Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség évi adventi tájékoztatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója"

Átírás

1 Így élünk A Soproni Református Egyházközség évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax / Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem csak szótári jelentése van (megérkezés, eljövetel), hanem életünket meghatározó tartalma is: Krisztus eljött e földre, hogy üdvösséget szerezzen nekünk. Krisztus üdvösségszerző munkájának csupán a kezdete karácsony, mivel az Jézus születésétől a mennybemeneteléig ível: az Ige testté lett, hogy váltságul halálra adja magát, így szerezve nekünk bűnbocsánatot és örök életet. A Krisztusban hívő keresztyén egyház ősi hagyománya, hogy az egyházi év alatt, amely adventtől adventig tart, lélekben bejárja az üdvösségnek ezt a gyönyörűséges útját. Advent tehát nem karácsonyvárás, hanem felkészülés az új évre, amelyet Jézus názáreti igehirdetésében így jellemzett: az Úr kedves esztendeje (Lukács 4,19). Minden év, amelyet Isten kegyelméből kapunk, legyen az bármilyen is, az Úr kedves esztendeje, mert lehetőség a Végső Kegyelemmel való találkozásra. Adventi készülődésünkben tehát még egy pillantást vetünk a mögöttünk maradó esztendőre, újra megelevenednek a letűnt napok szép vagy keserű emlékei. Az elmúlt év egyszerre volt ajándék és figyelmeztetés. Ugyanígy az lesz az előttünk álló új esztendő is. A 2008-as évszám, az újonnan megvett naptár még csalfán és hitetőn hallgat, de van Valaki, Aki úgy szól ma is, ahogy régente szólt. Ő, Jézus Krisztus az, akinek jöttétől számoljuk a múló éveket, hogy az előttünk lévőket is, ha lesznek, az Ő lépteihez igazíthassuk. Egy bizonyos: az előttünk lévő esztendő is Isten kezéből kapott áldott lehetőség, az Úr kedves esztendeje. Éljünk úgy, hogy minden pillanatában tudjuk: utunk végén az Isten teljessége vár ránk. E gondolatok jegyében kívánunk minden kedves Olvasónknak áldott karácsonyünneplést, és kegyelemben gazdag új esztendőt. Sopron, 2007 decembere Dr. Molnár Sándor főgondnok Vladár Gábor lelkipásztor

2 Napról-napra, hétről-hétre Január 9. Az év első eseménye az 1940-es évjáratú orgonánk fújtatójának felújítása volt. Január 12. Az 1943-as doni áttörés évfordulóján istentisztelettel emlékeztünk meg az áldozatokról, akiket a mai napig sok ezer magyar család gyászol. Január Az ökumenikus imahét gyülekezetünket érintő hírei: Hétfőn a kapuvári evangélikus templomban lelkipásztorunk, Vladár Gábor, a soproni evangélikus templomban pedig Henczel Szabolcs (rk.) hirdetett igét. Kedden az evangélikus templomban Filotás Julianna (ref.), szerdán a Szt. Imre templomban Vladár Gábor (ref.), csütörtökön Szt. István templomban Ments Orsolya (ev.), Lövőn ugyanezen a napon a római katolikus templomban Vladár Gábor, pénteken a református templomban Barna Máté (rk.), szombaton ugyanitt Gabnai Sándor (ev.) esperes szolgált. Református lelkészeinket fiataljaink is elkísérték. Szólót énekelt Drüszler Edit és Oláh Ilona, gitáron kísért Tóth Dániel, és verset mondott Dely Péter. Az imahét záró alkalmára ökumenikus ifjúsági istentisztelet keretében vasárnap a Szt. György templomban került sor, ahol Hegedűs Attila (ev.), Filotás Julianna (ref.) és Bindes Ferenc (rk.) lelkészek szolgáltak. Február 6. Az Uszoda utcai fogyatékosok napközi otthonának avatásán részt vett és áldást mondott Vladár Gábor. Március 5. A nők világimanapja idén az evangélikus nyugdíjasházban tartott közösségi alkalom keretében került megrendezésre. Március 8. Az évenkénti egyházmegyei látogatást Tóth András tápi lelkész és espereshelyettes végezte. Március Templomunk építését lehetővé tevő örökhagyó Végh Kálmánné sírhelyét, aki családja, a soproni Tschurl-család sírhelyén nyugszik, újabb 20 évre megváltottuk. Március 15. Nemzeti ünnepünkön a Szt. György templomban tartott ökumenikus istentiszteleten igét hirdetett Vladár Gábor. Március 24. A miskolci egyetem aulájában tartott Tiszántúli Presbiterek Konferenciáján lelkipásztorunk felkért előadóként vett részt. Április 1. Virágvasárnap tartottuk meg a hagyománnyá vált gyülekezeti konfirmandus-találkozót. Április 24. A XIX. századi első daloshegyi kórustalálkozó emlékére a Daloshegyen rendezett kórustalálkozót gyülekezetünk nevében Menkéné Pintér Magdolna egyházközségünk vallástanár-lelkésze köszöntötte. Április 26. A fertőmeggyesi (Mörbisch-i) evangélikus aszszonykör látogatta meg templomunkat Április 29. Istentiszteletünk keretében énekkarunk szolgált. Május 1. Konfirmandusaink részére Pápa városába szerveztünk kirándulást, amelyen a helyhez kötődő egyháztörténeti eseményeket ismertettük meg fiataljainkkal. Május 24. A gyülekezet főgondnoka és számos presbiter, valamint a szülők, hitoktatók jelenlétében megtartott konfirmációi vizsga a parókia kertjében előkészített szeretetvendégséggel fejeződött be. Május 27. Pünkösd vasárnapján konfirmációi fogadalmat tett: Faragó Bence, Fehér Balázs, Hettinger Erik, Kálmán Ibolya, Kiss Dávid, Kovács Krisztina, Lévai Eszter Orsolya, Lévai Judit Vanda, Major Melinda, Szalay Viktor, Szász Zsombor, Szentpéteri Ádám. Az év folyamán felnőttként konfirmáltak: Szabó Péter, Hammer László, Horváth Zoltán János. Május 28. Hagyományossá vált pünkösd hétfői kócsagvári istentiszteletünkön Filotás Julianna segédlelkész szolgált igehirdetéssel. Június A Kölnben megtartott Német Protestáns Egyházi Napok ( Kirchentag ) nevű rendezvényen egyházközségünk képviseletében Vecsey András, Vecsey Katalin és Filotás Julianna vettek részt. Június 17. Gyülekezetünk tagjai a Pozsony megyei Réte református gyülekezetét látogatták meg. Az autóbuszos kirándulás keretében Dévény várát is megtekintették. (Lásd cikkünket!) Június 20-án volt az egyetemi ifjúsági gyülekezet évadzáró öszszejövetele. Június 23. Az ajkai gyülekezet

3 küldöttsége látogatott el hozzánk autóbuszos kirándulásuk keretében. Június 24. Hittanosaink és szüleinek részvételével ünnepeltük meg a tanévzáró istentiszteletet. Július 3. A soproni neológ izraelita hitközség mártírhalált halt tudós rabbijának Pollák Miksának emléktábla avatásán Filotás Julianna segédlelkész képviselte gyülekezetünket. Július 4-6. Vladár Gábor meghívottként jelen volt a Strassbourgban megrendezett teológiai konferencián. Július 7. Az Ima Sopronért elnevezésű ökumenikus istentiszteleten, amelyet a bánfalvi kármelita templomban tartottak, Filotás Julianna segédlelkész szolgált. Július Hittanosaink részére idén Őriszentpéter-Keserűszeren szerveztünk táborozást. Az esemény vezetőinek és az őket segítő szülőknek fáradozásaikért itt is köszönetet mondunk. (Lásd a cikket!) Július 27. A teológiai tanárok pápai konferenciájának végén Sopronba látogattak. A konferencia résztvevőit gyülekezetünk látta vendégül. Augusztus 20. Az egyháztörténeti jelentőségű Eggenberg-házban tartott ökumenikus istentiszteleten Vladár Gábor szolgált. Szeptember 1. Filotás Julianna segédlelkész édesanyjának zámolyi temetésén gyülekezetünk képviseltette magát. A gyászolóknak, elsősorban pedig segédlelkészünknek ehelyütt is részvételünket és együttérzésünket nyilvánítjuk. Szeptember 8. A Szt. István templomtól a kórház kápolnáig tartó, az egyházi közösségek által rendezett életvédő zarándoklaton gyülekezetünket Filotás Julianna segédlelkész képviselte. (Lásd a cikket!) Szeptember 9. A rétei gyülekezet viszontlátogatása. Az istentiszteleten a vendégek lelkésze, Dr. Molnár János szolgált prédikációval. Szeptember 23. A Páneurópai Piknik helyéhez vezető kerékpárút felszentelésén részünkről Vladár Gábor lelkész volt jelen. Október 11. Egyházkerületünk új lelkészeit Csurgón szentelték fel. Gyülekezetünk jelenlegi és volt segédlelkészei közül Filotás Juliannát, Biró Tündét és férjét, Hodánics Péter Csabát szentelték fel. Életükre és szolgálatukra ehelyütt is Isten áldását kérjük. Október 31. Ebben az évben a reformáció emlékére tartott ökumenikus istentiszteletre templomunkban került sor. Igét hirdetett Gabnai Sándor ev. esperes. November 1. Halottainkra ezen a napon az Erdélyi Kapunál gyertyagyújtással, templomunkban istentisztelettel emlékeztünk. November 4. Vendégigehirdetőként ezen a vasárnapon Jáger Orsolya, Somogyszobon élő lelkésznő, szolgált, aki ez alkalommal testvére gyermekét is megkeresztelte. November 25. A vasárnapi istentiszteletet az ifjúsági gyülekezet égisze alatt tartottuk. Igét hirdetett egyetemi lelkészük, Hanula Gergely. Az alapigéket az Eötvös Gimnázium 10. osztályos hittanosai olvasták fel, az áhítat növeléséhez a gyülekezet kórusa, Kocsis-Holper Zoltán vezetésével járult hozzá. December 2. Ádvent első vasárnapján tartott istentiszteleten történt a konfirmandusok bemutatkozása. Igeolvasással, imádsággal, gitárral kísért ifjúsági énekekkel szolgáltak közöttünk. December 1., 8., 15. A korábbi évekhez hasonlóan az adventi szombatokon a hittanos gyermekek közös barkácsolásra és játékra gyűltek össze. December 22. Ezen a hétvégén közös gyertyagyújtással ünnepeltünk városunk Fő terén gyülekezetünk énekkarával és fiataljaival. Dávidházy István A D Ó Z Ó I N K F I G Y E L M É B E : A gyülekezet adószáma: A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066 Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány adószáma: Soproni Kálvin Kör adószáma:

4 BESZÁMOLÓ A KAPUVÁRI REFORMÁTUS LEÁNYEGYHÁZKÖZSÉG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Légy hű mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) A Kapuvári Református Leányegyházközségben 2007-ben 12 alkalommal volt istentisztelet és 4 alkalommal úrvacsoraosztás. A gyülekezetnek jelenleg 59 regisztrált tagja van, melyet évtizedekkel ezelőtt, vagy a közelmúltban betelepedett családok képezik. Az istentiszteleteket dr. Vladár Gábor soproni lelkipásztor tartotta, egy-egy alkalommal Filotás Julianna illetve Menkéné Pintér Magdolna lelkésznők helyettesítették. A kántori feladatokat rendszeresen Szalainé Márta látta el. Az alkalmakon az átlag fő vett részt, úrvacsorában is hasonló létszámban részesültek. Az egyházi év említésre méltó eseményei: Január 22-én ökumenikus istentiszteleten vettünk részt a Kapuvári Szent Anna plébánia templomában. Március 8-án Tóth András espereshelyettes a Soproni Református Egyházközségben vizitációt tartott, melyen a kapuvári leányegyházközség is képviseltette magát, és a gondnok beszámolt a gyülekezet életéről. Április 1-én a konfirmáltak soproni találkozójára került sor. Május 28-án, pünkösd hétfőn a hagyományokhoz híven Sarród-Kócsagvárban a környék szórvány reformátussága a soproniakkal közös istentiszteleten vett részt, mely alkalom után a Fertő- Hansági Nemzeti Park Fertőújlakon átadott új Bemutató Központ megtekintésére került sor. Május 31-június 7. között dr. Vladár Gábor lelkipásztor és felesége valamint dr. Ballagi Farkas szentföldi zarándokúton vettek részt. Augusztus 25-én Ballagi Áron és Fekete Katalin Bendegúz nevű fiának a keresztelésére került sor. Október 8-án és 15-én dr. Ballagi Farkas vetített képes úti beszámolót tartott a Kálvin Körben a szentföldi zarándokútról. A Soproni Kálvin Kör rendezvényein valamint a presbiteri üléseken a kapuvári gyülekezet általában képviselteti magát a gondnok, vagy valamelyik presbiter személyében. Kegyelemben gazdag, boldog ünnepeket kívánok minden egyháztagunknak, elöljáróinknak, lelkipásztorunknak, és kísérje Isten gondviselése és áldása a 2008-as Biblia Évét, hogy megtapasztalhassuk az evangéliumi ígéretet: Velünk az Isten! Áldás, békesség! Dr. Ballagi Farkas főgondnok Pünkösd hétfői ünnepi istentiszteleten a Kócsagvárban

5 Beszámoló a Fertőszentmiklósi Református Szórványközpont évi tevékenységéről Adjátok meg az Úrnak dicsőségét! Imádjátok az Urat szent ékességében! (Zsolt 29,2) A Fertőszentmiklósi Református Szórványközpont imatermében az elmúlt 11 év hagyományaihoz hűen minden hónap első és harmadik vasárnapján, valamint a nagy egyházi ünnepeken délután 15 illetve 16 órakor van istentisztelet, évi négy alkalommal pedig úrvacsoraosztás. Az istentiszteleteken átlagosan fő vesz részt, illetve úrvacsorázik. Istentiszteleteink előtt egy órával hitoktatás és a konfirmandusok felkészítése történik. Ugyanitt, a fertőszentmiklósi imateremben, havonta egyszer evangélikus istentiszteletet is tartanak. Így történt, hogy húsvét ünnepét gyülekezetünk tagjai az evangélikus testvérekkel ökumenikus istentisztelet keretében, valamint közös úrvacsoravétellel ünnepelték meg az elmúlt évben. Az igét Hegedűs Attila evangélikus lelkész hirdette, az úrvacsorát pedig Filotás Julianna református beosztott lelkésznő szolgáltatta ki közöttünk. Az istentiszteleteken rendszeresen Filotás Julianna lelkésznő hirdeti az igét, a kántori szolgálatokat pedig Tóth Béláné Márta látja el. A gazdasági ügyeinket pénztárosunk, Bieder Erika intézi. Református gyülekezetünk tagjai az idén is szép számmal vettek részt pünkösd másnapján a Sarród-Kócsagvárban tartott szabadtéri úrvacsorás istentiszteleten, valamint az azt követő kiránduláson, amelynek úti célja vendéglátóink, a Fertő- Hanság Nemzeti Park új didaktikai és turisztikai centruma volt Fertőszéplakon. Gyülekezeti tagjaink a soproni gyülekezet szervezésével a nyár elején látogatást tettek a szlovákiai Rétén, ahol a város testvérgyülekezete nagy szeretettel várt már bennünket. Az augusztus 20-i istentiszteletet követően az előző évhez hasonlóan idén is szeretetvendégséggel vártuk gyülekezetünk tagjait és a szórványban élő reformátusokat, hogy így is erősítsük kapcsolatainkat úgy gyülekezeti, mint egyéni szinten. Karácsonyi ünnepi istentiszteletünket, melyen fiataljaink és hittanos gyermekeink verses műsorral fognak szolgálni közöttünk, december 25-én délután 15 órakor tartjuk imatermünkben. Sz. Nagy Sándor gondnok ALAPÍTVÁNYUNKRÓL A Soproni Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány kuratóriuma nevében tisztelettel megköszönöm támogatóinknak, hogy ez évben is segítették alapítványunkat adójuk 1%-val. Az így kapott pénzből juttattunk református diákoknak, akik között névadónk, Maller Kálmán unokája is kedvezményezett volt. Szerény lehetőségünkhöz mérten csatlakoztunk a Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi programjához, amely a Kárpátmedencei hátrányos helyzetű tanulók segítését tűzte ki céljául. Anyagi támogatásunk a diákok számára Ft volt. Továbbá a templom orgonájának motorcseréjéhez hozzájárultunk Ft-tal. A felsorolt támogatásokat adózó testvéreink Tartozunk pedig mi, az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. 1% adófelajánlása nélkül nem tudtuk volna biztosítani, ezért kérjük, hogy a továbbiakban is segítsék alapítványunkat. A támogatásokat a számlára kérjük, a jövedelemadó 1%-át pedig a adószámra szíveskedjenek rendelni. Köszönettel: (Róm 15,1) Kámán Gáborné elnök

6 Test-Vér-Egy-Ház Karácsony előtt, mikor a múló év eseményeit rendezgetem, mérlegelem, mi az, amit érdemes megőrizni, tovább vinni az új évbe, ami kedves, szép emlék számomra, kezembe került egy csomag fénykép. Hosszan nézegettem a képeket, aztán eltettem a legszebb emlékeim közé, miközben felidéztem egy szép kirándulás eseményeit. Még a nyár elején a Soproni Református Gyülekezet kirándulást szervezett Szlovákiába, Rétére, a testvérgyülekezet meghívására. A kirándulást Hanula Gergely, a soproni ifjúsági gyülekezet lelkésze és Filotás Julianna lelkésznő és dr. Fényes Ákos, a Kálvin Kör elnöke vezette. Erre a kirándulásra is úgy indultam, mint a többi külföldi utamra, de innen sokkal gazdagabban érkeztem haza, mint a világ távoli országaiból. Réte-Boldogfa, Szlovákia magyarok lakta települése, a Kis-Kárpátok ölében simul meg szerényen, szelíd dombjaival, szőlőhegyeivel. A település hosszú, viszontagságos történelmi múltra tekint vissza. Dr. Molnár János, a település református lelkésze, jó pásztor módjára igyekszik öszszeterelni, megőrizni nyáját. Megérkezésünk után közös istentiszteleten vettünk részt, amelynek elején a réteiek fiatalokból álló kórusa köszöntött bennünket csodálatos énekekkel. Az igét Hanula Gergely egyetemi lelkész hirdette közöttünk a 133. zsoltár versei alapján, majd magunk is verssel és énekkel köszöntöttük a rétei testvéreket. Felemelő érzés volt látni, hogy tele a templom, hogy együtt vagyunk, hogy egy a hitünk és egy nyelvet beszélünk, s az, hogy testvérgyülekezet vagyunk. Az istentisztelet után közös ebéden vettünk részt, ahol olyan szeretettel fogadtak, ahogy testvérek fogadják egymást, ha már rég nem találkoztak. Igen, szeretettel, amiből olyan kevés jut a mai kor emberének. Ebéd után a nagy beszélgetések és a közös éneklés még közelebb hozta az embereket egymáshoz. Így jött el a búcsú pillanata. Elköszöntünk egymástól, de tudtuk, hogy még találkozunk, mert összetartozunk, mert együtt vagyunk erősek hitünkben, nemzetünkben. Méltóbb szavakkal nem is emlékezhetnék a rétei gyülekezetre, mint egy áldással: Isten, áldd meg a magyart, jó kedvvel, bőséggel Utunk tovább vitt Dévénybe, ahova elkísért bennünket Dr. Molnár János nagytiszteletű úr családjával együtt. Megtekintettük az ódon vár romjait, ami némán ugyan, de büszkén tekint le a Dunára, amely összeköt bennünket Európa országaival, népeivel, és elviszi üdvözletünket: Áldás, békesség! Békesség Istentől! Erős vár a mi Istenünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pap Gyöngyi A dévényi várban

7 Alkalmainkat az eddigi évekhez hasonlóan hétről-hétre, szerda esténként tartjuk 7 órától a gyülekezeti teremben. Összejövetelünk bibliakör jellegű, sok énekkel és beszélgetéssel. Témáink változóak: hol a református bibliaolvasó kalauz szerint haladunk, hol egyéb, minket aktuálisan érintő témáról szoktunk beszélgetni. Az ifit többnyire egyetemi lelkészünk, Hanula Gergely tartja, ám számos alkalmat vezetett már beosztott lelkészünk, Filotás Julika is. A nyár elején (lezárult tanév végén) a parókia udvaron grill-party -t csaptunk, ahol a leg-fiatalabbak néhány hónaposak voltak csupán. Mivel az ifin belül az elmúlt egy esztendőben több kisbaba született, idén ősztől szintén szerdánként, este 6 órától (az egyetemi istentisztelet előtt) baba-mama kör is indult. Ezeken gyermekneve-lésről, családi életről, és mindenféle, ehhez kapcsolódó témáról beszél getünk. Továbbra is nagy szeretettel várunk minden fiatalt a szerda esti bibliaóránkra! Drüszler Edit, főiskolai hallgató Mi az egyháztag kötelessége? Egyházunk Alkotmánya határozza meg a teljes jogú egyháztag kötelességeit. Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes és józan életet éljen. Az istentiszteleteken és az úrvacsorában részt vegyen, házasságkötésnél, gyermek keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerint járjon el. Gyermekeit a református vallásban neveltesse, és konfirmálásukról gondoskodjék. Az egyházi közterheket az egyházi előírásokban megszabott mértékben viselje. Az elfogadott egyházi tisztséget vagy megbízást híven betöltse.

8 Életvédő zarándoklat 2007 Hol vagy kinél keressük igaz természetünk? Manapság nagy keletje van ennek a szónak: természetes. Természetes anyagokból készült termékeket reklámoznak nekünk, természetes igényeinkről, szükségeinkről rengeteg felvilágosító cikk jelenik meg, s miközben lehetne még sorolni, hogy mi minden van, ami a természetes minősítő jelzőt megkapja, kialakul egy kép az emberben, miszerint a természetes egyenlő a jóval. Azzal, amihez jogom van, azzal, ami nélkül nem lehetek meg, azzal, amitől nem foszthatnak meg. Aztán a természetes így is lefordítható, értelmezhető: az, ami magától értetődik. S mindezen természetes vívmányaink közepette most már jól látható, mégis útvesztőbe érkeztünk. Nem hallható, alig érthető az, amit Isten igéje nekünk erről a bennünket körülvevő, bennünk lévő természetről, természetesről beszél: vagyis az, hogy megromlott. Ami jó benne, könnyen ellenkezőjévé válhat, ami rossznak tűnik, a felől sem biztos, hogy jól ítéltünk. Megítélő képességünk számára minden kétélűvé vált, semmi sem egyértelműen az, ami. Ezért különösképpen is nagy szükségünk van bizonyos szabályokra és korlátokra, jelző táblákra és sorompókra, hogy egyértelmű lehessen, mikor élhető meg jól az, ami természetes, és mikor nem. De ma erről nem lehet beszélni. S miközben az ellentábor hangosan kikiáltja a természetesség zászlaja alatt a nemi élet szabadságát lassan már kortól függetlenül, addig ugyanebben a pillanatban ugyanezt a szót tapossa sárba. Mert csak addig természetes és jó valami, amíg nem fogan meg egy új élet, mint az együttlét TER- MÉSZETES lehetséges következménye. Mert ez már bizony nem természetes, ez abnormális. Ami természetes lesz, az a nő önrendelkezési joga, vagy a szociális nyomás, vagy talán a férfi, a partner kívánsága. Hol, vagy kinél keressük igaz természetünk? Isten, mikor megalkotta a világot, s benne az életet, igent is mondott az életre. S nem csak arra, amire azt mondta, hogy jó, hanem arra, is, ami majd esetlegesen ellene szegül. Isten a teremtésben nagy kockázatot vállalt. Ettől kezdve ugyanis számolnia kellett teremtményeivel, akikre szüntelenül tekintettel kellett, s kell már lennie, s akiknek ellenállásával is számolnia kell. Mellette, a Teremtő mellett ugyanis egyértelmű, hogy a teremtmény is igényel magának egy bizonyos szabadságot és életteret. Isten pedig kész volt rá és kész rá, hogy mindkettőt megadja, s így bizonyos értelemben korlátozza önmagát. Ez az ISTENI TERMÉSZE- TESSÉG, ami szeretetéből fakad, ami teljes. Egy gyermek, egy új élet megfoganása része, folytatása, további távlata a teremtésnek. S való igaz, hogy ettől kezdve az édesanya (de beszéljünk az apákról is: az édesapa) élete is átrendeződik, bizonyos értelemben, igen, korlátozódik. S a korlát egy másik ember léte lesz. Ezt felvállalni áldozat és kockázat. Most talán e szavak hallatán megszólalhat bennünk egy kis hang: de hiszen mi itt most az élet mellett jöttünk szólni, és nem azért, hogy a nehézségekről halljunk, hogy elfogyjon a bátorságunk, és a bennünk lévő másokat bátorító lélek kioltassék. Nem is ezt kívánom elérni ezekkel a szavakkal. Sőt. Éppen arra akarok rámutatni, amiben emberi méltóságunkat megláthatjuk, amitől kiegyenesíthetjük gerincünket, és felemelhetjük tekintetünket. Mi Isten képemásaként Őt magát képviseljük ebben a világban. Olyan mandátumunk, megbízatásunk van, ami nem szégyen és nem gyalázat a számunkra: ugyanazzal a lelkülettel és akarással cselekedni és élni itt e földi életet, amellyel Ő van mifelénk. S ez a feladat csak büszkeséget jelenthet a számunkra, mert nem akárkit követünk tetteiben és indulataiban, nem akárkinek a nevében teszünk ezt vagy azt. Az Ő igaz természete az egyetlen útmutató a mi megromlott természetünkkel szemben. Önkorlátozásunk, áldozatvállalásunk gyermekeinkre mondott igenünkben ezért a legtermészetesebb, a legnagyobb dolog a világon, amihez semmi sem fogható. Ezért aki nemet sugdos a fülünkbe, az hazudik, és ki akar bennünket fosztani, meg akar bennünket lopni. Tisztünk, igaz természetünk: mégis -t, csak azért is - t mondani az életre, minden körülmények közepette, mert ebben teljesedhet ki igazán az életünk. Adja Isten, hogy mindazok, akiknek a szívében most a kétségbeesés és reménytelenség, a szégyenérzet és félelem munkál, megérezzék és felismerjék legszentebb és legszebb állapotukat, s ők is mégis -t tudjanak mondani. Ámen. Filotás Julianna beosztott lelkész

9 Őrségben Élménybeszámoló a hittanos táborról Az idei hittantábor az Őrségben, az őriszentpéteri kutatóházban került megrendezésre. Nagyon sok színes programban vehettek részt az ottlévők. Minden reggel és este áhítat, délelőtt (bibliai témájú) kreatív foglalkozások, délután leginkább fürdés volt a program. A reggeli és esti áhítatok során sokat énekeltünk, zenéltünk, nagyon jó volt a hangulat. A délelőtti foglalkozások egyegy bibliai történetet öleltek fel (például Jónás és a cet esete, melyekhez valamit mindig gyártottunk (például egy cetet :)). Ezután következett az ebéd, majd a délutáni pihenő után általában a fürdés. Egy mesterséges tóra mentünk fürödni, ami szintén nagyon jó volt. A Spagetti :) Őriszentpéter református temploma előtt nagyobbakkal többször átúsztuk a tavat, és sokat kártyáztunk a parton. A baj csak az, hogy kicsit gyorsan eltelt az az egy hét, ameddig a tábor tartott Fehér Balázs, 9. osztályos tanuló Pityerszeren ismerkedünk az Őrség jellegzetes ( szeres ) népi épületeivel

10 Ki tartja fenn az egyházközséget? Egyházközségünk vezetősége, a Presbitérium az anyagi alapokat, a bevételeket és azok felhasználását éves költségvetésben írja elő. Sokan úgy gondolják, hogy az egyházközségünk valamiféle állami támogatásból, vagy központi juttatásokból szerzi a kiadások fedezetét. Pedig ez nem így van! Csak azt tudjuk felhasználni, amit egyháztagjaink befizetnek perselypénz, egyházfenntartói járulék, vagy ahogy régen mondták egyházadó, vagy külön céladomány formájában. A perselypénz vasárnaponként ezer forint körüli, nagyünnepeken eléri az 70 ezer forintot is. Az egyházfenntartói járulék fizetésében nagyok az eltérések. Egyházkerületi elvárás a jövedelem 1 százaléka, tehát a minimálbér szerint számolva havi hatszáz forint körüli. Nem is a fizetett összeggel van gond, hiszen többen ennél lényegesen többet fizetnek, hanem azzal a sok egyháztaggal, akik évek óta nem járulnak hozzá az egyházközség kiadásaihoz. Pedig egyházközségünk kiadásai is egyre növekednek ugyanúgy, mint a háztartásokban. Ingatlanainkat is fenn kell tartani. Jelenleg folyik, egyházkerületi hitel felhasználásával, lelkészünk és jó néhány presbiter, egyháztag szorgalmas munkájával a lelkészi hivatal és lakás szükségszerű statikai megerősítése és ezzel együtt a tető szigetelése, a tetőtér beépítése. 1+1 százalék Még a évre vonatkozó adóbevallásokban változatlanul érvényesíthető a személyi jövedelemadó 1 %-ának a Református Egyház javára, illetve a másik 1 % rendelhető valamilyen közhasznú szervezet alapítvány, egyesület javára. Egyházközségünknél két ilyen közhasznú szervezet is működik: A Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány és Soproni Kálvin Kör. Mindkét szervezetnek utaltathatjuk adóforintjainkat, de hangsúlyozni kell, hogy a kettő közül választani szükséges, mert megosztani nem lehet az 1 % -ot! Kérjük, hogy a évi adóelszámolásnál se felejtkezzenek meg erről, családtagjaik, ismerőseik segítségét is kérjék, s ezt azok is megtehetik, akik már nem fizetnek jövedelemadót, pl. nyugdíjasok. Köszönjük egyháztagjainknak, hogy anyagi helyzetükhöz mérten az elmúlt évben is támogatták egyházközségünket! Dr. Molnár Sándor főgondnok A Soproni Kálvin Kör működésének 12. éve A évben nem szerveztünk nagyobb szabású kulturális megmozdulást. Ebben az évben a szokásos havi előadásaink és a minden évben megünnepelt Magyar Kultúra Napjának megünneplése tette ki programjaink zömét. Az év folyamán a Kör részéről három fő részt vett a Ma-Holnap Magyar Jóléti Alapítvány által szervezett Egyházi- és egyházközeli civil szervezetek fenntart-hatóságának fejlesztésére elneve-zésű komplex programban. A programban résztvevők képzést kaptak olyan pályázatok megírására, amellyel eséllyel vehetünk részt a Nemzeti Fejlesztési Terv II. pályázatain. Június hónapban kirándulást szerveztünk a Kör tagjai részére Szlovákiába. A kirándulás során részt vettünk a rétei testvérgyülekezetünk istentiszteletén, majd az azt követő közös ebéden. Ebéd után meglátogattuk Dévény nevezetes várát. Az év második felében, szeptember hónapban mi láttuk vendégül Sopronban a rétei református testvéreinket. A közös istentisztelet után, délután meglátogattuk vendégeinkkel a legnagyobb magyar, Széchenyi István emlékmúzeumát Nagycenken. A tavalyi évben az NCA segítségével beszerzett vetítő nagy segítséget ad előadásaink színvonalának emelésében. Több előadónk élt a lehetőséggel, és színesítette előadását vetített képekkel és diagramokkal. A vetítés technikai színvonalának további növelésére rövidesen beszerzünk egy laptopot, mellyel ki tudjuk küszöbölni azt a néhányszor előforduló kellemetlen helyzetet, amely az előadók által hozott idegen laptopok és a projektorunk öszszehangolatlanságából adódott. Erre már biztosított a forrásunk, mivel a Magyarországi Református Egyház zsinati pályázatán 150 ezer Ft-ot nyertünk eszközbeszerzésre. Egyéb költségeink fedezésére városi pályázaton 60 ezer Ft támogatást kaptunk. Előadásainkat általában a hónap első hétfőjén tartjuk a református egyházközség Maller Kálmán gyülekezeti termében. SZJA 1% felajánlásból a Kör Ft. bevételhez jutott. A felajánlásokat hálásan köszönjük, különösen azért, mert ez az összeg mintegy ötven százalékkal haladja meg a tavalyi adatot. Adományaikat továbbra is várjuk. Különösen felhívjuk tagságunk figyelmét a tagdíjfizetés fontosságára. Adószámunk:

11 Adományaikat és a tagsági díj befizetéseiket (800 Ft.) továbbra is a Pereszteg és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számú bankszámlára átutalással vagy befizetési csekken várjuk. (Befizetési csekkek a lelkészi hivatalban kérhetők.) A Kárpát-kanyartól a Cevennekig, ill. a Soproni pár-beszéd c. kiadványaink a lelkészi hivatalban beszerezhetők. A Soproni Ká lvin Ko r é vi prográmjá Január 8. Fekete György: Befele tágasabb. Január 22. Magyar Kultúra Napja. Kalász Márton: Az Írószövetség szerepe a magyar kultúra jelenében. Február 12. Dr. Amberger Erzsébet: Amit a szűrővizsgálatokról tudni kell. Március 12. Dr. Payrits Ferenc: Sopron környéki horvát kisebbség 1530-tól napjainkig. Április 29. Zenés családi istentisztelet. Közreműködött: Invocatio Musikalis. Május 7. Novák Antal: A szabadkőművességről. Június 24. Kirándulás a szlovákiai Rétére. Szeptember 14. Meister Éva színművész előadása: Kék angyal. Október 8. Dr. Ballagi Farkas: Jézus nyomában. Szentföldi zarándok út I. Október 15. Dr. Ballagi Farkas: Jézus nyomában. Szentföldi zarándokút II. November 5. Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta: Történelmi lecke. Egyházi iskolák államosítása. December 3. Szokolay Sándor: Kodály Zoltán időszerűsége a 21. században. Az elnökség (Bakó Erzsébet alelnök, Dr. Amberger Erzsébet, Dr. Szarka László, Dr. Cseke István, Dr. Úry Előd és Tóth Szabolcs) nevében köszönöm a Kör tagjainak támogatását és várom javaslataikat a református értékrendnek megfelelő témákról. Dr. Fényes Ákos elnök A év anyakönyvi adatai Eljegyezlek téged magamnak örökre (Hóseás 2,18) Házasságkötésükre Isten áldását kérték: Paál Károly Fákó Adelaida; Kovács Jakab Demeter Marth Ildikó; Sütő István Rózsa Judit; Kiss Róbert Imre Kovács Hilda; Onozó Szabolcs Pap Dorottya; Nagy Csongor Levente Máthé Erika; Geiger Attila Zsákai Gyöngyi; Berend George Alexander von Knoop Lilla Dorothea Adelheid von Puttkamer; Grünvald Zoltán Dr. Szalay Krisztina; Binzberger Viktor Zoltán Fekete Ada; David Wake Csáki Mónika; Koch Róbert Ilyés Éva; Magas Gergely Sebestyén Anna; Vörös László Mikó Bernadett Eszter; Hajdú Sándor Horváth Nóra; Dr. Monosi Csongor Dombi Kinga; Kiss László Katona Csilla Ilona; Tujmer Csaba László Erzsébet Tímea; Izbéki Gergely Oláh Éva Kitti. Megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! (Ézsaiás 43,1) Megkereszteltek: Fazakas Melinda; Fazakas Dániel; Kálmán Ibolya; Bogár Dominik; Kassai Sára; Homoki-Farkas Eszter (Balf); Árvay Mátyás Dániel (Bp.); Rónai Petra; Rózsa Judit; Sütő Julianna; Lévai Márk Zsigmond; Zsejky Kornél; Hammer László; Szabó Ákos; Szikszai Réka; Balázs Eszter; Varga Tamás Róbert; Borsetzki Marcell (Fertőendréd); Borsetzki Áron (Fertőendréd); Zsejky Boglárka; Márk Olivér; Kazareczki Ákos; Geiger Brúnó Gábor; Bart Réka Noémi(Brüsszel); Bart Sára Judit (Brüsszel); Ballagi Bendegúz (Miskolc); Herczeg Fiona; Fekete Anna Krisztina; Xeravits Kisanna Rézi (Bakonyszűcs); Pap Hunor (Nagycenk); Anka Botond (Nagycenk); Szegedi Lilla; Vörös Vivien; Szalai Levente; Bognár Balázs Bendegúz; Beck Réka Lahaina (USA); Monosi Zsombor; Toldi Balázs (Somogyszob); Buczkó Andrea Alexandra; Úry Hunor; Drén Abigél (Gyalóka); Horváth Zoltán János (Hegykő). Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. (Jel 14,13.) Elhunytak: Bíró Veronika (Balf 17); Hollósi József (Fertőrákos 73); Varga Pál (Fertőendréd 54); özv. Szabó Lászlóné sz. Jakab Zsófia (83); Kocsis Gábor (54); Zilahi József (85); Dr. Faragó Mihály (87); Lukács Béláné sz. Turzai Irén (94); Iván György (58); Tompos Györgyné sz. Sápi Róza (85); Maglódi György Andrásné sz. Danka Margit (Fertőrákos 83); özv. Pataki Gáborné sz. Kiss Julianna (Fertőrákos 86); özv. Bozsvári Istvánné sz. Nyíri Margit (Fertőszéplak 80); özv. Csenteri József (77); özv. Stippinger Nándorné sz. Laczó Ilona (67); Dr. Herpay Imre (83); Iváncsics Istvánné sz. Deák Róza (Sopronkövesd 93); özv. Holubák Imréné sz. Kovács Mária (Nagycenk 81); özv. Horváth Imréné sz. Kincs Anikó (72); Faragó András (87); Czibere Sándor (76); Vajda Péter (68); Hlovács Edéné sz. Áni Olívia (87).

12 Sokszor nem látványos dolgok ezek, mégis milyen sok minden múlik azokon a talán aprónak tűnő figyelmességeken és tetteken, amelyek gyülekezeti életünk hátterét adják. Hálás köszönetet mondunk azoknak a testvéreinknek, akik idejüket és fáradtságukat nem kímélve az elmúlt évben is gondoskodtak az úrvacsorai jegyekről, illetve friss virággal látták el az úrasztalát; a templom tavaszi nagytakarításából kivették részüket, illetve akik a templom környékét rendben tartották; a családi istentiszteletekre, szeretetvendégségekre nagy szeretettel gondoskodtak az elmaradhatatlan és elmondhatatlanul finom süteményekről; a Diakóniai Bizottságunk tavaszi és az adventi felhívására cipősdoboznyi ajándékkal, illetve pénzadománnyal segítették a gyülekezet diakóniai munkáját; vállalták, hogy autójukkal szívesen részt vesznek az autós misszióban, s így lehetővé tették az egyébként nehezebben járók istentiszteleteinken és együttléteinken való részvételét; részt vállaltak az építkezés fizikai munkálataiban; látogatják betegeinket, és jelzik felénk, ha a lelkész látogatását igénylik kórházban vagy otthon. Külön köszönet illeti pénztárosunkat, aki évek óta lelkiismeretesen és precízen vezeti könyvelésünket, presbitertestvérünket, aki a sírok gondozását látja el, azt a testvérünket, aki magára vállalta a karácsonyfaállítás gondjait, kántorunkat és karvezetőnket, valamint hitoktatóinkat szolgálatukért. Vladár Gábor lelkipásztor Szeretettel hívogatunk mindenkit gyülekezeti összejöveteleinkre: Istentisztelet: vasárnap 10 órakor Családi istentisztelet a hó utolsó vasárnapján 10 órakor Baba-mama Kör szerdán 18 órakor Ifjúsági bibliakör: szerdán 19 órakor Bibliaóra: csütörtök 17 ill. 18 órakor Énekkari próba: péntek 17 órakor Konfirmációi előkészítő: vasárnap 11 órakor Gyülekezeti hittanóra: szombat 10 órakor Fertőszentmiklós (Imaterem, Petőfi u. 62.): Istentisztelet: minden hónap 1. és 3. vasárnap ja 15 órakor Hittanóra: ugyanezeken a vasárnapokon kor Konfirmációi előkészítő a jelzett vasárnapokon 16 órakor Kapuvár (Kórházi imaterem): Istentisztelet: minden hónap 1. vasárnap ja 17 ill óra Ünnepi istentiszteleteink December 24-én Szenteste du. 5 h December 25-én Karácsony I. napja de. 10 h (úrvacsorai istentisztelet) December 26-án Karácsony II. napja de. 10 h (úrvacsorai istentisztelet) December 27-én du. 3 h idősek karácsonya (szeretetvendégség és úrvacsora) December 30-án de. 10 h vasárnapi istentisztelet December 31-én du. 5 h óévi hálaadó istentisztelet este Január 1-én de. 10 h újévi könyörgő istentisztelet

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár 4. évfolyam: 1. Simon Gergő Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 43 Szedres Horváth Istvánné 2. Szanyi Attila Bonyhádi Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola 42

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Az eljövendőt keressük!

Az eljövendőt keressük! Az eljövendőt keressük! Lelkészi jelentés a 2013. évről Lelkészi jelentés a 2013-évről Elhangzott a Budavári Evangélikus Egyházközség képviselő-testületi gyűlésén 2014. április 1-én Az elmúlt év igéje

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b)

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Gyülekezeti jelentés a 2013. esztendőről Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Isten kegyelméből ismét esztendőforduló idején vagyunk. Ideje van most a visszatekintésnek,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

REGE KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ÉV Budapest, 2006. május 24. Elfogadva: KGy 3/2006 (05.24) 1. A szervezet alapadatai Elnevezés: Rege Kulturális Egyesület Képviselő: Vajna Balázs

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv Verseny helyszíne, időpontja:miskolc Tábori László futófolyosó 0..0. Korcsoport :U Csapat neve: Eger B Kiss Domonkos 00. Kiss András 00. Horváth Kristóf 00. Jancsik Petra 00. Kiss Virág 00.0 Kormos Bence

Részletesebben