Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk."

Átírás

1 Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Agatha Christie HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ( ) Vokány Község Önkormányzata részére szeptember

2 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk...7 Célok...7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyzete, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága...58 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei...60 A helyzetelemzés megállapításainak összegzése...60 A beavatkozások megvalósítói...62 Jövőképünk...65 Az intézkedési területek részletes kifejtése Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Megvalósítás...88 A megvalósítás előkészítése...88 A megvalósítás folyamata...88 Monitoring és visszacsatolás...90 Nyilvánosság...90 Kötelezettségek és felelősség...90 Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma

3 BEVEZETÉS Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Vokány Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. A Települési Esélyegyenlőségi Program készítése során az alábbi stratégiákat, fejlesztési terveket, koncepciókat, tekintettük át és gondoskodtunk a Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP)és azok összhangjának megteremtéséről: - Közoktatási intézkedési terv a Siklósi Kistérségben - Vokány Község Szervezeti és Működési Szabályzata - Vokány község gazdasági programja - Vokány község hatályos rendeletei és határozatai - Közoktatási és nevelési intézmények társulási megállapodásai 1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció 3

4 A település bemutatása Baranya megyében, Siklóstól kissé északkeletre Kistótfalu és Újpetre között, a Villányihegység északi lejtője alatt fekvő település. Vonattal elérhető a Pécs Villány Mohácsvasútvonalon, busszal pedig a Siklósra és Pécsre közlekedő járatokkal. Vokány helyén már az Árpád-korban a Trinitás bencés apátság állt, melyet az oklevelek már ban említettek, s az apátsághoz a XIV. században már Szenttrinitás falu is kapcsolódott. A lakosság jellemző foglalkozása a szőlőművelés ben lakosságának 82%-a magyar, 11%-a német, 6%-a cigány, 1%-a horvát nemzetiségűnek vallotta magát. A falu napközi otthonos óvodája 50 férőhelyes, 2 csoportos, az általános iskolában 8 osztályban 85 gyermek tanul. A település hagyományaiban a német nemzetiségi nyelv és kultúra él tovább. Híres a német nemzetiségi tánccsoport, hatékonyan tevékenykedik a Német Kulturális Egyesület. A község rendelkezik művelődési házzal és 3500 kötetes könyvtárral. Biztosított a háziorvosi ellátás, védőnői szolgálat helyben történő működtetése. A lakosság döntő többsége római katolikus, de szép számban vannak református vallású lakosok is. A lakosság létszáma folyamatosan csökken, oka az idősebb korosztály számnak növekedésével és a jelentős elvándorlással indokolható. Magas a munkanélküliek aránya, minimális a helyben történő foglalkoztatás. A vállalkozások száma a munkanélküliség ellenére jelentős, bár ezek zöme egyéni vállalkozókból tevődik össze. A település demográfiai helyzete lakónépesség 2007 (fő) 958 fő 2008 (fő) 936 fő Lakónépesség számának változása (%) 98 % 2009 (fő) 922 fő Lakónépesség számának változása (%) 99 % 2010 (fő) 898 fő Lakónépesség számának változása (%) 97 % 2011 (fő) 890 fő Lakónépesség számának változása (%) 99 % 2012 (fő) 892 fő Lakónépesség számának változása (%) 100 % Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 4

5 Állandó népesség állandó népesség száma nő férfi 0-2 évesek 0-14 éves nők 0-14 éves férfiak éves nők éves férfiak éves nők éves férfiak éves nők éves férfiak 65 év feletti nők 65 év feletti férfiak Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 892fő 450 fő 50,4 % 442 fő 50,6 % 23 fő 2,6 % 66 fő 7,4 % 62 fő 7% 11fő 1,2% 19 fő 2,1% 246 fő 27,6% 264 fő 29,6% 34 fő 3,8% 38 fő 4,3% 93 fő 10,42% 59 fő 6,6% 5

6 Öregedési index 65 év feletti állandó lakosok száma 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) (fő) Öregedési index (%) , , , , ,8 Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Belföldi vándorlások állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg Na. Na. Na. Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Természetes szaporodás Élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő) Na. Na. Na. Forrás: TeIR, KSH-TSTAR A Magyarországon jellemző népességcsökkenő tendencia a rendszerváltást követő két évtizedben Vokány községben is mutatkozik. Sajnos ez a folyamat jelenleg is érvényes, bár a es év kivételnek tekinthető, ugyanis a népességszám az elmúlt évben stagnált. A vizsgált időszakban a településen a születések száma ha minimálissal is, de elmaradt a halálozásokétól, s a jellemzően negatív vándorlási különbözet is hozzájárult a lassú népességvesztéshez. Az előbbi folyamatokkal összefüggésben a népesség korösszetétele is kedvezőtlenebbre fordult ben az öregedési index 97,1 % volt, ez évre 118,8 %-ra növekedett. A 6

7 különböző korosztályokat vizsgálva az elmúlt években jelentős csökkenés következett be a 14 éven aluliak számában. A gyermekkorúaknál a vizsgált időszakban a csökkenés 45 fő. A község népességének elöregedése következtében egyre inkább megnövekszik a szociális szolgáltatások iránti igény. Értékeink, küldetésünk Az esélyegyenlőség biztosítása két kiemelendő elvárást fogalmaz meg. Egyrészt az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését, a hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció) tilalmát jelenti, másrészt olyan esélyegyenlőségi politikák kialakítását és végrehajtását, amelyek a hátrányos helyzetű állampolgárok életkörülményeinek javítását segítik elő különböző terülteken. Vokány Község Önkormányzatának célja, hogy minden lakója számára elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat. Ennek érdekében, a célok minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósítására megalkotja a helyi esélyegyenlőségi programját. A program tartalmazza a helyzetelemzést és az erre épülő cél és feladat-meghatározásokat, valamint azok megvalósításának ütemezését. Az esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reflektál, és beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. A helyzetelemzés alapul szolgál annak megállapításához, hogy a Vokány községben élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek, és ezek alapján milyen esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzdenek. Az esélyegyenlőségi program a település területén élő hátrányos helyzetű csoportokra irányul. Az esélyegyenlőségi terv alapját képező módszertani segédlet potenciálisan kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi csoportnak tekinti: - mély szegénységben élőket és a romákat, - a gyermekeket, - a nőket, - az időseket, - fogyatékkal élő személyeket. Vokány Község Önkormányzata tudatában van annak, hogy köteles megtartani valamennyi jogviszonyában és eljárásában az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvényben (Ebktv.) meghatározott egyenlő bánásmód követelményét. A HEP átfogó célja Célok Vokány település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: - az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, - a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, - a diszkriminációmentességet, - szegregációmentességet, - a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 7

8 A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célként számba kell venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett a célcsoportba tartozókra vonatkozóan át kell tekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célként meg kell határozni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP Intézkedési Terve (továbbiakban: HEP IT) tartalmazza. A HEP IT célja A helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. Ehhez meg kell határozni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Rendelkezni szükséges az együttműködési rendszernek a felállításáról, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 8

9 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (továbbiakban: HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása Magyarország Országgyűlése elismeri minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítja azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség Magyarország Alaptörvényének Szabadság Felelősség fejezete I. cikke - és megalkotta a évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (továbbiakban: Ebktv.). A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az Ebktv. előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia. 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. Az Ebktv január 1-től hatályba lépő módosítása (63/A. (1)) értelmében a helyi önkormányzatnak és a többcélú kistérségi társulásnak kötelezően el kell fogadnia az öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programját. Az elfogadott programot két évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. 9

10 A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a helyi önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv összhangjáról. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani: - az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre, - az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, - a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, - olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. A fenti elveket figyelembe véve kerültek megszövegezésre, illetve módosításra az önkormányzat e témakört felölelő rendeletei: - Vokány Község Önkormányzatának 8/2009. (IV.22.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról - Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011.(III.31.) önkormányzati rendelete Kistótfalu Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról - Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról - Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (VI.26.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzet kialakításáról - Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (II.11.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal Vokány Község Önkormányzata a gazdasági programon belül megfogalmazta mindazon feladatait, mely a helyi erőforrásokra építve a község fejlődését, az itt élő lakosság életszínvonalának emelkedését szolgálja. Az előkészítés során áttekintette és értékelte a település helyzetét, figyelembe vette az elmúlt évek során felmerülő lakossági igényeket, véleményeket, javaslatokat. Programja a költségvetési törvényből és az önkormányzat önhibáján kívüli hátrányos anyagi helyzetéből adódó korlátok behatároltsága szerint készült. Reális célok kitűzésével vázolja fel az elkövetkezendő öt év fejlődési irányait. A költségvetési koncepció, településfejlesztési koncepció, településrendezési terv, településszerkezeti terv a középtávú stratégiából kiindulva saját területére vonatkozólag határozza meg az esélyegyenlőséget előmozdító célokat, intézkedéseket. 10

11 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása A Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás A siklósi kistérség 53 önkormányzata - abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást - társulási megállapodást kötöttek június 23-án, és még az év december 21-ével létrehozták a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulást. A Társulást lakossal - 53 település alkotja. Ezek között három város található: Siklós, Harkány, Villány, és 50 község négy mikro-térségben, amelyek: Siklós, Harkány, Villány és Beremend. A Társulás legfőbb döntéshozó testülete a Társulási Tanács, melynek tagjait az 53 település polgármesterei alkotják. A Társulás további szervei: a 9 tagú Elnökség, és a Bizottságok: Pénzügyi és ellenőrzési bizottság (4 taggal), Területfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság (5+5 taggal), és a Humán bizottság (6+5 taggal). Az önálló munkaszervezetet a Társulás pénzügyi, gazdasági, területfejlesztési, szociális és egészségügyi feladatai szervezésére, ellátására hozták létre. A munkaszervezet 9 személyt foglalkoztat. A Társulás által ellátott feladatok Területfejlesztési feladatok: a tagtelepülésekkel együttműködve, a kistérség fejlesztését szolgáló, stratégiához illeszkedő pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázása, információk továbbítása. Kulturális, oktatási és nevelési feladatok: mozgókönyvtárak működtetésének támogatása (47 településen, 2 könyvtárral szerződve), egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok szervezése (logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás). Egészségügyi szolgáltatások: központi orvosi ügyelet szervezése és fenntartása több egészségügyi alapellátó intézményi társulással együttműködve. Szociális feladatok (integrált intézménnyel, mikro-térségi társulásokkal, egyedi szerződésekkel): időskorúak bennlakásos ellátása, idősek átmeneti gondozása, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálatok, családi napközik, támogató szolgálat (KOSZISZ). A Társulás elmúlt években megvalósult kiemelkedő jelentőségű projektjei ben közmunka projektekre, közösségi buszok beszerzésére, marketing-anyagok elkészítésére és a Beremenden üzemelő Állati hulladékgyűjtő- és átrakó állomás létrehozására nyert a Társulás 202 millió forintot ban további közösségi busz beszerzésére, sportpályák felújítására, bűnmegelőzési programokra, és rendezvénysátor beszerzésére kaptunk 39 millió forint támogatást ben közmunkaprogramokra, diplomás munkaerő 3 évi foglalkoztatására, pedagógiai szakszolgálatok támogatására, kistérségi kulturális kerekasztal működtetésére, és kerékpárút tervezésére nyertünk összesen 60 millió forintot ban megépült a Harkány - Drávaszabolcs kerékpárút, 4 közmunkaprogram keretében mintegy 300 személyt foglalkoztattunk a kistérség településeiről, bevezettük a jelzőrendszeres házi 11

12 segítségnyújtás szolgáltatást és további bűnmegelőzési, marketingeszköz-kivitelezési és kulturális kerekasztal működtetési támogatást kaptunk 174 millió forint értékben ben a munka világába való visszavezetésre, közmunkaprogramok lebonyolítására, közfoglalkoztatás-szervezők alkalmazására, foglalkoztatási paktum létrehozására nyertünk anyagi forrást. Továbbá folytatódott a kistérségi Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) és a közkincs kerekasztal munkája. Támogatást nyertünk a Nagyharsány-Villány kerékpárút építésére. Ebben az évben 227 millió forint pályázati támogatást kaptunk ben közmunkaprogramokra, közfoglalkoztatás-szervezők alkalmazására, alacsony foglalkoztatottságúak támogatására nyertük pénzt. De a közösségi buszok beszerzése, a KEF programok és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is támogatást kapott. Az ez évi pályázati támogatás 240 millió forint volt. Forrás: A kistérségi társulás június 30. napjával megszüntette munkaszervezetét, A Társulás az önkormányzatok által kötelezően ellátandó szociális alapszolgáltatások szervezését, a hétközi- és hétvégi orvosi ügyelet működtetését, továbbá futó pályázattokkal kapcsolatos feladatokat lát el. DDOP /2F-2f Siklósi mikrotérségi közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozása A 426 millió forintos összköltségű projekt során megvalósuló infrastrukturális és tartalmi fejlesztésnek köszönhetően Vokány, Kistótfalu, Matty községek mint konzorciumi tagok - csatlakozásával létrejön a Siklós központú közoktatási mikrotérségben egy korszerű, minőségi közoktatási intézményrendszer, mely hozzájárul a szegregáció mentes, kompetencialapú és esélyteremtő oktatás feltételeinek megteremtéséhez. A fejlesztés (belső ajtók-, nyílászárók cseréje, villamos hálózat korszerűsítés, burkolatcsere, akadálymentesítés, vizesblokkok felújítása, tetőfelújítás) a Siklósi Közoktatási Intézmény hat tagintézményét érinti: a Kanizsai Dorottya Általános Iskola, a Batthyány Kázmér Általános Iskola, a Kanizsai Dorottya Zeneiskola, a Hétszínvirág Óvoda, a Köztársaság téri Óvoda és a Vokányi Óvoda. A fejlesztés tartalma az épületek jelenlegi állapota szerint eltérő, de minden épületben ahol eddig még nem volt projektszintű akadálymentesítés valósul meg (belső nyílászáró csere, mozgássérült vizesblokk, 12

13 rámpa, mozgássérült parkolóhely). A beruházáshoz kapcsolódóan az oktatást és nevelést fejlesztő eszközök is beszerzésre kerülnek. Forrás: A kompetencia alapú oktatás megteremtése Vokányban TÁMOP /08/ A Vokány községben Vokány és Kistótfalu községek közös fenntartásban - működő általános iskola 30 millió forint támogatást nyert a kompetencia alapú oktatás bevezetésére, mely során új elemekkel bővült a pedagógusok módszertani kultúrája. 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a KSH és TeIR adatbázisból, a népszámlálás adatokból, valamint a helyben fellelhető nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait, az intézményvezetők, szakemberek tapasztalatait. Hasznos információkkal szolgáltak a kistérséggel, illetve a településsel foglalkozó elektronikus média oldalai is. Sajnos néhány adathoz mindezek áttekintése után sem sikerült hozzáférni, ezen adatoknál Na. jelzés szerepel a táblázatokban. 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A mélyszegénység viszonylag új fogalom. Ezen elsősorban azt a jelenséget értik a szakemberek, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek, és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből a helyzetből önerőből kilépjenek. Ez az állapot az érintetteket megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségükhöz vezet. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való kizáródás súlyos társadalmi probléma, melyet mind a szűkebb, mind a tágabb környezetnek kötelessége kezelni. Vokány községben a évi népszámlálás alapján 56 fő vallotta magát roma nemzetiségűnek, ez a lakosság 6 %-át teszi ki. A településen roma nemzetiségi önkormányzat is működik. A romákkal szemben a község maximálisan befogadó, hiszen hosszú évtizedek óta békésen megélnek itt egymás mellett a különböző nemzetiségek. 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok fejezik ki leginkább. Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszereiből. Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, megváltozott munkaképességűek. Községünkben a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte, helyi munkáltatók hiánya. A fokozatos elszegényedést bizonyítja a szociális segélyezés igénybevételének ugrásszerű növekedése. Az egykor jómódban élő családok tartalékaikat felélték, a családot összetartó idős 13

14 emberek meghaltak, a fiatalabb generáció a fent megjelölt akadályozó tényezők miatt képtelen a megszokott életszínvonalat biztosítani a család számára. 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, évesek száma év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma nő férfi összesen nő férfi összesen fő % fő % fő % ,8 27 8,4 51 8, , , , , , ,5 34 5,5 71 8, Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő Na. 20 éves és fiatalabb fő Na. % 3,9 5,3 6 4,2 Na év fő Na. % 11,8 10,9 20,5 7 Na év fő Na. % 5,9 7,9 3,6 5,6 Na év fő Na. % 19,6 15,8 15,7 16,9 Na év fő Na. % 11,8 18, ,9 Na év fő Na. % 9,8 13,2 14,5 14,1 Na év fő Na. % 13,7 9,2 8,4 7 Na év fő Na. % 11,8 14,5 8,4 19,7 Na év fő Na. % 9,8 6,6 10,8 7 Na. 61 év felett fő Na. % 2 1,3 0 1,4 Na. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 14

15 A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és aránya nemenként nyilvántartott/regisztrált munkanélküli összesen 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen ,3 48,1 52, ,1 48,8 52, ,6 51,1 51, ,8 64,7 60, Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a éves népesség száma nemenként év évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma nő férfi összesen nő Férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % , , ,1 4 5, ,4 7 10, ,8 4 6,3 12 9, Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Alacsonyan iskolázott népesség év 15 éves és idősebb lakosság 15-X éves legalább általános általános iskolai végzettséggel nem száma összesen iskolát végzettek száma rendelkezők 15-x évesek száma összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % , , ,9 36 9,4 7 2 Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás, Önkormányzati adatgyűjtés 15

16 Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint Év nyilvántartott álláskeresők A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint száma összesen 8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános végzettség Fő fő fő Na- Na. Na. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot eredményesen végzettek év általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők száma 8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégzők száma fő Fő % Na. Na. Na. Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában nincs adat Közfoglalkoztatásban résztvevők száma Közfoglalkoztatásban résztvevők személyek száma Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a település aktív korú lakosságához képest Közfoglalkoztatásban résztvevő romák/cigányok száma Közfoglalkoztatásban résztvevők romák aránya az aktív korú roma/cigány lakossághoz képest ,5 % Na ,8 % Na ,4 % Na. - Forrás: Önkormányzat adatai 16

17 A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások regisztrált vállalkozások száma a településen üzletek száma vendég- látóhelyek száma Kiskereskedelmi állami szektorban foglalkoztatottak száma kivetett iparűzési adó (ft) befizetett iparűzési adó (ft) működő foglalkoztatási programok száma helyben foglalkoztatási programokban részt vevők száma ,3 M 2,26 M ,6 M 3,59 M M 3,55 M ,9 M 2,75 M Na ,4 M 4,6 M 0 0 Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés elérhetőség autóbusz átlagos utazási idő vonat járatok átlagos Kerékpár úton átlagos átlagos ideje járatpárok száma autóbusszal átlagos száma utazási idő való utazási idő autóval munka-napokon munkanapokon vonattal megközelít- kerékpáron hetőség Legközelebbi centrum Megyeszékhely 10 perc perc Főváros 180 perc Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja fiatalok van/nincs Felsorolás fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok a településen V -Startmunka program -Egyéb közfoglalkoztatás - fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok a vonzásközpontban V -TÁMOP / Foglalkoztatási Paktum -Állásbörze - Munkaügyi központ által szervezett programok az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen N az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a vonzásközpontban Forrás: Önkormányzat adatai V -TÁMOP / Foglalkoztatási Paktum -Állásbörze - Munkaügyi központ által szervezett programok - 17

18 A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja programokon részvevő fiatalok száma NA. A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek munkaerő-piaci integrációját segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése Van/nincs Felsorolás felnőttképző programok a településen N felnőttképző programok a vonzásközpontban V -Munkaügyi központ által szervezett képzések - - egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a településen N egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a vonzásközpontban N Helyi foglalkoztatási programok a településen V -Startmunka program -Egyéb közfoglalkoztatás - Helyi foglalkoztatási programok a vonzásközpontban V -Munkaügyi központ által szervezett programok - - Forrás: önkormányzat adatai A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja programokon részvevő felnőttek száma - Na. Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása fő mélyszegénységben élők Romák/cigányok Na Na Na Na Na. Forrás: helyi adatgyűjtés A munkanélküliségi adatok egyértelműen tükrözik a 2008-ban kezdődő és azóta is tartó magyarországi gazdasági válság hatását. A válság tetőpontját 2010-ben érte el (83 fő álláskereső az aktív lakosság 13,4 %-a) tól jelentősen emelkedett a munkanélküliek száma. Amíg

19 évben 51 fő regisztrált munkanélkülit tartottak számon a településen, addig 2010 évben már 83-at, ami 61 %-os emelkedést jelent. A munkanélküliek számának növekedése együtt járt a különböző támogatásban részesítettek álláskeresési segély, álláskeresési járadék, rendszeres szociális segély számának emelkedésével. A munkanélküliek körében a vizsgált időszakban emelkedett azok száma, akik 180 napnál hosszabb ideje nem találtak munkát (tartósan munkanélküliek). A férfi munkanélküliek száma általában magasabb volt a női nyilvántartott munkanélküli személyek számától. Korcsoportos bontásban elmondható, hogy a munkanélküliség elsősorban a 40 év felettieket érinti. Sajnos a munkanélküliség, mint életforma megszokottá válik a fiatalabb korosztály számára is, ezért úgymond átöröklődik az ifjabb nemzedékre is. Érdekes tényező, hogy a nyilvántartottak több mint fele magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik, mint a nyolc általános végzettség. A munkavállalói korú népesség gazdasági aktivitási aránya és évben volt a legalacsonyabb arányú. A településen megváltozott munkaképességű személyt nem tartanak nyilván és akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező foglalkoztató sem található szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény, amely létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. A foglalkoztatás szervezését Vokány és Kistótfalu községek Körjegyzősége látta el december 31-ig, január 1-től az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal Vokányi Kirendeltsége, a munkáltatói feladatokat a polgármester. Közfoglalkoztatásban alkalmazottak száma a vizsgált időszakban változó tendenciát mutatott évben 40 fő vesz részt az önkormányzat által szervezett Startmunka-programon. Az önkormányzat csakis közfoglalkoztatás keretében tudja alkalmazni a munkanélküli lakosságot, hiszen támogatás hiányában nem tudná a bérterheket költségvetéséből kigazdálkodni. A munkaügyi központ számos eszközzel átképzések, vállalkozóvá válás támogatása, bértámogatás, közhasznú foglalkoztatás támogatása igyekszik az álláskeresőket visszavezetni a munka világába. Tapasztalataink alapján azonban a munkanélküliek közül néhányan azért esnek ki a munkaügyi központ látóköréből, mert a kötelező kapcsolattartási időpontokat is elmulasztják. A Siklósi Kistérségi Társulás pályázat útján nyert több mint 23 millió forintot, amellyel és a 2,5 millió forintos önrésszel kezdetét veheti a térségben a foglalkozási paktum létrehozása és működtetése. A foglalkoztatási paktum célja a - konzorciumi partnerek bevonásával közös stratégia, cselekvési terv kidolgozása a foglalkoztatás elősegítése érdekében a helyi erőforrások összehangolásával. A Paktum 2010 januárjában indult és 18 hónap állt rendelkezésre olyan együttműködési megállapodások létrehozására, amely további 3 évig fenntartható, amelynek következtében a térség munkaerő-piaci helyzete javul, és a foglalkoztatási szint emelése elősegíti a térség humán-erőforrás megtartó erejét és megakadályozza a népesség kivándorlását. A foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja. Hátrányos megkülönböztetés, előnyben részesítés a foglalkoztatás területén nem tapasztalható. 19

20 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások Álláskeresési segélyben részesülők száma Nyilvántartott álláskeresők száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők % negyedév negyedév negyedév negyedév átlag negyedév negyedév negyedév negyedév átlag negyedév negyedév negyedév negyedév átlag negyedév negyedév negyedév negyedév átlag negyedév 91 Na negyedév 86 Na negyedév 85 Na negyedév 90 Na átlag 88 Na. 0 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak fő fő % , , , , Na. 6 Na. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 20

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Marcali Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Marcali Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Marcali Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Történeti előzmények... 3 Település

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. július Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 2018 Készítette: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Debrecen,

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1-128/2010. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 128/2010. számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Szociális Jelentés 2012 Magyarország 1. Bevezetés 1.1. Általános gazdasági és szociális helyzet kiemelt tekintettel a szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó kihívásokra A

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tiszavasvári Város Önkormányzata. 2013. július 17.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tiszavasvári Város Önkormányzata. 2013. július 17. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. július 17. 1 Tartalom... 3... 3... 3......... 11... 11........................ 118.......................................... 2 (HEP)

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben