ETIKAI KÓDEX LGI VÁLLALATCSOPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ETIKAI KÓDEX LGI VÁLLALATCSOPORT"

Átírás

1 ETIKAI KÓDEX LGI VÁLLALATCSOPORT 1. oldal by LGI Logistics Group International GmbH

2 A vezetőség előszava Kedves Munkatársak! A vállalaton belüli logisztikai lebonyolítástól egy vállalategyesülésen át 2013 nyarán az ITG GmbH Internationale Spedition und Logistik átvételével Németország legnagyobb logisztikai vállalatává lettünk. A logisztikai iparág piacvezető vállalataként mára több mint 3500 munkatárssal, világszerte 45 telephelyen és 410 millió eurós éves árbevétellel az LGI felelősséget vállal a fenntartható, azaz a jövőbeli generációk szempontjából gazdaságos, ökológiailag és társadalmilag felelősségteljes működés biztosítására. Munkatársainknak otthont szeretnénk biztosítani, és velük együtt továbbvinni azt, ami idáig a mi garanciánk volt egy ígéretes jövőre nézve. Független, önálló működésű vállalatként, amely potenciálját és teljesítményét nemzetközi szinten biztosítja, társaságunk működése közben számos globálisan tevékenykedő ügyfelünk nemzetközi szabványát is kötelező érvényűnek tartjuk. Az EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition - elismerése és megvalósítása, de növekedésünk is, és az azzal összefüggő további nemzetközi tevékenység, alkalmat adott arra, hogy a már 2008-ban lefektetett vállalati alapelveinket részben átdolgozzuk és újraformáljuk. Etikai kódexünk a jövőben is kötelező érvényű útmutató munkatársaink etikailag korrekt cselekvéséhez. Az LGI-n belül mindenhol érvényes szabályokat határoz meg, melyek biztosítják, hogy partnereink az LGI-t a jövőben is megbízható logisztikai partnernek, munkatársaink pedig vonzó és felelősségteljes munkaadónak tekintsék. Évente legalább egy alkalommal minden vezetőt felkérünk arra, hogy munkatársainkat tájékoztassa az etikai kódex tartalmáról, és az azzal összefüggő irányelvekről. Az etikai kódexet online is megtalálja, különböző nyelveken. 2. oldal

3 Örömmel tölt el bennünket, hogy közösen alkalmazzuk etikai kódexünket, hogy a szavakat tettek kövessék. Üdvözlettel: LGI Vezetősége Eckhard Busch Hans Peter Hehn Dr. Andreas Bunz Ügyvezető Pénzügyi Elnökigazgató (COO) vezérigazgató (CFO) vezérigazgató(ceo) 3. oldal by LGI Logistics Group International GmbH

4 Az LGI felelősségvállalása Csak együtt vagyunk erősek. Csapatunk részeként az egyének erősségeire koncentrálunk, és segítünk, hogy azok lehetőségként mindenki hasznára váljanak. Csapatszellem és kölcsönös bizalom jellemzi a munkahelyi légkört. Kivonat az LGI Vezetőségi Alapelveiből 4. oldal

5 TARTALOM 6 I. ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK 8 1. Törvényi szabályozás 7 2. Magatartás, felelősség és kötelezettségvállalás 7 3. Tisztességes bánásmód a munkatársakkal 7 4. Összeférhetetlenség elkerülése 9 II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK ÜZLETI PARTNEREKKEL ÉS HARMADIK FELEKKEL SZEMBEN Korrupció és pénzmosás ellenin védelem 9 2. Versenyjog 10 III. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK INFORMÁCIÓ ÉS CÉGTULAJDON KEZELÉSÉRE Üzleti titkok Üzemi berendezések Jelentések és feljegyzések Bennfentes ismeretek Adatvédelem 12 IV. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK A KÖZTERHEKKEL ÉS A MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOKKAL KAPCSOLATBAN Társadalombiztosítás, törvényes adók és illetékek Vám- és exportellenőrzés Munkavédelmi előírások, fenntarthatóság és környezetvédelem 14 V. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK VITÁS ESETBEN 15 VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK oldal by LGI Logistics Group International GmbH

6 I. Általános magatartási szabályok 6. oldal

7 I. ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK 1. Alapelvek és törvényi szabályozás Magától értetődik, hogy az LGI vállalatcsoport és munkatársai nem csak betartják annak az országnak a jogszabályait, ahol az LGI vállalatcsoport tevékenykedik, hanem ezen túlmenően ügyelnek az etikailag korrekt magatartás itt meghatározott alapelveire is. Ezért minden felelős vezetőnek adott esetben szakértő tanácsadók bevonásával meg kell ismernie a vonatkozó jogi keretfeltételeket és előírásokat annak biztosítására, hogy a helyi jogszabályok nem sérüljenek. 2. Magatartás, felelősség és kötelezettségvállalás Az LGI vállalatcsoport és munkatársai tevékenységét becsületesség, integritás, felelősségvállalás, őszinteség, lojalitás, valamint az embertársak és a környezet tiszteletben tartása jellemzi. Az ágazat egyik vezető vállalataként az LGI vállalatcsoport a vállalati felelősségvállalás terén is a legjobbak közé kíván tartozni, és a vállalat összes tevékenységi területén szociális és társadalmi feladatokat kíván ellátni. Az LGI elkötelezett a nemzetközi emberi jogok védelme iránt és sem a saját, sem partnerei tevékenysége során nem engedélyezi a gyermek-, kényszermunkát vagy a testi fenyítéseket. Az LGI a hatályos törvények keretein belül kiáll a véleményszabadság, a szabad költözködési jog és a vallásszabadság mellett, és minden fajta embertelen bánásmódot elítél. Minden munkatársnak ügyelnie kell az LGI vállalatcsoport társadalmi jó hírére és nyilvános megítélésére. Akár egyetlen munkatárs nem helyénvaló viselkedése befolyásolhatja az egész vállalat jó hírnevét. 3. Tisztességes bánásmód a munkatársakkal A munkatársak iránt kellő tiszteletet kell tanúsítani. Nincs helye semmiféle megkülönböztetésnek, különösen etnikai, származás, bőrszín, vallás, állampolgárság, politikai vagy szakszervezeti hovatartozás, nem, családi állapot, szexuális beállítottság, terhesség, kor vagy fogyatékosság alapján. A lelki és testi zaklatástól és megfélemlítéstől mentes munkahelyi légkör megteremtése a szakmai élet egyik alapvető követelménye, amelyet az LGI vállalatcsoportnál dolgozó valamennyi munkatárs saját céljának tekint. 7. oldal by LGI Logistics Group International GmbH

8 4. Összeférhetetlenség elkerülése Minden munkatársnak különbséget kell tennie saját érdekei és a vállalat érdekei között. A döntéshozatalt nem befolyásolhatják személyes érdekek és kapcsolatok. A lehetséges összeférhetetlenséget azonnal nyilvánosságra kell hozni. A magánjellegű, díjazásért végzett melléktevékenységeket a tevékenység, illetve a munkaviszony megkezdése előtt írásban jelezni kell a munkaadónak. A melléktevékenységek megtilthatók, amennyiben rontják a munkateljesítményt, vagy ha fennáll az összeférhetetlenség veszélye, pl. az LGI vállalatcsoport versenytársainak, szállítóinak vagy ügyfeleinek végzett tevékenység esetén. Az LGI vállalatcsoport munkatársainak tilos továbbá részesedéssel rendelkezniük versenytársak, szállítók vagy ügyfelek tőzsdén nem jegyzett vállalkozásaiban. 8. oldal

9 II. Magatartási szabályok üzleti partnerekkel és harmadik felekkel szemben 1. Korrupció és pénzmosás elleni védelem A korrupció a világon mindenütt törvényellenes cselekmény. Minden országnak vannak korrupcióellenes törvényei, amelyeket be kell tartani. Csaknem minden országban tilos nemcsak a hatóságok és hivatalos személyek, hanem a magánszektorban működi üzleti partnerek megvesztegetése is. Azokban az országokban, ahol az LGI vállalatcsoport jelen van, ezen kívül tiltják anyagi előnyök biztosítását ügyfelek részére megbízások elnyerése vagy megtartása érdekében. A pénzmosást is törvény tiltja. Az LGI vállalatcsoport egy munkatársa sem fogadhat el, várhat el, követelhet meg vagy szerezhet be bármilyen jellegű előnyt. Nem tartoznak ide a csekély értékű alkalmi ajándékok (reklámajándékok, mint toll, naptár, stb.) vagy amelyek megfelelnek az udvariasság követelményeinek. Ugyanez vonatkozik a meghívásokra. Minden más ajándékot és meghívást vissza kell utasítani, illetve kivételes esetben a mindenkori területi vezető engedélyét kell kérni. Az LGI vállalatcsoport és munkatársai alapvetően kerülik a készpénzes ügyleteket. Az LGI vállalatcsoport által végzett tevékenységek vagy beszerzések nem készpénzben kerülnek kiegyenlítésre. 2. Versenyjog A tisztességes verseny az LGI vállalatcsoport érdekeit szolgálja. A kartelljogi előírásokat és a tisztességtelen versenyre vonatkozó szabályokat ezért kötelező figyelembe venni és betartani. Ez azt jelenti, hogy tilos: Árra vagy kapacitásra, illetve a piacra vagy ügyfelekre vonatkozó megbeszéléseket folytatni akkor is, ha ezek nem kerülnek hivatalosan (pl. szerződés formájában) feljegyzésre. Helytelen vagy kétes kijelentéseket tenni és terjeszteni a versenytársakról vagy egyéb vállalkozásokról írásban, szóban vagy bármilyen más formában. Helytelen kijelentéseket tenni az LGI vállalatcsoport egy vállalatáról piaci verseny céljából (pl. reklám, stb.). Versenytilalomról vagy versenyt korlátozó kizárólagosságról szóló megállapodást kötni ügyfelekkel vagy szállítókkal. Törzsvásárlói kedvezmények alkalmazása. Kétség esetén a jogi osztály tanácsát kell kérni. 9. oldal by LGI Logistics Group International GmbH

10 III. Magatartási szabályok információ és cégtulajdon kezelésére 1. Üzleti titkok A munkatársaknak az LGI vállalatcsoport bármilyen jellegű üzleti információit és titkait bizalmasan kell kezelniük, különösen az üzletfolyamatokkal, szállítási struktúrákkal, szervezeti, szociális vagy üzemgazdasági intézkedésekkel, beszerzési és ügyféladatokkal, pl. termelési számadatokkal, termékekkel, termékfejlesztéssel, értékesítési csatornákkal kapcsolatos tényekre és információkra vonatkozóan. Ilyen tényeket és információkat az LGI vállalatcsoporton belül csak akkor szabad nyilvánosságra hozni, ha ez a munkaköri tevékenység végzéséhez szükséges. Az LGI vállalatcsoporton kívüli harmadik személyek részére történő továbbadás csak az erre kifejezetten felhatalmazott személyeknek megengedett. 2. Üzemi berendezések Az üzemi berendezéseket, pl. számítógépet, telefont vagy egyéb kommunikációs rendszereket, a munkatársak alapvetően csak üzleti célból használhatják. Az átadott üzemi berendezésekkel 10. oldal

11 gondosan kell bánni, és óvni kell őket az illetéktelen használattól. A munkaviszony megszűnésekor az átadott üzemi berendezéseket vissza kell szolgáltatni. Amennyiben az LGI vállalatcsoport valamelyik leányvállalatánál vagy országos szervezeténél az ilyen üzemi eszközök magáncélú alkalmi használata megengedett, azt az abszolút minimális szintre kell korlátozni, és nem ronthatja a munkatársak teljesítményét, illetve nem eredményezhet biztonsági kockázatot vagy többletköltségeket. Tilos az LGI vállalatcsoport kommunikációs eszközeit megkülönböztető, sértő, pornográf vagy egyéb tiltott internetes tartalomhoz való hozzáférésre vagy ilyen tartalmú üzenetek terjesztésére használni. Az LGI vállalatcsoport kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy törvénysértés vagy a kommunikációs eszközökkel való számottevő visszaélés esetén az egyéni adatforgalom, valamint az internet-hozzáférés felülvizsgálatra kerül. A kommunikációs eszközökkel való visszaélés a munkaszerződésben foglalt kötelezettségek megszegését jelenti és fegyelmi eljárást, sőt a munkaviszony felmondását vonhatja maga után. 3. Jelentések és feljegyzések A jelentéseknek és feljegyzéseknek a szabályszerű könyvvitel alapelveivel összhangban minden esetben teljesnek, helytállónak, időszerűnek és a rendszerrel összeférhetőnek kell lenniük. Ez attól függetlenül érvényes, hogy a feljegyzéseket és jelentéseket belső vagy külső használatra készítettéke. A valós adatokra vonatkozó követelmény különösen a költségelszámolásokra vonatkozik. A munkatársak által a tevékenységük gyakorlása során készített vagy beszerzett feljegyzések és jelentések az LGI vállalatcsoport tulajdonát képezik. Tilos az ilyen dokumentumokról személyes használat céljából saját másolatot készíteni. 4. Bennfentes ismeretek Tekintettel a sokrétű üzleti tevékenységre és az ügyfelek belügyeire, nem kizárt, hogy az LGI vállalatcsoport munkatársai olyan információkkal is rendelkeznek, amelyek a nyilvánosság számára nem ismertek, és amelyeket egy befektető az értékpapírok vételével és eladásával kapcsolatos döntésben fontosnak tartana. Azok a munkatársak, akik ilyen bennfentes információval rendelkeznek az LGI vállalatcsoport ügyfeleiről, az érintett ügyfelek értékpapírjait nem vehetik meg, és nem adhatják el, és az ilyen információkat harmadik fél számára tovább nem adhatják. 11. oldal by LGI Logistics Group International GmbH

12 5. Adatvédelem Az ügyfelekkel és a szállítókkal való együttműködés során, de a munkatársak közötti kommunikációban is, az elektronikus információcsere és az elektronikus üzletvitel alapvető feltétele a vállalat hatékony működésének. Az elektronikus kommunikáció azonban az előnyök mellett kockázatot is jelent a személyiségvédelem és az adatbiztonság szempontjából. Ezért a személyes vagy személyes vonatkozású adatok rögzítése, feldolgozása és felhasználása csak akkor megengedett, ha ez a jogszerű célok eléréséhez szükséges és ennek során betartják az adott országban hatályos adatvédelmi előírásokat. 12. oldal

13 IV. Magatartási szabályok a közterhekkel és a munkavédelmi előírásokkal kapcsolatban 1. Társadalombiztosítás, törvényes adók és illetékek Sok olyan országban, ahol tevékenykedünk, a társadalombiztosítás a szociális biztosítás legfontosabb intézménye. A társadalombiztosítás állami szociális ellátás, amely az életben adódó személyes kockázatokat ellentételezi. Az LGI vállalatcsoportnak biztosítási és jelentési kötelezettsége van alkalmazottait illetően. A vonatkozó előírásokat be kell tartani. Az LGI vállalatcsoport és munkatársai számára az adott ország hatályos adó- és illetékjogi előírásainak betartása kötelező. Ez kiterjed a törvényben előírt számviteli eljárások alkalmazására is. Helytelen vagy megtévesztő adatokat az üzleti könyvekben és egyéb dokumentumokban megadni tilos. Az esedékes adókat és illetékeket határidőn belül meg kell fizetni. Az anyagi előnyök után, amelyekben a munkatársak a fizetésen és a szociális juttatásokon felül részesülnek, pl. szolgálati autó, kedvezményes üzemi étkezés, jövedelemként kell adózni. Az ilyen előnyök utáni adófizetés elmulasztása adócsalásnak és társadalombiztosítási csalásnak minősülhet, és büntetőjogi következményekkel járhat. 2. Vám- és exportellenőrzés Az LGI vállalatcsoport rendszeresen nyújt szolgáltatásokat ügyfelei részére az áruk behozatala és kivitele terén. Ennek keretében az ügyfelek megbízásából vámudvarokat üzemeltetünk, vámokmányokat állítunk ki vagy dolgozunk fel, és gyakran átvállaljuk az ügyfelek kivitellel kapcsolatos jogi kötelezettségeit, Ezért feltétlenül szükséges, hogy betartsuk a vám- és exportszabályokat. Az ilyen szolgáltatásokkal megbízott munkatársaknak folyamatosan tájékozódniuk kell a mindenkori kiviteli korlátozásokról. A vámeljárásokkal és hasonlókkal kapcsolatos szolgáltatásokat illetően az érintett ügyféllel írásos megállapodást kell kötni, mely tartalmazza azok pontos meghatározását. 13. oldal by LGI Logistics Group International GmbH

14 3. Munkavédelmi előírások, fenntarthatóság és környezetvédelem A munkatársak egészségének és biztonságának a védelme, valamint a környezetvédelem az LGI vállalatcsoport érdekében áll. Figyelembe kell venni és be kell tartani az egyes országokban érvényes munkavédelmi előírásokat, különös tekintettel a munkaidőre, a sofőrök vezetési idejére vonatkozó szabályokra, biztonsági előírásokra és szabadságolási szabályozásokra. A jogsértéseket az illetékes felügyelő hatóság esetenként nagyon szigorúan bünteti. Az LGI vállalatcsoport ügyel a természetes erőforrások felelősségteljes felhasználására. Környezetbarát és fenntartható folyamatokat működtetünk, hogy a természetet óvjuk és így egészséges munkahelyi környezetet teremthessünk. Környezetkímélő és fenntartható megoldásokat kínálunk az ellátási lánchoz, amelyek alacsony szinten tartják környezetre gyakorolt hatásunkat. Minden munkatársunk azon fáradozik, hogy felelősségteljesen és környezetbarát módon járjon el. 14. oldal

15 V. Magatartási szabályok vitás esetben Minden munkatársnak kerülnie kell az olyan helyzeteket, amelyek az LGI vállalatcsoport etikai kódexével való ellentmondáshoz vezethetnek. Ha mégis a szabályoknak ellentmondó helyzet alakul ki, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes felettest, aki támogatást nyújt a munkatársnak a további teendőkkel kapcsolatos döntésben. Minden munkatársat megkérünk arra, hogy tartson vissza másokat a kódex megsértésétől. Amennyiben arra utaló jeleket észlel, hogy valaki megszegte az etikai kódex előírásait, bármely munkatárs a feletteséhez vagy a szabályoknak való megfelelésért felelős munkatárshoz (Compliance-Officer) fordulhat anélkül, hogy ebből bármilyen hátránya származna. A kérdéseket, megjegyzéseket, és kezdeményezéseket szigorúan bizalmasan kezeljük. Indokolt esetben a vállalat meghozza a megfelelő intézkedéseket, melyek akár a munkaszerződés vagy a szállítóval vagy ügyféllel való együttműködés azonnali hatályú felmondásához is vezethetnek. Egy munkatársnak sem származhat hátránya abból, ha maradéktalanul betartja a jelen magatartási kódexben foglaltakat, még akkor sem, ha ezáltal az LGI üzleti esélyeit csökkenti. VI. Záró rendelkezések Jelen Etikai kódex az LGI vállalatcsoport munkatársai számára kötelező érvényű, jogi és etikai szabályzat csak egy részét tartalmazza. A 12 aranyszabály, valamint vezetőségi és minőségügy alapelvünk éppúgy vállalati filozófiánk alappillérei. Az LGI vállalatcsoportban érvényes munkajogi rendelkezések és előírások természetesen a jövőben is érvényben maradnak. Amennyiben jelen Etikai kódex alapján további irányelvek kerülnek meghatározásra, úgy azokat is figyelembe kell venni. Kérdés esetén kérjük, forduljon feletteséhez, a Jog&Megfelelőség osztályhoz, a személyzeti osztályhoz vagy megfelelőségi vezetőnkhöz (compliance officer). 15. oldal

16 Mi vagyunk az... LGI Logistics Group International GmbH Herrenberg Germany Telefon Fax. +49 (0) Mail. Web oldal

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

ebm-papst Magatartási Kódex A felelősségtudatos és törvénytisztelő magatartás alapelvei

ebm-papst Magatartási Kódex A felelősségtudatos és törvénytisztelő magatartás alapelvei ebm-papst Magatartási Kódex A felelősségtudatos és törvénytisztelő magatartás alapelvei Tartalomjegyzék ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Hatályos: december 12.

Hatályos: december 12. 23/2015. számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 23/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

@@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@

@@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@ WIR ALLE SIND DIE POST. @@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ mi mindannyian @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ a postához @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ tartozunk. @@ELŐSZÓ@@

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 5 / 1.oldal SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 1. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A jelen Szállítói etikai elvek (a továbbiakban Elvek ) rendelkezései mellett a Szállító köteles megfelelni a Szállítóra

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Code of AZ ÖSTERREICHISCHE POST AG VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZATA AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA: AMIKOR TÉNYLEG FONTOS,, AKKOR VÁLASSZA INKÁBB A POSTÁT!

Code of AZ ÖSTERREICHISCHE POST AG VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZATA AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA: AMIKOR TÉNYLEG FONTOS,, AKKOR VÁLASSZA INKÁBB A POSTÁT! LINKEK ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ALÁBB MEGTALÁLJÁK A VISELKEDÉSI SZABÁLYZATBAN HIVATKOZOTT LINKEKET TÉMÁK SZERINT, ÁBÉCÉSORRENDBEN, A FORRÁSHELLYEL EGYÜTT: AZ ÖSTERREICHISCHE POST AG VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról

Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról 2015.12.12 1. Az Etikai Kódex célja Az Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) célja azon alapelvek összefoglalása és ismertetése,

Részletesebben

Felelős Beszerzési Szabályzat

Felelős Beszerzési Szabályzat Felelős Beszerzési Szabályzat Az Arriva csoport ügyfelei és munkavállalói előnyére felelős beszerzési szabályzatot fogalmaz meg. Mindezt gondos kiválasztással, beszállítóinkkal való együttműködéssel és

Részletesebben

I. Előszó. Együttműködés

I. Előszó. Együttműködés A Volkswagen Konszern a fenntarthatóságra vonatkozó követelményei az üzleti partnerekkel való kapcsolatokban (Code of Conduct üzleti partnerek esetében) I. Előszó Az alábbi követelmények körvonalazzák

Részletesebben

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Telekom!" === Tartalom Előszó 4 Előzetes megjegyzések 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

vállalati felelősségvállalás alapelvei

vállalati felelősségvállalás alapelvei Az ALDI SÜD vállalatcsoport vállalati felelősségvállalás alapelvei Bevezetés Az ALDI DÉL vállalatcsoportra a felelős vállalatirányítás elvei érvényesek. Ebben az iratban szemléltetjük, melyik alapelvek

Részletesebben

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK Gergely Edit 2014. szeptember 23. MEGRENDELŐI ÉS VEVŐI AUDITOK ÉS CÉGCSOPORTON BELÜLI KI, MIÉRT, KIT, HOGYAN? Ki? Multinacionális

Részletesebben

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Szerződés kezdeményezéséhez való csatlakozást követően a Sanofi kötelezettséget vállalt az ott rögzített

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Bevezető NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Az NSG Csoport arra törekszik, hogy üzletvitelének az NSG Csoport Értékek és Elvek nyilatkozatban leírtaknak megfelelő professzionális, jogkövető és etikai

Részletesebben

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus (Magyarország) Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók!

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus (Magyarország) Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! conduct Etikai Szabályzat 2015. augusztus (Magyarország) Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! Az Alpiq kiáll a személyes felelősségvállaláson,

Részletesebben

MARKETINGKÓDEX jägermeister

MARKETINGKÓDEX jägermeister MARKETINGKÓDEX jägermeister Bevezetés A szeszes italok kulturális örökségünk részét alkotják, fogyasztásuk több évszázados hagyománynak örvend: a felelősségteljes alkoholfogyasztás felnőttek milliói számára

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus. Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók!

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus. Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! conduct Etikai Szabályzat 2015. augusztus Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! Az Alpiq kiáll a személyes felelősségvállaláson, innováción

Részletesebben

ALDI SÜD Vállalatcsoport. Code of Conduct Magatartáskódex

ALDI SÜD Vállalatcsoport. Code of Conduct Magatartáskódex ALDI SÜD Vállalatcsoport Code of Conduct Magatartáskódex ALDI SÜD Vállalatcsoport Code of Conduct Magatartáskódex 2015. október 2 Tartalom 3 Előszó 4 5. Tisztességes verseny 18 CR-alapelvek, Magatartáskódex

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MU NKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNK AFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A

Részletesebben

INFORMATIKAI ERŐFORRÁSOK HASZNÁLATÁRA ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ IRÁNYELV

INFORMATIKAI ERŐFORRÁSOK HASZNÁLATÁRA ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ IRÁNYELV INFORMATIKAI ERŐFORRÁSOK HASZNÁLATÁRA ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ IRÁNYELV Hatályba lépés: 2013. december 19. 1 1. Bevezetés Jelen Irányelv az Echo Innovációs Műhely (a továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

Delfort Group Magatartási Kódex

Delfort Group Magatartási Kódex Verzió május 2014 Delfort Group Magatartási Kódex A Menedzsment bevezetője A delfortgroup AG és leányvállalatai (delfortgroup) a tevékenységét a Kitűnőség Tisztelet Felelősség Becsületesség Átláthatóság

Részletesebben

2014. november 12. 2014. november 12.

2014. november 12. 2014. november 12. Üzleti magatartás Azonosító: ME_62-03 Minősítés: Nyilvános Készítette: Jóváhagyta / ellenőrizte: Tóth-Kovács Róbert Sebestyén Zsolt Beosztás: Beosztás: Minőségirányítási vezető Elnök igazgató Dátum: Dátum:

Részletesebben

A Vodafone beszerzési etikai kódexe

A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone a világ egyik legnagyobb mobil távközlési szolgáltató vállalataként jelentős szerepet játszik az emberek életminőségének javításában. Tudjuk, hogy vállalatunk

Részletesebben

Code of Business Conduct Az üzleti magatartás szabályai

Code of Business Conduct Az üzleti magatartás szabályai Code of Business Conduct Az üzleti magatartás szabályai 2 Code of Business Conduct Előszó Kedves Munkatársunk, Az 1886-ban Robert Bosch által alapított Finommechanikai és elektrotechnikai műhely - ből,

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés PKF Könyvvizsgáló Kft, 2017. Tartalom Bemutatkozás Tulajdonosi szerkezet Cégvezetés Könyvvizsgálat minőségbiztosítása Könyvvizsgálói függetlenség Egyéb tájékoztazás Közérdeklődésre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános szerződési feltételek és a honlapunk nyelvezete magyar. Az eladó/szolgáltató Zlatár PR Kft Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 17. Levélcím, telephely: 1097

Részletesebben

Viselkedési Kódex Tartalom

Viselkedési Kódex Tartalom Viselkedési Kódex 2 Viselkedési Kódex Tartalom Tartalom Viselkedési Kódex 3 Tartalom 1. Bevezetés 4 2. Helyes nagykereskedelmi gyakorlat 6 3. A PHOENIX vevői, szállítói és versenytársai 3.1 Tisztességes

Részletesebben

Roche beszállítói. etikai kódex

Roche beszállítói. etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex A Roche minden üzleti tevékenységében elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a lehető legszigorúbb etikai követelmények érvényesítését célozza

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

e t i k a i k ó d e x

e t i k a i k ó d e x e t i k a i kódex Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex célja Hatálya Törvényi megfelelőség Emberi jogok tiszteletben tartása Korrupcióellenesség Összeférhetetlenség Tisztességes foglalkoztatás Esélyegyenlősség

Részletesebben

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. E T I K A I K Ó D E X E I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A piaci siker egyik kulcsa a vállalat céljait támogató és a munkatársak magatartásában is megnyilvánuló pozitív

Részletesebben

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk:

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk: A BÉFLEX ZRT. ÜZLETI ETIKAI KÓDEXE Célok A Béflex megalapítása óta a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása jellemzi. A Béflex munkatársak támogatják

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ETIKAI KÓDEX 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A vállalati etika többet jelent a törvénysértések megelőzésénél - sokkal inkább arról szól, hogyan viselkedjünk egymással és a külvilággal. Mindenki, aki a Telenorral

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

Üzleti magatartási és etikai kódex

Üzleti magatartási és etikai kódex Hatálybalépés napja: 2008.02.28. Hatályát vesztı szabályozás kelte: 2004.10.26. Jóváhagyta: Igazgatótanács CÉLKITŐZÉS KÓDEX Annak biztosítása, hogy a Mine Safety Appliances Company ("MSA") üzleti gyakorlata

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport

Részletesebben

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása Bevezető Célkitűzés A Nestlé üzletvitelét a vállalat megalapítása óta az erkölcsi integritás, a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés 1. A szabályozás célja A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI), illetve a munkatársai az általuk végzett tevékenységek során hivatalból sok olyan adathoz, információhoz jutnak hozzá, amelyek a TRI, illetve

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Vesztegetés és korrupció elleni szabályzat (ajándékozást és vendéglátást is beleértve)

Vesztegetés és korrupció elleni szabályzat (ajándékozást és vendéglátást is beleértve) Vesztegetés és korrupció elleni szabályzat (ajándékozást és vendéglátást is beleértve) A Royal Mail Group szigorú zéró toleranciát alkalmaz a vesztegetéssel és korrupcióval kapcsolatban. Jelen szabályzat

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat 1. A szabályzat célja A panaszkezelés szabályozásának célja, az 1991. évi XLIX. Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról hatálya alá tartozó felszámoló szervezetek

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Információk a Pénzügyi Beszámolóból

Információk a Pénzügyi Beszámolóból FINANCE Bankadatok Számlavezető bank neve Számlavezető bank országa Bankszámlaszám 1 Bankszámlaszám 2 Bankszámlaszám 3 Bankszámlaszám 4 Bankszámlaszám 5 IBAN SWIFT code Információk a Pénzügyi Beszámolóból

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

Korrekt viselkedés. Geberit magatartáskódex

Korrekt viselkedés. Geberit magatartáskódex Korrekt viselkedés Geberit magatartáskódex Kedves kollégák! Nemzetközi vállalatként világszerte csúcsteljesítményt nyújtunk a szanitertechnika területén. Elhivatottságunk jelenti sikerünk zálogát ma és

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója KÓDEX ETIKAI 2015 Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója 2 Bevezet A Magyar Posta nemzeti közszolgáltatóként 1867 óta lát el postai tevékenységet.

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója A Kék könyv A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója Az integritás segít elnyerni a szolgálatainkat igénybe vevő emberek bizalmát és tiszteletét. Kedves Munkatársunk! A Pfizernél

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

MAGATARTÁS és ETIKAI KÓDEX

MAGATARTÁS és ETIKAI KÓDEX MAGATARTÁS és ETIKAI KÓDEX Rubin Informatikai Zrt. ver.: 1.0 Státusz: Jóváhagyva Készítette: Oggolder Emőke Jóváhagyta: Parádi Csaba Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361

Részletesebben

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7.

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7. ETIKAI KÓDEX ~ 2 ~ Tartalom 1. Az Etikai Kódex célja, személyi hatálya... 3 1.1. Az Etikai Kódex célja... 3 1.2. Az Etikai Kódex hatálya... 3 2. A Hungaropharma Zrt. értékrendje... 3 2.1. Etikus üzleti

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET

Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET I. Általános rendelkezések 1. A kódex célja A közpénzek hatékony felhasználásának, a közvagyon védelmének, a közbeszerzési eljárások tisztasága előmozdítása érdekében

Részletesebben

A magyar Telekom megfelelőségi rendszere

A magyar Telekom megfelelőségi rendszere A magyar Telekom megfelelőségi rendszere 2015.11.26 Papp Zsuzsanna Compliance szakértő Tartalom 1. Megfelelőség a Telekom szektorban, iparági szabályozás 2. A Magyar Telekom ügy 3. A megfelelőségi funkció

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Messer Csoport - Etikai kódex

Messer Csoport - Etikai kódex Messer Csoport - Etikai kódex Tartalomjegyzék 1. Vállalati jövőkép Etikai kódex... 3 2. Emberi jogok - gyermek-/kényszermunka - diszkrimináció tilalma... 3 3. Kartell- és versenytilalom... 4 4. Nemzetközi

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Etikai kódex

TÜV Rheinland InterCert Kft. Etikai kódex TÜV Rheinland InterCert Kft. Etikai kódex EKX_4_0 1 / 7 (rev. 2012.04.01-től) 1. Az alapok A TÜV Rheinland (valamennyi, a TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.v. kapcsolt vállalkozása és a TÜV Rheinland

Részletesebben