Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség évi adventi tájékoztatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója"

Átírás

1 Így élünk A Soproni Református Egyházközség évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax / Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem csak szótári jelentése van (megérkezés, eljövetel), hanem életünket meghatározó tartalma is: Krisztus eljött e földre, hogy üdvösséget szerezzen nekünk. Krisztus üdvösségszerző munkájának csupán a kezdete karácsony, mivel az Jézus születésétől a mennybemeneteléig ível: az Ige testté lett, hogy váltságul halálra adja magát, így szerezve nekünk bűnbocsánatot és örök életet. A Krisztusban hívő keresztyén egyház ősi hagyománya, hogy az egyházi év alatt, amely adventtől adventig tart, lélekben bejárja az üdvösségnek ezt a gyönyörűséges útját. Advent tehát nem karácsonyvárás, hanem felkészülés az új évre, amelyet Jézus názáreti igehirdetésében így jellemzett: az Úr kedves esztendeje (Lukács 4,19). Minden év, amelyet Isten kegyelméből kapunk, legyen az bármilyen is, az Úr kedves esztendeje, mert lehetőség a Végső Kegyelemmel való találkozásra. Adventi készülődésünkben tehát még egy pillantást vetünk a mögöttünk maradó esztendőre, újra megelevenednek a letűnt napok szép vagy keserű emlékei. Az elmúlt év egyszerre volt ajándék és figyelmeztetés. Ugyanígy az lesz az előttünk álló új esztendő is. A 2008-as évszám, az újonnan megvett naptár még csalfán és hitetőn hallgat, de van Valaki, Aki úgy szól ma is, ahogy régente szólt. Ő, Jézus Krisztus az, akinek jöttétől számoljuk a múló éveket, hogy az előttünk lévőket is, ha lesznek, az Ő lépteihez igazíthassuk. Egy bizonyos: az előttünk lévő esztendő is Isten kezéből kapott áldott lehetőség, az Úr kedves esztendeje. Éljünk úgy, hogy minden pillanatában tudjuk: utunk végén az Isten teljessége vár ránk. E gondolatok jegyében kívánunk minden kedves Olvasónknak áldott karácsonyünneplést, és kegyelemben gazdag új esztendőt. Sopron, 2007 decembere Dr. Molnár Sándor főgondnok Vladár Gábor lelkipásztor

2 Napról-napra, hétről-hétre Január 9. Az év első eseménye az 1940-es évjáratú orgonánk fújtatójának felújítása volt. Január 12. Az 1943-as doni áttörés évfordulóján istentisztelettel emlékeztünk meg az áldozatokról, akiket a mai napig sok ezer magyar család gyászol. Január Az ökumenikus imahét gyülekezetünket érintő hírei: Hétfőn a kapuvári evangélikus templomban lelkipásztorunk, Vladár Gábor, a soproni evangélikus templomban pedig Henczel Szabolcs (rk.) hirdetett igét. Kedden az evangélikus templomban Filotás Julianna (ref.), szerdán a Szt. Imre templomban Vladár Gábor (ref.), csütörtökön Szt. István templomban Ments Orsolya (ev.), Lövőn ugyanezen a napon a római katolikus templomban Vladár Gábor, pénteken a református templomban Barna Máté (rk.), szombaton ugyanitt Gabnai Sándor (ev.) esperes szolgált. Református lelkészeinket fiataljaink is elkísérték. Szólót énekelt Drüszler Edit és Oláh Ilona, gitáron kísért Tóth Dániel, és verset mondott Dely Péter. Az imahét záró alkalmára ökumenikus ifjúsági istentisztelet keretében vasárnap a Szt. György templomban került sor, ahol Hegedűs Attila (ev.), Filotás Julianna (ref.) és Bindes Ferenc (rk.) lelkészek szolgáltak. Február 6. Az Uszoda utcai fogyatékosok napközi otthonának avatásán részt vett és áldást mondott Vladár Gábor. Március 5. A nők világimanapja idén az evangélikus nyugdíjasházban tartott közösségi alkalom keretében került megrendezésre. Március 8. Az évenkénti egyházmegyei látogatást Tóth András tápi lelkész és espereshelyettes végezte. Március Templomunk építését lehetővé tevő örökhagyó Végh Kálmánné sírhelyét, aki családja, a soproni Tschurl-család sírhelyén nyugszik, újabb 20 évre megváltottuk. Március 15. Nemzeti ünnepünkön a Szt. György templomban tartott ökumenikus istentiszteleten igét hirdetett Vladár Gábor. Március 24. A miskolci egyetem aulájában tartott Tiszántúli Presbiterek Konferenciáján lelkipásztorunk felkért előadóként vett részt. Április 1. Virágvasárnap tartottuk meg a hagyománnyá vált gyülekezeti konfirmandus-találkozót. Április 24. A XIX. századi első daloshegyi kórustalálkozó emlékére a Daloshegyen rendezett kórustalálkozót gyülekezetünk nevében Menkéné Pintér Magdolna egyházközségünk vallástanár-lelkésze köszöntötte. Április 26. A fertőmeggyesi (Mörbisch-i) evangélikus aszszonykör látogatta meg templomunkat Április 29. Istentiszteletünk keretében énekkarunk szolgált. Május 1. Konfirmandusaink részére Pápa városába szerveztünk kirándulást, amelyen a helyhez kötődő egyháztörténeti eseményeket ismertettük meg fiataljainkkal. Május 24. A gyülekezet főgondnoka és számos presbiter, valamint a szülők, hitoktatók jelenlétében megtartott konfirmációi vizsga a parókia kertjében előkészített szeretetvendégséggel fejeződött be. Május 27. Pünkösd vasárnapján konfirmációi fogadalmat tett: Faragó Bence, Fehér Balázs, Hettinger Erik, Kálmán Ibolya, Kiss Dávid, Kovács Krisztina, Lévai Eszter Orsolya, Lévai Judit Vanda, Major Melinda, Szalay Viktor, Szász Zsombor, Szentpéteri Ádám. Az év folyamán felnőttként konfirmáltak: Szabó Péter, Hammer László, Horváth Zoltán János. Május 28. Hagyományossá vált pünkösd hétfői kócsagvári istentiszteletünkön Filotás Julianna segédlelkész szolgált igehirdetéssel. Június A Kölnben megtartott Német Protestáns Egyházi Napok ( Kirchentag ) nevű rendezvényen egyházközségünk képviseletében Vecsey András, Vecsey Katalin és Filotás Julianna vettek részt. Június 17. Gyülekezetünk tagjai a Pozsony megyei Réte református gyülekezetét látogatták meg. Az autóbuszos kirándulás keretében Dévény várát is megtekintették. (Lásd cikkünket!) Június 20-án volt az egyetemi ifjúsági gyülekezet évadzáró öszszejövetele. Június 23. Az ajkai gyülekezet

3 küldöttsége látogatott el hozzánk autóbuszos kirándulásuk keretében. Június 24. Hittanosaink és szüleinek részvételével ünnepeltük meg a tanévzáró istentiszteletet. Július 3. A soproni neológ izraelita hitközség mártírhalált halt tudós rabbijának Pollák Miksának emléktábla avatásán Filotás Julianna segédlelkész képviselte gyülekezetünket. Július 4-6. Vladár Gábor meghívottként jelen volt a Strassbourgban megrendezett teológiai konferencián. Július 7. Az Ima Sopronért elnevezésű ökumenikus istentiszteleten, amelyet a bánfalvi kármelita templomban tartottak, Filotás Julianna segédlelkész szolgált. Július Hittanosaink részére idén Őriszentpéter-Keserűszeren szerveztünk táborozást. Az esemény vezetőinek és az őket segítő szülőknek fáradozásaikért itt is köszönetet mondunk. (Lásd a cikket!) Július 27. A teológiai tanárok pápai konferenciájának végén Sopronba látogattak. A konferencia résztvevőit gyülekezetünk látta vendégül. Augusztus 20. Az egyháztörténeti jelentőségű Eggenberg-házban tartott ökumenikus istentiszteleten Vladár Gábor szolgált. Szeptember 1. Filotás Julianna segédlelkész édesanyjának zámolyi temetésén gyülekezetünk képviseltette magát. A gyászolóknak, elsősorban pedig segédlelkészünknek ehelyütt is részvételünket és együttérzésünket nyilvánítjuk. Szeptember 8. A Szt. István templomtól a kórház kápolnáig tartó, az egyházi közösségek által rendezett életvédő zarándoklaton gyülekezetünket Filotás Julianna segédlelkész képviselte. (Lásd a cikket!) Szeptember 9. A rétei gyülekezet viszontlátogatása. Az istentiszteleten a vendégek lelkésze, Dr. Molnár János szolgált prédikációval. Szeptember 23. A Páneurópai Piknik helyéhez vezető kerékpárút felszentelésén részünkről Vladár Gábor lelkész volt jelen. Október 11. Egyházkerületünk új lelkészeit Csurgón szentelték fel. Gyülekezetünk jelenlegi és volt segédlelkészei közül Filotás Juliannát, Biró Tündét és férjét, Hodánics Péter Csabát szentelték fel. Életükre és szolgálatukra ehelyütt is Isten áldását kérjük. Október 31. Ebben az évben a reformáció emlékére tartott ökumenikus istentiszteletre templomunkban került sor. Igét hirdetett Gabnai Sándor ev. esperes. November 1. Halottainkra ezen a napon az Erdélyi Kapunál gyertyagyújtással, templomunkban istentisztelettel emlékeztünk. November 4. Vendégigehirdetőként ezen a vasárnapon Jáger Orsolya, Somogyszobon élő lelkésznő, szolgált, aki ez alkalommal testvére gyermekét is megkeresztelte. November 25. A vasárnapi istentiszteletet az ifjúsági gyülekezet égisze alatt tartottuk. Igét hirdetett egyetemi lelkészük, Hanula Gergely. Az alapigéket az Eötvös Gimnázium 10. osztályos hittanosai olvasták fel, az áhítat növeléséhez a gyülekezet kórusa, Kocsis-Holper Zoltán vezetésével járult hozzá. December 2. Ádvent első vasárnapján tartott istentiszteleten történt a konfirmandusok bemutatkozása. Igeolvasással, imádsággal, gitárral kísért ifjúsági énekekkel szolgáltak közöttünk. December 1., 8., 15. A korábbi évekhez hasonlóan az adventi szombatokon a hittanos gyermekek közös barkácsolásra és játékra gyűltek össze. December 22. Ezen a hétvégén közös gyertyagyújtással ünnepeltünk városunk Fő terén gyülekezetünk énekkarával és fiataljaival. Dávidházy István A D Ó Z Ó I N K F I G Y E L M É B E : A gyülekezet adószáma: A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066 Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány adószáma: Soproni Kálvin Kör adószáma:

4 BESZÁMOLÓ A KAPUVÁRI REFORMÁTUS LEÁNYEGYHÁZKÖZSÉG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Légy hű mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) A Kapuvári Református Leányegyházközségben 2007-ben 12 alkalommal volt istentisztelet és 4 alkalommal úrvacsoraosztás. A gyülekezetnek jelenleg 59 regisztrált tagja van, melyet évtizedekkel ezelőtt, vagy a közelmúltban betelepedett családok képezik. Az istentiszteleteket dr. Vladár Gábor soproni lelkipásztor tartotta, egy-egy alkalommal Filotás Julianna illetve Menkéné Pintér Magdolna lelkésznők helyettesítették. A kántori feladatokat rendszeresen Szalainé Márta látta el. Az alkalmakon az átlag fő vett részt, úrvacsorában is hasonló létszámban részesültek. Az egyházi év említésre méltó eseményei: Január 22-én ökumenikus istentiszteleten vettünk részt a Kapuvári Szent Anna plébánia templomában. Március 8-án Tóth András espereshelyettes a Soproni Református Egyházközségben vizitációt tartott, melyen a kapuvári leányegyházközség is képviseltette magát, és a gondnok beszámolt a gyülekezet életéről. Április 1-én a konfirmáltak soproni találkozójára került sor. Május 28-án, pünkösd hétfőn a hagyományokhoz híven Sarród-Kócsagvárban a környék szórvány reformátussága a soproniakkal közös istentiszteleten vett részt, mely alkalom után a Fertő- Hansági Nemzeti Park Fertőújlakon átadott új Bemutató Központ megtekintésére került sor. Május 31-június 7. között dr. Vladár Gábor lelkipásztor és felesége valamint dr. Ballagi Farkas szentföldi zarándokúton vettek részt. Augusztus 25-én Ballagi Áron és Fekete Katalin Bendegúz nevű fiának a keresztelésére került sor. Október 8-án és 15-én dr. Ballagi Farkas vetített képes úti beszámolót tartott a Kálvin Körben a szentföldi zarándokútról. A Soproni Kálvin Kör rendezvényein valamint a presbiteri üléseken a kapuvári gyülekezet általában képviselteti magát a gondnok, vagy valamelyik presbiter személyében. Kegyelemben gazdag, boldog ünnepeket kívánok minden egyháztagunknak, elöljáróinknak, lelkipásztorunknak, és kísérje Isten gondviselése és áldása a 2008-as Biblia Évét, hogy megtapasztalhassuk az evangéliumi ígéretet: Velünk az Isten! Áldás, békesség! Dr. Ballagi Farkas főgondnok Pünkösd hétfői ünnepi istentiszteleten a Kócsagvárban

5 Beszámoló a Fertőszentmiklósi Református Szórványközpont évi tevékenységéről Adjátok meg az Úrnak dicsőségét! Imádjátok az Urat szent ékességében! (Zsolt 29,2) A Fertőszentmiklósi Református Szórványközpont imatermében az elmúlt 11 év hagyományaihoz hűen minden hónap első és harmadik vasárnapján, valamint a nagy egyházi ünnepeken délután 15 illetve 16 órakor van istentisztelet, évi négy alkalommal pedig úrvacsoraosztás. Az istentiszteleteken átlagosan fő vesz részt, illetve úrvacsorázik. Istentiszteleteink előtt egy órával hitoktatás és a konfirmandusok felkészítése történik. Ugyanitt, a fertőszentmiklósi imateremben, havonta egyszer evangélikus istentiszteletet is tartanak. Így történt, hogy húsvét ünnepét gyülekezetünk tagjai az evangélikus testvérekkel ökumenikus istentisztelet keretében, valamint közös úrvacsoravétellel ünnepelték meg az elmúlt évben. Az igét Hegedűs Attila evangélikus lelkész hirdette, az úrvacsorát pedig Filotás Julianna református beosztott lelkésznő szolgáltatta ki közöttünk. Az istentiszteleteken rendszeresen Filotás Julianna lelkésznő hirdeti az igét, a kántori szolgálatokat pedig Tóth Béláné Márta látja el. A gazdasági ügyeinket pénztárosunk, Bieder Erika intézi. Református gyülekezetünk tagjai az idén is szép számmal vettek részt pünkösd másnapján a Sarród-Kócsagvárban tartott szabadtéri úrvacsorás istentiszteleten, valamint az azt követő kiránduláson, amelynek úti célja vendéglátóink, a Fertő- Hanság Nemzeti Park új didaktikai és turisztikai centruma volt Fertőszéplakon. Gyülekezeti tagjaink a soproni gyülekezet szervezésével a nyár elején látogatást tettek a szlovákiai Rétén, ahol a város testvérgyülekezete nagy szeretettel várt már bennünket. Az augusztus 20-i istentiszteletet követően az előző évhez hasonlóan idén is szeretetvendégséggel vártuk gyülekezetünk tagjait és a szórványban élő reformátusokat, hogy így is erősítsük kapcsolatainkat úgy gyülekezeti, mint egyéni szinten. Karácsonyi ünnepi istentiszteletünket, melyen fiataljaink és hittanos gyermekeink verses műsorral fognak szolgálni közöttünk, december 25-én délután 15 órakor tartjuk imatermünkben. Sz. Nagy Sándor gondnok ALAPÍTVÁNYUNKRÓL A Soproni Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány kuratóriuma nevében tisztelettel megköszönöm támogatóinknak, hogy ez évben is segítették alapítványunkat adójuk 1%-val. Az így kapott pénzből juttattunk református diákoknak, akik között névadónk, Maller Kálmán unokája is kedvezményezett volt. Szerény lehetőségünkhöz mérten csatlakoztunk a Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi programjához, amely a Kárpátmedencei hátrányos helyzetű tanulók segítését tűzte ki céljául. Anyagi támogatásunk a diákok számára Ft volt. Továbbá a templom orgonájának motorcseréjéhez hozzájárultunk Ft-tal. A felsorolt támogatásokat adózó testvéreink Tartozunk pedig mi, az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. 1% adófelajánlása nélkül nem tudtuk volna biztosítani, ezért kérjük, hogy a továbbiakban is segítsék alapítványunkat. A támogatásokat a számlára kérjük, a jövedelemadó 1%-át pedig a adószámra szíveskedjenek rendelni. Köszönettel: (Róm 15,1) Kámán Gáborné elnök

6 Test-Vér-Egy-Ház Karácsony előtt, mikor a múló év eseményeit rendezgetem, mérlegelem, mi az, amit érdemes megőrizni, tovább vinni az új évbe, ami kedves, szép emlék számomra, kezembe került egy csomag fénykép. Hosszan nézegettem a képeket, aztán eltettem a legszebb emlékeim közé, miközben felidéztem egy szép kirándulás eseményeit. Még a nyár elején a Soproni Református Gyülekezet kirándulást szervezett Szlovákiába, Rétére, a testvérgyülekezet meghívására. A kirándulást Hanula Gergely, a soproni ifjúsági gyülekezet lelkésze és Filotás Julianna lelkésznő és dr. Fényes Ákos, a Kálvin Kör elnöke vezette. Erre a kirándulásra is úgy indultam, mint a többi külföldi utamra, de innen sokkal gazdagabban érkeztem haza, mint a világ távoli országaiból. Réte-Boldogfa, Szlovákia magyarok lakta települése, a Kis-Kárpátok ölében simul meg szerényen, szelíd dombjaival, szőlőhegyeivel. A település hosszú, viszontagságos történelmi múltra tekint vissza. Dr. Molnár János, a település református lelkésze, jó pásztor módjára igyekszik öszszeterelni, megőrizni nyáját. Megérkezésünk után közös istentiszteleten vettünk részt, amelynek elején a réteiek fiatalokból álló kórusa köszöntött bennünket csodálatos énekekkel. Az igét Hanula Gergely egyetemi lelkész hirdette közöttünk a 133. zsoltár versei alapján, majd magunk is verssel és énekkel köszöntöttük a rétei testvéreket. Felemelő érzés volt látni, hogy tele a templom, hogy együtt vagyunk, hogy egy a hitünk és egy nyelvet beszélünk, s az, hogy testvérgyülekezet vagyunk. Az istentisztelet után közös ebéden vettünk részt, ahol olyan szeretettel fogadtak, ahogy testvérek fogadják egymást, ha már rég nem találkoztak. Igen, szeretettel, amiből olyan kevés jut a mai kor emberének. Ebéd után a nagy beszélgetések és a közös éneklés még közelebb hozta az embereket egymáshoz. Így jött el a búcsú pillanata. Elköszöntünk egymástól, de tudtuk, hogy még találkozunk, mert összetartozunk, mert együtt vagyunk erősek hitünkben, nemzetünkben. Méltóbb szavakkal nem is emlékezhetnék a rétei gyülekezetre, mint egy áldással: Isten, áldd meg a magyart, jó kedvvel, bőséggel Utunk tovább vitt Dévénybe, ahova elkísért bennünket Dr. Molnár János nagytiszteletű úr családjával együtt. Megtekintettük az ódon vár romjait, ami némán ugyan, de büszkén tekint le a Dunára, amely összeköt bennünket Európa országaival, népeivel, és elviszi üdvözletünket: Áldás, békesség! Békesség Istentől! Erős vár a mi Istenünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pap Gyöngyi A dévényi várban

7 Alkalmainkat az eddigi évekhez hasonlóan hétről-hétre, szerda esténként tartjuk 7 órától a gyülekezeti teremben. Összejövetelünk bibliakör jellegű, sok énekkel és beszélgetéssel. Témáink változóak: hol a református bibliaolvasó kalauz szerint haladunk, hol egyéb, minket aktuálisan érintő témáról szoktunk beszélgetni. Az ifit többnyire egyetemi lelkészünk, Hanula Gergely tartja, ám számos alkalmat vezetett már beosztott lelkészünk, Filotás Julika is. A nyár elején (lezárult tanév végén) a parókia udvaron grill-party -t csaptunk, ahol a leg-fiatalabbak néhány hónaposak voltak csupán. Mivel az ifin belül az elmúlt egy esztendőben több kisbaba született, idén ősztől szintén szerdánként, este 6 órától (az egyetemi istentisztelet előtt) baba-mama kör is indult. Ezeken gyermekneve-lésről, családi életről, és mindenféle, ehhez kapcsolódó témáról beszél getünk. Továbbra is nagy szeretettel várunk minden fiatalt a szerda esti bibliaóránkra! Drüszler Edit, főiskolai hallgató Mi az egyháztag kötelessége? Egyházunk Alkotmánya határozza meg a teljes jogú egyháztag kötelességeit. Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes és józan életet éljen. Az istentiszteleteken és az úrvacsorában részt vegyen, házasságkötésnél, gyermek keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerint járjon el. Gyermekeit a református vallásban neveltesse, és konfirmálásukról gondoskodjék. Az egyházi közterheket az egyházi előírásokban megszabott mértékben viselje. Az elfogadott egyházi tisztséget vagy megbízást híven betöltse.

8 Életvédő zarándoklat 2007 Hol vagy kinél keressük igaz természetünk? Manapság nagy keletje van ennek a szónak: természetes. Természetes anyagokból készült termékeket reklámoznak nekünk, természetes igényeinkről, szükségeinkről rengeteg felvilágosító cikk jelenik meg, s miközben lehetne még sorolni, hogy mi minden van, ami a természetes minősítő jelzőt megkapja, kialakul egy kép az emberben, miszerint a természetes egyenlő a jóval. Azzal, amihez jogom van, azzal, ami nélkül nem lehetek meg, azzal, amitől nem foszthatnak meg. Aztán a természetes így is lefordítható, értelmezhető: az, ami magától értetődik. S mindezen természetes vívmányaink közepette most már jól látható, mégis útvesztőbe érkeztünk. Nem hallható, alig érthető az, amit Isten igéje nekünk erről a bennünket körülvevő, bennünk lévő természetről, természetesről beszél: vagyis az, hogy megromlott. Ami jó benne, könnyen ellenkezőjévé válhat, ami rossznak tűnik, a felől sem biztos, hogy jól ítéltünk. Megítélő képességünk számára minden kétélűvé vált, semmi sem egyértelműen az, ami. Ezért különösképpen is nagy szükségünk van bizonyos szabályokra és korlátokra, jelző táblákra és sorompókra, hogy egyértelmű lehessen, mikor élhető meg jól az, ami természetes, és mikor nem. De ma erről nem lehet beszélni. S miközben az ellentábor hangosan kikiáltja a természetesség zászlaja alatt a nemi élet szabadságát lassan már kortól függetlenül, addig ugyanebben a pillanatban ugyanezt a szót tapossa sárba. Mert csak addig természetes és jó valami, amíg nem fogan meg egy új élet, mint az együttlét TER- MÉSZETES lehetséges következménye. Mert ez már bizony nem természetes, ez abnormális. Ami természetes lesz, az a nő önrendelkezési joga, vagy a szociális nyomás, vagy talán a férfi, a partner kívánsága. Hol, vagy kinél keressük igaz természetünk? Isten, mikor megalkotta a világot, s benne az életet, igent is mondott az életre. S nem csak arra, amire azt mondta, hogy jó, hanem arra, is, ami majd esetlegesen ellene szegül. Isten a teremtésben nagy kockázatot vállalt. Ettől kezdve ugyanis számolnia kellett teremtményeivel, akikre szüntelenül tekintettel kellett, s kell már lennie, s akiknek ellenállásával is számolnia kell. Mellette, a Teremtő mellett ugyanis egyértelmű, hogy a teremtmény is igényel magának egy bizonyos szabadságot és életteret. Isten pedig kész volt rá és kész rá, hogy mindkettőt megadja, s így bizonyos értelemben korlátozza önmagát. Ez az ISTENI TERMÉSZE- TESSÉG, ami szeretetéből fakad, ami teljes. Egy gyermek, egy új élet megfoganása része, folytatása, további távlata a teremtésnek. S való igaz, hogy ettől kezdve az édesanya (de beszéljünk az apákról is: az édesapa) élete is átrendeződik, bizonyos értelemben, igen, korlátozódik. S a korlát egy másik ember léte lesz. Ezt felvállalni áldozat és kockázat. Most talán e szavak hallatán megszólalhat bennünk egy kis hang: de hiszen mi itt most az élet mellett jöttünk szólni, és nem azért, hogy a nehézségekről halljunk, hogy elfogyjon a bátorságunk, és a bennünk lévő másokat bátorító lélek kioltassék. Nem is ezt kívánom elérni ezekkel a szavakkal. Sőt. Éppen arra akarok rámutatni, amiben emberi méltóságunkat megláthatjuk, amitől kiegyenesíthetjük gerincünket, és felemelhetjük tekintetünket. Mi Isten képemásaként Őt magát képviseljük ebben a világban. Olyan mandátumunk, megbízatásunk van, ami nem szégyen és nem gyalázat a számunkra: ugyanazzal a lelkülettel és akarással cselekedni és élni itt e földi életet, amellyel Ő van mifelénk. S ez a feladat csak büszkeséget jelenthet a számunkra, mert nem akárkit követünk tetteiben és indulataiban, nem akárkinek a nevében teszünk ezt vagy azt. Az Ő igaz természete az egyetlen útmutató a mi megromlott természetünkkel szemben. Önkorlátozásunk, áldozatvállalásunk gyermekeinkre mondott igenünkben ezért a legtermészetesebb, a legnagyobb dolog a világon, amihez semmi sem fogható. Ezért aki nemet sugdos a fülünkbe, az hazudik, és ki akar bennünket fosztani, meg akar bennünket lopni. Tisztünk, igaz természetünk: mégis -t, csak azért is - t mondani az életre, minden körülmények közepette, mert ebben teljesedhet ki igazán az életünk. Adja Isten, hogy mindazok, akiknek a szívében most a kétségbeesés és reménytelenség, a szégyenérzet és félelem munkál, megérezzék és felismerjék legszentebb és legszebb állapotukat, s ők is mégis -t tudjanak mondani. Ámen. Filotás Julianna beosztott lelkész

9 Őrségben Élménybeszámoló a hittanos táborról Az idei hittantábor az Őrségben, az őriszentpéteri kutatóházban került megrendezésre. Nagyon sok színes programban vehettek részt az ottlévők. Minden reggel és este áhítat, délelőtt (bibliai témájú) kreatív foglalkozások, délután leginkább fürdés volt a program. A reggeli és esti áhítatok során sokat énekeltünk, zenéltünk, nagyon jó volt a hangulat. A délelőtti foglalkozások egyegy bibliai történetet öleltek fel (például Jónás és a cet esete, melyekhez valamit mindig gyártottunk (például egy cetet :)). Ezután következett az ebéd, majd a délutáni pihenő után általában a fürdés. Egy mesterséges tóra mentünk fürödni, ami szintén nagyon jó volt. A Spagetti :) Őriszentpéter református temploma előtt nagyobbakkal többször átúsztuk a tavat, és sokat kártyáztunk a parton. A baj csak az, hogy kicsit gyorsan eltelt az az egy hét, ameddig a tábor tartott Fehér Balázs, 9. osztályos tanuló Pityerszeren ismerkedünk az Őrség jellegzetes ( szeres ) népi épületeivel

10 Ki tartja fenn az egyházközséget? Egyházközségünk vezetősége, a Presbitérium az anyagi alapokat, a bevételeket és azok felhasználását éves költségvetésben írja elő. Sokan úgy gondolják, hogy az egyházközségünk valamiféle állami támogatásból, vagy központi juttatásokból szerzi a kiadások fedezetét. Pedig ez nem így van! Csak azt tudjuk felhasználni, amit egyháztagjaink befizetnek perselypénz, egyházfenntartói járulék, vagy ahogy régen mondták egyházadó, vagy külön céladomány formájában. A perselypénz vasárnaponként ezer forint körüli, nagyünnepeken eléri az 70 ezer forintot is. Az egyházfenntartói járulék fizetésében nagyok az eltérések. Egyházkerületi elvárás a jövedelem 1 százaléka, tehát a minimálbér szerint számolva havi hatszáz forint körüli. Nem is a fizetett összeggel van gond, hiszen többen ennél lényegesen többet fizetnek, hanem azzal a sok egyháztaggal, akik évek óta nem járulnak hozzá az egyházközség kiadásaihoz. Pedig egyházközségünk kiadásai is egyre növekednek ugyanúgy, mint a háztartásokban. Ingatlanainkat is fenn kell tartani. Jelenleg folyik, egyházkerületi hitel felhasználásával, lelkészünk és jó néhány presbiter, egyháztag szorgalmas munkájával a lelkészi hivatal és lakás szükségszerű statikai megerősítése és ezzel együtt a tető szigetelése, a tetőtér beépítése. 1+1 százalék Még a évre vonatkozó adóbevallásokban változatlanul érvényesíthető a személyi jövedelemadó 1 %-ának a Református Egyház javára, illetve a másik 1 % rendelhető valamilyen közhasznú szervezet alapítvány, egyesület javára. Egyházközségünknél két ilyen közhasznú szervezet is működik: A Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány és Soproni Kálvin Kör. Mindkét szervezetnek utaltathatjuk adóforintjainkat, de hangsúlyozni kell, hogy a kettő közül választani szükséges, mert megosztani nem lehet az 1 % -ot! Kérjük, hogy a évi adóelszámolásnál se felejtkezzenek meg erről, családtagjaik, ismerőseik segítségét is kérjék, s ezt azok is megtehetik, akik már nem fizetnek jövedelemadót, pl. nyugdíjasok. Köszönjük egyháztagjainknak, hogy anyagi helyzetükhöz mérten az elmúlt évben is támogatták egyházközségünket! Dr. Molnár Sándor főgondnok A Soproni Kálvin Kör működésének 12. éve A évben nem szerveztünk nagyobb szabású kulturális megmozdulást. Ebben az évben a szokásos havi előadásaink és a minden évben megünnepelt Magyar Kultúra Napjának megünneplése tette ki programjaink zömét. Az év folyamán a Kör részéről három fő részt vett a Ma-Holnap Magyar Jóléti Alapítvány által szervezett Egyházi- és egyházközeli civil szervezetek fenntart-hatóságának fejlesztésére elneve-zésű komplex programban. A programban résztvevők képzést kaptak olyan pályázatok megírására, amellyel eséllyel vehetünk részt a Nemzeti Fejlesztési Terv II. pályázatain. Június hónapban kirándulást szerveztünk a Kör tagjai részére Szlovákiába. A kirándulás során részt vettünk a rétei testvérgyülekezetünk istentiszteletén, majd az azt követő közös ebéden. Ebéd után meglátogattuk Dévény nevezetes várát. Az év második felében, szeptember hónapban mi láttuk vendégül Sopronban a rétei református testvéreinket. A közös istentisztelet után, délután meglátogattuk vendégeinkkel a legnagyobb magyar, Széchenyi István emlékmúzeumát Nagycenken. A tavalyi évben az NCA segítségével beszerzett vetítő nagy segítséget ad előadásaink színvonalának emelésében. Több előadónk élt a lehetőséggel, és színesítette előadását vetített képekkel és diagramokkal. A vetítés technikai színvonalának további növelésére rövidesen beszerzünk egy laptopot, mellyel ki tudjuk küszöbölni azt a néhányszor előforduló kellemetlen helyzetet, amely az előadók által hozott idegen laptopok és a projektorunk öszszehangolatlanságából adódott. Erre már biztosított a forrásunk, mivel a Magyarországi Református Egyház zsinati pályázatán 150 ezer Ft-ot nyertünk eszközbeszerzésre. Egyéb költségeink fedezésére városi pályázaton 60 ezer Ft támogatást kaptunk. Előadásainkat általában a hónap első hétfőjén tartjuk a református egyházközség Maller Kálmán gyülekezeti termében. SZJA 1% felajánlásból a Kör Ft. bevételhez jutott. A felajánlásokat hálásan köszönjük, különösen azért, mert ez az összeg mintegy ötven százalékkal haladja meg a tavalyi adatot. Adományaikat továbbra is várjuk. Különösen felhívjuk tagságunk figyelmét a tagdíjfizetés fontosságára. Adószámunk:

11 Adományaikat és a tagsági díj befizetéseiket (800 Ft.) továbbra is a Pereszteg és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számú bankszámlára átutalással vagy befizetési csekken várjuk. (Befizetési csekkek a lelkészi hivatalban kérhetők.) A Kárpát-kanyartól a Cevennekig, ill. a Soproni pár-beszéd c. kiadványaink a lelkészi hivatalban beszerezhetők. A Soproni Ká lvin Ko r é vi prográmjá Január 8. Fekete György: Befele tágasabb. Január 22. Magyar Kultúra Napja. Kalász Márton: Az Írószövetség szerepe a magyar kultúra jelenében. Február 12. Dr. Amberger Erzsébet: Amit a szűrővizsgálatokról tudni kell. Március 12. Dr. Payrits Ferenc: Sopron környéki horvát kisebbség 1530-tól napjainkig. Április 29. Zenés családi istentisztelet. Közreműködött: Invocatio Musikalis. Május 7. Novák Antal: A szabadkőművességről. Június 24. Kirándulás a szlovákiai Rétére. Szeptember 14. Meister Éva színművész előadása: Kék angyal. Október 8. Dr. Ballagi Farkas: Jézus nyomában. Szentföldi zarándok út I. Október 15. Dr. Ballagi Farkas: Jézus nyomában. Szentföldi zarándokút II. November 5. Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta: Történelmi lecke. Egyházi iskolák államosítása. December 3. Szokolay Sándor: Kodály Zoltán időszerűsége a 21. században. Az elnökség (Bakó Erzsébet alelnök, Dr. Amberger Erzsébet, Dr. Szarka László, Dr. Cseke István, Dr. Úry Előd és Tóth Szabolcs) nevében köszönöm a Kör tagjainak támogatását és várom javaslataikat a református értékrendnek megfelelő témákról. Dr. Fényes Ákos elnök A év anyakönyvi adatai Eljegyezlek téged magamnak örökre (Hóseás 2,18) Házasságkötésükre Isten áldását kérték: Paál Károly Fákó Adelaida; Kovács Jakab Demeter Marth Ildikó; Sütő István Rózsa Judit; Kiss Róbert Imre Kovács Hilda; Onozó Szabolcs Pap Dorottya; Nagy Csongor Levente Máthé Erika; Geiger Attila Zsákai Gyöngyi; Berend George Alexander von Knoop Lilla Dorothea Adelheid von Puttkamer; Grünvald Zoltán Dr. Szalay Krisztina; Binzberger Viktor Zoltán Fekete Ada; David Wake Csáki Mónika; Koch Róbert Ilyés Éva; Magas Gergely Sebestyén Anna; Vörös László Mikó Bernadett Eszter; Hajdú Sándor Horváth Nóra; Dr. Monosi Csongor Dombi Kinga; Kiss László Katona Csilla Ilona; Tujmer Csaba László Erzsébet Tímea; Izbéki Gergely Oláh Éva Kitti. Megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! (Ézsaiás 43,1) Megkereszteltek: Fazakas Melinda; Fazakas Dániel; Kálmán Ibolya; Bogár Dominik; Kassai Sára; Homoki-Farkas Eszter (Balf); Árvay Mátyás Dániel (Bp.); Rónai Petra; Rózsa Judit; Sütő Julianna; Lévai Márk Zsigmond; Zsejky Kornél; Hammer László; Szabó Ákos; Szikszai Réka; Balázs Eszter; Varga Tamás Róbert; Borsetzki Marcell (Fertőendréd); Borsetzki Áron (Fertőendréd); Zsejky Boglárka; Márk Olivér; Kazareczki Ákos; Geiger Brúnó Gábor; Bart Réka Noémi(Brüsszel); Bart Sára Judit (Brüsszel); Ballagi Bendegúz (Miskolc); Herczeg Fiona; Fekete Anna Krisztina; Xeravits Kisanna Rézi (Bakonyszűcs); Pap Hunor (Nagycenk); Anka Botond (Nagycenk); Szegedi Lilla; Vörös Vivien; Szalai Levente; Bognár Balázs Bendegúz; Beck Réka Lahaina (USA); Monosi Zsombor; Toldi Balázs (Somogyszob); Buczkó Andrea Alexandra; Úry Hunor; Drén Abigél (Gyalóka); Horváth Zoltán János (Hegykő). Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. (Jel 14,13.) Elhunytak: Bíró Veronika (Balf 17); Hollósi József (Fertőrákos 73); Varga Pál (Fertőendréd 54); özv. Szabó Lászlóné sz. Jakab Zsófia (83); Kocsis Gábor (54); Zilahi József (85); Dr. Faragó Mihály (87); Lukács Béláné sz. Turzai Irén (94); Iván György (58); Tompos Györgyné sz. Sápi Róza (85); Maglódi György Andrásné sz. Danka Margit (Fertőrákos 83); özv. Pataki Gáborné sz. Kiss Julianna (Fertőrákos 86); özv. Bozsvári Istvánné sz. Nyíri Margit (Fertőszéplak 80); özv. Csenteri József (77); özv. Stippinger Nándorné sz. Laczó Ilona (67); Dr. Herpay Imre (83); Iváncsics Istvánné sz. Deák Róza (Sopronkövesd 93); özv. Holubák Imréné sz. Kovács Mária (Nagycenk 81); özv. Horváth Imréné sz. Kincs Anikó (72); Faragó András (87); Czibere Sándor (76); Vajda Péter (68); Hlovács Edéné sz. Áni Olívia (87).

12 Sokszor nem látványos dolgok ezek, mégis milyen sok minden múlik azokon a talán aprónak tűnő figyelmességeken és tetteken, amelyek gyülekezeti életünk hátterét adják. Hálás köszönetet mondunk azoknak a testvéreinknek, akik idejüket és fáradtságukat nem kímélve az elmúlt évben is gondoskodtak az úrvacsorai jegyekről, illetve friss virággal látták el az úrasztalát; a templom tavaszi nagytakarításából kivették részüket, illetve akik a templom környékét rendben tartották; a családi istentiszteletekre, szeretetvendégségekre nagy szeretettel gondoskodtak az elmaradhatatlan és elmondhatatlanul finom süteményekről; a Diakóniai Bizottságunk tavaszi és az adventi felhívására cipősdoboznyi ajándékkal, illetve pénzadománnyal segítették a gyülekezet diakóniai munkáját; vállalták, hogy autójukkal szívesen részt vesznek az autós misszióban, s így lehetővé tették az egyébként nehezebben járók istentiszteleteinken és együttléteinken való részvételét; részt vállaltak az építkezés fizikai munkálataiban; látogatják betegeinket, és jelzik felénk, ha a lelkész látogatását igénylik kórházban vagy otthon. Külön köszönet illeti pénztárosunkat, aki évek óta lelkiismeretesen és precízen vezeti könyvelésünket, presbitertestvérünket, aki a sírok gondozását látja el, azt a testvérünket, aki magára vállalta a karácsonyfaállítás gondjait, kántorunkat és karvezetőnket, valamint hitoktatóinkat szolgálatukért. Vladár Gábor lelkipásztor Szeretettel hívogatunk mindenkit gyülekezeti összejöveteleinkre: Istentisztelet: vasárnap 10 órakor Családi istentisztelet a hó utolsó vasárnapján 10 órakor Baba-mama Kör szerdán 18 órakor Ifjúsági bibliakör: szerdán 19 órakor Bibliaóra: csütörtök 17 ill. 18 órakor Énekkari próba: péntek 17 órakor Konfirmációi előkészítő: vasárnap 11 órakor Gyülekezeti hittanóra: szombat 10 órakor Fertőszentmiklós (Imaterem, Petőfi u. 62.): Istentisztelet: minden hónap 1. és 3. vasárnap ja 15 órakor Hittanóra: ugyanezeken a vasárnapokon kor Konfirmációi előkészítő a jelzett vasárnapokon 16 órakor Kapuvár (Kórházi imaterem): Istentisztelet: minden hónap 1. vasárnap ja 17 ill óra Ünnepi istentiszteleteink December 24-én Szenteste du. 5 h December 25-én Karácsony I. napja de. 10 h (úrvacsorai istentisztelet) December 26-án Karácsony II. napja de. 10 h (úrvacsorai istentisztelet) December 27-én du. 3 h idősek karácsonya (szeretetvendégség és úrvacsora) December 30-án de. 10 h vasárnapi istentisztelet December 31-én du. 5 h óévi hálaadó istentisztelet este Január 1-én de. 10 h újévi könyörgő istentisztelet

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok

Karácsonyi gondolatok ÁLDÁS BÉKESSÉG XVIII. évf. 1. sz. A Kiskunlacházi Református Egyházközség lapja 2011. december Karácsonyi gondolatok A Református Egyházközség ünnepi alkalmai és idõpontjai: 2011. december 18. 10 óra Advent

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

Ajánló. Ajánló. Kerékpárút avatás Füzesgyarmaton

Ajánló. Ajánló. Kerékpárút avatás Füzesgyarmaton Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXV. évfolyam 7. szám 2013. augusztus Ajánló mûsort adtak az idôsek Dévaványán a Margaréta Nap keretében a gyarmati Idôsek Klubja vidám mûsorral lépett fel. 2.

Részletesebben

H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY

H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY A megrepedt nádszálat nem töri el... (Mt 12,20) Köszöntő Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, az idei év második börtönmissziós

Részletesebben

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?.

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN MAROS-MEZŐSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. Napjainkban ritkán hallunk református körökben arról, hogy egyháztagjaink böjtölnének. Mégis,

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál 2. oldal 2014. december Rendhagyó kiállítás Emlékezés a Kopjafánál Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2014. december 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár december havi programja és

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja Sárospataki Református A Tiszáninneni Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LX. évf. 3. szám 2007. október A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre,

Részletesebben

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21)

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) III. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2010. június In nomine Dei MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) Orr, orr, orr, fül, fül, fül, száj, száj, száj, szív, szív, szív

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit 13. évfolyam 4. szám Ötvenhatodik szám 2008. szeptember A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit Részletek Bíró László püspök búcsúi szentbeszédéből

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Budapest, 2014

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként 2013. július augusztus xxii. évf. 7. szám Mosoly és AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE könny Július utolsó vasárnapján 28 évnyi szolgálat után köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszony

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ. 8. Városi Vigasság részletes program. Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2013. szeptember ÓCSAI KISBÍRÓ

ÓCSAI KISBÍRÓ. 8. Városi Vigasság részletes program. Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2013. szeptember ÓCSAI KISBÍRÓ Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2013. szeptember 8. Városi Vigasság részletes program forrás: M.A. 2 Önkormányzati hírek Önkormányzati hírek 3 Fogadóóra Augusztusban új bölcsődével és felújított sportpályával

Részletesebben

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába 2007. SZEPTEMBER SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel a Művelődés Házába a II. Rákóczi Ferenc szobor visszaállítására

Részletesebben