Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj Jelen vannak: Tóth József polgármester Halmaj Béres Sándor alpolgármester Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő Botos András képviselő Palásti László képviselő Veres Dénes Ferenc képviselő Zsiga Istvánné képviselő Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Riz István képviselő Tarnócziné Tóth Melinda képviselő Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Tóth Ferencné Zsirosné Becse Gizella Tóthné Pekár Ágnes Horváth Elemér Gulyás Istvánné Varga Béla Barna Sándor Kemény András Székely Istvánné Juhász József Kiss Zoltánné jegyző mb. intézményvezető Közösségi Ház vezető CNÖ elnöke Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete római katolikus esperes református lelkész kuratórium elnöke élelmezésvezető Halmaji Öregfiúk Közhasznú Egyesülete jegyzőkönyvvezető Meghívottak közül távol van: Kovács Pál alpolgármester Kiskinizs Tóth József polgármester tisztelettel köszönti a rendkívüli együttes testületi ülésen megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a halmaji és kiskinizsi képviselő-testület egyaránt határozatképes. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Kiss Zoltánnét bízzák meg. Az ülés tervezett napirendjeként, a meghívóban foglaltakkal megegyezően, a következő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni: JAVASOLT NAPIREND 1.) Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának, Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: Tóth József polgármester, Tóth Ferencné jegyző 2.) Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 3.) Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása 4.) Egyéb indítványok, bejelentések

2 2 Ezt követően Halmaj Község Önkormányzata önállóan folytatja ülését. 5.) A X. Halmaji Napok és Európa a Polgárokért Testvértelepülési találkozó programjának egyeztetése Előadó: Tóth József polgármester Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja a javaslatokat, Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja a javaslatokat, és a következő napirend szerint üléseznek: NAPIREND 1.) Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának, Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: Tóth József polgármester, Tóth Ferencné jegyző 2.) Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 3.) Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása 4.) Egyéb indítványok, bejelentések Ezt követően Halmaj Község Önkormányzata önállóan folytatja ülését. 5.) A X. Halmaji Napok és Európa a Polgárokért Testvértelepülési találkozó programjának egyeztetése Előadó: Tóth József polgármester NAPIREND TÁRGYALÁSA I. NAPIREND Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának, Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: Tóth József polgármester, Tóth Ferencné jegyző (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja: a szikszói kistérséghez tartozó 23 önkormányzat által megalakított Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsa elfogadta a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot. A Társulás Megállapodás egységes szerkezetben, valamint a módosítást tartalmazó határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A helyi önkormányzatoknak a Társulási Tanács döntését meg kell erősítenie. Amint az mindenki előtt ismert, az önkormányzatok bizonyos feladatellátásra többcélú társulásokat hoztak létre. A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei közös feladatellátásra vállaltak kötelezettséget az oktatás és nevelés, egészségügyi ellátás, szociális és gyermekjóléti alapellátás, belső ellenőrzés, területfejlesztés területén. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírja, hogy a korábban kötött társulási megállapodásokat június 30-ig felül kell vizsgálni. Önálló munkaszervezet fenntartását a központi költségvetés nem támogatja. A munkaszervezeti feladatokat a járás vagy körzetszékhely önkormányzat hivatala köteles ellátni. Szikszón megszűnt a Kistérségi Többcélú Társulás irodája. Négy alkalmazott (irodavezető, pénzügyi vezető) munkaviszonyának megszüntetésére vonatkozóan már döntést hoztak a képviselő-testületek. A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal vállalta, hogy saját munkaszervezetével ellátja a Társulás ügyeinek intézését, gazdálkodási feladatait.

3 3 A közösen ellátandó feladatok köréből kikerült az oktatás, nevelés, tekintettel arra, hogy az alapfokú oktatási intézmények állami fenntartásba, működtetésbe kerültek. A köznevelési intézmények esetében több óvoda egyházi fenntartásba került. A továbbra is önkormányzati fenntartásban maradt intézményeket minden önkormányzat önállóan tartja fenn. A közösen ellátandó feladatok közül a belső ellenőrzés, valamint a területfejlesztés esetében, az önkormányzatok vásárolt szolgáltatásként végeztetik el a feladatot, a szolgáltatást igénylő önkormányzat fizeti meg a szolgáltatás díját. A Társulás jelentős értékű vagyonnal (Szociális Szolgáltató Központ, irodaépület, gépjárművek) rendelkezik. A gépjárművek közül néhányat ingyenes használnak önkormányzatok. A Társulási Tanács olyan döntést hozott, hogy a vagyontárgyak kerüljenek felértékelésre, és az ingyenesen használatba adott gépjárműveket az érintett önkormányzatok vásárolják meg. Az éjszakai orvosi ügyeletet ellátó társaság felmondta a korábban megkötött szerződést. Szerződésben foglalt kötelezettségének eleget téve, a felmondást követően 60 napig köteles biztosítani az éjszakai ügyeleti szolgálatot. A Társulás a közeljövőben pályázatot ír ki a tevékenység ellátására. Szociális és gyermekjóléti alapellátással kapcsolatban elmondja, hogy 400 jelzőkészüléket nyert a Társulás. Ezáltal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítésére nyílik lehetőség a Társulás közigazgatási területén. A jelzőkészülékre vonatkozó igények összegyűjtésében kéri a képviselők, valamint az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesületének segítségét. A kihelyezett készülékekért december 31-ig nem kell fizetni. A Társulás decemberben felülvizsgálja, hogy térítés fizetése nélkül tudja-e finanszírozni az ellátás biztosítását. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelentős mértékben javítja az idősek biztonságérzetét. A Szociális Szolgáltató Központba új intézményvezető került kinevezésre, bízik benne, hogy az intézmény a szociális feladatellátás területén jobb színvonalon működik majd. A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat a kölcsönös együttműködés elvén alapul, ezért javasolja, hogy a képviselő-testületek fogadják el a dokumentumok módosítására vonatkozó előterjesztést. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozza: Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozza: 462/2013. (VI.27.) határozata a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosítására vonatkozó előterjesztést, azt jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. Felelős: polgármester

4 4 463/2013. (VI.27.) határozata a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására vonatkozó előterjesztést, azt jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával összefüggő intézkedések megtételére. Felelős: polgármester II. NAPIREND Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja, hogy a május 31. napján tartott együttes ülésén a társulási megállapodás elfogadásával döntöttek a képviselő-testületek a Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulásának megalakításáról. Az ülést követően - törzskönyvi bejegyzés céljából - a szükséges iratok benyújtásra kerültek a Magyar Államkincstárhoz. A Magyar Államkincstár a bejegyzés teljesítéséhez néhány ponton a Társulási Megállapodás módosítását kérte. Tóth Ferencné jegyző hozzáteszi, hogy a Társulási Megállapodás 1. számú függelékében a szakágazatot, valamint a szakfeladat rendet is szerepeltetni kell, tekintettel arra, hogy jogi személyiségű, intézményirányító társulásról van szó. Tóth József polgármester elmondja, hogy az ide vonatkozó szabályok szerint többcélú intézményt jogi személyiséggel rendelkező társulások tarthatnak fenn. A Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár intézményegység működtetése kétféle formában biztosítható. Az Óvoda kivételével, az intézményegységek az Önkormányzat költségvetésében szakfeladatként működhetnek. A jogi személyiségű társulás létrehozására a bejáró gyermekek után igénybe vehető normatív támogatás miatt van szükség. Kéri, hogy a képviselő-testületek az ismertetett változtatásokkal fogadják el a Halmaj, Kiskinizs Községek Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 4 igen 464/2013. (VI.27.) határozata Halmaj, Kiskinizs Községek Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról Halmaj Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 87. -ban kapott felhatalmazás alapján, a 458/2013.(V.31.) határozattal létrehozott Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta, azt jóváhagyta. A módosított írásbeli megállapodás a határozat mellékletét képezi. A képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket, valamint a jegyzőt a további intézkedések megtételére. Felelős: polgármesterek, jegyző

5 5 III. NAPIREND Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Ferencné jegyző elmondja, hogy a Társulási Megállapodás módosítása mellett szükséges a Halmaji Kastély óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása is. A május 31-én megtartott ülésen módosításra került az intézmény alapító okirata, mert az Intézményfenntartó Társulás létrehozásával megváltozott az intézmény irányító szerve, valamint a költségvetési szerv fenntartója is. Az alapító okiratban szükséges pontosítani az intézmény típusának megnevezését. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 20. (1) bekezdése szerint többcélú intézmény lehet egységes óvoda-bölcsőde, egységes iskola vagy összetett iskola, közös igazgatású köznevelési intézmény, általános művelődési központ, stb. A jogszabály következő része konkretizálja a többcélú intézmények felsorolt típusait. Az általános művelődési központ szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében nevelési-oktatási intézményi feladatot, továbbá a kulturális, művészeti, közművelődési, sportfeladatok közül legalább egyet ellát. A közös igazgatású köznevelési intézményben, illetve az általános művelődési központban a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet ellátó intézményegység is működhet. Ide tartoznak a szakmai tekintetben önálló, intézményegységek keretében nevelési, oktatási intézményi feladatok, továbbá kulturális, művészeti közművelődési sport feladatok közül legalább egy feladatot ellátó közös intézmények. A Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár intézmény típusát tekintve az általános művelődési központ -nak felel meg, ezért javasolja az alapító okirat 2. pontjában szereplő megnevezés módosítását. Az okirat 7. pontjában foglalt Költségvetési szerv vezetőjének választási rendje megfogalmazás helyett Költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje fogalmat kell használni, valamint a költségvetési szerv vezetőjét az Intézményfenntartó Társulási Tanács bízza meg. Az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog fogalmának bővítését javasolja a következőkkel: Az intézményegységek rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat feladatai ellátására szabadon használhatják az alapító önkormányzatok vagyonrendeletében foglalt előírásokra figyelemmel. Tóth József polgármester véleménye szerint nem a legszerencsésebb az általános művelődési központ megnevezés, tekintettel arra, hogy az intézmény által ellátott feladatok közül az óvodai nevelés a meghatározó, a költségvetést figyelembe véve, az óvoda költségvetése a nagyobb. Megjegyzi azonban, hogy az intézmény elnevezése változatlan marad, az általános művelődési központ mint intézménytípus szerepel az alapító okiratban, amelyből semmiféle hátrány nem származik. Horváth Elemér CNÖ elnöke javasolja, hogy az alapító okirat 5.1. pontban az Alapfeladatok jogszabály szerinti megnevezése felsorolásból kerüljön törlésre azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek az óvodai ellátása, akik a többi gyermekkel nem foglalkoztathatók együtt megnevezés, tekintettel arra, hogy a helyi óvodában ilyen gyermekek nevelésére nincs lehetőség. Zsírosné Becse Gizella óvodavezető elmondja, hogy az említett körbe tartozó gyermekek speciális intézményben nevelhetők, a helyi óvodában ennek a feltételei nincsenek meg, ezért egyetért a javaslattal. Szakértői szerv szakvéleményében megjelöli az intézményt is, amelyben a speciális ellátást igénylő gyermekek nevelése történhet. Tóth Ferencné jegyző véleménye szerint amennyiben megfelelő szakember tud foglalkozni a sajátos nevelési igényű gyermekkel, az a helyi óvodában is biztosítható lenne. Az említett körbe tartozó gyermekeknek a szakértői szerv meghatározza az óvodában töltendő időt, amely lényegesen kevesebb, mint az egészséges gyermekek esetében. Tóth József polgármester javasolja, hogy tárgyi és személyi feltételek hiánya miatt, töröljék az alapfeladatok köréből a többi gyermekkel együtt nem foglalkoztatható SNI gyermekek nevelését.

6 6 Kéri, hogy az alapító okirat módosítására vonatkozó javaslatokat a testületek fogadják el, mert összhangban van a jelenleg hatályos jogszabályokkal és feltétele az Intézményfenntartó Társulás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésének. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 4 igen 465/2013. (VI.27.) határozata Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok képviselő-testületei az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC tv. 21. (3) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet II. fejezetében meghatározottakra figyelemmel a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát megtárgyalta és azt elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a módosító és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg, és az ügyben szükséges további intézkedést tegye meg. Az alapító okiratot módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felelős: polgármester, jegyző IV NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések TÁJÉKOZTATÁS A KONYHA FELÚJÍTÁSÁNAK HELYZETÉRŐL Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Startmunka programban az iskolakonyha felújításához szükséges anyagköltségre 2,5 millió Ft. támogatást nyert az Önkormányzat. Az már a felújítás kezdetén nyilvánvalóvá vált, hogy a szükséges anyagok beszerzéséhez a támogatási összeg nem lesz elegendő, mert a bontás során derült ki, hogy a teljes belső gépészet cseréjére is szükség van. A beruházás során több nagy értékű berendezés is beszerzésre kerül. A befejezésig a nyári gyermekétkeztetés, valamint az óvodai ellátás és a szociális étkeztetés biztosításához a Szikszói Konyháról szerzik be az ebédet. Az eltelt időben a tapasztalat az, hogy az ételek minősége megfelelő, azonban az adagok mennyisége kifogásolható. Közismert, hogy mindkét önkormányzat pályázott a nyári gyermekétkeztetés biztosítására. Halmaj községben 77 gyermek, Kiskinizsen 44 gyermek részesül ilyen ellátásban a nyári szünetben. VASONCA NONPROFIT KFT AKTUÁLIS ÜGYEIRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS Tóth József polgármester elmondja: közismert, hogy a Vasonca Közmű Nonprofit Kft-t 10 évvel ezelőtt hozta létre a 10 önkormányzat a szennyvíz üzemeltetés ellátása céljából január 1-től az üzemeltetést a BORSODVÍZ Zrt. vette át. A Kft e Ft-ra értékelt vagyonát évi 4,5 millió Ft. nettó bérleti díjért bérbe adta a társaságnak. A napokban tartotta a Vasonca Nonprofit Kft. taggyűlését. Korábban 5 fős előkészítő bizottságot választottak, melynek vezetésével megbízták. Az ülésen a könyvvizsgálóval a Kft. jövőbeli működésére vonatkozó javaslatokat fogalmaztak meg, amelyek nagy részét a taggyűlés elfogadta. Módosításra került a társasági szerződés, a társaság elnevezéséből törlésre került a Közmű szó, tekintettel arra, hogy ez irányú tevékenységet már nem végez. A társaság tevékenységi körébe került az ár- és belvízvédelem, valamint a közművelődési tevékenység támogatása. A társaság jegyzett tőkéje 3 millió Ft. Ebből Halmaj községnek 770 eft., Kiskinizsnek 140 eft. az arányos üzletrésze.

7 7 Jelentős személyi változás, hogy Kiss István június 30-ig látja el az ügyvezetői feladatokat, ezt követően a BORSODVÍZ Zrt. alkalmazottja lesz üzemvezetőség vezető munkakörben, ezért a továbbiakban munkaidőben nem tud a Kft. ügyeivel foglalkozni. A taggyűlés úgy döntött, hogy július 1-től december 31-ig terjedő határozott időre Slyízs Pétert bízza meg az ügyvezetői feladatok ellátásával, bruttó 130 eft. díjazásért. A könyvelést továbbra is nettó 30 eft. díjazásért végzik. Nagy vitát kiváltó kérdés a szennyvízdíj hátralékból összegyűlt közel 10 millió Ft. kintlévőség, melynek oka lehet többek között a díjbeszedők nem megfelelő aktivitása is. Halmajon 4,5 millió Ft-al tartoznak a Társaságnak. Összehasonlításként megemlíti, hogy az ivóvíz üzemeltetést is átvette a szolgáltató, összesen 350 eft. hátralék keletkezett települési viszonylatban. A BORSODVÍZ Zrt. ajánlatot tett a 90 napon túli, 180 napnál nem régebbi követelések 5 %-ért történő megvásárlására. Javaslata alapján a taggyűlés olyan döntést hozott, hogy az önkormányzatok 10 %-on megvásárolhatják a követelést a Kft-től. Az április 30-i állapotnak megfelelően Halmajon eft., Csobádon eft., Felsődobszán 653 eft., Hernádkércsen 105 eft., Kázsmárkon 907 eft., Kiskinizsen 117 eft., Léhen 510.-Ft. Szentistvánbaksán 23 eft., Nagykinizsen 202 eft., Rásonysápberencsen 564 eft. a hátralék összege. 44 fővel szemben korábban végrehajtási eljárást kezdeményezett a Társaság. Orosz Miklósné polgármester a becsületesen fizetőkkel szemben rendkívül etikátlannak tartaná a tartozások elengedését. Horváth Elemér CNÖ elnökének véleménye szerint a keletkezett hátralékért nem a díjbeszedőket kell hibáztatni. A behajtások során ismét a nehéz helyzetben lévő családokat éri hátrány. Javasolja, hogy az önkéntesség elvét szem előtt tartva tegyenek lépéseket az elmaradt díjak beszedésére. Tóth József polgármester hozzáteszi, hogy a gáz-, valamint a villanyáram szolgáltatásnál, nem fizetés esetén lehetőség van a szolgáltatásból történő kizárásra, a szennyvízszolgáltatás esetében ez azonban nem megoldható. A jelentős kintlévőség oka lehet, hogy romlott a fizetési hajlandóság, a szennyvízdíj kifizetését az utolsó helyre hagyták a tartozást felhalmozó családok. Javasolja, hogy Halmaj Község Önkormányzata vásárolja meg a kintlévőséget 10 %-on, 441 eft-ért a Vasonca Nonprofit Kft-től, tételes kimutatás alapján, melyet a évi költségvetési tartalékból finanszírozzon a Képviselő-testület. Az erre vonatkozó megállapodás aláírását követően, július 1-től, a fokozatosság elvét betartva, intézkedjenek az elmaradt díjak beszedéséről. A polgármester és a jegyző a behajtás érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 4 igen. 466/2013. (VI.27.) határozata a Vasonca Nonprofit Kft-nál összegyűlt szennyvízdíj hátralék engedményezéséről Halmaj Község Önkormányzata megvásárolja a Vasonca Nonprofit Kft-től a Halmaj községben évben meg nem fizetett szennyvízdíj teljes összegét, tételes kimutatás alapján, az összeg 10 %-áért, azaz 441 eft-ért. A követelés engedményezéséről a kötelezettet értesíteni kell. Az értesítéséig a kötelezett az engedményezőnek, azt követően már csak az új jogosultnak (engedményes) teljesíthet. A Képviselő-testület a vételárat a évi költségvetési tartalékból finanszírozza. Felhatalmazza a polgármestert az engedményezési szerződés aláírására. A polgármester és a jegyző a behajtás érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Felelős: polgármester, jegyző Mindkét önkormányzatot érintő más bejelentés, egyéb hozzászólás az ülésen nem hangzott el, ezért Tóth József polgármester megköszöni a kiskinizsi képviselők munkáját, és az együttes ülést bezárja.

8 8 Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az üléstermet elhagyja. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete önállóan folytatja ülését. Tóth József polgármester javasolja, hogy Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyéb indítványok, bejelentések napirend keretében folytassa ülését. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. IV. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS HALMAJ ÉS TÉRSÉGÉBEN Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket a folyamatban lévő Ivóvízminőség-javítás Halmaj és térségében projekttel kapcsolatban. A tervek elkészültek, a vízjogi engedély rendelkezésre áll. Benyújtásra került a pályázat a második fordulóra. Nyertes pályázat esetén az ivóvízminőség-javítás keretében Aszalótól Szikszóig kiépítésre, valamint a hat település hálózatával összekötésre kerül a távvezeték. Ezt követően a Szikszói Regionális Vízműtől ivóvizet vásárol a Társulás, amelyet összekeverve helyi vízbázissal, EU-s szabványértéknek megfelelő ammóniumtartalmú ivóvíz nyerhető. A Képviselő-testület az elhangzott tájékoztatást elfogadja. VIS MAIOR TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSA Tóth József polgármester elmondja, hogy a május 30-án a Vasonca patakon levonult árhullámmal összefüggésben keletkezett védekezési költségeket az Önkormányzat saját forrásból biztosítani nem tudja, ezért lehetőség van vis maior keretből a költségek 90%-át támogatásként megigényelni. Védekezési munkálatokra összesen Ft. került felhasználásra, melyből támogatásként Ft. igényelhető a központi költségvetésből. A fennmaradó részt saját forrásból, a költségvetési tartalék terhére kell biztosítani. Tájékoztatásként elmondja, hogy az előre nem látható körülmény bekövetkezésétől számított 40 nap áll rendelkezésére az önkormányzatoknak a pályázat benyújtására. Javasolja, hogy a Képviselő-testület az ismertetett számadatok tükrében, a védekezésre fordított költségekre vonatkozó támogatási igény benyújtásáról hozzon határozatot. Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. 467/2013. (VI.27.) határozata a vis maior támogatás igény benyújtásáról Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A védekezés megnevezése: A Vasonca patak vízszintjének megemelkedése miatt a 3703 számú országos bekötőút mentén történt védekezéssel kapcsolatosan felmerült költségek. A védekezés (káresemény) forrásösszetétele: Megnevezés év % Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft. 10 % Biztosító kártérítése Egyéb forrás Vis maior támogatási igény Ft. 90 % Források összesen Ft. 100 %

9 9 A védekezés összköltsége: Ft. A vis maior esemény okozta helyzetet az önkormányzat saját erejéből részben tudja megoldani. A testület a saját forrás összegét a évi költségvetésről szóló 4/2013.(III.08.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. Felelős: polgármester DUNA-MENTI ÁRVÍZKÁROSULTAK RÉSZÉRE ADOMÁNY BIZTOSÍTÁSA Tóth József polgármester elmondja, hogy a Duna-menti árvízkárosultak megsegítésére a Nemzeti Összefogás adományvonalon lehet segítséget nyújtani. Debrecen város önkormányzatának polgármestere felhívást intézett az önkormányzatokhoz, hogy a lehetőségek függvényében, Ft./lakos összeggel támogassák az árvízkárosultakat. Javasolja, hogy a Képviselő-testület 200 eft-ot ajánljon fel az árvízkárosultak megsegítésére az OTP Bank-nál vezetett segélyszámlára a évi költségvetési tartalék terhére. Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. 468/2013. (VI.27.) határozata a Duna-menti árvízkárosultak megsegítésére Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti összefogás jegyében, a Duna-menti árvízkárosultak megsegítésére Ft összegű támogatást állapít meg. A támogatást az Önkormányzat évi költségvetésében a költségvetési tartalék terhére biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegének az OTP Bank-nál vezetett számú számlára történő átutalásáról gondoskodjon. Felelős: polgármester EU ÉLELMISZERPROGRAM KERETÉBEN ÉLELMISZERADOMÁNY BIZTOSÍTÁSA Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jóvoltából, EU Élelmiszersegély Program keretében, ebben az évben is lehetőség van tartós élelmiszerek kiosztására a településen nehéz helyzetben élő családok részére. Az adományok szétosztásakor az Önkormányzatnak továbbra is vizsgálnia kell a szociális rászorultságot, melyet az Ökumenikus Segélyszervezettel kötött együttműködési megállapodás is tartalmaz. Az együttműködési megállapodásban szerepel ajánlás a családi jövedelemhatár meghatározására, melytől kizárólag indokolt esetben térhet el az Önkormányzat. Az elmúlt évi adomány elosztását megelőzően a Képviselő-testület döntött arról, hogy a településen élők közül azon családok részére biztosít az adományból, ahol a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, azaz a Ft-ot. Ezt a rendezőelvet javasolja ebben az évben is alkalmazni. Azon személyek részére, akik lakásfenntartási támogatásban, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, rendszeres szociális segélyben, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az élelmiszeradományt kérelem nélkül is javasolja biztosítani. Az osztásra július 7-8-án és kerül sor, addig írásban tájékoztatják a családokat a lehetőségről.

10 10 Horváth Elemér CNÖ elnökének véleménye szerint azon családok, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a Ft-ot, megnyugtató módon meg tudnak élni, ezért egyetért az előző évben határozatban is rögzített jövedelemhatárral. Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 469/2013. (VI.27.) határozata Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által biztosított élelmiszeradomány elosztásának feltételeiről Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által biztosított élelmiszeradomány elosztására vonatkozó javaslatot, azzal egyetért és a következő határozatot hozza: 1.) A településen élő családok közül az adományok elosztása során az a család minősül rászorultnak, ahol a családban az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, azaz a Ft.-ot. 2.) Azon személyek részére, akik lakásfenntartási támogatásban, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, rendszeres szociális segélyben, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az élelmiszeradományt automatikusan biztosítani kell. 3.) Ezen túlmenően azon család részére juttatható az adományból, aki a 2. pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, azonban családjában az 1. pontban feltüntetett összeget nem haladja meg az egy főre jutó jövedelem. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy minden településen élő családot írásban tájékoztasson az adományozás feltételeiről. Határidő: július 9. Felelős: polgármester V. NAPIREND X. Halmaji Napok és Európa a Polgárokért Testvértelepülési találkozó programjának egyeztetése Előadó: Tóth József polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja, hogy elkészült a X. Halmaji Napok és Európai Testvértelepülési Találkozó programtervezete. A lebonyolításra közel 7 millió Ft. pályázati támogatás áll rendelkezésre, amely fedezetet nyújt a programok lebonyolítására, valamint az elszakadt országrészekből meghívásra kerülő testvértelepülésekről érkező vendégek utazási költségének, szállás költségének és teljes ellátásának biztosítására. Kiemelt program a Mária Út mint spirituális zarándokút jelentősége címmel konferencia megrendezése. A konferencián olyan vendégek tartanak élménybeszámolót, akik részt vettek a gyalogos zarándoklaton. A Közösségi Házban az emeleti galériában László Dániel festőművész Mária Útról készült alkotásaiból nyílik kiállítás. A Nemzeti Emlékparkban a Mária Út útvonal, a fontosabb Mária-kegyhelyek, valamint a Hernád folyó megjelölésre kerülnek, kihelyezésre kerül a Mária Úttal kapcsolatos információs tábla, a határkövek átfestésére is sor kerül. Halmaj Község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. A programok részletes megtárgyalására a következő ülésen kerül sor. Tekintettel arra, hogy az ülésen több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, Tóth József polgármester megköszöni a megjelenést, a hozzászólásokat, és az ülést bezárja. K.m.f. Tóth József polgármester Tóth Ferencné jegyző

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Iktatószám: /2015.

Iktatószám: /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 6054-7/2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 10-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 10-i rendkívüli nyílt üléséről 1 Kisszállás Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 10-i rendkívüli nyílt üléséről 19/2015.(XII.11.) ÖK R A szociális juttatások rendszeréről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 841-2/2014. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 27-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb. jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-13/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. július 11-én (csütörtök) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető Jegyzőkönyv Készült: 2009.május 26-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án (szerda) 18,30 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án (szerda) 18,30 órai kezdettel tartott nyílt ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 26-án (szerda) 18,30 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: 75-81/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. május 31. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Ügyszám: 11/2-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Öcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 17.30. órakor megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Faluház, Öcs Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 9.-én, a Községházán 10 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 11-én 08.00 órától 09.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

16/2016. (XI.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

16/2016. (XI.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2016. (XI.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 93/2014.(IX.09.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 456-20/2013.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. október 11-én (pénteken) 10 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről H A T Á R

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: /2016.(VII.4.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: /2016.(VII.4.) számú határozatokat Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 68-72./2016.(VII.4.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kiss Csaba polgármester

Kiss Csaba polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. május 28-án 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

2./ Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának

2./ Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 105/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 31-én (péntek) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 6-án 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 6-án 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 4/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 6-án 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János polgármester

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben