Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6 Szöveges indokolás A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 214. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolójához Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 91. -a költségvetési beszámoló készítésének kötelezettségét írja elő a társulások számára. A beszámoló mellékletei a következő táblákat tartalmazzák: 1. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 214. évi költségvetési és finanszírozási bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése 2. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 214. évi felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése 3. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 214. évi költségvetési mérlege 4. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 214. évi beruházási kiadásai évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban 6. Előirányzat felhasználás havi bontásban 7. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás maradványának kimutatása 8. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás vagyonmérlege 9. Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 1. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére teljesített 214. évre vonatkozó befizetések 11. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás konszolidált mérlege 12. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás eredménykimutatása 13. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás konszolidált költségvetési jelentése I. A feladatellátás általános értékelése A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 4/214. (II. 19.) Th. sz. határozatával e Ft-os kiadási és bevételi előirányzatot hagyott jóvá. Az év során történt előirányzat módosítás következtében a kiadási és bevételi főösszeg e Ft-ra módosult. Bevételek alakulása (e Ft) Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a előirányzat előirányzat összege ,47 Kiadások alakulása (e Ft) 1

7 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés összege Teljesítés %-a ,46 A bevételek az év során fedezetet nyújtottak a kiadásokra, a likviditás biztosított volt. (6. sz. melléklet) II. Költségvetési és finanszírozási előirányzatok teljesítése K Ö L T S É G V E T É S I É S F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K A L A K U L Á S A I. 1. Működési bevételek (e Ft) Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a előirányzat előirányzat összege ,64 A működési bevételeknél terveztük és számoltuk el a tagoktól befolyó tagdíjakat és az ÁFA visszatérülést. I. 2. Felhalmozási bevételek (e Ft) Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a előirányzat előirányzat összege ,75 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron jelenik meg a tagönkormányzatok által befizetett önerő, illetve kölcsön. II. 1. Előző évi maradvány igénybevétele Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a előirányzat előirányzat összege , A társulás előző évi maradványa e Ft volt, melynek igénybe vétele megtörtént. II. 2.Központi, irányítószervi támogatás Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a előirányzat előirányzat összege A Társulásnál ilyen címen nem számolható el összeg. 2

8 K Ö L T S É G V E T É S I É S F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K A L A K U L Á S A I. 1. Működési kiadások (e Ft) Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a előirányzat előirányzat összege ,52 Működési kiadásként került megtervezésre, illetve felhasználásra a Társulás működtetéséhez szükséges dologi kiadások költsége, mint irodaszer, nyomtatvány, telefon- és postaköltségek, a társulási ülésekhez kapcsolódó terembérleti díj, bankköltségek, könyvelési díj, továbbá ezek ÁFA tartalma. I. 2. Felhalmozási kiadások (e Ft) Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a előirányzat előirányzat összege ,43 Ebből e Ft a KEOP / pályázathoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés a tagönkormányzatok számára. Ugyanehhez a pályázathoz köthető e Ft-os önerő visszafizetés a tagok részére. A második fordulós KEOP /2F/ pályázat keretén belül került kifizetésre e Ft beruházáshoz köthető szolgáltatási kiadás. II. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a előirányzat előirányzat összege A Társulásnál ilyen címen nem számolható el összeg. Kérem a Tisztelt Tanácsot a beszámoló elfogadására. 3

9 HATÁROZATI JAVASLAT a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 214. évi költségvetési zárszámadásáról A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 91. -ában meghatározott jogkörében eljárva a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (továbbiakban: Társulás) 214. évi költségvetés zárszámadásáról a következő határozatot alkotja. 1. A Társulási Tanács a 214. évi költségvetésének teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően: hagyja jóvá ezer forint bevétellel ezer forint kiadással ezer forint többlettel 2. A Társulási Tanács a Társulás felhalmozási bevételeit és kiadásait az 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. A Társulási Tanács a Társulás költségvetési mérlegét a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A Társulási Tanács a Társulás beruházásainak teljesítését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A Társulási Tanács a Társulás többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek megvalósulását célonkénti és címenkénti bontásban az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A Társulási Tanács a Társulás az előirányzat felhasználás teljesítését a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A Társulási Tanács a maradványt a 7. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 8. A Társulási Tanács 214. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 8. sz. melléklet a mérlegben szereplő adatok alapján e Ft mérlegfőösszegben állapítja meg. 9. A Társulási Tanács az EU támogatásból megvalósult projektjeit a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4

10 1. A Társulási Tanács az önkormányzatok befizetéseiről szóló tájékoztatást a 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. A Társulási Tanács a Társulás konszolidált mérlegét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. A Társulási Tanács a Társulás eredménykimutatását a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 13. A Társulási Tanács a Társulás konszolidált költségvetési jelentését a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba. Salgótarján, 215. május 27. Dóra Ottó elnök 5

11 1. sz. melléklet a./215. (V.27.) Th. sz. határozathoz Bevételek A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 214. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése 214. Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft Teljesítés eft Teljesítés / Módosított előirányzat % Költségvetési bevételek ,99% Működési bevételek ,64% Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Működési bevételek ,64% Felhalmozási bevételek ,75% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről 1,75% Finanszírozási bevételek ,% Előz ő évi maradvány igénybevétele ,% Központi, irányítószervi támogatás Bevételek összesen ,47% Kiadások Költségvetési kiadások ,46% Működési kiadások ,52% Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ,52% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások ,43% Beruházások ,2% Felújítások Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft Egyéb felhalmozási célú kiadások ,4% Finanszírozási kiadások Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 214. Teljesítés eft Teljesítés / Módosított előirányzat % Kiadások összesen ,46% 1. oldal

12 2. sz. melléklet a./215. (V.27.) Th. sz. határozathoz Sorsz. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 214. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése Megnevezés ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés teljesített/ előirányzat összege módosított előír. %-a FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása Egyéb felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Pénzeszköz átvétel felhalmozásra államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek , 1,8 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,4 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházási kiadások ,2 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadás ,4 Tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,4

13 3. sz. melléklet a./215. (V.27.) Th. sz. határozathoz Megnevezés A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 214. Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft Teljesítés eft Teljesítés / Módosított előirányzat % Működési bevételek és kiadások Működési bevételek ,64% Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Működési bevételek Előz ő évi maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Működési kiadások ,52% Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ,52% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Felhalmozási bevételek és kiadások Felhalmozási bevételek ,37% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről 1,75% Előz ő évi maradvány igénybevétele ,% Központi, irányítószervi támogatás Felhalmozási kiadások ,43% Beruházások ,2% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ,4% Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Bevételek összesen ,47% Kiadások összesen ,46% Működési költségvetés egyenlege Felhalmozási költségvetés egyenlege oldal

14 A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 214. évi beruházási és felújítási kiadásai teljesítésének alakulása 4. melléklet a./215. ( ) Th. sz. határozathoz Feladat megnevezése -Telep.hull.összetevőinek válogatása,elkülönített begyűjtése ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés teljesített/ előirányzat összege módosított előír. %-a ,2 Társulás összesen ,2

15 5. melléklet a /215. (.) Th. sz. határozathoz 214. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban (ezer forint) Terv adatok Megnevezés év Összesen KEOP-1.1.1/2F/ pályázat Összesen

16 6a melléklet a /215. ( ) Th. sz. határozathoz 214. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Tervadatok adatok eft-ban Megnevezés Terv Január Terv Február Terv Március Terv Április Terv Május Terv Június Felhasználás Terv Július Terv Augusztus Terv Szeptember Terv Október Terv November Terv December Összesen Előirányzat Módosított előirányzat Dologi kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési bevétel Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Maradvány igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Egyenleg Halmozott egyenleg

17 Megnevezés Felhasználási terv január február március április május június július augusztus szeptember október november december Dologi kiadás Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése Összesen Felhalmozási kiadás Egyéb műk célú kiadás évi előirányzat-felhasználási ütemterv Tényadatok 6b melléklet a./215. ( ) Th. sz. határozathoz adatok eft-ban KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési bevétel Támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről 5 5 Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Egyenleg Halmozott egyenleg

18 7. sz. melléklet a./215. (V.27.) Th. sz. határozathoz A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás maradványának kimutatása 214. év ezer Ft-ban Sorsz MEGNEVEZÉS Összesen 1 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai 3 I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) 4 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei 5 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) A) Alaptevékenység maradványa (±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9 6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1 III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8) 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV) 15 C) Összes maradvány (A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható 19 maradványa (B-F)

19 Sorszám ESZKÖZÖK Megnevezés 8. sz. melléklet a./215. (V.27.) Th. sz. határozathoz A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás vagyonmérlege 214. december 31. Előző időszak ezer forintban Tárgyidőszak 1 A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 4 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 7 A/II/3 Tenyészállatok 8 A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 22 A) (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 23 B/I/1 Vásárolt készletek 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 3 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 4 C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák 42 C/V Idegen pénzeszközök 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 46 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 47 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 49 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai 52 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 55 G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III/1 Kapott előlegek 6 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 61 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 62 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség 63 H/III/5 elszámolása Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások 64 H/III/6 megtérítésének elszámolása Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás 65 H/III/7 elszámolása 66 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) 67 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 7 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

20 Megnevezés FORRÁSOK -saját erő (tagönkormányzatok befizetései) -EU támogatás és állami támogatás eredeti előirányzat Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai KEOP-1.1.1/2F/ év 214. év 215. év módosított előirányzat eredeti módosított módosított Teljesítés Teljesítés terv Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat adatok e forintban ÖSSZESEN melléklet a /215. ( ) Th. sz. határozathoz előző évi felhalmozási maradvány FORRÁSOK EGYÜTT KIADÁSOK -beruházások áfa KIADÁSOK EGYÜTT

21 1. melléklet a./215. (.) Th. sz. határozathoz A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére 214. évben teljesített befizetések Önkormányzat Tagdíj Pályázati önerő befizetés Önkormányzat összesen fennálló fennálló befizetett befizetett befizetett tartozás tartozás forintban fennálló tartozás Alsótold 2 57, Bárna Bátonyterenye Bokor Cered Cserhátszentiván Dorogháza Ecseg Endrefalva Etes Felsőtold Garáb Karancsalja Karancsberény Karancskeszi Karancslapujtő Karancsság Kazár Kisbárkány Kishartyán Kozárd Lucfalva Ludányhalászi Magyargéc Márkháza Mátramindszent Mátranovák Mátraszele Mátraterenye Mátraverebély Mihálygerge Nagybárkány Nagykeresztúr Nemti Nógrádmegyer Pásztó Rákóczibánya Rimóc Salgótarján Ságújfalu Sámsonháza Somoskőújfalu Sóshartyán Szalmatercs Szilaspogony Szécsényfelfalu Szuha Szurdokpüspöki Varsány Vizslás Zabar Összesen

22 A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás konszolidált mérlege 214. december sz. melléklet a./215. (V.27.) Th. sz. határozathoz ezer forintban Sorszám Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg ESZKÖZÖK 1 A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 4 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 7 A/II/3 Tenyészállatok 8 A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 22 A) (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 23 B/I/1 Vásárolt készletek 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 3 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 4 C/III Forintszámlák 41 C/IV Devizaszámlák 42 C/V Idegen pénzeszközök 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) 44 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 45 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 46 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 47 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 48 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 49 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 5 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 51 G/II Nemzeti vagyon változásai 52 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 53 G/IV Felhalmozott eredmény 54 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 55 G/VI Mérleg szerinti eredmény 56 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) 57 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 58 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 59 H/III/1 Kapott előlegek 6 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 61 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 62 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség 63 H/III/5 elszámolása Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások 64 H/III/6 megtérítésének elszámolása Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás 65 H/III/7 elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) 67 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 7 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

23 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

24 12. sz. melléklet a./215. (V.27.) Th. sz. határozathoz A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás eredménykimutatása 214. december 31. ezer forintban Sorszám Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgy időszak 1 1. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 2 2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 3 3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 4 I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3) 5 4. Saját termelésű készletek állományváltozása 6 5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 7 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±4+5) 8 6. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 9 7. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 8. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 16 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 2 V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) 21 VI. Értékcsökkenési leírás 22 VII. Egyéb ráfordítások A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei 27 - ebből: árfolyamnyereség 28 VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 3 2. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 32 - ebből: árfolyamveszteség 33 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) 34 B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.) C) Szokásos eredmény (±A±B) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 38 X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23) 39 XI. Rendkívüli ráfordítások D) Rendkívüli eredmény (X-XI) E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D)

25 13. sz. melléklet a./215. (V.27.) Th. sz. határozathoz A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás konszolidált költségvetési jelentése 214. ezer forintban Sorszám Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) 2 Normatív jutalmak (K112) 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 7 Béren kívüli juttatások (K117) 8 Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 1 Egyéb költségtérítések (K111) 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) 62 Családi támogatások (= ) (K42) 63 ebből: családi pótlék (K42) 64 ebből: anyasági támogatás (K42) 65 ebből: gyermekgondozási segély (K42) 66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 68 ebből: életkezdési támogatás (K42)

26 69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 7 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (= ) (K44) 76 ebből: ápolási díj (K44) 77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) 8 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.5. (1)-(2) bek.] (K44) 81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] (K44) 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (= ) (K45) 84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 87 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 9 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) (K46) 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 95 ebből: lakbértámogatás (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 98 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 99 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 1 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=11+12) (K47) 11 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 12 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 13 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 14 ebből: házastársi pótlék (K48) 15 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 16 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 17 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 18 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 19 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) 11 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása 114 (K48) ebből: életjáradék termőföldért (K48) 115 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] (K48) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) 12 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] (K48) 122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] (K48) 123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 124 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] (K48) 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K51) 129 ebből: Európai Unió (K51) 13 Elvonások és befizetések (K52) 131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K53) 132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (= ) (K54) 133 ebből: központi költségvetési szervek (K54) 134 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K54)

27 135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K54) 136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K54) 137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K54) 138 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K54) 139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K54) 14 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K54) 141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K54) 142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K54) 143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (= ) (K55) 144 ebből: központi költségvetési szervek (K55) 145 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K55) 146 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K55) 147 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K55) 148 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K55) 149 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K55) 15 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K55) 151 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K55) 152 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K55) 153 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K55) 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K56) 155 ebből: központi költségvetési szervek (K56) 156 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K56) 157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K56) 158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K56) 159 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K56) 16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K56) 161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K56) 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K56) 163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K56) 164 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K56) 165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K57) 166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K57) 167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K58) 168 ebből: egyházi jogi személyek (K58) 169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K58) 17 ebből: egyéb civil szervezetek (K58) 171 ebből: háztartások (K58) 172 ebből: pénzügyi vállalkozások (K58) 173 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K58) 174 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K58) 175 ebből: egyéb vállalkozások (K58) 176 ebből: Európai Unió (K58) 177 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K58) 178 ebből: egyéb külföldiek (K58) 179 Árkiegészítések, ártámogatások (K59) 18 Kamattámogatások (K51) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K511) 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 185 ebből: háztartások (K511) 186 ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) 187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 189 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 19 ebből: Európai Unió (K511) 191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) 192 ebből: egyéb külföldiek (K511) 193 Tartalékok (K512) 194 Egyéb működési célú kiadások (= ) 195 (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 2 Részesedések beszerzése (K65) 21 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 22 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) 25 Informatikai eszközök felújítása (K72) 26 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 27 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 28 Felújítások (= ) (K7)

28 29 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 21 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (= ) (K82) 211 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 212 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 213 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 214 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 215 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 216 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 217 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 218 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 219 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 22 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (= ) (K83) 222 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 223 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 224 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 225 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 226 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 227 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 228 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 23 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 231 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K84) ebből: központi költségvetési szervek (K84) 234 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 235 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 236 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 237 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 238 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 239 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 241 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 242 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 243 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) 244 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) 246 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 248 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 249 ebből: háztartások (K86) 25 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 251 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 252 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 253 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 254 ebből: Európai Unió (K86) 255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 256 ebből: egyéb külföldiek (K86) 257 Lakástámogatás (K87) 258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K88) 259 ebből: egyházi jogi személyek (K88) 26 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) 261 ebből: egyéb civil szervezetek (K88) 262 ebből: háztartások (K88) 263 ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) 264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 266 ebből: egyéb vállalkozások (K88) 267 ebből: Európai Unió (K88) 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) 269 ebből: egyéb külföldiek (K88) 27 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8)

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről adatok ezer Ft-ban

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről adatok ezer Ft-ban 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről adatok ezer Ft-ban # Megnevezés Előirányzat Előirányzat Teljesítés eredeti Módosított 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 30 0200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2015. (V. 18.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

Készült: :03

Készült: :03 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi zárszámadása

Sorokpolány Önkormányzat évi zárszámadása Sorokpolány Önkormányzat 214. évi zárszámadása Sorokpolány 1. melléklet a 6/215.(V.29.) önkormányzati rendelethez Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 731487 1254 14 3200 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8600 Siófok

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Készült: 2015.03.16 15:23

Készült: 2015.03.16 15:23 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

Készült: :48

Készült: :48 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés K01 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások K02 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7.

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

MAGYARPOLÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEG 1. MELLÉKELT ezer Ft A B D E Sorszám Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 ESZKÖZÖK 2 A/I Immateriális javak 0

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Jóváhagyta : Bak Tibor intézményvezető Készült az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról A Pénzügyi, jogi, ügyrendi bizottság a rendeleti javaslatot ülésén megtárgyalta, a következő javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.)

Részletesebben

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft)

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft) 1. melléklet ELŐIRÁNYZATOK Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám eredeti ei. módosított ei. teljesítés teljesítésből kötelező feladatok Törvény szerinti illetmények,

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2014 Mérleg - IV. negyedév

2014 Mérleg - IV. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 460947 1251 09 0200 900100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4024 Debrecen

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

2014 Mérleg - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előterjesztlésben kell bemutatni-nem a rendelet része Csabdi Község Önkormányzat zárszámadása A helyi önkormányzat

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% 1. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.%

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek.

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/216. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi zárszámadásáról szóló 11/216. (V.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 02 0200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 ${pukorzet} 0200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 48 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 76 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 10 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Készült: 2015.03.24 15:14. Éves beszámoló LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Fejezet: 08/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033549 Szakág: 842330 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.03.24 15:14. Éves beszámoló LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Fejezet: 08/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033549 Szakág: 842330 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0800 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 75 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0020 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 27 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Készült: :11

Készült: :11 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok 12 1500 fejezet cím/alcím Önkormányzati jellemző adatok megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Földművelésügyi

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója évi tevékenységéről és gazdálkodásáról A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 2014. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról Tisztelt Képviselők! A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját az érintett önkormányzatoknak kell

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722601 1051 14 0200 050984 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1101 Mérlegjelentés

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai 13. melléklet 13. melléklet Csabdi Község A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai Bevételi jogcímek Talajterhelési díj Jogcím szerinti összeg 5 Bevételek összesen Kiadási jogcímei Fák ültetése

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 3000 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 76 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 05 ${pukorzet} 0201 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 75 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 ${pukorzet} 8888 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 00 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének nettósított M É R L E G E

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének nettósított M É R L E G E 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének nettósított M É R L E G E A B C D E F G H I J K L B E V É T E L E K K I A D ÁS O K 2014. Eredeti

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A szerv megnevezése, székhelye: DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2643 Diósjenő, Szabadság út 31 Szám Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 1 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0019 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 27 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1300 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési

Részletesebben

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez MÉRLEG 1. melléklet az.../215. (II.....) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai A/Bevételek Működési, fenntartási bevételek a Önkormányzat

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása 9. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez A Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799656 1051 20 1800 335262 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 21/2015. (V.26.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1. A Veszprém

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 12 1000 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Teljesítés

Teljesítés I.mérleg ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A SIÓ-VÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosított III. Teljesítés 215.12.31. Kiadások adatok

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben