JÄCKEL KATALIN *, DR. JÄCKEL MÁRTA ** Az egészségtelen élelmiszertermékek vásárlásával kapcsolatos fogyasztói attitődök és következményeik

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÄCKEL KATALIN *, DR. JÄCKEL MÁRTA ** Az egészségtelen élelmiszertermékek vásárlásával kapcsolatos fogyasztói attitődök és következményeik"

Átírás

1 JÄCKEL KATALIN *, DR. JÄCKEL MÁRTA ** Az egészségtelen élelmiszertermékek vásárlásával kapcsolatos fogyasztói attitődök és következményeik Consumer Attitudes towards the Consumption and the Consequences of the Consumption of Food Products Injurious to Health The issue of health preservation has played a thematic role in scientific research and the mass media of recent decades. Special literature and different lifestylemagazines have given great publicity to debates on how to prevent the ills of civilization, slow down the ageing process, escape the effects of harmful substances, which food products to eat, adequately proportioned, and which products to avoid. Although the risks involved in buying certain food products are widely known, people still buy these products, for the sake of convenience and habit. Besides, there is a growing demand for products less time-consuming to prepare and eat. Many of the food products advertised in the mass media counteract a healthy diet. Our field research consisted of interviewing individual customers, traders and doctors, and was aimed at presenting a comprehensive picture of customer behaviour concerning the purchase of wholesome food products. We shall examine how customers view their own buying habits regarding products harmful to their health, what trends have been observed by traders in the sale of food products, and what health consequences an unwholesome diet has. By touching upon the issue of general dietary habits and the factors influencing customers choices we shall survey customer attitudes concerning unwholesome food products, the health consequences of the excessive and inadequately proportioned consumption of such products, as well as the role of marketing in all this. Az utóbbi évtizedekben a tudományos kutatásokban és a médiában is egyre nagyobb szerepet kap az a kérdés, hogyan ırizhetjük meg egészségünket. Számtalan cikk jelenik meg a szakirodalomban és a különbözı életmódmagazinokban arra vonatkozóan, hogyan tudjuk megelızni korunk civilizációs betegségeit, miként tudjuk szervezetünk öregedési folyamatát lassítani, mi módon védjük meg magunkat a káros anyagok hatásaitól, mit szabad ennünk, milyen arányban és mit nem. Amikor a vásárlásra kerül sor, tudjuk, ártunk az adott élelmiszerrel magunknak, de mégis megvesszük. A kényelem, a megszokás gyızedelmeskedik. Folyamatosan nı az igény az olyan termékek iránt is, amelyeknek elfogyasztása illetve a hozzá kapcsolódó járulékos tevékenységek kevesebb idıt vesznek igénybe. A médiában megjelenı reklámok túlnyomó része ellentétes az étrendi ajánlásokkal. Primer kutatásunk célja átfogó kép feltárása az egészségtelen termékek vásárlásával kapcsolatos fogyasztói magatartásról az egyéni vásárlók és a kereskedık megkérdezésével. Megvizsgáljuk, hogy mi, a fogyasztók hogyan ítéljük meg saját vásárlási szokásainkat az egészségtelen termékekkel kapcsolatban, milyen trendek figyelhetık meg élelmiszervásárlásainkban a kereskedık megítélése szerint. * BGF Külkereskedelmi Fıiskolai Kar, Kereskedelem és Marketing Intézet, Marketing Intézeti Tanszék, fıiskolai adjunktus, PhD-hallgató. ** Állami Egészségügyi Központ Pathologiai Osztály, osztályvezetı fıorvos, PhD. 163

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 Orvosokkal készült interjúinkban pedig arra a kérdésre keressük a választ, milyen következményei lehetnek a helytelen táplálkozásnak. Vizsgálatunk kiterjed az általános táplálkozási szokásokra és az élelmiszerfogyasztást befolyásoló tényezıkre. Célunk annak feltérképezése, hogy az egészségtelen termékek fogyasztásával kapcsolatban milyen fogyasztói attitődök alakultak ki, étrendünkben mekkora hányadot képviselnek ezek a termékek, milyen szerepet játszott ebben a marketing. Arra is kitérünk, milyen következményei lehetnek ezen termékek helytelen arányú és mennyiségő fogyasztásának. Mondd meg, mit eszel, megmondom ki vagy! A táplálkozási szokások vizsgálata során egyrészt az egyén gazdasági, szocio-kulturális környezetébıl következtethetünk lehetséges étkezési szokásaira, másrészt a táplálkozási szokások tükrében képet alkothatunk társadalmi, gazdasági, morális állásfoglalásáról, illetve értékítéletérıl is. Becslések szerint egy átlagember élete során 100 tonna élelmiszert fogyaszt el, beleértve az italokat is. Az élelmiszertermékek elınyös és elınytelen tulajdonságokkal is rendelkeznek. Szükségesek az élet, az emberi energia, erı fenntartásához, az egészség megırzéséhez, javításához. Fogyasztásuk érzéki örömöt is jelenthet. Ugyanakkor az élelmiszerek betegséget, rossz közérzetet is okozhatnak. Azaz az élelmiszer alapvetı feltétele az egészségnek, de egyben legfontosabb kockázati tényezıje is. A kockázat kétféle: egyrészt valós, ún. tényleges kockázat, másrészt a fogyasztó által észlelt kockázat. Az élelmiszerfogyasztó vásárlási és fogyasztói döntéseit tökéletlen információellátottság mellett hozza meg, melyet kutatásunk is igazol. Az élelmiszertermékek fogyasztásának legfontosabb motivációs típusai a következık: táplálkozási (a szükséges szénhidrát-, zsír-, fehérje-, mikroelem- és vitaminfogyasztás) egészségügyi (egészségi állapotunkhoz igazított), élvezeti, kényelmi, biztonsági (kockázatok kerülése), társadalmi csoportnak való megfelelés, presztízs, természeti, környezeti (természeti erıforrások védelme, hulladékok kezelése), politikai (bizonyos országok termelıinek elınyben illetve hátrányban részesítése). Az élelmiszerfogyasztói magatartást befolyásoló tényezık köre rendkívül széles, beszélhetünk biológiai (fogyasztóhoz, egyénhez kapcsolódik), közgazdasági, pszichológiai, társadalmi- szociológiai és kulturális tényezıkrıl (LEHOTA, 2001). Ma Magyarországon az élelmiszerek hatalmas választéka áll a lakosság rendelkezésére. Viszont az, hogy ebbıl az óriási kínálatból a bevásárlás során mi kerül a kosárba, a fogyasztó döntése, amit a családi szokásokon túl számtalan környezeti hatás is befolyásol. Az egészséges táplálkozásra vonatkozó ismereteknek már a vásárlásnál jelentıségük van, azonban a lakosság jelentıs része nem rendelkezik megfelelı táplálkozástudományi ismeretekkel. Magyarországon az étrend döntıen nem a klasszikus hiánybetegségek táplálkozási kockázatát hordozza, mint a fejlıdı országok éhségövezeteiben, hanem a táplálék összetevıinek rossz aránya következtében kialakuló betegségekét. A nem kellıen változatos, az egyes élelmiszercsoportokat mellızı étrend minıségi éhezéshez vezet, és más életmódbeli tényezıkkel terhelve megnöveli a krónikus, táplálkozással összefüggı megbetegedések, pl.: 164

3 JÄCKEL K., JÄCKEL M.: AZ EGÉSZSÉGTELEN ÉLELMISZERTERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁVAL... érelmeszesedés, szív és érrendszeri megbetegedések, magas vérnyomás, elhízás, felnıttkori cukorbetegség, rosszindulatú daganatok, csontritkulás, vérszegénység, gyomor és bélrendszeri megbetegedések, izületi bántalmak, kialakulásának a veszélyét. Nyugat-Európa jóléti államaiban a lakosság egészségi állapota folyamatos javulást mutat. Ezzel szemben a magyar lakosságét az orvosi szakirodalom a válságos jelzıvel illeti. A WHO (World Health Report, 2004) 20 fejlett országban vizsgálta a férfi lakosság várható átlag-élettartamát. Magyarországon a születéskor várható átlagos élettartam 68,4 év, míg Japánban és Svédországban 78 év felett van, Svájcban, Ausztráliában, Izraelben, Kanadában 77, Új-Zélandon, Norvégiában, Ausztriában 76, az Egyesült Királyságban 75, Finnországban, Dániában., az USA-ban 74 év felett van. Csehországban 72, Lengyelországban 70, Szlovákiában 69 év felett van a várható élettartam. A rangsor utolsó négy helyén osztozik Bulgária, Magyarország, Románia, Törökország év körüli átlaggal. Az EU-országok rangsorában Magyarország a 22. helyet foglalja el, mögöttünk Litvánia, Észtország, Lettország foglal helyet éves átlagokkal. Nık esetében az átlagok sokkal jobb helyzetet mutatnak. Magyarországon a születéskor várható élettartam 76,8 év, az EU-országok többségében a nık átlagosan több, mint 80 évig élnek. A magyarországi helyzet drámaiságát jól mutatja az a tény, hogy a születéskor várható egészséges élettartam 64,9 év. Azaz férfiak esetében kevesebb, nık esetében viszont több beteges év kapcsolódik. A betegségek kialakulását a megváltozott életmód okozza. Stressz, ülı foglalkozások elterjedése, mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozási kultúra. Az elhízás járványszerő méreteket ölt szerte a világon, jelenleg több, mint 1 milliárd ember szenved a túlsúlyos állapot következményeitıl. A GFK Hungária 2007-es felmérésébıl kiderült, hogy annak ellenére, hogy a magyar lakosság egészségi állapota a legrosszabbak közé tartozik a fejlett országok között, nem alakult ki olyan egészségtudatos fogyasztói kultúra, amely képes lenne kedvezı irányba módosítani a táplálkozási szokásokat. A megkérdezés eredményének tanúsága szerint hazánkban egyelıre kevesebben vannak azok, akik tudatosan táplálkoznak. A kutatásban részt vevı ezer fı 58%-a úgy véli, hogy teljesen normálisan étkezik, így szervezetébe automatikusan bekerül mindaz, ami szükséges. 29% csak olyasmit eszik, ami ízlik neki, még akkor is, ha az állítólag kevésbé egészséges. Étrendjükben nagy szerepet kapnak az állati eredető fehérjék, kefir, tojás, keksz, csokoládé, mindenféle tészta és burgonya. Csupán 13% azoknak az aránya, akik nagyon odafigyelnek az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásra és gondosan választják meg ételeiket. A tudatos táplálkozásnak a nık szentelnek nagyobb figyelmet, ugyanis az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásra odafigyelık csoportjának 70%-a kö- 165

4 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 zülük kerül ki, míg a férfiak aránya csupán 30%-ot tett ki. Az egészséges táplálkozás korösszetételét vizsgálva 40%-ban van jelen a 60 év feletti korosztály, ami annak köszönhetı, hogy nekik a különbözı krónikus betegségek miatt is nagyobb figyelmet kell fordítani a táplálék megválasztására. Elmondható még, hogy a nagyvárosban élık jobban odafigyelnek az egészséges táplálkozásra. A megkérdezettek 88%-a nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem érdekel a manapság tapasztalható bio-, fitness- és wellness-ırület, ahol megmondják, mi az egészséges, míg 12% jelezte, hogy igyekszik minél több bio- és fitness élelmiszert fogyasztani. Az evés fontosságát nem csak az életstílusra vonatkozó vizsgálatok adatai igazolják, hanem a háztartások költési struktúrája is. Amíg a fejlett nyugateurópai háztartások átlagosan kiadásaik egyhatodánál kisebb részt fordítanak ennivalóra, addig nálunk jó kétszer akkora hányadot, közel egyharmadot. Az elhízás robbanásszerően terjed egész Európában, így Magyarországon is. A WHO szerint egyes európai országokban a halálozások több, mint 10%-a az elhízáshoz köthetı. Hazánkban óránként 7 ember hal meg elhízással összefüggı kórképekben, az elhízás által okozott társadalmi többletkiadások pedig évi 30 milliárd forintot meghaladó összeget tesznek ki. A WHO becslése szerint a 2002 és 2010 közötti idıszakban az elhízás elıfordulási gyakorisága több százalékponttal nı, illetve 2000 és 2030 között a felnıtt obezitás elıfordulása megduplázódhat minden régióban. A túlsúlyosság és az elhízottság gyakorisága felnıttkorban az életkorral együtt növekszik, legmagasabb szintjét az ötveneshatvanas éveikben járó felnıtteknél éri el. Számos uniós országban az 50 és 70 év közötti lakosság több, mint 70%-a túlsúlyos vagy elhízott. A különbözı gazdasági fejlettségő országok összehasonlításából kitőnik, hogy a nemzeti jövedelem szintjének emelkedésével párhuzamosan a szegényebb rétegekben nı, a jobb módúak körében pedig csökken az elhízottság gyakorisága. Az átlagjövedelmek növekedésével ugyanis országos szinten nı az elhízás átlagos szintje, viszont ezzel párhuzamosan az obezitás (és a cukorbetegség) elıfordulása egyre jobban szóródik a jövedelmi helyzet alapján. A legfejlettebb országokban ennek megfelelıen egyértelmő kapcsolat figyelhetı meg az elhízás és a társadalmi egyenlıtlenségek nagysága között. Ennek az lehet a magyarázata, hogy az érzékelt társadalmi státusz és önkép befolyásolhatja az egészségmagatartást. Az elhízottság prevenciója és kezelése talán kevésbé eredményes az alacsonyabb jövedelmő csoportok között. Ugyanakkor a társadalmi ok-okozati kapcsolatok feltárásánál érdemes óvatosnak lenni, lehetséges ugyanis, hogy maga az elhízottság vezet alacsonyabb iskolázottsághoz, és ezen keresztül korlátozott munkalehetıségekhez és alacsonyabb jövedelemhez. Általános vélemény szerint a túlsúlyosság és az elhízás a gyermekek körében még súlyosabb probléma, mint a felnıtteknél. A gyermekkorban kialakult elhízás többnyire felnıttkorban is megmarad, és sok, elhízással kapcsolatos probléma annál súlyosabb, minél régebb óta áll fenn ez az állapot. Az 1980-as és 90- es évek trendjein alapuló becslések szerint a gyerekkori elhízás gyakorisága évrıl évre egyre gyorsuló ütemben nı. A várakozások szerint 2010-re mintegy 26 millió iskolás lesz túlsúlyos az EU-ban. Mértéktartó becslések szerint több mint 1 millió elhízott gyermeknél fognak jelentkezni a szív- és érrendszeri meg- 166

5 JÄCKEL K., JÄCKEL M.: AZ EGÉSZSÉGTELEN ÉLELMISZERTERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁVAL... betegedés tünetei (pl. magas vérnyomás, emelkedett koleszterinszint), illetve több, mint 1,4 millió gyermek pedig már a májcirrózis (a máj elzsírosodása) kezdeti stádiumában lehet. A gyermekkori obezitás költségeire nézve nem rendelkezünk becslésekkel, de mindenképpen fel kell hívni a figyelmet a tanulásban jelentkezı hátrányokra. Egy, a gyermekek életminıségét vizsgáló tanulmány meghökkentı eredménye szerint a súlyos gyermekkori elhízás pszichológiai hatásai megegyeznek egy pozitív rákdiagnóziséval. A kutatás módszertana A kutatást július 1. és augusztus 27. között folytattuk. Primer kutatásunk célja átfogó kép feltárása az egészségtelen termékek vásárlásával kapcsolatos fogyasztói magatartásról az egyéni vásárlók és a kereskedık megkérdezésével. Megvizsgáljuk, hogy mi, a fogyasztók hogyan ítéljük meg saját vásárlási szokásainkat az egészségtelen termékekkel kapcsolatban, milyen trendek figyelhetık meg élelmiszervásárlásainkban a kereskedık megítélése szerint. Orvosokkal készült interjúinkban pedig arra a kérdésre keressük a választ, milyen következményei lehetnek a helytelen táplálkozásnak. Vizsgálatunk kiterjedt az általános táplálkozási szokásokra és az élelmiszerfogyasztást befolyásoló tényezıkre. Célunk annak feltérképezése, hogy az egészségtelen termékek fogyasztásával kapcsolatban milyen fogyasztói attitődök alakultak ki, étrendünkben mekkora hányadot képviselnek ezek a termékek, milyen szerepet játszott ebben a marketing. Arra is kitérünk, milyen következményei lehetnek ezen termékek helytelen arányú és mennyiségő fogyasztásának. 19 egyéni vásárlóval készült interjú. A megkérdezettek közt volt diák, vállalkozó, cégvezetı, bölcsész, pszichológus, közgazdász, mővész, fizikai dolgozó, nyugdíjas, környezetmérnök, informatikus, munkanélküli, rokkantnyugdíjas. 6 kereskedıvel beszéltünk: Interspar, Plussz, Lidl, Tesco és két kisbolt vezetıivel. 5 orvos interjú készült, patológus, belgyógyász, fogorvos végzettségőekkel. 1 dietetikussal is készítettünk interjút. A vizsgálat elıtt megfogalmazott hipotézisek 1) A társadalmi értékek rangsorában az elsı helyet az egészség foglalja el. 2) A nık inkább vallják magukat egészségtudatosnak, mint a férfiak. 3) A megkérdezettek egészségi állapotukat jónak ítélik meg. 4) A vásárlók nincsenek tisztában azzal, hogy mely termékek egészségtelenek. 5) Az egészségtelen termékek fogyasztásának következményeirıl a vevıknek nincs/ alig van ismeretük. 6) A vásárlók rendszeresen vásárolnak egészségtelen élelmiszertermékeket. 7) Az egészségtelen termékek vásárlásának motiváló tényezıi: megszokás, kényelem, idımegtakarítás, reklámok hatása, élvezet. 8) A vevık nem tudják, honnan szerezhetnének be korrekt információkat az élelmiszerekrıl. 167

6 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, ) Az emberek nem értik pontosan, mit jelentenek az élelmiszeripari termékek címkéin lévı meghatározások. (adalékanyagok, misztikus E-számok) 10) A vevık szívesen vennék, ha a médiában nagyobb szerepet kapna az egészségtelen termékek fogyasztásának következményeirıl szóló tájékoztatás. 11) A tájékoztatást elsısorban az orvosoktól várják. 12) Élelmiszervásárlásaikban az emberek elsısorban egészségügyi kockázatot látnak (nem látnak társadalmi, pszichológiai (lelkiismeret furdalás), pénzügyi kockázatot (felesleges pénzkidobás). Az egyéni vásárlókkal folytatott beszélgetések legfontosabb tapasztalatai 1. Sorolja fel az Ön számára legfontosabb társadalmi értékeket! A megkérdezettek többsége az egészséget említette elsı helyen. A családot három megkérdezett nevezte meg, de a felsorolásban szerepelt a szeretet, a pénz, a nyugalom, törıdés a betegekkel, idısekkel, gyerekekkel és állatokkal. 2. Ön egészségtudatosnak vallja magát? Mit jelent ez az Ön szempontjából? Nem eszem meg mindent, amit elém raknak. De csak olyat tesznek elém, ami egészséges. Mc Donalds-hoz nem járok, nem eszem chips-et és nem iszom kólát. Igen. De rá is kényszerültem. Fiatalon húst hússal ettem. Festımővészként fokozottan szükség van a kezemre, nem akartam úgy járni, mint Rippl Rónai, akinek a beteg kezére rákötötték az ecsetet, már én is majdnem abban az állapotban voltam. Igen. Akit a kígyó megmart, az a gyíktól is fél. Megtanultam, nagyon kell vigyázni. Nagyon erısen odafigyelek, mit eszem és mit csinálok, hogyan élek. Már igen, a betegségek hatására. Régen ez nem volt téma. Minimalizálom az édességevést, kerülöm a rántást. Próbálok zöldségeket, vitaminokat enni. A mozgás az nagyon fontos. Bele vagyok betegedve, hogy keveset mozgok- a vakságom korlátoz. Igen. Úgy étkezünk, úgy élünk. A munka fontos, a mozgás különösen fontos. Zsírszegény ételeket eszünk, kevés húst. Korai vacsora, 4-5 órakor, utána semmit. Odafigyelünk. Szívbarát margarint veszünk. Nem nagyon, nincs problémám, ezért nem figyelek rá. Az lenne az igazi, ha azt ennék, ami a nagykönyvben meg van írva. De ez is változik, margarin egészséges, azután kiderül, mégsem, a tojástól hol eltiltanak, hol azt mondják, minden nap enni kéne. Foglalkozom azzal, mi az egészséges, mi nem, de nem mindig tartom be. Nincs türelmem válogatni, nincs idım elolvasni mindent, nem is látom szemüveg nélkül. Ha sietek, akkor a cél, minél elıbb összedobni valamit. Nem, azt eszem, amit szeretek. De szándékosan nem teszek az egészségem ellen. Nem dohányzom és nem iszom. 168

7 JÄCKEL K., JÄCKEL M.: AZ EGÉSZSÉGTELEN ÉLELMISZERTERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁVAL... Egészségtudatosnak inkább azok vallották magukat, akiket a betegség már elért valamilyen formában. Érzik, mekkora a szerepe a helyes táplálkozásnak az egészség megırzésében. Ugyanakkor bizonytalanság is tapasztalható. Nem tudjuk pontosan, mit jelent az egészségtelen termék. Az ezzel kapcsolatos vélemények gyakran változnak. Van, akinél a szándék meglenne, de az idıhiány miatt háttérbe szorul az egészségtudatosság szempontja. Aki még egészséges, nem foglalkozik különösebben ezzel a kérdéssel. 3. Hogyan ítéli meg saját egészségi állapotát? Szinte valamennyi megkérdezett jónak ítélte meg az egészségi állapotát. Csak egy rokkantnyugdíjas nyilatkozott úgy, hogy katasztrofális, de van bennem akarat. 4. Határozza meg, Ön szerint mit jelent az egészségtelen élelmiszer! Minden olyan, amiben olyan adalékanyagok vannak, amelyeknek nem az a célja, hogy jó táplálékot kapjon az ember, hanem az a célja, hogy el tudják adni! Teljesen ki van szolgáltatva az ember a profitmaximalizálás szándékának. Tele van vegyszerrel, adalékanyaggal, nem tudjuk, mivel. Zsíros, sós, penészes, mérgezı Ezen mindig mosolygok. Ha valamibıl sokat eszünk, az mindig baj. Mindenbıl kell egy keveset enni. Kellenek a zsírok is a szervezetnek. A szénhidrát is kell. Mértéket kell tartani. Nem tudom, szerintem az emberek 98%-nak- velem együtt- fogalma sincs, hogy mit eszik. Semmi sem biztos, mert nem tudom, milyen szennyezıanyag került a földbe az utóbbi 50 évben, ahol a sárgarépa nı. A piacra is ez vonatkozik, meg a bio élelmiszerre is. A rozskenyér is a malátától barna. Hizlal, alacsony a rosttartalma, mellékhatásai vannak, rákkeltı anyagokat tartalmaz. Általában az adalékanyagokkal dúsított élelmiszereket említették. Szó esett kiszolgáltatottságról, bizalmatlanságról, információhiányról. Nem tudjuk, mely élelmiszer mit tartalmaz. 5. Sorolja fel az Ön szerint egészségtelen termékeket! Tele van olyan dolgokkal, amit nem értek, Állományjavító, adalékanyagok, térfogatnövelı. Azután a bizonyos E számok. Van, amelyik ártalmatlan van, amelyik nem. A zöldségeknél az, ami agyon van permetezve, ua. vonatkozik a gyümölcsökre is. Én a piacon inkább megveszem a kicsit csúnyábbat is a termelıtıl, mert az talán nincs agyon permetezve. Ami pl. bizonytalan eredető. Tescoban soha nem vennék húst. Ki tudja honnan hozták, min mentek keresztül azok a szerencsétlen állatok. A hús hordozza a stresszt. A felsorolásban szerepelt disznóhús, zacskós leves, chips, édes üdítık, távolról érkezett gyümölcs, amely dobozban érik meg, mőanyag tejek, túrók, cukorral tartósított gyümölcsök, konzervek, készételek, sós rágcsálnivalók,

8 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, Milyen ismeretekkel rendelkezik az egészségtelen élelmiszerek fogyasztásának következményeirıl, kockázatairól? Cukorbetegség, de szerintem nem az ételtıl van. A zsíros étel sem rossz, szerintem az a baj, keveset mozgunk. Ehetek én minden nap libazsíros kenyeret, ha sokat mozgok Azért van annyi elhízott ember, mert nem mozognak. Koleszterin betegség, érszőkület, elhízás, magas vérnyomás, a szervezet elsavasodása. Tisztában nem vagyok, de hallottam miket okoznak, de egy idı után immunis lesz az ember, marketingfogásnak veszi, hogy egyszer ez, egyszer az a jó. Sokféle betegséget soroltak fel. Érezhetı azonban a bizonytalanság is, nincsenek ismereteink a helytelen táplálkozás következményeirıl. Bizonytalanná teszi az embereket, hogy változik a kommunikáció tartalma, egyszer ez a jó, egyszer az. 7. Milyen gyakran vásárol élelmiszert? Hetente általában egyszer vásárolnak a megkérdezettek, egy válaszadó nyilatkozta, hogy naponta és egy, hogy havonta egyszer. 8. Hol vásárol leggyakrabban? A nagy többség hipermarketekben vásárol a kényelem, a praktikusság és az árak miatt. Hárman említették a kisboltot és a piacot, egyéb szempontok miatt. Nem szeretem a nagyáruházakat. Vak vagyok, semmit sem találok meg. Eladó nincs, ha mégis találok, azt kérdezi: miért magát küldték vásárolni? Sok a tömegcucc, a szavatosságra nagyon oda kell figyelni. A kisboltban segítenek, meg a piacon is. Ott már mindenki ismer. Ott lehet traccsolni is. És ott magyar áru van. Nekem fontos ez. A külföldi termék nem olyan íző, nem olyan, mint a szentesi paradicsom. A dinnye íze is más. Én mindenben a magyar terméket keresem. 9. Vásárlásaiban mekkora hányadot képviselnek az egészségtelen élelmiszerek? 15-20%-ot említettek a legtöbben. Egy válaszadó 30%-ot, egy válaszadó 40%- ot és egy válaszadó több, mint 50%-ot említett. 10. Melyek a leggyakrabban vásárolt egészségtelen élelmiszerek? Csokoládé, zsíros hús, levespor, fagyi, üdítı, chips, margarin, meggyes joghurt, mely életében nem látott meggyet, mőtejek, félkész termékek agyonkezelt banán, adalékanyaggal teli fehérkenyér. 11. Miért vásárol ilyen termékeket? Sorolja fel a motivációit! Kényelem, idıhiány, mert szeretem, reklám hatására, az ára miatt. Ezek voltak a leggyakoribb válaszok. 170

9 JÄCKEL K., JÄCKEL M.: AZ EGÉSZSÉGTELEN ÉLELMISZERTERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁVAL Ön tudatos információkeresı a vásárlásaiban? A tapasztalat mutatja meg, hogy mit szabad és mit nem venni. Nem úgy vagyok tudatos, hogy böngészem órákig az összetételt. De az összetétel leírásában sem bízom meg. Alapvetıen bizalmatlan vagyok élelmiszerek esetében. A kistermelıket, kis parcellán termelıket kellene támogatni, abban, hogy bio vagy félbio termékeket állítsanak elı. A bizalmam nıne, ha nem hoznának be csirkét Kínából, meg a világ minden részébıl, vagy Marokkóban termesztett zöldségféléket, vagy Thaiföldrıl tojást, ahol útközben kikel a csirke, az úton kapnak egy kis mő tápot, De szerintem van kedvezı tendencia: Az emberek keresik a piacon a magyar termékeket. A lényeg, a gyártó cég el tudja adni, az nem érdekes, hogy én megbetegszem tıle Az ember az ezredleges szempont. A gyártót a jog védi, minket nem véd semmi és senki. A fogyasztóvédelem sem mer fellépni egy multi céggel szemben, mert jogi következménye van, amit senki sem mer vállalni. Nem, mert már annyi mindent kitaláltak. Marhahús pl. nem jó a magas vérnyomásra, a spenót rákkeltı, tojást ne együnk, mert a koleszterinnek nem jó, azután fordul a kocka. A spenót a legegészségesebb zöldség, tojást pedig ajánlatos lenne minden nap enni, sıt egy nap kötelezı lenne. Ami nekem jólesik, amirıl úgy gondolom egészséges, megveszem. Nekem ne mondják meg, mi a jó. A kereskedelem manipulációja. A megkérdezettek úgy gondolják, nincsenek korrekt információk az élelmiszertermékekrıl. A piac manipulálva van. 13. Tudja, honnan szerezhetık be korrekt információk? A többség úgy nyilatkozott, nem tudja, néhányan említették az internetes forrásokat. Volt, aki a következıt mondta: Nincsenek korrekt információk, érdekek vannak. 14. Ön honnan tájékozódik? Az internetet említették, de sokan mondták, hogy sehonnan, mivel nem hitelesek az információk. 15. Érti a termékek címkéin olvasható információk jelentését? (adalékanyagok, misztikus E-számok) Kivétel nélkül mindenki nemmel válaszolt. 16. Szívesen olvasna, látna, hallana a médiában több tájékoztatást az egészségtelen termékek fogyasztásának következményeirıl? Feltétlenül. Mindenképpen jó lenne, de ne manipulálják. Nem, mert akkor valószínő semmit se vennék meg jókedvvel. Meghallgatnám, de nem igényelném. 171

10 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 Szívesen venném, de nem tudom, hogy az én hétköznapi életembe mit tudok átvinni, átültetni. Amit egy nagyon szimpatikus ember mond ma a TV-ben, az nem biztos, hogy holnap is igaz lesz. Bizalmatlan vagyok. A megkérdezettek igényelnék a tájékoztatást, de a válaszokban mindenütt jelen volt a bizalmatlanság is: korrekt-e a tájékoztatás? 17. Ki lenne az Ön a számára a hiteles személy a tájékoztatásban? Orvosokat, természetgyógyászokat említettek, de az is elhangzott, hogy nincs hiteles személy ebben a témában, érdekek vannak. 18. Ön szerint elsısorban pénzkérdés az egészséges táplálkozás? Megoszlottak a vélemények. A válaszadók fele igennel válaszolt. További vélemények: Nem, aki kis keresetbıl él, az inkább tud egészségesen táplálkozni. A mőkaja drága. Ha fızöl, olcsóbb. Részben. De oda lehet figyelni. 19. A vásárolt élelmiszerekkel kapcsolatban milyen elvárásai vannak? Friss legyen, jó minıségő, gusztusos csomagolás, megfelelı íz, MAGYAR termék legyen. A magyar áru kivétel nélkül mindenki esetében szempont volt. További szempontok: Szeretem, ha papírba és nem nylonba van csomagolva a termék, mert akkor szellızik. Az egészség miatt fontos a csomagolóanyag. A mőanyag rideg anyag, ahhoz, hogy formálható legyen, melegíteni kell, ill. adalékanyagokat, lágyítókat kell hozzátenni. A márka fontos, minıséget is elárul. Én márkahő vagyok. 20. Ön szerint milyen kockázatai vannak az egészségtelen termékek fogyasztásának? Mindenféle nyavalya. De van más dolog is, a mozgás. Ez a kettı együtt kell, hogy hasson. Nézze meg a mai gyerekeket, kövérek és szuszognak. A mai Magyarország az ellustuló jelzıvel illethetı. Aki ellustul testben, az ellustul lélekben is, szellemileg is. Elıbb utóbb beteg lesz. A gyerekeket kiskorban rászoktatják az édességre, és utána már más íz nem is ízlik. Így van a sóval is. Hosszú távon mérhetı csak. Mérgezzük magunkat folyamatosan, azután valahol kicsapódik. Mozgásszervi betegségek, daganatok, a környezeti tényezık is rájátszanak: víz, levegı. Nagyon pesszimista vagyok. Minden manipulálva van. Azt tudom, ételed az életed. Amilyen minıséget, struktúrát, mennyiséget fogyasztasz, olyan lesz az tested állapota, ami befolyásolja a lelked. Minden nyavalya forrása a stressz mellett az étel. Nálunk senki nem figyel erre, a családban a szülık 90 évesek, mindig mindent ettek, soha nem volt semmi bajuk. Az életünket kockáztatjuk, az egész szervezet elromolhat. 172

11 JÄCKEL K., JÄCKEL M.: AZ EGÉSZSÉGTELEN ÉLELMISZERTERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁVAL... A fogyasztók megkérdezésébıl levonható legfontosabb következtetések A vásárlókat ez élelmiszerpiacon a bizalmatlanság jellemzi. Nincsenek korrekt információk, érdekek harcáról van szó. Inkább azok a vásárlók egészségtudatosak, akiket a betegség már megtanított arra, fontos a helyes étrend megválasztása. A vásárlásokban az úgynevezett egészségtelen termékek aránya 10-20% között van a vevık megítélése szerint. A legtöbben idıhiányra hivatkoztak, ezért vásárolják meg a félkész- és készételeket. A kereskedıkkel folytatott beszélgetések legfontosabb tapasztalatai 1. Megítélése szerint a vevık tudják, hogy melyek az ún. egészséges és melyek az ún. egészségtelen élelmiszeripari termékek? A válaszadók szerint az emberek nem tudják, melyek az egészséges és melyek az egészségtelen termékek. Kivételt képez az Interspar áruházvezetıjének nyilatkozata: Többféle fogyasztói réteg van, már kialakult egy tudatosabb fogyasztói réteg. Inkább a év közöttiek nyitottak a bio élelmiszerek iránt, de a középkorúak közt is kezd kialakulni egy réteg, amely jobban odafigyel az étkezésére. Szerintem a fiatalok a fogékonyabbak. De itt is két csoport van. Ki az, aki megengedheti magának és ki az, aki nem. Hiszen a biotermékek drágábbak. Pl. A Spar bio ivólevek kétszer annyiba kerülnek, mint a normál ivólevek. Nálunk van egy rész kialakítva, ahol csak biotermékek vannak, illetve ahol csak diabetikus élelmiszereket lehet kapni. Van kereslet. És mi pont ezeket a vásárlókat szeretnénk megfogni, mert nem sok helyen lehet még ilyen termékválasztékot kapni ezekben a termékkategóriákban. 2. Egy-egy vásárlás esetében az Ön megítélése szerint mekkora hányadot képviselnek az egészségtelen termékek? 30-50%-ot említettek. 1/3-a kosárnak. Eltúlzottak a vásárlások, nem tudatosak. Éhes ember mindent megvesz. Munka után jönnek vásárolni, éhesen, és az ég egy adta világon mindent megvesznek. Láttál már valakit bevásárló listával hipermarketben? Hát ezért kerül annyi felesleges dolog a kosárba. Éhes ember mindent megkíván. Nem tudatosan, ad hoc vásárolnak. Rengeteg üdítıt vesznek. Egészségtelen termék egy tág fogalom. Sok tartósítószert használnak fel az élelmiszeriparban, hogy a szavatossági idıket minél inkább kitolják. Ez biztos nem egészséges. A mirelit irányába mennek a vásárlások, mindenki minél elıbb kész szeretne lenni a fızéssel. Már a krumpliból sem a hagyományos krumplit veszik. A mirelitet sokkal egyszerőbb a serpenyıbe bedobni. Rántott hús is elıre gyártott. A magyar piacon nem csak azt nézik meg, mi az egészséges, hanem mi az olcsó. A nyugat-európai fogyasztó inkább tud tudatosan vásárolni. Magyarorszá- 173

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK Árpád Ferenc PAPP-VÁRY 1 Zoltán SCHWANG 2 ABSTRACT The Marketing Institute of the Budapest College of Communication, Business and

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Tanszékvezetı: Dr. habil. Herdon Miklós, egyetemi docens ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI MEGOLDÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében Készítette:

Részletesebben

Egészségfelmérés (ELEF), 2009

Egészségfelmérés (ELEF), 2009 21/ Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam. szám 21. április 27. Egészségfelmérés (ELEF), 29 A tartalomból 1 Fókuszban az egészség 1 Főbb megállapítások 1 Az egészség önértékelése,

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL

GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL Szerkesztette CZIKE KLÁRA TAUSZ KATALIN A kötet a Phare Szociálpolitikai Fejlesztési Program és a Népjóléti Minisztérium támogatásával készült Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7.

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. Tartalomjegyzék I. rész: Bevezetés 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. II. rész: A mérési folyamat 1. A felmérés elıkészítése...10. 2. A mérés

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 VÉGLEGES A6-0249/2006 18.7.2006 JELENTÉS a népesség mentális egészségének javításáról. Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiája felé (2006/2058(INI))

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében

Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében Szerepváltozások 2011 Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében Blaskó Zsuzsa 1. Bevezetı Jól ismert tény, hogy a magyar lakosság nemi szerepfelfogása meglehetısen

Részletesebben

EGÉSZSÉG- FEJLESZTÉS. Tartalom. Health Development

EGÉSZSÉG- FEJLESZTÉS. Tartalom. Health Development Tartalom Health Development VEZÉRCIKK Az egészségérték-gazdálkodás kialakítása mint elsôdleges egészségfejlesztési feladat.................................................... 2 Prof. Dr. Simon Tamás GYAKORLATI

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Reklám szakirány MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Készítette: Kis Katalin Budapest,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése Készítette: Minyin Gabriella Témavezetı: Szabó Laura 2010. Tartalomjegyzék Bevezetı..

Részletesebben

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá Kapocs Ifjúsági Önsegító Szolgálat Budapest, 1995. A tanulmány a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat önkéntes munkatársai által végzett vizsgálat

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007 SZAKDOLGOZAT Szakál Nóra 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT TİZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A PÉNZÜGY TERVEZÉS MODERN MEGOLDÁSAI (A RÉSZVÉNYBEFEKTETLS,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Levelezı tagozat

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Levelezı tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Levelezı tagozat ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÉS MARKETING AZ ONLINE BIZTOSÍTÁSPIACON Készítette: Mészáros Nikolett Budapest, 2010 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MONITORING ZÁRÓTANULMÁNY a Hatvani Volán Közlekedési Zrt. egészségfejlesztési tevékenységeihez kapcsolódó eredményeirıl

MONITORING ZÁRÓTANULMÁNY a Hatvani Volán Közlekedési Zrt. egészségfejlesztési tevékenységeihez kapcsolódó eredményeirıl MONITORING ZÁRÓTANULMÁNY a Hatvani Volán Közlekedési Zrt. egészségfejlesztési tevékenységeihez kapcsolódó eredményeirıl készítette: EMESZ Zrt. 2011. április I. BEVEZETİ A Hatvani Volán Közlekedési Zrt.

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY

KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében szakképzést és pályaorientációt segítı középiskolai szolgáltatáscsomag kidolgozása címő program (3841) keretében megvalósuló

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok

Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 2007 A kiadvány, az Egészségügyi Minisztérium projekt támogatásával készült Tartalomjegyzék Bevezetés....................................................................

Részletesebben

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Kereki Judit és Lannert Judit 2009. február 1 A tanulmány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSES szakdolgozat

ALAPKÉPZÉSES szakdolgozat ALAPKÉPZÉSES szakdolgozat Szalma Laura 2011, április 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ALAPKÉPZÉS Gazdaság és gazdálkodás: szemléletek összeütközése a nagyüzemi állattartásban Konzulens:

Részletesebben

Miért fontos a kockázat-kommunikáció az egészségügyben?

Miért fontos a kockázat-kommunikáció az egészségügyben? Miért fontos a kockázat-kommunikáció az egészségügyben? Az egészségügyi szolgáltatásokban a kockázat-kommunikáció a következő területeken játszik jelentős szerepet: 1. a kezelési kockázatok reális nagyságának

Részletesebben

életmód melléklete 2012. ősz Egészségére váljék! Fiatalo(sa)k, egészségesek és sportosak Ingyenes szakorvosi tanácsadás

életmód melléklete 2012. ősz Egészségére váljék! Fiatalo(sa)k, egészségesek és sportosak Ingyenes szakorvosi tanácsadás A Budaörsi Napló életmód melléklete 2012. ősz Egészségére váljék! Fiatalo(sa)k, egészségesek és sportosak Ingyenes szakorvosi tanácsadás adás A tartalomból A tartalomból 4. oldal Dr. Sandil Anita az egészséges

Részletesebben

Szent István Egyetem. Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján

Szent István Egyetem. Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján Szent István Egyetem Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján Szarka Krisztina Gödöllő 2014 A doktori iskola megnevezése: Szent

Részletesebben