Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25."

Átírás

1 Tervpályázati kiírás 1 a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2 Győr, 2003 augusztus A kiírás a településrendezési és építészeti tervpályázatok részletes szabályairól szóló módosított 16/1998. (VI. 3.) KTM rendelet alapján készült, figyelemmel a Magyar Építész Kamara tervpályázati Szabályzatának rendelkezéseire is. A KTM-rendelet hivatkozott, de részletesen nem idézett előírásairól a kiírást folyamatosan kísérő lábjegyzetek adnak információt. 2 tervezési versenypályázat esetén 4. (4) A tervezési versenypályázat - az építési engedélyezési eljárást megelőzően - a tervezési feladat megvalósításra alkalmas tervjavaslatainak kiválasztására, illetve ennek alapján a tervezői megbízás szakmai feltételeinek előzetes tisztázására szolgál.

2 A tervpályázat címe, a tervpályázat hirdetménye 3 a) A kiíró 4 és lebonyolító megnevezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából Győr Megye Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (Győr, Városház tér , tel.: +36 (96) , , fax: +36 (96) ) b) A tervpályázat tárgya, célja és jellege Kiíró elhatározta, hogy saját eszközei mellett a helyi önkormányzatok által megpályázható, az évi LXXXIX. Törvény, valamint a 104/1998.(V.22.) Korm. Rendelet által szabályozott címzett és céltámogatási eszközök eredményes megszerzése érdekében megkezdi egy 150 férőhelyes új szociális otthon beruházásának előkészítését. Ennek érdekében építészeti tervpályázatot hirdet meg. A tervpályázat tárgya összefoglaló címmel: GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA Győr MJ Város Önkormányzata, az Egyesített Szociális Intézmény jelenleg is jelentős szerepet tölt be a tartós bentlakást nyújtó intézményi ellátás területén, de az ilyen elhelyezés iránti igény évek óta jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló férőhelyek számát, s az egyházi, ill. nem állami fenntartású intézmények megjelenése ellenére, az önkormányzati férőhelyekre várók száma nem csökkent. Az aktuális ellátási helyzet komplex elemzése alapján került meghatározásra a jelen tervpályázat alapját képező 150 férőhelyes nagyságrend. A szakmai programban részletezett szolgáltatásokkal a tervezendő 150 fh-es otthon jelentős mértékben csökkentené a várakozók számát, s rövidebb idő alatt válna hozzáférhetővé a színvonalas ellátás. A tervezendő létesítmény helyszíne: A beruházás helyszínéül a Győr-Szabadhegyen, a József Attila u. 4. sz. alatt működő Radó Tibor Gyógypedagógiai Általános Iskola és Speciális Szakiskola korábban 2025/2 helyrajzi számú, a legutolsó telekalakítást követően 2024/19 helyrajzi számú, nagy méretű, (1) A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló évi LVIII. törvény 3. -a (2) bekezdésének d) pontja értelmében a tervpályázati hirdetmény egy példányát a tervpályázat meghirdetése előtt az illetékes szakmai kamarának meg kell küldeni (1) A tervpályázat kiírója az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) az adott tervezési feladat vonatkozásában rendelkezési és döntési jogosultsággal, valamint a tervpályázat lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik. (2) A tervpályázat társkiírója az a tervpályázat eredményességében érdekelt természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a tervpályázat kiírásában és lebonyolításában a kiíróval együtt működik közre. (3) A kiíró feladata: a) a tervpályázat céljának és jellegének meghatározása, b) a tervpályázat pénzügyi fedezetének biztosítása, c) a bírálóbizottság felkérése, megbízása, munkafeltételeinek biztosítása, díjazása, d) a tervpályázati feladat meghatározása, a kiírás elkészítése és meghirdetése, e) a tervpályázat lebonyolítása, f) a tervpályázat eredményének kihirdetése, a pályadíjak kifizetése, g) a pályaművek jogszabály szerinti felhasználása és hasznosítása. (4) A kiíró felelős a tervpályázat kiírásának és lebonyolításának szakszerűségéért és jogszerűségéért. (5) A kiíró köteles a pályázók számára a tervpályázatra vonatkozóan megkülönböztetés nélküli azonos információkat biztosítani.

3 telekkönyvileg is megosztható, a két intézmény egymás melletti zavartalan működését is lehetővé tevő telkét választotta ki a kiíró. A tervpályázat jellege: országos, nyilvános 5, formája: titkos versenypályázat 6. A pályázat célja: A létesítmény telken belüli optimális elhelyezését biztosító, megvalósításra alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztása, tervezőjének a továbbtervezéssel történő megbízása. c) A tervpályázaton való részvétel feltételei Pályázó lehet az a belföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a) aki (amely) a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére a szükséges tervezői jogosultsággal rendelkező tervezőivel, azaz a pályamű szerzőivel vállalkozik, és b) aki (amely) azzal, hogy pályaművét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja, illetve, c) akivel (amellyel) szemben kizáró ok nem áll fenn. 7 Kizáró ok áll fenn azzal a pályázóval szemben, aki a bíráló bizottság meghirdetett bármely résztvevőjének a) hozzátartozója [Ptk b) pontja], b) munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy beosztottja, c) egy éven belül közös tervpályázatban vagy egyéb szerzői jogvédelem alá eső alkotásban szerzőtársa vagy munkatársa volt. 8 d) Nem lehet pályázó olyan gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, vagy abban tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, illetőleg ezek hozzátartozója a bírálóbizottság tagja. 9 e) Nem lehet pályázó az a személy, aki a tervpályázat kiírásában vagy annak előkészítésében részt vett. 10 f) A tervpályázat résztvevőjének, (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 16/1998. KTM rendelet 10. szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek. A pályázó a pályaművéhez csatoltan a) nyilatkozatban megtilthatja a díjazásban, vagy megvételben nem részesült pályaművének nyilvánosságra hozatalát, b) nyilatkozik, hogy a tervezési versenyt követően, megbízás esetén a tervezési feladat további feldolgozására vállalkozik-e, és ehhez a külön jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkezik (1) A tervpályázat a részt vevő pályázók köre szerint nyilvános vagy meghívásos lehet, amelyet a tervezési feladat nagyságától, bonyolultságától és körülményeitől függően a kiíró határoz meg. (2) A tervpályázatot a 3. -ban foglaltak kivételével nyilvánosan kell kiírni. 3. (1) Meghívásos tervpályázatot akkor lehet kiírni, ha a feladat eredményes megoldására meghatározott résztvevők alkalmasak (3) A tervpályázatot titkosan kell lefolytatni (1) (2) (3) (4) (6)

4 Csak az lehet pályázó, aki a kiírás felvételével a pályázaton regisztráltatta magát. Egy szerző több pályázatot is beadhat, de egy tervpályázati csomag csak egy pályaművet tartalmazhat. Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat, az egy megoldáson, koncepción belül azonban több megoldási/műszaki ill. megvalósítási alternatíva is bemutatható. 12 A díjazott és megvételt nyert pályaművek a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. 13 d) A tervpályázati kiírás beszerzésének helye, költsége 14 A tervpályázati kiírás a Városépítési Iroda titkárságán; a Győr, Városház tér 1. II. 60. címen vehetők át munkanapokon 08,00 13,00 között, a kiírás árának bruttó ,- Ft-nak a befizetését vagy előzetes átutalását igazoló szelvény ellenében, szeptember 22-től. (A kiírás felvevőjét levelezési címével együtt a kiíró jegyzékbe veszi.) Befizetési csekk ugyanitt igényelhető személyesen, vagy előzetesen levélben. Átutalási számlaszám: , a közlemény rovatban Győr, 150 fh-es idősek otthona tervpályázat álljon. e) A pályaművek benyújtásának helye, módja és határideje 15 A pályaművek a tervpályázati kiíráshoz csatolt címzéslap felhasználásával, a titkosság követelményeinek megfelelően, nevet, jeligét nem használva, kizárólag postai úton nyújthatók be. A postai feladóvevényen a feladóra vonatkozó rovatában is a Tervpályázat a 16/1998.KTM rend. szerint szöveget kell szerepeltetni. 16 A titkosság biztosítása érdekében a) a pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket jeligével, névaláírással ellátni, vagy egyéb, titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad, és a pályamű nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelyből a szerző személyére vagy munkahelyére következtetni lehet, b) a pályázók nevét, lakcímét, székhelyét, illetve a kiírásban kért egyéb adatait a pályaműhöz külön borítékban lezártan kell csatolni. 17 A postára adás határideje: január ,00 óra. A kiírók a postai kezelésért felelősséget nem vállalnak; a bírálatban azok a pályaművek vehetnek részt, melyeket január 23-án 12:00 óráig kézbesítenek. A kiíró a pályaművek benyújtásának határidejét indokolt esetben meghosszabbíthatja. A pályaművek benyújtásának új határidejéről, valamint a megváltozott határidőkről szóló közleményt az eredeti határidő lejárta előtt legalább harminc nappal a rövidített tervpályázati felhívást megjelentető lapokban közzéteszi, és erről a tervpályázati kiírást átvevő személyeket közvetlenül is tájékoztatja (7) (11) (5) A tervpályázati kiírás beszerzésének árát a kiíró határozza meg, ami legfeljebb a kiírás elkészítésének költségéig terjedhet (1) A pályaművek benyújtásának határidejét a (7) bekezdés előírásaira is tekintettel-a feladat összetettségének figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy a pályaművek megfelelő elkészítésére elegendő idő, de legalább 3 hónap álljon rendelkezésre (5) A pályaművek a tervpályázati kiíráshoz csatolt címzéslap felhasználásával kizárólag postai úton nyújthatók be. A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni (4) a), b) (4)

5 f) A tervpályázatból való kizárás A Bíráló Bizottság a) a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt, b) kizárja a titkosságot sértő pályázatot, c) kizárja a pályázati kiírás tartalmi előírásait nem, vagy csak részlegesen teljesítő pályamunkát. (A tartalmi előírásokat alapvetően kielégíti az a pályamű, mely tartalmazza a kiírás k) pontjában felsorolt munkarészeket, azaz helyszínrajzokat, alaprajzokat, metszeteket, homlokzatokat, látványterveket, műleírást, részletes, alapterületi kimutatást, valamint a zárt borítékban csatolandó mellékleteket.), d) kizárja azon pályázatot, melynek szerzői, vagy a szerzők társtervezői, munkatársai az összeférhetetlenségi szabályok bármelyikének hatálya alá tartoznak. Ha az összeférhetetlenségi szabály megsértése a pályázat eredményhirdetése után bizonyosodik be, úgy a kifizetett pályadíj a kiírónak visszajár. e) Kizárja a díjazásból a Bíráló Bizottság, és kizárja a továbbtervezésből akiíróazolyan pályázati szerzőt, aki a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a feladat tervezéséhez és hatósági engedélyeztetéséhez szükséges felelős tervezői névjegyzéki besorolással nem rendelkezik. g) A tervpályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja és határideje 19 A tervpályázatra vonatkozó kérdéseket levélben, október 31-én 24 óráig történő postára adással lehet feltenni a Városépítési Iroda címére; Városépítési Iroda, 9021 Győr, Városház tér 1. II. 60. A kiíró a kérdések postára adási határidejét követő három napon belül kézbesített kérdésekre írásban adott válaszokat legkésőbb november 13-án postázza a tervpályázat kiírását átvevő személyekről vezetett Jegyzék szerinti címekre. A kiíró a kérdésekre adott válaszokat, a válaszok postázását követően felvett pályázati kiírásokhoz csatolja. A kiíró legfeljebb a kérdésekre adott válaszok időpontjáig a tervpályázat kiírását módosíthatja, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak visszatéríti. 20 h) A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg, ezen belül a díj legnagyobb és a megvétel legkisebb összege A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg: A díj legnagyobb összege: A megvétel legkisebb összege: ,- Ft ,- Ft ,- Ft A bírálóbizottság eredménytelennek minősítheti a tervpályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak. A pályaművek díjazására és megvételére (2) A tervpályázattal kapcsolatos kérdések feltevésének határidejét úgy kell meghatározni, hogy a válaszokat valamennyi pályázó a pályamű benyújtásának határideje előtt legalább 8 héttel kézhez kaphassa (3)

6 előirányzott összeg arányosan csökkenthető, ha a tervpályázatot a bírálóbizottság a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti (8)

7 i) A bírálóbizottság 22 elnöke (társelnöke), titkára, tagjai (póttagjai) és a kiírás időpontjában ismert szakértők neve és az általuk képviselt szervezet vagy munkahely Név: Képviselt szervezet vagy munkahely Jezsó György elnök Győr M.J. Város PH. Dr. Németh Iván szakmai titkár Győr M.J. Város PH. Zádori Attila építész tag Magyar Építész Kamara Kapelnerné Szőnyey tag Eü. Szoc. és Családügyi Minisztérium Éva vezető főtanácsos Lantay Attila építész tag Magyar Építész Kamara Fodróczy József építész szakértő Páternoszter Piroska szakértő Győr M.J. Város PH. Panker Mihály szakértő Győr M.J. Város Egyesített Szociális Intézmény Helyes Péter szakértő Győr M.J. Város PH (1) A bírálóbizottság - a tervpályázat tárgyában magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező személyek testülete - a kiíróval kötött megállapodás szerint végzi munkáját, megbízása a tervpályázat meghirdetésétől a zárójelentés aláírásáig tart. (2) A bírálóbizottság résztvevői: az elnök, a szakmai titkár, a bírálóbizottsági tag és a bírálóbizottsági szakértő. (3) Szavazásra jogosult az elnök (társelnök), a bíráló bizottsági tag. A bíráló biz. tagjai maguk közül szakmai titkárt választhatnak a tervpályázati kiírás elkészítése, valamint a tervpályázat lebonyolításának szervezése céljából. A bb. résztvevője a jogi szakértő és a bíráló bizottsági szakértő is. Szavazásra jogosult az elnök (társelnök) a szakmai titkár és a tagok. A szavazásra jogosultak száma páratlan, 5-11 fő lehet, és legalább kétharmadának rendelkeznie kell a pályázókkal szemben szakmai követelményként előírt szakképesítéssel. (4) A bírálóbizottság résztvevői a szakmai kamarák, szakmai szervezetek, szakminisztériumok, országos hatáskörű szervek, felsőoktatási intézmények erre felkért képviselői, illetve független, a tervpályázat tárgyában képzett magánszemélyek lehetnek. A szakmai kamarák és szakmai szervezetek képviselőinek a pályázóktól megkövetelt jogosultsággal is rendelkezniük kell. (5) A szakterület szerinti országos szakmai kamara és a helyi önkormányzat szakmai képviseletét minden esetben, a Kbt. szerinti előminősítési eljárás értékhatárának kétszeresét meghaladó beruházás esetén pedig az építményfajta szerinti szakminisztérium képviseletét a bíráló bizottságban biztosítani kell. (6) A bírálóbizottságban társelnök közreműködését akkor kell biztosítani, ha az elnök nem rendelkezik a pályázókkal szemben szakmai követelményként előírt szakképesítéssel. (7) A bírálóbizottságban jogi végzettséggel rendelkező jogi szakértő működik közre. Feladata a tervpályázati kiírás és lebonyolítás jogszerűségének biztosítása, valamint a tervpályázat lebonyolítása során a folyamatos jegyzőkönyv vezetése. (8) A kiíró a (7) bekezdésen túlmenően szükség szerint más szakértőket is felkérhet, akik a bírálóbizottság munkáját meghatározott szakkérdések véleményezésével segítik. A tervpályázat kiírásában meghirdetett szakértők mellett, szakértőt - további szakkérdések véleményezésére - a kizáró okok figyelembevételével a pályázat benyújtását követően is be lehet vonni. (9) Akadályoztatás esetén a bírálóbizottság elnökét a társelnök, tagját - szükség esetén - a kiírásban meghirdetett póttag helyettesíti. A bírálóbizottságba az elnök által behívott póttag a tagokkal azonos jogokkal és kötelezettséggel rendelkezik. 8. A bírálóbizottság feladata: a) a tervpályázatra benyújtott pályaművek pártatlan és szakszerű elbírálása, b) a kiírásban meghirdetett tervpályázati célt legjobban megvalósító pályaművek meghatározása, ötletpályázat esetén rangsorolással, versenypályázat esetén rangsorolással vagy rangsorolás nélkül, c) a pályaművek részletes indoklással ellátott írásbeli értékelése, minősítése, a zárójelentés elkészítése, d) az eljárás során az összeférhetetlenségre, továbbá - a tervpályázat jellegétől függően - a titkosságra vonatkozó előírások betartása, e) a tervpályázati díjak odaítélése. 9. (1) A bírálóbizottság a döntéseit testületként, egyszerű szótöbbséggel hozza. A bírálóbizottság határozatképességéhez a szavazásra jogosultak kétharmadának jelenléte szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A bírálóbizottság bármely résztvevője a bírálati munka során jogosult ellenvéleményét vagy külön véleményét jegyzőkönyvben rögzíteni. (2) A bírálóbizottság munkája nem nyilvános. (3) A bírálóbizottság résztvevői az általuk bírált tervek továbbtervezésében tervezőként, szakértőként, illetve tanácsadóként nem vehetnek részt.

8 Dr. Szabó György jogi szakértő Győr M.J. Város PH. Czvikovszky Tamás számítógépes Győr M.J. Város PH. feldolgozás Pónácz Éva adminisztráció Győr M.J. Város PH. Reiderné Csöndes Ildikó adminisztráció Győr M.J. Város PH. j) A tervpályázati kiírás részletes programjának és mellékleteinek tartalomjegyzéke Tervpályázati kiírás A tervpályázat címe, a tervpályázat hirdetménye a)a kiíró 4 és lebonyolító megnevezése...2 b)a tervpályázat tárgya, célja és jellege...2 c) A tervpályázaton való részvétel feltételei...3 d) A tervpályázati kiírás beszerzésének helye, költsége e) A pályaművek benyújtásának helye, módja és határideje f) A tervpályázatból való kizárás...5 g) A tervpályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja és határideje h) A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg, ezen belül a díj legnagyobb és a megvétel legkisebb összege...5 i) A bírálóbizottság 22 elnöke (társelnöke), titkára, tagjai (póttagjai) és a kiírás időpontjában ismert szakértők neve és az általuk képviselt szervezet vagy munkahely...7 k) A pályaművek benyújtandó munkarészeinek megnevezése, léptéke, valamint főbb tartalmi és formai előírásai...8 l) Az eredményhirdetés helyére és időpontjára vonatkozó információk...10 m) A szabadalmi bejelentés alatt álló munkarészek megjelölésének módja...10 n) A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadásának módja...10 o) A megbízásra vonatkozó feltételek a)a tervpályázati feladat részletes leírása...11 b) Az objektív összehasonlítást megkönnyítő, a pályázó által szolgáltatandó adatok...23 c) A pályaművek elbírálásának szempontjai, e szempontok fontossági sorrendje...24 d) A tervpályázat nyertesének a továbbtervezéssel történő megbízása esetén figyelembe veendő tervezési díj- és határidő- előirányzat...24 A tervpályázat mellékletei...25 a) A tervezési terület rétegvonalas helyszínrajzai, közműellátási helyszínrajzai, tulajdoni adatai, jelenlegi földhivatali alaptérképe, a folyamatban lévő megosztás vázlata és a tervezett további megosztás vázlata b) A tervpályázati feladat megismeréséhez és a pályamű elkészítéséhez szükséges rendezési tervi kivonatok, légi fotó...25 c)címzéslap a pályamű postai feladásához...26 d)borítékok (2 db) a kiíró pecsétjével a pályázók adatainak, nyilatkozatainak elhelyezéséhez, valamint külön a pályamű elektronikus adathordozón történő beadásához...26 A A tervpályázat címe címzéslapja GYŐR, 150 FÉRŐHELYES...27 IDŐSEK OTTHONA...27 TERVPÁLYÁZATA...27 k) A pályaművek benyújtandó munkarészeinek megnevezése, léptéke, valamint főbb tartalmi és formai előírásai Megnevezés: Lépték:

9 Helyszínrajz(ok) M=1:1000 M=1:500 A beépítési helyszínrajzokat a kiadott, fénymásolt alaptérképek felhasználásával, az ott közölt telekalakítás (telekmegosztás) alapul vételével kell elkészíteni, 1:1000-es átnézeti helyszínrajzként a teljes telektömbről, ill. a tervezendő létesítmény telkét beépítését, kertalakítását, stb. bemutató tartalommal, 1:500-ban. A helyszínrajzokon az építményeket, a funkciók megjelölésével, tetőfelülnézetben kell ábrázolni, fel kell tüntetni pl. a megtartott fákat és a tervezett növénytelepítés jelleg-meghatározó elemeit, valamint az út és térburkolatokat. Az új létesítmény telkének közterületi kapcsolata az Auróra utca felől biztosítandó. A pályázó tegyen javaslatot a létesítmény megközelítésére szolgáló telken kívüli kapcsolódó közterület(ek) méltó kialakítására is. Alaprajzok az eltérő szintekről Metszetek szükség szerint Homlokzatok Látványtervek M=1:200 M=1:100 M=1:200 M=1:200 Az alaprajzokon szerepeltetni kell az összes tervezett helyiséget, az azonosítást lehetővé tévő számozással. (A helyiséglistát lehetőleg a tervlapokon is el kell helyezni.) A főfunkciót közvetlenül szolgáló, egymástól eltérő méretű vagy elrendezésű helyiségek méretezésének megfelelőségét a működéshez alapvetően szükséges bútorozással kell bizonyítani. Alaprajzot minden egymástól eltérő szintről készíteni kell, és a tetőfelülnézetet is ábrázolni kell. A tervezendő gondozási alapegységeket (az eltérőkből 1-1-et) 1:100-as alaprajzon is be kell mutatni. A metszeteket a terv megértéséhez szükséges számban és részletezettséggel kell elkészíteni. A metszeteket úgy kell szintkottázni, hogy ±0,00 szintként a 116,08 m Bf, (a Radó Iskola József Attila utcai bejárati tengelyében megadott úttest korona-szint) legyen alapul véve. A metszeteken a rétegtervek számozással jelölhetők. (A számozott rétegtervek rétegrendjét alapvetően a műleírásban kell szerepeltetni.) A homlokzatokat a terv megértéséhez szükséges számban kell elkészíteni. A homlokzatokat is a metszetekhez hasonlóan kell szintkottázni, hogy a tervezett létesítmény terepre ültetése a Radó Iskola meglevő épületéhez is viszonyítható legyen. A homlokzatokon a homlokzatképzéseket egyszerű azonosító jelekkel, számokkal vagy betűkkel kell jelölni. (A homlokzatképzések részletezését alapvetően a tervlapokon kell szerepeltetni.) Legalább egy-egy látványtervet kell készíteni a tervezett épület együttesről madártávlatból és szemmagasságból. A madártávlati kép DNY-i irányból nézve készüljön, úgy,

10 hogy a teljes tömböt, benne a teljes tervezett új létesítményt, a határoló József Attila utcával és Auróra utcával együtt bemutassa. A látványtervek tetszés szerinti technikával készülhetnek Műleírás A műleírás A3, vagy A4 formátumban, füzetként összekötve készüljön. A műleírás első oldalán a szerző konkrétumok részletezése nélkül röviden jelezze, ha szabadalmi bejelentés alatt álló megoldásáról nyilatkozatot helyezett a zárt adat-borítékba. A műleírásban le kell írni, és indokolni a tervezett együttes szakmai és városképi-építészeti koncepcióját, továbbá minden olyan információt, amelyek a rajzi munkarészek megértéséhez szükségesek. Külön ki kell térni teljes tervezett létesítmény akadálymentességének megoldására. A műleírás részeként külön kezelhető füzetben épületrészenként, ezen belül szintenként is részletezetten, el kell készíteni a tervezett épületek/épületrészek helyiséglistáját, melyben a helyiségek számán kívül megnevezésük és alapterületük szerepeljen. Ugyanitt el kell készíteni a tervezési terület mérlegét a sűrűségi mutató, a beépített terület, a burkolt terület, (parkolók) és a zöld felületek, stb. kimutatásával. A műleírásban az építészeti, városépítészeti és belső funkcionális leírás mellett önálló fejezetként legalább egy-egy tartószerkezeti- és épületgépészeti műleírás is szerepeljen a tervezett megoldások összefoglaló bemutatásával. Az épületgépészeti-közműellátási műszaki leírás fontos feladata, hogy költségelemzéssel is alátámasztottan vizsgálja meg az alacsony energiafelhasználású épület megvalósíthatóságát. A gázfűtésen túlmenően a pályázó vizsgálja meg alternatív megoldások alkalmazhatóságát, különös tekintettel a megújuló energiaforrásokra, így kiemelten a solar, illetve geotermikus energia alkalmazását. Vizsgálandó az összegyűlő csapadékvizek célirányos hasznosíthatóságának, ill. amennyiben ez lehetséges, a saját telken belüli minél nagyobb mértékű elszikkasztásának lehetősége is. A pályamű elektronikus adathordozón A kiíró már az eredményhirdetéshez, ill. a pályamunkák nyilvános bemutatásához nyomdai kiadványt kíván készíteni a díjazott és megvett munkákról és a zárójelentésről. Ennek érdekében a pályamű előírt munkarészei elektronikus adathordozón is benyújtandók, az e célra mellékelt borítékba zártan.

11 Egyéb adatok A kiírás mellékleteként kiadott másik borítékba zártan kell benyújtani a szerzők nevét és címét, valamint az esetleges díjazás kifizetésének módjára és megosztására vonatkozó javaslatot. Ugyanitt kell nyilatkozni arról is, hogy a szerző megbízás esetén a tervezési feladat további feldolgozására vállalkozik, és ehhez a külön jogszabály szerinti előírt jogosultsággal rendelkezik, s már előzetesen elfogadja a kiíró által a kamarai díjszabás alapján meghatározott irányadó tervezési díjat és tervszállítási határidőket. Itt lehet nyilatkozni az esetlegesen szabadalmi bejelentés alatt álló munkarészekről is.

12 A pályaművek munkarészeit, a látványtervek és a műleírás kivételével, csak fekete-fehér technikával lehet elkészíteni. A kiírásban foglaltakon túl további munkarészeket nem lehet benyújtani, esetleges makett-fotókat, magyarázó ábrákat, stb. a műleírás részeként lehet bemutatni. A tervlapok egy sorozatát 70x90 cm-es lemezre kasírozva kell benyújtani. A szakértői bírálatok segítésére további két, hajtogatott, esetleg legfeljebb A3-as formátumra kicsinyített vagy hajtogatott és fűzött sorozatot kell benyújtani az alaprajzokból, metszetekből és homlokzatokból. Hasonlóképpen a műleírásból is három példányt szükséges benyújtani, melyből két példány lehet az első példánytól eltérő, fekete-fehér kidolgozású. A pályaművek a tervpályázati kiíráshoz csatolt címzéslap felhasználásával kizárólag postai úton nyújthatók be, a kiírásban korábban már ismertetett módon. 23 l) Az eredményhirdetés helyére és időpontjára vonatkozó információk A bíráló bizottság a pályázatot legkésőbb február 09-ig elbírálja, és a tervpályázat eredményét február 13-án 10:30-kor a győri Városháza dísztermében kihirdeti. A kiíró, vagy az általa felkért szervezet (pl. MÉK) a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan később meghatározott időpontban is bemutatja. A tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket és a pályázati kiírást kiváltókat a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíteni fogja. m) A szabadalmi bejelentés alatt álló munkarészek megjelölésének módja A tervlapokon vagy a műszaki leírásban közvetlen megjelölés vagy más utalás nem megengedett, erre csak a szerzői, stb. adatok közlésére kiadott, zártan benyújtandó borítékban elhelyezhető leírásban van mód. Itt egy külön lapon, korlátozott terjedelemben, összefoglaló ismertetést/tájékoztatást lehet adni a pályázatban felhasznált, szabadalmi bejelentés alatt álló megoldásokról is. n) A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadásának módja A díjazásban, illetve megvételben nem részesített pályaműveket a kiíró a nyilvános eredményhirdetéstől számított harminc napig köteles megőrizni. E pályaművekezidő alatt a kiírás átvételének helyén a postai feladóvevény bemutatása ellenében átvehetők. A határidő elteltével át nem vett pályaműveket a kiíró megsemmisíti. 24 o) A megbízásra vonatkozó feltételek (5) (12) 25 tervezési versenypályázat esetén 4. (5) Tervezési versenypályázat kiírójának a megbízásra vonatkozó feltételeket a tervpályázat kiírásában meg kell határoznia.

13 A bírálóbizottság által eredményesnek nyilvánított tervezői versenypályázat esetén a megbízás kizárólag a kiírásban meghatározott vállalási feltételekkel, a zárójelentés szakmai ajánlásait figyelembe véve adható ki a pályázat nyertese számára. 26 A Kiírónak a továbbtervezéssel megbízandó nyertessel szemben a további tervfázisokra vonatkozóan megfogalmazott határidő- és az egyes tervezési fázisokhoz kapcsolódó fő tartalmi elvárásait, továbbá az építészkamarai díjszámítási szabályzat alapján kalkulált, előzetesen figyelembe veendő tervezési díj-előirányzatot a Részletes program -hoz kapcsolódó d jelű melléklet ismerteti. A Győr, 150 férőhelyes idősek otthona c.tervpályázat részletes programja a) A tervpályázati feladat részletes leírása A Győr MJ Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociálpolitikai Irodája (Páternoszter Piroska irodavezető) által összeállított helyzetelemző, a fejlesztést indokló tanulmány, s az ennek alapján megfogalmazott Szakmai Program Győr Megyei Jogú Város meghatározó szerepet tölt be a szociális ellátások területén. Különösen igaz ez a tartós bentlakást nyújtó intézményi ellátottság és az erre az ellátásra vonatkozó szükséglet területén. Jelenleg egy 234 férőhelyes idősek elhelyezését nyújtó szociális otthon működését biztosítja a város. I. Ellátási mutatók: 1. Az ellátási körzetben működő szociális ellátó rendszer rövid bemutatása: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az alább felsorolt szociális szolgáltatásokat biztosítja intézményhálózatán keresztül. A hatályos szabályozás értelmében a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátás keretében biztosítja a napi egyszeri meleg étkezést a szociálisan rászorultaknak. A Területi Gondozószolgálat 7 gondozási központja évben átlagosan 1100 fő szociális étkeztetéséről gondoskodott. A Népkonyhán naponta 70 fő hajléktalan személy étkezik. Saját lakóhelyükön, az önálló életvitel fenntartását segítő gondoskodás a házi segítségnyújtás. Az alapellátás e formája személyre szabottan nyújt segítséget az ellátásban részesülő fizikai, mentális és szociális szükségleteiben, életkorának, élethelyzetének és egészségügyi állapotának megfelelően. A 7 gondozási központ évben házi segítségnyújtásban átlagosan 550 főt részesített. A törvény által meghatározott szociális alapellátási forma a családsegítés. Az ellátási területünkön 4 családsegítő központ látja el a szociális és mentálhigiénés jellegű tevékenységet (6)

14 Segíti a családok és egyének érdekeinek érvényesítését, egyéni és személyes konfliktusok kezelését. Támogatja az egyént abban, hogy a benne rejlő erőket mozgósítsa annak érdekében, hogy alkalmassá váljon saját problémái megoldására évben a családsegítő központokhoz 3791 kliens fordult segítségért, ebből 1133 kliens ebben az évben járt itt először. A személyes gondoskodás körében szakosított ellátási forma keretében, mint nappali ellátást nyújtó intézmény működik a 13 idősek klubja a város területén. A klubok által biztosított szolgáltatásokat azok az időskorú emberek veszik igénybe, akik saját otthonukban élnek, önmagukat részben önállóan képesek ellátni évben átlagosan 330 fő vette igénybe a klub szolgáltatásait. A fogyatékosok nappali ellátása egyrészt ellátási szerződés alapján a Máltai Szeretetszolgálat keretén belül történik, ahol 10 fő halmozottan fogyatékos ellátásáról gondoskodnak. A civil szervezet saját kezdeményezéseként biztosít nappali ellátásra lehetőséget a mozgáskorlátozottak napközi otthonában. Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában 30 fő értelmi fogyatékos számára nappali ellátást nyújtunk. Győr város ellátási területén 60 férőhellyel a nappali melegedő nyújt lehetőséget a hajléktalan személyek nappali tartózkodására. Az utcai gondozószolgálat gondoskodik a közterületen tartózkodó hajléktalanok szükség szerinti segítéséről. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményként folyamatos ápolást, gondozást biztosít az Idősek Gondozóháza. A szolgáltatást olyan idős korú személyek veszik igénybe, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban átmenetileg nem képesek gondoskodni. A Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye és Átmeneti Szállása 180 férőhellyel működik 6 telephelyen. A szolgáltatás biztosítja a hajléktalan személyek éjszakai pihenését, illetve időleges tartózkodását. Az Önkormányzat 234 férőhelyes idős korúak ápolást, gondozást nyújtó intézményét, 40 férőhelyes hajléktalanok otthonát és 50 férőhelyes hajléktalanok rehabilitációs intézményét működtet. 2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények: Egyesített Szociális Intézmény: Területi Gondozószolgálat: -Gondozási Központok (étkeztetés, házi segítségnyújtás) -Idősek Klubjai (13 telephelyen, 365 férőhely) Végleges működési engedéllyel rendelkezik. A jogszabályban előírt tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. -Időskorúak Gondozóháza (1 telephely, 20 fő) Ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. A jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítottak, a szakmai munkakörben foglalkoztatottak létszáma és képesítése az előírásnak megfelelő, a működési engedély felülvizsgálat alatt van.

15 -Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (1 telephely, 30 férőhely) Végleges működési engedéllyel rendelkezik. Tárgyi és személyi feltételek a jogszabályi előírásnak megfelelnek. Idősek Otthona (4 telephely, 234 férőhely, melyből egy telephelyen 28 férőhellyel az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést biztosítunk.) Mind a 4 telephely végleges működési engedéllyel rendelkezik. A tárgyi feltételek a jogszabályban előírtaknak megfelelnek. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat: -Népkonyha (70 adagos) Végleges működési engedéllyel rendelkezik. A tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. -Nappali Melegedő (1 telephely, 60 férőhely) Végleges működési engedéllyel rendelkezik. A tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. -Hajléktalanok Átmeneti Szállása (6 telephely, 180 férőhely) Ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. A tárgyi feltételek megfelelőek, a létszám és a szakképzettségi előírásoknak nem tudtunk megfelelni. -Hajléktalanok Rehabilitációs Otthona (1 telephely, 50 férőhely) Ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. A tárgyi feltételek megfelelőek, a létszám és szakképzettségi előírásoknak nem tudtunk megfelelni. -Hajléktalanok Otthona (1 telephely, 40 férőhely) Ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. A tárgyi feltételek megfelelőek, a létszám és a szakképzettségi előírásoknak nem tudunk megfelelni. Családsegítő Szolgálat: -Családsegítő Központok ( 4 telephely) Végleges működési engedéllyel rendelkezik. Tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. A Családsegítő Szolgálat regionális módszertani feladatokat lát el. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Győri Területi Központjával kötött ellátás szerződés alapján Halmozottan Fogyatékosok Napközi Otthona ( 1 telephely, 10 fő) Végleges működési engedéllyel rendelkezik. Tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. 3. Az ellátási körzetben működő nem állami fenntartású személyes gondoskodást nyújtó intézmények: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Győri Területi Központja Fogyatékosok Napközi Otthona (30 fő, végleges működési engedély) Győr Egyházmegye -Idősek Klubja (30 férőhely, végleges működési engedély)

16 -Idősek Otthona (20 férőhely, végleges működési engedély) Szent Angéla Szociális Otthon (20 férőhely, végleges működési engedély) Szent Anna Otthon (290 férőhely, 50 férőhelyes rész1egre végleges, a többire ideiglenes működési engedély) Evangélikus Szeretetház (110 férőhely, ideiglenes működési engedély) Nyugdíjas Otthon- Győrújbarát (40 férőhely, végleges működési engedély) Szent Márton Otthon - Pannonhalma (65 férőhely, ideiglenes működési engedély) Idősek Otthona - Écs (25 férőhely, végleges működési engedély) Gondviselés Háza Idősek Otthona - Bakonyszentlászló (25 férőhely, ideiglenes működési engedély) A fent felsorolt nem állami fenntartású intézmények átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést biztosítanak, így a férőhely elfoglalásakor egyszeri hozzájárulást kémek. 4. Az ellátási körzetben működő önkormányzati fenntartású személyes gondoskodást nyújtó intézmények: Nyúl - Idősek Klubja (20 fő; végleges működési engedély) Győrszemere - Idősek Klubja (25 fő, végleges működési engedély) Tét - Idősek Klubja (25 fő), Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás (végleges működési engedély) Pannonhalma - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás (végleges működési engedély) Tényő - Idősek Klubja (20 fő, végleges működési engedély) Gyömöre - Idősek Klubja (10 fő, ideiglenes működési engedély) Bakonypéterd - Falugondnoki Szolgálat (végleges működési engedély) II. A beruházás szakmai programja

17 1. A tervezett tartós bentlakást nyújtó idősek otthona iránti igény évek óta jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló férőhelyek számát. Az elmúlt öt évben a következőképpen alakult az igények és a várakozók száma. 1998: 170 fő 1999: 268 fő 2000: 214 fő 2001: 235 fő 2002: 218 fő /Ebben az évben megnyitottunk egy 44 férőhelyes új telephelyet/ Győr városában évek óta folyamatosan monitorozzuk a lakosság számának alakulását, az életkori megoszlásokat, az egyes célcsoportokra vonatkozó ellátási szükségleteket és igényeket. A hazai népességi adatokhoz viszonyítva megállapítható, hogy Győr lakosságszáma évekre visszamenőleg lényegesen nem változott. A természetes szaporodás és fogyás kiegyensúlyozottsága illetve a lakcímváltozás és vándorlási aktívumok figyelembevételével megállapítható, hogy hosszú távon erre a lakosságszámra kell az intézményes ellátás megtervezni. A korösszetételben megjelenő vá1tozások - egyrészről örvendetes, hogy az életkor meghosszabbodik, különösen a nők esetében, másrészről a 60 éven felüliek száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat - egyértelműen alátámasztják azt, hogy az idősek ellátása tartós kihívást jelent a szociális ágazatban. A 150 férőhely létrehozása jelentős mértékben csökkentené a várakozók számát, illetve rövidebb idő alatt tudnánk biztosítani az ellátást. A városban és környékén az elmúlt öt évben jelentős számú férőhely kialakítására került sor egyházi illetve nem állami fenntartók által, de ez az önkormányzati férőhelyekre várók számát nem csökkentette. Ennek elvégeztük az oki elemzését és arra a következtetésre jutottunk, hogy az alábbi okok miatt alakult így a státus: a nem állami otthonokban magas az egyszeri hozzájárulás összege még mindig nagyobb a bizalom az önkormányzati fenntartású otthonok iránt az emberek nem szívesen tárják fel vagyoni helyzetüket nem szívesen költöznek ki a város területéről a gondozás terén nagyobb tapasztalattal rendelkeznek az állami fenntartású intézmények. 2. A 150 férőhelyes otthonban: Az otthon minden helyisége mozgáskorlátozottak számára megközelíthető legyen, tekintettel a kerekesszékkel közlekedőkre, a kórházi betegággyal és hordággyal való mozgatásra. 100 férőhelyen az ún. hagyományos ápolást, gondozást nyújtjuk, ami a következőket jelenti:

18 Napi 24 órában biztosítjuk a folyamatos működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. A tárgyi feltételek közül kialakításra kerül az éjszakai és nappali tartózkodásra, a személyi tisztálkodásra, az étkezésre, a közösségi együttlétre, tevékenységre, mentális gondozásra, egészségügyi ellátásra, gondozási egységenként közösségi együttlétre, látogatók fogadására szolgáló helyiségcsoport: 10 db egyágyas szoba 45 db kétágyas szoba 2 szoba között vizesblokk (mosdó, zuhanyzó, WC). A berendezési tárgyak kerekesszékkel való megközelítése biztosítandó. Külön, három oldalról megközelíthető fürdetési lehetőség gondozási egységenként Teakonyha gondozási egységenként Szolgáltatásként teljes körű ellátást biztosítunk a Sztv. 67. /1/ alapján. Szükség esetén diétás étkezést biztosítunk. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: Fodrász és pedikűrös szolgáltatásainak helyben történő biztosítása Pezsgőfürdő Büfé 20 férőhelyen idősek demens részlegét biztosítjuk az alábbiak szerint: Napi 24 órában biztosítjuk a folyamatos működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 10 db kétágyas szoba 2 szoba között vizesblokk (Mosdó, zuhanyzó, WC. A berendezési tárgyak kerekesszékkel való megközelíthetősége) Külön, három oldalról megközelíthető fürdetési lehetőség Teakonyha Szolgáltatásként teljes körű ellátást biztosítunk a Sztv. 67. /1/ alapján. Szükség esetén diétás étkezést biztosítunk. Fokozott felügyelet biztosítása (kijárathoz közeli helyen elhelyezett, állandó felügyeletet biztosító nővérszoba.) Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: Fodrász és pedikűrös szolgáltatásainak helyben történő biztosítása Pezsgőfürdő Büfé 30 férőhelyen az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést biztosítunk az alábbiak szerint:

19 Napi 24 órában biztosítjuk a folyamatos működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 5 egyszemélyes lakrész, amely magában foglalja a lakószobát, a teakonyhát, 5 kétszemélyes lakrész, amely magában foglalja a lakószobát, a teakonyhát és a vizesblokkot (mosdó, zuhanyzó, WC). A berendezési tárgyak kerekesszékkel való használhatóságát biztosítani kell. 5 kétszemélyes lakószoba + vizesblokk (mosdó, zuhanyzó, WC). A berendezési tárgyak kerekesszékkel való használhatóságát biztosítani kell. 5 egyágyas szoba + vizesblokk (mosdó, zuhanyzó, WC). A berendezési tárgyak kerekesszékkel való használhatóságát biztosítani kell. A konyharész nélküli szobák estében öt szobához teakonyha kerül kialakításra kis társalgóval. A gondozás minősége is az átlagos ellátáson felüli kell, hogy legyen, ezért biztosítjuk a főétkezésben a több menü közötti választást, diétás étkezést, szükség szerint annak kiegészítését, naponkénti gyümölcsöt, rendszeres és szakszerű mozgásterápiát, gyógytornát, szakorvosi konzíliumot. Rendszeres szabadidős programszervezést és szükség szerinti kísérést. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások Fodrász és pedikűrös szolgáltatásainak helyben történő biztosítása Pezsgőfürdő Büfé 3. Győr városában a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások közül az idősek és fogyatékosok ellátása integrált szervezeti formában, az Egyesített Szociális Intézmény keretében történik. Az intézmény tevékenységi körébe tartozik: a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátási szolgáltatások étkeztetés, házi segítségnyújtás, a szakosított ellátási formák nappali ellátást nyújtó intézmények - Idősek Klubja - Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona átmeneti elhelyezést biztosító ellátás - Idősek Gondozóháza ápoló-gondozó otthoni ellátás - Idősek Otthona (4 telephelyen)

20 A tervezett beruházással megvalósuló 150 férőhelyes idősek otthonának működtetése terveink szerint az Egyesített Szociális Intézmény keretén belül történne, strukturális változást, szervezeti átalakítást nem jelentene. 4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet, az idősek otthona ellátás kivételével, az intézményvezetőhöz kell benyújtani. Az intézményvezető dönt az ellátásba vételről, annak megszüntetéséről, melyről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Az idősek otthonában történő elhelyezés megállapítására vonatkozó kérelmet a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociálpolitikai Irodájához kell benyújtani. Az ellátásra való jogosultság megállapításáról, megszüntetéséről a polgármester dönt. A beutaló határozat tartalmazza az ellátást nyújtó intézmény megjelölését, az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan idejű megjelölését), az Apáca utcai telephely esetén az egyszeri hozzájárulás összegét. Az intézményi elhelyezést megelőzően előgondozást végez az intézmény vezetője által megbízott személy. Az előgondozás célja az intézményi elhelyezést kérő helyzetének megismerése, hogy az állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása, tájékoztatás nyújtása az intézményi életre való felkészülés érdekében, az igénylő életkora, egészségi állapota, szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra, a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénylő részére az intézményben, az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új lakó fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása. Az előgondozás két szakaszban történik. Ha az ellátásra vonatkozó igény férőhely hiányában nem teljesíthető, az intézményvezető nyilvántartásba veszi az elhelyezést kérőt, melyről írásban értesíti a jogosultat, és a beérkezés sorrendjében gondoskodik az elhelyezésről. Abban az esetben, ha az ellátást kérő helyzete alapján soron kívüli elhelyezés indokolt, a soron kívüli elhelyezési sorrendről az intézmény vezetőjéből, orvosából és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda vezetőjéből vagy helyetteséből álló bizottság dönt. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az új lakóval megállapodást köt, melyet megküld az Egészségügyi és Szociálpolitikai Irodának. A megállapodás tartalmazza az ellátás időtartamát, az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, az egyszeri hozzájárulás fizetése esetén a hozzájárulás összegét, a visszafizetésre vonatkozó szabályokat, a megállapodás módosításának szabályait, az intézményi jogviszony megszűnésének módjait, a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálási módját. 5. A 150 férőhelyes szociális otthonnal, mint tervbe vett beruházással új elemet iktatunk be a már meglévő differenciált intézményrendszerbe. Alapelvünk, hogy az ellátást lehetőleg az alapellátás keretén belül nyújtsuk, de ezt meghaladóan következik a nappali, az átmeneti és végül a tartós bentlakásos megoldás. Az Egyesített Szociális Intézményen belül ez mind lehetséges, amelynek a rövid

ÖTLETPÁLYÁZAT. 5. Pályaművek kötelező munkarészei, formai követelményei

ÖTLETPÁLYÁZAT. 5. Pályaművek kötelező munkarészei, formai követelményei Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715, e-mail: mogyorod@mogyorod.hu ÖTLETPÁLYÁZAT 1. Ötletpályázat kiírója Mogyoród

Részletesebben

Építészeti Ötletpályázat

Építészeti Ötletpályázat Építészeti Ötletpályázat Sopron, Papréti Zsinagóga építészeti és hasznosítási ötletpályázata Sopron, 2013. október 28. Tartalomjegyzék Mellékletek* 1. sz. melléklet: Térképkivonat, digitális helyszínrajz

Részletesebben

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól A közbeszerzésekről

Részletesebben

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai

Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai hallgatók számára tervpályázati kiírás és tervezési szempontok Budapest Kelenvölgy 2012. május 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1.

Részletesebben

ÖTLETPÁLYÁZAT. 1. Ötletpályázat kiírója: OPAL Irodaház Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B képviseli: Brjeska Gábor ügyvezető

ÖTLETPÁLYÁZAT. 1. Ötletpályázat kiírója: OPAL Irodaház Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B képviseli: Brjeska Gábor ügyvezető ÖTLETPÁLYÁZAT 1. Ötletpályázat kiírója: OPAL Irodaház Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B képviseli: Brjeska Gábor ügyvezető +36 30 330 7271 2. Ötletpályázat lebonyolítója: OPAL Irodaház Kft., 1037

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő multifunkciós sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2015.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT

ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács és a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. "BENCE-HEGYI KILÁTÓ" megnevezéssel, nyílt, titkos, építészeti

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás

Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2066-2016:text:hu:html Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S 002-002066 Tervpályázati kiírás A tervpályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE 1 1. A pályázat kiírója, lebonyolítója Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány 1148 Budapest, Padlizsán utca 8. (Nem

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

HU-Győr: Építészeti tervpályázatok szervezése 2011/S 176-288932 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS

HU-Győr: Építészeti tervpályázatok szervezése 2011/S 176-288932 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288932-2011:text:hu:html HU-Győr: Építészeti tervpályázatok szervezése 2011/S 176-288932 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS A tervpályázati

Részletesebben

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-14/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás

Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4351-2016:text:hu:html Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S 004-004351 Tervpályázati kiírás A tervpályázati

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l. Dr. G álfi Sarolta. 2012. március 27.

305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l. Dr. G álfi Sarolta. 2012. március 27. 305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l Dr. G álfi Sarolta f ő o s z t á l y v e z e t ő - h e l y e t t e s K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ KIÍRÓ: BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. JÚLIUS

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ KIÍRÓ: BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. JÚLIUS NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ KIÍRÓ: BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. JÚLIUS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A tervpályázat kiírójának megnevezése 3.old. 1.2. A tervpályázat tárgya, célja

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások Mezei Rita Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály 2012. február 1 I. Az 1993. évi III. törvény (Szt.) szociális

Részletesebben

Magyarország-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás

Magyarország-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149999-2016:text:hu:html Magyarország-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 085-149999 Tervpályázati

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások szabályairól I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA ÉS A TERVPÁLYÁZAT KÖTELEZŐ ESETEI

305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások szabályairól I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA ÉS A TERVPÁLYÁZAT KÖTELEZŐ ESETEI Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások szabályairól A Kormány a közbeszerzésekről

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Hallgatói Ötletpályázat

Hallgatói Ötletpályázat Hallgatói Ötletpályázat pályázati kiírás Erkel Színház homlokzatának grafikai megoldására Budapest, 2014. február 12. 1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA Magyar Állami Operaház 1061 Budapest Andrássy

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Xll 50-412017. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 NYILVANOS

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások szabályairól I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA ÉS A TERVPÁLYÁZAT KÖTELEZŐ ESETEI

305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások szabályairól I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA ÉS A TERVPÁLYÁZAT KÖTELEZŐ ESETEI 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások szabályairól A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 25/2014. (VI.30.) Ör, a 15/2015.(III.26.) Ör, a 23/2015. (V.28.) Ör, a 33/2015. (X.29.) Ör., és az 5/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 9/2014. (III.27.)

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Pályázat az első világháború hódmezővásárhelyi emlékművének bővítésére: a hősök nevének megjelenítésére

Pályázat az első világháború hódmezővásárhelyi emlékművének bővítésére: a hősök nevének megjelenítésére Pályázat az első világháború hódmezővásárhelyi emlékművének bővítésére: a hősök nevének megjelenítésére Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki az első világháború centenáriuma

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 24 TANTERMES ÁLTALÁNOS ISKOLA, ZENEISKOLA 6 FOGLALKOZTATÓ TERMES ÓVODA SPORT ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 24 TANTERMES ÁLTALÁNOS ISKOLA, ZENEISKOLA 6 FOGLALKOZTATÓ TERMES ÓVODA SPORT ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 24 TANTERMES ÁLTALÁNOS ISKOLA, ZENEISKOLA 6 FOGLALKOZTATÓ TERMES ÓVODA SPORT ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSI PÁLYÁZAT Kiíró: SZIGETSZENTMIKLÓS

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

(A 2004/17/EK IRÁNYELV SZERINTI

(A 2004/17/EK IRÁNYELV SZERINTI I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. Lövőház utca 37. Város Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Schulek János műszaki igazgató musz.ig.titkarsag@fomterv.hu

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara KLUB tér falfelületének kialakítására kiírt képzőművészeti ötletpályázathoz

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara KLUB tér falfelületének kialakítására kiírt képzőművészeti ötletpályázathoz PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara KLUB tér falfelületének kialakítására kiírt képzőművészeti ötletpályázathoz Kiíró: Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara 2012. 1 1.1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA:

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

HU-Siófok: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 2010/S 54-080232 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS

HU-Siófok: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 2010/S 54-080232 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80232-2010:text:hu:html HU-Siófok: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 2010/S 54-080232 TERVPÁLYÁZATI

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület hozzájáruló nyilatkozat kiadására irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Véleményező bizottság: dr. Bimbó Mária

Részletesebben