Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5"

Átírás

1 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú Bártfai Zsotta, az EB Kükapcsoati Fôigazgatóságának 4 Fajgazdagságga a szegfénység een Bioógiai fegyver 5 Nemzetközi Fejesztési Naptár 8 Csökkentett üzemmód Magyar segítségnyújtás Afganisztánnak Izmozás Új fejesztéspoitikát hozhat a váság Szerencsi Ágnes Wagner Péter Nagy-Britannia, a Viágbank, az Ázsiai Fejesztési Bank, Japán és az Európai Unió követ. Az ország megsegítésére átaában nagyobb donorkonferenciákon eddig feajánott eddigi 55 miiárd doár hatamas összeg, mégis etörpü a nemzetközi haderő kötségei meett. Csak az USA évi több mint 35 miiárdot köt itt e katonai feadatokra. Ráadásu afgán részrő komoy kritika éri mind a segéyszervezeteket, mint a donoráamokat. Öt doárbó négyet az afgán kormány eenőrzése nékü kötenek e. Az országban jeeneg több száz küfödi szervezet tevékenykedik, ezek megreguázása, nyivántartásba vétee csiga assan haad. A fejesztések irányát evieg segítené a tartományi szintre ebontott nemzeti fejesz tési stratégia, ám gyakran ez sem több egy irreáis, a vaós igényeket aig tükröző kívánságistáná. A PRT szeretik és utáják Az afganisztáni környezet egyik sajátossága a többfée feadatot eátó úgynevezett Tartományi Heyreáítási Csoportok (Provincia Reconsfoytatás a 6. odaon a fotó: erner baázs baghan A Ghánai Kereskedemi Bank pakátja Szárnya még? KAbU Pozitív vátozást is hozhat a gazdasági váság a nemzetközi fejesztésben. Továbbra is kérdéses azonban, miként tud a viág a megvátozott heyzethez akamazkodni és az egyes országok mennyire képesek saját érdekeiket háttérbe szorítani. HerAt A gazdasági és az ezt követő szociáis váság nyomán a nemzetközi fejesztésben új trendek körvonaazódnak. A viággazdasági növekedés eassuása, a transznacionáis kereskedeem visszaesése, a küfödi működő tőke áramásának assuása, a váságkezeés miatt kongó áami kasszák, vaamint az egyre nehezebben betömhető kormányzati kötségvetési yukak hátrébb soroják a közösségi céokat, a szociáis probémák és a fenyegető társadami eégedetenség eőtérbe toják a nemzeti érdekeket. A fejődő országokra a közveten gazdasági hatások meett a segéyezésben egnagyobb részt váaó országok krízise is hatássa van. A donor országoktó érkező támogatás emaradása ietve drasztikus csökkenése megakasztja az 1990 utáni kedvező foyamatokat. A Viágbank becsése szerint 2008 ősze óta ugyanannyi ember süyedt foytatás a 2. odaon a 200 km KAnDAHAr A fôvárostó északra fekszik Baghan tartomány

2 Izmozás a foytatás az 1. odaró méyszegénységbe, mint amennyi a Mienniumi Fejesztési Céok (MDG-k) ezredforduós meghirdetése óta addig kiemekedett beőe. Új szerepôk, céok, struktúrák Miközben a egnagyobbak fejesztési támogatásra fordított éves forrásai egyre távoodnak a cészámnak tekintett 0,7 százaékos GNIaránytó, a nemrégiben még segéyre szoruó országok Kína, India vagy Brazíia donorrá váása javít a méregen. A fetörekvők nem csupán jótékonykodásbó csoportosítanak át jeentős összegeket a szegényebbeknek. Az újjáaakuó nemzetközi rendszerben így kiemet pozíciót biztosíthatnak maguknak és később is aktív gazdasági kapcsoatokat reméhetnek. Kínának küönösen fontosak az energiahordozók, ameyekbő óriási mennyiségű importra szoru. Ennek érdekében ezek az országok a nemzetközi szervezeteket megkerüve, közvetenü is segéyeznek. Kína pédáu a 2002-es egymiiárdró 2008 eejére már 25 miiárd doárra növete afrikai, atinamerikai és dékeet-ázsiai tőkekiheyezéseinek összegét a pénz javarészt segéy formájában jutott e a céországokhoz. Peking korábbi konkurenseit maga mögé utasítva komoy eőnyökhöz juthat. Igaz, e is ke a segítség, Ázsiában és a csendes-óceáni országokban ugyanis idén a 60, jövőre a 100 miiót is eérheti a szegénységi küszöb aatt éők száma. A nemzetközi közösség ferázásában is Kína tűnik a egaktívabbnak. Azt hangsúyozza, hogy a segéyezés a váság utáni időszakra vaó fekészüés egyik egfontosabb stratégiai eeme, hiszen a fejesztések ehanyagoása hosszú távon visszaüt és az egész viággazdaság bővüését assíthatja. A váság a donor országok istája meett a nemzetközi fejesztés struktúráit is átrendezheti. A hangsúy eemzők szerint a hatékonyság megítéésében a jeenegi, esősorban kvantitatív adatok heyett inkább a segéyek minősége feé toódhat fotó: erner baázs e. A jövőben vaószínűeg fontosabbak esznek az Európai Unió tagáamai áta a Pári - zsi Nyiatkozatban efektetett támogatáshatékonyságró szóó irányevek, vagyis, hogy a projektek meghatározásáná a partnerország vaódi igényei jeentsék a kiinduópontot, a munkamegosztás és a koordináció érvényesítéséve kiküszöböhetővé vájanak a párhuzamosságok, a feadatot a eghaté konyabb szerepő végezze e, a programok tejesítése során pedig esősorban a heyi kapacitásokat hasznáják ki. 2015: kiéezett presztízsharc A segéyezési poitika vátozása az MDG-k értékeése kapcsán is újra és újra napirendre kerü. A 2015 utáni időszakró az úgynevezett MDG Puszró szóó tárgyaások már jövőre ekezdődhetnek, a feüvizsgát koncepcióban a egnagyobb vátozást az emút egy évtized tanuságai aapján a fejődő országok beső fejesztéspoitikáinak jóva aktívabb ösztönzése jeentheti, de nagyobb hangsúyt kaphat a gobáis együttműködés és a megévő kö zösségi intézményrendszer átaakítása is. A következő évtizedek fejesztéspoitikájának kijeöésében már a donor országgá avanzsát fe tö rek vők nek is jeentős szerep jut. Egyes véemények szerint mosoygós összefogás heyett a háttérben kiéezett, geopoitikai indíttatású presztízsharc várható. A küzdemet ugyanakkor a viággazdasági trend második fééves aakuása és az országok mozgásterének vátozása is nagymértékben befoyásoja. A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás Csiag Gábor 2 A viággazdasági krach etota a színpadró az éemezésügyi gondokat, hoott a heyzet épp súyosbodik. Hátat fordítunk-e a viág szegényeinek? Több az éhezô, kevesebb a hír A váságok kapcsán szakemberek és pubicisták gyakran hármas szorításró beszének, hiszen egyszerre tapasztahatjuk a pénzügyi-, az éghajat- és energiaváság, ietve az éemiszerváság gyakran egymást erősítő hatásait. A pénzügyi-gazdasági krach azonban sajátos módon kitessékete a figyeem központjábó az éemiszer krízist, noha néhány éve az ENSZ 82 országot figyemeztetett arra, hogy vészesen fogynak éemiszertartaékai, miközben az árak megdupázódtak a viágban. A FAO (Food and Agricuture Organization az ENSZ Mezőgazdasági és Éemezési Szervezete) egújabb jeentése szerint az autápátak száma eérte a 963 miiót, ami a viág össznépességének INDEX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII FAO éemiszerár index =100 Forrás: FAO

3 Mun a Mienniumi Fejesztési Céokat értékeő idei jeentés eőszavában. A egfejettebb donor országok ugyan könnyedén ki tudnák gazdákodni a méyszegénység feszámoásának cechjét, de könnyen ehet, hogy a heyzetet sokan inkább kifogásnak hasznáják majd. Ha az ENSZ főtitkárát kérdezzük, errő szó sem ehet. Eérkezett az idő, hogy fegyorsítsuk a foyamatot. Keő poitikai akarat és erős gazdasági támogatás meett, a céok még a egszegényebb országokban is eérhető távoságban vannak. Nemsokára átni fogjuk, meg van-e az a bizonyos akarat. Köze-Keet és Észak-Afrika 33 Dé-Amerika és a Karib térség 46 Kína 123 Ázsia és Óceánia 189 Fejett áamok 16 India 231 Szaharai Afrika 212 Autápátak száma a viágon (miió) Forrás: FAO köze 15 százaéka. Idén júniusban a szervezet igazgatója, Jacques Diouf arra szóította fe a viág kormányait, hogy miné eőbb tartsanak csúcstaákozót a témában. A november közepén Rómában tartandó gigataákozó napirendjének középpontjában a hármas szorítás eeni közös feépés ehetőségei ának. A váságjeenségek egintenzívebben a már eeve hátrányos heyzetűeket, a viág szegényeit sújtják. Az angiai Brightonban székeő Institute of Deveopment Studies egújabb kutatásai szerint a fejődő régiók országaiban a küönböző váságok összhatásaként az emberek kevesebb és rosszabb minőségű éemiszert esznek. A Bangadesben, Indonéziában, Kenyában, Jamaicán, és Zambiában végzett terepkutatások azt mutatják, hogy az autápátságon tú további súyos váság-következmény a gyerekek tömeges kivonása az iskoábó. A szüők nem tudják fedezni az oktatási kötségeket és gyakran kényteenek utódaikat nagyrészt törvényteenü munkába küdeni. Természetesen nehéz szétszáazni, hogy pontosan meyik váság-jeenség okozza meyik negatív hatást, az összkép azonban egyértemű. A szegénység, az autápátság, és a gyermekhaandóság nőtt a gobáis váság következtében szögezi e Nei McCuoch az IDS kutatásvezetője. Az éhezők és autápátak aránya a viágban az 1990-es évek eejének 20 százaékáró 2004 közepére 16 százaékra csökkent ám ez a foyamat tavay főeg a magas éemiszer árak miatt visszájára fordut. Bár 2008 második feében a piaci árak némieg visszabientek, ez nem tudta jeentősen evinni a akossági éemiszerek árait. Kifogások vagy megodások Az ENSZ főtitkára egyérteműen fogamaz: Nem engedhető meg, hogy a kedvezőten gazdasági kíma megakadáyozza a 2000-ben tett ígéreteink tejesüését. A gobáis közösség nem fordíthat hátat a viág szegényeinek és eesetteinek. írja Ban Ki Nem adják fe Magyar segítség Kenyában Gaácz Máté A magyar Taita Aapítvány egy csepegtető öntözőrendszer kiépítésére páyázott a Socia Impact Award nevű osztrák díjra, háromezer eurót szerettek vona enyerni. A szervezet a kenyai Taita hegyekben, Bura fauban működő St. Joseph Árvaházat támogatja több mint négy éve. Itt mintegy 35 gyermek akik, csecsemők, óvodások és isko ások. Áami támogatásban nem részesü nek, kizáróag a katoikus egyház és adományok finanszírozzák a működést, ennek egnagyobb része Magyarországró származik. Az öntözőrendszer ötete abbó ered, hogy a kevés pénz miatt a gyermekek nem jutnak eég vátozatos és tápanyag - ban gazdag éeemhez. Az árvaház működtet ugyan egy mini farmot, ez azonban nem eég és a termesztett növények a nem megfeeő öntö - zés miatt sokszor eszáradnak. A kiskorúak aig jut nak friss gyümöcshöz, húshoz, egtöbbször babot, kukoricát és kukoricakását esznek. Emiatt sokan betegek, rendszeres orvosi eátásra és gyógyszeres kezeésre szorunak. Az éteek nagy részét az egy órai autóútra taáható városbó szerzi be a ház konyhája, de a száítási kötségek a gépjármű bérése egy akaomra egy neveőnő egy havi fizetését teszi ki. Egyébként úgy 5000 forintró beszéünk magyarázza Radó Orsoya önkéntes. Egy öntözőrendszer hatamas segítség enne. A kert a heyi munkaerő akamazását is ehetővé tenné, az új eszköz eterjesztése a fauban több csaád számára jeenthetne meg odást a takarmánytermesztésben. A páyázat végü ugyan nem nyerte e az osztrák zsűri díját, az aapít vány tagjai és az önkéntesek azonban nem adták fe. Újabb és újabb ötetekke keresnek meg a hazai váaatokat, nagykövetségeket, barátaikat és ismerőseiket, bízva abban, hogy így is összegyűik a pénz. Jeképes örökbefogadási rendszerük segítségéve már eddig is sokat tettek a gyermekekért. Tavay öt tehetséges fiata kezdhette e a bentakásos magániskoát a Taita Inter nationa Schoo-ban. Az aapítvány tavay és idén hat önkéntest küdött Kenyába, akik kiaakítottak egy játszószobát, karácsonyra minden gyermek saját ágyban ahatott, új székeket és asztaokat is beszereztek. Sikerüt forrást biztosítani egy neveőnő fizetésére is Beate, a faubó származik, három gyermeke az árvaház áta működtetett óvodába jár. A magyar önkéntesek Kenyában eenőrzik az adományok ekötését is. Az aapítvány tagjai és barátaik szabadidejük jó részét a kenyai gyermekekért ádozzák. Azt mondják, egy percet sem bántak meg beőe. a szerzô fevétee 3

4 A mostani érdekek a meghatározóak Rajacic Ágnes interjúja Bártfai Zsotta, az Európai Bizottság Kükapcsoati Fôigazgatóságának tisztviseôjéve A magyar szakértô az EU váasztási misszióinak ebonyoítását intézi a fejôdô országokban. Jeentéseik hatássa vannak Brüssze küpoitikájára és a fejesztési támogatásokra. A megfigyeôi páya nyitott a magyarok eôtt is. Bártfai Zsot Mieôtt mostani pozíció jába kerüt, hosszú ideig dogozott az Országos Váasztási Irodáná és a Beügy - minisz tériumban, jeeneg is a magyar adatvédemi biztos áományában van. Eôször EBESZ missziókba járt, 2002-ben Koszovóban a váasztás technikai ebonyoításáért feet három járásban. Az EU csatakozás eôtt az új országokbó esôként vett részt egy úgynevezett hosszú távú megfigyeôi képzésen, majd vezetôi képzésen Finn országban. Miként dô e, mey országokba küd az EU missziót? Errő a három nagy uniós intézménynek ke megáapodnia. A Paramentte is konzutának, de a kérdés igazábó a Tanács és a Bizottság között dő e. A mi osztáyunk koordinája a döntés eőkészítését. Eindu az egyeztetés és kiaaku egy körübeü 15 áamot tartamazó prioritási ista. A tagországok más és más geopoitikai érdekei megjeennek a istában? berendezkedésű országot nyiván nem fognak fevenni a istára, ameyekrő tudható, hogy az éetben nem fogja meghívni az EU-t. Vannak, ameyek formáisan nem hívják meg, de etűrik a megfigyeők jeenétét, iyen pédáu Pakisztán. És van oyan, ahonnan nem érkezett meghívás, noha az EU szerette vona. A kükapcsoatokért feeős Biztos hozza meg a poitikai döntést, hogy indujon-e misszió egy adott országba. Ha megjön a meghívás, akkor kiutazik egy csapat és feméri, hogy a váasztási megfigyeői misszió kiküdése hasznos-e, tanácsos-e és egyátaán ehetséges-e. Benne vannak, de aapvetően minden azon múik, hogy az EU miyen poitikát foytat az adott országban, és hogy meyik áam hívja meg egyátaán a megfigyeőket. Oyan autoriter A Biztos döntésében mennyire játszik közre az, hogy mekkora nyomást gyakoronak rá egyes országok, akik eseteg vot gyarmataikat részesítenék eônyben? 4

5 Missziót Ázsiába, Afrikába és Latin-Amerikába küdhetünk, és azok az országok, ameyeknek történemi kötődésük van bizonyos terüetekhez, nyiván azokat a terüeteket preferáják. De eginkább a mostani érdekek a meghatározóak és nem utosó sorban egy adott országnak nyújtott és nyújtandó fejesztési támogatások mértéke is sokat nyom a atban. Mi a monitoring tétje? A missziók pianatfevétet készítenek egy ország poitikai áapotáró. Nem csak a váasztási jogró, hanem az emberi jogokró, a nők heyzetérő, az igazságszogátatás függetenségérő, a gyüekezési jogró, a korrupció szintjérő, a kisebbségek heyzetérő, tehát átaában a poitikai szabadságjogokró. Sőt, a kormányzat átaános áapota is szerepe a végső jeentésben, amey pubikus. Ez a jeentés képezi az EU poitikájának aapját az adott ország kapcsán és a későbbi technikai segítségnyújtási programok is a váasztási missziók ajánásaira épünek. Eszerint fôeg gazdasági érdekek szónak ameett, hogy a váasztási missziót egy ország beengedje? A poitikai stabiitás nyiván gazdasági eőnyökke is jár. De a fő feadatunk az, hogy a miszszió hozzájárujon ahhoz, hogy a váasztók és a pártok is efogadják a váasztások hiteességét. Egy háború sújtotta országban, mint pédáu Afganisztán, nem csak az átáthatóság a probéma, hanem pédáu az is, hogy a küönbözô fegyveres csoportok kit engednek oda a szavazófükéhez. Iyenkor mennyit ér egy misszió? A váasztási missziónak az a feadata, hogy ejegyezze, amit át. Nincs joga beavatkozni, és nem is vitatkozhat a heyiekke. Ha tudomásukra jut egy váasztási szabáytaanság, akkor ezt közöheti a váasztási szervekke, de a probéma orvosásába már nem szóhat bee. Majd beeírják a jeentéseikbe és a Bizottság vagy a tagáamok fevetik a kétodaú kapcsoatokban. Az afganisztáni eőzetes jeentés pédáu tartamaz számos oyan megáapítást, ami nem hízegő sem a váasztási bizottságra és az áami rádióra, tévére sem. A feadat adott, a hatóságok ez aapján javíthatnak a heyzeten a következő váasztások eőtt. Később, akaomadtán persze megkérdezhetjük, mit tettek a probémák orvosoására. Afganisztánban egyébként a déi országrészben a biztonsági heyzet nem tette ehetővé, hogy a megfigyeők szabadon mozogjanak, sem a váasztást megeőzően, a váasztás napján meg páne nem. Viszont vot ehetőség arra, és ez a ényeg, hogy információhoz jussanak pédáu a heyi NGO-któ és más nemzetközi megfigyeőktő és még sok más forrásbó. Minden monitoring más-más tagáamok képviseôibô tevôdik össze. Miként dô e az, kik utaznak? Vannak az úgynevezett core team-tagok, a missziók vezetői, és vannak a hosszú-, ietve Nem csak a váasztási jog, hanem az emberi jogok, a nők heyzete, az igazságszogátatás függetensége, a gyüekezési jog, a korrupció szintje, a kisebbségek heyzete, sőt, a kormányzat átaános áapota is szerepe a végső jeentésben. rövidtávú megfigyeők. Az eőbbiek jeentik a misszió gerincét. Őket a Bizottság közvetenü verbuvája internetes fehívás aapján, ami a nemzeti minisztériumok is nyiván közzétesznek. A hosszú- és rövidtávú megfigyeőket a nemzeti küügyminisztériumok jeöik. Az átaában fős misszió één egy Európai Paramenti képviseő á, aki poitikai súyt ad az egésznek: vee iik szóba áni. Hogyan dô e, ki esz a missziót kísérô EP képviseô? Fajgazdagságga a szegénység een Bioógiai fegyver Zóyomi Ágnes Néküözés és az éôviág pusztuása. Tudunk-e az egyik probéma orvosásáva a másikon segíteni? A szegénység feszámoására tett kíséretek évtizedrő-évtizedre új formát ötenek. A kiencvenes években a varázsszavak a környezetvédeem és a fenntartható fejődés ettek ma már nincs komoy stratégia ezek nékü. A koncepciót az úgynevezett Brundtand Jeentés (az ENSZ fekérésére készített és 1987-ben pubikát dokumentum a viág jövőjérő a szerk.) öntötte formába, eszögezve, hogy a környezeti erőforrásokat úgy kéne fehasznánunk, hogy azok a jövő generációi számára is eérhetőek egyenek. A fenntartható fejődés a Mienniumi Fejesztési Céok egyike ett, így a biodiverzitás és a természeti erőforrások megőrzése is kiemeten fontos szerepet kapott. Ez heyes és szép, csak hát nehéz megértetni és efogadtatni azokka, akik nemhogy a jövő generációiró, de saját magukró is csak nagy nehezen tudnak gondoskodni. De mi van, ha úgy aakítjuk az éetünket, hogy a környezeti értékek megóvása nekünk és unokáink számára is kézze fogható hasznot hajt? Ez küönösen azon országok számára Ez is a Biztos döntése, aki figyeembe veszi a paramenti poitikai csoportok közötti erőegyensúyt, meg azt is, ki miyen tapasztaatot szerzett az adott országban, régióban. Akkor a magyar képviseôk vajon miyen fejôdô országokban vezethetnek missziót? Szent-Iványi István vot 2006 ápriisában a fidzsi-szigeteki váasztási misszió vezetője. A magyar megfigyeők az ország súyához viszonyítva nem tejesítenek rosszu. Afganisztánban a mostani váasztásokon ketten is dogoztak. Szakmaiag a magyarok megfeenek a feadatnak? Igen. Ebben az évben Magyarország is eindítja a képzési programját, és a küügyben szerencsére eéggé ambiciózusak, és ennek meg is van az eredménye. A magyar enökség ideje aatt nagyobb befoyásunk esz a váasztási missziókra? Legfejebb a megfigyeendő országok istájának összeáításáná, de nem hiszem, hogy ettő mondjuk tízszer nagyobb esz a magyar érdeketségű áamok istája, mint eddig. A megfigyeôk kiváasztásban segít, hogy Ön itt dogozik? Nyiván én is megteszem a magyarokért, amit tudok. Egy szakértő kiváasztásáná sokat számit, hogy mit tudunk az ietőrő. De a döntést egy bizottság hozza. ehet érdekes, ameyek természeti kincseiken nem tú sok mindenre aapozhatják megéhetésüket, viszont abban a szerencsés heyzetben vannak, hogy kormányuk a bevéteekke nem kizáróag saját zsebét akarja tömni. Rajtunk csattan Érdemes hát körbenéznünk, mi az, amive együtt éünk és nekünk szinte természetes, de amitő a messzirő idetévedt turista hanyatt esik. Virágzó esőerdő, színpompás korazátony, üvötő oroszán iyen kincsek egyre kevesebb heyen fordunak eő, és manapság egyre jobban csábítják a tömegturizmusra ráunt utazókat, az úgynevezett ökoturistákat. Az ökoturizmus az ország szá mára jó jövedemező bevétei forrás ehet, de más eőnyöket is hordozhat. Egyszerre járuhat hozzá ugyanis a heyi adottságokra aapozó munkaheyteremtéséhez pédáu a kézműipar túééséhez és fejesztéséhez vaamint a természeti értékek megóvásához. Ezekben a védett zónákban megmaradhatnak természetes áapotukban az ott honos áat- és növényfajok az őket étető tájakka együtt. Oyan éőényekrő beszéünk, ameyeket 5

6 a mai fejődési mode és gazdasági paradigma haára ítét. Ezek a fajok ma sokka gyorsabban pusztunak, mint a történeemben bármikor. Egyik napró a másikra tűnnek e anékü, hogy egyátaán tudnánk róa, hogy éteztek, vagy, hogy feismerhetnénk a bennük rejő ehetőségeket. A bioógiai sokféeség evesztése nem egy távoi és homáyos foyamat az őserdő rengetegében, hanem a mi közép-európai éetünket is érzékenyen érinti. Mi van, ha vaameyik kipusztut faj a rák eeni gyógyszer egyik aapanyagát tartamazta? A biodiverzitás csökkenéséve mi eszünk kevesebbek. Megvátozik a mikro- és makrokíma, a szén-, taaj- és víz körforgása, a gyógyszerek és éemiszerek aapanyaga, az egész tápáékánc, minket is beeértve. Ökoturizmus: jut is marad is Az úgynevezett Integrát Megőrzési és Fejesz tési Programokat [ICDP Integrated Conservation and Deveopment Project] eőször a WWF nemzetközi környezetvédemi szervezet indította útjára a nyocvanas években. Arra ösztönzik a heyi akosokat, hogy óvják a védett terüetet, aho ének, cserébe munkaheyekhez jutnak és fejődik az infrastruktúra is. Mindez esősorban ott égető, aho eddig nem nagyon mutatkozott más eséy a jövedeemszerzésre, mint a természeti erőforrások kizsigereése. A fejődő országok energiaeátását pédáu 50%-ban a fa adja, ennek beszer - zé se a csökkenő tartaékok miatt egyre prob émásabb. A túhaászás eredménye sok heyen az, hogy a dzsunge védett áatai kerünek a terített asztara. Még sokáig sorohatnánk a pédákat. Ezekre a gondokra és a szegénység csökkenté sére egyszerre kínának váaszt az ICDP-k, azza, hogy a védett tájak kezeését új aapokra heyezve csökkentik a rájuk nehezedő nyomást. Meg kéne próbáni Fejesztés és megőrzés kombinációja akkor sikeres, ha a heyi közösség és a védett terüet igazgatósága összefog a civi szervezetekke és a kezdeményezést az áam is támogatja. Egyes ugandai és boiviai nemzeti parkokban a fenntartható (kíméetes) erdőgazdákodás munkaerő-szükségete és a magasabb turisztikai bevéteek miatt a közösség oktatási- és egészségügyi eátása, vaamint az infrastruktúra is javut, új áások szüettek. Namíbia szintén feismerte a védett terüetek szerepét az ország megéhetésében. Annak érdekében, hogy a heyi közösségek vaóban érdeketek egyenek a környezet megóvásában, az áam rájuk ruházta bizonyos terüetek tuajdoni jogát, aho esősorban a turizmus beindítását keett megszervezniük. A program eredményeként ma több mint 45 rezervátum működik és ez csaknem embernek biztosít megéhetést. Az UNDP egyik projektje Brazíiában szintén a fajgazdagság megőrzését és a szegénység visszaszorítását céozza. Itt egyszerre akarják a mangrove erdőket és a munkaheyeket megőrizni, úgy, hogy közben feszámoják a nagy károkat okozó osztrigatenyésztést. Az iparág eépítéséve a közösség nem maradt kenyérkereseti ehetőség nékü, mert az ökoturizmus és a átogatók igényeire aapozott heyi kézműipar fefutása A boíviai Madidi Nemzeti Park erdôgazdákodása segíti az ökoturizmust még növete is a jövedemeket. Ezek a projektek persze nem mindenkin segítenek és nem is túságosan eterjedtek egyeőre. Arra a kérdésre azonban, hogy a védett természeti terüetek megőrzése vaóban hatékony eszköz ehet-e a szegénység eeni küzdeemben, Namíbia és több más ország váasza a hangos igen. Akkor miért ne ehetne másho is megpróbáni? forrás: travie.net Csökkentett üzemmód 6 a foytatás az 1. odaró truction Team, PRT) működése. Az ötet az amerikai hadseregtő származik, ameynek egy - ségei 2002 után az ország minden részén szétszórva működtek. A biztonsági heyzet miatt az invázió után aig votak segéyszervezetek, a heyi akosság viszont azt igényete, hogy nyugati katonák segítsenek nekik. A foyamatos étszámhiánnya küszködő nemzetközi haderő számára ez a módszer jeentette a megodást arra, hogy az egész országban jeen ehessenek. A PRT-k nem tisztán katonai egységek, az egység része egaább egy küügyes dipomata (mint poitikai tanácsadó), sőt gyakran egy fejesztési tanácsadó is. Jeeneg 34 tartománybó 26-ban működik iyen, amey katonai, fejesztési és humanitárius feadatokat is eát. Minden PRT-nak van egy vezető nemzete, amey feeős a fejesztési feadatok végrehajtásért. Ennek megfeeően mindenki a saját nemzeti gyakoratát és eveit üteti át a heyszínen. Az amerikaiakná a UsAid-nek és az egység parancsnokának is küön pénzügyi kerete van, az eőbbi főeg amerikai cégeken keresztü hajt végre fejesztéseket. A németekné a szerepek szigorúan szétvának, fejesztésse csak a küügyminisztérium és a fejesztési ügynökségek munkatársai fogakoznak, esősorban non-profit civi szervezeteken keresztü. A Tartományi Heyreáítási Cso portokat vegyes tevékenységük miatt a egtöbb kritika az NGO-k részérő érte. A civi szervezetek, akiknek biztonságát egyedü a semegességük garantája, jogga fétek és fének attó, hogy ha katonai egységek azonos szerepet játszanak, mint ők, az könnyen azt a átszatot keheti az afgán akosságban, hogy az NGO-k egyrészt kötődnek a katonai szerepőkhöz, másrészt nyítan áást foganak a jeenegi konfiktusban. Ugyanakkor Afganisztánban még mindig jeentős terüetek vannak, aho a biztonsági heyzet eeve anynyira rossz, hogy ott a civi szervezetek nem kockáztatják munkatársaik éetét. Ezeken a heyeken a heyi akosság továbbra is csak a civi feadatokat végző katonai egységektő reméhet segítséget. Magyarok a páyán Hazánk 2006-ban vette át a hoandoktó az észak-afganisztáni Baghan tartományban működő PRT irányítását. Budapest korábban is tett már feajánásokat Afganisztán részére. Egymiió doárt ajánott fe a 2002-es tokiói donorkonferencián (ezt rendőrképzésre fordították és egy Viágbanki irányítású fejesztési aapba, a Law and Order Trust Fund-ba kerüt), ietve a Magyar Ökumenikus Segéyszervezeten és a Baptista Szeretetszogáaton keresztü humanitárius segéyt adtunk ötven-ötven miió forint értékben. A magyar PRT étrehozása azonban minőségi és

7 a szerzô fevétee mennyiségi vátást is jeentett tő évi 500 miió forintot fordítunk a terüet újjáéeszté sére. Az összeg nem tú magas, de arányban át a hoandok keretéve. A kezdetben 150 fős magyar katonai kontingensse együtt kiteepüt egy poitikai tanácsadó és nagykövetet teepítettünk Kabuba (mindkét dipomata a Küügyminisztérium munkatársa). Az itthoni koordináció 2008-tó kormányközi bizottság végzi a küügyminiszter és a honvédemi miniszter vezetéséve. A nemze ti és a tartományi fejesztési tervek figyeembe vé tee meett ekészüt egy fejesztési stratégia, amey cékitűzéseiben megismétete a egfontosabb afgán prioritásokat (egészségügy, oktatás, vidékfejesztés). A 2008-as adatok szerint Afganisztán ett hazánk egfontosabb nemzetközi fejesztési partnere, itt kötöttük e a egtöbb pénzt. Ez azért megepő, mert a közép-ázsiai áam a ma gyar fejesztéspoitikai eképzeésekben evieg nem tartozik a egfontosabb partnerországok közé. A tavayi mintegy 700 miió forintban benne vannak a minisztériumok saját, erre a céra fordítható büdzséi, de a humanitárius segéyek nem. Maga a fémiiárdos PRT keret több mint fee küönböző minisztériumoknak jutott, ameyek saját szakterüetükön próbátak tenni vaamit az itt éők érdekében. A pénz másik részébő a küügy magyar segéyszervezetek számára írt ki páyázatot. A két nyertes, a Magyar Ökumenikus Segéyszervezet és a Baptista Szeretetszogáat százaék önrész meett oktatási, munkaheyteremtő, mezőgazdasági és vidékfejesztési (MÖSZ) és ietve egészségügyi (MÖSZ, BSZ) projekteket vitt. Sikernek tekinthető, hogy A Magyar Ökomenikus Szeretetszogáat épüete eôtt fotó: beényi dánie váaás eőtti időszakban kezdődött ban néhány új eemme bővüt a stratégia. Egyrészt az 500 miiós keret tartaékábó egy afgán szakember ett a magyar PRT fejesztési tanácsadója. Vaószínűsíthető, hogy esősorban a projektek eőkészítésében, az NGO közösségge és a heyi fejesztési segéyezésben érdeket hivataos szervekke történő kapcsoattartásban, ietve magyar Afganisztán ett hazánk egfontosabb nemzetközi fejesztési partnere, itt kötöttük e a egtöbb pénzt. emeett Görögország két akaomma összesen eurót ajánott fe, az Önkormányzati Minisztérium saját keretét önrészként hasznáva egy EU-s fejesztési aaptó kétszer eurót nyert ebbő a MÖSZ a heyi közigazgatást fejesztette. A harmadik jeentős pusz téte az a mintegy 145 miió forint (2007-ben 125 miió), ameyet a honvédeemi tárca saját kötségvetésébő fordít kútfúrásra, iskoarenováásra, éemiszerosztásra, útépítésre. A fent emített összegekbő kerüt sor többek között a rendőri erők (IRM) és bábanők (Baptista Szeretetszogáat) képzésére, rendeők (HM) és iskoák (HM és Magyar Ökumenikus Segéyszervezet) építésére, mezőgazdasági és vízügyi projektek (FVM és MÖSZ), ietve munkaheyteremtő programokra (MÖSZ). A tartományban, de az északi régióban is a Magyar Ökumenikus Segéyszervezet a eg aktívabb, tevékenységük még a magyar szerep- befektetési ehetőségek fekutatásában kaphat szerepet. Az idén augusztus 20-án megtartott enökváasztás eőkészüeteihez vaó hozzájáruásként a Küügyminisztérium saját NEFE keretébő 32 miióva egészítette a megevő PRT keretet, ebbő a Demokratikus Átaakuás Intézete (ICDT) indított képzést váasztási szakemberek és képviseők részére. Az Oktatási Minisztérium is bekapcsoódott a kinti projektekbe, bagháni diákok magyarországi tanuását finanszírozza. A egrosszabbkor csökkentik Az idei, a kormány áta 459 miióra csökkentett keret már a viággazdasági váság hatását tükrözi. Ha a hivataos magyar ááspontot vesszük figyeembe, akkor ez a egrosszabbkor következett be. Itthon közmegegyezés van arró, hogy a fejesztések és a biztonság kéz a kézben járnak. Több projekt, nagyobb biztonság, vagy másképp: ha több pénzt fordítok a heyi akosság igényeire, akkor kevésbé esz hajandó azokat a csoportokat támogatni, ameyek a távozásomat (haáomat) kívánják. Nos, Afganisztánban a biztonsági heyzet 2007 óta érezhetően romik, és tavasz óta ez még inkább igaz. Femerü a kérdés: hogyan csökkenthetjük a fejesztési pénzeket, ha arra számítunk, hogy a biztonsági heyzet romani fog? A civi szektor számára küönösen szomorú, hogy a forráscsökkentés aránytaan mértékben sújtja ban még 210 miió át a nem-kormányzati szervezetek rendekezésére, idén mindössze 93 miiót szán munkájukra az afganisztáni jeenét koordináásáva megbízott kormányzati bizottság. Mive eddig semmifée hatástanu mány nem készüt a küönböző magyar projek tek rő, semmi sem indokoja, hogy pont a segéyszervezetek kötségvetését ke így megkurtítani. Ez azért sem érthető, mert a civi szervezetek további jeentős nemzetközi források bevonására is képesek. Szinte biztos, hogy a NATO és vee Magyarország még egaább 5 10 évig Afganisztánban marad, ezért mindenképpen szükséges enne, hogy aaposabb, részetesebb stratégiáva és vízióva rendekezzünk szerepváaásunkró. Bár jeeneg kormányzati szinten készüőben van egy új közép-távú Baghan-stratégia, ennek részeteit a civi szektor csak azután ismerheti meg, ha a dokumentum átesett a tárcaközi egyeztetése ken. Erősen kérdéses, hogy ekkor esz-e még ehetőség bármiyen érdemi vátoztatásra. A jeentős tapasztaatokka rendekező civi partnereket bevonva mindenképpen jó enne a fejesztési stratégiát eszűkíteni néhány, a magyar kapacitások ismeretében sikerre kecsegtető cékitűzésre. De erősíteni kéne a már evégzett projektek monitorozását és az eredményeket iene megismertetni a hazai közvéeménnye. A segéyszervezet tevékenysége a térségben még a magyar szerepváaás eôtt kezdôdött A szerzô a Magyar Küügyi Intézet munka társa, Afganisztánna fogakozó bogjának címe: 7

8 Nemzetközi fejesztési kaendárium 2009 Mikor? Mirô? Ho? Ki szervezi? megjegyzés Szeptember G20 Summit Pittsburgh G20 Kímavátozás az eôtérben Szeptember 25. Gazdasági váság és az EU (konferencia) Budapest MTA PTI, EU HU 2011 Presidency Október 12. EU Turkey Reations Deveoping Common Energy Frontiers? Budapest CEU Október 16. Környezetvédeem és vízügy (konferencia) Budapest MTA PTI, EU HU 2011 Presidency Október 16. Word Food Day (Éemezési Viágnap) UN Október 17. Internationa Day for the Eradication of Poverty (A Szegénység és a Szegénységeenes Küzdeem Viágnapja) Budapest DemNet (csata kozva a gobáis kez deményezésekhez) Október November 11. European Deveopment Days (Európai Fejesztési Napok) 3rd Renewabe Energy Poicy Conference (Harmadik Megújuó Energia Konferencia) Stockhom EU Brüssze EU November Via Futuri 2009 Konferencia a közösségi tuajdonú energiarendszerekrô Pécs IME Pécs, PTE KTK November 13. Az EU új keretei: a Lisszaboni szerzôdés (konferencia) Budapest MTA PTI, EU HU 2011 Presidency December 1. Word AIDS Day (AIDS Viágnap) UN December ENSZ Kímavátozási Konferencia Koppenhága UN A Kyoto Jegyzôkönyv megújítása December 10. Human Rights Day (Emberi Jogok Viágnapja) UN December 18. Távközés és információs társadaom (konferencia) Budapest MTA PTI, EU HU 2011 Presidency oktatási segédanyagok és egyéb kiadványok megrendehetôk vagy etöthetők: VOLUMEN Európai Unió és nemzetközi fejesztés 2. évfoyam 3. szám (7. szám), szeptember Feeôs szerkesztô: Linder Báint Munkatársak: Csiag Gábor, Jaksa Brigitta, Lerner Baázs, Mihátz Réka Kiadja: Demokratikus Jogok Fejesztéséért Aapítvány Feeôs kiadó: Pávögyi Péter ügyvezetô igazgató Layout: Bóna Toma Partnerek: Gobaance Peope in Need (PIN) Csehország, Sovak Nongovernmenta Deveopment Organizations Patform (PMVRO) Szovákia, Partners for Democratic Change (PDCS) Szovákia, Poish Humanitarian Organisation Foundation (PHO) Lengyeország, Nemzetközi Humanitárius és Fejesztési Civi Szövetség (HAND Szövetség) Magyarország, European Journaism Center (EJC) HU ISSN A kiadványt az Európai Unió EuropeAid programja támogatja A kiadvány tartama nem fetétenü tükrözi az Európai Unió áásfogaását. Kiadja: Demokratikus Jogok Fejesztéséért Aapítvány

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Nemzetközi fejlesztés és humanitárius válságok 6. Forrásnövelés, segélyhatékonyság? 7. Nemzetközi Fejlesztési Naptár 9

Nemzetközi fejlesztés és humanitárius válságok 6. Forrásnövelés, segélyhatékonyság? 7. Nemzetközi Fejlesztési Naptár 9 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 5 6. 2009. ápriis Emberi jogok a fejesztésben Szeméet, gyakorat itthon 3 Nem vagy-vagy, hanem is-is Kiátások a dohai ENSZ-csúcs után 4 Miég mindig éemiszerváság?

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Véget ér a tanév elsõ féléve

Véget ér a tanév elsõ féléve BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 5., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3410. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Véget ér a tanév esõ fééve Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósított projektek Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Kiadó: CENTRAL EUROPE Program Közös Technikai Titkárság Kirchberggasse 33-35/111070 Bécs Ausztria Koncepció

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Túl a horizonton Absolute 70

Túl a horizonton Absolute 70 Tú a horizonton Absoute 70 86 Yacht Express & Cub magazin 2009. június 87 Szerző: Lövey Ádám (smith&marton) Eddigi egnagyobb hajóját mutatta be Cannes-ban az Absoute Yachts. Innováció és praktikum ez az

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot :: - > p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot ;! i J i! I i i J! Az eenőrzést végezték: dr. Benkő János számvevő dr. Burján Margit számvevő Csóry Györgyn é számvevő. tanácsos Az eenő rzést

Részletesebben

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás)

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás) 1. aprojekt, vezető: Nagy Erika kapcsoódási A teepüés beső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Ho Tamásné 1. aprojekt feadatebontás a.) Jeenegi, 2015-ös áapot femérése Tábázat ekészítése:

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

Fûtésmérõket beszereltetni!

Fûtésmérõket beszereltetni! BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 26., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3425. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Fûtésmérõket beszeretetni! Az idei év végéig minden távfûtésse eátott akásban köteezõ

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY h \. f.6a J).L..., '-----1D-Ő-K-O- Z--V-Á-L-A-S-Z-Y-A-"-S-'..--------- Küzdötté~fönem adtad, de efáradtá! 2011. február 19-én időközi váasztás esz a2. sz. Egy jó ember ha etávozik, új csiag jeenik egyén

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tájékoztatás a Képviseő-testüet részére a közétkeztetés színvonaának értékeésérő A neveési-oktatási intézmények féévenként trasos értékeést

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu Zempén 21. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben