T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének április 23-ai ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. április 23-ai ülésére"

Átírás

1 85/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének április 23-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról Előterjesztő: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző Előkészítők: Kozma Zoltánné ügyintéző Müllerné Varga Anita ügyintéző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A helyi adókról szóló évi C. törvény 8. (2) bekezdése szerint az önkormányzat a beszedett adó összegéről évenként köteles a költségvetési beszámoló részeként a település lakosságát tájékoztatni. A zárszámadáshoz kapcsolódóan mint önkormányzati adóhatóság az alábbi tájékoztatást adom a évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról. Az önkormányzatot megillető adóbevétel címén (helyi adók, gépjárműadó, talajterhelési díj, késedelmi pótlék, bírság, egyéb és idegen bevételek) évben összesen ,- Ft teljesült. Az előző évihez képest ( ,- Ft) adóbevételünk jelentősen alacsonyabb szinten realizálódott, de ezzel már tervezéskor a vállalkozások évi tényleges gazdálkodási adatainak, valamint legnagyobb adófizetőnk évre vonatkozóan várható fizetési kötelezettségének ismeretében számolni lehetett a becsült iparűzési adóbevétel korábbi évekhez képest viszonyított nagymértékű csökkenése miatt. Ennek ellenére továbbra is meghatározó a helyi adóbevételeken belül az iparűzési adó aránya, amely 74,07 %-ot mutat, míg az építményadó aránya 24,15 %, a magánszemély kommunális adójának aránya 1,76 % és a vállalkozók kommunális adójának aránya 0,02 % évi adóbevételeinket - tekintettel arra, hogy a helyi adók (építményadó, magánszemély kommunális adója, iparűzési adó) mértéke a Képviselő-testület döntése értelmében nem módosult, továbbá a gépjárműadónál sem történt törvényi mértékváltozás - az előző évi előírások alapján terveztük, figyelemmel az iparűzési adó várható csökkenésére. A költségvetésben előirányzott eredeti adóbevételi terv a helyi adók tekintetében 97,35 %- os szinten, a gépjárműadó vonatkozásában 100,88 %-os szinten realizálódott. Építményadó január 1-jétől az építményadó mértéke 1000,- Ft/m 2. A helyi rendeletünk szerint mentességet élvez az építményadó alól a lakás és a nem üzleti célt szolgáló garázs, gépjárműtároló. Az építményadó 56 ingatlan tulajdonos terhére m 2 után került megállapításra ezer Ft összegben. Éves bevétel: Eredeti költségvetési előirányzat: ,- Ft ,- Ft A költségvetési tervelőirányzat az építményadó vonatkozásában 102,99 %-ban teljesült. Az előző évihez képest 4,6 millió Ft-tal magasabb az építményadó bevételünk összege évben az építményadónál adómérséklésre, fizetési könnyítésre vonatkozó kérelem nem érkezett. 2

3 Magánszemély kommunális adója A magánszemélyek kommunális adójának mértéke évtől 4.500,- Ft/adótárgy évben 1857 adótárgy után került magánszemélyek kommunális adója előírásra ezer Ft összegben. Éves bevétel: Eredeti költségvetési előirányzat: ,- Ft ,- Ft A magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában a költségvetési tervelőirányzat 114,23 %-ban valósult meg. Ezen adóbevétel 983 ezer Ft-tal magasabb összegben realizálódott a tavalyi évhez képest évben a rendelkezésünkre álló TAKARNET ingatlan-nyilvántartási program segítségével folytatódott az adókivetések és az ingatlanok egyeztetése. Az ellenőrzés során - elsődlegesen a lakótelepi lakásoknál tételesen vizsgáltuk, hogy mely lakás, illetve lakástulajdonos rendelkezik kivetéssel, illetve mely lakások után nem nyújtott(ak) be a tulajdonos(ok) magánszemély kommunális adója bevallást. Elmondható, hogy minden lépcsőházban található 1-2 olyan lakás, ami után a tulajdonos nem teljesítette bevallási kötelezettségét. Ebben az esetben a tulajdonosokat felhívtuk bevallási kötelezettségük teljesítésére. Több tulajdonos kétszeri felhívásunkra sem reagált, ezért ,- Ft mulasztási bírság került kiszabásra. Felhívásunkra 58 adózó nyújtotta be adóbevallását, és a törvényi szabályozás értelmében több esetben 5 évre visszamenőleg az elévülési időn belül - szedtük be a magánszemélyek kommunális adóját évben 25 magánszemély kommunális adókivetéssel rendelkező adózó hunyt el. Az örökösöket a rendelkezésünkre álló ingatlan-nyilvántartási adatok (TAKARNET) alapján tájékoztattuk bevallási kötelezettségükről, és ennek köszönhetően a benyújtott bevallások alapján - 21 esetben átírásra kerültek az adókivetések. A helyi rendeletben mentesség, kedvezmény nem került megállapításra, az adó mérséklését, elengedését az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) a szabályozza. E szerint az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Ennek figyelembe vételével évben 6 adózó kérelmére összesen ,- Ft magánszemélyek kommunális adóját engedtem el. Vállalkozók kommunális adója A helyi adók közül a vállalkozók kommunális adója törvényi rendelkezés erejénél fogva december 31-én megszűnt. A évi elszámolást követően jelentős pénzmozgás ennél az adónemnél nem várható, azonban az elévülési időn belül a hátralékok és a túlfizetések rendezéséhez kapcsolódóan történik befizetés, illetve visszautalás, átvezetés. Éves bevétel: Eredeti költségvetési előirányzat: ,- Ft 0,- Ft évben az adónem tekintetében bevétellel már nem terveztünk, és hátralékra történt 105 ezer Ft teljesítés. 3

4 Az iparűzési adó mértéke évtől 2 %. Iparűzési adó A helyi adó törvény alapján 2005-től hatályos a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség, melynek értelmében az a vállalkozó, aki az előző évhez képest állományi létszámát növeli, az iparűzési adóalapját a létszámnövekménye után 1 millió forint/fő összeggel csökkentheti. A évre vonatkozó adóbevallásában 1 adózó számolt el foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentességet a megosztás arányában Ft összegben. Az iparűzési adó esetében a helyi kedvezmények, mentességek megállapítását a törvény már korábban, az uniós szabályozással összhangban korlátozta. Helyi rendeletünk szerint mentes az adó megfizetése alól az adóalany, amennyiben vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg. Ezen a címen évben 99 adózónál összesen ,- Ft adókedvezmény került elszámolásra. Az ideiglenes iparűzési adó mértéke 5000,- Ft/nap. A vállalkozó ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet akkor végez, ha az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel nem rendelkezik és építőipari tevékenységet folytat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységről tárgyévre 5 adózó, továbbá előző évre 1 adózó nyújtott be adóbevallást, és 190 adóköteles nap után ,- Ft adókötelezettség keletkezett, amely megfizetésre került. A tavalyi teljesítéshez viszonyítva 245 ezer Ft növekedés mutatkozott. Éves bevétel: Eredeti költségvetési előirányzat: ,- Ft ,- Ft Az eredeti költségvetési tervelőirányzat az iparűzési adó vonatkozásában 94,94 %-ban teljesült. Az előző évihez képest 387 millió forinttal kevesebb iparűzési adó folyt be. A bevételek tervezésénél már ismert volt, hogy iparűzési adóbevételünk a korábbi évekhez képest jelentősen csökken. A vállalkozások évi tényleges gazdálkodási adatainak, valamint legnagyobb adófizetőnk évre vonatkozóan várható fizetési kötelezettségének ismeretében ezer Ft bevétellel számoltunk. A évi adóbevallások feldolgozását követően évre 285 adózó terhére ezer Ft adóelőleg-fizetési kötelezettséget írtunk elő. Az elszámolás során az előző évre ezer Ft adókülönbözet mutatkozott az adózók javára és az önkormányzat terhére. Kérelemre ezer Ft előző évi és 100 ezer Ft tárgyévi túlfizetés került visszatérítésre. Törvényi kötelezettségnek eleget téve december 20. napjáig ezer Ft iparűzési adóelőleg kiegészítésére történt bevallás. A várakozásoknak megfelelően, de a tervezettől elmaradva az adóelőleg kiegészítés teljesítését követően összességében ezer Ft iparűzési adóbevétel realizálódott a tárgyévben. Tevékenység megszüntetése, valamint egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése miatt évben 14 adózó nyújtott be záró bevallást. Az iparűzési adónál 2 adózó kérelmére engedélyeztem részletfizetést ,- Ft tartozás megfizetésére. 4

5 Gépjárműadó A gépjármű adóztatást a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) szabályozza. Az adómértékek az előző évihez képest nem módosultak. Személyszállító gépjármű esetében (ide nem értve az autóbuszt) az adó alapja a gépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Az adó mértéke kilowattonként - gépjármű gyártási évétől függően - 140,- Ft és 345,- Ft között került megállapításra. Az autóbusz, a nyerges-vontató, a lakókocsi és a lakó-pótkocsi esetében az adó alapja az önsúlya, míg a tehergépjármű adóalapja az önsúlya növelve a raksúlya 50 %-ával. Ebben az esetben az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után: a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 850,- Ft, b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380,- Ft. A költségvetés törvény rendelkezése értelmében évben továbbra is a beszedett gépjárműadó 40 %-a átengedett önkormányzati bevétel évben 1458 adózó terhére, 1825 gépjármű után ezer Ft összegű gépjárműadó előírás történt. Éves bevétel Éves bevétel 40 %-a Eredeti költségvetési előirányzat: ,- Ft ,- Ft ,- Ft Az önkormányzatra jutó gépjárműadó bevétel összege az előző évihez képest 643 ezer forinttal magasabb. Az eredeti költségvetési tervelőirányzat 100,88 %-ra teljesült. Az adóztatott gépjárművek száma (1825 db) az előző évihez (1770 db) képest valamelyest emelkedett. Az adóhatóság a gépjárműadót adatszolgáltatás alapján kivetéssel állapítja meg. A gépjármű adóztatás a hatósági járműnyilvántartás tartalmán alapul. Év elején a január 1-jei állapotnak megfelelő nyitóállomány került feldolgozásra, majd ezt követően havonta történt adatszolgáltatás az adókötelezettséget érintő változásokra (forgalomból kivonás, forgalomba helyezés, adatmódosítások) vonatkozóan évben gépjárműadó ügyben 815 határozatot adtunk ki. Gépjárműadó határozataink ellen jogorvoslattal nem éltek. Gépjárműadó tartozás megfizetésére 2 adózónál ,- Ft összegre engedélyeztem részletfizetést. Termőföld-bérbeadásából származó jövedelem utáni adó Az Art (3) bekezdése alapján a termőföld-bérbeadásából származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is) adóztatása a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata. Az ebből származó valamennyi bevétel az önkormányzat költségvetését illeti meg. A föld bérbeadásából származó a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII törvényben meghatározott jövedelme adóját a magánszemély megállapítja, bevallja és 5

6 megfizeti (önadózás). Bevallását a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-áig teljesíti. Ha a termőföld bérbeadásából származó bevétel kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg. A levont adóról a kifizető az adóévet követő év február 25-éig nyújtja be adóbevallását. Nem terheli a kifizetőt haszonbérbe adás esetén az adó megállapítási kötelezettség, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződést. Adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. A korábbi évekhez hasonlóan évben bevallás benyújtására és feldolgozására ezen adónemben nem került sor, és bevételünk sem keletkezett. Talajterhelési díj A környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény rendelkezése értelmében évtől talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi. A talajterhelési díj mértéke Pétfürdőn évre vonatkozóan 3.600,- Ft/m 3 (1200,- Ft/m 3 x 3-as veszélyeztetettségi szorzó) február 1-jétől a rákötés ösztönzésére irányulóan a talajterhelési díj törvényi mértéke 120,- Ft/m3-ről 1.200,- Ft/m3-re emelkedett. Éves bevétel: ,- Ft. A talajterhelési díjról az érintetteknek a tárgyévet követő év március 31-éig kell bevallást adniuk évre vonatkozóan március 31-éig - 5 adózó nyújtotta be bevallását. A feldolgozást követően évben talajterhelési díj előírása nem történt. Ennek oka az, hogy 2 adózót kerti csapon mért locsolóvíz fogyasztása után törvényi mentesség illet meg, továbbá 3 adózó évben rákötött a csatornahálózatra, ezért a helyi rendelet értelmében évre mentesült a talajterhelési díj megfizetése alól. A fogyasztók felhívása a talajterhelési díj bevallására, illetve megfizetésére a közüzemi szolgáltatótól kapott adatok alapján történt. Az adatszolgáltatás szerint évről évre csökken a rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötő fogyasztók száma. A megemelkedett talajterhelési díjnak köszönhetően évben 3 fogyasztó kötött rá a közcsatornára. A kezdetektől fogva a mai napig fennálló probléma a díj beszedésében, hogy a csatornára történő csatlakozást, valamint fogyasztást érintő változásokat (tulajdonos változás, elhalálozás) gyakran nem jelentik be a szolgáltatónál. Ennek rendezésére az adóhatóság intézkedési jogkörrel nem rendelkezik, de minden esetben jelzéssel él a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. felé évben 1 adózó esetében - akinél évben több évre visszamenőleg került sor a talajterhelési díj megállapítására - a fizetendő összeg ( Ft) nagyságára tekintettel 12 havi részletfizetést engedélyeztem. 6

7 Pótlékok, bírságok évben pótlékból ,- Ft-ot, bírságból Ft-ot szedtünk be. Az Art. szabályozása értelmében az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A pótlék nagyságát meghatározó jegybanki alapkamat évben több alkalommal módosult, és 3,00 %-ról fokozatosan 2,10 %-ra csökkent. Az esedékesség lejártát követő, késedelmes teljesítés gyakori az adózók körében. Részletfizetést 3 adózó esetében ,- Ft pótlék megfizetésére engedélyeztem, továbbá 1 adózó pótléktartozását ,- Ft-al mérsékeltem. Bírság megállapítására adóbevallási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése, valamint iparűzési adóelőleg kiegészítési kötelezettség elmulasztása miatt került sor összesen ,- Ft összegben. Ebből magánszemély kommunális adójánál 27 adózó terhére ,- Ft, valamint iparűzési adónál 5 adózó terhére ,- Ft bírság kiszabására került sor. Jogszabályi felhatalmazás alapján végrehajtás esetén az adós 5.000,- Ft végrehajtási költségátalány megfizetésére kötelezett, melyet az adóhatóság végzéssel állapít meg. Végrehajtási eljárás során 103 adózó terhére állapítottunk meg 5.000,- Ft végrehajtási költségátalányt ,- Ft összegben. Bírság vonatkozásában mérséklés, fizetési könnyítés nem történt. Adóbehajtás A korábbi évek bevált gyakorlatához igazodóan márciusában az I. és II. félévre esedékes helyi adók és gépjárműadó összegéről, továbbá fizetési határidejéről valamennyi adózó részére értesítést küldtünk. Törvényi kötelezettségünknek eleget téve adószámlájának egyenlegéről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról az Art. 43. (8) bekezdése alapján október 31-éig kaptak az adózók fizetési felhívást, amennyiben adószámlájuk 1.000,- Ft-ot meghaladó összegű tartozást vagy túlfizetést mutatott. A tartozások behajtására munkahelyre és bankszámlaszámra vonatkozóan folyamatos volt az adatkérés, valamint a rendelkezésünkre álló adatok alapján a végrehajtás letiltás és inkasszó formájában, ahogy azt a napi feladataink lehetővé tették évben esetben történt munkahelyre és bankszámlaszámra vonatkozóan adatkérés. Megkereséseinket az Egészségbiztosítási Pénztár, valamint a különböző pénzintézetek felé küldtük. Törvényi előírás által a megkeresésnek tartalmaznia kell a hátralékos teljes körű személyi adatait, lakóhelyét, valamint a jogerős végrehajtható okirat számát. Ezek az adatok jelentős munka- és időráfordítással, több helyről kerülnek kigyűjtésre. A ráfordításhoz képest az eredmény csekély, mivel gyakran az adatszolgáltató nyilvántartása nem naprakész, vagy a hátralékos nem rendelkezik munkahellyel vagy az a letiltás foganatosítását megelőzően már megszűnt, továbbá a bankszámla negatív egyenlegű vagy a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a végrehajtáshoz. 7

8 Nyilvántartásunk szerint munkabérre 82, míg nyugdíjra 24 hátralékos esetében, összesen ,- Ft összegre került letiltás foganatosításra. A letiltásokból Ft, az előző évihez képest 869 ezer Ft-tal magasabb összeg folyt be. Azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására 264 esetben ,- Ft összegre került sor bankszámla terhére. Ennek eredményeként ,- Ft, az előző évihez képest 370 ezer forinttal több tartozást sikerült beszedni. Gyakori, hogy ugyanazon hátralékosnál többször is benyújtásra került az inkasszó, eredménytelenül. Előfordul, hogy egy hátralékos több számlával is rendelkezik, azonban egyiken sincs pénzösszeg a beszedés teljesítéséhez. Ebben az esetben a pénzintézet 35 napig zárolja a számlát, ami azt jelenti, hogy a számláról kifizetést csak a végrehajtási törvény szabályai alapján teljesíthet. Az Art. 150/A. -a szerint amennyiben az adóhatóság az adózó adószámláján az adózót terhelő adótartozás mellett az egyes adónemeken túlfizetést is nyilvántart, végrehajtási cselekményként a túlfizetés összegét az általa nyilvántartott tartozás erejéig elszámolja, és ezzel egyidejűleg az adózót értesíti. Ha az adózónak több adónemen áll fenn tartozása, a túlfizetés összegét először a korábbi esedékességű tartozásokra, azonos esedékességű tartozások esetén a tartozások arányában kell elszámolni. A túlfizetés elszámolásával a jóváírás napján a tartozás megfizetettnek minősül. Adóhatóságunk ezzel a lehetőségével élve 15 adózónál rendelt el átvezetést ,- Ft összegű tartozásra. A Gjt. alapján a közlekedési igazgatási hatóságnál 6 adózó esetében kezdeményeztük gépjármű forgalomból való kivonását, mivel gépjárműadó tartozása az egy évi adótételt meghaladta, és annak behajtására irányuló végrehajtási eljárásunk eredménnyel nem járt. A forgalomból való kivonás elrendelését követően valamennyi adózó rendezte a gépjárműadó tartozását. Adótartozás törlése Az Art alapján a végrehajtási eljárást lefolytató adóhatóság végrehajtható vagyon hiányában az adózó adótartozását behajthatatlannak minősíti és végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshoz való jog elévüléséig ezen a jogcímen tartja nyilván. A behajthatatlanság címén nyilvántartott adótartozást az adóhatóság újból végrehajthatónak minősíti, ha a végrehajtáshoz való jog elévülési idején belül az adótartozás végrehajthatóvá válik. Az adótartozást megállapító adóhatóság a megállapított feltétel hiányában is nyilvántarthatja behajthatatlanként a forintot meg nem haladó adótartozást, ha a behajtás érdekében szükséges intézkedés megtétele a tartozással arányban nem álló költségeket eredményezne. A behajthatatlan adótartozásról az adóhatóság külön nyilvántartást vezet, és az elévüléséig nem törölhető. Adóhatóságunk évben 1 adózó 1.500,- Ft vállalkozók kommunális adója, ,- Ft iparűzési adó, ,- Ft gépjárműadó és ,- Ft pótlék tartozását minősítette behajthatatlanná, mivel a Kft. a cégnyilvántartás adatai szerint évben hivatalból törlésre került. Az Art (6) bekezdése szerint az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik. Ha az adó és a bírság végrehajtásához való jog elévült, a tartozást terhelő késedelmi pótlékot is elévültnek kell tekinteni évben elévülés miatt ,- Ft magánszemélyek kommunális adója, ,- Ft vállalkozók kommunális adója, 6.540,- Ft iparűzési adó, Ft gépjárműadó, Ft pótlék, ,- Ft bírság, 5.000,- Ft egyéb bevételek és ,- Ft idegen bevételek tartozás került törlésre. 8

9 Egyéb adóigazgatási feladatok Az önkormányzati adózással kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi és Településüzemeltetési Csoport szervezetében 2 fő látja el. Az adóhatósági feladatellátás körébe tartozik az önkormányzat illetékességi területén bevezetett helyi adókkal (építményadóval, magánszemély kommunális adójával és az iparűzési adóval), továbbá a gépjárműadóval, a talajterhelési díjjal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggő adóhatósági tevékenységhez kapcsolódóan az adóalanyok nyilvántartása, a pénzforgalom könyvelése, a fizetési kötelezettség megállapítása, ellenőrzése és a végrehajtás, hatósági bizonyítványok kiállítása, más hatóság (állami adóhatóság, bíróság, bírósági végrehajtók) megkeresésére adatszolgáltatás, környezettanulmány elkészítése, MÁK (Magyar Államkincstár) által elektronikusan megküldött ONKADO program verzió módosításainak telepítése, MÁK felé jogszabályon alapuló határidős adatszolgáltatások teljesítése (januárban előző évi zárásról, évváltásról, valamint adómértékekről, májusban kivetéses adók átadásáról, júliusban féléves zárásról, augusztusban önadózók bevallásainak összesítéséről, valamint negyedévente a gépjárműadó megosztásról), önkormányzati gazdálkodáshoz információ szolgáltatás (adóbevételek tervezéséhez javaslat, adóbevételek alakulása, havi pénzforgalom, negyedéves zárások, iparűzési adóerő-képesség, zárszámadás). Az adók és adók módjára behajtandó köztartozások behajtására vonatkozó megkeresések megkövetelik az állandó, folyamatos végrehajtási tevékenységet. A megkeresések főként bírságok (közigazgatási, helyszíni), megelőlegezett gyermektartásdíjak és jogosulatlanul felvett ellátások behajtására irányulnak. A közüzemi szolgáltatók által kimutatott szemétszállítási díjhátralékok behajtására január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhatóság rendelkezik hatáskörrel, ezért a megkeresések száma az előző évekhez képest jelentős mértékben csökkent. Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv, illetőleg a köztartozás jogosultja a fizetési határidő lejártát követő 15 nap elteltével keresheti meg az adóhatóságot behajtás végett, ha a köztartozás összege eléri vagy meghaladja a ,- forintot. Amennyiben a hátralék későbbi megfizetése veszélyeztetett, az adóhatóság soron kívül is megkereshető. Ez az Art-ban meghatározott feladat jelentős időt vesz igénybe (felhívások, adatkérések, végrehajtás foganatosítása, befizetések utalása, behajtást kérő tájékoztatása, stb.) és emellett minimális bevételt hoz az önkormányzatnak évben 26 esetben adók módjára behajtandó köztartozásra kaptunk megkeresést, és az előző évek tartozásaival együtt 145 adózónál tartottunk nyilván adók módjára behajtandó köztartozást. Eredményes behajtási eljárást követően az egyéb bevételek számlánkon ,- Ft teljesült, amely saját bevételt képez. Idegen bevételek számlánkra ,- Ft folyt be, amelyből ,- saját bevételünk keletkezett. Az adóalanyok kérelme alapján hatósági bizonyítvány formájában 11 db adóigazolás kiállítására került sor. Adatszolgáltatási kötelezettségünknek állami adóhatóság, továbbá bíróság és önálló bírósági végrehajtók megkeresésére - 53 esetben tettünk eleget. 9

10 Az adóhatósági munka sajátossága a nagy tömegű iratmennyiség keletkezése, melyhez kapcsolódóan a postázási és az adminisztrációs tevékenység jelentős időráfordítást igényel. Évről évre nő az adatszolgáltatási feladatok köre, melyek sajnos az elektronikus út bevezetésével sem egyszerűsödtek, mivel párhuzamosan fennmaradtak a papír alapú megküldések is. Az önkormányzati adónyilvántartás vezetésére 1989-ben bevezetett DOS alapú ONKADO programot tavaszán ONKADOW elnevezéssel WINDOWS alapokra helyezték, amely által működése probléma mentesebben igazodik a mai informatikai környezethez. Az elmúlt évben a mátrix nyomtatásról átálltunk a lézer nyomtatásra, amelynek eredményeként az iratkészítés ideje lerövidült, továbbá formailag minőségi javulás mutatkozott. Összességében az adóigazgatási eljárás keretében évben ,- Ft bevételt utaltunk az önkormányzat saját költségvetésébe iktatott ügyiratot dolgoztunk fel, ebből 1068 db határozatot és 137 db végzést hoztunk, amely ellen jogorvoslattal nem éltek. Adóhatósági tevékenységünkhöz kapcsolódóan 12 számlát vezettünk és 926 db számlakivonatot dolgoztunk fel. Zárási összesítőnk adatai alapján könyvelési tétel, pénzforgalmi tétel és elszámolási tétel került feldolgozásra. 295 esetben történt utalás, és 14 átfutó tételt rendeztünk. A feldolgozott kivetési iratok száma Pétfürdő, április 15. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 10

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének április 28-ai ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének április 28-ai ülésére 95/2016. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2015. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról Előterjesztő: Szabóné Czifra

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról sz. napirend a Képviselő-testület 2014. november 29-i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő-testület! Rábapatona Község Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 9. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató a 2013. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2013. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 49/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. március 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról 2. számú napirend a Képviselő testület 2013. szeptember 25 i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő testület! A 2013. évi helyi adó kivetések és

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 138/2016.

Az előterjesztés száma: 138/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 138/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó.

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/162-6/2015. ELŐTERJESZTÉS Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA Adótárgyak száma

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA Adótárgyak száma ELŐTERJESZTÉS 2016. március 10. 5. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatási tevékenységről; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK:

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: GÉPJÁRMŰADÓ ("SÚLYADÓ") Befizetési határidők Szüneteltetés, adómentesség, bekövetkezését követő 15 napon belül. A bevallás a gépjármű vásárlását,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com B E S Z Á M O L Ó

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com B E S Z Á M O L Ó 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 6096/2014. 9. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a helyi

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 17 -ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Tárgy: Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2015. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó és talajterhelési díj tekintetében biztosítja

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a helyi adóztatási tevékenység 2012. évi alakulásáról szóló tájékoztatóról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a helyi adóztatási tevékenység 2012. évi alakulásáról szóló tájékoztatóról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je (i -"-J számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a helyi adóztatási tevékenység 2012. évi alakulásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek 1 Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek A 2016. első negyedévi befizetési határidőket követően Eger Megyei Jogú Város adóbevételi adatai továbbra is bizakodásra adhatnak okot.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-i ülésére Határozathozatal: egyszerű többség / Nyü. Ügyiratszám: / E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 22-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi adók alakulásáról,

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben a 11/2008. (III.21.) a 38/2008.(XII.30.) a 21/2009.(XII.22.), az 1/2010. (I.4.), az 1/2011.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a helyi adókból származó bevételek alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ az adóigazgatási társulás tevékenységéről

BESZÁMOLÓ a helyi adókból származó bevételek alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ az adóigazgatási társulás tevékenységéről KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. : 96/596-002, Fax: 96/596-005 E-mail: jegyzo@kapuvar.hu Ü.sz.: 03-6081 /2011. Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE (Egységes szerkezetben a 16/1997.(V.23.), A 22/1997.(IX.01.), A 34/1997.(XII.18), 27/1998.(XII.29.), 19/1999.(XII.16.),

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Előterjesztés Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én tartandó ülésére. Jogszabályok

Előterjesztés Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én tartandó ülésére. Jogszabályok 1 Előterjesztés Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az adóhatóság 2015. évben végzett munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! 11. számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a 2014. évi adóbevételek teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 29-I RENDES ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 19-i ülésére BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám:./2013 Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról A Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet 63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet a telekadóról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: A Képviselő-testület) a helyi adókról szló 1990. évi C. Törvény 1. és 6. -a alapján

Részletesebben

ADÓÜGYEK. Adó- és értékbizonyítvány

ADÓÜGYEK. Adó- és értékbizonyítvány ADÓÜGYEK Adó- és értékbizonyítvány Rövid leírás Az adóhatóság kérelemre, törvényben előírt esetekben az illetékességi területén fekvő ingatlan fekvéséről, értékéről és adójáról adó- és értékbizonyítványt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

BESZÁMOLÓ a helyi adókból származó bevételek alakulásáról KAPUVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE Ü.sz.: 03-4608 /2014. Tárgyalja: Gazdasági Bizottság napirendi pont BESZÁMOLÓ a helyi adókból származó bevételek alakulásáról Tisztelt Képviselő-testület! A helyi

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a évi adóigazgatási tevékenységről

BESZÁMOLÓ a évi adóigazgatási tevékenységről BESZÁMOLÓ a 2016. évi adóigazgatási tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezik azon adózási eljárás szabályairól, melyet az adóhatóságok -

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Önkormányzat adóztatási tevékenységéről

Önkormányzat adóztatási tevékenységéről Önkormányzat adóztatási tevékenységéről Általános tudnivalók: Az önkormányzati adók három ágát a helyi adók, a gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása képezi. A helyi adókról

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testületnek. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testületnek. Tisztelt Képviselő-testület! Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Jegyzőjétől Előterjesztés a Képviselő-testületnek az önkormányzat adórendeleteinek felülvizsgálatára, tájékoztató az adóztatás helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Öcsöd

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (XI.20.), 9/2004. (IV.20.), 21/2004. (XII. 07.) 7/2005. (IV.05.) és 16/2007. (XI.27.) rendeletével módosított 5/1999. (VI.29.) számú rendelet

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

' r?irnríttf^f-fe - i ' v. h^k-r Kőbányai * * -..i.i".»-nstületülése. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője

' r?irnríttf^f-fe - i ' v. h^k-r Kőbányai * * -..i.i.»-nstületülése. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője '! i ' v. h^k-r Kőbányai * * -..i.i".»-nstületülése ' r?irnríttf^f-fe - Tárgy: Beszámoló a helyi adóztatási tevékenység 2010. évi alakulásáról

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/ Fax.: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/ Fax.: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 133. 8500 Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról, behajtások helyzetéről a Képviselő-testület november 22-én tartandó ülésére

TÁJÉKOZTATÓ az adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról, behajtások helyzetéről a Képviselő-testület november 22-én tartandó ülésére TÁJÉKOZTATÓ az adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról, behajtások helyzetéről a Képviselő-testület 2011. november 22-én tartandó ülésére 1.) Magánszemélyek kommunális adója A magánszemélyek kommunális

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 172. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

számú napirendi pont Előterjesztés Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 29- én tartandó ülésére

számú napirendi pont Előterjesztés Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 29- én tartandó ülésére számú napirendi pont Előterjesztés Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 29- én tartandó ülésére Tárgy:Tájékoztatás a helyi adók beszedéséről, a kintlévőségek behajtásának alakulásáról

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a évi adóbevételek teljesítéséről

TÁRGY: Beszámoló a évi adóbevételek teljesítéséről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 33. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2015. évi adóbevételek teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁJUS 25-I RENDES

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben