JÄCKEL KATALIN *, DR. JÄCKEL MÁRTA ** Az egészségtelen élelmiszertermékek vásárlásával kapcsolatos fogyasztói attitődök és következményeik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÄCKEL KATALIN *, DR. JÄCKEL MÁRTA ** Az egészségtelen élelmiszertermékek vásárlásával kapcsolatos fogyasztói attitődök és következményeik"

Átírás

1 JÄCKEL KATALIN *, DR. JÄCKEL MÁRTA ** Az egészségtelen élelmiszertermékek vásárlásával kapcsolatos fogyasztói attitődök és következményeik Consumer Attitudes towards the Consumption and the Consequences of the Consumption of Food Products Injurious to Health The issue of health preservation has played a thematic role in scientific research and the mass media of recent decades. Special literature and different lifestylemagazines have given great publicity to debates on how to prevent the ills of civilization, slow down the ageing process, escape the effects of harmful substances, which food products to eat, adequately proportioned, and which products to avoid. Although the risks involved in buying certain food products are widely known, people still buy these products, for the sake of convenience and habit. Besides, there is a growing demand for products less time-consuming to prepare and eat. Many of the food products advertised in the mass media counteract a healthy diet. Our field research consisted of interviewing individual customers, traders and doctors, and was aimed at presenting a comprehensive picture of customer behaviour concerning the purchase of wholesome food products. We shall examine how customers view their own buying habits regarding products harmful to their health, what trends have been observed by traders in the sale of food products, and what health consequences an unwholesome diet has. By touching upon the issue of general dietary habits and the factors influencing customers choices we shall survey customer attitudes concerning unwholesome food products, the health consequences of the excessive and inadequately proportioned consumption of such products, as well as the role of marketing in all this. Az utóbbi évtizedekben a tudományos kutatásokban és a médiában is egyre nagyobb szerepet kap az a kérdés, hogyan ırizhetjük meg egészségünket. Számtalan cikk jelenik meg a szakirodalomban és a különbözı életmódmagazinokban arra vonatkozóan, hogyan tudjuk megelızni korunk civilizációs betegségeit, miként tudjuk szervezetünk öregedési folyamatát lassítani, mi módon védjük meg magunkat a káros anyagok hatásaitól, mit szabad ennünk, milyen arányban és mit nem. Amikor a vásárlásra kerül sor, tudjuk, ártunk az adott élelmiszerrel magunknak, de mégis megvesszük. A kényelem, a megszokás gyızedelmeskedik. Folyamatosan nı az igény az olyan termékek iránt is, amelyeknek elfogyasztása illetve a hozzá kapcsolódó járulékos tevékenységek kevesebb idıt vesznek igénybe. A médiában megjelenı reklámok túlnyomó része ellentétes az étrendi ajánlásokkal. Primer kutatásunk célja átfogó kép feltárása az egészségtelen termékek vásárlásával kapcsolatos fogyasztói magatartásról az egyéni vásárlók és a kereskedık megkérdezésével. Megvizsgáljuk, hogy mi, a fogyasztók hogyan ítéljük meg saját vásárlási szokásainkat az egészségtelen termékekkel kapcsolatban, milyen trendek figyelhetık meg élelmiszervásárlásainkban a kereskedık megítélése szerint. * BGF Külkereskedelmi Fıiskolai Kar, Kereskedelem és Marketing Intézet, Marketing Intézeti Tanszék, fıiskolai adjunktus, PhD-hallgató. ** Állami Egészségügyi Központ Pathologiai Osztály, osztályvezetı fıorvos, PhD. 163

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 Orvosokkal készült interjúinkban pedig arra a kérdésre keressük a választ, milyen következményei lehetnek a helytelen táplálkozásnak. Vizsgálatunk kiterjed az általános táplálkozási szokásokra és az élelmiszerfogyasztást befolyásoló tényezıkre. Célunk annak feltérképezése, hogy az egészségtelen termékek fogyasztásával kapcsolatban milyen fogyasztói attitődök alakultak ki, étrendünkben mekkora hányadot képviselnek ezek a termékek, milyen szerepet játszott ebben a marketing. Arra is kitérünk, milyen következményei lehetnek ezen termékek helytelen arányú és mennyiségő fogyasztásának. Mondd meg, mit eszel, megmondom ki vagy! A táplálkozási szokások vizsgálata során egyrészt az egyén gazdasági, szocio-kulturális környezetébıl következtethetünk lehetséges étkezési szokásaira, másrészt a táplálkozási szokások tükrében képet alkothatunk társadalmi, gazdasági, morális állásfoglalásáról, illetve értékítéletérıl is. Becslések szerint egy átlagember élete során 100 tonna élelmiszert fogyaszt el, beleértve az italokat is. Az élelmiszertermékek elınyös és elınytelen tulajdonságokkal is rendelkeznek. Szükségesek az élet, az emberi energia, erı fenntartásához, az egészség megırzéséhez, javításához. Fogyasztásuk érzéki örömöt is jelenthet. Ugyanakkor az élelmiszerek betegséget, rossz közérzetet is okozhatnak. Azaz az élelmiszer alapvetı feltétele az egészségnek, de egyben legfontosabb kockázati tényezıje is. A kockázat kétféle: egyrészt valós, ún. tényleges kockázat, másrészt a fogyasztó által észlelt kockázat. Az élelmiszerfogyasztó vásárlási és fogyasztói döntéseit tökéletlen információellátottság mellett hozza meg, melyet kutatásunk is igazol. Az élelmiszertermékek fogyasztásának legfontosabb motivációs típusai a következık: táplálkozási (a szükséges szénhidrát-, zsír-, fehérje-, mikroelem- és vitaminfogyasztás) egészségügyi (egészségi állapotunkhoz igazított), élvezeti, kényelmi, biztonsági (kockázatok kerülése), társadalmi csoportnak való megfelelés, presztízs, természeti, környezeti (természeti erıforrások védelme, hulladékok kezelése), politikai (bizonyos országok termelıinek elınyben illetve hátrányban részesítése). Az élelmiszerfogyasztói magatartást befolyásoló tényezık köre rendkívül széles, beszélhetünk biológiai (fogyasztóhoz, egyénhez kapcsolódik), közgazdasági, pszichológiai, társadalmi- szociológiai és kulturális tényezıkrıl (LEHOTA, 2001). Ma Magyarországon az élelmiszerek hatalmas választéka áll a lakosság rendelkezésére. Viszont az, hogy ebbıl az óriási kínálatból a bevásárlás során mi kerül a kosárba, a fogyasztó döntése, amit a családi szokásokon túl számtalan környezeti hatás is befolyásol. Az egészséges táplálkozásra vonatkozó ismereteknek már a vásárlásnál jelentıségük van, azonban a lakosság jelentıs része nem rendelkezik megfelelı táplálkozástudományi ismeretekkel. Magyarországon az étrend döntıen nem a klasszikus hiánybetegségek táplálkozási kockázatát hordozza, mint a fejlıdı országok éhségövezeteiben, hanem a táplálék összetevıinek rossz aránya következtében kialakuló betegségekét. A nem kellıen változatos, az egyes élelmiszercsoportokat mellızı étrend minıségi éhezéshez vezet, és más életmódbeli tényezıkkel terhelve megnöveli a krónikus, táplálkozással összefüggı megbetegedések, pl.: 164

3 JÄCKEL K., JÄCKEL M.: AZ EGÉSZSÉGTELEN ÉLELMISZERTERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁVAL... érelmeszesedés, szív és érrendszeri megbetegedések, magas vérnyomás, elhízás, felnıttkori cukorbetegség, rosszindulatú daganatok, csontritkulás, vérszegénység, gyomor és bélrendszeri megbetegedések, izületi bántalmak, kialakulásának a veszélyét. Nyugat-Európa jóléti államaiban a lakosság egészségi állapota folyamatos javulást mutat. Ezzel szemben a magyar lakosságét az orvosi szakirodalom a válságos jelzıvel illeti. A WHO (World Health Report, 2004) 20 fejlett országban vizsgálta a férfi lakosság várható átlag-élettartamát. Magyarországon a születéskor várható átlagos élettartam 68,4 év, míg Japánban és Svédországban 78 év felett van, Svájcban, Ausztráliában, Izraelben, Kanadában 77, Új-Zélandon, Norvégiában, Ausztriában 76, az Egyesült Királyságban 75, Finnországban, Dániában., az USA-ban 74 év felett van. Csehországban 72, Lengyelországban 70, Szlovákiában 69 év felett van a várható élettartam. A rangsor utolsó négy helyén osztozik Bulgária, Magyarország, Románia, Törökország év körüli átlaggal. Az EU-országok rangsorában Magyarország a 22. helyet foglalja el, mögöttünk Litvánia, Észtország, Lettország foglal helyet éves átlagokkal. Nık esetében az átlagok sokkal jobb helyzetet mutatnak. Magyarországon a születéskor várható élettartam 76,8 év, az EU-országok többségében a nık átlagosan több, mint 80 évig élnek. A magyarországi helyzet drámaiságát jól mutatja az a tény, hogy a születéskor várható egészséges élettartam 64,9 év. Azaz férfiak esetében kevesebb, nık esetében viszont több beteges év kapcsolódik. A betegségek kialakulását a megváltozott életmód okozza. Stressz, ülı foglalkozások elterjedése, mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozási kultúra. Az elhízás járványszerő méreteket ölt szerte a világon, jelenleg több, mint 1 milliárd ember szenved a túlsúlyos állapot következményeitıl. A GFK Hungária 2007-es felmérésébıl kiderült, hogy annak ellenére, hogy a magyar lakosság egészségi állapota a legrosszabbak közé tartozik a fejlett országok között, nem alakult ki olyan egészségtudatos fogyasztói kultúra, amely képes lenne kedvezı irányba módosítani a táplálkozási szokásokat. A megkérdezés eredményének tanúsága szerint hazánkban egyelıre kevesebben vannak azok, akik tudatosan táplálkoznak. A kutatásban részt vevı ezer fı 58%-a úgy véli, hogy teljesen normálisan étkezik, így szervezetébe automatikusan bekerül mindaz, ami szükséges. 29% csak olyasmit eszik, ami ízlik neki, még akkor is, ha az állítólag kevésbé egészséges. Étrendjükben nagy szerepet kapnak az állati eredető fehérjék, kefir, tojás, keksz, csokoládé, mindenféle tészta és burgonya. Csupán 13% azoknak az aránya, akik nagyon odafigyelnek az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásra és gondosan választják meg ételeiket. A tudatos táplálkozásnak a nık szentelnek nagyobb figyelmet, ugyanis az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásra odafigyelık csoportjának 70%-a kö- 165

4 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 zülük kerül ki, míg a férfiak aránya csupán 30%-ot tett ki. Az egészséges táplálkozás korösszetételét vizsgálva 40%-ban van jelen a 60 év feletti korosztály, ami annak köszönhetı, hogy nekik a különbözı krónikus betegségek miatt is nagyobb figyelmet kell fordítani a táplálék megválasztására. Elmondható még, hogy a nagyvárosban élık jobban odafigyelnek az egészséges táplálkozásra. A megkérdezettek 88%-a nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem érdekel a manapság tapasztalható bio-, fitness- és wellness-ırület, ahol megmondják, mi az egészséges, míg 12% jelezte, hogy igyekszik minél több bio- és fitness élelmiszert fogyasztani. Az evés fontosságát nem csak az életstílusra vonatkozó vizsgálatok adatai igazolják, hanem a háztartások költési struktúrája is. Amíg a fejlett nyugateurópai háztartások átlagosan kiadásaik egyhatodánál kisebb részt fordítanak ennivalóra, addig nálunk jó kétszer akkora hányadot, közel egyharmadot. Az elhízás robbanásszerően terjed egész Európában, így Magyarországon is. A WHO szerint egyes európai országokban a halálozások több, mint 10%-a az elhízáshoz köthetı. Hazánkban óránként 7 ember hal meg elhízással összefüggı kórképekben, az elhízás által okozott társadalmi többletkiadások pedig évi 30 milliárd forintot meghaladó összeget tesznek ki. A WHO becslése szerint a 2002 és 2010 közötti idıszakban az elhízás elıfordulási gyakorisága több százalékponttal nı, illetve 2000 és 2030 között a felnıtt obezitás elıfordulása megduplázódhat minden régióban. A túlsúlyosság és az elhízottság gyakorisága felnıttkorban az életkorral együtt növekszik, legmagasabb szintjét az ötveneshatvanas éveikben járó felnıtteknél éri el. Számos uniós országban az 50 és 70 év közötti lakosság több, mint 70%-a túlsúlyos vagy elhízott. A különbözı gazdasági fejlettségő országok összehasonlításából kitőnik, hogy a nemzeti jövedelem szintjének emelkedésével párhuzamosan a szegényebb rétegekben nı, a jobb módúak körében pedig csökken az elhízottság gyakorisága. Az átlagjövedelmek növekedésével ugyanis országos szinten nı az elhízás átlagos szintje, viszont ezzel párhuzamosan az obezitás (és a cukorbetegség) elıfordulása egyre jobban szóródik a jövedelmi helyzet alapján. A legfejlettebb országokban ennek megfelelıen egyértelmő kapcsolat figyelhetı meg az elhízás és a társadalmi egyenlıtlenségek nagysága között. Ennek az lehet a magyarázata, hogy az érzékelt társadalmi státusz és önkép befolyásolhatja az egészségmagatartást. Az elhízottság prevenciója és kezelése talán kevésbé eredményes az alacsonyabb jövedelmő csoportok között. Ugyanakkor a társadalmi ok-okozati kapcsolatok feltárásánál érdemes óvatosnak lenni, lehetséges ugyanis, hogy maga az elhízottság vezet alacsonyabb iskolázottsághoz, és ezen keresztül korlátozott munkalehetıségekhez és alacsonyabb jövedelemhez. Általános vélemény szerint a túlsúlyosság és az elhízás a gyermekek körében még súlyosabb probléma, mint a felnıtteknél. A gyermekkorban kialakult elhízás többnyire felnıttkorban is megmarad, és sok, elhízással kapcsolatos probléma annál súlyosabb, minél régebb óta áll fenn ez az állapot. Az 1980-as és 90- es évek trendjein alapuló becslések szerint a gyerekkori elhízás gyakorisága évrıl évre egyre gyorsuló ütemben nı. A várakozások szerint 2010-re mintegy 26 millió iskolás lesz túlsúlyos az EU-ban. Mértéktartó becslések szerint több mint 1 millió elhízott gyermeknél fognak jelentkezni a szív- és érrendszeri meg- 166

5 JÄCKEL K., JÄCKEL M.: AZ EGÉSZSÉGTELEN ÉLELMISZERTERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁVAL... betegedés tünetei (pl. magas vérnyomás, emelkedett koleszterinszint), illetve több, mint 1,4 millió gyermek pedig már a májcirrózis (a máj elzsírosodása) kezdeti stádiumában lehet. A gyermekkori obezitás költségeire nézve nem rendelkezünk becslésekkel, de mindenképpen fel kell hívni a figyelmet a tanulásban jelentkezı hátrányokra. Egy, a gyermekek életminıségét vizsgáló tanulmány meghökkentı eredménye szerint a súlyos gyermekkori elhízás pszichológiai hatásai megegyeznek egy pozitív rákdiagnóziséval. A kutatás módszertana A kutatást július 1. és augusztus 27. között folytattuk. Primer kutatásunk célja átfogó kép feltárása az egészségtelen termékek vásárlásával kapcsolatos fogyasztói magatartásról az egyéni vásárlók és a kereskedık megkérdezésével. Megvizsgáljuk, hogy mi, a fogyasztók hogyan ítéljük meg saját vásárlási szokásainkat az egészségtelen termékekkel kapcsolatban, milyen trendek figyelhetık meg élelmiszervásárlásainkban a kereskedık megítélése szerint. Orvosokkal készült interjúinkban pedig arra a kérdésre keressük a választ, milyen következményei lehetnek a helytelen táplálkozásnak. Vizsgálatunk kiterjedt az általános táplálkozási szokásokra és az élelmiszerfogyasztást befolyásoló tényezıkre. Célunk annak feltérképezése, hogy az egészségtelen termékek fogyasztásával kapcsolatban milyen fogyasztói attitődök alakultak ki, étrendünkben mekkora hányadot képviselnek ezek a termékek, milyen szerepet játszott ebben a marketing. Arra is kitérünk, milyen következményei lehetnek ezen termékek helytelen arányú és mennyiségő fogyasztásának. 19 egyéni vásárlóval készült interjú. A megkérdezettek közt volt diák, vállalkozó, cégvezetı, bölcsész, pszichológus, közgazdász, mővész, fizikai dolgozó, nyugdíjas, környezetmérnök, informatikus, munkanélküli, rokkantnyugdíjas. 6 kereskedıvel beszéltünk: Interspar, Plussz, Lidl, Tesco és két kisbolt vezetıivel. 5 orvos interjú készült, patológus, belgyógyász, fogorvos végzettségőekkel. 1 dietetikussal is készítettünk interjút. A vizsgálat elıtt megfogalmazott hipotézisek 1) A társadalmi értékek rangsorában az elsı helyet az egészség foglalja el. 2) A nık inkább vallják magukat egészségtudatosnak, mint a férfiak. 3) A megkérdezettek egészségi állapotukat jónak ítélik meg. 4) A vásárlók nincsenek tisztában azzal, hogy mely termékek egészségtelenek. 5) Az egészségtelen termékek fogyasztásának következményeirıl a vevıknek nincs/ alig van ismeretük. 6) A vásárlók rendszeresen vásárolnak egészségtelen élelmiszertermékeket. 7) Az egészségtelen termékek vásárlásának motiváló tényezıi: megszokás, kényelem, idımegtakarítás, reklámok hatása, élvezet. 8) A vevık nem tudják, honnan szerezhetnének be korrekt információkat az élelmiszerekrıl. 167

6 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, ) Az emberek nem értik pontosan, mit jelentenek az élelmiszeripari termékek címkéin lévı meghatározások. (adalékanyagok, misztikus E-számok) 10) A vevık szívesen vennék, ha a médiában nagyobb szerepet kapna az egészségtelen termékek fogyasztásának következményeirıl szóló tájékoztatás. 11) A tájékoztatást elsısorban az orvosoktól várják. 12) Élelmiszervásárlásaikban az emberek elsısorban egészségügyi kockázatot látnak (nem látnak társadalmi, pszichológiai (lelkiismeret furdalás), pénzügyi kockázatot (felesleges pénzkidobás). Az egyéni vásárlókkal folytatott beszélgetések legfontosabb tapasztalatai 1. Sorolja fel az Ön számára legfontosabb társadalmi értékeket! A megkérdezettek többsége az egészséget említette elsı helyen. A családot három megkérdezett nevezte meg, de a felsorolásban szerepelt a szeretet, a pénz, a nyugalom, törıdés a betegekkel, idısekkel, gyerekekkel és állatokkal. 2. Ön egészségtudatosnak vallja magát? Mit jelent ez az Ön szempontjából? Nem eszem meg mindent, amit elém raknak. De csak olyat tesznek elém, ami egészséges. Mc Donalds-hoz nem járok, nem eszem chips-et és nem iszom kólát. Igen. De rá is kényszerültem. Fiatalon húst hússal ettem. Festımővészként fokozottan szükség van a kezemre, nem akartam úgy járni, mint Rippl Rónai, akinek a beteg kezére rákötötték az ecsetet, már én is majdnem abban az állapotban voltam. Igen. Akit a kígyó megmart, az a gyíktól is fél. Megtanultam, nagyon kell vigyázni. Nagyon erısen odafigyelek, mit eszem és mit csinálok, hogyan élek. Már igen, a betegségek hatására. Régen ez nem volt téma. Minimalizálom az édességevést, kerülöm a rántást. Próbálok zöldségeket, vitaminokat enni. A mozgás az nagyon fontos. Bele vagyok betegedve, hogy keveset mozgok- a vakságom korlátoz. Igen. Úgy étkezünk, úgy élünk. A munka fontos, a mozgás különösen fontos. Zsírszegény ételeket eszünk, kevés húst. Korai vacsora, 4-5 órakor, utána semmit. Odafigyelünk. Szívbarát margarint veszünk. Nem nagyon, nincs problémám, ezért nem figyelek rá. Az lenne az igazi, ha azt ennék, ami a nagykönyvben meg van írva. De ez is változik, margarin egészséges, azután kiderül, mégsem, a tojástól hol eltiltanak, hol azt mondják, minden nap enni kéne. Foglalkozom azzal, mi az egészséges, mi nem, de nem mindig tartom be. Nincs türelmem válogatni, nincs idım elolvasni mindent, nem is látom szemüveg nélkül. Ha sietek, akkor a cél, minél elıbb összedobni valamit. Nem, azt eszem, amit szeretek. De szándékosan nem teszek az egészségem ellen. Nem dohányzom és nem iszom. 168

7 JÄCKEL K., JÄCKEL M.: AZ EGÉSZSÉGTELEN ÉLELMISZERTERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁVAL... Egészségtudatosnak inkább azok vallották magukat, akiket a betegség már elért valamilyen formában. Érzik, mekkora a szerepe a helyes táplálkozásnak az egészség megırzésében. Ugyanakkor bizonytalanság is tapasztalható. Nem tudjuk pontosan, mit jelent az egészségtelen termék. Az ezzel kapcsolatos vélemények gyakran változnak. Van, akinél a szándék meglenne, de az idıhiány miatt háttérbe szorul az egészségtudatosság szempontja. Aki még egészséges, nem foglalkozik különösebben ezzel a kérdéssel. 3. Hogyan ítéli meg saját egészségi állapotát? Szinte valamennyi megkérdezett jónak ítélte meg az egészségi állapotát. Csak egy rokkantnyugdíjas nyilatkozott úgy, hogy katasztrofális, de van bennem akarat. 4. Határozza meg, Ön szerint mit jelent az egészségtelen élelmiszer! Minden olyan, amiben olyan adalékanyagok vannak, amelyeknek nem az a célja, hogy jó táplálékot kapjon az ember, hanem az a célja, hogy el tudják adni! Teljesen ki van szolgáltatva az ember a profitmaximalizálás szándékának. Tele van vegyszerrel, adalékanyaggal, nem tudjuk, mivel. Zsíros, sós, penészes, mérgezı Ezen mindig mosolygok. Ha valamibıl sokat eszünk, az mindig baj. Mindenbıl kell egy keveset enni. Kellenek a zsírok is a szervezetnek. A szénhidrát is kell. Mértéket kell tartani. Nem tudom, szerintem az emberek 98%-nak- velem együtt- fogalma sincs, hogy mit eszik. Semmi sem biztos, mert nem tudom, milyen szennyezıanyag került a földbe az utóbbi 50 évben, ahol a sárgarépa nı. A piacra is ez vonatkozik, meg a bio élelmiszerre is. A rozskenyér is a malátától barna. Hizlal, alacsony a rosttartalma, mellékhatásai vannak, rákkeltı anyagokat tartalmaz. Általában az adalékanyagokkal dúsított élelmiszereket említették. Szó esett kiszolgáltatottságról, bizalmatlanságról, információhiányról. Nem tudjuk, mely élelmiszer mit tartalmaz. 5. Sorolja fel az Ön szerint egészségtelen termékeket! Tele van olyan dolgokkal, amit nem értek, Állományjavító, adalékanyagok, térfogatnövelı. Azután a bizonyos E számok. Van, amelyik ártalmatlan van, amelyik nem. A zöldségeknél az, ami agyon van permetezve, ua. vonatkozik a gyümölcsökre is. Én a piacon inkább megveszem a kicsit csúnyábbat is a termelıtıl, mert az talán nincs agyon permetezve. Ami pl. bizonytalan eredető. Tescoban soha nem vennék húst. Ki tudja honnan hozták, min mentek keresztül azok a szerencsétlen állatok. A hús hordozza a stresszt. A felsorolásban szerepelt disznóhús, zacskós leves, chips, édes üdítık, távolról érkezett gyümölcs, amely dobozban érik meg, mőanyag tejek, túrók, cukorral tartósított gyümölcsök, konzervek, készételek, sós rágcsálnivalók,

8 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, Milyen ismeretekkel rendelkezik az egészségtelen élelmiszerek fogyasztásának következményeirıl, kockázatairól? Cukorbetegség, de szerintem nem az ételtıl van. A zsíros étel sem rossz, szerintem az a baj, keveset mozgunk. Ehetek én minden nap libazsíros kenyeret, ha sokat mozgok Azért van annyi elhízott ember, mert nem mozognak. Koleszterin betegség, érszőkület, elhízás, magas vérnyomás, a szervezet elsavasodása. Tisztában nem vagyok, de hallottam miket okoznak, de egy idı után immunis lesz az ember, marketingfogásnak veszi, hogy egyszer ez, egyszer az a jó. Sokféle betegséget soroltak fel. Érezhetı azonban a bizonytalanság is, nincsenek ismereteink a helytelen táplálkozás következményeirıl. Bizonytalanná teszi az embereket, hogy változik a kommunikáció tartalma, egyszer ez a jó, egyszer az. 7. Milyen gyakran vásárol élelmiszert? Hetente általában egyszer vásárolnak a megkérdezettek, egy válaszadó nyilatkozta, hogy naponta és egy, hogy havonta egyszer. 8. Hol vásárol leggyakrabban? A nagy többség hipermarketekben vásárol a kényelem, a praktikusság és az árak miatt. Hárman említették a kisboltot és a piacot, egyéb szempontok miatt. Nem szeretem a nagyáruházakat. Vak vagyok, semmit sem találok meg. Eladó nincs, ha mégis találok, azt kérdezi: miért magát küldték vásárolni? Sok a tömegcucc, a szavatosságra nagyon oda kell figyelni. A kisboltban segítenek, meg a piacon is. Ott már mindenki ismer. Ott lehet traccsolni is. És ott magyar áru van. Nekem fontos ez. A külföldi termék nem olyan íző, nem olyan, mint a szentesi paradicsom. A dinnye íze is más. Én mindenben a magyar terméket keresem. 9. Vásárlásaiban mekkora hányadot képviselnek az egészségtelen élelmiszerek? 15-20%-ot említettek a legtöbben. Egy válaszadó 30%-ot, egy válaszadó 40%- ot és egy válaszadó több, mint 50%-ot említett. 10. Melyek a leggyakrabban vásárolt egészségtelen élelmiszerek? Csokoládé, zsíros hús, levespor, fagyi, üdítı, chips, margarin, meggyes joghurt, mely életében nem látott meggyet, mőtejek, félkész termékek agyonkezelt banán, adalékanyaggal teli fehérkenyér. 11. Miért vásárol ilyen termékeket? Sorolja fel a motivációit! Kényelem, idıhiány, mert szeretem, reklám hatására, az ára miatt. Ezek voltak a leggyakoribb válaszok. 170

9 JÄCKEL K., JÄCKEL M.: AZ EGÉSZSÉGTELEN ÉLELMISZERTERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁVAL Ön tudatos információkeresı a vásárlásaiban? A tapasztalat mutatja meg, hogy mit szabad és mit nem venni. Nem úgy vagyok tudatos, hogy böngészem órákig az összetételt. De az összetétel leírásában sem bízom meg. Alapvetıen bizalmatlan vagyok élelmiszerek esetében. A kistermelıket, kis parcellán termelıket kellene támogatni, abban, hogy bio vagy félbio termékeket állítsanak elı. A bizalmam nıne, ha nem hoznának be csirkét Kínából, meg a világ minden részébıl, vagy Marokkóban termesztett zöldségféléket, vagy Thaiföldrıl tojást, ahol útközben kikel a csirke, az úton kapnak egy kis mő tápot, De szerintem van kedvezı tendencia: Az emberek keresik a piacon a magyar termékeket. A lényeg, a gyártó cég el tudja adni, az nem érdekes, hogy én megbetegszem tıle Az ember az ezredleges szempont. A gyártót a jog védi, minket nem véd semmi és senki. A fogyasztóvédelem sem mer fellépni egy multi céggel szemben, mert jogi következménye van, amit senki sem mer vállalni. Nem, mert már annyi mindent kitaláltak. Marhahús pl. nem jó a magas vérnyomásra, a spenót rákkeltı, tojást ne együnk, mert a koleszterinnek nem jó, azután fordul a kocka. A spenót a legegészségesebb zöldség, tojást pedig ajánlatos lenne minden nap enni, sıt egy nap kötelezı lenne. Ami nekem jólesik, amirıl úgy gondolom egészséges, megveszem. Nekem ne mondják meg, mi a jó. A kereskedelem manipulációja. A megkérdezettek úgy gondolják, nincsenek korrekt információk az élelmiszertermékekrıl. A piac manipulálva van. 13. Tudja, honnan szerezhetık be korrekt információk? A többség úgy nyilatkozott, nem tudja, néhányan említették az internetes forrásokat. Volt, aki a következıt mondta: Nincsenek korrekt információk, érdekek vannak. 14. Ön honnan tájékozódik? Az internetet említették, de sokan mondták, hogy sehonnan, mivel nem hitelesek az információk. 15. Érti a termékek címkéin olvasható információk jelentését? (adalékanyagok, misztikus E-számok) Kivétel nélkül mindenki nemmel válaszolt. 16. Szívesen olvasna, látna, hallana a médiában több tájékoztatást az egészségtelen termékek fogyasztásának következményeirıl? Feltétlenül. Mindenképpen jó lenne, de ne manipulálják. Nem, mert akkor valószínő semmit se vennék meg jókedvvel. Meghallgatnám, de nem igényelném. 171

10 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 Szívesen venném, de nem tudom, hogy az én hétköznapi életembe mit tudok átvinni, átültetni. Amit egy nagyon szimpatikus ember mond ma a TV-ben, az nem biztos, hogy holnap is igaz lesz. Bizalmatlan vagyok. A megkérdezettek igényelnék a tájékoztatást, de a válaszokban mindenütt jelen volt a bizalmatlanság is: korrekt-e a tájékoztatás? 17. Ki lenne az Ön a számára a hiteles személy a tájékoztatásban? Orvosokat, természetgyógyászokat említettek, de az is elhangzott, hogy nincs hiteles személy ebben a témában, érdekek vannak. 18. Ön szerint elsısorban pénzkérdés az egészséges táplálkozás? Megoszlottak a vélemények. A válaszadók fele igennel válaszolt. További vélemények: Nem, aki kis keresetbıl él, az inkább tud egészségesen táplálkozni. A mőkaja drága. Ha fızöl, olcsóbb. Részben. De oda lehet figyelni. 19. A vásárolt élelmiszerekkel kapcsolatban milyen elvárásai vannak? Friss legyen, jó minıségő, gusztusos csomagolás, megfelelı íz, MAGYAR termék legyen. A magyar áru kivétel nélkül mindenki esetében szempont volt. További szempontok: Szeretem, ha papírba és nem nylonba van csomagolva a termék, mert akkor szellızik. Az egészség miatt fontos a csomagolóanyag. A mőanyag rideg anyag, ahhoz, hogy formálható legyen, melegíteni kell, ill. adalékanyagokat, lágyítókat kell hozzátenni. A márka fontos, minıséget is elárul. Én márkahő vagyok. 20. Ön szerint milyen kockázatai vannak az egészségtelen termékek fogyasztásának? Mindenféle nyavalya. De van más dolog is, a mozgás. Ez a kettı együtt kell, hogy hasson. Nézze meg a mai gyerekeket, kövérek és szuszognak. A mai Magyarország az ellustuló jelzıvel illethetı. Aki ellustul testben, az ellustul lélekben is, szellemileg is. Elıbb utóbb beteg lesz. A gyerekeket kiskorban rászoktatják az édességre, és utána már más íz nem is ízlik. Így van a sóval is. Hosszú távon mérhetı csak. Mérgezzük magunkat folyamatosan, azután valahol kicsapódik. Mozgásszervi betegségek, daganatok, a környezeti tényezık is rájátszanak: víz, levegı. Nagyon pesszimista vagyok. Minden manipulálva van. Azt tudom, ételed az életed. Amilyen minıséget, struktúrát, mennyiséget fogyasztasz, olyan lesz az tested állapota, ami befolyásolja a lelked. Minden nyavalya forrása a stressz mellett az étel. Nálunk senki nem figyel erre, a családban a szülık 90 évesek, mindig mindent ettek, soha nem volt semmi bajuk. Az életünket kockáztatjuk, az egész szervezet elromolhat. 172

11 JÄCKEL K., JÄCKEL M.: AZ EGÉSZSÉGTELEN ÉLELMISZERTERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁVAL... A fogyasztók megkérdezésébıl levonható legfontosabb következtetések A vásárlókat ez élelmiszerpiacon a bizalmatlanság jellemzi. Nincsenek korrekt információk, érdekek harcáról van szó. Inkább azok a vásárlók egészségtudatosak, akiket a betegség már megtanított arra, fontos a helyes étrend megválasztása. A vásárlásokban az úgynevezett egészségtelen termékek aránya 10-20% között van a vevık megítélése szerint. A legtöbben idıhiányra hivatkoztak, ezért vásárolják meg a félkész- és készételeket. A kereskedıkkel folytatott beszélgetések legfontosabb tapasztalatai 1. Megítélése szerint a vevık tudják, hogy melyek az ún. egészséges és melyek az ún. egészségtelen élelmiszeripari termékek? A válaszadók szerint az emberek nem tudják, melyek az egészséges és melyek az egészségtelen termékek. Kivételt képez az Interspar áruházvezetıjének nyilatkozata: Többféle fogyasztói réteg van, már kialakult egy tudatosabb fogyasztói réteg. Inkább a év közöttiek nyitottak a bio élelmiszerek iránt, de a középkorúak közt is kezd kialakulni egy réteg, amely jobban odafigyel az étkezésére. Szerintem a fiatalok a fogékonyabbak. De itt is két csoport van. Ki az, aki megengedheti magának és ki az, aki nem. Hiszen a biotermékek drágábbak. Pl. A Spar bio ivólevek kétszer annyiba kerülnek, mint a normál ivólevek. Nálunk van egy rész kialakítva, ahol csak biotermékek vannak, illetve ahol csak diabetikus élelmiszereket lehet kapni. Van kereslet. És mi pont ezeket a vásárlókat szeretnénk megfogni, mert nem sok helyen lehet még ilyen termékválasztékot kapni ezekben a termékkategóriákban. 2. Egy-egy vásárlás esetében az Ön megítélése szerint mekkora hányadot képviselnek az egészségtelen termékek? 30-50%-ot említettek. 1/3-a kosárnak. Eltúlzottak a vásárlások, nem tudatosak. Éhes ember mindent megvesz. Munka után jönnek vásárolni, éhesen, és az ég egy adta világon mindent megvesznek. Láttál már valakit bevásárló listával hipermarketben? Hát ezért kerül annyi felesleges dolog a kosárba. Éhes ember mindent megkíván. Nem tudatosan, ad hoc vásárolnak. Rengeteg üdítıt vesznek. Egészségtelen termék egy tág fogalom. Sok tartósítószert használnak fel az élelmiszeriparban, hogy a szavatossági idıket minél inkább kitolják. Ez biztos nem egészséges. A mirelit irányába mennek a vásárlások, mindenki minél elıbb kész szeretne lenni a fızéssel. Már a krumpliból sem a hagyományos krumplit veszik. A mirelitet sokkal egyszerőbb a serpenyıbe bedobni. Rántott hús is elıre gyártott. A magyar piacon nem csak azt nézik meg, mi az egészséges, hanem mi az olcsó. A nyugat-európai fogyasztó inkább tud tudatosan vásárolni. Magyarorszá- 173

12 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 gon is van ilyen réteg, de ez jóval szőkebb. De ha régent és mostot kell összehasonlítani, akkor azt mondom, kezdenek odafigyelni az emberek. Már figyelik a vevık az összetételt, van, aki kérdez is. A kis pénzőek is kezdik figyelgetni, de mégis a pénz korlátokat szab. A fogyasztók többségének fogalma sincs, mi van egy termékben, a REKLÁMBAN látta, akkor biztos jó. 3. Mi befolyásolja a vásárlókat, amikor egészségtelen árut tesznek a kosarukba? (Megszokás, kényelem, idımegtakarítás, reklámok hatása, élvezet.) Reklám rengeteget számít. A reklámnak óriási hatása van a fogyasztásra. A gyereknek mindent megvesznek, a drágábbat is. A gyerek is látja a reklámot és vásárlásnál nyafog, hogy vegyék meg neki. A REKLÁMOK. A TV-nek van elsıdleges szerepe, az újság csak másodlagos. Aki dolgozik, annak nincs ideje, azért a kész vagy félkész vackokat megveszik. Sokak számára a vásárlás program. Hétvégén a séta célja a bolt és mindent megvesznek. Sok idı kell, míg a gondolkodásmód átalakul a tudatos táplálkozás irányába. Régen nem volt ekkora választék, nem foglalkozott senki azzal, egészséges vagy nem. Most pedig pénzkérdés, mert a minıségi hús vagy pékáru többe kerül. Van olyan reformkenyér, amelybıl fél kiló négy ötszáz Ft. Ez még próbaként sem tudják megvenni. Vigasztalódnak a vásárlással. Családi program. Még mindig nem szokták meg az emberek a választékot. Ja, ezt is kóstoljuk meg. Iszonyatos a pazarlás, elcsábulunk még mindig. Kényelem, nem akar senki fızni. A reklám hatása érzıdik. A reklám hatására veszik és lopják a terméket. Az emberek megkapják a fizetésüket és mindent megvesznek, ha kell, ha nem. A hó végén meg csak kenyeret. A kereskedık megítélése szerint a reklámok hatására kipróbálnak, megvesznek az emberek sok felesleges élelmiszert. 4. Ön szerint a média üzenetei és az élelmiszerek vásárlása között milyen kapcsolat fedezhetı fel? Rögtön keresik, megveszik. Elhiszik, hogy úgy fog kinézni az étel, ahogy a reklámban van. A kereskedık a reklámok szerepét hangsúlyozták, a vevık közül csupán egyetlen megkérdezett mondta, a reklámok is motiválják a vásárlásait. 5. Jellemzi a vásárlásokat valamilyen ciklikusság az egészségtelen termékek esetében? Nincs ciklikusság a vásárlásokban. Folyamatos a vásárlási kedv. 6. A vevık tudatos információkeresık? A kereskedık elmondása szerint a vevık többsége nem keresi az információkat. 174

13 JÄCKEL K., JÄCKEL M.: AZ EGÉSZSÉGTELEN ÉLELMISZERTERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁVAL Kérnek segítséget a vevık az élelmiszerek termékjellemzıinek jobb megértésével kapcsolatban? A hipermarketekben nincs mód kérdezni, kevés az eladó, és nem tartózkodik az eladótérben. A személyes jelleg a kis boltoknál maradt csak meg. Nem, azt kérdezik csak, hogy finom-e. Azt viszont megkérdezik, hogy a zöldség pl. magyar-e. Árultunk egyiptomi vöröshagymát. Visszatették. Régen a klasszikus kereskedelemben a vevı és az eladó folyamatos kapcsolatban volt, most a hipermarket kereskedelem elszemélytelenítette az egészet, itt az van, menjen be az ember, vegye le a polcról a terméket, menjen a kasszához és fizessen. A lényeg, minél kevesebb emberrel minél nagyobb forgalmat lehessen bonyolítani. Nagyon sok vásárló igényli, hogy foglalkozzanak vele. Nagyon hálás is érte. Nekem a régi rendszer jobban tetszett, mára már elszemélytelenedett a kereskedelem. Ez arról szól, nézzen rá a termékre és döntse el, kell neki vagy nem. Igényelnék a vásárlók a segítséget, de nincs idı és kapacitás. De az is hozzátartozik, felhígult a szakma, régen a boltban kereskedelmi végzettséggel dolgoztak az emberek. Ma ez nem így van. Ez biztos negatív hatással van a vásárlókra. 8. Melyek Ön szerint a divatos, trendi egészségtelen élelmiszerek? Redbull. De, ami a reklámban megy, az trendivé válik. Ez folyamatosan így van. 3 az egyben kávétermék. Ez most divat. Biztos, hogy nem egészséges, ahogy a Redbull sem. A reklám számít a legtöbbet. Származási ország kérdése: Régen a nyugati termék volt a nyerı, a made in Hungary az nem kellett senkinek. Azután jöttek a botrányok szlovák csirke, tej, Ma már fordított a tendencia. Lényeges az a fogyasztói réteg, akik keresik a magyar terméket. Az egyéni fogyasztók megkérdezésébıl is kiderült, a fogyasztók a magyar termékeket keresik. Minden divatos terméket, ami a reklámban szerepel, keresik a vevık. 9. Megítélése szerint mekkora a marketing szerepe az egészségtelen termékek fogyasztásában? Valamennyi megkérdezett úgy vélekedett, a reklámok hatása rendkívül nagy. A kereskedık megkérdezésébıl levonható legfontosabb következtetések A kereskedık megítélése szerint a vevık kosarában egy-egy vásárlás alkalmával 30-50% az egészségtelen termékek aránya. Jellemzı a pazarlás és a túlköltekezés. A reklámok óriási szerepet játszanak a vásárolt termékek összetételében. A vásárlók a kereskedık szerint is elsısorban a magyar terméket keresik. Bíznak a magyar árukban. 175

14 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 Az orvosokkal folytatott beszélgetések legfontosabb tapasztalatai 1. Hogyan jellemezné egy szóval páciensei egészségi állapotát? Kritikus. Sok az elhízott, nem törıdnek az egészségükkel. Nem mozognak, helytelenül táplálkoznak. A civilizációs életmód következtében a saját életünket kockáztatjuk. Ki vannak zsákmányolva. Négy dolog rontja az állapotukat. A rendkívüli igénybevétel, mozgáshiány, stressz és rendszertelen étkezés. Tudatilag nincsenek felkészülve, arra, hogy a saját szervezetükkel perspektivikusan kell törıdni. Kell tudni, mit csinálok most, késıbb, ez mennyi energia és pénzbefektetéssel jár. Pépeset esznek az emberek, ma nem rágnak. Ez a fogazatunkon meglátszik. Az emberek inkább táplálék kiegészítıket vesznek. Tudatmódosítani nemcsak droggal, reklámmal is lehet. A vevık egészségi állapotukat jónak minısítették. Az orvosok szerint a helyzet kritikus, kizsákmányolják a szervezetüket, nem fordítanak hangsúlyt a betegség megelızésre. 2. Melyek a leggyakrabban elıforduló civilizációs betegségek az Ön páciensei körében? Elhízás és annak összes következménye. A neurózis, a zaklatott élet következtében jön létre. Ez inkább a városlakókra jellemzı. A falun, kisvárosban élık nyugalmasabban élnek. 3. Milyen okokra vezethetık vissza ezek a betegségek Ön szerint? A fizikai erınlét hiánya is nagy probléma. Az emberek elszoktak a mozgástól a sétától, sportoktól. Munka után a zaklatott életükben, ha némi szabadidejük van, a TV elıtt ülnek és chips-et ropogtatnak, colával öblítik le. Szénhidrátot sokat esznek, nem reggeliznek, gyümölcsöt és zöldséget keveset esznek. Az összetétele az étrendnek nem megfelelı. Egész nap koplalnak, este a Tv elıtt esznek, majd lefekszenek aludni. A reklámok termelıi és kereskedıi érdekeket képviselnek és nem fogyasztói érdekeket. 4. Mekkora szerepe van az említett betegségek kialakulásában a helytelen táplálkozásnak? Az elhízás felelıs a magas vérnyomás kialakulásáért, az erek rugalmasságának elvesztéséért, ez mind a szív és érrendszerre hat. A Cukorbetegség is, a daganatos betegségek is bizonyos fokig erre vezethetık vissza, mert az emberek konyhakész ételeket fogyasztanak, amit nem kell rágni, ennek következménye pl. a fogágy betegség. A rosthiányos táplálkozás következtében a vastagbélrákok kialakulásának a kockázata növekszik. Az egész emésztırendszerre kihat a helytelen táplálkozás. Az emberek azt szeretik, ha minél egyszerőbben érik el a telítettség érzését. 176

15 JÄCKEL K., JÄCKEL M.: AZ EGÉSZSÉGTELEN ÉLELMISZERTERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁVAL Ön szerint az emberek tisztában vannak a táplálkozás fontosságával az egészség megırzésében? Valószínőleg tisztában vannak vele. De ez a gondolkodásuk perifériájára szorított. Nem gondolkodnak el, mit kéne tenniük, lehet, hogy tudják, de nem úgy cselekszenek. Azért, mert nincs meg a tudatos egészségnevelés. Kényelmi szempontok és az olcsóság szerint próbálnak meg rangsorolni. 6. Ön rákérdez betegei táplálkozási szokásaira? Nincs rá idı. Az orvosok túlterheltek, még a bajaikkal, panaszaikkal sincs elég idı foglalkozni., nem azzal, hogy egészséges táplálkozásra, egészséges életmódra neveljék a pácienseket. Pedig fontos lenne. 7. Ön szerint az átlagember honnan tud korrekt ismereteket szerezni az egészségtelen élelmiszeripari termékekrıl és fogyasztásuk következményeirıl? Ha valaki nem keresi tudatosan az ezzel kapcsolatos információkat, akkor nem találkozik ilyen ismeretekkel. 8. Mennyi idıt tud szánni betegei tájékoztatására táplálkozásukkal kapcsolatban? Nincs idı rá. Abszolút nincs, még arra sincs, hogy a gyógyszer mellékhatásokról tájékoztassuk ıket. Sıt, a panaszok részletes meghallgatására sincs idı. Futószalagon megy az egész orvoslás. Egy beteg megvizsgálására engedélyezett idı kb. 8 perc, 6 perc ebbıl adminisztrációra megy el. Bizonyos körzetek pedig teljesen orvos nélkül maradnak, nincs idı ilyesmire. 9. Betegei igénylik a tájékoztatást? Lehet, hogy azok a betegek igénylik, akik ráérnek. Akik aktívan dolgoznak, azok el sem mernek menni orvoshoz, nem lehetnek betegek. 10. Ön mely élelmiszerektıl tiltaná el betegeit? Módjával mindent lehet enni. A helyes egyensúlyt kell megtalálni. Már gyerekkorban kellene rászoktatni az embereket a helye s táplálkozásra. A táplálkozással kapcsolatban nagy a tudatlanság. Az emberek hárítják az információkat. Miért pont velem történne, hiszen már így élek sok éve Kellene foglalkozni vele. De az is gond, amit egészségesnek kiáltanak ki, annak egekbe szökik az ára. Megfizethetetlen egy átlagkeresető családnak. 177

16 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 Az orvosok megkérdezésébıl levonható legfontosabb következtetések A páciensek egészségi állapota az orvosok megítélése szerint kritikus. Sok az elhízott beteg. A helytelen táplálkozás, a stressz, a mozgás hiánya számtalan betegség kialakulásának forrása. Az orvosoknak a rendelési idın belül nincs idejük a betegeket tájékoztatni a helyes táplálkozás fontosságáról, elbeszélgetni velük az életmódváltás szükségességérıl. Az emberek többsége csak akkor kezd el a szervezetével foglalkozni, amikor az már beteg. De csak akkor, amikor a betegség tünetei elviselhetetlenek. Nincs idı orvoshoz menni, a munkahelyrıl nem lehet hiányozni. A kutatási eredmények összegzése A kvalitatív kutatás eredményei segítettek a hipotézisek finomításában, igazolódtak, illetve megdıltek. Az eredmények a szők minta következtében csak fenntartásokkal kezelhetık. H1: A társadalmi értékek rangsorában az elsı helyen az egészség áll. A hipotézis igazolódott. A megkérdezettek többsége az egészséget említette elsı helyen. H2: A nık inkább vallják magukat egészségtudatosnak, mint a férfiak. A hipotézis nem igazolódott. Azok vallják magukat egészségtudatosnak, akik már megbetegedtek, érzik, hogy a tudatos táplálkozás és életmód segít az egészség megırzésében, a tünetek enyhítésében, a jobb közérzet kialakításában. Az emberek többsége túlhajtja magát, a szándék meglenne, de a megvalósítás már számtalan nehézségbe ütközik. Idıhiány, túlterheltség, de a kényelemszeretet is sokszor akadály az egészséges életmód megvalósításában. H3: A megkérdezettek egészségi állapotukat jónak ítélik meg. A hipotézis igazolódott. Egyetlen megkérdezett nyilatkozott csupán egészségi állapotáról kedvezıtlenül. H4: A vásárlók nincsenek tisztában azzal, hogy mely termékek egészségtelenek. A hipotézis megdılt. A vevık tudják, melyek azok az élelmiszerek, amelyek fogyasztása az egészségre káros következményekkel járhat, mégis vásárolják. A válaszadók inkább annak a félelmüknek adtak hangot, hogy nem tudják, milyen adalékanyagokat tartalmaznak az élelmiszerek, amelyek károsak lehetnek az egészségre. De szó esett gyártói és kereskedıi érdekek következtében kialakult kiszolgáltatottságról, információhiányról is. A vevıket az élelmiszertermékekkel kapcsolatban bizalmatlanság jellemzi. 178

17 JÄCKEL K., JÄCKEL M.: AZ EGÉSZSÉGTELEN ÉLELMISZERTERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁVAL... H5: Az egészségtelen termékek fogyasztásának következményeirıl a vevıknek nincs (alig van) ismeretük. A hipotézis részben igazolódott. A megkérdezettek tudják, hogy a helytelen táplálkozás, a helytelen életmód számtalan betegség forrása lehet. Inkább bizonytalanság jellemzi a vevıket, ugyanis az információ tartalma gyakran változik. Ami ma egészséges, arról holnap kiderülhet, hogy káros, és fordítva. H6: A vásárlók rendszeresen vásárolnak egészségtelen élelmiszertermékeket. A hipotézis igazolódott. A vevık azonban sokkal alacsonyabb hányadot említettek a vásárlásaikban, mint a kereskedık. A vevık 15-20%-ot említettek, a kereskedık megítélése szerint egy-egy vásárláskor legalább 30-50% képviselnek az egészségtelen élelmiszerek. A kereskedık elmondása szerint a vevık vásárlásait nagymértékő pazarlás is jellemzi. H7: Az egészségtelen termékek vásárlásának motiváló tényezıi: megszokás, kényelem, idımegtakarítás, reklámok hatása, élvezet. A hipotézis igazolódott. A vevık a megszokást, a kényelmet, az idımegtakarítást és élvezetet említették. A reklámok hatásáról nem esett szó. A kereskedık véleménye szerint viszont elsıdleges szerepe a reklámoknak van. Amit reklámoznak, azokat a termékeket keresik, és meg is vásárolják. H8: A vevık nem tudják, honnan szerezhetnének be korrekt információkat az élelmiszerekrıl. A hipotézis igazolódott azzal a kiegészítéssel, hogy a megkérdezettek úgy gondolják, nincsenek is korrekt információk az élelmiszertermékekrıl, ez a piac manipulált. H9: Az emberek nem értik pontosan, mit jelentenek az élelmiszeripari termékek címkéin lévı meghatározások. (adalékanyagok, misztikus E-számok) A hipotézis igazolódott. H10: A vevık szívesen vennék, ha a médiában nagyobb szerepet kapna az egészségtelen termékek fogyasztásának következményeirıl szóló tájékoztatás. A hipotézis igazolódott. A vevık igényelnék a tájékoztatást, de a válaszokban mindenütt jelen volt a bizalmatlanság is. 179

18 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 H11: A tájékoztatást elsısorban az orvosoktól várják. A hipotézis igazolódott. H12: Élelmiszervásárlásaikban az emberek elsısorban egészségügyi kockázatot látnak, nem látnak társadalmi, pszichológiai (lelkiismeret-furdalás), pénzügyi kockázatot (felesleges pénzkidobás). A hipotézis igazolódott. Egyetlen megkérdezett sem szólt arról, hogy sokszor és sok felesleges élelmiszert vásárol. A kutatásból levonható legfontosabb gyakorlati következtetések 1) Az egészséges életmód kialakítása, fenntartása érdeke az egyénnek és érdeke a társadalomnak is. Az emberek azonban hiányos ismeretekkel rendelkeznek, fontos lenne az iskolákban, a médiában nagyobb teret szentelni ennek a témának. Az emberek bíznak az orvosok tanácsaiban. 2) Az élelmiszertermékekkel szembeni bizalmatlanság csökkenhetne, ha érezhetı lenne a gyártók és kereskedık társadalmi felelısségérzete ezen a területen, a médiában megfogalmazott üzenetek átgondoltabbak, hitelesek és következetesebbek lennének. 3) Az élelmiszervásárlásokkal kapcsolatos egészségügyi kockázatokon túl fel kellene hívni a figyelmet arra, hogy a magyar lakosság vásárlásaiban pazarló. 4) A kereskedık szemléletén is szükséges lenne változtatni. Ne érezze magát kellemetlenül az a vásárló, aki csak kis mennyiséget akar venni egy-egy termékbıl. Kapják meg a vevık azt a mennyiséget, amit kérnek. (Gyakori a 20-30%-kal nagyobb mennyiség mérlegre dobása a maradhat? kérdéssel.) 5) Támogatni kellene azokat a munkahelyeket, amelyek kiemelten foglalkoznak dolgozóik egészségvédelmével. 6) Az egyének esetében a kényelmi szempontokat meg kellene, hogy elızze az egészség védelmének szempontja. Szemléletváltás szükséges, de ehhez sokkal több tájékoztatásra lenne szükség. 7) A helyes étrend megválasztása mellett kiemelt szerepet kell kapnia a rendszeres testmozgásnak, a megfelelı minıségő kikapcsolódásnak és pihenésnek. Ezen a területen is több tájékoztatás kellene. 8) Minél változatosabban, minél többféle élelmiszerbıl, különbözı ételkészítési módok felhasználásával állítsuk össze étrendünket, ez biztosítékot jelent arra, hogy minden szükséges tápanyagot megkap szervezetünk. Kevés sóval készítsük az ételeinket. Rendszeresen és naponta többször együnk zöldséget, gyümölcsöt. Kerüljük a túlzott édesség fogyasztást. Naponta többször étkezzünk, mértékkel. Igyunk meg napjában legalább 2 liter vizet. Nincsenek tiltott táplálékok, csak kerülendı mennyiségek. 180

19 JÄCKEL K., JÄCKEL M.: AZ EGÉSZSÉGTELEN ÉLELMISZERTERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁVAL... 9) Ne mosolyogjuk meg azt, aki keksz, csokoládé és üdítı helyett uzsonnára egy friss zöldséget ropogtat el, ha alkohol vagy cukrozott üdítı helyett csapvizet kíván fogyasztani. Az egészséges életmód gondolkodásunk megváltoztatásával kezdıdik! 10) A gyerekek egészségtudatos nevelése az egész társadalom érdeke. Felhasznált források jegyzéke GFK Hungária Kft. Étkezési szokások GFK Hungária Kft.: Élelmiszer fogyasztási és -vásárlási szokások HAWKES, C.: (2004) Marketing Food to Children: In Global Regulatory Environment, Geneva: World Health Organization. HOFFMANN, M. - KOZÁK, Á. - VERES, Z. (2000): Piackutatás, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest. LAWRENCE, A. S.: Using human health messages in the promotion of diary foods. The Australian Journal of Dairy Technology 2005/2, LEHOTA, J.: Az élelmiszerfogyasztással kapcsolatos észlelt kockázatok és kockázatkezelési alternatívák, Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing III. évfolyam. 1/2006. LEHOTA, J.: (2001) Élelmiszergazdasági marketing, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest, NESTLÉ, M.: Safe Food: Bacteria, Biotechnology and Bioterrorism, Berkeley, University of California Press, SZAKÁLY, Z., BERKE, SZ.: A táplálkozás, a minıség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél (In Berács J., Lehota J., Piskóti I., Rekettye G.: Marketingelmélet a gyakorlatban, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2004, SZAKÁLY, Z.: A táplálkozásmarketing új irányai, Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing III. évfolyam. 1/2006. TOMCSÁNYI, P.: (1998) Az élelmiszergazdasági marketing alapjai, Mezıgazdasági Kiadó, Budapest VERES, Z. (1998): Szolgáltatásmarketing, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest. WHO: World Health Report- changing history. WHO publication, Geneva, Swizerland, 2004,

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés GfK Custom Research A friss zöldség, gyümölcs vásárlások GfK Hungária / Sánta Zoltán OMÉK 2011 A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés kedvező adottságok, de csökkenő termelés 2 kemény korlátok között:

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI Dr. Polereczki Zsolt Prof. Dr. Szakály Zoltán Jasák Helga Debreceni

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Fókuszban a tejtermékek!

Fókuszban a tejtermékek! Fókuszban a tejtermékek! Fogyasztói igények és szokások változása napjainkban V. Tejágazati Konferencia 2015. november 26 Csillag-Vella Rita GfK 1 Magyarország vásárlóerejének Európa átlagához viszonyított,

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Interaktív táplálkozási programok

Interaktív táplálkozási programok Egészségfejlesztés a közoktatási intézményekben Kovács Ildikó Interaktív táplálkozási programok az iskolában dietetikus Budapest, 2007. február 28. Gyermekek táplálkozása Az elmúlt 10 évben a túlsúlyos

Részletesebben

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék VIII. Táplálkozásmarketing Konferencia Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN Magyar Húsiparosok Szövetsége Sajtótájékoztató Vella Rita, GfK Hungária Kft. 2013. Március 13. GfK 2012 Húskészítmények, tőkehúsok a fogyasztók kosarában

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27.

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. 1 Nézzük először globálisan. Jól teljesítők Magyarország

Részletesebben

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI DEBRECENI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR XXXII. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Hódmezővásárhely-Szeged, 2015. április 8-10. AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI MAGATARTÁSÁNAK

Részletesebben

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Kovács Ildikó dietetikus Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2006. június 2. Cukorbetegek étrendje

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

Szabó Dorottya. Agrárgazdasági Kutató Intézet Élelmiszerlánc Elemzési Osztály

Szabó Dorottya. Agrárgazdasági Kutató Intézet Élelmiszerlánc Elemzési Osztály A piacok helyzete és s lehetıségei a hazai élelmiszerellátási si láncbanl Szabó Dorottya Agrárgazdasági Kutató Intézet Élelmiszerlánc Elemzési Osztály A válság hatás a kiskereskedelemre, Szent István Egyetem,

Részletesebben

Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk

Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk OÉTI SAJTÓ-HÁTTÉRBESZÉLGETÉS 2006. február 1. Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk Biztonság Mint tudjuk, az élelmiszer-adalékanyagokat szükségszerően alkalmazza

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 6. szám, 2006. június

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 6. szám, 2006. június Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE Európai Szociális Alap A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 azonosító számú,

Részletesebben

Tejtermékek csomagolása

Tejtermékek csomagolása Budapesti Corvinus Egyetem élelmiszermérnöki szak 2008. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGIA egyéni feladat Tejtermékek csomagolása Készítette: Farkas Péter Bsc. II. évfolyam levelezı Tervezett szakirány: Sör- és Szeszipari

Részletesebben

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15%

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15% A NINCSDE KAMPÁNY ÉRTÉKELÉSE LAKOSSÁGI KUTATÁS KÉSZÜLT A MÉDIAUNIÓ SZÁMÁRA 8%-al többen emlékeznek az elmúlt idıszakból egészséges életmóddal kapcsolatos hirdetésre, mint az idén januárban. Ez a növekedés

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009)

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) ÓRAMENET Krónikus epidemiológiai válság A felmérés 4 modulja: 1. Egészség-magatartás összetevői egészség-magatartás típusok 2. Munkakörülmények 3. Egészségi

Részletesebben

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Felnttkori kóros állapotok megelzése gyermekkorban Elhízás Hypertonia Szív-

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON Juhász Anikó Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály www.aki.gov.hu Konferencia a közvetlen értékesítésrıl

Részletesebben

Hogyan mentsd meg a szíved?

Hogyan mentsd meg a szíved? Hogyan mentsd meg a szíved? Mivel minden második haláleset oka szív- és érrendszeri betegségbõl adódik, a statisztikán sokat javíthatunk, ha tudjuk, hogyan is küzdjünk e probléma ellen. Pl. már minimális

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

A magyar háztartások fogyasztásának ökológiai lábnyoma

A magyar háztartások fogyasztásának ökológiai lábnyoma (L)Egyél zöldebben A magyar háztartások fogyasztásának ökológiai lábnyoma Forrás: Csutora, Mária and Tabi, Andrea and Vetőné Mózner, Zsófia (2011) A magyar háztartások ökológiai lábnyomának vizsgálata.

Részletesebben

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól Budapest, 0. április 4. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET POB, BUDAPEST, H- TELEFON: 0 4 FAX: 0 44 E MAIL: median@median.hu WEB: http://www.median.hu A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

Részletesebben

Veszprémben is megszólalt a Szívhang

Veszprémben is megszólalt a Szívhang Betegszoba 2011.04.28. http://www.betegszoba.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/veszpremben_is_megszolalt_a_szivhang/ A Szívhang program a következő állomásán is elérte célját, hiszen a Petőfi Színház színészeinek

Részletesebben

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Egészségnap III. Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintő

Részletesebben

1. Szerinted mit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk?

1. Szerinted mit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk? Téma 1: Egészséges test 1. Szerinted mit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk? 2. Mik az egészséges ember jellemzői? A, egészséges csontok, izmok B, elvékonyodott haj, töredezett körmök C, Betegség

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs:

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: Transnational Innovation Platform from Cropfield to Table (HUHR/1001/2.1.3/0001 sz. Inno-CropFood) Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: New tasks in food and nutrition sciences (In Hungarian language) Official

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Konzulens: Dr. Szente Viktória Egyetemi docens Dr. Szakály Zoltán Egyetemi docens In-store minden

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015.

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. 1. Nemed: Fiú 19 fő Lány 17 fő Összesen:36 fő 2. Véleményed szerint mennyire vagy egészséges? a) Teljesen egészséges vagyok 9 fő 25% b) Eléggé egészséges vagyok

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2011. augusztus KutatóCentrum 1024 Budapest, Margit krt. 5/b Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Eredmények, 2011 Az elmúlt egy

Részletesebben

Új j kormányos - régi gondok. Mi kell a népnek? Dr, Markovszky György 2004. november 25.

Új j kormányos - régi gondok. Mi kell a népnek? Dr, Markovszky György 2004. november 25. Új j kormányos - régi gondok Mi kell a népnek? Dr, Markovszky György 2004. november 25. 1. Élelmiszerellátás, táplálkozás igényeinek időbeli trendje Múlt Jelen Jövő Célrendszer Fokozott igények a vásárló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójára E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

A rendszeres étkeztetést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozásegészségügyi

A rendszeres étkeztetést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozásegészségügyi A rendszeres étkeztetést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozásegészségügyi ajánlás közétkeztetık számára jelentıs változásokat hoz A közétkeztetésrıl, az OÉTI által végzett országos

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 8. szám, 2006. szeptember

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 8. szám, 2006. szeptember Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

Helyettesítő termékek a tej esetében

Helyettesítő termékek a tej esetében Helyettesítő termékek a tej esetében Pavelka Vivien III. évfolyam, Pénzügy számvitel szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Konzulens: Dr. Borbély Csaba egyetemi docens Böröndi-Fülöp Nikoletta egyetemi

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1 Helena projekt Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence A projekt célja A HELENA program EU FP 6-s kutatási program része volt, amely az európai fiatalok étkezési- és fogyasztási szokásainak

Részletesebben

A páneurópai felmérésre az Unió hat különbözı piacán került sor UK, Franciaország, Németország, Svédország, Lengyelország és Magyarország.

A páneurópai felmérésre az Unió hat különbözı piacán került sor UK, Franciaország, Németország, Svédország, Lengyelország és Magyarország. Az európai fogyasztók táplálkozási ismereteit és bolti magatartását, illetve az élelmiszercímkéken a tápértékre vonatkozóan közölt tájékoztatás megértését és felhasználását vizsgáló páneurópai fogyasztói

Részletesebben

LOVASNÉ AVATÓ JUDIT * Mit ér a diploma, avagy érdemes-e tanulni?

LOVASNÉ AVATÓ JUDIT * Mit ér a diploma, avagy érdemes-e tanulni? LOVASNÉ AVATÓ JUDIT * Mit ér a diploma, avagy érdemes-e tanulni? What is the value of a degree? This paper aims to show the advantages of taking a degree according to macrodata. A survey was made to summarize

Részletesebben

Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16.

Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16. 1 Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16. 2009-ben az infláció az egyes kategóriák esetében eltérően alakult

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y)

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) KÉSZÜLT A KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETİ FÓRUM (VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT) MEGBÍZÁSÁBÓL VESZPRÉM,

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig

A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig Feiner Péter, az Országos Kereskedelmi Szövetség elnöke, a SPAR Magyarország Ker. Kft. ügyvezető igazgatója

Részletesebben

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen!

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 VI. Népegészségügyi Konferencia Budapest, 2015. február 25. Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Dr. med.habil Martos Éva

Részletesebben

Fogyókúrák. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyókúrák. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyókúrák Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Sztárok Sztárok fogyókúra után http://www.rtlklub.hu/bulvar/video/54598 Fatorexia Az újabb testkép zavar Míg a legtöbb ember tisztában van a súlyfeleslegével,

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL

KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL 11 12 1 2 10 3 9 4 8 5 7 6 KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL LAKOSSÁGI SZEGMENTÁCIÓ EÜ. ATTITŰDÖK

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Gyermekeink környezettudatossága

Gyermekeink környezettudatossága Gyermekeink környezettudatossága A vizsgálat célja: az iskolai környezeti nevelés hatásrendszerének, és a gyermekek környezettudatos magatartásának, szokásrendszerének vizsgálata. Az eredmények elemzése

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Az orvosnál Orvosi ügyintézés Ajánlott szűrővizsgálatok

Az orvosnál Orvosi ügyintézés Ajánlott szűrővizsgálatok Down Alapítvány TÁMOGATOTT ÜGYINTÉZÉS 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel.: (061) 363-63-53 e-mail: down@downalapitvany.hu Az orvosnál Orvosi ügyintézés Ajánlott szűrővizsgálatok Milyen esetekben fordulunk

Részletesebben

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Tihanyi András Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Mindennapi útmutató a testi-lelki egészséghez * Diétás szakácskönyvek White Golden Book Budapest A könyv szerzője TIHANYI ANDRÁS dietetikus Lektorálta DR.

Részletesebben

Farkas-Transz Szállítási Kft.

Farkas-Transz Szállítási Kft. Farkas-Transz Szállítási Kft. CSOPORTFOGLALKOZÁS DIETETIKUS BEVONÁSÁVAL A SZÍV- ÉS ÉRREND- SZERI BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRE Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése Csoportfoglalkozás dietetikus bevonásával

Részletesebben

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN Gilingerné dr Pankotai Mária Dr Bíró Lajos Munkánkban a hazai zöldségfogyasztást, ezen belül a hajtatott zöldségek fogyasztását próbáljuk felmérni.

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Tanúsítvány száma: 1/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. január 30. Kérelmező neve: Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT 1. Bevezetés A LLP-LdV-TOI-28-HU-7 projekt keretében képzési szükségletelemzı felmérést végeztünk.

Részletesebben

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: )

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: ) Mérési azonosító (Nem kell kitöltened!) Egészség kérdőív 6. osztályos tanulók részére Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: 2005.10.12.) Kérlek, hogy válaszodat jelöld így! (Ha elrontottad a választ,

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Tvr-hét A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos

Részletesebben

Igyunk vizet! A gyerekek ízlése formálható!

Igyunk vizet! A gyerekek ízlése formálható! 2007. november 28. Igyunk vizet! Mutassunk jó példát a gyerekeknek! Az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) egy vízfogyasztást népszerősítı programot indított el, ami hamar

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetközi előzmények (WHO, EU) Európai Elhízás-ellenes Charta WHO Európai

Részletesebben

20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet

20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi képviselık, bizottsági tagok, bizottsági elnökök tiszteletdíjának, valamint a helyi képviselık

Részletesebben

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak?

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Vezető betegségek Magyarországon Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Megválaszolandó Kérdések Melyek azok a betegségek amelyek a ranglistát vezetik? Mennyire vagyunk felelősek

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-190 /2007/21. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Jakab András (Budapest) eljárás alá vont egyéni vállalkozó ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk?

MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk? MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk? CUkorBETEgEk étrendje = EgészségEs TáPlálkozás KICSÁK MARIAN, NAGY KRISZTINA Az oktatóanyag A MAgyAr diabetes TársAság vezetôsége MEgBízásáBÓl, A sanofi TáMogATásávAl készült

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Pádár Katalin Programstatisztika 2010-2011 Összesen 332 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 192 1 229 616 átfogó vizsgálat

Részletesebben

A térség egészség turisztikai lehetıségei. Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás

A térség egészség turisztikai lehetıségei. Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás A térség egészség turisztikai lehetıségei Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás Egészség turizmus Minden az egészséggel kapcsolatos utazás, melynek során a látogató alapvetı motivációja

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

Ezért egy, a témához kapcsolódó szakmai anyagot vizsgáltam meg tüzetesebben.

Ezért egy, a témához kapcsolódó szakmai anyagot vizsgáltam meg tüzetesebben. Napjainkban szerencsére egyre többen odafigyelnek az egészségesen táplálkozásra. Azonban sokan csak azt hiszik, hogy egészséges dolgokat választanak, valójában gyakran egészségtelen ételeket fogyasztanak,

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben