovács Norbert elmondja, hogy a határozat ugyan az lesz, mint tavaly, csak az összeg fog változni, mert a lakosságszám is változott. Dr. Samu János: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megkéri a polgármestereket, hogy kézfelemeléssel jelezzék, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a Társulás az OTP Banktól folyószámla-hitelt vegyen fel a szennyvízberuházás költségeinek fedezésére. A hitel összege 200 millió forint és járulékai, melynek lejárta december 31. A hitel és járulékainak fedezetéül a 20 település lakosságarányos kézfizető kezessége szolgál? 2. oldal, összesen: 6

3 Megállapítja, hogy tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás az alábbi határozatot hozta: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 36/2006 (XI. 16.) sz. határozata A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás az OTP Bank Nyrt.-nél folyószámla-hitelt vesz fel a Tápió-vidéki szennyvízberuházás költségeinek fedezésére. A hitel összege 200 millió forint és járulékai, melynek lejárta december 31.. A hitel és járulékainak fedezetéül a 20 település lakosságarányos kézfizető kezessége szolgál. Kovács Norbert megkéri a kollégákat, hogy osszák szét az ehhez kapcsolódó tájékoztató anyagot. Ebben megtalálhatók azoknak a dokumentumoknak a listája, melyet minden településnek be kell nyújtani. Ezen kívül még egyeztetni kell a szerződés aláírásának időpontját. Dr. Samu János: elmondja, hogy miután az anyagok bekerültek az OTP-hez lehetőség van az aláírásra, amit össze lehet kötni a GVOP projekt lezárásának ünnepségével. December 8 megfelel-e mindenkinek? Igen, akkor kér mindenkit, hogy az aláírásra a jegyzőt és a hivatali bélyegzőt mindenki hozza magával. A napirendi ponttal kapcsolatban van valakinek kérdése, hozzászólása? Nincs. A napirendi pontot lezárja. 2. napirendi pont: III. negyedéves pénzügyi beszámoló Dr. Samu János elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a november 02-i alakuló ülésén Horváth Lászlót, Szentlőrinckáta polgármesterét választott a Pénzügyi Bizottság elnökének. Gratulálunk hozzá, és jó munkát! Felkéri, a III. negyedéves pénzügyi beszámoló előterjesztésére. Horváth László elmondja, hogy az ülésén a következő határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság a Társulás év III. negyedéves pénzügyi beszámolóját elfogadja, és ezt a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja. Akinek kérdése van, Tóthné Veszelki Katalin a Társulás könyvelője válaszol. Kovács Magdolna: megkérdezi, hogy a települési hozzájárulásokat meddig kell teljesíteni? Tóthné Veszelki Katalin elmondja, hogy a kiosztott anyag elkészülte óta is történtek teljesítések. Az erről szóló tájékoztatót kiosztja, Tájékoztatja, hogy a teljesítéseket az év végéig meg kell tenni. Hozzájárulások teljesítésének jegyzéke a jegyzőkönyv mellé csatolva. Dr. Samu János: felhívja a polgármesterek figyelmét, hogy a települési hozzájárulások elmaradása miatt jelentős kinnlevősége van a Társulásnak, ezért kér mindenkit, hogy a befizetéseket tegyék meg. Van valakinek még kérdése, hozzászólása? 3. oldal, összesen: 6

4 Horváth László elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen felmerült az új jogszabály szerinti magáncélú telefonhasználat nyilvántartásának, fizetésének módja. A bizottság úgy döntött, a cégtelefon magáncélú használatával kapcsolatban, hogy novembertől hívás naplót kell vezetni a vezetékes telefon használatakor, a mobiltelefonok esetében pedig a Társulás fizeti meg a telefonszámla 20%-a után az adót. Ezzel egyetért-e a Társulás? Dr. Samu János megkérdezi, hogy ez mekkora összeget jelent? Horváth László: elmondja, hogy a 3 mobiltelefon legmagasabb összköltsége Ft. körül volt, mely esetében a Társulásnak így kb Ft. plusz kiadást jelent havonta. Dr. Samu János megkérdezi, hogy mi a Bizottság javaslata? Horváth László elmondja, hogy a Bizottság javaslata, hogy ezt a költséget a mobil telefon esetében a Társulás ismerje el és vállalja fel. A vezetékes telefon esetében pedig a számlázási időszakot tekintve november 1.-től hívásnaplót vezessenek a munkatársak. Dr. Samu János megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Megkéri a polgármestereket, hogy kézfelemeléssel jelezzék, hogy elfogadják-e ezzel a kiegészítéssel a III. negyedéves pénzügyi beszámolót? Megállapítja, hogy tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás az alábbi határozatot hozta: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 37/2006 (XI. 16.) sz. határozata A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás elfogadja a III. negyedéves pénzügyi beszámolót. 3. napirendi pont: Egyebek Dr. Samu János elmondja, hogy a napokban tárgyalást folytattak a Mélyépterv és az Öko Rt. igazgatóival, Tóth László és Ress Sándor urakkal. A tárgyalás témája a támogatási kérelem beadása volt. A benyújtás késésbe van, többek között az állami apparátus hiány miatt. Azon kívül szükség van az elkészült dokumentumok angol nyelvre történő fordítására is, ami komoly munka, és szakfordítót igényel. El kell továbbá készülnie a sülysápi tisztító telep területén a régészeti érintettség vizsgálatára is. Fontos EU-s szakértői kérés a költségek csökkentése is, melyen a szakértő cégek folyamatosan dolgoznak. A pénzügyi felosztás mértékének megállapítása sem tisztázott kérdés még. Jelenleg úgy tűnik, hogy 70% EU-s forrás, 5% állami hozzájárulásra lehet számítani, így az önrész 25%. Ez a 10%-hoz képest jelentős eltérés, amit nehezen tudnánk megoldani, ezért a pénzügyi szakértőkkel megbeszélve koncepciókat dolgozunk ki. Ehhez kapcsolódik a hitelfelvétel lehetősége, ill. a lakástakarék pénztárak jelentkezése is. Jelentkezett az OTP és a Magyar Fejlesztési Bank is, azonban fontos, hogy a már megkötött szerződéseket is kezelni kell tudni. A pénzintézeteket meg kéne versenyeztetni, és a kedvezőbb ajánlatot elfogadni. Felhatalmazást kérek az elnökség részére, hogy a Társulás nevében a pénzintézetekkel további tárgyalásokat folytassunk. Kéri továbbá a 4. oldal, összesen: 6

5 polgármestereket, hogy egységesen lépjenek fel minden szinten a kormányzati szervekkel szemben, azért, hogy önkormányzati kézben maradhasson az üzemeltetés. Fodor Zoltán elmondja, hogy minap volt az OTP szakmai fóruma, ahol felmerült a kérdést a lakossági előtakarékosságokkal kapcsolatban. Elmondták, hogy szívesen tájékoztatnák a Társulást erről a lehetőségről, és elmondanák, hogy lehet ezt megoldani, hiszen kedvezőbb lehetőséget tudnának biztosítani együtt a 20 település lakosainak, mint külön, külön. Elmondták azt is, hogy meg fog szűnni ez a támogatás, ezért még idén szerzősét javasolnak kötni. Dr. Samu János megkérdezi, hogy ha a következő ülésre meghívjuk az OTP-t, hogy tartson tájékoztatást, az megfelel-e? Ha mindenkinek megfelel, térjünk át a következő pontra. Tájékoztatja a Társulást, hogy Újszilvás polgármestere hivatalos csatlakozási kérelmet nyújtott be a Társuláshoz, hogy a GVOP projekthez csatlakozhassanak. Kéri, hogy ennek feltételeiről tájékoztassuk őket. Természetesen Újszilvás vállalja a projekt hardver igényét. Megkéri Németh Andrást, a GVOP projekt menedzserét, hogy adjon tájékoztatást a csatlakozás lehetőségeiről. Németh András elmondja, hogy ennek kidolgozására időre van szükség. A következő Társulási ülésre ezt el tudja készíteni. Ehhez azonban a Társulástól felhatalmazásra van szüksége, kéri a polgármestereket, hogy ezt adják meg. Dr. Samu János megkéri a polgármestereket, hogy kézfelemeléssel jelezzék, hogy támogatják-e Újszilvás település csatlakozási igényét a GVOP projekthez, azzal, hogy annak feltételeinek kidolgozásával felhatalmazzák-e Németh András projektmenedzsert? Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 38/2006 (XI. 16.) sz. határozata A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás támogatja Újszilvás csatlakozási kérését a Társulás GVOP projektjéhez, azzal, hogy a csatlakozás feltételeit Németh András projektmenedzser kidolgozza. Dr. Samu János felkéri Czinege Anettet az SZMSZ-el kapcsolatos kérdés ismertetésére. Czinege Anett elmondja, hogy a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata előírja, hogy az elnök és az elnökhelyettesek távollétében a korelnök jár el. Ez formalitás kérdése, ezért kéri a Társulás tagjait, hogy a Munkaszervezet munkájának elősegítése érdekében nevezzék meg maguk közül a legidősebb tagot, a korelnököt. Dr. Samu János megkérdezi Kálmán Józsefet, hogy elfogadja-e a korelnöki tisztséget? Kálmán József köszöni és elfogadja. Dr. Samu János megkéri a polgármestereket, hogy kézfelemeléssel jelezzék, hogy elfogadják-e Kálmán Józsefet az ülés levezetőjének, amennyiben az elnök és a két elnökhelyettes akadályoztatva van. 5. oldal, összesen: 6

6 Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 39/2006 (XI. 16.) sz. határozata A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás elfogadja Kálmán Józsefet a Társulási ülés levezetőjének, amennyiben az elnök és a két elnökhelyettes akadályoztatva van. Dr. Samu János megkérdezi van-e valakinek még kérdése? Haraszti Imre megkérdezi, hogy mikor és miért változott meg a támogatási arány a 90-95%- ról ennyire alacsonyra? Kovács Norbert elmondja, hogy eddig 80% EU-s, 10% állami támogatásról volt szó. Ez a 2006-ig tartó költségvetési ciklusban volt, rendkívüli összegként. Azonban új költségvetési ciklus kezdődik 2007-ben, melyre új, alacsonyabb támogatási arányokat dolgoztak ki. Ennek részletei még nincsenek kidolgozva, erre várunk. Horinka László megkérdezi, hogy amennyiben az önrész hitelből kívánjuk felvenni, az rettenetes terhet róna a településekre. Hogyan kívánja ezt a Társulás megoldani? Dr. Samu János elmondja, hogy a hitel a majdani üzemeltető céget érintené, nem a településeket, ezért volna fontos, hogy az üzemeltetés önkormányzati kézben maradhasson. Ez a vízdíjba fog belekerülni. Horinka László megkérdezi, hogy a különböző lehetséges támogatási arányokra és a hitel összegekre készültek-e számítások? Milyen esetben milyen alternatívák vannak? Dr. Samu János elmondja, hogy ezek a számítások most készülnek. Amint az EU és az állam részéről hivatalos állásfoglalás érkezik a támogatási arányokról, lehet dolgozni a finanszírozási lehetőségeken. Ha nincs több kérdés, felkéri Antalicz Csabát, hogy mutassa be az általa képviselt Tápió Közalapítvány munkáját. Antalicz Csaba köszöni a szót és bemutatja a Tápió-vidék természeti értekeiért Közalapítványt. Elmondja továbbá, hogy elkészült a vidék vizes élőhelyeit bemutató 2007-es falinaptár, mely a Kistérségi Irodában megvásárolható. Kéri a településeket, hogy a naptár vásárlásával támogassák a Közalapítványt. Bemutató a jegyzőkönyv mellé csatolva. Dr. Samu János megkérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? Nincs, megköszöni a figyelmet és bezárja az ülést. K.m.f. Dr. Samu János elnökhelyettes Tóth János Jegyzőkönyv hitelesítő 6. oldal, összesen: 6

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

2 0 1 1. o k t ó b e r 1 4 - én. Készült: a 2011. október 14-én megtartott Tiszaugi Víziközmű Társulat végelszámolási záró Küldöttgyűléséről

2 0 1 1. o k t ó b e r 1 4 - én. Készült: a 2011. október 14-én megtartott Tiszaugi Víziközmű Társulat végelszámolási záró Küldöttgyűléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A T I S Z A U G I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T V É G E L S Z Á M O L Á S I Z Á R Ó K Ü L D Ö T T G Y Ű L É S É N E K 2 0 1 1. o k t ó b e r 1 4 - én m e g t a r t o t t ü l é

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Faluház nagytermében, a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 21-116/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben