AZ AMURI KAGYLÓ (SINANODONTA WOODIANA LEA, 1834) BALATONI ELTERJEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AMURI KAGYLÓ (SINANODONTA WOODIANA LEA, 1834) BALATONI ELTERJEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA"

Átírás

1 9 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 28: 09 15, 2012 AZ AMURI KAGYLÓ (SINANODONTA WOODIANA LEA, 1834) BALATONI ELTERJEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA BENKŐ-KISS ÁRPÁD 1 FERINCZ ÁRPÁD 2 KOVÁTS NÓRA 2 PAULOVITS GÁBOR 3 1 SZTE MGK Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út PE MK, Limnológia Intézeti Tanszék, 8200 Veszprém, Egyetem u MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet, 8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3. DISTRIBUTION OF THE CHINESE POND MUSSEL (SINANODONTA WOODIANA LEA, 1839) IN LAKE BALATON Á. BENKŐ-KISS 1 Á. FERINCZ 2, * N. KOVÁTS 2 G. PAULOVITS 3 1 University of Szeged, Faculty of Agriculture, Institute of Farming and Rural Development, H-6800 Hódmezővásárhely, Andrássy str University of Pannonia, Department of Limnology, H-8200 Veszprém, Egyetem str Balaton Limnological Institute, Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences, H-8237 Tihany, Klebelsberg K. str. 3. *Corresponding author, KIVONAT: Az idegenhonos amuri kagyló (Sinanodonta woodiana) Európa legnagyobb méretű kagylója, a Balatonban legelőször 2006-ban figyelték meg nyarán végzett munkánk során 21 mintavételi helyen mértük fel az amuri kagyló relatív gyakoriságát, valamint felvettük az egyes példányok méretét és biomasszáját. A mintavételi pontok helyét GPS-el rögzítettük, az adatokat térképen ábrázolva az alábbi következtetések vonhatók le: a faj magas abundanciával és biomasszával a Balaton északi partja mentén, a Keszthely- Örvényes közötti szakaszon fordul elő, a Tihanyi-medencét még szemlátomást nem érte el. A Keszthelyi-medencében biomasszája az összes Unionidae biomassza %-át is elérheti. A biomassza és abundancia világos térbeli eloszlást mutatott, ezzel szemben az egyes mintavételi pontokon vizsgált populációk méreteloszlásában nem volt felfedezhető hasonlóan értelmezhető mintázat. Kulcsszavak: Balaton, Sinanodonta woodiana, biodiverzitás, biológiai invázió ABSTRACT: The exotic Chinese pond mussel (Sinanodonta woodiana) is the biggest bivalve in Europe, it was first observed in Lake Balaton in In 2011 summer relative abundance of S. woodiana was recorded at 21 sampling sites, body measures and biomass of each specimen were also taken. GPS coordinates of the sampling sites were recorded, spatial distribution of the data

2 10 shows that high abundancies and biomass are characteristic along the northern shore of the lake, between Keszthely and Örvényes, the mussel has not reached Tihany yet. In the Keszthely Basin, its biomass may amount to as much as 50 80% of the total Unionid biomass. Biomass and abundance did show a clear spatial pattern, whilst no similar pattern could be observed in the size structure of the populations as measured at each sampling site. Key words: Lake Balaton, Sinanodonta woodiana, biodiversity, biological invasion Bevezetés Világszerte számos kagylófaj sorolható a legnagyobb ökológiai kockázatot jelentő egzóták közé (HIGGINS és VAN DER ZANDEN 2010), közülük a vándorkagyló (Dreissena polymorpha (Van Benden, 1835)) a Balatonban is problémát okozó, agresszív idegenhonos fajnak tekinthető. Ökológiai kárukat kompetíció, illetve az élőhely alapparamétereinek megváltoztatása révén fejtik ki (WARD és RICCIARDI 2007; SOUSA et al. 2009). Az amuri kagyló, Sinanodonta (Anodonta) woodiana (Lea, 1834) inváziója viszonylag új probléma, világméretű terjedésének kezdete a XX. század második felére tehető (DOUDA et al. 2011). A faj Délkelet-Ázsiában, illetve Oroszország keleti részén, az Amur vidékén őshonos (WATTERS 1997; GRAF 2007). Európába feltehetőleg a távol-keleti növényevő halak (Hypophthalmichtys nobilis (Richardson, 1845), H. molitrix (Valenciennes, 1844), Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)) állományokkal került, hazánkba is hasonló módon jutott el feltehetően az 1960-as években, de első leírására csak 1984-ben került sor a gyulai csónakázótóból (PETRÓ 1984). Sikeres inváziója elsősorban szaporodási módjának köszönhető: parazita életmódú glochidium lárvái halakon megtapadva viszonylag nagy távolságokat is megtehetnek. A nőstény a glochidiumokat júniustól augusztusig terjedő időszakban bocsátja ki, ezek általában 7 10 napot töltenek a gazdaszervezeten. Kimutatták, hogy gazdaként az európai vizekben előforduló, őshonos halak is megfelelnek, tovább növelve a terjedés valószínűségét (DOUDA et al. 2011). A Balatonban először 2006-ban figyelték meg (MAJOROS 2006) nyarán történt mintavételezésünk alapján jelenlegi előfordulásának térbeli mintázatát, ill. terjeszkedését elemeztük. Anyag és módszer Összesen 21 mintavételi hely került kijelölésre (1. ábra). A mintavételezés kézzel, könnyűbúvár felszereléssel történt. Egy lemerüléssel egy cm-es kvadrátot mintáztunk meg. Ezzel a módszerrel a négyzetméterre vonatkoztatott kagylódenzitás is becsülhető. A kvadrátról valamennyi Unio példányt begyűjtöttük, meghatározás után egyedenként a következő paramétereket rögzítettük: hossz, szélesség, magasság (0,1 mm-es pontossággal), élő tömeg, nedves tömeg, héjtömeg (0,1 g pontosság), ivar, érett glochidiumok jelenléte/hiánya, ezen kívül megszámoltuk a növekedési gyűrűket. Az adatelemzéshez az IBM SPSS 20.0, az MS-EXCEL 2010 programcsomagokat, a méreteloszlások összevetéséhez Kruskal- Wallis tesztet használtunk.

3 11 1. ábra. Mintavételi helyek a Balatonon. Eredmények A tóból gyűjtött összesen 775 élő kagylóból 110 egyed volt amuri kagyló (14,2 %). Az egyedsűrűség a Keszthelyi medencében, átlagosan 4 10 egyed/m 2 ez keleti irányban haladva fokozatosan csökken 1 2 egyed/m 2 -re, illetve a homokos aljzaton 0 0,1 egyed/m 2 -re. A 2. és 3. ábra mintavételi helyenként mutatja az egyes fajok biomasszájának arányait, illetve relatív gyakoriságát. A 2. ábra alapján elmondható, hogy az amuri kagyló relatív biomasszája a legmagasabb a 6. (Balatongyörök) mintavételi ponton volt (84,3%), ezt követte a 11. (Gyenesdiás, strand) és a 12. (Keszthely, kemping) mintavételi pont, 61,9 és 68%-os értékekkel. Relatív abundanciát tekintve (3. ábra), szintén a 6. mintavételi pont tekinthető a legfertőzöttebbnek, 51,6%-os értékkel. Viszonylag magas értékek fordultak elő a 11. (Gyenesdiás) 12. (Keszthely, strand) és 13. (Keszthely2, nyílt víz) mintavételi pontokon: 38,0%, 31,5% és 28,6%. Az amuri kagyló testhossz eloszlása a mintavételi helyek között szignifikánsan különbözőnek mutatkozott (Kruskal-Wallis ANOVA: H=18,488; df=7; P=0,01) (4. ábra).

4 12 1. táblázat. Az egyes mintavételi pontokon regisztrált kagyló egyedszámok. Anodonta anatina (Held, 1836) Anodonta cygnea (Held, 1839) Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) Pseudanodonta complanata (Rossmasler, 1835) Unio pictorum (Küstler, 1853) Unio tumidus (Zelebor, 1851) 1. Ábrahámhegy N46, , E17, Alsóörs N46, , E17, Badacsonytomaj N46, , E17, Balatonakali N46, , E17, Balatonberény N46, , E17, Balatongyörök N46, , E17, Balatonkenese N47, , E18, Balatonszárszó N46, , E17, Balatonszéplak N46, , E18, Fövenyes N46, , E17, Gyenesdiás N46, , E17, Keszthely N46, , E17, Keszthely 2 N46, , E17, Örvényes N46, , E17, Szántód N46, , E17, Szigliget N46, , E17, Tihany N46, , E17, Szepezd N46, , E17, Zala-torok N46, , E17, Zánka N46, , E17, Révfülöp N46, , E17, Összes

5 13 2. ábra. A gyűjtött kagylófajok relatív biomasszája a mintavételi helyeken. 3. ábra. A gyűjtött kagylófajok relatív abundanciája a mintavételi helyeken. 4. ábra. Az amuri kagyló (Sinanodonta woodiana) héjméret eloszlásai a mintavételi helyeken (ahol n>2).

6 14 Értékelés Invázióbiológiai szempontból a Sió-zsilip megépítése (1863) komoly kockázati tényezőt jelentett a Balatonra nézve, hiszen a tó addig elszigetelt vízgyűjtőjét összekötötte a Duna vízgyűjtőjével. A mára már tömegesen elszaporodott vándorkagyló (Dreissena polymorpha) is így került a Balatonba, az 1930-as években (SEBESTYÉN 1934; 1938) között részletes elemzés készült annak megállapítására, az amuri kagyló bekerülhet-e a Balatonba a Sió-csatornán keresztül (KISS 1997). Bár magában a csatornában előfordult a kagyló, bejutását a Balatonba meggátolta a Sió-csatorna környékén jellemző üledékszerkezet. Az eloszlás térbeli mintázatának elemzése arra következtet, hogy a fertőzési centrum a tó nyugati részén, a Keszthelyi-medence környékén lehetett. Nagy valószínűséggel halastavakból, fertőzött halállománnyal kerülhetett a Balatonba. Fertőzött halállományok, elsősorban pontyfélék telepítését tartják az amuri kagyló terjedését elősegítő elsődleges vektornak (WATTERS 1997). A korosztályok eloszlása is jellegzetes térbeli mintázatot mutat. A Keszthelyimedencében jellemző az idősebb korosztályok előfordulása, itt figyeltük meg a legnagyobb méretű egyedet is (130 mm). Ugyanakkor az a tény, hogy Örvényesnél (14. mintavételi pont), Keszthelytől kb. 50 km távolságra is találtunk egy 117 mm-es egyedet arra következtet, hogy a faj a Balatonban igen magas terjedési potenciállal rendelkezik. Megtelepedése, illetve dominanciájának további növekedése várható mindazon területeken, ahol számára az aljzat megfelelő. Ezek főleg a mélyebb iszaposabb északi parti részek lehetnek, a déli part laza sekély és mobil homokpadja kevéssé alkalmasak az Unionidae-k megtelepedésének, mert a juvenilis kagylókat a homok mozgása könnyen betemeti. Köszönetnyilvánítás: A szerzők köszönettel tartoznak Dobos Géza hajóvezetőnek a terepi mintavételezésben való közreműködésért. Kutatásainkat az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló EuLakes projekt támogatta. Felhasznált irodalom DOUDA, K. VRTÍLEK, M. SLAVÍK, O. REICHARD, M. (2011): The role of host specificity in explaining the invasion success of the freshwater mussel Anodonta woodiana in Europe. Biological Invasions 14: GRAF, D.L. (2007): Palearctic freshwater mussel (Mollusca: Bivalvia: Unionoida) diversity and the comparatory method as a species concept. Proceedings of the Academy of Natural Sciences Philaadelphia 156: HIGGINS, S.N. VAN DER ZANDEN, M.J. (2010): What a difference a species makes: a meta-analysis of dreissenid mussel impacts on freshwater ecosystems. Ecological Monographs 80: KISS, Á. (1997): Az amuri kagyló (Anodonta woodiana woodiana Lea, 1834) balatoni behatolásának nyomon követése a Sió-csatornán keresztül ( között). A Balatonkutatási Alapítvány által támogatott pályázat eredménye, 30 pp. MAJOROS, G. (2006): Az amuri kagyló [Anodonta (Sinanodonta) woodiana (Lea, 1834)] megtelepedése a Balatonban és elszaporodásának várható következményei. Halászat 99:

7 15 PETRÓ, E. (1984): The occurrence of Anodonta woodiana woodiana in Hungary. Állattani Közlemények 84: SEBESTYÉN, O. (1934): A vándorkagyló (Dreissensia polymorpha Pall.) és a szövőbolharák (Corophium curvispinum G.O.Sars forma devium Wundsch) megjelenése és rohamos térfoglalása a Balatonban. A Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái 7: SEBESTYÉN, O. (1938): Colonization of two new fauna-elements of Pontus-origin (Dreissensia polymorpha Pall. and Corophium curvispinum G. O. Sars forma devium Wundsch) in Lake Balaton. Verhandlungen Internationale Vereinigung theoretische und angewandte Limnologie 8: SOUSA, R. GUTIERREZ, J.L. Aldridge, D.C. (2009): Non-indigenous invasive bivalves as ecosystem engineers. - Biological Invasions, 11: WARD, J.M. RICCIARDI, A. (2007): Impacts of Dreissena invasions on benthic macroinvertebrate communities: a meta-analysis. Diversity and Distributions 13: WATTERS, G.T. (1997): A synthesis and review of the expanding range of the Asian freshwater mussel Anodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae). Veliger 40:

8 16

Pisces Hungarici 8 (2014) 51 60

Pisces Hungarici 8 (2014) 51 60 Pisces Hungarici 8 (2014) 51 60 A halközösség struktúrájának sajátosságai a Tisza tó különböző élőhelyein The attribution of the fish community structure in the different habitat types of the Tisza lake

Részletesebben

A pirók erdeiegér (Apodemus agrarius) mozgásmintázata különböző növényzeti borítású élőhelyeken

A pirók erdeiegér (Apodemus agrarius) mozgásmintázata különböző növényzeti borítású élőhelyeken Natura Somogyiensis 17 327-340 Ka pos vár, 2010 A pirók erdeiegér (Apodemus agrarius) mozgásmintázata különböző növényzeti borítású élőhelyeken Horváth Győző, Wágner Emese & Tóth Dániel Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

Mocsári teknős (Emys orbicularis) állományok összehasonlító vizsgálata különböző típusú területeken

Mocsári teknős (Emys orbicularis) állományok összehasonlító vizsgálata különböző típusú területeken Mocsári teknős (Emys orbicularis) állományok összehasonlító vizsgálata különböző típusú területeken Kalmár Zsófia egyetemi hallgató Szent István Egyetem Állattani és Ökológiai Tanszék Témavezetők: Molnár

Részletesebben

Vizsgálatok a Badacsonytomaj Keszthely partszakasz és a Kis-Balaton csípõszúnyog-faunáján (Culicidae)

Vizsgálatok a Badacsonytomaj Keszthely partszakasz és a Kis-Balaton csípõszúnyog-faunáján (Culicidae) FOLIA HISTORICO-NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2014 38: 133 138 Vizsgálatok a Badacsonytomaj Keszthely partszakasz és a Kis-Balaton csípõszúnyog-faunáján (Culicidae) SÁRINGER-KENYERES MARCELL & KENYERES ZOLTÁN

Részletesebben

A mozaikgyepek szerepe a szalakóta (Coracias garrulus) táplálkozó területeinek megőrzésében

A mozaikgyepek szerepe a szalakóta (Coracias garrulus) táplálkozó területeinek megőrzésében Természetvédelmi Közlemények 18, pp. 276-282, 2012 A mozaikgyepek szerepe a szalakóta (Coracias garrulus) táplálkozó területeinek megőrzésében Kiss Orsolya 1, Felde Orsolya 1 és Moskát Csaba 2 1 SZTE -

Részletesebben

Pisces Hungarici 6 (2012) ÁRVIZEK HATÁSA EGY KIS FOLYÓ, A TARNA HALKÖZÖSSÉGÉRE

Pisces Hungarici 6 (2012) ÁRVIZEK HATÁSA EGY KIS FOLYÓ, A TARNA HALKÖZÖSSÉGÉRE ÁRVIZEK HATÁSA EGY KIS FOLYÓ, A TARNA HALKÖZÖSSÉGÉRE EFFECT OF FLOODING ON THE FISH COMMUNITY OF A SMALL RIVER (TARNA RIVER, TISZA BASIN, HUNGARY) SZEPESI Zs. 1, HARKA Á. 2 1 Omega-Audit Kft., Eger 2 Magyar

Részletesebben

Madárfajok előfordulásának modellezése a Fontos Madárélőhelyek és a CORINE Felszínborítás 50 000 alapján előzetes eredmények

Madárfajok előfordulásának modellezése a Fontos Madárélőhelyek és a CORINE Felszínborítás 50 000 alapján előzetes eredmények Természetvédelmi Közlemények 11, pp. 439 447, 2004 Madárfajok előfordulásának modellezése a Fontos Madárélőhelyek és a CORINE Felszínborítás 50 000 alapján előzetes eredmények Báldi András 1, Nagy Károly

Részletesebben

Legelés intenzitásának hatása alföldi gyepek biodiverzitására

Legelés intenzitásának hatása alföldi gyepek biodiverzitására Természetvédelmi Közlemények 13, pp. 249-258, 2007 Legelés intenzitásának hatása alföldi gyepek biodiverzitására Báldi András 1, Batáry Péter 2, Erdős Sarolta 2,3, Kisbenedek Tibor 1,4, Orci Kirill Márk

Részletesebben

Agrárterületek értékelése a jellemzı madárfajok denzitása és a mezei pacsirta rátermettsége alapján

Agrárterületek értékelése a jellemzı madárfajok denzitása és a mezei pacsirta rátermettsége alapján Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Biológiai Intézet Agrárterületek értékelése a jellemzı madárfajok denzitása és a mezei pacsirta rátermettsége alapján Szakdolgozat Készítette: Biró Judit

Részletesebben

PISCES HUNGARICI A MAGYAR HALTANI TÁRSASÁG IDŐSZAKOS KIADVÁNYA TOMUS II

PISCES HUNGARICI A MAGYAR HALTANI TÁRSASÁG IDŐSZAKOS KIADVÁNYA TOMUS II PISCES HUNGARICI A MAGYAR HALTANI TÁRSASÁG IDŐSZAKOS KIADVÁNYA TOMUS II Magyar Haltani Társaság Debrecen Tiszafüred 2007 Pisces Hungarici a Magyar Haltani Társaság időszakos kiadványa ISSN 1789-1329 Pisces

Részletesebben

A kárókatona fészekalj és tojásméret vizsgálata a Kis-Balatonon és a Nagyberekben

A kárókatona fészekalj és tojásméret vizsgálata a Kis-Balatonon és a Nagyberekben Natura Somogyiensis 19 275-280 Ka pos vár, 2011 A kárókatona fészekalj és tojásméret vizsgálata a Kis-Balatonon és a Nagyberekben 1,2 Kovács Gyula, 2 Winkler Dániel & 2 Faragó Sándor 1Dél-Balatoni Természetvédelmi

Részletesebben

Éjszakai nagylepkék diverzitásának vizsgálata különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdőállományokban

Éjszakai nagylepkék diverzitásának vizsgálata különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdőállományokban 4. évfolyam 1. szám 2014 185 196. oldal Éjszakai nagylepkék diverzitásának vizsgálata különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdőállományokban Horváth Bálint és Lakatos Ferenc Nyugat-magyarországi

Részletesebben

Különböző intenzitással kezelt szántóföldek madár és növény fajszámának és abundanciájának összehasonlítása

Különböző intenzitással kezelt szántóföldek madár és növény fajszámának és abundanciájának összehasonlítása Természetvédelmi Közlemények 13, pp. 371-378, 2007 Különböző intenzitással kezelt szántóföldek madár és növény fajszámának és abundanciájának összehasonlítása Kovács Anikó 1,2,3, Batáry Péter 2 és Báldi

Részletesebben

A gímszarvas tér-idõ használatának összehasonlító vizsgálatai egy dombvidéki és egy alföldi élõhelyen i

A gímszarvas tér-idõ használatának összehasonlító vizsgálatai egy dombvidéki és egy alföldi élõhelyen i A gímszarvas tér-idõ használatának összehasonlító vizsgálatai egy dombvidéki és egy alföldi élõhelyen i Szemethy László, Ritter Dávid, Heltai Miklós és Petõ Zoltán GATE Vadbiológiai és Vadgazdálkodási

Részletesebben

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN 2008 32 2008 32 A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS Címlap: CSONT ISTVÁN Lektorok: DR. FÛKÖH LEVENTE DR. KORSÓS ZOLTÁN

Részletesebben

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése SZENT ISTVÁN EGYETEM Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KISS TÍMEA GÖDÖLLŐ

Részletesebben

A TALAJTULAJDONSÁGO ÉS A FAÁLLOMÁNY APCSOLATA A HARAGISTYA-LÓFEJ ERDŐREZERVÁTUM TERÜLETÉN (AGGTELEI ARSZT) TANÁCS ESZTER 1, BARTA ÁROLY 2 JÁRMI RÓBERT 3, ISS MÁRTON 3, SAMU ANDREA 4, EVEINÉ BÁRÁNY ILONA

Részletesebben

A kis légykapó (Ficedula parva) élõhelyválasztása a Kõszegi-hegységben

A kis légykapó (Ficedula parva) élõhelyválasztása a Kõszegi-hegységben Ornis 2002-bak_uj.qxd 2005-01-27 9:33 Page 79 Ornis Hungarica 10: 79-85. 2000 A kis légykapó (Ficedula parva) élõhelyválasztása a Kõszegi-hegységben Németh Csaba Németh, C. 2000. Habitat selection of the

Részletesebben

A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése

A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése Somogyi Múzeumok Közleményei 15: 97 106 Kaposvár, 2002 A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése MAJER JÓZSEF M. BORDÁCS MARGIT BORHIDI ATTILA MAJER, J, M. M. BORDÁCS and A, BORHIDI: Water quality

Részletesebben

EGY MOCSARAS TERÜLET HOLOCÉN FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE ALSÓPÁHOK MELLETT MALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN

EGY MOCSARAS TERÜLET HOLOCÉN FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE ALSÓPÁHOK MELLETT MALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN 163 EGY MOCSARAS TERÜLET HOLOCÉN FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE ALSÓPÁHOK MELLETT MALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN DEVELOPMENT OF A MARSHLAND AREA IN THE HOLOCENE BASED ON THE MALACOLOGICAL EXAMINATIONS NEAR ALSÓPÁHOK

Részletesebben

A hazai kis- és középvállalkozások strukturális és területi jellemzői európai uniós összevetésben

A hazai kis- és középvállalkozások strukturális és területi jellemzői európai uniós összevetésben 2014/IV. pp. 1-24. ISSN: 2062-1655 Kiss Katalin A hazai kis- és középvállalkozások strukturális és területi jellemzői európai uniós összevetésben ABSZTRAKT A kis- és középvállalkozások (kkv) gazdasági

Részletesebben

A Puszta 1999. 1/16, pp. 145-153. MELLÉKVIZEINEK HALFAUNÁJA 1999.

A Puszta 1999. 1/16, pp. 145-153. MELLÉKVIZEINEK HALFAUNÁJA 1999. A Puszta 1999. 1/16, pp. 145-153. AZ ÁLTAL-ÉR ÉS MELLÉKVIZEINEK HALFAUNÁJA RIEZING NORBERT, SOPRON MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 1999. BEVEZETÉS Az Által-ér halfaunáját korábban alig ismertük,

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, 2011. pp. 157-166. KARSZTOS ERDŐK SZÉNMEGKÖTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMÍTÁSOK EGY ERDŐREZERVÁTUM ADATAI ALAPJÁN

KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, 2011. pp. 157-166. KARSZTOS ERDŐK SZÉNMEGKÖTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMÍTÁSOK EGY ERDŐREZERVÁTUM ADATAI ALAPJÁN KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, 2011. pp. 157-166. KARSZTOS ERDŐK SZÉNMEGKÖTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMÍTÁSOK EGY ERDŐREZERVÁTUM ADATAI ALAPJÁN KISS MÁRTON - TANÁCS ESZTER - KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA SZTE Éghajlattani

Részletesebben

PALEODEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK A TISZÁNTÚLON A 10 13. SZÁZADBAN JÁNOS István 1, SZATHMÁRY László 2

PALEODEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK A TISZÁNTÚLON A 10 13. SZÁZADBAN JÁNOS István 1, SZATHMÁRY László 2 Tájökológiai Lapok 11 (2): 215-222. (2013) 215 PALEODEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK A TISZÁNTÚLON A 10 13. SZÁZADBAN JÁNOS István 1, SZATHMÁRY László 2 1 Nyíregyházi Főiskola, Környezettudományi Intézet, 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés Lehetőségek a csapadék eróziós potenciáljának meghatározására különböző részletességű adatbázisok alapján Sisák István 1 Máté Ferenc 1 Szász Gábor 2 Hausner Csaba 1 1 Pannon Egyetem, Georgikon Mez gazdaságtudományi

Részletesebben

KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA)

KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA) 31 KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA) SZÉKELY BALÁZS 1, MOLNÁR GÁBOR 1, PATTANTYÚS Á. MIKLÓS 2 1 ELTE Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoport,

Részletesebben

AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK PISCES HUNGARICI I. I. MAGYAR HALTANI KONFERENCIA (SUPPLEMENT KÖTET)

AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK PISCES HUNGARICI I. I. MAGYAR HALTANI KONFERENCIA (SUPPLEMENT KÖTET) Debreceni Egyetem AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK PISCES HUNGARICI I. I. MAGYAR HALTANI KONFERENCIA (SUPPLEMENT KÖTET) MAGYAR HALTANI TÁRSASÁG Debrecen, 2007 Szerkesztők: szakmai szerkesztő: Dr. Juhász Lajos

Részletesebben

ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK

ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK Állatorvos-tudományi Kutatóintézet 1143 Budapest, Hungária krt. 21. 1581 Budapest, Pf. 18. Telefon/Fax: 252-1069 email: harrach@vmri.hu; honlap: http://www.vmri.hu Az Intézet

Részletesebben

KIS- BALATONI ÉS BALATONI FÚRÁSOK ARCHEOMALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI

KIS- BALATONI ÉS BALATONI FÚRÁSOK ARCHEOMALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI 137 KIS- BALATONI ÉS BALATONI FÚRÁSOK ARCHEOMALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI THE RESULTS OF THE ARCHAEOMALACOLOGICAL INVESTIGATON OF THE CORE SEQUENCES FROM BALATON AND LITTLE BALATON BASINS SÜMEGI

Részletesebben

A Maculinea boglárkalepkék Kárpát-medencéből ismert hangyagazdái, parazitoidjai és a hangyagazdák egyéb szociálparazitái

A Maculinea boglárkalepkék Kárpát-medencéből ismert hangyagazdái, parazitoidjai és a hangyagazdák egyéb szociálparazitái Természetvédelmi Közlemények 15, pp. 23-34, 2009 A Maculinea boglárkalepkék Kárpát-medencéből ismert hangyagazdái, parazitoidjai és a hangyagazdák egyéb szociálparazitái Debreceni Egyetem, Evolúciós Állattani

Részletesebben