József Károly Főherceg Terv Fehér János Zoltán. Polgármester Program Tarnabodért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "József Károly Főherceg Terv Fehér János Zoltán. Polgármester Program Tarnabodért"

Átírás

1 József Károly Főherceg Terv Fehér János Zoltán Polgármester Program Tarnabodért

2 Tartalom Előszó... 2 Bemutatkozás Helyzetkép Zöldítő termelés Szolidáris ellátórendszer Falukép Kulturális felfrissülés Kapcsolat a szeretetszolgálattal Végszó

3 Előszó Habsburg Lotaringiai József Károly főherceg számtalan tisztséget betöltött a monarchiában, mint osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, lovassági tábornok, a Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági, majd tiszteleti tagja. Egészen fiatalon szolgált a Wasa gyalogezredben, ahol megismerte a cigány nyelvet és kultúrát. Birtokára cigány családokat fogadott, őket beiskolázta, magyarra taníttatta és letelepítette alcsúti birtokán 1891-ben, munkát adott számukra. Nevéhez fűződik az első cigány-magyar szótár, mely 1881-ben jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia gondozásában. A főherceg egyszerre tanított és óvott, 1905-ben bekövetkezett haláláig a birtokán élőknek külön engedélyhez kötötte az elvándorlást, ezért cserébe viszont birtokán olcsó boltot nyitott, megszervezte az akkor színvonalnak megfelelő oktatást és egészségügyi ellátást, külön jutalmazta azokat, akik a földművelést különös szorgalommal végezték. Kiváló példája okán választottam programom névadójának a főherceget, aki azon kevesek közé tartozik történelmünkből, akik valóban tenni is akartak a romák sorsának jobbra fordulásáért. 2

4 Bemutatkozás én születtem Budapesten a VIII. kerületben, de életem javát Dunavecse nagyközségen (majd 2004-től város) töltöttem. Iskoláimat a Petőfi Sándor Általános Iskolában, majd a dunaföldvári Magyar László Gimnáziumban végeztem, az érettségit követően a Szegedi Tudomány Egyetemen szociális munka alapszakot, majd levelezőn kisebbségpolitika mesterszakot végeztem. Mielőtt Tarnabodon július 1.-jén családgondozónak kineveztek, Solton a Harmónia Integrált Szociális Intézményben fogyatékossággal élők otthonában gondozóként, Dunavecse Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál közmunka szervezőként, valamint Dunaújvárosban a Magyar Mentőszolgálat Alapítványnál az éjjeli menedékhelyen hajléktalan emberek gondozójaként dolgoztam. Munkámat a segítségre szoruló, bajba jutott emberek érdeke szerint végeztem. Tarnabodon a helyi lakosokkal vállvetve alapítottuk meg a Polgárőr Egyesület Tarnabodért szervezetet, mely egy évig tartó szívós küzdelem után, melyet a bürokráciával vívtunk kezdte meg munkáját. Ezen felül a lakosságot lehetőségeim szerint igyekeztem adománygyűjtéssel, valamint pályázatok megírásával (ösztöndíj, krízistámogatás, gyülekezeti ház felszerelése) segíteni, sajnos több alkalommal a pályázatot kiíró akadályoztatottsága vagy aktuálpolitika történések (a magyar kormány konfliktusa a Norvég Civil Alappal) ellehetetlenítették ezek teljesülését. Jómagam négy éve vagyok tagja a Lehet Más a Politika pártnak és támogatom annak törekvéseit a magyar vidék, különös tekintettel az aprófalvak megmentése érdekében, mivel szentül hiszem, hogy a felgyorsult, fogyasztásra építő világban ezek a kis közösségek lehetnek megmaradásunk oázisai, hiszen ahol föld és élet van, ott a dolgos ember nem veszik el. Kérem, ismerje meg programomat részletesebben az elkövetkezendő oldalakon és amennyiben azokat szimpatikusnak találja, támogasson, hogy megkezdhessük a közös munkát Tarnabod fellendítéséért. 3

5 I. Helyzetkép Tarnabod ma egy olyan település, mely a legkiválóbban írja le azt a folyamatot, mely során magyar vidék korábban gazdag kistelepülései elzárt, nehéz sorsú mélyszegény kisfalvakká váltak. A rendszerváltozást követő elhibázott privatizáció, mely a képzelten munkaerőnek megélhetést biztosító téeszeket magánkézbe juttatta és emberi erőt nem igénylő termelésre állította, valamint a fiatalság tömeges városokba vándorlása elnéptelenedéshez és elszegényedéshez, a szolgáltatások (pl. orvosi ellátás, helyi kulturális élet, tömegközlekedés) elsorvadásához vezetett. Tarnabod a népszámláláskor 724 főt számlált, de az elmúlt 3 évben történt sajnálatos halálesetek és a jobb lehetőségekkel rendelkezők elköltözésével jelenleg a település 700 fő alatti lakosságszámú. A településen jellemző a nagycsaládos életforma, 2,52 élveszületett gyermek jut minden 15 év feletti nőre (a hazai átlag 0,35). Az álláskeresők aránya 88% (országosan 60%), a lakosság zöme, 84% 8 osztályt végzett legfeljebb (országos átlag: 50%). A település korfája az országosan jellemző lassan emelkedő, erősen csökkenő alakzat helyett a lejtőszerűen zuhanó alakot írja le, vagyis a településen magas az élveszületések és a halálozások száma, az idei első félévben utóbbiak száma különösen magas volt. A településen az önkormányzatiság marginális szerepbe került, funkcióinak javát (pl. intézmények fenntartásra) átadta a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, jelenleg a helyi adminisztráció (elsősorban lakossági nyilvántartás, szociális transzferek megállapítása, helyi adók beszedése) és a közfoglalkoztatás tartozik feladatai közé, kultúramegtartó funkciót egyáltalán nem tölt be. Az elmúlt négy évben jelentősen csökkentették a települési önkormányzatok szerepköreit és lehetőségeit, ősztől ez mind a juttatásokon, mind a testület szerepkörén érezhető lesz, vagyis csak folyamatos jelenléttel, körültekintéssel, a pályázatok monitorozásával és megnyerésével, valamint lobbitevékenységgel lesz biztosítható a kistelepülések megmaradása. 4

6 II. Zöldítő termelés Mi a Lehet Más a Politika pártban úgy gondoljuk, hogy a kistelepülési lét nem akadály, hanem érték és egyben lehetőség, az utóbbi öt évben több alkalommal kíséreltük meg a magyar földek védelmét, működtünk együtt Ángyán József mozgalmával és álltunk ki Kishantosért, kapcsolataink vannak Gyűrűfűvel és más ökofalvakkal. Tarnabodon a lakosság jelenlegi értékrendje elvárosiasodott, különösen a fiatalabb korosztályé, elsősorban a szórakozás és a gondtalan élet az elérhető célok, de ez kistelepüléseken nem fenntartható, mivel hiányoznak az ehhez szükséges elérhető munkahelyek, közlekedés, valamint otthoni termelés hiányában a lakosság a kereskedelmi láncokra szorul. Ezért az itt élők számára elengedhetetlen, hogy a helyi erőforrásokat mind háztáji, mind közösségi szinten használjuk. A település körüli kiváló minőségű földek többségét messzi vállalkozó műveli, elsősorban emberi erőforrásokat nem igénylő terményeket termesztve, a településen belül viszont számos régi lepusztult házhely található, melyek tulajdonjogának rendezésével és művelésbe vonásával a településen élők gyümölcs- és zöldségigényét fedezné. A helyiek nagyobb tömegének foglalkoztatására elsősorban olyan termékek előállításával lehetséges, melyek több emberi munkát igényelnek, igénytelenek és közvetlenül nem értékesíthetőek, vagy őrzésük megoldható, mint fűszerek (pl. kakukkfű, rozmaring), kerti növények, bodza. A településen már megvalósult mezőgazdasági munkás képzésen szerzett tapasztalatok ezzel hasznosíthatóak volnának. Azok számára, akik erre alkalmasnak és kitartónak bizonyulnak, szakemberek segítenének a méhészet (akácos település széli telepítése, valamint a település határában már meglévő mellett) kialakításában. A későbbiekben (további ciklusokban) megfontolandó egy esetleges gyümölcsös telepítés és pálinkafőzde megépítése, mivel ez kistermelésben is jövedelmező, valamint savanyítóüzem a javak késztermékké alakítására. Mindkét esetben hungarikumról beszélünk, melyeket közösségi oltalom védelmez, így ezzel Hazánk hírnevét is öregbítenénk. A településen ezen felül fontolóra kell venni a megújuló energiaforrások becsatornázását, Erkhez hasonlóan a szélerőművet, illetve a közvilágítás biztosításához napelemeket, ezeket folyamatosan bővítve. Ezek megtérülése éveket, évtizedeket jelent, de a bizonytalan kimenetelű Kárpát-medencei energiapolitika ismeretében minden kisegítő beruházás növeli a biztonságot. 5

7 III. Szolidáris ellátórendszer A településen különösen magas a segélyezettek aránya, a településen élők egyharmada álláskereső vagy inaktív (pl. rokkantnyugdíj, rehabilitációs ellátás), szintén egyharmadában nincsen bekötve a víz (komfortfokozat megjelölése alapján) a mas népszámlálás szerint. A településen élők jelentős része él az ellátórendszerből és havi költségvetését is ez szerint állítja össze (hónap elején családtámogatások, hónap közepén lakásfenntartási támogatás, szociális transzferek és nyugdíjszerű ellátások, hónap végén közmunkabér), ezek hatékonysága és célhoz rendeltsége rendkívül alacsony, az önkormányzati segély megállapításának módja átláthatatlan. A XXI. században minden háztartásban elengedhetetlen a vezetékes áram (a víz szélsőséges esetekben megoldható közkútról), ezért a település önkormányzatának szükséges az adósságkezelési szolgáltatás bevezetése és az előre fizetős mérőhöz feltöltőkód árusítása, lobbitevékenység árusítók (bolt, posta, dohánybolt) meggyőzésére. Ehhez célzott támogatást nyújtása központi keretből (adósság felének megfizetése részletfizetés mellett). A kommunális adót szintén beépítenénk ebbe a körbe, hogy a lakosság köztartozásának felhalmozódását csökkentsük. Az önkormányzati segély helyett az önkormányzat kamatmentes kölcsönt nyújtana és azok megfizetésére részletfizetést biztosítana. A motiváció növelése érdekében a jó adósok számára kedvezmények kerülnének megállapítása, addig viszont nem állapítható meg új kölcsön, amíg az előző törlesztése nem történt meg. Az úgynevezett önkormányzati segély pedig megmaradna a váratlan krízishelyzet (pl. haláleset, baleset, betegség, lakhatás ellehetetlenülése) kezelésére. A lakásfenntartási- és óvodáztatási támogatás jelenleg kötetlen formában kerül kifizetésre, így funkcióját veszti. Az LFT nem járul hozzá a lakásköltségek fedezésére, ezért ez elsősorban a szolgáltatók felé célszerű automatikusan utalni a megállapított összeget. Aki adósságkezelési szolgáltatásban vesz részt, annak ez az összeg alanyi jogon jár. Az óvodáztatási támogatás első ízben szintén természetben kerülne megítélésre. 6

8 IV. Falukép A település egyik legszembetűnőbb problémája és állapotának jelzője maga a megjelenése. Mióta Tarnabodon dolgozom, bátran állíthatom, hogy ház vált a tetőszerkezet és más fa elemek eltávolításával lakhatatlanná. Ez egy olyan tendencia, mely minden téren a település ellen hat, hiszen a lakhatatlan ingatlanokba már család nem költözhet, így sokan saját lakáskörülményeiket kezdik majd felélni, illetve a közérzetet is jelentősen rombolják a minden utcában megtalálható, nyomasztó elpusztult épületek. A településre betévedők, újságírók is mind azt a képet közvetítik a településről, hogy itt a nyomor az egyetlen úr és már alig-alig lelhetőek fel értékek, ami egy leegyszerűsítő kép a településről. Már a ciklus elején szükséges a bontott, szocpol alatt nem álló lakások tulajdonosainak felderítése, a telkek kedvezményes áron való megvásárlása és a megrongált házak elbontása. Az így nyert telkeken megindulhat a termelés. A településnek nincsen parkja, a játszótér is elhanyagolt állapotban van. Minden településen szükség van olyan helyre, ahol az ott élők megpihenhetnek, ahol települési szintű megemlékezéseket lehet tartani nemzeti ünnepeinken. A település zöld területeit gondozni kell. Több ponton évek óta lekaszálatlan a fű, az önkormányzat épületében sokszor áll a szemét, amint a közmunkások gyűjtöttek. Egy önkormányzatnak a legjobb formáját kell nyújtania a legszegényebb helyzetben is, miként a település legszegényebb parasztemberei is rendben tartották portájukat hajdanán. A rend nem anyagi kérdés. Minden tavasszal egy faluszépítő rendezvény megtartása, melynek során rendbe tesszük településünk utcáit és a fő utat virágokkal díszítjük. A Magyar Katolikus Egyházzal megegyezés megújítása a templomkert rendben tartásáról. Apróságnak tűnhet, de a évi CCII. Törvény 7 g) pontját sérti, hogy a település önkormányzatának épületén nem található meg nemzeti lobogónk állandó jelleggel kitűzve. Ez mellett a roma nemzetiségi zászló is kihelyezésre kerülne, jelezve, hogy az önkormányzat sajátjaként kezeli a romák ügyét és jó példával kíván szolgálni más települések számára. A csíksomlyói búcsú napján, ill. a Székelyek Nagy Menetelése és a Székely Szabadság Napja ünnepeken a település szolidaritásból kihelyezné a már megemlítettek mellé a székely nemzeti lobogót is. 7

9 V. Kulturális felfrissülés Klebelsberg Kuno nevét az elmúlt négy évben kellően megtépázták, ellenben tagadhatatlan bölcsessége a tekintetben, hogy vidéken be kell ruházni a kultúrába. Tarnabod településen sem nemzeti-, sem közösségi tekintetben nem kielégítő a helyi közösségi élet. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a konzorciumi partnerek tartottak klubfoglalkozásokat a településen, valamint a Madarak és Fák napja és a gyermeknap minden évben megrendezésre került, nyaranta pedig egy alkalommal falunapon élvezhették a nyári időt a településen élők. Vagyis az önkormányzat e tekintetben is háttérbe szorult. A kistelepülések számára az egyik legreálisabb kitörési lehetőség, ha megtalálja azt a rendszeresen megrendezett települési szintű programot, mely a környékbeli lakosságot is a településre vonzza és időszakosan az országos médiában is jelen lehet. Ehhez a hagyományos falunap nem elegendő, egy jól megcélzott témával érhető el siker, javaslatom a fent felvázolt települési tervekre építve az akác, ami Heves megye ezen területén rendkívül elterjedt. Mivel a Népház Gyermekházzá alakításával annak funkciója jelentősen átalakult, a településnek szüksége van állandó, a helyi, elsősorban felnőtt lakosság kikapcsolódását és közművelődését lehetővé tevő Faluház felépítésére. A hevesi járás kistelepülésein visszaszorulóban van legfontosabb nemzeti ünnepeink ( és ) megünneplése, az új hagyományokat (pl. Nemzeti Együttműködés Napja június 4.-én) rendkívül szerencsétlen módon a Jobbik sajátította ki. Szerény módon, de Tarnabodon is szükség van hagyományaink ápolására, az iskolával, óvodával együttműködve. A településen fontos szerepet tölt be a kereszténység mind a mai napig, az idősebbek körében elsősorban a katolicizmus, a romák egy jelentős részénél pedig a pünkösdi közösség. Ezért az önkormányzat mindkét közösséggel szorosabb kapcsolatot alakítana ki, lehetőséget biztosítana számukra saját vagy ökumenikus rendezvény megtartására. A politikai kultúrának is komoly fejlesztésre van szüksége. A helyi döntéshozatal centralizált és nehezen követhetőek, mind a döntések, mind a település gazdálkodása átláthatatlan a helyi lakosok számára. A testület kellően meghirdetett ülése mellett a lakosság számára kihirdetendőek annak döntései, valamint rendszeresen megtartanánk a Bölcsek Tanácsát, melyben a falu 45 év feletti lakosaival megvitatva tanácskoznának a helyi élet jobbá tételéről. 8

10 VI. Kapcsolat a szeretetszolgálattal A település lakóit érezhetően megosztja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenléte, mely gyakorlatilag 2004 óta egybeforrt a település nevével az országos médiában. Egyik oldalról elismerik, hogy komoly segítséget nyújtanak a településen élőknek, másik oldalról a javak elosztása miatt állandó viták vannak a lakosságon belül. Tény, hogy a település iskolája rendkívül rossz állapotban volt az átvétel előtt és az onnan kikerülő gyermekek sem szerezték meg a továbbtanuláshoz szükséges készségeket. Az anyagi- és humán erőforrásokban sem bővelkedő önkormányzat így jelentős tehertől mentesült, amikor a szolgálat 2011-ben átvette az iskola és óvoda működtetését. Az idősebbek számára viszont fájó pont, hogy a korábban közművelődés számára, közös erővel épített népházat gyermekházzá alakították, így az ő közösségi terük megszűnt. A településen a legjelentősebb munkaadó a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és tevékenysége pótolhatatlan, így nem a szolgálat szerepének csökkentése, hanem az önkormányzaténak növelése a racionális döntés. A település első emberének részt kell vennie minden fontosabb team- és szakmai ülésen, amire meghívást kap, egyeztetnie kell a helyi ügyekről, közös rendezvények szervezni, egymást segíteni a problémák megoldásában. Ahogyan egy településen foglalkoztató nagyvállalat vagy önálló kulturális intézmény sem riválisa vagy ellenfele a települési önkormányzatnak, úgy a szeretetszolgálatra is mint helyi partnerre kell tekinteni. Viszont a települési önkormányzatnak további súlyvesztése beláthatatlan következményekkel járna, hiszen az nem csak helyi adminisztratív testület, hanem politikai képviseletet is ellátó szerv, meg kell erősítenünk a helyi önkormányzatiságot. 9

11 VI. Végszó Tarnabodnak van jövője. A kezdeti fellendülés ellenére jelenleg az írott és íratlan médiában mint a nyomor és kiszolgáltatottság szimbóluma jelenik meg a település, ebben közrejátszott az önkormányzat átgondoltnak és kiszámíthatónak nem nevezhető gazdálkodása, valamint némely esetekben a település lakosságának saját meggondolatlan nyilatkozatai. Ennek ellenére a folyamat megfordítható, ehhez viszont a település összefogására van szükség, a családoknak az egymással való szembenállás és irigykedés helyett az építésbe kell energiát fektetniük Erősségek, lehetőségek Rendkívül jó minőségű földek Művelhető házhelyek Átlaghoz képest fiatal lakosság Idősebbek, középkorúak mezőgazdasági tapasztalatai Háborítatlan környezet Gyengeségek Nehéz megközelíthetőség Alacsonyan iskolázott lakosság Lakosság évtizedeken át húzódó foglalkoztatás nélkülisége Apatikus állapot, kultúravesztettség. Rontott településkép Mire van Tarnabodnak szüksége, hogy ismét élhető település legyen? Jól szervezett helyi közösségre Az aktív korú lakosság foglalkoztatására Igazságos, fenntartható helyi szociális ellátórendszerre A közérzetet javító, megnyugtató településképre Átfogó kulturális reformra Erős, funkciókkal rendelkező önkormányzatra És az Önök segítségére! Amennyiben egyetért az általam leírtakkal, kérem, támogasson engem és programomat az önkormányzati választásokon! Fehér János Zoltán polgármester jelölt 10

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén Jelige: Falugondnokság 1. Bevezetés Születésem óta egy közel 430 fős kistelepülésen élek. Érettségi után úgy döntöttem, hogy szociális

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A 2 0 1 0 Tartalom Ajánlások... 7 Mádl Ferenc volt köztársasági elnök... 8 Járai Zsigmond korábbi MNB-elnök, pénzügyminiszter... 9 Kopp Mária egyetemi tanár...10

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA és FEJLESZTÉSI TERVE Egy MEGBECSÜLT Ercsiért! 2015-2020 Győri Máté - polgármester TARTALOMJEGYZÉK I. A kiindulási gazdasági helyzet... 4 I.1. Országos helyzetkép

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. július Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

Helyi forrás alapú gazdaságfejlesztés és bioregionalitás. a Balassagyarmati kistérség és a Nagykürtösi járás esete

Helyi forrás alapú gazdaságfejlesztés és bioregionalitás. a Balassagyarmati kistérség és a Nagykürtösi járás esete Helyi forrás alapú gazdaságfejlesztés és bioregionalitás a Balassagyarmati kistérség és a Nagykürtösi járás esete Helyi forrás alapú gazdaságfejlesztés és bioregionalitás A Balassagyarmati kistérség és

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020)

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Budapest,

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

TÖBB MINT VÁROS ÓZD. Rombauer Tivadar

TÖBB MINT VÁROS ÓZD. Rombauer Tivadar Rombauer Terv ÓZD Rombauer Tivadar Az ózdi vasgyár alapítója (1846) korának egyik legkiválóbb mérnöke volt. Tanulmányait Selmecbányán végezte, majd a Munkács környéki timsó művek igazgatója lett. Ezután

Részletesebben

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA Tények Magyarországról www.kum.hu LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG! A Gyurcsány Ferenc vezette kormány programja a szabad és igazságos Magyarországért (2004 2006) CSELEKVÕ KORMÁNYZÁS

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN 1 Tartalomjegyzék A magyarok munkájából ne mások gazdagodjanak!...5 Bevezetés...6 A feladat... 10 Széll Kálmán Terv... 13 1. Adósság és felelősség... 13 2.

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

A romák helyzete Magyarországon

A romák helyzete Magyarországon A romák helyzete Magyarországon A Policy Solutions politikai elemzése a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. A ROMA NÉPESSÉG MAGYARORSZÁGON... 5 2.1. A ROMÁK

Részletesebben

Vass Péter 1[1] Adósságkezelés gyakorlati tapasztalatai

Vass Péter 1[1] Adósságkezelés gyakorlati tapasztalatai Vass Péter 1[1] Adósságkezelés gyakorlati tapasztalatai A modern fogyasztói társadalomban az élet természetes eleme az eladósodás. Az előrehozott fogyasztás biztosítására kölcsönt veszünk fel. Hitelből

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Magyarország iparvárosai kiutak a válságból

Magyarország iparvárosai kiutak a válságból Vas és Acél OTDK DOLGOZAT Magyarország iparvárosai kiutak a válságból 2011. 1 Külön köszönet Zakariás Jánosnak és Bodori Katának az ózdi terepmunkámban nyújtott segítségükért. 2 Tartalomjegyzék Mint az

Részletesebben

Megyei elismerés a sajtónak

Megyei elismerés a sajtónak Megyei Itthon, Tolnában Napló 2009. március TOLNA MEGYE KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3 szám Megjelenik havonta Tolna megye minden településén, 90 000 példányban A láthatatlan Gemenc Szép idõben, különleges

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1-128/2010. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 128/2010. számú Képviselő-testületi

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben