NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518"

Átírás

1 Tartalom KÖZPÉNZÜGYEK MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS RENDSZER ERDÕS TIBOR: Stagflácó és moetárs poltka 36 BÁGER GUSZTÁV PULAY GYULA: A költségvetés tervezés makrogazdaság kockázataak elemzése 384 KUTASI GÁBOR: Az EU8+2-országok költségvetés verseyképessége 402 ADÓPOLITIKA ÉS ADÓRENDSZER TÖRÖK ÁDÁM: Útelágazás vagy körforgalom? Bevezetõ godolatok a Pézügy Szemle adópoltka összeállításához 426 BOTOS KATALIN: Adóelméletek mt üze az elmélettörtéet a máak? 434 ELEK PÉTER SCHARLE ÁGOTA: Optmáls adózáselméletek és az emprkus mérés lehetõsége 442 ERÕS ADRIENN: Az adóstruktúra hatása a gazdaság övekedés hosszú távú ütemére Elmélet és empíra a magyar adatok tükrébe 45 KISS GERGELY VADAS GÁBOR : A lakógatlaok utá fzetedõ adó bevezetésérõl 465 HALMOSI PÉTER: A személyjövedelemadó-redszer helyzete és aktuáls kérdése a fejlett országokba 475 LAKATOS MÁRIA: A magyar adófzetõk magatartásáak változása az szjaés a tb-változások tükrébe, URIEL SPIEGEL KONSTANTIN KOGAN JOSEPH TEMPLEMAN: Az aggregált Laffer-görbe egy többmaxmumos függvéy 506 FELÜGYELET ÉS ELLENÕRZÉS NYERS GÁBOR: Kotrollg és a költségvetés folyamatos elleõrzése a PSZÁF gyakorlatába 58 SZAKIRODALMI SZEMLE KÖNYVEKRÕL Taulmáyok, vták a magyar gazdaság helyzetrõl és a klátásokról MURAKÖZY LÁSZLÓ (szerk.): Fecseg a felszí és hallgat a mély. Tudatok és tudatalattk a gazdaságpoltkába. Merre tovább a magyarország reformokkal? Verseyképesség Évköyv 2007 (Bod Péter Ákos) 529 Üléspotok és álláspotok, avagy mt redez el a láthatatla kéz? Godolatok három köyv kapcsá JOSEPH STIGLITZ: A globalzácó és vsszássága JOSEPH STIGLITZ: A vharos klecvees évek ALAN GREENSPAN: A zûrzavar kora (Vgvár Adrás) 537

2 PÉNZÜGYI SZEMLE Közpézügy szakfolyórat Megjelek egyedévekét Alapító, laptulajdoos: Pézügymsztérum 954. májustól Állam Számvevõszék júlustól A folyórat célja, hogy hteles képet adjo a pézügy redszerrõl, valamt a legfotosabb pézügy összefüggések tükrébe a közszféra és a emzetgazdaság mûködéséek fõbb voásaról, a felzárkózás, jövõépítés törekvésekrõl és a kapcsolódó szakma vtákról. A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG TAGJAI Akar László, Asztalos László György, Auth Herk, Báger Gusztáv, Bod Péter Ákos, Botos Katal, Chká Attla, Csapod Pál (fõszerkesztõ), Erde Tamás (társelök), Fazekas Károly, Gda Erzsébet, Halm Tamás, Hetéy Istvá, Katoa Tamás, Kósa Lajos, Kovács Árpád (elök), Kupa Mhály, Mészáros Tamás, Nagy Zoltá, Palócz Éva, Parragh László, Roóz József, Schwetzer Ivá, Székely Péter, Terták Elemér, Török Ádám (társelök), Varga Mhály, Veress József, Voszka Éva A SZERKESZTÕSÉG Csapod Pál (fõszerkesztõ), Léva Jáos (felelõs szerkesztõ), Asztalos László György, Báger Gusztáv, Halm Tamás, Schwetzer Ivá, Török Ádám (rovatvezetõk), Nagy Ildkó (szerkesztõ), Görgéy Pálé (szöveggodozó), Palló Éva (tördelõszerkesztõ) A Pézügy Szemle a szerkesztõbzottság tudomáyos mõsítéssel redelkezõ tagja által lektorált ckkeket közöl. A kadváyról kereskedelm célú másolat készítése vagy más formába való felhaszálása a kadó egedélye élkül tlos. Pézügy Szemle közpézügy szakfolyórat Szerkesztõség: 052 Budapest, Bécs u. 5., telefo: , , e-mal cím: Szakfordítás: L.C. Bt. Kadja a Magyar Közlöy Lap- és Köyvkadó, 085 Budapest, Somogy Béla u. 6., telefo: Felelõs kadó: dr. Kodela László elök-vezérgazgató Nyomja a Magyar Közlöy Lap- és Köyvkadó Lajosmzse Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burjá Norbert gazgató. HU ISSN X., Példáyszámokét ár: 5775 Ft

3 E számuk szerzõ BÁGER GUSZTÁV a közgazdaságtudomáy kaddátusa, professzor emertus, Pázmáy Péter Katolkus Egyetem, fõgazgató, Állam Számvevõszék Fejlesztés és Módszerta Itézet BOD PÉTER ÁKOS egyetem taár, Budapest Corvus Egyetem BOTOS KATALIN a közgazdaságtudomáy doktora, egyetem taár, Pázmáy Péter Katolkus Egyetem, Szeged Tudomáyegyetem ELEK PÉTER elemzõ közgazdász, Pézügymsztérum ERDÕS TIBOR a Magyar Tudomáyos Akadéma redes tagja, y. egyetem taár ERÕS ADRIENN PH.D. egyetem adjuktus, Mskolc Egyetem HALMOSI PÉTER PH.D. egyetem adjuktus, Szeged Tudomáyegyetem KISS GERGELY vezetõ közgazdász, Nemzet Bak KONSTANTIN KOGAN egyetem taár, Bar-Ila Uversty (Ramat-Ga, Israel) KUTASI GÁBOR PH.D. kutatás mukatárs, ICEG (Iteratoal Ceter for Ecoomc Growth) Európa Közpot, egyetem oktató, Budapest Corvus Egyetem LAKATOS MÁRIA PH.D. egyetem adjuktus, Budapest Mûszak és Gazdaságtudomáy Egyetem NYERS GÁBOR fõosztályvezetõ-helyettes, Pézügy Szervezetek Állam Felügyelete PULAY GYULA PH.D. egyetem adjuktus, Semmelwes Egyetem, fõgazgató-helyettes, Állam Számvevõszék Fejlesztés és Módszerta Itézet

4 SCHARLE ÁGOTA PH.D. osztályvezetõ, Pézügymsztérum URIEL SPIEGEL egyetem taár, Bar-Ila Uversty (Ramat-Ga, Israel), egyetem vedégtaár, Uversty of Pesylvaa (Egyesült Államok) JOSEPH TEMPLEMAN egyetem taár, The College of Busess Admstrato (Rsho Ltzo, Israel) TÖRÖK ÁDÁM a Magyar Tudomáyos Akadéma redes tagja, egyetem taár, Pao Egyetem, Budapest Mûszak és Gazdaságtudomáy Egyetem, fõszerkesztõ, Acta Oecoomca VADAS GÁBOR vezetõ közgazdász, Magyar Nemzet Bak VIGVÁRI ANDRÁS habltált egyetem doces, Budapest Mûszak és Gazdaságtudomáy Egyetem, tudomáyos taácsadó, Állam Számvevõszék Fejlesztés és Módszerta Itézet

5 KÖZPÉNZÜGYEK Moetárs és fskáls redszer Erdõs Tbor Stagflácó és moetárs poltka Elmélet alapok Bármely vsszaesés a termelésbe vagy aak övekedés ütemébe korlátozott dõtartamú. Az egyes vsszaesések tartóssága és mélysége vszot agyo külöbözõ lehet. Nem rtká csak a övekedés ütem csökkeése fgyelhetõ meg. Ha valahol a csökkeés mértéke léyegese agyobb és a termelés abszolút sztjéek esésébe s jeletkezk, továbbá dõtartama s elhúzódó, ott specáls téyezõk játszaak szerepet. Jól kell érte, hogy a recesszóba érvéyre jutó kotrakcós sprál mért em lehet végtele. Számos téyezõek va lye hatása. A fogyasztás csökkeése vagy övekedéséek lassulása mdg ksebb mértékû, mt a jövedelemé, mert vsszaeséskor esk a megtakarítás határhajladóság. A lakosság ekkor a már felhalmozott megtakarításaak egy részét fordítja fogyasztásra. A beruházások abszolút csökkeéséek s mdg va esetekét külöbözõ mértékû alsó határa, mert a vállalat szektor év beruházás kadása emcsak a kereslet rövd dõszakos változásahoz gazodak, haem a jövõbel tõkeállomáy szükségesek ítélt agyságához s. Az állam költségvetés vagy em csökket a kadásat, vagy ha a vsszaesést éppe az állam kadások vsszafogása váltja k, a kadások csökketését em folytatja egy szádékolt mértéke túl. Korukra meghatározó aráyt értek el a szolgáltatások az összes gazdaság teljesítméye belül, és e szolgáltatások egy részéek géybevétele rossz gazdaság helyzetbe sem élkülözhetõ. A háztartások kább kölcsöt veszek fel vagy korább megtakarításakból vásárolak, esetleg a rokook ayag segítségére szorulak, hogy bzoyos szolgáltatások vásárlását e, vagy csak mérsékelte fogják vssza. Végül, külööse a ks és közepes méretû országokba fotos szerepet játszk a külkereskedelem, közvetleül az export. Ha a vsszaesés em egyszerre következk be mdegyk országba, a gazdaság teljesítméy mérséklõdését korlátozza a tovább emelkedõ külföld kereslet. Ha mdezt együttese ézzük, akkor s számolhatuk az aggregált kereslet övekedéséek vagy sztjéek valamekkora mérséklõdésével. Legye ez elsõ hatásába a GDP 2 százalékával egyelõ mértékû. A másodlagos hatás em más, mt e 2 százalékos hatás újabb jövedelem- és így keresletmérséklõ szerepe. Fotos, hogy e másodlagos hatás mekkora aráyú az elsõdleges, vagys a 2 százalékos csökkeéshez képest. Ha ez az aráy, tegyük fel, vagys tt a GDP 0,5 százaléka és a tovább fordulókba mdvégg /4 marad, kszámítható, hogy legfeljebb mekkora mértékû lehet a GDP csökkeése. (Nem számolva még azzal, hogy ugyaebbe az dõbe gazdaság övekedést segítõ téyezõk s mûködek). Csökkeõ mérta haladváyal va dolguk, amelyek elsõ eleme 2, kvócese /4 és összege 2 2 /3. Az adott 36

6 KÖZPÉNZÜGYEK Moetárs és fskáls redszer példába a GDP esése maxmálsa 2,67 százalékos mértéket érhet el. A csökkeés ehhez a mértékhez közelíthet, de teljese soha em érhet el. Azoba még mdg em számolva a övekedésre egydejûleg ható téyezõkkel a csökketõ hatás a 2,67 százalékos mértéket agyo megközelít, mert a kereslet- és termeléscsökketõ hatás zöme már az elsõ fordulókba érvéyre jut. (A példába az elsõ két fordulóba 2,5 százalék, a harmadkba csak 0,25 százalék, a egyedkbe 0,03 százalék). A valóságba a folyamatok soha em lye szabályosak, mert közbe a paraméterek változhatak. A példa vszot segít aak megértését, hogy a kotrakcós folyamat em lehet végtele. Most kell bekapcsol a közbe érvéyre jutó és a gazdaságba továbbra s jelelevõ övekedés hatásokat. Ha ezek matt a övekedés eddg átlagosa év 4 százalékos ütemû volt, akkor a kotrakcós és övekedés hatás együttes következméye em mtegy 2,5 százalékos termeléscsökkeés, haem a GDP-ek,5 százalék között övekedése! Csupá a övekedés ütem csökkeése következk be, a termelésé em! 2 Hogy ez az ütemcsökkeés téylegese mlye mértékû lesz a valóságba, attól s függ, hogy a továbbra s ható övekedés folyamatok mlye tezíve jutak érvéyre. 3 Hatásuk ugyas dõvel gyegül. Mél kább elhúzódó a depresszó, aál kevésbé lehet a kotrakcót fékezõ szerepükkel számol. AZ ALSÓ FORDULÓPONT Érthetõ, hogy a gazdaság vsszaesése elõbbutóbb megáll, esetleg csupá a övekedés ütem csökkeése következk be. Túl eze, még valam agyo fotos törték: egy olya fordulat, amelyek megértése elsõdleges jeletõségû. A kotrakcó lassulását, majd megállását, szükségképpe a gazdaság élékülése váltja fel. Redszert olya mértékû és dõtartamú, hogy ez vszoylag hosszabb dõszakba a gazdaság övekedésével jár együtt. A fordulatot számos téyezõ váltja k. Mdeekelõtt az, hogy az aggregált kereslet és kíálat között a folyamatosa változó árakkal és árszttel együtt ellekezõ aráytalaság kezd kbotakoz: az aggregált kereslet kezd meghalad az aggregált kíálat agyságát. Eek számos oka va. A foglalkoztatottság ezzel együtt az összese kfzetett bér vsszaesés eseté lassabba csökke, mt a termelés, vagy a foglalkoztatás övekedése kevésbé lassul a termelésövekedés mérséklõdéséhez vszoyítva. A vállalatok érdeke, hogy a begyakorlott mukaerõt, legalábbs jeletõs részét, roszszabb pac feltételek mellett s megtartsa. Hasoló hatású, hogy a agyobb jövedelmûek fogyasztáscsökkeése eleve rugalmatla. Így természetes következméy, hogy a csökkeõ vagy lassulóa övekvõ árszt mellett az aggregált kereslet kezd meghalad az aggregált kíálat agyságát: a termelések smét övekede kell. A pacgazdaságba, am léyegébe véve tõkés gazdaság, a dötések alapvetõ bár em kzárólagos meghatározó téyezõje a proftmotívum. A fordulat akkor lehet erõteljes, ha ezt a javuló proftklátások ösztözk. Ez azt s jelet: a gazdaság övekedés akkor megalapozott, ha ez beruházás és exportvezérelt. Ugyaez állítható a kotrakcós folyamat végét jeletõ alsó fordulópotról s: ha eek dötõ meghatározó téyezõje a beruházások és az export övekedése, a fordulat erõteljes lehet. E két téyezõ ugyas kedvezõ a proftvárakozások számára. 4 A fordulatba a beruházásokak va dötõ szerepe. Alakulásuk három együttese ható téyezõtõl függ. Elõször attól, hogy a várakozások szert a következõ évekbe, léyegébe középtávo, mekkora lehet a szükséges tõkeállomáy agysága. Ezt természetese em egyetle, haem több év alatt lehet csak létrehoz, vagys a vá- 362

7 KÖZPÉNZÜGYEK Moetárs és fskáls redszer rakozások egyúttal évete dokolt beruházásövekedéssel s számolak. Másodszor attól, hogy a szükségesek ítélt tõkeövekméy a jövõbe közelítõe mekkora aráyú proftot hozhat. Az utóbb befolyásolja a kíváatos tõkeövekméyt értõ várakozásokat s, a kettõ együttese jö számításba. Harmadszor attól, hogy mekkora a reálkamatláb jeleleg agysága. Ez ugyas a beruházások sajátos költsége. Ha a beruházást htelfelvétellel faszírozzák, a fzetedõ kamat az egyes vállalatok számára levoás a várhatóa realzálható proftból. 5 Nem egyszerûe a jövõbel proft agyságát, haem aak a jeleleg kamatlábbal dszkotált értékét kell számításba ve. Megállapítható, hogy mél agyobb a jeleleg kamatláb, aál ksebb lehet a középtávo szükségesek ítélt tõkeövekedés, valamt az év beruházásövekedés összege. Sõt lehet, hogy magas kamatláb mellett a beruházások övelésére országos átlagba em s kerül sor. 6 Ugyaezek a megfotolások érvéyesek akkor s, ha a beruházásokat em htelbõl faszírozzák. A beruházások forrása agyrészt belsõ forrás, a vállalatok által realzált bruttó, vagys az amortzácóval együtt elért proft. Azoba ekkor s számításba jö a kamat, mt a beruházások sajátos költsége, opportuty cost-ja. Ha em jö közbe valam, olya lesz a kamatláb alakulása, hogy ez fordulatot déz elõ a beruházásokba. Recesszó dejé a omáls és reálkamatláb redszert esk. A várható proftrátáak vszot em kell csökkee, ez fõkét em az adott év proftjáak téyleges alakulásától függ. A várható proft dszkotált jeleértéke és eek aráya a tõkeövekméyhez képest hamarosa meghaladhatja az érvéyes reálkamatláb agyságát. Mél jeletõsebb a kamatláb csökkeése, aál kább. És, ha ugyaebbe az dõbe az adott árszte agyobbá válk az aggregált kereslet, mt az aggregált kíálat, a beruházások övekedése valóba megdul, és túljutuk az alsó fordulópoto. Léyegébe véve spotá módo érvéyre jutó mechazmussal va dolguk, amelybe a proftmotívum mellett közpot szerepet tölt be a kamatláb változása. Ha a kamatláb csökkeését akadályozza valam, sõt, ha a kamatláb még emelkedk s, a fordulópot várat magára, és a recesszó elhúzódóvá válhat. Mél agyobb a késés a fordulat bekövetkezésébe, aál rosszabbá válhat a gazdaság helyzet. Ugyas a korább övekedés továbbra s érvéyre jutó hatása e sajátos tehetetleség hatás dõvel szükségképpe gyegül. A receszszó mélyülése következhet be! 7 A beruházások mellett az export övekedése s segíthet a fordulat elérésébe, részbe profthatása, részbe amatt, hogy az aggregált keresletet ez s az aggregált kíálat fölé emelhet. Itt azoba em érvéyesül olya szgorú és a fordulat bekövetkezését elõsegítõ automatzmus, mt amlyet a kamatláb változásával kapcsolatba láttuk. Persze recesszó dejé mdg jeletkezk exportkéyszer, am az aggregált kereslet csökkeését fékez. De az exportkéyszer a korábbál ksebb külsõ eladás árral járhat együtt, így ksebb realzált profttal. Hatása tehát elletmodásos. Az automatzmus akkor mûködhet jól, ha árcsökkeés az exportõr számára em következe be. Ez akkor lee garatált, ha a valutaárfolyam a recesszó dejé em emelkede, még kább, ha csökkeõ lee. Eek azoba mdeféle alakulása lehetséges, a haza péz árfolyama lehet süllyedõ, emelkedõ, esetleg léyegébe változatla s. Ha a kamatláb a recesszó matt csökke, eek lehet valutaárfolyamot gyegítõ, ezáltal exportövelõ hatása. Eybe érvéyre juthat bzoyos automatzmus, am a kamatlábak emzetköz külöbségere érzékeye reagáló spekulatív péztõke vselkedésével függ össze. A spekulatív tõke káramlk oa, ahol a omáls kamatláb csökke, lyekor a valutaárfolyam valóba eshet. Sok függ attól s, hogy a kereskedelm parterekél hogya alakul a gaz- 363

8 KÖZPÉNZÜGYEK Moetárs és fskáls redszer daság helyzet. Ha a recesszó több országba egyszerre jeletkezk, akkor a kamatlábak mdegyk országba süllyedõ ráyzatúak, ezért emzetköz eltérésükhöz kapcsolódó és a gazdaság fordulatot segítõ fetebb smertetett automatzmus létezése exportvoalo fel sem merül. A következõ állapítható meg. A recesszó felszámolását agyo megköyyít, ha a kamatláb csökkeése matt a jövõbe várható proft dszkotált jeleértéke jeletõse meghaladja a jeleleg kamatláb agyságát, és ha az export övekedését specáls téyezõk, például a emzet valuta árfolyamáak sztje és esetleg övekedése, em akadályozzák. Az ezzel elletétes esetbe, a recesszó dõbe elhúzódhat, mélysége pedg agyobb lehet. Természetese a recesszót más téyezõk s befolyásolják. Itt azoba a moetárs poltka lehetséges szerepét elemezzük, az egyéb téyezõk hatásától, éháy ktérõt em számítva, eltektük. STAGFLÁCIÓ A stagflácó a recesszóak egy specáls változata. Akkor jelek meg, ha a gazdaság vsszaesést vagy legalábbs a gazdaság övekedés üteméek erõteljes csökkeését az flácó övekedése vagy magas sztje kísér. Az 970-es évekbe új jeleségek számított, hogy a recesszó akár az flácó gyorsulásával s járhat. Ekkor vált ylvávalóvá: lehetséges, hogy az output és az flácó elletétes ráyba mozogjaak. 8 Újabba Magyarországgal kapcsolatba s felmerült az a godolat, hogy az országot stagflácós csapda feyeget, sõt, hogy márs stagflácó va. A övekedés üteme ugyas 2006-hoz képest erõteljese csökket, az flácó üteme pedg léyegese megõtt. Ha a jegybak lyekor restrktív moetárs poltkát folytat az flácós ráta leszorítása végett, a stagálás elhúzódását okozhatja. 9 Ez a probléma adja meg az ösztözést e ckk megírására. A téma eléggé komplkált, ezért lépésekbe kell elõrehalad. Számos boyolító téyezõvel kell ugyas szembeéz. Ilyeek felmerülek a kamatpoltkával kapcsolatba, és még több, ha a valutaárfolyam alakulását és hatását vzsgáljuk. Ha például emelkedk a valutaárfolyam, meglepõ módo a külsõ verseyképesség gyegülhet és erõsödhet s, az export pedg lassulhat és gyorsulhat s! Mde attól függ, m va az árfolyam emelkedéséek hátterébe. Ezért a moetárs poltka szerepérõl a recesszó belül, lletve a stagflácó dejé, egy szót sem szólhatuk mdaddg, amíg bzoyos fotos boyolító téyezõkkel és ezek szerepével meg em smerkedük. Elõször a jegybakak a pac kamatlábszívoalra gyakorolt hatását ézzük meg kssé közelebbrõl, majd több lépésbe a valutaárfolyam alakulását boyolító téyezõket. Csak ezutá modhatuk véleméyt a Magyar Nemzet Bak (MNB) jeleleg moetárs poltkájáról. A JEGYBANK KAMATPOLITIKÁJA ÉS A HOZAMGÖRBE ALAKULÁSA Ismeretes, hogy az MNB hasolóa az általáos jegybak gyakorlathoz a hozamgörbe rövd végé avatkozk be a kamatlábak alakulásába. Az egyéves vagy eél hosszabb futamdejû papírok, lletve betétek és htelek kamatlábaak agyságát és változását em kívája közvetleül befolyásol. Az utóbbak közvetleül a pac várakozások alakulásától függek. Vajo ez azt jelet, hogy a jegybak kamatpoltka egyáltalá em befolyásolja az egy évél hosszabb lejárat dejû pézbefektetések hozamát? Ha ez gaz vola, ehéz vola megérte; a jegybak kamatemelés yomá tapasztalható s a fortárfolyam emelkedése. A külföld befektetõk jeletõs részbe középlejáratra fektetk be pézüket. Ha ezek ho- 364

9 KÖZPÉNZÜGYEK Moetárs és fskáls redszer zama a jegybak kamatemelés yomá em õ és ettõl hozamövekedés em s várható, hogya övekedhet meg a jegybak kamatemelést követõe a fort kereslete és árfolyama elõbb-utóbb? Az árfolyam függését a jegybak kamatemeléstõl 2008 májusába s tapasztalhattuk: a jegybak alapkamat rövd dõ alatt 7,5 százalékról 8,5 százalékra õtt, és a fortárfolyam újból erõteljese emelkedett a külföldél léyegese gyorsabb belföld flácó elleére. Az eredméy érthetõ, ha belátjuk: a külöbözõ futamdejû pézpacok egymástól em szegmetáltak. Közöttük versey va. Ha a jegybak kamatemelés matt a rövd lejáratú papírok hozama emelkedk, ez átterjed a hoszszabb lejáratú értékpapírok hozamára s. 0 A jegybakak közvetve befolyása va az egész hozamgörbére. Ez gaz md a jegybak kamatemelés, md a kamatcsökketés esetébe. Persze a hozamgörbére más téyezõk s hatak. Ez azoba csak azt jelet: a hozamgörbe téyleges alakulása a külöbözõ hatások eredõjekét jö létre. Azért lye az eredméy, mert a futamdõk közt versey matt a befektetések hozama végül s em függhet léyegese attól, hogy a pézügy befektetések folyamatosa és smételte rövd vagy pedg hosszabb lejáratúak-e. A pézbefektetõ, ak eddg redszert hosszú lejáratú befektetést választott, a rövd lejáratú hozamok emelkedése láttá kezd pézét ezekbe elhelyez, és ezek lejáratakor újra tt elhelyez: ez a hozamok kegyelítésére hat. Megfordítva, ha a hosszabb lejáratú befektetések hozama a magasabb, a rövd befektetések volumee csökke, a hosszabbaké õ, és a hozamok kegyelítõdése a rövd hozamok javára kezd eltolód. Így érthetõ, hogy a jegybak kamatemelés hatása em áll meg a rövd betétekél, oha a jegybak csak a rövd oldalo hajt végre tervecót. Az összefüggések jó megértése végett külöbséget kell te a jegybak tervecó rövd és hosszabb dõszakos hatása között. Ha a jegybak emel az alapkamatot, ez rögtö övel a kéthetes, majd ksebb mértékbe a többhóapos vagy féléves hozamot, és szte semmvel sem az egyéves vagy eél hosszabb futamdejû hozamok agyságát. De a versey matt hamarosa megdul a kegyelítõdés. Ekkor, ha ezt egyéb téyezõk em zavarják meg, a hoszszú hozamok emelked fogak, az egész hozamgörbe felfelé tolódk. A pézbefektetõk tudják, hogy a jegybak kamatemelés hatása végül s az egész hozamgörbére kterjed, ezért az egész hozamgörbe eltolódás vszoylag hamar bekövetkezhet. A jegybak, ha atflácós poltkát folytat, a jegybak kamatlábat emel. Ha ekkor a moetárs poltka skerrel jár, az flácós ráta csökke. A csökkeõ flácóak megfelelõe a jegybak alapkamat smételte csökkehet, vele együtt a várakozások matt az egész kamatlábszívoal. Ilyekor a hozamgörbéek a futamdõ függvéyébe süllyedõek kell lee, oha ez a hozamok kegyelítõdése matt em mutat olya mértékû csökkeést, mt amlye mértékbe az éves kamatláb a következõ évekbe csökke. Elõfordul az s, hogy a várható flácós ráta jeletõse csökke, mégs: a hozamgörbe a futamdõ övekedéséek függvéyébe csak agyo mérsékelte süllyedõ. Akkor s, ha az flácós várakozások reálsak. 2 A hozamgörbe alakja ugyas függ a várható kockázatoktól s, attól, hogy ezek súlyosbodak vagy mérséklõdek-e. Az egyk lye kockázat a valuta omáls leértékelõdéséek veszélye. Ha például egy országo belül az flácó már huzamos dõ óta tart és léyegese gyorsabb, mt a kereskedelm parterekél eddg lezajló flácó, mközbe a jegybak kamatpoltkája mdeddg megakadályozta a haza valuta leértékelõdését, övekszk a késõbb leértékelés, lletve spotá árfolyamromlás veszélye. Ekkor a hosszabb futamdõkél a kamatlábak emcsak a várható, egyébkét csök- 365

10 KÖZPÉNZÜGYEK Moetárs és fskáls redszer keõ flácót kell kompezála, haem az egyre valószíûbb leértékelõdéssel szembe s védelmet kell yújtaa. Maga a csökkeõ flácó süllyedõ hozamgörbét dokol, mégs: a leértékelõdés kockázat matt a hozamgörbe akár emelkedõ s lehet a futamdõk övekedése függvéyébe. Magyarországo a jegybak már 2009-re a 3 4 százalék között ütemet felülrõl elérõ flácós rátát vár, am erõteljes csökkeés lee az ezt megelõzõ évek újból gyors flácójához képest. A hosszabb futamdejû befektetések hozama azoba em mutat jeletõse süllyedõ ráyzatot: a befektetõk tartaak a fort jövõbel omáls leértékelõdésétõl. KAMATLÁB, VALUTAÁRFOLYAM, EXPORT A következõkbe elég arra godol: a jegybak a kamatszívoalat mdegyk futamdõbe képes befolyásol, oha a rövd, az egy év alatt futamdõket kvéve em közvetleül, haem közvetve, a várakozásoko keresztül. Ezért a jegybak a valutaárfolyamra s hatással va, mert a kamatlábak emzetköz eltérése érdeklk a spekulatív péztõkét. Ha a kamatlábszt övekszk a külföld kamatszttel szembe, megõ a spekulatív péztõke érdeklõdése, övelk fortbefektetéseket, emelkedk a fort omáls árfolyama. Az emelkedõ valutaárfolyam az egyes emzet gazdaságok sajátosságatól függõe külöbözõ mértékbe csökket ugya az mportárakat haza pézbe kfejezve, ezzel ösztöz az áruk mportját, exportját pedg fékez. Errõl egy elõzõ ckkembe részletese írtam, 3 és az összefüggés jól smert. Egy voatkozásba azoba tt s k kell tér valamre: va-e az árfolyamak léyeges hatása az export és az mport alakulására? Ez ugyas, mt a ckk tovább részebe látjuk majd, közvetleül ért a vzsgálat tárgyát: hogya lehet kjut a stagflácó állapotából. Jeleleg az MNB azo a véleméye va, hogy a valutaárfolyam ha emelkedk s, még ha az emelkedés jeletõs s em gátolja az export övekedését. 4 Értelemszerûe az mportét pedg em ösztöz, hsze a hatás em lehet felemás attól függõe, hogy exportról vagy mportról va-e szó. Nem állítható, hogy az MNB- belül mdek osztja ezt az álláspotot, 5 a meghatározó véleméy azoba kétségteleül ez. A kutatásba gyakra elõfordul, hogy az új tapasztalat téyek elletmodaak a már elfogadott tételekek. Ilyekor azoal felmerül a kérdés: az elletmodás csak látszólagos-e vagy valóságos. Ezt a kérdést soha em szabad megkerül, hsze ekkor válk a kutatás gazá érdekessé és fotossá. Azoal meg kell vzsgál, hogy fetartható-e a korábba érvéyesek tektett tétel, el kell-e ezt vet és újat kell-e megfogalmaz. Egyáltalá em bztos, hogy a korább tétel elavult és már em érvéyes. E problémák vzsgálata azoba szte mdg fotos megállapításokat tesz lehetõvé. Akkor s, ha a korább tétel érvéyes marad, és akkor s, ha elvetedõ. A jele esetbe s ez a helyzet: az árfolyam övekedése ges az export fotos korlátozó téyezõje lehet. A probléma em tézhetõ el a korább tétel egyszerû félredobásával. Elõször s ezzel a kérdéssel kellee szembeéz: hogya lehetséges, hogy míg az áremelkedés általába a kereslet csökkeésére vezet adott jövedelem mellett, 6 az export eseté ez az összefüggés mégsem érvéyes? A vállalatok ugyas csak akkor jutak egységy exportért változatla fortárhoz a haza valuta árfolyamáak emelkedését követõe, ha külföldö megemelt dollár-, euró- stb. áro skerül eladuk. A kérdésre gyakra adott válasz csupá részbe kelégítõ: a valuta felértékelõdése matt olcsóbbá válk az mport. Ez a termelés költségeket s csökket, a vállalatok hasza maradhat változatla. Az így elérhetõ kompezácó 366

11 KÖZPÉNZÜGYEK Moetárs és fskáls redszer azoba csak részleges, mert a termelés költségek, köztük például a bérköltségek csak részbe függek az mportáraktól. De fel kell te a következõ kérdést s: hogya lehetséges, hogy míg az ttho magas és az árverseyképességet rotó adóterhek megehezítk a helytállást a külsõ verseyel szembe ezt sek em vtatja addg export eseté, ha az árfolyam emelkedéséek hatását ézzük, hasoló ehézség em lép fel. Pedg ematt ugyaúgy csökke vagy túl alacsoy a kapott fortár és a vállalat költségek közt rés, mt az árövelõ adók emelése vagy magas sztje következtébe. Csupá e kérdések korrekt és kelégítõ megoldása utá lehet akár csak valószíûsíte s, hogy az erõsödõ árfolyam és gyegülõ exportteljesítméy teóra leegyszerûsítõ, sõt em s gaz. Egy elletétes megközelítésbe s vzsgálatot kell te: hogya lehetséges, hogy vsegrád parterek aak elleére olya gyorsa vagy még gyorsabb ütembe övelték exportjukat, mt m, oha áluk hozzák vszoyítva többszörös s volt a emzet valuta omáls árfolyamáak emelkedése. Továbbá, hogya lehetséges, hogy Szlovákába a koroa reálárfolyama s léyegese agyobb mértékbe emelkedett, mt a forté, eek elleére az utóbb dõbe a szlovák gazdaság exportja agyobb damkát ért el, mt a mék. 7 Ha csupá az árfolyam alakulását kmutató statsztkákat fgyeljük és ezeket vetjük össze az egyes országok exportteljesítméyéek dõbel alakulásával akkor úgy tûk, a teóra valóba elavult. Így ugyas fgyelme kívül marad, hogy az árfolyam változását ugyaazo dõszakba egyszerre több téyezõ határozza meg, olya s, am a külkereskedelm verseyképességet rotja, olyaok s, amelyek árfolyam-emelkedést váltaak k aélkül, hogy a verseyképességet gyegíteék. Bzoyos árfolyamövelõ téyezõk még a verseyképesség javulására s vezethetek! Hogy több, ugyaakkor elletétes hatású téyezõ mûködk egyszerre, külööse akkor válk fotossá, ha az árfolyamok összehasolítása sorá a fejlett országokhoz felzárkózó és a fejlett országok gazdaságát együttese vzsgáljuk. GAZDASÁGI FELZÁRKÓZÁS ÉS ÁRFOLYAM A felzárkózó gazdaságokba a valutaárfolyamot övelõ és ugyaakkor a verseyképességet em rotó téyezõkek kugróa agy lehet a szerepe. Alapvetõ kérdés, hogy valamely ország valóba felzárkózó-e. A vsegrád országok közül három, de fõképpe Csehország és Szlováka kétsége kívül felzárkózó gazdaság. Sajos, Magyarországot ez a jelzõ az utóbb évekbe csak kevéssé llet meg. A felzárkózás folyamat lelassult, az utóbb éháy évbe megállt, a fejlettség rés még õtt s. Csupá az árfolyamstatsztkákat fgyel azért em elég, mert ekkor eltektük attól: a másk három vsegrád országba dötõe a téyleges felzárkózás váltotta k a omáls és reálárfolyam övekedését az elmúlt mtegy 7 éves dõszakba, Magyarországo pedg agyrészt a kamatpoltka. 8 Egy emzet gazdaság valutájáak reálárfolyama emelkedhet a külföldél gyorsabb termelékeységövekedés hatására. Mél gyorsabb a termelékeység övekedése, adott omáls árfolyam eseté aál kább. Paradox módo a termelékeység emelkedése matt s õhet a fogyasztóár-dex a szolgáltatások áráak emelkedése matt. A külkereskedelm forgalomba kerülõ javak ársztje vszot lyekor em szükségképpe õ. Ezért a belsõ fogyasztóár-szt övekedése em feltétleül jár exporthátráyal; akkor sem, ha az exportpacoko a fogyasztóár-szt stabl marad. Ezt az összefüggést evez a szakrodalom Balassa Samuelso- (BS-) hatásak. 9 Reálértelembe felértékelõdk a haza valuta, de ez em rotja az exportteljesítméyt, hsze a külkereskedelm forgalomba bekerülõ áruk változat- 367

12 KÖZPÉNZÜGYEK Moetárs és fskáls redszer la belsõ ársztje adott omáls árfolyamo változatla külsõ verseyképességet bztosít. Ez olya eset, amkor a reálárfolyam övekedése a verseyképességet em rotja, de em s javítja. Ez s a felzárkózás esete, mert a folyamat hátterébe a külföldél gyorsabb termelékeységövekedés áll. Mvel az elmúlt évekbe a vsegrád országcsoport másk három országába a termelékeység gyorsabba emelkedett, a emzet valuta reálfelértékelõdésébe a BShatás feltehetõe agyobb szerepet játszott, mt áluk. A verseyképességet egyeese javító árfolyam-emelkedés téyezõ számosak. Fõkét Szlovákába és Csehországba a BS- hatáshoz képest fotosabb a szerepe a mõség javulásáak. Ez a reál- és a omáls valutaárfolyam emelkedésébe s jeletkezhet. A mõségek az áruk széles körébe törtéõ javulása matt övekedhet az általáos árszt, a jobb mõségért többet fzetek a vevõk. Mvel az árak lefelé rugalmatlaok, a em javuló mõségû áruk ára em rtká kevéssé csökke: em meglepõ, ha a mõség javulását ha em s aráyosa az általáos árszt emelkedése kísér. Az árfolyamra eek kétféle hatása lehet. Az elért exportárak s õek, mert a magasabb árakat a külföld vevõk s megfzetk. Ha a külkereskedelm parterekél a belsõ árszt a felzárkózó gazdaságból származó mport matt mégsem õ ez köye elõfordul, hsze a ks vagy közepes országokból származó mport a agyobb országokba a belsõ áruforgalom töredékét tehet csak k adott omáls árfolyamo a felzárkózó gazdaságba reálfelértékelõdés következk be az export legcsekélyebb lefékezõdése élkül. Követ a omáls árfolyam a mõség javulását. Ez bekövetkezhet spotá módo: az mportõrök látvá a javuló mõségû árukat, keresk a felzárkózó gazdaság valutáját, így eek omáls árfolyama öveked kezd. Bekövetkezhet az s, hogy a felzárkózó gazdaság jegybakja, tapasztalvá a övekvõ géyt a haza valutával szembe, omálsa felértékel a haza valutát. Akár így, akár úgy, a omáls árfolyam és persze vele együtt a reálárfolyam emelkedk, aélkül, hogy ez zavart okoza az export bõvülésébe. A mõségjavuláshoz hasoló hatása va a goodwll kedvezõ változásáak, vagys aak, hogy az ország gazdaságáak megítélése a kereskedelm parterek részérõl jobb lett. Ematt akkor s köyebbe és magasabb áro találak pacot az exportra kerülõ áruk, ha azok egy része a korább évekhez képest a mõséget tektve em s javult: az adott mõséget s jobba elsmerk késõbb, mt korábba. A emzet valuta kereslete ezért s gyorsulóa õhet, a omáls árfolyam emelkedhet akár spotá módo, akár a jegybak dötése következtébe. Alapvetõ, hogy md a mõségjavulás, md a goodwll esetébe övekedõbe va a külföld kereslet és így emelkedk a haza termékekért kíált külföld vételár: ezzel dul meg a felértékelõdés folyamata! Külö jeletõsége va a termelés szerkezet gyors változásáak, feltéve, hogy ez a folyamatos és rugalmas lleszkedést s magába foglalja a vlágpac géyekkel szembe. Ekkor gyorsulóa õhet az export, a haza valuta omáls és reálárfolyama a kedvezõ külkereskedelm és fzetés mérleg hatására emelkedhet, a övekvõ árfolyam em s válthatja k az export csökkeését vagy övekedés üteméek lassulását! 20 Az mét felsoroltak jellemzõek a felzárkózó gazdaságokra. Ha tehát lye országokba vzsgáljuk az export és a valutaárfolyam alakulása közt kapcsolatot, valóba em modhatjuk, hogy a agyobb árfolyam gyegébb exportteljesítméyt okoz! Ekkor ugyas az árfolyam övekedése kéz a kézbe jár a verseyképesség femaradásával és/vagy erõsödésével. Azoba egyszerre lehet dolguk a felzárkózó, a felzárkózók csoportjából éppe kkerülõ, esetleg a hayatló gazdaságok teljesítméyét kfejezõ statsztka adatokkal. Ebbe az esetbe, a o- 368

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz Feladatok és megoldások a. het gyakorlathoz dszkrét várható érték Építőkar Matematka A. Egy verseye öt ő és öt férf verseyző dul. Tegyük fel, hogy cs két azoos eredméy, és md a 0! sorred egyformá valószíű.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 4.3 Alkalmazás: sorozatgyártású tűgörgő átmérőjének jellemzése

Tartalomjegyzék. 4.3 Alkalmazás: sorozatgyártású tűgörgő átmérőjének jellemzése 3 4 Tartalomegyzék. BEVEZETÉS 5. A MÉRÉS 8. A mérés mt folyamat, fogalmak 8. Fotosabb mérés- és műszertechka fogalmak 4.3 Mérés hbák 8.3. Mérés hbák csoportosítása eredetük szert 8.3. A hbák megeleítés

Részletesebben

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága Azoos évleges értékű, htelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérés bzoytalasága Zeleka Zoltá* Több mérés feladatál alkalmazak súlyokat. Sokszor ezek em egyekét, haem külöböző társításba kombácókba

Részletesebben

Statisztika. Eloszlásjellemzők

Statisztika. Eloszlásjellemzők Statsztka Eloszlásjellemzők Statsztka adatok elemzése A sokaság jellemzése középértékekkel A sokaság jellemzéséek szempotja A sokaság jellemzéséek szempotja: A sokaság tpkus értékéek meghatározása. Az

Részletesebben

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o)

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o) Ismérvek között kapcsolatok szorosságáak vzsgálata 1. Egy ks smétlés: mérés skálák (Huyad-Vta: Statsztka I. 5-6. o) A külöböző smérveket, eltérő mérés sztekkel (skálákkal) ellemezhetük. a. évleges (omáls)

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

1. A lehetséges finanszírozási források és azok ára

1. A lehetséges finanszírozási források és azok ára 3. kozultáció 1. A lehetséges fiaszírozási források és azok ára 1.1. A fiaszírozás belső forrásai 1.2. Külső fiaszírozási források 1.3. A fiaszírozási források ára 1.4. A pézügyi lehetőségek egy részéek

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS MÓDSZEREK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK AZ ÁGAZATON BELÜLI KERESKEDELEM MÉRÉSÉBEN* ERDEY LÁSZLÓ

HAGYOMÁNYOS MÓDSZEREK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK AZ ÁGAZATON BELÜLI KERESKEDELEM MÉRÉSÉBEN* ERDEY LÁSZLÓ ÓDSZERTANI TANULÁNYOK HAGYOÁNYOS ÓDSZEREK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK AZ ÁGAZATON BELÜLI KERESKEDELE ÉRÉSÉBEN* ERDEY LÁSZLÓ Az ágazato belül kereskedelem témaköre az 960-as évekbe, az Európa Gazdaság Közösség létrehozásával

Részletesebben

A pályázat címe: Rugalmas-képlékeny tartószerkezetek topológiai optimalizálásának néhány különleges feladata

A pályázat címe: Rugalmas-képlékeny tartószerkezetek topológiai optimalizálásának néhány különleges feladata 6. év OTKA zárójeletés: Vezető kutató:kalszky Sádor OTKA ylvátartás szám T 4993 A pályázat címe: Rugalmas-képlékey tartószerkezetek topológa optmalzálásáak éháy külöleges feladata (Részletes jeletés) Az

Részletesebben

VASBETON ÉPÜLETEK MEREVÍTÉSE

VASBETON ÉPÜLETEK MEREVÍTÉSE BUDAPET MŰZAK É GAZDAÁGTUDOMÁY EGYETEM Építőmérök Kar Hdak és zerkezetek Taszéke VABETO ÉPÜLETEK MEREVÍTÉE Oktatás segédlet v. Összeállította: Dr. Bód stvá - Dr. Farkas György Dr. Kors Kálmá Budapest,.

Részletesebben

Chapter 15. Árszínvonal és valutaárfolyam hosszú távon. Slides prepared by Thomas Bishop

Chapter 15. Árszínvonal és valutaárfolyam hosszú távon. Slides prepared by Thomas Bishop Chapter 15 Árszínvonal és valutaárfolyam hosszú távon Slides prepared by Thomas Bishop Bevezetés Egységes ár elve Vásárlóerő paritás (Purchasing Power Parity) Az infláció és az kamatlábak közötti hatás:

Részletesebben

AZ OPTIMÁLIS MINTANAGYSÁG A KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK ÉS BEVÉTELEK RELÁCIÓJÁBAN

AZ OPTIMÁLIS MINTANAGYSÁG A KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK ÉS BEVÉTELEK RELÁCIÓJÁBAN AZ OPTIMÁLIS MINTANAGYSÁG A KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK ÉS BEVÉTELEK RELÁCIÓJÁBAN Molár László Ph.D. hallgató Mskolc Egyetem, Gazdaságelmélet Itézet 1. A MINTANAGYSÁG MEGHATÁROZÁSA EGYSZERŐ VÉLETLEN (EV) MINTA

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa Szék Hírek A Magyarszékért Egyesület kadáya X. éfolyam, 1. szám Karácsoy a árakozással tel szeretet üepe December 17-é fatalok adtak hagerseyt a templomba. K kegyetleül süöltött a hdeg szél, míg be melegséggel

Részletesebben

ORVOSI STATISZTIKA. Az orvosi statisztika helye. Egyéb példák. Példa: test hőmérséklet. Lehet kérdés? Statisztika. Élettan Anatómia Kémia. Kérdések!

ORVOSI STATISZTIKA. Az orvosi statisztika helye. Egyéb példák. Példa: test hőmérséklet. Lehet kérdés? Statisztika. Élettan Anatómia Kémia. Kérdések! ORVOSI STATISZTIKA Az orvos statsztka helye Életta Aatóma Kéma Lehet kérdés?? Statsztka! Az orvos dötéseket hoz! Mkor jó egy dötés? Meyre helyes egy dötés? Mekkora a tévedés lehetősége? Példa: test hőmérséklet

Részletesebben

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István ügyvezető igazgató ICEG - MKT konferencia, Hotel Mercure Buda, 2003. Június 18 1 Az előadás vázlata Az MNB előrejelzéseiről

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás Kiss Olivér Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék Van tankönyv, amit már a szeminárium előtt érdemes elolvasni! Érdemes előadásra járni, mivel

Részletesebben

a beruházások hatása Makroökonómia Gazdasági folyamatok időbeli alakulás. Az infláció, a kibocsátási rés és a munkanélküliség

a beruházások hatása Makroökonómia Gazdasági folyamatok időbeli alakulás. Az infláció, a kibocsátási rés és a munkanélküliség Makroökonómia Gazdasági folyamatok időbeli alakulás. Az infláció, a kibocsátási rés és a munkanélküliség 8. előadás 2010. 04.15. Az elemzés kiterjesztése több időszakra az eddigi keynesi modell és a neoklasszikus

Részletesebben

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: 2013. szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM

Részletesebben

Makrogazdasági pénzügyek. Lamanda Gabriella november 16.

Makrogazdasági pénzügyek. Lamanda Gabriella november 16. Makrogazdasági pénzügyek Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. november 16. Miről volt szó? Antiinflációs monetáris politika Végső cél: Infláció leszorítása és tartósan alacsonyan tartása Közbülső

Részletesebben

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem.

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem. Árupiac Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Ismerjük a gazdaság hosszú távú m ködését (klasszikus modell) Tudjuk, mit l függ a gazdasági növekedés (Solow-modell)

Részletesebben

Mérési adatok feldolgozása. 2008.04.08. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1

Mérési adatok feldolgozása. 2008.04.08. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1 Mérés adatok feldolgozása 2008.04.08. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc Bevezetés A mérés adatok külöböző formába, általába ömlesztve jeleek meg Ezeket az adatokat külöböző szempotok szert redez kértékel

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság A válságot követően számos országban volt megfigyelhető a fogyasztás drasztikus szűkülése. A volumen visszaesése

Részletesebben

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai 05..04. szórások vizsgálata z F-próba Hogya foguk hozzá? Nullhipotézis: a két szórás azoos, az eltérés véletle (mitavétel). ullhipotézishez tartozik egy ú. F-eloszlás. Szabadsági fokok: számláló: - evező:

Részletesebben

Makroökonómiai eszközök a gazdaságpolitika alkalmazásában: Monetáris és fiskális politika

Makroökonómiai eszközök a gazdaságpolitika alkalmazásában: Monetáris és fiskális politika Makroökonóma eszközök a gazdaságpoltka alkalmazásában: Monetárs és fskáls poltka 2011.05.09. A kétszntű bankrendszer JB = jegybank Jegybankpénz kbocsátásának joga Bankok bankja Monetárs poltka Árfolyam

Részletesebben

Komlóssy Laura- Vadkerti Árpád: Az újraindított kamatcsökkentési ciklus makrogazdasági hatásai

Komlóssy Laura- Vadkerti Árpád: Az újraindított kamatcsökkentési ciklus makrogazdasági hatásai Komlóssy Laura- Vadkerti Árpád: Az újraindított kamatcsökkentési ciklus makrogazdasági hatásai A Magyar Nemzeti Bank 2012 augusztusában fokozatos kamatcsökkentési ciklus elindítása mellett döntött, melynek

Részletesebben

A magyar pénzügyi szektor kihívásai

A magyar pénzügyi szektor kihívásai A magyar pénzügyi szektor kihívásai Előadó: Becsei András 2016. november 10. Átmeneti lassulás után jövőre a 4%-ot közelítheti a növekedés, miközben a fogyasztás bővülése közel lehet az évi 5%-hoz Reál

Részletesebben

Adatfeldolgozás, adatértékelés. Dr. Szűcs Péter, Dr. Madarász Tamás Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Adatfeldolgozás, adatértékelés. Dr. Szűcs Péter, Dr. Madarász Tamás Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Adatfeldolgozás, adatértékelés Dr. Szűcs Péter, Dr. Madarász Tamás Mskolc Egyetem, Hdrogeológa Mérökgeológa Taszék A vzsgált köryezet elemek, lletve a felszí alatt közeg megsmerése céljából számtala külöböző

Részletesebben

Települési fejlődési pályák a Csereháton

Települési fejlődési pályák a Csereháton Település ejlődés pályák a Csereháto Pézes Jáos 1 Tóth Tamás 2 1. A terület lehatárolása és általáos jellemző A tájöldrajz értelembe vett Cserehát a magyar-szlovák országhatártól délre, a Herád- és a Bódva-

Részletesebben

A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése

A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése Baksay Gergely, Magyar Nemzeti Bank KT-MKT - Költségvetési Konferencia 2015. október 13. Az előadás felépítése 1. A GDP-arányos államháztartási hiány

Részletesebben

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Amikor elkezdődött az év, nem sokan merték felvállalni azt a jóslatot, hogy a részvénypiacok új csúcsokat fognak döntögetni idén. Most, hogy közeleg az

Részletesebben

A Secretary problem. Optimális választás megtalálása.

A Secretary problem. Optimális választás megtalálása. A Secretary problem. Optmáls választás megtalálása. A Szdbád problémáa va egy szté lasszusa tethető talá természetesebb vszot ehezebb változata. Ez a övetező Secretary problem -a evezett érdés: Egy állásra

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA: Az eljárás célja, hogy végrehajtásra kerüljeek a Polgármester Hvatal Szocáls, Egészségügy és Gyermekvédelm Iroda

Részletesebben

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció Közlekedés létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vzsgálat módszerenek fejlesztése PhD Dsszertácó Budapest, 2006 Alulírott kjelentem, hogy ezt a doktor értekezést magam készítettem, és abban

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Termékdifferenciálás és piaci. Termékdifferenciálás és piaci erő. Termékdifferenciálás és piaci. Termékdifferenciálás. Modern piacelmélet

Termékdifferenciálás és piaci. Termékdifferenciálás és piaci erő. Termékdifferenciálás és piaci. Termékdifferenciálás. Modern piacelmélet Moder acelmélet Moder acelmélet Termékdfferecálá ELTE TáTK Közgazdaágtudomáy Tazék Sele Adre ELTE TáTK Közgazdaágtudomáy Tazék Kézítette: Hd Jáo A taayag a Gazdaág Vereyhvatal Vereykultúra Közota é a Tudá-Ökoóma

Részletesebben

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők A lakosság egészség állapotát befolyásoló téyezők Számos kockázat téyező befolyásolja a lakosság egészség állapotát. Szükséges eze kockázat téyezőkre való odafgyelés az egyé, a család, a házorvos, a mukahely,

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető október 13.

Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető október 13. A Századvég makro-fiskális modelljével (MFM) készült középtávú előrejelzés* Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető 15. október 13. *A modell kidolgozásában nyújtott segítségért köszönet illeti az OGResearch

Részletesebben

A Sturm-módszer és alkalmazása

A Sturm-módszer és alkalmazása A turm-módszer és alalmazása Tuzso Zoltá, zéelyudvarhely zámtala szélsőérté probléma megoldása, vagy egyelőtleség bzoyítása agyo gyara, már a matemata aalízs eszözere szorítoz, mt például a Jese-, Hölderféle

Részletesebben

Makroökonómia A gazdaságpolitikai beavatkozások hatása

Makroökonómia A gazdaságpolitikai beavatkozások hatása Makroökonóma A gazdaságpoltka beavatkozások hatása 9-10. előadás 2010. áprls A kormányzat beavatkozás vzsgálata Az alkalmazott eszköz alapján: költségvetés poltka monetárs poltka az elérendő cél szernt:

Részletesebben

Definíciószerűen az átlagidő a kötvény hátralévő pénzáramlásainak, a pénzáramlás jelenértékével súlyozott átlagos futamideje. A duration képlete:

Definíciószerűen az átlagidő a kötvény hátralévő pénzáramlásainak, a pénzáramlás jelenértékével súlyozott átlagos futamideje. A duration képlete: meg tudjuk mondani, hogy mennyit ér ez a futamidő elején. Az évi 1% különbségeket jelenértékre átszámolva ez kb. 7.4% veszteség, a kötvényünk ára 92,64 lesz. Látható, hogy a hosszabb futamidejű kötvényre

Részletesebben

MÉRÉSTECHNIKA. DR. HUBA ANTAL c. egy. tanár BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék 2011

MÉRÉSTECHNIKA. DR. HUBA ANTAL c. egy. tanár BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék 2011 MÉRÉSTECHNIKA DR. HUBA ANTAL c. egy. taár BME Mechatroka, Optka és Gépészet Iformatka Taszék 0 Rövde a tárgyprogramról Előadások tematkája: Metrológa és műszertechka alapok Mérés adatok kértékelése Időbe

Részletesebben

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL 36 MIXCONTROL AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL Subert Istvá deformáció-elleálló keverékvázat lehet létrehozi. Kiidulási feltétel az alkalmazás helyéek

Részletesebben

? közgazdasági statisztika

? közgazdasági statisztika Valószíűségszámítás és a statsztka Valószíűség számítás Matematka statsztka Alkalmazott statsztka? közgazdaság statsztka épesség statsztka orvos statsztka Stb. Példa: vércsoportok Az eloszlás A AB B Elem

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. 12. lecke. kamatot a jegybank? A központi bank feladatai és szerepe a gazdaságban. A monetáris politika. hatásmechanizmusa.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. 12. lecke. kamatot a jegybank? A központi bank feladatai és szerepe a gazdaságban. A monetáris politika. hatásmechanizmusa. 12. lecke Mikor emel és s mikor csökkent kamatot a jegybank? A központi bank feladatai és szerepe a gazdaságban. A monetáris politika célrendszere, eszközei és hatásmechanizmusa. A központi k bank feladatai

Részletesebben

A heteroszkedaszticitásról egyszerûbben

A heteroszkedaszticitásról egyszerûbben Mûhely Huyad László kaddátus, egyetem taár, a Statsztka Szemle főszerkesztője A heteroszkedasztctásról egyszerûbbe E-mal: laszlo.huyad@ksh.hu A heteroszkedasztctás az ökoometra modellezés egyk kulcsfogalma,

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

Az államháztartási hiány csökkentésének hatásai. Hamecz István igazgató A Közgazdasági és Monetáris Politikai szakterület vezetője

Az államháztartási hiány csökkentésének hatásai. Hamecz István igazgató A Közgazdasági és Monetáris Politikai szakterület vezetője Az államháztartási hiány csökkentésének hatásai Hamecz István igazgató A Közgazdasági és Monetáris Politikai szakterület vezetője A 2006-os ESA deficit alakulása Inflációs jelentés -7,8% Változások: Autópálya

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

AZ IGÉNY SZERINTI TÖMEGGYÁRTÁS KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSA MÓDOSÍTOTT ÚJSÁGÁRUS MODELL SEGÍTSÉGÉVEL

AZ IGÉNY SZERINTI TÖMEGGYÁRTÁS KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSA MÓDOSÍTOTT ÚJSÁGÁRUS MODELL SEGÍTSÉGÉVEL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA DOKTORANDUSZOK FÓRUMA Mskolc Egyetem, 2006. ovember 9. AZ IGÉNY SZERINTI TÖMEGGYÁRTÁS KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSA MÓDOSÍTOTT ÚJSÁGÁRUS MODELL SEGÍTSÉGÉVEL Mleff Péter,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

Valószínűségszámítás. Ketskeméty László

Valószínűségszámítás. Ketskeméty László Valószíűségszámítás Ketskeméty László Budapest, 996 Tartalomjegyzék I. fejezet VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS 3. Kombatorka alapfogalmak 4 Elleőrző kérdések és gyakorló feladatok 6. A valószíűségszámítás alapfogalma

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Universität Miskolci Miskolc, Egyetem, Fakultät Gazdaságtudományi für Wirtschaftswissenschaften, Kar, Gazdaságelméleti Istitut für Wirtschaftstheorie Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti

Részletesebben

Tartalom. Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés. 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét

Tartalom. Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés. 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét 2010.09.07. 1 Tóth Árpád Ig. 617 e-mail: totha@sze.hu gyakorlatok letölthetősége: www.sze.hu/~totha Pénzügytan I. (könyvtár)

Részletesebben

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1.

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy?

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy? Mért pot úgy kombálja kétfokozatú legksebb égyzetek módszere (2SLS az strumetumokat, ahogy? Kézrat A Huyad László 60. születésapjára készülő köyvbe Kézd Gábor 2004. júlus A Budapest Corvus Egyetem rövd

Részletesebben

Tulajdonságok. Teljes eseményrendszer. Valószínőségi változók függetlensége. Példák, szimulációk

Tulajdonságok. Teljes eseményrendszer. Valószínőségi változók függetlensége. Példák, szimulációk Valószíőségszámítás és statsztka elıadás fo. BSC/B-C szakosokak 3. elıadás Szeptember 26 p 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 A bomáls és a hpergeom. elo. összehasolítása 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 k Hp.geom

Részletesebben

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás Valuta deviza - konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei - arany - valuta - deviza - mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Valuta, deviza, konvertibilitás 64. lecke Nemzetközi elszámolások

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. GAZASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

2012.03.01. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1

2012.03.01. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1 Mérés adatok feldolgozása 202.03.0. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc Bevezetés A mérés adatok külöböző formába, általába ömlesztve jeleek meg Ezeket az adatokat külöböző szempotok szert redez kértékel

Részletesebben

Mérséklődő inflációs nyomás régiónkban

Mérséklődő inflációs nyomás régiónkban Mérséklődő inflációs nyomás régiónkban Az ICEG Európai Központ elemzése szerint előreláthatólag 2002-ben is folytatódik az inflációs ráta csökkenése a kelet-európai gazdaságok zömében. A mérséklődő inflációban

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúáás Város Ökormáyzat Polgármester Hvatal Szervezetfejlesztés taulmáy II. kötet 2009. ovember Készítette: Smero Cosultg Kft. A projekt az Európa Uó támogatásával az Európa Szocáls Alap társfaszírozásával

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése A gazdasági növekedés mérése Érték-, volumen- és árindexek 25.) Az alábbi táblázat két egymást követő év termelési mennyiségeit és egységárait mutatja egy olyan gazdaságban, ahol csupán három terméket

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. március

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. március Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 15. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Noha az utóbbi hónapokban a világgazdaság egészének növekedési kilátásai nem javultak érdemben, az európai

Részletesebben

Sztochasztikus tartalékolás és a tartalék függése a kifutási háromszög időperiódusától

Sztochasztikus tartalékolás és a tartalék függése a kifutási háromszög időperiódusától Sztochasztkus tartalékolás és a tartalék függése a kfutás háromszög dőperódusától Faluköz Tamás Vtéz Ildkó Ibola Kozules: r. Arató Mklós ELTETTK Budapest IBNR kfutás háromszög IBNR: curred but ot reported

Részletesebben

2.10. Az elegyek termodinamikája

2.10. Az elegyek termodinamikája Kéma termodamka.1. z elegyek termodamkája fzka kéma több féle elegyekkel foglakozk, kezdve az deáls elegyektől a reáls elegyekg. Ha az deáls elegyek esetébe az alkotók közt kölcsöhatásokat elhayagoljuk,

Részletesebben

JeLenTés AZ InFLÁCIÓ ALAKULÁsÁRÓL 2010. november

JeLenTés AZ InFLÁCIÓ ALAKULÁsÁRÓL 2010. november JeLenTés AZ InFLÁCIÓ ALAKULÁsÁRÓL 21. november JeLenTés AZ InFLÁCIÓ ALAKULÁsÁRÓL 21. november Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Fe le lõs ki adó: dr. Simon András 185 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

Bruttó kereslet Nettó kereslet (1) 5. elıadás: Vétel és eladás indulókészlettel; Intertemporális választások. Indulókészlet

Bruttó kereslet Nettó kereslet (1) 5. elıadás: Vétel és eladás indulókészlettel; Intertemporális választások. Indulókészlet (C http://kgt.be.hu/ 5. elıadás: Vétel és eladás idulókészlettel; Itetepoális választások uttó keeslet ettó keeslet ( uttó keeslet: ait a fogyasztó téylegese elfogyaszt (hazavisz a piacól ( ( Jele:, vagy,

Részletesebben

Slides prepared by Thomas Bishop. Árfolyam és devizapiac

Slides prepared by Thomas Bishop. Árfolyam és devizapiac Slides prepared by Thomas Bishop Árfolyam és devizapiac Tartalom Az árfolyam és a nemzetközi műveletek A devizapiac A devizaeszközök kereslete A devizapiaci egyensúly Kamatlábak, várakozások és az egyensúly

Részletesebben

MINTAVÉTEL A MARKETINGKUTATÁSBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A DIVIZÍV ÉS AZ AGGLOMERATÍV RÉTEGZÉSRE

MINTAVÉTEL A MARKETINGKUTATÁSBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A DIVIZÍV ÉS AZ AGGLOMERATÍV RÉTEGZÉSRE MINTAVÉTEL A MARKETINGKUTATÁSBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A DIVIZÍV ÉS AZ AGGLOMERATÍV RÉTEGZÉSRE Molár László egyetem taársegéd 1. BEVEZETÉS A statsztkusok a mtaagyság meghatározására számos módszert dolgoztak

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI dr. Mosóczi László, elök Hugrail Magyar Vasúti Egyesület A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre tartó forgalom Európából

Részletesebben

Kamat Hozam - Árfolyam

Kamat Hozam - Árfolyam Pénzügyi számítások kamat, hozam Váltó és értékelése 7. hét 2010.10.19. 1 Kamat Hozam - Árfolyam Kamat nem egyenlő a hozammal!! Kamat-Hozam-Árfolyam összefüggés A jelenlegi gyakorlat alatt a pénz időértékének

Részletesebben

A makrogazdaság és a költségvetés : rövid, hosszú és közép táv. Vincze János MTA KRTK KTI

A makrogazdaság és a költségvetés : rövid, hosszú és közép táv. Vincze János MTA KRTK KTI A makrogazdaság és a költségvetés : rövid, hosszú és közép táv Vincze János MTA KRTK KTI A válság és az előrejelzés A válság speciális, nem csak azért mert nagy változás. A sejtésünk az, hogy alapvető

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció

MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció Révész Sándor Makroökonómia Tanszék 2012. március 3. Révész Sándor (Makroökonómia Tanszék) Klasszikus modell - gyakorlat 2012. március 3. 1 / 14 1) Egy országban a rövid távú

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK. Oktatók. Dr. Nagy András. Makrogazdasági egyensúlyi problémák. A munkanélküliség

KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK. Oktatók. Dr. Nagy András. Makrogazdasági egyensúlyi problémák. A munkanélküliség KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK Oktatók Dr. Sas Éva Dr. Nagy Adrás Makrogazdasági egyesúlyi problémák A mukaélküliség 1 A mukapiac alapkategóriái Népesség Mukaképes épesség Aktív épesség A Foglalkoztatottak

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

KÜLFÖLDI TŐKE MAGYARORSZÁGON

KÜLFÖLDI TŐKE MAGYARORSZÁGON KÜLFÖLDI TŐKE MAGYARORSZÁGON Dr. Surányi György egyetemi tanár régió igazgató, KKE-régió Budapest 2013. november 7. KÖZVETLENTŐKE-BEÁRAMLÁS A RÉGIÓBA Forrás: UNCTAD, Magyarország: nem tisztított adat 2

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA I. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK

Részletesebben

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn Feladatok közepek közötti egyelőtleségekre (megoldások, megoldási ötletek) A továbbiakba szmk=számtai-mértai közép közötti egyelőtleség, szhk=számtaiharmoikus közép közötti egyelőtleség, míg szk= számtai-égyzetes

Részletesebben

Példák 2. Teljes eseményrendszer. Tulajdonságok. Példák diszkrét valószínőségi változókra

Példák 2. Teljes eseményrendszer. Tulajdonságok. Példák diszkrét valószínőségi változókra Valószíőségszámítás és statsztka elıadás fo. BSC/B-C szakosokak 3. elıadás Szeptember 28 dszkrét valószíőség változókra X(ω)=c mde ω-ra. Elevezés: elfajult eloszlás. P(X=c)=1. X akkor 1, ha egy adott,

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI Bak Dées, ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2012. szeptember 25. A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. TESZTFELADATOK

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Tuzson Zoltán A Sturm-módszer és alkalmazása

Tuzson Zoltán A Sturm-módszer és alkalmazása Tuzso Zoltá A turm-módszer és alalmazása zámtala szélsérté probléma megoldása, vag egeltleség bzoítása ago gara, már a matemata aalízs eszözere szorítoz, mt például a Jese-, Hölder-féle egeltleség, derválta

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

A MATEMATIKAI STATISZTIKA ELEMEI

A MATEMATIKAI STATISZTIKA ELEMEI A MATEMATIKAI STATISZTIKA ELEMEI Az Eötvös Lórád Tudomáyegyetem Természettudomáy Kará a Fzka Kéma Taszék évek óta kéma-szakos taárhallgatókak matematka bevezetõ elõadásokat tart. Az elõadások célja az,

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

Gazdasági és államháztartási folyamatok

Gazdasági és államháztartási folyamatok Gazdasági és államháztartási folyamatok 214 215 A Századvég Gazdaságkutató Zrt. elemzése a Költségvetési Tanács részére Siba Ignác vezérigazgató Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető Tartalom 1. Makrogazdasági

Részletesebben

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22.

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22. FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 2012. május 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben