SZÍNHÁZTEREMTÉS ADÓVÁLTOZÁSOK: MENNYI KERÜL A BORÍTÉKBA? A DISZKÓTRAGÉDIA UTÁN PÉNZBEHAJTÁS VAGY FORGALOMSZABÁLYOZÁS?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÍNHÁZTEREMTÉS ADÓVÁLTOZÁSOK: MENNYI KERÜL A BORÍTÉKBA? A DISZKÓTRAGÉDIA UTÁN PÉNZBEHAJTÁS VAGY FORGALOMSZABÁLYOZÁS?"

Átírás

1 21. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, JANUÁR 22. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZÍNHÁZTEREMTÉS ADÓVÁLTOZÁSOK: MENNYI KERÜL A BORÍTÉKBA? A DISZKÓTRAGÉDIA UTÁN PÉNZBEHAJTÁS VAGY FORGALOMSZABÁLYOZÁS?

2 T Á M O G A T O T T O L D A L Alapozó az Apáczaiban ÖT ÉV FEJLÔDÉSBELI KÜLÖNBSÉG AZ ISKOLÁBA INDULÓ GYEREKEK KÖZÖTT Ma Magyarországon a 6-7 éves gyerekek közül 7 százalékuk keze van készen a háromujjas ceruzafogásra. 93 százalékuknak tehát segítségre lenne szüksége, hogy írása ne váljon görcsössé, és ne okozzon nehézséget számára az írás képességének elsajátítása. A magyar iskolák jórészében az elsôs gyermekkel szembeni követelmény, hogy karácsonyra olvasson. Ennek következménye a 4. osztály végén végzett felmérések szerint, hogy 40 százalékuknak alapvetô szövegértési problémája van, és 15 évesen 25 százalékuk nem tud olvasni, funkcionális analfabéta. A kutatások szerint az iskolába induló gyermekek között 5 év fejlôdésbeli különbség van, és ezt a gyors tanulási tempó mellett már nehéz kiegyenlíteni. Bár a törvények erre az elsô két évben lehetôséget biztosítanak. A kisgyerek a születésétôl az iskolaérettségig terjedô idôszakban lépésrôl lépésre szerzi meg az alapkészségeket, melyeket késôbb eszközként használ a tanuláshoz. Az iskolába lépés kezdetén természetesnek vesszük, hogy a gyerekek birtokában vannak mindezeknek a képességnek, azonban a kutatási eredmények és a tanítói tapasztalatok azt mutatják, hogy elsô osztályba induláskor az elsô hét év fejlôdési folyamatai jórészt még nem záródtak le. Még az átlagos képességû gyerekeknél is hiányosságok tapasztalhatók a tanulás alapját jelentô képességekben, a mozgáskoordinációban, a tapintásban, testérzékelésben, az egyensúly-érzékelésben. Mit lehet tenni? Az iskolakezdéskor a kapu még nyitva áll. Indulás elôtt, illetve az elsô és második osztályban még lehetôsége van arra, hogy az addigi fejlôdési szakasz hiányosságait kiegyenlítsük. A pedagógusoknak a korábbinál nagyobb felelôsségük van abban, hogy az olvasás-, írás-, számolástanítás elôkészítésében a kognitív (megismerô) funkciók fejlesztése mellett széles körû készségfejlesztô alapozást végezzenek. Ezzel tudják az elsô hét év fejlôdési hiányosságait kiegyenlíteni és a késôbbi tanulási zavar kialakulását megelôzni. Az Apáczai iskola ennek segítésére hirdeti meg Kapuszín-foglalkozásait. Iskola elôkészítôjét e hétvégén az érdeklôdô szülôknek ismerteti, majd februártól elindítja a gyermekeknek az írás-olvasás-számolás eredményes elsajátítását segítô készségfejlesztô alapozását. Korunk nem kedvez a kiegyensúlyozott kisgyermekkori fejlôdésnek: a intellektus és az információ jelentôségének túlhangsúlyozása, a családok mozgásszegény életmódja, az idôhiány, a helytelen táplálkozás egyre jobban akadályozza, hogy gyermekeink a megfelelô alapkészségekkel indulhassanak az iskolába. A szülônek ilyenkor még lehetôsége van megfelelô elôkészítéssel és iskolaválasztással a hiányosságokat kiküszöbölni, hogy gyermeke örömmel és eredményesen tanulhasson. FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Mórotz Eszter, Szabó Zoé FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt CÍMLAPFOTÓ: Mészáros Zsolt HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.: 20/ ) IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: Press-Tige 2009 Kft. Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 2011. JANUÁR 22. F Ó R U M B A N Jordán Tamás küzdött és bízva bízott MA AVATJÁK FEL A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZAT Szombathely új színházának története valójában már több évtizedes, hisz számos színházbarát és egyesület dolgozott azért, hogy a megyeszékhely önálló teátrumot kapjon. Az események akkor kezdtek felpörögni, amikor a város néhány évvel ezelôtt kormányzati támogatásként 1 milliárd 850 millió forintot kapott ilyen célra, ám a gazdasági válság miatt rövidesen világossá vált, hogy új kôszínház építésére még jó pár évet várnunk kellene. Így aztán a közgyûlés nagy viták után végül épp egy éve úgy döntött, hogy kormányzati engedéllyel a kapott összeget a HEMO átalakítására fordítja. Az új színházat ma avatják. Bordóba burkolózva A kivitelezés kora tavasszal indult, és néhány napja még az utolsó simításokat végezték a munkások, miközben a társulat már a megújult épületben próbálta a díszelôadást. A volt HEMO épületét Filep Ákos tervei alapján alakították át, a belsôépítészeti terveket Meláth Szilvia készítette, a kivitelezésért a ZÁÉV Zrt. felelt. Az egykori mûvelôdési otthon hangulatát még ôrzi az aula, az épület hetvenöt százaléka megmaradt, de több új részt építettek, például stúdiót, öltözôket, raktárakat. A legnagyobb változáson a nézôtér esett át, a terem vörösbe öltözött, a logó színe köszön vissza a szônyegen, a székeken és a mennyezeten is. A kényelmünket szolgálja, hogy megnövelték a széksorok közti távolságot. A terem felsô szintjén pedig egy kis páholyt is kialakítottak. A kisebb kamaradarabokat az emeleti kisteremben Márkus Emília nevét kapta nézheti majd meg a közönség. Az új teátrumot ma díszelôadással avatják, Jordán Tamás Az ember tragédiáját vitte színre erre a jeles alkalomra. A darab kiváló választás, hisz a Weöres Sándor Színház teljes társulatát színpadra állítja az új otthon avatása alkalmával. Az épületben a csapat szerdán lépett elôször közönség elé a házi, majd csütörtökön a nyilvános fôpróbán, a premier pedig péntek este volt. Próba kulisszatitkokkal Ezúttal azonban a nézôk nem csak egy elôadást, hanem egy létesítményt is teszteltek, s úgy tûnt, elégedettek voltak az eredménnyel. A volt HEMOból igazi színházat faragtak, ezt nem csak látni, de érezni is lehet még a közönség is másként zsibongott az elegáns nagyterem nézôterén, mielôtt felgördült a függöny. A házi fôpróbára mi is bekukkantottunk, a debütálás kissé felemásra sikeredett, lévén, hogy a tulajdonképpeni díszlet még nem volt teljesen kész. Szabadkozott érte a direktor, hogy a videoanyag vágásával megcsúsztak Budapesten, majd közremûködést kérve felvillantotta a képeket, mondván, próbáljuk meg odaképzelni azokat a helyükre. Voltaképp ez az apró baki különlegessé tette az elôadást, hisz kulisszatitkokba engedett bepillantást. Láthattuk így, hogy egy zöld szobában hogyan születnek meg a jelenetek, melyek aztán a technikának köszönhetôen Egyiptomban, Franciaországban, Prágában vagy Bizáncban elevenednek meg. Filmen pörög a jövô Ahogy a rendezô megfogalmazta, célja, hogy a magyar drámairodalom egyik legnagyobb alkotását a kötelezô és nehezen értelmezhetô skatulyából kihúzza, és úgy állítsa színre, hogy a fiatalok számára is érdekes, izgalmas legyen. Ehhez kiváló eszközként szolgál a hatalmas vászon maga a díszlet melyen filmszerûen pörög le Ádám elôtt a jövô. Szabó Gyôzô (Ádám), Csonka Szilvi (Éva) és Mertz Tibor (Lucifer) pedig szép, tiszta játékkal fordítja le a néha nehezen értelmezhetô madáchi sorokat. ME Az avatóünnepre 274 vendég kapott meghívót. A honvédelmi miniszter, államtitkárok, a megyeszékhely vezetôi, a város kulturális intézményeinek vezetôi mellett képviseltetik magukat a nagyobb szombathelyi cégek, a kamarák, a színházszövetség, eljön a Veszprém megyei fôügyész és Gyôr fôjegyzôje is. Az avatáson az épület elôtt beszédet mond a város polgármestere és dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter is, majd az egyházak ökumenikus szertartása után átvágják a szalagot. A színház elôterében a szimfonikusok rézfúvós ötöse zenél, és színháztörténeti kiállítás fogadja az érkezôket. A díszelôadás 19 órakor kezdôdik. A darab után fogadást tartanak, ahol a Mirage Szalon Quartett zenél, Jordán Tamás itt mond pohárköszöntôt. A hivatalos díszünnepség után a Weöres Sándor Színház társulata a tervek szerint bokrétaünnepet tart a színházi szakmával és a közönséggel közösen. A csapat budapesti barátokat hívott, akikkel együtt gálamûsort adnak január 24-én 20 órakor. 3

4 Holtan találtak egy nôt Holtan találtak egy nôt Szombathelyen szerda délelôtt a Fiatal Házasok Otthonában. A kiérkezô mentôsök a középkorú asszonyon külsérelmi nyomokat találtak, ezért azonnal értesítették a megyei rendôr-fôkapitányság bûnügyi osztályát. Egy nappal késôbb a rendôrség egy rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be a bûncselekmény körülményeirôl. Dr. Palkó Andrea alezredes elmondta, hogy a boncolás, illetve az elsôdleges szakértôi vélemények szerint az asszony bûncselekmény áldozata lett. A gyilkossággal jelenleg az áldozat fiát, Zábó Ádám Pétert gyanúsítják, aki körülbelül egy hete ismeretlen helyen tartózkodik. A megyei rendôr-fôkapitányság kéri, hogy aki információval rendelkezik a férfi tartózkodási helyét illetôen, jelentkezzen a 107-es segélyhívó számon! A nyomozásra való tekintettel az ügy további részleteirôl egyelôre nem árultak el többet a rendôrök. Ne sértsük meg a fákat! Dr. Veres András Pécsett helyettesít A pécsi egyházmegye apostoli kormányzójává nevezték ki Veres András szombathelyi megyés püspököt, miután Mayer Mihály pécsi püspök lemondott hivataláról. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága egy közleményben számolt be Váltás a Falcónál Bencze Tamás váltotta Nikoa Lazicsot a Falco SZOVA KC Szombathely kispadján. A sárga-feketék gyengén teljesítenek a bajnokságban, jelenleg a 10. helyen állnak. A fiatal szakember szerint több van a csapatban, véleménye szerint teljesíthetô a minimálisan elvárt cél, azaz a legjobb nyolc közé jutás. A Váci Mihály utcán vagy a Bartók Béla körúton elhaladók élô fákba szegezett, csavarozott hirdetményekre lehetnek figyelmesek áll abban a közleményben, melyet Horváth Zoltán önkormányzati képviselô (LMP) juttatott el szerkesztôségünkbe. Sajnos a város más területein is többször lehet találkozni hasonló esetekkel. Véleményem szerint a parkjaira, zöldfelületeire büszke Szombathelyen megengedhetetlen, hogy a város szépítését, élhetôbbé tételét szolgáló, a városi lakosok számára oxigént biztosító fákat ilyen módon rongálják egyesek. Ökopárti önkormányzati képviselôként és egyszerû szombathelyi lakosként is kérem a város polgárait, hogy figyeljenek jobban a körülöttük lévô természeti környezetre, és senki ne tegyen kárt a város fáiban, növényzetében foglalta össze Horváth Zoltán. a lemondásról. Dr. Veres András ideiglenes pécsi megbízatása az új pécsi megyés püspök kinevezéséig tart. Vörös Ferenc 80 éves Vörös Ferenc festômûvész-tanárt 80. születésnapján egy beszélgetôesttel köszöntötték szerdán a TIT székházában. A számos meghívott nagy érdeklôdéssel hallgatta Salamon Nándor mûvészeti író és az ünnepelt Vörös Ferenc dialógusát. Az alkalomra A megtalált Szép címmel egy kötet is megjelent, amely egy mini Vörös-galéria. Vörös Ferenc két kitüntetést is kapott e jeles nap alkalmából: a Vas Megyei Közgyûlés elnökének emlékplakettjét Kapiller Sarolta mûvelôdési titkárságvezetô adta át, míg a házigazdáktól a TIT Aranykoszorús Jelvényt vehette át. BORSODI NEMZETI TEREMLABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 3. ELÔDÖNTÔ január 23. / Aréna Savaria A szombathelyi elôdöntô programja A csoport bemutatása Gyôri ETO FC BFC Siófok B csoport bemutatása Szombathelyi Haladás Pécsi MFC REAC BFC Siófok Újpest FC Pécsi MFC Gyôri ETO FC REAC Szombathelyi Haladás Újpest FC DÖNTÔ Eredményhirdetés Halmosi aláírt Válogatott labdarúgóval erôsített a bentmaradásért küzdô Szombathelyi Haladás élvonalbeli labdarúgócsapata. A zöld-fehérek leigazolták Halmosi Pétert, a balszélsô három és fél évre kötelezte el magát nevelôegyesületéhez. Ugyancsak a szombathelyieknél folytatja pályafutását Nagy Gábor, aki Halmosihoz hasonlóan szintén a Halinál kezdte meg profi pályafutását. A bekk Ciprusról tért haza. Mi lesz a régi börtönnel? Dr. Puskás Tivadar polgármester és dr. Laky Ferenc, a Vas Megyei Bíróság elnöke csütörtökön bejárást tartott a használaton kívüli, egykori városi börtönben. Az intézmény harmadik éve áll üresen, amióta elkészült az új, korszerûbb büntetés-végrehajtási intézmény. Az önkormányzat és a bíróság is igényt tartana az állami tulajdonban lévô ingatlanra, errôl is egyeztettek a bejárás során. 4

5 2011. JANUÁR 22. V I S S Z A P I L L A N T Ó A N N O Juczi sógorasszony látogatása Karácsony napja. Juczi sógorasszony az urával együtt nálunk van. Jussulni jöttek Komáromból. Már 5 éve, hogy elszakadt innen, s csak most látja újra szülôvárosát. Sokat beszélt Komáromról, az utazásáról, melyet a nagy hidegben szellôs de lizsanczon két napon át tettek meg. Azon is elcsodálkozott, amit itthon látott. Alig ismert rá az apai házra és környékére. Bizony nagy változás történt azóta A történelem viharai, a francia katonák és a nemesi felkelôk szombathelyi történetei közepette csaknem elkerülte a figyelmünket Juczi sógorasszony szombathelyi látogatása. A Vasvármegye 1901-ben Szombathely a XIX. században Töredékek Kozlics Ferencz naplójából címmel, a Tárcza rovatban egymás után jelentette meg krónikásunk írásait. Ezek között akadtunk rá a már említett Juczi sógorasszony városunkban tett látogatására is. De ne gondoljanak oly nagy változásra, mint amilyen a következô évszázad fordulóján történt. Mindazonáltal mégiscsak szükségesnek tartjuk megemlíteni, amit Juczi sógorasszony látott, hiszen ha hihetünk naplóírónknak, akkor bizony 1807-re eltûntek a gémeskutak a Gyöngyös és az Uri utcából, betemették a Püspökvár elôtt dísztelenkedô mocsaras kenderáztatót, megépültek a kanonok urak házai, a templom pedig kívülrôl teljesen elkészült, de a belsejében is szorgalmasan dolgoztatott az új püspök. Juczi sógorasszony hasztalan kereste a Gyöngyös és Úri utca elôtti régi virágos és palántás kertecskéket, helyére flaszterkövek kerültek, amelyeket hosszan elhúzódó fakorlátok védtek a csorda piszkításai ellen. Juczi arcán jól látszott, hogy meglepték a legutóbbi látogatása óta történt változások, de az is szomorú újság volt számára, amit az ismerôsöktôl hallott. Az elmúlt évben százával szedte áldozatait a halál éles kaszája. Lám, a mi házunkból is két embert ragadt el a csécs: szegény öreg Marit, feleségem egykori dajkáját, meg édes testvéröcsémet, aki akkor szívta magába a halált, mikor nagy betegségemben engem ápolgatott írja Kozlics naplójában. Hat hétig dúlt a városban a csécsnyavalya, s e hat hét alatt folyton járt a Szt. Mihály lova. Krónikásunk egyébként gyakran jegyezte le a különbözô járványok következményeit ben, Kisasszony napi bejegyzésében például rettenetes kolerajárványról számolt be, amelynek a hatóságok több-kevesebb sikerrel próbáltak meg gátat szabni, ezért büntettek az udvari szemétért és az utcára kifolyó trágyaléért is. Bár a járvány idején elég tiszta volt minden, a pusztító nyavalya mégis mindenhova beférkôzött. SaFó (A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár munkatársai segítettek.) S A F Ó A N N O Császári testôrség Szombathelyen A közelmúltban a Savaria Legió Egyesület 15 taggal megalakult. Nem készülnek hódító háborúkra, ellenben csatába indulnak a város lakosai és a más vidékrôl idevándorlók igényes szórakoztatásáért. Az ötlet, hogy római testôrség vigyázza városunkat, két polgáré: Szabolcsi Gáboré és Ipkovich Györgyé, akik szándékukat elôször a ferrarai történelmi játékokról hazatérve fogalmazták meg. Az egyesület elsôdleges feladata, hogy Savaria történelmét az alapítástól a negyedik századig játékos keretek közt, a hitelesség jegyében feldolgozza. Bár a Savaria Legio Egyesület 12 évvel ezelôtti megalakulásakor az elsôdleges célok között még nem szerepelt a Savaria Karnevál újabb kori megrendezése, a legio tagjai már ekkor kijelentették, ha elindul egy olyan kezdeményezés, amely a karnevál megrendezését szorgalmazná, feltétlenül szeretnének a program részesei lenni. Legalábbis errôl számolt be a Savaria Fórum Császári testôrség címmel 1999 januárjában megjelent rövid híradásában. Miután a város elmúlt évekbeli legsikeresebb rendezvényére, a Savaria Történelmi Karneválre nem is kellett oly sokat várni, a legiós egyesület megalakulását akár a történelmi játékok elôszelének is tekinthetjük. Ráadásul derék legiósaink a bejelentést követôen sem tétlenkedtek, hamarosan ugyanis egy elsô századi római katona társaságában tartottak sajtótájékoztatót. Pontosabban egy teljes római harci díszbe öltöztetett bábut mutattak be az újságíróknak. A legiós felszerelését egy Németországban állomásozó amerikai csapattest múzeumigazgatójától kapták kölcsönbe, és azért hozták el Szombathelyre, hogy mintájára hasonló páncélzatot, fegyverzetet készítsenek helyben. Azzal a kéréssel fordultak a vállalkozókhoz, hogy finanszírozzák egy legiós csapat felszerelésének költségét. És ez már akkoriban sem számított olcsó mulatságnak, hiszen egy katona teljes harci felszerelésének költsége elérte a 300 ezer forintot. Mindazonáltal a kezdeményezést siker koronázta, s ma már teljes harci díszben masíroznak legiósaink, s nem csak a karnevál idején. SaFó 5

6 Mennyi kerül a borítékba? ADÓZÁS: A MAGASABB KERESETÛEK JÁRNAK A LEGJOBBAN Január elsejétôl jelentôsen változott a személyi jövedelemadózás: a korábbi kétkulcsos adórendszer helyett egykulcsos adót vezettek be, s nagy hangsúlyt kapott a családok támogatása. Kiss Ágnes és Csendes Tamás adótanácsadók segítségével mi is szemügyre vettük és igyekeztük értelmezni a legjelentôsebb változásokat. A legnagyobb változás a személyi jövedelemadót (szja) illetôen az egykulcsos adórendszer bevezetése kezdi Csendes Tamás. Ez annyit jelent, hogy a magánszemélyek valamennyien 16 százalékos, egységes adót fizetnek jövedelmük után. A híreszteléseknek, miszerint ez a magasabb keresetûeknek kedvez, van valóságalapja, hisz az eddigi sávos szja-rendszert, ami azon alapult, hogy aki többet keres, az adózzon is többet, most egységessé tették, és függetlenítették a havi bruttó bér összegétôl. Az adójóváírás, ami a munkaviszonyban lévôknek jövedelemhatár-függôen jár, megmaradt ugyan, de szigorúbb feltételekkel vehetô igénybe. Egészen pontosan az eddigi, forint helyett havonta forint igényelhetô vissza, így tulajdonképpen mindenki kevesebbet kap 3000 forinttal, tehát rosszabbul jár. Ezenkívül fontos még tudni, hogy teljes mértékben forintos évi jövedelemig, csökkenô mértékben forintos éves jövedelemig lehet érvényesíteni. Vagyis teljes összegben az adójóváírást a legfeljebb havi bruttó 180 ezer forintot keresôk tudják igénybe venni, 330 ezer forintos havi jövedelem felett pedig az adójóváírás lehetôsége teljesen megszûnt részletezi Csendes Tamás. Könnyebbség lehet a családoknak Új elem a rendszerben a bevezetett családi kedvezmény, ami 2011-tôl már egy gyermek után is igénybe vehetô. Az egy, illetve két gyermeket nevelô családok gyermekenként havonta forint, a három, vagy több gyermeket nevelôk pedig gyermekenként havonta forinttal csökkenthetik adóalapjukat tájékoztat Kiss Ágnes. Csendes Tamástól megtudjuk, hogy korábban ezt a fajta kedvezményt csak három, vagy több gyermekkel rendelkezôk tudták igénybe venni, két éve pedig teljesen eltûnt az szja palettájáról. Az idei esztendôtôl ez egy és két gyermek esetében havi forint, három vagy több gyermek után pedig gyermekenként forint adókedvezményt jelent. Ráadásul a házastársak együtt is igénybe vehetik, azaz kedvük szerint megoszthatják annak alapján, hogy ki mennyit keres, hogyan járnak jobban. Ez mindenképpen pozitív a családokra nézve, bár e változás is a magasabb keresetûeknek kedvez leginkább foglalja össze az adótanácsadó. Egyelôre marad a szuperbruttó A többi változás a külön adózó jövedelmeknél lépett életbe, árulja el Csendes Tamás. Így például az osztalékadó, amely eddig 10, illetve 25 százalékos kulccsal adózott, most 16 százalékosra csökkent, de változott az árfolyamnyereség és az ingatlan-bérbeadás szabálya is. A szuperbruttót illetôen az 1,27-es szorzót érdemes megjegyezni, ezzel kell ugyanis az összes összevonandó jövedelmet felszorozni, s ez alapján kell megállapítani a 16 százalékos adót. Egészen pontosan bruttó 200 ezer forint (szorozva 1,27-tel) esetében 254 ezer forint fog 16 százalékkal adózni fejtegeti az adótanácsadó, majd hozzáfûzi: Jövôre a szorzó a felére csökken majd, ban pedig várhatóan teljesen megszûnik. Nyilatkozatok Az elmúlt napokban sokan kaptak a kezükbe úgynevezett adóelôleg-nyilatkozatot a 2011-ben az adóelôleg meghatározása során figyelembe vehetô költségekrôl, valamint a családi kedvezmény érvényesítésérôl. Ezeket az ûrlapokat január végéig minden alkalmazottnak kitöltve le kell adnia munkáltatójánál, azaz nyilatkoznia kell, milyen kedvezményeket kíván igénybe venni 2011-ben. Az adóelôleg-nyilatkozat nem egyezik meg az úgynevezett adónyilatkozattal, melyre akkor van mód, ha a magánszemély kizárólag egy munkáltatótól szerez összevont adóalapba tartozó jövedelmet, amely után a levont adóelôleg és a ténylegesen fizetendô adó különbözete nem haladja meg az ezer forintot, hívja fel figyelmünket Kiss Ágnes. Az adónyilatkozat tulajdonképpen annyit jelent, hogy idén elôször a munkáltatói adómegállapítás, az önadózás és az egyszerûsített adóbevallás mellett lehetôséget nyújtanak arra, hogy ha valakinek a munkahelyi jövedelme mellett nincs más jövedelme, akkor nyilatkozhasson arról, hogy nem készíti el adóbevallását, hanem hagyja, hogy az adóhivatal állapítsa meg azt foglalja össze Csendes Tamás az adónyilatkozat lényegét. Változtak a minimálbérek is A minimálbér az eddigi forintról forintra, míg a garantált bérminimum az eddigi forintról forintra emelkedett. Ezzel együtt a vállalkozóknál megszûnt a sokat támadott tevékenységre jellemzô kereset, az ô esetükben a garantált bérminimum lett a járulékok minimális alapja összegzi röviden Kiss Ágnes. Szabó Zoé Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: ezer forint. A kétszer 2 darab Bingó Pizza utalványt Schaffer Ibolya Éva és Szalai Katalin nyerték meg, akik az utalványokat szerkesztôségünkben vehetik át. E heti játékunk kérdése: Hány százalékos a 2011-ben bevezetett egységes adókulcs? A helyes megfejtôk között jövô héten 2x2 darab Bingó Pizza utalványt sorsolunk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk január 27-ig. Kérjük, hogy írják meg telefonszámukat is! Játék 6

7 2011. JANUÁR 22. U T Á N A J Á R T U N K Veszélyben vannak a fiatalok? ELLENÔRZÉSEK A DISZKÓTRAGÉDIA UTÁN Múlt hétvégén három fiatal lány vesztette életét Budapest egyik éjszakai szórakozóhelyén, amikor pánik tört ki, és a tömeg a kivezetô lépcsô felé igyekezett. A szerencsétlenül járt lányokat valószínûleg agyontaposták, ám halálukról lapzártánkig pontos információkkal még nem szolgált a hatóság. Azt viszont már tudjuk, hogy a szórakozóhelyen jóval többen voltak a megengedettnél. Vajon a szombathelyi szórakozóhelyek biztonságosak, vagy nálunk is megeshet hasonló eset? Mi történik, ha tûz üt ki egy helyi diszkóban? Ennek jártunk utána. Az egész országot megrázta a múlt hétvégi diszkótragédia, amikor is három fiatal lány vesztette életét egy hirtelen kialakult tömegpánik miatt. Az üggyel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt, és az egyik televíziónak azt nyilatkozta, hogy szülôként mindenkiben azonnal felvetôdik a kérdés: mi van, ha az én gyermekemmel történik hasonló? A híradásokból és a sajtó cikkeibôl is ez derült ki: a megkérdezett szülôk hirtelen aggódni kezdtek gyermekeik hétvégi mulatozásai miatt, s elgondolkodtak, vajon az ô csemetéik is áldozatul eshetneke egy tömegpániknak? A Szombathelyen élôket talán megnyugtatja, hogy Vas megyében ez idáig nem történt olyan eset, hogy a szórakozóhely túlzsúfoltsága miatt pánikhelyzet alakult volna ki. Ebben nagy szerepe van a szakhatóságoknak, az üzemeltetôknek és a vendégeknek is. Egy mûködési engedéllyel rendelkezô állandó szórakozóhelynek rengeteg szakhatósági elôírásnak kell megfelelni, a bejelentési kötelezettség mellett szerepel még a tûzvédelmi és munkavédelmi szabályok betartása, hogy csak néhányat említsek mondja Bánhegyi Roland, Szombathely egyik legismertebb diszkójának, a Romkertnek az üzemeltetôje. Természetesen minden szabály csak akkor ér valamit, ha azt a vendégek be is tartják. Hétköznapi példaként említeném a közlekedést, ahol a szabályok egyértelmû iránymutatást adnak, mégis akadnak, akik ezt nem veszik figyelembe, s ilyenkor megtörténik a tragédia. Fontos tehát kiemelni, hogy ez a kérdés nem csupán a hatóságokon, az üzemeltetôn, hanem a vendégek magatartásán is múlik. A budapesti esetnél a hírek szerint 2500-an szórakoztak a West Balkánban. Ennyi ember befogadására alkalmas szórakozóhely nincs Szombathelyen mondja az üzemeltetô. Elengedhetetlen a felkészültség Szombathelyen éjszakai klub és diszkó mûködik, ám a túlzsúfoltság, s a megengedettnél nagyobb létszám nem jellemzô. Ráadásul a pestitôl eltérôen, ahol többezres ismeretlen tömeg verbuválódott össze, a vasi megyeszékhelyen, ha nem is százszázalékosan állandó, de nagy részben visszajáró törzsközönség mulatozik hétvégenként. Persze pánik bármikor kitörhet, ahogyan tûz is keletkezhet, de az állandó lokálok esetében a fix üzemeltetôk és alkalmazottak tudják, mit kell tenniük. Nagyobb baj esetén nem szabad, hogy a személyzet pánikba essen, pontos menetrend szerint kell ilyenkor végrehajtani AZ ÜZEMELTETÔKKEL IS EGYEZTET A POLGÁRMESTER Csütörtökön délutánra megbeszélést hívott össze dr. Puskás Tivadar polgármester, melyre meghívta a rendôrség, a tûzoltóság, valamint az ÁNTSZ illetékeseit, hogy megtudja, mi a helyzet a szombathelyi szórakozóhelyek biztonságával. A budapesti eset után, úgy éreztem, kötelességünk megtekinteni, hogy a fiataljaink hogyan és milyen körülmények között szórakoznak. Biztosítanunk kell, hogy nyugodtan kikapcsolódhassanak, valamint hogy a szülôk is nyugodt szívvel engedhessék el gyermekeiket szórakozni mondta el a polgármester a megbeszélést követôen. Ehhez elôször is beszélnem kellett a hatóságokkal, ami most megtörtént. Ennek fényében örömmel elmondhatom, hogy Szombathelyen alapvetôen megfelelnek a szórakozóhelyek az elvárásoknak. Ezzel persze még nincs vége az ügynek, a következôkben az üzemeltetôkkel kezdeményezek megbeszéléseket, majd velük és a hatóságokkal együttmûködve a gyakorlatban is ellenôrizzük a szórakozóhelyek biztonságát, s azt, hogy betartják-e az elôírásokat. Ekkor majd kiderülnek az esetleges hiányosságok, melyeket orvosolnunk kell foglalta össze dr. Puskás Tivadar. egymás után a feladatokat. Ezekre a szituációkra segít felkészülni az oktatás. A dolgozóknak pontosan ismerni kell a menekülési útvonalakat és ezt, adott helyzetben, megfelelô kommunikációval ismertetni kell a vendégekkel részletezi Bánhegyi Roland. A Romkert esetében 7 darab ajtó van, amibôl három duplaszárnyú. Ezek az ajtók mind a szabadba vezetnek, és könnyû kijutást biztosítanak. Három éve forgókapus rendszert is vásároltunk a beléptetéshez, amivel pontosan nyilván tudjuk tartani és ellenôrizni a vendégek létszámát mondja megnyugtatásképp az üzemeltetô. Ráadásul a fix szórakozóhelyek esetében pontosan meghatározottak a menekülési és oltási útvonalak, amelyek akadálymentesítése is elôírásszerû, ahogyan az is, hogy az ajtóknak kifelé kell nyílniuk, és a lokálnak érvényes és mûködôképes poroltókkal kell rendelkezniük. Az elôírások listája hosszú. Mindig az adott eset határozza meg a cselekvés módszerét és mértékét. Nagyon nehéz lenne ezt így elôre eltervezni, de minden eshetôségre próbálunk felkészülni és felkészíteni a személyzetet. Ebben a szakhatóságok is a rendelkezésünkre állnak, segítenek a bajok megelôzésében tájékoztat Bánhegyi Roland. Ahhoz, hogy egy szórakozóhely megkapja a mûködési engedélyt, több szakhatóságnak (egyebek mellett a rendôrségnek, a tûzoltóságnak, az ÁNTSZ-nek) is rá kell bólintania. A késôbbiekben aztán rendszeresen ellenôrzik a helyeket, ki-ki a maga kompetenciája szerint. Míg a rendôrség a kábítószerekkel kapcsolatos visszaélésekre ügyel elsôsorban, addig a tûzoltóság kontrollálja, hogy az adott diszkóban, klubban betartják-e a tûzvédelmi elôírásokat, az ÁNTSZ pedig az egészségügyi elôírások betartását ellenôrzi. Az állandó szórakozóhelyek ezért biztonságosak, a bajt sokkal inkább az alkalmi rendezvények mint a budapesti is jelentik. Problémás alkalmi rendezvények A múlt heti eset után számos szórakozóhely tulajdonosa vagy üzemeltetôje tartja fontosnak hangsúlyozni, hogy nem szabadna általánosítani és egy kalap alá vonni az állandó és alkalmi rendezvényeket. Utóbbi esetben ugyanis a bulit egy olyan alkalmi épületben tartják, amit sem a szervezô, sem az alkalmi személyzet nem ismer, s persze a vendégek sem. Az ilyen alkalmi rendezvényekkel a hatóságok is nehéz helyzetben vannak, mert bár bejelentési kötelezettség vonatkozik azokra is, ám kérdés, hogy azt a szervezô valóban megteszi-e. Szabó Zoé 7

8 H Á T T É R Pénzbehajtás vagy forgalomszabályozás? DR. NÉMETH GÁBOR SZOVA-VEZÉR SZERINT ÖSSZETETTEBB A KÉRDÉS Pénzbehajtás vagy forgalomszabályozás? Miért fizetünk, ha nem kapunk szolgáltatást? Lehet-e ingyenesen parkolni majd a kórháznál? Ezek és ehhez hasonló kérdések gyakran fogalmazódnak meg bennünk, ha a parkolásgazdálkodás kerül szóba. (Olvasói levelünket lent olvashatják.) A legilletékesebbhez, dr. Németh Gáborhoz, a SZOVA vezérigazgatójához fordultunk a szombathelyiek kérdéseivel Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a parkolási rendszert azért hozták létre, hogy abból az önkormányzat, vagy egy cég bevételre tegyen szert. Ebben van is igazság, ám nem ez az elsôdleges szempont. Egyszerûen a fô funkció a forgalomszabályozás. Kulturált szabályozás nélkül néhány napon belül összeomlana a belvárosi közlekedési rendszer. Szombathelyt nem lehetne megközelíteni, egy városunkba érkezô turista Újperinten lenne kénytelen parkolni fogalmazott dr. Németh Gábor, akitôl megtudtuk: az önkormányzatnak és a rendszer üzemeltetôjének, tehát a SZOVA Zrt.-nek éves szinten egyaránt mintegy millió forintos eredménye származik a rendszerbôl. A vezérigazgató szerint nem feltétlenül érdemes összehasonlítani a parkolási díjtételeket más városokkal, ugyanis ennél sokkal összetettebb a helyzet. Biztosan össze lehetne állítani az ideális magyar várost, ahol mondjuk a makói fûtési és a váci parkolási díjakat raknánk össze egy harmadik város volán tarifáival. De ennek semmi értelme. Egyszerûen figyelembe kell venni, hogy a település a bevételeiért cserébe mit tud nyújtani. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy Szombathelyen fedett uszoda, Kalandváros, Tó fürdô, színház mûködik, hogy csak néhányat említsek a városjóléti szolgáltatások közül. Ezek meglétét sokszor nem is érzékeljük a mindennapokban, ám ha egy másik városba megyünk, büszkén húzzuk ki magunkat, hogy lám-lám, nálunk mennyi minden van vélekedett dr. Németh Gábor. Igen ám, de miért fizessünk, ha semmilyen szolgáltatást nem kapunk a pénzünkért cserébe. Magyarul: ott is kell jegyet váltani, ahol a kocsit sártengerben tudjuk csak leparkolni. Sokan azt gondolják, hogy ez a parkolásgazdálkodást végzô cég feladata, pedig nem. A körzeteket rendelet szabályozza, ezek a területek az önkormányzat tulajdonában vannak. Tehát megint ott tartunk, hogy a városnak az összköltségvetésbôl kell biztosítania a közterületek rendbetételére szánt összeget. A mai költségvetési helyzetben nem egyszerû a városvezetés feladata, hiszen nagyon sok mindenhez kellene pénz tette hozzá a vezérigazgató. A kórház elôtt megoldható-e az ingyenes parkolás? E kérdés már többször szóba került a közgyûlésen, ám konkrét választ még nem hallottunk a témában. Nos, dr. Németh Gábor szerint ez lehetetlen küldetés, pontosabban megvalósítható egy rendeletmódosítással, ám a célt nem sikerülne elérni. Ha ingyenessé tennénk a Markusovszky kórház környékén a parkolást, úgy épp az intézménybe igyekvôk nem találnának helyet maguknak. Várhatóan sokan már kora reggel itt hagynák a kocsijukat, majd a belvárost innen gyalog közelítenék meg. Akik kezelésre vagy látogatásra érkeznek, nem tudnának a környékben parkolni. Nyilvánvalóan gondot okoz, hogy a kórházban eltöltendô idôt nehezen lehet kalkulálni, ám erre a problémára megoldást jelent az egyébként egyre népszerûbb mobilparkolás rendszere, ahol a tényleges parkolási idônek megfelelô díjat kell megfizetni. KI O L V A S Ó I L E V É L Az ezer sebbôl vérzô parkolás december 29-én, szerdán Marton Zsolt alpolgármester és Vörös Lajos, a SZOVA Zrt. részérôl tájékoztatta a sajtó munkatársait a parkolási rendelet változásairól. Az itt elhangzottakra és a parkolási rendszerben mutatkozó anomáliákra kívánok rámutatni röviden. A szombathelyi fizetôparkolást egy önkormányzati rendelet szabályozza, melynek már a megismerése is nehézkes, kitartás kell megtalálásához az önkormányzat honlapján. Ebben a sok módosítás miatt idônként csúszás tapasztalható. Erre példa az üzemeltetési idô módosítása (november 1. és 3. között nem volt hatályos), melyet aggályosnak tartok. De a jogászok biztosan meg tudnak minket nyugtatni arról, hogy az üzemeltetési idôre vonatkozó hiányosság nem függ össze a díjfizetési kötelezettséggel. A türelmi idôt újdonságként említették, valójában eddig is szabályozva volt. A mozgáskorlátozottak büntetésével kapcsolatban elhangzott, hogy aki a büntetéstôl számított két napon belül felmutatja a mozgássérült igazolványát, nem fizet pótdíjat. A rendelet valóban kiegészült azzal, hogy az érvényes díjmentességet igazoló okirattal rendelkezô mentesül a pótdíj megfizetése alól, azonban ez 500 Ft adminisztratív költség megfizetése mellett valósítható meg, továbbá a pótdíj alóli mentesség feltétele az is, hogy a díjmentességet igazoló okirat dokumentáltan kihelyezésre került a gépjármû szélvédôjén, de annak érvényessége az ellenôrzéskor nem volt látható. Szerintem ez az okmányiroda elôtt, az igazolványmegújítás miatt az irodában tartózkodó személy, igazolvány nélkül álló gépjármûve bírságolásának eltörlésére nem alkalmas. Továbbá a rendeletbôl számomra az tûnik ki, hogy a díjmentesek kategóriájába a háziorvosok és a taxisok tartoznak, nem a mozgáskorlátozottak, akikre egyébként a rendelet hatálya nem is terjed ki. A nem fizetô külföldiekkel kapcsolatban elmondták, hogy ezen autókkal szemben nem alkalmazható büntetés. Ez sem teljesen igaz, hiszen a parkolási rendelet minden abban meghatározott jármûre igaz, azaz ugyanúgy büntethetô (pótdíjjal), és beazonosítható (jogsegéllyel), mint a magyar forgalmi rendszámmal rendelkezôk, csak a behajtásuk nehezebb és költségesebb. Hasonló probléma a rendszám nélkül várakozó jármûvekkel kapcsolatban is felmerült. A közterület-felügyelet nyilatkozó illetékese egyébként tévesen, a KRESZ által elôírt 10 nappal szemben azt mondta, hogy a közterületen álló ilyen gépjármûvel szemben annyit tehetnek, hogy felszólítást hagynak, melyben tájékoztatják a tulajdonost, hogy ha 30 napon túl is ott találják az autót, akkor elszállítják. A megoldásnak mindkét esetben a kerékbilincset javasolták. Azt a kerékbilincset, melyre a rendelet szövegében utalás történik: A város területén a rendôrség a vonatkozó jogszabályok betartásával kerékbilincset alkalmazhat. Ez egy általánosság, kár volt beleírni. A változtatásokra sokféle ötletet lehet felvetni, ezt most hely hiányában nem ecsetelem. Az igazi problémát abban látom, hogy a szolgáltatás létrejötte, annak fenntartása mindig valamilyen tüneti kezelés alapján történt. Mire lenne szükség? Egy a céloknak megfelelô stratégiára a szombathelyi parkolással kapcsolatban. Helyzetelemzés, elégedettség vizsgálat, sôt minôségbiztosítás kellene. Lipics László 8

9 2011. JANUÁR 15. P R O G R A M A J Á N L Ó január január 22., és Mesebolt Bábszínház Amália január 23., MMIK Kakaóbár január 23., MMIK Musical Show Dolhai Attila és Janza Kata január Agora-Gyermekek Háza Gyermek kulturális hét Se füle se farka... Elôadások, rendhagyó órák, vetélkedô, játékos foglalkozások általános iskolásoknak január 17., Berzsenyi Dániel Könyvtár Mit tehetek, ha kezességet vállaltam? A bibliai kezes. Elôadó: Dr. Makkos Norbert bíró Szervezô: Bibliai Szabadegyetem január 25., Gencsapáti Gyermekotthon Károly Róbert és a Szent György Lovagrend címû vándor minitárlat a Szent György Lovagrend Vas megyei priorátusa rendezésében január 25., Pannónia étterem Keresztényként, értelmiségiként, keresztény értelmiségiként felcímû pódiumbeszélgetés-sorozat. Vendég: dr. Veres András január 25., MMIK Foltok Vonalak kiállításmegnyitó. Gyárfás Viktória, Jámbor Rozália, Farda András és Molnár Csaba január 25., Weöres Sándor Színház A kis Lord január 26., Nyitra Utcai ÁMK Mûveltségi vetélkedô a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 26., MMIK Logo Hogy mások élhessenek a Gyôri Speciális Mentôk Közhasznú Egyesület munkatársainak interaktív elôadása január 26., Nyugat-magyarországi Egyetem D épülete, IV/403 Katona Attila: A zsidóság a 20. századi Magyarországon január 26., Weöres Sándor Színház A jó pálinka itassa magát január 27., MMIK-Logo Last minute segítség a felsôoktatásban továbbtanulni szándékozó fiataloknak január 27., Agora Szalon A város képe. Elôadó: dr. Vasáros Zsolt építész, építészettörténész január 27., Weöres Sándor Színház Az ember tragédiája január 28., A Máltai Szeretetszolgálat székháza Reumaklub Beszélgetés dr. Náfrádi Lillával a legújabb biológiai terápiákról január 28., Agora Mûvelôdési és Sportház Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium szalagavató január 28., Szent Márton-templom Domonkos rendi emlékek a Szent Márton-templomban. Bemutatja: Dr. Zsámbéky Mónika mûvészettörténész (Szombathelyi Séták rendezvénysorozat) január 28., MMIK Intim kiállításmegnyitó: Veres Éva ékszer, Kovács Enikô linómetszet, R. Horváth Ildikó rézkarc, Bochdalofszky Ágnes hidegtû, Halpert Judit fotó, kerámia ROBERT CAPA /H/ARCOK CÍMÛ KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA január 27., Szombathelyi Képtár A magyar származású világhírû fotóriporter, haditudósító öt háborúban fényképezte a frontvonalat és a háttérországot. Vakmerô helyzetekben megörökített pillanatok, és az emberi szenvedésre érzékeny képei az egész világot bejárták. A mintegy 80 fotóból álló kiállításon láthatóak egyebek mellett a spanyol polgárháborúban, a normandiai partraszálláskor, az izraeli arab, és az indokínai háborúban készült képek. A kiállítást dr. Murai András fôiskolai docens nyitja meg. AGORA SAVARIA FILMSZÍNHÁZ án és ig kor; 21-én kor Babák Az elsô év 79 (KN) án és ig kor; 21-én kor Zimmer Feri (12) án és ig kor Az ügynökök a paradicsomba mennek 91 (12) án és ig kor és kor; 21-én kor és kor Üvegtigris (16) án és ig kor A varázslótanonc 103 (12) án és ig kor Ízek, imák, szerelmek 140 (12) kor Esti Kornél-koncert 27 febr kor Young at Heart Örökifjak 107 (12) 27 febr kor Szerelemrôl és más démonokról 97 (16) 27 febr kor Ilyen az élet 115 (12) 27 febr én és 29 febr. 2-ig kor Narnia 3 A Hajnalvándor útja febr én és 29 febr. 2-ig kor; 28-án kor Üvegtigris (16) 27 febr én és 29 febr. 2-ig kor Utódomra ütök 98 (12) kor Díszbemutató Koltay Gábor: Mindszenty A fehér vértanú Magyar dokumentumfilm (2010) 138' 12 Vendégeink: Koltay Gábor filmrendezô és dr. Veres András megyés püspök, a Szombathelyi Egyházmegye fôpásztora Felvételizôk Napja (Nyílt Nap II.) Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központban Szombathelyen január 26-án órától a C aulában A rendezvényen bemutatkozik a Nyugat-magyarországi Egyetem teljes képzési kínálatával, mind a tíz egyetemi kar. Nem kell utaznod sehová mi itt várunk Rád! Részletek: 9

10 Ö N K O R M Á N Y Z A T A HÁZI GYERMEKORVOSOK RENDELÉSI IDEJE Szent Márton utcai gyermekorvosi rendelô Dr. Vincze Magdolna Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páratlan hét), (páros hét), Tanácsadás: kedd: Dr. Somorjai László, Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páros hét), (páratlan hét), Tanácsadás: szerda: Fogaras úti gyermekorvosi rendelô Dr. Gábriel András Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páratlan hét), (páros hét), Tanácsadás: hétfô, páros hét péntek: Dr. Zsolnay Gyöngyi, Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páratlan hét), (páros hét), Tanácsadás: kedd, csütörtök: Jáki úti gyermekorvosi rendelô Dr. Halász Ernô Tel.: H: és , K: (Nárai), és , Sze: és , Cs: és , P: és , Tanácsadás: kedd: (Nárai), Sze: (Szombathely), csütörtök: (Szombathely). Kiskar utcai gyermekorvosi rendelô Dr. Gyüre Zsuzsanna Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páratlan hét), (páros hét), Tanácsadás: szerda: Dr. Elek Marianna Tel.: , H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páros hét), (páratlan hét), Tanácsadás: kedd: , csütörtök: Szûrcsapó utcai gyermekorvosi rendelô Dr. Kovács Éva Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páratlan hét), (páros hét), Tanácsadás: csütörtök: Dr. Sóla Gyöngyi, Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páratlan hét), (páros hét), Tanácsadás: hétfô: , szerda: Dolgozók úti gyermekorvosi rendelô Dr. Scherer Erzsébet Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: (Sé), (Szombathely), P: (páratlan hét), (páros hét), Tanácsadás: szerda: ; páratlan hét péntek: Dr. Milisits Éva, Tel.: H: , K: Sze: , Cs: , P: (páros hét), (páratlan hét), Tanácsadás: kedd: , páros hét péntek: Váci úti gyermekorvosi rendelô Dr. Simon József Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páratlan hét), (páros hét), Tanácsadás: szerda, páratlan hét péntek: Dr. Kóbor Ilona Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páros hét), (páratlan hét), Tanácsadás: kedd, csütörtök: Deák F. utcai gyermekorvosi rendelô Dr. Lábdy András Tel.: , H: , K: , Sze: , Cs: , P: , (3 heti váltásban), Tanácsadás: kedd, csütörtök: Dr. Balogh Edit Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: , (3 heti váltásban), Tanácsadás: kedd: , szerda: Dr. Szakolczai Annamária Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: , (3 heti váltásban), Tanácsadás: kedd: ; csütörtök: A FOGORVOSOK RENDELÉSI IDEJE Március 15. téri gyermek fogorvosi rendelô Dr. Szende Gábor Tel.: H: , Kedd: , Sze: , Cs: , P: (páros héten), (páratlan héten). Dr. Szitár Viktória Tel.: , H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páros héten), (páratlan héten). Dr. Szász Zsuzsanna Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páros héten), (páratlan héten). Dr. Lelovics Tünde Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páros héten), (páratlan héten). Kiskar utcai ifjúsági fogorvosi rendelô Dr. Smehák Gábor Tel.: H: , K: Sze: , Cs: P: (páros héten), (páratlan héten). Dr. Mokos Klára Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páros héten), (páratlan héten). Kiskar utcai felnôtt fogorvosi rendelô Dr. Nyúli Igor Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páros héten), (páratlan héten). Dr. Hedari Khaled Michael Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páros hét), (páratlan hét). Március 15. téri felnôtt fogorvosi rendelô Dr. Bálint Edina Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páros péntek), (páratlan péntek). Dr. Ávár Krisztina Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páros péntek), (páratlan péntek). Dr. Bognár Melinda Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páros péntek), (páratlan péntek). Dr. Gyûrûs Gábor Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páros péntek), P: (páratlan péntek). Dr. Bodorkós Edina Tel.: , H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páros péntek), (páratlan péntek). Dr. Cseke László Tel.: , H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páros péntek), (páratlan péntek). Szent Márton utcai felnôtt fogorvosi rendelô Dr. Fekete András Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páros héten), (páratlan héten). Dr. Bernáth Tibor Tel.: H: , K: Sze: , Cs: , P: (páratlan héten), (páros héten). Váci M. utcai felnôtt fogorvosi rendelô Dr. Kiss-Mihály Ilona Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páros péntek), (páratlan péntek). Dr. Horváth Andrea Tel.: H: , K: , Sze: , Cs: , P: (páros péntek), (páratlan péntek). 10

11 2011. JANUÁR 22. C I V I L FOGADÓÓRÁK Dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere és Ágh Péter, Szombathely 12. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje közös fogadóórát tart január 24-én (hétfôn) ig az Újperinti Klubkönyvtárban (Szombathely, Erkel F. u. 5.), ig a Petôfi-telep Sorokmajor Jézus Szíve iskolakápolnában (Szombathely, Halastó u. 37.). Balassa Péter, Szombathely önkormányzati képviselôje január 28-án (pénteken) órakor a Városháza földszinti termében fogadóórát tart. A SZURKOLÓ TÖBBET VÁRT Az elôzô bajnoki évad félidejében e hasábokon megjelent szurkolói levél sérelmezte, hogy a bronzérem megszerzése után a Haladás labdarúgócsapata a kiesô helyek közelében telel. Az élményszerû tavasz eredménye viszont a 8. hely lett, amely a jövôre nézve reményt adott a középcsapat szintjén való stabilizálódásra, a nyáron ezt a látszatot erôsítette a Werder Bremen elleni siker. Az új idény céljai is ehhez igazodtak, a szurkolók bizakodva tekintettek az ôsz elé. Ehhez képest ismét nagy csalódást váltott ki, hogy a csapat az elsô gyôzelmét a 11. fordulóban tudta megszerezni, az ôszt kiesô helyen zárta, mindez a tavalyi korabeli eredményénél is rosszabb. Az elsô kudarcokat követôen jobbak voltunk, de mégis kikaptunk megállapításokat a média is tett, a szakmai vezetés részérôl e kijelentések azonban nem voltak elfogadhatók, lévén, hogy a bajnokság eredménycentrikus. A gyenge teljesítmény velejárója a mérkôzések látogatottságának visszaesése, a bronzérmes évadban legtöbb nézôt vonzó Haladás ôszi hazai mérkôzéseinek helyenként kétezerrel kezdôdött nézôszáma Szombathelyen lehangolóan szembetûnônek számít. A szurkoló hinni akarja, hogy a versenysportnak is ô az elsôdleges célzottja, és a csapatok bajnokság keretei közé szervezett rivalizálása is elsôsorban az ô szórakoztatását szolgálja. Jóhiszemûen vélelmezi, hogy az idény közben távozó edzô megyei lapnak adott utolsó interjújában említett, a klub feletti hatalomért folytatott harc is ennek érdekében zajlott, de nem kerülhetik meg ezt az üzleti szempontok sem. Távol kívánja tartani az elsô- és másodosztály közötti ingázásnak egy nem hivatalos kimutatás szerinti világelsôsége folytatásának a rémét. Ezért érzékenyen érinti, ha a kedvencei helyezésébôl kiindulva a vendégcsapat (Gyôr) szurkolói kórusa az NB II. Nyugati csoport rigmusba kezd abban az arénában, ahol a hazai szurkolótábor hangjának kellene meghatározónak lennie. A jövôre nézve kétségtelenül biztató, hogy az utolsó négy hazai mérkôzés kiváló produkciója láttán újra felcsattant a taps a Rohonci úton, az ôszi teljesítmény összegzésére azonban a tabellán elfoglalt kiesô hely adminisztrálható. Szombathely városához ez méltatlan, s ha fontosak a teli lelátók, az ehhez szükséges tavaszi teljesítménynek mintaként az ôszi hazai befejezés szolgáljon! Dr. Hoós Tibor ÚJABB TRÜKKEL PRÓBÁL- KOZNAK A TOLVAJOK Az elmúlt hetekben Szombathelyen több trükkös bûnözô a szombathelyi polgármesteri hivatal szociálpolitikai iroda munkatársának adta ki magát, így próbált meg az idôs emberek bizalmába férkôzni. Több alkalommal például azt ígérték, hogy a közgyógyellátási igazolvány kiállítása, illetve ápolási díj intézése miatt érkeztek látogatóba. Azonban Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának egészségügyi, szociális és családvédelmi osztályának munkatársai csak abban az esetben keresik fel otthonukban az ügyfeleket, amennyiben elôzetesen az illetôt errôl értesítették, illetve a látogatás idôpontját egyeztették. Az ügyintézô minden esetben a fényképes közszolgálati igazolványa felmutatásával igazolja magát. A bûncselekmények megelôzése érdekében érdemes az alábbi tanácsokat megszívlelni. Az általunk nem ismert személyeket a bezárt bejárati ajtón kívül várakoztassuk. Ha van lehetôségünk, tájékozódjunk a látogató kiléte felôl, gyanús viselkedése esetén hívjuk a rendôrséget késedelem nélkül. Ha kétséget kizáróan nem igazolta magát az a személy, aki valamely közüzemi szolgálatra, szolgáltatásra hivatkozva adja ki magát, és a házigazda nem ismeri ôt, és korábban sem látta még, ráadásul egyedül tartózkodik a lakásban, ne engedje be. A rendôrségség számára nagy segítség, ha az elkövetôrôl használható személyleírást tudunk adni vagy az általa használt gépkocsi forgalmi rendszámát, színét esetleg típusát meg tudjuk jegyezni. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ÜGYELETES PATIKA Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este tól másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet január 22-tôl január 28-ig. 22., Szo Kamilla, Kossuth L. u. 2., , ; 23., V Kamilla, Kossuth L. u. 2., , ; 24., H Kamilla, Kossuth L. u. 2., , ; 25., K Kamilla, Kossuth L. u. 2., , ; 26., Sze Markusovszky, Markusovszky u. 3., / ; 27., Cs Markusovszky, Markusovszky u. 3., / ; 28., P Markusovszky, Markusovszky u. 3., / NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZ Szombathely, Bartók B. krt. 9/B Telefon: 94/

12 K Ö Z É R D E K Û Kitüntetési javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése a szociális munka területén a Pálos Károly-díjat és a Szociális Ellátás Segítéséért-díjat alapította a 7/1996. (II.29.) számú rendeletében. Pálos Károly-díj adományozható annak a személynek, aki kiemelkedô munkájával segítette a város jobb, hatékonyabb, emberibb arculatú szociális ellátásának fejlôdését. A díj kettô fokozatban adományozható. Az I. fokozatot évente legfeljebb kettô személy, a II. fokozatot évente legfeljebb három személy kaphatja. Szociális Ellátás Segítéséért-díj adományozható annak a személynek, aki hosszabb idôn át hozzájárult a szociális munka eredményességéhez, illetve támogatásával hozzájárult a város szociális ellátásának fejlôdéséhez. A díjat évente legfeljebb három személy kaphatja. A fenti díjakra az Önkormányzat által alapított, illetve fenntartott intézmények közalkalmazottai, indokolt esetben más intézmények dolgozói, valamint az egyesületek, alapítványok, nonprofit, karitatív szervezetek dolgozói javasolhatók. A díjak adományozását kezdeményezheti a polgármester, az alpolgármester, a jegyzô, az aljegyzô, képviselô, frakció, a Közgyûlés Szociális és Családügyi Bizottsága, a városban mûködô szociális intézmények vezetôi, a szociális területen mûködô karitatív szervezetek vezetôi. A kitüntetések adományozását a Szociális és Családügyi Bizottság útján kell kezdeményezni az erre a célra rendszeresített nyomtatványok pontos kitöltésével (átvehetô a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztályán, III. emelet, 309. szoba). A kitüntetési javaslatoknak január 31-én óráig kell beérkezni a Szociális és Családügyi Bizottság címére (Szombathely, Kossuth L. u. 1 3.). Szakály Gábor, a Szociális és Családügyi Bizottság elnöke NYÍLT NAP AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN Bercsényi Miklós Általános Iskola február 16., Nyílt tanítási órák, intézménybejárás Derkovits Gyula Általános Iskola február 9., Nyílt tanítási órák február 9., Szülôi tájékoztató február 12., A MI NAPUNK játékos foglalkozások Dési Huber István Általános Iskola február 15. Nyílt tanítási órák február 19. Családi iskolalátogatás, programok Gothard Jenô Általános Iskola február Iskolanyitogató február 24. Nyílt tanítási órák Neumann János Általános Iskola február Nyílt tanítási órák Nyitra Utcai ÁMK Általános Iskolája január Nyílt nap február 24. Nyílt tanítási órák Oladi ÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája január 29. Nyílt tanítási nap február 4., Iskolakóstoló Paragvári Utcai Általános Iskola március Nyílt tanítási órák, igazgatói tájékoztató Reguly Antal Általános Iskola február 17. Iskolakóstolgató február 21. Nyílt tanítási nap Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény január 25. Nyílt tanítási órák február 26. Nyílt nap Zrínyi Ilona Általános Iskola február Nyílt tanítási órák BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN Hogyan óvjuk egészségünket? Néhány téli egészségmegôrzési tanáccsal szeretnénk hozzájárulni, hogy a téli idôszakban is a lehetô legjobb egészségi állapotban legyenek. Az idei hideg, fagyos télben sok megfázást, hurutos betegséget, de ez idáig kevesebb influenzaszerû megbetegedést jelentettek a háziorvosok. Igaz, az elmúlt évek influenzajárványai január közepén, február folyamán jelentkeztek Vas megyében nagyobb intenzitással. Ha a vírusfertôzésnek nem is, de a megfázásos betegségek elkerülésének egyik lehetséges módja a megfelelô öltözködési szabályok betartása. A hideg idôjárásban rétegesen öltözködjünk, de próbáljuk elkerülni a túlöltözés okozta izzadást. Fontos ugyanakkor, hogy viseljünk fejfedôt, kesztyût és a lábunkat is tartsuk melegen. Különösen fontos az érszûkületes vagy cukorbeteg egyéneknek melegen tartani a végtagokat. Próbáljunk váltócipôt alkalmazni, ha csak egy-két órát is fûtött helyiségben tartózkodunk. Lakásunkban, ahol lehetôség van a hôfokszabályozásra, nem csak gazdasági megfontolásból, de egészségünk érdekében is tartsuk 22 fok körül a hômérsékletet, éjszaka pedig fokra csökkentsük a szobahôt, illetve törekedjünk ennek elérésére. Ha környezetünkben lázas betegek, influenzás személyek vannak, a beteg körül fokozott higiénés rendet tartsunk. A használt papír zsebkendôket átmenetileg is egy nejlonzacskóba gyûjtsük, gyakran szellôztessünk (ha kint hideg van, akkor is), bôségesen fogyasszon a beteg folyadékot, és folyamatosan gondoskodjunk lázcsillapításról. Különösen fontos ez gyermekek esetében. A beteg tartózkodjon ágyban legalább a láz megszûnéséig. Az egyenletes ágymeleg pihentetô és gyógyító hatású, nem helyettesíthetô semmilyen gyógyszerrel. Influenzásan kerüljük a közösségi helyek látogatását, óvjuk ezzel a többieket a fertôzés elszenvedésétôl. Egészségesen a szabadban tartózkodni, kirándulni, sétálni, megfelelô öltözködés mellett téli hidegben is ajánlott, jótékony hatású az egészségi állapotra. A normális hôszabályozás limitálja a szabadban tartózkodást, így kóros lehûlés nem történhet meg. Más a helyzet azonban nagy mennyiségû alkohol hatására vagy bizonyos gyógyszerek szedése mellett, amikor is a hôérzet nem mûködik megfelelôen, ezáltal szélsôséges esetekben súlyos kihûlés, fagyásos sérülések fordulhatnak elô. Ezért nem csak magunkra, de környezetünkre is figyeljünk. Végezetül a szombathelyi háziorvosok kérését és felhívását szeretném közvetíteni. Felhívják a figyelmet, hogy január 1-tôl a gépjármûvezetôi engedélyek orvosi alkalmasságának elbírálási szabályai néhány ponton megváltoztak. Elsôsorban cukorbetegek, szív- és érrendszeri betegek, érzékszervi elváltozásokkal élôk ügyintézését érinti a változás. Így elôfordulhat, hogy a háziorvosi rendelôben azonnal nem lehetséges a jogosítvány meghosszabbítása, mert az elôzetes szakorvosi vizsgálatot is el kell végeztetni. Kérjük, figyeljék az orvosi alkalmasság érvényességi idejét, és idôben jelentkezzenek be vizsgálatra! Dr. Stánitz Éva tiszti fôorvos 12

13 2011. JANUÁR 22. H I R D E T É S OLADI KOBAKTÖRÔ Az Oladi ÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája 7. alkalommal rendezte meg a városi szintû matematikaversenyt 3 7. osztályos tanulók számára. A kétfordulós versenysorozat egyéniben és csapatban zajlott, mely ünnepélyes eredményhirdetéssel és díjkiosztóval zárult január 13-án, csütörtökön iskolánkban. Ide a II. forduló egyéni és csapatversenyének elsô három helyezettje: 15 csapat és 17 egyéni versenyzô kapott meghívást felkészítô tanáraikkal együtt. A díjazottak okleveleket, ajándéktárgyakat és könyvjutalmat vehettek át. EREDMÉNYEK (EGYÉNI ÉS CSAPAT): 3. évfolyam I. Pintér Bence, Derkovits I. Derkovits Gyula Általános Iskola; II. Dobos Dominik, Paragvári II. Paragvári Utcai Általános Iskola; III. Németh Kata, Derkovits III. Derkovits Gyula Általános Iskola. 4. évfolyam I. Harrach Bence, Bolyai I. Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium; II. Valaska Nóra, Paragvári II. Paragvári Utcai Általános Iskola; III. Doma Dániel, Dési III. Váci Mihály Általános Iskola. 5. évfolyam (egyéniben holtverseny) I. Milisits Máté, Reményik I. Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium; I. Egri Máté, Bolyai II. Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium; I. Reczetár Donát, Bolyai, I. Takáts Bálint, Bolyai. III. Paragvári Utcai Általános Iskola. 6. évfolyam I. Németh Jázmin, Neumann I. Bolyai János Általános Iskola; II. Szabó Áron, Bolyai II. Neumann János Általános Iskola; III. Kovács Bence, Bolyai III. Gothard Jenô Általános Iskola. 7. évfolyam I. Molnár Krisztina, Paragvári I. Paragvári Utcai Általános Iskola; II. Srendor Adél, Paragvári II. Neuman János Általános Iskola; III. Pukler Márton, Neumann III. Derkovits Gyula Általános Iskola RECEPT BAJOR SÖRÖS CSÜLÖK SAVANYÚ KÁPOSZTÁVAL Hozzávalók: 2 db sertéscsülök, a páchoz: 4 babérlevél, 10 szem feketebors, só (a vízbe literenként 1 ek.), 1,2 kg vöröshagyma cikkekre vágva, a sütéshez: 4 dl világos sör, a körethez: 80 dkg savanyú káposzta,10 dkg füstölt szalonna, babérlevél, borókabogyó, só, bors A hozzávalókból elkészítjük a pácot, és annyi vízzel engedjük fel, hogy ellepje a csülköket (lehet rögtön egy nagy fazékban, majd ebben fôzzük). A csülköket két napig pácoljuk hideg helyen. A páclében feltesszük fôni, és puhára fôzzük kb.1 óra alatt. Óvatosan kivesszük a csülköket a vízbôl, és tepsibe tesszük. A fôzôvíz tetejérôl leszedjük a zsírt, és a csülökre locsoljuk 2 dl sör kíséretében.185 fokra elômelegített sütôben perc alatt ropogósra sütjük, közben a maradék sörrel locsolgatjuk. Közben elkészítjük a köretet: a szalonnát lepirítjuk, rádobjuk a káposztát (ha túl savanyú, elôtte mossuk át), a fûszereket és a levét elpároljuk. MALOM SÖRÖZÔ Malom u. 6. Rendezvényekhez ajánljuk 50 fôs Olimpia különtermünket! Asztalfoglalás: 06 20/ Nyitva: H Cs.: 16 24, P Szo.: FRISS, HÁZI KOCSONYA ELVITELRE IS! 750 Ft KÉMÉNY és TETÔDOKTOR Bt. Szombathely, Bakó J. u. 14. Tel.: 94/ , 30/ Kémény-béléscsövezés Szerelt kéménykészítés Termoforkémény-kiváltás egyedi kéményekre Jozefa Utazási Iroda SZUPER AJÁNLATA Wellness napok Hévízen 4 nap/3 éj vacsorával Ft/2 fô Az akció jan. 1-tôl ápr. 20-ig érvényes. Velencei karnevál 3 nap/2 éj szállodában félpanzióval, utazással Ft/fô Nonstop utazással Ft/fô Üdülés és síelés a Dolomitok csodálatos világában 1 hét utazással Ft/fôtôl Info: 06/30/ , 06/83/ , R.:1703/1998 EGYESÜLETEK, KLUBOK, ALAPÍTVÁNYOK FIGYELEM! Lapunk segítve a városunkban mûködô civil szervezeteket kedvezô lehetôséget kínál, hogy az egyesületek, klubok, alapítványok felhívják az adófizetôk figyelmét a személyi jövedelmadó 1%-ának részükre történô felajánlására. SZJA 1% A kedvezményes hirdetési lehetôségekkel kapcsolatban hívják az ös telefonszámot vagy érdeklôdjenek a címen! VAGYONVÉDELMI ORSZÁGOS KIKÉPZÔ KÖZPONT INTENZÍV Az EU összes országában érvényes Biztonsági ôr, Testôr és Vagyonôr tanfolyamot indít február 12-én Szombathelyen, Kôszegen és Vasváron. Gyors elhelyezkedés! / Fegyvervizsga 1 nap alatt! Fnysz: A Claudibus szervize Profi-l Szerviz: Mindent egy helyen! Személyautók, kis haszon- és haszonjármûvek, autóbuszok, pótkocsik teljes körû szervizelése, vizsgáztatása. Szombathely, Szent Gellért u. 2. Tel.: 94/ Nyitva tartás: H P 7 18 R.A.B.-Gyôr Kft. Tûz-, munka- és környezetvédelmi szaküzlet Gyôr, Serfôzô út 11. Tel.: 06/96/ ; 06/30/ ; 06/20/ Viszonteladókat, cégeket és magánszemélyeket egyaránt kiszolgálunk. Csomagküldéssel, nagyobb mennyiségeknél kiszállítással, tûz- és munkavédelmi szaktanácsadással segítünk a termékek kiválasztásában. termékek kis- és nagyker forgalmazása. 13

14 AZ INFLUENZA MEGELÔZÉSE TERMÉSZETES MÓDSZEREKKEL SZÜLÔK FIGYELEM! Bölcsôdések, óvodások, kisiskolások visszatérô középfül-, tüszôs mandula-, arcüregés homloküreg-gyulladások mûtétmentes, szelíd gyógyítása homeopátiával. BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN SZOMBATONKÉNT IS RENDELÜNK! Dr. Kún Csaba homeopátiás családorvos Címünk: Kossuth L. u. 10., I. em. 15. Telefonos idôpont-egyeztetés: Teljes garanciát az oltás sem ad arra, hogy biztosan megússzuk az aktuális influenzajárványt, de sokat lehet tenni ellene. Ha következetesen figyelünk a megelôzésre, jó eséllyel kivédhetjük. A természetes módszereknek pedig nincs ismert mellékhatása sem! Kell-e félni a hidegtôl? Nem, a hideghez hozzá kell edzôdni! A túlfûtött szobába való begubózás hajlamosít a megfázásos és influenzás fertôzésekre. Ha tehetjük, napsütéses idôben hetente többször menjünk a friss levegôre. A lakószobákban ne legyen 21 foknál melegebb, naponta kétszer szellôztessünk, ez segíti a nyálkahártyákat nedves felszínük megôrzésében. Éjszaka takarózzunk melegen és szobahômérsékletnek a fok is elegendô. A téli átlaghômérséklet emberré teszi az immunrendszert! Ilyenkor öltözzünk melegen, hazaérkezés után cseréljük le az átázott cipôt és zoknit! Átfázáskor meleg fürdôvel, forró levest, gyümölcs- vagy gyógynövényteát kortyolva melegítsük át magunkat! A legjobb immunrendszer-erôsítôk: A baj megelôzéséhez egyensúlyban kell tartani a stresszhelyzeteket és a pihenést, erre legjobb gyógymód az alvás. Nem véletlenül kínálja a természet az influenzaszezonban a leghosszabb éjszakákat! Fontos a rendszeres testmozgás, és számos nyomelem és vitamin bevitele az immunrendszer optimális mûködéséhez. Az influenza megelôzésében a napfény hatására a bôrben termelôdô D-vitamin is nélkülözhetetlen. Fogyasszunk ebbôl is eleget, vagy igyekezzünk verôfényes idôben tett legalább 20 perces sétával beszerezni belôle. Végül, de nem utolsósorban az oltásnak is van alternatívája. Az utolsó H1N1-es vírusból is készült homeopátiás szer, amelyet sikeresen tudunk alkalmazni a szervezet védekezôképességének növelésére. MADENTKO AMBULÁNS ÉS FEKVÔBETEG-ELLÁTÁS: emlôkisebbítés, -nagyobbítás (életre szóló cseregaranciával), -felvarrás, zsírleszívás, arc-, hasplasztika, orr-, fül-, alsó, felsô szemhéj plasztika, BOTOX-kezelés, ráncfeltöltés, kissebészeti beavatkozások Telefon: 30/ Szombathely, Széchenyi u Rendelési idô: kedd óráig MÁV-rendelôben: kedd óráig Egynapos sebészeti beavatkozás a sárvári kórházban! Szeretnél szalagavatóra sminket? Stukics Noémi kozmetikus Szombathely, Kassák L. u. 3. Tel.: 94/ / OKJ-s SÍ- ÉS SNOWBOARD- EDZÔI KÉPZÉS indul keresztféléves képzéssel Szombathelyen. A képzés 23 éven aluliak számára tandíjmentes. Feltétel: sí-, ill. snowboardtudás, érettségi bizonyítvány. Információ: 06/ Szombathely, Nádasdy F. u. 43. Telefon: Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig: Bankkártya, egészségpénztári kártya elfogadás Gyógyszerészi gondozás keretében vércukor-, koleszterin-, trigliceridmérést végzünk. Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, kozmetikumok, étrend kiegészítôk forgalmazása. 14

15 2011. JANUÁR 22. É L E T M Ó D Shea vajjal a bôrproblémák ellen Miért használna bôre ápolására mesterséges kozmetikumokat, amikor a természet már több ezer éve tudja a megoldást? A karitéfa gyümölcse, a shea dió, mely 60 70%-os zsírtartalommal rendelkezik. A törtfehér színû, kissé füstös illatú shea vaj A-, E- és F-vitamin-tartalma magas. Napjainkban a kereskedelemben kapható, mesterséges összetevôket tartalmazó készítmények szinte mindegyike tartalmaz valamilyen kôolajszármazékot (pl. paraffinolaj), amely elfedi a bôr pórusait, így az nem képes lélegezni. Ezzel szemben a shea vaj felszívódik a bôrbe, és hosszantartó hidratáló hatást fejt ki, serkenti a bôr öngyógyító képességét. A shea vaj titka, hogy összetétele sokban hasonlít az emberi bôrt védô természetes emulzió összetételére, vitamintartalma pedig szinte tökéletes bôrápolóvá teszi. Javasolt ekcémára, pikkelysömörre, száraz, berepedezett bôrre, a bôr allergiás reakcióira, terhességi csíkok ellen, gyulladáscsökkentésre, sôt a férfiak használhatják borotválkozás után is. Shea vaj -10% a hirdetést felmutatók részére Natúr kozmetikumok bio és reform élelmiszerek gyógynövények SZAKTANÁCSADÁSSAL Szombathely, Rákóczi F. u. 68. Nyitva: H P: 9 17, Szo.: 9 13 DR. NAGY ÉVA FÔORVOS, BELGYÓGYÁSZ, REUMATOLÓGUS SZAKORVOS az Árkádia Egészségcentrumban szerdánként óráig rendel. Elôjegyzés: SZENT MÁRTON GYÓGYSZERTÁR Szombathely Szent Márton u. 18. Tel.: , GYÓGYSZEREK GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK EGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKEK TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTÔK SZIMPATIKA TERMÉKEK FORGALMAZÁSA AZ ÉRSZÛKÜLET AZ ÉLETTERET IS SZÛKÍTI AZ ÚJ ELJÁRÁS MÁR ELÉRHETÔ SZOMBATHELYEN IS Az emberi élet egyik alapfeltételét biztosító vér tárolását és szállítását az érrendszer végzi. A szív által kipumpált vér az artériákba kerül. A verôerek egyre kisebb erekre oszlanak, majd legvégül hajszálerekre, ezeken át történik a vérben levô oxigén és a tápanyagok leadása a test sejtjeihez. Az érhálózat teljes hossza mintegy km. Az érrendszert több betegség is megtámadhatja. Az érfal megvastagodhat, rugalmassága csökkenhet, a belsô érkeresztmetszete vagy jelentôsen kitágulhat vagy gyakrabban összeszûkülhet, ha a falában meszesedés keletkezik. A verôér- elmeszesedés következtében az ellátott testrész vérkeringése csökken, esetleg teljesen megszûnik, ami által az egyes szervekben (agy, szív, végtagok) átmeneti vagy végleges károsodás, szövetelhalás jöhet létre. Az alsó végtagon kialakuló érszûkület tünete a járáskor bizonyos távolság megtétele után a lábszárizomzatban fellépô fájdalom, mely pihenésre átmenetileg szûnik, ezért kirakatnézô betegségnek is nevezik. A láb bôrének színe sápadttá, hideggé válhat végtagok zsibbadhatnak, görcsölhetnek. Súlyosabb esetben a láb ujjain, a sarkon vagy a lábszáron sebesedés keletkezik, ami erôs fájdalommal jár. Ez már a végtag elvesztésével is járhat. Magyarországon a rokkanttá válók 17 18%-a e betegség áldozataiból kerülnek ki. Dr. Khaled Nashwan orvos-feltaláló találmánya a szervezetet mellékerek képzésére serkenti infra-, ultra- és hallható hang kibocsájtásával. E nagyszerû készülékkel elvégzendô kezelés 20 napon keresztül naponta egy-egy 30 perces kezelést vesz igénybe. Az eljárásért a sebészfeltaláló több mint 25 nemzetközi nagydíjat nyert el, év nyarán Szlovénia aranyérmét nyerte el. A kezelés elôtt és után is orvosi vizsgálat történik. A rizikófaktorok kiiktatása az egyik fontos állomás, ezért fontos tennivaló a vérnyomás és a koleszterinszint, valamint a cukorbetegek esetében a vércukor rendszeres ellenôrzése és szinten tartása. Továbbá ajánlott a rendszeres mozgás, mely minimum napi fél órás sétát jelent. Elengedhetetlen a sok folyadék és az állati zsiradékban szegény étrend, valamint a dohányzás elhagyása. Az érszûkület kialakulásához hozzájárul a stressz is, az életkor növekedése és a családi halmozódás (örökletes). Dr. Khaled Nashwan eljárása számos nagydíjat nyert A másik fontos állomás, minél elôbb orvosi vizsgálaton és esetlegesen kezelésen kell átesni, amíg tenni lehet az alattomos betegség ellen. A díjnyertes eljárás, a Nashwan-Parasound készülék már minden nagyvárosban megtalálható. A rendelôk minden önkéntes egészségbiztosítással kapcsolatban állnak. További felvilágosítás: / , 06-20/ , 06-70/ , 06-30/

16 NYÍLT NAP AZ NYME BOLYAI JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMBAN 9700 Szombathely, Bolyai János u. 11. Telefon: 94/ Fax: 94/ Honlap: Az NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium a 2011/2012-es tanévben két elsô osztályt indít 12 évfolyamos szerkezetben, 6 vagy 7 éves, jó iskolaérettségi szinttel rendelkezô gyermekeknek. Szeretettel várunk minden kedves szülôt és gyermekeiket iskolánk nyílt napjára, ahol részletes tájékoztatást kapnak az iskola programjáról, a beiratkozás módjáról. Jövendô kisdiákjaink pedig egy vidám, játékos délelôtt részesei lehetnek. A nyílt nap idôpontja: február 5. (szombat) óra. Pryor Kft. Biztonsági ôr tanfolyam indul (OKJ-s) Szombathelyen január 29-én. Álláslehetôség a nálunk végzett hallgatóknak. Érd.: 06/70/ Felnôttoktatási nytsz.: FAT Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2290 PERFEKT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOMBATHELY, JÓKAI u. 14. (EGÉSZSÉGÜGYI FÔISKOLA ÉPÜLETE) OM: FEBRUÁR 1-én induló képzéseinkre BEIRATKOZÁSI LEHETÔSÉG! nappali tagozaton érettségivel rendelkezô éves fiatalok részére EUROPASS bizonyítvánnyal iskolarendszerben! KÖZÉPFOKÚ SZAKKÉPESÍTÉS: 1 éves marketing- és reklámügyintézô sportszervezô menedzser ÚJ KÉPZÉS! kereskedelmi ügyintézô EMELT SZINTÛ SZAKKÉPESÍTÉS: 2 éves logisztikai ügyintézô Jelentkezni lehet: január 26-ig! PERFEKT SZKSZI Szombathely, Jókai u. 14. I. em Tel./fax: 94/ Szombathely Erkel F. u. 60. Tel.: / / / Faszerkezetek, komplett tetôk gyártása! SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉS HOZOTT TERV ALAPJÁN 3 DIMENZIÓS LÁTVÁNYTERV GYÁRTÁS: CNC-VEZÉRLÉSÛ ÁCS-SZABÁSZ GÉPPEL TETÔFELÚJÍTÁS, TETÔCSERE HELYSZÍNI KIVITELEZÉS épületfa faanyagvédelem lambéria, hajópadló mûszárított asztalosáru Ingyenes OKJ-s gyógymasszôr tanfolyam 40 év feletti munkanélküli hölgyek vagy GYES-en, GYED-en lévô vagy GYES-rôl, GYED-rôl visszatérô kismamák részére a TÁMOP A-10/ azonosító számú Civil összefogás a hátrányos helyzetû nôk esélyegyenlôségéért Vas megyében címû program keretében. Képzés ideje: február január (heti 4 nap, napi 4 óra) Helyszín: Szombathely Feltétel: érettségi vizsga Jelentkezési határidô: január 31. Érdeklôdni: Vállalkozói Központ (Tel.: 94/ ,

SZOMBATHELY TELEPÜLÉS SZAVAZÓKÖREI OKTÓBER 2. ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

SZOMBATHELY TELEPÜLÉS SZAVAZÓKÖREI OKTÓBER 2. ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 1. számú szavazatszámláló bizottság Herényiek Háza, Szombathely, Szent Imre herceg u. 168. 2. számú szavazatszámláló bizottság Kámoni Arborétum Látogató Központ, Szombathely, Szent Imre herceg u. 84/b.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor MEGHÍVÓ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016.09.12 09:00 órakor ülést tart a Városháza I.emeleti Nagyteremben, melyre ezúton tisztelettel meghívom Nyilvános ülés 1. Tájékoztató Idősek Parkja

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Szombathely, a segítés városa

Szombathely, a segítés városa Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (polgármester: Dr. Puskás Tivadar) OMSZ Nyugat-Dunántúli Mentőszervezet (igazgató: Dr. Lórántfy Mária) Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány (elnök: Kovács Ferenc)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága :00 órakor

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága :00 órakor MEGHÍVÓ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016.09.13 14:00 órakor ülést tart a Városháza I.emeltei Nagyteremben, melyre ezúton tisztelettel meghívom Nyilvános ülés 1. Javaslat új önkormányzati

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor MEGHÍVÓ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Városstratégiai Bizottsága 2015.12.07 13:00 órakor ülést tart a Városháza I.emeleti Nagyteremben, melyre ezúton tisztelettel meghívom Nyilvános

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

Tartalom ház lakás lakberendezés egészség szépségápolás divat ruházat állatok Közérdekű telefonszámok autó közlekedés Térkép élelmiszer vendéglátás turizmus sport 7-14 15-24 25-28 29-30 31-34 34 35-39

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS JEGYZŐKÖNYV Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme Időpont: 2006. január 18. Jegyzőkönyvvezető: Horváth Judit Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 2009 Férfi döntő végeredmény

Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 2009 Férfi döntő végeredmény Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 9 Férfi döntő végeredmény Hely Csapatnév Játékos Intézmény 1. Dudás Tamás Kovács Zoltán. Horváth - Szabados Horváth András Szabados István Eszterházy

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság december 23-ai rendkívüli nyilvános ülésén. bizottsági tagok és meghívottak a jelenléti ív szerint.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság december 23-ai rendkívüli nyilvános ülésén. bizottsági tagok és meghívottak a jelenléti ív szerint. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságától Ügyiratszám: 40215/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helye: Készült: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme Sopron, Fő tér 1.

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság május 18-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Felszeghy Szabolcs bizottsági e

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság május 18-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Felszeghy Szabolcs bizottsági e JEGYZŐKÖNYV Az Egészségügyi, Szociális Bizottság 2011. május 18-án tartott üléséről 1) 15/2011. (V. 18.) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

2014. november. Beled Város Önkormányzatának hírei. Születésnapi köszöntő

2014. november. Beled Város Önkormányzatának hírei. Születésnapi köszöntő 2014. november Beled Város Önkormányzatának hírei Születésnapi köszöntő A napokban köszöntöttük Seregély Bálintnét 90.születésnapja alkalmából. Otthonában kerestük fel Irma nénit Dr. Gál László jegyző

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 35/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

A Pasaréti Gimnázium hírlevele

A Pasaréti Gimnázium hírlevele A Pasaréti Gimnázium hírlevele Tisztelt Szülők, kedves Diákok! A Pasaréti Gimnázium 2016/2017-es tanévének októberi hírlevelében megtalálhatják az állandó és várható programjainkat, valamint egyéb, közérdekű

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 )

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG 9700SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 8. 2016. év Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) Harangláb Söröző - Nyugat Rádió 3 : 6 ( 1 : 1 ) Rács SE - KÖRY-KER

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor MEGHÍVÓ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016.10.24 13:00 órakor ülést tart a Városháza I.emeleti Nagyteremben, melyre ezúton tisztelettel meghívom Nyilvános ülés 1. Javaslat Szombathely útfelújítási

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

Szombathely, a segítés városa

Szombathely, a segítés városa Szombathely Megyei Jogú Önkormányzata (polgármester: Dr. Puskás Tivadar) OMSZ Nyugat-Dunántúli Mentőszervezet (igazgató: Dr. Lórántfy Mária) Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány (elnök: Kovács Ferenc) Szombathely,

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. augusztus 18. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án 17.00

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

Ihász Veronika és Bezzeg Nándor végzett az élen december 12. szerda 13:46

Ihász Veronika és Bezzeg Nándor végzett az élen december 12. szerda 13:46 Ihász Veronika és Bezzeg Nándor végzett az élen. december. szerda : A viszontagságos idõjárás ellenére, kiváló rendezéssel lett lebonyolítva a Steel Egyéni Nemzeti Bajnokság IV. fordulója Szekszárdon.

Részletesebben

Képzőművészeti pályázat 5-8. évfolyam

Képzőművészeti pályázat 5-8. évfolyam A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett Szent Márton-évi pályázatainak eredményei Képzőművészeti pályázat 5-8. évfolyam Pályázó

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Dunavarsány. Bíró Lajos Általános Iskola, Szigetszentmiklós,

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Dunavarsány. Bíró Lajos Általános Iskola, Szigetszentmiklós, 2015. november 18. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD területi vetélkedő Iskolánk idén is megrendezte a területi vetélkedőt 2015.november 18.-án, szerdán. A vetélkedő szervezésében újdonság volt, hogy a verseny megrendezését

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

Órabeosztás és szülői értekezlet

Órabeosztás és szülői értekezlet Órabeosztás és szülői értekezlet Antal Gábor (Rézfúvós) Bartók Béla AMI Borst terem szept. 01. (csütörtök) 16.00-18.00 Szülői értekezlet Ádám Mariann (hegedű) Diadal úti Ált. Isk. 212. szept. 01. (csütörtök)

Részletesebben

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG 17/2010-2011 sz. Hivatalos közlöny MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16 2011.03.05. 14:30 SZAKÁLY KSE OZORA KSE 5-1 16 2011.03.05. 14:30 TOLNANÉMEDI KSC DÖBRÖKÖZI KSK 5-4 16 2011.03.05.

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben