TÁMOP-5.3.1/08/ Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai"

Átírás

1 TÁMOP-5.3.1/08/ Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai PROJEKTZÁRÓ KIADVÁNY Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület

2 Tisztelt Olvasó! Szeretettel köszöntöm az olvasókat. Herczeg Andrea vagyok, az Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület elnöke, s egyben az INDA Völgységi Álláskeresők fejlesztő programjának szakmai vezetője. A 2003-ban alakult egyesületünk elsődleges célja az állam, az önkormányzat és a civil szféra összefogásában való részvétellel a Völgységi kistérség hátrányos helyzetű és krízishelyzetben lévő családjaiban felmerülő szociális alapellátás felmérése és a felmerült problémák kezelése. Továbbá hozzájárulás a családok szociális jólétének biztosításához. Egyesületi Missziónk: a Völgységi Kistérség területén élő hátrányos helyzetű lakosság esélyegyenlőségének megteremtése, információközvetítéssel, kulturális-, munkerő- piaci-, prevenciós- és képzési programok szervezésével, érdekképviselettel és a térség szociális hálójának működtetésével. A fent meghatározott céljaink, az elmúlt öt év során folytatott intenzív szakmai munka és a szerzett tapasztalatok, motiváltak bennünket arra, hogy kidolgozzuk, és megvalósítsuk az INDA Völgységi Álláskeresők fejlesztő programját. A program összegzéseként elmondhatom, hogy a vállalt indikátorokat teljesítettük, mely a menedzsment, az esetmenedzserek és a bevont külső szakemberek állhatatos munkájának, valamint a programba bevont célcsoporttagok motivált és nyitott együttműködésének köszönhető. Szeretném megköszönni a program lebonyolításában dolgozó minden munkatársam és a külső szakemberek munkáját, hogy tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a TÁMOP pályázatot sikeresen lezárhassuk. Felnézek minden bevont célcsoporttagra, aki programunk segítségével tette meg azt a lépést azon az úton, mely elvezet a munka világába. Herczeg Andrea egyesületi elnök, szakmai vezető A projektek sajátossága az, hogy egy adott probléma kezelésére, megoldására irányul adott időtartamban és elvárt eredménymutatókkal. Ha visszatekintek a pályázat tervezési szakaszára, akkor elmondhatom, hogy jó cél érdekében, megfelelő tevékenységeket, reálisan tervezett az Életút Egyesület. A megvalósítás során külsős projektvezetőként feladatom az EU által finanszírozott projektek eljárásrendje szerinti projektirányítás, adminisztráció, kapcsolattartás és a beszámolók elkészítése volt. Nem elsősorban szociális területen dolgozó szakemberként érdekes volt számomra az, hogy minden család problémája egyéni, amely sajátos módszerekkel, megoldások megkeresésével, sokszor személyes napi kapcsolattartással, folyamatos motivációval kezelhető. Tudomásul kell venni, hogy a mai világban bárki kerülhet olyan élethelyzetbe, amikor csak külső segítséggel lehet megoldani, vagy enyhíteni a problémát. Akkor kell, hogy ott legyen a segítő kéz. Ezeknek az embereknek mi voltunk a segítő kéz, amit mindenki megfoghatott, megszoríthatott, amilyen mértékig szüksége volt rá. A megvalósítás fontos eredményének tekintem, hogy a bevont személyek többsége számára a végzettség megszerzése, a munkába helyezés, vagy csak a közösségbe illeszkedés komoly lehetőséget biztosított, a projektidőn túlmutató hatással bír. A projekt eredményes lezárásában nagy szerepe volt a bevontak kiválasztásának, az esetmenedzserek és külső szakemberek magas szintű szakmai munkájának, és a résztvevők önmagukért tenni akarásának. A projekt most véget ér, de nem szűnnek meg az emberi kapcsolatok, a segítő szándék, a szakmai együttműködés. Az egyesület vezetőinek köszönöm a felkérést és a korrekt együttműködést. Dudás Olga projektvezető 2

3 Projektadatok: Támogatási alap: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Projektgazda: Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület Projektidő: 20 hónap Projektkezdés: 2009.szeptember 1. Projektzárás: április. 30. Esetmenedzserek: pénzügyi vezető: Karl Béláné Horváth Lászlóné Sziebertné Bölcsföldi Márta Csányi Béla Stefán Lászlóné Esetmenedzsereink feladata a projektben a bevontakkal kapcsolattartás, az egyéni fejlesztési Horváth Lászlóné terveik elkészítése, és az alapján az egyéni igényekre alapozott, a bevontakkal egyeztetett terv megvalósításának segítése, valamint a teljesítést követő 6 hónapig a nyomon követés. A pályázat beadásával célunk volt a Völgységben élő hátrányos helyzetű családok álláskeresőinek munkaerő-piaci integrációjával a családok szociális helyzetének javítása. 3

4 A projekt céljai között tűztük ki, hogy 35 főt bevonunk a projektbe, közülük 10 fő részére ECDL képzés biztosítása, 12 fő nő részére konyhai kisegítő rész-szakképesítés (OKJ-s) képzés lebonyolítása, legalább 5 fő külső képzésbe juttatása, munkahelyi tapasztalatszerzés biztosítása a bevontak számára, vagy munkába helyezésük, fejlesztésük az elhelyezkedés érdekében. Tréningek segítségével motivációjuk, fejlesztésük a munkában maradásuk támogatása. Közösségépítés, közös programok lebonyolítása a családok számára. A megvalósítók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, képzése, illetve a kiégésük megelőzése érdekében havi 1 alkalommal szupervízió biztosítása számukra. A pályázatban meghatározott célcsoport: A projekt elsődleges célcsoportja 35 fő, a Völgységben hátrányos helyzetben élő, tartósan álláskereső, 12 férfi és 23 nő. A projektbe Völgységi kistérség településeiről szerződéssel bevontak száma a projektidő alatt, akik a szolgáltatásainkat térítésmentesen vehették igénybe a projekt keretében: 51 fő ebből: 12 fő férfi 39 fő nő Az 51 fő bevont személy a Völgység alábbi településein él: Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, Cikó, Grábóc, Kisdorog, Kismányok, Lengyel, Nagymányok, Váralja, Györe, Mőcsény. Vállalt számszerűsíthető eredmények: - 10 fő OKJ-s képzettséget szerez, - legalább 8 fő ECDL START bizonyítványt szerez, - 35 fő tanulási- és munkamotivációs tréningen vesz rész, 35 fő egyéni segítségnyújtásban részesül a munkába állása érdekében, - 15 fő kommunikációs tréningen és - 15 fő álláskeresési tréningen vesz részt. - Kéthetente klubfoglalkozásokat tartunk, 2 alkalommal közösségi programot szervezünk a családtagok bevonásával. - Szolgáltatások: pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, mediáció, egészség fejlesztés - A munkába helyezettek részére esetmenedzsereink legalább 6 hónapos nyomon követést biztosítanak. - 2 alkalommal hasonló projektet bonyolítókkal tapasztalatátadást szervezünk. - 1 szakmai kiadványt adunk ki - A projekt végén záró rendezvényen összegezzük a tapasztalatainkat - A projekt részére nyilvánosságot biztosítunk - Félévente szakmai beszámolót nyújtunk be - havonta 1 alkalommal projektmenedzsment ülésen beszéljük meg a projektbonyolítással kapcsolatos tennivalókat. - Az esetmenedzserek kéthetente esetmegbeszélést tartanak 4

5 A bevonás A projekt kezdetén az álláskeresők megszólítását a munkaügyi kirendeltség segítségével csoportos tájékoztatók keretében illetve a szervezet családsegítő feladataiból adódóan a már látóterünkbe került családok egyéni tájékoztatásával kezdtük meg Résztvevők a DDRMK BK csoportos tájékoztatóján csoportos tájékoztató Budai Zoltán kirendeltség vezető tájékoztatta az álláskeresőket. A jelentkezéseket az esetmenedzserek regisztrálták, majd az adatfelvételt, helyzetfelmérést követően került sor a bevontakkal megkötött szerződések előkészítésére, a képzésekre jelentkezésre. Minden szerződéssel bevont résztvevővel csoportos, kiscsoportos formában és egyéni helyzetben komplex, szociális, lakhatási, képzettségi, mentális-és egészségi állapotukra vonatkozó, munkatapasztalataikra kiterjedő és kulcskompetenciáikat és motivációjukat feltérképező méréssort végeztünk el. 5

6 Annak eredményei alapján készült el az Egyéni fejlesztési terv, amelyet az ÁFSZ elektronikus rendszerében is rögzítettünk egyéni tesztek kitöltése az estmenedzserrel A képzések előkészítéseként, Tanulásiés munkamotivációs tréninget bonyolítottunk le, január én 21 és én 14 a képzésbe bevonható személy részvételével Ennek célja volt az ismeret felújítás, az egyének tanulási kedvének felébresztése, a közösségformálás, a szabálykövető együttműködés megalapozása Csoportos bemeneti mérés 6

7 Képzések A, Konyhai kisegítő rész-szakképesítés (OKJ ) Kezdési időszak: január április 10. Képző intézmény MIOK a Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány Pécs Tankonyha: Városi Kórház Gyakorlatvezető: Tolnai Mihályné Munka-és balesetvédelmi oktatás: Laufer Mihály A megszerezett bizonyítvány típusa: Államilag elismert rész-szakképesítés A felnőttképzési nyilvántartási száma: A képzés időtartama 250 óra, a képzési napokon a résztvevők képzési hozzájárulást kaptak. A képzéshez 10 óra digitális írástudás képzés kapcsolódott. A sikeres modulzáró vizsgák teljesítését követően elméleti és gyakorlati vizsgát tettek a hallgatók. A képzésbe bevontak száma: 12 fő A résztvevők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet vizsgabizottsága előtt adtak számot az elméleti és gyakorlati felkészültségükről a Városi Kórház konyháján. 7

8 Sikeres vizsgát tett, így Konyhai kisegítő végzettséget szerzett 12 fő: Borbély Zoltánné Dujmov Zoltánné Erb Zoltánné Fábián Irén Fábián Lászlóné Molnár Kitti Petrovics Zsuzsanna Schuller Istvánné Sótér Zoltánné Szabóné Sziebert Izabella Szalók Angéla Vargáné Tamis Hajnalka Gratulálunk és büszkék vagyunk arra, hogy 5 fő jeles, 4 fő jó és 2 fő közepes eredményt ért el. Közepesnél gyengébb eredmény nem született. A bizonyítványok átadásakor 2 fő dicséretet kapott felkészültségéért. 8

9 B, ECDL start tanfolyam ECDL START képzést a projektbe bevontak 10 fős csoportja számára az 505. Didactic Oktató és Szolgáltató Bt. bonyolította le. Oktató Schrodt Jenő. A képzésbe vontak száma: 10 fő Képzési időszak: Képzési modulok: Operációs rendszerek Szövegszerkesztés Prezentáció Internet és kommunikáció Sikeres ECDL SART vizsgát tettek: Hang Renáta Bicskei Gizella Ilona Galambos Zoltánné Bőténé Deér Anikó Bátaszékiné Varga Márta Túrós József Selyem Tiborné Miklós Tibor Paplauer Tamásné 9

10 Tréningek, fejlesztések augusztusában az elhelyezkedésüket segítő tréningeket, fejlesztéseket bonyolítottunk le, amelyen térítésmentesen vehettek részt. A projekt elején a felmérésen azt Kommunikációs tréning tapasztaltuk, hogy a résztvevők nehezen nyílnak meg mások előtt, többüknél problémát jelent önmagukról vagy saját képességeikről beszélni. Az állásinterjúk során pedig ennek nagy jelentősége van, ezért terveztük a kommunikáció fejlesztését. Célunk volt, hogy a résztvevők megismerjék a kommunikációs alapelveket, és képesek legyenek azokat a gyakorlatban használni, beszélgetést kellemesen elindítani, azt végig irányítani, és megerőltetés nélkül lezárni, gondolataikat pontosan megfogalmazni közösség vagy több ember előtt. 10

11 A bevontak számára ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások - pszichológiai tanácsadás célja: a bevontak és családjaik lelki egyensúlyának helyreállítása, a munkanélküliségből fakadó instabil állapotuk helyreállítása; mindennapi életük során felmerülő problémáik hatékonyabb kezelésének segítése igénybe vehető: havi 1 napon előzetes igényjelzéssel az esetmenedzserek felé vezeti: Dr. József István szakpszichológus - jogi tanácsadás célja: a bevont ügyfélkör jogi ismereteinek bővítése, napi szinten megjelenő jogi problémáik megoldásához tanácsadás, esetleges iratszerkesztés, jogi ügyintézés igénybe vehető: havi 1 napon előzetes igényjelzéssel az esetmenedzserek felé Dr. Acsádi Marianna ügyvéd - mediációs tanácsadás Konfliktussal mindenki mindenhol találkozhat. Egy konfliktus csak akkor okoz problémát, ha rosszul kezelik. A jól kezelt konfliktus inkább előnyös változást idéz elő. Egy mediátor segítségével és felügyeletével nem külső döntés születik mint egy peres eljárás során -, hanem a felek hozzák meg azt. Így kialakulhat az én tudtam megoldani érzése - ráadásul kimaradhat életünkből a bírósági eljárás hosszú procedúrája, és még a perköltséget is megspórolhatjuk. A mediátor közbenjáró. Alkalmazására akkor kerül sor, ha a felek között nyílt érdekellentét van, és ezt nem tudják egymás között megoldani. A mediátor olyan katalizátor funkciót tölt be, amelyben elsősorban a felek érdekeire, és nem a múlt eseményeire és az elfoglalt pozíciókra fókuszál. Megakadályozza a vita kiterjedését, és hozzásegíti a feleket a lehetséges megoldások kidolgozásához. Karl Béláné mediátor Életvitel fejlesztő és klubprogramok Anya-lánya; apa-fia klubfoglalkozások A foglalkozásokon a családi összetartás, valamint a családi szerepek erősítése a fő cél és a képességfejlesztés indirekt módon, közösségi keretek között, a saját életükben, szokásrendjükben is alkalmazható ismereteket praktikákat, értékorientált szabadidős tevékenységeket biztosítunk. 11

12 Egészség és életmód klubprogramok Vezeti Laufer Éva egészségfejlesztő A foglalkozásokon a gyerekek és szüleik közösen vehettek rész. Készségfejlesztő játékok, kézműves foglalkozások, csapatépítő játékok, ünnepekhez kapcsolódó játszóházi foglalkozások egyaránt szerepeltek a kínálatban, amelyen a mentorok is részt vettek. A részvevők az elkészített kézműves tárgyakat hazavihették, a rendezvény során vendégül láttuk őket. A képességfejlesztés mellett hasznos volt az információ nyújtás, a foglalkozások során lezajló beszélgetések, mintaadás. 12

13 A projekt keretében lebonyolított családi rendezvényeink: június 26. Dupla Ultratriatlon Világbajnokságon kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak augusztus Tarka Fesztiválon közös főzés a családokkal 13

14 Völgységi Könyvfesztivál Resztoratív konfliktuskezelési tréningen gyakorlati és elméleti felkészítést kaptak a resztoratív szemléletről, mely a szabályszegést a közösség és az elkövető közötti konfliktusként értelmezi, ezért a büntetés kiszabása helyett a konfliktus következtében kialakult szükségletek megállapítását, és a károk helyreállítását tartja a legfőbb célnak. Ennek során kiemelt hangsúlyt kap, hogy a kárt okozó személy aktívan vállaljon felelősséget tettéért, és ajánljon fel a sérelmet szenvedett személyek vagy közösségek számára valamilyen jóvátételt. A projektben résztvevő szakemberek, megvalósítók fejlesztését is fontosnak tartottuk a szakmai szempontból minél megalapozottabb módszerek elsajátítása, az egyénre szabott optimális esetkezelés és a széleskörű információ nyújtás érdekében. A megvalósítók közében is fontosnak tartottuk a közösség építését, a közösségépítő módszerek elsajátítását azért is, mert a projektbe bevont családok számára különböző közösségépítő programokat, klub-foglalkozásokat is lebonyolítottunk. A szociális területen dolgozó esetmenedzserek munkája során szükséges a saját problémáik, eseteik rendszeres megbeszélése, ezért kéthetente munkamegbeszélést és esetmegbeszélést tartottak a szakmai vezető irányításával a szakemberek, havi 1 délutánt pedig szupervízióval töltöttek, amelyet Dr. József István vezetett. Ennek célja a szakemberek kiégésének megelőzése volt. A menedzsment havonta a projektbonyolítás, a beszámolók, módosítások, pénzügyi megvalósítás témakörökben tartott megbeszélést. 14

15 Szakmai műhelymunka Szupervízió Tapasztalatcsere Dombóváron a Kapaszkodó - val augusztus 3-án augusztus 30-án szakemberek látogatást tettek a Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ által működtetett Lépjünk együtt! TÁMOP programnál, ahol Kiss Béla és Nagyné Messinger Tímea adott tájékoztatást a projektről a Szociális Pláza munkájáról április 11. Tapasztalatcsere a Zombai Romákért Egyesület rendezvényén a Lépjünk együtt a munka világába című projektének lebonyolítóival és a munkaügyi szervezet képviselőjével. 15

16 Intézményakkreditáció A projekt keretében az Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület januárjában megszerezte a felnőttképzési intézményi akkreditációt. Megszerzése tanúsítja azt, hogy a szervezet képes minőségi felnőttoktatás keretében képzést biztosítani az alábbi a Képzési jegyzékében szereplő tanfolyamok megtartására. Az Egyesület célja a változó igényekhez alkalmazkodó felnőttképzési szolgáltatások, általános- és szakképzési programok végrehajtása, melynek során a képzésen túl nevelési célokat is megvalósít, korszerű tananyagok és pedagógia módszerek segítségével. Megnevezés Álláskeresési munkaerő-piaci tréning EU alapismeretekonline képzés Kommunikációs tréning Mediációs tréning Képzés A munkaerő-piacon hátrányos helyzetű csoportok munkába állási esélyeinek növelése. Európai Unióval kapcsolatos információk átadása, az EU intézményrendszerének, működését befolyásoló politikai irányelvek és az állampolgárok által igénybe vehető szolgáltatások megismertetése. A résztvevő kommunikációs képességének növelése, fejlesztése, a kommunikáció tudatos használata, a hatékony kommunikáció elősegítése Mediációs képzésünk gyakorlatorientált, tréning formában vezeti be az érdeklődőket az alternatív vitarendezés módszerébe. A tapasztalati tanulás során mindenki saját élményt szerezhet a módszerről, fejlesztendő területeiről, erősségeiről. Képzés óraszáma 24 óra 30 óra 30 óra 40 óra Kezdés feltétele 8 általános iskolai osztály Középfokú végzettség Nem meghatározott Felsőfokú végzettség (végzős hallgatók is) Végzési dokumentum fajtája Látogatási igazolás Tanúsítvány Látogatási igazolás Tanúsítvány Projektciklus menedzsment A projekttervezéshez, pályázatíráshoz, és projektadminisztrációhoz szükséges és projektvezetési ismeretek, gyakorlati tapasztalatok átadása. Saját projekt tervének kidolgozása. 60 óra Középfokú végzettség és digitális írástudás Tanúsítvány Tanulási és munkamotivációs tréning A tréning elsősorban a problémamegoldás folyamatára, a kommunikáció minőségére, a kooperációs képességre, valamint a felelősségvállaláshoz kapcsolódó indoklás és értékelés megismerésére irányul. 60 óra 8 általános iskolai osztály Látogatási igazolás 16

17 Hogyan látták a projektrésztvevők? új dolgot máig hasznosítani, lépés Fábián Lászlóné: Ez a program nagyon sok jó és hozott az életembe. Sok emberrel ismerkedtem meg és is élő kapcsolatok alakultak ki olyan emberekkel, akiket azelőtt nem, vagy csak alig ismertem. A konyhai kisegítő tanfolyamon tanultakat otthon remekül tudom és az ott tanultakat a lányomnak is át tudom adni. Nagy volt számomra a 8 általános iskola után a bizonyítvány megszerzése. Elhelyezkedés szempontjából is előrébb léptem egy kicsit. A jogi segítségnyújtást is igénybe vettem, ahol a programban dolgozó ügyvédnő segített a jogi ügyeim intézésében. Családi és magánéleti problémáim is jelentősen javultak a program által nyújtott pszichológus segítségével. Csadó Péter: Köszönettel tartozom az Életút Egyesületnek a több, mint egy éve tartó közös együttműködésért és egyáltalán az embernek tartó magatartás miatt. Nem minden a pénz. Fontos, de egy életkoron túl már nem igazán izgalmas, és látni kell, a virtuális világ már nem ugyanaz, mint a Gutenberggalaxis. Hang Renáta: A Völgységben élő munkanélküli emberek igen nagy lehetőséget kaptak ezzel a programmal. Én az ECDL Start tanfolyamot végeztem el, sikeres vizsgákat tettem. Az oktató nagyon jól készített fel a vizsgákra. Sok élményt nyújtottak a közösségi, családi rendezvények. Sok segítséget, jó tanácsot, biztatást kaptam a munkahelykeresés során az esetmenedzseremtől. Különösen jónak tartottam, hogy személy szerint tartoztunk valakihez, aki gyakran az otthonunkban is felkeresett bennünket. Köszönöm a program lebonyolítóinak a lehetőséget. Hasonló programon máskor is szívesen vennék részt, ha hasonló élethelyzetbe kerülök. Szerencsére a program után sikerült elhelyezkednem. Apáti Marianna (egyéni képzés): A projektbe a sok program és a közösségi rendezvények miatt kapcsolódtam be. Akkor munkanélküli voltam, szakképzetlen. Az esetmenedzserem tanácsára megnéztük a Munkaügyi Központ 2010 tavaszán induló képzéseket. Kedvet kaptam a Házi időszakos gyermekfelügyelő tanfolyamhoz. Az esetmenedzserem bíztatására jelentkeztem a Munkaügyi Központnál a tanfolyamra. A felvételire céltudatosan az esetmenedzserem tanácsai szerint készültem, ami sikerrel járt, felvettek a tanfolyamra. A tanfolyam időszakában is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, segített felkészülni a részvizsgákra, és a záróvizsgákra. Szerencsém volt, mert pedagógiai ismereteivel sok segítséget tudott adni. A tanfolyamot kitűnő eredménnyel fejeztem be. Ezzel nagymértékben növekedtek az esélyeim a munkaerőpiacon. A projekt rendezvényeivel és egyéni tanácsadásaival a mai napig egy fontos segítség az életemben. 17

18 Hogyan látták az esetmenedzserek? Bölcsföldi Márta: Képzésekről A projekt keretében két képzési lehetőség nyílt az ügyfelek számára: OKJ bizonyítványt adó konyhai kisegítő képzés és egy ECDL Start tanfolyam. Az ügyfelek előzetes felmérő tesztek eredményei alapján kerülhettek be a tanfolyamok valamelyikébe. A konyhai kisegítő tanfolyamon 12 ügyfél vett részt és mindenki sikeresen elvégezte. Az ügyfelek számára ez a tanfolyam egy előrelépés volt a munkaerőpiacon, hiszen a legtöbb kliens 8 általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezett. Úgy gondolom, hogy ezen a tanfolyamon tanultakat a hétköznapi életben is jól tudják használni az ügyfelek. Az alapfokú számítógép kezelői tanfolyamon 10 ügyfél vett részt. Ebbe a tanfolyamba is olyan ügyfelek kerülhettek, akik az előzetes felmérésekben részt vettek és megfelelően teljesítettek. Ez a tanfolyam is bővítette az ügyfelek számára az megpályázható munkahelyek számát. Ezenkívül adott a résztvevőknek egy alapismeretet, mely a mai munkaerő-piaci szinteken alapkövetelmény. Véleményem szerint minden ügyfél elégedett lehet önmagával, hiszen javult a foglalkoztathatóságuk, így a munkaerő-piacon nagyobb eséllyel vehetnek részt. Horváth Lászlóné: A projekt egyik legfontosabb eleme a közösségi rendezvények, klubfoglalkozások megszervezése, és lebonyolítása volt. A közösségi rendezvények, klubfoglalkozások, a projekt résztvevőinek természetes igényeihez igazodtak. A kezdeti bizalmatlanságok, az első alkalmakkal megszűntek, mert a közös sors összekovácsolta a társaságot, és kisebb csoportok, és barátságok alakultak ki. A rendezvényeken résztvevők, a végén mindig kérték, hogy lehetőségük legyen még több ilyen közös programon részt venni. A húsz hónap alatt folyamatosan biztosítottuk, az egészségnapokat, a klubfoglalkozásokat, és tanácsadásokat. A projekt során a saját személyiségembe is beépült a közösség formáló hatása és fontossága. A munkám során, jelenleg, és a továbbiakban is hasznosítani tudom az eltelt időszak tapasztalatait. A projekt lezárásával, néha nehéz, de egy nagyon szép korszaka zárul le az életemnek. Karl Béláné: szeptemberben kapcsolódtam esetmenedzserként az Életút Egyesület által bonyolított INDA Völgységi álláskeresők fejlesztő programjához. A program során 10 emberrel és családjukkal foglalkoztam. A közösen megfogalmazott célunk az volt, hogy a programhoz csatlakozók munkaerő-piaci esélyeit javítsuk. A programban résztvevők nem titkolt vágya volt, hogy a munkaerőpiacon el tudjanak helyezkedni, stabilizálódjon anyagi és egzisztenciális helyzetük. Ennek a célkitűzésnek az eléréséhez próbáltunk meg segítséget nyújtani személyre szabott segítségnyújtás formájában. A sikeres és hosszú távú elhelyezkedés kulcsa a megfelelő ember megfelelő munkahelyre segítése. Ehhez nagyon fontos volt a folyamat minden szereplőjének ismerete. Állásfeltárást, munkahelykeresést végeztünk, saját adatbázist készítettünk az elérhető munkalehetőségekről, figyelemmel kísértük a munkáltatók igényeit, folyamatosan támogattuk ügyfeleinket az álláskeresésben. A projekt ideje alatt 50 %-nak sikerült elhelyezkednie, és a munkahelyét megtartani. A közös munka során kialakult bizalmi kapcsolatnak köszönhetően minden ügyfelem elhelyezkedését egy kicsit személyes sikerként éltem meg. Csányi Béla: Az INDA-ban működő szociális szolgáltatások (jogi-, pszichológiai tanácsadás, mediáció, klubfoglalkozások, mentori segítségnyújtás, személyiség fejlesztő és kommunikációs tréningek, szupervízió) célja az volt, hogy a programban résztvevő, szociális vagy egzisztenciális problémák miatt veszélyhelyzetbe kerülő személyek, családok életvezetési képességét megőrizze, krízis esetén minden elérhető segítséggel járuljon hozzá a kritikus helyzet oldásához, illetve az ahhoz vezető okok felszámolásához. Úgy gondolom, 18

19 hogy a projektben működő szolgáltatások sokszínűsége és minősége nagy segítséget jelentett azon emberek számára, akik vállalták az együttműködést Egyesületünkkel. Minden egyes ügyfélnek saját esetmenedzsere volt a projektben, akivel rendszeresen kapcsolatot tartott. A kapcsolattartás családlátogatás, egyéni esetkezelés és egyéb (hivatali, orvosi, stb.) ügyek elintézésének segítségében valósult meg. Az ügyfelek nyitottak, az esetmenedzserek pedig segítőkészek voltak, így az együttműködések - kisebb fennakadásokat leszámítva sikeresen megvalósultak. 19

20 Köszönjük a közreműködést, segítséget: - Dr. József István szakpszichológus, szupervízor - Dr. Acsádi Marianna ügyvéd - Laufer Éva egészségfejlesztő - Tellérné Petrás Ibolya egyesületünk irodai asszisztense - Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Bonyhádi Kirendeltség - ÁNTSZ Bonyhádi Intézete Didactic Bt. - MIOK Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány Pécs - Bonyhád Városi Kórház és Rendelőintézet - Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület - Laurus Alapítvány - Solymár Imre Városi Könyvtár - Ifjúsági Ház Bonyhád 20

21 Melléklet Tájékoztató a szociális ellátásokról Mit tehet, aki elveszítette az állását? A legelső lépés bekerülni abba a rendszerbe, ahol segítséget kérhet az álláskeresésben, a lehetőségek megismerésében. 1. Jelentkezés az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lakóhely szerinti munkaügyi kirendeltségén, amelyek az alábbi ingyenes szolgáltatásokat nyújtja: nyilvántartásba vétel közvetítés, tanácsadás nyújtása, amely segítheti a munkahely, vagy képzési lehetőség megtalálását álláskeresési járadék, az elhelyezkedést segítő támogatások, képzések, tréningek igényelhetők 2. Az álláskeresés módjai: munkaügyi kirendeltségen keresztül munkaerő-közvetítőn, munkaerő-kölcsönzőn keresztül Foglalkoztatási Információs Pontokon interneten keresztül (pl. www. afsz.hu) egyénileg, ismerősökön, rokonokon, kapcsolatokon keresztül 3. Információ szakmákról, fizetésről, munkakörülményekről: munkaügyi kirendeltségeken az Állami Foglalkozatási Szolgálat e-pálya honlapján (www.e-palya.hu) otthonról végzett munkával kapcsolatos információk a Magyar Távmunka Szövetség honlapján találhatók (www.tavmunka.org) I. Álláskeresési támogatások A nehéz helyzetbe került munkaerőpiacon egyre nehezebben lehet azonnal új munkahelyet találni. Az átmeneti időszakon enyhítenek az álláskeresőknek nyújtott támogatások. A támogatás igénylésének feltételei. munkaviszonyt létesíthet nincs munkaviszonya (kivéve az alkalmi foglalkoztatást) és más kereső tevékenységet sem folytat nem nappali tagozatos tanuló öregségi nyugdíjra nem jogosult nem kap rehabilitációs járadékot nyilvántartásba vették, és vállalta az együttműködést a munkaügyi központ kirendeltségével 21

22 1. Álláskeresési járadék Ki jogosult az álláskeresési járadékra? álláskereső az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 365 nap jogosultsági idővel rendelkezik rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az illetékes munkaügyi központ kirendeltsége sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. Szakaszai: első szakasz a folyósítási idő fele, de legfeljebb 91 nap második szakasz időtartama legfeljebb 179 nap Az álláskeresési járadék összege: az első szakaszban a folyósítás maximális összege az álláskereső korábbi átlagkeresetének 60 százaléka. A járadék alsó határa megegyezik a minimálbér 60 százalékával, kivéve, ha az átlagkeresete ennél alacsonyabb, a felső határ a minimálbér 120 százaléka. a másodok szakaszban az összeg egységesen a minimálbér 60 százaléka. 2. Álláskeresési segély Ki jogosult az álláskeresési segélyre? a jogosultság feltételei megegyeznek az álláskeresési járadéknál felsoroltakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát kimerítette, vagy álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 200 nap munkaviszonyt igazol, és nem jogosult az álláskeresési járadékra Jogosult lehet az is, akinek csak 5 éve van hátra a nyugdíjkorhatár eléréséig, és legalább 140 napig kapott álláskeresési járadékot, de a folyósítás időtartamát kimerítette A jogosultság időtartama és összege: legfeljebb 180 nap a minimálbér 40 százaléka 3. Utazási költségek térítése Azoknak a nyilvántartott álláskeresőknek jár, akiknek a tömegközlekedést kell igénybe venniük akár városon belül is ahhoz, hogy eljussanak a munkaügyi központ kirendeltségére. 22

23 4. Vállalkozói járadék Azt illeti meg, aki álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 365 nap időtartamon keresztül egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként folytatott tevékenységet és e tevékenység folytatása alatt vállalkozói járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, és az álláskeresési járadéknál felsorolt további jogosultsági feltéteknek megfelel. 5. Képzési támogatások A támogatás célja, hogy az álláskeresők elhelyezkedési esélyei javuljanak, vagy a munkában állók megtarthassák állásukat. A támogatás olyan képzésekhez kérhető, amelyet a regionális munkaügyi központ kirendeltsége felajánlott, vagy elfogadott. Ki kaphat támogatást? álláskeresők pályakezdők gyesen, gyeden, gyeten levők, ápolási díjra jogosultak rehabilitációs járadékra jogosultak közhasznú munkavégzésben résztvevők munkanélküliséggel fenyegetettek Kereset kiegészítés (munkahely megtartása érdekében végzett képzés esetén): Az kérheti, aki dolgozik, de a képzésben töltött idő miatt a keresete lecsökkenne. A kiegészítés mértéke legfeljebb a képzés előtti átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbségéig terjedhet. A támogatási kérelmet a munkáltatónak kell benyújtani a regionális munkaügyi központ kirendeltségén. (a munkaviszonyban állókra vonatkozik) A támogatás feltétele, hogy a munkaadó hozzájáruljon a képzés költségeihez, megteremtse a tanulás szakmai, tárgyi, személyi feltételeit, és vállalja, hogy a képzés befejezése után is legalább annyi ideig foglalkoztatja alkalmazottját, mint ameddig a képzés tartott. Keresetpótló juttatás Az kérheti, aki álláskeresőnek minősül, és a képzést az álláskeresési támogatás lejárta után fejezi be. a támogatást havonta, utólag fizetik ki, összege legalább a minimálbér 60 százaléka, legfeljebb a minimálbér, és a képzés befejezéséig járhat. A képzésnek el kell érnie a heti 20 órát. Képzési költség Ennek keretében kérhető a képzés költségének és vizsgadíjának kifizetése részben, vagy egészben, az utazás és étkezés költségeinek a megtérítése, valamint a szállásdíjé. Utazási kedvezmény A támogatott képzésben résztvevő lakóhelye és a képzés helye közötti utazáshoz 90 százalékos menetjegy igénybevételére jogosult. A képzésben résztvevő kötelezettségei: a munkaügyi kirendeltséggel együtt választja ki a támogatott képzést és a képző intézményt, de a felajánlott képzés elfogadása kötelező a támogatási szerződés megkötése és nyomon követése 23

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2014 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Dr. Gere Ilona Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak 1. pontja az ifjúsági munkanélküliség elleni

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben