Az NFM megbízási szerződései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az NFM megbízási szerződései"

Átírás

1 Az NFM i szerződései Partner típusa tárgya ZJ1K0002_6 Arnold & Porter LLP "Jogi tanácsadási feladat ellátása és jogi képviselet biztosítása a Magyar Köztársaság részére az Electrabel SA, Dunamenti Erőmű Zrt., valamint az AES Tisza a választott Erőmű Kft., és tulajdonosai által a Magyar bírósági eljárás Köztársasággal szemben az Energiacharta Egyezmény ICSID eljárási és a vonatkozó kétoldalú beruházásvédelmi egyezmények alapján kezdeményezett választottbírósági szabályok szerinti eljárással, valamint egyéb magyarországi befejezésének villamosenergiatermelő vállalkozás és tulajdonosai által napja indított hasonló eljárásokkal összefüggésben" tárgyú szerződés módosítása (5.módosítás) Fejezeti kezelésű előirányzat ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zrt. KZK00089 KZK00090 Kaszás Mátyás Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. i szerződés KZK00091 RailSoft Informatikai Szolgáltató Bt. A Beruházásösztönzési célelőirányzatból egyedi kormánydöntés útján támogatott nagyberuházások állami támogatási programjaival kapcsolatos feladatok ellátása. NFM honlapjainak (magyar és angol nyelvű internet, valamint intranet) tartalmának frissítése, szerkesztése. Megbízott a névváltozásra figyelemmel a KHEM képviselői által az NFM képviselőinek a Magyar Köztársaság Minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010.évi XLII.törvény 1.számú melléklete alapján elkészített átadásátvételi jegyzőkönyv részét képező, a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való elszámolást ellenőrzi. Szakértői tevékenység végzésea "Budapest Győr Hegyeshalom vasútvonal rehabilitációja II. ütem 2000/HU/16/P/PT/000 ISPA/KA projekt megvalósításának megfelelősségi ellenőrzése" című vizsgálatban Fejezeti kezelésű előirányzat FT Young Tanácsadó Kft. A KSZF pénzügyi átvilágítása és javaslattétel KZK00088 Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség "Közlekedj okosabban, élj egészségesebben!" elnevezésű rajz és fotópályázat bírálati munkájában való szakértői részvétel FT Alpha Machine Kft. A KSZF informatikai átvilágítása és javaslattétel FT Ecorys Nederland B.V. Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció FT Egri & Szekeres Ügyvédi Iroda A KSZF jogi átvilágítása és javaslattétel FT KZK00216 ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Kft. Dr. Vass Ödön i szerződés A KSZF szervezeti és folyamati átvilágítása és javaslattétel. A víziközlekedés rendjéről történő szabályozás Dunára történő adaptálásával kapcsolatos szakértői tevékenység ZS Dr. Szilágyi Mihály Ügyvédi Iroda Jogi tanácsadás keretében: közreműködés az NFM Energiaszabályozási Főosztályának feladatkörébe tartozó, az energetikai jogalkalmazással kapcsolatosan felmerülő kérdések intézésében energetikai társaságok, illetve szervezetek vitás ügyeiben egyeztetések megszervezésével, megoldási javaslatok, állásfoglalások készítésével Fejezeti kezelésű előirányzat 1

2 Az NFM i szerződései Partner típusa tárgya KZK00188 Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda KZK00220 KZK00187 Horváth és Társai Ügyvédi Iroda DLA Piper International House Language School Kulturális és Szolgáltató Kft. Peres képviselet ellátása Perlaki Rezsőné felperes Magyar Állam ellen indított 19.P /2010. számú perében. A nemzeti légitársaság pénzügyi helyzetének rendezésére vonatkozó jogi tanácsadás peres ügy lezárása Idegen nyelv oktatása KZK00194 AnGabo Szolgáltató Bt. Idegen nyelv oktatása KZK00248 Dr. Borbély Magdolna Ügyvédi Iroda Megbízott jelen szerződés alapján jogi tanácsadást, képviseletet és okiratszerkesztést végez a "Berlini Collegium Hungaricum" projektek PPP keretében való megvalósításával összefüggésben, az 1.2 pontban részletezettek szerint KZK00240 Dr. Madácsi Gábor egyéni ügyvéd Megbízott jelen szerződés alapján jogi tanácsadást, képviseletet és okiratszerkesztést végez a büntetésvégrehajtási projektek PPP keretében való megvalósításásval összefüggésben az 1.2. pontban részletezettek szerint Ténylegesen kifizetett összeg: 0 Ft KZK00239 Jaczkovics Ügyvédi Iroda Megbízott jelen szerződés alapján jogi tanácsadást, képviseletet és okiratszerkesztést végez a kulturális (adott esetben oktatási és sport) projektek PPP keretében való megvalósításával összefüggésben az 1.2. pontban részletezettek szerint KZK00242 HOUSING Építőmérnöki Kft. Megbízott jelen szerződés alapján igazságügyi műszaki szakértői tevékenységet végez a PPP konstrukcióban megvalósult sport projektek esetében az 1.2. pontban részletezettek szerint KZK00241 Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. Megbízott jelen szerződés alapján pénzügyi tanácsadást végez főszabály szerint a sport projektek PPP keretében való megvalósításával összefüggésben az 1.2 pontban részletezettek szerint. Megbízó jogosult más területek (pl.: kultúra, oktatás) PPP projektjei kapcsán is Megbízott munkáját igénybe venni KZK00243 Pátria Consult Zrt Megbízott jelen szerződés alapján pénzügyi és ingatlan szakértői tevékenység ellátását, pénzügyi és szakértői tanácsadást, valamintképviseletet végez főszabály szerint a sport és az oktatási projektek PPP keretében való megvalósításávalösszefüggésben az 1.2. pontban részletezettek szerint Ténylegesen kifizetett összeg: bruttó Ft KZK00245 Varga és Társai Kft. Műszaki tanácsadás, képviselet és okiratszerkesztés a kijelölt projektek PPP keretében való megvalósításával összefüggésben Ténylegesen kifizetett összeg: bruttó Ft 2

3 Az NFM i szerződései Partner típusa tárgya KZK Pátria Consult Zrt Megbízott jelen szerződés alapján igazságügyi szakértői tevékenységet végez főszabály szerint a PPP konstrukcióban megvalósult sport projektek esetében az 1.2. pontban részletezettek szerint. A vállalt igazságügyi szakértői tevékenység konkrét projektfelülvizsgálatai alapvetően a projektek megvalósításra (lebonyolítás és kivitelezés), a projektek lezárására (elszámolásokra), továbbá külön Megbízói igény esetén üzemeltetési tapasztalatok elemzésére terjed ki KZK00249 Szterényi Ügyvédi Iroda KZK00247 Dr. Sári Péter egyéni ügyvéd Megbízott jelen szerződés alapján jogi tanácsadást, képviseletet és okiratszerkesztést végez főszabály szerint az oktatási projektek PPP keretében való megvalósításával összefüggésben az 1.2 pontban részletezettek szerint. Megbízott jelen szerződés alapján jogi tanácsadást, képviseletet és okiratszerkesztést végez a sport projektek PPP keretében való megvalósításával összefüggésben az 1.2 pontban részletezettek szerint Ténylegesen kifizetett összeg: 0 Ft ZA Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda Jogi tanácsadást, képviseletet és okiratszerkesztést végez a közlekedési infrastruktúra projektek, az "M6 III III fázis" PPP keretében való megvalósításával összefüggésben, különösen a) az M6 autópálya Érditető Dunaújváros közötti 58 kmes szakasza tárgyában án létrejött és többször módosított koncessziós szerződéssel, b) az M6os autópálya DunaújvárosSzekszárd közötti szakaszára vonatkozó án megkötött koncessziós szerződéssel, c) az M6m60as gyorsforgalmi út SzekszárdBólyPécs közötti szakaszára vonatkozóan én megkötött koncessziós szerződéssel kapcsolatos jogi átvilágítási tevékenységre Fejezeti kezelésű előirányzat Ténylegesen kifizetett összeg: 0 Ft 3

4 Az NFM i szerződései Partner típusa tárgya ZA Dr. Abay & Dr. Török Ügyvédi Iroda A Megbízott a Megbízó igényei szerint különösen az alábbi feladatokat látja el a szerződés tárgyával összefüggésben: a) PPP keretében megkötött szerződések jogi felülvizsgálata, összefoglaló értékelés készítése az adott projekttel összefüggésben b) PPP projektek keretében megkötött szerződések lezárásához, módosításához szükséges tárgyalási felkészítő előkészítése. Ennek keretében Megbízott feladata a lezárás alternatíváinak áttekintése, bemutatása, evvel kapcsolatos jogi javaslat megtétele c) jogi képviselet tárgyalásokon, egyéb egyeztetéseken. Ennek keretében Megbízott rendelkezésre áll az érdekelt fele közötti tárgyalások, illetve az adott projekttel kapcsolatos egyéb hatósági / bírósági tárgyalások során. Ez magában foglalja a jogi képviselethez szükséges felkészülést, megbízóval való egyeztetést, továbbá beadványok készítését, egyéb okiratszerkesztési feladatokat; d) egyéb a Megbízó által szükségesnek ítélt jogi tanácsadás Fejezeti kezelésű előirányzat Ténylegesen kifizetett összeg: bruttó Ft KZK00244 Horváth és Társai Ügyvédi Iroda KZK00231 Dr. Martinkó Károly i szerződés Megbízott jogi tanácsadást, képviseletet és okiratszerkesztést végez a sport projektek PPP keretében való megvalósításával összefüggésben. Az NFM ázsiai elsősorban kínai gazdasági kapcsolatainak fejlesztése érdekében, Megbízott a térségbeli kapcsolatain és tapasztalatain alapuló tanácsadási szolgáltatást nyújt Megbízónak KZK00251 Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda Jogi szolgáltatás KZK00254 Visoft Kft. KZK00261 KZK00262 KZK00263 MANUÁLÉP Építőipari és Kivitelező és Mérnöki Szolgáltató Bt. Interút XXI. Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. BFINFOCON VezetésiSzervezési és Informatikai Tanácsadó Közkereseti Társaság Adatvagyon törvénnyel kapcsolatos tanácsadás és az európai és nemzeti kritikus infrastruktúra kijelölés és védelemmel kapcsolatos tanácsadás. NFM Kijelölési Bizottság tevékenysége szakmai előkészítő munkájának elvégzése. Döntéselőkészítő információs szolgáltatás és tanácsadás az ITS területén EUROVIGNETTA rendszer KZK00264 Oppenheim Ügyvédi Iroda EUROVIGNETTA rendszer KZK00267 KZK00250 KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Horváth és Társai Ügyvédi Iroda DLA Piper KZK10011 Szabó & Dénes Ügyvédi Iroda EU közlekedéspolitika kialakításában történő részvétel, a magyar álláspontokra vonatkozóan folyamatos tanácsadás, és a TENT revíziójánál kapcsolatos szakmai feladatok. A nemzeti légitársaság pénzügyi helyzetének rendezésére vonatkozó jogi tanácsadás és a kínaimagyar kormánybiztosi feladatok végrehajtásához kapcsolódó jogi tanácsadás. Jogi képviselet ellátása a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben meghatározott 13 perben Fejezeti kezelésű előirányzat határozatlan

5 Partner típusa tárgya FT Carpathia Zrt. FT HDI Consulting Tanácsadó Kft. KZK10017 Tamási Béláné i szerződés Az NFM i szerződései Közreműködés a Közép Európai Transznacionális Program, "Energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használatának bemutatása középületeken" című prioritására benyújtandó pályázat elkészítésében. E tevékenység során a megbízott közreműködik a pályázati koncepció kidolgozásában, a kapott adatok információk alapján összeállítja a projekt költségvetését. Az elkéászült szövegeket angolra fordítja, lektoráltatja. Negbízott a szerződés mellékletében foglaltak szerint vállalja a Central Europe Program által Regionális Energiakoncepciók összeállítására meghirdetett projektfelhívása keretében a projekt teljeskörű előkészítését. Kincstári vagyonkataszterrel kapcsolatos feladatok elvégzése és EU elnökségi tagsághoz kapcsolódó kiküldetések elszámolásainak adminisztrációs kisegítése EUR EUR EUR EUR Imhof Gábor felperes által megindított, a Pécsi Munkaügyi Bíróságon folyamatban levő, 8.M. 1430/2010. ZN Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda számú perben az első és másodfokú eljárásban jogi határozatlan Fejezeti kezelésű előirányzat képviselet ellátása. KZK10016 Jaczkovics Ügyvédi Iroda Jogi szolgáltatás KZK10018 Kisházy Tamásné i szerződés Az NFM Közigazgatási Államtitkárság Perképviseleti Főosztályán a Főosztály működésének elősegítése érdekében lát el adatrögzítő, adminisztratív, szövegszerkesztési és táblázatkezelési feladatokat KZK10030 Bujdosó Lajos i szerződés Közreműködés a veszélyes áruk szállítására vonatkozó közlekedési alágazati nemzetközi egyezményeket kihirdető törvényekből következő, valamint a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló EU irányelv jogharmonizációjából adódó feladatok szakértői megalapozásában KZK10034 KZK10093 KZK10051 Polányi Zoltánné Hóbor Viola Dr. Martinkó Károly i szerződés i szerződés i szerződés Ideiglenes külföldi kiküldetés elszámoláson kívüli tételei és a kincstári kártya forgalom felvezetésének támogatása a Forrás SQL rendszerben. Az EU soros elnökséggel járó addicionálisan felmerült kommunikációs feladatok ellátása. Az NFM ázsiai elsősorban kínai gazdasági kapcsolatainak fejlesztése érdekében, Megbízott a térségbeli kapcsolatain és tapasztalatain alapuló tanácsadási szolgáltatást nyújt Megbízónak Fejezeti kezelésű előirányzat ZA Young Tanácsadó Kft. A Magyar Állam által megkötött koncessziós autópálya szerződésekhez kapcsolódó pénzügyi elemzési és Fejezeti kezelésű előirányzat tanácsadási szolgáltatások nyújtása. KZK10061 Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda Jogi tanácsadás fegyelmi ügyben Fejezeti kezelésű előirányzat 5

6 Az NFM i szerződései Partner típusa tárgya dr. Nemes László i szerződés A stabil vérkészítménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról szóló 1093/2000. (XI.24.) Korm. Határozatban foglaltak szerint peren kivüli határozatlan Fejezeti kezelésű előirányzat megegyezés keretében történő kártalanítási megállapodás megkötéséhez orvosi vélemények elkészítése. Siegler Konrád Ügyvédi Iroda A Magyar Állam I. rendű és a MÁV Zrt. II. rendű alperes képviselete a Washington D.C., Columbiai Szövetségi Kerületi Bíróság előtt indított és 1:10cv01770JBD szám alatt iktatott ú.n. "MÁVII." perben a perelőkészítő szakaszban perelőkészítő szakasz lezárása Fejezeti kezelésű előirányzat Siegler Ügyvédi Iroda / Weil, Gotshal & Manges A Siegler Konrád Ügyvédi Irodával a Magyar Állam I. rendű és a MÁV Zrt. II. rendű alperes ellen a Washington D.C., Columbiai Szövetségi Kerületi Bíróság előtt indított és 1:10 cv JBD szám alatt iktatott ú.n. "MÁV II" perben a jogi képviselet ellátására megkötött i szerződés módosítása az újabb feladatok ellátása érdekében határozatlan Fejezeti kezelésű előirányzat KZK10039 Eötvös Lóránd Tudományegyetem kutatás KZK10071 Horváth és Társai Ügyvédi Iroda DLA Piper ZD MC Partner Kft. Békés Megyei Önkormányzat Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. SzabolcsSzatmárBereg Megyei Önkormányzat Somogy Megyei Önkormányzat JászNagykunSzolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Energetikai témájú szellemi termék előállítása kutatási szerződés keretében A nemzeti légitársaság pénzügyi helyzetének rendezésére vonatkozó jogi tanácsadás és a kínaimagyar kormánybiztosi feladatok végrehajtásához kapcsolódó jogi tanácsadás. A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer azonosítási rendszerének továbbfejlesztése, valamint a Nemzeti Egységes Kártyarendszer kialakításának műszaki, szakértői támogatása. NBC és KKc előirányzatok terhére finanszírozott támogatási szerződések tekintetében közreműködői feladatok ellátása. 1es módosítás NBC és KKC előirányzat terhére finanszírozott támogatási szerződések tekintetében közreműködői feladatok ellátása. NBC és KKC előirányzat terhére finanszírozott támogatási szerződések tekintetében közreműködői feladatok ellátása. KKC előirányzat terhére finanszírozott támogatási szerződések tekintetében közreműködői feladatok ellátása. 1es módosítás KKC előirányzat terhére finanszírozott támogatási szerződések tekintetében közreműködői feladatok ellátása Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. A Kis és középvállalkozói célelőirányzat, a Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat, a Turisztikai célelőirányzat és a Beruházás ösztönzési célelőirányzat kezelésében való együttműködés Fejezeti kezelésű előirányzat KZK10219_3 Horváth és Társai Ügyvédi Iroda DLA Piper A nemzeti légitársaság pénzügyi helyzetének rendezésére vonatkozó jogi tanácsadás és a kínaimagyar kormánybiztosi feladatok végrehajtásához kapcsolódó jogi tanácsadás. 2es módosítás

7 Az NFM i szerződései Partner típusa tárgya ZN Weil, Gotshal & Manges LLP Részvétel a Nabucco Vezeték Projekthez kapcsolódó Projekt Támogatási Megállaodás előkészítésében, valamint azzal összefüggésben a minisztérium jogi képviseletének ellátása Fejezeti kezelésű előirányzat ZK MolnárBíró és Szalay Ügyvédi Iroda Az elektronikus hírközlés területét érintő átfogó felülvizsgálathoz kapcsolódóan a jogalkalmazói gyakorlat alapján a szabályozási igényekre figyelemmel Fejezeti kezelésű előirányzat jogi tanácsadást nyújt, figyelemmel a területet érintő a kormányzati struktúrában bekövetkező változásokra. KZK10179 dr. Lengyel Attila Ügyvédi Iroda Jogi tanácsadás keretében közreműködés a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos jogaszabályok értelmezésében, véleményezésében, jogalkotási folyamathoz kapcsolódó háttéranyagok elkészítésében, különös tekintettel a megújuló energiaforrásokkal összefüggő engedélyezési eljárások egyszerűsítéséről szóló jogszabálytervezetek véleményezésében KZK10168 MarSzi Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. KZK10254 HDI Consulting Tanácsadó Kft. Szakmai tanácsadás keretében történő segítségnyújtás a Strukturális Alapok Programiroda megszünését követő 60 napos időtartamra a záró és a nullás beszámoló elkészítésében, valamint a kapcsolódó zárási feladatok végrehajtásában. Central Europe Program által Regionális Energiakoncepciók összeállítására meghirdetett projektfelhívása keretében a támogatási szerződés megkötésének előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása, hiánypótlási eljárás lefolytatása Katten Muchin Rosenman LLP A én az 1:10cv01884 szám alatt "Holocaust Victims of Bank Theft v. MNB" néven folyamatban levő ügyben az amerikai képviselet biztosítása érdekében megkötött i szerződés határozatlan USD USD Fejezeti kezelésű előirányzat KZK10167 Hajdú Mónika i szerződés Szakmai tanácsadás keretében történő segítségnyújtás a Strukturális Alapok Programiroda megszünését követő 60 napos időtartamra a záró és a nullás beszámoló elkészítésében, valamint a kapcsolódó zárási feladatok végrehajtásában Katten Muchin Rosenman LLP A én az 1:10cv01884 szám alatt "Holocaust Victims of Bank Theft v. MNB" néven folyamatban levő ügyben az amerikai képviselet biztosítása érdekében megkötött i szerződés módosítása a megállapított óradíjak vonatkozásában és újabb feladatok ellátása tekintetében határozatlan USD USD Fejezeti kezelésű előirányzat KZK10130 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jogés Államtudományi Kar, Versenyjogi Kutatóközpont KZK10188 dr. Szilágyi György egyéni vállalkozó A támogatást nyújtók részére állami támogatási Témájú szakmai képzések szervezése. A megbízott az NFM munkatársai részére orvosi tanácsadást nyújt

8 Az NFM i szerződései Partner típusa tárgya KZK10189 Sándor Gáborné i szerződés Szakmai tanácsadás és közreműködés a geotermikus energia hasznosításához kapcsolódó (visszatáplálás, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási) jogszabályok szakmai értelmezésében, szakértői véleményezésében, jogalkotási folyamathoz kapcsolódó háttéranyagok elkészítésében KZK10200 Hantosi Bálint i szerződés Kommunikációs, stratégiai tanácsadási feladatok ellátása tárgyú közbeszerzésii eljárások során a bíráló bizottság munkájában való részvétel KZK10204 Wachter Balázs i szerződés Közreműködés az egyes területi szinteken készülő fejlesztési dokumentációk tartalmi követelményeinek, elfogadási eljárásrendjének kidolgozásában, a fejlesztési dokumentációk egymásra épülésének módszertani megalapozásában KZK10218 KZK10105 KZK10202 Tokaji Józsefné Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség International House Language School Kulturális és Szolgáltató Kft. i szerződés KZK10216 HOUSING Építőmérnöki Kft. A megbízott az NFM Titkársági és Koordinációs Főosztály működését elősegítő asszisztensi feladatokat lát el. "Közlekedj ökosan!" elnevezésű rajz és fotópályázat bírálati munkájában való szakértői részvétel Nyelvi képzés Igazságügyi műszaki szakértői tevékenység végzése PPP konstrukcióban megvalósult sport és felsőoktatási projektek vonatkozásában ZA Dr. Abay & Dr. Török Ügyvédi Iroda PPP keretében megvalósított közlekedési infrastruktúra projekttel kapcsolatos jogi tanácsadási, képviseleti és okiratszerkesztési feladatok Fejezeti kezelésű előirányzat KZK10226 Dr. Dessewffy Anna Ügyvédi Iroda Az új közbeszerzési törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek megalkotásához szükséges szakértői, tanácsadói feladatok ellátása KZK10227 Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Az új közbeszerzési törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek megalkotásához szükséges szakértői, tanácsadói feladatok ellátása KZK10230 BorsodAbaújZemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit kft. Sifter Elemér i szerződés KZK10229 P&S Shop Kft. adásvétel ZA Young Tanácsadó Kft. KKC előirányzat terhére finanszírozott támogatási szerződések tekintetében közreműködői feladatok ellátása. PPP keretében megvalósított projektekkel kapcsolatos vagyonértékelési szakértői feladatok, jogi és egyéb szakmai tanácsadás. Reprezentációs anyagok beszerzése (toll, karra csapható láthatósági fényvisszaverő karpánt, nyakpánt póló) az Európai Mobilitási Hét programokban résztvevő önkormányzatok részére. A Magyar Állam által megkötött koncessziós autópálya szerződésekhez kapcsolódó pénzügyi elemzési és tanácsadási szolgáltatások nyújtása Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat 8

9 Az NFM i szerződései Partner típusa tárgya KZK10228 dr. Patay Géza ügyvéd Médiafigyelési, médiaelemzési, médiahatáselemzési szolgáltatások nyújtása tárgyú közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos jogi és közbeszerzési feladatok elvégzése KZK10217 Botond és Társai Ügyvédi Iroda KZK10233 dr. Patay Géza ügyvéd KZK10238 OPEION Stúdió Tanácsadó és Produkciós Kft. ZS Arató Krisztina egyéni vállalkozó KZK10240 PROVICE Üzleti és Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. KZK10288 Innomind Kft. PPP keretében megvalósított felsőoktatási projekttel kapcsolatos jogi tanácsadási, képviseleti és okiratszerkesztési feladatok. Az NFM számára "közvéleménykutatási feladatok, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, illetőleg tanulmánykészítési feladatok, továbbá kommunikációsstratégiai feladatok elvégzése a dokumentációban foglaltak szerint" tárgyú, általános, nyílt közbeszerzési eljárás előkészítése és teljes körű lebonyolítása Szakmai és közbeszerzési tanácsadás Az ÁROP.. Számú "Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése" című pályázat előkészítéséhez kapcsolódó tanácsadói szolgáltatás nyújtása Fejezeti kezelésű előirányzat Gazdasági és pénzügyi tanácsadói tevékenység China HiTech Fair 2011 Shenzhen elnevezésű rendezvényhez kapcsolódóan tolmácsolási és fordítási tevékenységek elvégzése KZK10300 Harnócz Erzsébet i szerződés Szakmai tanácsadás keretében történő segítségnyújtás a KÖFI záró és a nullás beszámolójának elkészítésében, valamint a kapcsolódó zárási feladatok véghajtásában. KZK10301 Pásztor Attiláné i szerződés Szakmai tanácsadás keretében történő segítségnyújtás a KÖFI záró és a nullás beszámolójának elkészítésében, valamint a kapcsolódó zárási feladatok véghajtásában. KZK10302 Duntzendorferné Géricz Edit i szerződés Szakmai tanácsadás keretében történő segítségnyújtás a KÖFI megszűnését követő 60 napos időtartamra a záró és a nullás beszámoló elkészítésében, valamint a kapcsolódó zárási feladatok végrehajtásában KZK10334 Kiss Bernadett i szerződés Az NFM épületeiben a protokoll konyha zavartalan működéséhez tartozó feladatok határidőre történő végrehajtása.teremfoglalás nyilvántartása. Termek rendbentartása. A protokolkonyha és ajándékraktár készleteinek rendszerezése, szükséges beszerzések koordinálása. Növények gondozása. Zászlókkal kapcsolatos ügyintézés Dr. Deák Dániel Ügyvédi Iroda Kártérítési perben jogi szolgáltatás nyújtása Fejezeti kezelésű előirányzat ZKV20006 Kilián Zsolt i szerződés Szakterületi médiareferens KZK10346 Tokaji Józsefné i szerződés Az NFM Titkársági és Koordinációs Főosztályán asszisztensi feladatok ellátása. 9

10 Az NFM i szerződései Partner típusa tárgya ZN Horváth és Társai Ügyvédi Iroda DLA Piper Jogi tanácsadás a Magyar Köztársaság által kötendő, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló évi LX. Törvény pontja szerinti kibocsátási jogosultságok kereskedelmére vonatkozó megállapodásokkal kapcsolatban (szerződéstervezetek véleményezése, szövegjavaslatok megfogaalmazása, továbbá közreműködés a kibocsátási jogosultságokkal kapcsolatos kereskedelmi ügyletek lebonyolításában) Fejezeti kezelésű előirányzat KZK10343 KZK10354 Horváth és Társai Ügyvédi Iroda DLA Piper TEAM Rekreáció Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Jogi tanácsadás és vizsgálat figyelemmel az 55/2011. (VI.29.) számú OGY határozatra a Megbízó által megjelölt privatizációs jogügyletekkel összefüggésben. Sportolási lehetőség biztosítása megbízó munkavállalói részére KZK10342 Magyar Kerékpárosklub A évi "Bringázz a munkába" kampány szervezése KZK10347 Botond és Társai Ügyvédi Iroda PPP keretében megvalósított felsőoktatási projekttel kapcsolatos jogi tanácsadási, képviseleti és okiratszerkesztési feladatok Horváth és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt polgári jogi társaság, amelynek további tagjai Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Dr. Abay & dr. Török Ügyvédi Iroda, Dr. Kelényi Ügyvédi Iroda KZK10348 HOUSING Építőmérnöki Kft. Igazságügyi műszaki szakértői tevékenység végzése a sport, felsőoktatási és adott esetben más, PPP konstrukcióban megvalósult projektek vonatkozásában KZK10352 Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. Pénzügyi szakértői tevékenység, pénzügyi tanácsadás a sport projektek PPP keretében való megvalósításával összefüggésben, illetve más, a Megbízó által megjelölt más területek (pl.: kultúra, oktatás) PPP projektjei kapcsán KZK10349 Pátria Consult Zrt Műszaki szakértői tevékenység végzése a PPP konstrukcióban megvalósult sport projektek esetében KZK10350 Young Tanácsadó Kft. A Magyar Állam által megkötött, PPP keretében megvalósított, felsőoktatási projektekhez kapcsolódó pénzügyi elemzési és tanácsadási szolgáltatások nyújtása KZK10153 Szterényi Ügyvédi Iroda Jogi oktatás, képviselet és okiratszerkesztés az oktatási (adott esetben más terület, pl.: kultúra, sport) projektek PPP keretében való megvalósításával összefüggésben KZK10351 KZK10375 Horváth és Társai Ügyvédi Iroda DLA Piper MANUÁLÉP Építőipari és Kivitelező és Mérnöki Szolgáltató Bt. Jogi tanácsadás, képviselet és okiratszerkesztés a sport projektek, illetve adott esetben az oktatási terület kivételével más terület projektjeinek PPP keretében való megvalósításával összefüggésben. NFM kijelölési bizottság tevékenységéhez szükséges szakmai előkészítő munka elvégzése

11 Az NFM i szerződései KZK10376 Partner típusa tárgya Interút XXI. Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. KZK10357 Homo Regius Tanácsadó Iroda Kft. Döntéselőkészítő információs szolgáltatás és tanácsadás az ITS területén. "Vezetői hatékonyság technikái erőforrás korlátos környezetben" c. képzés KZK10360 Homo Regius Tanácsadó Iroda Kft. "Minőségi szolgáltatás humán tényezői" c. képzés KZK10359 Homo Regius Tanácsadó Iroda Kft. "Szervezeti és személyes időgazdálkodási technikák vezetőknek és stratégiai munkakörben dolgozóknak" c. képzés KZK10358 Homo Regius Tanácsadó Iroda Kft. "Tárgyalástechnikai készségek fejlesztése" c. képzés KZK10362 Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. "Közbeszerzés" cimű képzés KZK10355 KZK10338 KZK10330 CONTROLL Training Továbbképző Központ Kft. Szabó Tímea Kisházy Tamásné i szerződés i szerződés ECDL Selest köztisztviselők számára (Szövegszerkesztés és Táblázatkezelés modulok) c. képzés Teremfoglalások koordinációja; catering rendelések szervezése; az utazási nyilvántartások adatbázisának kezelése (adatfelvitel, ellenőrzés); adminisztratív ügyintézés (fordítások, tolmácsolások, megrendelések, számlák) A Főosztály működésének elősegítése érdekében közreműködik a beérkező posta bontásában, az iktatásban, az anyagok sokszorosításában, a faxolásban, az előzményi iratok felkutatásában, a kiszignált iratoknak az ügyintézők felé való továbbításában ZKV20004 Sándor Gáborné i szerződés Tanácsadás és közreműködés a hulladékgazdálkodás, valamint a geotermikus energia hasznosításához kapcsolódó (visszatáplálás, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási) jogszabályok értelmezésében, szakértői véleményezésében Arnold & Porter LLP Az Electrabel SA és a Dunamenti Erőmű Zrt. És tulajdonosai által a Magyar Köztársasággal szemben az Energia Charta Egyezmény ("ECT") és a vonatkozó kétoldalú beruházásvédelmi egyezmény alapján kezdeményezett választottbírósági eljárásban jogi képviseletre Fejezeti kezelésű előirányzat Arnold & Porter LLP Megbízási szerződés az AES Summit Generation Ltd. És az AES Tisza Erőmű Kft. És tulajdonosai által a Magyar Köztársasággal szemben az Energia Charta Egyezmény (ECT) alaoján folyt ICSID választottbírósági ítélet érvénytelenítésével összefüggésben jogi képviseletre Fejezeti kezelésű előirányzat Z Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Az NFM és a MAG Zrt. Közötti, a évi kezelő szervi feladatok (BC és TC vonatkozásában történő) ellátásáról Fejezeti kezelésű előirányzat szóló i szerződés megkötése. Magyar Államkincstár ZKV20022 Hajdú Attila i szerződés Az NFM és MÁK közötti közreműködői feladatok ellátására vonatkozó i szerződés. Közreműködés a közlekedéssel összefüggő hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok szakértői megalapozásában határozatlan Fejezeti kezelésű előirányzat

12 Az NFM i szerződései ZKV20009 Partner típusa tárgya Melega András i szerződés Költségvetési tanácsadói feladatok ellátása Arnold & Porter LLP Z dr. Németh & dr. Haraszti Ügyvédi Iroda Jogi tanácsadási és képviseleti feladatok ellátása a Sláger és Danubius rádióállomások beruházói által a Magyar Köztársasággal szemben Magyarország ellen a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) előtt kétoldalú beruházásvédelmi egyezmények alapján kezdeményezett választottbírósági eljárással összefüggésben. A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány vagyonelszámolása határozatlan USD USD Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat Z Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda Jogi tanácsadás, véleményezés keretében közreműködés a szerződésben megjelölt tartalmú jogszabályok, vagy azok módosításának előkészítésesorán. Külső jogi szakértőként jogi tanácsadás keretében segítségnyújtás Megbízó képviselői részére a jogszabály előkészítés folyamatában, az illetékes parlamenti bizottságok előtt, tárcaközi egyeztetéseken, egyéb a Megbízó által meghatározott fórumokon Fejezeti kezelésű előirányzat Z VÉDKOM Kft. Z Magyar Államkincstár Az NFM külső kommunikációjával kapcsolatos szaktanácsadás, médiaesemények tervezése és lebonyolítása. Területfejlesztési célú előirányzatok kezelésében való együttműködés Fejezeti kezelésű előirányzat határozatlan Fejezeti kezelésű előirányzat Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda Jogi szolgáltatás: tanácsadás az autópálya kartell miatt a NIF által indított kártérítési perekbenkifejtendő jogi álláspontok tárgyában, beadványjavaslatok készítése továbbá amennyiben a Magyar Állam közvetlen peres fellépése lehetséges vagy szükséges, akkor annak beavatkozónkénti képviselete vagy önálló kereset indítása. Ennek során a jogi helyzet részletes elemzése határozatlan Fejezeti kezelésű előirányzat Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Z Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. SzabolcsSzatmárBereg Megyei Önkormányzat BorsodAbaújZemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit kft. Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Az 5/2012. (I.31.) Korm. Rendeletben előírt feladatok végrehajtásából eredő költségek ellentételezése. A közbeszerzési törvényhez kapcsolódó szakértői, tanácsadói feladatok ellátása. A kis és középvállalkozói, a Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási, valamint a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzatok kezelésében való együttműködés. NBC és KKC előirányzat terhére finanszírozott támogatási szerződések tekintetében közreműködői feladatok ellátása. KKC előirányzat terhére finanszírozott támogatási szerződések tekintetében közreműködői feladatok ellátása. KKC előirányzat terhére finanszírozott támogatási szerződések tekintetében közreműködői feladatok ellátása Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat 12

13 Az NFM i szerződései Partner típusa tárgya Somogy Megyei Önkormányzat KKC előirányzat terhére finanszírozott támogatási szerződések tekintetében közreműködői feladatok ellátása Fejezeti kezelésű előirányzat Z Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A Tisza és Bodrog folyókon működő köteles kompok átalakításának támogatása című pályázathoz kapcsolódó projekt monitoring és minőségbiztosítás Fejezeti kezelésű előirányzat Z Dr. Dessewffy Anna Ügyvédi Iroda ZKV20031 ZKV20080 Z Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jogés Államtudományi Kar, Versenyjogi Kutatóközpont Lantos Ildikó Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar i szerződés ZF Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda Z dr. Kaszai Balázs ügyvéd ZKV20086 IndiviZuál Építészeti és Üvegművészeti Stúdió Bt. ZKV20085 TÉRKÉPJEL Építész Informatikai Bt. ZKV20084 Z "G.V.F. 2000" Gáz, Víz és Fűtésszerelő Kft. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. Z Környezettudományi Központ Alapítvány ZKV20091 International House Language School Kulturális és Szolgáltató Kft. Z Dr. Abay & Dr. Török Ügyvédi Iroda A közbeszerzési törvényhez kapcsolódó szakértői, tanácsadói feladatok ellátása. A támogatást nyújtók részére állami támogatási témájú szakmai képzések szervezése. Zöldgazdaságfejlesztéséért és Klímapolitikáért felelős HÁT működését segítő tanácsadás nyújtása. "Programozz környezettudatosan" verseny szervezésének és lebonyolításának ellátása. Jogi közreműködés a geotermkus energia kutatássára, kinyerésére és hasznosítására vonatkozó koncessziós pályázati eljárás kapcsán Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat Jogi képviselet ellátása vállalkozói díj megfizetése iránt, az NFM, mint alperes ellen, a Fővárosi Törvényszék előtt Fejezeti kezelésű előirányzat folyó perben. Pesti Vigadó belső rekonstrukciós munkáihoz kapcsolódó építészeti és belsőépítészeti műszaki tanácsadási feladatok ellátása. Pesti Vigadó belső rekonstrukciós munkáihoz kapcsolódó építészeti, szerkezetépítési és műszaki tanácsadási feladatok ellátása. Pesti Vigadó belső rekonstrukciós munkáihoz kapcsolódó gépészeti műszaki tanácsadási feladatok ellátása. "Mozdulj a jó irányba" elnevezésű városi mobilitás konferencia megszervezése és lebonyolítása. Munkahelyi közlekedési terv tréningek szervezése, munkahelyi közlekedési terveket népszerűsítő segédkönyv összeállítása. Nyelvi képzés lebonyolítása a TVI és a Vagyonpolitikai Államtitkárság munkatársai részére Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat PPP keretében megvalósított közlekedési infrastruktúra projektelkkel kapcsolatos jogi tanácsadás, képviseleti és Fejezeti kezelésű előirányzat okiratszerkesztési feladatok ellátása. ZKV20125 Homo Regius Tanácsadó Iroda Kft. ZKV20150 dr. Szilágyi György egyéni vállalkozó Z Botond és Társai Ügyvédi Iroda Z Kerékpáros Magyar Szövetség "Szervezeti és személyes időgazdálkodási technikák vezetőknek és stratégiai munkakörben dolgozóknak" c. képzés A megbízott az NFM munkatársai részére orvosi tanácsadást, a foglalkozás egészségügyi vizsgálatokhoz Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai tanácsadást nyújt. PPP keretében megvalósított felsőoktatási projekttel kapcsolatos jogi tanácsadási, képviseleti és okiratszerkesztési feladatok. A évi Kerékpárosbarát Település (KBT) és Kerékpárosbarát Munkahely (KBM) pályázatok teljes körű lebonyolítása Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat 13

14 Az NFM i szerződései ZKV20117 Partner típusa tárgya TEAM Rekreáció Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sportolási lehetőség biztosítása megbízó munkavállalói részére határozatlan dr. Ibrányi Endre i szerződés A stabil vérkészítménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról szóló 1093/2000. (XI.24.) Korm. Határozatban foglaltak szerint peren kivüli határozatlan Magyar Államkincstár megegyezés keretében történő kártalanítási megállapodás megkötéséhez orvosi vélemények elkészítése. ZV Z KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség Z Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda Z Harka Község Önkormányzat Z Horváth és Társai Ügyvédi Iroda Az EU Duna Régió Stratégiai Kormánybiztosi Iroda közlekedésszakmai feladatai koordinátori teendőinek ellátása. "Mozdulj a jó irányba" elnevezésű rajz, fotó és családi kreatív pályázat bírálata. A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló évi CC. Törvény végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet megalkotásához, valamint a nemzeti mobil fizetési szervezet felállításával kapcsolatos jogi tanácsadói feladatok ellátása. A évi Liszt Ferenc Nemzetközi Kerékpártúra megszervezése. Jogi tanácsadás, képviselet és okiratszerkesztés a sport projektek kapcsán a 1219/2012(VI.26.) Kormány határozat végrehajtásával összefüggésben. 2es módosítás Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat Z Young Tanácsadó Kft. Pénzügyi és adózási vizsgálat, valamint előzetes üzletértékelés végzése (az EDRközreműködő szervezet pénzügyi és adózási átvilágítása, valamint a évi Fejezeti kezelésű előirányzat piaci értékének meghatározása) Z Weil, Gotshal & Manges LLP ZKV20181 CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft. Z VÉDKOM Kft. Weil, Gotshal & Manges LLP ZKV20164 Rendes Tamás i szerződés A Magyarország által kötendő, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló évi LX. törvény pontja szerinti kibocsátási jogosultságok, valamint az Európai Közösség kibocsátási egységkereskedelmi rendszerében Magyarország kibocsátási jogosultságainak kereskedelmére vonatkozó megállapodásokkal kapcsolatos jogi tanácsadás. ÁROP 1.2.6/A jelű projekt könyvvizsgálata Az NFM külső kommunikációjával kapcsolatos szaktanácsadás, médiaesemények tervezése és lebonyolítása. Jogi tanácsadási és képviseleti feladatok ellátása az EDF International (EDFI) v. Magyarország (PCA ) nemzetközi választottbírósági eljárásban. A Gépjárműközlekedési és Vasúti Főosztályon a "Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése a közlekedési hatósági és igazgatási, valamint az energetikát érintő eljárásoknál" című ÁROP 1.2.6/A projekt megvalósításával kapcsolatos ülések, rendezvények szervezése Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat a választottbíróság előtti eljárás befejezése Fejezeti kezelésű előirányzat

15 Az NFM i szerződései Partner típusa tárgya ZKV20183 dr. Arató Krisztina egyéni vállalkozó ÁROP 1.2.6/A projekt projektmenedzsment külső szakértői feladatainak ellátása ZKV20231 VÉDKOM Kft. "Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése a közlekedési hatósági és igazgatási, valamint az energetikát érintő eljárásoknál" című ÁROP 1.2.6/A projekt fotózási feladatainak ellátása. Z VÉDKOM Kft. ZKV20198 dr. Papp Andrea Krisztina i szerződés Az NFM külső kommunikációjával kapcsolatos szaktanácsadás. Az Energiaellátási és Gazdálkodási Főosztályon a "Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítésének koordinációja" című ÁROP 1.2.6/A projekt megvalósításával kapcsolatban a nagycsaládos gázárkedvezmény ügycsoportban a nagycsaládos gázárkedvezményre vonatkozó hazai szabályozás egyszerűsítése érdekében a magyar Államkincstár e tárgykört érintő eljárási gyakorlatának bemutatása, javaslattétel az eljárási gyakorlat egyszerűsítése érdekében Fejezeti kezelésű előirányzat Z _2 Horváth és Társai Ügyvédi Iroda Peres képviselet, jogi tanácsadás és okiratszerkestés a 3P KÉSZ ARÉNA Kft. peres eljárása kapcsán Fejezeti kezelésű előirányzat ZKV20200 dr. Fodor József i szerződés A Gépjárműközlekedési és Vasúti Főosztályon a "Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése a közlekedési hatósági és igazgatási, valamint az energetikát érintő eljárásoknál" című ÁROP 1.2.6/A projekt megvalósításával kapcsolatos alap és javaslattételi dokumentumok szakmai véleményzése az I. a II. a III. a IV. és a VI. munkacsoportban ZKV20199 Gaálné Kovács Györgyi i szerződés A Gépjárműközlekedési és Vasúti Főosztályon a "Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése a közlekedési hatósági és igazgatási, valamint az energetikát érintő eljárásoknál" című ÁROP 1.2.6/A projekt megvalósításával kapcsolatos alap és javaslattételi dokumentumok szakmai véleményzése, megoldási javaslat a regisztrációs adó egyablakos ügyintézés keretében történő megfizetésére az I. a III. és a VI. munkacsoportban ZKV20201 dr. Szalay Éva i szerződés Az Energiaszabályozási Főosztályon a "Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítésének koordinációja" című ÁROP 1.2.6/A projekt megvalósításával kapcsolatban a nagycsaládos gázárkedvezmény ügycsoportban a nagycsaládos gázárkedvezményre vonatkozó hazai szabályozás egyszerűsítése, ezen belül az Egyszerűsítési program keretében felállításra került munkacsoport által kidolgozott módosító rendelettervezet szakmai véleményezése ZKV20209 Fikció Oktatási és Tanácsadó Bt. Pénzügyi képzés a TVI munkatársai részére Z Horváth és Társai Ügyvédi Iroda módosítás peres képviselet, jogi tanácsadás és okiratszerkestés a K'ART Építész Stúdió Kft. Peres eljárása kapcsán Fejezeti kezelésű előirányzat 15

16 Az NFM i szerződései Partner típusa tárgya ZKV20206 Király Katalin i szerződés A Gépjárműközlekedési és Vasúti Főosztályon a "Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése a közlekedési hatósági és igazgatási, valamint az energetikát érintő eljárásoknál" című ÁROP 1.2.6/A projekt megvalósításával kapcsolatos alap és javaslattételi dokumentumok szakmai véleményzése az I. a III. és a VI. munkacsoportban Z Young Tanácsadó Kft. PPP keretében megvalósított felsőoktatási projekttel kapcsolatban pénzügyi tanácsadás. (A Magyar Állam által "PPP keretében megvalósított" Budapesti Corvinus Egyetem CzuczorMátyás utcai felsőoktatási projekthez kapcsolódó projekttársaság, a WING PROJEKT 6 Kft. pénzügyi átvilágítása, pénzügyi helyzetfelmérés) Fejezeti kezelésű előirányzat ZKV20262 Homo Regius Tanácsadó Iroda Kft. "A sikerorinetált működés építőkockái" cimű képzés Z Magyar Kerékpárosklub ZKV20244 DOLOMITMED Kft. ZU Z HÉTPONT Fejlesztő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Interút XXI. Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. A évi őszi "Bringázz a munkába" kampány szervezése. A megbízott az NFM munkatársai részére orvosi tanácsadást, és a foglalkozás egészségügyi kérdésekben szakmai tanácsadást nyújt. Az "EASYWAY II. FÁZIS" című 2009EU50000M számú, EU támogatású projekt szakmai koordinációja a központok fejlesztése és az adatbázisok összehangolása terén. Döntéselőkészítő információs szolgáltatás és tanácsadás az ITS területén Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat Z KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Az NFM Közlekedési Infrastruktúra Főosztály szakmai döntés előkészítő munkájának támogatása a Nemzetközi Közlekedési Fórum (OECD/ITF) Közös Közlekedéskutató Központja (JTRC) működtetésének irányításában, illetve kutató munkájában történő részvétel, különös tekintettel a Magyarországra vonatkozó nemzeti feladatok és kötelezettségek elvégzésében, továbbá a Magyarországot érintő, jelenleg futó, két összetett TENT projekt monitoring módszerre épülő végrehajtásában Fejezeti kezelésű előirányzat Z _2 Horváth és Társai Ügyvédi Iroda ZKV20260 Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. ZKV20248 Z CONTROLL Training Továbbképző Központ Kft. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Jogi tanácsadás és okiratszerkesztés az 55/2011 (VI.29.) számú OGY határozatban foglalt feladatok teljesítésére a Megbízó által megjelölt privatizációs ügyletekkel összefüggésben. Közbeszerzési, beszerzési valamint eljárásokkal kapcsolatos tanácsadás Fejezeti kezelésű előirányzat Informatikai tanfolyamok (szövegszerkesztés és táblázatkezelés ECDL modulhoz, Powerpoint, Operációs rendszerek, Office 2010 verzió, Windows 7 operációs Fejezeti kezelésű előirányzat rendszer) Közreműködés az útügyi műszaki előírásokra vonatkozó miniszteri rendelet tervezet szakmai előkészítésében Fejezeti kezelésű előirányzat 16

17 Az NFM i szerződései Partner típusa tárgya Z Horváth és Társai Ügyvédi Iroda Jogi tanácsadás, képviselet és okiratszerkesztés a Művészetek Palotája projekt kapcsán a november 7.ei kormánydöntésen és az Állami Számvevőszék jelentésén alapuló szerződésmódosítás céljából Fejezeti kezelésű előirányzat Z MultiFauna Kft. KEOP Ivóvízminőségjavító programok végrehajtásának felgyorsításához szükséges tanácsadás Fejezeti kezelésű előirányzat Z ZV Hegymagas Tanácsadó és Szolgáltató Kft. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Szakértői közreműködés a magyarukrán; magyarromán; magyarhorvát közös határszakaszon meglevő és létesítendő határhidakkal kapcsolatos feladatok végrehajtásában. Az Európai Unió Duna Régió Stratégiai Kormánybiztosi Iroda közlekedésszakmai feladatai koordinátori teendőinek ellátása Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat Dr. Deák Dániel Ügyvédi Iroda dr. Ravasz László felperes által a Magyar Állam alperes ellen kártérítés iránt indított, a Fővárosi Bíróság előtt 2.P /2010 számon folyamatban lévő perben jogi tanácsadói feladatok június 30ig történő ellátása Fejezeti kezelésű előirányzat Z Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda Peres képviselet ellátása, beadványok szerkesztése Fejezeti kezelésű előirányzat ZKV30007 Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. A Megbízott az NFM munkatársai részére egészségügyi szűrővizsgálatot nyújt ZN Egri és Társai Ügyvédi Iroda Komplex jogi tanácsadás végzése, amelybe beletartozik jogi szakvélemények készítése, szerződések írásbeli véleményezése, okiratok szerkesztése, cégek teljeskörű jogi átvilágítása, a tárca jogi képviseletének ellátása bíróságok és hatóságok előtt Fejezeti kezelésű előirányzat Siegler Ügyvédi Iroda / Weil, Gotshal & Manges A Dan Cake S.A. mint felperes ellen a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja előtt ARB/12/9 szám alatt indított eljárásban a Magyar Állam jogi képviselete és jogi tanácsadás nyújtása választottbírósági eljárás lezárása Fejezeti kezelésű előirányzat Z Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda Jogi tanácsadás és jogi szolgáltatás nyújtása a 1210/2012. (VI.26.) Kormány határozatban foglaltak teljesítése tárgyában, okirat szerkesztési tevékenység a 1210/2012. (VI.26.) Kormány határozatban foglaltak teljesítése tárgyában, részvétel belső egyeztetéseken, illetve harmadik személyekkel szemben folytatott tárgyalásokon a 1210/2012. (VI.26.) Kormány határozatban foglaltak teljesítése tárgyában Fejezeti kezelésű előirányzat ZKV30112 ZKV30120 Kráczer László Kovács Bernadett i szerződés i szerződés "Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése az NFMben" című ÁROP projekt megvalósításával kapcsolatban projektmenedzsment feladatok ellátása. "Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése az NFMben" című ÁROP projekt megvalósításával "Nemzeti Infokommunikációs Szakpolitika Stratégia" megalapozó szakértői tanácsadás

18 ZKV30088 Partner típusa tárgya Kelemenné Mátó Tímea i szerződés Az NFM i szerződései "Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése az NFMben" című ÁROP projekt megvalósításával kapcsolatban "A nemzeti mobilfizetési rendszer működését megalapozó jogszabályokhoz szükséges hatásvizsgálatot" megalapozó szakértői tanácsadás ZKV30089 Dobrozemszky Katalin i szerződés "Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése az NFMben" című ÁROP projekt megvalósításával kapcsolatban "A feketegazdaság elleni fellépés lehetőségei az infokommunikációs iparág területén a lehetséges adójog megoldások gazdasági hatásvizsgálatát" megalapozó szakértői tanácsadás ZKV30107 dr. Czúcz Bálint i szerződés "Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése az NFMben" című ÁROP projekt megvalósításának keretében, a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia felülvizsgálatához kapcsolódóan a természeti környezet éghajlatváltozással szaembeni sérülékenységének értékelését megalapozó szakértői tanácsadás Z Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A Körös, Sajó és Szamos folyókon működő köteles kompok átalakításának támogatása című pályázathoz kapcsolódó projekt monitoring és minőségbiztosítás Fejezeti kezelésű előirányzat ZKV30106 Sóvágó Krisztina i szerződés "Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése az NFMben" című ÁROP projekt megvalósításának keretében a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia felülvizsgálatához kapcsolódóan, annak értékelésére monitoringra vonatkozó fejezeteinek módszertani megalapozását szolgáló szakértői tanácsadás ZKV30108 dr. Kukely György i szerződés "Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése az NFMben" című ÁROP projekt megvalósításának keretében, a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia felülvizsgálatához kapcsolódóan az éghajlat alakulásával, valamint annak társadalmaigazdasági és természerti hatásaival kapcsolatos K+F+I feladatok kijelölésének megalapozását szolgáló szakértői tanácsadás. Jogi tevékenység, illetve jogi képviselet ellátása Z Buczkó Ügyvédi Iroda személyiségvédelmi ügyekben Fejezeti kezelésű előirányzat Z Young and Partners Kft. NFM PR kommunikációs feladatok ellátása Fejezeti kezelésű előirányzat Az NFM 1019/2012. (II.1.) Kormány határozat szerinti feladatainak ellátása az Épület és Lakásgazdálkodási Z Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány megszüntetése tekintetében Fejezeti kezelésű előirányzat Z ZKV30083 Dr. NagyKoppány Kornélia Ügyvédi Iroda International House Language School Kulturális és Szolgáltató Kft. Szakvélemény készítésére a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 17. (3) bekezdésének Magyarország Alaptörvényével való összeegyeztethetősége kérdésében. Nyelvi képzés lebonyolítása a TVI és a Vagyonpolitikai Államtitkárság 2 munkatársa részére EUR EUR Fejezeti kezelésű előirányzat

19 Partner típusa tárgya ZKV30082 DOLOMITMED Kft. Jehle Láng Meier Rudolph Köberle Ügyvédi Iroda ZKV30090 Gergely Felicián ZU ZKV30113 Roadplan Tervező, Kivitelező és Tanácsadó Kft. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jogés Államtudományi Kar, Versenyjogi Kutatóközpont Az NFM i szerződései A megbízott az NFM munkatársai részére orvosi tanácsadást, és a foglalkozás egészségügyi kérdésekben szakmai tanácsadást nyújt Jogi szolgáltatás és képviselet panaszeljárás során Fejezeti kezelésű előirányzat "Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése az NFMben" című ÁROP projekt megvalósításával kapcsolatban, a Stratégiai és Energiapolitikai Főosztályon készülő Energetikai Iparfejlesztési és K+f Terv hatásvizsgálatát megalapozó szakértői tanácsadás. Az "EASYWAY II. FÁZIS" című 2009EU5000M számú, EU támogatású projekt hazai részprojektjeinek értékelése. "Támogatást nyújtók képzése", állami támogatási témakörben a hazai támogatást nyújtók, így különösen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a minisztériumok, az érintett önkormányzatok és egyéb állami szervek munkatársai részére képzési, szemináriumi napok szervezése Fejezeti kezelésű előirányzat Z UFS Broker Biztosításközvetítő Kft. Az "Általános gyermek és balesetbiztosítás" tárgyban a GeneraliProvidencia Biztosító Zrt.vel kötött szerződés kapcsán, biztosítási szakmai tanácsadás nyújtása Fejezeti kezelésű előirányzat Utolsó frissítés dátuma:

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 3. szám 131 A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. június 8., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2015. (VI. 8.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3.

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. Szöveges indoklás a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági melléklete

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági melléklete KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági melléklete Budapest, 2014. május 7. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Részletesebben

40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet

40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2007. (04. 30.)

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. március 18., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 10/2015. (III. 18.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 1213 11/2015. (III. 18.)

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2014. december 18.

MEGHÍVÓ 2014. december 18. MEGHÍVÓ 2014. december 18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010 Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában Szerkesztette: Márkus Eszter, M. Tóth László Konzulens: Csizmár

Részletesebben

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november JELENTÉS a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről 12102 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2016-180/2012. Témaszám: 1039 Vizsgálat-azonosító szám: V0572 Az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben