Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel. Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála Kaposváron és Pécsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel. Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála Kaposváron és Pécsen"

Átírás

1 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: OKTÓBER. 14. ÉVF. 10. SZÁM Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála Kaposváron és Pécsen Újra pályázati felhívás A Gazdasági érdekképviselet közös szakmai vizsgabizottsági tagok névjegyzékbe történô felvételre címen Jogszabályfigyelô Október

2 Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai emlékeztetôk stb.) az egymást követô számok megôrzését és visszatérô alkalmazását kívánják meg tagjainktól. Így a VOSZ-Híreken keresztül több ezer vállalkozáshoz küldhetô tartós üzenet. A VOSZ tagjai általában évek óta mûködô, a közös érdekérvényesítést is fontosnak tartó cégek, így gazdasági hatásuk a tagsági számot jelentôsen felülmúló. Egy oldalas fekete-fehér hirdetés (160 mm x 240 mm) Ft + ÁFA féloldalas fekete-fehér hirdetés: (160 mm x 120 mm) Ft + ÁFA negyedoldalas fekete-fehér hirdetés: (80 mm x 120 mm) Ft + ÁFA színes hirdetés: 50% felár A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti meg a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink megrendeléseiket a VOSZ-TAN Kft. címére (1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: , ), míg az ellenértékét számla alapján rendezhetik. A tárgyhó 5-ig beérkezô megrendelés és hírdetési anyag még az adott hónapban megjelenik a VOSZ-Hírekben. VOSZ-Hírekben való hirdetés egyúttal a VOSZ célkítûzéseinek támogatása is! VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. (Porta Irodaház) Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: (36-1) , Telefax: (36-1) címe: Internet honlap:

3 Szervezeti Hírek 1 VOSZ iroda tölti ki:... Számla száma:... Befizetési dátum és a csekk száma:... Beléptetô megye:... VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE BELÉPÉSI NYILATKOZAT Vállalkozás neve: Vállalkozás típusa: Vállalkozás címe: megye:... Irányítószám:.... Város, község: Út, utca, tér, park, ltp:.... Házszám:... Vállalkozás postacíme: Vállalkozást képviselô neve:... beosztása:..... Vállalkozás adószáma: Vállalkozás KSH számjele: Elérhetôség Telefon:... Fax: Mobiltelefon:... Weblap: Alakulás éve:. Vállalkozás létszáma:... tag,.... alkalmazott:.... A vállalkozás tevékenységi köre: A TEÁOR kód szerinti tevékenység:......

4 2 Szervezeti Hírek A Szövetség r e n d e s tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely olyan jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás, továbbá minden érdekképviselet, egyesület, szövetség, amely a VOSZ Alapszabályát elfogadja. A VOSZ céljait és törekvéseit az Alapszabály, az általa nyújtott szolgáltatások körét a VOSZ Hírek címû újság tartalmazza. A Szövetség p á r t o l ó tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás és magánszemély. A Szövetség t á r s u l t tagja lehet egyesület, munkaadói, gazdasági, szakmai, vállalkozói érdekképviselet. A pártoló, illetve társult tagja a Szövetség küldöttközgyûlésén tanácskozási joggal vehet részt. A küldöttek, tisztségviselôk választásban nem vesznek részt, illetve küldöttnek, tisztségviselônek nem választhatók. Tagdíjfizetés ellenében, viszont az igénye szerinti szolgáltatás illeti meg. A szolgáltatásra való jogosultság az erre a célra szolgáló igazolással vehetô igénybe. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Rendes tagja, Pártoló tagja, Társult tagja kívánok lenni. (megfelelô rész aláhúzandó) A Szövetség Alapszabályát ismerem és elfogadom..... Ft tagdíj fizetését vállalom. A tagdíj mértéke VOSZ TAGDÍJAK A belépés vagy megszûnés idôpontjára tekintet nélkül a tagdíj mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb; 10 millió forint számviteli nettó árbevételig 18 ezer forintnál; 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forintnál 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 50 millió forint számviteli nettó árbevételig 50 ezer forintnál; 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 250 millió forint számviteli nettó árbevételig 100 ezer forintnál; Rendkívül indokolt esetben és idôkorláttal (legfeljebb a tárgyévre) az Ügyvezetô Elnökség által mérsékelhetô vagy elengedhetô a tagdíj. A tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendô. Szolgáltatást igénybevevô új tag esetén a területileg illetékes VOSZ iroda útján történik a belépés, és a VOSZ Titkársága regisztrálja az új belépôket. Lehetôség van közvetlen VOSZ Titkársági regisztrációra is., hónap nap..... cégszerû aláírás

5 Szervezeti Hírek 3 Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel Október derekán, a VOSZ központi szervezésében került megrendezésre a VOSZ irodahálózat, valamint a takarékszövetkezeti VOSZ Pontok részére a hagyományos szakmai fórum és képzés, ezúttal Velencén. Az ország minden VOSZ Pontjából és a VOSZ Információs és Szolgáltató Irodákból meghívott kollégák a konferencián megismerhették - többek között - a VOSZ törekvéseit, a munkáltatókat, vállalkozókat érintô érdekképviseleti, érdekérvényesítô munka legfontosabb elemeit, a munka világával összefüggô stratégiai törekvéseket és reformgondolatokat. A konferencia rávilágított, hogyan segíthet egy jól alkalmazott pénzügyi intézkedés-sorozat, egy jól felhasznált támogatás a munkahelyek megôrzésében és a negatívra forduló munkaerôpiaci tendenciák ellensúlyozásában. A rendezvényen ahol az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, a Takarékbank és a KA-VOSZ Zrt. is magas szinten képviseltette magát - a Széchenyi kártya program aktuális fejlesztéseirôl és a takarékszövetkezeti eredményekrôl, és a vállalkozások fejlesztésének, támogatásának lehetôségérôl is beszámolót hallhattak a résztvevôk. A VOSZ ügyvezetô igazgatója bevezetô elôadásában a vállalkozások finanszírozási helyzetérôl, a hazai pénzügyi válságról és a Széchenyi kártya vállalkozásmentô, munkahelymegôrzô - anticiklikus - hatásairól beszélt. Krisán úr, a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója ezt követôen a takarékszövetkezeti szektor által elért eredményeket méltatta és felhívta a figyelmet azokra a tényezôkre, amelyek a konstrukció biztonságát és stabilitását biztosítják. A KA-VOSZ fejlesztési igazgatója elôadásában az elmúlt idôszakban lezajlott folyamatokat elemezte, értékelve a válság

6 4 Szervezeti Hírek óta eltelt év tapasztalatait. Rámutatott, hogy a KA-VOSZ, ill. a Széchenyi kártya mit tett a vállalkozásokat hátrányosan érintô momentumok enyhítésére. Szólt az ellenôrzések eredményeirôl, illetve a fejlesztési irányokról is. Hogyan mentsünk vállalkozást volt a címe a Takarékbank osztályvezetôje elôadásának, amelybôl megismerhettük a vállalkozás számára nyitva álló lehetôségeket, - ha fizetésképtelenné válik - és a pre work out hatékony módszereit. Az elôadáshoz szervesen kapcsolódott a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. elôadása, a kezességek, garanciák beváltásának természetrajzáról. Az adminisztrációt érintô könnyítések, elektronikus igénylés, Széchenyi Kártya Klub voltak a találkozó további kiemelt témái. A konferenciát az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség ügyvezetô igazgatójának emlékezetes elôadása zárta, amelyben a takarékszövetkezeti szektor eredményeit, piaci potenciálját, egyedüli magyar tulajdonú pénzintézeti szolgáltatóként játszott, stratégiai szerepét tárta a lelkes hallgatóság elé. A szakmai napon több tudásfelmérô teszt megírására és kiértékelésére is sor került.

7 Szervezeti Hírek 5

8 6 Szervezeti Hírek III. Területi Príma-díj Kaposváron Harmadik alkalommal rendezték meg a somogyi Területi Príma-díj díjkiosztó gálamûsorát október 16-án a kaposvári Dorottya Szálló tükörtermében. Gelencsér Attila, a megyei közgyûlés elnöke és Szita Károly, Kaposvár polgármestere köszöntötte a népes közönséget, s mindketten kiemelték a vállalkozók szerepét, akik a gazdasági válság ellenére is kitartottak e nemes kezdeményezés mellett. Daxner Gábor, a VOSZ Somogy Megyei Szervezetének elnöke megnyitójában arra utalt, hogy azért nézünk fel mind a tizenkét jelöltre, mert ôk azok, akik vezetnek bennünket, tanácsot adnak, feltárják, elemzik, közvetítik, megtervezik, megalkotják, elôkészítik, eljátsszák, elmagyarázzák, elfújják Mert Nekik is szükségük van ránk. ôk is szeretnek bennünket. Belôlünk élnek, merítenek erôt, energiát, és késôbb nekünk adják azt vissza. Demján Sándor, a Prima Díj alapítója, valamint a VOSZ országos és a megyei szervezete által támogatott Területi Príma díjat ezúttal is három somogyi kiválóságnak ítélte oda a zsûri. A hangulatos, tehetséges somogyi elôadókat felvonultató díjkiosztón elsôként Dr. Andrásofszky Barna, a mosdósi Tüdô- és Szívkórház nyugalmazott igazgatója vette át az elismerést Várnai Ágnes újságírótól és Rozsos István professzortól. A 85 esztendôs, nyugalmazott fôorvos ötven éve került Mosdósra, és hosszú idôn át igazgatta, s tette nemzetközi hírûvé az intézményt. Amikor a díjátadó gálán megkérdezték tôle, mit csinálna, ha egészségügyi miniszter lenne, azt felelte: maga köré gyûjtené az ágazat legelismertebb képviselôit és szakmai alapon szervezné meg programját. Boross Lászlóné, Pálmajor polgármestere is átvehette az egymillió forinttal járó díjat a romák felzárkóztatásáért folytatott több évtizedes tevékenységéért, hiszen ötvenöt éve tanítóként kezdett a cigányok lakta településen. Mint megjegyezte, hálát adott Istennek a közelmúltban Balás Béla püspök atya által felszentelt templomban, hogy Isten hajléka sok évtizedes vágyakozás és várakozás után végre felépült. Vele dr. Gáspár Ferenc fôorvos mint zsûritag és Varga József, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a rendezvény egyik fôtámogatója szorított kezet elôször. Harmadikként Varga László atya, a kaposvári Szent Imre templom plébánosa kapta a díjat, amit két zsûritagtól, Daxner Gábortól, a VOSZ megyei elnökétôl és Varga Róberttôl, a Megyei és Városi Könyvtár igazgatójától vett át. A vele készített rövid interjúban a kegyelemrôl beszélt, a nyári lelkigyakorlatról, aminek a Minden kegyelem címet adta.

9 Szervezeti Hírek 7 Az idei közönségdíjas ifj. Herr Gyula nagyatádi belgyógyász fôorvos lett, aki sportszervezô és az egészséges életmódra nevelô tevékenysége elismeréseként kapott oly sok szavazatot. Az ünnepi gálamûsoron 1956-ra emlékezve Karácsony Tamás, a kaposvári Csiky Gergely Színház mûvésze Márai Sándor Mennybôl az angyal címû versét adta elô. Decsi Anna, a Toldi gimnázium diákja gyönyörû népdalokkal örvendeztetett meg bennünket, Peresa Petra egyetemista musicalekbôl énekelt, és fellépett az ugyancsak toldis Meggyes Csaba is két világslágerrel. Az estet a Somogy Táncegyüttes kamaracsoportja zárta, temperamentumos számokkal. Dr. Szijártó István irodalomtörténész, a gála díszvendége egyebek mellett a helyes értékrendrôl, a magyarságtudatról beszélt, Dr. Lovassy Tamás, a Prima Primissima Alapítvány fôtitkára pedig Demján Sándor, a Díj alapítója, valamint Csányi Sándor, az Alapítvány kuratóriumi elnöke mellett valamennyi jelöltnek és támogatónak köszönetet mondott pohárköszöntôjében. A poharakba ezúttal Opperheim József kötcsei borász nemes nedûi kerültek, Somogyban ugyanis hagyomány, hogy minden esztendôben egy-egy kiváló borász mutatja be borait a díjkiosztó gálamûsoron. Lôrincz Sándor Fotó: Vígh István Ádám

10 8 Szervezeti Hírek Pályázati felhívás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), mint országos gazdasági érdekképviselet pályázatot hirdet A GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAGOK NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNÔ FELVÉTELRE 1. A pályázati kiírás célja: A szakképzésrôl szóló, többszörösen módosított évi LXXVI. törvény 14. (2) bekezdése alapján, ha az elnököt a 7. (1) bekezdés szerint a gazdasági kamara jelöli ki, akkor a vizsgabizottság munkájában az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetek képviselôje vesz részt. A törvényi elôírások végrehajtása céljából a gazdasági érdekképviseletek így az Vállalkozók és Munkáltatók országos Szövetsége (VOSZ), pályázatot ír ki a Gazdasági Érdekképviseletek Közös Szakmai Vizsgabizottsági Tag Névjegyzékbe történô felvételre a 3. mellékletben megjelölt OKJ szakképesítéseknél, amelyeknél a gazdasági érdekképviseletek vizsgabizottsági tag delegálási jogosultsággal rendelkeznek. 2. A pályázaton történô részvétel feltételei: A pályázati adatlapon megjelölt szakmánál/szakmáknál/szakmacsoportoknál az alábbiak szerint: szakirányú fôiskolai vagy egyetemi diploma és öt éves szakmai gyakorlat az adott szakmacsoportban, vagy szakirányú végzettség és mesterlevél, vagy szakirányú végzettség és 5 éves szakmai gyakorlat, ahol mesterlevél megszerzésére lehetôség van, ott minimálisan a mestervizsga gyakorlati bemenet feltételének megfelelô év büntetlen elôélet 3. A pályázat beadásának formai feltételei: A névjegyzékbe való bekerülés iránti kérelmet a kiírás mellékletében megjelentetett adatlapon kell benyújtani, a mellékletek hiánytalan csatolásával. A pályázathoz csatolandó mellékletek: iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; szakmai önéletrajz; /formanyomtatvány mellékelve, illetve letölthetô: https://www.nive.hu/eu/eu_oneletrajz.htm / (1.melléklet) gazdasági érdekképviseleti, szakmai szervezeti tagság igazolása legalább egy gazdasági érdekképviseleti szervezettôl, szakmai szervezettôl vagy gazdasági kamarától szakmai ajánlás, pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy (2 melléklet): hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, kezeléséhez büntetlen elôéletû, a szakmai záróvizsgával kapcsolatosan összeférhetetlenséget jelzi

11 Szervezeti Hírek 9 adatlap 3. számú melléklete a szakterületek megjelölésével a régi és új OKJ vonatkozásában (3. számú melléklet) egyéni vállalkozó esetén: a vállalkozói igazolvány másolata, A borítékon kérjük, a következôket tüntesse fel: Gazdasági Érdekképviseletek Vizsgabizottsági Tag pályázata 4. A pályázat benyújtásának határideje, módja A pályázatok beadása folyamatos. A pályázatokat két példányban (melybôl egy eredeti) kérjük benyújtani. A pályázatok bírálata évente két alkalommal történik. 5. A pályázat elbírálása A pályázatok értékelését a megállapodást aláíró gazdasági érdekképviseletek (ÁFE- OSZ, IPOSZ, KISOSZ, MGYOSZ, OKISZ, STRATOSZ, VOSZ) képviselôibôl álló bizottság végzi. A pályázatokat tartalmi és formai megfelelés alapján hagyják jóvá. A pályázatokat fogadó gazdasági érdekképviseletek küldenek értesítés a döntésrôl. A névjegyzékbe kerülésrôl a pályázó IGA- ZOLVÁNY-t/ÉRTESÍTÉST kap, mely a kiállítás idôpontjától számított öt évig érvényes. 6. A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani: Vállalkozók és Munkáltatók országos Szövetsége (VOSZ), 1107 Budapest Mázsa tér A névjegyzékbe kerülô vállalja, hogy: a szakma szerint illetékes gazdasági érdekképviselet által szervezett a feladattal összefüggô módszertani, szakmai felkészítéseken részt vesz, igazolványt és megbízást kizárólag a felkészítésen való részvételt követôen kaphat, a megpályázott területen elôzetes egyeztetést követôen- vizsgán való részvételt és a tevékenységgel kapcsolatos dokumentációs kötelezettségeinek eleget tesz, a személyi adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül jelzi az illetékes gazdasági érdekképviselet felé. 8. Pályázattal kapcsolatos további információ: Varga Júlia, Tel: , Maczkó László, Tel.: ,

12 10 Szervezeti Hírek

13 Szervezeti Hírek 11

14 12 Szervezeti Hírek

15 Szervezeti Hírek 13

16 14 Szervezeti Hírek

17 Szervezeti Hírek 15

18 16 Szervezeti Hírek

19 Szervezeti Hírek 17

20 18 Szervezeti Hírek

21 Szervezeti Hírek 19

22 20 Szervezeti Hírek

23 Szervezeti Hírek 21

24 22 Szervezeti Hírek A pályázat letölthetô a VOSZ honlapjáról. További információ: Varga Júlia Tel.:

25 Szervezeti Hírek 23 Átadták a III. Baranya Megyei Prima Díjat Október 30-án már harmadik alkalommal osztották ki a Baranya Megyei Prima Díjat. Idén Dr. Ivancsics Imre jogászprofesszor, Dr. Gábriel Róbert biológus kutató, a Pécsi Tudományegyetem rektora, valamint a Pécsi Balett társulata kapta az elismerést. A Baranya Megyei Önkormányzat Papnövelde utcai dísztermében zsúfolásig megtelt közönség elôtt adták át a díjakat. A meghívottakat Csomor Gábor, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumi tagja köszöntötte. Újra olyan személyeket, teljesítményeket díjaztunk, akik méltán pályázhattak erre a címre hangsúlyozta beszédében Fajszi Lajos a VOSZ Baranya Megyei Szervezetének elnöke. egyik médiapartnerünk, így senki sem maradhatott le az eseményrôl. Pécs és Baranya széles közönsége figyelhette a díjátadást és a mûsort. Dr. Gábriel Róbert, a Pécsi Tudományegyetem rektora köszöni meg az adományozóknak a Baranya Megyei Prima Díjat Csomor Gábor, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumi tagja köszöntötte a megjelenteket A rendezvényt ezúttal is színvonalas kulturális mûsor kísérte. A többi között fellépett a Vivat Bacchus énekegyüttes, Csajághy Szabolcs operaénekes és Gyôrfi Anna, a Pécsi Nemzeti Színház színmûvésze. Idén is bele vittünk egy innovatív elemet mondta Zámbori Bíró Tamás, a VOSZ Baranya Megyei Szervezetének ügyvivô-társelnöke. Nálunk elôször, interneten lehetett végigkövetni a teljes gálát, ugyanis élô, egyenesben közvetítette az A Vivat Bacchus énekegyüttes zárta a kulturális mûsort a III. Baranya Megyei Prima Díjátadó gálán További információ: ahol a díjazottakról készített spotok és a gála internetes közvetítésének archív felvétele is elérhetô. VOSZ Baranya Megyei Szervezete

26 24 Szervezeti Hírek Sikeres volt a 2. Textil és ruházati üzleti partner-találkozó! A Textilipari Mûszaki és Tudományos egyesület (TMTE) és a VOSZ Textil és Ruházati szekciójának október 15-i közös rendezvényén Dr. Pataki Pál TMTE elnök megnyitó szavai után Perlusz László, a VOSZ ügyvezetô igazgatója köszöntötte a résztvevôket, majd Hannauer Anna, a VOSZ Textil és Ruházatipari szekció elnöke ismertette a programot. A vállalkozásokat érintô mindennapi kihívások elviseléséhez Üzleti élet és a lelki egészség címmel rendhagyó témájú, de nagyon hatásos elôadás következett Prof. Dr. Bagdy Emôke egyetemi tanár a Károlyi Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet professzora szuggesztív és sziporkázó stílusában. Önkarbantartó, stressz kezelô, relaxációs módszereket mutatott be és gyógyító pszicho-tréninget ajánlott az üzleti életben túlhajtott embereknek, melynek begyakorlásával és tudatos alkalmazásával elkerülhetô az, hogy az üzleti és a magánéletben is

27 Szervezeti Hírek 25 elôforduló konfliktusok károsítsák az egészséget. A következô elôadásban dr. Baranyai András, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jogtanácsosa informálta a cégvezetôket az október elsejétôl életbelépett 2009.évi LXXVI. törvényrôl, amely a szolgáltatók tájékoztatási kötelezettségére, a panaszkezelésre hívja fel a figyelmet. Arról beszélt, hogy a szolgáltatási és termékértékesítô tevékenységet folytatóknak kötelezôen adatokat kell közölni a vásárlók, fogyasztók számára és azokat hogyan lehet nyilvánossá tenni. A program kapcsolódott a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Napok 2009 rendezvénysorozathoz, ezért Lednyiczky Zsigmond a BKIK Békéltetô Testület vitás eseteknél igény bevehetô, hasznos szolgáltatását ajánlotta. A találkozó szakmai része a partnertalálkozókkal folytatódott, úgy hogy minden résztvevô a számára kiadott tárgyalási forgatókönyv szerint elfoglalta a kijelölt asztalt. Így kerültek a párok egymással összerendezve fordulórólfordulóra egy-egy asztalhoz. A rendezvényen 42 cégtôl 52 fô vett részt, döntôen elsô vezetôk, kereskedelmi, vagy marketing munkatársak képviselték cégeiket. Az újszerû, különleges megoldású tárgyalási módszerrel a résztvevôk 28 asztalnál, 9 tárgyalási fordulóban, 20 percenként váltottak. Az összesen 156 tárgyaláson a partnerek bemutatták cégüket, saját termékeiket, érdeklôdhettek a másik fél ajánlata iránt és helyszíni tárgyalásaikkal elôkészíthették a további együttmûködéseiket. személyes ismerkedésbôl kitûnt, hogy a környezô országokban is nagyobb szükség lenne üzleti kommunikációra. A magyar cégek a külföldi partnereket örömmel fogadták és a nemzetközivé váló találkozó további bôvítését ajánlották. A tárgyalási fordulók között rövid cégbemutatókat tartott Massányi Kinga a Massányi Mûvek cégvezetôje, Ráthy István a Kromberg igazgatója, Benczik Judit igazgató helyettes a Modell Divatiskolából, Molnár Orsolya projektmenedzser a TÜV SÜD Kermi Kft-tôl. A nap folyamán Bajczár Éva textiltervezô iparmûvész, az Intercolor Nemzetközi Színbizottság magyar tagja látványos képekkel mutatta be, hogy hogyan dolgozott Lyonban a bizottság 18 országból érkezett tagja a 2011 ta- A cégek képviselôi a nap végén elismeréssel nyilatkoztak a programról, mert a cégenkénti 6-7 tárgyalás nemcsak az elôre kiválasztott partner megismerését eredményezte, hanem az üzleti együttmûködés folytatására bíztatta a résztvevôket. Az Üzleti Találkozó híre országhatárokon is túljutott, mert egy szerbiai és két romániai cég is jelentkezett eladásra kínált áruikkal. A

28 26 Szervezeti Hírek Elismerést vívott ki Bencze Noémi által beállított divatbemutató, amelyben cégek és a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem kollekciói kerültek a nézôk elé. A Comtex Zrt, az Aquanauta Design, a Modell Divatiskola, a Gani Divatház és a Pio Marello Kft nemcsak szakmai képet adott tervezôik kreativitásáról, újdonságaikról, hanem a tárgyalások között szórakoztatták is a résztvevôkek. A Figura Dekor kirakati babáin elhelyezett modellek a terem hangulatát, a kiállított termékek a szakmai színvonalat emelték. Sikeresen üzemelt az újdonságként alkalmazott Üzenôfal, ahova a cégek feltehették keres-kínál ajánlatukat. vasz-nyár színkártya összeállításán. Két év múlva erôteljes változás várható a divatszínekben, amire elôre fel kell készülni-ajánlotta illusztrációkkal az elôadó a hallgatóságnak. Ezúton is köszöntet mondunk a 2. Textil és Ruházati Üzleti Partnertalálkozó szakmai szponzorainak, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Barna Judit

29 Tájékoztató 27 KKV-k nehéz helyzetben Még az eddiginél is nehezebben jutnak hitelekhez a kis- és középvállalkozások (kkv), ráadásul a kamatszint is megemelkedett derül ki a KKV Körkép legutóbbi, 2009 második félévét jellemzô adataiból. A megkérdezett vállalatok 61,1%-ának van valamilyen banki hitele, és 21 százalékuk érdeklôdött az elmúlt fél évben hitelfelvételi lehetôségek iránt. Közülük több mint 50 százalék hozzá is jutott a hitelhez, míg csaknem 24 százalékuk igényelt ugyan, de nem kapott. További 20 százalék már nem is folyamodott kölcsönért, feltehetôen azért, mert kedvezôtlennek vagy teljesíthetetlennek ítélte meg a feltételeket, vagy egyszerûen átértékelte a helyzetét, s arra jutott, hogy még sincs szüksége a pluszpénzre. A Figyelô, az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. (GVI) és a Magyarországi Volksbank Zrt januárjában KKV Körkép néven közös kutatást indított a kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzetének, rövid távú kilátásainak feltárására és e cégcsoport üzleti helyzetét befolyásoló gazdasági és intézményi tényezôk és hatások felmérésére. Ennek során negyedévente 300 céget kérdeznek meg a feldolgozóipar, az építôipar és a szolgáltatások területén mûködôk közül második negyedévében Magyarország bruttó hazai terméke az elôzetes adatok szerint 7,6%-kal csökkent az elôzô év azonos idôszakához viszonyítva, mely a rendszerváltás óta tapasztalt legerôsebb negyedéves visszaesés. A kkv-k az elmúlt negyedévek drámai romlása után még 2009 júliusában is igen kedvezôtlennek ítélik meg üzleti helyzetüket, rövid távú várakozásaik viszont kedvezôbbé váltak az elmúlt negyedévhez képest. A várható beruházási aktivitást kivéve minden tekintetben jobb helyzetre számítanak, mint 2009 áprilisában, és a legnagyobb mértékben a létszámra és a kapacitáskihasználtságra vonatkozó várakozások javultak. Mindezek következtében a KKV Konjunktúraindex enyhe növekedést mutat az elôzô negyedévhez képest, de még mindig a negatív tartományban van áprilisához képest erôteljesen csökkent a vállalkozások véleményének heterogenitása: a Bizonytalansági Index a felmérés történetének eddigi legalacsonyabb értékére esett vissza. A felmérés során megkérdezett vállalkozások 61,2 százalékának van valamilyen hitele. E kötelezettségek túlnyomó része egy évnél rövidebb futamidejû forgóeszközhitel, a vállalkozások egyharmada finanszírozza mûködését ilyen formában. Kizárólag beruházási hitellel meglepôen kis hányaduk, 5 százalékuk rendelkezik, míg egynegyedüknek mindkét típusú hitele van. A kkv-k szokásos polarizáltsága hogy tudniillik belföldi vagy külföldi tulajdonú cégekrôl van-e szó a hiteleknél is megmutatkozik. A tisztán külföldi kézben lévôk kétharmadának egyáltalán nincs bankhitele. Esetükben valószínûleg arról van szó, hogy anyavállalatuk olcsóbban tud pénzt adni vagy szerezni számukra, mint amilyen feltételekkel a magyar bankoktól juthatnának hozzá. A tisztán belföldi tulajdonú kkv-k 30 százalékának nincs hitele. Gazdasági ágak szerint vizsgálódva az derül ki, hogy a szolgáltatási szektorban mûködô társaságok között a leggyakoribb, hogy nincs hitelük; az ágazat kkv-i közül minden második ilyen. Kizárólag beruházási hitellel a feldolgozóipari cégek rendelkeznek a leggyakrabban (7,3 százalék), míg csak forgóeszközhitele az építôipari cégek 41 százalékának van. Mind-

30 28 Tájékoztató két típusú hitellel jobbára a kereskedelmi cégek rendelkeznek, ez csaknem 30 százalékukra jellemzô. Némileg meglepô, hogy a vállalkozások viszonylag csekély hányadának van devizahitele. Forinthitellel 45,4 százalékuk rendelkezik, euróban nem egészen 25 százalékuk, svájci frankban pedig 7,6 százalékuk adósodott el. Egy vállalatnak természetesen több hitele is lehet. A megkérdezett 300 cég majdnem 85 százalékánál fordult elô az elmúlt fél évben, hogy valamelyik üzleti partnerük késedelmesen fizetett. A kkv-k több mint egyharmada rendszeresen a határidô lejárta után teljesíti kötelezettségeit. Az idén júliusban arányuk majdnem 37 százalék volt, 5 százalékponttal magasabb, mint 2007 hasonló idôszakában. A késedelmesen befolyó összeg a kkv-k árbevételének 35,5 százalékát teszi ki. A felmérés alapján a késedelmes fizetés hasonlóan az elmúlt években tapasztalt tendenciához általában a kisebb és tisztán magyar tulajdonú cégek körében gyakoribb. E jelenség nagyon elterjedt az építôiparban: az ágazat vállalkozásainak átlagosan fele nem fizet határidôre, s az ellenérték ugyanekkora hányada folyik be késedelmesen. A kereskedelemben 32 százalék a késve fizetôk aránya. A lánctartozást tekintve érdekes eredmény, hogy a felmérés történetében elôször a tartozási láncban való részvétel gyakoriságát tekintve az építôipart megelôzi a feldolgozóipar, miután a januári 70%-ról 46%-ra csökkent azon építôipari vállalatok aránya, amelyekkel elôfordult, hogy azért nem tudtak határidôre fizetni, mert nekik sem fizettek idôben partnereik. Forrás: Magyarországi Volksbank Zrt.

31 Tájékoztató 29 Hasznos web-címek Az alábbi összeállítással segítséget kívánunk nyújtani vállalkozóknak, vállalkozásoknak egy másik cég adatairól való tájékozódásban. 1. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapja Baloldali menü pont alatt ingyenes céginformáció kérhetô: cégjegyzék szám szerint cég elnevezés szerint adó szám szerint tôl csak elektronikus beszámolót lehet beküldeni már évre is mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítô melléklet, stb., ezek bármely cégre ingyenesen lekérhetôk. Beszámolókeresés: Cégjegyzék szám alapján Cég név szerint Adószám (mindig csak az elsô 8. számjegy kell!!) Elég csak egy adat lekérô, ezután kiírja a keresett cég azonosító adatait, ezután ezekre rá klikkelve elôjön az elektronikus beszámoló összes irata. Aki most ezt megnézi, és még nem találja a keresett cég beszámolóját, az rögtön ne ijedjen meg, mert 2008-év tekintetében még ápr.30-ig postán is be lehetett adni a beszámolót, de ezután illetve már május 1-tôl csak elektronikus beadás lehetséges, tehát minden cég adata elérhetô, aki beadásra kötelezett. 3. A nyitó lap jobb oldalán lekérhetô szintén fontos információk: adóalanyok listája (nem csak társas vállalkozások) közösségi adószámok megerôsítése adóhiányosok, hátralékos adózok adószámok felfüggesztése A lekérdezések több nyelven is használhatók. Illy Katalin VOSZ Pénzügyi Szekció elnöke

32 30 Tájékoztató Továbbra is bizakodóak a Takarékszövetkezetek: együtt ünnepelték a Takarékossági Világnapot Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség a Takarékossági Világnap alkalmából október 28-án a ceglédi Kossuth Mûvelôdési Központban ünnepséget szervezett. A rendezvényen beszédet mondott Varga Antal, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség ügyvezetô igazgatója, Lepsényiné Török Ilona, a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet elnöke, Dr. Szûcs Lajos a Pest Megyei Közgyûlés elnöke, Földi László, Cegléd polgármestere, Farkas Tamás, az OSZT elnöke, valamint Demján Sándor, Országos Takarékszövetkezeti Szövetség elnöke. Az eseményen az OTSZ Elnöksége 66 kitüntetést adományozott takarékszövetkezeti vezetôknek és munkatársaknak és 3 takarékszövetkezetnek. A nemzetközi közösség egyre nagyobb meggyôzôdéssel úgy tekint a szövetkezetekre, mint amelyek mûködése elôfeltétele a mun-

33 Tájékoztató 31 kanélküliség, szegénység és, a társadalmi dezintegráció és a környezet romlása által okozott problémák megoldásának. szólt az 1995-ös ENSZ-fôtitkári üzenet. A hitelintézetek akik betétet gyûjthetnek - túlnyomórészt részvénytársasági formában mûködnek, (ilyenek például a kereskedelmi bankok). Ezzel egyenrangú a szövetkezeti forma is. A hitelszövetkezetek csak a tagjaiknak, a takarékszövetkezetek bárkinek hitelezhetnek. A szövetkezet olyan személyek autonóm társulása, amelyek közös gazdasági, társadalmi, kulturális tevékenységet folytat, közös tulajdonú, demokratikusan irányított vállalkozás útján. Az alapítók hagyománya szerint a szövetkezeti tagság hisz a demokrácia, egyenlôség, egyéni felelôsség és közösség iránti elkötelezettség etikai értékeiben. A szövetkezeti pénzintézeteket kevésbé érintette a pénzügyi válság, mivel ezek nem vettek részt a sokszor bonyolult és kockázatos nemzetközi tranzakciókban. Ügyfeleik a helyi, lakossági, a helyi kis- és középvállalkozói, önkormányzati közösségbôl kerülnek ki. A mezôgazdasági családi gazdaságok, ôstermelôk is a fontosabb ügyfelek közé tartoznak. Megfontolt hitelezési gyakorlatuknak köszönhetôen szinte egyedüli banki szereplôként voltak képesek arra, hogy a mûködésükhöz szükséges pénzforrásaikat saját erôbôl tudják biztosítani. A magyar takarékszövetkezetek kizárólag hazai tulajdonban állnak, a képzôdô nyereség itthon marad, az országot gyarapítja. Az integrált takarékszövetkezetek 1600 fiókkal, 750 bank-automatával vannak jelen a hazai pénzpiacon. A betéti piacon 8-9 %-t, mezôgazdasági hitelezésben, önkormányzati számlavezetésben (700 önkormányzat) több mint 15 %- os piaci részesedésük van. A Széchenyi-kártyában és a Gazdakártya forgalmazásában piacvezetôk. Az integrált takarékszövetkezetek szabad pénzeszközeik 500 milliárd forintot tesznek ki. Missziót töltenek be azáltal is, hogy olyan településeken is korszerû pénzügyi szolgáltatást nyújtanak, ahol más pénzügyi szolgáltatók nem jelennek meg ilyen település van Magyarországon óta a világ pénzintézetei megemlékeznek a gazdaság alapjáról, a takarékosságról. A takarékszövetkezetek ez évben a pest megyei Cegléden tartják a takarékossági világnapi ünnepséget. Számot vetnek az ez évi eredményeikkel, és az elôttük álló feladataikkal. Az országos Takarékszövetkezeti Szövetség elnöke Demján Sándor bizakodóan szól a takarékszövetkezetek eredményeirôl, fejlôdési potenciáljukról. A takarékszövetkezetek készen állnak arra, hogy egyre nagyobb szerepet töltsenek be Magyarország gazdasági-társadalmi életében. Tartalékaik még vannak, mert az EU-s szövetkezeti bankok piaci részesedése átlagban 20 % körüli, sôt Franciaországban 60 %-ot eléri. Gazdasági környezet Magyarországon a KSH i adatai szerint: A bruttó hazai termék (GDP) a félév átlagában 7,2%-kal csökkent. A háztartások végsô fogyasztása a félév alatt 5,3%-kal, a bruttó állóeszköz-felhalmozás 4,8%-kal mérséklôdött, ezen belül a beruházások volumene 6,0%-kal. Január júliusban az ipar bruttó termelése 22%-kal, az építôiparé 2,4%-kal maradt el az elôzô évitôl. A kivitel euróértéke 25%-kal, a behozatalé 31%-kal csökkent. A foglalkoztatottak száma május júliusban 2,2%-kal kisebb, a munkanélkülieké 29%-kal nagyobb lett a tavalyinál. Január júliusban a nettó átlagkereset 1,4%-kal, a fogyasztóiárszínvonal 3,6%-kal emelkedett, a reálbér 2,1%-kal csökkent. A kiskereskedelmi forgalom 4,0%-kal maradt el a tavalyi hasonló idôszaktól.

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki Pályázati felhívás A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja:

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

Termőföld vásárlási Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

Termőföld vásárlási Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája Termőföld vásárlási Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a Tel.: 36/ 554-370 Fax: 36/ 554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Pályázati felhívás. - Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát.

Pályázati felhívás. - Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát. Pályázati felhívás A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja: A szakképzésről szóló,

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Nyíregyházi kirendeltség Cím: 4400. Nyíregyháza, Egyház u. 9. Tel.: 42/506-762 Fax: 42/506-763

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban (regisztráló irodák) igényelheti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Panaszkezelési tájékoztató

Panaszkezelési tájékoztató Panaszkezelési tájékoztató Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Russmedia Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak: 1. Russmedia Kft. székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi elérhetősége Központi e-mail: budapest@rszsz.nrszh.hu Szervezet/ügyintézés Cím Telefon/Fax Ügyfélfogadási idő 1. Ügyfélszolgálat, orvosi vizsgálat Központi telephely Nyugdíjbiztosítási Főosztály Ceglédi

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Széchenyi Kártya2 Hitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok

Széchenyi Kártya2 Hitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok Széchenyi Kártya2 Hitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban (regisztráló irodák) igényelheti

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Igazgatósága az alábbi határozatot hozta:

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Igazgatósága az alábbi határozatot hozta: A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Igazgatósága az alábbi határozatot hozta: IG-21/3/2015 számú igazgatósági határozat: Tárgy: Szövetkezeti Hitelintézetek felvétele az Integráció egyetemes felelősségű

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program és Útdíj Hitelprogram országos rendezvénysorozat 2013. november-december

Széchenyi Kártya Program és Útdíj Hitelprogram országos rendezvénysorozat 2013. november-december Széchenyi Kártya Program és Útdíj Hitelprogram országos rendezvénysorozat 2013. november-december A Széchenyi Kártya Programot koordináló KAVOSZ Zrt. a megyei VOSZ Szervezetekkel és a területi Kereskedelmi

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-JÉ-I-1164 - H-JÉ-I-1222. számú határozatai a címlistában megjelölt hitelintézetek számára rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról A Pénzügyi

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 Allee Skála Fiók H: 10.00-20.00 K: 10.00-20.00 Sze:10.00-20.00 Cs: 10.00-20.00 P: 10.00-20.00 Szo:10.00-14.00 Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 6000 Kecskemét, PF 209. Ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Telefonszám:

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Békéltető testületek elérhetőségei

Békéltető testületek elérhetőségei Békéltető testületek elérhetőségei Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE Az IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (IPOSZ) országos gazdasági érdekképviselet pályázati

Részletesebben

List based on primary type

List based on primary type List based on primary type Date of search: 2017.02.22. Date of last synch: 2017.02.21. Name of primary type: (id: 127) 1 / 7 Number of items found: 52 Data presented herein are based on data reports from

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele hirdetmény NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.), mint a kibocsátó törvényes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

A Szanálási Alap tagintézményei (174)

A Szanálási Alap tagintézményei (174) A Szanálási Alap tagintézményei (174) I. Bankok: 1. Banif Plus Bank Zrt. 2. Bank of China (Hungária) Zrt. 3. BRB Bank Zrt. 4. Budapest Bank Zrt. 5. CIB Bank Zrt. 6. Commerzbank Zrt. 7. Credigen Bank Zrt.

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Érvényes: április 23-ától

Érvényes: április 23-ától Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750 Algyő 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-04 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1050-04 jelű nyomtatványt az alábbi céllal használhatja: A Támogatási

Részletesebben

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2007. március hónapra 2007. március 30. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé

Részletesebben

START Klub Kártya átvevő helyek

START Klub Kártya átvevő helyek START Klub Kártya átvevő helyek Balassagyarmat, vasútállomás: 2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula u. u. 1/a Kunszentmiklós-Tass, vasútállomás: 6090 Kunszentmiklós-Tass, Vasút u. 9. H-V: 00:00-24:00 H-V:

Részletesebben

Hirdessen a VOSZ-Hírekben!

Hirdessen a VOSZ-Hírekben! Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-235/2014. számú határozata a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára összevont alapú felügyelet kiterjesztése, mentesítés, rendkívüli adatszolgáltatás

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

Patika neve Település Irányítószám Cím

Patika neve Település Irányítószám Cím Patika neve Település Irányítószám Cím Patika Plus Ajka 8401 Fő út 66. Patika Plus Albertirsa 2730 Vasút u. 4. / 11. Manna Patika Baja 6500 Czirfusz Ferenc utca 31. Patika Plus Balassagyarmat 2660 Mikszáth

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PRAEVENTIO BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Baksa Melinda ügyvezető Győr, 2011. február 15. 1. A panasz általános meghatározása Minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát

Részletesebben