FŐKONZULÁTUSI TÁJÉKOZTATÓ 2009/11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FŐKONZULÁTUSA LOS ANGELES

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FŐKONZULÁTUSI TÁJÉKOZTATÓ 2009/11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FŐKONZULÁTUSA LOS ANGELES"

Átírás

1 FŐKONZULÁTUSI TÁJÉKOZTATÓ 2009/11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FŐKONZULÁTUSA LOS ANGELES Wilshire Blvd, Suite 410 Los Angeles, CA T: Fax: Website:

2 Tisztelt Olvasó! A november hónap ismét eseményekben gazdag volt. A Főkonzulátus modernizálta angol és magyar nyelvű honlapjának elérhetőségét: Az immár hagyományos internetes honlap működtetése mellett egy további modern módszert kezdett alkalmazni a kommunikáció területén. A Facebook olyan közösségi kapcsolatteremtő közegként jelenik meg, amely az internetet szívesen használók számára komoly kommunikációs lehetőséget nyújt. Ezt felismerve, a magyar diplomáciai külképviseletek közül elsőként indítottuk be saját oldalunkat, amelyet a Facebook-on The Consulate General of Hungary in Los Angeles címen lehet elérni. Érdemes utánanézni, hogy mennyire terjed ez a kommunikációs módszer. A magánszemélyek mellett egyre több intézmény (pl. a Fehér Ház, az amerikai Külügyminisztérium, sok-sok különböző nagykövetség és főkonzulátus, nagyvállalatok, tudományos, kutatási, oktatási és kulturális intézmények stb. stb.) létesített ilyen lehetőséget abból a célból, hogy az iránta érdeklődők friss információkhoz jussanak. Nos, a Facebook-on rajta levők számára javasoljuk, hogy kövessék figyelemmel híreinket ennél a szolgáltatónál is. November hónap valójában a filmművészeté volt. Lezajlott a 9. Los Angeles-i Magyar Film Fesztivál és még most is láthatók a rendszerváltás időszakát feldolgozó filmek a Vasfüggöny mögött című filmnapokon. A filmeket sokan látták, elmondhatjuk, hogy az itteni magyar filmfesztivál kilencéves történetében talán az idei volt a legjobb. A Főkonzulátus első alkalommal különdíjat adott ki, amelyet Edelényi János filmje, a Príma Primavera kapta meg. A film egyik írója volt Hules Endre. A fesztivál fődíját Goda Krisztina Kaméleonja nyerte, míg a Michael Curtiz közönségdíjat a Puskás c. film kapta. Bokor Balázs nagykövet Los Angeles-i főkonzul

3 A HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL Anyakönyvezés Magyar állampolgár születését és házasságkötését magyar anyakönyvbe be kell jegyezni akkor is, ha a magyar állampolgárság a születést, házasságkötést követően keletkezett. Az anyakönyvezést a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, illetőleg konzuli tisztviselőnél lehet kezdeményezni. A hazai anyakönyvezéshez csatolni kell a hiteles magyar fordítással ellátott külföldi anyakönyvi okiratot. Ha a külföldi anyakönyvi okirat a külügyminiszter vagy az adott állam külképviseleti hatósága által kiadott írásbeli nyilatkozat szerint külföldről nem szerezhető be, vagy az anyakönyvezés külföldön nem történt meg, az anyakönyvi esemény tanúsítására alkalmas egyéb közokiratot kell csatolni. Hazai anyakönyvezésnek van helye, ha a bíróság holtnak nyilvánító döntést hozott, és az érintett születési helye külföldön van vagy ismeretlen, továbbá ha a halál tényének bírói megállapítása esetén a bíróság döntése szerint a haláleset helye külföldön van. Az állampolgárság vizsgálata és anyakönyvezése Az anyakönyvi és házasságkötési eljárásban az állampolgárságot vizsgálni kell. A magyar állampolgárság érvényes személyazonosító igazolvánnyal, illetőleg magyar útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal igazolható. A külföldi állampolgárság érvényes külföldi úti okmánnyal, a más állam által kiállított állampolgársági okirattal, a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, valamint úti okmánnyal igazolható. Amennyiben valakinek több állampolgársága van és ezek közül az egyik állampolgársága magyar, a külföldi állampolgársága nem anyakönyvezhető. Amennyiben valakinek több külföldi állampolgársága van és egyik sem magyar, ezek közül csak az az állampolgársága anyakönyvezhető, amely állam területén a lakóhelye van, ha több állam területén van lakóhelye, az az állampolgárság, amely állammal a kapcsolata a legszorosabb. Általános szabályok A hazai anyakönyvezést végző anyakönyvvezető a születés, a házasságkötés és a haláleset adatait, valamint az ezekben bekövetkezett változásokat előre bekötött hitelesített és egyedi azonosítóval ellátott anyakönyvekben (a továbbiakban: hazai anyakönyv) vezeti. A hazai anyakönyvet hitelesíteni kell. A hitelesítést a hazai anyakönyvezést végző hatóság, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vezetője végzi el.

4 A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezésre irányuló kérelmet az anyakönyvvezető a kérelem benyújtásától számított öt napon belül, illetőleg az illetékes konzuli tisztviselő az első diplomáciai postával küldi meg a hazai anyakönyvezést végző anyakönyvvezetőnek. A kérelem tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyeket a hazai anyakönyvbe be kell jegyezni. A kérelemhez mellékelni kell a külföldi anyakönyvi okiratot, valamint a hazai anyakönyvezéshez szükséges egyéb okiratokat, így különösen a családi jogállás rendezésére vonatkozó okiratot. Az idegen nyelvű okiratokat ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell benyújtani. Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a külföldi okiratokat diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell benyújtani, ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs. Az anyakönyvi és a házasságkötési eljárásban a bejegyzendő adatokat, illetőleg a házasság megkötésének törvényes előfeltételeit okirattal kell bizonyítani. Az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell bemutatni. A nem magyar állampolgár magyarországi házasságkötéséhez szükséges tanúsítványt ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell bemutatni. Családi jogállás vizsgálata A születés hazai anyakönyvezése során a gyermek családi jogállását ugyanúgy kell vizsgálni, mint egyébként a születés anyakönyvezésekor. Eltérő állampolgárságú szülők esetében a szülők együttesen nyilatkoznak a gyermek lakóhelyéről, mint a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésről. A hazai anyakönyvezést követően a gyermek nyilvántartásba-vételi eljárásához a lakóhely meghatározása szükséges. Magyar állampolgárságot szerzett személyek születését a születés időpontjában fennállott állapot szerint kell az anyakönyvbe bevezetni. Névmagyarosítás A honosítási, visszahonosítási kérelemmel egyidejűleg a külföldi személy a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján névmódosítás iránti kérelmet terjeszthet elő a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, amelyben kérheti 1) azt, hogy saját vagy felmenője egykori magyar családi nevét viselhesse; 2) többtagú családi nevéből egy vagy több tag, valamint a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyását; 3) családi nevének magyarra fordítását. Születés hazai anyakönyvezése során a gyermek családi neveként a külföldi okiratban szereplő családi nevet kell feltüntetni, feltéve, hogy az a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény (Csjt.) szabályainak megfelel. Ha a külföldi okiratban szereplő családi név nem felel meg a Csjt. szabályainak, a szülők nyilatkozata nagykorú gyermek születésének hazai anyakönyvezése során az érintett nyilatkozata alapján kell a családi nevet feltüntetni. dr. Kaleta Gábor konzul

5 Összefoglaló a Főkonzulátus november havi tevékenységének fontosabb eseményeiből 1. A GMX Media sajtóközleménye november 4. A Los Angeles-i Global Media Exchange (GMX) a helyi amerikai sajtónak eljuttatott november 4-iki közleményében bejelentette abbéli szándékát, hogy a filmfesztiválok közül elsőként a november 5-én kezdődő 9. Los Angeles-i Magyar Filmfesztivállal működik együtt. Santa Monica, november 4. A Global Media Exchange (GMX) a világ leggyorsabban növekvő on-line filmjog-kereskedője a mai nap során bejelentette együttműködését a Los Angeles-i Magyar Főkonzulátussal és a Bunyik Entertainment-tel, a Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál alapítójával. Az így létrejövő partnerség eredményeként a Magyar Filmfesztivál a GMX új felületén az első filmfesztivál lesz. Az együttműködés részleteit holnap, a Los Angeles-i magyar főkonzul által adott fogadáson jelentik be. A GMX felülete az év 365 napján, a nap 24 órájában virtuális piacteret biztosít film és televíziós jogok tartalomszolgáltatói és vásárlói számára, annak érdekében, hogy az üzletfelek egymásra találjanak, továbbá hirdessenek és vásároljanak. A GMX szerint az immár kilencedik alkalommal megrendezett Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál a világ gyorsan növekvő filmfesztiváljainak egyike. Kitüntetett figyelmet fordít a hollywoodi magyar filmesek gazdag örökségére és ünnepli a magyar filmkészítés legújabb eredményeit bel- és külföldön egyaránt. Ez a fesztivál első lesz a rövidesen megrendezésre kerülő, magyar filmekkel foglalkozó dél-kaliforniai fesztiválok között. A Magyar Filmfesztivált november 5. és 15. között a Santa Monica-i Laemmle MONICA 4-Plex és a patinás Raleigh Studios Chaplin Filmszínházában rendezik. Hollywood és Magyarország hosszú és elismert közös tradíciót mondhat magáénak nyilatkozta Mara Sternthal, a GMX üzletfejlesztésért felelős vezető alelnöke. A magyar filmipar reneszánszát éli, és örömünkre szolgál, hogy a GMX-et választották a Fesztivál népszerűsítésére, valamint Magyarország filmeseinek az Egyesült Államok és a világ filmezésében játszott szerepének reflektorfénybe állítására. Bokor Balázs Los Angeles-i magyar főkonzul így folytatta: A GMX-szel és az Ascent Mediával megcélzott partnerség jól illeszkedik ahhoz a szándékunkhoz, hogy Hollywooddal fennálló jelenlegi kapcsolatainkat erősítsük. Mély benyomást tett ránk az a kiemelkedő szerep, amelyet a GMX a múlt havi indulása óta megszerzett filmes körökben. Ez számunkra komoly lehetőséget kínál on-line megjelenésünk és globális profilunk erősítésére. A GMX az Ascent Media Group nevű csoport kizárólagos tulajdonában álló cég. Célja a filmes jogok kizárólag a világhálón zajló kereskedelme, részben felváltva ezzel a hagyományos piaci megoldásokat, az évente egy-egy alkalommal megrendezett, személyes jelenlétet megkövetelő konferenciákat. A Santa Monica-i székhelyű Ascent Media Group az integrált digitális médiacsatornák piacán vezető cég. A cég világszerte negyven helyszínen biztosít új technológiákat alkalmazva szolgáltatást film- és televízió stúdiók, független producerek, hír- és kábelcsatornák és reklámügynökségek számára.

6 2. A 9. Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál megnyitója november 5. A Bunyik Entertainment Goda Krisztina Kaméleon című filmjének vetítésével kezdte meg a 9. Los Angeles-i Magyar Film Fesztivál eseménysorozatát, amelynek fő támogatója a Los Angeles-i magyar főkonzulátus volt. Ez a film, amely a nyitónapon megjelent Hollywood Reporter címlapján szerepel, Magyarország hivatalos versenyfilmjeként száll harcba a 82. Filmakadémiai Díj, az Oscar legjobb külföldi film címéért. Immár a kilencedik alkalommal került sor arra, hogy a Hollywood-i magyar gyökerek fényében tucatnyi magyar film mutatkozzon be Los Angelesben. A világhírű magyar-amerikai rendező, a több mint 150 filmet köztük a Casablanca, a Fehér Karácsony, a Yankee Doodle Dandy stb. - alkotó Michael Curtiz, alias Kertész Mihály reményeink szerint boldog lenne, ha tudná, hogy a fesztivál Közönségdíja az ő nevét viseli. Tavaly Sípos József Eszter hagyatéka, 2007-ben pedig Bokor Attila 56 csepp vér című filmje kapta meg ezt az elismerést. A Santa Monica-i Laemmle s 4-Plex filmszínházban megnyílt fesztivál igazán sok és érdeklődésre méltán számot tartó magyar filmet tűz műsorára. A fesztivál többi filmjének vetítésére a hollywoodi Raleigh Stúdió exkluzív Chaplin Színházában került sor, hiszen a magyarországi jövőképpel rendelkező híres filmes intézmény a Főkonzulátus felkérésére felajánlotta a filmes körökben méltán népszerű helyszínt a fesztivál otthonának. A fesztivál műsorán egyebek között Csupó Gábor Jóska menni Amerika!, Edelényi János Prima Primavera, Fonyó Gergely Made in Hungária, Herendi Gábor Valami Amerika 2, Szomjas György A Nap utcai fiúk, Gárdos Éva Amerikai rapszódia című filmje is szerepel.. A fesztiválfilmek minden bizonnyal rávilágítanak az amerikai néző számára is a magyar filmművészet sokszínűségére, modernségére. Bunyik Béla, a Bunyik Entertainment elnöke hangsúlyozta, hogy a fesztivál idén szinte nem kapott anyagi támogatást Magyarországról, de ennek ellenére a magyar film felkarolása nem lehet kétséges. A nyitóest közönsége nagy tetszéssel fogadta a Kaméleon -t. Ez az alkotás immár harmadik nagyjátékfilmje Goda Krisztinának, aki a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemen (UCLA) is folytatott tanulmányokat. A film főszereplője Farkas Gábor, foglalkozását tekintve szélhámos. Magányos, csúnyácska nőket hálóz be, szerelmet ígér, majd megcsapolja a bankszámlájukat. De egy nap, elege lesz a piti ügyekből, igazi kihívásra vágyik. Így találkozik Hannával, a gazdag és szép balerinával, aki egy sérülés után próbál visszatérni a színpadra. Gábornak minden trükköt be kell vetnie, hogy a lány komolyan vegye, szerez magának luxuslakást, sportautót, orvosi diplomát, sőt egy egész kórházat is, ha kell. De a hazugságok bonyolult hálójába ő maga is belegabalyodik, és végül már azt sem tudja biztosan, valóban csak a pénz-e a cél (a szinopszisból.)

7 3. Fesztivál megnyitó fogadás november 5. A fesztiválnyitó jó hangulatú fogadással folytatódott Bel Air Crest-i főkonzuli rezidenciáján, ahol számos ismerős arc bukkant fel. Andy Vajna, Csupó Gábor, Kamarás Iván, Hules Endre, Medák Péter, Kathleen Gáti, Kovács Klaudia mellett megkóstolta a magyar ételeket és italokat Nicholas Rockefeller, Michael Newport, a Raleigh Studios igazgatója, Eric Mika, a Hollywood Reporter vezetője, Mara Sternthal, a GMX alelnöke, valamint a Hong Kong-i Filmfesztivál igazgatója, Nesim Hason, a New Film International elnöke, Pascal Ladreyt, az European Movies in America igazgatója, Ron Gilbert és Laylee Olfat producerek és még sokan mások. Bokor Brigitta és Balázs, Mara Sternthal, a GMX alelnöke, Ann Hui, a Hong Kong-i filmfesztivál igazgatója, Eric Mika, a Hollywood Reporter elnöke Bokor Balázs nagykövet, Los Angeles-i főkonzul azt hangsúlyozta, hogy büszkeség magyarnak lenni a filmipar Mekkájában, ahol a magyarok már korábban bebizonyították, hogy valóban elismert filmesek. Remélhetőleg a jövőben is sikerül ezt a kialakult képet fenntartani. A főkonzul kifejezte köszönetét a Raleigh Stúdió vezetőinek azért, hogy a fesztiválnak otthon adtak. Üdvözölte azokat a frissen nyilvánosságra hozott híreket, miszerint az Egyesült Államok legnagyobb független stúdiója 70 millió dolláros beruházással, közel 20 ezer m2-es, kilenc stúdióból álló komplexumot nyit meg Budapesten jövő tavasszal. A kontinens legjobb stúdiója lesz! hangsúlyozta Michael Moore, a Raleigh Studios elnöke. Pontosan olyan lesz, mint egy hollywoodi stúdió. Magyarország iránt ismét megnőtt az érdeklődés a filmvilágban az új stúdió beruházások és kedvező pénzügyi feltételek, az adókedvezmények hatására. A Bel Air Crest-i vendégek tanúi lehettek annak is, hogy Csupó Gábor karrierjét Magyarországon kezdő nemzetközi hírű amerikai rajzfilmes művésznek és zenésznek életműdíjat adnak át. Csupó miután Magyarországot elhagyta Svédországba ment, ahol létrehozta az első svéd animációs filmet ben Hollywoodba költözött, ahol jelentős része volt Amerika legnépszerűbb gyermek animációs filmjének, a Rugrats-nak elkészítésében. Nevéhez fűződik a Simpsons és a Duckman sorozat is. Legutóbbi, egész estét betöltő filmje, a Jóska menni Amerika! a filmfesztivál egyik favoritja.

8 Kálomista Zsuzsa, Andy Vajna, Bunyik Béla, Ellen Hargitay, Kálomista Gábor Végül, de nem utolsósorban hivatalosan bejelentésre került, hogy a Los Angeles-i Ascent Media Global Media Exchange, a világ leggyorsabban fejlődő internetes filmpiaca hivatalos együttműködést kezdett meg a Főkonzulátussal és a Bunyik Entertainment-tel a magyar filmek piacra jutásának segítésére. 4. Carmen a Phoenixi Operaházban november 6. A Phoenix-i Operaház, az Orpheum Színház november 6-án és 8-án mutatta be Bizet Carmen című operáját. Az opera címszerepét Vizin Viktória, magyar mezzoszoprán alakította. Don Jose szerepét Arnold Rutkowski énekelte, aki a Placido Domingo által rendezett idei nyári budapesti Operália nemzetközi versenyen különdíjat kapott. Bokor Balázs, George Matson, Vizin Viktória, Arnold Rutkowski Az Orpheum és a Los Angeles-i főkonzulátus közötti együttműködés eredményeként a darab a Magyar kultúra a nyugati parton is főkonzulátusi rendezvénysorozat része volt. A telt ház előtt lezajlott előadást a közönség hatalmas ovációval fogadta. Bokor Balázs főkonzul jelen volt a

9 premieren és az előadás előtti rendezvényen, a színház igazgatótanácsa, valamint meghívott városi vezetők előtt hangsúlyozta, hogy a magyar kultúra képviselői nemzetközi szinten mindig kiválóan megállják helyüket. Az előadást követően John Massaro színházigazgató fogadást adott a művészek és a magyar, valamint a szintén jelenlevő lengyel főkonzulok tiszteletére. Bokor Balázs, Gerald és Margaret Schuld, Gail Dubinbaum, John Massaro 5. A Reagan Könyvtár megemlékezése a Berlini Fal leomlásáról A Los Angeles melletti Simi Valleyben működő Reagan Könyvtárban a Ronald Reagan Elnöki Alapítvány és a Heritage Foundation november 6-án rendezett konferenciát Ronald Reagan and the Fall of the Wall, Reflections from Yesterday, Lessons for Today címmel. Az eseményen a Reagan adminisztráció számos tagja, Vaclav Klaus cseh elnök, valamint több közép-európai politikus, illetve kutató és újságíró vett részt. A Főkonzulátust Kaleta Gábor konzul képviselte. 6. Az Ojai Filmfesztivál zárógálája november november 7-én gála díjkiosztó ünnepséggel fejeződött be a Los Angelestől 100 km-re fekvő festői Ojai-ban, a 10. Ojai Nemzetközi Filmfesztivál. (www.ojaifilmfestival.com) Az egyre népszerűbb filmfesztivál nagy figyelmet kap az amerikai filmiparban és egyre szélesebb körű nemzetközi részvétellel büszkélkedhet. A fesztivál díjkiosztó ünnepségén két emblematikus filmes személyiség kapott életműdíjat. Haskell Wexler operatőr, aki az operatőrök közül elsőként kapott csillagot a Hollywood Boulevard-on, a Sztárok Útján. Wexler a világ egyik legelismertebb operatőrének számít, több mint 60 híres filmet fotografált. Mike Nichols "Ki fél Virgina Woolftól" és Hal Ashby "Bound for Glory" című filmek operatőri Oscar-jának tulajdonosa. Öt további filmbeli operatőri teljesítményéért Oscar-jelölést kapott. A másik életműdíjas Peter Graves, aki 1950-ben kezdett színészi karrierje óta számtalan film főszereplőjeként szórakoztatta a közönséget. A 10. Ojai Filmfesztivál animációs rövidfilmjeinek kategóriájában M. Tóth Géza Ergo című filmje kapta a különdíjat.

10 A film a bennünk élő zenéről, egy találkozásról, a gyerekkor elhagyásáról, a szabadság egyhangúságáról és az egyhangúság szabadságáról szól. A fesztivál zsűrije nagy elismeréssel szólt a magyar versenyfilmről, amely a Kedd Animációs Stúdióban készült. Az Ojai Filmfesztivál a világ élvonalában található egészestés- és rövidfilmek széles választékát mutatta be az amerikai közönségnek. Az esemény kiemelt szerepét jelzi, hogy a kuratórium tagjai olyan elismert és befolyásos hírességek, mint Ellen Degeneres, Gilbert Cates, Colin Farrell, Larry Hagman, vagy Matthew Perry. Az Ergo különdíját a Los Angeles-i Magyar Főkonzulátus nevében Molnár István konzul, külgazdasági szakdiplomata vette át. Az átvételkor mondott beszédében kifejezte megelégedését, hogy a magyar filmművészet ismét bizonyította nemzetközi színvonalát, az Ergo című filmre méltán lehetünk büszkék. Üdvözölte azt, hogy a mára nagy nemzetközi és helyi elismertségnek örvendő Ojai Filmfesztivál művészeti vezetője, Steve Gurmette nagyszülei magyar származásúak voltak, a fesztivál ügyvezető igazgatója, Meegan Huff pedig egyebek között Magyarországon is folytatott művészettörténeti tanulmányokat.

11 Molnár István 7. A Los Angeles-i Holokauszt Múzeum vacsorája A Los Angeles-i Holokauszt Múzeum (LAMH) november 8-án rendezte ünnepi vacsoráját, amelyen a Főkonzulátust Kaleta Gábor, elsőbeosztott, konzul képviselte. Az eseményen a horvát származású Branko Lustig kapta az LAMH oktatási díját. Az Eszéken született filmszakember a Schindler listája és a Gladiátor Oscar-díjas filmek társproducere, számos további híres filmalkotás készítésében vett részt egyebek mellett producerként, színészként, a Sándor Mátyás című magyar filmsorozat produkciós menedzsere. Az elismerést a Holokauszt emlékének megőrzéséért folytatott munkásságáért, köztük a Zágrábi Zsidó Filmfesztivál szervezéséért kapta. Életmű díjat vehetett át Dr. Andreas Maislinger osztrák történész, az Osztrák Holokauszt Emlékszolgálat (Österreichischer Gedenkdienst; Austrian Holocaust Memorial Service) megalapítója. 8. A Berlini fal leomlásának 20. évfordulója november 8. A Berlini Fal lebontásának 20. évfordulóján a Los Angeles-i városi vezetés a Wende Múzeummal és a német főkonzulátussal együttműködve monumentális késő esti (az éjszakába húzódó) rendezvényt tartott november 8-án este. A Wende Múzeum, a hidegháború archívuma, a világ egyik leggazdagabb közép-kelet-európai gyűjteményével rendelkezik a kommunizmus időszakából. Los Angeles egyik központi utcáján, az erre az alkalomra lezárt Wilshire Boulevardon felépítették a Berlin-i fal 24 x 3 méteres szimbolikus mását. A falat Shepard Fairey ismert festő vezetésével több tucat Los Angeles-i és európai festő, grafikus díszítette fel helyszíni alkotásaival. A fal előtt hatalmas színpad épült fel, amelyen folyamatosan került sor együttesek

12 fellépésére, rövidfilmek bemutatására. A legendás hírű német énekesnő, Ute Lemper élő koncertjére került sor. Éjfélkor a Berlini Fal imitáció fölé kifeszített hatalmas kivetítőn Berlin polgármesterének, Klaus Wowereitnek videón közvetített üzenetét hallgathatta meg a nagyon nagyszámú közönség. Ezt követően került sor a fal ünnepélyes lerombolására. Az eseményen megjelent Los Angeles város vezetése és sok ismert helyi személyiség. A helyi konzuli testületet számos főkonzul képviselte, köztük Bokor Balázs magyar főkonzul. 9. Dr. Woodrow Clark előadása A Los Angeles World Affairs Council szervezésében november 10-én Going Green: How Global Warming is Inspiring a New Industrial Revolution Throughout the World címmel előadást tartott Dr. Woodrow Clark, a évi Béke Nobel-díj társelismertje. Clark az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testület (United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change) harmadik jelentésének társszerzője és társszerkesztője. Az előadó kiemelte: közös a felelősségünk az újabb generációkért, ez pedig a fenntartható fejlődés útján érhető el. Két évtizede indult Európából és Ázsiából a harmadik ipari forradalom, amelynek szemben a másodikkal a környezetre gyakorolt negatív hatása csekélyebb. 10. Dan Fleshler előadása a UCLA-n A UCLA Közel-Keleti Fejlesztési Központja szervezésében Dan Fleshler, a Transforming America s Israel Lobby című könyv szerzője Shifts and Rifts in the American Pro Israel Lobby címmel tartott november 15-én előadást, amelyen részt vett Kaleta Gábor. 11. Rotary Club Rancho Santa Fe előadás november 16. Bokor Balázs nagykövet, Los Angeles-i főkonzul a Rancho Santa Fe-i Rotary Klub meghívására előadást tartott az 1989-es magyarországi események hatásairól. A kb. 80 fős közönség nagy érdeklődéssel kísérte az előadást, amelynek végén számos kérdést tettek fel az előadónak. 12. University of San Diego előadás november 17. Bokor Balázs nagykövet, Los Angeles-i főkonzul A Berlini Fal leomlásának 20. évfordulója avagy 1989 az év, amely megváltoztatta Európa térképét, majd pedig az egész világot címmel tartott előadást november 17-én, a San Diegó-i Egyetem Joan B. Kroc Béke Intézetében. Az előadásra a főkonzulátus 1989-es megemlékező sorozatának részeként került sor.

13 Joan B. Kroc Béke Intézet San Diego 1989 a csodák éve volt Magyarországon és Európában ben Európa és Magyarország új útra lépett. Kelet-Európa népei szabadságra és demokráciára vágytak. A kettéosztott Németország állampolgárai pedig szerettek volna újraegyesülni ben az elképzelhetetlen történt meg.

14 1989. június 27-én, az akkori Magyar Népköztársaság kormánya lebontatta a vasfüggönyt, amely elválasztotta az országot Nyugat-Európától. Szeptember 10-án pedig az akkori Kelet- Németország minden tiltakozása ellenére megnyitotta határát a szabadságszerető kelet-német állampolgárok számára, akik Németországba indultak. Így, a Berlini Fal, amely kettéosztotta Európát és Németországot, megkerülhetővé vált Magyarországon keresztül, és érdektelenné vált. Két hónappal később le is omlott aztán ben megtörtént a csoda! Európa újraegyesítése megkezdődött. Magyarországot büszkeséggel tölti el az, hogy megtette az első lépést Németország újraegyesítése és az egységes Európa létrehozása érdekében. 13. A 9. Los Angeles-i Magyar Film Fesztivál díjkiosztó ünnepsége november 19. Csupó Gábor különdíjat kapott életművéért, a Puskás Hungary közönségdíjat érdemelt, nyert a Kaméleon és a Príma primavera is. A november közepén megrendezett 9. Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál elismeréseit a magyar fővárosban osztották ki. Az Anonymus étterem adott otthont az ünnepélyes díjkiosztó ünnepségnek, mely az újságírók, a filmes szakma és a tévéoperatőrök kamerájának jelenlétében zajlott. Az emléklapok átadása előtt Bunyik Béla, a fesztivál főszervezője mesélt a Los Angeles-i fesztiválnapokról, illetve a szervezés nehézségeiről. Két hónappal a fesztivál előtt még bizonytalan volt, létrejöhet-e a rendezvénysorozat, mert a korábbi támogatók - a gazdasági nehézségek miatt - nem vállalták fel a segítséget. Az utolsó pillanatban sikerült megnyerni a

15 Magyarországon stúdiót építő Raleigh Studios vállalkozást, így mégsem maradt el a kilencéves múltra visszatekintő filmes találkozó. Nyolc magyar játékfilm, négy dokumentumfilm és két rövidfilm pergett Kaliforniában a vetítőtermekben, összesen huszonöt alkalommal november 5-e és 15-e között a Los Angeles-i Magyar Főkonzulátus és a Magyar Filmunió segítségével. A magyar alkotásokat csaknem minden előadáson telt ház fogadta. Bunyik Béla úgy látja, a fesztivál évről évre eléri célját, a Budapest - Hollywood híd építését a filmes világban. Ezúttal is sok száz amerikai néző volt jelen a vetítéseken, többségében filmes szakemberek: producerek, kritikusok, színészek. A nézők között foglalt helyett például Jacquelin Bisset színésznő is, vagy Peter Hoffman, a Seven Arts cég elnöke. Tolvaly Ferenc a fesztivál egyik támogatója Bunyik Bélával karöltve adta át a 9. Los Angeles-i Filmfesztivál díjait. A budapesti átadás egyik oka, hogy az alkotók ezúttal nem voltak jelen a világ filmfővárosában a fesztiválon, másrészt a magyar fővárosban átadott díjak talán jobban felhívják a figyelmet Magyarországon is a Los Angeles-i magyar filmfesztivál, és a magyar mozgókép hollywoodi jelenlétének szükségességére. Ami egyaránt fontos lehet a magyar filmművészet és filmgyártás számára is. A Hollywoodban élő, de a Holdhercegnő című játékfilmje premierjére Magyarországra érkezett Csupó Gábor animációfilmes és játékfilmrendező, munkássága elismeréseként vehette át a különdíjat. A Los Angeles-i Magyar Főkonzulátus díját Edelényi János rendezőnek ítélték a Príma primavera című filmjéért, mint olyan értékes műért, melyet Los Angelesben is lehet érteni. Bokor Balázs főkonzul díját Konkoly Norbert, a Külügyminisztérium amerikai főosztályának vezetője adta át. A Michael Curtizről (Kertész Mihályról) elnevezett közönségdíjat Almási Tamás rendező kapta a Puskás Hungary című dokumentumfilmért. Peter Hoffman producer Los Angelesben úgy értékelte, hogy ez a film "Magyarország útlevele lesz a világba. A legjobb film díját Goda Krisztina rendezőnek és Kálomista Gábor producernek ítélték a Kaméleon című filmért, melyet Magyarország a legjobb idegennyelvű film kategóriában nevezett az Oscar-díjra. E díjról nemzetközi zsűri döntött: David Anderle (Film Music Producer), Henry Breitrose (Stanford University), Gazdag Gyula (Artistic Director of the Sundance Filmmakers Lab.), Kálmán Gábor (Documentary Film Director), Irvin Kershner (filmrendező, producer, színész) és Gary McVey (American Cinema Foundation) Catherine Portuges (University of Massachusetts Amherst). 14. A Vasfüggöny mögött filmnapok megnyitó november 20. A november hónapra tervezett intenzív kaliforniai magyar filmes események (9. Los Angelesi Magyar Film Fesztivál, Ojai fesztivál stb.) keretében vette kezdetét november 20-án a Vasfüggöny mögött a magyar film a kommunizmus bukását szemléli címmel megrendezett Magyar Filmnapok rendezvénysorozata. A Los Angeles-i magyar főkonzulátus, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem (UCLA) Filmarchívuma és a Magyar Filmunió együttműködése eredményeképpen a Billy Wilder Filmszínházban került bemutatásra a nyitóesten Szabó István 1992-ben készült Édes Anna, Drága Böbe című filmje.

16 Az összesen 7 filmet műsorra tűző filmnapok a főkonzulátus 1989-es eseményekről szóló 20. évfordulós megemlékezés-sorozatának záróakkordja. A Főkonzulátus 2009 márciusában kezdte meg a konzuli kerületéhez tartozó 19 állam területén a megemlékezéseket (előadások, kiállítások, kerekasztal konferenciák, filmbemutatók stb.) A Billy Wilder filmszínházban tartott megnyitón Bokor Balázs főkonzul üdvözölte a megjelenteket és hangsúlyozta Magyarország 1989-es lépéseinek történelmi jelentőségét. Rámutatott arra, hogy 1956 és 1989 egy történelmi ívet írtak le et méltán lehet olyan történelmi jelentőségű évnek nevezni, amely megváltoztatta Európa, majd pedig az egész világ térképét. A filmnapok második vetítésére november 21-én, szombaton került sor, amikor is a két világhírű hollywoodi magyar operatőr, Kovács László és az Oscar-díjas Zsigmond Vilmos munkásságáról készült, Nincs szükség feliratra: László és Vilmos (No Subtitles Necessary: Laszlo and Vilmos) című filmet mutatták be, az egybegyűlteket Kaleta Gábor konzul üdvözölte a Főkonzulátus nevében. A vetítést követően Zsigmond Vilmos és a rendező James Chressanthis kérdésekre válaszolt. Zsigmond hangsúlyozta, hogy az 1956-os forradalmi események személyesen általuk (Zsigmond és Kovács) történt filmes megörökítése nagy érzelmi hatást gyakorolt az események után nem sokkal Magyarországról elmenekült két operatőrre. Chressantis a közönség kérdésére válaszolva elmondta, hogy a 2008-ban készült filmet eddig négy kontinens több mint 25 filmfesztiválján mutatták be, az Egyesült Államok TV-műsor szolgáltatói a napokban kezdték meg országszerte a vetítését. A nagy érdeklődéssel kísért filmnapokon további öt magyar film került bemutatásra. Bob Fisher, James Chressanthis, Zsigmond Vilmos, Kaleta Gábor, Jasinka Anita és Shannon Kelley

17 15. Mező László koncert a Woodside Priory-ban november 22. A Főkonzulátus Magyar kultúra a nyugati parton is programsorozatának keretében Mező László csellista és Sapszon Bálint zeneszerző, zongorista adott nagysikerű koncertet november 22-én a San Francisco mellett található magyar bencések alapította Woodside-i perjelségi gimnázium színháztermében. A művészek Kodály Zoltán Gordonkára írt szóló szonátáját (Op. 8.), Bach D-moll partitáját, David Popper Magyar Rapszódiáját, továbbá jazz sztenderdeket adtak elő. Németh Maurus atya, Szatmári Kinga, Zentai Ildikó, Sapszon Bálint, Mező László, Hódi Ágota, Szilágyi György 16. A Raleigh Budapest Stúdió meglátogatása november 26. A George és Mark Rosenthal ingatlanfejlesztők tulajdonában lévő, Amerikában már közel 40 stúdiót működtető Raleigh Studios és a magyar befektetők alkotta Origo Film Group közös vállalkozásában gőzerővel épül Rákospalotán, a tervek szerint 2010 áprilisában megnyíló, 70 millió dollárból felépülő "stúdiónegyed". A komplexum kilenc stúdióból, díszletgyárból, digitális laborból és más kiszolgáló létesítményekből áll, és egy 4100 négyzetméteres szuperszínpaddal, egy 15 hektáros, szabadtéri forgatásokhoz használt kültéri területtel, valamint egy filmes képzőközponttal is rendelkezik majd. A rákospalotai beruházás az Egyesült Államok legnagyobb független filmstúdió-üzemeltetőjének számító Raleigh jelenleg legnagyobb léptékű projektje. Maguk az építési munkálatok december 31-ig befejeződnek. November 26-án felkereste az építkezést Bokor Balázs főkonzul, akinek az Origo vezetői, Dr. Kovács István és Varga Gábor mutatták meg a monumentális projektet.

18 Bokor Balázs és Dr. Kovács István Az építkezés

19 2009. december 7. Sólyom László köztársasági elnök magyarországi és határon túli magyar egyházi méltóságokkal találkozott. Sólyom László köszöntője Tisztelt Excellenciás Urak! Évről évre találkozunk ilyenkor karácsony előtt. Ez az ittlévők többségének nagyon nagy ünnep, de azt szeretném érzékeltetni, hogy minden egyháznak mindegyik nagy ünnepe mindenki számára ad lehetőséget arra, hogy a mindennapi életét próbálja összhangba hozni az örökkévalóssággal. Erre minden ünnep nagyon alkalmas és nagyon fontos, és egymás ünnepei is fontosak egymás számára. Ez az év egyébként is fontos jubileumi év volt, számos püspökség ünnepelte ezeréves fennállását, és ugyanakkor Kálvin Jánosnak is ötszáz éves évfordulója volt. Nagyon örülök, hogy ezeket sikerült méltóképpen megünnepelni. Annak az értelme, hogy ilyenkor összegyűlünk, számomra mindig a köszönetmondásnak az alkalma. Hiszen az egyházaknak legalább három területen van alapvető társadalmi szerepe. Azt hiszem, a legfontosabb a közösségteremtés. Ha manapság beszélhetünk élő közösségekről, akkor a vallási közösségek azok. Az emberek életében az egyik legfontosabb, a személyiségnek az egyik tartóoszlopa a hit; annak idején az Alkotmánybíróság is megerősítette, hogy alapvető fontosságú, az emberi minőség része. Én azt hiszem, hogy a közösségteremtés fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, és különösen hangsúlyozni kell ott, ahol a vallási közösség szinte az egyetlen szervezetileg is megjelenő közösség a magyarok számára. Ez a határon túli egyházakat illeti. Külön szeretném köszönni a határon túli szolgálatot ellátóknak tevékenységüket, mely alapvetően fontos a nyelv megtartása, a nemzet megtartása szempontjából. Itt majd fogunk nyilván erről is beszélgetni, voltak tavaly bizonyos eredmények és vannak szomorúságok, ezeket érdemes nekünk számba venni. De ezzel nem szeretném egy csöppet sem kisebbíteni annak a közösségfenntartó erőnek a jelentőségét, amely az országon belül is az egyházaknak az egyik alapvető feladata. Az oktatás a második olyan terület, ahol az egyházak rendkívül aktívak. Ha megnézzük a magyar oktatás helyzetét, és ez minden iskolára érvényes, hogy eredményes oktatást akkor várhatunk, ha az iskolák azok valamilyen nagyon szilárd értékrendet képviselnek és közvetítenek a gyerekeknek, annál is inkább, mert máshonnan nem is nagyon kaphatják meg. Tehát minden tanártól minden iskolában. Az áttekintés azt mutatja, hogy az egyházi iskolák túlnyomó többsége azokhoz a kimagasló oktatási intézményekhez tartozik, ahol igenis van egy iskolai értékrend, és van egyfajta közösség, van egyfajta fegyelem. Ugyanilyen fontos a karitatív szerepe az egyházaknak. Az állam rá van szorulva és rá van utalva az együttműködésre, és együtt is működik éppúgy, mint az oktatás területén. Itt is megvannak azok a nagyon nagy egyházi szervezetek, amelyeket mindenki ismer, a Máltai Szeretetszolgálattól kezdve a Karitászig és az Ökumenikus Szeretetszolgálatig. Minden egyháznak megvannak a maguk kórházai, ellátó intézményei. A mai politikai helyzetben talán szokatlan, de utalnom kell

20 arra a nagyon pozitív és általam üdvözölt szerepre, amelyet az egyházi szeretetszolgálatok, és különösképpen az Ökumenikus Szeretetszolgálat Afganisztánban játszik. Ha ott keresnivalónk van, az elsősorban az újjáépítésben és a humanitárius területen végzett segítség. És végül pedig, vannak olyan aktuális dolgok, amelyeket ebben a körben érdemes megemlíteni. Ilyen a népszámlálás kérdése. Szeretném hangsúlyozni, hogy egyáltalán nem arról volt és van szó, hogy itt bármiféle finanszírozási metódusnak adjon ez alapot, sokkal inkább arról, hogy van egy több mint százéves adatsor, amelynek a megszakítása az önismeret szempontjából rendkívül káros lenne. Miután ez önkéntességen alapul, ha azt mondják, hogy ezt külön mikrocenzussal vizsgálják, ez az elvi tételt semmiben nem befolyásolja, ugyanakkor drágább és megbízhatatlanabb. Tehát azt hiszem, hogy joggal küldtem ezt vissza a Parlamentnek, és sajnálom, hogy végül is nem akceptálták ezt az álláspontot. Ha már itt tartunk, és említeni kellett a finanszírozást: valóban nagyon jó lenne elkerülni azokat a minden évben visszatérő vitákat, hogy kinek mennyit és hogyan számolnak. Nagyon kellemetlen szembeállítani akár az Állami Számvevőszéket a kormányzattal, hogy kinek van igaza. Ez szintén egy strukturális kérdés, amit meg kéne oldani. Tudom, hogy vannak erre az egyháznak is javaslatai, részint kormányrészről is elvileg egyetértéssel találkozva, hogy ezt tőkésíteni és új alapokra kell építeni. Tehát ilyen praktikus kérdéseket is meg kell most említeni. Visszakanyarodva az ünnepi mondanivalóhoz, meg kell köszönnöm a közösségteremtésen kívül az oktatásban végzett áldozatos munkát, meg kell köszönnöm a karitatív munkát, és általában azt hiszem, hogy együtt kell annak örülnünk, hogy a lelkiek terén bizonyos színvonalat és bizonyos életet meg tudtunk tartani. Engedjék meg, hogy most mindenkinek nagyon szép ünnepeket kívánjak, és további nagyon sikeres együttműködést az állam és az egyházak között. Köszönöm szépen.

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA Elismerések külhoni honfitársainknak Magas rangú állami kitüntetéseket vehettek át külhonban élõ honfitársaink, akik közül e lapszámunkban dr. Horváth Jánost,

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

stk_215x230_layout 1 2012.06.06. 21:24 Page 1

stk_215x230_layout 1 2012.06.06. 21:24 Page 1 stk_215x230_layout 1 2012.06.06. 21:24 Page 1 K a l a n d v á r T ö r t é n e l m i T é m a p a r k B o r o k U t c á j a J e l m e z e s f e l v o n u l á s R o m k e r t S ö r t é r I N F O R M Á C I

Részletesebben

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II.

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II. A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II. Géniusz Könyvek A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Magas kerületi részvétel az országgyűlési választáson. 1-49-es szavazókör. Fidesz KDNP 46,9 % Jobbik 5,4% LMP 8,3%

Magas kerületi részvétel az országgyűlési választáson. 1-49-es szavazókör. Fidesz KDNP 46,9 % Jobbik 5,4% LMP 8,3% ADYLIGET BUDAKESZI-ERDŐ BUDALIGET CSATÁRKA ERZSÉBETLIGET ERZSÉBETTELEK FELHÉVIZ GERCSE HÁRSAKALJA HÁRSHEGY HŰVÖSVÖLGY KŐVÁR KURUCLES LIPÓTMEZŐ MÁRIAREMETE NYÉK ORSZÁGÚT PÁLVÖLGY PASARÉT PESTHIDEGKÚT-ÓFALU

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Pécs, 2011. július 1. Előszó 2010 mérföldkő volt Pécs város életében. Városunk lehetőséget kapott arra, hogy az Európa Kulturális

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

A Közigazgatási Hivatal észrevételére történt rendeletmódosítás. jelent a szociális intézményekben. Mint azt dr. Széchenyi Attilától,

A Közigazgatási Hivatal észrevételére történt rendeletmódosítás. jelent a szociális intézményekben. Mint azt dr. Széchenyi Attilától, Megyei Napló Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, www.tolnamegye.hu/megyei_naplo 2007. augusztus 25. TOLNA MEGYE KÖZÉLETI LAPJA IX. ÉVFOLYAM 15. szám Tisztelt Tolna Megyei

Részletesebben

Újpesti Napló. Itt a nyár! FARKASERDŐ II. CENTENÁRIUM MEGINT NEM LESZ METRÓ KOVÁCS ZOLTÁN

Újpesti Napló. Itt a nyár! FARKASERDŐ II. CENTENÁRIUM MEGINT NEM LESZ METRÓ KOVÁCS ZOLTÁN Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! Újpesti Napló 2007. június 8., I. évf., 9. szám hivatalos lapja Újpest, a százéves város! www.ujpest.hu MEGINT NEM LESZ METRÓ FARKASERDŐ

Részletesebben

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Felelős kiadó: Dr. Sipos Mihály - igazgató Nyomdai munkák:

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András 50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon Molnár Sándor Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric és Török Béla, a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának legnevesebb hazai úttörői a Selmecbányai

Részletesebben

jpr / kutatási beszámoló

jpr / kutatási beszámoló jpr / kutatási beszámoló Institute for Jewish Policy Research 2011 Szeptember Zsidó élet Magyarországon: Eredmények, kihívások és célok a kommunista rendszer bukása óta Kovács András és Forrás-Biró Aletta

Részletesebben

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 9. szám I 2008. május 14. I Megjelenik: kéthetente Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren KÉPES HÍREK Gyõztes Losisok Nyerges Zoltán

Részletesebben

5. Hírlevél. Rotary Club Szolnok. 2007. pünkösd 2006/2007. Rotary év. Tartalomjegyzék

5. Hírlevél. Rotary Club Szolnok. 2007. pünkösd 2006/2007. Rotary év. Tartalomjegyzék 5. Hírlevél Rotary Club Szolnok 2007. pünkösd 2006/2007. Rotary év A 2006-os Charter ünnepségen részt vett klubtagok. Balról jobbra, felső sor: Kardos Tamás, Dr. Barazutti László, Erdei György, Kiss László,

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 12. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. december Idén is sok gyermeknek szerzett örömöt a Millenniumi Parkban berendezett Betlehemi élőkép. FOTÓ: KESZIPRESSZ hirdetés 2 Dunakeszi Polgár

Részletesebben

A konferencián részt vett lelkészek

A konferencián részt vett lelkészek A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA Sikeres III. Magyar Világtalálkozó Hatvanöt országból érkeztek vendégek a III. Magyar Világtalálkozóra, s a Budapesten és 12 településen megtartott eseménysorozaton

Részletesebben

Schmitt Pál: Magyarország többre képes

Schmitt Pál: Magyarország többre képes KÖZÉLETI ÚJSÁG XI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2009. május 28. ingyenes FOTÓ: BÁNYAVÁRY PÁL Göncz Kinga váci látogatásáról Dr. Jakab Zoltán: Elismerés a választókerület számára Vácra látogatott Göncz Kinga, a Magyar

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. gazdasági élet szereplői együttműködésének

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. gazdasági élet szereplői együttműködésének Isten áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel Bihari Hírlap Kéthetente megjelenő közéleti lap A lap megtekinthető a város honlapján: www.berettyoujfalu.hu

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA MUSTRA kulturális melléklet Tegyen javaslatot Ön is! Kit tartanak érdemesnek a Csepelért díjra? A Csepeli Önkormányzat minden évben a március 15-i ünnepséggel egyidõben CSEPELÉRT díjat adományoz mindazon

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása CEGLÉDI Kék Újság XVII. évfolyam 40. szám 2009. október 7. Ára: 147 Ft, előfizetve: 140 Ft TRANZIT TÜZÉP: Húsz éve az építkezők szolgálatában Indul az e-napló Ismét színesben! Színesen! KEDVES OLVASÓINK!

Részletesebben