Rendőr Szakmabemutató információs mappa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendőr Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MIHÁLYINÉ BORNEMISSZA ELEONÓRA, RENDŐR ŐRNAGY, SAJTÓSZÓVIVŐ, BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga )

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 18 ezer rendőri intézkedés naponta a rendőrség munkatársai előtt biztos jövő áll, senkit nem fenyeget a munkanélküliség veszélye. Bencze József országos rendőrfőkapitány, K. Gábor nyolcéves, és 10 társával került a Teve utcába. A kiskorú elkövetőket egy rendőrzászlós szállította szirénázó autóval a központba, ahol órákat töltöttek, ám az ügy végén tortát kaptak. A kis jelenetet egy televíziós műsorban láttam a minap, és nem a gyermekkori bűnözés minősített esetéről volt szó. Gábor ugyanis születésnapját töltötte a rendőrségen, ez volt a legfőbb kívánsága, amit a Budapesti főkapitányság munkatársai teljesítettek. Ez volt életem legjobb szülinapi bulija! lelkendezett Gábor az eset után. Sok gyermek szeretne rendőr lenni. Példaképeik a filmekből ismert sztárnyomozók, vagy akár a rendőrségi hírekből, műsorokból népszerűvé vált valós sztár-zsaruk. Bár a szakma iránti lelkesedés sokakban hanyatlik, mire felnőnek, bizton állíthatjuk, hogy aki a rendőrséget választja élethivatásul, az egyik legérdekesebb és egyben legfelelősségteljesebb pálya mellett teszi le a voksát. A jogrend biztosításán fáradozó rendőrök a jogszabályok és rendelkezések betartatásán keresztül védelmezik az embereket, a magán- és köztulajdont. A rendőrök elősegítik, hogy a lakosság anyagi és személyi biztonságát szolgáló jogszabályok érvényre jussanak. Meghiúsítják, illetve megelőzik a bűncselekményeket, elfogják a törvénysértőket. Őrzik, védik a vagyontárgyakat és ellenőrzik az állampolgárokat. A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Büszkeséggel tölti el a rendőrt, amikor sikerül meghiúsítania egy autólopást, vagy bankrablást. Ha rövid időn belül sikerül elkapnia a bűncselekmény tettesét, sikerül megtalálni az ellopott vagyontárgyakat. így vall munkájáról egy rendőr. Ha nem lennének rendőrök az utcán, vélhetően sokkal kevésbé éreznénk magunkat biztonságban. A RENDŐR NÉLKÜLÖZHETETLEN RÉSZE AZ EMBERI TÁRSADALOMNAK a magántulajdon kialakulása óta. A jól képzett, munkáját felelősségteljesen végző rendőr mindig, mindenhol élvezi a polgárok megbecsülését (persze a bűnelkövetők másképp vélekednek). Az állam és a rendőri vezetők elsőrendű célja, hogy a rendőrség tagjai minden szempontból (erkölcsileg és anyagilag egyaránt) kiemelt közmegbecsülésben részesüljenek, persze úgy, hogy szakszerű intézkedéseikkel és feddhetetlen erkölcsi magatartásukkal erre rá is szolgálnak. A jó rendőr munkáját életre szóló hivatásnak tekinti, s joggal bízik abban, hogy számára a rendőrség életre szólóan munkát biztosít. A rendőri munka annyira szerteágazó feladatokat adhat, hogy teljes körűen szinte lehetetlen azt bemutatni. A fő feladatok és munkakörtípusok bemutatása előtt álljon itt egy hivatalos, törvénybe foglalt meghatározás a rendőrség feladatairól (forrás: A Magyar Köztársaság ségének elsődleges feladata a közbiztonság és a közrend védelme, valamint az államhatár őrzése, a határforgalom ellenőrzése és az államhatár rendjének fenntartása. A ség a feladatának ellátása során pártbefolyástól mentesen jár el, illetve kiemelendő, hogy nemzetközi szerződések és a viszonosság alapján együttműködik külföldi és nemzetközi rendvédelmi szervekkel, fellép a A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK nemzetközi bűnözés ellen. Nemzetközi megállapodás alapján magyar rendőr külföldön, külföldi rendőr a Magyar Köztársaság területén rendőri jogosítványokat gyakorolhat. A jogszabályok külön nevesítik a ség, mint államigazgatási szervezet, feladatait, és külön rendelkeznek arról, ha - speciális szaktudás vagy más feltétel biztosítása miatt - valamilyen hatáskört kizárólag az egyik rendőri szervhez telepíti (vagyis csak az a szerv járhat el). A ség bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében: általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol, végzi a bűncselekmények megelőzését és felderítését; szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések megelőzésében és felderítésében; ellátja a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatokat; közlekedési hatósági és rendészeti feladatokat lát el; ellátja a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatokat; gondoskodik a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi védelméről, valamint a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjának végrehajtásáról, továbbá védi a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek életét, testi épségét, őrzi a kijelölt létesítményeket; engedélyezi és felügyeli a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet; A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK büntetés-végrehajtási feladatokat lát el; ellátja rendkívüli állapot, szükségállapot és veszélyhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat; őrzi az államhatárt, megelőzi, felderíti, megszakítja az államhatár jogellenes átlépését; ellenőrzi az államhatáron áthaladó személy- és járműforgalmat, valamint végzi a határátléptetést, továbbá biztosítja a határátkelőhelyek rendjét; irányítja a határesemények kivizsgálásával megbízott magyar szervek tevékenységét, felügyeli az államhatár felmérésével, megjelölésével, a határjelek felújításával kapcsolatos munkák végzését; megteszi az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedéseket, továbbá elhárítja az államhatár rendje ellen irányuló erőszakos cselekményeket; elvégzi a részére megállapított egyéb feladatokat. A rendőrség feladatai és tevékenységei típusuk szerint több fő csoportba sorolhatók: rendészeti feladatok: o közlekedésrendészeti feladatok o közrendvédelmi feladatok o határrendészeti feladatok o igazgatásrendészeti feladatok bűnügyi feladatok: o bűnügyi felderítés, nyomozás helyszínelés A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK nyomozás, nyomozási cselekmények végzése bizonyítás, a bizonyítás eszközeinek beszerzése (pl. tanúvallomások, tárgyi bizonyítási eszközök) o gazdaságvédelem és pénzhamisítás o bűnmegelőzés és áldozatvédelem o bűnügyi technika o nemzetközi bűnügyek a Magyar Köztársaság szempontjából fontos személyek védelme (Köztársasági Őrezred) a kiemelt fontosságú bűnügyek kezelése (Nemzeti Nyomozó Iroda) Jellemző feladatok, munkavégzési hely és munkaeszközök az egyes fő rendőri feladatcsoportokban (ágazatokban) Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az egyes feladatcsoportokon (ágazatokon) belül a rendőrök milyen feladatokat, hol, milyen eszközökkel végeznek. (A feladatok felsorolása során legtöbb esetben a hivatalos megfogalmazást vettük át, tekintettel arra, hogy a legtöbb rendőri feladat törvényben foglalt, és a szakzsargon elhagyása csorbíthatja a feladat tartalmát.) 1. Rendészeti feladatok Közlekedésrendészeti feladatok A közlekedésrendészeti területen dolgozó rendőr: biztosítja a forgalomáramlás folyamatosságát; A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK közvetlen rendőri jelenléttel ellenőrzi a forgalmi rend, a közlekedési szabályok betartását és technikai eszközök segítségével ellátja a közúti forgalom állandó felügyeletét; a közúti közlekedési balesetek, bűncselekményekkel kapcsolatos feladatok ellátása során helyszínel és vizsgálatot végez; elvégzi az elsődleges baleseti adatgyűjtést, adatfeldolgozást és adattovábbítást; szakhatóságként közreműködik a közúti közlekedéssel kapcsolatos tervjóváhagyási, engedélyezési és forgalomba-helyezési közigazgatási eljárásokban, a lakosság forgalmirend-változásokkal kapcsolatos tájékoztatásában; ellátja az ideiglenes közúti forgalomkorlátozás elrendelésével kapcsolatos rendőrhatósági, az ezekkel kapcsolatos biztosítási és forgalomsegítési feladatokat (forgalomzárás, karos irányítás, forgalomterelés); végrehajtja az állam- és kormányfők, védett személyek utazásbiztosításával, valamint a rendezvények közlekedésrendészeti biztosításával kapcsolatos feladatokat; értékeli és folyamatosan figyelemmel kíséri a közlekedési feltételek, a közlekedési szabálysértések, baleseti helyzetek alakulását, intézkedik a fő baleseti okok, a forgalomtorlódások és a baleseti veszélyhelyzetek csökkentéséről, megelőzéséről; együttműködik a tevékenységét érintő szervekkel, szervezetekkel a szabálysértések visszaszorítása, a közlekedésbiztonság, a forgalmi feltételek és közúti fegyelem javításában. Munkájukat jellemzően szabadban, a közlekedési események helyszínén végzik. A-6

11 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Munkaeszközeik: közlekedési eszközök (közúti, vízi, légi): autó, motorkerékpár, robogó, kerékpár, helikopter, motorcsónak, ló kommunikációs eszközök (rádiókészülékek, mobiltelefon) számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA) híradástechnikai eszközök (videokamera, fényképezőgép) mérőeszközök (radar és távolságmérő műszerek, alkoholszonda) kényszerítő eszközök (lőfegyver, gumibot, gázspray, elektromos sokkoló, bilincs) rendőrkutya Közrendvédelmi feladatok A közrendvédelmi rendőr a rendészeti alapfeladatok, az általános őr- és járőrszolgálati feladatok mellett, a közrendvédelmi feladatok keretében az alábbi feladatokat látja el: Elrendeli a jogszerűen birtokban tartott veszélyes tárgyak letétbe helyezését, gondoskodik a védett személyek ellen irányuló erőszakos cselekmények megelőzéséről, megakadályozásáról. Sajátos védelmi eszközökkel és módszerekkel gondoskodik a védett személyek élete, testi épsége biztonságáról. A rendőrségi ügyelet keretében biztosítja a rendőri munka folyamatosságát, a különböző jogszabályok, vezetői döntések érvényesülését a hivatali munkaidőn kívül is. Az ügyeleti rendszer teszi lehetővé, hogy az állampolgárok a nap 24 órájában kérhessenek rendőri segítséget. A-7

12 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Ellátja a Védelmi Program végrehajtásából adódó feladatokat, programhely-biztosítási és lakásbiztosítási feladatokat lát el, ellátja a büntetőeljárásban részt vevő személyek védelmét. Biztosítási feladatokat hajt végre közlekedési baleset, bűncselekmény, rendkívüli esemény, rendezvény helyszínén. Figyelőszolgálatot teljesít, nagyterületű helyszínbiztosítást végez, területet, útszakaszt lezár, átkutat, útzárat létesít és működtet, személyeket üldöz. Az intézkedés megtételében akadályozó tárgyat eltávolítja vagy az akadályt más módon elhárítja. Segítséget, eszközöket vesz igénybe feladatai ellátása érdekében magán-, jogi személyektől és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetektől. Körzeti megbízotti szolgálatot lát el, végzi a nyilvántartott személyek ellenőrzését. Elvégzi a családon belüli erőszakkal kapcsolatos rendőri feladatokat, részt vesz a csapda telepítésében, leshely működtetésével kapcsolatos feladatokat végez. Tömegoszlatási feladatokat lát el, eljár közveszéllyel fenyegetés és terrorcselekmény esetén, útvonal-ellenőrzési, útvonal-biztosítási feladatokat teljesít, forgalmat irányít, ellenőrzi a közúti jelzések és fényjelző berendezések állapotát, közúti ellenőrzést hajt végre, megtiltja a közlekedésben való részvételt, meghatározott esetekben elveszi a járművezető vezetői engedélyét, a jármű hatósági engedélyét, jelzését. Műszeres ellenőrzést hajt végre, intézkedik személyi sérüléssel nem járó balesetnél, elvégzi a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat. Bűnmegelőzési tevékenységet végez, elvégzi a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos rendőri feladatokat. Adatot, nyílt információt gyűjt, elemez, értékel, ellenőriz, közreműködik a bizonyítási eszközök beszerzésében, a büntetőeljárási A-8

13 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK kényszercselekmények alkalmazásában, a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzésében, továbbá szabálysértési eljárások lefolytatásában. Közreműködik különböző helyzetek megoldásában: haláleseteknél, talált tárgyaknál, elhagyott robbanó-, sugárzó és mérgező anyag, állati tetem és sérült állat találása, súlyos fertőző betegség, közmű, biztonsági berendezés meghibásodása esetén. A közrendvédelmi területen dolgozó rendőrök és rendészeti szervezők a katasztrófavédelemmel együttműködve részt vesznek katasztrófahelyzetek elhárításában és kezelésében. Munkájukat jellemzően szabadban, a közrendet érintő események helyszínén végzik. Munkaeszközeik: közlekedési eszközök (közúti, vízi, légi): autó, motorkerékpár, robogó, kerékpár, helikopter, motorcsónak, ló kommunikációs eszközök (rádiókészülékek, mobiltelefon) számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA) híradástechnikai eszközök (videokamera, fényképezőgép) kényszerítő eszközök (lőfegyver, gumibot, gázspray, elektromos sokkoló, bilincs) biztonsági eszközök (testvédő felszerelések: pl. golyóálló mellény) rendőrkutya A-9

14 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Határrendészeti feladatok A határrendészeti területen dolgozó rendőr fő feladatai a következők: A külső határon ellátja a határőrizettel, a határforgalom ellenőrzésével, az államhatár rendjével, valamint a külföldiek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, illetve végrehajtja az e feladatból adódó, más rendőri szervek hatáskörébe nem utalt idegenrendészeti feladatokat. Feladatainak ellátásával összefüggésben előállításokat végez és kísérő tevékenységet lát el. A határellenőrzés keretében ellátja a közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági feladatokat. Végrehajtja a jogszabályban meghatározott menedékjogi feladatokat. Munkájukat jellemzően szabadban, az országhatárok körzetében végzik. Az adminisztrációs feladatokat irodában látják el. Munkaeszközeik: közlekedési eszközök (közúti, vízi, légi): autó, motorkerékpár, robogó, kerékpár, helikopter, motorcsónak, ló kommunikációs eszközök (rádiókészülékek, mobiltelefon) számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA) híradástechnikai eszközök (videokamera, fényképezőgép) mérőeszközök (radar és távolságmérő műszerek, alkoholszonda, stabil és mobil hőkamera) kényszerítő eszközök (lőfegyver, gumibot, gázspray, elektromos sokkoló, bilincs) rendőrkutya A-10

15 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Igazgatásrendészeti feladatok Az igazgatásrendészet feladatkörébe tartozik: a személyi okmányok (személyi igazolvány, útlevél), igazolványok, tartózkodási engedélyek kiadása és érvényesítése, a szabálysértési büntetések kiszabása és behajtása. Az igazgatásrendészeti területen dolgozók munkájukat jellemzően irodában, ügyfélszolgálaton végzik. Munkaeszközeik: számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA) híradástechnikai eszközök (telefon) 2. Bűnügyi feladatok Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezredes a döglött ügyek kapcsán vált ismertté. De hogyan is kezdődött ez a mára már legendássá vált életpálya? - Építészmérnöknek készültem, de nem vettek fel. Innen már egyenes utam vezetett a rendőrséghez. Volt némi indíttatásom "otthonról", hiszen édesapám rendőr volt, nyomozó, bár nem gyilkossági ügyekben. Mondogatta mindig: fiam, ha egyszer az életben rendőr lesz belőled, akkor kizárólag "életes" légy, mert az a szakma csúcsa. Úgy lett, ahogy kérte, hiszen egész pályafutásom alatt végig életellenes ügyekben nyomozhattam - tudtuk meg Kovács Lajostól, aki szerencséjének is köszönhette, hogy már kezdő zsaruként rögtön a legnagyobbak közé csöppent. Amikor ugyanis kiskatonaként jelentkezett a testület sorai közé, a régi nagy legendás életvédelmi nyomozó, Láposi Lőrinc jött le érte a kapuba. - Igazi rutinos öreg rókák mellett dolgozhattam. Rengeteget tanultam már rögtön az első ügyemből is, amit soha nem felejtek el: egy öregasszonyt öltek meg a saját lakásán, a Dobozi utcában, 1971-ben. A-11

16 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A néni nagyon zárkózott volt, szinte senkivel nem állt szóba. Bár meglehetősen jómódú volt, nem úgy élt, mint akit felvet a pénz. A helyi SZTKba járt például melegedni, hogy így spóroljon a fűtéssel. Itt ismerte meg későbbi gyilkosát, egy fiatalembert, akinek sikerült a bizalmába férkőzni. Felhívta magához, hogy segítsen neki megírni egy levelet. A néni éppen az utószót rótta a papírra, amikor a fiú hátulról leütötte a favágásra használt baltával. Később megtaláltuk a levelet, még azt is láttuk, melyik szónál szaladt le a toll a papírról. A gyilkos ezután értékek után kutakodott, de a sors iróniája, hogy a szekrény aljában a szennyes alá elrejtett több százezer forintot - ne feledjük, 71-et írunk, ez akkor rengeteg pénz volt - végül mi, nyomozók találtuk meg. Később persze meglett a tettes is. Ebből az ügyből rengeteget tanultam. - mondta el a nyugalmazott ezredes, aki nem tagadja: azóta nagyot fordult a világ. Az a nyomozó, aki igyekszik mindent hivatali időben megoldani vagy akár a számítógép előtt, nem lesz olyan, mint a régi nagy öregek. Pedig ma is nagyon sok a tehetséges, képzett fiatal. Csakhogy a mi munkánkat inkább hivatásként, nem pedig foglalkozásként kellene felfogni. Talán ez a titka. (forrás: Képes Újság, 2009.) Bűnügyi felderítő, nyomozó A bűnügyi nyomozók bűncselekmények (lopás, betörés, csalás, élet elleni cselekmények stb.) nyomozói munkáját végzik, beleértve: a nyomozások szervezését, az adatgyűjtést, a felderítést, a bizonyítás megtervezését, a felderítéshez szükséges irányítási tevékenységeket stb. A nyomozás során fel kell deríteni a bűncselekményt, az elkövető személyét, fel kell kutatni és biztosítani kell a bizonyítási eszközöket. A tényállást oly A-12

17 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK mértékben kell felderíteni, hogy a vádló dönthessen arról, vádat emel-e. Munkájukat jellemzően nyomozási helyszínen végzik. A bűncselekményhez kapcsolódó vizsgálati feladatokat irodában látják el. Munkaeszközeik: közlekedési eszközök (közúti, vízi, légi): autó, helikopter, motorcsónak kommunikációs eszközök (rádiókészülékek, mobiltelefon) számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA, internet) híradástechnikai eszközök (videokamera, fényképezőgép) mérőeszközök (nyomozáshoz szükséges speciális eszközök) nyombiztosító eszközök, vegyszerek kényszerítő eszközök (lőfegyver, gumibot, gázspray, elektromos sokkoló, bilincs) biztonsági eszközök (testvédő felszerelések: pl. golyóálló mellény) rendőrkutya Gazdaságvédelem és pénzhamisítás A gazdaságvédelmi területen dolgozó rendőrök feladata a köz- és magánvagyon ellen irányuló bűncselekmények megelőzése, felderítése, köztük: a gazdasági bűncselekmények megelőzése és felderítése, a vámszabályok megsértésének megelőzése, a pénzhamisítási cselekmények felderítése. Munkájukat jellemzően zárt térben (irodában, esetenként nyomozási helyszínen) végzik. A-13

18 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Munkaeszközeik: számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA, internet) híradástechnikai eszközök (mobiltelefon, telefon). A gazdaságvédelmi terület egyik legújabb, legérdekesebb területe az elektronikus bűnesetek felderítése. vall munkájáról egy fiatal nyomozó. Ebben a munkában feladatunk megismerni a számítástechnikai eszközökkel kapcsolatos bűnelkövetési módokat, felderíteni a számítógépes hálózatokban a bűnelkövetés nyomait. A számítógépes bűnözés a legkorszerűbb bűnügyi technika és figyelemmel pl. a banki informatikai rendszerekben előforduló növekvő számú adatlopásokra az egyik legjövedelmezőbb terület is. Itt nem kispályás bűnözők dolgoznak, hanem képzett, fehérgalléros szakemberek, akik ismerik a legújabb adathalászati, rendszerfeltörési eljárásokat. Munkánk során éppolyan felkészültnek kell lennünk ezen a területen, mint a bűnelkövetőknek. Bűnmegelőzési és áldozatvédelmi feladatok Speciális rendőri feladat a bűnesetek megelőzése. A megelőzés fő területei: a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, az áldozattá válás megelőzése, a városi bűnözés csökkentése, a családon belüli erőszak csökkentése, időskorúak áldozattá válásának megelőzése, drogprevenció, a kábítószer-fogyasztás megelőzése, fiatalkorú eltűntek körözésével kapcsolatos szakirányító tevékenység, D.A.D.A. (ifjúsági bűnmegelőzési program) és Ellenszer programok (speciális bűnmegelőzési program a középiskolás korosztálynak) oktatása, A-14

19 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK környezetvédelem, vagyonvédelem, kisebbségekkel történő kapcsolattartás, a bűnismétlés megelőzése. A bűnmegelőzési munka során a rendőr igyekszik megelőzni a bűneseteket, melynek fő eszközei: a rendőri jelenlét, a lehetséges bűnelkövetés megelőzése, kiadványok, szóróanyagok készítése, terjesztése, bűnmegelőzési rendezvények szervezése, megtartása, prevenciós órák megtartása különböző korosztályok számára, a média segítségével felhívások közzététele a lakosság számára, a lakosság képzésében való részvétel. Munkánk során rendszeresen felkeressük az érdeklődő általános és középiskolai osztályokat meséli egy rendőrtiszt. Minden életkorban sokat tehetünk a megelőzésért. A kicsikkel elsősorban a biztonságos közlekedésről beszélgetünk, de sajnos egyre fiatalabb korban kell szót keríteni pl. a kábítószerről is. Az a gyerek, aki jól ismeri a rá leselkedő veszélyeket, jobban fel tud készülni, védekezni ellenük. Az áldozatvédelem nem más, mint a bűncselekmény áldozataival való törődés, jogaik érvényre juttatásának segítése. Elsőrendű feladata, hogy az érintett a lehető legkisebb traumával élje meg azt, hogy bűncselekmény áldozata lett, életében ne álljon be a traumatikus állapotot fokozó körülmény, ne váljon ismét bűncselekmény áldozatává. A-15

20 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Az áldozatvédelemmel foglalkozó rendőrök fő feladatai: folyamatosan figyelemmel kísérik a bűnügyi helyzet alakulását, a jellemző elkövetői és áldozati magatartásokat; kiemelt figyelmet fordítanak: o gyerekkorú, időskorú, fogyatékos, hátrányos helyzetű áldozatokra, o az egyszerre több bűncselekményt elszenvedettekre, o azokra, akik rövid idő alatt többször váltak bűncselekmény áldozatává; tanácsot adnak az áldozattá válás megelőzéséhez; tájékoztatást nyújtanak az áldozat jogairól; sürgős segítséget nyújtanak az Igazságügyi Hivatal számára a sértettek azonnali segítéséhez. A bűnmegelőzési területen dolgozó rendőrök munkájukat sokszor irodában, de jellemzően a megelőzésben érintett személyek környezetében (pl. iskola, tanyavilág, rendezvények helyszíne, bevásárlóközpontok, közösségi helyszínek stb.) végzik. Munkaeszközeik: számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA, internet) híradástechnikai eszközök (mobiltelefon, telefon). kiadványok, szóróanyagok, filmek transzparensek, felhívások a napi tevékenységhez szükséges szolgálati gépkocsi bűnmegelőzési előadások, kiállítások színvonalas megtartásához használatos technikai eszközök, például: laptop, projektor, hangszóró, vetítővászon, pendrive, digitális fényképezőgép, paravánok, könnyűszerkezetes sátor A-16

21 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Bűnügyi technika A kezdetekben is a bűnügyi technika érdekelt, számomra a nyomok rögzítése és az ezek segítségével történő bizonyítás különösen izgalmas területe a bűnügyi munkának. Gondolkodást és sok leleményt igénylő feladat vall munkájáról egy megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi technikai osztályának ifjú vezetője. Ennek a területnek az a célja, hogy a tudomány és a technika eszközeivel: felkutassa, rögzítse, biztosítsa a helyszínelés során begyűjtött nyomokat, elemezze, értékelje a helyszíni bizonyítékokat, következtetéseket vonjon le, amelyek segítik a bűncselekmény nyomozását, információkat, adatokat gyűjtsön, elemezzen, speciális szaktanácsadói, esetenként szakértői feladatokat lásson el. A bűnügyi technikai területen dolgozó rendőrök munkájukat jellemzően külső helyszíneken, a bűncselekmény helyszíni szemléjén végzik, majd a laboratóriumban feldolgozzák az összegyűjtött információkat. A különféle helyszínen rögzített anyagmaradványt, nyomtöredéket változatos technikai eszközökkel, tudományos módszerek segítségével vizsgálják. Munkaeszközeik: speciális kriminalisztikai eszköztár (pl. Polylight) számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA, internet, speciális adatkezelő és elemző szoftverek) diagnosztikai eszközök (műszerek, szoftverek, kémiai anyagok) híradástechnikai eszközök (mobiltelefon, telefon) A-17

22 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Nemzetközi bűnügyek A nemzetközi bűnügyekkel foglalkozó rendőrök feladata a nemzeti határokon átnyúló bűnesetek felderítése, amely történhet Magyarország területén, illetve külföldön is. A szokásos bűnüldözési feladatokon túl az alábbi főbb feladatokat kell ellátni ezen a területen: határon átnyúló figyelés, kapcsolattartás más országok rendőri egységeivel, közös felderítőcsoport alakítása, technikai megfigyelés. Munkájukat jellemzően nyomozási helyszínen (néha külföldön) végzik. Az elemző és adminisztrációs feladatokat irodában látják el. Munkaeszközeik: közlekedési eszközök (közúti, vízi, légi): autó, helikopter, motorcsónak kommunikációs eszközök (rádiókészülékek, mobiltelefon) számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA, internet) híradástechnikai eszközök (videokamera, fényképezőgép) mérőeszközök (nyomozáshoz szükséges speciális eszközök) nyombiztosító eszközök, vegyszerek kényszerítő eszközök (lőfegyver, gumibot, gázspray, elektromos sokkoló, bilincs) biztonsági eszközök (testvédő felszerelések: pl. golyóálló mellény) rendőrkutya A-18

23 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 3. Köztársasági Őrezred A Köztársasági Őrezred fő feladata a törvényben meghatározott állami vezetők (magyar és külföldi) és épületek (pl. Parlament), valamint állami rendezvények védelme, biztosítása. Munkájukat a védett személy vagy épület környezetében végzik. A védelemre történő felkészülés irodában történik. Munkaeszközeik: közlekedési eszközök (közúti, vízi, légi): autó, helikopter, motorcsónak kommunikációs eszközök (rádiókészülékek, mobiltelefon) számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA, internet) diagnosztikai eszközök (pl. bombakereső) kényszerítő eszközök (lőfegyver, gumibot, gázspray, elektromos sokkoló, bilincs) biztonsági eszközök (testvédő felszerelések: pl. golyóálló mellény) rendőrkutya 4. Nemzeti Nyomozó Iroda A Nemzeti Nyomozó Iroda hatáskörébe elsősorban a különösen kiemelt jelentőségű bűntények tartoznak, így például: az emberkereskedelem, amennyiben annak nemzetközi vonatkozása van; az államtitoksértés; a terrorcselekmény; a visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal; a nagy értékű pénzmosás; A-19

24 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK az adó-, társadalombiztosítási csalás, ha azt az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal hatáskörébe tartozó adóra vagy járulékra követik el; a különösen nagy és a különösen jelentős értékre elkövetett lopás, ha annak tárgya közgyűjtemény; a csalás, ha azt az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal hatáskörébe tartozó adóra, járulékra vagy költségvetési támogatásra követik el. Munkájukat jellemzően nyomozási helyszínen (beltéren és kültéren egyaránt) végzik. Az elemző feladatokat irodában látják el. Munkaeszközeik: közlekedési eszközök (közúti, vízi, légi): autó, helikopter, motorcsónak kommunikációs eszközök (rádiókészülékek, mobiltelefon) számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA, internet) híradástechnikai eszközök (videokamera, fényképezőgép) mérőeszközök (nyomozáshoz szükséges speciális eszközök) nyombiztosító eszközök, vegyszerek kényszerítő eszközök (lőfegyver, gumibot, gázspray, elektromos sokkoló, bilincs) biztonsági eszközök (testvédő felszerelések: pl. golyóálló mellény) Kapcsolatok a munkavégzés során A rendőrök munkájukat - szinte minden esetben - csapatban végzik. A munka eredménye nagymértékben függ attól, hogy a munkatársak mennyire képesek együttműködni. A rendőrségi szervezet megköveteli munkatársaitól a feljebbvalóknak való engedelmességet, a főnöki és a szolgálati utasítások pontos betartását és végrehajtását. A-20

25 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Munkája során a rendőr kapcsolatba kerül feletteseivel: parancsnokával, feljebbvalóival a szolgálati út betartásával. A rendőr kapcsolatba kerül más szervezetek munkatársaival: mentősökkel, orvosokkal, tűzoltókkal, a katasztrófavédelem munkatársaival, ügyvédekkel, ügyészekkel, más testületek dolgozóival (pl. katonai rendész, katasztrófavédelem munkatársai). A rendőr együttműködik az önkormányzatok ügyintézőivel (bizonyos esetekben a szabálysértőket az önkormányzati ügyintézőkhöz irányítja). A rendőr munkája során állandó kapcsolatban áll a lakossággal (bűnelkövetők, áldozatok, tanúk), nap mint nap találkozik gondjaikkal, sokszor nehéz helyzetben nyújt segítséget az állampolgároknak. A-21

26 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

27 KÖVETELMÉNYEK Fizikai megterhelés, környezeti ártalmak A munkavégzés történhet szabadban vagy zárt helyen attól függően, hogy a rendőr milyen feladatokat lát el. A szabadban végzett munkánál az időjárási feltételek kellemetlenek lehetnek. A közlekedési rendőrök különösen sokat tartózkodnak forgalmas utak közelében, ahol a levegő szennyezettsége igen jelentős lehet. A rendőri munka komoly fizikai megterheléssel jár. A közlekedés irányításakor és ellenőrzésekor, az események biztosításakor akár órák hosszat is egy helyben áll, míg gyalogos járőrözéskor kilométereket gyalogol egyhuzamban. A terepen való munka, a fegyverek használata testi erőt kíván. A munkaidő több műszakos, folyamatos munkarendet követ (a rendőröknek éjszaka, hétvégeken és ünnepnapokon is szolgálatot kell teljesíteniük). Gyakran előfordulhat, hogy túlórázásra van szükség. A rendőrök munkája sok stresszel jár, kockázatos, veszélyes. Megsérülhetnek vagy életveszélybe kerülhetnek. A rendőri foglalkozás nagy felelősséggel jár, és nagyfokú önállóságot követel meg. A rendőri munka néha monoton. Nem túl izgalmas például egy traffipaxos (sebességellenőrző) kocsiban ülni naphosszat. Ugyanilyen monoton pl. az adattári ellenőrzések végzése, vagy az ügyek iktatásával járó számítógépes és papírmunka. A jegyzőkönyv írása, a jelentés készítése sem tartozik a kedvenc feladatok közé. A rendszeres éjszakai szolgálat, a rendszertelen szabadidő, a hétvégi B-1

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA. A Szenátus a Szabályzatot elfogadta 2009. február 26-i ülésén

A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA. A Szenátus a Szabályzatot elfogadta 2009. február 26-i ülésén RENDŐRTISZTI FŐISKOLA 15-1000/66/1/2009. A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA (2009. évi pályázati felhívással egybeszerkesztett változat) A Szenátus a Szabályzatot elfogadta 2009. február 26-i

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

nemzeti közszolgálati egyetem rendészettudományi kar

nemzeti közszolgálati egyetem rendészettudományi kar nemzeti közszolgálati egyetem rendészettudományi kar 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR A hazai felsőoktatás egyetlen rendészeti képzést folytató kara Magyarországon kizárólag a Nemzeti

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

A bűnügyi hírszerző szakirányon folyó alapképzésre történő jelentkezés feltétele a rendőrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony.

A bűnügyi hírszerző szakirányon folyó alapképzésre történő jelentkezés feltétele a rendőrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony. ALAPKÉPZÉS Rendészettudományi Kar 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok Bűnügyi igazgatási [bűnügyi hírszerző] A bűnügyi igazgatási képzés a jogi és igazgatási képzési terület alapszakja. Az alapszakon

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Igazgatási Szak Közlekedésrendészeti Szakirány Rendészeti Igazgatási Szak Közrendvédelmi Szakirány Szakirányfelelős: Dr. Major Róbert r.

Részletesebben

A Rendészettudományi Karon alapképzésben és mesterképzésben meghirdetett szakok és a szakokhoz kapcsolódó felvételi/érettségi követelmények

A Rendészettudományi Karon alapképzésben és mesterképzésben meghirdetett szakok és a szakokhoz kapcsolódó felvételi/érettségi követelmények NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR NKE-RTK Cím: Budapest, Farkasvölgyi u 12. 1121 Telefonszám: 392-3565, 392-3500/19-240 Fax: 392-3562, illetve 19-416 E-mail: tanig@rtf.hu Honlap: www.rtf.hu

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ 468 Tantárgyak, témakörök Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. A magyarországi fegyveres szervek története Fegyveres szervek alapismeretek A fegyveres szervek

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR A hazai felsőoktatás egyetlen rendészeti képzést folytató kara Magyarországon kizárólag a Nemzeti

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok )

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) Közrendvédelmi ismeretek tantárgy Nagy Attila r.alezredes tantárgyfelelős A 9. évfolyam tantárgyaihoz tartozó, 1.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET Becsülettel, bátorsággal, buzgalommal A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. Képz. terület. KRK bűnügyi igazgatásigazdaságvédelmi

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. Képz. terület. KRK bűnügyi igazgatásigazdaságvédelmi NKE-RTK Intézmény elérhetősége: 1121 Budapest, Farkasvölgyi u. 12. Telefon: (1) 432-9000, (1) 392-3565 Fax: (1) 392-3562 Honlap: http://www.uni-nke.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Kari Tanulmányi

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

A Rendőrség feladatai

A Rendőrség feladatai A Rendőrség feladatai A Magyar Köztársaság Rendőrségének elsődleges feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. A Rendőrség a feladatának ellátása során pártbefolyástól mentesen jár el, illetve kiemelendő,

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához

Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához 1. A rendészet, rendészeti szervek. A rend, a közrend (belső rend), a határrend fogalma, kapcsolata. A biztonság, a nemzetbiztonság és a közbiztonság

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A HAJDÚ-BIHAR-MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA. székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth u. 20.

A HAJDÚ-BIHAR-MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA. székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. Tel.: 52/516-400 Fax.: 52/516-402 BM Tel.: 32/20-04 Fax.: 32/20-04 e-mail: dr.fekete.csaba@hajdu.police.hu A HAJDÚ-BIHAR-MEGYEI

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA. 1. Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA. 1. Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 1. Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai törzskönyvi

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ Feladatok

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa

Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

A 22. sorszámú Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 22. sorszámú Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 22. sorszámú Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. Z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1.1. szakképesítés : 62 861 01 1.2.

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

A pályaorientációs képzés múltja és jelene. Bagi István r. ezredes Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Igazgató

A pályaorientációs képzés múltja és jelene. Bagi István r. ezredes Miskolci Rendészeti Szakközépiskola  Igazgató A pályaorientációs képzés múltja és jelene Bagi István r. ezredes Miskolci Rendészeti Szakközépiskola www.mrszki.hu Igazgató director@mrszki.hu Rendészeti szakképzési rendszerünk Rendészeti felsőoktatás

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017. 06. 12. 15:51 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária, Informatikai

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Jelentés a NKE évi nyílt napi rendezvényein kitöltött kérdőívek alapján

Jelentés a NKE évi nyílt napi rendezvényein kitöltött kérdőívek alapján Jelentés a NKE 2016. évi nyílt napi rendezvényein kitöltött kérdőívek alapján 2016. év január hónapban, - a hagyományokhoz híven - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) ismét megtartotta a Nyílt Napok

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére Tárgy: Közterület felügyelet létrehozása Sorszám: IV/4 Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi Bizottság: és Szociális Bizottság, Pénzügyi

Részletesebben

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése NYILVÁNTARTÁSI ÉS

Részletesebben

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március Az ügyészi szervezet és feladatok Igazságügyi szervezet és igazgatás 2016. március Az ügyészség alkotmányjogi helyzete Elhelyezkedése, szabályozása - az állami szervek rendszerében található - nem önálló

Részletesebben

2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma

2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma 2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma Cím: 8000, Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 11. Tel/fax: 22/315-012 E-mail: titkarsag@jaky.hu

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2014 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várták az intézményben továbbtanulni

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint:

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. a szakterminológiai kutatásról. Készítette: dr. Szabó Henrik. 2014. december 4.

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. a szakterminológiai kutatásról. Készítette: dr. Szabó Henrik. 2014. december 4. KUTATÁSI BESZÁMOLÓ a szakterminológiai kutatásról Készítette: dr. Szabó Henrik 2014. december 4. Bevezetés A BM Oktatási, Képzési- és Tudományszervezési Főigazgatóság felkérésére a szakterminológia kutatás

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ

Részletesebben

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Jogszabályok által előírt képzések 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várják az intézményben továbbtanulni vágyó fiatalokat. Az

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben