Rendőr Szakmabemutató információs mappa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendőr Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MIHÁLYINÉ BORNEMISSZA ELEONÓRA, RENDŐR ŐRNAGY, SAJTÓSZÓVIVŐ, BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga )

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 18 ezer rendőri intézkedés naponta a rendőrség munkatársai előtt biztos jövő áll, senkit nem fenyeget a munkanélküliség veszélye. Bencze József országos rendőrfőkapitány, K. Gábor nyolcéves, és 10 társával került a Teve utcába. A kiskorú elkövetőket egy rendőrzászlós szállította szirénázó autóval a központba, ahol órákat töltöttek, ám az ügy végén tortát kaptak. A kis jelenetet egy televíziós műsorban láttam a minap, és nem a gyermekkori bűnözés minősített esetéről volt szó. Gábor ugyanis születésnapját töltötte a rendőrségen, ez volt a legfőbb kívánsága, amit a Budapesti főkapitányság munkatársai teljesítettek. Ez volt életem legjobb szülinapi bulija! lelkendezett Gábor az eset után. Sok gyermek szeretne rendőr lenni. Példaképeik a filmekből ismert sztárnyomozók, vagy akár a rendőrségi hírekből, műsorokból népszerűvé vált valós sztár-zsaruk. Bár a szakma iránti lelkesedés sokakban hanyatlik, mire felnőnek, bizton állíthatjuk, hogy aki a rendőrséget választja élethivatásul, az egyik legérdekesebb és egyben legfelelősségteljesebb pálya mellett teszi le a voksát. A jogrend biztosításán fáradozó rendőrök a jogszabályok és rendelkezések betartatásán keresztül védelmezik az embereket, a magán- és köztulajdont. A rendőrök elősegítik, hogy a lakosság anyagi és személyi biztonságát szolgáló jogszabályok érvényre jussanak. Meghiúsítják, illetve megelőzik a bűncselekményeket, elfogják a törvénysértőket. Őrzik, védik a vagyontárgyakat és ellenőrzik az állampolgárokat. A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Büszkeséggel tölti el a rendőrt, amikor sikerül meghiúsítania egy autólopást, vagy bankrablást. Ha rövid időn belül sikerül elkapnia a bűncselekmény tettesét, sikerül megtalálni az ellopott vagyontárgyakat. így vall munkájáról egy rendőr. Ha nem lennének rendőrök az utcán, vélhetően sokkal kevésbé éreznénk magunkat biztonságban. A RENDŐR NÉLKÜLÖZHETETLEN RÉSZE AZ EMBERI TÁRSADALOMNAK a magántulajdon kialakulása óta. A jól képzett, munkáját felelősségteljesen végző rendőr mindig, mindenhol élvezi a polgárok megbecsülését (persze a bűnelkövetők másképp vélekednek). Az állam és a rendőri vezetők elsőrendű célja, hogy a rendőrség tagjai minden szempontból (erkölcsileg és anyagilag egyaránt) kiemelt közmegbecsülésben részesüljenek, persze úgy, hogy szakszerű intézkedéseikkel és feddhetetlen erkölcsi magatartásukkal erre rá is szolgálnak. A jó rendőr munkáját életre szóló hivatásnak tekinti, s joggal bízik abban, hogy számára a rendőrség életre szólóan munkát biztosít. A rendőri munka annyira szerteágazó feladatokat adhat, hogy teljes körűen szinte lehetetlen azt bemutatni. A fő feladatok és munkakörtípusok bemutatása előtt álljon itt egy hivatalos, törvénybe foglalt meghatározás a rendőrség feladatairól (forrás: A Magyar Köztársaság ségének elsődleges feladata a közbiztonság és a közrend védelme, valamint az államhatár őrzése, a határforgalom ellenőrzése és az államhatár rendjének fenntartása. A ség a feladatának ellátása során pártbefolyástól mentesen jár el, illetve kiemelendő, hogy nemzetközi szerződések és a viszonosság alapján együttműködik külföldi és nemzetközi rendvédelmi szervekkel, fellép a A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK nemzetközi bűnözés ellen. Nemzetközi megállapodás alapján magyar rendőr külföldön, külföldi rendőr a Magyar Köztársaság területén rendőri jogosítványokat gyakorolhat. A jogszabályok külön nevesítik a ség, mint államigazgatási szervezet, feladatait, és külön rendelkeznek arról, ha - speciális szaktudás vagy más feltétel biztosítása miatt - valamilyen hatáskört kizárólag az egyik rendőri szervhez telepíti (vagyis csak az a szerv járhat el). A ség bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében: általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol, végzi a bűncselekmények megelőzését és felderítését; szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések megelőzésében és felderítésében; ellátja a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatokat; közlekedési hatósági és rendészeti feladatokat lát el; ellátja a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatokat; gondoskodik a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi védelméről, valamint a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjának végrehajtásáról, továbbá védi a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek életét, testi épségét, őrzi a kijelölt létesítményeket; engedélyezi és felügyeli a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet; A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK büntetés-végrehajtási feladatokat lát el; ellátja rendkívüli állapot, szükségállapot és veszélyhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat; őrzi az államhatárt, megelőzi, felderíti, megszakítja az államhatár jogellenes átlépését; ellenőrzi az államhatáron áthaladó személy- és járműforgalmat, valamint végzi a határátléptetést, továbbá biztosítja a határátkelőhelyek rendjét; irányítja a határesemények kivizsgálásával megbízott magyar szervek tevékenységét, felügyeli az államhatár felmérésével, megjelölésével, a határjelek felújításával kapcsolatos munkák végzését; megteszi az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedéseket, továbbá elhárítja az államhatár rendje ellen irányuló erőszakos cselekményeket; elvégzi a részére megállapított egyéb feladatokat. A rendőrség feladatai és tevékenységei típusuk szerint több fő csoportba sorolhatók: rendészeti feladatok: o közlekedésrendészeti feladatok o közrendvédelmi feladatok o határrendészeti feladatok o igazgatásrendészeti feladatok bűnügyi feladatok: o bűnügyi felderítés, nyomozás helyszínelés A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK nyomozás, nyomozási cselekmények végzése bizonyítás, a bizonyítás eszközeinek beszerzése (pl. tanúvallomások, tárgyi bizonyítási eszközök) o gazdaságvédelem és pénzhamisítás o bűnmegelőzés és áldozatvédelem o bűnügyi technika o nemzetközi bűnügyek a Magyar Köztársaság szempontjából fontos személyek védelme (Köztársasági Őrezred) a kiemelt fontosságú bűnügyek kezelése (Nemzeti Nyomozó Iroda) Jellemző feladatok, munkavégzési hely és munkaeszközök az egyes fő rendőri feladatcsoportokban (ágazatokban) Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az egyes feladatcsoportokon (ágazatokon) belül a rendőrök milyen feladatokat, hol, milyen eszközökkel végeznek. (A feladatok felsorolása során legtöbb esetben a hivatalos megfogalmazást vettük át, tekintettel arra, hogy a legtöbb rendőri feladat törvényben foglalt, és a szakzsargon elhagyása csorbíthatja a feladat tartalmát.) 1. Rendészeti feladatok Közlekedésrendészeti feladatok A közlekedésrendészeti területen dolgozó rendőr: biztosítja a forgalomáramlás folyamatosságát; A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK közvetlen rendőri jelenléttel ellenőrzi a forgalmi rend, a közlekedési szabályok betartását és technikai eszközök segítségével ellátja a közúti forgalom állandó felügyeletét; a közúti közlekedési balesetek, bűncselekményekkel kapcsolatos feladatok ellátása során helyszínel és vizsgálatot végez; elvégzi az elsődleges baleseti adatgyűjtést, adatfeldolgozást és adattovábbítást; szakhatóságként közreműködik a közúti közlekedéssel kapcsolatos tervjóváhagyási, engedélyezési és forgalomba-helyezési közigazgatási eljárásokban, a lakosság forgalmirend-változásokkal kapcsolatos tájékoztatásában; ellátja az ideiglenes közúti forgalomkorlátozás elrendelésével kapcsolatos rendőrhatósági, az ezekkel kapcsolatos biztosítási és forgalomsegítési feladatokat (forgalomzárás, karos irányítás, forgalomterelés); végrehajtja az állam- és kormányfők, védett személyek utazásbiztosításával, valamint a rendezvények közlekedésrendészeti biztosításával kapcsolatos feladatokat; értékeli és folyamatosan figyelemmel kíséri a közlekedési feltételek, a közlekedési szabálysértések, baleseti helyzetek alakulását, intézkedik a fő baleseti okok, a forgalomtorlódások és a baleseti veszélyhelyzetek csökkentéséről, megelőzéséről; együttműködik a tevékenységét érintő szervekkel, szervezetekkel a szabálysértések visszaszorítása, a közlekedésbiztonság, a forgalmi feltételek és közúti fegyelem javításában. Munkájukat jellemzően szabadban, a közlekedési események helyszínén végzik. A-6

11 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Munkaeszközeik: közlekedési eszközök (közúti, vízi, légi): autó, motorkerékpár, robogó, kerékpár, helikopter, motorcsónak, ló kommunikációs eszközök (rádiókészülékek, mobiltelefon) számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA) híradástechnikai eszközök (videokamera, fényképezőgép) mérőeszközök (radar és távolságmérő műszerek, alkoholszonda) kényszerítő eszközök (lőfegyver, gumibot, gázspray, elektromos sokkoló, bilincs) rendőrkutya Közrendvédelmi feladatok A közrendvédelmi rendőr a rendészeti alapfeladatok, az általános őr- és járőrszolgálati feladatok mellett, a közrendvédelmi feladatok keretében az alábbi feladatokat látja el: Elrendeli a jogszerűen birtokban tartott veszélyes tárgyak letétbe helyezését, gondoskodik a védett személyek ellen irányuló erőszakos cselekmények megelőzéséről, megakadályozásáról. Sajátos védelmi eszközökkel és módszerekkel gondoskodik a védett személyek élete, testi épsége biztonságáról. A rendőrségi ügyelet keretében biztosítja a rendőri munka folyamatosságát, a különböző jogszabályok, vezetői döntések érvényesülését a hivatali munkaidőn kívül is. Az ügyeleti rendszer teszi lehetővé, hogy az állampolgárok a nap 24 órájában kérhessenek rendőri segítséget. A-7

12 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Ellátja a Védelmi Program végrehajtásából adódó feladatokat, programhely-biztosítási és lakásbiztosítási feladatokat lát el, ellátja a büntetőeljárásban részt vevő személyek védelmét. Biztosítási feladatokat hajt végre közlekedési baleset, bűncselekmény, rendkívüli esemény, rendezvény helyszínén. Figyelőszolgálatot teljesít, nagyterületű helyszínbiztosítást végez, területet, útszakaszt lezár, átkutat, útzárat létesít és működtet, személyeket üldöz. Az intézkedés megtételében akadályozó tárgyat eltávolítja vagy az akadályt más módon elhárítja. Segítséget, eszközöket vesz igénybe feladatai ellátása érdekében magán-, jogi személyektől és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetektől. Körzeti megbízotti szolgálatot lát el, végzi a nyilvántartott személyek ellenőrzését. Elvégzi a családon belüli erőszakkal kapcsolatos rendőri feladatokat, részt vesz a csapda telepítésében, leshely működtetésével kapcsolatos feladatokat végez. Tömegoszlatási feladatokat lát el, eljár közveszéllyel fenyegetés és terrorcselekmény esetén, útvonal-ellenőrzési, útvonal-biztosítási feladatokat teljesít, forgalmat irányít, ellenőrzi a közúti jelzések és fényjelző berendezések állapotát, közúti ellenőrzést hajt végre, megtiltja a közlekedésben való részvételt, meghatározott esetekben elveszi a járművezető vezetői engedélyét, a jármű hatósági engedélyét, jelzését. Műszeres ellenőrzést hajt végre, intézkedik személyi sérüléssel nem járó balesetnél, elvégzi a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat. Bűnmegelőzési tevékenységet végez, elvégzi a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos rendőri feladatokat. Adatot, nyílt információt gyűjt, elemez, értékel, ellenőriz, közreműködik a bizonyítási eszközök beszerzésében, a büntetőeljárási A-8

13 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK kényszercselekmények alkalmazásában, a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzésében, továbbá szabálysértési eljárások lefolytatásában. Közreműködik különböző helyzetek megoldásában: haláleseteknél, talált tárgyaknál, elhagyott robbanó-, sugárzó és mérgező anyag, állati tetem és sérült állat találása, súlyos fertőző betegség, közmű, biztonsági berendezés meghibásodása esetén. A közrendvédelmi területen dolgozó rendőrök és rendészeti szervezők a katasztrófavédelemmel együttműködve részt vesznek katasztrófahelyzetek elhárításában és kezelésében. Munkájukat jellemzően szabadban, a közrendet érintő események helyszínén végzik. Munkaeszközeik: közlekedési eszközök (közúti, vízi, légi): autó, motorkerékpár, robogó, kerékpár, helikopter, motorcsónak, ló kommunikációs eszközök (rádiókészülékek, mobiltelefon) számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA) híradástechnikai eszközök (videokamera, fényképezőgép) kényszerítő eszközök (lőfegyver, gumibot, gázspray, elektromos sokkoló, bilincs) biztonsági eszközök (testvédő felszerelések: pl. golyóálló mellény) rendőrkutya A-9

14 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Határrendészeti feladatok A határrendészeti területen dolgozó rendőr fő feladatai a következők: A külső határon ellátja a határőrizettel, a határforgalom ellenőrzésével, az államhatár rendjével, valamint a külföldiek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, illetve végrehajtja az e feladatból adódó, más rendőri szervek hatáskörébe nem utalt idegenrendészeti feladatokat. Feladatainak ellátásával összefüggésben előállításokat végez és kísérő tevékenységet lát el. A határellenőrzés keretében ellátja a közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági feladatokat. Végrehajtja a jogszabályban meghatározott menedékjogi feladatokat. Munkájukat jellemzően szabadban, az országhatárok körzetében végzik. Az adminisztrációs feladatokat irodában látják el. Munkaeszközeik: közlekedési eszközök (közúti, vízi, légi): autó, motorkerékpár, robogó, kerékpár, helikopter, motorcsónak, ló kommunikációs eszközök (rádiókészülékek, mobiltelefon) számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA) híradástechnikai eszközök (videokamera, fényképezőgép) mérőeszközök (radar és távolságmérő műszerek, alkoholszonda, stabil és mobil hőkamera) kényszerítő eszközök (lőfegyver, gumibot, gázspray, elektromos sokkoló, bilincs) rendőrkutya A-10

15 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Igazgatásrendészeti feladatok Az igazgatásrendészet feladatkörébe tartozik: a személyi okmányok (személyi igazolvány, útlevél), igazolványok, tartózkodási engedélyek kiadása és érvényesítése, a szabálysértési büntetések kiszabása és behajtása. Az igazgatásrendészeti területen dolgozók munkájukat jellemzően irodában, ügyfélszolgálaton végzik. Munkaeszközeik: számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA) híradástechnikai eszközök (telefon) 2. Bűnügyi feladatok Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezredes a döglött ügyek kapcsán vált ismertté. De hogyan is kezdődött ez a mára már legendássá vált életpálya? - Építészmérnöknek készültem, de nem vettek fel. Innen már egyenes utam vezetett a rendőrséghez. Volt némi indíttatásom "otthonról", hiszen édesapám rendőr volt, nyomozó, bár nem gyilkossági ügyekben. Mondogatta mindig: fiam, ha egyszer az életben rendőr lesz belőled, akkor kizárólag "életes" légy, mert az a szakma csúcsa. Úgy lett, ahogy kérte, hiszen egész pályafutásom alatt végig életellenes ügyekben nyomozhattam - tudtuk meg Kovács Lajostól, aki szerencséjének is köszönhette, hogy már kezdő zsaruként rögtön a legnagyobbak közé csöppent. Amikor ugyanis kiskatonaként jelentkezett a testület sorai közé, a régi nagy legendás életvédelmi nyomozó, Láposi Lőrinc jött le érte a kapuba. - Igazi rutinos öreg rókák mellett dolgozhattam. Rengeteget tanultam már rögtön az első ügyemből is, amit soha nem felejtek el: egy öregasszonyt öltek meg a saját lakásán, a Dobozi utcában, 1971-ben. A-11

16 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A néni nagyon zárkózott volt, szinte senkivel nem állt szóba. Bár meglehetősen jómódú volt, nem úgy élt, mint akit felvet a pénz. A helyi SZTKba járt például melegedni, hogy így spóroljon a fűtéssel. Itt ismerte meg későbbi gyilkosát, egy fiatalembert, akinek sikerült a bizalmába férkőzni. Felhívta magához, hogy segítsen neki megírni egy levelet. A néni éppen az utószót rótta a papírra, amikor a fiú hátulról leütötte a favágásra használt baltával. Később megtaláltuk a levelet, még azt is láttuk, melyik szónál szaladt le a toll a papírról. A gyilkos ezután értékek után kutakodott, de a sors iróniája, hogy a szekrény aljában a szennyes alá elrejtett több százezer forintot - ne feledjük, 71-et írunk, ez akkor rengeteg pénz volt - végül mi, nyomozók találtuk meg. Később persze meglett a tettes is. Ebből az ügyből rengeteget tanultam. - mondta el a nyugalmazott ezredes, aki nem tagadja: azóta nagyot fordult a világ. Az a nyomozó, aki igyekszik mindent hivatali időben megoldani vagy akár a számítógép előtt, nem lesz olyan, mint a régi nagy öregek. Pedig ma is nagyon sok a tehetséges, képzett fiatal. Csakhogy a mi munkánkat inkább hivatásként, nem pedig foglalkozásként kellene felfogni. Talán ez a titka. (forrás: Képes Újság, 2009.) Bűnügyi felderítő, nyomozó A bűnügyi nyomozók bűncselekmények (lopás, betörés, csalás, élet elleni cselekmények stb.) nyomozói munkáját végzik, beleértve: a nyomozások szervezését, az adatgyűjtést, a felderítést, a bizonyítás megtervezését, a felderítéshez szükséges irányítási tevékenységeket stb. A nyomozás során fel kell deríteni a bűncselekményt, az elkövető személyét, fel kell kutatni és biztosítani kell a bizonyítási eszközöket. A tényállást oly A-12

17 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK mértékben kell felderíteni, hogy a vádló dönthessen arról, vádat emel-e. Munkájukat jellemzően nyomozási helyszínen végzik. A bűncselekményhez kapcsolódó vizsgálati feladatokat irodában látják el. Munkaeszközeik: közlekedési eszközök (közúti, vízi, légi): autó, helikopter, motorcsónak kommunikációs eszközök (rádiókészülékek, mobiltelefon) számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA, internet) híradástechnikai eszközök (videokamera, fényképezőgép) mérőeszközök (nyomozáshoz szükséges speciális eszközök) nyombiztosító eszközök, vegyszerek kényszerítő eszközök (lőfegyver, gumibot, gázspray, elektromos sokkoló, bilincs) biztonsági eszközök (testvédő felszerelések: pl. golyóálló mellény) rendőrkutya Gazdaságvédelem és pénzhamisítás A gazdaságvédelmi területen dolgozó rendőrök feladata a köz- és magánvagyon ellen irányuló bűncselekmények megelőzése, felderítése, köztük: a gazdasági bűncselekmények megelőzése és felderítése, a vámszabályok megsértésének megelőzése, a pénzhamisítási cselekmények felderítése. Munkájukat jellemzően zárt térben (irodában, esetenként nyomozási helyszínen) végzik. A-13

18 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Munkaeszközeik: számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA, internet) híradástechnikai eszközök (mobiltelefon, telefon). A gazdaságvédelmi terület egyik legújabb, legérdekesebb területe az elektronikus bűnesetek felderítése. vall munkájáról egy fiatal nyomozó. Ebben a munkában feladatunk megismerni a számítástechnikai eszközökkel kapcsolatos bűnelkövetési módokat, felderíteni a számítógépes hálózatokban a bűnelkövetés nyomait. A számítógépes bűnözés a legkorszerűbb bűnügyi technika és figyelemmel pl. a banki informatikai rendszerekben előforduló növekvő számú adatlopásokra az egyik legjövedelmezőbb terület is. Itt nem kispályás bűnözők dolgoznak, hanem képzett, fehérgalléros szakemberek, akik ismerik a legújabb adathalászati, rendszerfeltörési eljárásokat. Munkánk során éppolyan felkészültnek kell lennünk ezen a területen, mint a bűnelkövetőknek. Bűnmegelőzési és áldozatvédelmi feladatok Speciális rendőri feladat a bűnesetek megelőzése. A megelőzés fő területei: a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, az áldozattá válás megelőzése, a városi bűnözés csökkentése, a családon belüli erőszak csökkentése, időskorúak áldozattá válásának megelőzése, drogprevenció, a kábítószer-fogyasztás megelőzése, fiatalkorú eltűntek körözésével kapcsolatos szakirányító tevékenység, D.A.D.A. (ifjúsági bűnmegelőzési program) és Ellenszer programok (speciális bűnmegelőzési program a középiskolás korosztálynak) oktatása, A-14

19 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK környezetvédelem, vagyonvédelem, kisebbségekkel történő kapcsolattartás, a bűnismétlés megelőzése. A bűnmegelőzési munka során a rendőr igyekszik megelőzni a bűneseteket, melynek fő eszközei: a rendőri jelenlét, a lehetséges bűnelkövetés megelőzése, kiadványok, szóróanyagok készítése, terjesztése, bűnmegelőzési rendezvények szervezése, megtartása, prevenciós órák megtartása különböző korosztályok számára, a média segítségével felhívások közzététele a lakosság számára, a lakosság képzésében való részvétel. Munkánk során rendszeresen felkeressük az érdeklődő általános és középiskolai osztályokat meséli egy rendőrtiszt. Minden életkorban sokat tehetünk a megelőzésért. A kicsikkel elsősorban a biztonságos közlekedésről beszélgetünk, de sajnos egyre fiatalabb korban kell szót keríteni pl. a kábítószerről is. Az a gyerek, aki jól ismeri a rá leselkedő veszélyeket, jobban fel tud készülni, védekezni ellenük. Az áldozatvédelem nem más, mint a bűncselekmény áldozataival való törődés, jogaik érvényre juttatásának segítése. Elsőrendű feladata, hogy az érintett a lehető legkisebb traumával élje meg azt, hogy bűncselekmény áldozata lett, életében ne álljon be a traumatikus állapotot fokozó körülmény, ne váljon ismét bűncselekmény áldozatává. A-15

20 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Az áldozatvédelemmel foglalkozó rendőrök fő feladatai: folyamatosan figyelemmel kísérik a bűnügyi helyzet alakulását, a jellemző elkövetői és áldozati magatartásokat; kiemelt figyelmet fordítanak: o gyerekkorú, időskorú, fogyatékos, hátrányos helyzetű áldozatokra, o az egyszerre több bűncselekményt elszenvedettekre, o azokra, akik rövid idő alatt többször váltak bűncselekmény áldozatává; tanácsot adnak az áldozattá válás megelőzéséhez; tájékoztatást nyújtanak az áldozat jogairól; sürgős segítséget nyújtanak az Igazságügyi Hivatal számára a sértettek azonnali segítéséhez. A bűnmegelőzési területen dolgozó rendőrök munkájukat sokszor irodában, de jellemzően a megelőzésben érintett személyek környezetében (pl. iskola, tanyavilág, rendezvények helyszíne, bevásárlóközpontok, közösségi helyszínek stb.) végzik. Munkaeszközeik: számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA, internet) híradástechnikai eszközök (mobiltelefon, telefon). kiadványok, szóróanyagok, filmek transzparensek, felhívások a napi tevékenységhez szükséges szolgálati gépkocsi bűnmegelőzési előadások, kiállítások színvonalas megtartásához használatos technikai eszközök, például: laptop, projektor, hangszóró, vetítővászon, pendrive, digitális fényképezőgép, paravánok, könnyűszerkezetes sátor A-16

21 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Bűnügyi technika A kezdetekben is a bűnügyi technika érdekelt, számomra a nyomok rögzítése és az ezek segítségével történő bizonyítás különösen izgalmas területe a bűnügyi munkának. Gondolkodást és sok leleményt igénylő feladat vall munkájáról egy megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi technikai osztályának ifjú vezetője. Ennek a területnek az a célja, hogy a tudomány és a technika eszközeivel: felkutassa, rögzítse, biztosítsa a helyszínelés során begyűjtött nyomokat, elemezze, értékelje a helyszíni bizonyítékokat, következtetéseket vonjon le, amelyek segítik a bűncselekmény nyomozását, információkat, adatokat gyűjtsön, elemezzen, speciális szaktanácsadói, esetenként szakértői feladatokat lásson el. A bűnügyi technikai területen dolgozó rendőrök munkájukat jellemzően külső helyszíneken, a bűncselekmény helyszíni szemléjén végzik, majd a laboratóriumban feldolgozzák az összegyűjtött információkat. A különféle helyszínen rögzített anyagmaradványt, nyomtöredéket változatos technikai eszközökkel, tudományos módszerek segítségével vizsgálják. Munkaeszközeik: speciális kriminalisztikai eszköztár (pl. Polylight) számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA, internet, speciális adatkezelő és elemző szoftverek) diagnosztikai eszközök (műszerek, szoftverek, kémiai anyagok) híradástechnikai eszközök (mobiltelefon, telefon) A-17

22 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Nemzetközi bűnügyek A nemzetközi bűnügyekkel foglalkozó rendőrök feladata a nemzeti határokon átnyúló bűnesetek felderítése, amely történhet Magyarország területén, illetve külföldön is. A szokásos bűnüldözési feladatokon túl az alábbi főbb feladatokat kell ellátni ezen a területen: határon átnyúló figyelés, kapcsolattartás más országok rendőri egységeivel, közös felderítőcsoport alakítása, technikai megfigyelés. Munkájukat jellemzően nyomozási helyszínen (néha külföldön) végzik. Az elemző és adminisztrációs feladatokat irodában látják el. Munkaeszközeik: közlekedési eszközök (közúti, vízi, légi): autó, helikopter, motorcsónak kommunikációs eszközök (rádiókészülékek, mobiltelefon) számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA, internet) híradástechnikai eszközök (videokamera, fényképezőgép) mérőeszközök (nyomozáshoz szükséges speciális eszközök) nyombiztosító eszközök, vegyszerek kényszerítő eszközök (lőfegyver, gumibot, gázspray, elektromos sokkoló, bilincs) biztonsági eszközök (testvédő felszerelések: pl. golyóálló mellény) rendőrkutya A-18

23 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 3. Köztársasági Őrezred A Köztársasági Őrezred fő feladata a törvényben meghatározott állami vezetők (magyar és külföldi) és épületek (pl. Parlament), valamint állami rendezvények védelme, biztosítása. Munkájukat a védett személy vagy épület környezetében végzik. A védelemre történő felkészülés irodában történik. Munkaeszközeik: közlekedési eszközök (közúti, vízi, légi): autó, helikopter, motorcsónak kommunikációs eszközök (rádiókészülékek, mobiltelefon) számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA, internet) diagnosztikai eszközök (pl. bombakereső) kényszerítő eszközök (lőfegyver, gumibot, gázspray, elektromos sokkoló, bilincs) biztonsági eszközök (testvédő felszerelések: pl. golyóálló mellény) rendőrkutya 4. Nemzeti Nyomozó Iroda A Nemzeti Nyomozó Iroda hatáskörébe elsősorban a különösen kiemelt jelentőségű bűntények tartoznak, így például: az emberkereskedelem, amennyiben annak nemzetközi vonatkozása van; az államtitoksértés; a terrorcselekmény; a visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal; a nagy értékű pénzmosás; A-19

24 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK az adó-, társadalombiztosítási csalás, ha azt az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal hatáskörébe tartozó adóra vagy járulékra követik el; a különösen nagy és a különösen jelentős értékre elkövetett lopás, ha annak tárgya közgyűjtemény; a csalás, ha azt az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal hatáskörébe tartozó adóra, járulékra vagy költségvetési támogatásra követik el. Munkájukat jellemzően nyomozási helyszínen (beltéren és kültéren egyaránt) végzik. Az elemző feladatokat irodában látják el. Munkaeszközeik: közlekedési eszközök (közúti, vízi, légi): autó, helikopter, motorcsónak kommunikációs eszközök (rádiókészülékek, mobiltelefon) számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA, internet) híradástechnikai eszközök (videokamera, fényképezőgép) mérőeszközök (nyomozáshoz szükséges speciális eszközök) nyombiztosító eszközök, vegyszerek kényszerítő eszközök (lőfegyver, gumibot, gázspray, elektromos sokkoló, bilincs) biztonsági eszközök (testvédő felszerelések: pl. golyóálló mellény) Kapcsolatok a munkavégzés során A rendőrök munkájukat - szinte minden esetben - csapatban végzik. A munka eredménye nagymértékben függ attól, hogy a munkatársak mennyire képesek együttműködni. A rendőrségi szervezet megköveteli munkatársaitól a feljebbvalóknak való engedelmességet, a főnöki és a szolgálati utasítások pontos betartását és végrehajtását. A-20

25 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Munkája során a rendőr kapcsolatba kerül feletteseivel: parancsnokával, feljebbvalóival a szolgálati út betartásával. A rendőr kapcsolatba kerül más szervezetek munkatársaival: mentősökkel, orvosokkal, tűzoltókkal, a katasztrófavédelem munkatársaival, ügyvédekkel, ügyészekkel, más testületek dolgozóival (pl. katonai rendész, katasztrófavédelem munkatársai). A rendőr együttműködik az önkormányzatok ügyintézőivel (bizonyos esetekben a szabálysértőket az önkormányzati ügyintézőkhöz irányítja). A rendőr munkája során állandó kapcsolatban áll a lakossággal (bűnelkövetők, áldozatok, tanúk), nap mint nap találkozik gondjaikkal, sokszor nehéz helyzetben nyújt segítséget az állampolgároknak. A-21

26 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

27 KÖVETELMÉNYEK Fizikai megterhelés, környezeti ártalmak A munkavégzés történhet szabadban vagy zárt helyen attól függően, hogy a rendőr milyen feladatokat lát el. A szabadban végzett munkánál az időjárási feltételek kellemetlenek lehetnek. A közlekedési rendőrök különösen sokat tartózkodnak forgalmas utak közelében, ahol a levegő szennyezettsége igen jelentős lehet. A rendőri munka komoly fizikai megterheléssel jár. A közlekedés irányításakor és ellenőrzésekor, az események biztosításakor akár órák hosszat is egy helyben áll, míg gyalogos járőrözéskor kilométereket gyalogol egyhuzamban. A terepen való munka, a fegyverek használata testi erőt kíván. A munkaidő több műszakos, folyamatos munkarendet követ (a rendőröknek éjszaka, hétvégeken és ünnepnapokon is szolgálatot kell teljesíteniük). Gyakran előfordulhat, hogy túlórázásra van szükség. A rendőrök munkája sok stresszel jár, kockázatos, veszélyes. Megsérülhetnek vagy életveszélybe kerülhetnek. A rendőri foglalkozás nagy felelősséggel jár, és nagyfokú önállóságot követel meg. A rendőri munka néha monoton. Nem túl izgalmas például egy traffipaxos (sebességellenőrző) kocsiban ülni naphosszat. Ugyanilyen monoton pl. az adattári ellenőrzések végzése, vagy az ügyek iktatásával járó számítógépes és papírmunka. A jegyzőkönyv írása, a jelentés készítése sem tartozik a kedvenc feladatok közé. A rendszeres éjszakai szolgálat, a rendszertelen szabadidő, a hétvégi B-1

Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa

Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. FRANCSICS OTTÓ A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP

Részletesebben

Itt lesz majd a címe. Itt pedig az alcíme

Itt lesz majd a címe. Itt pedig az alcíme Itt lesz majd a címe Itt pedig az alcíme Itt lesz majd a címe Itt pedig az alcíme Készült a TÁMOP 2. 2. 3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK (www.ortiszk.hu) megbízásából

Részletesebben

Belügyi-rendészeti Ismeretek II.

Belügyi-rendészeti Ismeretek II. Belügyi-rendészeti Ismeretek II. Készült a TAMOP 2. 2. 3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK (www.ortiszk.hu) megbízásából Budapest 2011. SZERZŐK Dr. Pokker Zoltán (I.,

Részletesebben

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSIZMADIA FERENCNÉ NEMES MÁRTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MAGYAR

Részletesebben

Kölcsön és hitelügyintéző Szakmabemutató információs mappa

Kölcsön és hitelügyintéző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSORDÁS KATALIN A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DORKA ISTVÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. MIKÓ BALÁZS A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa Alkalmazás programozó / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FÁBIÁN ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS:CSIPAI

Részletesebben

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker Szakmabemutató információs mappa

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: EREDICS ZSOLT, PRIVÁTBANKI TANÁCSADÓ, KÖZGAZDÁSZ,

Részletesebben

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI KATASZTRÓFAVÉDELEM SCHILD MARIANNA A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI TASKS ARISING IN THE DEFENCE SYSTEM AND PERSONNEL COMPETENCIES NECESSARY

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése: Dr. Szelid Zoltán Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai A követelménymodul megnevezése: Általános őr- és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem

Részletesebben

Lótartó és tenyésztő Szakmabemutató információs mappa

Lótartó és tenyésztő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KOCSIS PÁL, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ, ALFÖLDI

Részletesebben

VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐR Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR Feladatok

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: Jóváhagyom: Zsinka András ny. r. dandártábornok BM Személyügyi Főosztály vezetője AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 52 861

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai Dr. Beregnyei József Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció A BRDSZ LAPJA 2009. FEBRUÁR-MÁRCIUS Rekviem egy rendõrségért Nem értik a cafetériát MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció Tisztújításra készülünk Válaszol a jogász MÁJUSBAN KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Tisztújításra

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Bel- és igazságügyi ágazat MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET Bel- és igazságügyi ágazat Magyar Közigazgatási Intézet Budapest, 2002. április 2 Belügyi ágazat Szerző 2. és 4. fejezet

Részletesebben

Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa

Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DULKAI KATALIN

Részletesebben