Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait"

Átírás

1 Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely HÍRLVÉL Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület augusztus Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait július 28. napján hatályba lépett az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII.27.) VM rendelet, amelynek következtében az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérıl szóló 107/2012. (VII.20.) számú MVH közleményt módosították 124/2012. (VII.31.) számú MVH közleménnyel: módosult A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok II. fejezetének a kifizetési kérelem benyújtási helye, valamint kiegészítették Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenırzések elnevezéső IV. fejezetét. Konkrét módosuló rendelkezések: A 76/2011. (VII.29) VM rendelet alapján a postai úton benyújtott kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített, e közlemény mellékletét képzı formanyomtatványon kell benyújtani a lakóhely/székhely szerinti regionális illetékességő MVH megyei kirendeltséghez. A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján benyújtásra kerülı kifizetési kérelmek vonatkozásában a benyújtás helye az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodája. A 107/2012. (VII.20.) MVH számú közlemény Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenırzések IV. fejezete a Nem minden ügyfelet érintı egyéb kötelezettségek elnevezéső 1.5 ponttal egészült ki. Az MVH 128/2012. (VIII.06.) számú közleménye értelmében az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérıl szóló 107/2012. (VII.20.) számú MVH közlemény módosult mivel a kifizetési kérelmek elektronikus módon történı benyújtásához rendelkezésre áll a megfelelı felület az MVH honlapján (ekifizetés), s ennek következtében a kifizetési kérelmek postai mellett elektronikus úton is benyújthatóak. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII.27.) VM rendelet alapján az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jogcímek jogcímrendeleteinek július 28-án hatályba lépett módosítása értelmében megváltoztak az elsı kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó szabályok a részletezett feltételek teljesülése esetén. 1

2 A III. és IV. tengely jogcímei esetében ez az alábbiakban változott:. A falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévı azon ügyek, amelyek esetén a támogatási kérelmet december 21. napjáig nyújtották be.. A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévı azon ügyek, amelyek esetén a támogatási kérelmet december 21. napjáig nyújtották be.. A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévı azon ügyek, amelyek esetén a támogatási kérelmet január 12. napjáig nyújtották be.. A vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévı azon ügyek, amelyek esetén a támogatási kérelmet december 21. napjáig nyújtották be.. A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és mőködtetésére igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévı azon ügyek, amelyek esetén a támogatási kérelmet október 15. napjáig nyújtották be.. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévı azon ügyek, amelyek esetén a támogatási kérelmet november 16. napjáig nyújtották be.. A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévı azon ügyek, amelyek esetén a támogatási kérelmet december 21. napjáig nyújtották be. További szükséges feltétel, hogy az elsı kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidı megsértése miatt, a módosító rendelet hatályba lépésekor: a támogatáshoz való jogosultság megszüntetésének, továbbá az ügyfél a határozat jogerıre emelkedését követı három évre a as idıszakban EMVA társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó kizárásának lenne helye (a korábbi szabályozás alapján) vagy az elsı pont szerinti döntéseket az MVH meghozta, de azok még nem emelkedtek jogerıre vagy az elsı pont szerinti döntések kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban. A módosítás értelmében a fentiek teljesülése esetén az ügyfél december 31-éig nyújthatja be elsı kifizetési kérelmet, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minısül egyéb elszámolható kiadásnak. Nem sérülhet azonban az a feltétel, hogy az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétıl számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni kivéve, ha a megvalósítási idı 24 hónap, vagy annál kevesebb, mert abban az esetben az irányadó megvalósítási határidın belül kell a 80%-ban meghatározott elszámolási kötelezettséget teljesíteni. Azaz az ügyfél a támogatási határozat kézhezvételétıl számított 24 hónapon belül (amennyiben kifizetési idıszak éppen nincs nyitva, úgy legkésıbb a megelızıen nyitva álló idıszak utolsó napjáig) benyújtott kifizetési kérelmekkel (kérelemmel) köteles elszámolni a jóváhagyott elszámolható kiadásokkal, oly módon, hogy teljesítettnek akkor tekinthetı a feltétel, ha a benyújtott kifizetési kérelem (kérelmek) alapján az MVH kifizetési határozatában (határozataiban) összesen legalább ilyen arányú támogatást jóvá is hagy. 2

3 A módosítás kizárólag az elsı kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idıszakot hosszabbította meg! A határidı elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs. A rendeletmódosítással érintett ügyek esetén további hosszabbítás nem adható, még a közbeszerzés megfelelı igazolása esetén sem. Forrás: Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Új arculati elemek az EMVA-projekteknek Új arculati elemeket kell használni a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által támogatott projekteknél. Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 85/2012 (VII. 19.) közleménye, amely értelmében új arculati elemeket kell alkalmazni az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott beruházásoknál. Ezeket a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program augusztus derekán módosított Arculati Kézikönyve tartalmazza, ami a közlemény mellékleteként többek között egyesületünk honlapjáról is elérhetı. Ezt követıen augusztus 28-án módosításra került a Darányi Ignác Tervhez kapcsolódó arculati kézikönyv, kiegészítésre került a zöld szín eddig hiányzó kódjával. Készítettünk egy Word minta tábla formátumot, ami szintén megtalálható weblapunkon (ÚMVP/ÚMVP dokumentumai menüpontban). Szeptemberben folytatódik az EU Élelmiszersegély Program Az EU Élelmiszersegély Program keretében a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) szerzıdött segélyszervezetek márciusban kezdték meg a 2012-es Programhoz kapcsolódó élelmiszerek eljuttatását a rászorulók részére. Az élelmiszerosztások szeptember végén folytatódnak. Az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély Programot Magyarországon az MVH hajtja végre. Az országos program keretében az uniós forrásból közbeszerzési eljárást követıen elıállított élelmiszereket a Hivatallal szerzıdött segélyszervezetek juttatják el a magyarországi rászorultak részére. A program koordinálását végzı MVH-val szerzıdésben álló négy segélyszervezet, a Gyermekétkeztetési Alapítvány, a Katolikus Karitász, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, az EU döntése alapján tejtermékek kiosztását kezdte meg márciusban a nehéz körülmények között élı magyarországi rászorulók részére együttmőködve a települési önkormányzatokkal, illetve saját helyi tagszervezeteikkel. A program keretében azon kisnyugdíjasok és létminimum közelében élık tekinthetık rászorulóknak, akik jövedelmi viszonyai a KSH által kialakított létminimum értékek közelében vannak. Az EU-s szabályozás változása alapján a szeptemberben folytatódó osztások során gabona alapú termékek is eljutnak a rászorulók számára. A segélyszervezetek fıként tésztát, lisztet, háztartási kekszet, kristálycukrot, UHT tejet és kakaót osztanak ki. 3

4 Ezen termékek nem igényelnek hőtést, több hónapig is eltarthatóak, így a felhasználásuk kedvezı a nehéz helyzetben élık számára. Az élelmiszereket elıállító vállalkozásokat az MVH közbeszerzés útján választotta ki a tavaszi és az ıszi osztásokhoz is külön eljárás keretében, amelyekben az alkalmassági feltételeket a részvételi felhívások tartalmazták. Az MVH a jelentkezı cégekkel szemben a közbeszerzési eljárásoknál szokásos feltételeken kívüli nem állított fel speciális elvárásokat, ezért a mikro-, kis és középvállalkozások számára is lehetıség nyílt a jelentkezésre, amelyet így több mint 20 cég nyújtott be. A csomagoláson azonban fel kell tüntetni az Európai Uniós támogatás feliratot, valamint az élelmiszereket meghatározott ütemben kell beszállítani a segélyszervezetek raktáraiba. Az MVH szigorú laboratóriumi minıségi ellenırzések keretében vizsgálja a termékeket. Az ıszi osztásokat követıen a program a III. fordulójában, decemberben elkezdıdı, karácsony elıtti és januárra is átnyúló osztásokkal zárul, a kapcsolódó közbeszerzési eljárás jelenleg is folyamatban van. A évben kiosztásra kerülı élelmiszerekért az EU döntése alapján Magyarország 9,75 millió euróval és 1806,425 tonna intervenciós sovány tejporral fizethet a közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozók részére. A tervek szerint a kiosztásra kerülı élelmiszerek mennyisége idén meghaladja a 10 ezer tonnát. Az élelmiszerek kiosztásában a programban résztvevı települések önkormányzatai is jelentıs munkát vállalnak, több mint településen közel 1 millió emberhez jutnak el az EU élelmiszeradományai. A 2006-os indulás óta jelentıs fejlesztésen keresztülment program fı célja az idén is az, hogy minél több rászorulóhoz juthasson el az Unió által finanszírozott élelmiszer. Forrás: Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Hatályba lépett az Agrárkamarai Törvény augusztus 1-jén hatályba lépett az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló évi CXXVI. törvény. Ezzel létrejöttek a feltételei annak, hogy széles tömegbázisú agrárkamarai rendszer jöjjön létre Magyarországon, amelynek legfıbb feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor egységes és hatékony képviselete, versenyképességének folyamatos erısítése. Az új törvény alapján a hazai agrártermelıi és élelmiszeripari szektor gyakorlatilag valamennyi piaci szereplıje - a gazdasági társaságoktól az ıstermelıkig kötelezıen tagjává válik a jövı év elején megtartandó országos kamarai választások révén létrejövı új agrár köztestületnek. A kb. 400 ezres várható tagsággal megalakuló új szervezet fogja felváltani a jelenlegi, kb. 10 ezres össztagságú megyei és országos agrárkamarákat. Utóbbiak a törvény szerint általános jogutódlással beolvadnak az új Agrárkamarába, annak megalakulásának pillanatában. A törvény hatályba lépését követı 30 napon belül a vidékfejlesztési miniszter 21 tagú Átmeneti Elnökséget nevez ki, amely elıkészíti és lebonyolítja a kamarai választásokat, és az új köztestület megalakulásáig jogfolytonosan átveszi a jelenlegi megyei agrárkamarák és az országos kamara irányítását. A kamarai ügyintézı szervezet az átmeneti idıszakban is zökkenımentesen mőködik, és zavartalanul teljesíti a kamarai közfeladatokat. A választások idıpontját a vidékfejlesztési miniszter tőzi ki, de a jogszabály szerint az új köztestületnek legkésıbb március 31-ig kell megalakulnia. A tagnyilvántartási rendszer felállításához a törvény elıírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek a jogszabály hatályba lépését követı 60 napon belül kötelesek bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és Ft összegő egyszeri kamarai hozzájárulást (regisztrációs díjat) tartoznak fizetni. A leendı kamarai tagok legkésıbb szeptember 30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján mőködı online regisztrációs felületen bejelentkezni, és a kamarai hozzájárulást befizetni. Forrás: 4

5 İstermelıi igazolvány egyszerőbben A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) egyszerősítette az ıstermelıi igazolványok kiváltásának feltételeit, így a közel 340 ezer ıstermelı könnyebben juthat hozzá a gazdálkodáshoz szükséges ıstermelıi igazolványhoz. A kormány elfogadta a tárca elıterjesztését. A VM intézkedéseinek köszönhetıen csökken az ügyintézési idı és az adminisztráció, egyszerre három adóévre váltható ki az ıstermelıi igazolvány és a három különbözı adóévre szóló értékesítési betétlap. Ügyintézésre ezentúl csak akkor van szükség az igazolvány teljes érvényességi ideje (3 év) alatt, ha a személyes adataikról, a gazdaságaikról, vagy a termelési adataikról jelentenek be változást. A termelıknek erre minden évben június 15-ig van lehetıségük. Jelentıs változás továbbá, hogy csupán 3 évente kell új igazolványt kérnie annak, aki tovább folytatja az ıstermelıi tevékenységét, így az ıstermelıi adatbázis a korábbihoz képest gyakrabban frissül. A gazdálkodó az ıstermelıi igazolvánnyal tudja bizonyítani, hogy mezıgazdasági ıstermelıi tevékenységet folytat, és jogosult az ennek megfelelı adózásra. Az igazolványokat továbbra is a falugazdászoknál lehet kiváltani. Az intézkedés része a Kormány Egyszerősítési Programjának illetve a Magyary Zoltán Közigazgatásfejlesztési Programnak, mely a lakossági ügyfelekre háruló adminisztratív terhek csökkentését, a jogszabályok nyelvezetének közérthetıbbé tételét célozza meg. Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Befejezıdött az aratás Befejezıdött az idei aratás, az elızetesen várt 4 millió tonna ıszi búza már a magtárakban van. A termés minısége jó, illetve kiváló. A termés mennyisége megegyezik az elızı évivel. A kedvezıtlen idıjárási körülmények miatt a tavalyinál alacsonyabb, hektáronként 3,7 tonna az idei termésátlag, a betakarítható terület viszont 100 ezer hektárral több volt ebben az évben, összesen 1,081 millió hektáron vetettek ıszi búzát. A termésátlagok között az átlagosnál nagyobb volt az eltérés az idén, Nógrád megyében például alig 2 tonnát arattak egy hektárról, míg Baranyában 5 tonnánál is többet. A betakarításnak viszont kedvezett a száraz idı, amelynek köszönhetıen gombafertızések sem jelentkeztek. A hazai élelmezéshez körülbelül 1,2 millió tonna búzára van szükség, a takarmányozás 0,9-1 millió tonnát köt le, és néhány százezer tonna a vetımagszükséglet. Az éves belföldi felhasználást jelentısen meghaladó mennyiség termett, így több mint 1 millió tonna juthat exportra. Nem lesz gond az értékesítéssel, mivel egész Európában, illetve a kontinensen kívül is a csapadékhiány rontotta a hozamot. A hazai búza legnagyobb felvevıpiaca hagyományosan Olaszország, Románia és Ausztria. A végleges adatok szerint az ıszi árpa 177 ezer hektáron 675 ezer tonnát termett az idén, a termésátlag 3,8 tonna hektáronként. A tavaszi árpa vetésterülete 102 ezer hektár volt, errıl 327 ezer tonnát takarítottak be, a termésátlag hektáronként 3,2 tonna. A kisebb területen termelt nyári gabonáknál rozs, zab, tritikálé is átlagos eredmények születtek, rozsból csaknem 82 ezer tonna, zabból 144 ezer tonna, tritikáléból 358 ezer tonna termett. Minden kalászos gabona minısége átlagon felüli. Az ıszi káposztarepcébıl a 163 ezer hektáros betakarítható területrıl 400 ezer tonna került a tárolókba, ez 28 százalékkal elmarad az elmúlt öt év átlagától. A gyenge eredményt az ıszi vetési idıszakban jelentkezı szárazság okozta, amely csaknem 100 ezer hektárral csökkentette a betakarítható termést. Forrás: MTI 5

6 A vidéki gazdaságfejlesztést ösztönzi a Vidékfejlesztési Minisztérium A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) közleményben reagált az Állami Számvevıszék (ÁSZ) jelentésére, ebben kifejtette, hogy már megtette a szükséges lépéseket a vidékfejlesztési források jobb felhasználása érdekében. A tárca hangsúlyozza: a támogatásokkal elsısorban a gazdaságfejlesztést kívánja ösztönözni, a pályázatok elbírálási idejét megfelezte, a kifizetések felgyorsultak, a programozási idıszak végére nem marad lekötetlen forrás. Az ÁSZ augusztus 9-én jelentette be a vidékfejlesztési program vizsgálatának eredményeit. A VM egyetért az ÁSZ kritikáinak jelentıs részével, amelyek a vidékfejlesztési források közötti felhasználását kifogásolták. A vizsgált idıszak túlnyomórészt az elızı kormány idejére esik. A Számvevıszék rávilágított: a vidékfejlesztési program 2009-es módosításakor jelentıs forrásátcsoportosítást történt: a gazdaságélénkítı programok helyett a vidéki települések megújítására használták fel a támogatásokat. A kormányváltás után a gazdasági válság közepette a VM gátat szabott annak, hogy a gazdaságfejlesztésre elkülönített forrásokból további összegeket vonjanak ki, és ezt szépészeti beavatkozásokra, a falukép javítására fordítsák. A minisztérium elsısorban a munkahelyteremtést és a vidéki gazdaság fellendítését támogatja. Az ÁSZ kifogásolta a pályázatok hosszadalmas elbírálását is, hiszen jelentésük szerint átlagosan 394 napig tartott a beadott kérelmek feldolgozása. A tárca ezt az idıt a felére, mindössze 5,5-6 hónapra csökkentette. Felgyorsultak a kifizetések is, az elmúlt félév alatt 20-ról 28%-ra nıtt a kifizetett támogatások aránya, míg a lekötött forrásoké 60-ról 70%-ra emelkedett. A LEADER-csoportokkal kapcsolatos kritikákat is kezelte már a minisztérium. Amellett, hogy úgy alakította át az akciócsoportokat, hogy azokhoz bárki csatlakozhasson, a költségtérítések, tiszteletdíjak, irodabérletek csökkentésével a mőködési költségeiket az indokolt mértékőre szorította vissza. A Számvevıszék bírálta azt is, hogy túl bonyolult a támogatási rendszer, az érintettek nehezen igazodnak el a változó feltételek között. A VM-ben a kormányzati egyszerősítési programok keretében (Magyary Program, Egyszerő Állam Program) módszeres munka zajlik a bonyolult eljárásrendek ésszerősítésére, könnyítésére. A minisztérium elılegfizetési lehetıséget dolgoz ki a kifizetések gyorsítása érdekében. A vidékfejlesztési tárca eddigi és folyamatban lévı intézkedései biztosítják, hogy a programozási idıszak végére ne maradjon lekötetlen forrás, a rendelkezésre álló támogatásokat a lehetı legteljesebb mértékben felhasználjuk. Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzetközi konferencia és ízek Balatonkenesén Helyi termék, Helyi érték, Helyi gazdagodás címmel tartottak vidékfejlesztési konferenciát Balatonkenesén, majd a Bakony és Balaton Gasztro Fesztiválon nemzetközi ízek várták a nagyérdemőt. Helyi termék, Helyi érték, Helyi gazdagodás címmel tartottak vidékfejlesztési konferenciát Balatonkenesén, majd a Bakony és Balaton Gasztro Fesztiválon nemzetközi ízek várták a nagyérdemőt. A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület által augusztus 17-én Balatonkenesén megrendezett szakmai konferenciára az ország minden részébıl érkeztek vidék- és közösségfejlesztı 6

7 szakemberek. A magas színvonalú gondolatébresztı elıadások mellett a kerekasztal beszélgetés alatt többen hangsúlyozták, hogy a hibákból tanulni kell, a sikerekbıl pedig erıt meríteni. A rendezvényen megjelentek az ország LEADER Helyi Akciócsoportjainak (HACS-ainak) képviselıi, helyi és térségi civilek, vállalkozók, agrárszervezetek, országgyőlési képviselık. A kormányzati szinten kijelölt megyei tervezési szint csak akkor lehet sikeres és eredményes, ha az ott készülı stratégia vidéki térségekre, vidékfejlesztésre vonatkozó részeinek összeállításában a helyi tapasztalatokkal és szakértelemmel rendelkezı, terepen dolgozó vidékfejlesztıkre építenek hangsúlyozták a résztvevık. Ennek érdekében az Európai Unióban 2014-tıl még jelentısebb szerepet kap az alulról építkezı, helyi igényeken alapuló, LEADER szemlélető stratégiai tervezés. Pergı Margit, a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöke kiemelte, a térség példát kíván mutatni az ország más részeinek, de szívesen tanulnak a külföldi és magyar programoktól, hiszen együtt sokkal erısebbek. Gyenge Katalin, a helyi termék program vezetıje a vidék önellátó és megtartó erejének fontosságára, a minıség elsıdlegességére hívta fel a figyelmet. A konferencia helyi vidékfejlesztési stratégia megvalósítását bemutató tematikus részében a helyi termékeké, a helyi termékek piacra juttatásának lehetıségeié és a marketingé volt a fı szerep. A Széchenyi parkban felállított rendezvénysátorban zajló esemény interaktív módon adott lehetıséget arra, hogy az elmélet mellett a gyakorlatban is megtapasztalhassák a résztvevık, és természetesen a parkba ellátogató közönség, miért fontos, hogy a helyi értékekre, a helyi termékekre támaszkodjunk. A programsorozat részeként megnyílt a Bakony és Balaton Gasztro Fesztivál is, amely a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által kiírt pályázaton nyert támogatást. Itt bemutatkoztak a térség települései, a látogatók a sátrakat körbejárva, bebarangolva a térkép kicsinyített másával találkozhattak. A Balaton partján emellett képviseltette magát többek között Vereb község a Velencei Tó térségébıl, a spanyol Vidék = minıség Calidad Rural marketing program, valamint a Tövishát LEADER HACS Erdélybıl, és kóstoltatták a montenegrói jellegzetes ízeket, termékeket is. A rendezı Helyi Akciócsoport települései is elhozták tipikus ételeiket, kulturális programokkal, helyi fellépıkkel gazdagították a nap programját. Készült csülök, pörkölt, káposzta, tárcsás hús, harcsa, keszeg, kenyérlángos, és nem maradhattak el a fantasztikus házi sütemények sem. Mindenki nagy örömére a közönség is kedvére kóstolhatta a finomságokat. A zsőri és a közönség szavazata alapján a LEADER vándorkupa idén a többszörös gyıztes Sólyra került. A csapat a sólyi csülökpörkölttel és a színvonalas megjelenéssel vívta ki az elismerést. A színpadon is bemutatkozó csapatok mindegyike elismerı oklevélben és ajándékban részesült. A színpadon egymást váltották az amatır csoportok, idısek és fiatalok mindenki a térség és a vidék életképességét és élni akarását szimbolizálja számunkra. A színes kulturális programot Erdélybıl és Szerbiából érkezı amatır vendégmővészek fellépése színesítette. A helyi és térségi elıadók színes programja megmutatta, milyen közösségépítı és erısítı szerepe van a kultúrának, legyen az tánc, zene, vers, néptánc, színjátszás, vagy bármilyen más produkció. Forrás: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Várhatóan októberre tolódik a Falumegújítás és fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megırzése jogcímek benyújtási határideje, mert ez idáig még nem jelent meg a pályázati felhívást tartalmazó vidékfejlesztési minisztériumi rendelet, mely legalább 30 nappal az egy hónapos benyújtási határidı megnyitása elıtt nyilvánossá válik. 7

8 Bemutatkoznak az ÚMVP-bıl sikeresen megvalósult projektek Jogcím: A vidéki örökség megırzése Pályázó: Vérteskethelyi Római Katolikus Lelkészség A fejlesztés célja: Mőemléktemplom felújítása Támogatás: ,- Ft A közel hatszáz fı lakosú Vérteskethely község Komárom-Esztergom megye és a Bakonyalja- Kisalföld kapuja akciócsoport délnyugati negyedében, a Kisbéri kistérség névadó központ településétıl öt kilométer távolságra délkeleti irányban, alacsony dombháton fekszik, déli irányból összefüggı erdıkkel határolva. A község elnevezésével kapcsolatban számos találgatás látott napvilágot. Egy 1332-bıl származó oklevél szerint Károly Róbert király keddenként megtartandó vásárra adott engedélyt a településnek, innen eredhet a Kethely elnevezés, de Kethel hun vezér is lehetett a névadó. A terület már a kora vaskor-tól lakott, késıbb megtelepedtek itt az avarok és a rómaiak is. Az erdı szélén amit Várhelynek nevez a lakosság avar kori földvár maradványai láthatók még ma is. A falut egy 1250-ben kelt oklevél említi elıször Teregen, Teryan néven. A XV. században egyházi és világi birtokosai is voltak. A XVI. században a törökök többször is elpusztították a települést, mely a XVII. század közepéig lakatlan maradt ban gróf Esterházy József tulajdonába került, majd katolikus, református és evangélikus telepesekkel lassan benépesült. Az 1840-es években Fényes Elek 810 lakosról tett említést leírásában, melyben megemlítette, hogy Kethely sertéstenyésztése a nép szorgalma között fıfigyelmet érdemel. Ebben a leírásában írt a lakosság viseleteirıl, szokásairól, szókiejtésérıl, melyeket inkább a Veszprém megyeiekhez hasonlított. Lakói ebben az idıben mezı- és erdıgazdálkodással, állattenyésztéssel foglalkoztak. A XX. század elsı felében már téglaégetı, szeszfızde és darálómalom is mőködött a településen. 8

9 1913-ban kapta a település a Vértes elıtagot. Mindhárom vallási felekezet jól felszerelt iskolával rendelkezett és 1936-ban Népkönyvtár is nyílt a faluban. A II. világháború után, az 1952-ben alakult termelıszövetkezetben találtak munkát a helybeliek. Napjainkban a helyi szövetkezet Mezıgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet néven mőködik és biztosít munkalehetıséget a község lakóinak. A lakosság nagy része az iparban dolgozik a környék településein. Az Ászár Neszmélyi Borvidék Ászári körzetéhez tartozik ban Bakonysárkány községgel körjegyzıséget hozott létre, melynek székhelye Bakonysárkány lett. A hangulatos, jó levegıjő, csendes kis község jó kikapcsolódási lehetıséget kínál az ide látogatóknak. Területérıl könnyen megközelíthetıek a környék kedvelt kirándulóhelyei, nevezetességei. A faluban, illetve a környéken tett kellemes kirándulás után, szalonnasütéssel, bográcsfızéssel összekötött pihenıt tarthatunk, a 2005-ben kialakított Várhely-parkban, kulturált környezetben, a védetté nyilvánított öreg tölgyek árnyékában. A község mőemlék temploma a XVIII. századi újjáéledés idején épült. Bár biztos forrás, dokumentum ezt nem említi, de bizonyossággal állítható, hogy az épület építése a kor építészetének kiemelkedı lépviselıje, a morvaországi származású, Magyarországon tevékenykedı Fellner Jakab nevéhez köthetı, aki 1746-tól Tatán, gróf Esterházy József országbíró birtokán dolgozott pallérként, majd a tatai uradalom építésze lett. Képesítés nélküli építész volt, aki a helyi építımesteri gyakorlatból kinıve vált sikeresen elismert, keresett szakemberré. A környék számos templomának (Császár, Nagyigmánd, Ászár) megépítése főzıdik a nevéhez dokumentáltan, és minden bizonnyal az idıben legelsı Vérteskethely temploma is között. Vérteskethely a gróf Esterházy József által 1724-ben alapított Császári plébániához tartozott. A templom torony nélkül épült barokk stílusban, felszentelésekor Mária Magdolna kegyeibe ajánlották. Tornyát késıbb Bezerédy Márton császári plébános építtette 1825-ben ben Ásztl Lajos plébános festeti ki a szentélyt, és oltárképet szerez, 1857-ben pedig orgonát csináltat. Utódja Kertész József 1883-ban a falakat és a tetıszerkezetet javíttatja ben gróf Esterházy Miklós Mór két új harangot adományoz a templomnak, ill ben a mai új fıoltár építéséhez is jelentıs összeggel járul hozzá. A római katolikus plébániatemplomon a jelen fejlesztést megelızıen 2000-ben történt jelentısen felújítás, belsı felújítási munkákat végeztek. Az oltárt nemrégiben újították fel. Állapota még elfogadatónak volt mondható, azonban rohamosan romlott, közvetlen környezete elhanyagolt volt. A beruházást megelızıen az épületrıl részletes építészeti és szerkezeti felmérés, faanyagvédelmi szakvélemény és digitális fotódokumentáció készült, melyek alapját képezték a tervezett munkáknak. A fejlesztés három részre tagolódott: 1) Külsı és belsı felújítás: a tetıszerkezet teljes és a homlokzat részleges felújítása, új cserépfedés, a vizesedések kezelése, a falazat külsı és belsı javítása, -festése, az épület szerkezeti megerısítése, ereszek-csatornák cseréje, új villámvédelem. 2) A templom környezetének rendezése: fás-zöld terület rendezett kialakítása 700 négyzetméteren, teljes akadálymentesítés, pihenıhelyek létesítése. 3) Napelemes információs/tájékoztató tábla készítése és elhelyezése az épület bejárata elıtt. A projekt a község fejlesztési elképzeléseihez szorosan illeszkedik, az épület a település központi részén található, így a faluközpont fejlesztéséhez/felújításához kötıdik, országos mőemlék épület állagmegóvását szolgálta. A falu életében központi szerepet játszó templom és környékének felújítása egyértelmően pozitív hatással jár mind társadalmilag (erısíti a helyi identitástudatot, hozzájárul a közösség életminıségének javulásához), mind közvetve gazdaságilag. 9

10 A templom megújulásával, a sokoldalú fejlesztéssel az egyházközség társadalmi, közösség-összetartó ereje tovább nı a községben. A megújult épület és környezete kiválóan alkalmas a hitéleten túl odaillı kulturális és iskolai események megrendezésére, valamint szervesen be tud kapcsolódni a Kisbéri kistérség, ill. a Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoport mőemlék-, ill. vallási turizmusába. A jövıben további szolgáltatásbıvítés megvalósítását tervezik az önkormányzattal együttmőködésben, különös tekintettel a helytörténeti győjteményük bıvítésére. A fejlesztéssel új munkahelyet is teremtettek, az új munkaerı feladata a fenntartás-gondozás. 10

11 Bemutatkoznak tagszervezeteink Név: DRAT Ipari Termelı és Kereskedelmi Kft. Székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi I. u. 44. Képviselı: Schek Barnabás és Schek Richárd ügyvezetı igazgatók Elérhetıség: 34/ A Drat Kft ben alakult, jelenleg 7 fı természetes személy a tulajdonosa. A cég történetének néhány fontosabb eseménye: 1991-ben alakultak, bérelt telephelyen, hat fıvel ben költöztek jelenlegi helyükre, ami már saját tulajdonban van ben új raktárépülettel és szociális helységgel bıvültek. Ettıl az évtıl ISO Minıségirányítási rendszer szerint végezik munkájukat ben építették új irodájukat, ahol jelenleg is szeretettel várják Tisztelt Ügyfeleiket ban újabb raktárral bıvítették kapacitásukat a félkész- és késztermékek tárolására. Fı profiljuk huzalrácsos termékek, üzlet- és raktári berendezések gyártása, mely a megalakulás óta változatlan. Termékeik közé tartoznak a bevásárló kosarak, különbözı speciális bevásárló kocsik; árutárolók, bemutató állványok; kosarak, polcok és ezek kiegészítıi; fix és gurulós konténerek, minden, aminek az alapja huzal. Termékeiket melyeknek több mint 50%-a külföldön kerül értékesítésre horganyzott, elektrosztatikusan porszórt, vagy krómozott felülettel szállítják. Vevıiknek nem standard termékpalettát kínálnak, hanem minden problémára, feladatra egyedi megoldást. Termékeik mintegy 90%-a egyedi, speciális a vevıi elvárásoknak megfelelıen kerül kialakításra és gyártásra. Megfelelı kapacitással rendelkeznek nagyobb szériák rövid határidıvel történı gyártásához, de ha partnereiknek kisebb darabszámra van szükségük, azt is elkészítik. Munkájuk alapvetıen nem projektjellegő, partnereik nagy többségével (melyek között megtalálható a legtöbb hazai és jó néhány külföldi üzletlánc, és számos gyártó is idehaza és a környezı országokban) hosszú évek óta dolgoznak együtt. Ha ki kellene emelniük néhány nagyobb projektet az elmúlt évekbıl, akkor a Drogerie Marktnak szállított ezer db konténert, a Nokiának készített 230 db bekészítı kocsit, illetve a Baumax teljes európai hálózatába szállított lamináltparketta bemutató állványokat említenék. Folyamatosan dolgoznak azon, hogy jelenlétünk külföldön (elsısorban Ausztriában és Németországban) egyre erısebb legyen, és hogy gépparkjuk és az alkalmazott technológiák bıvítésével, fejlesztésével a vevıik igényeit a lehetı legteljesebben kielégíthessék. A vállalkozás akciócsoportunkhoz ıszén nyújtott be eredményes LEADER pályázatot a Kisés középvállalkozások fejlesztése elnevezéső célterületre Ponthegesztı gép beszerzése céljából, ami ,- forint vissza nem térítendı támogatásban részesült. 11

12 12

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE az EU Élelmiszersegély programban történı részvételhez kapcsolódó tájékoztató információk a települések részére a 2008-as költségvetési

Részletesebben

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013.

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. március Alapfogalmak LEADER (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) =

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. július. Munkaszervezetünk hírei

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. július. Munkaszervezetünk hírei Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani:

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani: Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 48. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt két hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24.

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére előzetes tájékoztatás a 2012. május hó 24-i ülés 1. napirendi pontjához

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. február

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. február Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum

Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum Kimle, 2014.12.15. 12 15 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési i Alapból finanszírozott egyes

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. március

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. március Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bordány Község Polgármesterétıl T/93/2011. E l ı t e r j e s z t é s Nemzetközi Kulturális Kavalkád Bordányban címő pályázat benyújtására

Bordány Község Polgármesterétıl T/93/2011. E l ı t e r j e s z t é s Nemzetközi Kulturális Kavalkád Bordányban címő pályázat benyújtására Bordány Község Polgármesterétıl T/93/2011. E l ı t e r j e s z t é s Nemzetközi Kulturális Kavalkád Bordányban címő pályázat benyújtására Tisztelt Képviselıtestület! A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26.

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26. Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens Parád,2013 március 26. MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat 131/2008. (X. 1.)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerősített éves beszámoló eredmény-kimutatása

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. évi tevékenységérıl, eredményeirıl az 54/2011. (VI.10.) VM rendelet szerint

BESZÁMOLÓ. a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. évi tevékenységérıl, eredményeirıl az 54/2011. (VI.10.) VM rendelet szerint BESZÁMOLÓ a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. évi tevékenységérıl, eredményeirıl az 54/2011. (VI.10.) VM rendelet szerint Az akciócsoportról általánosan: A Bakonyalja-Kisalföld

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. október EGYESÜLETÜNK HÍREI

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. október EGYESÜLETÜNK HÍREI Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Postázási cím és név:

Postázási cím és név: 2009. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. május

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. május Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Pázmánd Községi Önk.

Pázmánd Községi Önk. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program januárban beadott pályázatainak elbírálása megtörtént, a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport területén a 21 beadott pályázatból 12 pályázat felelt meg a formai,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2015. (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2015. (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2015. (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

HÍRLEVÉL/2014/2 MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület nevében CÍMŰ RENDEZVÉNYÜNKRE HELYSZÍN:

HÍRLEVÉL/2014/2 MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület nevében CÍMŰ RENDEZVÉNYÜNKRE HELYSZÍN: MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület nevében 2014. MÁRCIUS 11-ÉN, KEDDEN 17.30-KOR TARTANDÓ LEADER ÜNNEP A VELENCEI-TÓNÁL, PARTNER TALÁLKOZÓ CÍMŰ RENDEZVÉNYÜNKRE

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL Mérleg Eredmény-kimutatás Közhasznú egyszerősített éves beszámoló eredmény-kimutatása

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/08. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/5

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/5 VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/5 FELFÜGGESZTÉSEK Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 292/2013. (XI.25.) számú közleménye, mely szerint a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye A 135/2008 (X. 18.), 136/2008 (X. 18.), 160/2009 (XI. 19.) és a 138/2008 (X. 18.) FVM rendeletek keretében benyújtott támogatások minimum ponthatáráról

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 5./2014(II. 6.) K Ö Z L E M É N Y E a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa LEADER tájékoztató 2011.08.19. Jogszabályi háttér 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 2007. évi XVII. Törvény 23/2007. (IV.

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. november

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. november Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetéséhez és promóciójához igénybe vehető

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. december

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. december Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Tisztelt Fıbiztos Asszony!

Tisztelt Fıbiztos Asszony! Ügyiratszám: 40119/1/2009. Mrs. Mariann Fischer Boel asszony Fıbiztos részére Mezıgazdasági Fıigazgatóság B-1049 Brüsszel Tisztelt Fıbiztos Asszony! A Kormány döntésének értelmében örömmel tájékoztatom

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - a helyi iparőzési adóról

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. augusztus MEGVÁLTOZTAK A HATÁRIDŐK AZ EMVA ALAP KÜLÖNBÖZŐ JOGCÍMEIRE VO- NATKOZÓAN: Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus

Részletesebben