Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel. Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála Kaposváron és Pécsen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel. Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála Kaposváron és Pécsen"

Átírás

1 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: OKTÓBER. 14. ÉVF. 10. SZÁM Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála Kaposváron és Pécsen Újra pályázati felhívás A Gazdasági érdekképviselet közös szakmai vizsgabizottsági tagok névjegyzékbe történô felvételre címen Jogszabályfigyelô Október

2 Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai emlékeztetôk stb.) az egymást követô számok megôrzését és visszatérô alkalmazását kívánják meg tagjainktól. Így a VOSZ-Híreken keresztül több ezer vállalkozáshoz küldhetô tartós üzenet. A VOSZ tagjai általában évek óta mûködô, a közös érdekérvényesítést is fontosnak tartó cégek, így gazdasági hatásuk a tagsági számot jelentôsen felülmúló. Egy oldalas fekete-fehér hirdetés (160 mm x 240 mm) Ft + ÁFA féloldalas fekete-fehér hirdetés: (160 mm x 120 mm) Ft + ÁFA negyedoldalas fekete-fehér hirdetés: (80 mm x 120 mm) Ft + ÁFA színes hirdetés: 50% felár A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti meg a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink megrendeléseiket a VOSZ-TAN Kft. címére (1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: , ), míg az ellenértékét számla alapján rendezhetik. A tárgyhó 5-ig beérkezô megrendelés és hírdetési anyag még az adott hónapban megjelenik a VOSZ-Hírekben. VOSZ-Hírekben való hirdetés egyúttal a VOSZ célkítûzéseinek támogatása is! VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. (Porta Irodaház) Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: (36-1) , Telefax: (36-1) címe: Internet honlap:

3 Szervezeti Hírek 1 VOSZ iroda tölti ki:... Számla száma:... Befizetési dátum és a csekk száma:... Beléptetô megye:... VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE BELÉPÉSI NYILATKOZAT Vállalkozás neve: Vállalkozás típusa: Vállalkozás címe: megye:... Irányítószám:.... Város, község: Út, utca, tér, park, ltp:.... Házszám:... Vállalkozás postacíme: Vállalkozást képviselô neve:... beosztása:..... Vállalkozás adószáma: Vállalkozás KSH számjele: Elérhetôség Telefon:... Fax: Mobiltelefon:... Weblap: Alakulás éve:. Vállalkozás létszáma:... tag,.... alkalmazott:.... A vállalkozás tevékenységi köre: A TEÁOR kód szerinti tevékenység:......

4 2 Szervezeti Hírek A Szövetség r e n d e s tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely olyan jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás, továbbá minden érdekképviselet, egyesület, szövetség, amely a VOSZ Alapszabályát elfogadja. A VOSZ céljait és törekvéseit az Alapszabály, az általa nyújtott szolgáltatások körét a VOSZ Hírek címû újság tartalmazza. A Szövetség p á r t o l ó tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás és magánszemély. A Szövetség t á r s u l t tagja lehet egyesület, munkaadói, gazdasági, szakmai, vállalkozói érdekképviselet. A pártoló, illetve társult tagja a Szövetség küldöttközgyûlésén tanácskozási joggal vehet részt. A küldöttek, tisztségviselôk választásban nem vesznek részt, illetve küldöttnek, tisztségviselônek nem választhatók. Tagdíjfizetés ellenében, viszont az igénye szerinti szolgáltatás illeti meg. A szolgáltatásra való jogosultság az erre a célra szolgáló igazolással vehetô igénybe. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Rendes tagja, Pártoló tagja, Társult tagja kívánok lenni. (megfelelô rész aláhúzandó) A Szövetség Alapszabályát ismerem és elfogadom..... Ft tagdíj fizetését vállalom. A tagdíj mértéke VOSZ TAGDÍJAK A belépés vagy megszûnés idôpontjára tekintet nélkül a tagdíj mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb; 10 millió forint számviteli nettó árbevételig 18 ezer forintnál; 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forintnál 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 50 millió forint számviteli nettó árbevételig 50 ezer forintnál; 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 250 millió forint számviteli nettó árbevételig 100 ezer forintnál; Rendkívül indokolt esetben és idôkorláttal (legfeljebb a tárgyévre) az Ügyvezetô Elnökség által mérsékelhetô vagy elengedhetô a tagdíj. A tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendô. Szolgáltatást igénybevevô új tag esetén a területileg illetékes VOSZ iroda útján történik a belépés, és a VOSZ Titkársága regisztrálja az új belépôket. Lehetôség van közvetlen VOSZ Titkársági regisztrációra is., hónap nap..... cégszerû aláírás

5 Szervezeti Hírek 3 Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel Október derekán, a VOSZ központi szervezésében került megrendezésre a VOSZ irodahálózat, valamint a takarékszövetkezeti VOSZ Pontok részére a hagyományos szakmai fórum és képzés, ezúttal Velencén. Az ország minden VOSZ Pontjából és a VOSZ Információs és Szolgáltató Irodákból meghívott kollégák a konferencián megismerhették - többek között - a VOSZ törekvéseit, a munkáltatókat, vállalkozókat érintô érdekképviseleti, érdekérvényesítô munka legfontosabb elemeit, a munka világával összefüggô stratégiai törekvéseket és reformgondolatokat. A konferencia rávilágított, hogyan segíthet egy jól alkalmazott pénzügyi intézkedés-sorozat, egy jól felhasznált támogatás a munkahelyek megôrzésében és a negatívra forduló munkaerôpiaci tendenciák ellensúlyozásában. A rendezvényen ahol az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, a Takarékbank és a KA-VOSZ Zrt. is magas szinten képviseltette magát - a Széchenyi kártya program aktuális fejlesztéseirôl és a takarékszövetkezeti eredményekrôl, és a vállalkozások fejlesztésének, támogatásának lehetôségérôl is beszámolót hallhattak a résztvevôk. A VOSZ ügyvezetô igazgatója bevezetô elôadásában a vállalkozások finanszírozási helyzetérôl, a hazai pénzügyi válságról és a Széchenyi kártya vállalkozásmentô, munkahelymegôrzô - anticiklikus - hatásairól beszélt. Krisán úr, a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója ezt követôen a takarékszövetkezeti szektor által elért eredményeket méltatta és felhívta a figyelmet azokra a tényezôkre, amelyek a konstrukció biztonságát és stabilitását biztosítják. A KA-VOSZ fejlesztési igazgatója elôadásában az elmúlt idôszakban lezajlott folyamatokat elemezte, értékelve a válság

6 4 Szervezeti Hírek óta eltelt év tapasztalatait. Rámutatott, hogy a KA-VOSZ, ill. a Széchenyi kártya mit tett a vállalkozásokat hátrányosan érintô momentumok enyhítésére. Szólt az ellenôrzések eredményeirôl, illetve a fejlesztési irányokról is. Hogyan mentsünk vállalkozást volt a címe a Takarékbank osztályvezetôje elôadásának, amelybôl megismerhettük a vállalkozás számára nyitva álló lehetôségeket, - ha fizetésképtelenné válik - és a pre work out hatékony módszereit. Az elôadáshoz szervesen kapcsolódott a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. elôadása, a kezességek, garanciák beváltásának természetrajzáról. Az adminisztrációt érintô könnyítések, elektronikus igénylés, Széchenyi Kártya Klub voltak a találkozó további kiemelt témái. A konferenciát az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség ügyvezetô igazgatójának emlékezetes elôadása zárta, amelyben a takarékszövetkezeti szektor eredményeit, piaci potenciálját, egyedüli magyar tulajdonú pénzintézeti szolgáltatóként játszott, stratégiai szerepét tárta a lelkes hallgatóság elé. A szakmai napon több tudásfelmérô teszt megírására és kiértékelésére is sor került.

7 Szervezeti Hírek 5

8 6 Szervezeti Hírek III. Területi Príma-díj Kaposváron Harmadik alkalommal rendezték meg a somogyi Területi Príma-díj díjkiosztó gálamûsorát október 16-án a kaposvári Dorottya Szálló tükörtermében. Gelencsér Attila, a megyei közgyûlés elnöke és Szita Károly, Kaposvár polgármestere köszöntötte a népes közönséget, s mindketten kiemelték a vállalkozók szerepét, akik a gazdasági válság ellenére is kitartottak e nemes kezdeményezés mellett. Daxner Gábor, a VOSZ Somogy Megyei Szervezetének elnöke megnyitójában arra utalt, hogy azért nézünk fel mind a tizenkét jelöltre, mert ôk azok, akik vezetnek bennünket, tanácsot adnak, feltárják, elemzik, közvetítik, megtervezik, megalkotják, elôkészítik, eljátsszák, elmagyarázzák, elfújják Mert Nekik is szükségük van ránk. ôk is szeretnek bennünket. Belôlünk élnek, merítenek erôt, energiát, és késôbb nekünk adják azt vissza. Demján Sándor, a Prima Díj alapítója, valamint a VOSZ országos és a megyei szervezete által támogatott Területi Príma díjat ezúttal is három somogyi kiválóságnak ítélte oda a zsûri. A hangulatos, tehetséges somogyi elôadókat felvonultató díjkiosztón elsôként Dr. Andrásofszky Barna, a mosdósi Tüdô- és Szívkórház nyugalmazott igazgatója vette át az elismerést Várnai Ágnes újságírótól és Rozsos István professzortól. A 85 esztendôs, nyugalmazott fôorvos ötven éve került Mosdósra, és hosszú idôn át igazgatta, s tette nemzetközi hírûvé az intézményt. Amikor a díjátadó gálán megkérdezték tôle, mit csinálna, ha egészségügyi miniszter lenne, azt felelte: maga köré gyûjtené az ágazat legelismertebb képviselôit és szakmai alapon szervezné meg programját. Boross Lászlóné, Pálmajor polgármestere is átvehette az egymillió forinttal járó díjat a romák felzárkóztatásáért folytatott több évtizedes tevékenységéért, hiszen ötvenöt éve tanítóként kezdett a cigányok lakta településen. Mint megjegyezte, hálát adott Istennek a közelmúltban Balás Béla püspök atya által felszentelt templomban, hogy Isten hajléka sok évtizedes vágyakozás és várakozás után végre felépült. Vele dr. Gáspár Ferenc fôorvos mint zsûritag és Varga József, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a rendezvény egyik fôtámogatója szorított kezet elôször. Harmadikként Varga László atya, a kaposvári Szent Imre templom plébánosa kapta a díjat, amit két zsûritagtól, Daxner Gábortól, a VOSZ megyei elnökétôl és Varga Róberttôl, a Megyei és Városi Könyvtár igazgatójától vett át. A vele készített rövid interjúban a kegyelemrôl beszélt, a nyári lelkigyakorlatról, aminek a Minden kegyelem címet adta.

9 Szervezeti Hírek 7 Az idei közönségdíjas ifj. Herr Gyula nagyatádi belgyógyász fôorvos lett, aki sportszervezô és az egészséges életmódra nevelô tevékenysége elismeréseként kapott oly sok szavazatot. Az ünnepi gálamûsoron 1956-ra emlékezve Karácsony Tamás, a kaposvári Csiky Gergely Színház mûvésze Márai Sándor Mennybôl az angyal címû versét adta elô. Decsi Anna, a Toldi gimnázium diákja gyönyörû népdalokkal örvendeztetett meg bennünket, Peresa Petra egyetemista musicalekbôl énekelt, és fellépett az ugyancsak toldis Meggyes Csaba is két világslágerrel. Az estet a Somogy Táncegyüttes kamaracsoportja zárta, temperamentumos számokkal. Dr. Szijártó István irodalomtörténész, a gála díszvendége egyebek mellett a helyes értékrendrôl, a magyarságtudatról beszélt, Dr. Lovassy Tamás, a Prima Primissima Alapítvány fôtitkára pedig Demján Sándor, a Díj alapítója, valamint Csányi Sándor, az Alapítvány kuratóriumi elnöke mellett valamennyi jelöltnek és támogatónak köszönetet mondott pohárköszöntôjében. A poharakba ezúttal Opperheim József kötcsei borász nemes nedûi kerültek, Somogyban ugyanis hagyomány, hogy minden esztendôben egy-egy kiváló borász mutatja be borait a díjkiosztó gálamûsoron. Lôrincz Sándor Fotó: Vígh István Ádám

10 8 Szervezeti Hírek Pályázati felhívás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), mint országos gazdasági érdekképviselet pályázatot hirdet A GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAGOK NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNÔ FELVÉTELRE 1. A pályázati kiírás célja: A szakképzésrôl szóló, többszörösen módosított évi LXXVI. törvény 14. (2) bekezdése alapján, ha az elnököt a 7. (1) bekezdés szerint a gazdasági kamara jelöli ki, akkor a vizsgabizottság munkájában az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetek képviselôje vesz részt. A törvényi elôírások végrehajtása céljából a gazdasági érdekképviseletek így az Vállalkozók és Munkáltatók országos Szövetsége (VOSZ), pályázatot ír ki a Gazdasági Érdekképviseletek Közös Szakmai Vizsgabizottsági Tag Névjegyzékbe történô felvételre a 3. mellékletben megjelölt OKJ szakképesítéseknél, amelyeknél a gazdasági érdekképviseletek vizsgabizottsági tag delegálási jogosultsággal rendelkeznek. 2. A pályázaton történô részvétel feltételei: A pályázati adatlapon megjelölt szakmánál/szakmáknál/szakmacsoportoknál az alábbiak szerint: szakirányú fôiskolai vagy egyetemi diploma és öt éves szakmai gyakorlat az adott szakmacsoportban, vagy szakirányú végzettség és mesterlevél, vagy szakirányú végzettség és 5 éves szakmai gyakorlat, ahol mesterlevél megszerzésére lehetôség van, ott minimálisan a mestervizsga gyakorlati bemenet feltételének megfelelô év büntetlen elôélet 3. A pályázat beadásának formai feltételei: A névjegyzékbe való bekerülés iránti kérelmet a kiírás mellékletében megjelentetett adatlapon kell benyújtani, a mellékletek hiánytalan csatolásával. A pályázathoz csatolandó mellékletek: iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; szakmai önéletrajz; /formanyomtatvány mellékelve, illetve letölthetô: https://www.nive.hu/eu/eu_oneletrajz.htm / (1.melléklet) gazdasági érdekképviseleti, szakmai szervezeti tagság igazolása legalább egy gazdasági érdekképviseleti szervezettôl, szakmai szervezettôl vagy gazdasági kamarától szakmai ajánlás, pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy (2 melléklet): hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, kezeléséhez büntetlen elôéletû, a szakmai záróvizsgával kapcsolatosan összeférhetetlenséget jelzi

11 Szervezeti Hírek 9 adatlap 3. számú melléklete a szakterületek megjelölésével a régi és új OKJ vonatkozásában (3. számú melléklet) egyéni vállalkozó esetén: a vállalkozói igazolvány másolata, A borítékon kérjük, a következôket tüntesse fel: Gazdasági Érdekképviseletek Vizsgabizottsági Tag pályázata 4. A pályázat benyújtásának határideje, módja A pályázatok beadása folyamatos. A pályázatokat két példányban (melybôl egy eredeti) kérjük benyújtani. A pályázatok bírálata évente két alkalommal történik. 5. A pályázat elbírálása A pályázatok értékelését a megállapodást aláíró gazdasági érdekképviseletek (ÁFE- OSZ, IPOSZ, KISOSZ, MGYOSZ, OKISZ, STRATOSZ, VOSZ) képviselôibôl álló bizottság végzi. A pályázatokat tartalmi és formai megfelelés alapján hagyják jóvá. A pályázatokat fogadó gazdasági érdekképviseletek küldenek értesítés a döntésrôl. A névjegyzékbe kerülésrôl a pályázó IGA- ZOLVÁNY-t/ÉRTESÍTÉST kap, mely a kiállítás idôpontjától számított öt évig érvényes. 6. A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani: Vállalkozók és Munkáltatók országos Szövetsége (VOSZ), 1107 Budapest Mázsa tér A névjegyzékbe kerülô vállalja, hogy: a szakma szerint illetékes gazdasági érdekképviselet által szervezett a feladattal összefüggô módszertani, szakmai felkészítéseken részt vesz, igazolványt és megbízást kizárólag a felkészítésen való részvételt követôen kaphat, a megpályázott területen elôzetes egyeztetést követôen- vizsgán való részvételt és a tevékenységgel kapcsolatos dokumentációs kötelezettségeinek eleget tesz, a személyi adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül jelzi az illetékes gazdasági érdekképviselet felé. 8. Pályázattal kapcsolatos további információ: Varga Júlia, Tel: , Maczkó László, Tel.: ,

12 10 Szervezeti Hírek

13 Szervezeti Hírek 11

14 12 Szervezeti Hírek

15 Szervezeti Hírek 13

16 14 Szervezeti Hírek

17 Szervezeti Hírek 15

18 16 Szervezeti Hírek

19 Szervezeti Hírek 17

20 18 Szervezeti Hírek

21 Szervezeti Hírek 19

22 20 Szervezeti Hírek

23 Szervezeti Hírek 21

24 22 Szervezeti Hírek A pályázat letölthetô a VOSZ honlapjáról. További információ: Varga Júlia Tel.:

25 Szervezeti Hírek 23 Átadták a III. Baranya Megyei Prima Díjat Október 30-án már harmadik alkalommal osztották ki a Baranya Megyei Prima Díjat. Idén Dr. Ivancsics Imre jogászprofesszor, Dr. Gábriel Róbert biológus kutató, a Pécsi Tudományegyetem rektora, valamint a Pécsi Balett társulata kapta az elismerést. A Baranya Megyei Önkormányzat Papnövelde utcai dísztermében zsúfolásig megtelt közönség elôtt adták át a díjakat. A meghívottakat Csomor Gábor, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumi tagja köszöntötte. Újra olyan személyeket, teljesítményeket díjaztunk, akik méltán pályázhattak erre a címre hangsúlyozta beszédében Fajszi Lajos a VOSZ Baranya Megyei Szervezetének elnöke. egyik médiapartnerünk, így senki sem maradhatott le az eseményrôl. Pécs és Baranya széles közönsége figyelhette a díjátadást és a mûsort. Dr. Gábriel Róbert, a Pécsi Tudományegyetem rektora köszöni meg az adományozóknak a Baranya Megyei Prima Díjat Csomor Gábor, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumi tagja köszöntötte a megjelenteket A rendezvényt ezúttal is színvonalas kulturális mûsor kísérte. A többi között fellépett a Vivat Bacchus énekegyüttes, Csajághy Szabolcs operaénekes és Gyôrfi Anna, a Pécsi Nemzeti Színház színmûvésze. Idén is bele vittünk egy innovatív elemet mondta Zámbori Bíró Tamás, a VOSZ Baranya Megyei Szervezetének ügyvivô-társelnöke. Nálunk elôször, interneten lehetett végigkövetni a teljes gálát, ugyanis élô, egyenesben közvetítette az A Vivat Bacchus énekegyüttes zárta a kulturális mûsort a III. Baranya Megyei Prima Díjátadó gálán További információ: ahol a díjazottakról készített spotok és a gála internetes közvetítésének archív felvétele is elérhetô. VOSZ Baranya Megyei Szervezete

26 24 Szervezeti Hírek Sikeres volt a 2. Textil és ruházati üzleti partner-találkozó! A Textilipari Mûszaki és Tudományos egyesület (TMTE) és a VOSZ Textil és Ruházati szekciójának október 15-i közös rendezvényén Dr. Pataki Pál TMTE elnök megnyitó szavai után Perlusz László, a VOSZ ügyvezetô igazgatója köszöntötte a résztvevôket, majd Hannauer Anna, a VOSZ Textil és Ruházatipari szekció elnöke ismertette a programot. A vállalkozásokat érintô mindennapi kihívások elviseléséhez Üzleti élet és a lelki egészség címmel rendhagyó témájú, de nagyon hatásos elôadás következett Prof. Dr. Bagdy Emôke egyetemi tanár a Károlyi Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet professzora szuggesztív és sziporkázó stílusában. Önkarbantartó, stressz kezelô, relaxációs módszereket mutatott be és gyógyító pszicho-tréninget ajánlott az üzleti életben túlhajtott embereknek, melynek begyakorlásával és tudatos alkalmazásával elkerülhetô az, hogy az üzleti és a magánéletben is

27 Szervezeti Hírek 25 elôforduló konfliktusok károsítsák az egészséget. A következô elôadásban dr. Baranyai András, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jogtanácsosa informálta a cégvezetôket az október elsejétôl életbelépett 2009.évi LXXVI. törvényrôl, amely a szolgáltatók tájékoztatási kötelezettségére, a panaszkezelésre hívja fel a figyelmet. Arról beszélt, hogy a szolgáltatási és termékértékesítô tevékenységet folytatóknak kötelezôen adatokat kell közölni a vásárlók, fogyasztók számára és azokat hogyan lehet nyilvánossá tenni. A program kapcsolódott a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Napok 2009 rendezvénysorozathoz, ezért Lednyiczky Zsigmond a BKIK Békéltetô Testület vitás eseteknél igény bevehetô, hasznos szolgáltatását ajánlotta. A találkozó szakmai része a partnertalálkozókkal folytatódott, úgy hogy minden résztvevô a számára kiadott tárgyalási forgatókönyv szerint elfoglalta a kijelölt asztalt. Így kerültek a párok egymással összerendezve fordulórólfordulóra egy-egy asztalhoz. A rendezvényen 42 cégtôl 52 fô vett részt, döntôen elsô vezetôk, kereskedelmi, vagy marketing munkatársak képviselték cégeiket. Az újszerû, különleges megoldású tárgyalási módszerrel a résztvevôk 28 asztalnál, 9 tárgyalási fordulóban, 20 percenként váltottak. Az összesen 156 tárgyaláson a partnerek bemutatták cégüket, saját termékeiket, érdeklôdhettek a másik fél ajánlata iránt és helyszíni tárgyalásaikkal elôkészíthették a további együttmûködéseiket. személyes ismerkedésbôl kitûnt, hogy a környezô országokban is nagyobb szükség lenne üzleti kommunikációra. A magyar cégek a külföldi partnereket örömmel fogadták és a nemzetközivé váló találkozó további bôvítését ajánlották. A tárgyalási fordulók között rövid cégbemutatókat tartott Massányi Kinga a Massányi Mûvek cégvezetôje, Ráthy István a Kromberg igazgatója, Benczik Judit igazgató helyettes a Modell Divatiskolából, Molnár Orsolya projektmenedzser a TÜV SÜD Kermi Kft-tôl. A nap folyamán Bajczár Éva textiltervezô iparmûvész, az Intercolor Nemzetközi Színbizottság magyar tagja látványos képekkel mutatta be, hogy hogyan dolgozott Lyonban a bizottság 18 országból érkezett tagja a 2011 ta- A cégek képviselôi a nap végén elismeréssel nyilatkoztak a programról, mert a cégenkénti 6-7 tárgyalás nemcsak az elôre kiválasztott partner megismerését eredményezte, hanem az üzleti együttmûködés folytatására bíztatta a résztvevôket. Az Üzleti Találkozó híre országhatárokon is túljutott, mert egy szerbiai és két romániai cég is jelentkezett eladásra kínált áruikkal. A

28 26 Szervezeti Hírek Elismerést vívott ki Bencze Noémi által beállított divatbemutató, amelyben cégek és a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem kollekciói kerültek a nézôk elé. A Comtex Zrt, az Aquanauta Design, a Modell Divatiskola, a Gani Divatház és a Pio Marello Kft nemcsak szakmai képet adott tervezôik kreativitásáról, újdonságaikról, hanem a tárgyalások között szórakoztatták is a résztvevôkek. A Figura Dekor kirakati babáin elhelyezett modellek a terem hangulatát, a kiállított termékek a szakmai színvonalat emelték. Sikeresen üzemelt az újdonságként alkalmazott Üzenôfal, ahova a cégek feltehették keres-kínál ajánlatukat. vasz-nyár színkártya összeállításán. Két év múlva erôteljes változás várható a divatszínekben, amire elôre fel kell készülni-ajánlotta illusztrációkkal az elôadó a hallgatóságnak. Ezúton is köszöntet mondunk a 2. Textil és Ruházati Üzleti Partnertalálkozó szakmai szponzorainak, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Barna Judit

29 Tájékoztató 27 KKV-k nehéz helyzetben Még az eddiginél is nehezebben jutnak hitelekhez a kis- és középvállalkozások (kkv), ráadásul a kamatszint is megemelkedett derül ki a KKV Körkép legutóbbi, 2009 második félévét jellemzô adataiból. A megkérdezett vállalatok 61,1%-ának van valamilyen banki hitele, és 21 százalékuk érdeklôdött az elmúlt fél évben hitelfelvételi lehetôségek iránt. Közülük több mint 50 százalék hozzá is jutott a hitelhez, míg csaknem 24 százalékuk igényelt ugyan, de nem kapott. További 20 százalék már nem is folyamodott kölcsönért, feltehetôen azért, mert kedvezôtlennek vagy teljesíthetetlennek ítélte meg a feltételeket, vagy egyszerûen átértékelte a helyzetét, s arra jutott, hogy még sincs szüksége a pluszpénzre. A Figyelô, az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. (GVI) és a Magyarországi Volksbank Zrt januárjában KKV Körkép néven közös kutatást indított a kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzetének, rövid távú kilátásainak feltárására és e cégcsoport üzleti helyzetét befolyásoló gazdasági és intézményi tényezôk és hatások felmérésére. Ennek során negyedévente 300 céget kérdeznek meg a feldolgozóipar, az építôipar és a szolgáltatások területén mûködôk közül második negyedévében Magyarország bruttó hazai terméke az elôzetes adatok szerint 7,6%-kal csökkent az elôzô év azonos idôszakához viszonyítva, mely a rendszerváltás óta tapasztalt legerôsebb negyedéves visszaesés. A kkv-k az elmúlt negyedévek drámai romlása után még 2009 júliusában is igen kedvezôtlennek ítélik meg üzleti helyzetüket, rövid távú várakozásaik viszont kedvezôbbé váltak az elmúlt negyedévhez képest. A várható beruházási aktivitást kivéve minden tekintetben jobb helyzetre számítanak, mint 2009 áprilisában, és a legnagyobb mértékben a létszámra és a kapacitáskihasználtságra vonatkozó várakozások javultak. Mindezek következtében a KKV Konjunktúraindex enyhe növekedést mutat az elôzô negyedévhez képest, de még mindig a negatív tartományban van áprilisához képest erôteljesen csökkent a vállalkozások véleményének heterogenitása: a Bizonytalansági Index a felmérés történetének eddigi legalacsonyabb értékére esett vissza. A felmérés során megkérdezett vállalkozások 61,2 százalékának van valamilyen hitele. E kötelezettségek túlnyomó része egy évnél rövidebb futamidejû forgóeszközhitel, a vállalkozások egyharmada finanszírozza mûködését ilyen formában. Kizárólag beruházási hitellel meglepôen kis hányaduk, 5 százalékuk rendelkezik, míg egynegyedüknek mindkét típusú hitele van. A kkv-k szokásos polarizáltsága hogy tudniillik belföldi vagy külföldi tulajdonú cégekrôl van-e szó a hiteleknél is megmutatkozik. A tisztán külföldi kézben lévôk kétharmadának egyáltalán nincs bankhitele. Esetükben valószínûleg arról van szó, hogy anyavállalatuk olcsóbban tud pénzt adni vagy szerezni számukra, mint amilyen feltételekkel a magyar bankoktól juthatnának hozzá. A tisztán belföldi tulajdonú kkv-k 30 százalékának nincs hitele. Gazdasági ágak szerint vizsgálódva az derül ki, hogy a szolgáltatási szektorban mûködô társaságok között a leggyakoribb, hogy nincs hitelük; az ágazat kkv-i közül minden második ilyen. Kizárólag beruházási hitellel a feldolgozóipari cégek rendelkeznek a leggyakrabban (7,3 százalék), míg csak forgóeszközhitele az építôipari cégek 41 százalékának van. Mind-

30 28 Tájékoztató két típusú hitellel jobbára a kereskedelmi cégek rendelkeznek, ez csaknem 30 százalékukra jellemzô. Némileg meglepô, hogy a vállalkozások viszonylag csekély hányadának van devizahitele. Forinthitellel 45,4 százalékuk rendelkezik, euróban nem egészen 25 százalékuk, svájci frankban pedig 7,6 százalékuk adósodott el. Egy vállalatnak természetesen több hitele is lehet. A megkérdezett 300 cég majdnem 85 százalékánál fordult elô az elmúlt fél évben, hogy valamelyik üzleti partnerük késedelmesen fizetett. A kkv-k több mint egyharmada rendszeresen a határidô lejárta után teljesíti kötelezettségeit. Az idén júliusban arányuk majdnem 37 százalék volt, 5 százalékponttal magasabb, mint 2007 hasonló idôszakában. A késedelmesen befolyó összeg a kkv-k árbevételének 35,5 százalékát teszi ki. A felmérés alapján a késedelmes fizetés hasonlóan az elmúlt években tapasztalt tendenciához általában a kisebb és tisztán magyar tulajdonú cégek körében gyakoribb. E jelenség nagyon elterjedt az építôiparban: az ágazat vállalkozásainak átlagosan fele nem fizet határidôre, s az ellenérték ugyanekkora hányada folyik be késedelmesen. A kereskedelemben 32 százalék a késve fizetôk aránya. A lánctartozást tekintve érdekes eredmény, hogy a felmérés történetében elôször a tartozási láncban való részvétel gyakoriságát tekintve az építôipart megelôzi a feldolgozóipar, miután a januári 70%-ról 46%-ra csökkent azon építôipari vállalatok aránya, amelyekkel elôfordult, hogy azért nem tudtak határidôre fizetni, mert nekik sem fizettek idôben partnereik. Forrás: Magyarországi Volksbank Zrt.

31 Tájékoztató 29 Hasznos web-címek Az alábbi összeállítással segítséget kívánunk nyújtani vállalkozóknak, vállalkozásoknak egy másik cég adatairól való tájékozódásban. 1. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapja Baloldali menü pont alatt ingyenes céginformáció kérhetô: cégjegyzék szám szerint cég elnevezés szerint adó szám szerint tôl csak elektronikus beszámolót lehet beküldeni már évre is mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítô melléklet, stb., ezek bármely cégre ingyenesen lekérhetôk. Beszámolókeresés: Cégjegyzék szám alapján Cég név szerint Adószám (mindig csak az elsô 8. számjegy kell!!) Elég csak egy adat lekérô, ezután kiírja a keresett cég azonosító adatait, ezután ezekre rá klikkelve elôjön az elektronikus beszámoló összes irata. Aki most ezt megnézi, és még nem találja a keresett cég beszámolóját, az rögtön ne ijedjen meg, mert 2008-év tekintetében még ápr.30-ig postán is be lehetett adni a beszámolót, de ezután illetve már május 1-tôl csak elektronikus beadás lehetséges, tehát minden cég adata elérhetô, aki beadásra kötelezett. 3. A nyitó lap jobb oldalán lekérhetô szintén fontos információk: adóalanyok listája (nem csak társas vállalkozások) közösségi adószámok megerôsítése adóhiányosok, hátralékos adózok adószámok felfüggesztése A lekérdezések több nyelven is használhatók. Illy Katalin VOSZ Pénzügyi Szekció elnöke

32 30 Tájékoztató Továbbra is bizakodóak a Takarékszövetkezetek: együtt ünnepelték a Takarékossági Világnapot Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség a Takarékossági Világnap alkalmából október 28-án a ceglédi Kossuth Mûvelôdési Központban ünnepséget szervezett. A rendezvényen beszédet mondott Varga Antal, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség ügyvezetô igazgatója, Lepsényiné Török Ilona, a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet elnöke, Dr. Szûcs Lajos a Pest Megyei Közgyûlés elnöke, Földi László, Cegléd polgármestere, Farkas Tamás, az OSZT elnöke, valamint Demján Sándor, Országos Takarékszövetkezeti Szövetség elnöke. Az eseményen az OTSZ Elnöksége 66 kitüntetést adományozott takarékszövetkezeti vezetôknek és munkatársaknak és 3 takarékszövetkezetnek. A nemzetközi közösség egyre nagyobb meggyôzôdéssel úgy tekint a szövetkezetekre, mint amelyek mûködése elôfeltétele a mun-

33 Tájékoztató 31 kanélküliség, szegénység és, a társadalmi dezintegráció és a környezet romlása által okozott problémák megoldásának. szólt az 1995-ös ENSZ-fôtitkári üzenet. A hitelintézetek akik betétet gyûjthetnek - túlnyomórészt részvénytársasági formában mûködnek, (ilyenek például a kereskedelmi bankok). Ezzel egyenrangú a szövetkezeti forma is. A hitelszövetkezetek csak a tagjaiknak, a takarékszövetkezetek bárkinek hitelezhetnek. A szövetkezet olyan személyek autonóm társulása, amelyek közös gazdasági, társadalmi, kulturális tevékenységet folytat, közös tulajdonú, demokratikusan irányított vállalkozás útján. Az alapítók hagyománya szerint a szövetkezeti tagság hisz a demokrácia, egyenlôség, egyéni felelôsség és közösség iránti elkötelezettség etikai értékeiben. A szövetkezeti pénzintézeteket kevésbé érintette a pénzügyi válság, mivel ezek nem vettek részt a sokszor bonyolult és kockázatos nemzetközi tranzakciókban. Ügyfeleik a helyi, lakossági, a helyi kis- és középvállalkozói, önkormányzati közösségbôl kerülnek ki. A mezôgazdasági családi gazdaságok, ôstermelôk is a fontosabb ügyfelek közé tartoznak. Megfontolt hitelezési gyakorlatuknak köszönhetôen szinte egyedüli banki szereplôként voltak képesek arra, hogy a mûködésükhöz szükséges pénzforrásaikat saját erôbôl tudják biztosítani. A magyar takarékszövetkezetek kizárólag hazai tulajdonban állnak, a képzôdô nyereség itthon marad, az országot gyarapítja. Az integrált takarékszövetkezetek 1600 fiókkal, 750 bank-automatával vannak jelen a hazai pénzpiacon. A betéti piacon 8-9 %-t, mezôgazdasági hitelezésben, önkormányzati számlavezetésben (700 önkormányzat) több mint 15 %- os piaci részesedésük van. A Széchenyi-kártyában és a Gazdakártya forgalmazásában piacvezetôk. Az integrált takarékszövetkezetek szabad pénzeszközeik 500 milliárd forintot tesznek ki. Missziót töltenek be azáltal is, hogy olyan településeken is korszerû pénzügyi szolgáltatást nyújtanak, ahol más pénzügyi szolgáltatók nem jelennek meg ilyen település van Magyarországon óta a világ pénzintézetei megemlékeznek a gazdaság alapjáról, a takarékosságról. A takarékszövetkezetek ez évben a pest megyei Cegléden tartják a takarékossági világnapi ünnepséget. Számot vetnek az ez évi eredményeikkel, és az elôttük álló feladataikkal. Az országos Takarékszövetkezeti Szövetség elnöke Demján Sándor bizakodóan szól a takarékszövetkezetek eredményeirôl, fejlôdési potenciáljukról. A takarékszövetkezetek készen állnak arra, hogy egyre nagyobb szerepet töltsenek be Magyarország gazdasági-társadalmi életében. Tartalékaik még vannak, mert az EU-s szövetkezeti bankok piaci részesedése átlagban 20 % körüli, sôt Franciaországban 60 %-ot eléri. Gazdasági környezet Magyarországon a KSH i adatai szerint: A bruttó hazai termék (GDP) a félév átlagában 7,2%-kal csökkent. A háztartások végsô fogyasztása a félév alatt 5,3%-kal, a bruttó állóeszköz-felhalmozás 4,8%-kal mérséklôdött, ezen belül a beruházások volumene 6,0%-kal. Január júliusban az ipar bruttó termelése 22%-kal, az építôiparé 2,4%-kal maradt el az elôzô évitôl. A kivitel euróértéke 25%-kal, a behozatalé 31%-kal csökkent. A foglalkoztatottak száma május júliusban 2,2%-kal kisebb, a munkanélkülieké 29%-kal nagyobb lett a tavalyinál. Január júliusban a nettó átlagkereset 1,4%-kal, a fogyasztóiárszínvonal 3,6%-kal emelkedett, a reálbér 2,1%-kal csökkent. A kiskereskedelmi forgalom 4,0%-kal maradt el a tavalyi hasonló idôszaktól.

2013. október november. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében. Prima Primissima választás december 6-án

2013. október november. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében. Prima Primissima választás december 6-án VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. Okt. NOV. 18. ÉVF. 6. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Prima Primissima választás

Részletesebben

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21.

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. JÚNIUS JÚLIUS 18. ÉVF. 4. SZÁM Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. Demján

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 2. évfolyam 1. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 2. évfolyam 1. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 2. évfolyam 1. szám Új év A január hónap Ianus isten nevét őrzi. A kétarcú istenét, aki előre és hátra is néz, egyszerre.

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl Az NJSZT 3 éves programja Az elnökség jóváhagyta a Társaság új három éves programját. A programszöveg

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 12. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. december Idén is sok gyermeknek szerzett örömöt a Millenniumi Parkban berendezett Betlehemi élőkép. FOTÓ: KESZIPRESSZ hirdetés 2 Dunakeszi Polgár

Részletesebben

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 TARTALOMJEGYZÉK 3 Magyar posta zrt. Bemutatása 5 Átfogó piaci helyzetkép 8 Stratégiai kitekintés 10 A társaság 2013. Évi üzleti tevékenysége 11 Levélpostai szolgáltatások

Részletesebben

Mátéfi kapitány. Békéscsabai Elõre NKSE vezetõedzõje, a mezõbándi születésû Mátéfi Eszter

Mátéfi kapitány. Békéscsabai Elõre NKSE vezetõedzõje, a mezõbándi születésû Mátéfi Eszter XIX. évfolyam 15. szám 2009. augusztus 13. INGYENES VÁROSI LAP Strandparti a fürdôben emrégiben strandpartit rendeztek az Árpád fürdôben, ahol értékes díjakért több sportágban és versenyszámban nevezhettek

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

EURÓFA. 3Regio Regia REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

EURÓFA. 3Regio Regia REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 2. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2014. február BÁBOLNAI FÓRUM Schulmann Istvánné népi iparmûvész szálánvarrott hímzéseibõl nyílt kiállítás január

Részletesebben

hallássérültek alapítva 1892 CXXII. évfolyam 2013. február

hallássérültek alapítva 1892 CXXII. évfolyam 2013. február Összefoglalás a Mikesy-ügyről Győzelemmel kezdett Biatovszki Míra hallássérültek alapítva 1892 CXXII. évfolyam 2013. február 4 Példakép 2. 14 Akadálymentesített Sandy Mi fán terem az érdekvédelem? 6 10

Részletesebben

Legyen vendég László király udvarában!

Legyen vendég László király udvarában! XVIII. évfolyam 24. szám 2008. június 22. * Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. * Legyen vendég László király udvarában! Hét éve rendezik meg a Szekszárdi Szent László Napokat, megidézve ezzel

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

Ülést tartott a LOSZ Elnöksége

Ülést tartott a LOSZ Elnöksége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa XXI. évfolyam 2010. október Ülést tartott a LOSZ Elnöksége 2010. október 6-án ülést

Részletesebben

Elismerés a munkáért

Elismerés a munkáért 2006/05-06. 1 Elismerés a munkáért A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából Kóka János, gazdasági és közlekedési miniszter kitüntetéseket adományozott, melyekbõl az IPOSZ tisztségviselõi is részesültek

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

Példás, közös ünnep, a várossá

Példás, közös ünnep, a várossá Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXII. évfolyam 3. szám 2011. február 16. Ingyenes Példás, közös ünnep, a várossá válás 25 éves jubileumán A Püspökladány város szókapcsolatot nap mint nap

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben