SZENT ERZSÉBET LEVELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ERZSÉBET LEVELE"

Átírás

1 ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE augusztus A tartalomból: XIV. évfolyam 2. szám Edinára emlékezünk Az összefogás ereje Márianosztra Pasztoráció az esztergomi börtönben Máriaremete 2006, Városmisszió Karitász nyár Az ablak Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának karitatív-szociális folyóirata Ingyenes folyóirat

2 Edinára emlékezünk Lassan már fél éve nincs közöttünk. Áldozatos életének 72. évében, március 28- án, türelemmel viselt szenvedés után hunyt el Bogláryné Mailáth Edina, többek között a Betánia Szeretetszolgálat alapítója és vezetõje. Az elesettek érdekében végzett segítõ munkáját, egész életmûvét fõ mûködési területén, Budapest-Józsefvárosban becsületkeresztettel is elismerték. A Betánia Szeretetszolgálatot 1990-ben alapította, nevéhez több karitatív alapítvány is fûzõdik. Együttmûködésben a Szent Erzsébet Karitász Központtal évek óta támogatta a rászorulókat. Most egykori munkatársának, Jakus Ottó atyának, a hálaadó szentmisén elhangzott gondolataival emlékezünk rá. Kedves Barátaim, akik Edinát ismertétek és szerettétek! Mindannyian azért jöttünk, hogy elbúcsúzzunk Edinától, és Isten irgalmas szeretetébe ajánljuk Õt. Tegnap este az emlékeim közt lapozgattam: képeket néztem, verseket, szövegeket olvastam. Bizonyára többen vagyunk így most is és Edinával kapcsolatos emlékeinkbe feledkezve sajátos és mély érzések kerítenek a hatalmukba Kezembe akadt II. János Pál egyik írása: Szeressétek az öregeket Nagyon szépen kérlek titeket, Szeressétek az öregeket. A reszketõ kezû õsz apákat, A hajlott hátú jó anyákat... A ráncos és eres kezeket, Az elszürkült, sápadt szemeket... Én nagyon kérlek titeket, Szeressétek az öregeket. Simogassátok meg a deres fejeket, Csókoljátok meg a ráncos kezeket. Öleljétek meg az öregeket, Adjatok nekik szeretetet. Szenvedtek õk már eleget, A vigasztalóik ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, Szeressétek az öregeket. Ne tegyétek õket szûk odúkba, Ne rakjátok õket otthonokba. Hallgassátok meg panaszukat, Enyhítsétek meg bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok Legyen számukra mosolyotok. Én nagyon kérlek titeket, Szeressétek az öregeket. Õk is sokat küzdöttek értetek, Amíg fölnevelkedtetek. Fáradtak õk is eleget, Hogy ti módosabbak legyetek. Õk is elfogadtak titeket, Mikor Isten közéjük ültetett. Azért én kérlek titeket, Szeressétek az öregeket. Ha majd az örök szeretet Elhívja õket közületek, Ti foglaljátok el helyüket. Mert ti lesztek majd az öregek. S mindazt, mit nekik tettetek, Azt adják nektek a gyerekek. Azért elõre intelek titeket, Szeressétek az öregeket. 2 SZENT ERZSÉBET LEVELE

3 Amikor átolvastam, eszembe jutott, hogy 1 évvel ezelõtt úgy említettem a pápa halálát, hogy most azt érzem: meghalt apukám. Edina halálával kapcsolatban, hasonlóan érzek: most meghalt az anyukám (az igazi anyukám még él - hála Istennek - de, amióta Edinát megismertem 1998 januárjában, sokszor tekintettem õrá, úgy, mint a pesti anyukámra) Talán ezzel nem vagyok egyedül: különösen a betániások érezhetnek hasonlóan. Ö a Betánia anyukája volt és talán nem túlzok, ha azt mondom: az is marad mindig! Aztán azért is olvastam el II. János Pál írását, mert nekem a legtöbb Edina öregkorából jutott. Halász Bandi bácsi halála után egészsége nagyon megromlott, sokszor volt már emiatt távol tõlünk, és ha láttuk õt, nagyon gyenge és fáradt volt, de egy-egy fontos eseményre mindig összeszedte magát. De mindannyian tudjuk, nem ilyen volt õ. Aktív, nagyon is aktív. Majd 72 év aktív élet május 3-án született, szép családi közösségben nevelkedett - és ez biztos így volt, mert szüleirõl mindig nagy tisztelettel és meghatóan nyilatkozott. Ketten voltak testvérek. Átélték a kitelepítés minden borzalmát. Házasságot kötött Bogláry Dezsõvel - a mindenki által csak Rudi bácsiként ismert férfi lett ezután a társa és Isten megajándékozta õket egy kislánnyal, Nórával. Edina 1984-ben özvegy lett, azután teológiát tanult, majd minden energiáját a szeretetszolgálatra összpontosítva elindította a Betánia áldásos tevékenységét. Errõl maga-gépelte szöveget idézem most, ami ars poeticájának is megfelel: A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belõle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útrabocsátó Hatalom így szólt: Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, oszszad meg. Az egész világ tied. Ismerd meg, hódítsd meg senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod. Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelõs vagy minden emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg, most eredj és élj, mert a világ a tied. Így jöttek létre évrõl-évre azok a tevékenységek, amelyeket felsorolni is nehéz. A Félfalat Alapítvány hajléktalanok, nagycsaládosok megsegítésére (adományok, étkeztetés). Az Építõ Barátok, a Házigondozás Alapítvány. A Szomjazom Alapítvány augusztus 3

4 Halász Bandi bácsival az alkoholisták lelki gondozására, melynek aztán 2001-tõl Isten különös kegyelmébõl én lehettem a lelkésze. Itt említem a német kapcsolatát, Herbert Hubert és tevékenységének hazai támogatását, a sok-sok képzést, a Szociálterápiás Szerepjáték Egyesületének befogadását és segítését, és mindezen tevékenységek összehangolását, szervezését és gazdasági ügyeinek intézését. Tudomásom szerint a Máltai Lovagrend Dámája volt. Senkit nem szeretnék a felsorolásból kihagyni, hiszen sokan jelentkezhetnének még, hogy ezt is Edina támogatta, ebben is õ segített Az elmúlt évek talán utolsó nagy tevékenységeként említem a Polgárok Házának szervezését, könyvtárának berendezését, és az ottani, hetenkénti jelenlétét. Íme, az ember, aki nem csak vallotta, hogy az Isten országa köztünk van, és rajtunk fordul! Az utolsó évek csendjében Istennel és a lelkével törõdött - mély és tudatos lelki életet élt. Amikor pedig lehetõsége volt kimozdulni otthonról a nagymama-hivatást gyakorolhatta, hiszen Nóra lányának és Gábor vejének gyermekei születtek, három unoka boldog nagymamája (a negyedik megszületését már nem élhette meg). Hiba lenne elhallgatnom azt a mondatát, amit halála elõtt két nappal, betegágyán mondott: Azért születtünk erre a világra, hogy segítsünk egymásnak! Nekünk, akik talán még ez után is az emlékeinkben lapozunk, az lehet az üzenet: hogy okuljunk e példán! Amikor utoljára látogattam meg Edinát a kórházban, éreztem nála már minden elvégeztetett, megbékélve Istennel és mindennel várja a hazatérést. Eljövet eszembe jutott a mondás: Amilyen az életed, olyan lesz a halálod is. Igent mondva s égi útra lépve, Még ha vérzõn is, de énekelve, Ha portól és sártól is piszkosan, De nem csüggedve, megyek biztosan! És kopjék bár térdig mindkét lábam, Erõt ad, hogy az Ég kapujában Szélesre kitárt karokkal, tudom, Engem vársz, Jézusom! Meggyõzõdésem, Edina hazaérkezett és Jézus ezekkel az evangéliumi szavakkal fogadta Õt: Jöjj Atyám áldottja, vedd birtokba az országot, amely neked készült a világ teremtése óta 4 SZENT ERZSÉBET LEVELE

5 Dunai árvíz avagy az összefogás ereje Idén tavasszal, amikor a Duna vízállása minden eddigi rekordmagasságot megdöntött, hallgatva a rádiót, s látva a szörnyû képeket, elhatároztuk, hogy munkaidõnk letelte után nekünk is a gáton van a helyünk, hiszen a Karitásznak ott a helye, ahol segítségre szorulnak embertársaink. Écsy Gábor atyával történt egyeztetés alapján, a Karitász Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálatának munkatársával és a Karitász Központ teherautójával este 6 óra után lejelentkeztünk Szentendrén önkéntes gátépítési munkákra. Itt olyan sokan voltak már, hogy a Dera-patak Dunától viszszaduzzadt szakaszához irányítottak minket, ahol több ismerõssel is találkoztunk. Így Szûcs Balázs atyával, aki akkor már ki tudja hányadik éjszakáját töltötte fáradtan, de mégis nagyon jó kedvvel a gáton, a szentendrei Keresztelõ Szent János Plébánia fiataljaival együtt. Kovács Benedek, a szentendrei karitászcsoport tagjának (és a Máltai Szeretetszolgálat helyi ifjúsági csoportjának elnökének) humora szintén arra sarkallt minket, hogy minél több homokzsákot tudjunk megtölteni. Senki nem kérdezte a másikat, honnan és miért jött, mindenki tudta mi a teendõje. Az összefogás erejét élhettük meg itt, mely nem fáradtságot, hanem több erõt adott számunkra, napi segítõ munkánkhoz. Aznap éjszaka, nem sokkal éjfél után jött a hír, hogy a gát csúszását sikerült megállítanunk. Csongrádi Gergely, Tóth Mihály Karitász Központ Seindl János K.A.Sz augusztus 5

6 Évadzáró zarándoklat Márianosztra kicsiny település a vadregényes Börzsöny hegység szívében, méretéhez képest mégis évszázadokon keresztül hatalmas szereppel bírt a magyar történelem alakításában. Nagy Lajos király 1352-ben ezen a helyen építtetett kolostort az esztergomi Boldog Özséb által egyetlen magyar rendként alapított pálos szerzetesrend használatára. A király nagyon becsülte a rendet, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy itt, Márianosztrán neveltette harmadik leányát, Hedviget. A leány innen indult Lengyelországba, ahol 10 évesen királynõvé koronázták, majd férjével, Ulászlóval együtt a dicsõséges Jagelló ház alapító királyai lettek. A szentéletû Hedvig a mai legkedveltebb lengyel királynõ, aki megalapozta a híres magyar-lengyel barátságot. A lengyel kapcsolat ezzel nem ér véget. Az itteni pálosok alapították a híres lengyel kegyhelyet, Czestochowát. Az ottani ereklyekép alapján festett "magyarosított" Mária képet (Mária fején a magyar szent korona látható) hozzáérintették a czestochowai képhez, hogy annak ereje átszálljon, majd a márianosztrai kegyhelytemplom fõoltárán helyezték el. II. József feloszlatta a rendet, a rendház üresen maradt így 1858-ban a magyar állam tulajdonába került. A barátok helyére nõi rabokat költöztettek és megkezdõdött az épület mai napig tartó új élete. Kezdetben köztörvényeseket õriztek itt, de a két világháború között már politikai foglyok is megjelentek ben megszûnt a nõi börtön, azóta férfiakat fogadnak. A második világháború után híres politikai foglyok sora fordult meg a börtönben, köztük Göncz Árpád, Déry Tibor, Bibó István, Mensáros László és valószínûleg itt tartották fogva hányatott sorsú hercegprímás-bíboros 6 SZENT ERZSÉBET LEVELE

7 urunkat Mindszenty Józsefet is. A sors különös fintora, hogy ebbe a börtönbe került az ÁVH egykori teljhatalmú ura, Péter Gábor is. Ma ismét csak köztörvényes bûnözõket találhatunk a börtönben. A rendszerváltás óta ismét vannak pálos szerzetesek a településen, õk gondozzák a gyönyörûen felújított kegytemplomot. Ki tudja, Isten segítségével talán egyszer még visszakerülhet a tulajdonukba az egykori kolostorépület is. Ebbe a gyönyörû helyiségbe zarándokoltak Kovács János diakónus vezetésével május 27- én a Kispesti Nagyboldogasszony Karitász csoport tagjai és pártolói, akik immár hagyományosan más-más Mária kegyhelyen tartják évzáró hálaadásukat. Most is elõször a templomba mentünk hálaadó szentségimádásra. Ezután a templom kántora megismertetett minket a település és a pálos rend történelmével. Végül tiszteletünkre a pálos rend egyik papja misét celebrált. Rövid pihenõ után kimentünk a település határán található keresztúthoz. A stációk az egyre inkább emelkedõ dombon követték egymást. Az utolsó állomás a falu felett emelkedõ domb tetején volt. Itt a falu felé fordulva kitárt kezekkel mondtunk köszönetet az Úrnak, megköszönve a kegyelmet, mellyel éves munkánkat segítette. Testileg elfáradva, de lelkiekben csodálatosan feltöltõdve indultunk haza zarándokutunkról. Budapest, május Swiderski László Nusi néni elment Kõbánya-Újhegy, emeletes piros iskola. 30 évvel ezelõtt, amikor a lakótelep felépült, nem fért el itt a sok-sok vidám kisdiák, ezért volt szükség az iskola mellett pótlásként épült földszintes kis iskolára. Az évek múltak, a lányok, fiúk gyorsan nõttek, s a kis épület kiürült. Iskolapadok helyett ágyak, gyerekek helyett idõsek kerültek elhelyezésre, az ekkor már új néven szereplõ Szivárvány Gondozóházba augusztus 7

8 Nusi néni is abban az idõben költözött be negyvened-magával. Amíg ereje engedte, mindig õ készítette elõ az elsõpénteki szentmiséhez a klubszobát, gondoskodott arról, hogy a szenteltvíz, a szentelt gyertya és barka minden hívõ lakótársának jusson. Sokat segített a karitász-munkatársaknak abban is, hogy a heti bevásárlásra kinek van éppen szüksége, ruhaadományok osztásánál kire mivel gondoljunk. Az utóbbi idõben már autóval sem tudtuk elhozni a plébániára, a szombat délutáni nyugdíjas klubnapokra, de örömmel fogadott mindent: gyümölcsöt, sós süteményt, Szent Erzsébet kenyeret, s büszkén mondta: Az egyháztól jöttek! Az egyháztól kaptuk! Mindent megköszönt imával. Nagyon sokat imádkozott értünk. A gondozóház gondos ápolásának köszönhetõen szép kort elérve Joli néni, F. Margit néni, Kató néni, Pista bácsi, J. Margit néni ( a sort folytathatnánk ) után most Nusi néni adta vissza lelkét a Teremtõnek. Fenti gondolatokat 10 éves karitász-szolgálatunk egyik kedves emlékeként szeretettel õrizzük Gál Józsefné Kõbányai Szent Család Plébánia, Belsõ-Pesti Régi 8 SZENT ERZSÉBET LEVELE

9 Irodalmi délután, anyák napi köszöntés, lelkigondozás Pasztoráció az esztergomi börtönben Bízzatok Istenben, aki szeret titeket, aki szeret minket, aki gondoskodik rólunk, aki mindent lát, mindent ismer, mindent megtehet az én javamra és a lelkek javára.. Boldog Kalkuttai Teréz anya 2004 tavaszán Michels Antal atya az Esztergom Belváros plébánosa keresett meg, hogy börtönpasztorációra szeretne egy kis csapatot összehozni, az ökumené jegyében. Örömmel ajánlottam segítségemet, hiszen egy újabb lehetõséget kapott a Karitász szeretetszolgálat, hogy Krisztus békéjét és a szabadító erejét tolmácsolja a rászorulóknak. A segítõ szolgálatban részt vesznek még a református az evangélikus és a görög katolikus lelkészek is, így mindennap lehetõséget adunk a lelki terhek enyhítésére az Esztergomi Büntetésvégrehajtási Intézet lakóinak. Én a mentálhigiénés lelkitanácsadásban személyes beszélgetésekkel veszek részt a team-munkában. Csütörtökönként a délelõtti órában van lehetõségem egy-két lakóval beszélgetni. A lakók hosszabb-rövidebb ideig tartózkodnak az intézetben. Van, akivel csak egy-egy alkalommal találkozom, van, akivel gyakoribbak a beszélgetési alkalmak. Elõfordul, hogy ketten hárman jönnek le, hogy a lelki erõsítés által jobban tudják elviselni a bezártságot. A külvilágtól való elszakadás többjükben nagy szorongást, depressziót vált ki. A beszélgetési alkalmak kicsit enyhíthetik ezeket a tüneteket. Az életük kisiklásainak okait beszélgetjük át, a születéstõl a jelen korig. Sok esetben tapasztalom a családok szétesésébõl fakadó megosztottságot, szeretethiányt. Sokszor épp az anyagiakban dúskálás, a helytelen értékrend kialakulása okozza a rossz cselekvést. Beszélgetések során jutunk el az erkölcsi rend, a tíz parancsolat értékeléséig. A kapaszkodó pont Isten végtelen irgalmas szeretete. Õ adhat csak vigasztalást és erõt ebben a bezárt élethelyzetben. Köszönöm az Intézet parancsnokának és minden munkatársnak a nyitottságot, a segítõ készséget és az együttmûködést, mely munkánk eredményességéhez szükséges. A fogvatartottaknak idõrõl idõre programokat szerveznek az intézet szakirányú vezetõi. Ezekhez csatlakozik a mi csoportunk is. Lelkészeink az ünnepekhez közeli napokban istentiszteletet, szentmisét tartanak, de nem maradhat el Jézus születésének és szenvedés augusztus 9

10 Irodalmi délután, anyák napi köszöntés Az esztergomi börtönmisszió az idei fõegyházmegyei juniálison is bemutatkozott történetének megelevenítése sem. Ilyenkor az egyházközségek ifjúsági csoportjai segítik Antal atyát és a többi lelkészt. Az idén elõször szervezett szavalóversenyt az intézet a fogvatartottaknak. Sokan készültek fel a programra. Meghívást kaptam erre az alkalomra, ahol a verseken keresztül is éreztem a jó akarását, az életükben megtapasztalt nagyfokú szeretetéhséget. A szavalatok közben jött az ötlet anyák napi ünnepség megszervezésére. Május 9-én került sor az ünnepségre. Bajótról a Rozmaring énekkar vezetõjével, Paulné Riával már többször szerveztünk irodalmi mûsort és ez alkalommal is segítségemre volt. Gitárosunk Ferenczy Rudolf, aki minden programunkban az énekekhez megadja az alap ritmust, ez alkalommal sem maradt el. A nevelõnõ az elsõ 4 helyezettet javasolta a közös rendezvényünkre, hogy a verseket elmondják. A bv. intézetben ilyenkor a programokhoz a kis kultúrterem hol templommá, hol a mûsorok színterévé alakul át. Háttérben egy kereszt Korpusszal, Szûz Mária szobor és két gyertyatartó van a falon, melyet egy korábban ott lakó faragott. A megemlékezõ irodalmi délutánt Michels Antal atya gondolatai zárták. Mindannyiunkat a Boldogságos Szûzanya oltalmába ajánlott. Kedves gesztus volt, hogy a versmondók minden édesanyát az énekkarból és a fogvatartottak közül, megajándékoztak egy szál virággal. Ezzel a munkával is bõvült a szeretetszolgálat területe. A kedves olvasók imáiba is ajánlom ezeket a testvéreket. Összeállította: Ferenczy Éva 10 SZENT ERZSÉBET LEVELE

11 REMÉNYT ÉS JÖVÕT ADOK NEKTEK (Jer 29,11) Karizmák ünnepe Máriaremete június alkalommal rendezte meg az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye pünkösdhétfõi juniálisát a máriaremetei kegytemplom parkjában. A már hagyományos találkozó története az 1993-as egyházmegyei határrendezéshez kötõdik. Célja a Fõegyházmegye területén mûködõ intézmények, lelkiségi mozgalmak, szolgálatok, plébániai közösségek életébõl való lelki, szellemi osztozás. Az idei Karizmák ünnepe az európai Városmisszió programhoz is kapcsolódik: Dr. Erdõ Péter bíboros, prímás, érsek itt adta át a megbízóleveleket azoknak a munkatársaknak, akik a fõegyházmegye nevében és küldetésében elõkészítik és szervezik Bécs, Párizs, Lisszabon és Brüsszel után a jövõre Budapesten tartandó missziós év programjait. A városmisszió célkitûzése, hogy segítse a plébániákat a miszsziós lelkiség tevékeny szolgálatában, támogassa a közösségeket, az eltávolodottaknak utat mutasson az Egyházba, megszólítsa a sajátos élethelyzetben élõket, s bemutassa a XX. század magyar vértanúit. A városmisszió napjai alatt evangelizációs programok várják a látogatókat a plébániákon, lehetõséget adva a személyes találkozásokra. Plébániák, csoportok, közösségek, mozgalmak, szerzetesrendek katolikus intézmények, iskolák osztják meg tapasztalataikat az érdeklõdõkkel és missziós helyszínek kínálnak változatos programokat. A Szent Erzsébet Karitász sátrában a háziasszony szerepét a bajóti régió munkatársai vállalták. Az ott zajló programokról a régió vezetõje, Ferenczy Éva ad összefoglalót. A Bajóti Karitász Régió idén is nagy izgalommal készült Máriaremetére. Ez alkalommal az idõjárás kicsit hûvösebbre fordult, de a lelkesedés és a Szentlélekre hagyatkozás erõsítette a munkatársakban összetartás erejét. Közel 100 fõvel vettünk részt az ünnepségen. Szorgos kezek munkáját láttuk a Karitász tevékenységét bemutató, kiállított plakátokon és a sütemények elkészítésében, s úgy, mint tavaly, a Karitászé volt szinte a legsikeresebb sátor vendégszeretetével és finomságaival augusztus 11

12 A Szent Erzsébet Karitász idei programja a kézmûves sátorral bõvült. Bajót az egyszerû horgolás mûvészetét, Héreg a szebbnél szebb virágok ötletes megformálását, a tokodi munkatársak a csuhé készítés fortélyait mutatták be, a kicsiknek pedig gipszbõl készült figurák festéséhez adtak lehetõséget. Köszönetet mondok minden munkatársnak, akik részt vettek ezen az ünnepségen. Külön köszönöm a segítõknek, akik szívvel-lélekkel hozzájárultak az ünnep szeretet-fényéhez. A Szent Erzsébet Karitász Központ táboroztatási programja keretében elõször nyaralhattak rászoruló gyermekek a Fõegyházmegye plébániáiról az idén átadott miskolctapolcai Szent József Otthonban Köszönjük Miskolctapolcát Weiperth Vilmosné kispesti karitász munkatárs beszámolója Sokkal izgatottabban készültünk az idei karitásztáborra, mint az elõzõ években. Vajon, milyen lesz Miskolctapolcán? Jó érzik-e majd magukat a gyerekek, Hogy válik be az étterem? Megvalósíthatjuk-e a sok-sok programot, amivel készülünk? Ilyen, és még sok ezer kérés fogalmazódott meg bennünk, amikor a rászoruló gyermekek egy hetes nyaraltatására készülõdtünk. Az elõkészületek a megszokott rendben folytak, pályázatok írása, tervezgetés, programok szervezése és egy ragyogó május délelõtti látogatás Miskolctapolcára, a "terep" felderítésére. Június 26-án reggel mindenféle földi jóval felpakolva útnak indult a kis csapat. Szõcs Kati, Csík Mari és jómagam vezetésével 33 gyerek ült a buszon, tele izgalommal, lelkesedéssel. A tábor vezetõsége évek óta dolgozik együtt, célunk közös: szép, emlékezetes hetet biztosítani a gyerekeknek. Lelkesedésünk töretlen, kommunikációnk tökéletes: félszavakból is értjük egymást. Kati nyári szabadságából áldoz egy hetet erre a nem kis feladatra, Marcsi pedig szeretetbõl vállalta, hogy eljön velünk, s magával hozza az általam nagyon szeretett Héreg levegõjét, és hozzáértését a háziasszonyi teendõkhöz. Balázs is õstáboro- 12 SZENT ERZSÉBET LEVELE

13 zónk, aki mindig mindenben készségesen segít, lelkiismeretessége, talpraesettsége, segítõ szándéka követendõ példa mindenkinek. A tapolcai napok gyorsan, túl gyorsan teltek. Az idõ csodálatos volt, a napsütést követõen éjszakánként frissítõ esõ permetezte a tájat. Festõi környezetben, nagy hegyek tövében töltöttük el a hét napjait. Nagyon szép az épület, a kápolna, és a helyiségek kényelmesek, tiszták, a legkényesebb igényt is kielégítették. Mindvégig nagy félelemmel voltunk, hogy sikerül-e mindent megõrizni épségben, tisztaságban. Sajnos, két ablak üvege bánta ottlétünket Programjainkat is sikerült megvalósítani: autóbuszos kirándulást Diósgyõrbe, ahol megnéztük a várat, a panoptikumot, Lillafüreden a cseppkõbarlang volt felejthetetlen élmény. Jót fagyiztunk, a jókedv töretlen volt. Eljutottunk a miskolci strandra, ami igazi felfrissülést jelentett kicsiknek, nagyoknak. Talán, a barlangfürdõ volt a legnagyobb meglepetés a gyerekeknek. Megvalósultak versenyeink is: a rajzverseny, a tábori olimpia versenyszámai, a tollas-és kosárlabda. Szép erdei sétát tettünk, s napi túrát a dombra ebéd után. Rendszeresen megtartottuk a reggeli tornát, a szobaszemlét nagyon jókat ettünk. Minden reggel a kis kápolna hûvösében hálát adtunk a Mennyei Atyának nagy jóságáért, szeretetéért. Persze gondunk is volt: vakbélgyulladás gyanújával fél éjszakát a miskolci kórházban töltöttünk, de hál' Istennek a gyanú csak gyanú maradt. Aztán a rettegés, hogy valamiben kárt teszünk. A hétvégére, pedig rendesen elfáradtunk. Tudjuk, minden, ami Az Úr kezébõl jön, csak a javunkra szolgál. Így köszönjük Miskolctapolcát. Lesz mire gondolni a hideg téli estéken. Köszönjük Uram augusztus 13

14 Nem csak a táborozás helyszíne volt a miskolctapolcai Szent József Otthon... Május én Écsy Gábor atya kezdeményezésére itt tartották az egyházmegyei karitászigazgatók egyik megbeszélésüket. Témája többek között a 15 éves országos Karitász ünnepi programjainak szervezése, a 2007-es Szent Erzsébet év, illetve tapasztalatcsere voltak. A találkozón jelen volt Spányi Antal püspök és Nagy Károly atya, a Katolikus Karitász igazgatója is. Kedves Karitász munkatársaim és zarándoktestvéreim! K ö s z ö n ö m! Kilencedik éve, hogy elkezdtem Isten segítségével diavetítéses szeretetszolgálatomat. Ebben az évben már negyedik alkalommal vetítettem Máriabesnyõn, a karitász munkatársak lelkigyakorlatán. Hálás köszönetemet fejezem ki ezért Écsy Gábor atyának és a Karitász munkatársainak, hogy ezt számomra lehetõvé tették. Havi rendszeres vetítéssel már túl vagyok a 800. elõadáson. A Szentlélek és Égi Édesanyánk vezetésével már több ezer kedves résztvevõnek tudtam továbbítani Mária mosolyát, mint, ahogy ezt egy fatimai zarándoklat után egyik versemben megírtam: Én is ott szorongtam a sok ezer között, Megilletõdve néztelek könnyek között, S Te visszanéztél, mosolyogtál, Lelkemre mennyei békét hoztál. Mosolyod örökké tart, érzem, Segítek, hogy mosolyod mást is érjen, Fiad akaratát segíts teljesítenem, Hogy egykor együtt örülhessünk a mennyben. Rám mosolyogtál részlet A vetítések végén minden alkalommal imádkozunk a Magyar Katolikus Püspöki Kar kérésének megfelelõen hazánk lelki megújulásáért. Még egyszer köszönöm a segítséget! Bíró Ferenc, augusztus 14

15 Alábbi kis történetnek nem ismerjük az íróját. en terjed az interneten, ilyen módon is közvetítve ismeretlen szerzõje üzenetét AZ ABLAK Két, súlyosan beteg ember feküdt ugyanazon kórteremben. Egyikük minden délután felült az ágyban egy órácskára, hogy ezzel is megmozgassa szervezetét. Az ágya a kórterem egyetlen ablakához közelebbi volt. A másik beteg ember egész nap csak feküdt az ágyában, a plafont bámulva. Beszélgettek családról, feleségrõl, gyerekekrõl, katonakorukról, nyaralásaikról, ahogy az szokásos ilyen helyzetben. Aki az ablaknál feküdt, délutánként azzal töltötte idejét, hogy elkezdte közvetíteni a másiknak, mit lát az ablakon át a kinti világból. A másik ágyon fekvõ embert egy idõ után szinte csak ezek a színes beszámolók tartották életben, már alig várta õket, ez volt minden változatosság az életében. Az ablak egy kellemes, tavacskával díszített parkra nézett. Vadkacsák és hattyúk úszkáltak a tavon, és gyerekek játszottak távirányítós játékhajóikkal rajta. Szerelmespárok üldögéltek a színes virágágyások mellett órákig, egymásba felejtkezve. Miközben az ablak melletti beteg kimerítõ részletességgel írta le a kinti világot, a másik, folyton fekvõ behunyta a szemét és maga elé képzelte a látványt. Egy meleg délutánon az ablak melletti ember egy, a parkon átvonuló karneváli menetrõl beszélt. Bár a másik nem hallotta a zenészeket, maga elé képzelte õket a másik érzékletes leírása alapján Napok és hetek teltek Egy reggel a betegeket fürdetni készülõ nõvér az ablak melletti embert élettelenül találta ágyában. Az éjjel csendben elaludt, örökre. Elszomorodva hívta a személyzetet, hogy kivigyék az elhunytat. Amint alkalom kínálkozott rá, a korábban a belsõ ágyon fekvõ beteg kérte, hogy a másik ágyba fekhessen. A nõvér szívesen segített, kényelembe helyezve öt azon az ágyon, majd magára hagyta. Lassan, fájdalmaktól gyötörve az ablak felé fordult, és megdöbbenve látta: az ablak egy tûzfalra néz. Megkérdezte a nõvért, mi történhetett az eltávozott szobatárssal, hogy olyan szépnek festette le az ablakon túli világot. A nõvér elárulta, hogy az az ember vak volt, nem láthatta a falat sem. Valószínûleg csak bátorítani akarta Önt! mondta a férfinak. Tanulság: igazi boldogság boldogabbá tenni másokat, nem törõdve saját helyzetünkkel. Bajainkat megosztva csökkenthetjük õket, de ha derûnket és boldogságunkat osztjuk meg másokkal, megsokszorozzuk azt. Ha gazdagnak szeretnéd érezni magad, számold össze azokat a dolgokat az életedben, melyeket nem vehetsz meg semmi pénzért. Minden nap ajándék az élettõl, így becsüld meg a napjaidat, melyek száma bármilyen sok is jusson véges. 15 SZENT ERZSÉBET LEVELE

16 Pilinszky János halálának 25. évfordulójára Én gyenge voltam Én gyenge voltam, kevés voltam, nekem egyedül az maradt, hogy üdvödet szemmel kövessem. Egyenes labirintus Milyen lesz az a visszaröpülés, amirõl csak hasonlatok beszélnek, olyanfélék, hogy oltár, szentély, kézfogás, visszatérés, ölelés, fûben, fák alatt megterített asztal, hol nincs elsõ és nincs utolsó vendég, végül is milyen lesz, milyen lesz e nyitott szárnyú emelkedõ zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? - nem tudom, és mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom, e forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb és mind tömöttebb és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk. Zsoltár Aki több napos éhezés után kenyérre gondol: valódi kenyérre gondol. Aki egy kínzókamra mélyén gyengédségre áhítozik: valódi gyengédségre vágyik. S aki egy vánkosra borulva nem érzi magát egyedül: valóban nincsen egyedül. Kiadó: Szent Erzsébet Karitász Központ, 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Telefon: , Fax: , Felelõs kiadó: Écsy Gábor Szerkesztõ: Kovács Gyöngyi Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Pharma Press Nyomda és Kiadó Borító forrás: Willner

Óbecsey István: Szeressétek az öregeket

Óbecsey István: Szeressétek az öregeket 2012. szeptember Ára: 195 Ft XVIII. évfolyam 9. szám Óbecsey István: Szeressétek az öregeket MEGHÍVÓ Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Békésszentandrás

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

T E S V É R E K KERESZTÉNY ETIKA. XVIII. évfolyam 4. szám. 2008. április. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

T E S V É R E K KERESZTÉNY ETIKA. XVIII. évfolyam 4. szám. 2008. április. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja T E S V É R E K a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja XVIII. évfolyam 4. szám KERESZTÉNY ETIKA Kedves olvasó! Bonhoeffer az Etika könyvének bevezetésében a következőket írta, A keresztény etika

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE Semmi sem nehéz. Ezt kell gondolnod, Mielőtt bármit is tennél. Semmi sem könnyű. Ezt kell érezned, Mielőtt bármit is mondanál. (Sri Chinmoy) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2015. Az

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Szeretetközösség. 11. összejövetel

Szeretetközösség. 11. összejövetel Szeretetközösség 11. összejövetel 73 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan lesztek! A kör közepére készíts elő egy Szentírást és egy gyertyát, melyet az összejövetel kezdetén meggyújthattok.

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

tematikus iskolai projekt Holokauszt Emléknapra ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

tematikus iskolai projekt Holokauszt Emléknapra ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium tematikus iskolai projekt Holokauszt Emléknapra ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Gonda Zita gyakorlóiskolai vezetőtanár Holokauszt Emléknap: hivatalos iskolai emléknap a 2000-2001-es tanévtől Gothár

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Árpád-házi Szent Margit Plébánia IX. évfolyam / 9. (109.szám) 1182. Budapest, Fogaras utca 16. PLÉBÁNIAI LITURGIKUS LAP Szentlélek eljövetele Majd 40 napja ünnepeltük Urunk Jézus feltámadását. A nagy szikla

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban A gyerekek meglátása szerint még mindig anya végzi a legtöbb feladatot otthon, de az apák is egyre aktívabbak. Minden

Részletesebben