A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 1 A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA A Készítette: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága június 30-i ülésére

2 2 I. Az intézmény jogállása A múzeumi szervezet neve és címe: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (BMMI) H Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H Pécs, Pf Az intézményalapító neve: Művelődésügyi Minisztérium Az alapítási éve: 1958 A múzeumi szervezet érvényben lévő alapító okiratának kelte, száma: június 16. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 68/2005. (VI. 16.) Kgy. határozat 12. sz. melléklete. A BMMI szervezeti felépítése: - Janus Pannonius Múzeum Pécs; nyilvántartási szám: M/c/01, alapítás éve: 1904, szakmai besorolása: megyei múzeum, kelte: Gyűjtőköre: régészet, természettudomány, néprajz, képzőművészet, iparművészet, történet - Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács; nyilvántartási szám: M/d/03, alapítás éve: 1923 jellege: tájmúzeum Gyűjtőköre: néprajz, történet; kelte: A múzeum fenntartó és felügyeleti szerve: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szakmai felügyeletét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium látja el. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő, részben önálló gazdálkodású költségvetési szerv. Az intézmény vállalkozási tevékenységet, feladatokat az alapító okiratban foglaltakra figyelemmel nem végez, gazdálkodó szervezetnek nem tagja. Az alaptevékenység, illetve a kisegítő, kiegészítő feladatok, tevékenységek forrásai: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által jóváhagyott költségvetési támogatás, pályázati és egyéb támogatások, valamint saját bevétel. Az intézmény költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: Nemzetközi kapcsolatban használt név: németül: Direktion der Museen des Komitates Baranya/Branau; Janus-Pannonius-Museum, Pécs

3 3 angolul: Directorate of the Museums of the County of Baranya; Janus Pannonius Museum, Pécs II. Az intézmény főbb feladatai Az intézmény tevékenységi köre: Alaptevékenység: múzeumi tevékenység. Az önkormányzati szervek feladatairól szóló évi XX. törvény, A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény, továbbá A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény alapján. Múzeumi tevékenység - természettudományi, régészeti, néprajzi, történeti, képző- és iparművészeti muzeális emlékek és leletek gyűjtése, őrzése, védelme és nyilvántartása, tudományos feldolgozása, publikálása és bemutatása. - Baranya megye területén szükségessé váló régészeti leletmentések és megelőző régészeti feltárások elvégzése. - A régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartása és ellenőrzése. Az ezzel kapcsolatos szakhatósági feladatokban történő közreműködés ellátása - A Baranya megye területén lévő, nem a megyei múzeumi szervezetbe (BMMI) tartozó muzeális intézmények szakmai nyilvántartása és ellenőrzése, muzeális intézmények létesítésével, nyilvántartásával kapcsolatos szakmai teendők ellátása. - Baranya megye területén a védett muzeális emlékek és muzeális magángyűjtemények nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos szakértői teendők ellátása, a védetté nyilvánítás szakmai előkészítése. - A BMMI gyűjteményében lévő kulturális javak és leletek (tárgyi és szellemi örökség) tudományos feldolgozása - A BMMI gyűjteményeiben őrzött anyag szerzői jogvédelmének biztosítása, gyűjteményezéssel kapcsolatos szerzői jogok érvényesítése. - Tudományos tevékenysége folytán szakmai közreműködés Baranya megye és a déldunántúli régió tudományos feltárását célzó munkákban. - A BMMI gyűjteményében őrzött műtárgyanyaggal kapcsolatos műtárgyvédelmi, állományvédelmi tevékenység. - A BMMI tevékenységéhez kapcsolódó közművelődési és közönségkapcsolati feladatok ellátása. - A múzeumi működéssel kapcsolatos marketing tevékenység folytatása. - Kiállítások, konferenciák szervezése, muzeális emlékek, leletek bemutatása, szakmai és tudományos tapasztalatcsere.

4 4 - A múzeumi munka eredményeit közzétevő tudományos, illetve a kiállításokhoz kapcsoló népszerűsítő és oktatási jellegű kiadványok kiadása. - Hazai és nemzetközi kiadványcsere lebonyolítása. - Nyomtatványok, műtárgymásolatok, és az intézmény szakmai profiljához kapcsolódó kiadványok árusítása. - Alaptevékenységével összefüggő adatszolgáltatási, dokumentálási tevékenység. - Iskolai oktatás szakmai segítése (tárlatvezetés, múzeumi órák) III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS III/1. A szervezet egysége A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának szervezete közgyűjtemény, amely tudományos kutatóhely. Gyűjtőterülete Baranya megye. Feladata elsősorban a Baranya megye múltjára és jelenére vonatkozó muzeális értékű emlékek és tudományos adatok a kiadott rendelkezések szerinti őrzése, nyilvántartása, tudományos feldolgozása, a tudományos eredmények közzététele, kiállítások, előadások rendezése és a közművelődés más eszközeivel a művelődés szolgálatába való állítása. A BMMI szervezeti egységéhez tartozó Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács) gyűjtőterülete a néprajzi anyag tekintetében az ország déli szláv nemzetiségű területe. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága egy intézményt, egyetlen jogi személyt alkot. Az intézmény élén egyszemélyes vezetés érvényesül: a megyei múzeumigazgató felelős az intézmény egész működéséért, valamint a tulajdon megóvásáért és az állagmegóvásért. Egységes az intézmény a tervezésben, a gazdálkodásban, személyi kérdésekben, a tudományos kutatásban, a nyilvántartás rendezésében, a közművelődési feladatok ellátásában. III/2. Szervezeti tagozódás A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapintézményei a pécsi Janus Pannonius Múzeum (JPM) és a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum (KDM). A tényleges munkavégzés szervezeti alapját az osztályok és csoportok képezik, amelyek tevékenységüket az érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) alapján a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzik. III./3. Az intézmény szervezeti egységei Az intézmény munkatársai - függetlenül munkavégzésük tényleges helyétől - az intézmény gyűjteményi osztályainak keretében dolgoznak. Az egyes gyűjteményi osztályok munkájukat a szakmai követelményeknek megfelelően, és éves munkaterv alapján végzik. Irányításukat a felelős osztályvezetők (a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum esetében is osztályvezetői besorolású múzeumvezető) látják el, akik az osztály gyűjteményi rendjéért, a munka szervezéséért felelősek. Szakmai kérdésekben, az egyes feladatok meghatározásában és ellenőrzésében intézkedési és ellenőrzési joguk van, fegyelmi

5 5 eljárás megindításához javaslatot tehetnek (megindítását kezdeményezhetik), az osztályt érintő szakmai kérdésekben az igazgató részére javaslatokat tehetnek, az igazgató megbízásából szakmai fórumon az intézményt képviselhetik. Gyűjteményi Osztályok: A Természettudományi Osztály Neve: JPM Természettudományi Osztály Címe: 7623 Pécs, Szabadság u. 2. Tel.: 72/ Hatáskörébe tartoznak: a.) a természettudományi gyűjtemények b.) a tárgykörbe tartozó kutatások és feldolgozások c.) tárgykörébe tartozó védetté nyilvánított és egyéb természettudományi lelőhelyek, gyűjtemények, tárgyak hatósági felügyeletében való szakmai közreműködés d.) természettudományi kiállítás(ok) Régészeti Osztály Neve: JPM Régészeti Osztály, Címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 12. Tel.: 72/ Hatáskörébe tartoznak: a.) régészeti gyűjtemények b.) a tárgykörébe tartozó kutatások, feltárások és feldolgozások c.) tárgykörébe tartozó védetté nyilvánított és egyéb régészeti lelőhelyek, gyűjtemények, tárgyak hatósági felügyeletében való szakmai közreműködés d.) valamennyi régészeti jellegű állandó és időszaki kiállítás, illetve bemutatóhely Néprajzi Osztály Neve: JPM Néprajzi Osztály, Címe: 7623 Pécs, Rákóczi u. 15. Tel.: 72/ Hatáskörébe tartoznak: a.) néprajzi gyűjtemények b.) a tárgykörébe tartozó kutatások és feldolgozások c.) tárgykörébe tartozó védetté nyilvánított és egyéb néprajzi gyűjtemények, tárgyak hatósági felügyeletében való szakmai közreműködés d.) valamennyi néprajzi jellegű állandó és időszaki kiállítás, illetve bemutatóhely Új- és Legújabbkori Történeti Osztály Neve: JPM Új- és Legújabbkori Történeti Osztály Címe: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 9.

6 6 Tel.: 72/ hatáskörébe tartoznak: a.) az új- és legújabbkori történeti gyűjtemények b.) a tárgykörbe tartozó kutatások és feldolgozások c.) tárgykörébe tartozó védetté nyilvánított és egyéb új és legújabbkori történeti gyűjtemények, tárgyak hatósági felügyeletében való szakmai közreműködés d.) valamennyi a tárgykörbe tartozó állandó- és időszaki kiállítás, illetve bemutatóhely Képző- és Iparművészeti Osztály Neve: JPM Képző- és Iparművészeti Osztály Címe: 7621 Pécs, Káptalan u. 2. Tel.: 72/ Hatáskörébe tartoznak: a.) képző- és iparművészeti gyűjtemények b.) művészettörténeti kutatások és feldolgozások c.) valamennyi képző- és iparművészeti jellegű állandó és időszaki kiállítás, ill. kiállítóhely d.) tárgykörébe tartozó védetté nyilvánított és egyéb képző- és iparművészeti gyűjtemények, tárgyak hatósági felügyeletében való szakmai közreműködés Kanizsai Dorottya Múzeum Neve: Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács Címe: 7700 Mohács, Városház u. 1. Tel: 69/ Hatáskörébe tartoznak: a.) a magyarországi déli szláv (horvát, szerb, szlovén) nemzetiségi bázismúzeum országos gyűjtőkörében kialakított déli szláv néprajzi gyűjtemény b.) a magyarországi déli szláv nemzetiségi kutatások és feldolgozások c.) a Mohács múltjára vonatkozó emlékek gyűjtése, ill. gyűjteménye és az ezeket bemutató állandó múzeumi kiállítás d.) tárgykörébe tartozó védetté nyilvánított és egyéb néprajzi, történeti gyűjtemények, tárgyak hatósági felügyeletében való szakmai közreműködés IV. A SZERVEZET IRÁNYITÁSA ÉS MŰKÖDÉSE 1.a. A megyei múzeumigazgató Az intézmény teljes működésért a megyei múzeumigazgató egyszemélyben felelős. Megbízatása határozott időre szól, megbízatását pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozata alapján kapja. Munkáltatója a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése. Feladatait a muzeális közgyűjtemények ügyrendi szabályzata 11 (2) bekezdés (MKM Bp. 1984) írja elő. A megyei múzeumigazgató végzi az intézmény operatív vezetését, teljes körű döntési joggal. Távollétében a megyei múzeumigazgató-helyettes, annak távollétében a marketing igazgatóhelyettes a helyettesítési rendnek megfelelő hatáskörrel irányítja a múzeumot. A megyei múzeumigazgató kiemelendő feladatai közé tartozik:

7 7 a.) irányítja és szervezi a gyűjtemények gyarapítását, megóvását, feldolgozását, tudományos és közművelődési hasznosítását b.) hatóságokkal és magánszemélyekkel szemben képviseli a múzeumot, c.) meghatározza a múzeum ügyvitelét, gondoskodik annak betartásáról, meghatározza a dolgozók munkakörét d.) gondoskodik a munkahelyi demokrácia feltételeinek megteremtéséről és érvényesítéséről e.) felelős a múzeum munkatervének elkészítéséért és végrehajtásáért f.) gyakorolja a munkáltatói jogkört a külön jogszabályokban meghatározott tartalommal, felelős a személyzeti munka folyamatos ellátásáért. g.) felelős a múzeum őrzésében és használatában lévő tulajdon védelméért, a múzeum tűzvédelmi, munkavédelmi és polgári védelmi szabályzatának elkészítéséért és betartásáért h.) irányítja és ellenőrzi a múzeum gazdálkodását (A Baranya Megyei Gazdasági Igazgatóság /BMGI/ illetékes vezetőjével együtt, külön szerződésben rögzített módon.) i.) gondoskodik arról, hogy a múzeumi munkát érintő jogszabályokat és rendelkezéseket a múzeumi dolgozók megismerjék és betartsák j.) gondoskodik a 7 éves továbbképzési és az éves beiskolázási terv elkészítéséről, amelynek részletes szabályait a 7. számú melléklet tartalmazza A megyei múzeumigazgató munkáját közvetlenül segítik: - a megyei múzeumigazgató-helyettes, - a marketing igazgatóhelyettes - a tudományos titkár (ezt a feladatkörét közvetlenül a megyei múzeumigazgató, a szakmai osztályával kapcsolatos munkáját a szakmai osztály vezetője irányítja. Tevékenységét kapcsolt munkakörben látja el.) - műtárgyvédelmi felelős (ezt a feladatkörét közvetlenül a megyei múzeumigazgató, a szakmai osztályával kapcsolatos munkáját a szakmai osztály vezetője irányítja. Tevékenységét kapcsolt munkakörben látja el.) - a szakmai osztályok vezetői, ill. a vezetői értekezlet. Indokolt esetben a megyei múzeumigazgató különböző szakértőket felkérhet véleményadásra. - Tudományos Tanácsadó Testület - Szerzeményezési Bizottság - A belső ellenőr, aki megbízási szerződéssel kerül alkalmazásra és a megyei múzeumigazgató közvetlen irányításával dolgozik. (A Baranya Megyei Gazdasági Igazgatóság illetékes vezetőjével együtt, külön szerződésben rögzített módon.) A megyei múzeumigazgató egyes feladatokat részben vagy egészben egyéb vezetőkre vagy más munkatársakra átruházhat, ezek kifogástalan elvégzéséért azonban felelőssége továbbra is fennmarad. Átruházott igazgatói hatáskörben a konkrétan meghatalmazott személy (megyei múzeumigazgató-helyettes, marketing igazgatóhelyettes, tudományos titkár, műtárgyvédelmi felelős, osztályvezetők) a meghatározott szakterületen, ügyben, esetben vagy időszakban gyakorolhatja az utasítási, intézkedési és ellenőrzési jogkört. Az igazgató általános helyettesítésének esetében az utalványozási, képviseleti és kiadmányozási jogkört az általa megbízott helyettes gyakorolja a helyettesítési rendnek (ld. a IV/5. pontban foglaltakat) megfelelően Az intézményi felelősséget bármilyen formában érintő ügyben az igazgató

8 8 kiadmányoz. (A Baranya Megyei Gazdasági Igazgatóság illetékes vezetőjével együtt, külön szerződésben rögzített módon.) 1.b. megyei múzeumigazgató-helyettes A megyei múzeumigazgatói feladatokat a megyei múzeumigazgató akadályoztatása esetén a megyei múzeumigazgató-helyettes látja el, kivéve a megyei múzeumigazgató közvetlen hatásköréhez tartozó ügyeket. A megyei múzeumigazgató-helyettes akinek további szakmai feladatai: - az intézmény működésével kapcsolatos átfogó igazgatási és adminisztratív feladatok koordinálása, a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísérése - a belső szabályzatok elkészítésének koordinálása, azok karbantartása, - a múzeumot érintő átfogó ellenőrzések, vizsgálatok belső koordinálása, figyelemmel kísérése - felelős az intézmény személyi és adminisztratív ügyeinek intézéséért, azok folyamatosságáért, igazgatási rendjének biztosításáért - az igazgatói titkárság felügyelete és irányítása, - a jogi és közbeszerzési ügyek felügyelete, a jogszabályok érvényesítése, - a múzeummal kapcsolatos kiadói, szerzői jogok érvényesítése - a munkatervek és jelentések elkészíttetése és összegzése, - a szakmai pályázatok gondozása, összefogása, - segítségnyújtás a megyei múzeumigazgatónak az intézmény nemzetközi kapcsolatainak erősítésében, a partnerkapcsolatok bővítésében, - szoros kapcsolattartás a szakmai felügyeleti szervvel, a fenntartóval, a társintézményekkel, médiával - az igazgatóhelyettesi együttműködés, a szakmai koordináció alapján az intézmény marketing tevékenységének figyelemmel kísérése 1. c. marketing igazgatóhelyettes helyettesítési feladata a megyei múzeumigazgató és a megyei múzeumigazgató-helyettes akadályoztatása esetén lép érvénybe, kivéve a megyei múzeumigazgató közvetlen hatásköréhez tartozó ügyeket. Feladatai: - a műtárgy- és fotókölcsönzések irányítása, az ezzel kapcsolatos igények és lehetőségek felkutatása, ezek bevonása az intézmény üzemeltetésébe, - az informatikai feladatok felügyelete és irányítása, internetes megjelenések koordinálása, - a múzeum szakmai tevékenységéhez szükséges anyagi feltételek körének bővítése, szponzorok, támogatók megkeresése, a velük való kapcsolattartás, - marketing koordináció, egyedi intézményi promóciók kidolgozása - az intézmény teljes körű marketing tevékenységének irányítása, felügyelete, éves marketing költségvetés összeállítása, gondozása - múzeumi arculatépítés, a PR-, direktmarketing- és reklámtevékenység, - szoros kapcsolattartás az idegenforgalmi, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel - a marketing tevékenységgel, ill. üzemeltetési bevételek növelésével összefüggő pályázatok gondozása, összefogása. - a múzeum kiállítási és közönségkapcsolati, közművelődési tevékenységének koordinálása, előkészítése és ellenőrzése, a kiállításokhoz készülő népszerűsítő kiadványok, információs anyagok megjelentetésének felügyelete, - a múzeumpedagógiai programok intézményi szintű irányítása - a múzeumi teremőri munka irányítása, szervezése

9 9 A marketing igazgatóhelyettes munkáját közvetlenül segítik a közművelődési munkatársak Az igazgatói titkárság felelős az intézmény személyi és adminisztratív ügyeinek intézéséért, azok folyamatosságáért, igazgatási rendjének biztosításáért (az ügyiratok átvétele, iktatása, szétosztása, az intézkedés elkészítése, továbbítása, irattározása, hivatalos levelezés bonyolítása), a személyi és az intézmény működésére vonatkozó általános nyilvántartások vezetéséért, az igazgatói, igazgatóhelyettesi félfogadások előkészítéséért és ügyintézések lebonyolításáért. Az igazgatói titkárság napi működésének felügyeletét, koordinálását a megyei múzeumigazgató-helyettes látja el. Az igazgatói titkárság felépítése Az igazgatói titkárság zavartalan működésének felelőse a megyei múzeumigazgató-helyettes. A titkárság keretében, illetve szervezési felügyelete mellett dolgoznak: - titkársági ügyintézők (titkárnő, kézbesítő) - fotóműhely munkatársai - jogi képviselő (aki megbízási szerződéssel kerül alkalmazásra és a megyei múzeumigazgató közvetlen irányításával dolgozik) a.) Az igazgatói titkárság feladatait - ügyintézés, adminisztráció, ügyiratok nyilvántartása a titkárnő, és a kézbesítő végzi. b.) Fotóműhely - feladata a múzeumi nyilvántartási, dokumentációs, tudományos és közművelődési célú fényképeinek elkészítése az egyes osztályok jóváhagyott tervének megfelelően, a gyűjteményi osztályokkal egyeztetett ütemterv, ill. a megyei múzeumigazgató rendelkezése alapján. Tevékenységét a fotólabor vezetője irányítja. Feladata a fotóműhely teljesítményének és anyagellátásának közvetlen felügyelete és elszámolása. Munkájukat a megyei múzeumigazgató és a megyei múzeumigazgatóhelyettesei felügyelik A közművelődési-közönségkapcsolati csoport munkatársai ellátják az intézmény úgynevezett közművelődési feladatait (tárlatvezetés, múzeumi óra, iskolákkal, intézményekkel és a közönséggel való kapcsolattartás, média kapcsolatban való részvétel, honlap frissítése, intézményi kiadványcsere, kiállítások infrastuktúrájának rendszeres ellenőrzése, az éves statisztikák elkészítése, a magyarlukafai Néprajzi Műhely működtetése stb.). Részt vesznek a közönségkapcsolatokkal összefüggő levelezésében, ügyintézésében. Munkájukat a marketing igazgatóhelyettes irányítja. Az intézmény kiállításaiban a múzeum szakalkalmazottai, ill. a megyei múzeumigazgató által engedéllyel rendelkező személy tarthat múzeumi foglalkozásokat Tudományos titkár: az intézmény egységes múzeumi szakmai elveken nyugvó tudományos kutatási programjának koordinálásáért, valamint az összmúzeumi pályázatokért felelős. Munkáját közvetlen a megyei múzeumigazgató irányítja Műtárgyvédelmi felelős: az intézmény egységes műtárgyvédelmi, állományvédelmi programjának kidolgozásáért, végrehajtásáért felelős. Munkáját közvetlen a megyei múzeumigazgató irányítja. 3.) A BMMI gazdasági, műszaki tevékenysége a Baranya Megyei Gazdasági Igazgatóság (BMGI) hatáskörébe tartozik, amely tevékenység a BMMI és a BMGI illetékes vezetője által

10 10 aláírt külön szerződésben rögzített módon történik. 3.1 gazdasági előadó (a megyei múzeumigazgató-helyettes közvetlen irányításával) A múzeum az ez irányú működtetésére vonatkozó mindenkor érvényben lévő jogszabályoknak, valamint fenntartói határozatoknak, utasításoknak megfelelően jár el. (A BMMI és a BMGI illetékes vezetője által aláírt külön szerződésben rögzített módon történik.) Kiadványosi tevékenység, amelyet a gazdasági ügyintéző végez: Feladata az intézmény kiadványainak és bizományosi letéti anyagának kezelése, gondozása, nyilvántartása. A belföldi- és külföldi folyóirat rendelése, kezelése és nyilvántartása. - Tűzvédelmi, munka- és balesetvédelmi feladatok (A BMMI és a BMGI illetékes vezetője által aláírt külön szerződésben rögzített módon történik.) 4.) A gyűjteményi osztályok (Pontos felsorolásukat ld. fentebb a III. fejezet 2/b. pont alatt) A Janus Pannonius Múzeum Természettudományi, Régészeti, Néprajzi, Új- és Legújabbkori Történeti, valamint Képző- és Iparművészeti Osztálya, továbbá a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum a feladatköreihez tartozó múzeumi tevékenységeket teljeskörűen ellátja és annak szakszerűségéért felelős. A gyűjteményi osztályok munkatársai és dolgozói a jóváhagyott terveknek, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Ügyrendi Szabályzatának (1. melléklet) és a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően a gyűjteményi (szakmai) osztályok vezetőinek felügyelete és közvetlen irányítása mellett végzik munkájukat. a.) A gyűjteményi osztályok vezetői a teljes szakmai működési vertikumáért felelősek, ideértve a szakmai részfeladatok kiosztását és ellenőrzését is, valamint munkahelyi vezetői feladatokat látnak el. (Egyeztetve a múzeumi vezetéssel.) b.) Az osztályvezetők vezetői megbízatása határozatlan időre szól, ílymódon indoklás nélkül is visszavonható. c.) Az osztályvezetői megbízatás csak az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló, a megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező munkatárs lehet. A megbízatásnál az osztályvezetőt a megyei múzeumigazgató írásban értesíti, egyben meghatározza és rögzíti a megbízatással járó konkrét feladatot és hatáskört, valamint a megyei múzeumigazgató által átruházott hatáskörben gyakorolható jogait. A megbízást az osztályvezető írásban elfogadja. 5.) Az intézmény vezetőinek helyettesítési rendje: a.) Megyei múzeumigazgató helyettesítése A megyei múzeumigazgatói feladatokat a megyei múzeumigazgató akadályoztatása esetén a megyei múzeumigazgató-helyettes, ill. annak akadályoztatása esetén a marketing

11 11 igazgatóhelyettes látja el. Szakmai kérdésekben a helyettesek kötelesek egyeztetni az illetékes gyűjteményi osztályvezetővel. Az iratkezelés és szervezés folyamatosságát a titkárság, ill.. annak munkatársai kötelesek biztosítani. b.) Gyűjteményi osztályok vezetőinek helyettesítése Az osztályvezetők távollétében feladataikat, a megyei múzeumigazgatói jóváhagyásával általuk megbízott és az igazgatói titkárságon bejelentett munkatársak gyakorolják. 6.) Belső ellenőrzés Az ellenőrzési jogkört a megyei múzeumigazgató és helyettesei az egyes szervezeti egységeken belül - átruházott hatáskörben - az osztályvezetők gyakorolják. Az ellenőrzés kiterjed a műtárgyvédelem, a biztonsági, a baleseti és tűzvédelem, a gazdálkodási és pénzügyi fegyelem, valamint a munkafegyelem területére. A gazdálkodási és pénzügyi szabályzatok karbantartásáért a megbízási szerződéssel alkalmazott belső ellenőr felelős, aki éves terv és a megyei múzeumigazgató által kiadott utasítások szerint a pénzügyi ellenőrzést is végzi. (A Baranya Megyei Gazdasági Igazgatóság hatáskörébe tartozik, amely tevékenység a BMMI és a BMGI illetékes vezetője által aláírt külön szerződésben rögzített módon történik.) A belső ellenőrzés formája a megye múzeumigazgatói vagy vezetői szemle mellett lehet a konkrét egység vagy gyűjtemény vagy épület részletes ellenőrzésére kiadott utasítás alapján végzett vizsgálat. A vizsgálatot a megyei múzeumigazgató vagy az általa kijelölt munkatárs vezeti, aki az ellenőrzés eredményéről írásban köteles beszámolni. (A Baranya Megyei Gazdasági Igazgatóság hatáskörébe tartozik, amely tevékenység a BMMI és a BMGI illetékes vezetője által aláírt külön szerződésben rögzített módon történik.) A belső szakmai ellenőrzési nyomvonal és a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét a vonatkozó jogszabályok alapján kell kialakítani. 7.) Az intézmény működésének felügyelete és ellenőrzése A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága éves munkaterv alapján működik. A munkaterv és a teljesítésről szóló jelentés elfogadása a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottsága hatáskörébe tartozik. Az intézmény működését, szakmai felügyeletét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma látja el, az országos múzeumi szakfelügyelet közreműködésével keretében. Az éves munkaterv és jelentés elkészítéséért a megyei múzeumigazgató felelős. Az egyes szakágak munkatervét, ill. a beszámolót a megyei múzeumigazgató, a megyei múzeumigazgató-helyettes, a marketing igazgatóhelyettes, a tudományos titkár, a műtárgyvédelmi felelős, a gyűjteményi osztályvezetők, a megyei múzeumigazgató irányításával állítják össze. 8.) Az intézmény irányítását és működését segítő tanácskozások és értekezletek rendje

12 12 A tanácskozásokat és értekezleteket illetően legfontosabb alapelv az, hogy a tényleges működés kereteit és módját meghatározó részletek megbeszélése a különböző fórumokon ne ismétlődjön, az értekezletek nem válhatnak öncéllá. Az értekezletek írásos vagy hang anyagának egy példányát az igazgatói titkárságon le kell adni. a.) Vezetői értekezlet Az intézményi tervek, jelentések és kiemelten fontos, valamennyi gyűjteményi osztályt érintő kérdések megvitatására a megyei múzeumigazgató hívja össze. A megyei múzeumigazgatóhelyettes, a marketing igazgatóhelyettes, a tudományos titkár, a műtárgyvédelmi felelős, a gyűjteményi osztályok vezetői, és a tárgy szerint érintettek mellett szükség esetén meghívót kap a reprezentatív szakszervezet képviselője, és a Közalkalmazotti Tanács elnöke. A megyei múzeumigazgató eseti megbízás alapján a tárgykörben kompetens szakértőt is felkérhet szakmai véleményadásra. A vezetői értekezletnek előre meghatározott tárgysorozata van, amelyet a megyei múzeumigazgató határoz meg a beérkezett javaslatokat is figyelembe véve. Eredményét Jelenléti ív, jegyzőkönyv vagy emlékeztető, ill. hangfelvétel foglalja össze. b.) Múzeumi munkaértekezlet Az intézmény valamennyi dolgozójának részvételével, tájékoztatási, konzultatív céllal összehívott értekezlet, amely azonban a különböző munkakörökben és beosztásokban dolgozó munkatársak számára eltérő tárgysorozattal külön-külön helyen és időben tartandó meg a megyei múzeumigazgató vagy megbízottja vezetésével. Célja a munka során felmerülő problémák felvetése és megoldásuk kimunkálása. Jelenléti ív és emlékeztető vagy, ill. hangfelvétel készítése kötelező. c.) Múzeumi osztályértekezlet Az egyes múzeumi osztályok fontos működési kérdéseinek megvitatására az illetékes osztályvezető hirdeti meg. Ha a tárgysorozatban van a megyei múzeumigazgató tájékoztatása szempontjából fontos részlet, a megyei múzeumigazgató vagy megbízottja részt vesz az osztályértekezleten. Kötelező a megyei múzeumigazgató részvételének biztosítása abban az esetben, ha az osztályértekezletek összehívását a megyei múzeumigazgató kezdeményezte. Jelenléti ív, valamint és emlékeztető, vagy hangfelvétel készítése kötelező. d.) Munkamegbeszélés Operatív jellegű értekezlet (konzultáció), amelyet a megyei múzeumigazgató, megyei múzeumigazgató-helyettes, a marketing igazgatóhelyettes, vagy bármely gyűjteményi osztályvezető kezdeményezhet saját elhatározása vagy munkatársi javaslat alapján. A kezdeményező döntési körébe tartozik, hogy emlékeztetőt, írásos jegyzőkönyvet, vagy hangfelvételt készít-e a megbeszélésről. e.) A Tudományos, Tanácsadó Testület (TTT) A TTT feladata a BMMI szakmai, tudományos stratégiája meghatározásának segítése, ill. az ezzel kapcsolatos javaslattétel. A TTT tagjait a mindenkori megyei múzeumigazgató kéri fel a hazai és a nemzetközi szakmai közélet jeles személyiségei közül. A BMMI szakmai vezető testületének és a BMÖ Kulturális Bizottságának javaslatát is ki kell kérni a TTT tagjainak felkérése előtt, de a megyei múzeumigazgatót a felkérésre vonatkozó döntésében ez nem kell,

13 13 hogy befolyásolja. A TTT elnökét a testület maga választja tagjai közül többségi szavazással, titkára a BMMI tudományos titkára. Üléseire a megyei múzeumigazgatót és igazgatóhelyetteseit, valamint a témában illetékes osztályvezetőt mindig meg kell hívni, akik a TTT-nek szavazati joggal rendelkező tagjai. A TTT határozatai, javaslatai a megyei múzeumigazgató munkáját segítik, de azok végrehajtásról az egyszemélyi vezető felelősségével a megyei múzeumigazgató dönt. A TTT évente legalább 2 ülést tart, amelyet a TTT elnöke hív össze. Üléseiről jelenléti ív, jegyzőkönyv, vagy hangfelvétel készítése kötelező. f.) Szerzeményezési Bizottság (SZB) A SZB a múzeum szakmai anyagának, műtárgyanyagának fejlesztési irányaival, konkrét gyűjteménygyarapítással foglalkozik. Tagjai a megyei múzeumigazgató, igazgatóhelyettesek, szakmai osztályvezetők. Az SZB elnöke a megyei múzeumigazgató, titkára a tudományos titkár. Az SZB határozatai, javaslatai a megyei múzeumigazgató munkáját segítik, de azok végrehajtásról az egyszemélyi vezető felelősségével a megyei múzeumigazgató dönt. A SZB évente legalább 2 ülést tart, ill. minden aktuális esetben tanácskozik, amelyet annak elnöke hív össze. Üléseiről jelenléti ív, jegyzőkönyv, vagy hangfelvétel készítése kötelező, valamint konkrét vételi vagy ajándékozási jegyzék készül. V. Záró rendelkezés Az intézmény tevékenységét a Szervezeti és Működési Szabályzat mellett az érvényben lévő jogszabályok, a BMÖ közgyűlési, bizottsági határozatai és a hatályos igazgatói utasítások határozzák meg. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága jelen Szervezeti és Működési Szabályzata a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottságának jóváhagyása után lép életbe, amellyel egyidejűleg a korábbi Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

14 14 INDOKLÁS A MÚZEUMI SZMSZ- HEZ A Baranya Megyei Önkormányzat (BMÖ) Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 54/2006. (VI. 7.), valamint a 68/2006. (VI. 15.) OKISB határozatai alapján a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (BMMI) elkészítette, ill. átdolgozta Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ). AZ SZMSZ összeállításánál a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) Múzeumi Főosztályának szakvéleményét, valamint a BMÖ által készített javaslatokat vettük figyelembe. Az anyag elkészítése során fontos szempont volt még a BMMI jelenlegi költségvetési helyzete, amely miatt az egyes beosztások esetében kapcsolt munkaköri alkalmazást javasolunk. Tekintettel arra, hogy az NKÖM szakmai javaslata a leírtak jelentős részét megfelelőnek tartja, a minisztérium által szükségesnek tartott változtatások -at módosítottuk az SZMSZ-ben. A BMMI szakmai alapegysége az öt legfontosabb muzeológiai szakágat felölelő gyűjteménye természettudományi, régészeti, néprajzi, történeti, képző- és iparművészeti amelyek osztályszervezetét a jövőben is megtartani szándékozunk. Az egyes osztályokon belüli gyűjtemény összevonásokat fontosnak tartjuk, amelyet a jövőben meg kívánunk tenni. Minderről az NKÖM szakvélemény az alábbiakat írja: nem tudunk egyetérteni valamennyi osztály gyűjteménnyé alakításával. A gyűjtemény fogalma a muzeológiában és a múzeumi jogszabályokban mást jelent; így az intézkedési tervben (egyben az SZMSZ-ben) való értelmezése zavart okozhat, jogellenes helyzetet teremthet. Az osztályok múzeumi tudományos szakágakra alapozott munkaszervezetek, míg a gyűjtemények a kulturális javak meghatározott tematikai és műtárgyvédelmi szempontból egyaránt speciális kezelést igénylő csoportjai, amelyekből egy adott szakági osztály többet is gondoz. Egyes gyűjtemények osztályokon belüli, észszerű összevonását természetesen támogatjuk. Egyetértünk a BMÖ ész az NKÖM javaslatával, amely a marketinggel foglalkozó munkakör kialakítását, ill. a vezetői struktúrába való illesztését javasolja. A marketing igazgatóhelyettesi státusz létesítését már a ben elkészített Múzeumi marketing terv 1 -ben is jeleztük. Az általános megyei múzeumigazgatóhelyettesi beosztás mellett fontosnak tartjuk a marketing igazgatóhelyettesi feladatkört, amelyhez a fenntartó részéről státusz biztosítását kérjük. Ha erre költségvetési okok miatt jelenleg nem kerülhet sor, akkor a marketing igazgatóhelyettesi vezetői feladatokat ideiglenesen a megyei múzeumigazgatóhelyettes látja el. Fontosnak tartjuk azonban, hogy határozott idejű szerződéssel a jelenleg veszélyeztetett terhesség miatt hosszantartónak ígérkező betegszabadságon lévő 6 órás foglalkoztatású közművelődési munkatárs helyett - marketing munkatársat alkalmazhassunk. A 6 órás marketing munkatárs plusz 2 órára eső járandóságát számára a feladatvégzés-érdekeltségi rendszer meghatározásával szándékozunk megoldani. 1 A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának üzleti (marketing) terve. A pályázattól a kivitelezésig. Közreadja: Huszár Zoltán W. Müller Judit. In: Múzeumi Közlemények, 2003/ , 2003/

15 15 Fontos lenne a titkárságvezetői beosztás létesítése, amelyet költségvetési okok miatt 2004-ben a Kulturális Bizottság egyetértésével megszüntettünk, ill. összevontunk a megyei múzeumigazgató-helyettesi beosztással. A BMMI jelenlegi költségvetési helyzete ma is indokolja ezen összevont munkakört. A BMÖ által javasolt önálló pályázati előadó beosztás ugyancsak fontos lenne, de az intézmény jelenlegi gazdasági helyzete önálló státusz létesítése - ezt nem teszi lehetővé. A kapcsolt (muzeológus) munkakörben dolgozó tudományos titkár eddig is részben ellátta a pályázati előadónak szánt munkát. A jelenlegi megoldást költségtakarékosabbnak tartjuk. A műtárgyvédelmi, restaurátori tevékenység összmúzeumi szintű szervezeti irányítására a Műtárgyvédelmi Osztály, vagy Csoport abban az esetben lenne alkalmas, ha közös elhelyezést tudnánk a restaurátor munkatársaknak biztosítani. (Reméljük, erre a középtávú fejlesztési tervben leírtak ingatlanracionalizálás - alapján a jövőben lehetőség lesz.) Addig azonban a műtárgyvédelmi felelős beosztást kapcsolt munkakörben javasoljuk ellátni, aki a restaurátorok szakmai munkájának irányításáért, ill. ellenőrzéséért is felelős. Kérem a javasolt múzeumi SZMSZ elfogadását.

16 16

17 17 Határozati javaslat: 1. a. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága elfogadja a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatát. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 1. b. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága a következő módosításokkal fogadja el a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának Szervezeti és Működési Szabályzatát. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 1. c. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága nem fogadja el a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának Szervezeti és Működési Szabályzatát. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke P é c s, június 23.

A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pécs, 2004. szeptember 30. 2 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága H - 7621 Pécs,

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 675-2/2011. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke Szám: 739-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i

Részletesebben

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9429/2008. A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 31487-7/2007 A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9427/2008. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának, és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9435/2008. AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9441/2008. AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény. (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Rosta Szabolcs múzeumigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Költségvetési szerv neve, nevének rövidítése,

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Név: Sárréti Múzeum Székhelye: Szeghalom, 5520, Tildy Zoltán u.14. Működési engedély száma, kelte: M/d/53., 2002. év. 07. 05. A korábbi működési okmányok

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

KIVONAT. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2007. (IV.20.) h a t á r o z a t a

KIVONAT. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2007. (IV.20.) h a t á r o z a t a KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. április 20-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2014-2020. évekre szóló továbbképzési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításásra

Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításásra Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsági előterjesztés Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításásra Előterjesztő: Geiger Tamás intézményvezető Az előterjesztést

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Ügyiratszám: 23595/2012. Tisztelt Bizottság! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok-

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ALAPÍTÓ OKIRATA. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ALAPÍTÓ OKIRATA. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2064/2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Média Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben