HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK"

Átírás

1 193 HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK Csányi Vilmos, Miklósi Ádám * (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Etológia Tanszék) Vezetői összefoglaló Humánetológiai kutatások alapján felételezzük, hogy számos káros társadalmi szintű jelenség hátterében ún. megszaladási jelenségek húzódnak meg, amelyeknek alapmechanizmusa független az adott jelenségtől. A helyzet több szempontból is érdekes, hiszen a rendszerváltozás következtében hazánk is lényeges gazdasági-társadalmikulturális változásokon ment keresztül, ráadásul ez épp olyan időszakban történik, amikor a Földön globális szintű változások zajlanak. A téma sokrétűsége számos határtudomány közreműködését tette lehetővé, és a közös gondolkodásból az orvos, a pszichológus-társadalomkutató és az etológus egyaránt kivette részét. A megszaladási jelenségek evolúciós elméletéből kiindulva, kidolgoztuk egy általános megközelítés kereteit, amely az adott jelenségtől függetlenül igyekszik megfogalmazni, milyen változások állnak az emberi megszaladási jelenségek mögött, és, milyen feltételek esetében várható megszaladás, akár még eddig nem tapasztalt esetekben. A kutatócsoport kritikusan vizsgálta három (kóros elhízás, prostitúció, drogfogyasztás), a társadalmi kohézió szempontjából igen káros jelenség mechanizmusát, és az adott keretek között hasonló következtetésre jutott. (1) A megszaladás alapja, hogy az ember biológiai és/vagy társadalmi-kulturális szempontból nincs kellően felkészülve bizonyos korábbi korlátok megszűnésére. A viselkedésre irányuló korlát hiánya pozitív visszacsatolási folyamatokon keresztül viszonylag gyorsan vezet társadalmi szintű válságokhoz. (2) A korlátok visszaállításának esélye igen kicsi, tekintve, hogy mindmáig nem látszanak a technikai fejlődés leállításának lehetőségei, és az ilyen irányú törekvések (pl. kábítószer-kereskedelem elleni harc) hatása valójában csekély. (3) A csoport által korábban elfogadott szabályrendszeren keresztül való szabályozás visszaállítása is csak kis mértékben vezet eredményre, hiszen a mai ember igen labilis (fuzzy) csoportokban él. (4) Egyetlen (és egyben a legnehezebben elérhető) megoldást a globális szinten történő szabályozás jelenti, új, magasabb szintű szabályrendszerek megfogalmazásával. Eszerint a megszaladási jelenségek pozitív visszacsatolási folyamatait csak egy magasabb szinten szervezett negatív visszacsatolás révén lehet kontroll alá vonni, ami azonban legfeljebb középtávon érvényesülő hatást jelent. * Közreműködő kutatók: Fövényi József (Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet), Forrai Judit (Semmelweis Egyetem, Közegészségtani Intézet), Demetrovics Zsolt (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport).

2 194 Csányi Vilmos, Miklósi Ádám Reményeink szerint az itt bemutatott elméleti megfontolások és gyakorlati-szakmai érvek meggyőzik a döntéshozókat abban, hogy a további káros hatások mérséklése érdekében e területek kutatási támogatása fontos. MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK A MODERN KULTÚRÁKBAN A modern társadalmak szerveződésével kapcsolatos problémákat jól tudjuk elemezni, ha a megszaladási jelenségek evolúciós fogalmát használjuk. A megszaladás biológiai, evolúciós jelenség, akkor fordul elő, ha egy faj életében valamilyen szelekciós hatás egy tulajdonságot optimális paraméterein túl, minden korlát nélkül változtat, növel. Ilyen például a pávakakasok farktollazata. A színes, komplex mintázati struktúrát a nőstények válogató ízlése futtatta meg, de a hatalmas tollazat a kakas egyéni élete számára nagy teher, a ragadozók sokkal könnyebben kapják el, mint kisebb díszű társait (Fisher 1930). Azért szelektálódott ki mégis, mert aki megússza a ragadozókat, az sok nőstény kegyeit nyerheti el, és utódai tovább örökítik a feltűnő díszítményt. A megszaladási jelenség időnként egy faj kihalásához is vezethet. Az óriás ősszarvas olyan hatalmas agancsokat szerzett hasonló okokból, amelyek végül lehetetlenné tették életét, és kihalt. Az embernél észlelhető megszaladási jelenségek kulturális természetűek (Csányi 1999). A civilizáció előtti ember nagyon kedvelte az édes ízt, mert a vad gyümölcsökben a cukor csak az érés tetőpontján jelenik meg rövid időre. Így biztosítja a növény, hogy csak az érett gyümölcsöt szedjék le az állatok, és a magok is érett állapotban kerüljenek valami jó helyre. Az édes íz kedvelése vezetett tehát a vitamindús gyümölcsökhöz. Manapság évi sok tíz kilogramm cukorral elégítjük ki ezt a kedvtelésünket, ezért szaladt meg a cukor kedvelése, ami számtalan élettani károsodás, elhízás, betegség forrása. Az ősember másik kedvelt íze a zsíré volt, mert az is nagyon tápláló, és a vadon élő állatokban nagyon kevés van belőle. A háziállatokban bezzeg sok. A zsír és az édes cukor együttes hatása a csokiban már a gyönyörök teteje, a modern ember kóros elhízásának alapja. Ez a szenvedélyünk is megszaladási folyamat eredménye. Az ember igen korán megtalálta tudatállapotának módosítási lehetőségeit. A törzsek rituális táncai, a jóga, de sok más rítus és ceremónia vezetett tudatmódosuláshoz. Az emberek régóta használnak növényi eredetű tudatmódosító szereket, drogokat a különböző ceremóniák, rítusok közben. Ezek a szokások azonban ritkán váltak szenvedéllyé, mert beágyazódtak a kultúra szövevényébe. Nem naponta, hanem bizonyos alkalmakkor, bizonyos emberek élhettek a tudatmódosítás lehetőségével, és legtöbbször valamilyen pozitív, segítő eljárás során. A modern ember úgy kezdi fogyasztani ezeket a drogokat, mint a csokoládét. A szenvedélybeteget csak az érdekli, hogy kielégítsen egy elsődlegesen élettani vágyódást, megfosztva azt minden kulturális hátterétől. Az alkoholizmus, a dohányzás, a drogfogyasztás ma már a társadalomban élő emberek többségére jellemző. Magyarországon sokkal többet költenek az autókra, mint az az általános életszínvonalból következne. Nálunk, de persze máshol is, az autó kisebb mértékben közlekedési eszköz, és nagyobb mértékben státuszszimbólum. Minden kultúrában vannak státuszok, és ezekhez megfelelő szimbólumok is tartoznak. Baj akkor van, ha ezek a státuszok nem illeszkednek a kultúrába, ha a státuszokat nem a közösség életében való tevékenység, a közös célokért való munka során nyerjük, hanem a státuszok egyszerűen

3 Humánetológia: az emberi viselkedés és az evolúciós megszaladási jelenségek 195 megvehetők. A kultúra saját folyamataival szerzett státusz sokkal értékesebb, mint az, amit meg lehet venni. A természetes státusz lehet eredmény, jutalom, megbecsülés, egy közösségben betöltött funkció, amelyet nem fenyegetnek mások, nem fordulhat elő, hogy holnap valaki egy nagyobb, egy újabb valamit vesz, és a mienk ettől értéktelenné válik. Mindenképpen viszonyt, a közösség többi tagjához kötődő viszonyt fejez ki a státusz, és ha ez kimosódik belőle, értéktelen cicomává válik. A modern társadalmakban a piacgazdaságok természete miatt a státuszversengés is megszaladt. Vannak bonyolultabb megszaladási jelenségek is, egyik a hatalom megszaladása. Az ember szüntelenül képes azon munkálkodni, hogy a rangsorban minél előkelőbb helye legyen. Ez a modern embernél is így van. A civilizáció előtti ember esetében, a rangsor a kultúra szerves része volt. Az elnyerhető hatalom személyes kapcsolatokban kiépülő dominanciát jelentett. A modern társadalmak számtalan hatalmi pozíciót hoztak létre, amelyek lényegében adminisztrációs, szervező, szakértői munka alapján működő döntési központok. A pozíciók betöltőinek a szó etológiai értelmében vett hatalma minimális, mégis a kultúra olyan cicomákkal vette körül ezeket a pozíciókat, amelyek úgy tüntetik fel, mintha valódi hatalomról lenne szó, és a hatalomvágynak nincsen biológiailag is érzékelhető felső határa, mint például az éhségnek a jóllakás. Nem fejlődött ki ilyen korlát, mert a kis csoportok terjedelme magától korlátozta az elnyerhető hatalom mértékét. Miután a hatalomvágynak nincsen felső korlátja, az emberek korlátlan hatalmat szeretnének, noha éppen etológiai okokból azt funkcionálisan amúgy sem tudnák érvényesíteni. Az ember rendszerszervező tulajdonságával kapcsolatosan is jelentkezett egy megszaladási jelenség. A rendszerszervező tulajdonság működése a százötvenes létszám alatt optimális. Antropológiai vizsgálatok szerint minden kultúrában megjelennek létszámarányos szerveződések (Dunbar 1996). Ezek legalsó szintje a páros, amelyben két ember kapcsolódik össze egy csoportban. Ilyen például a partnerkapcsolat, az anyagyermek kapcsolat, az idősebb gyermek-felnőtt, a páros munka és a baráti kapcsolat, amelynek funkciója a viselkedés finomfunkcióinak az összehangolása. Ez teszi lehetővé a párok intimitását vagy közös munkavégzését. A következő szint a családi csoport vagy a munkacsoport, amely 5-6 tagból áll és jellemzője az együtt gondolkodás a gyűjtögetés, a vadászat, a közös munka érdekében. A következő a banda, fős létszámmal és közös szociális identitással, amely együtt tartózkodik és alkalmas életének megszervezésére vagy valamilyen nagyobb munka, vállalkozás közös összehangolására. A valódi közösségek felső határaként megjelölt 150-es létszámot több, egymást jól ismerő, bizonyos feladatokra, ünnepekre egyesülő rokon bandák tagjai adják, amit az antropológusok nexus néven is emlegetnek, de ennyi volt az átlaglétszáma az első falvaknak is. A kisebb egységek között az átjárás, csatlakozás, elválás is lehetséges. Végül ismert a klán, mintegy 500 fővel, amelynek tagjai csak időnként jönnek össze, de megosztják információikat, esetenként erőforrásaikat is egymással, közös nyelvet beszélnek, vagy közös szubkultúrát alakítanak ki, közös szimbólumokkal. Ezek még nagyobb létszámú törzsekbe, szövetségekbe is tartozhatnak. A modern társadalmak finomszerkezete is mutatja ezeket a jellemző létszámokat, de ezek felett, fészkesen, elképesztő létszámú szerveződések is megjelentek. Az állam és a nemzet olyan kvázi közösségek, amelyek létszáma a sok százmilliót is elérheti. Ilyen nagy létszám mellett a közös akciók eleve lehetetlenné válnak, a közös hiedelmek lassan alakulnak ki, és elfogadottságuk ritkán magas fokú. A demokratikus államokban,

4 196 Csányi Vilmos, Miklósi Ádám eltekintve a helyi konstrukcióktól, közös konstrukció például a négyévenkénti választás. Gyengék a kötőerők és igencsak gyenge a hatásukra kialakuló hűség. A modern társadalmi organizációk ezért a hűséget kényszerekkel, erőszakkal helyettesítik. Az emberi szociális organizációk létszámainak elképesztő megnövekedése a történelem legutóbbi szakaszában tipikus megszaladási jelenség, amely ugyan lehetővé teszi, hogy nagyméretű emberpopulációk viszonylag békésen éljenek és szerveződjenek, de számos jelentős hátrányuk is van. EMBERI MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK: EGY BIOLÓGIAI ANALÓGIÁN ALAPULÓ MAGYARÁZAT A megszaladási jelenségek esetében kulcsfontosságú a két egymással kapcsolt, de részben függetlenül működő rendszer megléte. A klasszikus biológiai modellben ezt a szerepet a hímek között szelektáló nőstények preferenciája illetve a hímek jellegének megváltozása töltötte be. Vegyük észre, hogy mindkettő ugyanazon biológiai szerveződési szint részét képezi. A fentiekben úgy érveltünk, hogy az ember esetében a preferenciák átadásában a kulturális folyamatok játszanak fontos szerepet. Számos szerző az ember esetében a kulturális viselkedést külön evolúciós rendszer részeként értelmezi, amely a biológiai szerveződési szint felett áll (pl. Csányi 1988). Ha elfogadjuk ezt az érvelést, akkor könnyen értelmezhetővé válik a Fisher által leírt modell és az emberi megszaladási jelenségek összehasonlítása, és kiderül, hogy itt valójában analógiáról van szó. Az ember esetében a megszaladás lényegét képező függetlenség éppen úgy teljesül, hogy a megszalasztó rendszer működése egy magasabb szerveződési szinthez kötött. Amenynyiben sokak érvelése szerint a kultúra működésének saját szabályozó rendszere van (pl. lásd mémek evolúciója, Dawkins 2008), akkor könnyen feltehető, hogy ez a rendszer bizonyos mértékig érzéketlen lesz a megfutatott jelleg hordozójának pillanatnyi sorsa iránt. Más szóval, az ember által fenntartott kulturális rendszer működésére csak kevéssé fog visszahatni, hogy egy kulturálisan preferált jelleg vajon milyen hatást fejt ki hordozójára nézve. Így az emberi megszaladásokkal kapcsolatban is felvethető, hogy bizonyos körülmények között nagy veszélyt jelenthetnek fajunk túlélési esélyeit tekintve, hiszen az esetleges környezeti (szelekciós) változásokra a kulturális preferenciarendszer kevésbé lesz érzékeny. A fisheri modell és az emberi megszaladás további különbsége, hogy egyéb, szintén kulturálisan közvetített hatások miatt, a preferált jellegek hordozásából adódó hátrány az egyes ember esetében feltehetően kisebb. Míg a páva esetében a túl hosszú faroktollat öröklött hímek esetében nincs menekvés, addig az embernél léteznek kompenzációs mechanizmusok. Így a káros táplálékpreferencia esetén kialakuló elhízás vagy cukorbetegség gyógyszeresen kezelhető. Ne feledjük, hogy ez a lehetőség azonban csak az egyén szempontjából megnyugtató, hiszen nem biztos, hogy e jelleghordozók genetikai állományának túlélése a populáció szempontjából előnyös. Ráadásul az ilyen tompító megoldások sokszor igen költségesek, különösen a társadalom szintjén (lásd társadalombiztosítási rendszer fenntartásának költségei). Végül, lényeges különbség adódik abból, hogy az állatok esetében a megszaladás csak néhány jellegre korlátozódik, míg az embernél a kultúra működése komplex köl-

5 Humánetológia: az emberi viselkedés és az evolúciós megszaladási jelenségek 197 csönhatásokat eredményez. Így például a dominanciarangok megszaladása (pl. sztárok, politikusok ) a dominanciához kapcsolt egyéb preferenciákat is megszalasztja (pl. sztárok által fogyasztott táplálék). Szintén a kulturális átadás rugalmasságából következik, hogy időben és térben számos speciális ún. lokális megszaladásokkal találkozhatunk. Ilyen eset, amikor egyes korábban gazdaságilag kevéssé fejlett országban hirtelen bekövetkező fejlődés következtében megugrik a különbség a társadalmi hierarchia alján és tetején lévők között, ahogy ez a státusz-szimbólumok használatában illetve vagyoni különbségnövekedésben jól nyomon követhető. Az ember esetében megkülönböztethetünk ún. elsődleges megszaladási jelenségeket, amelyeknek nyilvánvaló a közvetlen biológiai alapjuk (pl. dominanciarang), illetve másodlagosakat, ahol a jelleget egy speciális kulturális ideafolyamat közvetíti (pl. pénzhalmozás). A megszaladások inicializálása A fentiekkel kapcsolatban joggal felvethető kritika, hogy a megszaladási modell leíró jellegű, prediktív ereje csekély. Ráadásul alaposabb körültekintés majdnem minden emberi viselkedéssel kapcsolatban felvetheti a megszaladás lehetőségét. Vajon van-e olyan morfológiai vagy viselkedési jelleg, amely még nem esett áldozatul a megszaladásnak. Mielőtt e kérdésre válaszolnánk, érdemes még egyszer szemügyre venni a korlátok kérdését. A korlátok tekintetében az előfeltétel kettős. Egyrészt meg kell jelennie a preferenciának, illetve fel kell gyorsulni az átadásnak, másrészt csökkennie kell (vagy megszűnni) a jellegre mutatott szelekciónak. Az előbbi a kulturális folyamatokra vonatkozik, az utóbbi pedig környezeti, illetve technikai-gazdasági (pl. tápanyagtermelés növelése vagy szociális-kulturális (pl. hagyományos csoportszerkezet felbomlása globalizáció) jelenségekre. A korlát bármelyikének megváltozása beindíthatja a megszaladást, együttes változásuk pedig még inkább gyorsító hatású. Amíg nem volt könnyen kiaknázható cukorforrás, nem álltak rendelkezésre nagy mennyiségben drogok, zárt, viszonylag kisebb csoportokban élt az ember, addig az édesség- és drogfogyasztás vagy a dominanciarang megszaladása nem vagy csak csekély mértékben volt lehetséges, hiába működött már akkor is az átadás genetikai vagy szociális mechanizmusa. A korlátok megszűnése azonban ma mindegyik jelleg megszaladásához vezetett. Sajnos, mint minden evolúciós folyamat esetében, a megszaladási jellegeknél is nehéz a pontos időbeli lefolyás elemzése, s különösen nehéz megtalálni a kezdet pontos idejét. Ennek értelmében visszafelé haladva nehéz lesz egyértelmű bizonyítékot találni az elképzelés helyességére, annak ellenére, hogy sejtjük, minden egyes megszaladási jelenségnek külön egyedi története van. Meglepő módon a megoldás talán egy még nehezebb út választásában rejlik, tekintve, hogy a jövőről még nehezebb képet alkotni, mint a múltról. Ennek ellenére a modellünkből következik, hogy egy adott korlát megszűnésével a rendszer többé-kevésbé automatikusan beindítja a megszaladást. Ha a kutatók folyamatosan figyelik, hogy a kulturális-gazdasági változások milyen korlátokat érintenek, akkor bizonyos feltételekkel megjósolható a megszaladás bekövetkezése. A jóslások beválása nemcsak elméleti

6 198 Csányi Vilmos, Miklósi Ádám szempontból érdekes, hanem azért is, mert adott esetben jobban fel lehet készülni egyes megszaladási jelenségek káros hatásának kivédésére. Fontos, hogy a korlátok mindkét típusára figyeljünk, és nem csak a jellegre vonatkozó szelekciós hatást csökkentő környezeti-gazdasági korlátokat vegyük figyelembe, hanem a preferencia átadására vonatkozókat is (pl. internet). Ilyen értelemben érdekes lehet megfigyelni, milyen megszaladási folyamatokat indíthat be pl. a lassan terjedő arc és testplasztika vagy az éppen vitatott genetikai tesztelések a megszületendő gyerekek szűrésére. Egy további várható megszaladási jelenség a jelenleg is zajló informatikai forradalommal kapcsolatos. Az ember biológiai-evolúciós hátteréből adódóan folyamatos kapcsolatot tart csoporttársaival. Míg a csimpánzősöknél ezt a feladatot a testi érintkezés egy speciális formája, a kurkászás látta el, addig a nyelvi képesség megjelenésével a beszéd töltötte be ezt a szerepet (Csányi 1999). Ez utóbbi előnye, hogy a csoportban beszélgetve egyszerre lehetett több társsal is kapcsolatot tartani. Az utóbbi időben a csoportok számának és méretének növekedésével ezek a lehetőségek beszűkültek, mivel a közvetlen kommunikációra nem nyílt lehetőség. A levelezés illetve a (vezetékes) telefonálás csak kismértékben volt képes lépest tartani az ember kapcsolattartási igényével. Az utóbbi tíz év robbanása, hogy újfajta lehetőségek jelentek meg, mint a mobil telefon, a több emberrel folytatott párhuzamos internetes csettelés és skypolás. Az új technológia révén az ember szinte bármikor képes felvenni a kapcsolatot a csoport tagjaival. A kapcsolattartás biológiai igénye, amely azonban a kommunikáció tartalmát tekintve igencsak szegényes, könnyen megszalad, ami azt jelenti, hogy aránytalanul sok emberrel tartunk fenn egy szükségszerűen szegényes kapcsolatot. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy mindez hogyan hat ez emberek közötti kapcsolatok alakulására. A lehetséges megoldások keresése Természetesen az általunk megszaladási jelenségként leírt folyamatok konkrét hatásaira előbb-utóbb az emberek is felfigyelnek. Így, bár a helyi körülményektől függően különböző mértékben, de az egész emberiséget érintő, nagy veszélyek között szerepel az elhízás, a drogfogyasztás, a prostitúció. Sajnos a jelenségek komplex volta és a hatalmas szakirodalom miatt nem vállalkozhatunk arra, hogy részletesen elemezzük a lehetséges megoldások módszereit, így csak 1-2 lényeges momentumra hívjuk fel a figyelmet. Egy probléma észlelésekor a társadalom általában a rövid távú megoldást választja, és meglehetősen érzéketlen a hosszabb távú problémákra, illetve a jelenség beágyazottságára. Így például hatalmas összeget költünk az elhízás következtében megnőtt cukorbetegség gyógyítására, illetve az ezzel kapcsolatos kutatásokra. A prostitúció esetében megoldásként szerepel a jelenség társadalmi-gazdasági fokozott kontrolljára való törekvés (pl. bordélyházak) vagy éppen a szigorú tiltás. Az ilyen beavatkozások hatékonysága azonban vitatható, hiszen csak a környezeti korlátot változtatják, amely mellett a folyamat újabb egyensúlyi pontokat vehet fel. Érdemes azonban megjegyezni, hogy épp a két utóbbi példa esetében a korlát változása ellenkező irányú. A prostitúció ellenőrzése bizonyos mértékig kordába szoríthatja a jelenséget. A cukorbetegség esetében viszont ún. relaxált szelekcióval találkozunk, ami azt jelenti, hogy a megszaladás következében költségessé váló jellegre (elhízás) csökkenő szelekció hat. Mindez könynyen megnövelheti a megszaladás rátáját, hiszen a rendszer sokkal magasabb értékű

7 Humánetológia: az emberi viselkedés és az evolúciós megszaladási jelenségek 199 jelleget is képes tolerálni. Így ez a megoldás inkább növeli, mintsem csökkenti a megszaladási jelenséget. Ebből a szempontból valódi korlátozó tényezőt az jelentene, ha a magas cukor- és zsírtartalmú tápanyagokat megadóztatnák a dohánytermékekhez hasonlóan. (Ez azonban nem feltétlenül a kizárólagosan jó megoldás!) Alternatív megoldásnak kínálkozik a rendszert a preferencia irányából megváltoztatni. Más szóval elképzelhető, hogy olyan mutáns egyedeket helyezünk el a populációban, akik ellenkező preferenciával rendelkeznek. Természetesen ebben az irányban is tapasztalható elmozdulás. Az egészséges életmódra nevelő önjelöltek és a hivatalos politika által is támogatott mozgalmak egész sora igyekszik nevelni a népet, felhívva a figyelmet az elhízás, a drogfogyasztás, a prostitúció stb. veszélyeire. Sajnos a korábban leírtak miatt az ilyen mutánsok átütő hatása egy megszaladt rendszerben igencsak megkérdőjelezhető. Már a jóval egyszerűbb szerkezetű fisheri modellben is kiderült, az ilyen mutánsok hosszabb-rövidebb távon kihalásra vannak ítélve. (A piac törvényei azonban mindig újabb és újabb próbálkozókat hoznak a felszínre.) A megszaladási modellnek egyik legfontosabb tanulsága, hogy az ilyen hatás alá került jelleg óriási tehetetlenséggel rendelkezik, és a folyamatok leállítása a pozitív visszacsatolásban lévő rendszerek komponenseinek változtatásával nem lehetséges, és mérsékelni is csak mértékkel lehet. Ilyen esetekben az egyedüli megoldás, hogy az egész rendszert egy magasabb szintű külső korlátozó rendszer részéve tesszük, amely negatív visszacsatoláson keresztül hat. Extrém illetve végzetes esetben ez maga a kihalási folyamat lehet, de az ember esetében elképzelhető, hogy létezik más mód is. Amíg valamilyen hasonló, a kulturális folyamatokat felülről szabályozó rendszer meg nem jelenik, érdemes tovább vizsgálni a megszaladási rendszer egyes elemeinek dinamikáját, és talán ezek ismeretében megtervezhető egy hatékonyabb eljárás a lassan teljesen egységes kultúrába szerveződő emberiség megszaladási folyamatainak korlátozására, egyfajta globális szabályozás formájában. Ennek első lépése a már most is zajló megszaladási jelenségek rövid elemző áttekintése a fenti szempontok figyelembevételével. A METABOLIKUS SZINDRÓMA ÉS A 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZ MEGSZALADÁSA Az emberiséget korábban rendszeresen sújtó fertőzőbetegség-járványokat a XX. század közepéig lényegében sikerült felszámolni. Ezt követően azonban rövid időn belül újabb, nem fertőző, de az egész világra kiterjedő járvány (epidémia) jelent meg, a metabolikus szindróma és társbetegsége a 2-es típusú diabétesz. Ennek oka, hogy a tudományos és technikai haladás révén olyan alapvető változások következtek be az emberiség egyre nagyobb hányadának az életkörülményeiben, melyekre úgy tűnik az évmilliók alatt kifejlődött emberi szervezet nem volt képes, nem képes adekvát választ adni. A metabolikus szindróma a hasra lokalizálódó elhízással kezdődik, melyhez vérzsírrendellenességek, magas vérnyomás és később cukorbetegség társul. A probléma lényege abban rejlik, hogy a szindrómában egyesül a szív- és érrendszeri betegségek csaknem összes kockázati tényezője, tehát következményeit tekintve alig vagy egyáltalán nem kezelhető népegészségügyi problémák sorát vonja maga után.

8 200 Csányi Vilmos, Miklósi Ádám A metabolikus szindróma és a 2-es típusú diabétesz rohamosan terjed a világon. Először a fejlett országokban tízszereződött meg, jelenleg viszont és főként a jövőben a betegek többségét a fejlődő országok lakossága között kell keresni. Mindkét esetben az alapvető ok az ember által elfogyasztott táplálék mennyiségében és minőségében bekövetkezett változásban keresendő. Míg az emberiség korai történetében a táplálék korlátozó tényezőként szerepelt, addig a mezőgazdaság előretörésével a neolitikumtól kezdve nemcsak mennyiségi, hanem minőségi változások is az előtérbe kerültek, hiszen az újabb ipari feldolgozási technológiák révén megnőtt a táplálék energiatartalma. 1. (a) ábra. A CUKORFOGYASZTÁS VÁLTOZÁSA Jól láthatóak az ábrán az országok közötti igen nagy eltérések, illetve, hogy míg a fejlettebb országok esetében a fogyasztás stabilizálódott, addig a fejlődőkre növekvő fogyasztás jellemző. 1. (b) ábra. A CUKORFOGYASZTÁS VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON

9 Humánetológia: az emberi viselkedés és az evolúciós megszaladási jelenségek 201 A magyarországi lakosság cukorfogyasztása az utóbbi több mint 150 évben megszázszorozódott (Kisbán 1987 alapján). A táplálék és az életmód jellegének párhuzamos megváltozása A gyűjtögető-halászó-vadászó népesség táplálkozásában domináltak a szénhidrátok és meghatározó volt a keményítő aránya. Ennél lényegesen kevesebb volt a fehérje és még kevesebb a zsiradék. Ezek pontos aránya régiónként különbözött ugyan, de kb %-ot tett ki a fehérje és a zsiradék és 60%-ot az igen alacsony feldolgozottságú vagy teljesen natúr szénhidrát. Nagyon magas volt az étrend növényi rosttartalma. Ezenfelül a táplálék megszerzése, illetve feldolgozása igen sok és rendszeres fizikai aktivitással (energiabefektetés) járt. A mezőgazdasággal foglalkozó népesség táplálkozási szokásai módosultak, melyben meghatározó szerepet játszottak a rendelkezésre álló gabonafajták és az állattenyésztés. Továbbra is igen magas maradt, sőt növekedett kb. 70%-ra a keményítő aránya, részben maradtak a rostdús egyéb szénhidrátforrások (zöld növények, gyümölcs), viszonylag csökkent a zsiradék és fehérje fogyasztás 15-15%-ra és a XIX. században megjelent az étrendben, igaz kis mennyiségben, a cukor. Ami azonban a gyűjtögetőhalászó-vadászó népességhez viszonyítva azonos maradt, az a rendkívül intenzív, egész életen át tartó fizikai aktivitás. Az ipari társadalmakban alapvető változás következett be az életvitelben, annak mind táplálkozási vonatkozásában, mind pedig a népesség fizikai aktivitásában. A tápanyagok összetétele, egymáshoz viszonyított aránya jelentősen módosult: csökkent a szénhidrátok aránya kb. 40%-ra, ezen belül is fő keményítőforrássá a finomlisztből készült élelmiszerek léptek elő, viszont drasztikusan nőtt a cukor és cukorral készült édesáruk fogyasztása és egyidejűleg jelentősen csökkent a növényi rostok bevitele. Csökkent a növényi-, de növekedett az állati eredetű fehérje fogyasztása és ugrásszerűen nőtt a zsiradékok bevitele. Átstrukturálódott az élelmiszerválaszték: Az élelmiszerek fajtái, száma korábban soha nem tapasztalt módon megnőtt: túlnyomó többségük gyakorlatilag elvesztette kapcsolatát az eredeti természetes alapanyaggal, gyári úton kerülnek előállításra módosított alapanyagokból, egyre több adalékanyaggal, mesterséges aromákkal. Mindez egyúttal az esetek túlnyomó többségében megnövelte az élelmiszerek energiasűrűségét és megkönnyítette a szinte észrevétlen túlzott energiabevitelt. Tipikus példái ennek a gyorséttermi (ún. fast-food ) hálózatok, melyek kínálatában szinte semmilyen természetes élelmiszer nem szerepel, a hús bizonytalan összetételű, az aromák mesterségesek, a ketchup nem látott paradicsomot, viszont a választék minden egyes darabja egy-egy kalóriabomba. Az ipari országokban és ez alól ma már a mediterrán országok sem számítanak kivételnek ezen élelmiszerek kora gyermekkortól kezdődő fogyasztása nagyon hamar egy életre szóló függőség kialakulásához vezet, ennek minden nem kívánatos következményével (itt utalunk a metabolikus szindrómára) együtt. Fizikai aktivitásból fi zikai inaktivitás. Az étkezés-váltással nagyságrendileg azonos fontosságú szerepet tölt be az emberek túlnyomó többsége esetében az életvitel fizikai szempontból inaktívvá válása. Ennek csak egyik összetevője a motorizáció, a gépkocsival történő közlekedés és a tömegközlekedés. A másik a háztartások teljes gépesítése,

10 202 Csányi Vilmos, Miklósi Ádám mely Európában közel 40 éve egyre kifejezettebben csökkenti az otthoni aktivitást, a harmadik és talán legkifejezettebb hatást gyakorló tény az elektronizáció, a televízió és a számítógép szinte korlátlanná váló uralma a fizikai aktivitás felett. Ez ellen szinte semmilyen érdemi ellenhatást nem képez a szabadidő aktív eltöltése, ugyanis amíg egy óra intenzív sportolás és ennél többre naponta igen keveseknek futja átlagban kcal elégetését jelenti, addig a napi 5-10 órás üldögélő életmód melletti nassolással ennek a kétszeresével képes bárki megterhelni szervezetét. A gyorsan fejlődő és fejlett országok lakossága jóval kevesebb időt tölt mozgással, mint amennyire testsúlynövekedésének megakadályozásához szüksége lenne és ugyanakkor naponta több száz, esetenként ezret is meghaladó kcal-val többet vesz fel a kívántnál. A metabolikus szindróma és 2-es típusú diabétesz szociológiai vonatkozásai Már az eddigiek során is kitűnt, hogy a városlakók között magasabb a kövérek és a metabolikus szindróma által fenyegettek aránya, mint a vidéken lakók körében, de ez egyre inkább csak az életvitelben igen nagy különbséget mutató fejlődő országokra érvényes. Sem Amerikában, sem Európában, így hazánkban sem észlelhető ez a különbség, amely nem nevezhető szociológiainak. Egy azonos lakóterületen belül viszont érzékelhető különbséget mutatnak az adatok a társadalmi, anyagi helyzet, valamint az iskolai végzettség függvényében. Mindenütt az alacsonyan kvalifi kált, rosszabb anyagi helyzetben lévők között több a metabolikus szindrómás személy. Az Egyesült Államokban szoros pozitív összefüggést találtak a metabolikus szindróma gyakorisága és a lakóterületen belüli gyorséttermek, ugyanígy a környéken található bevásárló központok száma között, viszont negatív a kapcsolat a területen lévő zöldségüzletek és a metabolikus szindróma között. Egy legújabb vizsgálat arra utal, hogy a metabolikus szindrómások baráti körében kiemelkedően sok a hasonló súlycsoportba tartozó személy, tehát egyrészről érvényesül a similis simili gaudet (hasonló hasonlónak örül) elve, másrészt ez az egy-egy társaságon belüliek között meglévő hasonló étkezési, életmódbeli gyakorlatra utal. A múlt század első felében mind az akkor legfejlettebb országokban, mind a fejletlen országokban érvényes volt az a megfigyelés, hogy a társadalmi hierarchia csúcsán lévők között sokkal gyakoribbak a kövérek és a cukorbetegek, mint az alacsony néposztálybeliek soraiban (lásd a korabeli kövér bankár, kövér pap gyakori ábrázolásait). Akkortájt Indiában kizárólag az uralkodó osztályhoz tartozó indiaiak körében fordult elő a cukorbetegség: Egy korabeli mondás szerint, ami az angol nemesek számára a köszvény, az az indiai maharadzsák számára a cukorbetegség. Ami azonban korábban a legjobban élők kiváltsága volt, évszázad múltán az energiadúsabb táplálékhoz való nagyobb mértékű hozzáférés megszaladása révén százmilliók számára vált az életet fenyegető realitássá. A 2-es típusú cukorbetegség ma már egyre gyakrabban gyermekkorban kezdődik, különösen Japánban, az Egyesült Államokban a Csendes-óceáni-szigeteken és az Egyesült Királyságban. E helyeken a gyermekkori 2-es típusú diabétesz előfordulása meghaladja az 1-es típusú cukorbetegségét: Az új cukorbeteg gyerekek 80%-a 2-es típusú, ami az közöttihez képest között megduplázódott. Ez egyértelműen a globalizáció és az iparosodás rovására írandó és az ülő életmód és a vele járó

11 Humánetológia: az emberi viselkedés és az evolúciós megszaladási jelenségek 203 elhízás következménye. Ezen túlmenően a más életkorú populációk esetében fontos szempont, hogy amíg a kaukázusi népességben a 2-es típusú diabétesz gyakran tünetmentesen az ötvenes életévekben kezdődik, addig a Csendes-óceáni szigetvilágban és más magas prevalenciájú népcsoportoknál, mint Dél-Ázsiában, a kezdet egyre alacsonyabb korúak felé tolódik és főként a év közötti egyéneket érinti. Ennek a ténynek rendkívüli jelentősége van a társadalmakra nézve mind a munkaképes korú népesség megbetegedése, ennek minden egészségügyi és produktivitásbeli konzekvenciájával, mind amilyen az idő előtti megbetegedések, a korai halálozás és a negatív hatás a termékenységre és a reprodukcióra. A legfrissebb adatok szerint a szindróma által érintettek száma millió közé tehető, ezen belül a 2-es típusú cukorbetegek száma 250 millió, mely a következő 15 évben 50%-kal nőhet. A klinikai vizsgálatok eredményéből levonható következtetések A metabolikus szindróma/2-es típusú cukorbetegség megelőzhető, de a megelőzés szintje össztársadalmi méretű kell, hogy legyen, azaz csak egy-egy országra kiterjedő komplex eszközrendszer alkalmazásával kecsegtethet eredménnyel, amely egyértelmű célokat fogalmaz meg és kiterjed a társadalom minden rétegére. 1) Az egészséges életvitelre történő oktatás ( egészségtan ) minden szinten az óvodától a felsőoktatásig. Ez csak abban az esetben lehet hatékony, ha az oktatás párosul az egészséges intézeti étkeztetéssel és a rendszeres fizikai aktivitással (emelt számú tornaórák, össztársadalmi tömegsport-lehetőségek megteremtése). 2) A rendszeres és folyamatos egészségnevelés bevezetése a tömegkommunikációba, elsősorban az elektronikus médiába. Megkísérelendő ellensúlyozni a legalább 90%-ban egészségre káros élelmiszerek reklámozását, illetve kísérletet kell tenni e reklámok korlátozására. 3) A nemzeti mezőgazdaság megerősítése, patrióta mezőgazdaság-politika a helyi termelők termékeinek preferálása, a gazdák tulajdonában lévő feldolgozó- és értékesítési láncok megteremtése, annak a célnak a kitűzése, hogy az élelmiszerek legalább 90%-a helyi termék legyen. Leginkább a hazai élelmiszereken, azok biztonságosságán alapuló néptáplálkozás alapján valósítható meg az egészséges táplálkozás. Ez Magyarországon ugyanúgy elérhető (lenne), mint pl. Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Dániában vagy Franciaországban. 4) A folyamatos, rendszeres egészség-szűrővizsgálatok összekapcsolása a minden szinten történő egészségneveléssel, a lakosság egészségtudatának fokozása, olyan társadalmi környezet megteremtése, melyben kiemelt helyet foglal el az egészség, annak megőrzése és ennek érdekében az egészséges táplálkozás és a rendszeres fizikai aktivitás preferálása. 5) Maximális erőfeszítések kormányzati szinten a káros globalizációs hatások lehetőség szerinti minimalizálására, ellensúlyozására. Mindezen eszközök létrehozásához és a célkitűzések megvalósításához legalább 4-5 kormányzati cikluson átívelő folyamatos, nemzeti jövő iránt elkötelezett kormányzati politika, maximálisan patrióta gazdaságpolitika, és a megfelelő eszközrendszer pénzügyi feltételeinek a gazdasági lehetőségeken belüli maximális biztosítása szükséges, annak tudatában is, hogy később e befektetések a megelőzhető betegségek

12 204 Csányi Vilmos, Miklósi Ádám költségének csökkentése révén megtérülnek, de erre legalább évet kell várni. Fontos azonban megjegyezni, hogy mindezen erőfeszítések nélkül ugyanilyen időtávlatban a megfelelő minőségű és mennyiségű egészséges munkaerő hiányában a nemzetgazdaság összeomlik. Az idő tehát sürget. E szempontból az elmúlt 60 év, beleértve a mögöttünk lévő 18-at a rövid időre felvillanó pozitív elmozdulásokat leszámítva, teljességgel elvesztegetett időnek bizonyult. Eddig minden a vázolt törekvések ellen dolgozott és pillanatnyilag is ez a helyzet. Ha nagyon rövid időn belül alapvető változások nem következnek be, a helyzet javításának lehetősége rohamosan csökken és legalábbis számunkra, magyarok számára a jövő kapui bezárulnak. A PROSTITÚCIÓ MINT MEGSZALADÁSI JELENSÉG Az emberi párválasztásban a biológiai tényezők szerepe mellett egyre nagyobb jelentőséget kapnak az adott társadalom választott értékpreferenciái: erő, hatalom és gazdasági érdekek. Mindezek támogatására a hatalom és a vallás a maguk eszközrendszerével (törvények, szokások, előírások, rítusok stb.) a párválasztás, a család értékei kialakításának szolgálatába áll (Buss 2003). A család mint a legkisebb társadalmi egység kialakulásának módjai változóak az evolúció során. A férfi és nő házassága a családnak olyan intézményesült formája, melynek alapja és célja a hosszú távú gazdasági társulás, az utódok felnevelése. Az ember evolúciós múltjában megjelenő különböző párkapcsolati (családi illetve házassági) formák (egy- vagy többnejűség, többférjűség) igazolják, hogy az emberi párválasztás flexibilisen változhat. Ennek részben az lehet az oka, hogy az egész Földön fokozatosan elterjedő embernek a legkülönfélébb környezetekhez kellett alkalmazkodnia. Az együttélési formák függetlenek a szexuális beállítódástól, azok kizárólag társadalmi, gazdasági, demográfiai, kulturális, biopolitikai hozadékok. A házassági formákat a demográfiai szükség is módosította, a férfi vagy nőhiány, illetve többlet is szabályozta (Gangestad, Simpson 2000). A prostitúció intézménye szinte egyidejű a házasság kialakulásával, nem lehet külön tárgyalni, együtt alkotják az egységes egészet, amely különböző indokból jön létre, de mindkettő a szexus által nyeri el létjogosultságát. A prostitúció mindig a városokban alakult ki. (Pejoratív jellegű elkülönítése a vándorló népeknél még ismeretlen.) A prostitúció mindenkori állapota hűen tükrözi a városok rétegezettségének mértékét, az alkalmankénti kereset-kiegészítéstől a társadalmi rangot jelentő heterizmusig, valamint az ezt követő szabályozást, a társadalom törvényes védekezési formáját. A prostitúciós megszaladási jelenség, amely nem új típusú kulturális evolúciós változás, több ezer éves struktúrájához képest alaposan megváltozott az utóbbi évben a szerkezetét, mennyiségét, a társadalmi jelenlétét és súlyát illetően. A XIX. század végén a prostitúció új szerkezeti formában, nagyipari méreteket öltve tömegesség vált és populációs szintre lépett, amihez hozzájárult a metropoliszok ugrásszerű fejlődése, a vendéglátó- és szexipar együttes fejlődése. A prostitúció, mint intézmény, hasonlóan nagyipari jelleget kezdett ölteni, szervezése, működése, rétegeződése a kor kihívásainak és szerkezetének megfelelően alakult (Foucault 1996).

13 Humánetológia: az emberi viselkedés és az evolúciós megszaladási jelenségek (a) ábra. A PROSTITUÁLTAK ARÁNYA A LAKOSSÁGBAN 2. (b) ábra. A KÜLFÖLDIEK ARÁNYA A PROSTITUÁLTAK KÖZÖTT A prostituáltak százalékos aránya a lakossághoz képest meglehetősen változatosan alakul, különösen igaz ez a külföldi prostituáltak arányára (b), akik feltehetően még nagyobb kizsákmányolásnak vannak kitéve (EURORAP alapján). Prostitúció egyéni szinten A világon a legtöbb prostituált az alsó szegény rétegből kerül ki, s mintegy megélhetési karrierként választják a prostitúciót, mint számukra egyetlen, könnyen elérhető lehetőséget. Azonban ennek az egyszerűnek és könnyűnek vélt karriernek sosincs happy

14 206 Csányi Vilmos, Miklósi Ádám endje. Csak a hollywoodi mesefilmekben villan fel a kitörés rózsaszínű lehetősége, mint pl. a Pretty women c. filmben a gazdag férfi, a luxus élet és a tanulás választása az utcai prostitúció helyett (Forrai 2003). Egyik oka lehet e karriernek az alacsony iskolázottság miatti kiszorulás a munkaerőpiacról. De a szétzilált családi kapcsolatok is motiválhatják. Nemzetközi felmérések alapján a prostituáltak mintegy 70-80%-a gyermekkorában szexuális erőszak áldozata. A családban élő gyermekek közül minden 5. lány és minden 10. fiú élt át szexuális erőszakot. Így érthető, hogy a saját teste devalválódik, szinte választott megosztottságban él az értéktelennek tartott testével és a rejtett lelkével. Nem véletlen, hogy a prostituált sose csókolózik klienseivel, mivel a száj nemcsak egy egyszerű testbemeneti nyílás, az emésztő traktus bevezető szakasza, hanem a beszéd, a tudat és a lélek kapuja is. Ezt már nem lehet megfizetni, ez a privát területe, melyet erősen véd idegen betolakodóktól, a klienstől. De vannak olyanok is, akiket becsapva, érzelmeket színlelve kerítenek be a prostitúciós karrierre. Számtalan ilyen módszer, pszichés hadviselési forma működik, mint bekerítési technika. A lényege a minél fiatalabb kor, hiszékenység, döntésképtelenség, a családtól való elszakadás és elszakítás, többszörösen kiszolgáltatott helyzet előállítása, lakóhelytől való izolálás akár országon belül, akár országon kívül. Külföldre kerülés, a hivatalos iratok visszatartása, ellopása, fogva tartás, nyelv- és helyismeret hiánya, erőszak, és az egyéni akarat megtörésén túl, lehetőleg videófelvétel készítése az erőszakos aktusról, amivel a továbbiakban zsarolhatóvá válik az áldozat ( Elküdjük a szüleidnek, az iskolába, a munkahelyedre, stb. ). A droghoz való hozzászoktatás is a függőségi helyzet egyik előállítási módszere. A női prostituáltak, ha futtatóval dolgoznak, nem használhatnak komoly drogokat, csak gyorsítókat, ugyanis a cél a hosszú időn át folyamatosan végzett munka (a drog használata pedig rontja az üzlet, a forgalom menetét és hatékonyságát). Szerepet játszik még a kortársnyomás, a könnyű, csábító munka lehetősége (hostess), a média hatása, a káprázatos jövőkép tömeges elterjedése: kifutó, film, szép ruhák, csillogás, pénz, gazdagság képe. Felhasználás egyéni szinten Ne feledkezzünk meg a kliensről, aki körül forog az egész szexipar. Az egyetlen pénzforrás, fizetőképes megrendelő a globális hálózatban, aki eltart mindenkit. A felhasználók 99,99%-ban férfiak, akik egyébként nem elvetemült gazemberek, hanem akár a legjobb férjek, családapák, testvérek és jó szülők drága gyermekei. Az egyéni motivációs tényezők közé tartozik az alkalmi biológiai szexpartner-választás, a vadászat, a legyőzés játéka, de inkább az önbizalom hiánya, a szexuális gátlások oldása, a szexuális jártasság csiszolásának vágya, az egyszeri, gondtalan, előzmények és következmények nélküli szex vásárlása. Nem kell udvarolni, virágot vinni, suta randevúra hívni a partnert, násztáncot lejteni, és félni az esetleges visszautasítástól, az el nem fogadásától, viszont menő, tapasztalt szex-csinálóvá lehet válni, valódi vagy vélt jártasságra, készségre és képességre szert tenni, a szégyent levetkőzni, és nagyon maszkulinnak/ férfiasnak látszani a többiek előtt. A kapcsolat kizárólag az aktusra, a kliens izgatottsága miatt nagyon rövid időre korlátozódik. Az aktus előtt és után az ismeretlenségbe merülő alkalmi szexpartnerrel

15 Humánetológia: az emberi viselkedés és az evolúciós megszaladási jelenségek 207 egyszerű a rövid biológiai kapcsolat, megtöltve mindazokkal a tudati képzetekkel, melyeket a kliens belegondol. Itt nem a szerelem, az erotika művészetének magas fokáról, a partnerek egymás kedvéért megtanult és alkalmazott, elnyújtott, közös, egyidejű orgazmusáról van szó, hanem a férfi szexuális stresszoldásáról. Mivel tudjuk, hogy a legfontosabb nemi szervünk az agyunk, mindazokkal a képekkel és asszociációkkal, ami mindenkinek egyéni, megszámlálhatatlan képzeletbeli erőszak-agresszió is jelen van e fizetett szexszolgáltatásban. A pénzben benne van a megalázás, a gyakori fizikai erőszak, ami még akkor is hatalommal való visszaélést, erőszakot jelent, ha beleegyezéssel történik. Gyakran előfordul, hogy a kliensek visszajárók lesznek, mely biztos anyagi forrása a prostituáltaknak. E helyzet már kicsit bizalmasabb, kevésbé kell félni az ismeretlen veszélyektől (bántalmazás, pénz nélküli lelépés stb.), valamint a megelégedettség és a kötődés illúzióját keltheti a kliensben. Gyakran szexuálterápiás feladatot ró ez a prostituáltra. Kialakul egy ún. kapcsolat, melybe bármit belegondolhat a kliens elfogadást, kötődést, szerelmet, megmentést, kizárólagos használatot, de a prostituált részéről ez szigorú üzlet. A megelőzésben három szinten lehet beavatkozni: a folyamat elkezdésének megakadályozásával, a folyamatban már benne lévők támogatásával, a rájuk ható ártalmak csökkentésével (harm reduction), és a folyamatot elhagyók, kilépők, különböző betegségben szenvedők gyógyításával, rehabilitációjával, valamint reintegrá ciójával. Az Európai Unió olyan nagy hálózatokat működtető programokat támogat, melyek a már meglévő jelenségeket, ártalmakat próbálják kezelni, mint pl. a migráció, a prostitúció és az STD fertőzések, ezen belül a HIV/AIDS terjedésének megállítása (Forrai 2006). 1) Az AIDS & Mobility Europe-program célja, hogy kiegyenlítse a különböző nemzeti egészségügyi szakemberek, szakmapolitikusok és civil szervezetek szakértelmét, gyakorlatát és Európa-szerte elterjessze a megfelelő információkat, különös figyelemmel a menekülők, a migránsok, a menhelyen élők körülményeire, de mindenekelőtt a fiatal korosztályra. Mind a 26 országból egy-egy, nemzeti szinten központi szerepet játszó, civil szervezet jelenti a hidat. Magyarországról a Sex Educatio Kiemelten Közhasznú Alapítvány végzi e feladatot 2000 óta. 2) Az International Foundation: European Network for HIV/STI Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers-hálózat célja, hogy az Európán keresztül vándorló, különböző nemzetiségű prostituáltakat megsegítse, kiszolgáltatottságukat csökkentse, valamint közreműködik az esélyegyenlőség megteremtésében, az emberi jogok elérésében, a prostituáltak szociális és egészségügyi ellátásának megszervezésében. Mind a 26 országban nemzeti munkacsoportban civil szervezet dolgozik. Magyarországról a Sex Educatio Kiemelten Közhasznú Alapítvány végzi e feladatot 1998-tól. 3) A Fenaret-program sorstárs-kortárs önsegítése a prostituáltaknak. Az önsegítő csoportok modellértékű, más országokban működő, szolgáltatási hálózatok vállalkozókká vált prostituáltak számára. A különleges projekt az áruba bocsátott és kizsákmányolt bevándorló nők védelmére és egyenjogúságuk kivívására, egészségügyi védelmére szerveződött.

16 208 Csányi Vilmos, Miklósi Ádám A MEGSZALADÁS JELENSÉGÉNEK SZEREPE AZ ADDIKTOLÓGIAI ZAVAROK ÉRTELMEZÉSÉBEN Egyes kutatások jól jelzik, hogy az ember gyümölcsevő őseinél kialakult az átlagosnál magasabb tápanyagértékkel bíró erjedő gyümölcsök iránti preferencia, mely e gyümölcsök alkoholtartalma miatt együtt kellett, hogy járjon olyan mechanizmusok megjelenésével, amelyek az alacsony dózisú, de krónikus alkoholbevitelt a szervezet előnyére hasznosítják. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a legtöbb pszichoaktív anyag agyi mechanizmuson, a mezolimbikus jutalmazó rendszerben történő dopaminfelszabaduláson keresztül fejti ki megerősítő hatását, amely emellett, az embert (és őseit) érő legkülönbözőbb természetes jutalmak (táplálkozás, szexualitás, intimitás, szociális jutalmak stb.) pozitív megerősítő hatását is közvetíti (Demetrovics 2000). Ezen jutalmazó rendszeren keresztül közvetítődnek mindazok a hatások, amelyek a rátermettség növelésének lehetőségével kecsegtetnek, s ily módon e rendszer pszichoaktív szerekkel történő ingerlése olyan hamis jelet ad az ember számára, mintha e szerek használata is evolúciós előnnyel járna. Többek között e mechanizmusok jelentik a droghasználat evolúciós hátterét, s szolgálnak magyarázatul arra, hogy az ember miért keresi ezeknek a szereknek a használatát. Hogy a pszichoaktív szerek használata mégsem terjedt el drámaian az elmúlt évtizedekig (az alkohol esetében néhány évszázaddal ezelőttig) az elsősorban azoknak a szabályoknak köszönhető, amelyeket az emberi kultúrák a droghasználat kontrollált keretek között tartása érdekében alakítottak ki. Miközben szinte valamennyi tradicionális kultúra használ pszichoaktív szereket, ezek fogyasztásának valamennyi aspektusát (ki, mikor, milyen céllal, milyen szert használhat stb.) olyan kulturális szabályozók kontrollálják, amelyek megelőzik a használat megszaladását. A hozzáférhetőség mellett e kontrollfunkciók magyarázzák, hogy a hagyományos kultúrákban a megszaladás jelensége nem fordul elő. A modern társadalomban azonban e kulturális szabályozók meggyengülésének, eltűnésének, valamint a külső környezeti feltételek megváltozásának következtében a pszichoaktív szerek használatának megszaladása figyelhető meg. Ehhez a megszaladáshoz nagyban hozzájárul a drogok hozzáférhetőségének jelentős bővülése, lényegé- 3. (a) ábra. AZ ILLEGÁLIS DROGOK MENNYISÉGÉNEK VÁLTOZÁSA VILÁGVISZONYLATBAN

17 Humánetológia: az emberi viselkedés és az evolúciós megszaladási jelenségek (b) ábra. AZ ELKOBZOTT KÁBÍTÓSZER MENNYISÉGE VILÁGVISZONYLATBAN ben korlátlan hozzáférésük kialakulása a XX. végére, a társadalmi kontrollfunkciók meggyengülése, a kulturális kontrollfunkciók tulajdonképpeni teljes kiesése, a környezeti feltételek megváltozása, valamint a fogyasztói kultúra megjelenése. Mindezen feltételek a pszichoaktív szerek használatának globális mértékű elterjedéséhez vezettek, ami szemben a korábbi lokális és hagyományokhoz kötött, kulturálisan beágyazott, s ennek megfelelően adaptív szerhasználati formákkal, nemcsak megszaladt, de ártalmas, az alkalmazkodást súlyos mértékben rontó szerhasználati formákat eredményezett. A heroin és a kokain termelése több év viszonylatában is stabilnak tűnik. Noha mind a termelésre (a), mind az elkobzásra (b) vonatkozó adatokban sok a bizonytalanság, a bűnüldözés sikeressége sem mutat javuló tendenciát. Nem valószínű, hogy az elkobzás és megsemmisítés hosszabb távon csökkenti a kábítószerek mennyiségét (Global Illicit Drog trends alapján). Kísérlet a közösségi kontroll helyreállítására: a kortárs- és a sorstárssegítés, valamint az önsegítés lehetőségei A professzionális segítésen alapuló intervenciók mellett a kortárs- és sorstárssegítés jelenthet alternatív vagy komplementer beavatkozási lehetőséget a szerhasználat kontrollálásában (Rácz 2008). Ezen intervenciós formák szerepe bár hatékonyságukról kevés megbízható eredmény áll csak rendelkezésre mindenképp kiemelendő, mivel ezek állnak a legközelebb a közösségi kontroll helyreállításának lehetőségéhez. Mind a kortárssegítés, ahol a közös életkor, mind pedig a sorstárssegítés, ahol a hasonló csoportba tartozás adja azt a plusz hozadékot, ami miatt fokozott hatékonyságot remélünk az intervenciótól, a közösségi gondolaton, valamilyen tudás, élmény, szokás, hiedelem egyszóval a kultúra közös birtoklásán alapul. Éppen ezért tekinthetjük ezeket a segítőmódokat olyan lehetőségeknek, amelyek a felbomlott közösségi kontrollból próbálnak visszahozni valamit. Jövőbeni szerepük éppen e tulajdonságuknál fogva emelhető ki. Mind a kortárs-, mind pedig a sorstárssegítés (gyakran nem is választható egyértelműen külön e két forma) kifejezetten a segített és segítő közötti közös kulturális tudásra épít (Demetrovics 2007a, b).

18 210 Csányi Vilmos, Miklósi Ádám Még nyilvánvalóbb a közösségi kontroll helyreállítására irányuló törekvés az önsegítés esetében, hiszen az előbbi formákhoz képest itt nem külső szabályozó erőként jelenik meg a segítség. Az önsegítő csoportok lényege pontosan az, hogy az adott problémától szenvedők együttesen próbáljanak meg a korábbi generációk tapasztalata nyomán kialakítani olyan mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik számukra a szerhasználat kontrollálását. Az Anonim Alkoholisták (AA) például e szerint is definiálják magukat: Az Anonim Alkoholisták olyan férfiak és nők közössége, akik megosztják egymással tapasztalataikat, erejüket és azon reményüket, hogy megoldhatják közös problémájukat, valamint segíthetnek másoknak felépülni az alkoholizmusból. ( Nem véletlen, hogy az absztinencia elérését és megtartását célzó 12 lépés mellett 12, ún. hagyományt tartanak számon, s hogy programjuk legfontosabb része a közösségi kontroll. Az AA működésének egyik alapeleme az individuum jelentőségének a háttérbeszorítása a közösség jelentőségével szemben. Az AA kiindulópontja annak elismerése, hogy az egyén egymagában képtelen megküzdeni a problémájával, s ily módon a közösség támogatása mellett egy magasabb erő (az AA szándékosan nem definiálja ennek mibenlétét) segítségétől reméli az absztinencia megtartásának képességét. Az AA mindenben ezen közösségi kontroll erősítésére törekszik. Erre szolgál a tapasztalatok, a saját történet megosztása, egymás támogatása, a rendszeres és mindig adott időpontban történő találkozók, illetve ezek mindig azonos módon és sok tekintetben rítusosan zajló menete. Ilyen, a közösségi kontroll helyreállítását célzó rítusok kialakítása figyelhető meg egyéb önsegítő csoportoknál csakúgy, mint a különböző rehabilitációs intézmények működésében. Utóbbiak elnevezése is utal erre, hiszen angol nevük jelentése a magyarban kevésbé elterjedt terápiás közösség (therapeutic community). Fontos hangsúlyozni, hogy a terápiás közösségek maguk is inkább önsegítő, vagy, ahogy a nevük jelzi, közösségi segítő rendszereknek tekinthetők, s nem professzionális rendszereknek. Lényegi elemük a közösség erejének felismerése, s alkalmazása a viselkedésváltozás elérése, a re-szocializáció érdekében (De Leon 1995). A közösségi szabályozás spontán mechanizmusai A fentiekben tárgyalt gyógyító és önsegítő mechanizmusok mellett említést kell tenni a szabályozás spontán mechanizmusairól is. Annál is fontosabbak e mechanizmusok, hiszen ezek a közösség természetes fejlődésének mentén alakulnak, feltehetőleg hasonló módon, mint, ahogyan évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt a tradicionális kultúrák is kialakították a maguk szabályrendszerét a pszichoaktív szerekkel történő találkozást követően. Sok tekintetben most is hasonló történések zajlanak. A gondokat okozó pszichoaktív szerek jelentős része esetében a probléma pont abból fakad, hogy az adott kultúra eredendően nem rendelkezik az adott pszichoaktív szerre vonatkozó hagyományokkal, illetve ismeretekkel. A legtöbb nehézséget többnyire egy adott kultúra számára az idegen szerek okozzák. Ezek befogadása, elutasítása, az adott droghoz való viszony kialakulása hosszú folyamat. Láthatjuk például, miként zajlik immár fél évezrede ez a folyamat a dohányzás vonatkozásában, de sokkal kevésbé van ma még rálátásunk ugyanerre a folyamatra a heroin-, a kokain- vagy a kannabiszszármazékok esetében. Bár roppant keveset tudunk e folyamatokról, a szabályozó mechanizmusok e drogok

19 Humánetológia: az emberi viselkedés és az evolúciós megszaladási jelenségek 211 megjelenését és terjedését követően éppúgy beindultak a használók és környezetük, mint a társadalmi válasz szintjén. A fent tárgyalt önsegítő csoportok mellett ezt jelzik a különböző érdekképviseleti csoportok is, de azok az informális szinten működő mechanizmusok is, amelyek feltárása a jövő feladata lehet. Lehetséges irányok a drogprevencióban A droghasználat megszaladásának visszafogásában a külső dimenziókat, így a hozzáférést, befolyásolni szándékozó intervenciók, az úgynevezett kínálatcsökkentési stratégiák mindeddig nem sok sikerrel kecsegtettek. Ehhez járul még a közösségek felbomlása, s ily módon a társadalmi-kulturális kontroll megszűnése (Demetrovics és Pelle 2000). A tradicionális társadalmakban a szerhasználat minden esetben a kulturális térben, a kultúra által kialakított szabályok mentén történt, s ennek megfelelően többnyire az alkalmazkodást segítő, de azt legalábbis nem veszélyeztető szerhasználati formák alakultak ki az egyes társadalmakban. Egyrészt a közösségek felbomlása révén azonban ezek a kulturális szabályozó funkciók meggyengültek, illetve eltűntek, másrészt pedig a pszichoaktív szerek globális hozzáférhetőségének kialakulása nyomán a kultúrák számukra idegen pszichoaktív szerekkel találkoztak, amelyek használatára vonatkozóan nem rendelkeztek ismeretekkel, illetve szabályozó mechanizmusokkal. A közösségi kontrollfunkciók hiánya miatt kialakuló megszaladás a drogok használatában globális mértékű problémává nőtt. Hatékonynak azok a beavatkozási formák ígérkeznek, amelyek a keresleti oldal felől tesznek kísérletet a szabályozásra, különösen, amennyiben figyelembe veszik a drogok használatának hátterében megbúvó természetes emberi szükségleteket is. A kortárs közösségek, akár a droghasználó csoportok által kialakításra kerülő szabályok, hosszabb távon szintén alapjait képezhetik olyan új kulturális, szubkulturális szabályrendszereknek, amelyeknek szerepe lehet a droghasználat kontrollálásában. Ezek hatékonysága azonban egészen bizonyosan nem közelítheti meg a tradicionális kultúrák komplex szabályrendszerében működő kontrollfunkciókat. KÖVETKEZTETÉSEK Az utóbbi évek humánetológiai kutatásai felvetették, hogy az utóbbi időben markánssá váló, számos társadalmi-kulturális változás mögött a biológiai evolúcióból jól ismert, ún. megszaladási jelenség áll. A megszaladási jelenség alapját olyan, egymástól többékevésbé függetlenül működő rendszerek között kialakuló pozitív visszacsatolás képezi, amely különböző szelekciós korlátok között működik. Ezek egyike magára a preferenciára, illetve annak átadására vonatkozik, míg hasonló korlátot jelenthet a jelleg hordozójára történő szelekció. Jelen kutatásban rámutatunk arra, hogy míg az állati esetben a preferencia átadása egy nemen belüli genetikai rendszer kontrollja alatt van, addig az embernél ezt a szerepet a kulturális folyamatok játsszák. Az ember esetében a kultúra mint preferenciális rendszer teljesíti a legfontosabb elvárt követelményt, ami az evolúciós megszaladáshoz fontos, azaz, nagyrészt függetlenül működik.

20 212 Csányi Vilmos, Miklósi Ádám Az emberi megszaladásokra fokozó hatással lehet az átadási mechanizmusok intenzitásának fokozódása (média), ami különösen az utóbbi időben vált döntővé. Ezzel párhuzamosan, a gazdasági-kulturális fejlődés számos esetben szüntetett meg ökológiai vagy szociális korlátokat, amelyek lehetővé tették egyes jellegek megszaladását. Az emberi megszaladási modell felveti annak a lehetőségét, hogy felismerve a szelekciós korlátok jelenkori megváltozását, megjósoljunk egyes jellegekben bekövetkező jövőbeli változást. Jelen ismeretünk szerint egy létező megszaladási jelenség tekintetében sem a kulturális preferencia sem a jellegre vonatkozó korlát nem képes visszafordítani a folyamatot. A rendszer szervezettségéből adódóan az egyetlen megoldásnak az tűnik, hogy a meglévő pozitív visszacsatolást egy magasabb szintű negatív visszacsatoláson alapuló rendszer komponensévé tesszük. A problémát azonban az jelenti, hogy egy ilyen megoldást csak egy globális szintű társadalom képes kialakítani. IRODALOM Buss, D. M The Evolution of Desire: Strategies of Human Mating. New York: Basic Books. Csányi, V Evolúciós rendszerek. Az evolúció általános elmélete. Budapest: Gondolat Kiadó. Csányi, V Az emberi természet. Budapest: Vince Kiadó. Dawkins, R Az önző gén. Budapest: Kossuth Kiadó. De Leon, G Therapeutic communities for addictions: a theoretical framework. Int J Addict, 30, n o 12, Demetrovics, Z Ecstasy: szakirodalmi áttekintés. Addictologia Hungarica, 8, Demetrovics, Z. 2007a. Drog, család, személyiség. Különböző típusú drogok használatának személyiségpszichológiai és családi háttere. Budapest: L Harmattan Kiadó. Demetrovics, Z. 2007b. A droghasználat funkciói. Budapest: Akadémiai Kiadó. Demetrovics, Z., Pelle, A Biztonságos szórakozóhely program. Ajánlás, valamint elméleti és jogi háttéranyag a táncos szórakozóhelyek biztonságos üzemeltetéséhez. Addictologia Hungarica, 8, Dunbar, R Grooming, gossip and the language. London: Faber and Faber. Fisher, R. A The Genetical Theory of Natural Selection. London: Clarendon Press. Foucault, M A szexualitás története, a tudás akarása. Budapest: Atlantis. Forrai, J A prostitúció. In: Forrai J. és Lőrincz N. Az utcai szociális munka a prostituáltak megsegítésének szolgálatában. Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola Forrai, J Gender issue in Hungary. In: Gender issue and HIV/AIDS in migrant community. AIDS and Mobility. Amsterdam: NIGZ. CD rom Fövényi, J A cukorbaj és a metabolikus szindróma. B+V Medical Könyvkiadó. Gangestad, S.W., Simpson, S.A The Evolution of Human Mating: Trade-Offs and Strategic Pluralism, Behavioral and Brain Sciences 23, Rácz, J. (szerk) Az esélyteremtés új útjai: kortárs- és sorstárssegítéssel szerzett tapasztalataink. Budapest: L Harmattan Kiadó.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

Tuesday, 22 November 11

Tuesday, 22 November 11 Hogyan befolyásolta az írás a társadalmakat? Humánetológiai perspektívák Csányi Vilmos MTA A Humán viselkedési komplexum három dimenziója I. Szociális viselkedésformák II. Szinkronizációs viselkedési mechanizmusok

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Az anyagcseretípusok fejlődése 2.

Az anyagcseretípusok fejlődése 2. Kedves Olvasó! A Természetes EgyenSúly című online magazin 6. számát tartod a kezedben. Az anyagcseretípusok fejlődése 2. Dél-India csak az egyik példa, amelyen keresztül egy anyagcseretípus keletkezése

Részletesebben

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24.

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24. A család mint érték értékteremtő család Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus 2010. november 24. A család mint érték A magyar társadalom a családot és

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 1-es típusú diabetes 63 2-es típusú diabetes 62

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 1-es típusú diabetes 63 2-es típusú diabetes 62 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 1-es típusú diabetes 63 2-es típusú diabetes 62 Acid-tesztek 149 adalékanyagok 68, 76, 122 adaptálás 11 12, 32, 66, 141 Afrika 46, 74, 78 79 agresszió 16, 50, 76, 91 92, 103, 107 108

Részletesebben

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT?

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Idézet "A homár, amikor páncélt vált, előbb elhullatja az eredetit; amíg kialakul az új páncél, védtelenné

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Alkoholstratégia Magyarországonmúlt. Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet

Alkoholstratégia Magyarországonmúlt. Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet Alkoholstratégia Magyarországonmúlt és jelen Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet Az alkoholpolitika múltja 1945 óta azonosítható szakaszok Tagadás, másra koncentráló időszak 1956 után cselekvő

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI Dr. Polereczki Zsolt Prof. Dr. Szakály Zoltán Jasák Helga Debreceni

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés. Miklósi Ádám, Etológia Tanszék

Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés. Miklósi Ádám, Etológia Tanszék Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés Miklósi Ádám, Etológia Tanszék Humán viselkedési komplex (Csányi 1999) Nem szekvenciális, hanem párhuzamos folyamatok az evolúcióban, egymástól részben

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Kutatás a Sun Microsystems Kft. részére Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Lőrincz Vilmos 2007 GKIeNET Kft. A felmérésről Bázis: az 50 fő feletti magyar vállalatok, mintegy 5300 cég

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1 Helena projekt Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence A projekt célja A HELENA program EU FP 6-s kutatási program része volt, amely az európai fiatalok étkezési- és fogyasztási szokásainak

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

Az elmozdulásra sarkalló néhány tény. A fenntarthatóság értelmezési lehetőségei. Szubjektív megjegyzések a hazai közpolitikai történésekről

Az elmozdulásra sarkalló néhány tény. A fenntarthatóság értelmezési lehetőségei. Szubjektív megjegyzések a hazai közpolitikai történésekről Jász Krisztina MADÁSZSZ-konferencia 2012. október 25. Az elmozdulásra sarkalló néhány tény A fenntarthatóság értelmezési lehetőségei Szubjektív megjegyzések a hazai közpolitikai történésekről 1 HDI-index:

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma. Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5.

Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma. Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5. Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma Európában Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5. A legfrissebb hírek az európai kábítószerproblémáról 30 országra kiterjedő áttekintés az

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Szerepváltozások A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Bukodi Erzsébet Az utóbbi néhány évtizedben a modern társadalmak legtöbbjében a házasság nélküli együttélés deviáns

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN Fodor Beáta PhD hallgató Témavezető Prof. Dr. Illés Mária A költség-haszon elemzés szakirodalmi háttere 1800 Albert Gallatin (USA) 1808

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

FÉKEVESZTETT EVOLÚCIÓ MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK AZ EMBERI EVOLÚCIÓBAN

FÉKEVESZTETT EVOLÚCIÓ MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK AZ EMBERI EVOLÚCIÓBAN FÉKEVESZTETT EVOLÚCIÓ MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK AZ EMBERI EVOLÚCIÓBAN AZ EVOLÚCIÓS GONDOLAT A sorozat kötetei: Darwin, Charles: A fajok eredete (Kampis György új fordítása) Kampis György Ropolyi László (szerk.):

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31.

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31. Z GENERÁCIÓ: Magyar serdülők életmódja és jellemző trendek az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 1997-2010 közötti adatai alapján Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

AZ EMBERI TERMÉSZET TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGÁLATA. Csányi Vilmos (ELTE Etológiai Tanszék)

AZ EMBERI TERMÉSZET TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGÁLATA. Csányi Vilmos (ELTE Etológiai Tanszék) AZ EMBERI TERMÉSZET TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGÁLATA Csányi Vilmos (ELTE Etológiai Tanszék) Vezetői összefoglaló Az utóbbi években egyre határozottabban alakul ki egy az emberi viselkedés evolúciós eredetét,

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

MIT AKAR MA A 7,3 MILLIÁRD EMBER?

MIT AKAR MA A 7,3 MILLIÁRD EMBER? MIT AKAR MA A 7,3 MILLIÁRD EMBER? 7,3 Mrd Éhes száj Teher 7,3 Mrd Fogyasztó Piac 7,3 Mrd Gondolkodó Fejlődés 7,3 Mrd Vágy, álom Életszínvonal MIT AKAR MA A 7,3 MILLIÁRD EMBER? Gazdaság Gazdagság Pénz Jólét

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

A társadalmi kapcsolatok jellemzői

A társadalmi kapcsolatok jellemzői A társadalmi kapcsolatok jellemzői A győri lakosság kapcsolati tőkekészletének sajátosságai Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens SZE PLI Szociális Tanulmányok Tanszék Zárórendezvény Győr,

Részletesebben

TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása

TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása I. komponens: Cél: a kistérségi és helyi humánkapacitás fejlesztése és képzése, az egészségterv gyakorlatának elterjesztése a színtereken. Tevékenység: Hat kistérségben,

Részletesebben

Ember állat interakciók. Társállatok etológiája

Ember állat interakciók. Társállatok etológiája Ember állat interakciók Társállatok etológiája 1. Az alkalmazott etológia helye és szerepe az etológiai kutatásokban Gazdasági és állatvédelmi szempontok Mi tekinthető társállatnak? Kulturális és ökológiai

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város

Sopron Megyei Jogú Város A /2015.( ) Kgy. határozat melléklete (Az I. határozati javaslat melléklete) Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A város általános

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS A 21. SZÁZAD TÁRSADALMI KÉRDÉSEI ÉS KIHÍVÁSAI Budapest 2016. április 6. Előadó: Laki Ildikó Ph.D Szegedi Tudományegyetem Zsigmond Király Főiskola főiskolai docens Tartalmi

Részletesebben

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei ORAFLOR A szájflóra kutatás innovatív termékei A szájflóra A szájban élő organizmusok összessége. A szervezet egészségi állapotának egyik fontos tényezője és tükre Elsődleges feladata a védelem. Folyamatosan

Részletesebben

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és TÁRSAS VISELKEDÉS Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és utódaik, kolóniát a nagy telepekben élő családok,

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter MAKROÖKONÓMIA MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008

TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008 IKT a tudás és tanulás világában humán . HÁLÓZATKUTATÁSI MODUL (modulfelelős: Prof. Dr. Pléh Csaba) 1. Internet alapú szociális Hálózatok 2. Személyiség és Hálózat az új IKT helyzetben 3. Hálózat és Pszichopatológia

Részletesebben

10 állítás a gyerekek internethasználatáról

10 állítás a gyerekek internethasználatáról Ságvári Bence Helyünk a világban 10 állítás a gyerekek internethasználatáról 0 Pillantás Európára alacsony használat, alacsony kockázat alacsony használat, közepes kockázat magas használat, közepes kockázat

Részletesebben