Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon"

Átírás

1 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA október IV. évfolyam 33. szám Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon FOTÓ: NAGY BALÁZS A tartalomból: Képviselői tervek, elképzelések Körzetek Tihanyban Látogatás Székelyudvarhelyen Garda, Tihany, Balaton Új lehetőség a tihanyi iskolában! Tihany egy környezet - tudatos nemzedékért Tihanyi Advent,

2 2. OLDAL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TIHANYI VISSZHANG Képviselői tervek, elképzelések Elmúlt hónapban alakult meg Tihanyban az új képviselőtestület, ebben a ciklusban hat taggal. Olvasóink az ő elképzeléseiket, terveiket olvashatják a következőkben. BAKOS PÉTER Tihany értékekben egyedülállóan gazdag település. Ter - mészeti szépségei, geológiai sajátosságai, épített környe ze - tének egyedisége azonnal feltűnik a félszigetre először érkező számára is. Gazdag történelme, tudományos és kulturális öröksége az érdeklődők számára hozzáférhető, megőr zé sük - kel, ismertté tételükkel felkészült szakemberek foglalkoznak. A sajátos földrajzi, történelmi körülmények és tulajdon - viszonyok következtében egyedi közösségi élet, falusi társadalom alakult ki Tihanyban. Véleményem szerint az előb biekhez hasonlóan ez is érték, védeni kell. Erre azonban nincs hivatalos szerv, szakembergárda. Legtöbbet az önkormányzat tehet, ha az itt élő embert helyezi céljainak középpontjába. A rendelkezésre álló anyagi erőforrásokat és cselekvő erőt a falu társadalmának megőrzésére és megerősítésére kell fordítani. Tudom, hogy ez nem könnyű feladat, hiszen a magyar társadalomban kialakult szemlélet szerint egy önkormányzat akkor sikeres, ha látványos beruházásokat valósít meg, lehe - tőleg nagyrészt pályázati pénzből. Jómagam arra törekszem, hogy a döntések mögött mindig felismerhető legyen: a legfőbb cél az itt élő emberek jelene, jövője. KOVÁCS PÉTER Az elkövetkező években véleményem szerint - a Képviselőtestületnek kettő kiemelt feladata lesz: egyrészt biztosítani az intézményeinek iskola, óvoda, művelődési ház, falugondnokság hosszú távú fenntartását, másrészt az előző testület által már elkezdett fejlesztések folytatása és további olyan nagyszabású elképzelések megvalósítása, mint a rév környékének és a hajóállomásnak teljes megújítása. A biztonságos közlekedést segíti majd a Balaton-parton a deltától a hajóállomásig húzodó kerékpárút is, melyet szükséges tovább folytatnunk a Révig. Nagyon fontos, hogy a közterületeink ápoltak, virágosak legyenek, ezáltal minél több örömet okozva magunknak és az idelátogatóknak. Néhány utcára és járdaszakaszra ráférne a javítás mint a Kossuth Lajos utca, amit a közeljövőben el kell végezni. Ameddig az önkormányzat anyagi helyzete azt megköveteli, szükséges a fizetőparkolás rendszerének fenntartása, amelyet parkolóórák folyamatos üzembehelyezésével tudok elképzelni. Komoly problémának tartom, hogy községünkben nincs olyan önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan mint a régi Közösségi-ház, ahol a helyi közösségek idősek és fiatalokkultúrált körülmények között tölthetnék egymás társaságában szabadidejüket a művelődési ház tetőterébe a feljutás a sok lépcső miatt a szépkorúaknak nehézkes, a színházteremben szerencsére rendszeresen programok vannak ezért nem áll mindig rendelkezésre. Ahhoz, hogy a fiataljaink itt tudjanak letelepedni munkahelyek, és telkek kellenek. Munkahely szempontjából egye - düli kitörési pontnak a Kenderföldek hasznosítását látom szálloda, wellness beruházás de csak abban az esetben, ha megfelelő összeget ígérnek érte, és csak úgy ha a befolyt öszszeg felét hosszú távra lekötve nem a működésre költve bankba tesszük. A telkek kialakítása nem lesz egyszerű, de küzdeni fogunk az illetékes hatóságokkal. Minden itt élő ember legyen az állandó lakos vagy nyaranta itt tartózkodó szeretné ha a környezete szebb, ápoltabb az élete komfortosabb lenne Tihanyban. Ez a cél csak úgy ér hető el, ha összefogunk, beszélünk egymással, meghallgatjuk az idősek és fiatalok véleményét, tehát élő közösségként műkö - dünk. Mindenkinek a maga területén kell jól dolgoznia ahhoz, hogy büszkén vallhassuk Tihanyinak magunkat. SZABÓ ISTVÁNNÉ Azt gondolom, hogy Tihany, régi hírnevéhez méltón, ma is a Balaton egyik legkiemelkedőbb turisztikai célpontja, és hiszem azt, hogy ennek így is kell maradnia. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az idegenforgalomban szerzett sok éves tapasztalataimat kamatoztatni tudom a közösség érdekében. Az elmúlt négy évben véleményem szerint olyan úton indult el Tihany, ami a fejlődést szolgálja, és én fontosnak tartom, hogy közösségünk ezen az úton haladjon tovább. Nem csak a turistákat, de a beruházókat, befektetőket is településünkre kell vonzani, ehhez pedig elengedhetetlen a fejlődés. Mindemellett fontosnak tartom azt is, hogy a helybéliek is szeressenek itt élni. Éppen ezért terveim között szerepel olyan, a közösség összefogását erősítő programok megrendezése, melyek nem elsősorban a turistákat vonzzák, hanem a helyiek szórakozását szolgálják. Gondolok itt családi kulturális és sport rendezvényekre egyaránt. Ezeken túl a szociális ellátás és jólét fenntartása és biztosítása is fontos feladat. Véleményem szerint fejleszteni kell az egészségügyi szolgáltatásokat, ami a széleskörű ellátást egy helyen biztosító egészségházzal már részben meg is valósulhat. Továbbra is támogatni kell a kisgyermekes családokat, mind az iskolai ellátások széles körben való hozzáférésével (ingyenes sportoktatás, védőoltások, tankönyvtámogatás), mind a játszóterek felújításával, újak létesítésével, illetve az óvodai ellátás színvonalának növelésével. Fenti terveimet egyedül biztosan nem tudom megvalósítani. Ehhez szükség van az önkormányzat hasonló gondolkodására,

3 TIHANYI VISSZHANG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3. OLDAL a képviselő-testület csapatmunkájára, az anyagi háttérre, de leginkább a lakosság támogatására. VÁMOS MÁRIA Szeretném, ha sikerülne a testület döntéseivel elősegíteni a már folyamatban lévő illetve most kezdődő beruházásokat. Ilyen beruházás az új kerékpárút megépítése. Jó lenne öszszekötni a falut a reményeim szerint megújuló Hajóállomással és a Révvel. Néhány éven belül szükség lenne a település minden járdáját burkolattal ellátni. Tihany az idegenforgalomból él, ezért támogatom a turizmushoz kapcsolódó fejlesztéseket, amelyek nemcsak az itt nyaralóknak és az átutazóknak nyújtanak kellemes időtöltést, hanem az itt élők mindennapjait is szebbé teszik. Ezek a fejlesztések természetesen csak akkor valósulhatnak meg, ha lesz rá anyagi forrás, ezért támogatom a további pályázatokon való részvételt. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a faluban európai uniós normáknak megfelelő játszóterek is kialakításra kerüljenek. Lényeges az intézményrendszerünk és ezen belül a munkahelyek megóvása, lehetőség szerint új munkahelyek létre - hozására is szükség van. Továbbra is támogatom a helyi civil szervezetek működését, gondolok itt a polgárőrségre, amelynek tagjai nemcsak a rendezvényeken segítenek, hanem szabadidejük feláldozásával segítettek abban, hogy mára már országos szinten is elismerten jó a közbiztonságunk. Én úgy érzem, hogy ezzel a testülettel együtt lehet dolgozni, az eddigi tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy gördü - lékenyebben mennek a dolgok. VARRÓ JÁNOS A következőket tartom legfontosabbnak: az elkezdett és tervezett beruházások megvalósítását, a kenderföldek évek óta húzódó problémájának lehetőség szerint minél előbbi orvoslását- új pályázat kiírását és a terület értékesítését. Nagyon fontos Tihany még rendezettebbé tétele. Itt nem csak arra gondolok, hogy még virágosabbá kellene tenni, elsősorban a tisztaságra kell hangsúlyt fektetni. Értsék meg azok a tihanyi lakosok is, akik nem vesznek seprűt a kezükbe, hogy ez mindannyiunk érdeke, és ne úgy gondolják, hogy a falut a Falugondnokság kitakarítja, vegyenek példát azokról, akik sajátjuknak tekintik azt a területet is, amely a házuk előtt húzódik Harmadik feladat a fiatalok ügyének megoldása. Nagyon nehéz új telkeket kialakítani, de a rendezési tervet lehetőség szerint úgy kell módosítani, hogy amit az előző testület tervezett,- az Aranyház utcánál minél több telek kialakításátez minél hamarabb megvalósuljon. Végre egy olyan jól működő testületben gondolkodom, akik felkarolják a Tihanyban élő közel 1500 ember ügyét, és fontosnak tartom, hogy elfelejtsük a választási kampányban kialakult elmérgesedett hangulatot. Jól működő testületet kívánok a falunak, minél rövidebb és minél jobb hangulatú testületi ülésekkel. Ünnepi megemlékezés Tihanyban ezerkilencszázötvenhat, nem emlék, nem múlt vagy nékem, nem történelem, de húsom-vérem, lényem egy darabja, szívem, gerincem kijöttél velem az irgalmatlan mindenségbe, hol a Semmi vize zubog a híd alatt és korlát nincs sehol sem életemnek te adtál értelmet, vad álmokat éjjelre és kedvet a szenvedéshez s az örömhöz; te fogtál mindig kézen, ha botladoztam; hányszor ihlettél meg, s nem engedted, hogy kifulladjak vénen; ezerkilencszázötvenhat, te csillag, oly könnyű volt a nehéz út veled! Nagyon soká sütöttél ősz hajamra, ragyogj, ragyogj, ragyogj sírom felett. Faludy György: 1956, te csillag című versének ezen sorai is elhangzottak október 23-án, a forradalom 54. évfor du - lója alkalmából megtartott ünnepi megemlékezésen, a Németh László Művelődési Ház színháztermében. Évek óta hagyomány már településünkön, hogy a helyi álta lános iskolások műsora köszönti a nemzeti ünnepeket. Most, október 23-án a hetedik és nyolcadik osztályos tanulók mutat ták be versekkel, visszaemlékezésekkel, zenével, hogy milyen kort is élt meg Magyarország azokban az években. Felidézték a történelmi hátteret, az ötvenes évek hangulatát. A gyere ke ket Tamásné Süle Éva és dr. Tátrainé Parlagi Eleonóra készítette fel. A legszebb emlékműved embertársaid szívében áll. Ezzel az Albert Schweitzer gondolattal kezdte ünnepi beszédét Tósoki Imre polgármester. Ez a megállapítás, természetesen, nemcsak 56 kapcsán, hanem minden jelentős emberi teljesítmény esetében helyénvaló és igaz. A legszebb emlékmű valóban nem kőből, fémből készül, hanem emlékezetünkben, érzelmeink - ben, szeretetünkben él tovább. Egy másik mondás szerint addig nem hal meg senki teljesen, amíg vannak, akik emlékez - nek rá emléke éppen a szívünkben emelt emlékmű, az emlékezés révén maradhatott eleven a tiltás és az üldöztetés évtizedein át, napjainkig. Tósoki Imre azt is elmondta, hogy a kommunista rendszer a kis és a nagy hazugságokra épült. Az emberek belekénysze - rültek egy olyan rendszerbe, amelyben saját, mindennapi tapasz talataikat nem mondhatták többé el, csak a hivatalos véle mény kaphatott nyilvánosságot amely viszont szöges ellen tétben állt a valósággal. 56-ról évtizedekig csak valót lan - ságokat olvashattunk és hallhattunk.. Fegyveres ellen forra - dalmi csőcse lékről beszéltek, fasisztákról, bűnö zők ről. A megtorlás évei, a fizikai terror után évtizedekig a megtévesztés, a lelki terror uralkodott Magyarországon. Erre kell emlé kez - nünk, hogy ez ne történjen meg velünk soha többet! Tósoki Imre ezt követően a nemrég megjelent Volt egyszer egy falu Tihany című könyvből idézte azokat a gondolatokat, eseményeket, amelyek az 56-os eseményekhez kapcsolódtak. Az ünnepi megemlékezést koszorúzás zárta a Pisky sétányon található kopjafánál. R.É.E.

4 4. OLDAL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TIHANYI VISSZHANG Körzetek Tihanyban Az újonnan létrejött képviselőtestület tervei szerint a mostani négy éves ciklusban egy újfajta képviseleti rendszert szeretnének létrehozni, ezzel is megkönnyítve a tihanyi választópolgárok érdekképviseletét. Ezen tervek szerint az ősközségben és az üdülőterületeken zónák kialakítására került sor, egy-egy zóna lakói a kijelölt képviselőhöz fordulhatnának problémáikkal, kérdéseikkel. A kijelölt képviselőket fogadóóráikon lehet felkeresni, ezek pontos időpontját és a képviselők elérhetőségét közzé tesszük a Tihanyi Visszhangban és a képújságban. 1. Sajkod: Vámos Mária 2. Diós-Gödrös: Pálffy Zsolt 3. Óvár: Kovács Péter 4. Fürdőtelep: Szabó Istvánné 5. Kopaszhegy: Varró János 6. Cserhegy: Bakos Péter

5 TIHANYI VISSZHANG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5. OLDAL 1. KÖRZET: VÁMOS MÁRIA Kiserdőtelepi utca Major utca 1 17 ig, 2 4-ig Csokonai utca 2 10-ig, 1 17-ig 2. KÖRZET: PÁLFI ZSOLT Völgy utca Major utca ig, 6 32-ig Csokonai utca ig, ig József A. u ig, 6 18-ig Szőlő utca Ürgedomb utca 3. KÖRZET: SZABÓ ISTVÁNNÉ Major utca ig, ig Csokonai u ig, ig Dózsa Gy. u. 4. KÖRZET: KOVÁCS PÉTER Visszhang utca Batthyány utca Halász köz Pisky sétány Kocsonya köz Árpád utca Kossuth utca 1 23-ig, 2 12-ig József A. utca 2, 1 5-ig 5. KÖRZET: BAKOS PÉTER Kossuth utca ig, ig Petőfi S. utca Kiss utca Nyársas köz 6. KÖRZET: VARRÓ JÁNOS Kossuth u ig, ig Aranyház utca Rendeskő utca Csokonai utca ig Klebelsberg Kuno u. 2.

6 6. OLDAL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TIHANYI VISSZHANG Segítség a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak Tihany is kivette részét az országos kampányból. Lasztovicza Jenő, a polgári védelem megyei vezetőjének felkérésére önkénteseket toboroztak a károk felszámolására. Tihanyból két napon át, kilenc önkéntes végzett munkát Devecserben. A bontásra ítélt épületek körül és a közterületekről lapátolták össze a vörösiszapot, amelyet teherautókkal szállítottak el. Hogy hogyan zajlott a kármentesítés, arról a polgármester számolt be lapunknak: Gyorsan eleget tettünk a felkérésnek. A helyszínen azonban volt egy kis zavar; nem nagyon voltak felkészülve az önkén - tesek fogadására és foglalkoztatására. Kezdetben nem volt elég védőfelszerelés, és nem volt megszervezve az ezer körüli ön - kén tes munkára való beosztása. Később ez a kérdés infor - mációim szerint rendeződött. Milyen volt szembenézni a pusztítással? A híradások, a televízió nem tudja visszaadni azokat az állapotokat, amelyek fogadtak minket; ezt csak személyesen lehet átélni. A látottak alapján nem tudom elképzelni, hogy itt az élet valaha is visszatérhet a normális kerékvágásba. Milyen egyéb segítséget nyújtottak a károsultaknak? Képviselő-társaimmal együtt egy havi tiszteletdíjunkat aján - lottuk fel a helyreállításra, és kétszázhúszezer forint önkormányzati támogatást is megszavaztunk. Sok jótékonysági rendezvényen vettem részt már eddig is, amelyek bevételéből a károsultakat segítik. Köszönet illeti azokat a tihanyiakat, akik önfeláldozóan részt vettek a vörösiszap eltakarításban. Megérdemlik, hogy név szerint is megemlítsük őket: Kovács Béla, Csóka Miklós, Marton László, Varró Gyula, Kovács Ferenc, dr. Balázs Mihály, Juhos Szilveszter, Tósoki Imre, Bakos Péter, Horváth Imre, Czégai László Árpád. Ajkán speciális, nem kohászati célú timföld készül szinte kizárólag exportra. (Forrás: InfoRádió) SEGÍTHETÜNK Nemzeti Segélyvonal Nemzeti Segélyvonal T-Comosok és T-Mobilosok számára: 1752-es telefonszám (hívásonként bruttó 250 forint). A segélyvonal bankszámlaszáma: OTP Bank Vöröskereszt 1749-es telefonszám (200 forint hívásonként). sms-ben is: az iszap szót kell ugyanerre a telefonszámra elküldeni. A Vöröskereszt bankszámlaszáma: K&H Bank , közlemény rovatba: ISZAP. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Magyar Ökumenikus Segélyszervezet: es bankszámlaszámra lehet utalni, a közleménybe írják be: Vörösiszap károsultjainak megsegítése. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Magyar Máltai Szeretetszolgálat: OTP Bank , közleménybe: iszapkárosultak. Devecser Város Önkormányzata Számlaszám: Kolontár Község Önkormányzata Számlaszám: OTP VÖRÖSISZAP A vörösiszap többf éle fémvegyület elegye, a timföldgyártásának mellékterméke. Lúgos kémhatása miatt a fokozottan veszélyes hulladékok osztályába tartozik. Magyarországon az évente termelt veszélyes hulladék mintegy százaléka az alumíniumgyártás melléktermékeként keletkező vörösiszap. MAL ZRT. A magyar alumíniumipar 1995-ös privatizációjakor alapított társaság, a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. (MAL Zrt.) meghatározó tulajdonosa Tolnay Lajos, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara korábbi elnöke, valamint Bakonyi

7 TIHANYI VISSZHANG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. OLDAL Látogatás Székelyudvarhelyen Testvértelepülésünkre, Székelyudvarhelyre látogatott a polgármester októberben. A szabadságát töltötte a legmagyarabb városban, ahol jutott ideje az együttműködés szálainak erősítésére is. Igyekeztem kihasználni a látogatás idejét az együttműködési lehetőségek jobb kiaknázására. Találkoztam például Elekes Gyulával, a Művelődési Ház igazgatójával, akivel a jövő évi, új programokat körvonalaztuk. Mennyire voltak konkrétak ezek a megbeszélések? Annyira, hogy az egyik elképzelés már meg is valósult: a Gardafesztiválra ide hoztuk a Székelyudvarhely képekben című fotó kiállítást, amelyet az igazgató úr nyitott meg. Milyen további programokat készítettek elő? Szeretném, ha jövőre azok a tihanyi művészeti csoportok is eljutnának Székelyudvarhelyre, akik eddig nem mutatkoz - hattak be ott. Ilyen például az Asszonykórus, amely nem - régiben kapta meg a nagydíjat a győri Aranypáva versenyen, vagy az Echo citeraegyüttes. Az udvarhelyi helytörténeti kiállítást látva erősödött meg bennem az elhatározás, hogy valami hasonló, helytörténeti vándorkiállítást hozzunk létre, amelyet szerte az országban és testvértelepüléseinken is bemutathatunk. Milyen más találkozásokban, élményekben volt részük? Találkoztam olyanokkal, akik az apátsági kórus vendégeként már jártak Magyarországon, és jó tapasztalatokat szereztek. Nagyon szép kirándulást tettünk a Madarasi Hargitára, a Gyil - kos tóhoz, a Békás-szoroshoz, és eljutottunk Gyímes bükkre, az ezeréves határhoz. Ezek olyan maradandó élmé nyek, amelyeket szerintem minden magyar embernek fon tos lenne átélnie. A madarasi Hargitán

8 8. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG Garda, Tihany, Balaton Ez a három szó az alcíme annak a míves kiadású könyvnek, amelynek bemutatóját november 5-én tartották a Németh László Művelődési Házban. Ezzel a könyvbemutatóval vette kezdetét a IX. Garda Fesztivál. Tósoki Imre polgármester köszöntötte a szép számban megjelent közönséget. Köszöntőjében kiemelte, hogy alig egy hónapja, hogy egy másik könyvbemutatón is megtelt a Művelődési Ház színházterme. Az akkor bemutatott könyv- Csizmazia Márton: Volt egyszer egy falu, Tihany című könyve- a tihanyi emberekről szólt. Ez a mai alkalom szintén a tihanyi embereké, hiszen 1055-ben, a tihanyi Apátság alapító levelében 20 szőlőműves és 10 halászó háznépet adományozott az Apátságnak. A halászat tehát mindig része volt Tihany történelmének. Ez a könyv, csakúgy, mint maga a garda fesztivál, tisztelgés a tihanyi halászok előtt. Örömét fejezte ki, hogy négy idős halász Végh László, Varró János, Pekár Miklós és Sörös Lajos szintén megtisztelték jelenlétükkel a könyv bemutatóját. A polgármesteri köszöntő után Dr. Korzenszky Richárd perjel, a könyv ajánlásának írója vette át a szót. Elmondta: itt és most számunkra a garda jelenti a halat, és ez sokkal többet jelent, mint maga a szó. Él-hal a vízért- ezt a gondolatot emelte ki Dr. Korzenszky Richárd- hiszen régen a halászember is élt- halt a vízben és a vízért. Gondolatmenetét azzal folytatta: van-e még létjogosultsága a könyvnek, nem váltja-e fel az írott betűt a technika. Perjel úr szerint a számítógép nem válthatja ki a könyvet, ezért is arra biztat mindenki, hogy időnként kapcsolják ki a televíziót, és ne felejtsenek el levenni egy jó könyvet a könyvespolcról. Dr. Korzenszky Richárd kiemelte, hogy egy közösség, község életében fontos, hogy időről időre megjelenjen egy olyan kiadvány, mely a közösséget erősíti. Az érdeklődők ezután könyv egyik szerzője, Dr. Héjjas Pál előadását hallgathatták meg a könyv születésének történetéről. Érdekes és képekkel is alátámasztott előadásában kitért a balatoni halászat történetére, arra, hogy hogyan jutott hozzá a felbecsülhetetlen értékű képanyaghoz. Elmondta, hogy Tihany címerébe sem véletlenül került a garda, hiszen a látott hal Tihanyhoz kötődik. Ezt követően Punk Ferenc, a könyv másik szerzője a kötet gasztronómiai részét mutatta be. Elmondta, hogy évtizedek óta gyűjti a régi recepteket, sok segítséget kapott az öreg halászoktól is, akikkel egy-egy kellemes délutánon borozgatás közben beszéltek a hal elkészítésének különböző módjairól, de kapott receptet más híres tihanyi szakácstól is. Punk Ferenc azt is elmondta: neki mindig erőt adott, ha idős emberektől tanulhatott. És mindannyian büszkék lehetünk arra is, hogy Tihanyban él még négy öreg halász, akik tanúi voltak a régi időknek. A mai ember tanúja lehet az utolsó óráknak, hiszen megszűnt a halászház, megszűnt a tihanyi halászat is. A könyvbemutató végén a közönséget az Echo Citerabanda szórakoztatta. Segítő kéz Az arácsi Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium diákjai, tanárai és dolgozói jótékonysági előadást tartanak a vörösiszap katasztrófa áldozatainak megsegítéséhez. Az iskolában tanuló két tihanyi diák, Papp Szabina és Sörös Lilla is fellépnek. Az előadások helyszíne: Arácsi népház, november 23., 16:30 Balatonfüredi közösségi ház 2010., november 24., 17:00 Zánka, művelődási ház, november 25., 17:00 A belépő díja kötetlen, a befolyt összegeket a vörösiszap katasztrófa áldozatainak megsegítésére juttatjuk. A műsor mellett jótékonysági vásárt tartunk.

9 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 9. OLDAL Tihany mindig is találkozóhely volt Letették az új apátsági látogatóközpont alapkövét november 11-én, csütörtökön órai kezdettel került sor a Tihanyi Apátság A Tihanyi Bencés Apátság komplex turisztikai fejlesztése elnevezésű beruházás alapkőletételére. A projekthez mintegy millió forintot, vissza nem térítendő támogatást nyertek el a KDRFT pályázatán, amihez 23 millió forint önerő is járul. A beruházás várhatóan júniusára készül el. Az új látogatóközpontban színvonalas körülmények között tudják a turistákat fogadni, lehetőség nyílik majd a korszerű tájékoztatásra is: az apátságról 10 nyelven kaphatnak ismertetőt rövid filmek segítségével az érdeklődők. Az épületben száz fő befogadására alkalmas előadótermet alakítanak ki. A létesítmény több, mint 70%-a a föld alatt épül meg. Az eseményen jelen volt Tósoki Imre, Tihany polgármestere, Dr. Korzenszky Richárd perjel, Pál Béla, a KDRFT leköszönt elnöke, valamint a kivitelezők képviselői. Az ünnepi eseményen Tósoki Imre hangsúlyozta, hogy egy alapkőletétel mindig nagy ünnep, hiszen valaminek a kezdetét jelenti. Tihany jövője, gazdasági helyzete, az itt élők boldogulása nagy mértékben függ a turizmustól. Ez a beruházás értéket hoz létre, elősegíti a település fejlődését, hozzájárul új arculatának kialakításához - fogalmazott a polgármester. Azt is hangsúlyozta, hogy reményei szerint Tihany új képe egy barátságos, minőségi szolgáltatásokat nyújtó, természeti és kulturális örökségeit megőrző hely, ahol lehet és érdemes élni, ahová turistaként el kell látogatni. Hozzátette: azok a jó fejlesztések, amelyek a közösség érdekeit szolgálják. - Tihany mindig is találkozóhely volt, itt találkozik egymással víz és az ég, föld és a víz, kelet és nyugat. mondta Dr. Korzenszky Richárd- Kötelességünk a jövőt építeni, ezzel a beruházással ennek teszünk eleget Ez a látogatóközpont még inkább erősíti Tihany találkozóhely jellegét. Az apátság mellett egy háromszáz négyzetméteres, döntő részében a föld alatt elhelyezkedő modern látogatóközpontot építenek annak érdekében, hogy az évente idelátogató több, mint százezer turistát méltó körülmények között fogadhassák. Az épületben száz látogató befogadására alkalmas előadótermet alakítanak ki, az apátságról több nyelvű bemutató filmet vetítenek majd. Székelyudvarhely képekben Kiállítás a Németh László Művelődési Házban Tihany testvérvárosa,. Székelyudvarhely mutatkozott be azon a kiállításon, melynek megnyitója november 5-én, pénteken volt a Művelődési Ház tetőterében. A kiállítást Elekes Gyula, a székelyudvarhelyi művelődési ház igazgatója nyitotta meg. Az ő munkássága nem ismeretlen a tihanyiak előtt, hiszen a Polgármesteri hivatal nagytermében található falikép is az ő keze munkáját dicséri. Elekes Gyula ismertette a jelenlévőkkel a kiállítás létre jöt - tének történetét. Elmondta, hogy mintegy három éve már, hogy az egyik kollegájával megálmodták ezt a kiállítást, egy olyan fotópályázat sorozatot elindítva, mely témája Székelyudvarhely volt. A pályázat célja az volt, hogy fotósok, helyi emberek szemszögéből mutassák be a várost. A mostani kiállítás anyaga a Kisváros ősszel és a Kapuk című előzetes pályázatok eredményeként jött létre, ez utóbbi az épített örökséggel foglalkozik. A beérkezett képekből egy könyv is kiadásra került. A tárlat már több városban is bemutatkozott, Tihanyba Pécsről érkeztek a képek. Elekes Gyula azoknak ajánlja ezt a kiállítást, akik már jártak Székelyudvarhelyen, hogy felidézzék emlékeiket, és új arcát ismerhessék meg a városnak. De azoknak is ajánlja, akik még nem jártak ott, hiszen ezen képek láttán esetleg kedvet kapnak egy látogatáshoz. A megnyitó hangulatát a Tihanyi Aszszonykórus éneke tette még színesebbé. TIHANYI VISSZHANG Megjelenik havonta Alapító: Tihany Község Önkormányzata Felelős kiadó: Tihany Fejlesztéséért Alapítvány Szer kesz ti a szerkesztőbizottság: Bölcs At ti la, Dr. Koncz Má ria, Ró zsa Éva Esz ter Felelős szerkesztő: Ró zsa Éva Esz ter Tördelés: Nagy Balázs Lapterv: Báti Gabriella, Veszeli Lajos Nyilvántartási szám: 163/0823/1/2007 Ké szült: Tradeorg Nyom da Kft., 8184 Fűzfőgyártelep Tel: , Felelős vezető: Tóth Zol tán

10 10. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG IX. Garda Fesztivál Tihanyban Tihany számára a garda mindig kiemelt jelentőségű volt, ezért nem véletlen, hogy éppen itt kerül sor évente a gardaünnepségre. Évszázados hagyományt elevenítettek fel vele, és bár mára már többnyire csak az emléke él az egykori gardázásnak, maga a hal bekerült a község címerébe, s mint címerállat a jövő nemzedékeinek hirdeti, hogy elválaszthatatlan a kapcsolat Tihany és a garda között. Így indítja gondolatmenetét a Gardália című könyv szerzője. Ennyire fontos volt Tihanynak a Garda, és mára éppoly fontos lett a Gardália fesztivál is. A környék legjelentősebb szezon - záró rendezvényévé nőtte ki magát, és bizony, amely árus kitelepül erre a két a napra, télen elég sokáig meg tud élni a bevételből éppúgy, mint régen a halászok, akik az ősszel fogott Gardából éltek. A fesztivál előfutáraként a pénteki napon könyvbemutatóval indult, ahol Héjjas Pál és Punk Ferenc által írt könyv Gardália címmel bemutatásra került. Ezután kiállításmegnyitó követ - kezett még aznap, ahol testvérvárosunk, Székelyudvarhely fotóiból készült kiállítást lehetett megtekinteni.

11 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 11. OLDAL A szombati napon a program hagyományosan kezdődött. Látványhalászattal kezdődött a nap reggel, a Balatoni Hajó - zási Rt ezen a napon indított utoljára az évben sétahajót, csak a rendezvény kedvéért. A Füred nevű hajóról követhették az érdeklődők a halászatot. A fogást látványos menetben felvitték az apátság elé, melyben segédkeztek Tihany legidősebb halászok, Sörös Lajos, Pekár Miklós, Végh László és Varró János. Az apátságban dr. Korzenszky Richárd perjel úr megáldotta a halat és az új bort, majd ezután megkezdődött a látványsütés a Visszhangdombon. Aki türelmetlen volt, és nem tudta kivárni a gardasütésnél kígyózó sort, azoknak szinte minden kitelepült vendéglőnél volt lehetőségük sült halat fogyasztani, hiányt senki sem szenvedhetett. A parasztgazda házban kézműves foglalkozások kezdődtek, majd a nagysátorban a borlovag - rendek felvonultak, és a tihanyi borlovagrend új tagokat avatott. Az ünnepségen közel száz borlovag vonult fel, az ország legkülönbözőbb szegletéből, és reméljük hazavitték szép községünk hírnevét. A nap ezután zenés műsorokkal folytatódott, egy operett műsort láthattak a vendégek, majd egy country zenés műsor következett. A nap végén a régebbi idők zenéi felé kalauzolták a megjelenteket, előbb a Tihanyi Musical Stúdió előadásában egy Neoton-mix került bemutatásra, majd a Lucky fellas együttes nosztalgiaműsora és végül egy Retro-disco következett Dworák Tamással. Egész nap több ezer ember forgolódott a rendezvényen, és még késő este a retro-disco alatt is tele volt a sátor szórakozni vágyó emberekkel. Vasárnap kissé nehezen indult a nap, reggel ködös, hideg idő fogadta a halászléfőző-verseny és a horgászverseny résztvevőit, és a vendégek is elmaradtak az előző naphoz képest. Délutánra azonban kisütött a nap, és megjelentek a látogatók. A zsűri Benke Laci bácsi vezetésével érdeklődve nézte a több, mint 30 halászlé főző csapat munkáját, majd elvonultak értékelni az elkészült pályamunkákat. A rendezvénysátorban a kisebbeket kézműves foglalkozások, játszóház és a Legna- gyobb kincs a barátság című gyerekelőadás várta. Délután az Echo Citerabanda és a Tihany Gyermek Táncegyüttes mutatta be tudását. A nagy sikerű helyi fellépők műsora után a halászléfőző verseny és a horgászverseny eredményhirdetése következett. Idén Balatonfüred halászleve volt a legfinomabb, különdíjat a Levendula klub sült gardája nyert. Nagy büszke - ségünkre ők nyerték a legszínvonalasabb vendéglátásért járó különdíjat is, melyet a Tihany Turizmusáért Egyesület ad már évek óta. Ezen a hétvégén adták még át a Virágos Tihanyért verseny díjait is. A napot koronázta két klasszikus fellépő, Márió, a harmo - nikás, és végül Nótár Mary. A rendezvény nem jöhetett volna létre a rendezők odaadó munkája, Nyíri Károly, Szabó Kálmán és a polgárőrök segít - sége nélkül, valamint nagy köszönet jár a Falugondnokság és a konyha dolgozóinak is. Ezúton is köszönjük nekik mun - kájukat. A versenyeken nevezőknek gratulálunk, és bízva benne, hogy jól sikerült a verseny, jövőre is megméretik magukat. VÉGH JÁNOS Úszás a nagycsoportosokkal Második alkalommal kapott lehetőséget az óvoda nagy csoportja, hogy úszni tanuljon. Öt héten keresztül, heti két alkalommal, a délelőtti órákban zajlott az oktatás, kezdő és haladó csoportban. A kezdő csoport gyermekei vízhez szoktató játékokkal, csoportos feladatokkal ismerkedtek az uszodai élettel, majd párhuzamosan tanulták a gyors-és hátúszás alapjait. A bemelegítéseket követően, az órák fő feladata a vízben való biztonságos mozgás, egymásra és saját mozgásukra való odafigyelés, valamint a siklás elsajátítása volt. Természetesen minden fárasztó órát, játék zárt, ahol felszabadulhattak az izgalmak, félelmek, teret kapott az önfeledt pancsolás. Nagy örömömre szolgált, hogy az utolsó 2 órát, minden gyermek a mély vízben töltötte, ahol úszódeszka segítségével a gyors-és hátúszás lábtempóját, levegővételét és néhányan a két úszásnem kartempóját is sikeresen végrehajtották. A haladó csoport gyermekei a szokásos bemelegítést köve - tően, önállóan hajtottak végre minden rávezető gyakorlatot, mely a gyors-és hátúszás tanulását segítette elő. A csoport egyik fele - korukhoz mérten - dicséretesen úszik gyorson és háton egyaránt, a többiek úszódeszkával sajátították el a tananyagot. Természetesen ennek a csoportnak is járt a játék, minden, sokszor teljes medencét átúszott óra végén. Köszönet a lehetőségért a Club Tihany vezetőségének, köszönet a szállításért az önkormányzatnak, és külön köszönet az óvoda minden gondozójának, akik fontosnak tartják az úszásoktatást, és odaadó munkájukkal segítik ennek megszervezését, folyamatos-minden alkalommal nagy odafi gye - lést, gondoskodást igénylő-támogatását, segítését. Találkoz - zunk jövőre is! ESZENYI BERNADETT testnevelő

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv. Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 205-144/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. április 29-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. A Képviselő-testület

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskolájában 2009. május 27. fontos dátum iskolánk

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17

A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17 A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17 Jóváhagyta a nevelőtestület: 2016. 08. 31. Készítette: Diószeghy Leopoldina igazgató Balatonfüred, 2016. 08.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Hírek. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerület LOVÁSZPATONAI BÁNKI DONÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA. Sajtóközlemény 1 / 5

Hírek. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerület LOVÁSZPATONAI BÁNKI DONÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA. Sajtóközlemény 1 / 5 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerület LOVÁSZPATONAI BÁNKI DONÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA Sajtóközlemény 1 / 5 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerület 12.000.000,- Ft európai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: Hársfalviné Balázsi Katalin - alsós Diákönkormányzatot segítő tanár A munkatervet megvitatta

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus Augusztus 24. ALAKULÓ ÉRTEKEZLET Augusztus 25. 11. 00 Augusztus 24 27. 24. 9 10 - ig 25. 9 10 - ig 9 10 ig 10 11 ig 11 12 - ig 26. 9 10 ig 9 10 - ig Augusztus 26. Augusztus 27 28. 1 Augusztus 31. Augusztus

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetősége Tatabánya közoktatási intézményeiben KERTVÁROSI

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben