TÁMOP-5.3.1/08/ Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai"

Átírás

1 TÁMOP-5.3.1/08/ Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai PROJEKTZÁRÓ KIADVÁNY Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület

2 Tisztelt Olvasó! Szeretettel köszöntöm az olvasókat. Herczeg Andrea vagyok, az Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület elnöke, s egyben az INDA Völgységi Álláskeresők fejlesztő programjának szakmai vezetője. A 2003-ban alakult egyesületünk elsődleges célja az állam, az önkormányzat és a civil szféra összefogásában való részvétellel a Völgységi kistérség hátrányos helyzetű és krízishelyzetben lévő családjaiban felmerülő szociális alapellátás felmérése és a felmerült problémák kezelése. Továbbá hozzájárulás a családok szociális jólétének biztosításához. Egyesületi Missziónk: a Völgységi Kistérség területén élő hátrányos helyzetű lakosság esélyegyenlőségének megteremtése, információközvetítéssel, kulturális-, munkerő- piaci-, prevenciós- és képzési programok szervezésével, érdekképviselettel és a térség szociális hálójának működtetésével. A fent meghatározott céljaink, az elmúlt öt év során folytatott intenzív szakmai munka és a szerzett tapasztalatok, motiváltak bennünket arra, hogy kidolgozzuk, és megvalósítsuk az INDA Völgységi Álláskeresők fejlesztő programját. A program összegzéseként elmondhatom, hogy a vállalt indikátorokat teljesítettük, mely a menedzsment, az esetmenedzserek és a bevont külső szakemberek állhatatos munkájának, valamint a programba bevont célcsoporttagok motivált és nyitott együttműködésének köszönhető. Szeretném megköszönni a program lebonyolításában dolgozó minden munkatársam és a külső szakemberek munkáját, hogy tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a TÁMOP pályázatot sikeresen lezárhassuk. Felnézek minden bevont célcsoporttagra, aki programunk segítségével tette meg azt a lépést azon az úton, mely elvezet a munka világába. Herczeg Andrea egyesületi elnök, szakmai vezető A projektek sajátossága az, hogy egy adott probléma kezelésére, megoldására irányul adott időtartamban és elvárt eredménymutatókkal. Ha visszatekintek a pályázat tervezési szakaszára, akkor elmondhatom, hogy jó cél érdekében, megfelelő tevékenységeket, reálisan tervezett az Életút Egyesület. A megvalósítás során külsős projektvezetőként feladatom az EU által finanszírozott projektek eljárásrendje szerinti projektirányítás, adminisztráció, kapcsolattartás és a beszámolók elkészítése volt. Nem elsősorban szociális területen dolgozó szakemberként érdekes volt számomra az, hogy minden család problémája egyéni, amely sajátos módszerekkel, megoldások megkeresésével, sokszor személyes napi kapcsolattartással, folyamatos motivációval kezelhető. Tudomásul kell venni, hogy a mai világban bárki kerülhet olyan élethelyzetbe, amikor csak külső segítséggel lehet megoldani, vagy enyhíteni a problémát. Akkor kell, hogy ott legyen a segítő kéz. Ezeknek az embereknek mi voltunk a segítő kéz, amit mindenki megfoghatott, megszoríthatott, amilyen mértékig szüksége volt rá. A megvalósítás fontos eredményének tekintem, hogy a bevont személyek többsége számára a végzettség megszerzése, a munkába helyezés, vagy csak a közösségbe illeszkedés komoly lehetőséget biztosított, a projektidőn túlmutató hatással bír. A projekt eredményes lezárásában nagy szerepe volt a bevontak kiválasztásának, az esetmenedzserek és külső szakemberek magas szintű szakmai munkájának, és a résztvevők önmagukért tenni akarásának. A projekt most véget ér, de nem szűnnek meg az emberi kapcsolatok, a segítő szándék, a szakmai együttműködés. Az egyesület vezetőinek köszönöm a felkérést és a korrekt együttműködést. Dudás Olga projektvezető 2

3 Projektadatok: Támogatási alap: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Projektgazda: Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület Projektidő: 20 hónap Projektkezdés: 2009.szeptember 1. Projektzárás: április. 30. Esetmenedzserek: pénzügyi vezető: Karl Béláné Horváth Lászlóné Sziebertné Bölcsföldi Márta Csányi Béla Stefán Lászlóné Esetmenedzsereink feladata a projektben a bevontakkal kapcsolattartás, az egyéni fejlesztési Horváth Lászlóné terveik elkészítése, és az alapján az egyéni igényekre alapozott, a bevontakkal egyeztetett terv megvalósításának segítése, valamint a teljesítést követő 6 hónapig a nyomon követés. A pályázat beadásával célunk volt a Völgységben élő hátrányos helyzetű családok álláskeresőinek munkaerő-piaci integrációjával a családok szociális helyzetének javítása. 3

4 A projekt céljai között tűztük ki, hogy 35 főt bevonunk a projektbe, közülük 10 fő részére ECDL képzés biztosítása, 12 fő nő részére konyhai kisegítő rész-szakképesítés (OKJ-s) képzés lebonyolítása, legalább 5 fő külső képzésbe juttatása, munkahelyi tapasztalatszerzés biztosítása a bevontak számára, vagy munkába helyezésük, fejlesztésük az elhelyezkedés érdekében. Tréningek segítségével motivációjuk, fejlesztésük a munkában maradásuk támogatása. Közösségépítés, közös programok lebonyolítása a családok számára. A megvalósítók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, képzése, illetve a kiégésük megelőzése érdekében havi 1 alkalommal szupervízió biztosítása számukra. A pályázatban meghatározott célcsoport: A projekt elsődleges célcsoportja 35 fő, a Völgységben hátrányos helyzetben élő, tartósan álláskereső, 12 férfi és 23 nő. A projektbe Völgységi kistérség településeiről szerződéssel bevontak száma a projektidő alatt, akik a szolgáltatásainkat térítésmentesen vehették igénybe a projekt keretében: 51 fő ebből: 12 fő férfi 39 fő nő Az 51 fő bevont személy a Völgység alábbi településein él: Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, Cikó, Grábóc, Kisdorog, Kismányok, Lengyel, Nagymányok, Váralja, Györe, Mőcsény. Vállalt számszerűsíthető eredmények: - 10 fő OKJ-s képzettséget szerez, - legalább 8 fő ECDL START bizonyítványt szerez, - 35 fő tanulási- és munkamotivációs tréningen vesz rész, 35 fő egyéni segítségnyújtásban részesül a munkába állása érdekében, - 15 fő kommunikációs tréningen és - 15 fő álláskeresési tréningen vesz részt. - Kéthetente klubfoglalkozásokat tartunk, 2 alkalommal közösségi programot szervezünk a családtagok bevonásával. - Szolgáltatások: pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, mediáció, egészség fejlesztés - A munkába helyezettek részére esetmenedzsereink legalább 6 hónapos nyomon követést biztosítanak. - 2 alkalommal hasonló projektet bonyolítókkal tapasztalatátadást szervezünk. - 1 szakmai kiadványt adunk ki - A projekt végén záró rendezvényen összegezzük a tapasztalatainkat - A projekt részére nyilvánosságot biztosítunk - Félévente szakmai beszámolót nyújtunk be - havonta 1 alkalommal projektmenedzsment ülésen beszéljük meg a projektbonyolítással kapcsolatos tennivalókat. - Az esetmenedzserek kéthetente esetmegbeszélést tartanak 4

5 A bevonás A projekt kezdetén az álláskeresők megszólítását a munkaügyi kirendeltség segítségével csoportos tájékoztatók keretében illetve a szervezet családsegítő feladataiból adódóan a már látóterünkbe került családok egyéni tájékoztatásával kezdtük meg Résztvevők a DDRMK BK csoportos tájékoztatóján csoportos tájékoztató Budai Zoltán kirendeltség vezető tájékoztatta az álláskeresőket. A jelentkezéseket az esetmenedzserek regisztrálták, majd az adatfelvételt, helyzetfelmérést követően került sor a bevontakkal megkötött szerződések előkészítésére, a képzésekre jelentkezésre. Minden szerződéssel bevont résztvevővel csoportos, kiscsoportos formában és egyéni helyzetben komplex, szociális, lakhatási, képzettségi, mentális-és egészségi állapotukra vonatkozó, munkatapasztalataikra kiterjedő és kulcskompetenciáikat és motivációjukat feltérképező méréssort végeztünk el. 5

6 Annak eredményei alapján készült el az Egyéni fejlesztési terv, amelyet az ÁFSZ elektronikus rendszerében is rögzítettünk egyéni tesztek kitöltése az estmenedzserrel A képzések előkészítéseként, Tanulásiés munkamotivációs tréninget bonyolítottunk le, január én 21 és én 14 a képzésbe bevonható személy részvételével Ennek célja volt az ismeret felújítás, az egyének tanulási kedvének felébresztése, a közösségformálás, a szabálykövető együttműködés megalapozása Csoportos bemeneti mérés 6

7 Képzések A, Konyhai kisegítő rész-szakképesítés (OKJ ) Kezdési időszak: január április 10. Képző intézmény MIOK a Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány Pécs Tankonyha: Városi Kórház Gyakorlatvezető: Tolnai Mihályné Munka-és balesetvédelmi oktatás: Laufer Mihály A megszerezett bizonyítvány típusa: Államilag elismert rész-szakképesítés A felnőttképzési nyilvántartási száma: A képzés időtartama 250 óra, a képzési napokon a résztvevők képzési hozzájárulást kaptak. A képzéshez 10 óra digitális írástudás képzés kapcsolódott. A sikeres modulzáró vizsgák teljesítését követően elméleti és gyakorlati vizsgát tettek a hallgatók. A képzésbe bevontak száma: 12 fő A résztvevők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet vizsgabizottsága előtt adtak számot az elméleti és gyakorlati felkészültségükről a Városi Kórház konyháján. 7

8 Sikeres vizsgát tett, így Konyhai kisegítő végzettséget szerzett 12 fő: Borbély Zoltánné Dujmov Zoltánné Erb Zoltánné Fábián Irén Fábián Lászlóné Molnár Kitti Petrovics Zsuzsanna Schuller Istvánné Sótér Zoltánné Szabóné Sziebert Izabella Szalók Angéla Vargáné Tamis Hajnalka Gratulálunk és büszkék vagyunk arra, hogy 5 fő jeles, 4 fő jó és 2 fő közepes eredményt ért el. Közepesnél gyengébb eredmény nem született. A bizonyítványok átadásakor 2 fő dicséretet kapott felkészültségéért. 8

9 B, ECDL start tanfolyam ECDL START képzést a projektbe bevontak 10 fős csoportja számára az 505. Didactic Oktató és Szolgáltató Bt. bonyolította le. Oktató Schrodt Jenő. A képzésbe vontak száma: 10 fő Képzési időszak: Képzési modulok: Operációs rendszerek Szövegszerkesztés Prezentáció Internet és kommunikáció Sikeres ECDL SART vizsgát tettek: Hang Renáta Bicskei Gizella Ilona Galambos Zoltánné Bőténé Deér Anikó Bátaszékiné Varga Márta Túrós József Selyem Tiborné Miklós Tibor Paplauer Tamásné 9

10 Tréningek, fejlesztések augusztusában az elhelyezkedésüket segítő tréningeket, fejlesztéseket bonyolítottunk le, amelyen térítésmentesen vehettek részt. A projekt elején a felmérésen azt Kommunikációs tréning tapasztaltuk, hogy a résztvevők nehezen nyílnak meg mások előtt, többüknél problémát jelent önmagukról vagy saját képességeikről beszélni. Az állásinterjúk során pedig ennek nagy jelentősége van, ezért terveztük a kommunikáció fejlesztését. Célunk volt, hogy a résztvevők megismerjék a kommunikációs alapelveket, és képesek legyenek azokat a gyakorlatban használni, beszélgetést kellemesen elindítani, azt végig irányítani, és megerőltetés nélkül lezárni, gondolataikat pontosan megfogalmazni közösség vagy több ember előtt. 10

11 A bevontak számára ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások - pszichológiai tanácsadás célja: a bevontak és családjaik lelki egyensúlyának helyreállítása, a munkanélküliségből fakadó instabil állapotuk helyreállítása; mindennapi életük során felmerülő problémáik hatékonyabb kezelésének segítése igénybe vehető: havi 1 napon előzetes igényjelzéssel az esetmenedzserek felé vezeti: Dr. József István szakpszichológus - jogi tanácsadás célja: a bevont ügyfélkör jogi ismereteinek bővítése, napi szinten megjelenő jogi problémáik megoldásához tanácsadás, esetleges iratszerkesztés, jogi ügyintézés igénybe vehető: havi 1 napon előzetes igényjelzéssel az esetmenedzserek felé Dr. Acsádi Marianna ügyvéd - mediációs tanácsadás Konfliktussal mindenki mindenhol találkozhat. Egy konfliktus csak akkor okoz problémát, ha rosszul kezelik. A jól kezelt konfliktus inkább előnyös változást idéz elő. Egy mediátor segítségével és felügyeletével nem külső döntés születik mint egy peres eljárás során -, hanem a felek hozzák meg azt. Így kialakulhat az én tudtam megoldani érzése - ráadásul kimaradhat életünkből a bírósági eljárás hosszú procedúrája, és még a perköltséget is megspórolhatjuk. A mediátor közbenjáró. Alkalmazására akkor kerül sor, ha a felek között nyílt érdekellentét van, és ezt nem tudják egymás között megoldani. A mediátor olyan katalizátor funkciót tölt be, amelyben elsősorban a felek érdekeire, és nem a múlt eseményeire és az elfoglalt pozíciókra fókuszál. Megakadályozza a vita kiterjedését, és hozzásegíti a feleket a lehetséges megoldások kidolgozásához. Karl Béláné mediátor Életvitel fejlesztő és klubprogramok Anya-lánya; apa-fia klubfoglalkozások A foglalkozásokon a családi összetartás, valamint a családi szerepek erősítése a fő cél és a képességfejlesztés indirekt módon, közösségi keretek között, a saját életükben, szokásrendjükben is alkalmazható ismereteket praktikákat, értékorientált szabadidős tevékenységeket biztosítunk. 11

12 Egészség és életmód klubprogramok Vezeti Laufer Éva egészségfejlesztő A foglalkozásokon a gyerekek és szüleik közösen vehettek rész. Készségfejlesztő játékok, kézműves foglalkozások, csapatépítő játékok, ünnepekhez kapcsolódó játszóházi foglalkozások egyaránt szerepeltek a kínálatban, amelyen a mentorok is részt vettek. A részvevők az elkészített kézműves tárgyakat hazavihették, a rendezvény során vendégül láttuk őket. A képességfejlesztés mellett hasznos volt az információ nyújtás, a foglalkozások során lezajló beszélgetések, mintaadás. 12

13 A projekt keretében lebonyolított családi rendezvényeink: június 26. Dupla Ultratriatlon Világbajnokságon kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak augusztus Tarka Fesztiválon közös főzés a családokkal 13

14 Völgységi Könyvfesztivál Resztoratív konfliktuskezelési tréningen gyakorlati és elméleti felkészítést kaptak a resztoratív szemléletről, mely a szabályszegést a közösség és az elkövető közötti konfliktusként értelmezi, ezért a büntetés kiszabása helyett a konfliktus következtében kialakult szükségletek megállapítását, és a károk helyreállítását tartja a legfőbb célnak. Ennek során kiemelt hangsúlyt kap, hogy a kárt okozó személy aktívan vállaljon felelősséget tettéért, és ajánljon fel a sérelmet szenvedett személyek vagy közösségek számára valamilyen jóvátételt. A projektben résztvevő szakemberek, megvalósítók fejlesztését is fontosnak tartottuk a szakmai szempontból minél megalapozottabb módszerek elsajátítása, az egyénre szabott optimális esetkezelés és a széleskörű információ nyújtás érdekében. A megvalósítók közében is fontosnak tartottuk a közösség építését, a közösségépítő módszerek elsajátítását azért is, mert a projektbe bevont családok számára különböző közösségépítő programokat, klub-foglalkozásokat is lebonyolítottunk. A szociális területen dolgozó esetmenedzserek munkája során szükséges a saját problémáik, eseteik rendszeres megbeszélése, ezért kéthetente munkamegbeszélést és esetmegbeszélést tartottak a szakmai vezető irányításával a szakemberek, havi 1 délutánt pedig szupervízióval töltöttek, amelyet Dr. József István vezetett. Ennek célja a szakemberek kiégésének megelőzése volt. A menedzsment havonta a projektbonyolítás, a beszámolók, módosítások, pénzügyi megvalósítás témakörökben tartott megbeszélést. 14

15 Szakmai műhelymunka Szupervízió Tapasztalatcsere Dombóváron a Kapaszkodó - val augusztus 3-án augusztus 30-án szakemberek látogatást tettek a Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ által működtetett Lépjünk együtt! TÁMOP programnál, ahol Kiss Béla és Nagyné Messinger Tímea adott tájékoztatást a projektről a Szociális Pláza munkájáról április 11. Tapasztalatcsere a Zombai Romákért Egyesület rendezvényén a Lépjünk együtt a munka világába című projektének lebonyolítóival és a munkaügyi szervezet képviselőjével. 15

16 Intézményakkreditáció A projekt keretében az Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület januárjában megszerezte a felnőttképzési intézményi akkreditációt. Megszerzése tanúsítja azt, hogy a szervezet képes minőségi felnőttoktatás keretében képzést biztosítani az alábbi a Képzési jegyzékében szereplő tanfolyamok megtartására. Az Egyesület célja a változó igényekhez alkalmazkodó felnőttképzési szolgáltatások, általános- és szakképzési programok végrehajtása, melynek során a képzésen túl nevelési célokat is megvalósít, korszerű tananyagok és pedagógia módszerek segítségével. Megnevezés Álláskeresési munkaerő-piaci tréning EU alapismeretekonline képzés Kommunikációs tréning Mediációs tréning Képzés A munkaerő-piacon hátrányos helyzetű csoportok munkába állási esélyeinek növelése. Európai Unióval kapcsolatos információk átadása, az EU intézményrendszerének, működését befolyásoló politikai irányelvek és az állampolgárok által igénybe vehető szolgáltatások megismertetése. A résztvevő kommunikációs képességének növelése, fejlesztése, a kommunikáció tudatos használata, a hatékony kommunikáció elősegítése Mediációs képzésünk gyakorlatorientált, tréning formában vezeti be az érdeklődőket az alternatív vitarendezés módszerébe. A tapasztalati tanulás során mindenki saját élményt szerezhet a módszerről, fejlesztendő területeiről, erősségeiről. Képzés óraszáma 24 óra 30 óra 30 óra 40 óra Kezdés feltétele 8 általános iskolai osztály Középfokú végzettség Nem meghatározott Felsőfokú végzettség (végzős hallgatók is) Végzési dokumentum fajtája Látogatási igazolás Tanúsítvány Látogatási igazolás Tanúsítvány Projektciklus menedzsment A projekttervezéshez, pályázatíráshoz, és projektadminisztrációhoz szükséges és projektvezetési ismeretek, gyakorlati tapasztalatok átadása. Saját projekt tervének kidolgozása. 60 óra Középfokú végzettség és digitális írástudás Tanúsítvány Tanulási és munkamotivációs tréning A tréning elsősorban a problémamegoldás folyamatára, a kommunikáció minőségére, a kooperációs képességre, valamint a felelősségvállaláshoz kapcsolódó indoklás és értékelés megismerésére irányul. 60 óra 8 általános iskolai osztály Látogatási igazolás 16

17 Hogyan látták a projektrésztvevők? új dolgot máig hasznosítani, lépés Fábián Lászlóné: Ez a program nagyon sok jó és hozott az életembe. Sok emberrel ismerkedtem meg és is élő kapcsolatok alakultak ki olyan emberekkel, akiket azelőtt nem, vagy csak alig ismertem. A konyhai kisegítő tanfolyamon tanultakat otthon remekül tudom és az ott tanultakat a lányomnak is át tudom adni. Nagy volt számomra a 8 általános iskola után a bizonyítvány megszerzése. Elhelyezkedés szempontjából is előrébb léptem egy kicsit. A jogi segítségnyújtást is igénybe vettem, ahol a programban dolgozó ügyvédnő segített a jogi ügyeim intézésében. Családi és magánéleti problémáim is jelentősen javultak a program által nyújtott pszichológus segítségével. Csadó Péter: Köszönettel tartozom az Életút Egyesületnek a több, mint egy éve tartó közös együttműködésért és egyáltalán az embernek tartó magatartás miatt. Nem minden a pénz. Fontos, de egy életkoron túl már nem igazán izgalmas, és látni kell, a virtuális világ már nem ugyanaz, mint a Gutenberggalaxis. Hang Renáta: A Völgységben élő munkanélküli emberek igen nagy lehetőséget kaptak ezzel a programmal. Én az ECDL Start tanfolyamot végeztem el, sikeres vizsgákat tettem. Az oktató nagyon jól készített fel a vizsgákra. Sok élményt nyújtottak a közösségi, családi rendezvények. Sok segítséget, jó tanácsot, biztatást kaptam a munkahelykeresés során az esetmenedzseremtől. Különösen jónak tartottam, hogy személy szerint tartoztunk valakihez, aki gyakran az otthonunkban is felkeresett bennünket. Köszönöm a program lebonyolítóinak a lehetőséget. Hasonló programon máskor is szívesen vennék részt, ha hasonló élethelyzetbe kerülök. Szerencsére a program után sikerült elhelyezkednem. Apáti Marianna (egyéni képzés): A projektbe a sok program és a közösségi rendezvények miatt kapcsolódtam be. Akkor munkanélküli voltam, szakképzetlen. Az esetmenedzserem tanácsára megnéztük a Munkaügyi Központ 2010 tavaszán induló képzéseket. Kedvet kaptam a Házi időszakos gyermekfelügyelő tanfolyamhoz. Az esetmenedzserem bíztatására jelentkeztem a Munkaügyi Központnál a tanfolyamra. A felvételire céltudatosan az esetmenedzserem tanácsai szerint készültem, ami sikerrel járt, felvettek a tanfolyamra. A tanfolyam időszakában is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, segített felkészülni a részvizsgákra, és a záróvizsgákra. Szerencsém volt, mert pedagógiai ismereteivel sok segítséget tudott adni. A tanfolyamot kitűnő eredménnyel fejeztem be. Ezzel nagymértékben növekedtek az esélyeim a munkaerőpiacon. A projekt rendezvényeivel és egyéni tanácsadásaival a mai napig egy fontos segítség az életemben. 17

18 Hogyan látták az esetmenedzserek? Bölcsföldi Márta: Képzésekről A projekt keretében két képzési lehetőség nyílt az ügyfelek számára: OKJ bizonyítványt adó konyhai kisegítő képzés és egy ECDL Start tanfolyam. Az ügyfelek előzetes felmérő tesztek eredményei alapján kerülhettek be a tanfolyamok valamelyikébe. A konyhai kisegítő tanfolyamon 12 ügyfél vett részt és mindenki sikeresen elvégezte. Az ügyfelek számára ez a tanfolyam egy előrelépés volt a munkaerőpiacon, hiszen a legtöbb kliens 8 általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezett. Úgy gondolom, hogy ezen a tanfolyamon tanultakat a hétköznapi életben is jól tudják használni az ügyfelek. Az alapfokú számítógép kezelői tanfolyamon 10 ügyfél vett részt. Ebbe a tanfolyamba is olyan ügyfelek kerülhettek, akik az előzetes felmérésekben részt vettek és megfelelően teljesítettek. Ez a tanfolyam is bővítette az ügyfelek számára az megpályázható munkahelyek számát. Ezenkívül adott a résztvevőknek egy alapismeretet, mely a mai munkaerő-piaci szinteken alapkövetelmény. Véleményem szerint minden ügyfél elégedett lehet önmagával, hiszen javult a foglalkoztathatóságuk, így a munkaerő-piacon nagyobb eséllyel vehetnek részt. Horváth Lászlóné: A projekt egyik legfontosabb eleme a közösségi rendezvények, klubfoglalkozások megszervezése, és lebonyolítása volt. A közösségi rendezvények, klubfoglalkozások, a projekt résztvevőinek természetes igényeihez igazodtak. A kezdeti bizalmatlanságok, az első alkalmakkal megszűntek, mert a közös sors összekovácsolta a társaságot, és kisebb csoportok, és barátságok alakultak ki. A rendezvényeken résztvevők, a végén mindig kérték, hogy lehetőségük legyen még több ilyen közös programon részt venni. A húsz hónap alatt folyamatosan biztosítottuk, az egészségnapokat, a klubfoglalkozásokat, és tanácsadásokat. A projekt során a saját személyiségembe is beépült a közösség formáló hatása és fontossága. A munkám során, jelenleg, és a továbbiakban is hasznosítani tudom az eltelt időszak tapasztalatait. A projekt lezárásával, néha nehéz, de egy nagyon szép korszaka zárul le az életemnek. Karl Béláné: szeptemberben kapcsolódtam esetmenedzserként az Életút Egyesület által bonyolított INDA Völgységi álláskeresők fejlesztő programjához. A program során 10 emberrel és családjukkal foglalkoztam. A közösen megfogalmazott célunk az volt, hogy a programhoz csatlakozók munkaerő-piaci esélyeit javítsuk. A programban résztvevők nem titkolt vágya volt, hogy a munkaerőpiacon el tudjanak helyezkedni, stabilizálódjon anyagi és egzisztenciális helyzetük. Ennek a célkitűzésnek az eléréséhez próbáltunk meg segítséget nyújtani személyre szabott segítségnyújtás formájában. A sikeres és hosszú távú elhelyezkedés kulcsa a megfelelő ember megfelelő munkahelyre segítése. Ehhez nagyon fontos volt a folyamat minden szereplőjének ismerete. Állásfeltárást, munkahelykeresést végeztünk, saját adatbázist készítettünk az elérhető munkalehetőségekről, figyelemmel kísértük a munkáltatók igényeit, folyamatosan támogattuk ügyfeleinket az álláskeresésben. A projekt ideje alatt 50 %-nak sikerült elhelyezkednie, és a munkahelyét megtartani. A közös munka során kialakult bizalmi kapcsolatnak köszönhetően minden ügyfelem elhelyezkedését egy kicsit személyes sikerként éltem meg. Csányi Béla: Az INDA-ban működő szociális szolgáltatások (jogi-, pszichológiai tanácsadás, mediáció, klubfoglalkozások, mentori segítségnyújtás, személyiség fejlesztő és kommunikációs tréningek, szupervízió) célja az volt, hogy a programban résztvevő, szociális vagy egzisztenciális problémák miatt veszélyhelyzetbe kerülő személyek, családok életvezetési képességét megőrizze, krízis esetén minden elérhető segítséggel járuljon hozzá a kritikus helyzet oldásához, illetve az ahhoz vezető okok felszámolásához. Úgy gondolom, 18

19 hogy a projektben működő szolgáltatások sokszínűsége és minősége nagy segítséget jelentett azon emberek számára, akik vállalták az együttműködést Egyesületünkkel. Minden egyes ügyfélnek saját esetmenedzsere volt a projektben, akivel rendszeresen kapcsolatot tartott. A kapcsolattartás családlátogatás, egyéni esetkezelés és egyéb (hivatali, orvosi, stb.) ügyek elintézésének segítségében valósult meg. Az ügyfelek nyitottak, az esetmenedzserek pedig segítőkészek voltak, így az együttműködések - kisebb fennakadásokat leszámítva sikeresen megvalósultak. 19

20 Köszönjük a közreműködést, segítséget: - Dr. József István szakpszichológus, szupervízor - Dr. Acsádi Marianna ügyvéd - Laufer Éva egészségfejlesztő - Tellérné Petrás Ibolya egyesületünk irodai asszisztense - Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Bonyhádi Kirendeltség - ÁNTSZ Bonyhádi Intézete Didactic Bt. - MIOK Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány Pécs - Bonyhád Városi Kórház és Rendelőintézet - Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület - Laurus Alapítvány - Solymár Imre Városi Könyvtár - Ifjúsági Ház Bonyhád 20

21 Melléklet Tájékoztató a szociális ellátásokról Mit tehet, aki elveszítette az állását? A legelső lépés bekerülni abba a rendszerbe, ahol segítséget kérhet az álláskeresésben, a lehetőségek megismerésében. 1. Jelentkezés az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lakóhely szerinti munkaügyi kirendeltségén, amelyek az alábbi ingyenes szolgáltatásokat nyújtja: nyilvántartásba vétel közvetítés, tanácsadás nyújtása, amely segítheti a munkahely, vagy képzési lehetőség megtalálását álláskeresési járadék, az elhelyezkedést segítő támogatások, képzések, tréningek igényelhetők 2. Az álláskeresés módjai: munkaügyi kirendeltségen keresztül munkaerő-közvetítőn, munkaerő-kölcsönzőn keresztül Foglalkoztatási Információs Pontokon interneten keresztül (pl. www. afsz.hu) egyénileg, ismerősökön, rokonokon, kapcsolatokon keresztül 3. Információ szakmákról, fizetésről, munkakörülményekről: munkaügyi kirendeltségeken az Állami Foglalkozatási Szolgálat e-pálya honlapján (www.e-palya.hu) otthonról végzett munkával kapcsolatos információk a Magyar Távmunka Szövetség honlapján találhatók (www.tavmunka.org) I. Álláskeresési támogatások A nehéz helyzetbe került munkaerőpiacon egyre nehezebben lehet azonnal új munkahelyet találni. Az átmeneti időszakon enyhítenek az álláskeresőknek nyújtott támogatások. A támogatás igénylésének feltételei. munkaviszonyt létesíthet nincs munkaviszonya (kivéve az alkalmi foglalkoztatást) és más kereső tevékenységet sem folytat nem nappali tagozatos tanuló öregségi nyugdíjra nem jogosult nem kap rehabilitációs járadékot nyilvántartásba vették, és vállalta az együttműködést a munkaügyi központ kirendeltségével 21

22 1. Álláskeresési járadék Ki jogosult az álláskeresési járadékra? álláskereső az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 365 nap jogosultsági idővel rendelkezik rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az illetékes munkaügyi központ kirendeltsége sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. Szakaszai: első szakasz a folyósítási idő fele, de legfeljebb 91 nap második szakasz időtartama legfeljebb 179 nap Az álláskeresési járadék összege: az első szakaszban a folyósítás maximális összege az álláskereső korábbi átlagkeresetének 60 százaléka. A járadék alsó határa megegyezik a minimálbér 60 százalékával, kivéve, ha az átlagkeresete ennél alacsonyabb, a felső határ a minimálbér 120 százaléka. a másodok szakaszban az összeg egységesen a minimálbér 60 százaléka. 2. Álláskeresési segély Ki jogosult az álláskeresési segélyre? a jogosultság feltételei megegyeznek az álláskeresési járadéknál felsoroltakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát kimerítette, vagy álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 200 nap munkaviszonyt igazol, és nem jogosult az álláskeresési járadékra Jogosult lehet az is, akinek csak 5 éve van hátra a nyugdíjkorhatár eléréséig, és legalább 140 napig kapott álláskeresési járadékot, de a folyósítás időtartamát kimerítette A jogosultság időtartama és összege: legfeljebb 180 nap a minimálbér 40 százaléka 3. Utazási költségek térítése Azoknak a nyilvántartott álláskeresőknek jár, akiknek a tömegközlekedést kell igénybe venniük akár városon belül is ahhoz, hogy eljussanak a munkaügyi központ kirendeltségére. 22

23 4. Vállalkozói járadék Azt illeti meg, aki álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 365 nap időtartamon keresztül egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként folytatott tevékenységet és e tevékenység folytatása alatt vállalkozói járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, és az álláskeresési járadéknál felsorolt további jogosultsági feltéteknek megfelel. 5. Képzési támogatások A támogatás célja, hogy az álláskeresők elhelyezkedési esélyei javuljanak, vagy a munkában állók megtarthassák állásukat. A támogatás olyan képzésekhez kérhető, amelyet a regionális munkaügyi központ kirendeltsége felajánlott, vagy elfogadott. Ki kaphat támogatást? álláskeresők pályakezdők gyesen, gyeden, gyeten levők, ápolási díjra jogosultak rehabilitációs járadékra jogosultak közhasznú munkavégzésben résztvevők munkanélküliséggel fenyegetettek Kereset kiegészítés (munkahely megtartása érdekében végzett képzés esetén): Az kérheti, aki dolgozik, de a képzésben töltött idő miatt a keresete lecsökkenne. A kiegészítés mértéke legfeljebb a képzés előtti átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbségéig terjedhet. A támogatási kérelmet a munkáltatónak kell benyújtani a regionális munkaügyi központ kirendeltségén. (a munkaviszonyban állókra vonatkozik) A támogatás feltétele, hogy a munkaadó hozzájáruljon a képzés költségeihez, megteremtse a tanulás szakmai, tárgyi, személyi feltételeit, és vállalja, hogy a képzés befejezése után is legalább annyi ideig foglalkoztatja alkalmazottját, mint ameddig a képzés tartott. Keresetpótló juttatás Az kérheti, aki álláskeresőnek minősül, és a képzést az álláskeresési támogatás lejárta után fejezi be. a támogatást havonta, utólag fizetik ki, összege legalább a minimálbér 60 százaléka, legfeljebb a minimálbér, és a képzés befejezéséig járhat. A képzésnek el kell érnie a heti 20 órát. Képzési költség Ennek keretében kérhető a képzés költségének és vizsgadíjának kifizetése részben, vagy egészben, az utazás és étkezés költségeinek a megtérítése, valamint a szállásdíjé. Utazási kedvezmény A támogatott képzésben résztvevő lakóhelye és a képzés helye közötti utazáshoz 90 százalékos menetjegy igénybevételére jogosult. A képzésben résztvevő kötelezettségei: a munkaügyi kirendeltséggel együtt választja ki a támogatott képzést és a képző intézményt, de a felajánlott képzés elfogadása kötelező a támogatási szerződés megkötése és nyomon követése 23

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása Célja Feltétel Ellátás nyújtása olyan aktív korú személyeknek és családjuknak, akik a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben vannak. Kiegészítő támogatás, akkor kaphatja a jogosult,

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az ellátás ismertetése Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás. Az Szt. szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról

Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról Az előterjesztés száma: 32/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. február 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása 1993. évi III. törvény 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2007.(III.28.) rendelet módosítására Készült: Szécsény Város

Részletesebben

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009)

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Út a munkához program Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Az átalakítás céljai és alapelvei 2 Célok: a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása, a segélyezés

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2011. (I. 21.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2011. (I. 21.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (I. 21.) számú R E N D E L E T E a szociális igazgatásról

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

Tájékoztató a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest

Tájékoztató a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest Tájékoztató a TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest A projekt. Időtartam: 2011.05.01 2013.04.30 (2 év) Teljes

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Tájékoztató a települési önkormányzatok jegyzőinek a szociális igazgatási feladatok 2011. január 1-i változásairól, illetve iratminták közzététele

Tájékoztató a települési önkormányzatok jegyzőinek a szociális igazgatási feladatok 2011. január 1-i változásairól, illetve iratminták közzététele Tájékoztató a települési önkormányzatok jegyzőinek a szociális igazgatási feladatok 2011. január 1-i változásairól, illetve iratminták közzététele A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről

A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről AZ ÁLLÁSKERESŐK LEHETŐSÉGEI Kit tekinthetünk álláskeresőnek? Álláskereső

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása Előterjesztő: Veszner

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. július 25. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre /Nyílt Nagykovácsi, 2011. szeptember 29. Előterjesztő:. Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.. Melléklet: rendelet tervezet Véleményezi: Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok Dr. Nyári Tibor Programozási időszak 2007-2013 Új Magyarország Fejlesztési terv ( Új Széchenyi Terv) 15 db Operatív Program (főbb fejlesztési területek)

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007.

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007. KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG NÁNÁSI U. 4. A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 2007. I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1.

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2009.(III. 3.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2009.(III. 3.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2009.(III. 3.) KGY. r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19.

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.... (........) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben