Szerverszolgáltatás (virtuális szerver, szerver-hosting)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1.1. Szerverszolgáltatás (virtuális szerver, szerver-hosting)"

Átírás

1 Adatközpont szolgáltatások Szerverszolgáltatás (virtuális szerver, szerver-hosting) Mőszaki leírás, specifikáció Az üzemeltetett rendszerek a Magyar Telekom tulajdonában lévı Dataplex területein kerülnek elhelyezésre. A szolgáltatásokat a Magyar Telekom adja, az alábbi ajánlat alapján Szolgáltatási szabvány A megajánlott szolgáltatás a virtualizásciós technológia és a virtuális szerver operációs rendszerének tekintetében is szabványos megoldásokon alapul. A Magyar Telekom tulajdonában lévı Dataplex az alábbi szabványoknak felel meg: Infokommunikációs Infrastruktúra szolgáltatás: ISO 9001:2000 Infokommunikációs Infrastruktúra szolgáltatás: ISO 14001:2004 Infokommunikációs Infrastruktúra szolgáltatsá során ügyfél és üzleti információ kezelése az Alkalmazhatósági nyilatkozat v 1.0 kiadása szerint : ISO/IEC 27001: Megajánlott kapcsolat Magyar Telekom tulajdonában lévı Dataplex bemutatása A Dataplex a hazai infokommunikációs infrastruktúra-kihelyezés piacának vezetıje. Budapesti adatközpontunk a legkorszerőbb technológiai színvonalat képviseli. Huszonnégy órás a felhasználók igényeihez igazított mérnöki támogatást, a biztonság ma elérhetı legmagasabb szintjét, gyakorlatilag százszázalékos rendelkezésre állást és számos értéknövelt szolgáltatást kínálunk ügyfeleinknek saját, meglévı lehetıségeik és forrásaik kiegészítésére. Ezek birtokában a legköltséghatékonyabb módon oldhatják meg infokommunikációs berendezéseik elhelyezését, költöztethetik a világhálóra központi üzleti folyamataikat, betörhetnek új, perspektivikus üzleti területekre. A létesítmény jellemzıi: - Páratlanul nagy 8,800 m²-es jól skálázható alapterület - Távközlési szolgáltatótól független létesítmény - Költségtakarékos, gyakorlatilag korlátlan sávszélesség-hozzáférés - A ma elérhetı legkorszerőbb biztonsági megoldások - A környezeti feltételek teljes körő felügyelete, igényes szabályozása - Folyamatosan, az év minden napján szolgálatot teljesítı mérnöki csoport

2 2 A Dataplex adatközpontjában egyetlen rack szekrénytıl kezdve önálló helyiségekig terjedı területet bérelhetnek ügyfeleink. A bérelt terület mérete ha növekszik a vállalkozás rugalmasan változtatható. A létesítményben minden szükséges szolgáltatással felszerelt irodákhoz is juthatnak, akár folyamatosan, akár üzletmenet folytonossági szolgáltatásunk keretében. A Dataplex adatközpontja védett, önállóan is mőködıképes létesítmény, amelyet kifejezetten az üzleti szempontból kritikus berendezések és alkalmazások elhelyezésére tervezetek. A központban fejlett létesítményigazgatási rendszer (Building Managment System, BMS) mőködik, üzemeltetést támogató (Operational Support System, OSS) és kábelmenedzsment-rendszerrel (Cable Managment System) Referenciáink Ügyfelek: - British Telecom: a kelet európai optikai győrőt kiszolgáló PoP - Friesland Hungária: központosított ERP rendszer - MHM Computer: menedzselt tárolási szolgáltatások EMC rendszereken - Telekom Austria: fı magyarországi PoP, hosting szolgáltatások - Hewlett-Packard központosított ERP rendszer vállalati felhasználó számára - BNP Paribas: éles back-up helyszín - Euroweb: internet hozzáférés és ASP szolgáltatás - AT&T: fı magyarországi PoP, hosting szolgáltatások ügyfelek számára - IBM: infrastruktúra kiszervezési projekt az ÁB-AEGON számára - Deloitte: 16 közép-kelet európai ország IT és adatforgalmi központ - Vodafone: call centre, IT és kapcsoló központ - Euronet: üzletmenet folytonossági központ - Alcoa: európai back-up központ - Erste Bank: magyarországi elsıdleges IT központ - Hungária Biztosító: másodlagos informatikai központ - CIB Bank: másodlagos informatikai központ - NAVA: Nemzeti Audiovizuális Archívum Partnerek: - MHM Computer: EMC² - IBM - Hewlett-Packard - T-Systems A szolgáltatás leírása Épület A Dataplex adatközpontja a Hungária Informatikai és Logisztikai Központ nyugati épületszárnyában, az Asztalos Sándor utca 13. szám alatt található. Az adatközpont

3 3 két szinten összesen m 2 technikai területtel áll ügyfeleink rendelkezésére. Az épület a belvároshoz és a repülıtérhez vezetı utak mentén található, nagyon jó tömegközlekedési megközelíthetıséggel. A komplexum elhelyezkedése egyben biztosítja mind az adatátviteli és telekommunikációs szolgáltatók kiépített gerinchálózatainak fizikai elérését mind az ügyfelek logisztikai elvárásainak kielégítését. Közúti szállítást támogató elhelyezkedése lehetıvé teszi személy- és tehergépjármővekkel a kényelmes és gyors megközelítést. A DATAPLEX épületébe érkezı berendezések beszállítását megkönnyíti a rakodást elısegítı rámpás bejárat, ahol az eszközök fogadása és átvétele az idıjárási viszonyoktól függetlenül, védetten kivitelezhetı. Az épületen belül a mozgatás zárt folyosókon történik, az ügyfélterületek akár több ajtón keresztül is megközelíthetıek. Az adatközpont emeletei között a szállítást egy 2 tonna teherbírású hidraulikus lift teszi lehetıvé. A komplexum belsı szerkezeti felépítése az adatkommunikációs kiépítések és gépészeti megoldások támogatására álpadlóval és álmennyezettel lett ellátva. Az álpadlózat 2 tonna/m 2 megoszló teherbírásával lehetıvé teszi egyrészt a berendezések zártcsatornás hőtését másrészt az elektromos és adatátviteli kábelezés rejtett és biztonságos megvalósítását. Az álmennyezeti kiépítés lehetıvé teszi a gépészeti és létesítmény igazgatási rendszerek érzékelıinek és kábeleinek elhelyezését.az álpadló, álmennyezeti és nyílászáró rendszer a fizikai korlátja az épületben elhelyezhetı berendezéseknek. A folyosók belmagassága 2,4 méter az ügyfélterületek 2,7 méteres belmagassággal rendelkeznek. Ugyanakkor a területeket lezáró nyílászárók magassága 2,07 méter.. Az épület és a beépített kiszolgáló berendezések a maximális biztonságra és rendelkezésre állásra való törekvés szem elıtt tartásával, az úgynevezett N+1 filozófiának megfelelıen került kivitelezésre. Ezen filozófia szerint a szükséges (N) rendszeren felül mindig rendelkezésre áll egy tartalék (+1) rendszer, mely automatikusan biztosítja a szolgáltatás megfelelı szinten tartását. Az adatközpont szerteágazó technikai rendszereit mérnökeink a nap 24 órájában felügyelik. Ehhez nagy segítséget nyújt az épület-felügyeleti rendszerünk, mely minden elektromos és gépészeti rendszerrıl azonnal lekérhetı információkat, hiba esetén riasztást és eszkalációs lehetıségeket is biztosít. Az épület sematikus rajza:

4 4 Mozgásérzékelı kamerák Biztonsági kerítés Légkondicionálás Egyedi ügyfél területek Tőzoltó rendszer Telco helyiség VESDA tőzjelzés Osztott ügyfél területek Generátorok UPS-ek Áramellátás Másodlagos betáp Betörés biztos kerítés Áramellátás Biztonsági szekrények Ügyfél szekrények Kártyás és PIN Kódos beléptetés Nagy teherbírású álpadló Üzemeltetı központ 24-órás mérnöki lefedettség Ügyféltámogató rendszerek 24-órás helpdesk Biztonsági ellenırzı helyiség Biztonsági ırség Épületfelügyeleti rendszer Elektromos és gépészmérnöki támogatás Elektromos rendszer A Dataplex adatközpontját az ELMÜ két üzemszerő középfeszültségő és egy tartalék betáplálással látja el összesen 8 MW teljesítményben.az épületbe saját, a telephelyen belül található, trafóállomáson keresztül érkezik az áram, melyet szünetmentes (UPS) és generátor rendszer véd az esetleges áramkimaradásokkal szemben.a hálózat kimaradása esetén 5 db kva-es Caterpillar generátor biztosítja a folyamatos áramellátást teljes terhelés esetén 72 órán keresztül.a generátorok érzékelvén az áramkimaradást automatikusan elindulnak, a pillanatnyi terhelés függvényének megfelelı darabszámban. A szükségeshez képest még elindul egy tartalék generátor is, az N+1 filozófiának megfelelıen. Mivel a generátorok elıfőtött és zajszigetelt konténerekben helyezkednek el, így a legmostohább idıjárási körülmények között is minimum 3 percen belül elindulnak és átveszik a terhelést. Ezen idı áthidalására központi UPS rendszer került kialakításra. Az MGE alapon megvalósuló rendszer, mely közép-kelet Európa legnagyobb szünetmentes rendszere, a teljes terhelést 15 perc áthidalási idıvel biztosítja, így elég idıt adva a generátorok beindulására.az UPS rendszer is teljesen redundáns, két független kör biztosítja a megfelelı védelmet. A szünetmentes rendszertıl az ügyfélterületekre telepített elosztó szekrényekig (PDU) az áram 1000 A-es tokozott síneken keresztül jut el. A folyosókon elhelyezkedı redundáns sín rendszer biztosítja, hogy bármely fogyasztó részére két független betáplálás kerüljön kivitelezésre. (A+B áramellátás). Alapkiépítésben 16 A-es kismegszakítókról, a fogyasztóhoz külön erısáramú kábeltálcában elvezetett rézkábel juttatja el az áramot, melyhez 16 A-es ipari dugaszolóaljzaton keresztül csatlakoztathatók a berendezések.abban az esetben, ha a Felhasználó berendezések nem képesek a duális tápellátás kezelésére (2 betáplálás, két csatlakozóból) akkor külön szolgáltatásként javasoljuk statikus switch igénybevételét. Ezen szolgáltatás igénylésekor a duális csatlakozás a statikus switch-hez kapcsolódik, melyhez az egyetlen

5 5 csatlakozóval rendelkezı eszközöket csatlakoztathatjuk. Ha az egyik körön áramkimaradás lép fel a statikus kapcsoló azonnal a másik körre kapcsol anélkül, hogy a csatlakoztatott berendezések észlelnék a kimaradást.ez a készülék maximálisan 16 A-rel terhelhetı, összesen nyolc eszköz csatlakozását biztosítva. A villamosenergia ellátás elvi sémája TR A GEN A GEN B TR B Bypass UPS A UPS B Bypass S/B S/B PDU A 16 A RACK PDU B 16 A Gépészeti rendszer A klímarendszer a már említett N+1 filozófiának megfelelıen lett kialakítva.az ügyfélterületek hımérsékletének és páratartalmának szabályozása STULZ gyártmányú légkondicionáló berendezésekkel valósul meg. Ezen berendezések zártláncú hőtött vízrendszerbe vannak kötve, melyet a levegı hőtésére használnak fel. A hőtött vizet nagyteljesítményő folyadékhőtık és egy redundáns szivattyú rendszer juttatja el a berendezésekhez. Az épület friss levegı ellátása nagyteljesítményő légkezelı berendezésekkel valósul meg. Ezen berendezések tisztítják, elımelegítik, illetve hőtik a területekre bejuttatandó friss levegıt. A bejuttatott levegı tisztítása a belsı környezet tisztasági szintjének (pormentesség) biztosítása miatt rendkívül fontos. Ezért a szőrés két lépcsıben, EU-5 finomságú paplanszőrökkel és EU-4 finomságú zsákos szőrökkel történik. Az ügyfélterületeken állandó 22 C o + / - 2 C o fokot biztosítunk Tőzjelzı és tőzoltó rendszer

6 6 A komplexum a jelenleg elérhetı legmagasabb szintő tőzjelzı és oltó rendszerrel van felszerelve. Tőzjelzéshez VESDA (Nagyon korai füstérzékelı) rendszer került telepítésre, mely lézeres detektorokkal és levegı mintavételezési szisztémával ellenırzi tőz, füst esetleges jelenlétét. Tőz észlelése esetén, 30 másodpercen belül megkezdıdik az oltás, melyhez Inergen (nitrogén alapú) gázt használ a rendszer. Az oltás oxigénelvonással történik, olyan szintre csökkentvén a levegı oxigéntartalmát, amely lehetetlenné teszi a tőz továbbterjedését. Ehhez szolgál még segítségül a speciális fal és ajtó rendszer, minimálisan egy óra tőzbiztosítással. A tőzoltó rendszer intelligens, automatikus szelepvezérléssel rendelkezik, így az oltóanyagot csak a szükséges területre juttatja el megkülönböztetve az állpadló alatti és az álpadló és álmennyezet közötti légtereket is. A gáz környezetre, emberi életre és berendezésekre veszélytelen, oltás után a helyszín nagyon rövid idın belül megközelíthetı, nincs szükség az oltásból visszamaradt hulladék eltakarítására. A tőzoltó rendszer állandó összeköttetésben áll a fıvárosi tőzoltóparancsnoksággal, ahová a tőzjelzések automatikusan befutnak, így az ügyeletes tőzoltók, a beérkezet riasztás ellenırzése után, igény esetén, azonnal megkezdhetik a kivonulást a megfelelı erıforrásokkal Biztonsági rendszer Az adatközpontot folyamatosan, a nap 24 órájában szolgálatot teljesítı ırszemélyzet felügyeli, és zártláncú TV rendszeren figyelemmel kísérik mind a külsı környezetet, mind a létesítmény legfontosabb helyiségeit. A képek archiválásra kerülnek és visszakereshetık. Folyamatos és naplózott ırjárat biztosítja a létesítmény kritikus pontjainak és útvonalainak helyi személyes és rendszeres ellenırzését. A létesítménybe történı erıszakos behatolást a közút felıl a kerítésen és távvezérelt kapukon kívül beton oszlopos behatolás gátlók és hidraulikus mőködtetéső út-gátlók védik. A belépéskor fémdetektoros személyi ellenırzést követıen forgórácsos biztonsági kapun keresztül lehet az adatközpont épületébe belépni. Valamennyi személy kizárólag személyes azonosítást követıen léphet az épületbe és egyedi aktív azonosító kártyával van ellátva, így be és kilépése az épületben, illetve az egyes zónákon történı áthaladása követve és naplózva van. A legfontosabb helyiségek biometrikus azonosítóval is védettek. Az ügyfeleknek biztosított térrészbe történı belépés aktív kártyával továbbá egyedi PIN kóddal van biztosítva. Az ügyfelek a saját térrészükbe - kizárólag írásban - felhatalmazást adhatnak munkatársaik és alvállalkozóik belépésére. Mind az álpadlók, mind az álmennyezet szakaszoltan, mozgásérzékelıkkel védett illetéktelen behatolás ellen.

7 7 Az ırség fegyvertelen, azonban a készenléti rendırséggel kötött szerzıdéses kapcsolat és mőszaki megoldás biztosítja a törvényes és fegyveres védelmet erıszakos cselekmények esetén Telekommunikáció A Dataplex elkötelezettsége, hogy épületét teljesen szolgáltató semlegessé tegye, lehetıséget teremt ügyfeleink számára, hogy az országban szinte egyedülállóan biztosítson redundáns, akár több szolgáltató igénybevételére is lehetıséget nyújtó szolgáltatásokat. Az adatközpont elérését jelenleg 14 telekommunikációs szolgáltató biztosítja. Megtalálhatók közöttük a magyar piac vezetı szereplıi és nagy nemzetközi szolgáltatók is, melyek mind Magyarországon, mind világviszonylatban egyedülálló lefedettséget és szolgáltatást biztosítanak. A szolgáltatók redundáns, igen nagy számú optikai beállásokkal jelennek meg az adatközpontban lehetıvé téve nagy sávszélességő igen nagy biztonságú távközlési szolgáltatások igénybevételét. A távközlési szolgáltatók demarkációs pontja a Telco helység. Az adatközponton belüli kábelezést a Dataplex mérnökei végzik a megfelelı konfigurációban Értéknövelt szolgáltatások A Dataplex a magas szintő infrastruktúra szolgáltatások mellett megjelenik olyan, a magyar piacon egyedinek számító szolgáltatásokkal melyek megalkotásánál a költséghatékonyságra és a magas rendelkezésre állásra helyezıdött a fı hangsúly. Értéknövelt szolgáltatásaink a következık: Üzletmenet folytonossági szolgáltatás A Dataplex, azon felül, hogy az infokommunikációs berendezéseknek az elérhetı legmagasabb szintő infrastrukturális szolgáltatásokat biztosítja, nem feledkezik meg az üzlet emberi oldaláról sem.üzletmenet folytonossági szolgáltatásunk megoldást nyújt arra az esetre, ha munkatársai munkavégzését bármilyen esemény akadályozza. Legyen az árvíz, bombariadó vagy egy hosszabb ideig tartó áramszünet, esetleg távközlési szolgáltatás kiesés, a Dataplex garantálja, hogy üzleti folyamatait megszakítás nélkül folytathatja adatközpontjában. Kompletten felszerelt iroda áll ügyfeleink rendelkezésre, mely tartalmazza a szükséges infrastrukturális, informatikai és telekommunikációs rendszereket is. Elıre egyeztetett forgatókönyv alapján mérnökeink a bejelentést követıen azonnal megkezdik az önök rendszereinek felállítását a megadott konfiguráció alapján. Mire munkatársaik megérkeznek már az ismerıs alkalmazások elıtt találják magukat, így biztosítva az üzletmenet folyamatosságát. Akár rövid akár hosszú távon veszik igénybe ezt a szolgáltatást, a

8 8 megtérülés garantált, hiszen a kiesett üzleti idı sokszor igen költséges lehet Adathordozó tárolási szolgáltatás A Dataplex központjában, biztonságos, ırzött és monitorozott helységben, tőzbiztos, egyedi kulcsos széfben biztosítunk adathordozó eszközök (szalagok, kazetták, CD-k, stb.) tárolására alkalmas területet.mind az eszközök elhelyezése illetve kivétele szigorú szabályok és ellenırzések mellett történik, így az adatokkal való visszaélés teljesen kizárt. Változó méretben és konfigurációban biztosítjuk, hogy szolgáltatásunk mindig az aktuális igényeknek megfelelı legyen Tárterület bérleti szolgáltatás A Dataplex az MHM Computer Kft.-vel karöltve, a magyar piacon elıször megjelent tárterület bérleti szolgáltatásával. Az EMC Symmetrix alapokon nyugvó megoldás lehetıvé teszi, hogy a ma elérhetı legmagasabb színvonalú és legbiztonságosabb tároló eszközt ügyfeleink bérleti konstrukcióban igénybe vehessék, megkímélve magukat az igen magas beruházási költségektıl. A tárterület telepítése és konfigurációja igen gyorsan és rugalmasan zajlik, a kiválasztott csatlakozás, legyen az SCSI vagy optikai összeköttetés, kivitelezése után szakmérnökeink elvégzik a tárterület konfigurációját a felmerülı igényeknek megfelelıen. Eszközeink rendelkeznek az EMC által nyújtott szolgáltatásokkal, úgymint redundáns eszközök (tápegység, vezérlık, harddisk-ek, stb.), RAID alapú védelem, BCV területek kialakításának lehetısége, EMC TimeFinder. A felsorolt lehetıségek és a Dataplex adatközpontja által nyújtott infrastrukturális szolgáltatások együttesen biztosítják a ma elérhetı legmagasabb szintő háttértár szolgáltatást Terminál szolgáltatás A Dataplex terminál szolgáltatása biztosítja, hogy infokommunikációs berendezéseit megfelelı, irodai környezetbıl konfigurálhassa, ellenırizhesse. Nincs szükség saját területén belül költséges munkaállomások kialakítására, a terminál szolgáltatás használatával úgy használhatja eszközeit, mintha mellettük foglalna helyet. Technikailag a komplexum belsı hálózatán keresztül videó és soros adatfolyam speciális átvitelével valósul meg a szolgáltatás. Összesen 3 munkaállomás áll ügyfeleink rendelkezésre osztott irodai környezetben. Egy munkaállomásról egyszerre akár 10 számítógép is menedzselhetı Mérnöki tevékenység

9 9 A Dataplex magasan képzett informatikai, telekommunikációs, elektromos és gépész-mérnökei a nap 24 órájában és az év 365 napjában állnak ügyfeleink rendelkezésére. Kollégáink elvégzik azon feladatokat, melyet távoli üzemeltetéssel nem lehet megoldani. Legyen az egy egyszerő rendszer újraindítás, kábel áthelyezés, logisztikai vagy technikai feladat, mérnökeink elvégzik ezt, ezzel idıt és költséget takarítva meg ügyfeleink számára. Mérnökeink rendelkeznek az adatközponton belüli rendszerek üzemeltetéséhez szükséges tudással és tapasztalattal, melyet számos vizsga és oklevél is igazol. Tudásuk szinten tartása elengedhetetlen, hiszen a központ sajátosságából kiindulva minden ügyfélnél egyedi megoldásokat és szolgáltatásokat kell, hogy nyújtsanak. A Dataplex felismerte, hogy mérnökei tudását a lehetı legmagasabb szinten kell tartani ahhoz, hogy a felmerülı kihívásoknak maradéktalanul eleget tegyenek. Ennek jegyében hoztunk létre egy olyan oktatási tervezetet, ami biztosítja a szükséges tudás és tapasztalat megszerzését és szinten tartását kollégáink számára. Az oktatási rendszer egyben lehetıvé teszi azt is, hogy a berendezésekben kiépített redundanciát a mérnöki oldalon is kifejlesszük, így minden rendszerhez minimálisan két mérnök áll rendelkezésre a fent említett idıszakokban Katasztrófakezelés A Dataplex adatközpontja elhelyezkedésébıl adódóan védett a legtöbb katasztrófa felmerülése ellen. Az épület szerkezete és a beépített biztonsági berendezések biztosítják a környezeti katasztrófák elleni védelmet. A komplexum villámhárító rendszerrel és az elektromos rendszert védı szőrıkkel van felszerelve. Árvíz, vagy egyéb víz okozta károk ellen biztonságot nyújt a folyó vizektıl való távolság és az épületkomplexumot körbevevı csatornarendszer, mely biztosítja nagyobb esızések esetén a vizek lefolyását anélkül, hogy ez kárt okozna az épületben vagy az épületben elhelyezett berendezésekben.az épület mellett közvetlen nagy forgalmú út nem található, viszont a közelben olyan utak találhatók, melyek biztosítják a komplexum gyors elérését, szállítás esetén a problémamentes helyszíni elérést. Az épület mellett található egy vasútvonal, melyen kizárólag személyforgalom bonyolódik. Mivel a közelben található egy rendezı-pályaudvar is, így az elhaladó vonatok sebesség igen alacsony. Az adatközpont közelében, mégis fizikailag házakkal és utakkal elszeparáltan, található a készenléti rendırség laktanyája, mely nagy elınyökkel szolgál számunkra. Megkötött szerzıdésünk alapján ez a szervezet biztosítja, hogy bármilyen bőncselekmény vagy kísérlet esetén, maximálisan 5 perc reagálási idıvel megjelennek és elhárítják a problémát. Adatparkjainkban rendlekezésre álló sávszélesség a legnagyobb elérhetı sávszélesség Magyarországon.

10 10 Belsı hálózat A Szolgáltató az Adatpark ügyfelei részére biztosítja a belsı, Ethernet hálózatra való kapcsolódás lehetıségét 100Mbit/s vagy 1000Mbit/s Ethernet kapcsolódási ponton. A Szolgáltató vállalja, hogy az Adatpark hálózati kapcsolatai redundánsak, mind a kapcsolódási pontok számát és a kapcsolatokat végzıdtetı switcheket illetıen, valamint kijelenti, hogy belsı hálózata Cisco Powered Network (CPN) minısítéssel bír. Távközlési kapcsolatok Az Adatpark Ügyfelei külön szerzıdés alapján a Magyar Telekomtól az alábbi távközlési kapcsolati lehetıségeket vehetik igénybe annak érdekében, hogy külsı rendszereiket az Adatparkban elhelyezett eszközeikhez kapcsolják: analóg telefonvonal ISDN2, ISDN 30 MLLN, Menedzselt bérelt vonal (n*64kbps, 2M, 34M) Frame Flex LANFlex és Cellflex ATM megoldások IP complex (IP VPN) IP complex dial up (IP VPDN) IPsec VPN Szolgáltató jogosult az Eszköz hálózati elérhetıségét korlátozni, amennyiben Ügyfél a Szolgáltatás Minıségi Kritériumaiban meghatározott átlagosan kitölthetı sávszélességet túllépi. Amennyiben a kitölthetı sávszélesség 90%-át meghaladva a forgalmi grafikonok hirtelen, ugrásszerő változást mutatnak, akkor a Szolgáltató az Ügyfelet riasztja, hogy intézkedjen a zavar elhárításában.

11 Installáció, migráció Elızetes felmérés és tervezés Feltételezzük, hogy a Megrendelı szakemberei gondoskodnak a rendszerek biztonsági mentésérıl, szakszerő leállításáról és logikai csoportosításáról. Ezen csoportosítás határozza meg, hogy az egyes rendszerek között milyen függıségi kapcsolatok vannak, milyen sorrendben állíthatóak le ill. indíthatók el továbbá mekkora az egyes rendszerek megengedett állás ideje. A költöztetési sorrend biztosítása a Megrendelı felelıssége. Megrendelı részérıl továbbá biztosítani kell a munkavégzéshez szükséges fizikai bejutást és a szükséges hozzáférési jogosultságokat. Hibaelhárítás A költözés idıtartama alatt -ami a szerverek lekapcsolásától az új telephelyen történı bekapcsolása között eltelt idıt jelenti- a Szolgáltató felelıs a költözés során esetlegesen bekövetkezett fizikai károk elhárításáért. Onnantól, hogy az eszközök hardware állapota helyreállt, és a teszt jegyzıkönyv alapján ezek hibátlanul mőködnek, az esetleges software/alkalmazás szintő problémák elhárítása a Megrendelı feladata. Költözés folyamata A költözés folyamata a következı lépésekbıl áll: Elızetesen elvégezhetı munkálatok, tervezés, elıkészületek és tesztelés Eszközök tesztjegyzıkönyvbe vétele és újraindítási teszt Rendszer kikapcsolás és kiszerelés a rack-bıl, valamint kábelezés Fizikai csomagolás, szállítás és kicsomagolás az új telephelyen Beszerelés Bekapcsolás és tesztjegyzıkönyv alapján ellenırzés Régi telephelyen végzett munkálatok Elızetesen felcímkézzük az egyes eszközöket azonosítás céljából, majd ez alapján kerülnek elhelyezésre az új helyszínen. Megrendelıtıl kapott információk szerint a szolgáltatásokat péntek órától le lehet állítani. A költözés során, figyelembe vesszük a Megrendelı szakemberei által meghatározott logikai csoportosítást és sorrendet. Ebben a logikai csoportosításban határozzák meg, mely szerverek/szolgáltatások függnek egymástól, melyeket kell együtt költöztetni. Majd a Megrendelı szakemberei által összeállított teszt jegyzıkönyv szerint együttmőködve- végig kell ellenırizni a szervereket! Ezután megkezdıdhet a fizikai kiszerelés és átadás a szállító cég alkalmazottainak, akik csomagolás után átszállítják az új telephelyre. Szállítás Az eszközök szállítását speciális szállító cég végzi. A Szolgáltató szakemberei kiszerelik a szervereket, hálózati eszközöket a rack szekrényekbıl azok minden tartozékával együtt és átadják a szállító cég embereinek. A dobozok lezárását

12 12 követıen, a Szolgáltató szakemberei pecséttel látják el, így garantálva, hogy átvételkor a benne lévı eszközök hiánytalanul megvannak, azok minden tartozékával együtt. Ezután a költöztetı cég becsomagolja ıket és átszállítják az új telephelyre. A becsomagolástól kezdve a szállító cég felelısséget vállal az eszközök sértetlenségéért. Amennyiben ez idı alatt mégis történne az eszközökkel valamilyen sérülés, az ezzel kapcsolatban felmerülı költséget a külön biztosítási fedezettel védjük. Új telephelyen végzett munkálatok Az eszközök új telephelyre történı megérkezése után a szállító cég kicsomagolja és átadja İket. Az eszközök szemrevételezése az esetleges külsı fizikai sérülések felderítése érdekében. Elsı lépésben a rack szekrényeket és a hálózati eszközöket kell összeszerelni. Majd a szerverek és a storage-ok kerülnek beszerelésre. Sikeres üzembe helyezést követıen el kell végezni a teszt jegyzıkönyvnek megfelelı lépéseket. Felelısségi körök Ajánlattevı bármely címen felmerülhetı és összegzett felelısségének felsı határa az ajánlati ár összegével azonos, továbbá Ajánlattevı kizár minden felelısséget elmaradt haszonért, közvetett vagy következményi károkért. Megrendelı: A kiírásban szereplı információk alapján a következıket feltételezzük: Az elıkészületi munkák során a Megrendelı szakemberei segítséget nyújt a munkálatokban. Elıre biztosít egy részletes táblázatot, mely tartalmazza az egyes rendszereket és a köztük fennálló függıségeket, amely alkalmas egy priorizált listaként az eszközök költöztetési sorrendjének meghatározására. A priorizálás a megengedett állásidık alapján határozhatók meg. A költöztetés megtervezését követıen, a rendszerek konfigurációján módosítás nem végezhetı egészen a költözés befejezéséig. A Megrendelınek biztosítani kell a régi és új telephelyekre történı bejutást, hozzáférési jogokat az eszközökhöz. Feltételezzük az új helyszínen a munkaterület rendelkezésre állását és a beüzemeléshez szükséges feltételek meglétét. A költözés során fellépı software/alkalmazás szintő hibák elhárításáért a Megrendelı szakemberei felelısek, İk oldják meg ezeket. A szerverek új telephelyen történı elhelyezési kiviteli tervét Megrendelı biztosítja. Biztosítja a hardware eszközök gyári driver telepítı készleteit. Az eszközök csatlakozásához szükséges kábeleket, megfelelı számú és kivitelő erısáramú csatlakozást, rack szekrényeket, LAN/WAN portot, és minden más szükséges eszközt Ajánlatkérı biztosítja. A Szolgáltató vállalja: Megszervezi a költözés folyamatát az ajánlatban szereplı alvállalkozókkal. Lehetıséget biztosít a Megrendelı számára a folyamatos felügyelethez A Megrendelı felé egykapus kapcsolati pontként és felelısként jelentkezik.

13 13 Vállalja az eszközök kiszerelését, költöztetetését és beszerelését az új telephelyen. Amennyiben a költözés során a szerverekben fellép a teszt jegyzıkönyvtıl eltérı fizikai/hardware szintő hiba, azt megjavítja. Software/alkalmazás helyreállítása a Megrendelı felelıssége. A LAN/WAN eszközök meghibásodása esetén az Szolgáltató funkcionális csereeszközöket biztosít bérleti díj ellenében. Az eszközök 30 mft-ig való biztosítását Átvételi teszt Az adott szolgáltatás létesítését követıen az átvétel, átadás átvételi bizonylattal történik. A csatolt dokumentum neve: Szerverhely / -bérlet / emelt szintő szolgáltatás átadás-átvételi dokumentuma A dokumentum tartalmazza a következı adatokat: A szerzıdést kötı ügyfél neve: Ügyfélszám: Igénybevett szolgáltatás: Kapcsolat: A szerver azonosítási száma: Kapcsolattartó neve: Telefonszám: cím: Jogosultság: A szolgáltatáshoz kapcsolódó információk: Eszközazonosító / felhasználónév: Titkos azonosító / jelszó: Mőszaki melléklet Eszköz típusa: A(z) eszköz-azonosítójú gép fizikai paraméterei: Processzor típusa, sebessége: Memória típusa, mérete: HDD típusa, mérete: Video adapter típusa: Egyéb (fontos, nagyobb értékő): Hálózat felügyelet, hibajelentés és hibajavítás Management Netadmin Hálózat szolgáltatásoka dokumentum célja a Management (Netadmin) hálózatban a DC hálózat üzeméhez szorosan kapcsolódó szolgáltatások rövid definiálása és bemutatása.

14 14 NTP szerver:feladata a pontos referencia idıszinkron biztosítása a hálózati eszközök számára a Mngmnt hálózaton belül, illetve azon kívül egyéb NTP proxykon keresztül a teljes Intranet hálózat számára (kliensek + egyéb eszközök). Az eszköz STRATUM1-es idı referenciaként mőködik.az eszköz rendelkezik GPS receiver kapcsolattal (kiépített tetıantenna). TFTP szerverfeladata a hálózati eszközök File managementjének kiszolgálása. AAA aktív és AAA FailoverFeladata a hálózati eszközök, illetve a Monitoring számára a felhasználók hozzáférés és jogosultság ellenırzése. A rendszer két telephelyen mőködik, az eszközökben mindkét AAA szerver beállításra került, így az elsıdleges AAA kiesése esetén a másodlagos rendszer authentikálja a felhasználókat. A rendszer WEB frontend-el rendelkezik az eszközök és a felhasználók és ezen elemek kapcsolatainak nyilvántartására, e relációk és adatok MySQL adatbázisban tárolódnak. SYSLOG győjtés Feladatat a hálózati eszközben beállított SYSLOG üzenetek győjtése és tárolása. Az üzenetek eszközönként külön file-ba kerülnek és tárolódnak, az üzeneteket hetente a linux logrotate szerint rotáljuk: Hetente, vagy 100Mbyte eléréséig tömörítetlenül tároljuk logokat, illetve maximum 30 tömörített verziót tárolunk. Konfiguráció mentés A konfiguráció mentés custom scriptek végzik. A konfiguráció módosítás és mentés minden az eszközben elvégzett konfiguráció mentés alkalmával lefut az eszközökre, a mentett text file-t CVS-ben tároljuk. A mentés vonatkozik az STP root eszközök VLAN tábláira is. Monitoring - NagiosFeladata a DC hálózatban bekövetkezı hálózati eseményekhez rendelt riasztási esemény indítása, nyilvántartása, visszavonása. A rendszer szintén adatot szolgáltat az IT operations HP NNM rendszerének is (IT- SOC), ahol 24 órás operátori szolgálat fogadja azt. A monitorozott események: Eszköz ICMP elérhetetlensége STP állapot változás CPU terheltség BGP peer állapotok TÁP/FAN hımérséklet Environment riasztások Monitoring NMIS#1-2-3 Feladata a hálózati eszközökkel kapcsolatos SNMP-n elérhetı MONITORING adatok győjtése tárolása és megjelenítése. Az monitoringban szereplı eszközök megegyeznek az AAA backend-en tárolt eszközök listájával. A több szerver a monitorozott eszközök nagy száma és nagy rendelkezésre álló port szám miatt szükséges.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 2 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége... 2 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása...

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A Hostonic Online Bt. Hosting Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1/36 oldal Tartalomjegyzék 1 Webhosting...5 1.1 A Webhosting Szolgáltatás tartalma... 5 1.2 Kiegészítő Szolgáltatások...5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A Microweb Internet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2009. május 22. Microweb_ASZF.doc v.2.3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Extranet Internet Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés dátuma: 2003. 03.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

Általános Szerződési Feltétel

Általános Szerződési Feltétel Hatályos: 2014.03.28 1. A Szolgáltató adatai Név: Mihály Mária Viktória Egyéni Vállalkozó Székhely, levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza Daru u. 3 Nyilvántartási szám: 4072457 Bankszámlaszám: 11732002-20378406

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 2015. április 23. napjával hatályba lépő

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 2015. április 23. napjával hatályba lépő Az EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. április 23. napjával hatályba lépő INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT (Stand Alone) OTT (Over-The-Top)

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés Szolgáltatási Szabályzata Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.13.2.2 Verziószám:... 2.2 Hatályba lépés dátuma: 2015.02.28. 1. oldal (összesen:

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezeték nélküli (Wi-Fi) internet elérési szolgáltatáshoz Enying

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A QBE ATLASZ Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a következı feltételek mellett nyújt biztosítási fedezetet a vállalkozók, gazdasági társaságok (közkereseti társaságok, betéti társaságok, egyesülések,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT, TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. Március 01. Verzió: 2015/03/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1.

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2014. január 01. Verzió: 2014/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben