T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének április 23-ai ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. április 23-ai ülésére"

Átírás

1 85/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének április 23-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról Előterjesztő: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző Előkészítők: Kozma Zoltánné ügyintéző Müllerné Varga Anita ügyintéző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A helyi adókról szóló évi C. törvény 8. (2) bekezdése szerint az önkormányzat a beszedett adó összegéről évenként köteles a költségvetési beszámoló részeként a település lakosságát tájékoztatni. A zárszámadáshoz kapcsolódóan mint önkormányzati adóhatóság az alábbi tájékoztatást adom a évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról. Az önkormányzatot megillető adóbevétel címén (helyi adók, gépjárműadó, talajterhelési díj, késedelmi pótlék, bírság, egyéb és idegen bevételek) évben összesen ,- Ft teljesült. Az előző évihez képest ( ,- Ft) adóbevételünk jelentősen alacsonyabb szinten realizálódott, de ezzel már tervezéskor a vállalkozások évi tényleges gazdálkodási adatainak, valamint legnagyobb adófizetőnk évre vonatkozóan várható fizetési kötelezettségének ismeretében számolni lehetett a becsült iparűzési adóbevétel korábbi évekhez képest viszonyított nagymértékű csökkenése miatt. Ennek ellenére továbbra is meghatározó a helyi adóbevételeken belül az iparűzési adó aránya, amely 74,07 %-ot mutat, míg az építményadó aránya 24,15 %, a magánszemély kommunális adójának aránya 1,76 % és a vállalkozók kommunális adójának aránya 0,02 % évi adóbevételeinket - tekintettel arra, hogy a helyi adók (építményadó, magánszemély kommunális adója, iparűzési adó) mértéke a Képviselő-testület döntése értelmében nem módosult, továbbá a gépjárműadónál sem történt törvényi mértékváltozás - az előző évi előírások alapján terveztük, figyelemmel az iparűzési adó várható csökkenésére. A költségvetésben előirányzott eredeti adóbevételi terv a helyi adók tekintetében 97,35 %- os szinten, a gépjárműadó vonatkozásában 100,88 %-os szinten realizálódott. Építményadó január 1-jétől az építményadó mértéke 1000,- Ft/m 2. A helyi rendeletünk szerint mentességet élvez az építményadó alól a lakás és a nem üzleti célt szolgáló garázs, gépjárműtároló. Az építményadó 56 ingatlan tulajdonos terhére m 2 után került megállapításra ezer Ft összegben. Éves bevétel: Eredeti költségvetési előirányzat: ,- Ft ,- Ft A költségvetési tervelőirányzat az építményadó vonatkozásában 102,99 %-ban teljesült. Az előző évihez képest 4,6 millió Ft-tal magasabb az építményadó bevételünk összege évben az építményadónál adómérséklésre, fizetési könnyítésre vonatkozó kérelem nem érkezett. 2

3 Magánszemély kommunális adója A magánszemélyek kommunális adójának mértéke évtől 4.500,- Ft/adótárgy évben 1857 adótárgy után került magánszemélyek kommunális adója előírásra ezer Ft összegben. Éves bevétel: Eredeti költségvetési előirányzat: ,- Ft ,- Ft A magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában a költségvetési tervelőirányzat 114,23 %-ban valósult meg. Ezen adóbevétel 983 ezer Ft-tal magasabb összegben realizálódott a tavalyi évhez képest évben a rendelkezésünkre álló TAKARNET ingatlan-nyilvántartási program segítségével folytatódott az adókivetések és az ingatlanok egyeztetése. Az ellenőrzés során - elsődlegesen a lakótelepi lakásoknál tételesen vizsgáltuk, hogy mely lakás, illetve lakástulajdonos rendelkezik kivetéssel, illetve mely lakások után nem nyújtott(ak) be a tulajdonos(ok) magánszemély kommunális adója bevallást. Elmondható, hogy minden lépcsőházban található 1-2 olyan lakás, ami után a tulajdonos nem teljesítette bevallási kötelezettségét. Ebben az esetben a tulajdonosokat felhívtuk bevallási kötelezettségük teljesítésére. Több tulajdonos kétszeri felhívásunkra sem reagált, ezért ,- Ft mulasztási bírság került kiszabásra. Felhívásunkra 58 adózó nyújtotta be adóbevallását, és a törvényi szabályozás értelmében több esetben 5 évre visszamenőleg az elévülési időn belül - szedtük be a magánszemélyek kommunális adóját évben 25 magánszemély kommunális adókivetéssel rendelkező adózó hunyt el. Az örökösöket a rendelkezésünkre álló ingatlan-nyilvántartási adatok (TAKARNET) alapján tájékoztattuk bevallási kötelezettségükről, és ennek köszönhetően a benyújtott bevallások alapján - 21 esetben átírásra kerültek az adókivetések. A helyi rendeletben mentesség, kedvezmény nem került megállapításra, az adó mérséklését, elengedését az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) a szabályozza. E szerint az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Ennek figyelembe vételével évben 6 adózó kérelmére összesen ,- Ft magánszemélyek kommunális adóját engedtem el. Vállalkozók kommunális adója A helyi adók közül a vállalkozók kommunális adója törvényi rendelkezés erejénél fogva december 31-én megszűnt. A évi elszámolást követően jelentős pénzmozgás ennél az adónemnél nem várható, azonban az elévülési időn belül a hátralékok és a túlfizetések rendezéséhez kapcsolódóan történik befizetés, illetve visszautalás, átvezetés. Éves bevétel: Eredeti költségvetési előirányzat: ,- Ft 0,- Ft évben az adónem tekintetében bevétellel már nem terveztünk, és hátralékra történt 105 ezer Ft teljesítés. 3

4 Az iparűzési adó mértéke évtől 2 %. Iparűzési adó A helyi adó törvény alapján 2005-től hatályos a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség, melynek értelmében az a vállalkozó, aki az előző évhez képest állományi létszámát növeli, az iparűzési adóalapját a létszámnövekménye után 1 millió forint/fő összeggel csökkentheti. A évre vonatkozó adóbevallásában 1 adózó számolt el foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentességet a megosztás arányában Ft összegben. Az iparűzési adó esetében a helyi kedvezmények, mentességek megállapítását a törvény már korábban, az uniós szabályozással összhangban korlátozta. Helyi rendeletünk szerint mentes az adó megfizetése alól az adóalany, amennyiben vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg. Ezen a címen évben 99 adózónál összesen ,- Ft adókedvezmény került elszámolásra. Az ideiglenes iparűzési adó mértéke 5000,- Ft/nap. A vállalkozó ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet akkor végez, ha az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel nem rendelkezik és építőipari tevékenységet folytat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységről tárgyévre 5 adózó, továbbá előző évre 1 adózó nyújtott be adóbevallást, és 190 adóköteles nap után ,- Ft adókötelezettség keletkezett, amely megfizetésre került. A tavalyi teljesítéshez viszonyítva 245 ezer Ft növekedés mutatkozott. Éves bevétel: Eredeti költségvetési előirányzat: ,- Ft ,- Ft Az eredeti költségvetési tervelőirányzat az iparűzési adó vonatkozásában 94,94 %-ban teljesült. Az előző évihez képest 387 millió forinttal kevesebb iparűzési adó folyt be. A bevételek tervezésénél már ismert volt, hogy iparűzési adóbevételünk a korábbi évekhez képest jelentősen csökken. A vállalkozások évi tényleges gazdálkodási adatainak, valamint legnagyobb adófizetőnk évre vonatkozóan várható fizetési kötelezettségének ismeretében ezer Ft bevétellel számoltunk. A évi adóbevallások feldolgozását követően évre 285 adózó terhére ezer Ft adóelőleg-fizetési kötelezettséget írtunk elő. Az elszámolás során az előző évre ezer Ft adókülönbözet mutatkozott az adózók javára és az önkormányzat terhére. Kérelemre ezer Ft előző évi és 100 ezer Ft tárgyévi túlfizetés került visszatérítésre. Törvényi kötelezettségnek eleget téve december 20. napjáig ezer Ft iparűzési adóelőleg kiegészítésére történt bevallás. A várakozásoknak megfelelően, de a tervezettől elmaradva az adóelőleg kiegészítés teljesítését követően összességében ezer Ft iparűzési adóbevétel realizálódott a tárgyévben. Tevékenység megszüntetése, valamint egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése miatt évben 14 adózó nyújtott be záró bevallást. Az iparűzési adónál 2 adózó kérelmére engedélyeztem részletfizetést ,- Ft tartozás megfizetésére. 4

5 Gépjárműadó A gépjármű adóztatást a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) szabályozza. Az adómértékek az előző évihez képest nem módosultak. Személyszállító gépjármű esetében (ide nem értve az autóbuszt) az adó alapja a gépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Az adó mértéke kilowattonként - gépjármű gyártási évétől függően - 140,- Ft és 345,- Ft között került megállapításra. Az autóbusz, a nyerges-vontató, a lakókocsi és a lakó-pótkocsi esetében az adó alapja az önsúlya, míg a tehergépjármű adóalapja az önsúlya növelve a raksúlya 50 %-ával. Ebben az esetben az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után: a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 850,- Ft, b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380,- Ft. A költségvetés törvény rendelkezése értelmében évben továbbra is a beszedett gépjárműadó 40 %-a átengedett önkormányzati bevétel évben 1458 adózó terhére, 1825 gépjármű után ezer Ft összegű gépjárműadó előírás történt. Éves bevétel Éves bevétel 40 %-a Eredeti költségvetési előirányzat: ,- Ft ,- Ft ,- Ft Az önkormányzatra jutó gépjárműadó bevétel összege az előző évihez képest 643 ezer forinttal magasabb. Az eredeti költségvetési tervelőirányzat 100,88 %-ra teljesült. Az adóztatott gépjárművek száma (1825 db) az előző évihez (1770 db) képest valamelyest emelkedett. Az adóhatóság a gépjárműadót adatszolgáltatás alapján kivetéssel állapítja meg. A gépjármű adóztatás a hatósági járműnyilvántartás tartalmán alapul. Év elején a január 1-jei állapotnak megfelelő nyitóállomány került feldolgozásra, majd ezt követően havonta történt adatszolgáltatás az adókötelezettséget érintő változásokra (forgalomból kivonás, forgalomba helyezés, adatmódosítások) vonatkozóan évben gépjárműadó ügyben 815 határozatot adtunk ki. Gépjárműadó határozataink ellen jogorvoslattal nem éltek. Gépjárműadó tartozás megfizetésére 2 adózónál ,- Ft összegre engedélyeztem részletfizetést. Termőföld-bérbeadásából származó jövedelem utáni adó Az Art (3) bekezdése alapján a termőföld-bérbeadásából származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is) adóztatása a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata. Az ebből származó valamennyi bevétel az önkormányzat költségvetését illeti meg. A föld bérbeadásából származó a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII törvényben meghatározott jövedelme adóját a magánszemély megállapítja, bevallja és 5

6 megfizeti (önadózás). Bevallását a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-áig teljesíti. Ha a termőföld bérbeadásából származó bevétel kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg. A levont adóról a kifizető az adóévet követő év február 25-éig nyújtja be adóbevallását. Nem terheli a kifizetőt haszonbérbe adás esetén az adó megállapítási kötelezettség, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződést. Adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. A korábbi évekhez hasonlóan évben bevallás benyújtására és feldolgozására ezen adónemben nem került sor, és bevételünk sem keletkezett. Talajterhelési díj A környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény rendelkezése értelmében évtől talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi. A talajterhelési díj mértéke Pétfürdőn évre vonatkozóan 3.600,- Ft/m 3 (1200,- Ft/m 3 x 3-as veszélyeztetettségi szorzó) február 1-jétől a rákötés ösztönzésére irányulóan a talajterhelési díj törvényi mértéke 120,- Ft/m3-ről 1.200,- Ft/m3-re emelkedett. Éves bevétel: ,- Ft. A talajterhelési díjról az érintetteknek a tárgyévet követő év március 31-éig kell bevallást adniuk évre vonatkozóan március 31-éig - 5 adózó nyújtotta be bevallását. A feldolgozást követően évben talajterhelési díj előírása nem történt. Ennek oka az, hogy 2 adózót kerti csapon mért locsolóvíz fogyasztása után törvényi mentesség illet meg, továbbá 3 adózó évben rákötött a csatornahálózatra, ezért a helyi rendelet értelmében évre mentesült a talajterhelési díj megfizetése alól. A fogyasztók felhívása a talajterhelési díj bevallására, illetve megfizetésére a közüzemi szolgáltatótól kapott adatok alapján történt. Az adatszolgáltatás szerint évről évre csökken a rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötő fogyasztók száma. A megemelkedett talajterhelési díjnak köszönhetően évben 3 fogyasztó kötött rá a közcsatornára. A kezdetektől fogva a mai napig fennálló probléma a díj beszedésében, hogy a csatornára történő csatlakozást, valamint fogyasztást érintő változásokat (tulajdonos változás, elhalálozás) gyakran nem jelentik be a szolgáltatónál. Ennek rendezésére az adóhatóság intézkedési jogkörrel nem rendelkezik, de minden esetben jelzéssel él a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. felé évben 1 adózó esetében - akinél évben több évre visszamenőleg került sor a talajterhelési díj megállapítására - a fizetendő összeg ( Ft) nagyságára tekintettel 12 havi részletfizetést engedélyeztem. 6

7 Pótlékok, bírságok évben pótlékból ,- Ft-ot, bírságból Ft-ot szedtünk be. Az Art. szabályozása értelmében az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A pótlék nagyságát meghatározó jegybanki alapkamat évben több alkalommal módosult, és 3,00 %-ról fokozatosan 2,10 %-ra csökkent. Az esedékesség lejártát követő, késedelmes teljesítés gyakori az adózók körében. Részletfizetést 3 adózó esetében ,- Ft pótlék megfizetésére engedélyeztem, továbbá 1 adózó pótléktartozását ,- Ft-al mérsékeltem. Bírság megállapítására adóbevallási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése, valamint iparűzési adóelőleg kiegészítési kötelezettség elmulasztása miatt került sor összesen ,- Ft összegben. Ebből magánszemély kommunális adójánál 27 adózó terhére ,- Ft, valamint iparűzési adónál 5 adózó terhére ,- Ft bírság kiszabására került sor. Jogszabályi felhatalmazás alapján végrehajtás esetén az adós 5.000,- Ft végrehajtási költségátalány megfizetésére kötelezett, melyet az adóhatóság végzéssel állapít meg. Végrehajtási eljárás során 103 adózó terhére állapítottunk meg 5.000,- Ft végrehajtási költségátalányt ,- Ft összegben. Bírság vonatkozásában mérséklés, fizetési könnyítés nem történt. Adóbehajtás A korábbi évek bevált gyakorlatához igazodóan márciusában az I. és II. félévre esedékes helyi adók és gépjárműadó összegéről, továbbá fizetési határidejéről valamennyi adózó részére értesítést küldtünk. Törvényi kötelezettségünknek eleget téve adószámlájának egyenlegéről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról az Art. 43. (8) bekezdése alapján október 31-éig kaptak az adózók fizetési felhívást, amennyiben adószámlájuk 1.000,- Ft-ot meghaladó összegű tartozást vagy túlfizetést mutatott. A tartozások behajtására munkahelyre és bankszámlaszámra vonatkozóan folyamatos volt az adatkérés, valamint a rendelkezésünkre álló adatok alapján a végrehajtás letiltás és inkasszó formájában, ahogy azt a napi feladataink lehetővé tették évben esetben történt munkahelyre és bankszámlaszámra vonatkozóan adatkérés. Megkereséseinket az Egészségbiztosítási Pénztár, valamint a különböző pénzintézetek felé küldtük. Törvényi előírás által a megkeresésnek tartalmaznia kell a hátralékos teljes körű személyi adatait, lakóhelyét, valamint a jogerős végrehajtható okirat számát. Ezek az adatok jelentős munka- és időráfordítással, több helyről kerülnek kigyűjtésre. A ráfordításhoz képest az eredmény csekély, mivel gyakran az adatszolgáltató nyilvántartása nem naprakész, vagy a hátralékos nem rendelkezik munkahellyel vagy az a letiltás foganatosítását megelőzően már megszűnt, továbbá a bankszámla negatív egyenlegű vagy a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a végrehajtáshoz. 7

8 Nyilvántartásunk szerint munkabérre 82, míg nyugdíjra 24 hátralékos esetében, összesen ,- Ft összegre került letiltás foganatosításra. A letiltásokból Ft, az előző évihez képest 869 ezer Ft-tal magasabb összeg folyt be. Azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására 264 esetben ,- Ft összegre került sor bankszámla terhére. Ennek eredményeként ,- Ft, az előző évihez képest 370 ezer forinttal több tartozást sikerült beszedni. Gyakori, hogy ugyanazon hátralékosnál többször is benyújtásra került az inkasszó, eredménytelenül. Előfordul, hogy egy hátralékos több számlával is rendelkezik, azonban egyiken sincs pénzösszeg a beszedés teljesítéséhez. Ebben az esetben a pénzintézet 35 napig zárolja a számlát, ami azt jelenti, hogy a számláról kifizetést csak a végrehajtási törvény szabályai alapján teljesíthet. Az Art. 150/A. -a szerint amennyiben az adóhatóság az adózó adószámláján az adózót terhelő adótartozás mellett az egyes adónemeken túlfizetést is nyilvántart, végrehajtási cselekményként a túlfizetés összegét az általa nyilvántartott tartozás erejéig elszámolja, és ezzel egyidejűleg az adózót értesíti. Ha az adózónak több adónemen áll fenn tartozása, a túlfizetés összegét először a korábbi esedékességű tartozásokra, azonos esedékességű tartozások esetén a tartozások arányában kell elszámolni. A túlfizetés elszámolásával a jóváírás napján a tartozás megfizetettnek minősül. Adóhatóságunk ezzel a lehetőségével élve 15 adózónál rendelt el átvezetést ,- Ft összegű tartozásra. A Gjt. alapján a közlekedési igazgatási hatóságnál 6 adózó esetében kezdeményeztük gépjármű forgalomból való kivonását, mivel gépjárműadó tartozása az egy évi adótételt meghaladta, és annak behajtására irányuló végrehajtási eljárásunk eredménnyel nem járt. A forgalomból való kivonás elrendelését követően valamennyi adózó rendezte a gépjárműadó tartozását. Adótartozás törlése Az Art alapján a végrehajtási eljárást lefolytató adóhatóság végrehajtható vagyon hiányában az adózó adótartozását behajthatatlannak minősíti és végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshoz való jog elévüléséig ezen a jogcímen tartja nyilván. A behajthatatlanság címén nyilvántartott adótartozást az adóhatóság újból végrehajthatónak minősíti, ha a végrehajtáshoz való jog elévülési idején belül az adótartozás végrehajthatóvá válik. Az adótartozást megállapító adóhatóság a megállapított feltétel hiányában is nyilvántarthatja behajthatatlanként a forintot meg nem haladó adótartozást, ha a behajtás érdekében szükséges intézkedés megtétele a tartozással arányban nem álló költségeket eredményezne. A behajthatatlan adótartozásról az adóhatóság külön nyilvántartást vezet, és az elévüléséig nem törölhető. Adóhatóságunk évben 1 adózó 1.500,- Ft vállalkozók kommunális adója, ,- Ft iparűzési adó, ,- Ft gépjárműadó és ,- Ft pótlék tartozását minősítette behajthatatlanná, mivel a Kft. a cégnyilvántartás adatai szerint évben hivatalból törlésre került. Az Art (6) bekezdése szerint az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik. Ha az adó és a bírság végrehajtásához való jog elévült, a tartozást terhelő késedelmi pótlékot is elévültnek kell tekinteni évben elévülés miatt ,- Ft magánszemélyek kommunális adója, ,- Ft vállalkozók kommunális adója, 6.540,- Ft iparűzési adó, Ft gépjárműadó, Ft pótlék, ,- Ft bírság, 5.000,- Ft egyéb bevételek és ,- Ft idegen bevételek tartozás került törlésre. 8

9 Egyéb adóigazgatási feladatok Az önkormányzati adózással kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi és Településüzemeltetési Csoport szervezetében 2 fő látja el. Az adóhatósági feladatellátás körébe tartozik az önkormányzat illetékességi területén bevezetett helyi adókkal (építményadóval, magánszemély kommunális adójával és az iparűzési adóval), továbbá a gépjárműadóval, a talajterhelési díjjal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggő adóhatósági tevékenységhez kapcsolódóan az adóalanyok nyilvántartása, a pénzforgalom könyvelése, a fizetési kötelezettség megállapítása, ellenőrzése és a végrehajtás, hatósági bizonyítványok kiállítása, más hatóság (állami adóhatóság, bíróság, bírósági végrehajtók) megkeresésére adatszolgáltatás, környezettanulmány elkészítése, MÁK (Magyar Államkincstár) által elektronikusan megküldött ONKADO program verzió módosításainak telepítése, MÁK felé jogszabályon alapuló határidős adatszolgáltatások teljesítése (januárban előző évi zárásról, évváltásról, valamint adómértékekről, májusban kivetéses adók átadásáról, júliusban féléves zárásról, augusztusban önadózók bevallásainak összesítéséről, valamint negyedévente a gépjárműadó megosztásról), önkormányzati gazdálkodáshoz információ szolgáltatás (adóbevételek tervezéséhez javaslat, adóbevételek alakulása, havi pénzforgalom, negyedéves zárások, iparűzési adóerő-képesség, zárszámadás). Az adók és adók módjára behajtandó köztartozások behajtására vonatkozó megkeresések megkövetelik az állandó, folyamatos végrehajtási tevékenységet. A megkeresések főként bírságok (közigazgatási, helyszíni), megelőlegezett gyermektartásdíjak és jogosulatlanul felvett ellátások behajtására irányulnak. A közüzemi szolgáltatók által kimutatott szemétszállítási díjhátralékok behajtására január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhatóság rendelkezik hatáskörrel, ezért a megkeresések száma az előző évekhez képest jelentős mértékben csökkent. Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv, illetőleg a köztartozás jogosultja a fizetési határidő lejártát követő 15 nap elteltével keresheti meg az adóhatóságot behajtás végett, ha a köztartozás összege eléri vagy meghaladja a ,- forintot. Amennyiben a hátralék későbbi megfizetése veszélyeztetett, az adóhatóság soron kívül is megkereshető. Ez az Art-ban meghatározott feladat jelentős időt vesz igénybe (felhívások, adatkérések, végrehajtás foganatosítása, befizetések utalása, behajtást kérő tájékoztatása, stb.) és emellett minimális bevételt hoz az önkormányzatnak évben 26 esetben adók módjára behajtandó köztartozásra kaptunk megkeresést, és az előző évek tartozásaival együtt 145 adózónál tartottunk nyilván adók módjára behajtandó köztartozást. Eredményes behajtási eljárást követően az egyéb bevételek számlánkon ,- Ft teljesült, amely saját bevételt képez. Idegen bevételek számlánkra ,- Ft folyt be, amelyből ,- saját bevételünk keletkezett. Az adóalanyok kérelme alapján hatósági bizonyítvány formájában 11 db adóigazolás kiállítására került sor. Adatszolgáltatási kötelezettségünknek állami adóhatóság, továbbá bíróság és önálló bírósági végrehajtók megkeresésére - 53 esetben tettünk eleget. 9

10 Az adóhatósági munka sajátossága a nagy tömegű iratmennyiség keletkezése, melyhez kapcsolódóan a postázási és az adminisztrációs tevékenység jelentős időráfordítást igényel. Évről évre nő az adatszolgáltatási feladatok köre, melyek sajnos az elektronikus út bevezetésével sem egyszerűsödtek, mivel párhuzamosan fennmaradtak a papír alapú megküldések is. Az önkormányzati adónyilvántartás vezetésére 1989-ben bevezetett DOS alapú ONKADO programot tavaszán ONKADOW elnevezéssel WINDOWS alapokra helyezték, amely által működése probléma mentesebben igazodik a mai informatikai környezethez. Az elmúlt évben a mátrix nyomtatásról átálltunk a lézer nyomtatásra, amelynek eredményeként az iratkészítés ideje lerövidült, továbbá formailag minőségi javulás mutatkozott. Összességében az adóigazgatási eljárás keretében évben ,- Ft bevételt utaltunk az önkormányzat saját költségvetésébe iktatott ügyiratot dolgoztunk fel, ebből 1068 db határozatot és 137 db végzést hoztunk, amely ellen jogorvoslattal nem éltek. Adóhatósági tevékenységünkhöz kapcsolódóan 12 számlát vezettünk és 926 db számlakivonatot dolgoztunk fel. Zárási összesítőnk adatai alapján könyvelési tétel, pénzforgalmi tétel és elszámolási tétel került feldolgozásra. 295 esetben történt utalás, és 14 átfutó tételt rendeztünk. A feldolgozott kivetési iratok száma Pétfürdő, április 15. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 10

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Váczi Julianna osztályvezető, Véleményező bizottság: Adócsoport munkatársai Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA...

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA... 1 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL

BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL Tisztelt Képviselő-testület! A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy e törvény felhatalmazása alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó és talajterhelési díj tekintetében biztosítja

Részletesebben

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter.

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter. ADÓÜGY Elérhetőség 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189 e-mail: nagyloc@profinter.hu Ügytípus Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Termőföld

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a 2014. évi adóbevételek teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 29-I RENDES ÜLÉSÉRE

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

13/1991. (V. 21.) PM rendelet

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról A helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Sárospatak Város Jegyzıje 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére HAL IMBA K Ö Z S É G Ö NK O RMÁNYZ AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-6 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Adóigazgatás Építményadó Iparűzési adó

Adóigazgatás Építményadó Iparűzési adó Adóigazgatás Szeghalom Város önkormányzata a jóléti feladatai ellátása érdekében nem nélkülözheti a lakossági hozzájárulást, így az önkormányzati rendszer megalakulását követően élve a magasabb szintű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ ADÓKKAL KAPCSOLATOS ELEKTRONIKUS SZÁMLAEGYENLEG LEKÉRDEZÉSI RENDSZERÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ ADÓKKAL KAPCSOLATOS ELEKTRONIKUS SZÁMLAEGYENLEG LEKÉRDEZÉSI RENDSZERÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ ADÓKKAL KAPCSOLATOS ELEKTRONIKUS SZÁMLAEGYENLEG LEKÉRDEZÉSI RENDSZERÉRŐL 1 Kedves Egriek! Tisztelt Adózóink! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Adóügyek. Tájékoztató Tiszasas Község Önkormányzata által bevezetett adónemekről

Adóügyek. Tájékoztató Tiszasas Község Önkormányzata által bevezetett adónemekről Adóügyek Tel/Fax: 56/326-001, 56/563-085 E-mail cím: postmaster@polghivtiszasas.t-online.hu Levelezési cím: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32. Ügyintéző: Czink Renáta Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8:00-12:00

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

É R T E S Í T É S. a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről.

É R T E S Í T É S. a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről. Tarján Község Jegyzőjétől 2831.Tarján Rákóczi u 39. É R T E S Í T É S a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről. Értesítem a Tisztelt Adózókat,

Részletesebben

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Az adóügyi csoport feladatkörébe tartozik Nagykanizsa városban bevezetett - helyi adókkal (helyi iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó), - a gépjárműadóval,

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás A helyi adóztatás 2013 Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás 1. A helyi adók rendszere A települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban önkormányzat)

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat

Zsámbék Város Önkormányzat Zsámbék Város Önkormányzat Helyi adójogszabályok értelmezése és gyakorlati alkalmazása Zsámbék Város illetékességi területén 2012 Felhasznált jogszabályok: 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december JELENTÉS a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről 1031 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3. 2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL A 2012. JANUÁR 1-TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL HELYI ADÓK A települési önkormányzatok a közszolgáltatásaihoz szükséges

Részletesebben