A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület évi Közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület évi Közhasznúsági jelentése Szenna, február 5. Orbán Balázs Elnök

2 Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma: Jogi státusz: Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Pk /2005/4/I. Egyesület Adószám: Székhely: Számlavezető pénzintézetének neve, címe: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) Számlaszáma: Honlap címe: Képviseletre jogosult neve: Orbán Balázs Képviseletre jogosult címe: 7524 Kiskorpád, Petőfi Sándor utca 1. Telefonszám: / cím: Oldalszám: 2 / 13

3 1. Számviteli beszámoló KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ (KÖZHASZNÚ) EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Év (adatok ezer forintban) az adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 6 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE 13 II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17 E. Tartalékok F. Céltartalékok G. Kötelezettségek ( sorok) II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Kelt: Szenna, február 5. Orbán Balázs A társadalmi szervezet vezetője Oldalszám: 3 / 13

4 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ (KÖZHASZNÚ) SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Év (adatok ezer forintban) az adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ( ) Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstől 5. c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 12. C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 27. F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(B-E) H. ADÓFIZETÉS KÖTELEZETTSÉG 30. I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁS EREDMÉNYE (G-H) I. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNYE (A-D) Kelt: Szenna, február 5. Orbán Balázs A társadalmi szervezet vezetője Oldalszám: 4 / 13

5 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Év (adatok ezer forintban) Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület az adatok E Ft-ban Sorszám megnevezése A tétel Tárgyév a b e 1. A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség ebből: - megbízási díjak 4. - tiszteletdíjak Kelt: Szenna, február Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 0 Orbán Balázs A társadalmi szervezet vezetője Oldalszám: 5 / 13

6 2. Költségvetési támogatás felhasználása évi költségvetési támogatások felhasználása A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület június május 31. időszakban felmerülő működési költségeinek fedezetére a Nemzeti Civil Alapprogram keretében összesen Ft támogatást kapott, mely kettő ( Ft és Ft) részletben került kiutalásra. A Ft támogatásból évben Ft, évben pedig Ft került felhasználásra az Egyesület működése során felmerülő következő költség típusokra: posta, nyomtatvány, telefon, bank, kiküldetés, dolgozók béren kívüli juttatása, könyvelés, közjegyzői, illetve földhivatali díjak. Az Egyesület a beszámolási időszakban a június május 31. időszakban felmerülő működési költségeinek támogatására a Nemzeti Civil Alapprogram keretében Ft támogatásban részesült. A támogatásból évben Ft került felhasználásra, melyből az alábbi felmerült működési költség típusok kerültek finanszírozásra: Irodabérleti díj, posta, nyomtatvány, telefon, bank, kiküldetés, dolgozók béren kívüli juttatása, tárgyi eszköz beszerzés, könyvelés. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásának eredményeként az Egyesület a évben felmerülő működési költségeinek fedezésére Ft támogatásban részesült. A támogatás évben teljes körűen felhasználásra került, melyből az Egyesület közhasznú működése során felmerülő iroda bérleti díjak, alkalmazotti telefonfeltöltő kártya díjak, postaköltségek, 1 fő munkavállaló decemberi munkabére és járulékai, 1 fő munkavállaló 5 havi meleg étkezési utalványának és adójának díja, az egyesület honlap fejlesztésének 6 havi díja, valamint Felügyelő Bizottsági ülés és Taggyűlés terembérleti, illetve étkezési költségei kerültek fedezésre. Az Egyesület az NCA Civil szervezetek marketing, kommunikációs és PR tevékenységeinek támogatása keretében Ft támogatást kapott, mely évben teljes mértékben felhasználásra került, egyedi póló és sapka beszerzéséhez, újsághirdetésekhez, kommunikációs terv elkészítéséhez, nyomtatványok, telefonkártyák, postaköltségek finanszírozásához, továbbá egy lamináló gép megvásárlásához I. félévében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Izzócsere program keretében az Egyesület Ft és Ft támogatásban részesült 2 db pályázat keretében. A Fiatalok Lendületben program keretében a Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesületnek összesen euro támogatás került megítélésre, melynek 80 % -át, Ft-ot a támogató ben kiutalta a szervezet számára, a fennmaradó összeg évben kerül jóváírásra az elszámolás elfogadását követően. A projekt keretében év közötti fiatalok számára 4 modulból (EU, számítástechnika, Környezeti nevelés, Témamenedzselés) álló ingyenes oktatás került megvalósításra. A program mind hatékonyabb népszerűsítése érdekében különböző marketing elemek beszerzésére, újsághirdetések megjelenésére, workshop megtartására, valamint honlap fejlesztésére is sor került. A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Szennai székhelyének évben történő felújítási beruházása keretében tárgyévben összesen Ft támogatásban részesült. A kapott támogatás a teljes beruházási összeg 60 %-ára nyújtott fedezetet. A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma a határokon átnyúló civil kapcsolatok fejlesztése program keretében az Egyesület Ft támogatást kapott, mely a évben teljes összegben Oldalszám: 6 / 13

7 kifizetésre és felhasználásra került. A szakmai tanulmányút során az Egyesület tagjai és önkéntesei 7 napot töltöttek az ukrajnai Visk településen és környékén, szoros együttműködési kapcsolatot kialakítva a helyi Zöld Falusi Turizmus Szövetséggel. A Nemzeti Civil Alapprogram Új kezdeményezés a társadalmi szerepvállalás erősítése érdekében program keretében az Egyesület Ft támogatást kapott, mely évben teljes mértékben felhasználásra került. A projekt keretében a rászoruló lakosság számára történő háztartási, fűnyírási szolgáltatásnyújtás, a kapcsolódó eszközbeszerzés, valamint 1 fő munkavállaló 2,5 hónapos bértámogatása valósult meg. A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület a Nemzeti Civil Alapprogram keretében Elektronikus vidékfejlesztési sajtótermék kiadásához Ft támogatásban részesült. A évben 1 alkalommal, a évben pedig 3 alkalommal megjelenő kiadványhoz kapcsolódóan az Egyesület évben Ft tárgyi eszközbeszerzést valósított meg félévében a Vidékfejlesztési Minisztérium ZBR Energiatakarékos Izzócsere Alprogram során 3 szerződés keretében összesen Ft-tal támogatta az Egyesület projektjeit. A teljes összeg évi felhasználással szemben a minisztérium teljes támogatás 90 %-át, Ft-ot utalt ki tárgyévben az Egyesület számára, a maradék 10 % összeg évben kerül jóváírásra. Az Egyesület Kéthelyi irodaépületének kialakításához elnyert pályázati támogatásból a projekt előkészületi feladatainak elvégzésére évben Ft hívott le. A támogatás a felmerült költségekre 89,63 %-ban biztosított fedezetet. Az Egyesület évben SZJA 1% felajánlásokból Ft támogatást kapott, ebből Ft működési célra és Ft cél szerinti tevékenységhez került felhasználásra. A szervezet évben Ft szja 1 % felajánlást kapott, melyből évben Ft működési célra, Ft pedig cél szerinti tevékenységhez került felhasználásra. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ az Új munkahelyek a sikerért Program 3 éves keretszerződése keretében évben Ft támogatást utalt ki 1 fő munkavállaló foglalkoztatásához, mely teljes körűen felhasználásra került. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ közhasznú foglakoztatás keretében időszakra Ft támogatást utalt ki 1 fő munkavállaló foglalkoztatásához. A évben teljes körűen felhasználásra került támogatás a munkavállaló teljes bérköltségének 90 %-át fedezte. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP program keretében évben Ft támogatást biztosított 1 fő munkavállaló foglalkoztatásához, mely összeg a teljes bérköltség 80 %-ára biztosított fedezetet. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ munkatapasztalat szerzés program keretében időszakra Ft támogatást biztosított 1 fő munkavállaló foglalkoztatásához, mely összeg a teljes bérköltség 75 %-ára biztosított fedezetet. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ évi Közhasznú program keretében időszakra Ft támogatást biztosított 1 fő munkavállaló foglalkoztatásához, mely összeg a teljes bérköltség 70 %-ára biztosított fedezetet. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ évi Közhasznú program keretében időszakra Ft támogatást biztosított 1 fő Oldalszám: 7 / 13

8 munkavállaló foglalkoztatásához, mely összeg a teljes bérköltség 90 %-ára biztosított fedezetet. 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás (Táblázat formájában: Egyszerűsített beszámoló mérlege év) Az Egyesület évi összes közhasznú tevékenységének bevétele Ft volt. Ebből közhasznú célra, működésre kapott támogatás Ft, a Pályázati úton elnyert támogatás Ft, a közhasznú tevékenységből származó bevétel Ft, a tagdíjból származó bevétel Ft, egyéb bevétele pedig Ft volt. Az Egyesület évi összes ráfordításának mértéke Ft volt. Ebből anyagjellegű ráfordítás Ft, személy jellegű ráfordítás Ft, értékcsökkenési leírás Ft, egyéb ráfordítás pedig Ft volt. A év közhasznú eredménye Ft. A év közhasznú eredménye Ft. A változás mértéke: Ft azaz +357 %. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Az Egyesület évben több cél szerinti támogatást nyújtott. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatásával élelmiszeradomány formájában júliusában kg, decemberben pedig 6 101,25 kg száraz élelmiszer került szétosztásra a Kadarkúti kistérség 6, illetve decemberben 7 településén, melynek becsült értéke Ft évben egy vállalkozás felajánlása révén kg, míg a Magyar Vöröskereszt jóvoltából körülbelül 400 kg használt ruha szétosztására nyílt lehetőség. Az érték nélkül kapott ruhaadományok a rászoruló lakosság részére kiosztásra, illetve egyéb civil szervezetek részére szociális támogatás biztosítására térítésmentesen átadásra kerültek. A Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete támogatásában az Egyesület időszakban komplett szervezetfejlesztési szolgáltatások igénybevételére jogosult, melyek maximum értéke Ft. Működés és a cél szerinti programok magánszemély általi támogatása Ft. Tagdíj bevétel Ft. Külföldi szakmai tanulmányút 14 magánszemély általi támogatása összesen Ft. Oldalszám: 8 / 13

9 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás Nemzeti Civil Alapprogram működési támogatása Ft a időszakra, illetve a év támogatása vonatkozásában 2009 évben megítélt keretösszeghez további Ft támogatás került megítélésre 2010 évben ezen a jogcímen. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium működési támogatása Ft. Nemzeti Civil Alapprogram Civil szervezetek marketing, kommunikációs és PR tevékenységeinek támogatása Ft. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Izzócsere program keretében Ft, Ft, illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium Ft, Ft, Ft támogatási összegeket biztosított. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitas Ifjúsági Szolgálat Fiatalok Lendületben programjának támogatás euro. ÚMVP keretében Szennai székhely felújítás beruházási támogatása Ft. A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma a határokon átnyúló civil kapcsolatok fejlesztése program támogatása Ft. A Nemzeti Civil Alapprogram Új kezdeményezés a társadalmi szerepvállalás erősítése érdekében program támogatása Ft. Nemzeti Civil Alapprogram keretében Elektronikus vidékfejlesztési sajtótermék támogatása Ft. ÚMVP keretében Kéthelyi telephely kialakítás előkészületi munkálatainak támogatása Ft Az Egyesület évben SZJA 1% felajánlásokból Ft támogatást kapott. DDRMK Új munkahelyek a sikerért program támogatása Ft. DDRMK Közhasznú foglalkoztatás támogatása Ft, Ft és Ft. DDRMK TÁMOP program támogatása Ft. DDRMK munkatapasztalat szerzés támogatása Ft. Zselickisfalud Község Önkormányzat működés és közhasznú tevékenység támogatása Ft. 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Az Egyesület a vezetői számára az előző évekhez hasonlóan évben sem nyújtott bér vagy bérjellegű juttatást. Oldalszám: 9 / 13

10 7. A tevékenység bemutatása A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület elsődleges célkitűzései között a Zselici tájegység és a Dél-dunántúli Régióban rendelkezésre álló társadalmi és civil szervezeti élet megerősítése, az itt élők érdekeinek megjelenítése és érvényesítése, életfeltételeinek, életminőségének javítása áll. Küldetése, hogy felkarolja a helyi társadalom esélyegyenlőségi szempontból hátrányos helyzetű tagjait, szerepet vállaljon a helyi közélet javításában, a gazdaság élénkítésében, a térségvidékfejlesztési stratégiák kialakításában. Támogatja a régióban hasonló céllal működő szervezeteket és kiemelt figyelmet fordít a roma társadalom integrációjára. A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület életében év őszén jelentős mértékű változások történtek, mind a személyi, mind pedig a szervezet által képviseltetni kívánt szemlélet tekintetében, melynek eredményeként a lendületes és törekvő, sok esetben felsőfokú végzettséggel rendelkező tagokból álló vezetőség új, aktuális, valós problémák megoldására irányuló célok megjelölésével és azok mind hatékonyabb megvalósítására irányuló szükséges változtatásokkal kezdte meg tevékenységét. A Zselic Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a fenti célok és változások szerint folytatva a évi tevékenységét, évben a következő programokat valósította meg. Az Egyesület januárban kezdte meg, hátrányos helyzetű év közötti fiatalok felzárkóztatására indított oktatási programját. A program keretében a Kadarkúti kistérségben élő15-20 főnek biztosított ingyenes képzést. A fiatalokat az ifjúságot érintő problémák megoldására, saját érdekeik érvényesítésére ösztönözték, olyan konkrét témákat dolgoztak fel, melynek eredményeként, egy civil szervezet tagjaként, további fiatalok segítése érdekében, a szerveződést önfenntartó módon képesek működtetni, programokat generálni. A program 4 fő modulja: Pályázatírás/projektmenedzsment, Uniós ismeretek, Környezeti nevelés, Informatika. Az oktatásokra Szenna és Patca településen került sor, a program során pedig összesen 1080 óra ingyenes képzés valósult meg. A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával március és december hónapokban energiatakarékos programot valósított meg átfogóan 8 településen. Az Egyesület I. félévében a Nemzeti Civil Alapprogram keretében saját arculati kézikönyvet készítettet, melynek alapján több kommunikációs termék is beszerzésre került. Ennek megfelelően a mind hatékonyabb kommunikáció biztosítása érdekében db egyedi tervezésű, az Egyesület logója és nevével ellátott póló és sapka, valamint 1 db azonos tartalmú molinó került beszerzésre. Szintén a program keretében került sor az Egyesület tevékenységét bemutató, népszerűsítő cikkek Somogyi Hírlapban 3 alkalommal történő megjelenése. A projekt eredményeként biztosítottá vált az Egyesület egységes arculati megjelenése az egyes rendezvényeken. A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület július hónapban a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet támogatásával Kiskorpád, Gige, Patca, Oldalszám: 10 / 13

11 Szilvásszentmárton, Zselickisfalud és Szenna település rászorultjai közt összesen kg tartós élelmiszert osztott szét. A program az érintett települések Önkormányzatainak, illetve Szenna esetében a Zselici Mezőgazdasági Zrt. ingyenes terembiztosítási együttműködésével valósult meg. A programmal párhuzamosan az érintett településeken a Magyar Vöröskereszt, valamint magánszemélyek és vállalkozók felajánlásának eredményeként használt ruha adományozására is sor került nyarán megtörtént az Egyesület Szennai telephelyének fejlesztési beruházása, melynek keretében hőszigetelési és kerítésépítési munkálatok kerültek elvégzésre. A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010 augusztusában a Nemzeti Civil Alapprogram határokon átnyúló magyar-magyar együttműködés és civil kapcsolatok támogatása keretében a kárpátaljai (Ukrajna) Visk településre látogatott fiatal tagjaival és önkénteseivel. A program által betekintést nyertek a határon túli együttműködő partner által elvégzett munka elméleti és gyakorlati megvalósításába. A program keretében felállításra került egy köztéri szobor, amit az Egyesület fiataljai adományoztak az együttműködő partnernek. Az egyesület 2010 szeptemberében a Magyar Vöröskereszt, valamint magánszemélyek és vállalkozók felajánlásának eredményeként, több települést érintően ismétel használt ruhákat adományozott a rászoruló lakosság számára, továbbá más civil szervezeteknek történő ruhaadományozással közvetten is hozzájárult a térség célcsoportjának támogatásához. A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával 2010 őszén az Egyesület háztartási fűnyírási szolgáltatásnyújtást végzett a rászoruló lakosság körében 2,5 hónapon keresztül tartósan. A programot az önkéntesek, szabad munkaerő figyelembe vétele mellett az Egyesület a támogatás kimerülését követően is folytatta. A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület december hónapban a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet ismételt támogatásával Kiskorpád, Gige, Patca, Szilvásszentmárton, Zselickisfalud, Kaposszerdahely és Szenna település rászorultjai közt összesen 6 101,25 kg tartós élelmiszert osztott szét. A program az érintett települések Önkormányzatainak, illetve Szenna esetében a Zselici Mezőgazdasági Zrt., Kiskorpád esetében pedig egy magánszemély ingyenes terembiztosítási együttműködésével valósult meg. Az Egyesület a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásának keretében december hónapban több mint 2500 címzetthez jutatta el a 4 alkalommal megjelenő elektronikus vidékfejlesztési kiadvány első számát. A kiadvány célja a civil, a gazdasági és a költségvetési szervezetek vidékfejlesztési és szervezetüzemeltetési információval való ellátottságának előse3gítése. A kiadványok a következő tartalommal kerülnek felépítésre: a vidékfejlesztés aktuális információi, elérhető hazai és uniós támogatási lehetőségek, civil szerveztek részére nyújtott jogi és pénzügyi tanácsadási ötletek, térségi rendezvények és programok, Pécs Európa Kulturális Fővárosa programsorozat. A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület közhasznú tevékenysége keretében évben 5 fő munkavállalónak biztosított napi 8 órás főfoglalkozást, változó időszakú határozott idejű munkaszerződések keretében. Oldalszám: 11 / 13

12 Az Egyesület i taglétszáma 10 fő, az önkéntesek és az egyes részfeladatok ellátásában segédkezők létszáma fő körülire tehető. Az aktív tagság nagyrészt diplomás, 26 és 30 év közötti, számítástechnikai, gazdasági és projektmenedzseri ismeretekben jártas személyekből áll években ezek a tagok számos rendezvény, előadás és projekt megvalósításában vettek részt. Az Egyesület Elnöksége a tervezéssel, szervezéssel kapcsolatos tevékenységeit saját költségén végezte, az Egyesülettől ezért semmilyen költségtérítést nem kért és nem kapott. Az Egyesület saját forrásainak előteremtése korlátozott mértékű. A tagdíjból befolyt összeget a tagok létszáma, az SZJA 1% felajánlásokból befolyt összegeket pedig az általa folytatott kampány mérete korlátozza. A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület, elő kívánja mozdítani a zselici tájegységben élők érdekeinek megjelenítését és érvényesítését az őket érintő döntések kialakítása során. Az Egyesület célja hogy a Zselici Térség és Dél-dunántúli Régió fejlődéséhez az itt élők életfeltételeinek, életminőségének javításához, a vidék fejlődéséhez segítséget nyújtson. A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület illetve tagjai a helyi közösségteremtés érdekében vállalja: Felkarolja a helyi társadalom esélyegyenlőségi szempontból hátrányos helyzetű tagjait; Zselicben és a Dél-dunántúli Régióban élők érdekeinek megjelenítését; Foglalkozik a zselici térséget érintő gondokkal és azok megoldásával; Sajátos eszközeivel szerepet vállal a helyi közélet javításában, a gazdaság élénkítésében, a térség- vidékfejlesztési stratégiák kialakításában; Az idős és a fiatal generációk közötti párbeszéd érdekében tevékenykedik, a lakóhelyen maradás elősegítése érdekében; Munkahelyek teremtését segíti elő Támogatja Zselicben és a Dél-dunántúli Régióban működő hasonló céllal működő szervezeteket; Gondoskodik az idősekről, felkarolja a szép korúakat, minden elérhető eszközzel segíti a nyugdíjasok érdekeinek az érvényesítését is. Elősegíti a nagycsaládosok érdekvédelmét, támogatását Elősegíti az időskorúak érdekvédelmét, gondozását, támogatását A lakosság egészségének megőrzése érdekében egészségfejlesztési, egészségvédelmi programokat, rendezvényeket, képzéseket szervez az egészséges életmódra nevelés érdekében. Kiemelt figyelmet fordít a lakosság mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelésére, ösztönzésére Kiemelt figyelmet fordít a roma társadalom integrációjának elősegítésére, Ügyel a Zselici térség és a Dél-dunántúli Régió tisztaságára. A térség és környéke természeti kincseinek megőrzése érdekében tevékenykedik. Kiemelt figyelmet fordít a környezeti nevelés előmozdítására, a természeti erőforrások megőrzésére. Eszközeivel, tevékenységével támogatja az Európai unió szervezetének működésének széles körben való megismertetését. Oldalszám: 12 / 13

13 A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés kulturális tevékenység kulturális örökség megóvása műemlékvédelem természetvédelem, állatvédelem környezetvédelem gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése emberi és állampolgári jogok védelme a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott - sporttevékenység kivételével rehabilitációs foglalkoztatás munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület a célhoz kapcsolódó egyéb feladatai: Felkutatja és összegyűjti a lehetőségeket és forrásokat az Egyesület folyamatos, magas szintű tevékenységének kifejtéséhez szükséges intézmény helyének megteremtéséhez, fenntartásához, működtetéséhez. Az Egyesület céljainak megfelelő intézményeket, szervezeteket alapít. Ismeretterjesztő és szakmai előadásokat, előadássorozatokat szervez és tart. Szakmai bemutatókat, gyakorlati tapasztalatcseréket szervez. Kapcsolatokat tart fenn más hasonló célú szervezetekkel és intézményekkel. Eszméit, céljait és eredményeit a kellő fórumokon, alapeszméivel összhangban ismerteti és képviseli a magyar szellemi élet megfelelő fórumain. Kapcsolatot tart és együttműködik a magyarországi és külföldi hasonló célú csoportokkal. Módszertani kutatás, modellprogramok végzése Oktatás, képzés, tanácsadás Hírlevél, szakmai kiadványok, szórólapok, médiaanyagok készítése Modell programok megvalósítása Ösztöndíjak adományozása Díjak alapítása és megítélése a kiemelkedő munkát végzők számára Adományokat gyűjtése a cél érdekében Pályázatok kiírása Szenna, február 5. Orbán Balázs Elnök Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Oldalszám: 13 / 13

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2008-ban az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43. KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010.

Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43. KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010. Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43 Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010. ÉV 1. Számviteli beszámoló 1. Közhasznú éves beszámoló

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember JELENTÉS a fogyatékos személyek támogatásában részt vevő nonprofit szervezeteknek nyújtott nem normatív állami támogatás és ingyenes állami vagyonjuttatás felhasználásának ellenőrzéséről 1024 2010. szeptember

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben