PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról 1 /egységes szerkezetben/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról 1 /egységes szerkezetben/"

Átírás

1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról 1 /egységes szerkezetben/ 2 Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. 3 Pápa város közigazgatási területén állatot tartani a közegészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi és építésügyi jogszabályok betartása mellett, ezen önkormányzati rendeletben foglalt előírások szerint lehet. E rendelet szempontjából 2. haszonállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, sertés, kecske, juh; 4 kishaszonállat: liba, kacsa, tyúk, gyöngytyúk, pulyka, galamb, nyúl; 5 egyéb állatok: kutya, macska, méhek; lakók: lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, valamint a tulajdonossal, illetve bérlővel szerződés alapján a lakásban élő személyek; e rendelkezés alkalmazása során: egy kérelmezőnek számítanak az adott ügyben 1 lakásban élő/k/, a kérelem benyújtásánál az előző bekezdésben írt sorrend alkalmazása az irányadó. 6 7 díszállatok: éneklő és díszmadár, díszbaromfi, díszgalamb, postagalamb, vadászgörény; Haszonállat és kishaszonállat tartása 3. (1) Tilos haszonállat és kishaszonállat tartása a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt területeken. Nem esik tilalom alá a házi szükségletre vásárolt állat legfeljebb 3 napi tartása. (2) Tilos a haszonállat tartása a rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt területeken. 1 Módosította: 13/2004. (IV.30.) rendelet Hatályos: től 2 Módosította: 13/2007. (X.25.) rendelet Hatályos: től 3 Módosította: 13/2007. (X.25.) rendelet Hatályos: től 4 Módosította: 5/2008. (II.28.) rendelet Hatályos: től 5 Módosította: 13/2007. (X.25.) rendelet Hatályos: től 6 Módosította: 26/1997. (X.15.) rendelet Hatályos: től 7 Megállapította: 13/2007. (X.25.) rendelet Hatályos: től

2 (3) Tilos a haszonállat, valamint galamb és nyúl tartása az 1. és 2. sz. mellékletekben felsorolt területeken kívül a közösségi rendeltetésű épületek, a gyermekjátszóterek, az élelmiszer üzletek (a palackozott italt árusítók, illetve a zöldségboltok kivételével) területén, illetve ezen ingatlanoktól számított 70 méter, valamint a lakótelepek lakásaitól számított 50 méter távolságon belül. (4) (5) (6) (7) 8 Az 1. és 2. sz. mellékletben fel nem sorolt belterületeken, kertes mezőgazdasági területen, legfeljebb 3 szarvasmarha vagy ló, 8 sertés vagy juh, vagy kecske, 3 szamár vagy öszvér és ezek egyszeri szaporulatai elválasztásig, illetve legfeljebb 200 kishaszonállat tartható engedély nélkül. Az állattartáshoz az ingatlan felett rendelkezni jogosult (tulajdonos, kezelő, haszonélvező, használó) hozzájárulása szükséges. 9 A Gazdasági Bizottság az állatok számát egészségügyi és állategészségügyi okokból korlátozhatja. 10 Tapolcafőn az 5. sz. mellékletben meghatározott területen haszonállatok közül legfeljebb 3 db sertés és ezek egyszeri szaporulatai elválasztásig, illetve legfeljebb 100 kishaszonállat tartható engedély nélkül. 11 A 3. (4) bekezdésében meghatározott állatlétszámot kismértékben meghaladó állattartást az ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete és a hatósági állatorvos véleményének figyelembevételével a Gazdasági Bizottság egyedi mérlegelés alapján engedélyezheti. 12 Borsosgyőr, Kéttornyúlak, Tapolcafő településrészeken Tapolcafőn az (5) bekezdésben foglaltak kivételével a 3. (4) bekezdésben meghatározott álltalétszámot meghaladó állattartást az ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete és a hatósági állatorvos véleményének figyelembe vételével a Gazdasági Bizottság egyedi mérlegelés alapján engedélyezheti. 4. (1) (2) 13 Új állattartási épületek védőtávolságait a 3. sz. melléklet tartalmazza. 14 Kertes mezőgazdasági területen állattartási létesítmény a telek utcafronttól számított hátsó 1/3-ad részén, 20 méteres előkert elhagyásával, a szomszédos ingatlanokon meglévő más rendeltetésű gazdasági épületektől legalább 15 m távolságra helyezhető el. Haszonállat tartása esetén kötelező a zárt trágyalétároló létesítése, területe az építési engedélyezési eljárás során kerül meghatározásra. (3) Az állatok elhelyezésére szolgáló építmények tisztaságát, szükség szerinti fertőtlenítését az állattartó köteles biztosítani. (4) Az állati trágyát az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekből naponta el kell távolítani. 8 Módosította: 13/2007. (X.25.) rendelet Hatályos: től 9 Módosította: 19/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet Hatályos: től 10 Módosította: 11/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelet Hatályos: tól 11 Módosította: 19/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet Hatályos: től 12 Módosította: 19/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet Hatályos: től 13 Módosította: 4/1996. (II.21.) rendelet Hatályos: től 14 Módosította: 13/2004. (IV.30.) rendelet Hatályos: től

3 (5) 15 A trágyakezelés szabályait, valamint a környezethigiéniai követelményeket e rendelet 4. sz. melléklete rögzíti. Egyéb állatok tartása 5. (1) Kutya lakótelken, illetve többlakásos lakóépület udvarán lekerített helyen, vagy megkötve tartható. Harapós, vagy támadó természetű kutyát csak megkötve, vagy zárt helyen szabad tartani, és az ingatlan bejáratán Harapós kutya figyelmeztető táblát kell elhelyezni. (2) 16 Udvarral, vagy kerttel nem rendelkező többlakásos lakóépületben lakásonként egy kutya tartható, a szomszédos lakásokban lakók belegyezése esetén ettől el lehet térni. (3) A lakóépület erkélyén (loggia), vagy közös használatra szolgáló helyiségekben kutyát tartani tilos. (4) 17 A kutya tartására vonatkozóan a többlakásos lakóépület esetében a társasházközösség közgyűlése által elfogadott, írásban rögzített házirend szabályai az irányadóak. Amennyiben házirend nem szabályozza a tartást illetve társasháznak nem minősülő többlakásos lakóépületben, a kutyatartás megtiltásának kezdeményezéséhez a lakások lakói lakásegységenként legalább 1/3-ának indokolt kérelme szükséges. Írásbeli kérelem esetén a Gazdasági Bizottság a beadvány és a környezettanulmány alapján a kutya tartását mérlegelési jogkörében megtilthatja. (5) Testi fogyatékosok egy jelző, vagy egy vezető kutyát hozzájárulás nélkül tarthatnak. (6) A kutyatulajdonos köteles kutyáját úgy tartani, hogy az a házban, vagy annak szomszédságában lévő lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, a testi épséget és egészséget ne veszélyeztesse. (7) (8) 18 Kutyát a vakvezető vagy mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével tilos beengedni, bevinni közintézménybe, a piac területére, egészségügyi, szociális, kulturális- és sportrendezvényre, diákszállásra, a Várkert Bakonyér és a volt Tapolcameder közötti területére. 19 Közterületen, többlakásos lakóház udvarán, valamint közös használatú helyiségekben kutyát szakszerűen felhelyezett pórázon szabad vezetni. Fenti szabály nem vonatkozik a többlakásos lakóházra és a közös használatú helyiségre akkor, ha a többlakásos lakóház és a közös használatú helyiség felett rendelkezni jogosultak ehhez beleegyezésüket adják Módosította: 29/1995. (VII.1.) rendelet Hatályos: től 16 Módosította: 13/2007. (X.25.) rendelet Hatályos: től 17 Módosította: 19/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet Hatályos: től 18 Módosította: 11/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelet Hatályos: tól 19 Módosította: 11/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelet Hatályos: tól 20 Módosította: 33/1995. (IX.6.) rendelet Hatályos: től

4 (9) 21 A kutya és a ló tulajdonosa, vagy a kutya és a ló felügyeletével megbízott személy köteles ügyelni arra, hogy a kutya és a ló a közterületet, a kutya a lakóház közös használatú helyiségét, udvarát ne szennyezze (szennyezés esetén a szennyeződés eltávolításra kerüljön), a parkosított területeket ne rongálja. (10) 22 A kóbor, befogott, a veszélyessé vált ebekre vonatkozó szabályokat a 6. sz. melléklet tartalmazza. 6. (1) Az önkormányzati bérleményben legfeljebb két macska tartható. (2) Társbérlet esetén a macska tartásához a társbérlő hozzájárulása szükséges. (3) A macska által okozott szennyeződés eltávolításáról az állat tulajdonosa köteles gondoskodni Díszállat a város közigazgatási területén számbeli korlátozás nélkül tartható. A díszállat tartás megtiltását a tartási hely szerinti ingatlannal közvetlenül szomszédos lakóépület, lakótelek és nem lakás céljára szolgáló /pl. intézmény, gazdálkodó szervezet / ingatlanban lakók vagy a képviseleti jogosultsággal rendelkezők 1/3-os többsége indokolt, írásbeli kérelmükkel kezdeményezhetik a Gazdasági Bizottságnál. 8. Többlakásos lakóépület udvarán, közös használatú kertjében méhek tartásához a tulajdonos(ok), illetve bérlő(k) hozzájárulása szükséges E rendelet 2. -ában nem szereplő állatok tartásához engedély szükséges, amelyet a Gazdasági Bizottság az ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete, a hatósági állatorvos szakvéleményének figyelembevételével adhat ki Módosította: 29/1995. (VII.1.) rendelet Hatályos: től 22 Módosította: 13/2004. (IV.30.) rendelet Hatályos: től 23 Módosította: 19/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet Hatályos: től 24 Számozását módosította és az eredeti 9. -t hatályon kívül helyezte a 13/2007.(X.25.) rendelet Hatályos: től 25 Módosította: 19/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet Hatályos: től 26 Módosította: 29/1995. (VII.1.) rendelet Hatályos: től

5 Állatvédelmi szabályok 27 (hatályon kívül) Az állattartás megtiltása (1) (2) (3) 29 Az állattartást meg kell tiltani, ha az közegészségügyi, állategészségügyi, építésügyi, környezetvédelmi jogszabályt sért és az állattartó felszólítás ellenére nem tett eleget jogszabályi kötelezettségének. 30 Az állattartást a hatósági állatorvos és az ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete szakvéleménye, valamint a beadvány és a környezettanulmány alapján a Gazdasági Bizottság mérlegelési jogkörében megtilthatja. Megtilthatja továbbá az 5. (6) bekezdésében foglalt esetben is. 31 Az állattartó az állattartás megtiltása esetén a Gazdasági Bizottság által megállapított határidőben, amely legfeljebb a határozat jogerőre emelkedésétől számított 90 nap az állattartást köteles megszüntetni. Vegyes és záró rendelkezések 11. (1) (2) (3) 32 Hatályon kívül. 33 Hatályon kívül. 34 Hatályon kívül. (4) E rendelet előírásai nem vonatkoznak az alkalmi cirkuszi rendezvényekre, állatkiállításokra, lovasversenyekre. (5) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az 5/1981.(VI.10.) sz. rendelet hatályát veszti. 27 Hatályon kívül helyezte: 13/2007.(X.25.) rendelet Hatályos: től 28 Számozását módosította: 13/2007. (X.25.) rendelet Hatályos: től 29 Módosította: 26/1997. (X.15.) rendelet Hatályos: től 30 Módosította: 19/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet Hatályos: től 31 Módosította: 19/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet Hatályos: től 32 Hatályon kívül helyezte: 11/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: tól 33 Hatályon kívül helyezte: 11/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: tól 34 Hatályon kívül helyezte: 11/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: tól

6 (6) 35 Azok az állattartók akik Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2007. (X.25.) rendelete kihirdetésekor, annak rendelkezéseibe ütköző módon végeznek állattartást, június 30. napjáig türelmi idő áll rendelkezésükre, hogy tevékenységüket a R. előírásainak megfelelően megváltoztassák illetve megszüntessék. Pápa, december 29. Dr. Kovács Zoltán s.k. polgármester Maróti Miklósné dr. s.k. jegyző Kiadmány hiteléül: köztisztviselő 35 Megállapította: 5/2008. (II.28.) Hatályos: től

7 36 1. sz. melléklet Ady Endre sétány Anna tér Ányos Pál utca Árok utca Balla Róbert tér Barát utca Bartók Béla utca Bástya utca Beke József utca Béke tér Bella utca Bitva utca Bocsor István utca Bocsor-köz Böröczky domb Cinca-sor Cuha utca Csáky László utca Csatorna utca Csizmadia utca Csutorás utca Dárda utca Deák Ferenc utca Derű utca Dóra utca Eötvös utca Erzsébet liget Esterházy út Fazekas utca Felleg utca Fenyves utca Fenyvessy Ferenc utca Flórián utca Fő tér Fő utca Fürdő utca Gábor Dénes utca Gerence utca Gombkötő utca Gróf út (páros oldal) Hajagos utca Halastó utca Harangöntő utca (sorházas rész) Harmat utca Horváth Mihály utca Igal utca T I L O S haszonállat és kishaszonállat tartása az alább felsorolt területeken 36 Módosította: 13/2007. (X.25.) rendelet Hatályos: től

8 Irhás utca Irinyi József utca Isaszegi utca Jedlik Ányos utca Jókai u. (Március 15. tértől Gyimóti útig) Kard utca Kelmefestő utca Képző utca Kertész utca Kígyó utca Kis tér Klauzál Gábor utca Komáromi utca Kopja utca Korvin utca Kossuth Lajos utca Közép utca Kuruc utca Kürt utca Ligetköz utca Liliom utca Major utca Marcal utca Március 15. tér Margaréta utca Márton István utca Mester utca Mikszáth Kálmán utca Mozsár utca Muskátli utca Nagysallói utca Napraforgó utca Pálos tér Pály Elek utca Petőfi Sándor utca Puskás Tivadar utca Rába utca Radnóti Miklós utca Rákóczi Ferenc utca Ráth Károly utca Ruszek köz Sásréti utca Séllyei utca Somody József utca Szabó Ervin utca páros oldal 48-tól 70-ig Széchenyi István utca Szellő utca Szent István út (Fő tértől Esterházy útig) Szent László utca Szente János utca Szentilonay József utca Szilágyi József utca

9 Szövetkezet utca (sorházas rész) Tapolca sétány Tarack utca Tókert utca Tompa Mihály utca Török Bálint utca Trombita köz Tulipán utca Varga utca Várkert út Vásár tér Vermes Illés utca Veszprémi út páratlan oldal 47-től 59-ig Viczai János utca (sorházas rész) Vízmű utca Wesselényi Miklós utca páratlan oldal 8-től 20/B-ig, páratlan oldal 31-től 37-ig Wesselényi utca /páros oldal 8-20/B., páratlan házszámokig/ Zimmermann utca 37 Lakótelepek: Fáy András lakótelep Huszár lakótelep Vajda Péter lakótelep Bástya utca és Korona utca által határolt többszintes beépítésű lakótelep 37 Módosította: 13/2007.(X.25.) rendelet Hatályos: től

10 2. sz. melléklet 38 T I L O S haszonállat tartása az alább felsorolt területeken Ág utca Arany János utca Batthyány utca Budai Nagy Antal utca Celli út (Kiss tértől a Határ utcáig) Czuczor Gergely utca Csapó utca Damjanich utca Dózsa György utca Egressy Béni utca Erkel Ferenc utca (Celli úttól Munkás utcáig) Fűzfa utca Gárdonyi Géza utca Győri út Györök Leó utca Gyurátz Ferenc utca Harangöntő utca (családiházas rész) Hársfa utca Honvéd utca Hóvirág utca Hunyadi János utca Ibolya utca Jácint utca Kálvária utca Kankalin utca Kisliget Korona utca Kölcsey Ferenc utca László Miklós utca Liszt Ferenc utca Mézeskalács utca Nagy László utca Szabadság utca Szabó Ervin utca páros oldalán, a Teleki utcától a Juhar utcáig Szalmavári utca Szegfű utca Szent István út (Esterházy úttól végig) Szövetkezet utca (családiházas rész) Vadász utca Vasvári Pál utca Vörösmarty Mihály utca Zárda utca Zrínyi Miklós utca 38 Módosította: 13/2007. (X.25.) rendelet Hatályos: től

11

12 3. sz. melléklet Állattartási épületek védőtávolságai védőtávolság: m Állattartási épület, építmény telekhatártól szomszédos ásott kúttól fúrt kúttól vízvezetéktől lakóépülettől Kisállat ketrece, ólja, kifutója Juh, kecske, sertés legfeljebb 5 állatig istállója, ólja, kifutója (legalább 400 m2-es lakótelek esetén) Juh, kecske, sertés legfeljebb 8 állatig istállója, ólja, kifutója (legalább 700 m es lakótelek esetén) Ló, öszvér, szamár, szarvasmarha leg- alább 700 m2 területű lakótelek esetén tartható Komposztáló, siló, trágya vagy trágyalé tároló

13

14 4. sz. melléklet A trágyakezelés szabályai környezethigiéniás követelmények 1./ Állattartási épületben 1.1. A szagártalom csökkentése érdekében szükséges a helyiségek rendszeres takarítása, időszakonkénti kimeszelése. A bűzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellőztetéssel a magasba kell terelni. Lehetséges továbbá a fásítás, bokrosítás, valamint az ammóniaképződés csökkentésére az istállón belül és kívül a trágyába, alomanyagba megfelelő szerek keverése, továbbá a kellemetlen szagú takarmányok fedett állapotban való tárolása A trágyát az istállóból, ólból folyamatosan, de naponta legalább egyszer ki kell szállítani és azt zárt konténerben, vagy trágyagödörben kell tárolni. 2./ Trágyatároló 2.1. Telken belüli elhelyezésére a 3. sz. melléklet tartalmaz előírásokat Az építmény vízzáró betonnal burkolt gödör Az állattartási épületből kihordott trágyát úgy kell elhelyezni, hogy a környezetre káros hatást (légszennyeződés, szivárgás) ne fejtsen ki A trágyát folyamatosan takarni kell. Történhet: talajtakarással, fóliával, egyéb módon A tárolót időszakonként vagy szükség szerint üríteni kell, tartalmát a lakóterületről el kell szállítani Egy lakótelken tárolható trágya mennyisége legfeljebb: m2 alatt 1 m m2 között 3 m m2 fölött 5 m3 3./ Trágyalétároló 3.1. Trágyalé csak zárt, földalatti tartályban helyezhető el. A tároló vízzárásáról gondoskodni kell A trágyalevet az állattartási épületből folyamatosan kell a tárolóba vezetni úgy, hogy a környezetre káros hatás (bűz, szivárgás) ne történjen. 3.3 A trágyalétárolót szükség szerint üríteni kell. Ártalmatlanítására a folyékony hulladékokra vonatkozó szabályok érvényesek.

15 4./ Egyéb 4.1. Az állattartással foglalkozó személyek kötelesek a kártékony rágcsálókat rendszeresen irtani Az elhullott állati tetemeket az állategészségügyi telepre kell szállítani, az elszállításig zárt göngyölegben (műanyag zsákban) kell tartani A fertőzéseket az állattartó köteles a Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni, az állatot az intézkedésig elkülöníteni.

16

17 6. sz. melléklet A kóbor, a befogott, a veszélyessé vált ebekre vonatkozó szabályok 1./ A közterületen tartózkodó kóbor ebeket (a közterületen felügyelet nélkül tartózkodó, elszabadult, szabadon engedett ebet) a gyepmester köteles a gyepmesteri telepre elszállítani. 2./ A befogott ebről a gyepmesternek naprakész nyilvántartást kell vezetnie. 3.) A befogott ebet a gyepmester 14 napig őrzi, igazolt tulajdonosa ez időn belül - a tartási és ápolási költségek megtérítését és az állatorvosi vizsgálatot követően - kiválthatja. 4.) A ki nem váltott ebek életét kíméletes módon altató injekcióval kell kioltani. 5.) A befogott, az elhullott, a veszélyessé vált ebekre vonatkozó díjak: - befogott eb szállítási díja 600,-Ft - befogott eb tartási díja 300,-Ft/nap - elhullott eb elszállítási díja 600,-Ft - veszélyessé vált eb elaltatási díja 900,-Ft

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

Önkormányzati rendeletek

Önkormányzati rendeletek Önkormányzati rendeletek Megjegyzés 1: elképzelhető, hogy az önkormányzat honlapján nincs elérhető szabályozás (vagy mi, többszöri átnézésre, sem találtuk), ezt jelezzük. Kutyológia tipp: amennyiben a

Részletesebben

1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. Áldás

1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. Áldás 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA 2013. április XXIII. évfolyam 4.szám Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat Édesanyánk az a személy, akivel születésünkkor (de már előtte is) először kapcsolatba

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (III.15.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről Alsóörs önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

Jogszabályok. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Jogszabályok. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről Jogszabályok 1. Séta pórázon vagy anélkül? 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 147. Veszélyeztetés kutyával 193. (1) Aki

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) ÖK. Rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/1998.(III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/1998.(IX.07.), 12/1999.(IV.01.), 17/2000.(IV.10.), 21/2000.(V.08.),

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák a falumúzeum kialakítását,

Részletesebben

II. fejezet Építményadó

II. fejezet Építményadó Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

1. Szervezeti és működési szabályzat. 834/B/2003. AB határozat

1. Szervezeti és működési szabályzat. 834/B/2003. AB határozat Az Alkotmánybíróság 2006-ban hozott döntéseinek tematikus összefoglalója Az Alkotmánybíróság döntései a helyi döntéshozók és a törvényességi ellenőrzést végzők számára egyaránt zsinórmértékül szolgálnak.

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről.

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E Tokorcs község rendezési tervéről. Egységes szerkezetben a 7/1997(VI.5), 2/1998((II.26) és a 6/2002(VI.29) rendeletekkel.

Részletesebben

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestületének 13/1999. (VII. 1.) Ör. rendelete a közutak igazgatásáról

Mórahalom város Képviselőtestületének 13/1999. (VII. 1.) Ör. rendelete a közutak igazgatásáról Mórahalom város Képviselőtestületének 13/1999. (VII. 1.) Ör. rendelete a közutak igazgatásáról Mórahalom Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. (1) bekezdés és a közúti

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 16/2005. (IV.20.) számú rendelete. a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 16/2005. (IV.20.) számú rendelete. a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 16/2005. (IV.20.) számú rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 33/2005.(IX.28.), 14/2008.(IV.24.),

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről Önkormányzata Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: I/9722/2011. CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

I. fejezet. Építményadó

I. fejezet. Építményadó A Visegrádi Önkormányzat 22/2005. (XII. 16.) ör. rendelete a helyi adókról [egységes szerkezetben a *6/2006. (II. 23.), **17/2006. (XII. 1.), 12/207 (XI.22.), 15/2007 (XII.13.), a 16/2008 (XI.27.), valamint

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben