Folyami géb a Gyöngyös-patak viszneki szakaszáról (Szepesi Zsolt felvétele)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Folyami géb a Gyöngyös-patak viszneki szakaszáról (Szepesi Zsolt felvétele)"

Átírás

1 Hírek A FOLYAMI GÉB (NEOGOBIUS FLUVIATILIS) TERJEDÉSE A ZAGYVA VÍZRENDSZERÉBEN Nincs pontos adatunk arról, hogy a Tiszában délről észak felé nyomuló folyami géb mikor jelent meg a Zagyvában, az azonban tény, hogy a folyó Jásztelekig terjedő, mintegy 50 kilométeres alsó szakaszán 2004-ben már jelen volt. A következő évben mindössze 6 kilométert haladt fölfelé, így csupán a közeli Jászberényig jutott, ám 2006-ban már a zagyvabeli lelőhelytől 30 kilométerrel följebb, a Tarnába torkolló Bene-patak Ludas fölötti szakaszáról került elő. Folyami géb a Gyöngyös-patak viszneki szakaszáról (Szepesi Zsolt felvétele) Lehetséges, hogy ezt a jelentős távolságot is a saját erejéből küzdötte le néhány nekilódult példány, de nem zárható ki az emberi közreműködés sem (pl. véletlen behurcolás a közelben lévő Markazi-tározóba). A humán hatás mellett szól, hogy terjedése a Tarna vízrendszerében ugyanúgy alulról fölfelé haladva folytatódott, mintha a Ludas fölötti állomány ott se lett volna. Így 2007-ben a Tarnának csak a legalsó 5 kilométeres szakaszán észleltük, majd 2008-ban további 7 kilométerrel följebb, Tarnaörsnél mutattuk ki. A Benepatak torkolati (nagyfügedi) részén 2009-ben került elő, e fölött Ludasig hiába kerestük, pedig utóbbi helyen az állomány időközben fölszaporodott. Ugyanakkor a Gyöngyös-pataknak nemcsak a Tarnától 4 kilométerre eső viszneki, hanem a 15 kilométerre lévő vámosgyörki szakaszán is megjelent. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a terjedés folyamata emberi közreműködés nélkül is elképzelhető. Nem kizárt ugyanis, hogy a halaknak egy vállalkozó szellemű kis csapata

2 A Zagyva hosszirányú átjárhatóságát akadályozó keresztgát Jászberénynél (Harka Ákos felvétele) előresietve, akár több tíz kilométerrel följebb foglal magának alkalmas élőhelyet, míg az állomány zöme hátramarad, és csak később, a populációs nyomás által kényszerítve, évente néhány kilométert megtéve, lasabban halad az előörs nyomában. Különösnek tűnhet, hogy amíg az utóbbi négy év során a folyami géb jelentős teret hódított a Tarnában és mellékpatakjaiban, a Zagyvában nem tudott följebb jutni. Ennek magyarázata a jászberényi keresztgát lehet, amely mint fényképünk is mutatja komoly akadály a hosszirányú átjárhatóság útjában. Létezik ugyan a folyónak egy mellékága, a Városi-Zagyva, amelyen át elvileg megkerülhető lenne a gát, de a gyakorlatban ez sem funkcionál, mert benne szennyvízdugó akadályozza a halak felúszását. Hiába jelent meg az alsó szakaszán 2007-ben a folyami géb, följebb jutni nem tudott, napjainkra pedig a fokozottabb szennyezettség miatt már el is tűnt belőle. Az ilyen akadályok ideig-óráig visszatartják az invazív fajokat, s ezzel olyan látszatot kelthetnek, mintha hasznosak lennének, összességében azonban negatív hatást gyakorolnak a folyó élővilágra, mert akadályozzák a vízi élőlények szabad vándorlását, ami pedig számos fajnál előfeltétele a sikeres szaporodásnak. Szepesi Zsolt, Harka Ákos KÜSZDOMOLYKÓK (ALBURNUS ALBURNUS x SQUALIUS CEPHALUS) A HEVES MEGYEI GYÖNGYÖS-PATAKBAN, A ZAGYVÁBAN, A SAJÓ ÉS A HERNÁD MENTÉN A Halászat évi 2. számában bemutatott, küsz anyától és domolykó apától származó küszdomolykó első hazai bizonyító példányai a Tarnából származtak, ezért nem meglepő, hogy a Tarnába torkolló Gyöngyöspatakban is megtalálható. Az sem meglepő, hogy május 1- jén egyszerre 8 másodnyaras példány került elő a A Heves megyei Gyöngyös-patak Vámosgyörk határában (Harka Ákos felvétele)

3 patak Vámosgyörk melletti szakaszán, hiszen egyetlen pár összeívása is igen sok utódot eredményezhet. Mindenesetre a fogott példányok újabb adatokkal gazdagították a fajhibridre vonatkozó eddigi ismereteinket. A hátúszó osztott sugarainak a száma, amely az eddig vizsgált 4 példánynál a szülőfajokéval egyezően stabilan 8 volt, most egy esetben 9-nek mutatkozott. Ugyanennél a példánynál az anális úszó elágazó sugarainak a száma is szokatlanul nagy volt (17), míg a többieknél 11 és 13 között változott (utóbbiak átlaga: 11,6). Az oldalvonal pikkelyeinek a száma kevéssé variált: 45 és 47 között változott, az átlag 46. A garatcsont alakja a két szülőfaj közötti átmenetet mutatta, és bár zömöksége inkább a domolykóéhoz tette hasonlatossá, az ívén megfigyelhető két töréspont (az ábrán nyilak jelölik) a küszre jellemző. A fogképlet 5,2 2,5 és 5,2 1,5 volt, a nagyobb fogak rágófelületének a széle ugyancsak a küszéhez hasonlóan enyhén csipkézett. Egyre több vizünkből kerül elő a küszdomolykó (Harka Ákos felvétele) 2009 májusát követően a Zagyvában (Szentlőrinckáta, augusztus 6., 2 példány) és a Hernádba torkolló Bélus-patakban is megtaláltuk a küszdomolykót (Méra, június 13., 1 példány), a Tarnából pedig a Tarnaméra és Kápolna közti 15 folyamkilométeres szakasz 11 mintavételi helye közül 5 esetben került elő, összesen 7 példánya. Korábban (2005. június 21.) a Sajóba ömlő Hejő Szarda-övcsatorna torkolatában is fogtuk, tehát a hibrid lényegesen gyakoribb és elterjedtebb vizeinkben, mint ahogyan korábban gondoltuk. Harka Ákos, Szepesi Zsolt

4 Híreink A III. MAGYAR HALTANI KONFERENCIA A Magyar Haltani Társaság immár harmadik alkalommal szervezett országos tanácskozást a természetes vizek haltani kutatói és az eredményeik iránt érdeklődő közönség számára. A szeptember én tartott konferenciát az előzőekhez hasonlóan most is a Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszéke rendezte, amelynek vezetője, dr. Juhász Lajos egyben a társaság alelnöke is. A konferencia egyik előadása (Jakab Tibor felvétele) A kétnapos rendezvényen 20 előadás hangzott el, egyebek közt a Fertő, a Kis-Balaton és a Mura, illetve az ország keleti feléről a Tisza, a Bodrog és a Hernád víz-rendszerének a halairól. Mellettük számos kisebb vízfolyás és csatorna vizsgálatáról is beszámoltak a kutatók, köztük a évi nagybányai cianidszennyezés kapcsán elhíresült Zazár folyó ma is szomorú állapotáról. Ökológiai, populációdinamikai, természetvédelmi és szaporodásbiológiai témák is szerepeltek a rendezvény programjában, de mellettük egy gyakorló bírótól az orvhalászat és orvhorgászat büntetőjogi megítéléséről is tájékoztatást kaptak a jelenlévők. Az előadásokat minden esetben megbeszélés követte, így a konferencia hasznos eszmecserékre, a tapasztalatok átadására is lehetőséget adott. A konferencia anyagát dolgozatok formájában a társaság időszaki kiadványa, a Pisces Hungarici még ez évben elérhetővé fogja tenni azok számára is, akiknek nem állt módjában részt venni a tanácskozáson. A kötet iránt az címen lehet érdeklődni.

5 KARIKAKESZEG (BLICCA BJOERKNA) ÉRDEKES HÁTÚSZÓ-ABERRÁCIÓJA Molnár Sándor február 14-én a Tisza-tó északi részén, a Poroszló közigazgatási határához tartozó Tisza főmedrében, a Kis-Tisza kiágazásánál (429,8 fkm) egy furcsa kinézetű halat fogott. Gál Lajos (HNPI) munkatársamat kértem meg, hogy hozza el, és készítsen róla néhány fényképfelvételt. A délutáni órákban került hozzám a szokatlan kinézetű hal, melyet megvizsgálva karikakeszegnek (Blicca bjoerkna) határoztam. Az adult egyed különleges megjelenését az okozta, hogy Rendellenes hátúszójú karikakeszeg (Sallai Zoltán felvétele hátúszójának a növekedése valamilyen zavar következtében nem állt le idejében, hanem a fotón látható módon tovább folytatódott. Érdekes, hogy látványos mivolta ellenére nem keltette fel a ragadozók érdeklődését és valószínűsíthető, hogy az úszásban sem zavarhatta, ha ilyen testméretet tudott elérni. Sallai Zoltán AMURGÉB (PERCCOTTUS GLENII) A ZAGYVÁBAN Az egyik internetes horgászfórum adta hírül 2008-ban, hogy a Zagyvában egy új gébfaj jelent meg. Mivel a folyóból eddig csak a folyami géb és a tarka géb volt ismert, a hír felkeltette érdeklődésünket, s habár már novemberben jártunk, az enyhe időjárást kihasználva az új hal nyomába eredtünk. Kereséséhez november 5-én Újszásznál kezdtünk hozzá. Hat milliméteres szembőségű kétközhálónkkal előbb a Tápió torkolati szakaszát szűrtük meg, majd a Zagyvát a a Tápió torkolata közelében. Mintavételünk szerencsésen sikerült, ha nem is a várt eredményt hozta. Mindkét helyről előkerült 1-1 példánya az új halnak, amely azonban nem a hasukon tapadókorongot viselő igazi gébfélék képviselője volt. A Zagyva új hala az alvógébfélék családjába tartozó amurgéb, amely 1997 óta ismert vizeinkben. Az amurgéb első hazai példányai a Tiszából kerültek elő, így kézenfekvő a következtetés, hogy onnan úszott fel a Zagyvába. Ennek azonban ellentmond, hogy a Felső-Tápióban (a Tápió Zagyvába ömlésétől fölfelé 32 folyamkilométer Terjed az amurgéb (Harka Ákos felvétele) távolságra) már akkor stabil állománya élt, amikor a Zagyvában még híre sem volt. Az első példányt Kovács Norbert április 18-án észlelte Tápióbicskénél. A következő évben magunk is fogtunk itt 1 példányt (2004. május 9.), majd október 11-én ismét Kovács Norbert gyűjtött 3 példányt, április11-én pedig Tóth Balázs 1 példányt. Az előzmények tehát azt valószínűsítik, hogy a faj nem a Tiszából került a Zagyvába, hanem a Felső-Tápióból, ahová valamelyik Tiszával kapcsolatban álló tógazdaság halszállítmányával kerülhetett. Erre vallanak azok a Felső-Tisza és Bodrog vidékén szerzett tapasztalatok is, amelyek azt mutatják, hogy az amurgéb a folyókon lefelé gyors ütemben halad, míg fölfelé csak lassan terjed. Ha halunk valóban a Tápióból került a Zagyvába, a következő évek módot adhatnak rá, hogy az eddigieknél pontosabban regisztrálhassuk a fölfelé és lefelé terjedés ütemében mutatkozó különbséget. Szepesi Zsolt, Harka Ákos

6 MAGYAR BUCÓK (ZINGEL ZINGEL) A KISKÖREI DUZZASZTÓ ALVÍZÉN A évi cianidszennyezés súlyos veszteségeket okozott a magyar bucó közép-tiszai populációiban. A mérgezés hosszú évekre visszavetette az állományt, csak elvétve került elő egy-egy példány. Napjainkra azonban örömteli gyarapodás következett be, amit jól mutat, hogy november 19-én a kiskörei duzzasztó alvizén több példány is fennakadt Kiss Sándor gilisztával csalizott horgán. Egy héttel később, november 26-án magam is tanúja voltam jó étvágyuknak, ugyanis apró bodorkával csalizott horgomra előbb egy 25, majd egy 29 centiméteres Egy szép magyar bucó (Lengyel Zoltán felvétele) magyar bucó akadt. A fokozottan védett halaknak természetesen valamennyi példánya visszakerült a Tiszába. Lengyel Zoltán A PETÉNYI-MÁRNA (BARBUS PELOPONNESIUS PETENYI) ÉLŐHELYI IGÉNYEI A fokozottan védett, 100 ezer forint eszmei értékű Petényi-márna élőhelyeként Herman Ottó és Vásárhelyi István még csupán a sebes, hideg, kavicsos fenekű vizeket írta le. Petru Banarescu szerint Romániában annyira jellemző hala a folyók pérzónájának, hogy indokoltnak tartotta átnevezni azt pér és Petényi-márna zónára ( zona lipanului si moioagei ). Ugyanakkor a korábbiaknál tágabb határok közt jelölte ki a faj élőhelyét, megállapítva, hogy az a folyók pisztrángzónájától lefelé haladva a pér- és paduczónán át, egészen a márnazónáig terjed. Pintér Károly Magyarország halai címmel 1989-ben kiadott könyve megállapítja, hogy a hazai állomány zöme az Északiközéphegység patakjaiban él. Harka Ákos 1997-ben megjelent Halaink című könyve ezzel összhangban megerősíti, hogy kisebb vizeink közül a hegyi patakokban gyakoribb, de élőhelyei között már az alföldre futó hegylábi vízfolyásokat is megemlíti. A Vasonca patak Kázsmárk alatti, növényekkel benőtt szakaszán stabil állománya él a Petényimárnának (Harka Ákos felvételei) A Hernád jobb parti mellékvízfolyásain ben folytatott faunisztikai vizsgálataink során a Petényi-márnának több új lelőhelyére találtunk. Ezeket a térképvázlaton fekete körök jelzik, megkülönböztetésül a már korábbról ismert, üres karikákkal ábrázolt észlelésektől. Új lelőhelyeink tovább bővítették a faj környezeti igényeire vonatkozó ismereteinket, ugyanis bebizonyosodott, hogy e nagy természeti értékelt képviselő bennszülött halunknak a dombvidéki patakok kisebb esésű, lassabb, növényzettel benőtt, síkvidéki szakaszain is élnek stabil, önfenntartó állományai. Harka Ákos, Szepesi Zsolt

7 Híreink PISCES HUNGARICI II A Magyar Haltani Társaság időszakos kiadványa a Pisces Hungarici nevet viseli. A cím első szava a halak rendszertani neve, a második a magyar vonatkozást jelzi, így hazai és külföldi szakemberek számára egyaránt érthetően körvonalazza a tárgyalt témakört. A kötetek tartalma túlnyomórészt azokból az előadásokból áll össze, amelyek az első alkalommal ben tartott, majd kétévente megrendezésre kerülő magyar haltani konferenciákon hangzottak, illetve hangzanak el. Periodikánk első kötete még a Debreceni Egyetem ATC folyóiratának, az Agrártudományi Közleményeknek a különszámaként jelent meg, a második azonban már önálló kiadásban látott napvilágot. Ez utóbbi a következő dolgozatokat közli: NAGY Sándor Alex, STÜNDL László: Halfaunánk jelene, jövője és hasznosításának lehetőségei ARDELEAN Gavril, WILHELM Ákos Sándor, WILHELM Sándor: Az Ér (Ier) folyó halállományának ökológiai és természetvédelmi értékelése JUHÁSZ Lajos, KOŠČO Ján: A Bódva mellékpatakjainak halfaunája, és a halközösség természeti értékei SIPOS Sándor, MILJANOVIĆ Branko, GRUJIĆ Draško: A háromtüskés pikó (Gasterosteus aculeatus L., 1758, fam. Gasterosteidae) első előfordulása a Vajdaságban TELCEAN Ilie, CUPŞA Diana: Az élőhelyi környezet hatása a halfauna összetételére a Körösök alsó régiójában GYÖRE Károly: A mosonmagyaróvári duzzasztó hatása a Mosoni-Duna halközösségének elterjedési mintázatára HARKA Ákos, SZEPESI Zsolt, HALASI-KOVÁCS Béla: A vízminőség javulásának hatása a Sajó magyar szakaszának halfaunájára KESERÜ Balázs: A halászatról és horgászatról szóló évi XLI. törvény polgári és büntetőjogi attitűdjei MÜLLER Tamás, CSORBAI Balázs, URBÁNYI Béla: A széles kárász Carassius carassius (L.) szaporítása és nevelése a természetesvízi állományok fenntartása és megerősítése érdekében TÓTH Balázs, SEVCSIK András, ERŐS Tibor: NATURA 2000-es halfajok előfordulása a Duna hazai szakaszán UGRAI Zoltán, GYÖRE Károly: A Ráckevei-Duna-ág halközösségének felmérése SÁLY Péter, ERŐS Tibor, TAKÁCS Péter, BERECZKI Csaba, BÍRÓ Péter: Halegyüttesek szerkezetének változásai a Balaton három északi oldali befolyóvizében SZEPESI Zsolt, HARKA Ákos: Egy mesterséges kisvízfolyás, a mátraaljai Cseh-árok halfaunájának jellegzetességei, és az Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) helyi populációjának vizsgálata HARKA Ákos, CSIPKÉS Roland: A sujtásos küsz Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) ívási ideje és növekedése a Sajó folyóban DEMÉNY Ferenc, KERESZTESSY Katalin: A nagykörűi Anyita-tó évi lehalászásának halfaunisztikai és tájgazdálkodási értékelése HARKA Ákos, ANTAL László: A tarka géb Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) ívási idejének változása és az egynyaras korosztály méretviszonyai a Tisza-tóban SIPOS Sándor, KOSTOV Vasil, MILJANOVIĆ Branko: A Barbatula bureschi Drensky, 1928, (fam. Balitoridae) első előfordulása Szerbiában BERECZKI Csaba, TAKÁCS Péter: Bükkaljai kisvízfolyások karakterfajainak morfometriai jellemzése HARKA Ákos, NAGY Lajos: A Cuhai-Bakony-ér halai

8 A kötet kereskedelmi forgalomban nem kapható, de tájékozódni lehet felőle a Magyar Haltani Társaságnál: címen. LEÁNYKONCÉROK (RUTILUS PIGUS VIRGO) A DUNA PAKSI SZAKASZÁN Néhány évtizeddel korábban csak elvétve hallhattunk a bodorkához hasonló, de annál nagyobbra növő leánykoncér hazai fogásáról. Igaz, nem is foglalkozott senki e ritkának tartott halunk lelőhelyeinek feltérképezésével. Amióta azonban a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer, a Natura 2000 és más programok keretében alaposabban vizsgáljuk vizeinket, gyakrabban kerülnek elő a faj egyedei. A Duna Paksnál (Györe Károly felvétele) Erős és munkatársai 2007-ben pl. a Duna Gönyü és Budapest közötti szakaszán 71 mintavételi hely közül 25-nél észlelték a jelenlétét. A Duna Budapest alatti szakaszán is több helyről előkerült már, és a nagyobb példányok sem ritkák. Legutóbb én Paksnál ( fkm) sikerült fognunk 2 olyan leánykoncért, amely meghaladta a 2 kilogrammot, sőt egyikük a 3 kilóhoz közelített. A mellette előkerült érdekesebb fajok: 1 db dunai ingola, 2 db Mintavétel (Györéné Cseres Ildikó felvétele) szilvaorrú keszeg, 1 db garda, 8 db magyar bucó. Györe Károly A SAJÓ ÉS A HERNÁD MENTÉN IS TERJED A FEKETE TÖRPEHARCSA (AMEIURUS MELAS) A fekete törpeharcsa igazi élőhelyét a növényekkel gazdagon benőtt, sekély állóvizek és a lassú, alföldi folyószakaszok adják, de jó alkalmazkodóképessége révén a gyorsabb folyóvizek sem jelentenek akadályt terjedése előtt. A Sajóból október 13-án sikerült kimutatni, amikor Nagycsécsen egy hullámtéri kiöntés vizsgálatakor 6 példánya került elő. Két évvel később, szeptember 14-én a 84 Fekete törpeharcsa (Harka Ákos felvétele) folyamkilométerrel följebb eső Sajóvelezd mellett egy hullámtéri kubikgödörben nagy létszámú populációját észleltük (37 példányt fogtunk). Ez utóbbi lelőhelytől a szlovák határ már alig néhány kilométer, ezért joggal feltételezhető, hogy a fekete törpeharcsa napjainkban már a Sajó szlovák szakaszán terjed. A Bódva vizével táplált Kis-Sajóból Arnótnál 2006-ban, Felsőzsolcánál 2007-ben fogtuk. A Hernád mentén augusztus 14-én észleltük először, amikor Ócsanálosnál, a Vadász-patak torkolati részén 2 példánya került a hálónkba. Harka Ákos, Szepesi Zsolt

9 HÍREINK HALTANI KONFERENCIA A Magyar Haltani Társaság szeptember én rendezi meg a III. Magyar Haltani Konferenciát, amelyen a Kárpát-medence természetes vizeinek kutatói számolnak be újabb vizsgálati eredményeikről. A rendezvény házigazdája a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának a Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszéke (Debrecen, Böszörményi út 138.). Előadásokat elsősorban a következő témakörökből várunk: természetes vizeink halfaunisztikai vizsgálata, a környezeti tényezők halközösségekre gyakorolt hatásai, populációdinamikai vizsgálatok, taxonómiai és nevezéktani, valamint természet- és környezetvédelmi problémák. Előadónak augusztus 1-ig lehet jelentkezni, a tervezett előadás magyar nyelvű, mintegy soros kivonatának ben történő egyidejű megküldésével. A konferencia regisztrációs díja 6000 Ft, jelentkezési lap a Magyar Haltani Társaságtól igényelhető. Címünk: NÉMET BUCÓ (ZINGEL STREBER) A KÖZÉP-TISZÁBÓL Az erős áramlású vizeket kedvelő, nálunk fokozottan védett német bucó éve még közönséges fajnak számított a Tisza teljes hazai szakaszán. A tiszalöki, majd később a kiskörei és a törökbecsei (Novi Becej) duzzasztómű üzembe helyezése azonban annyira lelassította a folyót, hogy Tokajtól lefelé már szinte rendkívüli ritkasággá vált. Ezért érdemel figyelmet, hogy július 21-én a Szolnoktól északkeletre mintegy 25 km távolságra fekvő Kőteleknél horgászó Pancza Ákos horgára egy szép kis német bucó akadt. A 100 ezer forint eszmei értékű ritkaságot, amely a Tisza 376-os A kőteleki német bucó (Stündl L. felvétele) folyamkilométere közelében került elő, mobiltelefonnal sikerült megörökíteni. A horog nem okozott rajta jelentős sérülést, ezért bízunk benne, hogy a fotózást követően visszaengedett hal zavartalanul folytatta életét. Stündl László ÚJABB VASKOS CSABAK (LEUCISCUS SOUFFIA AGASSIZI) A FELSŐ-TISZÁBÓL A vaskos csabak igen ritka halunk, amely csak alkalmanként sodródik le a határon túli területekről a hazai Felső-Tiszára. Az a példány, amelyről most hírt adunk, augusztus 18-án a tiszamogyorósi pontonhíd felett került kézre, a Tisza főmedrében. A helyszín EOV koordinátái: X: ; Y: A folyónak ezen a részén a part és a meder rézsűje kőszórásos volt, a jellemző vízmélység 2 méter körül alakult. Mivel a mintavételre egy július végi áradás után került sor, feltételezhető, hogy a mindössze 8 centiméteres apró halat az erősen áramló víz hozta magával. A A Tiszamogyorósnál fogott vaskos csabak (Halasi-Kovács B. felvétele mintavételt, amelyben Antal László volt segítségemre, a KvVM megbízásából, a NATURA 2000 projekt keretében végeztük. A mintavétel eszköze aggregátorról üzemelő 7 kilowattos elektromos mintavevő eszköz volt. A kifogott egyedről bizonyító fényképfelvétel készült. Halasi-Kovács Béla

10 JELÖLT SZÉLES KÁRÁSZOK (CARASSIUS CARASSIUS) A BALATONBAN A hajdan országszerte gyakori, vizeinkben őshonos széles kárász az utóbbi évtizedek során rendkívül megfogyatkozott kontinensünkön. Néhány szomszédos országban védetté nyilvánították, ez azonban nem jelentett igazi megoldást, mert visszaszorulását nem a túlzott halászat idézte elő. Intézetünk, a Szent István Egyetem halgazdálkodási tanszéke már több éve foglalkozik e problémával, s a degradált élőhelyek rehabilitációjában, a faj mesterséges szaporításában, illetve az alkalmas élőhelyek betelepítésében látja a negatív tendencia megfordításának esélyét. A tanszék munkaközösségének a Baross Pályázat (OMFB-BAROSS ), a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program (NKFP- 4/006/2004.), a Pázmány Péter program (RET-12/2005) és az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj pénzügyi támogatásával sikerült napjainkra kidolgoznia a faj Turcsányi Béla, Müller Tamás és Specziár András haljelölés közben (Demény F. felvétele) mesterséges szaporításának és az ivadék felnevelésének megfelelő hatékonyságú módszereit. Ezek eredményeként néhány kisebb tavunkat már mesterségesen szaporított állománnyal népesítettük be (Bátonyterenye-Maconka, Isaszeg, Rétimajor, Siófok, Kaposvár, Rákospalota). Legutóbbi akciónkkal a Balatont céloztuk meg: november 5-én Specziár András (MTA BLKI), Turcsányi Béla (Balatoni Halászati Zrt.), Demény Ferenc és Urbányi Béla (SZIE) közreműködésével 500 db jelölt, 20 dkg átlagsúlyú ivarérett egyedet helyeztünk ki az Eger-vízbe és a Lesence patakba, illetve a balatonedericsi strand nádasába. Akciónkat az évek óta folyó balatoni haljelölésekhez kapcsolódóan, a már meglévő adatbegyűjtési rendszerre alapozva hajtottuk végre. Reményeink szerint a befolyóvizekbe telepített anyahalak a számukra kedvező élőhelyen már az idén szaporodni fognak, és leúszó ivadékaik lassan ismét benépesítik a parti nádasokat. Az anyahalak növekedéséről és vándorlási sajátosságairól is szeretnénk képet kapni, ezért arra kérjük a balatoni horgászokat és halászokat, hogy ha jelölt halat fognak, a hátúszó alatti ún. spagettijelnek a számát, a hal testhosszát és testtömegét (lehetőleg a halpéldány fényképével együtt) juttassák el a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Spagettijellel ellátott széles kárász (Turcsányi B. felvétele) (8237 Tihany, Pf. 35.) vagy a Balatoni Halászati Zrt. (8600 Siófok, Horgony u. 1.) címére. Az észleléseket elektronikus úton is be lehet jelenteni a címen. Müller Tamás

11 HÍREINK VASKOS CSABAK (LEUCISCUS SOUFFIA AGASSIZI) TISZABECSNÉL A vaskos csabak Heckelnek a Drávát közelebbi lelőhely nélkül említő, valamint Krieschnek a Vágra vonatkozó, meglehetősen bizonytalan adata alapján került be a magyar halfaunába. Később Vásárhelyi István Kárpátalja vizeiből gyűjtötte, Gyurkó István pedig a Felső-Tisza romániai mellékfolyóiból írta le. Harka Ákos és Sallai Zoltán Magyarország halfaunája című könyve szerint hazánk jelenlegi területéről eddig csupán egyetlen előfordulási adata ismert. A bizonyító példányt Sallai Zoltán 2004-ben fogta Tiszacsécsénél a Felső-Tiszából. A október 16-án Tiszabecsnél (742,8-743 fkm) folytatott halfaunisztikai vizsgálatunk megerősítő adatot szolgáltatott a 3 évvel korábbi észlelés mellé. IUP-12-es típusú elektromos halászgépünkkel más reofil fajok egyedei mellett 2 fiatal, egynyaras vaskos csabakot is sikerült kiemelnünk az átlátszó, sekély vízből. Előkerülésük azt mutatja, valóban indokolt a faj hazai védettsége, hiszen lesodródó példányai alkalmanként eljutnak hozzánk. Györe Károly LEÁNYKONCÉR (RUTILUS PIGUS VIRGO) A BODROGBAN A történelmi Bodrogköz állapotfelmérése című projekt keretében november 1-én halfaunisztikai célú adatgyűjtést végeztünk a Bodrog folyó hazai szakaszán. Hajónkat Felsőbereckinél, a bal parti strandnál tettük vízre. A vízre szállást követően megkezdtük a halászatot és a vízfenéken, az A Bodrogból fogott fiatal leánykoncér (Sallai Zoltán felvétele) elektromos halászgép anódjának hálójába egy ritkán megfigyelt halfaj akadt. A 9 cm körüli halat az alsó állású szája, fehéres szemgyűrűje, tiszta, sárgás színű páros és farkalatti úszói, valamint a hátúszójában megszámolt 11 osztott sugár alapján leánykoncérnak határoztam. A halat a meghatározást és fotózást követően szabadon engedtük. Szlovákiai munkatársaktól szerzett információk alapján tudjuk, hogy a szlovákiai szakaszon többször előkerült már egyegy példány. A fajt Harka Ákos és Sallai Zoltán A Bodrog Felsőbereckinél (Harka Ákos felvétele) Magyarország halfaunája című könyve ugyan a hazai Bodrogból is jelzi, de csak egy, a Magyar Horgász rekordlistáján szereplő, 1,9 kilogrammos bodorkaként közölt fotó revíziója alapján. A közvetlen bizonyíték csak most került elő. A halászatban Lontay László és ifj. Orcsik Tibor is közreműködött, akiknek ezúton is hálás köszönetet mondok. Sallai Zoltán

12 SELYMES DURBINCS (GYMNOCEPHALUS SCHRAETSER) ÉS AMURGÉB (PERCCOTTUS GLENII) A HORTOBÁGY-BERETTYÓBÓL A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából június 6-án a Hortobágy- Berettyón végeztünk halfaunisztikai célú monitorozást. A Villogó-csatorna torkolatától indultunk, a halászatot csónakból végeztük. A Villogó-csatorna torkolata alatt kb. 2 km-rel, az Ecsegfalva közigazgatási határában lévő bal parti sziget felett 150 méterrel, a vízfenéken egy adult selymes durbincsot (Gymnocephalus schraetser) sikerült fognunk. A halat a fotózást követően szabadon engedtük. A halászat során egész nap szinte végig esett az eső, így ezúton is szeretnék köszönetet mondani ifj. Orcsik Tibornak, aki velem együtt végig kitartott a mostoha időjárás ellenére. Említést érdemel még, hogy két mintaszakaszon is sikerült amurgébet (Perccottus glenii) fognunk, amit korábban Selymes durbincs a Hortobágy-Berettyóból (Sallai Z. felvétele) még nem észleltünk, valamint 3 mintaszakaszon fogtunk 1-1 domolykót (Leuciscus cephalus), ami korábban csak horgászok zsákmányából volt ismert, továbbá a Nagykunsági-főcsatorna torkolatánál több adult folyami géb (Neogobius fluviatilis) is előkerült. HÍREINK SUJTÁSOS KÜSZ (ALBURNOIDES BIPUNCTATUS) A ZALA FOLYÓBÓL Sallai Zoltán A Natura 2000-es halfajok magyarországi elterjedésének felmérése kapcsán a Zala folyó hazai szakaszán több helyen is gyűjtöttünk adatokat május 28-án Zalalövőnél, a 86-os számú főút hídja alatt, a vízvisszatartó műtárgy alvizén egy adult sujtásos küszt (Alburnoides bipunctatus) sikerült fogunk. A halászatot vízben gázolva, egy kisteljesítményű akkumulátoros halászgéppel végeztük. A halat a meghatározást követően a helyszínen elengedtük. Korábban már több kutató is vizsgálta a folyót, de sujtásos küszt egyikük sem jelzett a Zala vízgyűjtőjéről. A kifogott egyed feltehetőleg az utóbbi évek rendszeres pisztrángtelepítéseivel, potyautasként került a Zalába. Sallai Zoltán TOVÁBB TERJED A TISZÁBAN A TARKA GÉB (PROTERORHINUS MARMORATUS) Miután 2007 nyarán a Bodrog teljes hazai szakaszáról előkerült a tarka géb, feltételezhető volt, hogy a Tiszában is följebb haladt, s a Bodrog torkolata fölött is jelen van. Azt is valószínűsíteni lehetett, hogy a terjedése itt kevésbé gyors, mint a lassú folyású Bodrogban, de erre vonatkozó konkrét adatokkal nem rendelkeztünk. Feltevésünk igazolására augusztus 8-án gyűjtőutat szerveztünk a Tokaj fölötti Tiszaszakaszra. A faj kimutatásával elsőként Tiszakanyárnál ( fkm) próbálkoztunk, majd a lejjebb eső dombrádi üdülőtelepnél (591- A Bodrog Felsőbereckinél (Harka Á. felvétele) 592 fkm), de eredménytelenül. Végül Tiszabercel

13 fölött, a Bel-főcsatorna torkolatánál ( fkm) került elő egy adult példány, bizonyítva, hogy a tarka géb terjedése a Tiszában is folytatódik. Új lelőhelyünk mintegy 25 folyamkilométerrel esik feljebb a Bodrog torkolatától. Harka Ákos, Szepesi Zsolt A FOLYAMI GÉB (NEOGOBIUS FLUVIATLIS) MEGJELENÉSE A SAJÓBAN A Natura 2000-es halfajok monitorozása során november 6-án a Sajó jobb parti zátonyán, 200 méterrel a kesznyéteni híd felett két adult folyami gébet sikerült fognunk elektromos halászgéppel. A folyami gébek a litorális zóna homokos fövenyéből kerültek elő. A faj hazai terjeszkedésével számos publikáció foglalkozik, nagy vonalakban a tiszai terjeszkedése is ismert, a Sajóból azonban eddig még nem került elő. Lelőhelyünk a Tiszától több mint 10 kilométerre esik, tehát a faj felhatolása a Sajóba megkezdődött, és várhatóan a jövőben tovább folytatódik. A Sajó Kesznyétennél (Harka Á. felvétele) A Sajóból fogott folyami gébek egyike (Sallai Z. felvétele) Egyelőre azonban bár az rszághatárig végighalásztuk a folyót másutt nem találkoztunk vele. A faj további terjesz-kedését célszerű lenne figyelemmel kísérni. A folyami gébek mellett 6 tarka gébet Proterorhinus marmoratus) is fogtunk, ez azonban csak megerősítő adat, mert a fajt Harka és Szepesi már 2004-ben kimutatta a Sajónak erről a szakaszáról. Sallai Zoltán HÍREINK TISZAFÜREDI TANÁCSKOZÁS A TISZA HALAIRÓL A Magyar Haltani Társaság a tiszafüredi halas napok egyik programpontjaként a Tisza-tó fővárosában tartotta évi előadóülését, amelynek fő témája a tiszai halállomány helyzetének értékelése volt. A tanácskozáson a szakma más, jeles képviselői mellett jelen volt dr. Pintér Károly, az FVM osztályvezetője, a halászati ágazat irányítója, valamint dr. Orosz Sándor, aki a Haltermelők Országos Szövetsége ügyvezetőjeként és az Országgyűlés környezetvédelmi bizottságának alelnökeként két oldalról is érintett e témában.

14 A tanácskozást dr. Aradi Csaba ökológus, a Tisza-tó kormánybiztosa nyitotta meg, kiemelve a Tiszán folyó ökológiai-természetvédelmi kutatások fontosságát. Ugyanezt hangsúlyozta bevezető előadásában dr. Nagy Sándor Alex, a Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének vezetője, aki halfaunánk hasznosítása vonatkozásában a természetvédelmi, halászati és horgászati érdekek A tanácskozás bevezető előadása (Jakab Tibor felvétele) összehangolását sürgette, aláhúzva, hogy minden hasznosítás feltétele a halak számára közegül szolgáló, megfelelő mennyiségű és minőségű víz biztosítása. A partiumi dr. Wilhelm Sándor előadásából kitűnt, hogy a probléma nagyon is időszerű, mert a Felső-Tisza romániai vízgyűjtőjén jelenleg is számos veszélyforrás fenyegeti a vízi élővilágot. Ezek közül legjelentősebbek a színesfémek bányászatával és feldolgozásával kapcsolatos tevékenységek, hiszen számos helyi példa jelzi a nehézfémekkel terhelt vizek faunájának degradálódását. Ezt követően Halasi-Kovács Béla előbb azokat a változásokat vette számba előadásában, amelyek a Tisza-tó fölötti hazai Tisza-szakasz halfaunájában történtek az idők során, majd az Európai Unió által megkövetelt monitorozási feladatokról és a hazai vízminősítési rendszer korszerűsítésének szükségességéről szólt. A záró előadásban dr. Harka Ákos közel 4 évtized kutatási tapasztalatai alapján mutatta be a Tisza-tó halállományát, külön elemezve a gazdaságilag legfontosabb halfajok állományváltozásait, amelyek alapján következtetni lehet az eljövendő állapotokra is. A tanácskozás végkövetkeztetései közül kiemelhető, hogy a Tisza napjainkra lényegében kiheverte a évi cianidkatasztrófa következményeit, de a vizeink tisztaságáért, a fenyegető veszélyek elhárításáért még nagyon sokat kell tennünk, keresve az együttműködés lehetőségeit a szomszédos országokkal. A Tisza-tóra nézve fontos tanulság, hogy ott nem alkalmazható sem a halastavakon, sem az állandó vizű tározókon szokásos halgazdálkodási gyakorlat. A túlnyomórészt időszakos vízborítású terület egyedi bánásmódot kíván, amelyez a folyamatosan végzett haltani kutatás, a halállomány mindenkori állapotának naprakész ismerete adhat alapot. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet a szakemberek, hogy a tározó biológiai értelemben öregedik, egyre kevésbé biztosít a halai számára megfelelő táplálkozó-, ívó- és telelőhelyeket. Áldozni kell tehát ezek megújítására, de ha a szükséges beavatkozások megtörténnek, a Tiszató még évtizedeken át sok örömet szerezhet a vizek és halak szerelmeseinek. Tiszafüred önkormányzata örömmel adott helyet és támogatást a tanácskozás megrendezéséhez, hiszen a Tisza-tó vízminősége és halállománya a térség turizmusa szempontjából alapvető fontosságú. A rendezvény a város vezetői részéről is megkülönböztetett figyelmet kapott: Pintér Erika polgármester asszony, Szűcs István alpolgármester és dr. Baranya Pál jegyző végig jelen volt, s figyelemmel kísérte a tanácskozást.

15 MAGYAR BUCÓ (ZINGEL ZINGEL) A ZAGYVÁBAN A magyar bucó zagyvabeli előfordulásáról elsőként Herman Ottó adott hírt. Közelebbi lelőhelyként A magyar halászat könyve címmel 1887-ben megjelent munkájában a folyó torkolat körüli szakaszát jelölte meg (p. 646.). Vásárhelyi István A Zagyva halfaunája című, kéziratban ránk maradt dolgozatában amely valószínűsíthetően az 1960-as évek elején keletkezett a magyar és német bucó folyóbeli előfordulásáról a következők olvashatók: Mind kettőt Herman, Vutskits és a Fauna Katalógus is felsorolja. Régebben általánosan el voltak terjedve. Ma azonban csak az Ujszász és Szolnok közötti szakaszról ismerem őket. Az 1980-as évektől napjainkig több tanulmány is napvilágot látott a Zagyva halairól, bucókról azonban egyik sem tesz említést. Tiszabeli jelenlétük Szolnoknál ismert, ezért alkalmi megjelenésük a Zagyvában feltételezhető volt, de csak a torkolati szakaszon. Bizonyító példány azonban onnan sem került elő, ezért Harka és Sallai Magyarország halfaunája c., 2004-ben kiadott könyvében a bucófajok lelőhelyei között nem szerepel a Zagyva. Meglepetésünkre azonban augusztus 29-én a torkolattól légvonalban is 40 kilométerre lévő Jászberénynél a fokozottan védett, Ft eszmei értékű magyar bucónak egy gyönyörűen fejlett, 31 centiméteres példánya került elő. Irreális lett volna azt feltételezni, hogy a folyóban csupán egyetlen magyar bucó él, ám ha több, akkor mások is észlelhették. S valóban, 2007 végén a horgászok beszámolóit Magyar bucó a Zagyva jászberényi szakaszáról (Harka Á. felvétele) tartalmazó fórumon (www.haldorado. hu) két Zagyvára vonatkozó fogási adatot is találtunk. Az egyiket közreadó Oldal Istvánnal sikerült kapcsolatba lépni, így megtudtuk, hogy október 30-án a jászberényi lelőhelytől alig néhány kilométerrel lejjebb fekvő Jászteleknél akadt horgára egy kb. 28 centiméteres példány. Szerencsére a hal szája szélébe akadt horgot könnyen ki tudta szabadítani, így azt komoly sérülés nélkül engedhette vissza élőhelyére. Vízügyi értékelés szerint (ktvktvf.zoldhatosag.hu/menu/allapotjelentesek/koti-ktvf_ Allapotertekeles_2006.pdf) a Zagyva vízminőségében lényeges változás nem történt az utóbbi években. Ám ha az oldott oxigén koncentrációjának 1991-től 2005-ig terjedően rendelkezésünkre álló adataihoz trendvonalat illesztünk, határozott javulás látszik a folyó Jászberény alatti szakaszán oldott oxigén (mg/l)

16 Az oxigéntartalom növekedésével egyidejűleg tapasztalható volt néhány veszélyes szennyezőanyag mennyiségének a csökkenése is, ezért feltételezhető, hogy a faj visszatérése mégiscsak a vízminőség javulásának köszönhető. A fogások alapján mindenesetre úgy tűnik, hogy a magyar bucó ha még ritkaságszámba megy is újra jelen van a Zagyva Jászberény alatti szakaszán, amelynek vízminősége a Tarna hígító hatása következtében lényegesen kedvezőbb, mint a felső részeké. Szepesi Zsolt, Harka Ákos A TISZAI INGOLA (EUDONTOMYZON DANFORDI) ÚJABB LELŐHELYEI A TISZÁBAN Úgy tűnik, hogy a tiszai ingola jelenbeli előfordulását még mindig nem ismerjük kellőképpen a hazai Tisza-szakaszon. Első, 1990-ből származó adatát egy halásztól kapott információ alapján Harka jelezte Tiszabecsről, 2000-ben Sallai és Györe fogott bizonyító példányokat Tivadarnál, 2006-ban pedig a Kisar alatti folyószakaszról mutatta ki a lárváját Jakab és Harka. Legújabb lelőhelyeire szeptember 29-én találtunk rá a Tisza nagyvarsányi és gyürei szakaszán, amelyek a folyás irányában lefelé mintegy 25 km távolságra esnek az eddig legalsóként nyilvántartott Kisar alatti lelőhelytől. A 7 kilowattos elektromos mintavevővel végzett faunisztikai vizsgálat során két adult tiszai ingolát fogtunk. A Kifejlett tiszai ingola (Harka Á. felvétele) nagyvarsányi példány egy homokpadról került elő, ahol a víz kb. 60 cm mély volt, és lassan áramlott. A lelőhely pontos EOV-koordinátái: , A gyürei példányt egy természetes magaspart mellől, homokos-iszapos aljzatú élőhelyről fogtuk. A vízmélység itt 1,5 méter volt, a víz sebessége közepes. A lelőhely EOV-koordinátái: , Érdemes lenne a jövőben alaposabban megvizsgálni a Vásárosnamény és Záhony közötti teljes Tisza-szakaszt, mert a fajnak további lelőhelyei lehetnek itt. AMURGÉB (PERCCOTTUS GLENII) A BALATONNÁL Halasi-Kovács Béla, Antal László A Magyarországon 1997-ben kimutatott amurgéb napjainkig csak a Tisza vízrendszeréből volt ismert, Erős és munkatársai azonban április 22-én a Balaton vízgyűjtőjén megtalálták a faj első dunántúli példányát (cikkük a Halászat jelen számában olvasható.) A hal a Marótvölgyi-csatorna középső, közigazgatásilag Nemesvidhez tartozó, Kisvidnél húzódó szakaszán került elő, amely légvonalban kb. 21 km távolságra esik a Balatontól. Nászruhás hím amurgéb (Harka Á. felvétele)

17 2008. június 25-én a Marót-völgyi-csatorna főnyedi szakaszán halászva a fajnak egy újabb adult példányára találtunk. Ez a lelőhely mintegy 8 km távolságra van a Balatontól, EOVkoordinátái: X ,1411, Y ,0447. Kísérő fajai a nagy dominanciájú lápi póc (Umbra krameri), valamint a vágócsík (Cobitis elongatoides), a réticsík (Misgurnus fossilis) és a csuka (Esox lucius). Általános tapasztalat, hogy azokon az élőhelyeken, ahol az amurgéb megjelenik, a lápi póc visszaszorul, vagy akár el is tűnhet. Sajnos nem ismert olyan módszer, amellyel a baj megelőzhető lenne, de a folyamat időbeli lefutását és a bekövetkező változásokat figyelni kell. Harka Ákos, Megyer Csaba, Bereczki Csaba HÍREINK SIKERES KONFERENCIA A Magyar Haltani Társaság szeptember én a Debreceni Egyetemen rendezte meg a II. Magyar Haltani Konferenciát. A rendezvényen elsősorban faunisztikai, ökológiai, populációbiológiai témájú előadások szerepeltek, de hallhattunk a halászat jogi szabályozásának megoldatlan kérdéseiről is. Minden előadást megbeszélés, értékelés, vita követett, így a rendezvény sikeres fórumává vált a természtesvízi haltani kutatásoknak. SZILVAORRÚ KESZEG (VIMBA VIMBA) AZ EGER-PATAKBAN A szilvaorrú keszeg eredetileg a félsós tengeröblök folyóvizekbe fölvándorló hala volt, amelynek az idők folyamán állandóan édesvízben élő populációi is kialakultak. A magyarországi állományok ez utóbbi csoportba tartoznak. Áramláskedvelő faj, amely a közepes méretű és nagyobb folyók paduczónájától a torkolatig bárhol előfordulhat. Nagyobb állományai rendszerint a márnazóna alsó és a dévérzóna felső határán alakulnak ki, de ez folyónként változhat. A kis folyókban és mellékpatakokban rendszerint csak a befogadó folyóban élő Fiatal szilvaorrú keszeg (Harka Á. felvétele) állomány felúszó ivadékai fordulnak elő. A duzzasztás miatt lelassult folyószakaszokat nem kedveli a szilvaorrú keszeg, így érthető, hogy a Tisza-tó területére eső Tisza-szakaszról már évtizedek óta nem került elő. Éppen ezért jelentett meglepetést, hogy a Tisza-tóba torkolló Eger-patak Borsodivánka feletti alsó szakaszáról július 27-én a fajnak egy másodnyarasra becsült fiatal példánya került elő. Feltehetőleg egy áradással a Tisza-tó területére sodródott ivadék keresett magának élőhelyet a sóderes medrű, megfelelő sodrással rendelkező patakszakaszon. Szepesi Zsolt, Harka Ákos

18 HÁROM ÉVTIZED MÚLTÁN ISMÉT ELŐKERÜLT A SUJTÁSOS KÜSZ (ALBURNOIDES BIPUNCTATUS) A CUHAI-BAKONY-ÉRBŐL Amíg az Alpokalja és az Északi-középhegység vidékéről számos lelőhelye ismert a sujtásos küsznek, a Dunántúli-középhegységből eredő vizekben ritkaságnak számít. Csekély számú bakonyi lelőhelyeinek egyikeként a Cuhai-Bakony-eret tartottuk számon, amelynek a bakonybánki, síkságra érkező szakaszán 1976-ban mutatták ki jelenlétét a zirci Bakony Múzeum munkatársai. A 3 évtizede történt első és mindeddig egyetlen észlelést követően a faj nem került elő a patakból, 2007 júniusában azonban a korábbi lelőhelyétől néhány kilométerrel lejjebb fekvő Mezőörsnél ismét sikerült megtalálni. Az újabb észlelés arra mutat, hogy a patak Bakonybánk és Mezőörs közötti szakaszán a A Bakony vidékén ritkaság a sujtásos küsz (Harka Á. felvétele) fajnak egy kicsiny létszámú, de stabil populációja él. Nagy Lajos, Harka Ákos TARKA GÉB (PROTERORHINUS MARMORATUS) A BODROG TELJES HAZAI SZAKASZÁN A Tisza magyarországi szakaszán első ízben 1957-ben, Szegednél mutatták ki a tarka gébet (Berinkey L.). Az észak felé kezdetben lassan, majd egyre gyorsuló ütemben terjeszkedő kis halat 1988-ban Tiszafürednél (Harka Á.), 2000-ben Tiszalöknél (Györe K.) észlelték. Ezt követően a Bodrogba is behatolt, ahol 2003-ban Olaszliszkánál A tarka géb a Bodrog teljes hazai szakaszát meghódította (Harka Ákos felvétele) találtak rá az első példányra (Sallai Z.). További terjedése a lassú folyóban előre látható volt, és ez 2007 júliusában be is bizonyosodott. A Bodrog 9 vizsgált helyszíne közül hétről előkerült a tarka géb, amelynek összesen 39 példányával találkoztunk. A már említett Olaszliszka fölött megtaláltuk Sárazsadánynál és Sárospataknál (8, illetve 10 példány), továbbá Felsőbereckinél, a szlovák határ közelében is (2 példány). Elmondható tehát, hogy 2007-re a spontán terjedő tarka géb a Bodrog teljes hazai szakaszán meghonosodott, s bizonyosra vehető, hogy már Szlovákia területére is átlépett. Harka Ákos, Csipkés Roland

PISCES HUNGARICI A MAGYAR HALTANI TÁRSASÁG IDŐSZAKOS KIADVÁNYA TOMUS II

PISCES HUNGARICI A MAGYAR HALTANI TÁRSASÁG IDŐSZAKOS KIADVÁNYA TOMUS II PISCES HUNGARICI A MAGYAR HALTANI TÁRSASÁG IDŐSZAKOS KIADVÁNYA TOMUS II Magyar Haltani Társaság Debrecen Tiszafüred 2007 Pisces Hungarici a Magyar Haltani Társaság időszakos kiadványa ISSN 1789-1329 Pisces

Részletesebben

A Puszta 1999. 1/16, pp. 145-153. MELLÉKVIZEINEK HALFAUNÁJA 1999.

A Puszta 1999. 1/16, pp. 145-153. MELLÉKVIZEINEK HALFAUNÁJA 1999. A Puszta 1999. 1/16, pp. 145-153. AZ ÁLTAL-ÉR ÉS MELLÉKVIZEINEK HALFAUNÁJA RIEZING NORBERT, SOPRON MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 1999. BEVEZETÉS Az Által-ér halfaunáját korábban alig ismertük,

Részletesebben

Pisces Hungarici 6 (2012) ÁRVIZEK HATÁSA EGY KIS FOLYÓ, A TARNA HALKÖZÖSSÉGÉRE

Pisces Hungarici 6 (2012) ÁRVIZEK HATÁSA EGY KIS FOLYÓ, A TARNA HALKÖZÖSSÉGÉRE ÁRVIZEK HATÁSA EGY KIS FOLYÓ, A TARNA HALKÖZÖSSÉGÉRE EFFECT OF FLOODING ON THE FISH COMMUNITY OF A SMALL RIVER (TARNA RIVER, TISZA BASIN, HUNGARY) SZEPESI Zs. 1, HARKA Á. 2 1 Omega-Audit Kft., Eger 2 Magyar

Részletesebben

AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK PISCES HUNGARICI I. I. MAGYAR HALTANI KONFERENCIA (SUPPLEMENT KÖTET)

AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK PISCES HUNGARICI I. I. MAGYAR HALTANI KONFERENCIA (SUPPLEMENT KÖTET) Debreceni Egyetem AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK PISCES HUNGARICI I. I. MAGYAR HALTANI KONFERENCIA (SUPPLEMENT KÖTET) MAGYAR HALTANI TÁRSASÁG Debrecen, 2007 Szerkesztők: szakmai szerkesztő: Dr. Juhász Lajos

Részletesebben

Bevezetés. Élőhelyfejlesztési javaslatok

Bevezetés. Élőhelyfejlesztési javaslatok A KözépTisza vidék árterületein ívó halfajok Képes zsebhatározó 1 Bevezetés A Tisza szabályozását 1846 nyarán kezdték el, ami jelentős átalakulásokat hozott a Tiszavidéken. Az egykori árterületeknek mindössze

Részletesebben

ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL

ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL A Puszta 2001. 1/18. pp. 87-109. ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL PAULOVICS PÉTER KISS FERENC CSONGRÁD MEGYEI TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, SZEGED 1999-2002. Bevezetés A Maros-folyóhoz

Részletesebben

HORGÁSZVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ TANKÖNYV

HORGÁSZVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ TANKÖNYV HORGÁSZVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ TANKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1. HALGAZDÁLKODÁSI ÉS HALVÉDELMI JOGSZABÁLYOK ISMERETE... 3 1.1. Alapfogalmak... 4 1.2. Alapvető rendelkezések... 5 1.3. A hal élőhelyének

Részletesebben

A Kis Balatoni Vízvédelmi Rendszer II. ütem Kritikai értékelés

A Kis Balatoni Vízvédelmi Rendszer II. ütem Kritikai értékelés A Kis Balatoni Vízvédelmi Rendszer II. ütem Kritikai értékelés Bevezető összegzés Napjainkra a környezetvédelmi problémák megoldásnál elvárható a komplex megközelítés, a megelőzésre helyezett hangsúly.

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 TERVEZET Egyeztetési változat Munkatársak: Lektorálta: Lipcsey

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Reischl Gábor általános igazgatóhelyettes Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

AUTÓPÁLYÁK ÉS MADARAK

AUTÓPÁLYÁK ÉS MADARAK 1. oldal 2005/6. szám ZÖLD HÍRADÓ 2005 december AUTÓPÁLYÁK ÉS MADARAK (Autópályák építésének és üzemeltetésének hatása a madárfaunára) Az elmúlt időszakban egyre hosszabb autópálya szakaszok készülnek

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER kézikönyvsorozat kötetei A sorozat szerkesztőbizottsága: Horváth Ferenc Korsós

Részletesebben

2015. április. Hogyan tovább, Balaton? Uniós források, balatoni fejlesztések

2015. április. Hogyan tovább, Balaton? Uniós források, balatoni fejlesztések Épül a déli vasút Hogyan tovább, Balaton? Uniós források, balatoni fejlesztések Fotó: Gyarmati László 2 Aktuális Párhuzamos interjúk - azonos témában Sajnos, mindenki elfelejtette, hogy a rendszerváltást

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON Természetvédelmi célú LIFE projektek Magyarországon Impresszum Szerkesztette: Sashalmi Éva, Érdiné dr. Szekeres Rozália Írta: Bankovics András, Bodnár

Részletesebben

6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december. Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy tájegységben

6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december. Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy tájegységben 6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december Természetvédelem Észak-Magyarországon 25 éve alapított Tokaj Bodrogzug Tájvédelmi Körzet a változások tükrében Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Magyar

Részletesebben

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004.

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004. Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004. Összeállította: dr. Baranyi Tamás és dr. Varga Zoltán Borítókép: Korompai Tamás Témafelelős a KvVM Természetvédelmi Hivatalnál:

Részletesebben

Pisces Hungarici 8 (2014) 51 60

Pisces Hungarici 8 (2014) 51 60 Pisces Hungarici 8 (2014) 51 60 A halközösség struktúrájának sajátosságai a Tisza tó különböző élőhelyein The attribution of the fish community structure in the different habitat types of the Tisza lake

Részletesebben

E-mail: paulovicspeter@tvnetwork.hu 3 Gerecse Barlangkutató és Természetvédő Egyesület, Tatabánya, E-mail: juhaszm@invitel.hu

E-mail: paulovicspeter@tvnetwork.hu 3 Gerecse Barlangkutató és Természetvédő Egyesület, Tatabánya, E-mail: juhaszm@invitel.hu DENEVÉRKUTATÁS Hungarian Bat Research News 4: 18-37. (2008) Egy lehetséges módszer a kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale BLASIUS, 1853) dunántúli maradványállományának megmentésére: megerősítés

Részletesebben

Bejelentkezett az aszály, de a júniusi eső enyhített rajta

Bejelentkezett az aszály, de a júniusi eső enyhített rajta XIX. évfolyam 2. szám v A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság lapja v 2009. ápr.-máj.-jún. Tartalom Bejelentkezett az aszály, de a júniusi eső enyhített rajta (1. oldal) Társadalmi konzultáció

Részletesebben

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Alföldi Erdőkért Egyesület KUTATÓI NAP XXII. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Támogatta: Lakitelek 2014. Megjelent az Alföldi Erdőkért Egyesület gondozásában Szerkesztő: Lipák László ISBN 978-963-12-0848-1

Részletesebben

MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél

MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél I. évfolyam 3. szám 2012. ősz Témáink Kutatóközponti újdonságok... 2 Honlapunk és az Ökológia blog... 2 Megújítás 2012... 3 Fiatal kutatók... 3 Az MTA ÖK megjelenése

Részletesebben

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében Környezetvédelmi erőfeszítések 6 a Duna-medencében Használva védjük 243 Bevezetés 245 Célok, eszközök, szervezés 246 1. feladat: a legszebb folyók 247 2. feladat: Ős-Duna Terv 247 3. feladat: Segítsünk

Részletesebben

Jó vadászatot! Hírlevél

Jó vadászatot! Hírlevél Jó vadászatot! A Fõvárosi és Pest megyei A Fõvárosi és Pest megyei Vadászkamara lapja 2009/1 Hírlevél A vadászidény végén Felelősségünk a teremtett világért Vadászni pedig kell Szalonkamonitoring Hivatásosvadász-továbbképzés

Részletesebben

Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik

Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik A KÖ ZÉP-TI SZA-VI DÉ KI VÍZ ÜGYI IGAZ GA TÓ SÁG LAPJA XXXVI. évfolyam, 3. szám 2013. november Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik Engedjék meg, hogy gratuláljak

Részletesebben

Tájékoztató a nagyobb vizek horgászati helyzetéről.

Tájékoztató a nagyobb vizek horgászati helyzetéről. MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE Melléklet: a MOHOSZ Elnökség 2011.szeptember 09.-i ülésének 6. sz. napirendjéhez E-20110929-6 Tájékoztató a nagyobb vizek horgászati helyzetéről. A Velencei-tó

Részletesebben

CINCÉR. Természetvédelem az Ipoly-völgyben. 2009 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE. 5. évfolyam 1. szám

CINCÉR. Természetvédelem az Ipoly-völgyben. 2009 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE. 5. évfolyam 1. szám CINCÉR A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE 5. évfolyam 1. szám Természetvédelem az Ipoly-völgyben 2009 Tavasz TARTALOM ÚGY GONDOLOM Egy felértékelõdõ erõforrás: a szakmai partnerség..............

Részletesebben

IX. évfolyam 2. különszám HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK

IX. évfolyam 2. különszám HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK IX. évfolyam 2. különszám HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 2012/2. KÜLÖNSZÁM B U D A P E S T - 2012 1 A MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HATÁRRENDÉSZETI TAGOZAT TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Szerkesztő bizottság:

Részletesebben

2014 éves jelentés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. 1121 Budapest, Költő u. 21. e-mail: mme@mme.hu telefon: 06 1 275 6247

2014 éves jelentés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. 1121 Budapest, Költő u. 21. e-mail: mme@mme.hu telefon: 06 1 275 6247 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1121 Budapest, Költő u. 21. e-mail: mme@mme.hu telefon: 06 1 275 6247 Hazánk madárvédelmét támogathatja adományával és adójának 1%-ával! Bankszámlaszámunk:

Részletesebben