Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség évi adventi tájékoztatója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója"

Átírás

1 Így élünk A Soproni Református Egyházközség évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax / Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem csak szótári jelentése van (megérkezés, eljövetel), hanem életünket meghatározó tartalma is: Krisztus eljött e földre, hogy üdvösséget szerezzen nekünk. Krisztus üdvösségszerző munkájának csupán a kezdete karácsony, mivel az Jézus születésétől a mennybemeneteléig ível: az Ige testté lett, hogy váltságul halálra adja magát, így szerezve nekünk bűnbocsánatot és örök életet. A Krisztusban hívő keresztyén egyház ősi hagyománya, hogy az egyházi év alatt, amely adventtől adventig tart, lélekben bejárja az üdvösségnek ezt a gyönyörűséges útját. Advent tehát nem karácsonyvárás, hanem felkészülés az új évre, amelyet Jézus názáreti igehirdetésében így jellemzett: az Úr kedves esztendeje (Lukács 4,19). Minden év, amelyet Isten kegyelméből kapunk, legyen az bármilyen is, az Úr kedves esztendeje, mert lehetőség a Végső Kegyelemmel való találkozásra. Adventi készülődésünkben tehát még egy pillantást vetünk a mögöttünk maradó esztendőre, újra megelevenednek a letűnt napok szép vagy keserű emlékei. Az elmúlt év egyszerre volt ajándék és figyelmeztetés. Ugyanígy az lesz az előttünk álló új esztendő is. A 2008-as évszám, az újonnan megvett naptár még csalfán és hitetőn hallgat, de van Valaki, Aki úgy szól ma is, ahogy régente szólt. Ő, Jézus Krisztus az, akinek jöttétől számoljuk a múló éveket, hogy az előttünk lévőket is, ha lesznek, az Ő lépteihez igazíthassuk. Egy bizonyos: az előttünk lévő esztendő is Isten kezéből kapott áldott lehetőség, az Úr kedves esztendeje. Éljünk úgy, hogy minden pillanatában tudjuk: utunk végén az Isten teljessége vár ránk. E gondolatok jegyében kívánunk minden kedves Olvasónknak áldott karácsonyünneplést, és kegyelemben gazdag új esztendőt. Sopron, 2007 decembere Dr. Molnár Sándor főgondnok Vladár Gábor lelkipásztor

2 Napról-napra, hétről-hétre Január 9. Az év első eseménye az 1940-es évjáratú orgonánk fújtatójának felújítása volt. Január 12. Az 1943-as doni áttörés évfordulóján istentisztelettel emlékeztünk meg az áldozatokról, akiket a mai napig sok ezer magyar család gyászol. Január Az ökumenikus imahét gyülekezetünket érintő hírei: Hétfőn a kapuvári evangélikus templomban lelkipásztorunk, Vladár Gábor, a soproni evangélikus templomban pedig Henczel Szabolcs (rk.) hirdetett igét. Kedden az evangélikus templomban Filotás Julianna (ref.), szerdán a Szt. Imre templomban Vladár Gábor (ref.), csütörtökön Szt. István templomban Ments Orsolya (ev.), Lövőn ugyanezen a napon a római katolikus templomban Vladár Gábor, pénteken a református templomban Barna Máté (rk.), szombaton ugyanitt Gabnai Sándor (ev.) esperes szolgált. Református lelkészeinket fiataljaink is elkísérték. Szólót énekelt Drüszler Edit és Oláh Ilona, gitáron kísért Tóth Dániel, és verset mondott Dely Péter. Az imahét záró alkalmára ökumenikus ifjúsági istentisztelet keretében vasárnap a Szt. György templomban került sor, ahol Hegedűs Attila (ev.), Filotás Julianna (ref.) és Bindes Ferenc (rk.) lelkészek szolgáltak. Február 6. Az Uszoda utcai fogyatékosok napközi otthonának avatásán részt vett és áldást mondott Vladár Gábor. Március 5. A nők világimanapja idén az evangélikus nyugdíjasházban tartott közösségi alkalom keretében került megrendezésre. Március 8. Az évenkénti egyházmegyei látogatást Tóth András tápi lelkész és espereshelyettes végezte. Március Templomunk építését lehetővé tevő örökhagyó Végh Kálmánné sírhelyét, aki családja, a soproni Tschurl-család sírhelyén nyugszik, újabb 20 évre megváltottuk. Március 15. Nemzeti ünnepünkön a Szt. György templomban tartott ökumenikus istentiszteleten igét hirdetett Vladár Gábor. Március 24. A miskolci egyetem aulájában tartott Tiszántúli Presbiterek Konferenciáján lelkipásztorunk felkért előadóként vett részt. Április 1. Virágvasárnap tartottuk meg a hagyománnyá vált gyülekezeti konfirmandus-találkozót. Április 24. A XIX. századi első daloshegyi kórustalálkozó emlékére a Daloshegyen rendezett kórustalálkozót gyülekezetünk nevében Menkéné Pintér Magdolna egyházközségünk vallástanár-lelkésze köszöntötte. Április 26. A fertőmeggyesi (Mörbisch-i) evangélikus aszszonykör látogatta meg templomunkat Április 29. Istentiszteletünk keretében énekkarunk szolgált. Május 1. Konfirmandusaink részére Pápa városába szerveztünk kirándulást, amelyen a helyhez kötődő egyháztörténeti eseményeket ismertettük meg fiataljainkkal. Május 24. A gyülekezet főgondnoka és számos presbiter, valamint a szülők, hitoktatók jelenlétében megtartott konfirmációi vizsga a parókia kertjében előkészített szeretetvendégséggel fejeződött be. Május 27. Pünkösd vasárnapján konfirmációi fogadalmat tett: Faragó Bence, Fehér Balázs, Hettinger Erik, Kálmán Ibolya, Kiss Dávid, Kovács Krisztina, Lévai Eszter Orsolya, Lévai Judit Vanda, Major Melinda, Szalay Viktor, Szász Zsombor, Szentpéteri Ádám. Az év folyamán felnőttként konfirmáltak: Szabó Péter, Hammer László, Horváth Zoltán János. Május 28. Hagyományossá vált pünkösd hétfői kócsagvári istentiszteletünkön Filotás Julianna segédlelkész szolgált igehirdetéssel. Június A Kölnben megtartott Német Protestáns Egyházi Napok ( Kirchentag ) nevű rendezvényen egyházközségünk képviseletében Vecsey András, Vecsey Katalin és Filotás Julianna vettek részt. Június 17. Gyülekezetünk tagjai a Pozsony megyei Réte református gyülekezetét látogatták meg. Az autóbuszos kirándulás keretében Dévény várát is megtekintették. (Lásd cikkünket!) Június 20-án volt az egyetemi ifjúsági gyülekezet évadzáró öszszejövetele. Június 23. Az ajkai gyülekezet

3 küldöttsége látogatott el hozzánk autóbuszos kirándulásuk keretében. Június 24. Hittanosaink és szüleinek részvételével ünnepeltük meg a tanévzáró istentiszteletet. Július 3. A soproni neológ izraelita hitközség mártírhalált halt tudós rabbijának Pollák Miksának emléktábla avatásán Filotás Julianna segédlelkész képviselte gyülekezetünket. Július 4-6. Vladár Gábor meghívottként jelen volt a Strassbourgban megrendezett teológiai konferencián. Július 7. Az Ima Sopronért elnevezésű ökumenikus istentiszteleten, amelyet a bánfalvi kármelita templomban tartottak, Filotás Julianna segédlelkész szolgált. Július Hittanosaink részére idén Őriszentpéter-Keserűszeren szerveztünk táborozást. Az esemény vezetőinek és az őket segítő szülőknek fáradozásaikért itt is köszönetet mondunk. (Lásd a cikket!) Július 27. A teológiai tanárok pápai konferenciájának végén Sopronba látogattak. A konferencia résztvevőit gyülekezetünk látta vendégül. Augusztus 20. Az egyháztörténeti jelentőségű Eggenberg-házban tartott ökumenikus istentiszteleten Vladár Gábor szolgált. Szeptember 1. Filotás Julianna segédlelkész édesanyjának zámolyi temetésén gyülekezetünk képviseltette magát. A gyászolóknak, elsősorban pedig segédlelkészünknek ehelyütt is részvételünket és együttérzésünket nyilvánítjuk. Szeptember 8. A Szt. István templomtól a kórház kápolnáig tartó, az egyházi közösségek által rendezett életvédő zarándoklaton gyülekezetünket Filotás Julianna segédlelkész képviselte. (Lásd a cikket!) Szeptember 9. A rétei gyülekezet viszontlátogatása. Az istentiszteleten a vendégek lelkésze, Dr. Molnár János szolgált prédikációval. Szeptember 23. A Páneurópai Piknik helyéhez vezető kerékpárút felszentelésén részünkről Vladár Gábor lelkész volt jelen. Október 11. Egyházkerületünk új lelkészeit Csurgón szentelték fel. Gyülekezetünk jelenlegi és volt segédlelkészei közül Filotás Juliannát, Biró Tündét és férjét, Hodánics Péter Csabát szentelték fel. Életükre és szolgálatukra ehelyütt is Isten áldását kérjük. Október 31. Ebben az évben a reformáció emlékére tartott ökumenikus istentiszteletre templomunkban került sor. Igét hirdetett Gabnai Sándor ev. esperes. November 1. Halottainkra ezen a napon az Erdélyi Kapunál gyertyagyújtással, templomunkban istentisztelettel emlékeztünk. November 4. Vendégigehirdetőként ezen a vasárnapon Jáger Orsolya, Somogyszobon élő lelkésznő, szolgált, aki ez alkalommal testvére gyermekét is megkeresztelte. November 25. A vasárnapi istentiszteletet az ifjúsági gyülekezet égisze alatt tartottuk. Igét hirdetett egyetemi lelkészük, Hanula Gergely. Az alapigéket az Eötvös Gimnázium 10. osztályos hittanosai olvasták fel, az áhítat növeléséhez a gyülekezet kórusa, Kocsis-Holper Zoltán vezetésével járult hozzá. December 2. Ádvent első vasárnapján tartott istentiszteleten történt a konfirmandusok bemutatkozása. Igeolvasással, imádsággal, gitárral kísért ifjúsági énekekkel szolgáltak közöttünk. December 1., 8., 15. A korábbi évekhez hasonlóan az adventi szombatokon a hittanos gyermekek közös barkácsolásra és játékra gyűltek össze. December 22. Ezen a hétvégén közös gyertyagyújtással ünnepeltünk városunk Fő terén gyülekezetünk énekkarával és fiataljaival. Dávidházy István A D Ó Z Ó I N K F I G Y E L M É B E : A gyülekezet adószáma: A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066 Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány adószáma: Soproni Kálvin Kör adószáma:

4 BESZÁMOLÓ A KAPUVÁRI REFORMÁTUS LEÁNYEGYHÁZKÖZSÉG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Légy hű mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) A Kapuvári Református Leányegyházközségben 2007-ben 12 alkalommal volt istentisztelet és 4 alkalommal úrvacsoraosztás. A gyülekezetnek jelenleg 59 regisztrált tagja van, melyet évtizedekkel ezelőtt, vagy a közelmúltban betelepedett családok képezik. Az istentiszteleteket dr. Vladár Gábor soproni lelkipásztor tartotta, egy-egy alkalommal Filotás Julianna illetve Menkéné Pintér Magdolna lelkésznők helyettesítették. A kántori feladatokat rendszeresen Szalainé Márta látta el. Az alkalmakon az átlag fő vett részt, úrvacsorában is hasonló létszámban részesültek. Az egyházi év említésre méltó eseményei: Január 22-én ökumenikus istentiszteleten vettünk részt a Kapuvári Szent Anna plébánia templomában. Március 8-án Tóth András espereshelyettes a Soproni Református Egyházközségben vizitációt tartott, melyen a kapuvári leányegyházközség is képviseltette magát, és a gondnok beszámolt a gyülekezet életéről. Április 1-én a konfirmáltak soproni találkozójára került sor. Május 28-án, pünkösd hétfőn a hagyományokhoz híven Sarród-Kócsagvárban a környék szórvány reformátussága a soproniakkal közös istentiszteleten vett részt, mely alkalom után a Fertő- Hansági Nemzeti Park Fertőújlakon átadott új Bemutató Központ megtekintésére került sor. Május 31-június 7. között dr. Vladár Gábor lelkipásztor és felesége valamint dr. Ballagi Farkas szentföldi zarándokúton vettek részt. Augusztus 25-én Ballagi Áron és Fekete Katalin Bendegúz nevű fiának a keresztelésére került sor. Október 8-án és 15-én dr. Ballagi Farkas vetített képes úti beszámolót tartott a Kálvin Körben a szentföldi zarándokútról. A Soproni Kálvin Kör rendezvényein valamint a presbiteri üléseken a kapuvári gyülekezet általában képviselteti magát a gondnok, vagy valamelyik presbiter személyében. Kegyelemben gazdag, boldog ünnepeket kívánok minden egyháztagunknak, elöljáróinknak, lelkipásztorunknak, és kísérje Isten gondviselése és áldása a 2008-as Biblia Évét, hogy megtapasztalhassuk az evangéliumi ígéretet: Velünk az Isten! Áldás, békesség! Dr. Ballagi Farkas főgondnok Pünkösd hétfői ünnepi istentiszteleten a Kócsagvárban

5 Beszámoló a Fertőszentmiklósi Református Szórványközpont évi tevékenységéről Adjátok meg az Úrnak dicsőségét! Imádjátok az Urat szent ékességében! (Zsolt 29,2) A Fertőszentmiklósi Református Szórványközpont imatermében az elmúlt 11 év hagyományaihoz hűen minden hónap első és harmadik vasárnapján, valamint a nagy egyházi ünnepeken délután 15 illetve 16 órakor van istentisztelet, évi négy alkalommal pedig úrvacsoraosztás. Az istentiszteleteken átlagosan fő vesz részt, illetve úrvacsorázik. Istentiszteleteink előtt egy órával hitoktatás és a konfirmandusok felkészítése történik. Ugyanitt, a fertőszentmiklósi imateremben, havonta egyszer evangélikus istentiszteletet is tartanak. Így történt, hogy húsvét ünnepét gyülekezetünk tagjai az evangélikus testvérekkel ökumenikus istentisztelet keretében, valamint közös úrvacsoravétellel ünnepelték meg az elmúlt évben. Az igét Hegedűs Attila evangélikus lelkész hirdette, az úrvacsorát pedig Filotás Julianna református beosztott lelkésznő szolgáltatta ki közöttünk. Az istentiszteleteken rendszeresen Filotás Julianna lelkésznő hirdeti az igét, a kántori szolgálatokat pedig Tóth Béláné Márta látja el. A gazdasági ügyeinket pénztárosunk, Bieder Erika intézi. Református gyülekezetünk tagjai az idén is szép számmal vettek részt pünkösd másnapján a Sarród-Kócsagvárban tartott szabadtéri úrvacsorás istentiszteleten, valamint az azt követő kiránduláson, amelynek úti célja vendéglátóink, a Fertő- Hanság Nemzeti Park új didaktikai és turisztikai centruma volt Fertőszéplakon. Gyülekezeti tagjaink a soproni gyülekezet szervezésével a nyár elején látogatást tettek a szlovákiai Rétén, ahol a város testvérgyülekezete nagy szeretettel várt már bennünket. Az augusztus 20-i istentiszteletet követően az előző évhez hasonlóan idén is szeretetvendégséggel vártuk gyülekezetünk tagjait és a szórványban élő reformátusokat, hogy így is erősítsük kapcsolatainkat úgy gyülekezeti, mint egyéni szinten. Karácsonyi ünnepi istentiszteletünket, melyen fiataljaink és hittanos gyermekeink verses műsorral fognak szolgálni közöttünk, december 25-én délután 15 órakor tartjuk imatermünkben. Sz. Nagy Sándor gondnok ALAPÍTVÁNYUNKRÓL A Soproni Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány kuratóriuma nevében tisztelettel megköszönöm támogatóinknak, hogy ez évben is segítették alapítványunkat adójuk 1%-val. Az így kapott pénzből juttattunk református diákoknak, akik között névadónk, Maller Kálmán unokája is kedvezményezett volt. Szerény lehetőségünkhöz mérten csatlakoztunk a Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi programjához, amely a Kárpátmedencei hátrányos helyzetű tanulók segítését tűzte ki céljául. Anyagi támogatásunk a diákok számára Ft volt. Továbbá a templom orgonájának motorcseréjéhez hozzájárultunk Ft-tal. A felsorolt támogatásokat adózó testvéreink Tartozunk pedig mi, az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. 1% adófelajánlása nélkül nem tudtuk volna biztosítani, ezért kérjük, hogy a továbbiakban is segítsék alapítványunkat. A támogatásokat a számlára kérjük, a jövedelemadó 1%-át pedig a adószámra szíveskedjenek rendelni. Köszönettel: (Róm 15,1) Kámán Gáborné elnök

6 Test-Vér-Egy-Ház Karácsony előtt, mikor a múló év eseményeit rendezgetem, mérlegelem, mi az, amit érdemes megőrizni, tovább vinni az új évbe, ami kedves, szép emlék számomra, kezembe került egy csomag fénykép. Hosszan nézegettem a képeket, aztán eltettem a legszebb emlékeim közé, miközben felidéztem egy szép kirándulás eseményeit. Még a nyár elején a Soproni Református Gyülekezet kirándulást szervezett Szlovákiába, Rétére, a testvérgyülekezet meghívására. A kirándulást Hanula Gergely, a soproni ifjúsági gyülekezet lelkésze és Filotás Julianna lelkésznő és dr. Fényes Ákos, a Kálvin Kör elnöke vezette. Erre a kirándulásra is úgy indultam, mint a többi külföldi utamra, de innen sokkal gazdagabban érkeztem haza, mint a világ távoli országaiból. Réte-Boldogfa, Szlovákia magyarok lakta települése, a Kis-Kárpátok ölében simul meg szerényen, szelíd dombjaival, szőlőhegyeivel. A település hosszú, viszontagságos történelmi múltra tekint vissza. Dr. Molnár János, a település református lelkésze, jó pásztor módjára igyekszik öszszeterelni, megőrizni nyáját. Megérkezésünk után közös istentiszteleten vettünk részt, amelynek elején a réteiek fiatalokból álló kórusa köszöntött bennünket csodálatos énekekkel. Az igét Hanula Gergely egyetemi lelkész hirdette közöttünk a 133. zsoltár versei alapján, majd magunk is verssel és énekkel köszöntöttük a rétei testvéreket. Felemelő érzés volt látni, hogy tele a templom, hogy együtt vagyunk, hogy egy a hitünk és egy nyelvet beszélünk, s az, hogy testvérgyülekezet vagyunk. Az istentisztelet után közös ebéden vettünk részt, ahol olyan szeretettel fogadtak, ahogy testvérek fogadják egymást, ha már rég nem találkoztak. Igen, szeretettel, amiből olyan kevés jut a mai kor emberének. Ebéd után a nagy beszélgetések és a közös éneklés még közelebb hozta az embereket egymáshoz. Így jött el a búcsú pillanata. Elköszöntünk egymástól, de tudtuk, hogy még találkozunk, mert összetartozunk, mert együtt vagyunk erősek hitünkben, nemzetünkben. Méltóbb szavakkal nem is emlékezhetnék a rétei gyülekezetre, mint egy áldással: Isten, áldd meg a magyart, jó kedvvel, bőséggel Utunk tovább vitt Dévénybe, ahova elkísért bennünket Dr. Molnár János nagytiszteletű úr családjával együtt. Megtekintettük az ódon vár romjait, ami némán ugyan, de büszkén tekint le a Dunára, amely összeköt bennünket Európa országaival, népeivel, és elviszi üdvözletünket: Áldás, békesség! Békesség Istentől! Erős vár a mi Istenünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pap Gyöngyi A dévényi várban

7 Alkalmainkat az eddigi évekhez hasonlóan hétről-hétre, szerda esténként tartjuk 7 órától a gyülekezeti teremben. Összejövetelünk bibliakör jellegű, sok énekkel és beszélgetéssel. Témáink változóak: hol a református bibliaolvasó kalauz szerint haladunk, hol egyéb, minket aktuálisan érintő témáról szoktunk beszélgetni. Az ifit többnyire egyetemi lelkészünk, Hanula Gergely tartja, ám számos alkalmat vezetett már beosztott lelkészünk, Filotás Julika is. A nyár elején (lezárult tanév végén) a parókia udvaron grill-party -t csaptunk, ahol a leg-fiatalabbak néhány hónaposak voltak csupán. Mivel az ifin belül az elmúlt egy esztendőben több kisbaba született, idén ősztől szintén szerdánként, este 6 órától (az egyetemi istentisztelet előtt) baba-mama kör is indult. Ezeken gyermekneve-lésről, családi életről, és mindenféle, ehhez kapcsolódó témáról beszél getünk. Továbbra is nagy szeretettel várunk minden fiatalt a szerda esti bibliaóránkra! Drüszler Edit, főiskolai hallgató Mi az egyháztag kötelessége? Egyházunk Alkotmánya határozza meg a teljes jogú egyháztag kötelességeit. Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes és józan életet éljen. Az istentiszteleteken és az úrvacsorában részt vegyen, házasságkötésnél, gyermek keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerint járjon el. Gyermekeit a református vallásban neveltesse, és konfirmálásukról gondoskodjék. Az egyházi közterheket az egyházi előírásokban megszabott mértékben viselje. Az elfogadott egyházi tisztséget vagy megbízást híven betöltse.

8 Életvédő zarándoklat 2007 Hol vagy kinél keressük igaz természetünk? Manapság nagy keletje van ennek a szónak: természetes. Természetes anyagokból készült termékeket reklámoznak nekünk, természetes igényeinkről, szükségeinkről rengeteg felvilágosító cikk jelenik meg, s miközben lehetne még sorolni, hogy mi minden van, ami a természetes minősítő jelzőt megkapja, kialakul egy kép az emberben, miszerint a természetes egyenlő a jóval. Azzal, amihez jogom van, azzal, ami nélkül nem lehetek meg, azzal, amitől nem foszthatnak meg. Aztán a természetes így is lefordítható, értelmezhető: az, ami magától értetődik. S mindezen természetes vívmányaink közepette most már jól látható, mégis útvesztőbe érkeztünk. Nem hallható, alig érthető az, amit Isten igéje nekünk erről a bennünket körülvevő, bennünk lévő természetről, természetesről beszél: vagyis az, hogy megromlott. Ami jó benne, könnyen ellenkezőjévé válhat, ami rossznak tűnik, a felől sem biztos, hogy jól ítéltünk. Megítélő képességünk számára minden kétélűvé vált, semmi sem egyértelműen az, ami. Ezért különösképpen is nagy szükségünk van bizonyos szabályokra és korlátokra, jelző táblákra és sorompókra, hogy egyértelmű lehessen, mikor élhető meg jól az, ami természetes, és mikor nem. De ma erről nem lehet beszélni. S miközben az ellentábor hangosan kikiáltja a természetesség zászlaja alatt a nemi élet szabadságát lassan már kortól függetlenül, addig ugyanebben a pillanatban ugyanezt a szót tapossa sárba. Mert csak addig természetes és jó valami, amíg nem fogan meg egy új élet, mint az együttlét TER- MÉSZETES lehetséges következménye. Mert ez már bizony nem természetes, ez abnormális. Ami természetes lesz, az a nő önrendelkezési joga, vagy a szociális nyomás, vagy talán a férfi, a partner kívánsága. Hol, vagy kinél keressük igaz természetünk? Isten, mikor megalkotta a világot, s benne az életet, igent is mondott az életre. S nem csak arra, amire azt mondta, hogy jó, hanem arra, is, ami majd esetlegesen ellene szegül. Isten a teremtésben nagy kockázatot vállalt. Ettől kezdve ugyanis számolnia kellett teremtményeivel, akikre szüntelenül tekintettel kellett, s kell már lennie, s akiknek ellenállásával is számolnia kell. Mellette, a Teremtő mellett ugyanis egyértelmű, hogy a teremtmény is igényel magának egy bizonyos szabadságot és életteret. Isten pedig kész volt rá és kész rá, hogy mindkettőt megadja, s így bizonyos értelemben korlátozza önmagát. Ez az ISTENI TERMÉSZE- TESSÉG, ami szeretetéből fakad, ami teljes. Egy gyermek, egy új élet megfoganása része, folytatása, további távlata a teremtésnek. S való igaz, hogy ettől kezdve az édesanya (de beszéljünk az apákról is: az édesapa) élete is átrendeződik, bizonyos értelemben, igen, korlátozódik. S a korlát egy másik ember léte lesz. Ezt felvállalni áldozat és kockázat. Most talán e szavak hallatán megszólalhat bennünk egy kis hang: de hiszen mi itt most az élet mellett jöttünk szólni, és nem azért, hogy a nehézségekről halljunk, hogy elfogyjon a bátorságunk, és a bennünk lévő másokat bátorító lélek kioltassék. Nem is ezt kívánom elérni ezekkel a szavakkal. Sőt. Éppen arra akarok rámutatni, amiben emberi méltóságunkat megláthatjuk, amitől kiegyenesíthetjük gerincünket, és felemelhetjük tekintetünket. Mi Isten képemásaként Őt magát képviseljük ebben a világban. Olyan mandátumunk, megbízatásunk van, ami nem szégyen és nem gyalázat a számunkra: ugyanazzal a lelkülettel és akarással cselekedni és élni itt e földi életet, amellyel Ő van mifelénk. S ez a feladat csak büszkeséget jelenthet a számunkra, mert nem akárkit követünk tetteiben és indulataiban, nem akárkinek a nevében teszünk ezt vagy azt. Az Ő igaz természete az egyetlen útmutató a mi megromlott természetünkkel szemben. Önkorlátozásunk, áldozatvállalásunk gyermekeinkre mondott igenünkben ezért a legtermészetesebb, a legnagyobb dolog a világon, amihez semmi sem fogható. Ezért aki nemet sugdos a fülünkbe, az hazudik, és ki akar bennünket fosztani, meg akar bennünket lopni. Tisztünk, igaz természetünk: mégis -t, csak azért is - t mondani az életre, minden körülmények közepette, mert ebben teljesedhet ki igazán az életünk. Adja Isten, hogy mindazok, akiknek a szívében most a kétségbeesés és reménytelenség, a szégyenérzet és félelem munkál, megérezzék és felismerjék legszentebb és legszebb állapotukat, s ők is mégis -t tudjanak mondani. Ámen. Filotás Julianna beosztott lelkész

9 Őrségben Élménybeszámoló a hittanos táborról Az idei hittantábor az Őrségben, az őriszentpéteri kutatóházban került megrendezésre. Nagyon sok színes programban vehettek részt az ottlévők. Minden reggel és este áhítat, délelőtt (bibliai témájú) kreatív foglalkozások, délután leginkább fürdés volt a program. A reggeli és esti áhítatok során sokat énekeltünk, zenéltünk, nagyon jó volt a hangulat. A délelőtti foglalkozások egyegy bibliai történetet öleltek fel (például Jónás és a cet esete, melyekhez valamit mindig gyártottunk (például egy cetet :)). Ezután következett az ebéd, majd a délutáni pihenő után általában a fürdés. Egy mesterséges tóra mentünk fürödni, ami szintén nagyon jó volt. A Spagetti :) Őriszentpéter református temploma előtt nagyobbakkal többször átúsztuk a tavat, és sokat kártyáztunk a parton. A baj csak az, hogy kicsit gyorsan eltelt az az egy hét, ameddig a tábor tartott Fehér Balázs, 9. osztályos tanuló Pityerszeren ismerkedünk az Őrség jellegzetes ( szeres ) népi épületeivel

10 Ki tartja fenn az egyházközséget? Egyházközségünk vezetősége, a Presbitérium az anyagi alapokat, a bevételeket és azok felhasználását éves költségvetésben írja elő. Sokan úgy gondolják, hogy az egyházközségünk valamiféle állami támogatásból, vagy központi juttatásokból szerzi a kiadások fedezetét. Pedig ez nem így van! Csak azt tudjuk felhasználni, amit egyháztagjaink befizetnek perselypénz, egyházfenntartói járulék, vagy ahogy régen mondták egyházadó, vagy külön céladomány formájában. A perselypénz vasárnaponként ezer forint körüli, nagyünnepeken eléri az 70 ezer forintot is. Az egyházfenntartói járulék fizetésében nagyok az eltérések. Egyházkerületi elvárás a jövedelem 1 százaléka, tehát a minimálbér szerint számolva havi hatszáz forint körüli. Nem is a fizetett összeggel van gond, hiszen többen ennél lényegesen többet fizetnek, hanem azzal a sok egyháztaggal, akik évek óta nem járulnak hozzá az egyházközség kiadásaihoz. Pedig egyházközségünk kiadásai is egyre növekednek ugyanúgy, mint a háztartásokban. Ingatlanainkat is fenn kell tartani. Jelenleg folyik, egyházkerületi hitel felhasználásával, lelkészünk és jó néhány presbiter, egyháztag szorgalmas munkájával a lelkészi hivatal és lakás szükségszerű statikai megerősítése és ezzel együtt a tető szigetelése, a tetőtér beépítése. 1+1 százalék Még a évre vonatkozó adóbevallásokban változatlanul érvényesíthető a személyi jövedelemadó 1 %-ának a Református Egyház javára, illetve a másik 1 % rendelhető valamilyen közhasznú szervezet alapítvány, egyesület javára. Egyházközségünknél két ilyen közhasznú szervezet is működik: A Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány és Soproni Kálvin Kör. Mindkét szervezetnek utaltathatjuk adóforintjainkat, de hangsúlyozni kell, hogy a kettő közül választani szükséges, mert megosztani nem lehet az 1 % -ot! Kérjük, hogy a évi adóelszámolásnál se felejtkezzenek meg erről, családtagjaik, ismerőseik segítségét is kérjék, s ezt azok is megtehetik, akik már nem fizetnek jövedelemadót, pl. nyugdíjasok. Köszönjük egyháztagjainknak, hogy anyagi helyzetükhöz mérten az elmúlt évben is támogatták egyházközségünket! Dr. Molnár Sándor főgondnok A Soproni Kálvin Kör működésének 12. éve A évben nem szerveztünk nagyobb szabású kulturális megmozdulást. Ebben az évben a szokásos havi előadásaink és a minden évben megünnepelt Magyar Kultúra Napjának megünneplése tette ki programjaink zömét. Az év folyamán a Kör részéről három fő részt vett a Ma-Holnap Magyar Jóléti Alapítvány által szervezett Egyházi- és egyházközeli civil szervezetek fenntart-hatóságának fejlesztésére elneve-zésű komplex programban. A programban résztvevők képzést kaptak olyan pályázatok megírására, amellyel eséllyel vehetünk részt a Nemzeti Fejlesztési Terv II. pályázatain. Június hónapban kirándulást szerveztünk a Kör tagjai részére Szlovákiába. A kirándulás során részt vettünk a rétei testvérgyülekezetünk istentiszteletén, majd az azt követő közös ebéden. Ebéd után meglátogattuk Dévény nevezetes várát. Az év második felében, szeptember hónapban mi láttuk vendégül Sopronban a rétei református testvéreinket. A közös istentisztelet után, délután meglátogattuk vendégeinkkel a legnagyobb magyar, Széchenyi István emlékmúzeumát Nagycenken. A tavalyi évben az NCA segítségével beszerzett vetítő nagy segítséget ad előadásaink színvonalának emelésében. Több előadónk élt a lehetőséggel, és színesítette előadását vetített képekkel és diagramokkal. A vetítés technikai színvonalának további növelésére rövidesen beszerzünk egy laptopot, mellyel ki tudjuk küszöbölni azt a néhányszor előforduló kellemetlen helyzetet, amely az előadók által hozott idegen laptopok és a projektorunk öszszehangolatlanságából adódott. Erre már biztosított a forrásunk, mivel a Magyarországi Református Egyház zsinati pályázatán 150 ezer Ft-ot nyertünk eszközbeszerzésre. Egyéb költségeink fedezésére városi pályázaton 60 ezer Ft támogatást kaptunk. Előadásainkat általában a hónap első hétfőjén tartjuk a református egyházközség Maller Kálmán gyülekezeti termében. SZJA 1% felajánlásból a Kör Ft. bevételhez jutott. A felajánlásokat hálásan köszönjük, különösen azért, mert ez az összeg mintegy ötven százalékkal haladja meg a tavalyi adatot. Adományaikat továbbra is várjuk. Különösen felhívjuk tagságunk figyelmét a tagdíjfizetés fontosságára. Adószámunk:

11 Adományaikat és a tagsági díj befizetéseiket (800 Ft.) továbbra is a Pereszteg és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számú bankszámlára átutalással vagy befizetési csekken várjuk. (Befizetési csekkek a lelkészi hivatalban kérhetők.) A Kárpát-kanyartól a Cevennekig, ill. a Soproni pár-beszéd c. kiadványaink a lelkészi hivatalban beszerezhetők. A Soproni Ká lvin Ko r é vi prográmjá Január 8. Fekete György: Befele tágasabb. Január 22. Magyar Kultúra Napja. Kalász Márton: Az Írószövetség szerepe a magyar kultúra jelenében. Február 12. Dr. Amberger Erzsébet: Amit a szűrővizsgálatokról tudni kell. Március 12. Dr. Payrits Ferenc: Sopron környéki horvát kisebbség 1530-tól napjainkig. Április 29. Zenés családi istentisztelet. Közreműködött: Invocatio Musikalis. Május 7. Novák Antal: A szabadkőművességről. Június 24. Kirándulás a szlovákiai Rétére. Szeptember 14. Meister Éva színművész előadása: Kék angyal. Október 8. Dr. Ballagi Farkas: Jézus nyomában. Szentföldi zarándok út I. Október 15. Dr. Ballagi Farkas: Jézus nyomában. Szentföldi zarándokút II. November 5. Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta: Történelmi lecke. Egyházi iskolák államosítása. December 3. Szokolay Sándor: Kodály Zoltán időszerűsége a 21. században. Az elnökség (Bakó Erzsébet alelnök, Dr. Amberger Erzsébet, Dr. Szarka László, Dr. Cseke István, Dr. Úry Előd és Tóth Szabolcs) nevében köszönöm a Kör tagjainak támogatását és várom javaslataikat a református értékrendnek megfelelő témákról. Dr. Fényes Ákos elnök A év anyakönyvi adatai Eljegyezlek téged magamnak örökre (Hóseás 2,18) Házasságkötésükre Isten áldását kérték: Paál Károly Fákó Adelaida; Kovács Jakab Demeter Marth Ildikó; Sütő István Rózsa Judit; Kiss Róbert Imre Kovács Hilda; Onozó Szabolcs Pap Dorottya; Nagy Csongor Levente Máthé Erika; Geiger Attila Zsákai Gyöngyi; Berend George Alexander von Knoop Lilla Dorothea Adelheid von Puttkamer; Grünvald Zoltán Dr. Szalay Krisztina; Binzberger Viktor Zoltán Fekete Ada; David Wake Csáki Mónika; Koch Róbert Ilyés Éva; Magas Gergely Sebestyén Anna; Vörös László Mikó Bernadett Eszter; Hajdú Sándor Horváth Nóra; Dr. Monosi Csongor Dombi Kinga; Kiss László Katona Csilla Ilona; Tujmer Csaba László Erzsébet Tímea; Izbéki Gergely Oláh Éva Kitti. Megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! (Ézsaiás 43,1) Megkereszteltek: Fazakas Melinda; Fazakas Dániel; Kálmán Ibolya; Bogár Dominik; Kassai Sára; Homoki-Farkas Eszter (Balf); Árvay Mátyás Dániel (Bp.); Rónai Petra; Rózsa Judit; Sütő Julianna; Lévai Márk Zsigmond; Zsejky Kornél; Hammer László; Szabó Ákos; Szikszai Réka; Balázs Eszter; Varga Tamás Róbert; Borsetzki Marcell (Fertőendréd); Borsetzki Áron (Fertőendréd); Zsejky Boglárka; Márk Olivér; Kazareczki Ákos; Geiger Brúnó Gábor; Bart Réka Noémi(Brüsszel); Bart Sára Judit (Brüsszel); Ballagi Bendegúz (Miskolc); Herczeg Fiona; Fekete Anna Krisztina; Xeravits Kisanna Rézi (Bakonyszűcs); Pap Hunor (Nagycenk); Anka Botond (Nagycenk); Szegedi Lilla; Vörös Vivien; Szalai Levente; Bognár Balázs Bendegúz; Beck Réka Lahaina (USA); Monosi Zsombor; Toldi Balázs (Somogyszob); Buczkó Andrea Alexandra; Úry Hunor; Drén Abigél (Gyalóka); Horváth Zoltán János (Hegykő). Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. (Jel 14,13.) Elhunytak: Bíró Veronika (Balf 17); Hollósi József (Fertőrákos 73); Varga Pál (Fertőendréd 54); özv. Szabó Lászlóné sz. Jakab Zsófia (83); Kocsis Gábor (54); Zilahi József (85); Dr. Faragó Mihály (87); Lukács Béláné sz. Turzai Irén (94); Iván György (58); Tompos Györgyné sz. Sápi Róza (85); Maglódi György Andrásné sz. Danka Margit (Fertőrákos 83); özv. Pataki Gáborné sz. Kiss Julianna (Fertőrákos 86); özv. Bozsvári Istvánné sz. Nyíri Margit (Fertőszéplak 80); özv. Csenteri József (77); özv. Stippinger Nándorné sz. Laczó Ilona (67); Dr. Herpay Imre (83); Iváncsics Istvánné sz. Deák Róza (Sopronkövesd 93); özv. Holubák Imréné sz. Kovács Mária (Nagycenk 81); özv. Horváth Imréné sz. Kincs Anikó (72); Faragó András (87); Czibere Sándor (76); Vajda Péter (68); Hlovács Edéné sz. Áni Olívia (87).

12 Sokszor nem látványos dolgok ezek, mégis milyen sok minden múlik azokon a talán aprónak tűnő figyelmességeken és tetteken, amelyek gyülekezeti életünk hátterét adják. Hálás köszönetet mondunk azoknak a testvéreinknek, akik idejüket és fáradtságukat nem kímélve az elmúlt évben is gondoskodtak az úrvacsorai jegyekről, illetve friss virággal látták el az úrasztalát; a templom tavaszi nagytakarításából kivették részüket, illetve akik a templom környékét rendben tartották; a családi istentiszteletekre, szeretetvendégségekre nagy szeretettel gondoskodtak az elmaradhatatlan és elmondhatatlanul finom süteményekről; a Diakóniai Bizottságunk tavaszi és az adventi felhívására cipősdoboznyi ajándékkal, illetve pénzadománnyal segítették a gyülekezet diakóniai munkáját; vállalták, hogy autójukkal szívesen részt vesznek az autós misszióban, s így lehetővé tették az egyébként nehezebben járók istentiszteleteinken és együttléteinken való részvételét; részt vállaltak az építkezés fizikai munkálataiban; látogatják betegeinket, és jelzik felénk, ha a lelkész látogatását igénylik kórházban vagy otthon. Külön köszönet illeti pénztárosunkat, aki évek óta lelkiismeretesen és precízen vezeti könyvelésünket, presbitertestvérünket, aki a sírok gondozását látja el, azt a testvérünket, aki magára vállalta a karácsonyfaállítás gondjait, kántorunkat és karvezetőnket, valamint hitoktatóinkat szolgálatukért. Vladár Gábor lelkipásztor Szeretettel hívogatunk mindenkit gyülekezeti összejöveteleinkre: Istentisztelet: vasárnap 10 órakor Családi istentisztelet a hó utolsó vasárnapján 10 órakor Baba-mama Kör szerdán 18 órakor Ifjúsági bibliakör: szerdán 19 órakor Bibliaóra: csütörtök 17 ill. 18 órakor Énekkari próba: péntek 17 órakor Konfirmációi előkészítő: vasárnap 11 órakor Gyülekezeti hittanóra: szombat 10 órakor Fertőszentmiklós (Imaterem, Petőfi u. 62.): Istentisztelet: minden hónap 1. és 3. vasárnap ja 15 órakor Hittanóra: ugyanezeken a vasárnapokon kor Konfirmációi előkészítő a jelzett vasárnapokon 16 órakor Kapuvár (Kórházi imaterem): Istentisztelet: minden hónap 1. vasárnap ja 17 ill óra Ünnepi istentiszteleteink December 24-én Szenteste du. 5 h December 25-én Karácsony I. napja de. 10 h (úrvacsorai istentisztelet) December 26-án Karácsony II. napja de. 10 h (úrvacsorai istentisztelet) December 27-én du. 3 h idősek karácsonya (szeretetvendégség és úrvacsora) December 30-án de. 10 h vasárnapi istentisztelet December 31-én du. 5 h óévi hálaadó istentisztelet este Január 1-én de. 10 h újévi könyörgő istentisztelet

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A 2011-2012-ES ÉVRE HÓNAP NAP TERVEZETT PROGRAM MEGHÍVOTT VENDÉG 1.H. 2. K. 3. Sze. Házi bibliaóra 4. Cs. 5. P. 6. Szo. 7. V. Istentisztelet Augusztus 8.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE a. évi életéről Kitöltési útmutató: 1.) Az egyes kérdésekre a lehető legpontosabb számadat írandó be. 2.) Készítendő: 4 példányban! Beküldendő az Esperesi

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA 1. 100m fiú gyors 1. Mirkó László 2004 Baltazár DRÁI 1:16,0 2. Kun Márton 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:16,8 3. Györfi Kornél 2004 Baltazár DRÁI 1:25,6 4. Andirkó Csaba 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:29,5 5.

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

NEMZETKÖZI AMATŐR GÖRKORCSOLYA VERSENY JÁSZBERÉNY AUGUSZTUS Korcsoport Leányok Rövid Táv -400m Hosszú Táv - 600m

NEMZETKÖZI AMATŐR GÖRKORCSOLYA VERSENY JÁSZBERÉNY AUGUSZTUS Korcsoport Leányok Rövid Táv -400m Hosszú Táv - 600m 1. Korcsoport Leányok Rövid Táv -400m Hosszú Táv - 600m Idő Hely Idő Hely Öszetett 83 Szőcs Dorottya JSE 44.606 1 1:06.785 1 1 71 Szilicei Rebeka JSE 44.734 2 1:06.880 2 2 17 Túri Anna JSE 47.632 4 1:06.947

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra 2012. május 13, vasárnap 500 m abszolút 1 38 1:38.0 Csák Máté F 2004-2005 1 2 62 1:38.1 Lévay Rozi N 2006-1 3 73 1:38.9 Ring Dóra N 2004-2005 1 4 72 1:39.8 Ring Máté

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

VEDAC Esti verseny

VEDAC Esti verseny VEDAC Esti verseny 2015.07.31 Férfi 100 m - Időfutam 1. Kása Tibor 1987 HVSE 1. 10,92 2. Pozsgai Dániel 1993 FTC 1. 10,97 3. Orosz Zoltán 1992 TFSE 1. 10,98 4. Pázmándi Zsolt 1995 GEAC 1. 11,17 5. Molnár

Részletesebben

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei helyezés pontszám név iskola 1. 124 Póda Katica Bíborka 1. 124 Sárközi Eszter Móricz Zsigmond Általános 2. 122 Marschalkó Csinszka 2. 122 Kovács Ádám Győri

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő. Egyesület. Budapest / HUN Magyar Öttusa Szövetség

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő. Egyesület. Budapest / HUN Magyar Öttusa Szövetség Hely. Név Budapest / HUN 2016.03.10-12. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő Egyesület Szül. év Lovag. Vívás Úszás Kombi Összes 1 ZS. TÓTH Anna UTE 1997 300 (4) 262 (2) 27Gy-8V 304 (2) 2:12,22

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

50 m. fiú gyors - I. korcsoport - EREDMÉNYEK

50 m. fiú gyors - I. korcsoport - EREDMÉNYEK 50 m. fiú gyors - I. korcsoport - EREDMÉNYEK helyezés Név szül.év Iskola Időeredmény 1 Cseh Maxim 2007 Tiszaparti Ált. és Gimn. 0,3844 2 Drávucz Dániel 2007 Kassai ált. 0,4044 3 Keresztfalvi Áron Kristóf

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság 2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N.2.225 I. Bizottság Horváth László főosztályvezető Dr. Michelberger Pál egyetemi docens Borbás László adjunktus Kérdező tanárok: Dr. Lazányi Kornélia Szakdolgozat Borbás

Részletesebben

50 m lány hát 1. versenyszám

50 m lány hát 1. versenyszám 50 m lány hát 1. versenyszám 1. Bertalanics Enikı 2004 Komthermál Komárom 1:25,00 2. Csurgó Lola 2003 Komthermál Komárom 59,00 3. Ollé Tamara 2001 Esztergomi Úszó Klub 54,90 4. Rákosi Panka 2002 Esztergomi

Részletesebben

1. Gadányi Márk 2008 Marcali BÚSz SE 0:29,54 38p 2. Vers Hunor 2009 Gaby Úszóiskola 0:37,8 18p

1. Gadányi Márk 2008 Marcali BÚSz SE 0:29,54 38p 2. Vers Hunor 2009 Gaby Úszóiskola 0:37,8 18p 25 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 2007 1. Jakab Balázs 2007 Keszthelyi Kiscápák 0:20,27 120p 2. Andor Zsombor 2007 Keszthelyi Kiscápák 0:24,88 64p 3. Nagy Selmeczy Bulcsú 2007 Keszthelyi Kiscápák 0:25,15

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap Pátyi Terepfutás 2013. szeptember 01, vasárnap 400 m 2007-1. 29 Nagy Soma Dániel f 2007-1 1:29 2. 24 Sike Roland András f 2007-2 1:30 3. 88 Laky Péter f 2007-3 1:32 4. 8 Szöllıs Hanka n 2007-1 1:35 5.

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben