Projekt Zárójelentés 2011 (előlap)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projekt Zárójelentés 2011 (előlap)"

Átírás

1 K+F munkaerő megőrz és s fejlesztése se Projekt Zárójelentés 2011 (előlap) Beszámolási időszak Munkaszakasz II (Zárás) A projekt azonosítója SOILPREC Nyilvántartási szám KF-MUNKAERŐ SOILPREC A projekt címe Precíziós talajkímélő gazdálkodást fejlesztő térinformatikai kutatások Támogatott szervezet neve VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet A pályázó neve Tolner Imre Tibor A projektvezető neve (a pályázót Dr. Fenyvesi László képviselő személy) Projekt honlapja PH.. Dr. Fenyvesi László Lázár Jánosné Dr. Fenyvesi László főigazgató gazdasági vezető témafelelős cégszerű aláírás

2 Tartalomjegyzék Projekt Zárójelentés 2011 (előlap)... 1 Tartalomjegyzék... 2 I. Az eredmények tudományos, műszaki tartalmának bemutatása... 3 I.1. A tudományos háttér rövid bemutatása, szakirodalom-kutatás... 4 I.1.1. A spektroszkópia és a távérzékelés... 4 I.1.2. A térinformatika és a távérzékelés kapcsolata... 6 I.1.3. Talajok spektrális viselkedésének jellemzése... 6 I.1.4. A szakirodalom kutatás, tanulás tömör ismertetése... 7 I.1.5. Kutatás-Fejlesztés-Szolgáltatás... 8 I.1.6. Javaslat az eredmények hasznosítására I.1.7. Egyéb az év során felmerült új feladatok II. Projekt tervezett és tényleges időtartama III. A projekt monitoring mutatói IV. Tervezett és tényleges költségvetést összefoglaló táblázat V. Az eredmények gazdasági és társadalmi hasznosíthatóságának bemutatása VI. A kapott támogatás ösztönző hatásának bemutatása VII. Mellékletek VII.1. Pénzügyi beszámoló (m7) VII.2. Indikátor Űrlap (m9) VII.3. Publikációs lista VII.4. Irodalomjegyzék

3 I. Az eredmények tudományos, műszaki tartalmának bemutatása A projekt két egyéves munkaszakaszra oszlik. Az első munkaszakasz én szakmai beszámolóval és pénzügyi jelentéssel sikeresen zárult. 1. Táblázat: Az első munkaszakaszban vállalt feladatok listája Beszámoló sorszáma: 1 A munkaszakasz kezdete és vége: Részfeladatok megnevezése 1. Szakirodalom-kutatás és a berendezés tesztelése. 2. A kísérleti területek kijelölése és talajmintavétel. 3. A talajminták laboratóriumi vizsgálata kémiai és optikai módszerekkel. 4. A légi felvételek készítése AISA DUAL hiperspektrális szenzorral. 5. A távérzékelési adatok és a laborvizsgálati adatok közötti összefüggések vizsgálata. Várható eredmények megnevezése: A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája: Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja: A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban Az AISA DUAL hiperspektrális szenzor megismerése. Tesztvizsgálatok a laboratóriumi szenzorral. Kalibrációs feladatok megoldása. Az ENVI 4.1 térinformatikai szoftver megismerése. Tesztfeladatok megoldása az ENVI 4.1 térinformatikai szoftverrel. Korábbi légi felvételek és űrfelvételek vizsgálata. Talajtérképek és a távérzékelési felvételek adatai alapján a lehetséges kísérleti területek kijelölése. A kísérleti területek bejárása, helyszíni vizsgálatok elvégzése, mintavétel. A talajminták laboratóriumi vizsgálata kémiai módszerekkel. A talajminták laboratóriumi vizsgálata fizikai módszerekkel. A talajminták optikai vizsgálata spektroradiométerrel. Légi hiperspektrális felvételezésre Mosonmagyaróvár és Békéscsaba térségében került sor parlagfűdetektálás és talaj vizsgálat céljából. Adatbevitel. Adatfeldolgozás az ENVI 4.1 képfeldolgozó szoftverrel. Összefüggés vizsgálatok matematikai, többváltozós statisztikai módszerekkel. A távérzékelési adatok és a talajparaméterek közötti összefüggések definiálása. Jelentés Jelentés Státusz Teljesítve Teljesítve Telesítve Teljesítve Teljesítve Teljesítve Jelentés Publikációk, Jelentés Összes költség (E Ft)

4 A második munkaszakasz án a projekt befejeződésével egy időben kerül benyújtásra. 2. Táblázat A második munkaszakaszban vállalt feladatok listája Beszámoló sorszáma: 2 A munkaszakasz kezdete és vége: Részfeladatok megnevezése 6. Talajminták kezelése, kiérlelése. 7. A kezelt talajminták laboratóriumi vizsgálata kémiai és optikai módszerekkel. 8. A kezelt minták kémiai jellemzői és az optikai vizsgálatok közötti összefüggések vizsgálata. 9. Az eredmények publikálása. Várható eredmények: A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája: Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja: A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban A talajminták fizikai előkészítése (aprítás, nedvesítés). A talajminták kémiai kezelése (savanyítás, lúgosítás, só hatás). A kezelt talajminták érlelése állandó hőmérséklet és nedvességtartalom mellett. A talajminták laboratóriumi vizsgálata kémiai módszerekkel. A talajminták laboratóriumi vizsgálata fizikai módszerekkel. A talajminták optikai vizsgálata spektroradiométerrel. Adatbevitel. Adatfeldolgozás az ENVI 4.1 képfeldolgozó szoftverrel. Összefüggés vizsgálatok matematikai, többváltozós statisztikai módszerekkel. Tájékoztató honlap készítése. Publikálás tudományos konferencián. Publikálás tudományos folyóiratban. Publikálás az interneten az erre a célra készített honlapon. További összefüggések meghatározása a távérzékelési adatok és a kezelt talaj paraméterei között. Jelentés, publikáció Eredmények közlése internetes honlapon. Publikáció tudományos konferencián. Publikáció tudományos szakfolyóiratban. Státusz Teljesítve Teljesítve Telesítve Teljesítve Teljesítve Jelentés Publikációk, Jelentés Összes költség (E Ft) I.1. A tudományos háttér rövid bemutatása, szakirodalomkutatás I.1.1. A spektroszkópia és a távérzékelés A modern civilizáció felgyorsult világában a távérzékelés nélkülözhetetlen eszközzé vált a különböző természetes és mesterséges rendszerek egyensúlyának és működésének vizsgálatában. Ezek a folyamatok már nem követhetőek a hagyományos terepi mintavételezéssel, vagy adatgyűjtéssel. A távérzékelés lehetővé teszi a nagy területekről történő, felszíni folyamatokat jellemző, akár idősoros mintavételezést és a költséghatékony adatszolgáltatást. A technológia képes biztosítani azt a hatalmas adatmennyiséget, mely nélkülözhetetlen a globális ökológiai rendszer és egyéb lokális mikrorendszerek 4

5 folyamatainak leírásához és elemzéséhez. Hasznosítása kiterjed számos mezőgazdasági, erdészeti, bányászati, város- és tájtervezési, környezetvédelmi, ökológiai, geodéziai, geológiai és hidrológiai alkalmazásra, illetve kiemelt jelentőséggel a bír meteorológiai és klímaváltozást tanulmányozó, valamint a katonai vonatkozása (Kardeván 2010). A távérzékelés a vizsgált anyag és a fény kölcsönhatásának tanulmányozására épül. Ennek a kölcsönhatásnak a vizsgálatával sokáig csak a több évtizedes múltra visszatekintő laboratóriumi spektroszkópia foglalkozott. Eleinte kizárólag a kémiai analitikában alkalmazott eljárás volt az, ahol az atomok, molekulák jellegzetes fényelnyelésére építve használtak különböző kvantitatív elemzéseket. A szenzorok és eszközök fejlődése azonban utat nyitott az elv szélesebb körben történő alkalmazásának is. Megjelentek a hordozható spektroradiométerek, valamint a műholdra és repülőre szerelhető képalkotó spektrofotométerek, melyek multi- és hiperspektrális felvételek készítését teszik lehetővé a távérzékelésben. Távérzékelés során egy adott felületet, illetve területet, tárgyat, vagy eseményt úgy elemzünk, hogy fizikai kontaktus nélkül, saját környezetében, roncsolódást, vagy egyéb beavatkozást elkerülve gyűjtünk róla információkat (Lillesand et. al. 2004). Különböző fizikai folyamatok alapján történő olvasási képességről, vagy tájékozódási formáról van szó (Jung 2005). Az eljárás során a vizsgált anyag által az elnyelt, az áteresztett, illetve az általa kibocsátott elektromágneses sugárzás mértékétől függő visszavert fény intenzitását és összetételét mérjük, melyből az adott anyagra vonatkozóan objektív mennyiségi, és minőségi információt kapunk (1. ábra). 1. ábra : Az elektromágneses sugárz rzás kölcsk lcsönhat nhatásai a vizsgált anyaggal (NOAA Coastal Service Center (2007) után módosítva) Az evolúció során a fény érzékelésére kialakult látószerv a szem is távérzékelést végez a fény látható ( nm) tartományában. A távérzékelési eszközök mint a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben (továbbiakban, mint Intézet) használt AISA DUAL légi és ASD FieldSpec 3 MAX terepi és laboratóriumi berendezés - azonban lehetővé teszik a látható tartományon kívül érzékelni az elektromágneses sugárzást, megjelenítve így a szem számára nem látható jelenségeket, vagy információkat is. A technológia új távlatokat nyit a környezet tanulmányozásában (Kristóf 2005). A légi, terepi és laboratóriumi mérésekből levezetett reflektancia spektrumok segítségével mennyiségi kapcsolatot állíthatunk fel a növénytakaró környezeti, vagy fiziológiai paraméterei és a mért reflektancia spektrumok között. A reflektancia spektrumok a vizsgált növény, vagy növényi részek és a talaj felületéről visszaverődő és a fényforrásból beérkező 5

6 sugárzás intenzitásainak a mérési elrendezés geometriájától függő arányait jelenítik meg a különböző hullámhosszakon. A spektrumokat - a mérési hullámhossztartományba eső reflektancia értékek sorozatait - különböző képfeldolgozó és statisztikai programok segítségével elemzik. Az Intézet munkatársai az adatok feldolgozása során a következő szoftvereket alkalmazta: Caligeo, ViewSpec, ENVI, ArcGIS, Unscrambler, MS Excel. I.1.2. A térinformatika és a távérzékelés kapcsolata A földrajzi információs rendszer, angolul geographic information system (GIS) adott földrajzi koordinátához, vagy területhez kapcsolódó adatok, vagy információk gyűjtésére, tárolására, elemzésére alkalmazott rendszer. Ezen információs rendszerek egyesítik, integrálják a térbeli információt az adott térbeli ponthoz, vagy egységhez kapcsolódó leíró információt lehetővé téve az adatok hatékony elemzését, további feldolgozását. Az Intézet által üzemeltetett AISA DUAL légi hiperspektrális rendszer teljesíti a GIS alapvető jellemzőit. A felvétel során készített képi anyag minden egyes pixele pontos koordinátával rendelkezik, melyhez az adott felszíni borítottságra vonatkozó nagy felbontású spektrális információ is társul. Ezt a rendszer részét képező nagy pontosságú GPS/INS egység garantálja, mely a repülés során másodpercenként 100 földrajzi koordinátát társít a felvétel megfelelő képpontjához, így az később pontosan azonosítható a helyszínen. Az elv lényegében azonos a terepi felvételezés során is. Az Intézet munkatársai minden egyes mérési pont földrajzi koordinátáját nagypontosságú kézi GPS egységgel rögzítik. A légi és terepi felvételezés eredményei ebben a formában már térinformatikai adatbázisnak tekinthetőek, ahol a földrajzi koordinátához rendelt leíró információ a felszín fényreflexiós tulajdonsága. A légi képalkotó hiperspektrális rendszer és a terepi spektroradiométeres mérések integrált alkalmazása így európai viszonylatban is új generációs GIS alapú adatszolgáltatásnak tekinthető. I.1.3. Talajok spektrális viselkedésének jellemzése A szakirodalmi adatok alapján az EM spektrum látható (visible - VIS), közeli infravörös (near infrared - NIR) és rövidhullámú infravörös (short-wave infrared SWIR) tartománya a talajok kvantitatív és kvalitatív jellemzésére egyaránt alkalmas. Számos kutató vizsgálta a talajok spektrális tulajdonságai és azok összetétele közötti minőségi kapcsolatot (Condit 1970, Stoner és Baumgardner 1981, Baumgardner et al. 1985, Michéli et al. 1989). Az elmúlt évek információ igényét már nem elégítette ki a talajok spektrális elemzéséből nyert kvalitatív jellemzés, ezért több kutató is a kvantitatív módszerek fejlesztését szorgalmazta. A kvantitatív módszerekben elért előzetes eredmények Ben-Dor és Banin (1994) nevéhez fűződnek. Elméletük szerint a talajspektrumból egyidejűleg ásványtani, kémiai és fizikai információ nyerhető (2. ábra). 6

7 Alacsony szerves anyag tartalom Kémiailag kötött víz Magas szerves anyag tartalom Fizikailag kötött víz Agyagok Karbonátok, sók 2. ábra Reflektancia spektrumból l leszűrhet rhető legfontosabb talajparaméterek terek (EM spektrum) Bruno (2007) laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálatokat, összefüggést keresve a talaj ph és optikai sajátosságai között. Szintén laboratóriumi körülmények között a talajok szervetlen és szerves alkotója közül (pl. szerves anyag (Stevens et al., 2008), agyagásványok (Chabrillat, et al., 2002), vízoldható sók (Metternicht és Zinck, 2003), karbonátok (Lagacherie et al., 2008) szabad vas-oxidok (Ben-Dor et al., 2006)) és azok kémiai tulajdonságai is meghatározhatóak a talajok elnyelési és reflexiós tulajdonságai alapján. A kvantitatív meghatározáshoz különböző matematikai-statisztikai adatelemzésre van szükség. I.1.4. A szakirodalom kutatás, tanulás tömör ismertetése A kétéves projekt a terveknek megfelelően szakirodalom kutatással kezdődött. Ezzel párhuzamosan a Kutató a projekt témájához kapcsolódó nélkülözhetetlen alap- és átfogó ismereteket különböző képzéseken sajátította el. Az oktatás első szakasza Az Intézetben rendelkezésre álló, a feldolgozáshoz szükséges képfeldolgozó szoftver ENVI használatához szükséges alapismereteket sajátította el a fiatal Kutató. Az oktatás ezen időszaka alatt az Intézet új terepi spektroradiométert vásárolt (ASD FieldSpec 3 Max). A berendezés első használatát megelőzően a Kutató műszerbemutatón vett részt, melyen elsajátította annak üzemeltetésének alapjait. A Kutató az ESRI Magyarország ArcGIS alap- és haladó szintű tanfolyamán vett részt. Az oktatás második szakasza A hiperspektrális felvételek elemzéséhez szükséges georeferencia elkészítésének és a statisztikai képfeldolgozások elméletének bemutatásával folytatódott, beleértve az egyes eljárások ENVI szoftverben történő alkalmazási lehetőségeit. A beszámolási időszak alatt a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának (SZIE MKK) Talajtani és Agrokémiai Tanszéken dolgozó kutatóival szoros együttműködés alakult ki. 7

8 I.1.5. Kutatás-Fejlesztés-Szolgáltatás A hiperspektrális eszközrendszer és az új spektroradiométer üzemeltetésére az Intézetben megalakult a Hiperspektrális Munkacsoport, melynek a pályázó Kutató alapító tagja. A Hiperspektrális Munkacsoport tagjaként a Kutató a következő témákban vállalt és végzett önálló és operatív tudományos tevékenységet. White Reference Project A projekt célja, hogy nemzetközi szinten hasonlítsa össze a különböző csoportok által alkalmazott eltérő műszerek és mérési eljárások eredményeit (laboratóriumi spektroradiométeres mérések összehasonlítása és kalibrációja (3. ábra). 3. ábra A White Reference R Tour 95% fehér, 55% szürke és s 5% fekete referencia etalonja és s a hozzá tartozó görb rbék A cél a megfeleltethető eljárások és eredmények elérése. Az Intézet csatlakozott a projekthez. A laboratóriumi mérésekhez a Csoport saját tervezésű laborszekrényt épített, mely kiemelkedően pontos ex situ mérési környezetet biztosít a külső fényhatások kizárásával, illetve a mérési térben fellépő nem-kívánt reflexiók minimalizálásával. (4. ábra) Ez Magyarországon egyedülálló, nagy pontosságú vizsgáló és kalibráló laboratórium megvalósításához vezetett, mely alkalmas etalonok mérésére. 8

9 4. ábra Laborszekrény tárgyasztallal, t műszertart m szertartó állv llvánnyal, mesterséges fényforr f nyforrással Gabonanövények spektroradiométeres vizsgálata A Szegedi Gabonakutató Intézettel (SZGK) kezdeményezett együttműködés keretében a Csoport lehetőséget kapott a Kiszombori kísérleti területen történő tesztelésre, ahol a cél az őszi búzafajták egyedi spektrális tulajdonságainak, valamint a termés minőségi paramétereinek változására jellemző spektrális eltérések definiálása volt (5. ábra). A növény egyedi tápanyag-gazdálkodásának vizsgálatánál alapvető a talaj tápanyag szolgáltató képessége. Munkatársaival a Kutató a kísérleti területen ahol több évre visszamenőleg meghatározott mennyiségű és minőségű területspecifikus tápanyag-visszapótlás történik terepi méréseket végzett őszi búzára és talajra egyaránt. 5. ábra Kiszombor: Őszi búza b felvételez telezése 9

10 K+F munkaerő s fejlesztése munkaer megőrz meg rz se és fejleszt se 2009 Azonosít Azonos tó:: SOILPREC m08b A helyszínen nagyszámú mintagyűjtés történt. A növényi és talajmintákat laboratóriumi körülmények között vizsgálták (6. ábra). A talajminták savkezelése a SZIE Agrokémiai Tanszék laborjában történtek a. b. Reflectance curve 1,0 1,0 0,8 0,8 Reflectance Reflectance Soil 0,6 0,4 Reflectance curves Wheat kernels 0,6 0,4 0,2 0, Wavelength Wavelength ábra bra Terepen gyűjt gy jtött jt tt minták mint k spektruma: a.) talajspektrum b.)búzaszemek b.)b zaszemek spektruma EUFAR Nyári Szabadegyetem Repülési Kampány Augusztus végén az Intézet felkérést kapott a Balatoni Limnológiai Kutatóintézettől az EUFAR által támogatott Nyári Szabadegyetem repülési kampányában (7. ábra) való részvételre, mint földi mérőcsoport A nemzetközi projektben való részvétel értékes tapasztalatokkal és nemzetközi kapcsolatokkal gazdagította a Kutatót. A precízen megszervezett és összehangolt légi és terepi felvételezés modellje hasznos segítséggé vált a későbbiekben a saját mérési projektek szervezése során. 7. ábra bra Aszfaltm s elők szít se az EUFAR projekten Aszfaltmér altm rés el kész sz tése 10

11 K+F munkaerő s fejlesztése munkaer megőrz meg rz se és fejleszt se 2009 Azonosít Azonos tó:: SOILPREC m08b Invazív gyomfajok detektálása Hazai AISA DUAL repülési kampány ( ) során Szeged, Debrecen, Békéscsaba térségében készültek légi felvételek. Békéscsaba határában munkatársaival a Kutató parlagfű detektálása céljából gyűjtött a légi felvételezést megelőzően, valamint a repüléssel egyidejűleg terepi adatokat (8. ábra). A repülés során rögzített nyers képi információk több lépésben kerültek feldolgozásra (9. ábra). Mozaikolás Geometriai korrekció Radiometria korrekció 8. ábra bra Terepi bejár s a légi scsaba térs ben bej rás l gi felvételez felv telezés telez s előtt el tt Bék B késcsaba t rség rs gében 9. ábra bra Légi gi hiperspektrális hiperspektr lis felvételek felv telek nyer adatainak feldolgozása feldolgoz sa feldolgozása feldolgoz sa 11

12 K+F munkaerő s fejlesztése munkaer megőrz meg rz se és fejleszt se 2009 Azonosít Azonos tó:: SOILPREC m08b Gyengébb minőségű talaj Parlagfüves napraforgó Lucerna Repce Minőségi talaj Aszfaltút Parlagfű a geometriai pontosság ellenő osztályozás eredménye A mozaikolt légi hiperspektrális felvételeken végzett A repülés többcélú volt. A parlagfű eloszlásának vizsgálatával egy időben a a Kutató a térségben található növénnyel nem borított (szántott) területekről gyűjtött talajmintát és vizsgálta azokat nedvességtartalom és tápanyagszolgáltató képesség szempontjából. A terepen és laboratóriumban mért eredmények alapján a légi felvételeken végzett osztályozási algoritmus segítségével a felvételen látható területen minőségi és gyengébb minőségű talajokat azonosított (10. ábra). 10. bra A mozaikolt légi 10. ábra l gi hiperspektrális hiperspektr lis felvételeken felv teleken végzett v gzett osztályoz oszt lyozás lyoz s eredménye, eredm nye, a geometriai pontosság nak ellenőrz pontoss gának ellen rz se: se: - hátt tt terület h ttérben: tt rben: parlagfűvel parlagf vel erősen er sen fertőz fert zött ter let - előt rben: növ nyzettel nem borított gi talaj el térben: n vényzettel bor tott minős min ségi Katasztrófa hatástanulmány Az ajkai vörösiszap-tározó gátszakadása és az azt követő iszapömlés okozta katasztrófa hiperspektrális felmérésére a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola (KRF) kapott engedélyt. A felvételezést a saját AISA EAGLE szenzorával végezte. A terepi adatok begyűjtésével az Intézet Hiperspektrális Munkacsoportját bízták meg. Az Intézet javaslatára kutatói 12

13 K+F munkaerő s fejlesztése munkaer megőrz meg rz se és fejleszt se 2009 Azonosít Azonos tó:: SOILPREC m08b együttműködés alakult melyben a gyöngyösi Főiskola volt a konzorciumvezető, és végezte a hiperspektrális repüléseket. A Debreceni Egyetem nehézfém szennyezést vizsgált. A MÁFI (Magyar Állami Földtani Intézet) és a NYME (Nyugat-magyarországi Egyetem) talaj- és iszap mintákat gyűjtött. (11. ábra) Az Intézet végezte a felvételekhez szükséges földi referenciaméréseket spektroradiométerrel, valamint az iszap és talajminták gyűjtésben is részt vett ábra bra Szennyezett talajminta begyűjt s a MÁFI begy jtése jt se a Kolontári Kolont ri kastélyparkban kast lyparkban (A képen k pen a NYME és M FI munkatársai munkat rsai munka közben) k zben) Az Intézet a szennyezett talajminták laboratóriumi spektroradiométers vizsgálatát is elvégezte, mely adatokat később a konzorciumi partnerek által biztosított kémiai elemzések adatsoraival hasonlított össze. A távérzékelés során készített légi felvétel osztályozásához a Kutató munkatársaival különböző keverési arányokban állította össze a helyszínen begyűjtött vörösiszap és a területre jellemző talajból modellezve a szennyezés mértékét. A kevert mintákat spektroradiométerrel vizsgálták az Intézet fényizolált laborszekrényében (12. ábra) ábra bra Kül nböz rtékei K lönb nb ző arányban ar nyban szennyezett talajminták talajmint k reflektancia ért rt kei (0, 10, 20, 40, 60, 80, 100% vör siszap) v rösiszap) 13

14 Talaj ph vizsgálat A Kutaó szűkebb értelemben vett, önálló kutatási területe A Kutató a talaj savanyodás kémiai és optikai (spektoszkópiai) vizsgálata során Szegedi Gabonakutató Intézet Kiszombori, valamint a Nyugat Magyarországi Egyetem kísérleti területéről, továbbá Békéscsaba térségében gyűjtött mintákat elemezte. A talajok ph vizsgálata különböző optikai módszerekkel nem könnyű feladat, mivel az csak közvetetten lehetséges. A talajsavanyodáskor fellépő kémiai reakciók során átalakuló és keletkező molekulák, molekula részletek, ionok elnyelése meghatározza a minta felszínéről visszaverődő fénysugárzást, azaz a hullámhossz-specifikus reflektanciát. A változásból következtetni lehet a talaj ph-ra. A vizsgálatokhoz a talajminták őrléssel, szitálással 2 mm-es szemcsenagyságúra, a magyar szabványban előírt szárítással (105 C o ), többféle hígítási arányú savkezeléssel (ecetsav, sósav, kénsav) lettek előkészítve. a b 13. ábra a.) péld p ldák a reflektancia mérésekhez m előkész szített talajokra b.) a mérési m módszer m Az előkészítés során porrá zúzott és zúzásmentes, illetve savkezelésben nem részesült, desztillált vízzel kezelt minták is készültek kontrol vizsgálatokhoz. A laboratóriumi mérési sorozat standard körülmények között történt az Intézetben tervezett egyedi laborszekrényben, ahol a hőmérséklet és a páratartalom időbeli lefolyása regisztrált (13. ábra). A szárítást követően felhevített minták exikkátorban kerültek visszahűtésre Azért, hogy a nedvesség hatását is vizsgálni lehessen két különböző mérési sorozat valósult meg. Az első esetben a minták az exikkátorból kikerülve azonnal vizsgálva lettek. Ebben az esetben az abszolút száraz minták reflektancia görbéi kerültek rögzítésre. A desztillált vizes kezelésre vonatkoztatott reflektanciában kifejezett különbséggörbék lefutása jól korrelált a különböző kezelésszintekkel (14. ábra, 15. ábra). 14

15 a. b. 14. ábra abszolút t száraz minták a.)a kezelések reflektanciagörbéi b.)desztillált vizes kezelésre vonatkoztatott reflektanciában kifejezett különbséggörbék Q ( nm ( nm) nm) 0, , Sav a R 2 HCl 0, ,972 H2SO4 0, ,999 HAc 0, ,830 0, , , , , , , , c (mmol acid sav / 100 g soil) c ( ) 100g talaj 15. ábra Korreláci ció a (kezelt és s referencia talajminták közötti k ) savkezelések sek különbs k nbségi reflexiói i 1900 és 1944 hullámhosszakon a savkezelés s mért m rtéke között k ( Sósav sav, Kénsav nsav, + Ecetsav). A második mérési sorozatban az exikkátorból kikerülve a meghatározott idő alatt megkötve a levegő nedvességtartalmát visszanedvesedtek. A visszanedvesedett talajminták reflexiós tulajdonságait vizsgálva a a fentiekhez hasonló szignifikáns kapcsolat állapítható meg a 15

16 desztillált vizes kezelésre vonatkoztatott refektanciában kifejezett különbséggörbék között (16. ábra). a. b. 16. ábra légsz gszáraz minták a.) A kezelések reflektanciagörb rbéi i b.) Desztillált lt vizes kezelésre vonatkoztatott reflektanciában kifejezett különbs k nbségg ggörb rbék Az abszolút száraz és légszáraz minták esetében rögzített reflektancia görbék a feldolgozás során az ábrákon bemutatott 1900 nm-től 1930 nm-ig terjedő hullámhossztartományban bizonyultak informatívnak a különböző savkezelések tekintetében. Ebben a hullámhossztartományban számított desztillált vizes kezelésre vonatkoztatott reflektanciában kifejezett különbségértékek jól korrelálnak a savkezelések mértékével, abszolút száraz és légnedves minták esetében is (17. ábra) 17. ábra Lineáris kapcsolat a reflektanciában kifejezett különbs k nbségért rtékek és s a kezelések között k 1900 és 1930 nm-es hullámhossztartom mhossztartományban (SZ - abszolút t száraz minták, N - légs gszáraz minták) 16

17 A kísérleti tér páratartalma, hőmérséklete, valamit az exikkátor belső légterének páratartalma folyamatosan mérve volt. A kihűlés, valamint a visszanedvesedés folyamata kezeletlen talajmintákkal is tanulmányozva lett. Az spektroszkópiai vizsgálatok mellett a Kutató hagyományos kémiai laborvizsgálatokkal igazolta a kísérlet eredményeit. A hagyományos kémiai elemzés a Szent István Egyetem talajkémiai laborjában történt. A savkezelések tehát különböző nedvességtartalom mellett is nem lineáris, de szignifikáns eltérést mutattak a laboratóriumi spektroradiométeres vizsgálat során 1900 és 1930 nm-es hullámhossznál. I.1.6. Javaslat az eredmények hasznosítására A nagyszámú talajminta laboratóriumi reflektancia méréssel, valamint hagyományos kémiai analítikai elemzéssel történő vizsgálata megfelelő alapot biztosít azon spektrális modellek kidolgozásához, melyek hosszú távon lehetőséget adnak a laboratóriumi eljárás terepi és légi felvételezésre történő kiterjesztéséhez. A pályázat időtartama alatt kidolgozott mérési módszertan és elemzési eljárások, valamint a segítségükkel definiált összefüggések igazolják, hogy azok továbbfejlesztésével új generációs talajelemzési módszer vezethető be a gyakorlatban is. Felhívva a figyelmet a mérések során fellépő hibás tényezőkre, és azok korrekciójának lehetőségére, a talajok vizsgálatára irányuló légi hiperspektrális távérzékelés, illetve a spektroradiométerre alapozott terepi, és/vagy laboratóriumi vizsgálatok önálló, vagy integrált bevezetésével számos talajparaméterre vonatkozó információ tekintetében válnak nagy pontosságú, költséghatékony és gyors mintavételezési eljárássá, mely képes biztosítani az egyre növekvő adat és információ iránti szükségletet, miközben az adatok összehasonlítása biztosított lesz. Az új generációs, GIS bázisú mintavételi és információs rendszer forradalmasíthatja az adatgyűjtési és elemzési lehetőségeket a talajtanban és geológiában, valamint a precíziós mezőgazdaságban és a földtani környezetvédelemben is (talajszennyezés, meliorációs tevékenység, tápanyagszolgáltató-képesség, tápanyagutánpótlás). A technológia megismerését, valamint a módszertan elsajátítását segítő elméleti és gyakorlati oktatás javasolt a Szent István Egyetemen. I.1.7. Egyéb az év során felmerült új feladatok. Felmerült feladatok: A légi hiperspektrális rendszer új repülőgépbe történő beszerelése 2011 év elején az Intézet új OXFORD 3003 GPS/INS egységet vásárolt. Az eszköz installációja a szenzorrendszer éves kalibrációjával volt egybekötve. Gazdasági okokból az Intézet repülőgép szolgáltatót váltott. Az új együttműködés új repülőgéptípust eredményezett. A típusváltás alapvető technikai módosításokat vont maga után, mely a beszereléshez, valamint a műszer fedélzeten történő rögzítéshez alkalmazott régi állványrendszer leváltását tette szükségessé. A Kutató tervezői ismereteire támaszkodva vezette és bonyolította le a repülőgépváltás által generált teljes fejlesztési és átalakítási folyamatot. A folyamat során a Kutató új műszertartó állványt és új műszerrögzítő alaplapot tervezett és valósított meg, melyek az új GPS antennákkal együtt repülőgép szerelő mesterek által kerültek beszerelésre (18. ábra, 19. ábra). 17

18 18. ábra Beszerel erelés az INTERSPECT-kft repülőjébe 19. ábra A Repülőgép p belső kialakítása 18

19 II. Projekt tervezett és tényleges időtartama A projekt tervezett, és tényleges időtartama között nincs eltérés. A kitűzött célok és feladatok az ütemtervnek megfelelően lettek végrehajtva. 19

20 III. A projekt monitoring mutatói IV. Tervezett és tényleges költségvetést összefoglaló táblázat Elszámolás éve: Tervezet (E Ft) Tényadat (E Ft) Tervezet (E Ft) Tényadat (E Ft) Tervezet Összesen (E Ft) Kért támogatás évente Éven belül hónap és nap Kért támogatás Működési költségek Személyi költségek személyi juttatások munkaadót terh.járulék Dologi kiadások külső megbízások egyéb dologi kiadások Felhalmozási költségek Eszközök 0 Immateriális javak 0 Beruházás 0 Működésiből általános költség Működésiből koordinációs költség Működésiből tájékoztatási költség 0 A költségvetés tényadatai nem változtak. A teljes támogatási összeg 70%-a a projekt keretében alkalmazni kívánt korábbi munkahelyét vesztett szakember (fiatal Kutató) személyi juttatásaira és járulékaira van fordítva. Ez a szakember számára havi bruttó Ft bért jelent. Ez ugyan több, mint a költségvetési kutatóhelyeken kutatásban dolgozó fiatal szakaemberek bére, de nem éri el a korábbi munkahelyen kapott bruttó bér összegét. A költségvetésben 27 % járulékteher van kalkulálva. A teljes költség 30%-át kitevő dologi kiadásokat a projekt végrehajtásához szükséges irodai munkához, laboratóriumi és helyszíni vizsgálatokhoz, valamint a publikáláshoz szükséges dologi kiadásokra fordítódtak, a tervtől való eltérés nem jelentős, a projektben foglalt megállapodásnak megfelelő. 20

A hiperspektrális képalkotás elve

A hiperspektrális képalkotás elve Távérzékelési laboratórium A VM MGI Hiperspektrális laborja korszerű hardveres és szoftveres hátterére alapozva biztosítja a távérzékelési technológia megbízható hazai és nemzetközi szolgáltatását. Távérzékelés

Részletesebben

LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ DEÁKVÁRI JÓZSEF 1 - KOVÁCS LÁSZLÓ 1 - SZALAY D. KORNÉL 1 - TOLNER IMRE TIBOR 1 - CSORBA ÁDÁM

Részletesebben

Fajspecifikus gyomtérképezés távlati lehetőségei távérzékelési módszerekkel

Fajspecifikus gyomtérképezés távlati lehetőségei távérzékelési módszerekkel Fajspecifikus gyomtérképezés távlati lehetőségei távérzékelési módszerekkel Szalay K. Deákvári J. Fenyvesi L. Kovács L. Gulyás Z. NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Előadó: Dr. Szalay Kornél, kutatási

Részletesebben

A távérzékelés spektrális irányzata és célja

A távérzékelés spektrális irányzata és célja XV. ESRI Magyarország Felhasználói Konferencia A hiperspektrális távérz rzékel kelési technológia sajátoss tosságai, és minőségbiztos gbiztosított tott alkalmazásának hazai lehetőségei Az ASD FieldSpec

Részletesebben

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Ritvayné Szomolányi Mária Frombach Gabriella VITUKI CONSULT Zrt. A távérzékelés segítségével: különböz6 magasságból, tetsz6leges id6ben és a kívánt hullámhossz tartományokban

Részletesebben

Savkezelés hatásának vizsgálata egy talaj optikai tulajdonságaira.

Savkezelés hatásának vizsgálata egy talaj optikai tulajdonságaira. 1 Savkezelés hatásának vizsgálata egy talaj optikai tulajdonságaira. Tolner Imre T. 1, Szalay D. Kornél 2, Tolner László 3 1 2 3 Mezıgazdasági Gépesítési Intézet, Gödöllı Tessedik Sámuel u. 4, Magyarország

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék ELSŐDLEGES ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK 2. Inerciális rendszerek Távérzékelés Rádiótelefonok Mobil

Részletesebben

Szennyezett területek hiperspektrális felmérése

Szennyezett területek hiperspektrális felmérése A T C Szennyezett területek hiperspektrális felmérése Nagy Attila Tamás János Bevezetés A bányászati tevékenységek során világszerte jelents lokális környezeti hatást képviselnek a bányák, a bányameddk,

Részletesebben

Növények spektrális tulajdonságának vizsgálata Kovács László, Dr. Borsa Béla, Dr. Földesi István FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Növények spektrális tulajdonságának vizsgálata Kovács László, Dr. Borsa Béla, Dr. Földesi István FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 1. A téma célkitűzés Növények spektrális tulajdonságának vizsgálata Kovács László, Dr. Borsa Béla, Dr. Földesi István FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet A kutatási téma célja különböző haszon- és gyomnövények,

Részletesebben

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem 2014.10.28.

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem 2014.10.28. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants HULLADÉKCSÖKKENTÉS Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem HU09-0015-A1-2013 1 Beruházás oka A vágóhidakról kikerülő baromfi nyesedék

Részletesebben

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok Csornai Gábor László István Budapest Főváros Kormányhivatala Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési Osztály Az előadás 2011-es átdolgozott

Részletesebben

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Barkász Zsuzsanna Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Székesfehérvár, 2009. Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

K+F munkaerő megőrzése és fejlesztése

K+F munkaerő megőrzése és fejlesztése 1. A projekt részletes bemutatása 1.1 A projekt címlapja K+F munkaerő megőrzése és fejlesztése A projekt beadásának éve 2009 A projekt azonosítója SOILPREC A projekt címe Precíziós talajkímélő gazdálkodást

Részletesebben

Fotogrammetria és távérzékelés A képi tartalomban rejlő információgazdagság Dr. Jancsó Tamás Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar MFTTT rendezvény 2012. Április 18. Székesfehérvár Tartalom

Részletesebben

Térinformatika és Geoinformatika

Térinformatika és Geoinformatika Távérzékelés 1 Térinformatika és Geoinformatika 2 A térinformatika az informatika azon része, amely térbeli adatokat, térbeli információkat dolgoz fel A geoinformatika az informatika azon része, amely

Részletesebben

A távérzékelt felvételek tematikus kiértékelésének lépései

A távérzékelt felvételek tematikus kiértékelésének lépései A távérzékelt felvételek tematikus kiértékelésének lépései Csornai Gábor László István Földmérési és Távérzékelési Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság Az előadás 2011-es átdolgozott változata

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 9. Távérzékelési adatok alkalmazása Érzékelők Hullámhossz tartományok Visszaverődés Infra felvételek,

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE Manninger M., Edelényi M., Jereb L., Pödör Z. VII. Erdő-klíma konferencia Debrecen, 2012. augusztus 30-31. Vázlat Célkitűzések Adatok Statisztikai,

Részletesebben

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK GISopen 2011 2011. március 16-18. Konasoft Project Tanácsadó Kft. Maros Olivér - projektvezető MIÉRT MOBIL TÉRKÉPEZÉS? A mobil térképezés egyetlen rendszerben

Részletesebben

Szójabab és búza csírázási folyamatainak összehasonlítása NIR spektrumok segítségével

Szójabab és búza csírázási folyamatainak összehasonlítása NIR spektrumok segítségével Szójabab és búza csírázási folyamatainak összehasonlítása NIR spektrumok segítségével Bartalné Berceli Mónika BME VBK ABÉT NIR Klub, Budapesti Corvinus Egyetem, 2015. október 6. 2. Búza összetétele (sz.a.)

Részletesebben

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0 JÓVÁHAGYÁS

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0 JÓVÁHAGYÁS Projektvezető JÓVÁHAGYÁS Közreműködő szervezet Név Dr. Princz Péter KPI GKI Beosztás Ügyvezető igazgató Dátum 2005. 08. 31. Aláírás Irányító Hatóság 1A. PROJEKT AZONOSÍTÓ ADATAI Projekt azonosítója: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0

Részletesebben

TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-0047

TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-0047 A KRF távérzékelési és térinformatikai tevékenysége a gazdasági szférában Dr. Burai Péter főiskolai docens Zöld energiával a Zöld Magyaroszágért TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-0047 Tartalom Károly Róbert Főiskola

Részletesebben

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Völgyesi Péter 1 *, Jordán Győző 2 & Szabó Csaba 1 *petervolgyesi11@gmail.com, http://lrg.elte.hu 1 Litoszféra Fluidum Kutató

Részletesebben

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez A 2. (3) bekezdésében hivatkozott szabványok listája Tartalom 1. Talajvizsgálatok... 2 2. Felszíni, felszín alatti és öntözővizek vizsgálata...

Részletesebben

Távérzékelt felvételek és térinformatikai adatok integrált felhasználása a FÖMI mezőgazdasági alkalmazásaiban

Távérzékelt felvételek és térinformatikai adatok integrált felhasználása a FÖMI mezőgazdasági alkalmazásaiban Távérzékelt felvételek és térinformatikai adatok integrált felhasználása a FÖMI mezőgazdasági alkalmazásaiban László István Földmérési és Távérzékelési Intézet laszlo.istvan@fomi.hu Adatintegráció, adatfúzió

Részletesebben

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 1. Elérhetőségek Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 2. Hallgatói feladatok Zárthelyi dolgozat: 30% 1. HF: 40 % (határidő: 8. hét,

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról 29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Informatika és információ technológia alkalmazása a vízgazdálkodásban 45.lecke Mi a

Részletesebben

Az ajkai vörösiszap-katasztrófa hatásainak felmérése során alkalmazott domborzatmodellezési technikák bemutatása

Az ajkai vörösiszap-katasztrófa hatásainak felmérése során alkalmazott domborzatmodellezési technikák bemutatása Az ajkai vörösiszap-katasztrófa hatásainak felmérése során alkalmazott domborzatmodellezési technikák bemutatása Dr. Tomor Tamás 1, Dr. Lénárt Csaba 2, Enyedi Péter 3, Katona Zsolt 4 1 főiskolai docens,

Részletesebben

Épület termográfia jegyzőkönyv

Épület termográfia jegyzőkönyv Épület termográfia jegyzőkönyv Bevezetés Az infravörös sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés, a termográfia azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (-273,15 C) felett

Részletesebben

Projekt beszámoló. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető Rendszer Napon belüli Kereskedéshez

Projekt beszámoló. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető Rendszer Napon belüli Kereskedéshez Projekt beszámoló Projekt azonosítója: Projektgazda neve: Projekt címe: DAOP-1.3.1-12-2012-0080 Pénzügyi Innovációs Iroda Kft. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Geoinformatikai rendszerek

Geoinformatikai rendszerek Geoinformatikai rendszerek Térinfomatika Földrajzi információs rendszerek (F.I.R. G.I.S.) Térinformatika 1. a térinformatika a térbeli információk elméletével és feldolgozásuk gyakorlati kérdéseivel foglalkozó

Részletesebben

GIS alkalmazása a precíziós növénytermesztésben

GIS alkalmazása a precíziós növénytermesztésben GIS alkalmazása a precíziós növénytermesztésben Németh Tamás, Szabó József, Pásztor P LászlL szló, Koós Sándor A precíziós növénytermesztés c. program célkitűzései! A termőhelyi viszonyok és s a termés

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

DigiTerra fejlesztési eredmények

DigiTerra fejlesztési eredmények DigiTerra fejlesztési eredmények Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar 2004. március 18. Előadó: Nyull Balázs DigiTerra Kft. DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. Tevékenységek Erdészeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés: Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 011. okt. 04. A mérés száma és címe: 1. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 011. dec. 1. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

Talajroml{si folyamatok {ltal{ban és a kock{zatok Magyarorsz{gon

Talajroml{si folyamatok {ltal{ban és a kock{zatok Magyarorsz{gon Talajroml{si folyamatok {ltal{ban és a kock{zatok Magyarorsz{gon Szabó József, Anton Attila Soilutil Konferencia; Talajromlás, fenntartható talajhasználat ; Budapest, 2013. november 14. 1 Talaj- Mezőgazdas{g

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) ismertetése

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) ismertetése A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer () ismertetése Kajner Péter Nemzeti Alkalmazkodási Központ Hazai Dekarbonizációs Útiterv műhelyvita 2013. november 7. Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

Részletesebben

Per Form Hungária Kft. 1142 Budapest, Ungvár u. 43 Felnőttképz. nyilv. szám: 01 0585 04

Per Form Hungária Kft. 1142 Budapest, Ungvár u. 43 Felnőttképz. nyilv. szám: 01 0585 04 IV. Infravörös spektroszkópiás iskola Azonosító szám: 5400, műszaki technikusi képesítések (szakmai tanfolyamok felnőttképzés keretében) Tájékoztató felnőttképzési programról A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával

Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata Óbudai Egyetem AMK Goeinformatika Intézet 20 éves a Térinformatika Tanszék 2014. december. 15 Felvetések

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc)

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNY Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja olyan

Részletesebben

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte: Modern Fizika Labor A mérés dátuma: 2005.10.26. A mérés száma és címe: 12. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 2005.11.09. A mérést végezte: Orosz Katalin Tóth Bence 1 A mérés során egy

Részletesebben

Agrárinformatika a precíziós gazdálkodásban GAZDÁLKODJ OKOSAN TÉRINFORMATIKÁVAL!

Agrárinformatika a precíziós gazdálkodásban GAZDÁLKODJ OKOSAN TÉRINFORMATIKÁVAL! GAZDÁLKODJ OKOSAN TÉRINFORMATIKÁVAL! AGRÁRINFORMATIKAI MEGOLDÁSOK A HATÉKONYABB TERMELÉSÉRT ESRI MAGYARORSZÁG KFT 2016. FEBRUÁR 18 Precíziós gazdálkodás A precíziós mezőgazdaság magába foglalja a termőhelyhez

Részletesebben

A városi vegetáció felmérése távérzékelési módszerekkel Vécsei Erzsébet

A városi vegetáció felmérése távérzékelési módszerekkel Vécsei Erzsébet A városi vegetáció felmérése távérzékelési módszerekkel Vécsei Erzsébet Előzmények A távérzékelés az elmúlt évtizedben rohamosan fejlődésnek indult. A felhasználók részéről megjelent az igény az egyre

Részletesebben

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából Dr. Kálmán Gergely Bevezetés Az úgynevezett második generációs (lignocellulózokból előállított) bioetanol

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. GPS műszerek és kapcsolódó szoftvereik bemutatása

Részletesebben

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Pannon Egyetem Előadó: dr. Rasztovits Zsolt Edgár dr. Domokos Endre Thury Péter ELŐZMÉNYEK Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

MŰHOLDAS VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLAT

MŰHOLDAS VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLAT Városi Hősziget Konferencia Országos Meteorológiai Szolgálat 2013. szeptember 24. MŰHOLDAS VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLAT Dezső Zsuzsanna, Bartholy Judit, Pongrácz Rita Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

AISA hiperspektrális távérzékelő rendszer ismertetése

AISA hiperspektrális távérzékelő rendszer ismertetése - 1 - FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel út 4. Tel.: (28) 511-622, (28) 511-628, Fax.:(28) 420-960 AISA hiperspektrális távérzékelő rendszer ismertetése Készítették: 1. Bevezetés

Részletesebben

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. A sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés (termográfia),azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (273,16

Részletesebben

Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban

Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban GLP Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban 31/1999. (VIII.6.) EÜM-FVM együttes rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekre és a növényvédő szerekre vonatkozó

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára. 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft.

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára. 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft. Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft. Erdőgazdálkodási Információs Rendszer Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

Magyar mezőgazdasági információk adatbázisának (AIIR) bemutatása és hasznosíthatósága

Magyar mezőgazdasági információk adatbázisának (AIIR) bemutatása és hasznosíthatósága Magyar mezőgazdasági információk adatbázisának (AIIR) bemutatása és hasznosíthatósága 1 Kocsis Mihály 2 Tóth Gergely 3 Makó András 3 Rajkai Kálmán 1 Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növénytermesztési és Talajtani

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

Kistérségi. Információs Rendszer Fejlesztési Irányok. Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető

Kistérségi. Információs Rendszer Fejlesztési Irányok. Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető Kistérségi Információs Rendszer Fejlesztési Irányok Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető Balaton-Park 2000. Kht. A Környezetvédelmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot, 8

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Digitális képek feldolgozása Előfeldolgozás Radiometriai korrekció Geometriai korrekció Képjavítás Szűrők Sávok közötti műveletek Képosztályozás Utófe

Digitális képek feldolgozása Előfeldolgozás Radiometriai korrekció Geometriai korrekció Képjavítás Szűrők Sávok közötti műveletek Képosztályozás Utófe Távérzékelés Digitális felvételek előfeldolgozása (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési

Részletesebben

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló

Részletesebben

Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás

Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás Standovár Tibor¹, Kelemen Kristóf¹, Kovács Bence¹, Kozák Csaba², Pataki Zsolt³ és Szmorad

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata Szakdolgozat Készítette: Kaczor Lívia földrajz

Részletesebben

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE Sugárvédelmi Nívódíj pályázat A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE Manga László 1, Nagy Gábor 2 1 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Paks 2 SOMOS Környezetvédelmi

Részletesebben

2014. évi országos vízrajzi mérőgyakorlat

2014. évi országos vízrajzi mérőgyakorlat 2014. évi országos vízrajzi mérőgyakorlat Készült a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrajzi és Adattári Osztálya által készített jelentés felhasználásával Idén május 5. és 7. között került lebonyolításra

Részletesebben

MŰANYAGOK és CSOMAGOLÓ ANYAGOK VIZSGÁLATA,

MŰANYAGOK és CSOMAGOLÓ ANYAGOK VIZSGÁLATA, MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KOLLÉGÁIT A az és a szervezésében, a MŰANYAGOK és CSOMAGOLÓ ANYAGOK VIZSGÁLATA, gyakorlati bemutatóra. Az esemény védnöke: prof. Dr. Belina Károly dékán Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Anyagvizsgálati

Részletesebben

A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei

A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei Harnos Zsolt Csete László "Precíziós növénytermesztés" NKFP projekt konferencia Bábolna 2004. június 7-8. 1 A precíziós mezőgazdaság egy olyan farm

Részletesebben

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig www.meetthescientist.hu 1 26 ? ÚTKERESÉS?? Merre menjek? bankár fröccsöntő?? politikus? bogarász?? jogász? tudományos kutató

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma 7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma 1. Alapadatok a) Az érintett terület (a szennyezőforrás, a szennyezett terület) pontos lehatárolása,

Részletesebben

Vízgazdálkodástan Párolgás

Vízgazdálkodástan Párolgás Vízgazdálkodástan Párolgás SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Vízgazdálkodási és Meteorológiai Csoport 2012/2013. tanév 1. félév A párolgás A párolgás fizikai

Részletesebben

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók.

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók. Leíró adatok vagy attribútumok: az egyes objektumok sajátságait, tulajdonságait írják le számítógépek számára feldolgozható módon. A FIR- ek által megválaszolható kérdések: < 1. Mi van egy adott helyen?

Részletesebben

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása 1 A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása Nagy Zoltán Dr. Szász Gábor Debreceni Brúnó OMSZ Megfigyelési Főosztály Debreceni

Részletesebben

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 Előadó: Kaszás Kata, szakmai vezető Belügyminisztérium 2016. november 10. Témák Projekt

Részletesebben

Szakmai előrehaladási jelentések rendje

Szakmai előrehaladási jelentések rendje Szakmai előrehaladási jelentések rendje Tartalomjegyzék Bevezetés...2 Szakmai előrehaladási jelentés: kitöltési útmutató...2 Rövid szakmai összefoglaló...2 A projekt résztvevői...2 A projektben elért eredmények...2

Részletesebben

CSAPADÉK BEFOGADÓKÉPESSÉGÉNEK TÉRKÉPEZÉSE TÁVÉRZÉKELÉSI MÓDSZEREKKEL VÁROSI KÖRNYEZETBEN

CSAPADÉK BEFOGADÓKÉPESSÉGÉNEK TÉRKÉPEZÉSE TÁVÉRZÉKELÉSI MÓDSZEREKKEL VÁROSI KÖRNYEZETBEN MFTTT 30. VÁNDORGYŰLÉS 2015. július 03. Szolnok CSAPADÉK BEFOGADÓKÉPESSÉGÉNEK TÉRKÉPEZÉSE TÁVÉRZÉKELÉSI MÓDSZEREKKEL VÁROSI KÖRNYEZETBEN Kovács Gergő Földmérő és földrendező szak, IV. évfolyam Verőné Dr.

Részletesebben

Alter Róbert Báró Csaba Sensor Technologies Kft

Alter Róbert Báró Csaba Sensor Technologies Kft Közúti forgalomelemzés kamerával e_traffic Alter Róbert Báró Csaba Sensor Technologies Kft Előadás témái Cégbemutató Videó analitikai eljárások Forgalomszámláló eszközök összehasonlítása e_traffic forgalomelemző

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus. 2. Hazai talajinformációs rendszerek

Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus. 2. Hazai talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Környezetinformatikai Osztály, GIS Labor Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus 2. Hazai talajinformációs

Részletesebben

ThermoMap módszertan, eredmények. Merényi László MFGI

ThermoMap módszertan, eredmények. Merényi László MFGI ThermoMap módszertan, eredmények Merényi László MFGI Tartalom Sekély-geotermikus potenciáltérkép: alapfelvetés, problémák Párhuzamok/különbségek a ThermoMap és a Nemzeti Cselekvési Terv sekély-geotermikus

Részletesebben

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása mellett, a hatékony és költségtakarékos megoldások megtalálását.

Részletesebben

Mérési jegyzőkönyv. 1. mérés: Abszorpciós spektrum meghatározása. Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központ Biofizika laboratórium

Mérési jegyzőkönyv. 1. mérés: Abszorpciós spektrum meghatározása. Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központ Biofizika laboratórium Mérési jegyzőkönyv 1. mérés: Abszorpciós spektrum meghatározása A mérés helyszíne: Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központ Biofizika laboratórium A mérés időpontja: 2012.02.08. A mérést végezte:

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. KI LEHET GEODÉZIAI TERVEZŐ? Az egyéb

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Külgazdasági és Külügyminisztérium Budapest, március 26.

Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Külgazdasági és Külügyminisztérium Budapest, március 26. Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Külgazdasági és Külügyminisztérium Budapest, 2015. március 26. SEDIMENT RESEARCH AND MANAGEMENT AT THE DANUBE RIVER (SEDDON) A DUNA HORDALÉKVIZSGÁLATA

Részletesebben

A differenciált tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem alkalmazásának lehetőségei

A differenciált tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem alkalmazásának lehetőségei Agrárinformatika 2009 Agrárinformatikai Nyári Egyetem A differenciált tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem alkalmazásának lehetőségei Dr. Sulyok Dénes 2009.09.07. Debrecen, 2009. augusztus 26. PRECÍZIÓS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

7. A digitális talajtérképezés alapjai

7. A digitális talajtérképezés alapjai Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

Laboratóriumi szolgáltatások, kutatási, innovációs és fejlesztési irányok a Károly Róbert Főiskolán

Laboratóriumi szolgáltatások, kutatási, innovációs és fejlesztési irányok a Károly Róbert Főiskolán Laboratóriumi szolgáltatások, kutatási, innovációs és fejlesztési irányok a Károly Róbert Főiskolán Dr. habil. Nagy Péter Tamás Egyetemi docens Laboratórium-vezető Károly Róbert Főiskola Oktató-kutató

Részletesebben

Adszorbeálható szerves halogén vegyületek kimutatása környezeti mintákból

Adszorbeálható szerves halogén vegyületek kimutatása környezeti mintákból Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Adszorbeálható szerves halogén vegyületek kimutatása környezeti mintákból Turcsán Edit környezettudományi szak Témavezető: Dr. Barkács Katalin adjunktus

Részletesebben

Big Data technológiai megoldások fejlesztése közvetlen mezőgazdasági tevékenységekhez

Big Data technológiai megoldások fejlesztése közvetlen mezőgazdasági tevékenységekhez Big Data technológiai megoldások fejlesztése közvetlen mezőgazdasági tevékenységekhez Szármes Péter doktorandusz hallgató Széchenyi István Egyetem, MMTDI Dr. Élő Gábor egyetemi docens, Széchenyi István

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben