Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)"

Átírás

1 Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport eredeti érvényes teljesítés teljesítés Srsz Bevételi előirányzat-csoport eredeti érvényes teljesítés teljesítés megnevezése előirányzat előirányzat I. félév %-a megnevezése előirányzat előirányzat I. félév %-a Intézményi működési kiadások ,18 1 Intézményi működési bevételek ,32 (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül) nélkül) 2 Támogatásértékű működési kiadások ,12 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,1 3 Működési célú pénzeszköz átadások ,75 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,58 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb ,8 4 Támogatásértékű működési bevételek ,78 juttatás, támogatás 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,81 5 Működési célú pénzeszköz átvételek ,75 Működési célú támogatási kölcsön 6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 2 2 6, visszatérülése Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások 7 Általános tartalék Előző évi pénzmaradvény igénybe vétele ,68 8 Működési céltartalék Működési forráshiány/többlet I. Költségvetési működési kiadások Költségvetési működési bevételek Eredeti eir. Érvényes eir. Teljesítés I összesen ,7 összesen , Finanszírozási működési kiadások Finanszírozási működési bevételek II. Működési kiadások összesen ,7 II. Működési bevételek összesen ,93 Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek 9 Felújítási kiadások ,46 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,36 1 Beruházási kiadások ,68 9 Önkormányzatok költségvetési támogatása Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa Értékesített tárgyi eszk., imm.javak utáni áfa ,2 1 befizetés bevétel ,8 12 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,92 11 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,17 13 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ,27 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 14 Pénzügyi befektetések kiadásai ,7 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási célú támogatási kölcsön 5,56 13 visszatérülése, értékpapírok értékesítése ,37 16 Hosszú lejáratú hitel kamata Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek 17 Felhalmozási céltartalék Előző évi pénzmaradvény igénybe vétele ,25 Felhalmozási forráshiány/többlet III. Költségvetési felhalmozási kiadások Felhalmozási célú bevételek Eredeti eir. Érvényes eir. Teljesítés III. összesen: ,57 összesen: , Finanszírozási felhalmozási kiadások Finanszírozási felhalmozási bevételek Finanszírozási forráshiány/többlet 18 Hosszú lejáratú hitel törlesztése , 15 Hosszú lejáratú hitel felvétele IV. Felhalmozási kiadások összesen ,9 IV. Felhalmozási bevételek összesen ,49 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Többlet összesen VI. Kiadások összesen Bevételek összesen Eredeti eir. Érvényes eir. Teljesítés VI. ( I+II+III+IV+V) ,19 ( I+II+III+IV+V) ,

2 2. sz. melléklet Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21. évi költségvetésének kiadási előirányzatai és teljesítései (ezer forintban) 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Sorszám Kiadás jogcíme eredeti kiadási érvényes kiadási teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat I. félév %-a Intézményi működési kiadások , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok , Dologi kiadások összesen , Folyó kiadások ,11 2. Támogatásértékű kiadások , Támogatásértékű működési kiadások , Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,92 3. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások , Működési célú pénzeszköz átadások , Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ,27 4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ,8 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,81 6. Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Felújítási kiadások összesen ,46 8. Beruházási kiadások összesen ,68 9. Pénzügyi befektetések kiadásai ,7 1. Támogatási kölcsönök nyújtása , Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ,56 Költségvetési kiadások összesen , Finanszírozási kiadások-felhalmozási hitel törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N : ,

3 Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21. évi költségvetésének bevételi előirányzatai és teljesítései (ezer forintban) 3. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Sorszám Bevétel jogcíme eredeti bevételi érvényes bevételi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat I. félév %-a I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,11 1. Intézményi működési bevételek ,17 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek ,47 Egyéb saját bevételek Parkolási rendszer bevétele előző év ,34 1,85 Parkolási rendszer bevétele tárgy év ÁFA bevételek, visszatérülések ,22 Hozam- és kamatbevételek ,93 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,1 2.1 Helyi adók összesen ,55 Iparűzési adó ,9 Építményadó ,26 Magánszemélyek kommunális adója ,35 Egyszeri adóhátralék , Átengedett központi adók ,77 Személyi jövedelemadó helyben maradó része ,3 Gépjárműadó , Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,86 Pótlékok és bírságok ,86 Környezetvédelmi bírság ,5 Építésügyi bírság ,54 Talajterhelési díj Bérleti jog átruházása ,84 Közterület foglalási díj , Közműfejlesztési támogatás lakosságtól ,72 Útigénybevételi díj ,52 Önkormányzati lakások lakbérbevételei ,87 Önkormányzati nem lakások bérleti díja ,2 Közterületi átalánydíj , Várakozóhelyek megváltása II. TÁMOGATÁSOK ,58 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív állami hozzájárulások , , Központosított előirányzatok , ,91 Központosított előirányzatok működéshez , ,91 Központosított előirányzatok fejlesztéshez 1.3 Színházak támogatása 1.4 Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatás , , Fejlesztési támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ,36 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,7 Ingatlanértékesítések ,7 Nem lakáscélú helyiségek értékesítése ,59 Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése Kiürült önk-i.építmények értékesítése ,48 47,87 Tetőterek értékesítése 2 2 Közös tulajdon megszüntetése miatt Egyéb ingatlan értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 48, 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,26 Önkormányzati lakások értékesítése ,35 Bérlők részére ,2 Bérlő nélküli lakások értékesítése ,65 Telekingatlan értékesítése ,6 Privatizációból származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei ,79 Osztalék- és hozambevételek ,79 Önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 8 2 Nem önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék ,18 Részesedések, részvények értékesítése Belföldi államkötvények értékesítése IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ,2 1. Támogatásértékű működési bevételek ,78 Támogatásértékű működési bevétel Eü. Alaptól ,13 Támogatásértékű működési bevételek ,18 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,17 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Eü. Alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,17 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ,75 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ,75 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, VI ,37 ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele ,37 Helyi támogatás visszafizetése ,4 Elsõ lakáshoz jutók kölcsöne Munkáltatói kölcsön ,24 Tagi kölcsön visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése 2. Belföldi értékpapírok bevételei A Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI): ,46 VII. HITELEK 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ,45 Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele ,81

4 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N : ,62

5 4. sz. melléklet Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek 29. évi kiadási előirányzatai és teljesítései (ezer forintban) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Ssz. Címrend Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Intelig Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 3 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Móricz Zsigmond Gimnázium Egészségügyi Szolgálat Marczibányi téri Művelődési Központ Klebelsberg Művelődési Központ Intézmények összesen I ( ) II. Polgármesteri Hivatal III. Polgármesteri Kabinet IV. Képviselő-testület, Frakciók V. Kerület összesen ( I.+II.+III.+IV. )

6 4. sz. melléklet 2. oldal Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek 29. évi kiadási előirányzatai és teljesítései (ezer forintban) Működési célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Általános tartalék Működési céltartalék Ssz. Címrend Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Intelig Budenz József Általános Iskola és Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Móricz Zsigmond Gimnázium Egészségügyi Szolgálat 89 6 Marczibányi téri Művelődési Központ 7 Klebelsberg Művelődési Központ I. Intézmények összesen ( ) II. Polgármesteri Hivatal III. Polgármesteri Kabinet IV. Képviselő-testület, Frakciók V. Kerület összesen ( I.+II.+III.+IV. )

7 4. sz. melléklet 3. oldal Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek 29. évi kiadási előirányzatai és teljesítései (ezer forintban) Felhalmozási céltartalék Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Ssz. Címrend Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Intelig Budenz József Általános Iskola és Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Móricz Zsigmond Gimnázium Egészségügyi Szolgálat Marczibányi téri Művelődési Központ Klebelsberg Művelődési Központ I. Intézmények összesen ( ) II. Polgármesteri Hivatal III. Polgármesteri Kabinet IV. Képviselő-testület, Frakciók V. Kerület összesen ( I.+II.+III.+IV. )

8 4. sz. melléklet 3. oldal 4. sz. melléklet 4. oldal Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek 29. évi kiadási előirányzatai és teljesítései (ezer forintban) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Függő, átfutó, Felhalmozási hitel törlesztése Kiadások összesen Foglalkoztatottak létszáma kiegyenlítő kiadások Ssz. Címrend Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányz. előirányz. előirányz. előirányz. előirányzat előirányzat %-a Intelig , , , , 2 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium ,7 7, 7, 69, 3 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium ,8 78,5 78,5 83, 4 Móricz Zsigmond Gimnázium , 77, 77, 86, 5 Egészségügyi Szolgálat ,11 37, 37, 275, 6 Marczibányi téri Művelődési Központ ,2 57, 57, 45, 7 Klebelsberg Művelődési Központ ,93 3, 3, 3, I. Intézmények összesen ( ) , , 2 17, 1 975, II. Polgármesteri Hivatal ,38 327, 327, 31, III. Polgármesteri Kabinet ,16 1, 1, 1, IV. Képviselő-testület, Frakciók ,43,, V. Kerület összesen ( I.+II.+III.+IV. ) , , 2 354, 2 295,

9 4. sz. melléklet Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek 21. évi működési és felhalmozási előirányzatai (ezer forintban) Ssz. Jogcím INTELIG Budenz Ált.Isk.és G. II.Rákóczi F.Gimn. Móricz Zs.Gimn. Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés I. Működési kiadások összesen: 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási c.pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás II. Felhalmozási kiadások össz. A. Kiadások összesen: ( I. + II. ) 1 Működési bevételek 2 Műk.c.peszk.átvétel, támogatásértékű bevétel I. Működési bevételek össz: II. III. IV. Felhalm.és tőkebevételek + Támogatási kölcsön visszatérülése Előző évi pénzmaradvány(műk.és felhalm.össz.) Intézményfinanszírozás Felhalmozási c.pénzeszközátvétel, támogatásértékű bevétel B. Bevételek összesen: ( I.+II.+III.+IV. ) C. Költségvetési eng. létszámkeret: 21. jan.1-jétől 1 397, , , 7, 7, 69, 78,5 78,5 83, 77, 77, 86, 21. júl. 1-jétől 1 419,5 7, 78,5 77, 21. szept. 1-jétől 1 441,5 7, 78,5 77, Ssz. Jogcím Egészségügyi Szolgálat Marczibányi Műv.Központ. Klebelsberg Műv.Központ Intézmények összesen: Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés I. Működési kiadások összesen: 1 Felújítás Beruházás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási c.pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás II. Felhalmozási kiadások össz A. Kiadások összesen: ( I. + II. ) 1 Működési bevételek Műk.c.peszk.átvétel, támogatásértékű bevétel I. Működési bevételek össz: II. Felhalm.és tőkebevételek Előző évi pénzmaradvány(műk.és felhalm.össz.) III. Intézményfinanszírozás IV. Felhalmozási c.pénzeszközátvétel, támogatásértékű bevétel B. Bevételek összesen: ( I.+II.+III.+IV. ) C. Költségvetési eng. létszámkeret: 21. jan.1-jétől 37, 37, 275, 57, 57, 45, 3, 3, 3, 217, 217, 1975, 21. júl. 1-jétől 37, 57, 3, 239, 21. szept. 1-jétől 37, 57, 3, 261,

10 5. sz. melléklet Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek 21. évi működési költségvetése és teljesítései (ezer forintban) Ssz. Címrend Összesen Működési kiadásból kiemelt előirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Intelig Budenz József Általános Iskola és Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Móricz Zsigmond Gimnázium Egészségügyi Szolgálat Marczibányi téri Művelődési Központ Klebelsberg Művelődési Központ Intézmények összesen I ( ) II. Polgármesteri Hivatal III. Polgármesteri Kabinet IV. Képviselő-testület, Frakciók

11 V. Kerület összesen ( I.+II.+III.+IV. )

12 5. sz. melléklet 2. oldal Ssz. Címrend Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások Működési kiadásból kiemelt előirányzatok Ellátottak pénzbeli juttatásai Általános tartalék Működési céltartalék Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Intelig Budenz József Általános Iskola és Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Móricz Zsigmond Gimnázium Egészségügyi Szolgálat 89 6 Marczibányi téri Művelődési Központ 7 Klebelsberg Művelődési Központ I. Intézmények összesen ( ) II. Polgármesteri Hivatal III. Polgármesteri Kabinet IV. Képviselő-testület, Frakciók

13 V. Kerület összesen ( I.+II.+III.+IV. )

14 5. sz. melléklet 3. old Ssz. Címrend Működési bevételből kiemelt előirányzatok Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Intelig Budenz József Általános Iskola és Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Móricz Zsigmond Gimnázium Egészségügyi Szolgálat Marczibányi téri Művelődési Központ Klebelsberg Művelődési Központ I. Intézmények összesen ( ) II. Polgármesteri Hivatal III. Polgármesteri Kabinet IV. Képviselő-testület, Frakciók

15 V. Kerület összesen ( I.+II.+III.+IV. )

16 5. sz. melléklet 3. oldal Működési bevételből kiemelt előirányzatok Támogatásértékű működési bevételek Ssz. Címrend Teljesítés Intelig Budenz József Általános Iskola és Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Móricz Zsigmond Gimnázium 5 Egészségügyi Szolgálat Marczibányi téri Művelődési Központ Klebelsberg Művelődési Központ 25 I. Intézmények összesen ( ) II. Polgármesteri Hivatal III. Polgármesteri Kabinet IV. Képviselő-testület, Frakciók

17 V. Kerület összesen ( I.+II.+III.+IV. )

18 5. sz. melléklet 4. oldal Ssz. Címrend Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési bevételből kiemelt előirányzatok Pénzforgalom nélküli bevételek Saját bevételek összesen Intézményfinanszírozás Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Intelig Budenz József Általános Iskola és Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Móricz Zsigmond Gimnázium Egészségügyi Szolgálat Marczibányi téri Művelődési Központ Klebelsberg Művelődési Központ I. Intézmények összesen ( ) II. Polgármesteri Hivatal III. Polgármesteri Kabinet IV. Képviselő-testület, Frakciók

19 V. Kerület összesen ( I.+II.+III.+IV. )

20 6. sz. melléklet Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala 21. évi kiadási előirányzatai és teljesítései szakfeladatonkénti bontásban (ezer forintban) Kisegítő mezőgazdasági Helyi közutak létesítése Közutak,hidak, alagutak Saját v. bérelt ingatlan Önkormányzat igazgatási Helyi kisebbségi Polgári védelem Ssz. Kiadás szolgálat üzemeltetése hasznosítása tevékenysége önkormányzatok jogcíme Eredeti Érvényes Teljesítés Eredeti Érvényes Teljesítés Eredeti Érvényes Teljesítés Eredeti Érvényes Teljesítés Eredeti Érvényes Teljesítés Eredeti Érvényes Teljesítés Eredeti Érvényes Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Intézményi működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások összesen Folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások Működési célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék 6.2 Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék 7. Felújítási kiadások összesen Beruházási kiadások összesen Pénzügyi befektetések kiadásai 1. Támogatási kölcsönök nyújtása 1.1. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 1.2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások-felhalmozási hitel törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N :

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezerft 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 4 729 498 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 21. év A Közgyűlés a 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben