Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u évi Közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u évi Közhasznúsági jelentése Budapest, április 20. Szabó Csilla elnök

2 Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése a évi esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Pilis Budai Kutyamentők évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszeres könyvvezetési bizonylatok alapján egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 827 ezer Ft, a saját tőke 827 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet nem kapott állami támogatást. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 465 ezer Ft összeggel nőtt. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott juttatásokat,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben egyesületünk összesen Ft támogatást kapott helyi önkormányzattól, az önkormányzat területén bejegyzett ebek egyedi azonosítóval (chippel) való ellátására. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünknek 2011 évben személyi jellegű ráfordításra kifizetése nem történt. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. Az állatvédelem és a XXI. század erkölcsi és egészségügyi elvárásainak megfelelő állattartásra irányuló nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Egyesületünk tagjaiból és támogatóiból alakult bemutatócsoporttal számos óvodában általános- vagy középiskolában tartunk előadást az állatvédelem és a kultúrált kutyatartás témakörében. Egyesületünk különösen fontosnak tarja a gyerekek, fiatalok ezen alapelvekkel való korai megismertetését. A hallgatóság korának megfelelő eszközökkel hívjuk fel a figyelmet az ivartalanítás és az ebek egyedi azonosításának fontosságára. A bemutatót saját tulajdonú, speciálisan képzett ebeink rövid fegyelmező és ügyességi bemutatója színesíti. Ezen előadások célja, a szórakoztató nevelés és az ismeretterjesztés mellett, hogy a felnövekvő generáción keresztül elősegítsük a kultúrált állattartás elterjedését és fékezzük a ma Magyarországon uralkodó kutya-macska túlszaporítást. Egyesületünk továbbá rendszeresen megjelenik a pilis-budai kistérség területén rendezett közösségi rendezvényeken ahol a tagok és önkéntesek felvilágosító, ismeretterjesztő tanácsadást tartanak az érdeklődőknek Természetvédelem, állatvédelem.: Erőforrásaink nagy részét e tevékenység végzésére fordítottuk. A 2011 évben 188 kutya és 14 macska került gondozásunkba, amelyek testileg-lelkileg rehabilitálva kerültek új gazdához. Egyesületünk csak ivartalanított, külső és belső parazitamentesített, megfelelő oltásokkal ellátott állatot ad örökbe. Minden gondozásunkba kerülő kutyát egyedi azonosítóval mikrochippel- ellátva adunk át az új tulajdonosnak től célunk, hogy az eredeti gazdához visszakerülő kutyák is egyedi azonosítóval ellátva kerüljenek vissza a tulajdonosukhoz. 21 állat baleset után került egyesületünkhöz, ezek műtéti ellátásának finanszírozása különösen nagy terhet ró az erőforrásainkra. Egyesületünk honlapján keresztül egy elveszett talált állatok bejelentőlapot is üzemeltet, amely kitöltésekor automatikus válaszban ad hasznos tájékoztatást és tanácsokat a kitöltőnek az esetleges további teendőkről, jogokról, kötelességekről. Budapest, április 20. Szabó Csilla elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Pilis Budai Kutyamentők közgyűlése április 22-ei ülésén elfogadta. 2

3 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Adószám: Pk /2009/19 Pilis Budai Kutyamentők 2086 Tinnye, Ady Endre u évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Budapest, április 20. Szabó Csilla elnök Az egyszerűsített éves beszámolót Tüske Ágnes mérlegképes könyvelő állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta. 3

4 Pilis Budai Kutyamentők Budapest Fordulónap: Adószám: Mérleg Pk /2009/19. Társadalmi szervezetek egyszerűsített beszámolójának mérlege december 31 Adatok eft-ban Pilis Budai Kutyamentők Társasága Egyesület 2011 dec 02-től Pilis Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2010 adószám: az adatok ezer forintban értendők Előző év(ek) helyesbítései 2011 ESZKÖZÖK 362 Ft 827 Ft A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak - Ft - Ft 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök - Ft - Ft 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök - Ft - Ft 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 4

5 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. FORGÓESZKÖZÖK 362 Ft 827 Ft I. Készletek - Ft - Ft 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések - Ft - Ft 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok - Ft - Ft 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 362 Ft 827 Ft 1. Pénztár, csekkek 13 Ft 277 Ft 2. Bankbetétek 349 Ft 550 Ft FORRÁSOK 362 Ft 827 Ft C. SAJÁT TŐKE 362 Ft 827 Ft I. Induló tőke II. Tőkeváltozás 362 Ft III. Mérleg szerinti eredmény cél szerinti tevékenységből 362 Ft 465 Ft IV. Mérleg szerinti eredmény vállakozási tevékenységből - Ft - Ft 5

6 D. TARTALÉKOK - Ft - Ft 1. Eredménytartalék E. CÉLTARTALÉKOK - Ft - Ft 1. Céltartalék várható kötelezettségekre 2. Céltartalék jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. KÖTELEZETTSÉGEK - Ft - Ft I. Hátrasorolt kötelezettségek - Ft - Ft 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek - Ft - Ft 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek - Ft - Ft 1. Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - Ft 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Budapest, április elnök Szabó Csilla

7 Pilis Budai Kutyamentők Budapest Fordulónap: Adószám: Eredménykimutatás Pk /2009/19 Társadalmi szervezetek egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése december 31 Pilis Budai Kutyamentők Társasága Egyesület től Pilis Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület adószám: Cél szerinti tevékenység előző év helyesbít ése A. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE Ft Ft I. TEVÉKENYSÉGHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK Ft Ft 1. A közhasznú cél működésére kapott támogatás 90 Ft Alapítóktól kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás 90 Ft 1%-ból kapott támogatás Egyéb támogatás 2. Pályázaton elnyert támogatás 50 Ft Tinnyei Önkormányzat pályázata ivartalanításra 50 Ft 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 156 Ft Állami, önkormányzati szervektől kapott bevétel Egyéb jogi és magánszemélytől kapott bevétel 156 Ft 4. Tagdíjból származó bevétel 75 Ft 60 Ft 5. Magántámogatások Ft Ft Gazdasági társaságok adománya 163 Ft Alapítványok, társadalmi szervezetek adománya Magánszemélyek adománya Ft Ft 6. Egyéb bevételek - Ft Továbbutalási célra kapott támogatás Pénzügyi bevételek Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele II. PÉNZÜGYI MŰVELETEL BEVÉTELEI 2 Ft 2 Ft 7. Kapott (járó) osztalék és részesedés 8. Részesedésel értékesítésének árfolyamnyeresége 9. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 1, bevételek 2 Ft 11. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei III. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 2011 B VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 0 IV. ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 12. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) Belföldi értékesítés nettó árbevétele - Ft - Ft Export értékesítés nettó árbevétele 13. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04) - Ft - Ft Saját előállítású eszközök aktivált értéke Saját termelésű készletek állományváltozása 14. EGYÉB BEVÉTELEK V. PÉNZÜGYI MŰVELETEL BEVÉTELEI ( ) - Ft - Ft 15. Kapott (járó) osztalék és részesedés 7

8 16. Részesedésel értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 17. árfolyamnyeresége 18. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 19. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VI. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÖSSZES BEVÉTEL Ft Ft C. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI Ft Ft VII. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) Ft Ft 20. Egyéb szolgáltatások értéke 21. Eladott árúk beszerzési értéke 22. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 23. Anyagköltség Ft 913 Ft 24. Igénybevett szolgáltatások értéke Ft Ft VIII. SZEMÉLYI JELLEŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) - Ft - Ft 25. Bérköltség 26. Személyi jellegű egyéb kifizetések 27. Bérjárulékok IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 62 Ft - Ft X. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 59 Ft - Ft XI. RENDKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI - Ft - Ft XII. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) - Ft - Ft 28. Egyéb szolgáltatások értéke 29. Eladott árúk beszerzési értéke 30. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 31. Anyagköltség 32. Igénybevett szolgáltatások értéke XIII. SZEMÉLYI JELLEŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) - Ft - Ft 33. Bérköltség 34. Személyi jellegű egyéb kifizetések 35. Bérjárulékok XIV. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS - Ft XV. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK - Ft XVI. RENDKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZES KÖLTSÉG Ft Ft E. Közhasznú tevékenység eredménye 362 Ft 465 Ft F. Vállakozási tevékenység eredménye - Ft - Ft XVII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG - Ft - Ft G. Adózott eredmény (± E - XII) 362 Ft 465 Ft H. Tárgyévi eredmény (± F ) 362 Ft 465 Ft Budapest, április 20. Szabó Csilla Elnök 8

9 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Solymári Önkormányzat Solymár területén élő ebek egyedi azonosítóval korlátllan való ellátásához Összesen: Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás Megjegyzés % eft Induló tőke Tőkeváltozás Az egyesület 2010 évben alakult Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb

10 KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Helyi önkormányzat és szervei Solymári Önormányzat Ebek egyedi megjelölésére Magánszemélyektől Állatvédelmi tevékenység támogatása , Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Állatvédelmi tevékenység támogatása SZJA 1%-a (APEH) Egyéb ÖSSZESEN: ,

11 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 11

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

Számlatükör (Teljes lista)

Számlatükör (Teljes lista) Számlatükör (Teljes lista) Főkönyvi szám 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi

Részletesebben