Mozgás, diéta, környezet ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA november 21. Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mozgás, diéta, környezet ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA. 2012. november 21. Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet"

Átírás

1 Mozgás, diéta, környezet ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet

2 VII. ÉLETMÓD KONFERENCIA Az allergia mint életmód betegség Prof. Dr. Nékám Kristóf Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest, Frankel Leó út 54. Tel.: /1/ Fax: /1/ A ma allergiaként megjelölt tünet együttesek kiváltó okai közül elsőként allergéneket (mint a szénapor vagy a pollenek) azonosítottak már a XIX. században felismerve a levegőszennyezés súlyosbító hatását is. A korábban kifejezetten ritka szénanátha ( tavaszi hurut ) és asztma gyakoribbá válása tette lehetővé a XX. század első felében az öröklés szerepének felismerését, majd azt is, hogy nincsen olyan gén, amely egymagában felelős lenne allergiás betegség kialakulásáért. Végül az elmúlt évtizedek epidemiológiai vizsgálatai sokszorosan igazolták a tágabb értelemben vett környezet allergia kiváltó fenntartó - súlyosbító szerepét, különösen atópiás hajlamú egyénekben. Bár nincs kétségünk a táplálék fehérjék; a belterekben az atka, penészgombák, hobbiállatok; a háztartási és szépészeti/divat -kemikáliák ; egyes fertőző ágensek megkerülhetetlen szerepe felől, egyre valószínűbb, hogy ezek a már ismert tényezők, hatások nem elégségesek az allergia világjárvány jelenség megmagyarázására. Jelenleg epigenetikai mechanizmusok és tényezők széleskörű kutatása mellett az életmód egyéni és közösségi elemei / jellemzői állnak az érdeklődés középpontjában ; a két csoport között a határ elmosódó. Ma akár (közvetett) életmód tényezőkként is felfoghatjuk az emberi tevékenység (energia termelés, ipar, közlekedés, és a valószínűleg másodlagos klímaváltozás stb) következtében fellépő, többek között allergiák kialakulását is elősegítő levegő víz talajélelmiszer szennyező hatásokat ; de kétségtelen, hogy a dohányzás komplex következményei, a mozgásszegény életmód, az ülőfoglalkozások nagy száma, a táplálkozási és ételkészítési szokások változása, a túlsúly és elhízás gyakorisága; további szocio ökonómiai - edukációs tényezők, a lakáskörülmények és lakókörnyezet, emocionális és más pszichoszociális jellemzők, kiemelten a perinatális időszak konkrétumai, az elégtelen és alacsony hatásfokú, meggyőző erőt nélkülöző interaktív kommunikáció a beteg orvos társadalom - döntéshozók kapcsolatrendszerben, a gyógyszer szedési és elutasítási (!) szokások, a sokszor megtévesztő, feldolgozhatatlan információözön azok a nagyrészt bizonyíték alapú életmód tényezők, amelyek más betegségcsoportok mellett az allergiák növekvő prevalenciájának, változó képének, életminőség rontó hatásának is alapvető okai. A jövő nagy kérdése már nem a tényezők számbavétele, hanem valószínűleg az, hogy milyen pro-allergiás hatásokat tudunk egyéni és populációs szinten semlegesíteni, és milyen eredmény várható egyáltalán ezektől az erőfeszítésektől.

3 Prof. Dr. Pucsok József VII. ÉLETMÓD KONFERENCIA Antioxidánsok, nyomelemek hatása szívműködésre Munkahely: Országos Sportegészségügyi Intézet Postacím: Budapest, Alkotás u. 48. Telefon/Fax: A szelén szerepe évek óta vitatott. Az 50-es évektől létfontosságú mikroelemként ismerjük. Az elmúlt évben kiderült, hogy számos élettani funkció a szelénhez kapcsolódik. Antioxidáns tulajdonságú mikroelemként, védi a fehérjéket az oxidációtól. Jelentős szerepet vállal a szervezet immunválaszában. Hatására az aktivált T-sejtek poliferációja és NK sejtek aktivitása emelkedik. A T-sejtek felszínén IL-2 cytokin receptor expressziója fokozódik, ezáltal nő IL-2-vel való kölcsönhatás, ami segíti a cytotoxtikus T-sejtté való átalakulást, differenciálódást. Kiderült, hogy a szelenoproteinek az immunrendszer felépítéséhez nélkülözhetetlenek. A föld egyes részei szelén hiányosak (USA, Kína, Finnország és Magyarország bizonyos vidékei). Nemzetközi felmérések szerint a szelén hiányos területeken pl. Finnországban a szívinfarktus előfordulása éveseknél hétszer gyakoribb. Működése révén a szövetek mikrocirkulációjára hat, normalizálja a szöveti sérüléseknél felszabaduló enzimek pl. CPK és az LDH aktivitását. A növényeken kívül az ivóvíz szelén tartalma is lényegesen befolyásolja a szívizom funkcióját. Salonen vizsgálatai szerint a koránária betegségekben szenvedő férfiakban a trombocita aggregáció fordítottan arányos a szelén státusszal. Az utóbbi években a szívizom anyagcserezavaroknál és a szívelégtelenség egyes stádiumaiban a gyógyszeres kezelés mellett eredményesen alkalmazzák a szelén és a Coenzim Q kombinációját ben svéd szerzők vizsgálatai igazolják, hogy e kettős kombináció lényegesen csökkentette a szívizom elégtelen működési zavaraiból adódó halálesetek számát. A Coenzim Q a szelén mellett esszenciális szerepet játszik a szívizom mitokondriumának elektrotranszportjában. Továbbiakban úgy működik, mint egy antiaoxidáns és a szelénnel együtt jelentősen csökkenti a károsult anyagcseréből felszabaduló lipid peroxidációt és jelentősen befolyásolja a szívgyengesség állapotát. Bizonyos gyógyszerek csökkentik a Conzim Q endogénszintézisét, és ezáltal a szívizom energia ellátása is károsodhat.

4 VII. ÉLETMÓD KONFERENCIA A mindennapi testnevelés hatékonyságának kritériumai Dr. Somhegyi Annamária Ph.D. Munkahely: Országos Gerincgyógyászati Központ, Budapest Postacím: Telefon/Fax: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a tanulók egészségi állapotának javítása, egészségfejlesztése céljából előírja a mindennapi testnevelést. Ahhoz, hogy a mindennapi testnevelés ezt a célt eredményesen szolgálja, a testnevelés órák anyagának és módszereinek több egészségfejlesztési szakmai elvárásnak meg kell felelnie. Ezek az alábbiak: 1. A mindennapi testnevelésben minden tanulónak részt is kell vennie, vagyis az indokolatlan mulasztásokat, felmentéseket vissza kell szorítani. 2. Minden testnevelési órán meg kell történnie a kellő szív- és érrendszeri, valamint légzőszervi terhelésnek, ezért a testnevelési órán olyan módon kell a tanulók mozgását szervezni, hogy az egymásra várakozással, vagyis mozgás nélkül eltöltött idő a lehető legkevesebbre csökkenjen. 3. Minden testnevelési órán minden tanulóval gimnasztikát is végezni kell, melynek része a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló speciális tartásjavító mozgásanyag, valamint a láb izmainak erősítése és a helyes légzéstechnika kialakítása is. A testnevelés egészében figyelembe kell venni a gerinc- és ízületvédelem szabályait. 4. Minden mozgás során kiemelten kell figyelni a gerinc és az ízületek életkori terhelhetőségére is. 5. A testnevelési órákon relaxációt is végezni kell minden tanulóval (ennek módszere az 1-4 évfolyamon különbözik a többi évfolyamon alkalmazandótól). 6. Mind a speciális tartásjavítás, mind a relaxáció az izomtudat, testtudat kialakítását igényli, ami egyúttal a testnevelés általános testi-lelki egészséghatásait is felerősíti. Ezért a testnevelőknek az izomérzések tudatosítására, s ezeknek szóbeli kifejeztetésére is nagy hangsúlyt kell helyezniük. 7. A testnevelőknek át kell adniuk azt a tudást is, hogy a mozgás miként áll folyamatos kapcsolatban az egészséges lelki működéssel és a tanulási képességek fejlődésével. 8. A mindennapi testnevelés részét képezheti a tánctanítás is, amennyiben ehhez a szükséges személyi feltételek megteremthetők. Számos, lelki egészséget elősegítő és kapcsolati mintát nyújtó kitűnő hatása miatt az 1-4. osztályban a néptánc, évfolyamon a nép- ill. társastánc részesítendő előnyben az egyéb táncfajtákkal szemben. 9. A mindennapi testnevelés részeként, az élményszerzés központba helyezésével, a mozgás megszerettetésével olyan sportok tanítása is szükséges, melyeket a tanulók akár egész életükben

5 is könnyen folytathatnak (ún. életmód-sportok). Az iskolák a helyi adottságok és lehetőségek figyelembe vételével választhatják ki ezen sport-fajtákat. 10. Minden testnevelési órának a fegyelmezett munka, valamint a játék örömét és sikerélményét kell nyújtania minden, még az átlagostól eltérő testi adottságú tanulónak is. Ehhez olyan pedagógiai-pszichológiai módszereket kell alkalmazni, melyek az osztály minden tanulója számára a neki megfelelő mozgás-feladatokat adják; valamint olyan munka- és játékhelyzeteket kell teremteni, melyek minden tanuló részére az elvégzett munka ill. játék sikerélményét és örömét nyújtják. 11. A testnevelés órán a testnevelőnek egyedülálló lehetősége van arra, hogy a tanulókkal saját élményeik útján megértesse a testnevelés órán történtek hatását a szervezetükre, testük és lelkük egészséges fejlődésére, ezért a testnevelés órának az egészségtan (egészségfejlesztési ismeretek) hatékony, azaz bensővé válást eredményező oktatását is elő kell segítenie. Ennek részeként kiemelten fontos a személyi higiéne, a testmozgás utáni zuhanyozás vagy egyéb tisztálkodás és a folyadékpótlás gyakorlati alkalmazása. 12. A testnevelés értékelésének olyan módon kell történnie, hogy az a tanulókat a részvételre serkentse, vagyis minden tanulót elsősorban a saját adottságai és eddig elért saját eredményei alapján kell értékelni. 13. A mindennapi testnevelés szakmai minőségének biztosítását legjobban az segíti elő, ha a testnevelés órát testnevelő szaktanár vagy erre kiképzett tanító tartja. 14. Fontos, hogy a tanulók megismerjék a magyar sport történetét, a kiváló sportemberek életútja motiválhatja a tanulókat az iskolán kívüli sportág választásában. 15. A köznevelést fenntartó állam feladatai közé tartozik a mindennapi testnevelés esetlegesen hiányzó tárgyi feltételeinek biztosítása. A kormányzat ez irányú törekvéseivel egyetértünk. Mivel a tárgyi feltételek javítása csak fokozatosan tud megtörténni, így előfordulhat, hogy az iskola tornaterem-ellátottsága jelenleg esetleg nem elegendő. Ilyen esetekben az iskola tantestülete és testnevelő pedagógusai saját kreativitásukat segítségül híva közösen alakítsák ki az iskola helyzetében elfogadható megoldásokat a mindennapi testnevelés kivitelezésére. A tökéletes helyszín hiányánál nagyobb baj a mindennapi testnevelési óra hiánya. Az oktatásirányításnak a testnevelés tantárgygondozási és tanfelügyeleti rendje kialakításakor a fenti egészségfejlesztési szakmai szempontokat is figyelembe kell vennie. Ennek elősegítésére számos orvosi szakmai társaság közösen fordult az oktatásért felelős miniszterhez és államtitkárhoz július 19-én. A Nemzeti Alaptanterv évi megújítása, valamint a most társadalmi vitára bocsátott új kerettanterv a fenti szempontoknak megfelel.

6 VII. ÉLETMÓD KONFERENCIA Mindennapok testedzése Monspart Sarolta Munkahely: OEFI Életmód osztály Postacím: Bp. Nagyvárad tér 2. Telefon/Fax: v. 20/ A sport mindenkié - lehetne - minden nap! 1. Mégis miért nem? 2. Ha igen, miért? Mert a rendszeres szabadidősportolás: - az egészség szükséges, de nem elégséges kelléke - önként vállalt sporttevékenység, eszköz a saját test felfedezésére - rekreáció, felfrissülés, kikapcsolódás, szórakozás, örömforrás, játékos sportolás - társadalmi kohéziós eszköz - lehetőség az önmegvalósításra, az életmód egyik rendszerezője - életminőség-javító eszköz, a sportturizmus egyik alkotó eleme - esélyegyenlőség a hátrányos helyzetűeknek - versenyszerű tevékenység is lehet, a munkavégző képesség újratermelése - a diáksport legnagyobb része és az élsport kezdeti szakasza - rehabilitáció, esetenként. 3. Tények, számok - A felnőtt népesség csupán 10 %-a sportol minimum heti kétszer 30 perc/alkalom, - Mindössze csak 30 % akkor is, ha ennél kevesebb sportolást veszünk alapul, - A 70 % egyáltalán nem sportoló közül legalább 38 % szeretne sportolni, - Az iskolai tanulók évesek - kb. 8-9 %-a sportol a kötelező testnevelés órán kívül, - A fiatalok évesek - körében is alacsony a rendszeresen sportolók aránya: 25 %, - A magyar 60 év feletti - főként nyugdíjas - lakosságnak alig sportol az 5 %-a, - A sportolás mértékét és milyenségét az egyéneknél befolyásolja főként: az életkor, a gazdasági aktivitás, az iskolai végzettség (család) és a lakóhely település-típusa, - A szabadidő-sportolók bő 30 %-a sportol csak egyesületben vagy szervezett keretek között, míg majd háromnegyede egyénileg, kötetlen formában sportol, - Népszerűbbek - általában - az egyénileg űzhető sport- vagy testmozgásformák, A fizikailag inaktív emberhez képest a rendszeres testedzést végzők csoportjában: - A koszorúér-betegség és szélütés miatti halálozás kockázata 50 %-kal kisebb - A hipertónia kockázata 30 %-kal kisebb - A 2-es típusú cukorbetegség kockázata %-kal kisebb - Az elhízás kialakulásának kockázata 50 %-kal kisebb. 4. Hát a megoldás?! Hogy gondolkodhatna interszektoriálisan és tárcaközileg közösen az egészség és a hozzá szükséges rendszeres testedzés, sportolás hosszú- és középtávú fejlesztéséről, cselekvési tervéről, a megvalósítás projektjéről érdekképviselőik együttes csoportja, ha a sport társadalma sem tud egyezséget kötni és együttműködni maga-magán belül?!

7 VII. ÉLETMÓD KONFERENCIA Az egészséges életmódot támogató város Dr. Vokó Zoltán Munkahely: Országos Egészségfejlesztési Intézet Postacím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Telefon/Fax: A fejlett államokban a betegségteher túlnyomó részét kitevő krónikus nem-fertőző megbetegedések fő kockázati tényezői életmódbeli és környezeti tényezők. Ezek hátterében egymással bonyolult összefüggésrendszert alkotó pszicho-szociális és kulturális tényezők állnak. Világszerte a lakosság egyre nagyobb hányada él városi, nagyvárosi környezetben. A város és lakói egészségének kapcsolata is sokrétű. Tudatos várostervezéssel, a városi politikákban, szolgáltatások szervezésében és nyújtásában az egészség szempontjának érvényesítésével a város nagymértékben képes lakói egészségét megőrizni, fejleszteni, vagy a fentiek hiányában rombolni. A kapcsolat azonban kétirányú. Egy város lakóinak testi és lelki egészsége jelentősen visszahat egy város gazdasági és kulturális teljesítményére, fejlődésére. Már az 1980-as évek közepén megindult az Egészséges Városok mozgalma, amelyhez több magyar város is csatlakozott. Az eredmények szerények. Az elmúlt évtizedben azonban mind a nemzetközi szervezetek szintjén (WHO, EU), mind a nyugat-európai, észak-amerikai városok esetében újabb lendületet kapott a mozgalom és szemlélet. Az előadás megvizsgálja azt is, hogy a magyar önkormányzatok egészségügyi intézményeinek államosítása után a jelenlegi jogi környezetben milyen eszközei vannak a településeknek lakóik egészségének fejlesztésére.

8 VII. ÉLETMÓD KONFERENCIA A táplálkozás életkori sajátosságai Dr. Martos Éva Munkahely: Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet Postacím: Telefon/Fax: Magyarországon a halálozás háromnegyed részéért a táplálkozással és életmóddal összefüggő betegségek felelősek, elsősorban a szív és érrendszeri, másodsorban a daganatos megbetegedések. Felmérések támasztják alá, hogy ma hazánkban a felnőtt lakosság 60 %-a túlsúlyos vagy elhízott, és jellemzően az évek előrehaladtával a súlytöbblet csak fokozódik. Lényeges az is, hogy a táplálkozási szokások változása fontos szerepet játszik a korral járó fiziológiás és patológiás változásokban, becslések szerint megfelelő táplálkozással az idült betegségek kialakulásának és progressziójának 85%-a megelőzhető vagy jelentősen fékezhető lenne. Minden életkorban alapvető cél a kiegyensúlyozott táplálkozás, melyet az életkor energia- és tápanyagigénye alapvetően meghatároz. Az életkor változásával módosul a szervezet energiaigénye, és a normál biokémiai mechanizmusok lejátszódásához szükséges energiát adó tápanyagok, valamint a vitamin- és ásványi anyag szükséglet. Igy a különböző korú gyermekek, az aktív és inaktív felnőttek, valamint az idősödő korosztály tápanyagigénye lényegesen eltér egymástól. Az OÉTI által 2009-ben végzett Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP2009) rámutatott arra, hogy a felnőtt lakosság táplálkozási szokásai számos tápanyag vonatkozásában életkori eltérésekkel jellemezhetők. Az életkor előrehaladtával csökkent a férfiak és nők energia-bevitele, ugyancsak csökken a fehérje, zsír és szénhidrátbevitel. A vitaminok tekintetében az amúgy is elégtelen D-vitamin, folsav és pantoténsav bevitel szintén csökkenő tendenciát mutat, ahogy idősödik a népesség. Hasonló tendencia figyelhető meg egyes ásványi anyagok vonatkozásában, de érdekes módon a rendkívül nagy kardiovaszkuláris kockázattal járó sóbevitel csak férfiaknál mutat életkori eltérést, míg mindkét nemre jellemző a kalcium alacsony és az idős korosztályra jellemző legkisebb bevitele.

9 A lakosság ajánlásnak megfelelő átlagos vasbevitele a férfiak esetében az életkorral csökken, míg a többi mikroelem nem mutat életkori eltéréseket. A tápanyagok életkorral együttjáró csökkenése azon élelmiszerek nem kielégítő fogyasztásából ered, melyek az adott tápanyag legfőbb forrásainak tekinthetők. Számos példát találunk arra, hogy élelmiszeripari cégek kiemelt életkori csoportokra, gyerekekre, idősekre pozícionált termékeket dúsított élelmiszereket, étrend-kiegészítőket - hoznak forgalomba, és ennek megfelelően is kommunikálják azokat (pl. kalciummal dúsított tejtermék a csontok egészségének megőrzése érdekében). A fiatalabb felnőttekre pozícionált termékek gyakran az erőnlétet erősítését tűzik ki célul, míg az idősödő korosztály részére javasolt étrend-kiegészítők leggyakrabban multivitamin készítmények, a menopauza tüneteinek enyhítésére, a szellemi frissesség megtartására, a keringési rendszer, az ízületek, a prosztata, ill. a szem támogatására szánt termékek. Az OÉTI-nél bejelentett közel 10 ezer étrend-kiegészítő mintegy 3%-a olyan termék, melyet kimondottan időseknek ajánlanak. Az aktív idősödés európai évében különösen érdemes hangsúlyozni, hogy megfelelő táplálkozással és a rendszeres testedzéssel az egészségben töltött évek száma jelentősen növelhető.

10 VII. ÉLETMÓD KONFERENCIA Az omega3 zsírsavak szerepe a gyermekek szellemi fejlődésében dr. Barczi Szilvia Munkahely: SE Népegészségtani Intézet Postacím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. Telefon/Fax: Az omega-3 zsírsavak az idegsejtek membránjainak legfontosabb építőelemei, nélkülözhetetlenek az idegrendszer megfelelő fejlődése szempontjából, az agy és a retina idegsejtjeinek felépítéséhez, a megfelelő omega-3 ellátottság szükséges a gyermekek mentális és vizuális fejlődéséhez is. Az omega-3 zsírsavakban gazdag étrendet fogyasztó gyerekek könnyebben tanulnak, értelmi képességeik is gyorsabban fejlődnek, felfogó-, koncentráló képességük, figyelmük javul, ezáltal jobb tanulmányi eredményt érhetnek el az iskolában. Az agy és idegrendszer legintenzívebb fejlődési szakasza a születés előtti harmadik trimesztertől, körülbelül 14 éves korig tart. Ebben az időszakban rendkívül fontos az agy és idegsejtek, a retina fejlődéséhez nélkülözhetetlen többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA) ω-3 családjába tartozó eikozapentaénsav (EPA) és dokozahexaénsav (DHA) optimális szintű bevitele is, amit legtermészetesebben a tengeri halak legalább rendszeres heti étrendbe iktatásával érhetünk el. A leggazdagabb omega-3 forrás a makréla, hering, szardínia és a lazac. Édesvízi halaink közül egyedül a busa szolgál minimális mennyiségű ω-3 zsírsavval. A magyarországi halfogyasztásra (4,2 kg/fő/év) döntően az édesvízi halak előtérbe helyezése jellemző, sajnálatos módon ez is csak szezonálisan, leginkább karácsonykor valósul meg. Több vizsgálat hívta már fel a figyelmet a ω-3 zsírsavbevitel fontosságára a terhesség alatt és újszülött korban egyaránt, hiszen az ω-3 zsírsavak csökkentik a terhességi hypertonia, a preeclampsia és a koraszülések előfordulási gyakoriságát, mely hatást a vér viszkozitásának csökkentésével, a placenta keringésének javulásával érik el. Az anyatej DHA koncentrációjának meghatározó tényezője a kismama étrendjének omega-3 DHA tartalma. Számos vizsgálatban sikerült pozitív összefüggést kimutatni az anyatejben lévő

11 magas omega-3 DHA szint és a csecsemők látásának fejlődése között. Fleith és Clandinin tanulmányaikban igazolták, hogy a fejlődésben levő gyermek szervezetének szüksége van a többszörösen telítetlen omega-3 zsírsavakra, és az anyatejben található DHA szintje ideális esetben 0,4%. A megfelelő omega-3 ellátottság esetén jobb mentális és vizuális fejlődést tapasztaltak a vizsgált gyerekeknél (1). Viselkedési zavarok esetén is az omega-3 zsírsavakkal való kezelés igen látványos eredményekkel jár. ADHD esetén egyértelműen kimutatható, hogy a vörösvértestekben és a vérplazmában is nagyon alacsony az omega-3 DHA szint. Diszlexiás gyermekek DHA és EPA tartalmú természetes stabil halolaj szupplementációja után az olvasási, tanulási, memória és koncentrációs problémák szignifikáns javulását figyelték meg (2). Egy japán tanulmányban két hónapon keresztül omega-3 zsírsavakat (átlagosan 512 mg DHA és 100 mg EPA) tartalmazó diétát alkalmaztak, jelentős agresszivitás csökkenést tapasztaltak a hiperaktív gyerekek viselkedésében. A memória-problémás gyermekek 58%-ánál javulás mutatkozott, akárcsak a matematikatanulási gondokkal küszködők 70%-ánál (3). 1. Fleith, M., and Clandinin, M. T. Dietary PUFA for preterm and term infants: review of clinical studies. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 45(3): , Voight, R. G., et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of docosahexaenoic acid supplementation with attention-deficit/hyperactivity disorder. The Journal of Pediatrics. 139(2): , Hirayama, S., et al. Effect of docosahexaenoic acid-containing food administration on symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder - a placebo-controlled double-blind study. Eur. J. Clin. Nutr. 58: , 2004.

12 Prof. Dr. Tompa Anna VII. ÉLETMÓD KONFERENCIA Hormonzavarok és immuneltérések okai gyermekkorban Munkahely: Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet Postacím: 1089 Bp., Nagyvárad tér 4. Telefon/Fax: A külső környezet hatása megnyilvánulhat, kémiai, fizikai, biológiai, vagy pszichoszociális tényezőkön keresztül. A környezet befolyásolja a génexpressziót, így a genetikai adottságok ismeretének egyre nagyobb jelentősége van a korai halálozást okozó betegségek megelőzésében, mint, amilyenek a szív és érrendszeri betegségek, vagy a rosszindulatú daganatok. Ezek kialakulását számos környezeti, életmódbeli és genetikai tényező határozza meg, így a kockázatuk függ a földrajzi elhelyezkedéstől, az életmódtól, a táplálék összetételétől a kulturális és gazdasági adottságoktól. A vegyszerek legfőbb behatolási kapuja a szájüreg, amin keresztül az ételek és italok révén a szennyező anyagok kb. 70%-a jut be a szervezetbe. A többi szennyező anyag, a vegyszereknek kb. 30% a levegővel kerül a tüdőbe és bőrön keresztül szívódik fel. A szájüreg és a fogak épsége, megfelelő ápolása hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen a káros anyagok felhalmozódása és bevitele a szervezetbe. Nem véletlen, hogy a szájüregi daganatok előfordulási aránya a dohányzás és a kemizáció elterjedésével párhuzamosan világszerte emelkedik. A másik legfontosabb behatolási kapu a tüdő, amin keresztül főleg a légszennyező anyagok, munkahelyi ártalmak, porok, illékony anyagok kerülhetnek a szervezetbe. A bőrön át szívódnak fel a kozmetikumok, fürdésre és tisztálkodásra, testápolásra használt szerek. Így az allergizáló anyagok is elsősorban a bőrt támadják meg. A gyermekek 10-15%-a 8-10 év között túlsúlyossá válik. Ez az állapot az életkorral párhuzamosan súlyosbodik. A magas szérum glukóz és lipid szint hajlamosító tényező az allergiás és a különböző anyagcsere betegségekre. A komputer túlzott különösen kedvez a bélbetegségek, székrekedés és a II. típusú cukorbetegség kialakulásának. A fokozott pszichés megterhelés fizikai igénybevétel nélkül, vagy a pihenés

13 hiánya miatt az szervezet védekező rendszere meggyengül. Nő a fertőzésekre való hajlam és a balesetek száma. Mindehhez negatív tendenciaként társul a gyermekek korai dohányzása, az alkohol és drogfogyasztás, valamint az evészavarok gyakoribbá válása. Mindezek a tényezők hátrányosan befolyásolják a fiatalok tanulási képességeit, pszichikai tűrőképességét és az iskolai előremenetelt.

14 VII. ÉLETMÓD KONFERENCIA Zsírokban oldódó vegyi anyagok szerepe az egészségkárosításban Dr. Major Jenő Munkahely: Országos Kémiai Biztonsági Intézet Postacím: Budapest, Nagyvárad tér 2. Telefon/Fax: / Alapvetően vízben oldódó (hidrofil) vegyi anyagokat tartalmazó környezetünkben különleges szerep jut a vízben rosszul, ellenben zsírnemű anyagokban jól oldódó (hidrofób) vegyületeknek. Ebbe a körbe számos a szervezet számára kiemelten hasznos anyag, mint pl. egyes vitaminok (A, D, E, F, K) tartoznak, de számos káros, sőt kiemelten veszélyes vegyület is beletartozik. Napjainkban már egyre szélesebb ismeretanyag áll rendelkezésre ezen anyagok szerepéről a leggyakoribb nem-fertőző krónikus megbetegedések, mint az anyagcsere betegségek, autoimmun folyamatok, szív- és érrendszeri megbetegedések és a daganatos betegségek kialakulásában. Egyes hidrofób növényvédőszerek (pl. DDT), illetve egyéb, ipari vegyi anyagok (pl. lángmentesítők) esetében igazolt, hogy ezek az emberi szervezetben, elsősorban a zsírraktárakban felhalmozódnak, és onnan időnként, különböző hatásokra felszabadulnak. Jól ismert, hogy a hidrofób anyagok számára a sejtek membránrendszerei általában könnyen átjárhatók, ugyanakkor ezek az anyagok az alapvetően hidrofil lebontó rendszerek számára nehezen elérhetők. Számos ebbe a körbe tartozó vegyi anyag esetében igazolták a szervezet jelátviteli útjainak megzavarását. ide tartoznak a napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kapó hormon háztartást megzavaró (hormon diszruptor) hatások. Mindezek együttesen kiemelt jelentőségűvé teszik a hidrofób vegyületek toxikológiájának fejlesztését, illetve, ezzel párhuzamosan, az ezen vegyi anyagok által okozott károsító hatások elleni szervezett és tudatos védekezést, mindazt, amit összefoglalóan a kémiai biztonság fogalma alá sorolunk. Szükség van tehát, a hatékonyság érdekében, a kémiai biztonság hazai és nemzetközi szervezetének, tevékenységének erősítésére, és a lakosság felé történő helyes kommunikálására.

15 dr. Pongor Vince VII. ÉLETMÓD KONFERENCIA Xenoösztrogének szerepe a gyermekkori elhízásban Munkahely: Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Postacím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. Telefon/Fax: A túlsúly hátterében nemcsak az egészségtelen táplálkozás, inaktív életmód, genetikai prediszpozíció állhat, hanem a környezeti ártalmak is, például a vegyszerek. A kemizáció tehát a kémiai úton nyert anyagok és kémiai eljárások gyakorlati alkalmazása meredek növekedést mutatott az utóbbi évtizedekben. A tendencia párhuzamban áll a gyermekkori, illetve felnőttkori túlsúlyosok és elhízottak számának alakulásával (1). A gyermekek szervezete sokkal érzékenyebb a különböző vegyszerek iránt, ennek legfontosabb oka a felnőttekétől eltérő, éretlen méregtelenítő funkciók (2). A hormon diszrupterek olyan kémiai anyagok, amelyek megzavarják a hormonrendszert. Különböző hatásokkal bírnak a nemi karakterek szerint (3): Férfiaknál: - Feminizáció - Spermiumszám csökkenése - Karcinogén hatás - Interszexualitás - Immunotoxicitás - Neurotoxicitás A nőknél: - Maszkulinizáció - Ovulációs zavarok

16 - Karcinogén hatás - Interszexualitás - Immunotoxicitás - Neurotoxicitás A xenoösztrogének olyan vegyipari termékek, amelyek ösztrogénszerű hatással bírnak. Ennek révén többek között fokozzák a test zsírtartalmát. A xenoösztrogének egy része jelen van olyan termékekben, amelyekkel egy gyermek nap mint nap találkozhat. Ilyen anyag a Bisphenol A (BPA), amely megtalálható egyes cumisüvegekben. Egy amerikai vizsgálat kimutatta, hogy a BPA vizeletben mért szintje összefüggésben áll a magasabb testsúllyal (4). A ftalátok számos műanyagcikkben előfordulnak, így például gyermekeknek szánt játékokban. Egy vizsgálat kimutatta, hogy a vizeletben mért ftalát-tartalom korrelál a magasabb testsúllyal (5). A különböző kozmetikumok is tartalmazhatnak xenoösztrogéneket, ilyenek a 4-methylbenzylidén kámfor vagy a különböző parabének. A túlsúlyban és elhízásban elsődleges okként szerepel a nem megfelelő táplálkozás és az inaktív életmód, azonban egyre több bizonyíték áll rendelkezésre a kemizáció elhízást fokozó hatása mellett. 1. Baillie-Hamilton PF. Chemical toxins: a hypothesis to explain the global obesity epidemic. J Altern Complement Med 2002;8(2): Ginsberg G, Evaluation of child/adult pharmacokinetic differences from a database derived from the therapeutic drug literature. Toxicol. Sci. 66: , Tompa A, Oxidatív stressz és kemoprevenció. Népegészségügy 89/3, Trasande L, et al, Association between urinary bisphenol Aconcentration and obesity prevalence in children and adolescents, JAMA Susan L, Obesity and childhood phthalate exposure, NIEHS, 2012

17 Dr. Keresztessy Katalin PhD VII. ÉLETMÓD KONFERENCIA Egészségmegőrzés időskorban Munkahely: Országos Kémiai Biztonsági Intézet, GHS Nemzeti Kompetens Hatóság Osztály Postacím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Telefon: /Fax: Idősebb embertársaink ellátása, segítése nemcsak a szakembereknek, hanem a társadalom egészének, a családoknak is ügye, hiszen közvetve, vagy közvetlenül mindenki érintett vagy érintve lesz. Az idősödés során nemcsak biológiai változások történnek, hanem módosulnak a szociális kapcsolatok is. A hirtelen bekövetkező változások nyugdíjba vonulás, súlyos betegségek, családtagok, jó barátok elvesztése, költözés együtt járhatnak a megszokott környezetből való kiszakítás érzésével, az önállóság elvesztésével és új környezethez, új helyzetekhez kell alkalmazkodni alapvetően érintik a korábban megszokott életvezetést. Az öregedési folyamatot befolyásolja, hogy hogyan játszódnak le a folyamatok, hogyan élik meg a változásokat az idősek, sikerül-e a passzivitást oldani és erősíteni az aktív, pozitív hozzáállást. Manapság ez a problémakör kiemelt fontosságú, hiszen a XXI. századot a globális öregedés és az élettartam meghosszabbodása, továbbá az idősödő korosztály elnőiesedése jellemzi. Magasabb a dolgozók- és a nyugdíjasok átlag életkora, hosszabb az aktív munkával töltött idő és a különböző veszélyeknek (pl. veszélyes anyagokkal történő munkavégzés) való kitettség. Manapság kevésbé elterjedt a többgenerációs együttélés (vagy ha együttlaknak, az ifjabb generációk tagjai dolgoznak, tanulnak napközben), az idősödő lakosság egy része csökkenő érzékszervi működés-, kritikai érzék-, alkalmazkodóképesség mellett látja el magát és háztartását. Cél az idős emberek testi és szellemi képességeinek ápolása (rendszeres testmozgás, megfelelő táplálkozás, mentális képességek fejlesztése, a természetes öregedési folyamat lassítása, a szívesen végzett hobbitevékenységek támogatása, a társas kapcsolataik erősítése, kapcsolattartás a rokonokkal, ismerősökkel és segítőkkel), hogy minél hosszabb ideig megőrizzék aktivitásukat, pozitív hozzáállásukat, támogatva ezáltal egészségük megőrzését is és a méltó, derűs időskor megélését.

18 VII. ÉLETMÓD KONFERENCIA A környezeti zaj és a krónikus betegségek összefüggés Prof. Dr. Cseh Károly Munkahely: SE Népegészségtani Intézet Postacím: Nagyvárad tér 4. Telefon/Fax: A környezeti zajterhelés egészségkárosodást okozhat. A fontosabb környezeti zajforrások a közúti közlekedés, a szomszédság, a légi közlekedés, a szabadidős tevékenység, a vasúti közlekedés, az építkezések és az ipari tevékenység, sorrendben csökkenő mértékben. A fontosabb egészségkárosító hatások a következők. Bosszúságérzés, alvászavarok, fáradtság és gyengeség, koncentrálási nehézség, figyelemzavar, nappali álmosság, rossz iskolai, munkahelyi, szociális teljesítő képesség, baleseti kockázat fokozódás (közlekedési, munkahelyi otthoni), hangulati labilitás, ingerlékenység, fejfájás, gyomor- bélrendszeri panaszok. Számos kórállapot előfordulási gyakorisága fokozódhat (hipertonia, kardiovaszkuláris betegségek, metabolikus szindróma, 2-es típusú cukorbetegség). Növekszik az altatók, antihipertenzív gyógyszerek használata. Több biokémiai eltérés is megfigyelhető, főleg az inszomniával összefüggésben. Emelkedik a katekolaminok, a kortizol, az orexin, egyes proinflammatorikus cytokinek szintje a keringésben, csökken a leptin koncentráció. Ezekkel a változásokkal magyarázzák a vaszkuláris endotélium funkcionális, majd organikus eltéréseit, az inzulinrezisztencia fokozódását, az anyagcsere változását és végeredményben a kardiovaszkuláris és anyagcsere betegségek kockázatának növekedését. Az alvás mennyiségi és minőségi paramétereinek változása összefügg a felsorolt eltérésekkel és kockázati tényező az említett patofiziológiai állapotok kialakulásában. Korlátozottak az evidenciák az immunrendszerre, a születési súlyra, pszichiátriai betegségek előfordulására, a pszichoszociális jól-létre gyakorolt hatások esetében. A fiziológiai eltérések a legnagyobb mértékűek a vasúti zaj, legkisebb mértékűek a közúti közlekedési zaj hatására. A populáció a repüléssel kapcsolatos éjszakai zajt tolerálja a legkevésbé. Éjszakai zajok esetén 5x több a panaszok száma, mint a nappali zajoknál. A környezeti zajok okozta alvászavarok kardivaszkuláris kockázatát több nagy nemzetközi tanulmányban értékelték, pl. HYENA, Worchester Heart Attack Study, Noise and Risk of Myocardial Infarction (NaRoMI), és megfigyelték a szívinfarktus kialakulásának és halálozási gyakoriságának fokozódását. Összefüggést találtak a repülőgépzaj expozíció mértéke és a magas vérnyomás betegség előfordulása között. 55dBA kültéri zaj esetén az esélyhányados 1,6, 72 dbamax expozíciós

19 szintek előfordulásakor az esélyhányados 1,8. Az ischaemiás szívbetegség előfordulását növelő éjszakai környezeti zajszintet LAeq db (06-22h) értéknek gondolják Felvetettek kapcsolatot a közúti közlekedési zaj és minor pszichitáriai betegségek előfordulása között, pl. összefüggést a szorongással. A 8/2002 (III. 22.) KöM-EüM rendelet üdülő- és zajtól védendő területekre, I. és II. rendű főutakra, repülőtér környékére ó között 60, ó között 50, lakóterületekre 65 illetve 55 db LAM kültéri zaj határértéket ír elő. A WHO 2009-ben megjelent Night Noise Guideline for Europe L éjszakai, kültéri szintre 40 dba, átmeneti L éjszakai kültéri szintre 55 dba. értékeket ajánl az egészségkárosító kockázatok elkerülésére. Jelenleg úgy gondolják, hogy 30 dba L éjszakai kültéri érték a környezeti zajexpozíció NOEL (non-observable adverse-effect level) értéke, praktikusan fogalmazva, az a zajszint, amely alatt egészségkárosító hatás valószínűleg nincs (a toxikológiai gyakorlatból átvett egyik határérték). A 40 dba L éjszakai kültéri érték a környezeti zajexpozíció LOAEL (lowest observable adverse effect level) értéke, az a legalacsonyabb érték, ahol szervezeti változás, esetleges egészségkárosító hatás már valószínűsíthető (szintén a toxikológiai gyakorlatból átvett határéték) dba közötti éjszakai zajexpozíció esetén esetleges szervezetre gyakorolt káros hatások felléphetnek, a sérülékeny csoportok érintettsége valószínűsíthetően nagyobb. Ez az expozíciós szint az érintett egyének közül sokaknak a zajhoz történő alkalmazkodását teszi szükségessé. 55 dba feletti expozíciós szint esetén a káros hatások előfordulási valószínűsége nagyobb. Az érintettek számottevő részét ez a zajszint már kifejezetten bosszantja, alvását zavarja. A szív-érrendszeri betegségek kockázata is növekedhet. Éjszaka a vizsgált személyek a nappalihoz képest ugyanazt a zajt sokkal intruzívabbnak észlelik, amit egyrészt a cirkadian ritmussal, másrészt a külső és belső háttérzajok éjszakai csökkenésével magyaráznak. Az éjszaka korai óráiban és kora reggel ugyanolyan mértékű zajok általában erőteljesebb hatást gyakorolnak. A következő környezeti zajszinteknél elégéses evidencia van a felsorolt kórállapotok előfordulási kockázatának növekedésére: magasvérnyomás: környezeti, kültéri expozíció Ldn (day, night) 70 dba, ischaemias szivbetegség: környezeti, kültéri expozíció Ldn 70 db, zaj okozta bosszúság: környezeti, kültéri expozíció Ldn 42 dba (megjegyzés: a legbosszúsabb személyek esetén impulzus környezeti zajok határértéke 12 db-vel alacsonyabb lehet), iskolai teljesítőképesség: kültéri zajexpozíció esetén az iskolákban LAeq iskolai 70 dba, alvásminta változás: alvás közbeni kültéri expozíció: LAeq éjszaka 60 dba alatt, teljes felébredés: alvás közbeni beltéri expozíció SEL (sound effect level) 55 dba, alvásstádium változás: beltéri zaj expozíció SEL 35 dba, szubjektív alvásminőség változás: kültéri zaj expozíció LAeq éjszakai 40 dba, alvást követő napon hangulatváltozás: kültéri expozíció LAeq éjszakai 60 dba alatt, magasabb adrenalin szekréciót 65 dba-nál. Azt gondolják, hogy folyamatos zajexpozíció esetén az alvásra gyakorolt negatív hatás 30dBA beltéri szintnél kerülhető el. Nem kontinuus zaj esetén pedig az alvászavarok elkerülése a legjobban a 45 dba alatti LAmax értékekkel függ össze. A zajszint 3 db-nél kisebb változása alig, 6 db-es változás könnyen érzékelhető, 10 db esetén fele illetve kétszer olyan hangosnak érzékelünk. A környezeti zaj az épületbe a következő utakon hatol be. Különböző nyílásokon át a tetőn, a falakon át (szellőző nyílások, légkondicionálók, nyílászárók körüli rések, ajtók alatti rések). 5 mm-es rés a beltéri zajszintet 1 dba-el növeli, 12 mm-es 3 dba-val, 25 mm-es 7 dba-val, 50 mm-es 12 dba-val. Már az 1999-es WHO Guideline is 30 dba szintben javasolta a hálószobák éjszakai zajszintjét folyamatos zaj és 45 dba (LAmax) értékben egyszeri zajesemény során A beltéri zajszintet csökkentik a nyilászárók. A mai léghang gátlási fokozatok ablakok esetén:

20 LH5-LH1, R w db, ajtók LH4-LH db. Az érintettek alvása a ventilláció csökkenése miatt nem zavartalan. Egyes megfigyelések szerint a közúti zaj emelkedése esetén a hálószoba ablakok bezárása gyakoribb, mint a vasúti zaj emelkedése esetén, 55 dba vasúti zajszint esetén csak az érintettek 35 %-a zárta be az ablakot. A kissé nyitott ablakok esetén a beltéri zajszint 5-10 dba-val lehet alacsonyabb a kültérinél. Az L éjszakai, kültéri határértékek a világon nem egységesek: Franciaország 62, Németország 49, Spanyolország 45, Hollandia 40, Ausztria 50, Svédország 51, Finnország 46, Magyarország 55, Lettország 40, Észtország 45, Svájc 50 dba. Az USA-ban a US EPA (Environmental Protection Agency) DNLAeq 55 db (nappali, éjszakai LAeq), nem szenzitív területeken 65 db. Az ausztrál standard ajánlása szerint a repülőgépek fel és leszállásakor, valamint átrepüléskor elfogadható maximális beltéri zajszintek a következők: hálószobák beltéri ajánlott szintje 50 dba, fürdőszobák, egyéb mellékhelyiségek 60 dba, nappali és egyéb lakóhelyiségek 55 dba

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

A mindennapos testnevelés egészséghatása az orvos feladata

A mindennapos testnevelés egészséghatása az orvos feladata A mindennapos testnevelés egészséghatása az orvos feladata Dr. Somhegyi Annamária Ph.D. prevenciós igazgató Országos Gerincgyógyászati Központ, Budapest HGYE: Kávészünet -15, Siófok, 2013. május 10-12.

Részletesebben

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak?

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Vezető betegségek Magyarországon Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Megválaszolandó Kérdések Melyek azok a betegségek amelyek a ranglistát vezetik? Mennyire vagyunk felelősek

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL!

Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL! Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL! Az influenza ellen nem a C-, hanem a D-vitamin véd. A magyarok több mint 90 százaléka azonban tél végére D-vitaminhiányos. A tél végére

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Felnttkori kóros állapotok megelzése gyermekkorban Elhízás Hypertonia Szív-

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI Az erekben keringő vér nyomást fejt ki az erek falára: ez a vérnyomás. Szabályozásában részt vesz a szív, az erek, az agy, a vesék és

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

E-vitamin és a tüdőrák

E-vitamin és a tüdőrák E-vitamin és a tüdőrák Nagyobb mennyiségű E-vitamin fogyasztása felére csökkenti a tüdőrák kialakulásának valószínű Az E-vitamin vegyületeknek két fő csoportja létezik, a tokoferol és a tokotrienol. Mindkét

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

ZAJÁRTALOM AKTUALITÁSA A NÉPEGÉSZSÉGÜGYBEN. dr. Román Zsuzsa Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

ZAJÁRTALOM AKTUALITÁSA A NÉPEGÉSZSÉGÜGYBEN. dr. Román Zsuzsa Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály ZAJÁRTALOM AKTUALITÁSA A NÉPEGÉSZSÉGÜGYBEN dr. Román Zsuzsa Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály NÉPEGÉSZSÉGÜGY ÉS MEGELŐZŐ ORVOSTAN CÉLJA - egészség megőrzése - betegségek megelőzése

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Központi vastagbéldaganat rizikó felmérési kérdőív 2012-2013-14. évi eredményei Dr.

Részletesebben

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetközi előzmények (WHO, EU) Európai Elhízás-ellenes Charta WHO Európai

Részletesebben

TIENS KARDI. Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal. A világ legtisztább vizeiből

TIENS KARDI. Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal. A világ legtisztább vizeiből TIENS KARDI Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal A világ legtisztább vizeiből Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal Ez

Részletesebben

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Egy bölcs mondás szerint az leszel, amit eszel, vagyis elmondhatjuk, hogy létünk, így az egészségünk A szervezetünk nem működik megfelelően, ha nem kapja meg

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról 2011. április 6. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról előadását hallhatják! Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Az onkológia alapjai Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Statisztika Megbetegedés halálozás Világ: 15 20 M 7-8 M Mo.: 70.000 36.000 Azaz hazánkban minden negyedik állampolgár daganatos

Részletesebben

Szigorú minőségi követelmények

Szigorú minőségi követelmények Szigorú minőségi követelmények Tudományos alapokon nyugvó, biztonságos termékek Természet ihlette, hatékony összetevők és innovatív formulák Svédországi fejlesztések: szigorú minőségi elvárások és alapos

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Kevesebb ajánlásra és több információra volna szükség. Gerald Raeven Egészségkárosító egészségvédelem A közegészségügyi

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. A 10/2007 (. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat!

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat! 2 A képzés tananyaga: Konyhatechnika és vendéglátási ismeretek Háztartási és háztartásgazdasági ismeretek Egészségügy és gondozás Idegenforgalom és idegenvezetés (A tantárgyak elnevezése korábbi tételsorokhoz

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

táplálkozásunkplálkoz

táplálkozásunkplálkoz Előtte Utána - 15 KG Mi befolyásolja olja az egészséget? get? stressz ökológia Genetikus adottságok táplálkozásunkplálkoz 15 Mi az egészs szséges és s táplt pláló étkezés? Hogyan hat a táplálkozás az egészségre?

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

A magyar tanulóifjúság egészségi állapota. Jávor András dr.

A magyar tanulóifjúság egészségi állapota. Jávor András dr. A magyar tanulóifjúság egészségi állapota Jávor András dr. A gyökerek. Anyai egészség Dohányzás, alkoholizmus, elégtelen táplálkozás, stb. Koraszülés (korán, kis súllyal) Intenzív kezelések következményei,

Részletesebben

Stressztörések megelőzése és kezelésének támogatása dietoterápia segítségével. Tihanyi András Krea-Fitt Sporttáplálkozási Team SPORTORVOS.

Stressztörések megelőzése és kezelésének támogatása dietoterápia segítségével. Tihanyi András Krea-Fitt Sporttáplálkozási Team SPORTORVOS. Stressztörések megelőzése és kezelésének támogatása dietoterápia segítségével Tihanyi András Krea-Fitt Sporttáplálkozási Team SPORTORVOS.hu PORTÁL Manteo Mitchell, London 4x400-as váltó Élsport Egészség?

Részletesebben

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Miért fontos a szervezetnek a vas? A vas számos enzim összetevője, így fontos kémiai reakciókban vesz részt. A hemoglobin és a

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Hírlevél IV. évfolyam 6. szám, 2011. június

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Hírlevél IV. évfolyam 6. szám, 2011. június IV. évfolyam 6. szám, Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia című hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb

Részletesebben

Csont, csontritkulás, megelőzés

Csont, csontritkulás, megelőzés Csont, csontritkulás, megelőzés Szabó Tünde Budapest., II. EÜSZ Kapás utcai Rendelő Röntgen Osztály A csont összetétele 40 %-a víz, 60 % szárazanyag tartalom 35% szerves anyag (fehérjék) 65 % szervetlen

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

Farkas-Transz Szállítási Kft.

Farkas-Transz Szállítási Kft. Farkas-Transz Szállítási Kft. CSOPORTFOGLALKOZÁS DIETETIKUS BEVONÁSÁVAL A SZÍV- ÉS ÉRREND- SZERI BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRE Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése Csoportfoglalkozás dietetikus bevonásával

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen!

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 VI. Népegészségügyi Konferencia Budapest, 2015. február 25. Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Dr. med.habil Martos Éva

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus

Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus A szénhidrát-, a zsír-, a fehérje és a nukleinsav-anyagcsere komplex zavara Oka: a hasnyálmirigyben termelődő - inzulin hiánya - a szervezet inzulinnal szembeni

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. 5. sz. melléklete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. 5. sz. melléklete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. sz. melléklete . diagram Leggyakrabban említett probléma: rossz minőségű utak és járdák,% 9,% 8,% 7,% 6,%,%,%,%,%,%,% 9,% 6,%

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Testmozgással az egészségért

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Testmozgással az egészségért 1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037 Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél Testmozgással az egészségért Rendszeres mozgás az egészséges szervezetért Kiadó: Gönc

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő Egészségnevelés Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő A kisgyermek fejlődésének adatai Súlyfejlődés: - Születési súly: átlagosan 2500-3500g - 1. hó: 300g/hó - 2-6. hó: 600g/hó - 7-12. hó: 500g/hó - Ideális súly

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Amit az Omega 3-ról tudni érdemes

Amit az Omega 3-ról tudni érdemes Amit az Omega 3-ról tudni érdemes November 2012 POLARIS 5 Chemin du Quilourin - Moulin du Pont, 29170 PLEUVEN France Tel. + 33 298 548 420 Fax. + 33 298 548 451 www. polaris.fr Merüljünk el az Omega 3

Részletesebben

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Tanúsítvány száma: 1/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. január 30. Kérelmező neve: Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Részletesebben

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Átalakul a társadalom, t módosulnak m a kockázati tényezt nyezők Bakai Judit Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet dr. Bucsányi Gyula Az elkényeztetett nyeztetett, agyonevett, önfegyelem nélkülili nép rövidéletű.

Részletesebben

www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András

www.eduvital.net Soha sem késő! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András Az EDUVITAL koncepció és gyakorlat www.eduvital.net Mit tanít az EDUVITAL csapata? Küldetés nyilatkozat A magyar

Részletesebben

Az egészségre nevelés

Az egészségre nevelés Az egészségre nevelés Mottónk: A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott. Egészségnevelés célja és feladata Célja: az egészségkulturáltság

Részletesebben

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének é hazai és nemzetközi megelőzésének egészségpolitikai lehetőségei Dr. Kökény Mihály az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának elnöke A szív- és érbetegség

Részletesebben

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Egyéni felelősségvállalás állami szerepvállalás Dr. Moizs Mariann A közszféra versenyképessége Közpénzügyek aktuális kérdései Konferencia Siófok,

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009)

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) ÓRAMENET Krónikus epidemiológiai válság A felmérés 4 modulja: 1. Egészség-magatartás összetevői egészség-magatartás típusok 2. Munkakörülmények 3. Egészségi

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

A sokoldalú L-Karnitin

A sokoldalú L-Karnitin A sokoldalú L-Karnitin Az L-Karnitint két orosz kutató Gulewits és Krimberg izolálta először emlősállatok húsából. Száz évvel e Kémiai szintézissel az L-Karnitin ipari gyártása az 1970-es évek végén kezdödött

Részletesebben

Hogyan mentsd meg a szíved?

Hogyan mentsd meg a szíved? Hogyan mentsd meg a szíved? Mivel minden második haláleset oka szív- és érrendszeri betegségbõl adódik, a statisztikán sokat javíthatunk, ha tudjuk, hogyan is küzdjünk e probléma ellen. Pl. már minimális

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Dr. Réthy Lajos Attila (MD, PhD) Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Section of Pediatrics

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs:

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: Transnational Innovation Platform from Cropfield to Table (HUHR/1001/2.1.3/0001 sz. Inno-CropFood) Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: New tasks in food and nutrition sciences (In Hungarian language) Official

Részletesebben

Életkorok rekreációja

Életkorok rekreációja Életkorok rekreációja Gyermekkor, iskoláskor Néhány alapfogalom auxológia: növekedéstudomány növekedés: mennyiségi változások fejlődés: minőségi változások érés, érettség: egy fejlődési folyamat eredménye,

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta

Részletesebben

Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben. Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség

Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben. Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség A sport hagyományos szerepe a köznevelésben SPORT ESZKÖZ Testnevelés - testkultúra CÉL Tehetséggondozás élsport

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

ORSZÁGOS ÉLELMEZÉS- ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Alapítva: 1949

ORSZÁGOS ÉLELMEZÉS- ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Alapítva: 1949 ORSZÁGOS ÉLELMEZÉS- ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Alapítva: 1949 Egészségre vonatkozó állítás Fogyasztó Kormányzat Hatóságok Gazdasági szereplők Tápanyagösszetételre és egészségre vonatkozó állításokról

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR MAI MENÜ Táplálkozás funkciói és hibái Egészség és táplálkozás Társadalmi igények Táplálkozás

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET 1 Tartalom: Az egészségről mi az egészség az egészség alatti állapot veszélyei az egészség faktorai A kínai egészségmegőrző kultúra története módszerei és lényege A egészség kör elmélet tisztítás, pótlás,

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben