Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon"

Átírás

1 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA október IV. évfolyam 33. szám Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon FOTÓ: NAGY BALÁZS A tartalomból: Képviselői tervek, elképzelések Körzetek Tihanyban Látogatás Székelyudvarhelyen Garda, Tihany, Balaton Új lehetőség a tihanyi iskolában! Tihany egy környezet - tudatos nemzedékért Tihanyi Advent,

2 2. OLDAL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TIHANYI VISSZHANG Képviselői tervek, elképzelések Elmúlt hónapban alakult meg Tihanyban az új képviselőtestület, ebben a ciklusban hat taggal. Olvasóink az ő elképzeléseiket, terveiket olvashatják a következőkben. BAKOS PÉTER Tihany értékekben egyedülállóan gazdag település. Ter - mészeti szépségei, geológiai sajátosságai, épített környe ze - tének egyedisége azonnal feltűnik a félszigetre először érkező számára is. Gazdag történelme, tudományos és kulturális öröksége az érdeklődők számára hozzáférhető, megőr zé sük - kel, ismertté tételükkel felkészült szakemberek foglalkoznak. A sajátos földrajzi, történelmi körülmények és tulajdon - viszonyok következtében egyedi közösségi élet, falusi társadalom alakult ki Tihanyban. Véleményem szerint az előb biekhez hasonlóan ez is érték, védeni kell. Erre azonban nincs hivatalos szerv, szakembergárda. Legtöbbet az önkormányzat tehet, ha az itt élő embert helyezi céljainak középpontjába. A rendelkezésre álló anyagi erőforrásokat és cselekvő erőt a falu társadalmának megőrzésére és megerősítésére kell fordítani. Tudom, hogy ez nem könnyű feladat, hiszen a magyar társadalomban kialakult szemlélet szerint egy önkormányzat akkor sikeres, ha látványos beruházásokat valósít meg, lehe - tőleg nagyrészt pályázati pénzből. Jómagam arra törekszem, hogy a döntések mögött mindig felismerhető legyen: a legfőbb cél az itt élő emberek jelene, jövője. KOVÁCS PÉTER Az elkövetkező években véleményem szerint - a Képviselőtestületnek kettő kiemelt feladata lesz: egyrészt biztosítani az intézményeinek iskola, óvoda, művelődési ház, falugondnokság hosszú távú fenntartását, másrészt az előző testület által már elkezdett fejlesztések folytatása és további olyan nagyszabású elképzelések megvalósítása, mint a rév környékének és a hajóállomásnak teljes megújítása. A biztonságos közlekedést segíti majd a Balaton-parton a deltától a hajóállomásig húzodó kerékpárút is, melyet szükséges tovább folytatnunk a Révig. Nagyon fontos, hogy a közterületeink ápoltak, virágosak legyenek, ezáltal minél több örömet okozva magunknak és az idelátogatóknak. Néhány utcára és járdaszakaszra ráférne a javítás mint a Kossuth Lajos utca, amit a közeljövőben el kell végezni. Ameddig az önkormányzat anyagi helyzete azt megköveteli, szükséges a fizetőparkolás rendszerének fenntartása, amelyet parkolóórák folyamatos üzembehelyezésével tudok elképzelni. Komoly problémának tartom, hogy községünkben nincs olyan önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan mint a régi Közösségi-ház, ahol a helyi közösségek idősek és fiatalokkultúrált körülmények között tölthetnék egymás társaságában szabadidejüket a művelődési ház tetőterébe a feljutás a sok lépcső miatt a szépkorúaknak nehézkes, a színházteremben szerencsére rendszeresen programok vannak ezért nem áll mindig rendelkezésre. Ahhoz, hogy a fiataljaink itt tudjanak letelepedni munkahelyek, és telkek kellenek. Munkahely szempontjából egye - düli kitörési pontnak a Kenderföldek hasznosítását látom szálloda, wellness beruházás de csak abban az esetben, ha megfelelő összeget ígérnek érte, és csak úgy ha a befolyt öszszeg felét hosszú távra lekötve nem a működésre költve bankba tesszük. A telkek kialakítása nem lesz egyszerű, de küzdeni fogunk az illetékes hatóságokkal. Minden itt élő ember legyen az állandó lakos vagy nyaranta itt tartózkodó szeretné ha a környezete szebb, ápoltabb az élete komfortosabb lenne Tihanyban. Ez a cél csak úgy ér hető el, ha összefogunk, beszélünk egymással, meghallgatjuk az idősek és fiatalok véleményét, tehát élő közösségként műkö - dünk. Mindenkinek a maga területén kell jól dolgoznia ahhoz, hogy büszkén vallhassuk Tihanyinak magunkat. SZABÓ ISTVÁNNÉ Azt gondolom, hogy Tihany, régi hírnevéhez méltón, ma is a Balaton egyik legkiemelkedőbb turisztikai célpontja, és hiszem azt, hogy ennek így is kell maradnia. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az idegenforgalomban szerzett sok éves tapasztalataimat kamatoztatni tudom a közösség érdekében. Az elmúlt négy évben véleményem szerint olyan úton indult el Tihany, ami a fejlődést szolgálja, és én fontosnak tartom, hogy közösségünk ezen az úton haladjon tovább. Nem csak a turistákat, de a beruházókat, befektetőket is településünkre kell vonzani, ehhez pedig elengedhetetlen a fejlődés. Mindemellett fontosnak tartom azt is, hogy a helybéliek is szeressenek itt élni. Éppen ezért terveim között szerepel olyan, a közösség összefogását erősítő programok megrendezése, melyek nem elsősorban a turistákat vonzzák, hanem a helyiek szórakozását szolgálják. Gondolok itt családi kulturális és sport rendezvényekre egyaránt. Ezeken túl a szociális ellátás és jólét fenntartása és biztosítása is fontos feladat. Véleményem szerint fejleszteni kell az egészségügyi szolgáltatásokat, ami a széleskörű ellátást egy helyen biztosító egészségházzal már részben meg is valósulhat. Továbbra is támogatni kell a kisgyermekes családokat, mind az iskolai ellátások széles körben való hozzáférésével (ingyenes sportoktatás, védőoltások, tankönyvtámogatás), mind a játszóterek felújításával, újak létesítésével, illetve az óvodai ellátás színvonalának növelésével. Fenti terveimet egyedül biztosan nem tudom megvalósítani. Ehhez szükség van az önkormányzat hasonló gondolkodására,

3 TIHANYI VISSZHANG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3. OLDAL a képviselő-testület csapatmunkájára, az anyagi háttérre, de leginkább a lakosság támogatására. VÁMOS MÁRIA Szeretném, ha sikerülne a testület döntéseivel elősegíteni a már folyamatban lévő illetve most kezdődő beruházásokat. Ilyen beruházás az új kerékpárút megépítése. Jó lenne öszszekötni a falut a reményeim szerint megújuló Hajóállomással és a Révvel. Néhány éven belül szükség lenne a település minden járdáját burkolattal ellátni. Tihany az idegenforgalomból él, ezért támogatom a turizmushoz kapcsolódó fejlesztéseket, amelyek nemcsak az itt nyaralóknak és az átutazóknak nyújtanak kellemes időtöltést, hanem az itt élők mindennapjait is szebbé teszik. Ezek a fejlesztések természetesen csak akkor valósulhatnak meg, ha lesz rá anyagi forrás, ezért támogatom a további pályázatokon való részvételt. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a faluban európai uniós normáknak megfelelő játszóterek is kialakításra kerüljenek. Lényeges az intézményrendszerünk és ezen belül a munkahelyek megóvása, lehetőség szerint új munkahelyek létre - hozására is szükség van. Továbbra is támogatom a helyi civil szervezetek működését, gondolok itt a polgárőrségre, amelynek tagjai nemcsak a rendezvényeken segítenek, hanem szabadidejük feláldozásával segítettek abban, hogy mára már országos szinten is elismerten jó a közbiztonságunk. Én úgy érzem, hogy ezzel a testülettel együtt lehet dolgozni, az eddigi tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy gördü - lékenyebben mennek a dolgok. VARRÓ JÁNOS A következőket tartom legfontosabbnak: az elkezdett és tervezett beruházások megvalósítását, a kenderföldek évek óta húzódó problémájának lehetőség szerint minél előbbi orvoslását- új pályázat kiírását és a terület értékesítését. Nagyon fontos Tihany még rendezettebbé tétele. Itt nem csak arra gondolok, hogy még virágosabbá kellene tenni, elsősorban a tisztaságra kell hangsúlyt fektetni. Értsék meg azok a tihanyi lakosok is, akik nem vesznek seprűt a kezükbe, hogy ez mindannyiunk érdeke, és ne úgy gondolják, hogy a falut a Falugondnokság kitakarítja, vegyenek példát azokról, akik sajátjuknak tekintik azt a területet is, amely a házuk előtt húzódik Harmadik feladat a fiatalok ügyének megoldása. Nagyon nehéz új telkeket kialakítani, de a rendezési tervet lehetőség szerint úgy kell módosítani, hogy amit az előző testület tervezett,- az Aranyház utcánál minél több telek kialakításátez minél hamarabb megvalósuljon. Végre egy olyan jól működő testületben gondolkodom, akik felkarolják a Tihanyban élő közel 1500 ember ügyét, és fontosnak tartom, hogy elfelejtsük a választási kampányban kialakult elmérgesedett hangulatot. Jól működő testületet kívánok a falunak, minél rövidebb és minél jobb hangulatú testületi ülésekkel. Ünnepi megemlékezés Tihanyban ezerkilencszázötvenhat, nem emlék, nem múlt vagy nékem, nem történelem, de húsom-vérem, lényem egy darabja, szívem, gerincem kijöttél velem az irgalmatlan mindenségbe, hol a Semmi vize zubog a híd alatt és korlát nincs sehol sem életemnek te adtál értelmet, vad álmokat éjjelre és kedvet a szenvedéshez s az örömhöz; te fogtál mindig kézen, ha botladoztam; hányszor ihlettél meg, s nem engedted, hogy kifulladjak vénen; ezerkilencszázötvenhat, te csillag, oly könnyű volt a nehéz út veled! Nagyon soká sütöttél ősz hajamra, ragyogj, ragyogj, ragyogj sírom felett. Faludy György: 1956, te csillag című versének ezen sorai is elhangzottak október 23-án, a forradalom 54. évfor du - lója alkalmából megtartott ünnepi megemlékezésen, a Németh László Művelődési Ház színháztermében. Évek óta hagyomány már településünkön, hogy a helyi álta lános iskolások műsora köszönti a nemzeti ünnepeket. Most, október 23-án a hetedik és nyolcadik osztályos tanulók mutat ták be versekkel, visszaemlékezésekkel, zenével, hogy milyen kort is élt meg Magyarország azokban az években. Felidézték a történelmi hátteret, az ötvenes évek hangulatát. A gyere ke ket Tamásné Süle Éva és dr. Tátrainé Parlagi Eleonóra készítette fel. A legszebb emlékműved embertársaid szívében áll. Ezzel az Albert Schweitzer gondolattal kezdte ünnepi beszédét Tósoki Imre polgármester. Ez a megállapítás, természetesen, nemcsak 56 kapcsán, hanem minden jelentős emberi teljesítmény esetében helyénvaló és igaz. A legszebb emlékmű valóban nem kőből, fémből készül, hanem emlékezetünkben, érzelmeink - ben, szeretetünkben él tovább. Egy másik mondás szerint addig nem hal meg senki teljesen, amíg vannak, akik emlékez - nek rá emléke éppen a szívünkben emelt emlékmű, az emlékezés révén maradhatott eleven a tiltás és az üldöztetés évtizedein át, napjainkig. Tósoki Imre azt is elmondta, hogy a kommunista rendszer a kis és a nagy hazugságokra épült. Az emberek belekénysze - rültek egy olyan rendszerbe, amelyben saját, mindennapi tapasz talataikat nem mondhatták többé el, csak a hivatalos véle mény kaphatott nyilvánosságot amely viszont szöges ellen tétben állt a valósággal. 56-ról évtizedekig csak valót lan - ságokat olvashattunk és hallhattunk.. Fegyveres ellen forra - dalmi csőcse lékről beszéltek, fasisztákról, bűnö zők ről. A megtorlás évei, a fizikai terror után évtizedekig a megtévesztés, a lelki terror uralkodott Magyarországon. Erre kell emlé kez - nünk, hogy ez ne történjen meg velünk soha többet! Tósoki Imre ezt követően a nemrég megjelent Volt egyszer egy falu Tihany című könyvből idézte azokat a gondolatokat, eseményeket, amelyek az 56-os eseményekhez kapcsolódtak. Az ünnepi megemlékezést koszorúzás zárta a Pisky sétányon található kopjafánál. R.É.E.

4 4. OLDAL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TIHANYI VISSZHANG Körzetek Tihanyban Az újonnan létrejött képviselőtestület tervei szerint a mostani négy éves ciklusban egy újfajta képviseleti rendszert szeretnének létrehozni, ezzel is megkönnyítve a tihanyi választópolgárok érdekképviseletét. Ezen tervek szerint az ősközségben és az üdülőterületeken zónák kialakítására került sor, egy-egy zóna lakói a kijelölt képviselőhöz fordulhatnának problémáikkal, kérdéseikkel. A kijelölt képviselőket fogadóóráikon lehet felkeresni, ezek pontos időpontját és a képviselők elérhetőségét közzé tesszük a Tihanyi Visszhangban és a képújságban. 1. Sajkod: Vámos Mária 2. Diós-Gödrös: Pálffy Zsolt 3. Óvár: Kovács Péter 4. Fürdőtelep: Szabó Istvánné 5. Kopaszhegy: Varró János 6. Cserhegy: Bakos Péter

5 TIHANYI VISSZHANG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5. OLDAL 1. KÖRZET: VÁMOS MÁRIA Kiserdőtelepi utca Major utca 1 17 ig, 2 4-ig Csokonai utca 2 10-ig, 1 17-ig 2. KÖRZET: PÁLFI ZSOLT Völgy utca Major utca ig, 6 32-ig Csokonai utca ig, ig József A. u ig, 6 18-ig Szőlő utca Ürgedomb utca 3. KÖRZET: SZABÓ ISTVÁNNÉ Major utca ig, ig Csokonai u ig, ig Dózsa Gy. u. 4. KÖRZET: KOVÁCS PÉTER Visszhang utca Batthyány utca Halász köz Pisky sétány Kocsonya köz Árpád utca Kossuth utca 1 23-ig, 2 12-ig József A. utca 2, 1 5-ig 5. KÖRZET: BAKOS PÉTER Kossuth utca ig, ig Petőfi S. utca Kiss utca Nyársas köz 6. KÖRZET: VARRÓ JÁNOS Kossuth u ig, ig Aranyház utca Rendeskő utca Csokonai utca ig Klebelsberg Kuno u. 2.

6 6. OLDAL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TIHANYI VISSZHANG Segítség a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak Tihany is kivette részét az országos kampányból. Lasztovicza Jenő, a polgári védelem megyei vezetőjének felkérésére önkénteseket toboroztak a károk felszámolására. Tihanyból két napon át, kilenc önkéntes végzett munkát Devecserben. A bontásra ítélt épületek körül és a közterületekről lapátolták össze a vörösiszapot, amelyet teherautókkal szállítottak el. Hogy hogyan zajlott a kármentesítés, arról a polgármester számolt be lapunknak: Gyorsan eleget tettünk a felkérésnek. A helyszínen azonban volt egy kis zavar; nem nagyon voltak felkészülve az önkén - tesek fogadására és foglalkoztatására. Kezdetben nem volt elég védőfelszerelés, és nem volt megszervezve az ezer körüli ön - kén tes munkára való beosztása. Később ez a kérdés infor - mációim szerint rendeződött. Milyen volt szembenézni a pusztítással? A híradások, a televízió nem tudja visszaadni azokat az állapotokat, amelyek fogadtak minket; ezt csak személyesen lehet átélni. A látottak alapján nem tudom elképzelni, hogy itt az élet valaha is visszatérhet a normális kerékvágásba. Milyen egyéb segítséget nyújtottak a károsultaknak? Képviselő-társaimmal együtt egy havi tiszteletdíjunkat aján - lottuk fel a helyreállításra, és kétszázhúszezer forint önkormányzati támogatást is megszavaztunk. Sok jótékonysági rendezvényen vettem részt már eddig is, amelyek bevételéből a károsultakat segítik. Köszönet illeti azokat a tihanyiakat, akik önfeláldozóan részt vettek a vörösiszap eltakarításban. Megérdemlik, hogy név szerint is megemlítsük őket: Kovács Béla, Csóka Miklós, Marton László, Varró Gyula, Kovács Ferenc, dr. Balázs Mihály, Juhos Szilveszter, Tósoki Imre, Bakos Péter, Horváth Imre, Czégai László Árpád. Ajkán speciális, nem kohászati célú timföld készül szinte kizárólag exportra. (Forrás: InfoRádió) SEGÍTHETÜNK Nemzeti Segélyvonal Nemzeti Segélyvonal T-Comosok és T-Mobilosok számára: 1752-es telefonszám (hívásonként bruttó 250 forint). A segélyvonal bankszámlaszáma: OTP Bank Vöröskereszt 1749-es telefonszám (200 forint hívásonként). sms-ben is: az iszap szót kell ugyanerre a telefonszámra elküldeni. A Vöröskereszt bankszámlaszáma: K&H Bank , közlemény rovatba: ISZAP. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Magyar Ökumenikus Segélyszervezet: es bankszámlaszámra lehet utalni, a közleménybe írják be: Vörösiszap károsultjainak megsegítése. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Magyar Máltai Szeretetszolgálat: OTP Bank , közleménybe: iszapkárosultak. Devecser Város Önkormányzata Számlaszám: Kolontár Község Önkormányzata Számlaszám: OTP VÖRÖSISZAP A vörösiszap többf éle fémvegyület elegye, a timföldgyártásának mellékterméke. Lúgos kémhatása miatt a fokozottan veszélyes hulladékok osztályába tartozik. Magyarországon az évente termelt veszélyes hulladék mintegy százaléka az alumíniumgyártás melléktermékeként keletkező vörösiszap. MAL ZRT. A magyar alumíniumipar 1995-ös privatizációjakor alapított társaság, a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. (MAL Zrt.) meghatározó tulajdonosa Tolnay Lajos, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara korábbi elnöke, valamint Bakonyi

7 TIHANYI VISSZHANG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. OLDAL Látogatás Székelyudvarhelyen Testvértelepülésünkre, Székelyudvarhelyre látogatott a polgármester októberben. A szabadságát töltötte a legmagyarabb városban, ahol jutott ideje az együttműködés szálainak erősítésére is. Igyekeztem kihasználni a látogatás idejét az együttműködési lehetőségek jobb kiaknázására. Találkoztam például Elekes Gyulával, a Művelődési Ház igazgatójával, akivel a jövő évi, új programokat körvonalaztuk. Mennyire voltak konkrétak ezek a megbeszélések? Annyira, hogy az egyik elképzelés már meg is valósult: a Gardafesztiválra ide hoztuk a Székelyudvarhely képekben című fotó kiállítást, amelyet az igazgató úr nyitott meg. Milyen további programokat készítettek elő? Szeretném, ha jövőre azok a tihanyi művészeti csoportok is eljutnának Székelyudvarhelyre, akik eddig nem mutatkoz - hattak be ott. Ilyen például az Asszonykórus, amely nem - régiben kapta meg a nagydíjat a győri Aranypáva versenyen, vagy az Echo citeraegyüttes. Az udvarhelyi helytörténeti kiállítást látva erősödött meg bennem az elhatározás, hogy valami hasonló, helytörténeti vándorkiállítást hozzunk létre, amelyet szerte az országban és testvértelepüléseinken is bemutathatunk. Milyen más találkozásokban, élményekben volt részük? Találkoztam olyanokkal, akik az apátsági kórus vendégeként már jártak Magyarországon, és jó tapasztalatokat szereztek. Nagyon szép kirándulást tettünk a Madarasi Hargitára, a Gyil - kos tóhoz, a Békás-szoroshoz, és eljutottunk Gyímes bükkre, az ezeréves határhoz. Ezek olyan maradandó élmé nyek, amelyeket szerintem minden magyar embernek fon tos lenne átélnie. A madarasi Hargitán

8 8. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG Garda, Tihany, Balaton Ez a három szó az alcíme annak a míves kiadású könyvnek, amelynek bemutatóját november 5-én tartották a Németh László Művelődési Házban. Ezzel a könyvbemutatóval vette kezdetét a IX. Garda Fesztivál. Tósoki Imre polgármester köszöntötte a szép számban megjelent közönséget. Köszöntőjében kiemelte, hogy alig egy hónapja, hogy egy másik könyvbemutatón is megtelt a Művelődési Ház színházterme. Az akkor bemutatott könyv- Csizmazia Márton: Volt egyszer egy falu, Tihany című könyve- a tihanyi emberekről szólt. Ez a mai alkalom szintén a tihanyi embereké, hiszen 1055-ben, a tihanyi Apátság alapító levelében 20 szőlőműves és 10 halászó háznépet adományozott az Apátságnak. A halászat tehát mindig része volt Tihany történelmének. Ez a könyv, csakúgy, mint maga a garda fesztivál, tisztelgés a tihanyi halászok előtt. Örömét fejezte ki, hogy négy idős halász Végh László, Varró János, Pekár Miklós és Sörös Lajos szintén megtisztelték jelenlétükkel a könyv bemutatóját. A polgármesteri köszöntő után Dr. Korzenszky Richárd perjel, a könyv ajánlásának írója vette át a szót. Elmondta: itt és most számunkra a garda jelenti a halat, és ez sokkal többet jelent, mint maga a szó. Él-hal a vízért- ezt a gondolatot emelte ki Dr. Korzenszky Richárd- hiszen régen a halászember is élt- halt a vízben és a vízért. Gondolatmenetét azzal folytatta: van-e még létjogosultsága a könyvnek, nem váltja-e fel az írott betűt a technika. Perjel úr szerint a számítógép nem válthatja ki a könyvet, ezért is arra biztat mindenki, hogy időnként kapcsolják ki a televíziót, és ne felejtsenek el levenni egy jó könyvet a könyvespolcról. Dr. Korzenszky Richárd kiemelte, hogy egy közösség, község életében fontos, hogy időről időre megjelenjen egy olyan kiadvány, mely a közösséget erősíti. Az érdeklődők ezután könyv egyik szerzője, Dr. Héjjas Pál előadását hallgathatták meg a könyv születésének történetéről. Érdekes és képekkel is alátámasztott előadásában kitért a balatoni halászat történetére, arra, hogy hogyan jutott hozzá a felbecsülhetetlen értékű képanyaghoz. Elmondta, hogy Tihany címerébe sem véletlenül került a garda, hiszen a látott hal Tihanyhoz kötődik. Ezt követően Punk Ferenc, a könyv másik szerzője a kötet gasztronómiai részét mutatta be. Elmondta, hogy évtizedek óta gyűjti a régi recepteket, sok segítséget kapott az öreg halászoktól is, akikkel egy-egy kellemes délutánon borozgatás közben beszéltek a hal elkészítésének különböző módjairól, de kapott receptet más híres tihanyi szakácstól is. Punk Ferenc azt is elmondta: neki mindig erőt adott, ha idős emberektől tanulhatott. És mindannyian büszkék lehetünk arra is, hogy Tihanyban él még négy öreg halász, akik tanúi voltak a régi időknek. A mai ember tanúja lehet az utolsó óráknak, hiszen megszűnt a halászház, megszűnt a tihanyi halászat is. A könyvbemutató végén a közönséget az Echo Citerabanda szórakoztatta. Segítő kéz Az arácsi Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium diákjai, tanárai és dolgozói jótékonysági előadást tartanak a vörösiszap katasztrófa áldozatainak megsegítéséhez. Az iskolában tanuló két tihanyi diák, Papp Szabina és Sörös Lilla is fellépnek. Az előadások helyszíne: Arácsi népház, november 23., 16:30 Balatonfüredi közösségi ház 2010., november 24., 17:00 Zánka, művelődási ház, november 25., 17:00 A belépő díja kötetlen, a befolyt összegeket a vörösiszap katasztrófa áldozatainak megsegítésére juttatjuk. A műsor mellett jótékonysági vásárt tartunk.

9 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 9. OLDAL Tihany mindig is találkozóhely volt Letették az új apátsági látogatóközpont alapkövét november 11-én, csütörtökön órai kezdettel került sor a Tihanyi Apátság A Tihanyi Bencés Apátság komplex turisztikai fejlesztése elnevezésű beruházás alapkőletételére. A projekthez mintegy millió forintot, vissza nem térítendő támogatást nyertek el a KDRFT pályázatán, amihez 23 millió forint önerő is járul. A beruházás várhatóan júniusára készül el. Az új látogatóközpontban színvonalas körülmények között tudják a turistákat fogadni, lehetőség nyílik majd a korszerű tájékoztatásra is: az apátságról 10 nyelven kaphatnak ismertetőt rövid filmek segítségével az érdeklődők. Az épületben száz fő befogadására alkalmas előadótermet alakítanak ki. A létesítmény több, mint 70%-a a föld alatt épül meg. Az eseményen jelen volt Tósoki Imre, Tihany polgármestere, Dr. Korzenszky Richárd perjel, Pál Béla, a KDRFT leköszönt elnöke, valamint a kivitelezők képviselői. Az ünnepi eseményen Tósoki Imre hangsúlyozta, hogy egy alapkőletétel mindig nagy ünnep, hiszen valaminek a kezdetét jelenti. Tihany jövője, gazdasági helyzete, az itt élők boldogulása nagy mértékben függ a turizmustól. Ez a beruházás értéket hoz létre, elősegíti a település fejlődését, hozzájárul új arculatának kialakításához - fogalmazott a polgármester. Azt is hangsúlyozta, hogy reményei szerint Tihany új képe egy barátságos, minőségi szolgáltatásokat nyújtó, természeti és kulturális örökségeit megőrző hely, ahol lehet és érdemes élni, ahová turistaként el kell látogatni. Hozzátette: azok a jó fejlesztések, amelyek a közösség érdekeit szolgálják. - Tihany mindig is találkozóhely volt, itt találkozik egymással víz és az ég, föld és a víz, kelet és nyugat. mondta Dr. Korzenszky Richárd- Kötelességünk a jövőt építeni, ezzel a beruházással ennek teszünk eleget Ez a látogatóközpont még inkább erősíti Tihany találkozóhely jellegét. Az apátság mellett egy háromszáz négyzetméteres, döntő részében a föld alatt elhelyezkedő modern látogatóközpontot építenek annak érdekében, hogy az évente idelátogató több, mint százezer turistát méltó körülmények között fogadhassák. Az épületben száz látogató befogadására alkalmas előadótermet alakítanak ki, az apátságról több nyelvű bemutató filmet vetítenek majd. Székelyudvarhely képekben Kiállítás a Németh László Művelődési Házban Tihany testvérvárosa,. Székelyudvarhely mutatkozott be azon a kiállításon, melynek megnyitója november 5-én, pénteken volt a Művelődési Ház tetőterében. A kiállítást Elekes Gyula, a székelyudvarhelyi művelődési ház igazgatója nyitotta meg. Az ő munkássága nem ismeretlen a tihanyiak előtt, hiszen a Polgármesteri hivatal nagytermében található falikép is az ő keze munkáját dicséri. Elekes Gyula ismertette a jelenlévőkkel a kiállítás létre jöt - tének történetét. Elmondta, hogy mintegy három éve már, hogy az egyik kollegájával megálmodták ezt a kiállítást, egy olyan fotópályázat sorozatot elindítva, mely témája Székelyudvarhely volt. A pályázat célja az volt, hogy fotósok, helyi emberek szemszögéből mutassák be a várost. A mostani kiállítás anyaga a Kisváros ősszel és a Kapuk című előzetes pályázatok eredményeként jött létre, ez utóbbi az épített örökséggel foglalkozik. A beérkezett képekből egy könyv is kiadásra került. A tárlat már több városban is bemutatkozott, Tihanyba Pécsről érkeztek a képek. Elekes Gyula azoknak ajánlja ezt a kiállítást, akik már jártak Székelyudvarhelyen, hogy felidézzék emlékeiket, és új arcát ismerhessék meg a városnak. De azoknak is ajánlja, akik még nem jártak ott, hiszen ezen képek láttán esetleg kedvet kapnak egy látogatáshoz. A megnyitó hangulatát a Tihanyi Aszszonykórus éneke tette még színesebbé. TIHANYI VISSZHANG Megjelenik havonta Alapító: Tihany Község Önkormányzata Felelős kiadó: Tihany Fejlesztéséért Alapítvány Szer kesz ti a szerkesztőbizottság: Bölcs At ti la, Dr. Koncz Má ria, Ró zsa Éva Esz ter Felelős szerkesztő: Ró zsa Éva Esz ter Tördelés: Nagy Balázs Lapterv: Báti Gabriella, Veszeli Lajos Nyilvántartási szám: 163/0823/1/2007 Ké szült: Tradeorg Nyom da Kft., 8184 Fűzfőgyártelep Tel: , Felelős vezető: Tóth Zol tán

10 10. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG IX. Garda Fesztivál Tihanyban Tihany számára a garda mindig kiemelt jelentőségű volt, ezért nem véletlen, hogy éppen itt kerül sor évente a gardaünnepségre. Évszázados hagyományt elevenítettek fel vele, és bár mára már többnyire csak az emléke él az egykori gardázásnak, maga a hal bekerült a község címerébe, s mint címerállat a jövő nemzedékeinek hirdeti, hogy elválaszthatatlan a kapcsolat Tihany és a garda között. Így indítja gondolatmenetét a Gardália című könyv szerzője. Ennyire fontos volt Tihanynak a Garda, és mára éppoly fontos lett a Gardália fesztivál is. A környék legjelentősebb szezon - záró rendezvényévé nőtte ki magát, és bizony, amely árus kitelepül erre a két a napra, télen elég sokáig meg tud élni a bevételből éppúgy, mint régen a halászok, akik az ősszel fogott Gardából éltek. A fesztivál előfutáraként a pénteki napon könyvbemutatóval indult, ahol Héjjas Pál és Punk Ferenc által írt könyv Gardália címmel bemutatásra került. Ezután kiállításmegnyitó követ - kezett még aznap, ahol testvérvárosunk, Székelyudvarhely fotóiból készült kiállítást lehetett megtekinteni.

11 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 11. OLDAL A szombati napon a program hagyományosan kezdődött. Látványhalászattal kezdődött a nap reggel, a Balatoni Hajó - zási Rt ezen a napon indított utoljára az évben sétahajót, csak a rendezvény kedvéért. A Füred nevű hajóról követhették az érdeklődők a halászatot. A fogást látványos menetben felvitték az apátság elé, melyben segédkeztek Tihany legidősebb halászok, Sörös Lajos, Pekár Miklós, Végh László és Varró János. Az apátságban dr. Korzenszky Richárd perjel úr megáldotta a halat és az új bort, majd ezután megkezdődött a látványsütés a Visszhangdombon. Aki türelmetlen volt, és nem tudta kivárni a gardasütésnél kígyózó sort, azoknak szinte minden kitelepült vendéglőnél volt lehetőségük sült halat fogyasztani, hiányt senki sem szenvedhetett. A parasztgazda házban kézműves foglalkozások kezdődtek, majd a nagysátorban a borlovag - rendek felvonultak, és a tihanyi borlovagrend új tagokat avatott. Az ünnepségen közel száz borlovag vonult fel, az ország legkülönbözőbb szegletéből, és reméljük hazavitték szép községünk hírnevét. A nap ezután zenés műsorokkal folytatódott, egy operett műsort láthattak a vendégek, majd egy country zenés műsor következett. A nap végén a régebbi idők zenéi felé kalauzolták a megjelenteket, előbb a Tihanyi Musical Stúdió előadásában egy Neoton-mix került bemutatásra, majd a Lucky fellas együttes nosztalgiaműsora és végül egy Retro-disco következett Dworák Tamással. Egész nap több ezer ember forgolódott a rendezvényen, és még késő este a retro-disco alatt is tele volt a sátor szórakozni vágyó emberekkel. Vasárnap kissé nehezen indult a nap, reggel ködös, hideg idő fogadta a halászléfőző-verseny és a horgászverseny résztvevőit, és a vendégek is elmaradtak az előző naphoz képest. Délutánra azonban kisütött a nap, és megjelentek a látogatók. A zsűri Benke Laci bácsi vezetésével érdeklődve nézte a több, mint 30 halászlé főző csapat munkáját, majd elvonultak értékelni az elkészült pályamunkákat. A rendezvénysátorban a kisebbeket kézműves foglalkozások, játszóház és a Legna- gyobb kincs a barátság című gyerekelőadás várta. Délután az Echo Citerabanda és a Tihany Gyermek Táncegyüttes mutatta be tudását. A nagy sikerű helyi fellépők műsora után a halászléfőző verseny és a horgászverseny eredményhirdetése következett. Idén Balatonfüred halászleve volt a legfinomabb, különdíjat a Levendula klub sült gardája nyert. Nagy büszke - ségünkre ők nyerték a legszínvonalasabb vendéglátásért járó különdíjat is, melyet a Tihany Turizmusáért Egyesület ad már évek óta. Ezen a hétvégén adták még át a Virágos Tihanyért verseny díjait is. A napot koronázta két klasszikus fellépő, Márió, a harmo - nikás, és végül Nótár Mary. A rendezvény nem jöhetett volna létre a rendezők odaadó munkája, Nyíri Károly, Szabó Kálmán és a polgárőrök segít - sége nélkül, valamint nagy köszönet jár a Falugondnokság és a konyha dolgozóinak is. Ezúton is köszönjük nekik mun - kájukat. A versenyeken nevezőknek gratulálunk, és bízva benne, hogy jól sikerült a verseny, jövőre is megméretik magukat. VÉGH JÁNOS Úszás a nagycsoportosokkal Második alkalommal kapott lehetőséget az óvoda nagy csoportja, hogy úszni tanuljon. Öt héten keresztül, heti két alkalommal, a délelőtti órákban zajlott az oktatás, kezdő és haladó csoportban. A kezdő csoport gyermekei vízhez szoktató játékokkal, csoportos feladatokkal ismerkedtek az uszodai élettel, majd párhuzamosan tanulták a gyors-és hátúszás alapjait. A bemelegítéseket követően, az órák fő feladata a vízben való biztonságos mozgás, egymásra és saját mozgásukra való odafigyelés, valamint a siklás elsajátítása volt. Természetesen minden fárasztó órát, játék zárt, ahol felszabadulhattak az izgalmak, félelmek, teret kapott az önfeledt pancsolás. Nagy örömömre szolgált, hogy az utolsó 2 órát, minden gyermek a mély vízben töltötte, ahol úszódeszka segítségével a gyors-és hátúszás lábtempóját, levegővételét és néhányan a két úszásnem kartempóját is sikeresen végrehajtották. A haladó csoport gyermekei a szokásos bemelegítést köve - tően, önállóan hajtottak végre minden rávezető gyakorlatot, mely a gyors-és hátúszás tanulását segítette elő. A csoport egyik fele - korukhoz mérten - dicséretesen úszik gyorson és háton egyaránt, a többiek úszódeszkával sajátították el a tananyagot. Természetesen ennek a csoportnak is járt a játék, minden, sokszor teljes medencét átúszott óra végén. Köszönet a lehetőségért a Club Tihany vezetőségének, köszönet a szállításért az önkormányzatnak, és külön köszönet az óvoda minden gondozójának, akik fontosnak tartják az úszásoktatást, és odaadó munkájukkal segítik ennek megszervezését, folyamatos-minden alkalommal nagy odafi gye - lést, gondoskodást igénylő-támogatását, segítését. Találkoz - zunk jövőre is! ESZENYI BERNADETT testnevelő

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Vasvári Újság. Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám

Vasvári Újság. Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám Vasvári Újság Vasvár, 2015. augusztus 5. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit Vasváron töltött július végén egy hetet a Dévai Szent

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Balatonfüred kategóriájában az első helyen végzett az Observer Budapest Médiafigyelő és az Image Factory Ügynökség által készített városimázs felmérésben a kisvárosok között. patmunkának, vállalkozói együttműködésnek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom:

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom: Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 20. évfolyam 1. 2. szám 2014. március június Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô A Répcelak története

Részletesebben

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is!

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! A MEOSZ Ifjúsági Tagozatának a 2012-es ifjúsági tevékenységét összefoglaló kiadványa Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! Összeállította: Vid Natasa 1 Bemutatkozás. Kik vagyunk? Szövetségünket,

Részletesebben

Élet és Szó. Bányászokra emlékeztünk TARTALOMJEGYZÉK. Közérdekû...12. szavalata. Kazáron a Kazári Népdalkör

Élet és Szó. Bányászokra emlékeztünk TARTALOMJEGYZÉK. Közérdekû...12. szavalata. Kazáron a Kazári Népdalkör Kazári Élet és Szó A Kazári Bányász Nyugdíjas Szakszervezet szeptember 6-án két helyszínen Mizserfán és Kazáron tartotta bányásznapi megemlékezését. A mizserfai megemlékezésre sok év után ismét a szociális

Részletesebben

Atomerőmû. Nyári jutalomtábor a múzeumban. Kellemes élményekkel, közösen az iparág ünnepe jegyében. Aszódi Attila a paksi beruházás kormánybiztosa

Atomerőmû. Nyári jutalomtábor a múzeumban. Kellemes élményekkel, közösen az iparág ünnepe jegyében. Aszódi Attila a paksi beruházás kormánybiztosa Atomerőmû XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 7. szám Kellemes élményekkel, közösen az iparág ünnepe jegyében 2013. 2014. április július Aszódi Attila a paksi beruházás kormánybiztosa A Paksi Atomerőmű teljesítményének

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

23. évfolyam 6. szám 2012. június http://www.god.hu

23. évfolyam 6. szám 2012. június http://www.god.hu SZŐD-NEVELEK GÖDHÖZ CSATLAKOZIK HÁROMMILLIÓ FORINT JÁRDAÉPÍTÉSRE RÉGI ÉS ÚJABB HAGYOMÁNYOK BÓCSÁN ITT A STRANDSZEZON IRÁNY A DUNA- PART! HASZNOS NÖVÉNYEINK AMATŐR RÖPLABDATORNA A HUZELLÁBAN 23. évfolyam

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

VAIHINGEN AN DER ENZ. 25 dolgozni év akarnak. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15.

VAIHINGEN AN DER ENZ. 25 dolgozni év akarnak. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15. VAIHINGEN AN DER ENZ 25 dolgozni év akarnak Két dátum: 1989 és 2014. Az első Huszonnyolc csökkent munkaképességű

Részletesebben

Teljesíthető kihívás

Teljesíthető kihívás I n g y e n e s Váci X I I I. é v f o l y a m 4. s z á m Trianon Az elveszített országrészekre emlékezett a város. Dr. Duray Miklós író szólt a Dunaparti Ereklyés Országzászlónál. 4. oldal k i a d v á

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben