Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Makói Kirendeltség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Makói Kirendeltség"

Átírás

1 Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Makói Kirendeltség Hivatkozási szám: Ügyiratszám: /2009. Ügyintézőjük: Ügyintéző: Pető Klára Makó Város Önkormányzata Képviselő Testülete Makó Széchenyi tér 22. Tárgy: Képviselő testületi tájékoztató Tisztelet Képviselő Testület Polgármester Úr! Felkérésünknek eleget téve a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ makói kirendeltségének tevékenységéről a város és térség munkaerő piaci helyzetéről a napirend megtárgyalásához az alábbi tájékoztatást adom: A regionális munkaügyi központ kirendeltségének alaptevékenységébe tartozik a meglévő munkanélküliség kezelése. o Álláskeresők nyilvántartásba vétele o Álláskeresési, álláskeresési vállalkozói megállapításával, megszüntetésével, visszakövetelésével kapcsolatos feladatok. o Munkaközvetítést végez, fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében o Munkaerő piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását o Kapcsolatot tart a megye, a kistérség gazdasági életében résztvevő munkaadókkal a kistérség helyi önkormányzataival a kistérségben működő más szervezetekkel o Közreműködünk a gazdasági és foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban. A kirendeltségünk feladatkör szerinti belső tagozódását, működési módját az SZMSZ, az ügyrend a munkaköri leírások és az eljárásrendek szabályozzák. A munkaügyi szervezetünk a változó környezet kihívásaira hatékony megoldásokat kínálva hozzájárul a munkaerőpiac működésének javításához. Az állás nélkül maradók munkához ának ával, a munkavállalók munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodás elősegítésével, a munkaadók munkaerő szükségleteinek kielégítésében való részvétellel próbálja megelőzni, mérsékelni a munkanélküliséget, enyhíteni annak következményeit, ily módon is csökkentve a társadalmi feszültséget. A foglalkoztatást elősegítő ok az alábbiak: Bér Közhasznú Munkaerő-piaci képzés Vállalkozóvá válás Munkahelymegőrzés 6900 Makó, Deák Ferenc u. 6. Telefon: (62) , Fax: (62)

2 A munkaerőpiac alakulása 2009 évben: Keresleti oldal: A 2008 év utolsó negyedévében végbemenő gazdasági válság hatásaként a kirendeltségünk vonzáskörzetében a nyilvántartott álláskeresők számának alakulását a DARMK által kiadott havi helyzetkép adataiból tudjuk biztosítani, mint publikus adatok. Nyilvántartottak száma Január Február Március Április Május 2008 év /bázis/ év eltérés az adatok a Makói Kistérségre vonatkoznak A válság a térségünk adottságait figyelembe véve február hónaptól kezdte éreztetni hatását. Jellemző munkaerő piaci folyamat volt az elmúlt évtizedben, hogy a regisztráltak száma ez év utolsó és első hónapjaiban növekedő tendenciát mutatott, majd csökkenő ütemre váltott, ez főként az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközeink befolyásolták elsősorban a közhasznú foglalkoztatásba be és kilépések adatai, valamint a mezőgazdasági szezonalitás. Ez a folyamat 2009-ben is megfigyelhető volt a január hónapig, ezt követően azonban a válság miatt munkahelyüket elvesztettek belépései voltak a jellemzők. A Makói Kistérségben csoportos létszám leépítést nem jelentettek kirendeltségünkre ebben az időszakban, ettől függetlenül a munkáltatók nagyon sok személynek szüntették meg a munkaviszonyát, közös megegyezéssel, a határozott idejű szerződések nem kerültek meghosszabbításra. A munkáltató jelzések alapján a kereslet visszaesés az év első második hónapjában kezdődtek, és azóta folyamatosan tart illetve stagnálás figyelhető meg, amelyre a válaszlépések a nyilvántartásba belépők számának emelkedésével figyelhető meg. Az alábbi táblázat adataival kívánjuk szemléltetni az álláskeresők nyilvántartásába belépők számának alakulását Kistérségi és Makó városi szinten. Nyilvántartásba Belépők Makói Kirendeltség MAKÓ 2009/Feb /Mar /Apr /May Átlagosan A népességi adatoknak megfelelően a belépési adatok is arányosak. Megfigyelhető, hogy május hónapban volt az eddigi beáramlási maximum ennek ellensúlyozására bemutatjuk a nyilvántartásból kilépők alakulását kistérségi és városi szinten. Nyilvántartásból Kilépők Makói Kirendeltség MAKÓ 2009/Feb /Mar /Apr /May Átlagosan

3 Átlagosan szinten megfigyelhető, hogy a nyilvántartásba belépők száma még a mezőgazdasági szezonalitásnál is magasabb, amely előrevetíti a nyilvántartásban töltött időszakok hosszának növekedését és a tartós státusz kialakulását, ami 12 hónap regisztrációban töltött idő után jelenthetjük ki. 1.számú mellékletben 2009 évre vonatkozóan havi szinten a nyilvántartásban eltöltött idő szerinti csoportosítás Kirendeltségi és Makó városi szinten. A 2009 évben bevezetésre került Út a Munkába program ez február hónaptól érzékeltette hatását, a kiáramlásokban jelenleg 450 fő körüli létszám van foglalkoztatva közcélú foglalkoztatás keretében, amelynek egyedüli eredménye a tartósan álláskeresők számának csökkenése, illetve az általa generált kiáramlás, amely csak átmeneti jellegű az első foglalkoztatási ütemek július végén kerülnek megszüntetésre, így újra növekedni fog a beáramlás. A nyilvántartottak nemenkénti és iskolai végzettség szerinti eloszlását a 2.számú melléklet tartalmazza. A 3-4 számú mellékletek a nyilvántartásban lévők ellátás szerinti csoportosítását figyelhetjük meg. Megállapíthatjuk, hogy a nyilvántartottak közel 48%-a részesül ellátásban, amely tartalmazza az általunk működtetett ellátó rendszert, és az önkormányzat által folyósított eket és okat is. Kínálati oldal: A kirendeltségünkre bejelentett álláshelyek számának alakulását tekintve 2009 évben a bázis időszakhoz képest 6,3%-al több bejelentés érkezett. /részletes adatatok 5. számú melléklet/. Bejelentett Álláshelyek száma Januártól - Májusig Makói kistérség Makó Total 2008 év 2009 év Támogatott Támogatott A munkaerőigények jellegét tekintve támogatott és nem támogatott állások bontásában már egyértelműen látható, hogy a támogatott álláshelyek száma 12,7 %-al több mint a bázis év adataiban, a nem támogatott álláshelyek száma 14,3%-al alacsonyabb. Támogatott álláshelyek az olyan jellegű munkaerőigények, amelyek során a munkáltató bármilyen állami forrásból t tud igényelni a foglalkoztatásból kivéve a START kártya- eredő többletköltségeihez / pl: bér, közhasznú, közcélú, közmunka/. álláshelyek az olyan munkaerőigények, amelyek során a munkáltató a foglakoztatásból adódó többlet költségeit önállóan finanszírozza. Az elsődleges munkaerőpiac /nem támogatott álláshelyek/ alakulását nagymértékben befolyásolja a válság, ez irányú munkaerőigények tükrözik hűen a gazdasági teljesítő képességet, ami a kistérség adottságait tekintve igen alacsonynak nevezhető. Kistérségi adatok sajnos nem állnak rendelkezésünkre amelyek kedvezőtlenebbek a megyei adatoknál, Csongrád megyében az aktivitási arány 53,2%, a foglalkoztatási ráta 49,3 %. Az elsődleges munkaerőpiacon zajló folyamatokat nagy mértékben befolyásolja az alakalmi munkavállalói kiskönyvvel történő foglalkoztatás, ami egyértelműen a szürke gazdaság kifehérítését 3

4 gátolja, kirendeltségünk térségében a legjellemzőbb foglalkoztatási forma, részben a mezőgazdasági szezonalitás, részben pedig a foglalkoztatásból adódó többlet költségek elkerülését tudják vele elérni a gazdasági szereplők. Jelenleg több mint db érvényes alkalmi munkavállaló kiskönyv van forgalomban kistérségünkbe, ez éves szinten kb ezer bevallott munkaviszonyos napot jelent, ami a tényleges munkavégzést tekintve jóindulatú becsléssel sem éri el az 50%-os szintet. A beragasztott bélyegek alapján kb 450 fő éves munkaviszony keretében történő foglalkoztatását jelenti, a valós munkavégzések ennek a dupláját jelentik. Több törvénytervezet készült az AMK könyv megszüntetésével kapcsolatban, amelyek még nem kerültek törvényhozás szintjére, csak javaslati szintig jutottak. Az elsődleges munkaerőpiacot térségünkben nagymértékben befolyásolja a legnagyobb foglalkoztató helyzete, amelynél több ütemben szűntek meg munkaviszonyok az autóipari kereslet visszaesése által létrejött kereslet visszaesés miatt. Jellemző volt a határozott idejű munkaviszonyok lejártát követően nem tudtak új munkaviszonyt létesíteni a csökkenés miatt, így sokan kerülte be az álláskeresők állományába. Május hónap folyamán viszont jelentősszámú munkaerőigényt jelentettek be kirendeltségünkön, ami a nem támogatott munkaerőigények éves számának a 27,8%-át tesz ki, amely eltorzítja az adatainkat, mivel az elmúlt évek alkalmával nem történt részükről bejelentés. Az álláskeresők önálló álláskeresések alkalmával folyamatosan jelentkeztek felvételre a munkáltatónál, így a megüresedett állásokat a segítségünk nélkül is azonnal fel tudták tölteni. A keresleti oldalon jelentkező túl kínálat a kistérség munkaerőpiacát kedvezőtlenül befolyásolja, mind az elérhető keresetek alacsony szinten tartásában, mind pedig a munkáltató magatartások alakulásában is mivel egy bejelentett segédmunkás álláshelyre 63-an állnak sorba. Támogatott álláshelyek számában jelentős változást hozott a 2009-től életbe lépett Út a munkába program, amely átrendezte a foglalkoztatáspolitika aktíveszköz rendszerét. Jelenleg 12,7%-al több támogatott álláshely került bejelentésre, ami éves szinten nem mérvadó, mivel a közcélú foglalkoztatásba vonások az érintett létszámokat tekintve 70-80%-os szinten vannak, így az év hátralévő részében csökkenés figyelhető meg, és várhatóan nem érjük el a bázisnak tekinthető 2008-as évet. Út a munka program keretében kistérségi szereplők éves szinten 784 fő foglalkoztatását kívánják megvalósítani közcélú foglalkoztatás keretében a közfoglalkoztatási tervek alapján 477 millió forintból. Ezzel szemben 2008 évben 856 fő került közhasznú foglalkoztatásba 166 millió forintból, amelyből 116 millió a MPA-ból, 50 millió forint pedig az önkormányzati költségvetésből került kifizetésre. Az így számolt eltérés a MPA /Munkaerő Piaci Alapot / terheli, amelynek hatását az alábbi táblázatban szemléltetjük. Makói kistérség Makó Új bejelentett álláshelyek száma 2008 össz 2009 össz Arány közhasznú munkavégzés a % közcélú munka a (önkormányzatnál) % támogatott közmunka % bér % bérköltség a % Total % közhasznú munkavégzés a % közcélú munka a (önkormányzatnál) % támogatott közmunka % bér % bérköltség a % Total % 4

5 Kistérségi szinten a bér eszközével érintett munkáltatók részére, aki főként az elsődleges munkaerőpiac szereplői és új munkahelyeket teremtenek, mivel a feltétele a foglalkoztatás bővítése a statisztikai állományi létszám növekedése a bázishoz mérten 84%-al kevesebb tudtunk megállapítani. Makó város esetében a visszaesés ennél is nagyobb 90%-os szintet jelent. Ha az TÁMOP programból finanszírozott Eu forrásokat is figyelembe vesszük, esetünkben ez a bérköltség a 63%-os a visszaesés a kistérségben, ugyan ezen arányszám Makón 67%-os. Sajnos az EU-s források nem tudják kompenzálni a szükségesen felmerülő igényekre történő i megállapításainkat, az ilyen esetben általában nem jön létre a munkaviszony, marad a fekete foglalkoztatás vagy a már ismertetett alkalmi foglalkoztatás rendszeresen-. A bejelentett munkaerőigények részletes adatai 5-7 számú mellékletek tartalmazzák. Május hónap folyamán a Makói kistérségben új állás helyek száma összesen 222 db volt, ebből 150 állás Makó városba került bejelentésre 72 pedig a kistérség munkáltatói jelentették be. Az állásbejelentések több mint feléhez i igény is kapcsolódott, jellemzően (önkormányzati) közcélú munkavégzés át célozva. A foglalkozások szerint a legtöbb nem támogatott bejelentett állás májusban segédmunkás munkakörre és rövid időre szóló un. alkalmi foglalkoztatást tartalmazó igény volt (pl. zöldvágott hagyma tisztítása csomózása) Ami azt is jelenti, hogy a feladat elvégzése után ismét álláskeresők nyilvántartásába kerülnek. Számottevőek továbbá a gyártósori összeszerelő valamint eladókra vonatkozó munkaerőigények is. A Makói kistérségben a szezonalitásnak kitett tevékenységi körökben (például a mezőgazdaságban, az arra épülő feldolgozóiparban, építőiparban, szállításban stb.) működő cégeknél tapasztalható jellemző munkáltatói magatartás a határozott időtartamra történő munkaszerződés-kötés. A szezon vége és a következő szezon indulása közötti időszakban az egyéb munkavégzési alternatívát nem találó munkavállalók bejelentkeznek az álláskeresők nyilvántartásába. A szezonalitásnak főként a téli hónapokban érződik jelentős negatív hatása, ekkor felfutás tapasztalható a nyilvántartott álláskeresők létszámában, és ezzel egyidejűleg pangás tapasztalható a bejelentett üres álláshelyek számában. Egyfajta szezonalitást okoz a közfoglalkoztatások (közmunka, közhasznú foglalkoztatás, közcélú munka) lebonyolítása is. A felhasználható források meghatározása, illetve a pályázati kiírások ezen foglalkoztatási formáknál jellemzően év elejére csoportosulnak, és ezeket az eszközöket általában fel kell használni az év második felében, a következő évre való áthúzódás nélkül. Ez március-áprilisi létszámfelvételeket, illetve a határozott idejű munkaszerződések október-novemberi lejártát jelenti a közfoglalkoztatásban résztvevő álláskeresők esetében. Több, a kistérségi gazdaságban és a foglalkoztatási szerkezetben meghatározó szerepet játszó foglalkoztató piacvesztés miatt drasztikus létszámcsökkentésre kényszerült. Néhány foglalkoztató csökkentett munkaidejű foglalkoztatást ajánlott a dolgozóinak, illetve megoldást jelentett még egyes esetekben a különböző munkahelymegőrző programokhoz való csatlakozás. A piaci körülmények rendeződése néhány nagyobb foglalkoztató esetében áprilisában megindult, ezek a cégek ismét létszámfelvétellel reagáltak a megvalósuló, illetve növekedő megrendeléseikre. 5

6 A 2009 év májusáig beadott munkaerőigényekből a fent leírt munkaerő-piaci folyamatok láthatók. Mezőgazdasági traktoros, mezőgazdasági munkás, közcélú munkás, gumitermék gyártó, egyéb feldolgozóipari gépkezelők, betanított- és segédmunkás munkakörök kerültek jellemzően bejelentésre. Kisebb volumenű állásbejelentések érkeztek még főleg a kereskedelem és vendéglátás (eladó, felszolgáló, szakács munkakörökre); az egyéb gazdasági szolgáltatás (könyvelő, egyéb adminisztratív szellemi munkakörök), valamint az intézményi szociális szolgáltató szektor (szociális segítő, ápoló, szociális munkás, házi beteg ápoló) területéről. Makó, június 10. Pető Klára s. k. Kirendeltség-vezető 6

7 1. számú melléklet Regisztrált álláskeresők száma zárónapon Makói Kirendeltség MAKÓ Total 2009/Feb 1-3 hónap hónap hónap hónap > 24 hónap Total /Mar 1-3 hónap hónap hónap hónap > 24 hónap Total /Apr 1-3 hónap hónap hónap hónap > 24 hónap Total /May 1-3 hónap hónap hónap hónap > 24 hónap Total

8 2. számú melléklet Regisztrált álláskeresők száma zárónapon Makói MAKÓ Total Kirendeltség 2009/Feb férfiak nők Nem /Mar férfiak nők Nem /Apr férfiak nők Nem /May férfiak nők Nem Regisztrált álláskeresők száma zárónapon Makói MAKÓ Total Kirendeltség 2009/Feb alapfokú középfokú felsőfokú kitöltetlen Iskolai végzettségek /Mar alapfokú középfokú felsőfokú kitöltetlen Iskolai végzettségek /Apr alapfokú középfokú felsőfokú kitöltetlen Iskolai végzettségek /May alapfokú középfokú felsőfokú kitöltetlen Iskolai végzettségek

9 3. számú melléklet Regisztrált álláskeresők száma zárónapon ellátás típusonként Makói Kirendeltség MAKÓ Total 2009/Feb 2009/Mar 2009/Apr 2009/May álláskeresési vállalkozói álláskeresési I álláskeresési II álláskeresési III nyugdíj előtti munkanélküli ellátás nélkül Ellátás álláskeresési vállalkozói álláskeresési I álláskeresési II álláskeresési III nyugdíj előtti munkanélküli ellátás nélkül Ellátás álláskeresési vállalkozói álláskeresési I álláskeresési II álláskeresési III nyugdíj előtti munkanélküli ellátás nélkül Ellátás álláskeresési vállalkozói álláskeresési I álláskeresési II álláskeresési III nyugdíj előtti munkanélküli ellátás nélkül Ellátás

10 4. számú melléklet Nyilvántartásba Belépők részére megállapított ellátási formák Makói MAKÓ Total Kirendeltség 2009/Feb álláskeresési vállalkozói álláskeresési I álláskeresési II álláskeresési III /Mar 2009/Apr 2009/May nyugdíj előtti munkanélküli ellátás nélkül Ellátás álláskeresési vállalkozói álláskeresési I álláskeresési II álláskeresési III nyugdíj előtti munkanélküli ellátás nélkül Ellátás álláskeresési vállalkozói álláskeresési I álláskeresési II álláskeresési III. nyugdíj előtti munkanélküli ellátás nélkül Ellátás álláskeresési vállalkozói álláskeresési I. álláskeresési II álláskeresési III nyugdíj előtti munkanélküli ellátás nélkül Ellátás

11 5 számú melléklet Új bejelentett álláshelyek száma Makói kistérség Makó Total Január Támogatott Február Támogatott Március Támogatott Április Támogatott Május Támogatott Január Támogatott Február Támogatott Március Támogatott Április Támogatott Május Támogatott Makói kistérség Makó Total ig Támogatott ig Támogatott

12 5_1 melléklet Új bejelentett álláshelyek száma Január Támogatott Február Támogatott Március Támogatott Április Támogatott Május Támogatott Makói kistérség Makó Total Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú

13 5_1 melléklet Január Támogatott Február Támogatott Március Támogatott Április Támogatott Május Támogatott Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség Alapfokú Középfokú Igényelt iskolai végzettség

14 6 számú melléklet Makói kistérség Makó Total Új bejelentett álláshelyek száma Január Február Március Április Május Január Február Március Április Május Total közhasznú munkavégzés a közcélú munka a (önkormányzatnál) támogatott közmunka bér bérköltség a Total közhasznú munkavégzés a közcélú munka a (önkormányzatnál) támogatott közmunka bér bérköltség a Total közhasznú munkavégzés a közcélú munka a (önkormányzatnál) támogatott közmunka bér bérköltség a Total

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. év 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu Készítette:

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Dr. Gere Ilona Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak 1. pontja az ifjúsági munkanélküliség elleni

Részletesebben

A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben. Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota

A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben. Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota bálint, cseres-gergely & scharle A gazdasági környezet és a foglalkoztatottság alakulása Munkakereslet A munkakeresletet

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről JELENTÉS a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről 13097 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0009-339/2013.

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Rövidítésjegyzék... 3 I. Bevezető... 5 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés...

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

BÓDIS LAJOS GALASI PÉTER JOHN MICKLEWRIGHT NAGY GYULA MUNKANÉLKÜLI-ELLÁTÁS ÉS HATÁSVIZSGÁLATAI MAGYARORSZÁGON

BÓDIS LAJOS GALASI PÉTER JOHN MICKLEWRIGHT NAGY GYULA MUNKANÉLKÜLI-ELLÁTÁS ÉS HATÁSVIZSGÁLATAI MAGYARORSZÁGON BÓDIS LAJOS GALASI PÉTER JOHN MICKLEWRIGHT NAGY GYULA MUNKANÉLKÜLI-ELLÁTÁS ÉS HATÁSVIZSGÁLATAI MAGYARORSZÁGON KTI IE KTI Könyvek 3. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Bódis Lajos Galasi Péter John Micklewright

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Országjelentés - Magyarország Dr. Tóth Judit A projekt az Európai Unió pénzügyi

Részletesebben

fórum Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA

fórum Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA fórum Ferencz Jácint Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA A munka és a munkaviszony újraértelmezése az atipikus munkaviszonyokon keresztül azért indokolt,

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben