Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5"

Átírás

1 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú Bártfai Zsotta, az EB Kükapcsoati Fôigazgatóságának 4 Fajgazdagságga a szegfénység een Bioógiai fegyver 5 Nemzetközi Fejesztési Naptár 8 Csökkentett üzemmód Magyar segítségnyújtás Afganisztánnak Izmozás Új fejesztéspoitikát hozhat a váság Szerencsi Ágnes Wagner Péter Nagy-Britannia, a Viágbank, az Ázsiai Fejesztési Bank, Japán és az Európai Unió követ. Az ország megsegítésére átaában nagyobb donorkonferenciákon eddig feajánott eddigi 55 miiárd doár hatamas összeg, mégis etörpü a nemzetközi haderő kötségei meett. Csak az USA évi több mint 35 miiárdot köt itt e katonai feadatokra. Ráadásu afgán részrő komoy kritika éri mind a segéyszervezeteket, mint a donoráamokat. Öt doárbó négyet az afgán kormány eenőrzése nékü kötenek e. Az országban jeeneg több száz küfödi szervezet tevékenykedik, ezek megreguázása, nyivántartásba vétee csiga assan haad. A fejesztések irányát evieg segítené a tartományi szintre ebontott nemzeti fejesz tési stratégia, ám gyakran ez sem több egy irreáis, a vaós igényeket aig tükröző kívánságistáná. A PRT szeretik és utáják Az afganisztáni környezet egyik sajátossága a többfée feadatot eátó úgynevezett Tartományi Heyreáítási Csoportok (Provincia Reconsfoytatás a 6. odaon a fotó: erner baázs baghan A Ghánai Kereskedemi Bank pakátja Szárnya még? KAbU Pozitív vátozást is hozhat a gazdasági váság a nemzetközi fejesztésben. Továbbra is kérdéses azonban, miként tud a viág a megvátozott heyzethez akamazkodni és az egyes országok mennyire képesek saját érdekeiket háttérbe szorítani. HerAt A gazdasági és az ezt követő szociáis váság nyomán a nemzetközi fejesztésben új trendek körvonaazódnak. A viággazdasági növekedés eassuása, a transznacionáis kereskedeem visszaesése, a küfödi működő tőke áramásának assuása, a váságkezeés miatt kongó áami kasszák, vaamint az egyre nehezebben betömhető kormányzati kötségvetési yukak hátrébb soroják a közösségi céokat, a szociáis probémák és a fenyegető társadami eégedetenség eőtérbe toják a nemzeti érdekeket. A fejődő országokra a közveten gazdasági hatások meett a segéyezésben egnagyobb részt váaó országok krízise is hatássa van. A donor országoktó érkező támogatás emaradása ietve drasztikus csökkenése megakasztja az 1990 utáni kedvező foyamatokat. A Viágbank becsése szerint 2008 ősze óta ugyanannyi ember süyedt foytatás a 2. odaon a 200 km KAnDAHAr A fôvárostó északra fekszik Baghan tartomány

2 Izmozás a foytatás az 1. odaró méyszegénységbe, mint amennyi a Mienniumi Fejesztési Céok (MDG-k) ezredforduós meghirdetése óta addig kiemekedett beőe. Új szerepôk, céok, struktúrák Miközben a egnagyobbak fejesztési támogatásra fordított éves forrásai egyre távoodnak a cészámnak tekintett 0,7 százaékos GNIaránytó, a nemrégiben még segéyre szoruó országok Kína, India vagy Brazíia donorrá váása javít a méregen. A fetörekvők nem csupán jótékonykodásbó csoportosítanak át jeentős összegeket a szegényebbeknek. Az újjáaakuó nemzetközi rendszerben így kiemet pozíciót biztosíthatnak maguknak és később is aktív gazdasági kapcsoatokat reméhetnek. Kínának küönösen fontosak az energiahordozók, ameyekbő óriási mennyiségű importra szoru. Ennek érdekében ezek az országok a nemzetközi szervezeteket megkerüve, közvetenü is segéyeznek. Kína pédáu a 2002-es egymiiárdró 2008 eejére már 25 miiárd doárra növete afrikai, atinamerikai és dékeet-ázsiai tőkekiheyezéseinek összegét a pénz javarészt segéy formájában jutott e a céországokhoz. Peking korábbi konkurenseit maga mögé utasítva komoy eőnyökhöz juthat. Igaz, e is ke a segítség, Ázsiában és a csendes-óceáni országokban ugyanis idén a 60, jövőre a 100 miiót is eérheti a szegénységi küszöb aatt éők száma. A nemzetközi közösség ferázásában is Kína tűnik a egaktívabbnak. Azt hangsúyozza, hogy a segéyezés a váság utáni időszakra vaó fekészüés egyik egfontosabb stratégiai eeme, hiszen a fejesztések ehanyagoása hosszú távon visszaüt és az egész viággazdaság bővüését assíthatja. A váság a donor országok istája meett a nemzetközi fejesztés struktúráit is átrendezheti. A hangsúy eemzők szerint a hatékonyság megítéésében a jeenegi, esősorban kvantitatív adatok heyett inkább a segéyek minősége feé toódhat fotó: erner baázs e. A jövőben vaószínűeg fontosabbak esznek az Európai Unió tagáamai áta a Pári - zsi Nyiatkozatban efektetett támogatáshatékonyságró szóó irányevek, vagyis, hogy a projektek meghatározásáná a partnerország vaódi igényei jeentsék a kiinduópontot, a munkamegosztás és a koordináció érvényesítéséve kiküszöböhetővé vájanak a párhuzamosságok, a feadatot a eghaté konyabb szerepő végezze e, a programok tejesítése során pedig esősorban a heyi kapacitásokat hasznáják ki. 2015: kiéezett presztízsharc A segéyezési poitika vátozása az MDG-k értékeése kapcsán is újra és újra napirendre kerü. A 2015 utáni időszakró az úgynevezett MDG Puszró szóó tárgyaások már jövőre ekezdődhetnek, a feüvizsgát koncepcióban a egnagyobb vátozást az emút egy évtized tanuságai aapján a fejődő országok beső fejesztéspoitikáinak jóva aktívabb ösztönzése jeentheti, de nagyobb hangsúyt kaphat a gobáis együttműködés és a megévő kö zösségi intézményrendszer átaakítása is. A következő évtizedek fejesztéspoitikájának kijeöésében már a donor országgá avanzsát fe tö rek vők nek is jeentős szerep jut. Egyes véemények szerint mosoygós összefogás heyett a háttérben kiéezett, geopoitikai indíttatású presztízsharc várható. A küzdemet ugyanakkor a viággazdasági trend második fééves aakuása és az országok mozgásterének vátozása is nagymértékben befoyásoja. A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás Csiag Gábor 2 A viággazdasági krach etota a színpadró az éemezésügyi gondokat, hoott a heyzet épp súyosbodik. Hátat fordítunk-e a viág szegényeinek? Több az éhezô, kevesebb a hír A váságok kapcsán szakemberek és pubicisták gyakran hármas szorításró beszének, hiszen egyszerre tapasztahatjuk a pénzügyi-, az éghajat- és energiaváság, ietve az éemiszerváság gyakran egymást erősítő hatásait. A pénzügyi-gazdasági krach azonban sajátos módon kitessékete a figyeem központjábó az éemiszer krízist, noha néhány éve az ENSZ 82 országot figyemeztetett arra, hogy vészesen fogynak éemiszertartaékai, miközben az árak megdupázódtak a viágban. A FAO (Food and Agricuture Organization az ENSZ Mezőgazdasági és Éemezési Szervezete) egújabb jeentése szerint az autápátak száma eérte a 963 miiót, ami a viág össznépességének INDEX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII FAO éemiszerár index =100 Forrás: FAO

3 Mun a Mienniumi Fejesztési Céokat értékeő idei jeentés eőszavában. A egfejettebb donor országok ugyan könnyedén ki tudnák gazdákodni a méyszegénység feszámoásának cechjét, de könnyen ehet, hogy a heyzetet sokan inkább kifogásnak hasznáják majd. Ha az ENSZ főtitkárát kérdezzük, errő szó sem ehet. Eérkezett az idő, hogy fegyorsítsuk a foyamatot. Keő poitikai akarat és erős gazdasági támogatás meett, a céok még a egszegényebb országokban is eérhető távoságban vannak. Nemsokára átni fogjuk, meg van-e az a bizonyos akarat. Köze-Keet és Észak-Afrika 33 Dé-Amerika és a Karib térség 46 Kína 123 Ázsia és Óceánia 189 Fejett áamok 16 India 231 Szaharai Afrika 212 Autápátak száma a viágon (miió) Forrás: FAO köze 15 százaéka. Idén júniusban a szervezet igazgatója, Jacques Diouf arra szóította fe a viág kormányait, hogy miné eőbb tartsanak csúcstaákozót a témában. A november közepén Rómában tartandó gigataákozó napirendjének középpontjában a hármas szorítás eeni közös feépés ehetőségei ának. A váságjeenségek egintenzívebben a már eeve hátrányos heyzetűeket, a viág szegényeit sújtják. Az angiai Brightonban székeő Institute of Deveopment Studies egújabb kutatásai szerint a fejődő régiók országaiban a küönböző váságok összhatásaként az emberek kevesebb és rosszabb minőségű éemiszert esznek. A Bangadesben, Indonéziában, Kenyában, Jamaicán, és Zambiában végzett terepkutatások azt mutatják, hogy az autápátságon tú további súyos váság-következmény a gyerekek tömeges kivonása az iskoábó. A szüők nem tudják fedezni az oktatási kötségeket és gyakran kényteenek utódaikat nagyrészt törvényteenü munkába küdeni. Természetesen nehéz szétszáazni, hogy pontosan meyik váság-jeenség okozza meyik negatív hatást, az összkép azonban egyértemű. A szegénység, az autápátság, és a gyermekhaandóság nőtt a gobáis váság következtében szögezi e Nei McCuoch az IDS kutatásvezetője. Az éhezők és autápátak aránya a viágban az 1990-es évek eejének 20 százaékáró 2004 közepére 16 százaékra csökkent ám ez a foyamat tavay főeg a magas éemiszer árak miatt visszájára fordut. Bár 2008 második feében a piaci árak némieg visszabientek, ez nem tudta jeentősen evinni a akossági éemiszerek árait. Kifogások vagy megodások Az ENSZ főtitkára egyérteműen fogamaz: Nem engedhető meg, hogy a kedvezőten gazdasági kíma megakadáyozza a 2000-ben tett ígéreteink tejesüését. A gobáis közösség nem fordíthat hátat a viág szegényeinek és eesetteinek. írja Ban Ki Nem adják fe Magyar segítség Kenyában Gaácz Máté A magyar Taita Aapítvány egy csepegtető öntözőrendszer kiépítésére páyázott a Socia Impact Award nevű osztrák díjra, háromezer eurót szerettek vona enyerni. A szervezet a kenyai Taita hegyekben, Bura fauban működő St. Joseph Árvaházat támogatja több mint négy éve. Itt mintegy 35 gyermek akik, csecsemők, óvodások és isko ások. Áami támogatásban nem részesü nek, kizáróag a katoikus egyház és adományok finanszírozzák a működést, ennek egnagyobb része Magyarországró származik. Az öntözőrendszer ötete abbó ered, hogy a kevés pénz miatt a gyermekek nem jutnak eég vátozatos és tápanyag - ban gazdag éeemhez. Az árvaház működtet ugyan egy mini farmot, ez azonban nem eég és a termesztett növények a nem megfeeő öntö - zés miatt sokszor eszáradnak. A kiskorúak aig jut nak friss gyümöcshöz, húshoz, egtöbbször babot, kukoricát és kukoricakását esznek. Emiatt sokan betegek, rendszeres orvosi eátásra és gyógyszeres kezeésre szorunak. Az éteek nagy részét az egy órai autóútra taáható városbó szerzi be a ház konyhája, de a száítási kötségek a gépjármű bérése egy akaomra egy neveőnő egy havi fizetését teszi ki. Egyébként úgy 5000 forintró beszéünk magyarázza Radó Orsoya önkéntes. Egy öntözőrendszer hatamas segítség enne. A kert a heyi munkaerő akamazását is ehetővé tenné, az új eszköz eterjesztése a fauban több csaád számára jeenthetne meg odást a takarmánytermesztésben. A páyázat végü ugyan nem nyerte e az osztrák zsűri díját, az aapít vány tagjai és az önkéntesek azonban nem adták fe. Újabb és újabb ötetekke keresnek meg a hazai váaatokat, nagykövetségeket, barátaikat és ismerőseiket, bízva abban, hogy így is összegyűik a pénz. Jeképes örökbefogadási rendszerük segítségéve már eddig is sokat tettek a gyermekekért. Tavay öt tehetséges fiata kezdhette e a bentakásos magániskoát a Taita Inter nationa Schoo-ban. Az aapítvány tavay és idén hat önkéntest küdött Kenyába, akik kiaakítottak egy játszószobát, karácsonyra minden gyermek saját ágyban ahatott, új székeket és asztaokat is beszereztek. Sikerüt forrást biztosítani egy neveőnő fizetésére is Beate, a faubó származik, három gyermeke az árvaház áta működtetett óvodába jár. A magyar önkéntesek Kenyában eenőrzik az adományok ekötését is. Az aapítvány tagjai és barátaik szabadidejük jó részét a kenyai gyermekekért ádozzák. Azt mondják, egy percet sem bántak meg beőe. a szerzô fevétee 3

4 A mostani érdekek a meghatározóak Rajacic Ágnes interjúja Bártfai Zsotta, az Európai Bizottság Kükapcsoati Fôigazgatóságának tisztviseôjéve A magyar szakértô az EU váasztási misszióinak ebonyoítását intézi a fejôdô országokban. Jeentéseik hatássa vannak Brüssze küpoitikájára és a fejesztési támogatásokra. A megfigyeôi páya nyitott a magyarok eôtt is. Bártfai Zsot Mieôtt mostani pozíció jába kerüt, hosszú ideig dogozott az Országos Váasztási Irodáná és a Beügy - minisz tériumban, jeeneg is a magyar adatvédemi biztos áományában van. Eôször EBESZ missziókba járt, 2002-ben Koszovóban a váasztás technikai ebonyoításáért feet három járásban. Az EU csatakozás eôtt az új országokbó esôként vett részt egy úgynevezett hosszú távú megfigyeôi képzésen, majd vezetôi képzésen Finn országban. Miként dô e, mey országokba küd az EU missziót? Errő a három nagy uniós intézménynek ke megáapodnia. A Paramentte is konzutának, de a kérdés igazábó a Tanács és a Bizottság között dő e. A mi osztáyunk koordinája a döntés eőkészítését. Eindu az egyeztetés és kiaaku egy körübeü 15 áamot tartamazó prioritási ista. A tagországok más és más geopoitikai érdekei megjeennek a istában? berendezkedésű országot nyiván nem fognak fevenni a istára, ameyekrő tudható, hogy az éetben nem fogja meghívni az EU-t. Vannak, ameyek formáisan nem hívják meg, de etűrik a megfigyeők jeenétét, iyen pédáu Pakisztán. És van oyan, ahonnan nem érkezett meghívás, noha az EU szerette vona. A kükapcsoatokért feeős Biztos hozza meg a poitikai döntést, hogy indujon-e misszió egy adott országba. Ha megjön a meghívás, akkor kiutazik egy csapat és feméri, hogy a váasztási megfigyeői misszió kiküdése hasznos-e, tanácsos-e és egyátaán ehetséges-e. Benne vannak, de aapvetően minden azon múik, hogy az EU miyen poitikát foytat az adott országban, és hogy meyik áam hívja meg egyátaán a megfigyeőket. Oyan autoriter A Biztos döntésében mennyire játszik közre az, hogy mekkora nyomást gyakoronak rá egyes országok, akik eseteg vot gyarmataikat részesítenék eônyben? 4

5 Missziót Ázsiába, Afrikába és Latin-Amerikába küdhetünk, és azok az országok, ameyeknek történemi kötődésük van bizonyos terüetekhez, nyiván azokat a terüeteket preferáják. De eginkább a mostani érdekek a meghatározóak és nem utosó sorban egy adott országnak nyújtott és nyújtandó fejesztési támogatások mértéke is sokat nyom a atban. Mi a monitoring tétje? A missziók pianatfevétet készítenek egy ország poitikai áapotáró. Nem csak a váasztási jogró, hanem az emberi jogokró, a nők heyzetérő, az igazságszogátatás függetenségérő, a gyüekezési jogró, a korrupció szintjérő, a kisebbségek heyzetérő, tehát átaában a poitikai szabadságjogokró. Sőt, a kormányzat átaános áapota is szerepe a végső jeentésben, amey pubikus. Ez a jeentés képezi az EU poitikájának aapját az adott ország kapcsán és a későbbi technikai segítségnyújtási programok is a váasztási missziók ajánásaira épünek. Eszerint fôeg gazdasági érdekek szónak ameett, hogy a váasztási missziót egy ország beengedje? A poitikai stabiitás nyiván gazdasági eőnyökke is jár. De a fő feadatunk az, hogy a miszszió hozzájárujon ahhoz, hogy a váasztók és a pártok is efogadják a váasztások hiteességét. Egy háború sújtotta országban, mint pédáu Afganisztán, nem csak az átáthatóság a probéma, hanem pédáu az is, hogy a küönbözô fegyveres csoportok kit engednek oda a szavazófükéhez. Iyenkor mennyit ér egy misszió? A váasztási missziónak az a feadata, hogy ejegyezze, amit át. Nincs joga beavatkozni, és nem is vitatkozhat a heyiekke. Ha tudomásukra jut egy váasztási szabáytaanság, akkor ezt közöheti a váasztási szervekke, de a probéma orvosásába már nem szóhat bee. Majd beeírják a jeentéseikbe és a Bizottság vagy a tagáamok fevetik a kétodaú kapcsoatokban. Az afganisztáni eőzetes jeentés pédáu tartamaz számos oyan megáapítást, ami nem hízegő sem a váasztási bizottságra és az áami rádióra, tévére sem. A feadat adott, a hatóságok ez aapján javíthatnak a heyzeten a következő váasztások eőtt. Később, akaomadtán persze megkérdezhetjük, mit tettek a probémák orvosoására. Afganisztánban egyébként a déi országrészben a biztonsági heyzet nem tette ehetővé, hogy a megfigyeők szabadon mozogjanak, sem a váasztást megeőzően, a váasztás napján meg páne nem. Viszont vot ehetőség arra, és ez a ényeg, hogy információhoz jussanak pédáu a heyi NGO-któ és más nemzetközi megfigyeőktő és még sok más forrásbó. Minden monitoring más-más tagáamok képviseôibô tevôdik össze. Miként dô e az, kik utaznak? Vannak az úgynevezett core team-tagok, a missziók vezetői, és vannak a hosszú-, ietve Nem csak a váasztási jog, hanem az emberi jogok, a nők heyzete, az igazságszogátatás függetensége, a gyüekezési jog, a korrupció szintje, a kisebbségek heyzete, sőt, a kormányzat átaános áapota is szerepe a végső jeentésben. rövidtávú megfigyeők. Az eőbbiek jeentik a misszió gerincét. Őket a Bizottság közvetenü verbuvája internetes fehívás aapján, ami a nemzeti minisztériumok is nyiván közzétesznek. A hosszú- és rövidtávú megfigyeőket a nemzeti küügyminisztériumok jeöik. Az átaában fős misszió één egy Európai Paramenti képviseő á, aki poitikai súyt ad az egésznek: vee iik szóba áni. Hogyan dô e, ki esz a missziót kísérô EP képviseô? Fajgazdagságga a szegénység een Bioógiai fegyver Zóyomi Ágnes Néküözés és az éôviág pusztuása. Tudunk-e az egyik probéma orvosásáva a másikon segíteni? A szegénység feszámoására tett kíséretek évtizedrő-évtizedre új formát ötenek. A kiencvenes években a varázsszavak a környezetvédeem és a fenntartható fejődés ettek ma már nincs komoy stratégia ezek nékü. A koncepciót az úgynevezett Brundtand Jeentés (az ENSZ fekérésére készített és 1987-ben pubikát dokumentum a viág jövőjérő a szerk.) öntötte formába, eszögezve, hogy a környezeti erőforrásokat úgy kéne fehasznánunk, hogy azok a jövő generációi számára is eérhetőek egyenek. A fenntartható fejődés a Mienniumi Fejesztési Céok egyike ett, így a biodiverzitás és a természeti erőforrások megőrzése is kiemeten fontos szerepet kapott. Ez heyes és szép, csak hát nehéz megértetni és efogadtatni azokka, akik nemhogy a jövő generációiró, de saját magukró is csak nagy nehezen tudnak gondoskodni. De mi van, ha úgy aakítjuk az éetünket, hogy a környezeti értékek megóvása nekünk és unokáink számára is kézze fogható hasznot hajt? Ez küönösen azon országok számára Ez is a Biztos döntése, aki figyeembe veszi a paramenti poitikai csoportok közötti erőegyensúyt, meg azt is, ki miyen tapasztaatot szerzett az adott országban, régióban. Akkor a magyar képviseôk vajon miyen fejôdô országokban vezethetnek missziót? Szent-Iványi István vot 2006 ápriisában a fidzsi-szigeteki váasztási misszió vezetője. A magyar megfigyeők az ország súyához viszonyítva nem tejesítenek rosszu. Afganisztánban a mostani váasztásokon ketten is dogoztak. Szakmaiag a magyarok megfeenek a feadatnak? Igen. Ebben az évben Magyarország is eindítja a képzési programját, és a küügyben szerencsére eéggé ambiciózusak, és ennek meg is van az eredménye. A magyar enökség ideje aatt nagyobb befoyásunk esz a váasztási missziókra? Legfejebb a megfigyeendő országok istájának összeáításáná, de nem hiszem, hogy ettő mondjuk tízszer nagyobb esz a magyar érdeketségű áamok istája, mint eddig. A megfigyeôk kiváasztásban segít, hogy Ön itt dogozik? Nyiván én is megteszem a magyarokért, amit tudok. Egy szakértő kiváasztásáná sokat számit, hogy mit tudunk az ietőrő. De a döntést egy bizottság hozza. ehet érdekes, ameyek természeti kincseiken nem tú sok mindenre aapozhatják megéhetésüket, viszont abban a szerencsés heyzetben vannak, hogy kormányuk a bevéteekke nem kizáróag saját zsebét akarja tömni. Rajtunk csattan Érdemes hát körbenéznünk, mi az, amive együtt éünk és nekünk szinte természetes, de amitő a messzirő idetévedt turista hanyatt esik. Virágzó esőerdő, színpompás korazátony, üvötő oroszán iyen kincsek egyre kevesebb heyen fordunak eő, és manapság egyre jobban csábítják a tömegturizmusra ráunt utazókat, az úgynevezett ökoturistákat. Az ökoturizmus az ország szá mára jó jövedemező bevétei forrás ehet, de más eőnyöket is hordozhat. Egyszerre járuhat hozzá ugyanis a heyi adottságokra aapozó munkaheyteremtéséhez pédáu a kézműipar túééséhez és fejesztéséhez vaamint a természeti értékek megóvásához. Ezekben a védett zónákban megmaradhatnak természetes áapotukban az ott honos áat- és növényfajok az őket étető tájakka együtt. Oyan éőényekrő beszéünk, ameyeket 5

6 a mai fejődési mode és gazdasági paradigma haára ítét. Ezek a fajok ma sokka gyorsabban pusztunak, mint a történeemben bármikor. Egyik napró a másikra tűnnek e anékü, hogy egyátaán tudnánk róa, hogy éteztek, vagy, hogy feismerhetnénk a bennük rejő ehetőségeket. A bioógiai sokféeség evesztése nem egy távoi és homáyos foyamat az őserdő rengetegében, hanem a mi közép-európai éetünket is érzékenyen érinti. Mi van, ha vaameyik kipusztut faj a rák eeni gyógyszer egyik aapanyagát tartamazta? A biodiverzitás csökkenéséve mi eszünk kevesebbek. Megvátozik a mikro- és makrokíma, a szén-, taaj- és víz körforgása, a gyógyszerek és éemiszerek aapanyaga, az egész tápáékánc, minket is beeértve. Ökoturizmus: jut is marad is Az úgynevezett Integrát Megőrzési és Fejesz tési Programokat [ICDP Integrated Conservation and Deveopment Project] eőször a WWF nemzetközi környezetvédemi szervezet indította útjára a nyocvanas években. Arra ösztönzik a heyi akosokat, hogy óvják a védett terüetet, aho ének, cserébe munkaheyekhez jutnak és fejődik az infrastruktúra is. Mindez esősorban ott égető, aho eddig nem nagyon mutatkozott más eséy a jövedeemszerzésre, mint a természeti erőforrások kizsigereése. A fejődő országok energiaeátását pédáu 50%-ban a fa adja, ennek beszer - zé se a csökkenő tartaékok miatt egyre prob émásabb. A túhaászás eredménye sok heyen az, hogy a dzsunge védett áatai kerünek a terített asztara. Még sokáig sorohatnánk a pédákat. Ezekre a gondokra és a szegénység csökkenté sére egyszerre kínának váaszt az ICDP-k, azza, hogy a védett tájak kezeését új aapokra heyezve csökkentik a rájuk nehezedő nyomást. Meg kéne próbáni Fejesztés és megőrzés kombinációja akkor sikeres, ha a heyi közösség és a védett terüet igazgatósága összefog a civi szervezetekke és a kezdeményezést az áam is támogatja. Egyes ugandai és boiviai nemzeti parkokban a fenntartható (kíméetes) erdőgazdákodás munkaerő-szükségete és a magasabb turisztikai bevéteek miatt a közösség oktatási- és egészségügyi eátása, vaamint az infrastruktúra is javut, új áások szüettek. Namíbia szintén feismerte a védett terüetek szerepét az ország megéhetésében. Annak érdekében, hogy a heyi közösségek vaóban érdeketek egyenek a környezet megóvásában, az áam rájuk ruházta bizonyos terüetek tuajdoni jogát, aho esősorban a turizmus beindítását keett megszervezniük. A program eredményeként ma több mint 45 rezervátum működik és ez csaknem embernek biztosít megéhetést. Az UNDP egyik projektje Brazíiában szintén a fajgazdagság megőrzését és a szegénység visszaszorítását céozza. Itt egyszerre akarják a mangrove erdőket és a munkaheyeket megőrizni, úgy, hogy közben feszámoják a nagy károkat okozó osztrigatenyésztést. Az iparág eépítéséve a közösség nem maradt kenyérkereseti ehetőség nékü, mert az ökoturizmus és a átogatók igényeire aapozott heyi kézműipar fefutása A boíviai Madidi Nemzeti Park erdôgazdákodása segíti az ökoturizmust még növete is a jövedemeket. Ezek a projektek persze nem mindenkin segítenek és nem is túságosan eterjedtek egyeőre. Arra a kérdésre azonban, hogy a védett természeti terüetek megőrzése vaóban hatékony eszköz ehet-e a szegénység eeni küzdeemben, Namíbia és több más ország váasza a hangos igen. Akkor miért ne ehetne másho is megpróbáni? forrás: travie.net Csökkentett üzemmód 6 a foytatás az 1. odaró truction Team, PRT) működése. Az ötet az amerikai hadseregtő származik, ameynek egy - ségei 2002 után az ország minden részén szétszórva működtek. A biztonsági heyzet miatt az invázió után aig votak segéyszervezetek, a heyi akosság viszont azt igényete, hogy nyugati katonák segítsenek nekik. A foyamatos étszámhiánnya küszködő nemzetközi haderő számára ez a módszer jeentette a megodást arra, hogy az egész országban jeen ehessenek. A PRT-k nem tisztán katonai egységek, az egység része egaább egy küügyes dipomata (mint poitikai tanácsadó), sőt gyakran egy fejesztési tanácsadó is. Jeeneg 34 tartománybó 26-ban működik iyen, amey katonai, fejesztési és humanitárius feadatokat is eát. Minden PRT-nak van egy vezető nemzete, amey feeős a fejesztési feadatok végrehajtásért. Ennek megfeeően mindenki a saját nemzeti gyakoratát és eveit üteti át a heyszínen. Az amerikaiakná a UsAid-nek és az egység parancsnokának is küön pénzügyi kerete van, az eőbbi főeg amerikai cégeken keresztü hajt végre fejesztéseket. A németekné a szerepek szigorúan szétvának, fejesztésse csak a küügyminisztérium és a fejesztési ügynökségek munkatársai fogakoznak, esősorban non-profit civi szervezeteken keresztü. A Tartományi Heyreáítási Cso portokat vegyes tevékenységük miatt a egtöbb kritika az NGO-k részérő érte. A civi szervezetek, akiknek biztonságát egyedü a semegességük garantája, jogga fétek és fének attó, hogy ha katonai egységek azonos szerepet játszanak, mint ők, az könnyen azt a átszatot keheti az afgán akosságban, hogy az NGO-k egyrészt kötődnek a katonai szerepőkhöz, másrészt nyítan áást foganak a jeenegi konfiktusban. Ugyanakkor Afganisztánban még mindig jeentős terüetek vannak, aho a biztonsági heyzet eeve anynyira rossz, hogy ott a civi szervezetek nem kockáztatják munkatársaik éetét. Ezeken a heyeken a heyi akosság továbbra is csak a civi feadatokat végző katonai egységektő reméhet segítséget. Magyarok a páyán Hazánk 2006-ban vette át a hoandoktó az észak-afganisztáni Baghan tartományban működő PRT irányítását. Budapest korábban is tett már feajánásokat Afganisztán részére. Egymiió doárt ajánott fe a 2002-es tokiói donorkonferencián (ezt rendőrképzésre fordították és egy Viágbanki irányítású fejesztési aapba, a Law and Order Trust Fund-ba kerüt), ietve a Magyar Ökumenikus Segéyszervezeten és a Baptista Szeretetszogáaton keresztü humanitárius segéyt adtunk ötven-ötven miió forint értékben. A magyar PRT étrehozása azonban minőségi és

7 a szerzô fevétee mennyiségi vátást is jeentett tő évi 500 miió forintot fordítunk a terüet újjáéeszté sére. Az összeg nem tú magas, de arányban át a hoandok keretéve. A kezdetben 150 fős magyar katonai kontingensse együtt kiteepüt egy poitikai tanácsadó és nagykövetet teepítettünk Kabuba (mindkét dipomata a Küügyminisztérium munkatársa). Az itthoni koordináció 2008-tó kormányközi bizottság végzi a küügyminiszter és a honvédemi miniszter vezetéséve. A nemze ti és a tartományi fejesztési tervek figyeembe vé tee meett ekészüt egy fejesztési stratégia, amey cékitűzéseiben megismétete a egfontosabb afgán prioritásokat (egészségügy, oktatás, vidékfejesztés). A 2008-as adatok szerint Afganisztán ett hazánk egfontosabb nemzetközi fejesztési partnere, itt kötöttük e a egtöbb pénzt. Ez azért megepő, mert a közép-ázsiai áam a ma gyar fejesztéspoitikai eképzeésekben evieg nem tartozik a egfontosabb partnerországok közé. A tavayi mintegy 700 miió forintban benne vannak a minisztériumok saját, erre a céra fordítható büdzséi, de a humanitárius segéyek nem. Maga a fémiiárdos PRT keret több mint fee küönböző minisztériumoknak jutott, ameyek saját szakterüetükön próbátak tenni vaamit az itt éők érdekében. A pénz másik részébő a küügy magyar segéyszervezetek számára írt ki páyázatot. A két nyertes, a Magyar Ökumenikus Segéyszervezet és a Baptista Szeretetszogáat százaék önrész meett oktatási, munkaheyteremtő, mezőgazdasági és vidékfejesztési (MÖSZ) és ietve egészségügyi (MÖSZ, BSZ) projekteket vitt. Sikernek tekinthető, hogy A Magyar Ökomenikus Szeretetszogáat épüete eôtt fotó: beényi dánie váaás eőtti időszakban kezdődött ban néhány új eemme bővüt a stratégia. Egyrészt az 500 miiós keret tartaékábó egy afgán szakember ett a magyar PRT fejesztési tanácsadója. Vaószínűsíthető, hogy esősorban a projektek eőkészítésében, az NGO közösségge és a heyi fejesztési segéyezésben érdeket hivataos szervekke történő kapcsoattartásban, ietve magyar Afganisztán ett hazánk egfontosabb nemzetközi fejesztési partnere, itt kötöttük e a egtöbb pénzt. emeett Görögország két akaomma összesen eurót ajánott fe, az Önkormányzati Minisztérium saját keretét önrészként hasznáva egy EU-s fejesztési aaptó kétszer eurót nyert ebbő a MÖSZ a heyi közigazgatást fejesztette. A harmadik jeentős pusz téte az a mintegy 145 miió forint (2007-ben 125 miió), ameyet a honvédeemi tárca saját kötségvetésébő fordít kútfúrásra, iskoarenováásra, éemiszerosztásra, útépítésre. A fent emített összegekbő kerüt sor többek között a rendőri erők (IRM) és bábanők (Baptista Szeretetszogáat) képzésére, rendeők (HM) és iskoák (HM és Magyar Ökumenikus Segéyszervezet) építésére, mezőgazdasági és vízügyi projektek (FVM és MÖSZ), ietve munkaheyteremtő programokra (MÖSZ). A tartományban, de az északi régióban is a Magyar Ökumenikus Segéyszervezet a eg aktívabb, tevékenységük még a magyar szerep- befektetési ehetőségek fekutatásában kaphat szerepet. Az idén augusztus 20-án megtartott enökváasztás eőkészüeteihez vaó hozzájáruásként a Küügyminisztérium saját NEFE keretébő 32 miióva egészítette a megevő PRT keretet, ebbő a Demokratikus Átaakuás Intézete (ICDT) indított képzést váasztási szakemberek és képviseők részére. Az Oktatási Minisztérium is bekapcsoódott a kinti projektekbe, bagháni diákok magyarországi tanuását finanszírozza. A egrosszabbkor csökkentik Az idei, a kormány áta 459 miióra csökkentett keret már a viággazdasági váság hatását tükrözi. Ha a hivataos magyar ááspontot vesszük figyeembe, akkor ez a egrosszabbkor következett be. Itthon közmegegyezés van arró, hogy a fejesztések és a biztonság kéz a kézben járnak. Több projekt, nagyobb biztonság, vagy másképp: ha több pénzt fordítok a heyi akosság igényeire, akkor kevésbé esz hajandó azokat a csoportokat támogatni, ameyek a távozásomat (haáomat) kívánják. Nos, Afganisztánban a biztonsági heyzet 2007 óta érezhetően romik, és tavasz óta ez még inkább igaz. Femerü a kérdés: hogyan csökkenthetjük a fejesztési pénzeket, ha arra számítunk, hogy a biztonsági heyzet romani fog? A civi szektor számára küönösen szomorú, hogy a forráscsökkentés aránytaan mértékben sújtja ban még 210 miió át a nem-kormányzati szervezetek rendekezésére, idén mindössze 93 miiót szán munkájukra az afganisztáni jeenét koordináásáva megbízott kormányzati bizottság. Mive eddig semmifée hatástanu mány nem készüt a küönböző magyar projek tek rő, semmi sem indokoja, hogy pont a segéyszervezetek kötségvetését ke így megkurtítani. Ez azért sem érthető, mert a civi szervezetek további jeentős nemzetközi források bevonására is képesek. Szinte biztos, hogy a NATO és vee Magyarország még egaább 5 10 évig Afganisztánban marad, ezért mindenképpen szükséges enne, hogy aaposabb, részetesebb stratégiáva és vízióva rendekezzünk szerepváaásunkró. Bár jeeneg kormányzati szinten készüőben van egy új közép-távú Baghan-stratégia, ennek részeteit a civi szektor csak azután ismerheti meg, ha a dokumentum átesett a tárcaközi egyeztetése ken. Erősen kérdéses, hogy ekkor esz-e még ehetőség bármiyen érdemi vátoztatásra. A jeentős tapasztaatokka rendekező civi partnereket bevonva mindenképpen jó enne a fejesztési stratégiát eszűkíteni néhány, a magyar kapacitások ismeretében sikerre kecsegtető cékitűzésre. De erősíteni kéne a már evégzett projektek monitorozását és az eredményeket iene megismertetni a hazai közvéeménnye. A segéyszervezet tevékenysége a térségben még a magyar szerepváaás eôtt kezdôdött A szerzô a Magyar Küügyi Intézet munka társa, Afganisztánna fogakozó bogjának címe: 7

8 Nemzetközi fejesztési kaendárium 2009 Mikor? Mirô? Ho? Ki szervezi? megjegyzés Szeptember G20 Summit Pittsburgh G20 Kímavátozás az eôtérben Szeptember 25. Gazdasági váság és az EU (konferencia) Budapest MTA PTI, EU HU 2011 Presidency Október 12. EU Turkey Reations Deveoping Common Energy Frontiers? Budapest CEU Október 16. Környezetvédeem és vízügy (konferencia) Budapest MTA PTI, EU HU 2011 Presidency Október 16. Word Food Day (Éemezési Viágnap) UN Október 17. Internationa Day for the Eradication of Poverty (A Szegénység és a Szegénységeenes Küzdeem Viágnapja) Budapest DemNet (csata kozva a gobáis kez deményezésekhez) Október November 11. European Deveopment Days (Európai Fejesztési Napok) 3rd Renewabe Energy Poicy Conference (Harmadik Megújuó Energia Konferencia) Stockhom EU Brüssze EU November Via Futuri 2009 Konferencia a közösségi tuajdonú energiarendszerekrô Pécs IME Pécs, PTE KTK November 13. Az EU új keretei: a Lisszaboni szerzôdés (konferencia) Budapest MTA PTI, EU HU 2011 Presidency December 1. Word AIDS Day (AIDS Viágnap) UN December ENSZ Kímavátozási Konferencia Koppenhága UN A Kyoto Jegyzôkönyv megújítása December 10. Human Rights Day (Emberi Jogok Viágnapja) UN December 18. Távközés és információs társadaom (konferencia) Budapest MTA PTI, EU HU 2011 Presidency oktatási segédanyagok és egyéb kiadványok megrendehetôk vagy etöthetők: VOLUMEN Európai Unió és nemzetközi fejesztés 2. évfoyam 3. szám (7. szám), szeptember Feeôs szerkesztô: Linder Báint Munkatársak: Csiag Gábor, Jaksa Brigitta, Lerner Baázs, Mihátz Réka Kiadja: Demokratikus Jogok Fejesztéséért Aapítvány Feeôs kiadó: Pávögyi Péter ügyvezetô igazgató Layout: Bóna Toma Partnerek: Gobaance Peope in Need (PIN) Csehország, Sovak Nongovernmenta Deveopment Organizations Patform (PMVRO) Szovákia, Partners for Democratic Change (PDCS) Szovákia, Poish Humanitarian Organisation Foundation (PHO) Lengyeország, Nemzetközi Humanitárius és Fejesztési Civi Szövetség (HAND Szövetség) Magyarország, European Journaism Center (EJC) HU ISSN A kiadványt az Európai Unió EuropeAid programja támogatja A kiadvány tartama nem fetétenü tükrözi az Európai Unió áásfogaását. Kiadja: Demokratikus Jogok Fejesztéséért Aapítvány

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely.

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely. Nyugat Baaton trave magazin Nyugat-Baaton Nyárország Hegyek, vizek taákozása Múzeumok városa Keszthey Gyenesdiás Vonyarcvashegy Baatongyörök Zaakaros Hévíz Az egészség forrása Az egészség és a weness hazája

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

MIT TESZ MAGYARORSZÁG A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKÉRT?

MIT TESZ MAGYARORSZÁG A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKÉRT? Hodosi Róbert Vezetői összefoglaló Stratégiai fordulópont előtt a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés MIT TESZ MAGYARORSZÁG A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKÉRT? A HAND Szövetség kiadványa Szerző / Hodosi Róbert

Részletesebben

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Nemzetközi együttműködés Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban és fejlesztés Ma már tudjuk, hogy megvannak a szükséges technikai, pénzügyi és anyagi

Részletesebben

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 11. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN SOR(S)OK Sorokba szedve sorsunk. Költségvetési sorokba! Ezek összegében dől

Részletesebben

A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez

A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez AidWatch 2013 A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez A CONCORD és a HAND Szövetség közös kiadványa IMPRESSZUM: SZERZŐK: CONCORD

Részletesebben

A kiadvány az MNVH LEADER szakosztály megbízásából, a TRANSLEADER projekt keretein belül készült. www.transleader.webnode.hu

A kiadvány az MNVH LEADER szakosztály megbízásából, a TRANSLEADER projekt keretein belül készült. www.transleader.webnode.hu Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A kiadvány az MNVH LEADER szakosztály megbízásából, a TRANSLEADER projekt keretein belül készült. www.transleader.webnode.hu

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu A NATO új stratégiai koncepciója adalékok a magyar szemponthoz A NATO-tagállamok

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ

VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ Uraim, ha ezzel most nem foglalkoznak, hanem várnak még három hónapot,, a Magyar Köztársaság emberi jogi nagykövetével a Budapesti Népirtás Megelőzési Nemzetközi Központról

Részletesebben

Bővítési politika. Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra. Közérthetően az Európai Unió

Bővítési politika. Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra. Közérthetően az Európai Unió Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról Bővítési politika Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra Az EU bővítési politikája biztonságosabbá és stabilabbá teszi Európát; lehetővé

Részletesebben

A NATO szerepe a válságkezelésben

A NATO szerepe a válságkezelésben NB5_bel.qxd 5/14/2008 7:56 PM Page 47 VÉDELEMPOLITIKA 47 Németh Bence Sándor Barbara A NATO szerepe a válságkezelésben Annak ellenére, hogy a NATO-t alapvetõen a Szovjetunió által keltett fenyegetés ellen

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

Dr. Kiss Judit A MAGYAR NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA A SZÁMOK TÜKRÉBEN

Dr. Kiss Judit A MAGYAR NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA A SZÁMOK TÜKRÉBEN 2oo7 567 8 93 Dr. Kiss Judit A MAGYAR NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA A SZÁMOK TÜKRÉBEN 3 1 2 4 Szerzô: Dr. Kiss Judit Szerkesztette a hand Aid Watch Munkacsoport: Almási Judit (Civil Társadalom Fejlôdésért

Részletesebben

Mag. Elmar Wieland. Sikeres konferencia 7. oldal. Air cargo bázis Budapesten 31. oldal. Székesfehérvári raktáravató 32. oldal

Mag. Elmar Wieland. Sikeres konferencia 7. oldal. Air cargo bázis Budapesten 31. oldal. Székesfehérvári raktáravató 32. oldal szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2011. NOVEMBER Sikeres konferencia 7. oldal Air cargo bázis Budapesten 31. oldal Székesfehérvári raktáravató 32. oldal Mag. Elmar

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál BORÓK GYÖRGY

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál BORÓK GYÖRGY Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BORÓK GYÖRGY ELMÉLETI ALAPVETÉSEK A FENNTARTHATÓ JÓ KORMÁNYZÁS KÖZÉPTÁVÚ GLOBÁLIS FELTÉTELRENDSZERÉRŐL

Részletesebben

LEPESEK. ereje. Közgazdasági Nobel-díjasok. A pénz boldogít? ÖkoRulez Az összefogás

LEPESEK. ereje. Közgazdasági Nobel-díjasok. A pénz boldogít? ÖkoRulez Az összefogás A FENNTARTHATÓSÁG FELÉ LEPESEK 19. évfolyam 1. szám (58) 2014. tavasz Gazdaságfilozófiától a projektekig, tudományos cikkektől a szakmai hírekig Közgazdasági Nobel-díjasok A pénz boldogít? ÖkoRulez Az

Részletesebben

INFORMATION SOCIETY WORLD PROGRESS REPORT 2004: A VILÁG ELŐREHALADÁSA AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM TERÉN 2004-BEN

INFORMATION SOCIETY WORLD PROGRESS REPORT 2004: A VILÁG ELŐREHALADÁSA AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM TERÉN 2004-BEN INFORMATION SOCIETY WORLD PROGRESS REPORT 2004: A VILÁG ELŐREHALADÁSA AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM TERÉN 2004-BEN Készítette a BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központjának (ITTK) kutatócsoportja:

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Országjelentés - Magyarország Dr. Tóth Judit A projekt az Európai Unió pénzügyi

Részletesebben