KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. ERP 1 rendszerek globalizálódása 2, telepítési struktúrája nemzetközi cégeknél. 1. Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. ERP 1 rendszerek globalizálódása 2, telepítési struktúrája nemzetközi cégeknél. 1. Bevezetés"

Átírás

1 KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ERP 1 rendszerek globalizálódása 2, telepítési struktúrája nemzetközi cégeknél 1. Bevezetés Az ERP rendszerek fejlesztésének, a multinacionális cégeken belüli strukturálási, kialakítási formáinak kutatása az elmúlt években növekvő hangsúlyt kapott. Az ország határokon túlnyúló piacokon jelenlévő vállalkozások alapvető érdeke, hogy információs rendszerük az országszintű feldolgozási követelményeken túl, a konszern központi, irányítási rendszerét is biztosítsa, tehát egységesítési és centralizálási törekvéseket folytatnak. Ez a folyamat az ERP rendszerek globalizációját eredményezi és a központi vezetés koncepciójának megfelelően széles megvalósíthatósági megoldásokat eredményez. A szakirodalomban a témakör egyre jelentősebb mértékben kerül publikálásra. Vannak kutatóhelyek, melyek egy piaci szegmens megoldásait vizsgálják és erre modelleket állítanak fel 3, mások az egységesítésre alkalmas 34 szoftvermegoldást elemeznek 4 és vannak kutatók, akik kiválasztott, globalizált vevői-eladási rendszerek eredménynövelő hatását vizsgálják 5. Ezt a kutatási érdeklődést a vállalkozások kihelyezési (Offshoring/Nearshoring) trendjének és az ezzel együtt járó ERP rendszerek globalizálódásának növekedése is gyorsítja. A Német Statisztikai Hivatal adatai 6 szerint között a 100 főnél nagyobb német vállalkozások 14%-a alapított külföldön vállalkozást, melynek logikus következménye, hogy ez párhuzamosan az új cég közös adatfeldolgozó rendszerének harmonizálását, kiterjesztését is eredményezi. A tématerület kutatására a GDF és az ELTE kezdeményezéséhez októberében hét magyar és három német felsőoktatási intézmény tanszékei csatlakoztak. Céljuk, hogy országaikban céginterjúk formájában az ERP globalizálódási elképzeléseket felmérjék, illetve a szakértői megbeszélések alapján a kutatás második fázisára súlyponti területeket határozzanak meg. A kutatás első fázisában a globalizációs folyamattal kapcsolatosan három kérdést fogalmaztak meg: A. Milyen mélységű, standardizált ERP kialakításra törekednek nemzetközi cégek? B. Milyen modellekbe sorolhatóak az ERP globalizációs folyamatok? C. Mely területeken (ügyviteli folyamatokban) tapasztalható erőteljes törekvés az internacionális vállalkozáson belül az ERP globalizáció kialakítására? A kutatásban résztvevő intézmények és személyek az alábbiak: 1 Több publikációban az ERP rendszer (Enterprise Resource Planning) megnevezés színonimájaként a programcsomag, illetve standard szoftver kifejezés is megtalálható, amit mi is használunk. 2 A (Catterfeld/ Balve 2009) és a (Gronau 2008) cikkek az internacionalizálódás ( Internationalisierung ) kifejezést használják, amit mi is a globalizálódás mellett szinonimaként alkalmazunk. 3 (Gronau 2008) 4 (Eggert/Fohrholz 2009) 5 (Wheatley 2007) 6 (Statistisches Bundesamt 2009) 1

2 ELTE: GDF: Corvinus: Debrecen: Szeged: Pécs: Gödöllő: Göttingen: Ingolstadt: Potsdam: Információs Rendszerek Tanszék Prof. Dr. Benczúr András Dr. Hannák László Dr. Kiss Attila Dr. Molnár Bálint Dr. Szabó Gyula Dr. Kaszai Pál Informatikai Intézet Prof. Dr.Racskó Péter Debreceni Egyetem KTK, Gazdaságelemzés és Üzleti Informatika Tanszék Prof. Kormos János Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Informatikai Tanszékcsoport (Kalmár László Intézet) Dr. Bohus Mihály ) Dr. Bánhelyi Balázs ) Közgazdaságtudományi Kar Prof. Dobay Péter ) Szent István Egyetem, GTK Marketing Intézet Prof. Dr. Komáromi Nándor Kremmer László Uni Göttingen, Fakultät für Mathematik und Informatik Prof. Matthias Schumann Hochschule Ingolstadt, Fakultät Wirtschaftswissenschaften Prof. Jürgen Hofmann ) Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät sowie Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät, Herr Carsten Brockmann Kutatási Beszámolónk a vállalkozásoknál folytatott céginterjúkra, gyakorlati példákra alapul, melynél az egyes vállalkozásokra való hivatkozások helyett a tapasztalható elképzeléseket és ERP globalizálódási trendeket tárgyalja. 2. Kutatási cél, kiinduló tézisek A kutatás célja a szakértői megbeszélések, interjúk alapján a multinacionális vállalkozásoknál üzemelő ERP rendszerek IT struktúrájának 7, fejlesztési irányainak felmérése és ezek alapján a napjainkban folyó ERP globalizálódási folyamatban az országspecifikus illetve a centralizált feldolgozások kapcsolatának elemzése. A különböző ERP-struktúrák modellekbe sorolhatóak, és lehetőséget és segítséget adnak azon döntés előtt álló vállalkozásoknak, melyek a meglévő, multinacionális rendszereiket a központi irányítás érdekében a jövőben tervezik átalakítani. Újabb publikációk 8 rámutatnak arra, hogy multinacionális cégek ERP rendszere a csak egy országon belül működő vállalkozások rendszereinek felépítésével ellentétben - nem homogén, vagyis országonként (leányvállalatonként) eltérő modulokból áll. Az országspecifikus feldolgozások egy további feladata a központi rendszer felé vezetési és pénzügyi adatok továbbítása. 7 (Catterfeld/ Balve 2008),(Gronau 2008) 8 (Szabó 2009) 2

3 A kutatási cél tehát kiegészült egy további terület vizsgálatával, a központi ERP vezetési rendszer információinak (IMS= Information Management System) definiálásával is és ezzel előremutató fejlesztési irányokat határoz meg új modulfunkciók kifejlesztéséhez. A kutatás megindításakor téziseket állítottunk fel, melyek a kutatás irányát, illetve a vizsgálandó kérdéseket meghatározták. Ezen tézisek a következőek: 1. Tézis Multinacionális vállalatok ERP struktúrája eltér a hagyományos, a csak egy országra kiterjedő környezetben tevékenykedő cégek ERP felépítésétől. Az adatfeldolgozó rendszer ez által nem homogén, hanem centralizált és decentralizált egységekből álló rendszert képez. 2. Tézis Multinacionális vállalatok ERP struktúrájára jellemző, hogy centralizált és országspecifikus rendszerekből áll. Az országspecifikus feldolgozások, azok parametrizálása a helyi vállalkozások sajátosságait veszik figyelembe (pl. gyártás, kereskedelem, stb.), de ezen túlmenően egyik feladatuk a centralizált feldolgozás információs igényeinek kiszolgálása is. 3. Tézis Multinacionális vállalatoknál a vezetői információs rendszer (MIS) kialakítása a központi feldolgozás feladata. Ez az ERP olyan modulokat is tartalmaz, melyek főként centrálisan kerülnek üzemeltetésre (pl. rizikómenedzsment, utazásmenedzsment, erőforrások konszern szintű tervezése). 4. Tézis Multinacionális vállalatok hatékony irányítása csak egy központilag szervezett ERP-hez kapcsolódó, az országokat átfogó adatfeldolgozási hálózattal oldható meg, ennek kialakítási formái modellekbe foglalhatóak. 3. A kutatott cégek piaci környezete Jelenleg döntően nemzetközi cégek hazai vállalatainál (eddig tizenhat) folytattunk interjúkat. Ezen cégek a kutatókat elsősorban korábbi tudományos együttműködésük alapján fogadják. Miután felmérésünkkel vállalati adatokat nem kívánunk publikálni, ezért csak azt tudatjuk, hogy a kutatott cégek a bank- és biztosítási szektorban, az energiaipari szolgáltatás, szoftverfejlesztés és elektronikus készülékgyártás, valamint kereskedelmi eladási láncok területén működnek. Egy tanszékhez tartozó két izraeli kutatónk két otthoni vállalkozásnál is folytattak felmérést. Az izraeli székhelyű cégek egyike világszerte kereskedési hálózattal rendelkezik, a másik az üzemanyag forgalmazásban tevékenykedik. Felmérésünk így nem egy kiválasztott szektorra irányul, hanem a gazdaság széles területét fogja át. 4. Globalizált vállalatok ERP rendszerei A kutatott cégek struktúráját, illetve piaci környezetét az 1990-es évektől kezdődően felgyorsult globalizációs folyamat határozza meg. Megfigyelhető olyan gazdálkodó szervezetek kialakulása, amelyek számos országban (gyakran több földrészen) rendelkeznek telephellyel, megosztva és egyben összefogva a beszerzési, termelési, értékesítési és irányítási funkciók helyszíneit. A multinacionális vállalatok soknemzetiségű tulajdonosi szerkezettel épülnek fel, míg az ún. transznacionális szervezetek erősen központosítva, egy szűk csoport tulajdonlásával és irányításával dolgoznak. 3

4 A leggyakoribb példákat ilyen szervezetekre a pénzügyi szolgáltatásokban (biztosítók, bankszféra), a telekommunikációs iparban, az élelmiszer-kereskedelemben, az energetikában találjuk, melyek az általunk kutatott cégek működési területeivel egybeesik. Az ok az ilyesfajta FDI - Foreign Direct Investment tőkebefektetésre szinte mindig valamely erőforrás relatív olcsósága, jobb elérhetősége (munkaerő, energia, nyersanyag, környezet), vagy valamely felvevőpiac húzó hatása. Az ilyen vállalatok igen dinamikusan tudnak fejlődni, erőforrásaikat és tevékenységeiket rugalmasan tudják átcsoportosítani, viszont az irányítási, s ezzel az információ-menedzselési struktúrájuk rendkívül bonyolult, nagy hatékonyságú felépítést és működtetést igényel. Amikor egy nagyvállalat határokon átnyúló terjeszkedésbe kezd, elsősorban üzleti, gazdasági megfontolások vezetik. A tulajdonosok és felsővezetők által megfogalmazott új stratégia alapján üzletpolitikai célokat fogalmaznak meg, majd ezekből helyi stratégiákat származtatnak, s csak ezeket követheti az információs igények kielégítésének tartalmi megfogalmazása, majd az igény-kielégítés információs architektúrájának megtervezése. Mindez hónapokba, akár évekbe telik, s a kiépítési folyamat az ICT üzemeltetés sajátosságai miatt lényegében sohasem zárul le véglegesen. Mint említettük, jelen projektben azt vizsgáljuk, hogy miképpen alakul ki ezt az információgyűjtő és feldolgozó struktúra, milyen igényei vannak a központi irányításnak, hogyan lehet együttműködni a nemzeti gazdasági kultúrába beágyazott távoli egységekkel, részlegekkel? Mindez felvet szervezési, irányítási, vezetési, információ-menedzselési és természetesen információs-kommunikációs technikai kérdéseket ezekre szeretnénk választ kapni. 5. Kutatási módszertan A kutatás módszertani elvei a következők voltak: - globális vállalatok (15-20 szervezet) CIO szintű vezetőivel készített mélyinterjú - egységes, módszertanilag egyeztetett kérdőív, szóbeli megkérdezés - utólagos információkérés, kiegészítés - egyetemi elemzők által egységes elvek szerint feldolgozott és dokumentált esetek (kutatási kérdőívet lásd a mellékletben) - kvalitatív és kvantitatív jellegű összehasonlító összegzés - egyedi és közös publikációk az összegyűjtött ismeretanyag kiegészítésével. 6. Globalizált ERP modellek 9 A csak egy országon belül működő vállalkozásokkal szemben a nemzetközi cégek több (a Shell esetében például százat is meghaladó) országszintű ERP-n keresztül oldják meg adatfeldolgozási és irányítási feladataikat. A Shellnél döntés született 2005-ben, hogy ezt a kavalkádot áttekinthető struktúrába rendezzék, vagyis a konszernen belül a meglévő és különböző ERP rendszereket egységesítsék A 6. és 7. fejezet a (Szabó 2009), (Szabó/Kaszai 2010a), illetve a (Szabó/Bagó 2010b) publikációk alapján került összeállításra. 10 (Kulcsár 2006) 4

5 Eggert és Forholz szerzők 34, a német piacon ajánlott ERP rendszert elemeznek 11, melyek egy nemzetközi vállalkozáson belül az egységes adatfeldolgozási struktúra kialakítására szolgálhatnak. Vizsgálati szempontjaik minden rendszer esetében a következőek: iparági/szakterületi irányultság, országspecifikus eltérések figyelembevétele, nyelvi kezelhetőség (pl. arab, perzsa, stb.) és a Gronau-féle (lásd 1. ábra) globalizált modellekhez rendelhetőség. A globalizált ERP-k a nemzetközi cégen belül egy egységes rendszert alkothatnak pl. azonos adatbázis kezeléssel, standardizált integrációs felületekkel. Kutatásaink szerint a kialakuló feldolgozási struktúra felépítését tekintve nem homogén, hanem országspecifikus és többszintű. Az országspecifikus kialakítást a Stäubli AG példája szemlélteti. Itt egy gépgyártó és a termékeit leányvállalatokon keresztül értékesítő, berni (Svájc) székhelyű konszern a gyártóhelyeken (különböző országokban) a pénzügyi és termelésirányítási modulokat, míg az ázsiai értékesítő cégeinél a CRM rendszert, a központban pedig a pénzügyi ellenőrző és a vezetői rendszerrel kapcsolatos feldolgozásokat vezette be 12. A többszintű ERP struktúra kialakításának példáit a régiókba szervezett feldolgozások jelentik. Egy amerikai székhelyű, de az egész világot átfogó szoftverértékesítő cég több kelet európai ország irányítási székhelye Budapest. Az országok szintjén egy most bevezetett CRM a feldolgozási rendszer központi eleme. Budapesten kerülnek a forgalmi adatok összevonásra, majd továbbításra a következő régiós vezetési szintre, ahol már az európai szintű összesítés történik 13. Általánosságban jellemző a nemzetközi cégek ERP struktúrájára, hogy az országszintű feldolgozások (modulok) a centralizált (központi) rendszerbe adatokat továbbítanak, így biztosítva a konszernszintű irányítás információs igényeit. A vázolt ERP struktúrák modellekbe sorolhatóak. Gronau egy piaci szegmenst vizsgálva (autóipari beszállítói cégek rendszerei) három modellt állított fel, melyek a vizsgált konszernek centralizált feldolgozásának szempontjából szemléltetik az országszintű ERP rendszerek kapcsolatát, csoportosítását (Eggert/Forholz 2009) 12 (Szabó 2009) 13 (ELTE 2010) 14 (Gronau 2008) 5

6 Modell-1: Modell-2: Modell-3: Központi ERP-t Központi ERP kommunikál minden leányvállalat egysé- Központi ERP kommunikál min- 1. ábra. Gronau alternativ modelljei (Modell 1.-3.) (Forrás: Saját szerkesztés a Gronau 2008, Bild 3. ábrája alapján.) Az általunk folytatott kutatások a gazdaság több szférájában (gyártás, szolgáltatás, kereskedelem, informatika, banki,- biztosítási szektor, stb.) jelen lévő nemzetközi cégek egy-egy vállalkozására terjedtek ki. A szakértői megbeszélések alapján, a vállalkozások rendszereinek besorolására a Gronau féle három alapmodell kevésnek bizonyult, így további három új modell kialakításához jutottunk el, hogy a konszern központi feldolgozásához kapcsolódó globalizációs tendenciát leírhassuk. A Modell-4 (lásd 2.ábra) olyan vállalkozások rendszerstruktúráját írja le, melyeknél a központi irányítás a cégvásárlások előtt is meglévő, ország specifikus rendszerek megtartását, azok országon belüli, decentralizált továbbfejlesztését tűzi ki célul. Tipikus példája ennek a modell struktúrának egy hollandiai székhelyű, nemzetközi biztosító, melynek irányítási koncepciója figyelembe veszi, hogy az egyes országok eltérő törvényi szabályzása miatt egy-egy biztosítási üzletág, (pl. életbiztosítási, vagy vagyonbiztosítási konstrukció) csak ország specifikusan kerülhet kialakításra. A modell jellegzetessége, hogy a különböző országok eltérő ERP rendszerei néhány modult közösen használnak, azok egy konszernen belüli intranet hálózaton keresztül minden telephelyről elérhetőek. Itt is azonban hosszú távú célkitűzésként szerepel, hogy a központi feldolgozásba egy standardizált rendszeren keresztül kerüljenek be vezetési információk. 6

7 Modell-4: Intranet-kapcsolaton keresztül tudják az egyes leányvállalatok a másik ország valamely modulját használni 2. ábra. Intranettel összekötött ERP rendszerek (Modell-4) A Modell-5 az ERP rendszerek egyik jövőképének irányába mutat. Lényegi jegye, hogy magában hordozza a konszernhez tartozó különböző országokban üzemelő ERP rendszerek egységesítését, vagyis a konszernen belül egy kiválasztott ERP-re (pl. SAP) való kötelező áttérést. Ezen túlmenően centralizálja a hardver kapacitást is és egy központosított helyen futtatja az összes (régióbeli) ERP-t. Tipikus példa erre egy nagy energia szolgáltató cég 2013-tól életbe lépő IT-koncepciója, mely a németországi számítóközpontba fogja egységesíteni az európai, ország specifikus feldolgozásokat. A központi irányítás is egy standardizált modulon (SEM = Strategic Enterprise Management) keresztül éri el az egyes leányvállalatok rendszereit és nyer konszolidált adatokat a vezetési modulok számára. A távlati koncepciót a 3. ábrán szemléltetjük. Centralizált számítóközpont Országspecifikus ERP rendszerek Németország Lengyelország Magyarország Szlovákia Egységes hozzáférési modul Leányvállalatok (országok) stb. 3. ábra. Globalizált ERP-k központosított üzemeltetése (Modell-5) 7

8 Hasonló elképzelés távlati kialakításával találkoztunk még egy müncheni székhelyű, nagyfeszültségű berendezések gyártásával és informatikai üzletággal rendelkező világcégnél is. A kutatás eredményeként egy további ERP-modell (Modell-6) kialakítása is szükségessé vált, mely az ERP struktúrákból kiemelt egyes üzleti folyamatok centralizált kezelését szemlélteti. Több cég esetében találkoztunk azzal a koncepcióval, mely a régión belül egyes adminisztratív tevékenységeket összevontan kezeli. Így például a számlák feldolgozását, a kifizetések indítását a régió országainak ERP rendszereiből kiemelték és centralizáltan végzik. Ez nemcsak költségcsökkentést eredményez, hanem lehetőséget ad arra is, hogy a régióra kiterjedő pénzügyi feldolgozással a kontrolling információkat naprakészen kezeljék. Több kutatott cégnél találkoztunk a Call Centerek régió szintű összevonásával is. Ez a költségcsökkentés mellett az internacionális cég egységes piaci arculatának kialakítását, a szervizelési erőforrások centralizált, hatékony kezelését is eredményezi 15. Az ERP modellt, mely egyes üzleti folyamatok centralizált kezelését (pl. országon, vagy régión belül) tartalmazza, a 4. ábrán mutatjuk be. Országszintű ERP-k Régiószintű vagy centra- Üzleti folyamatok Számlák feldolgozása Banki átutalások kezelése Call Centerek egységesítése 4. ábra. Üzleti folyamatok centralizált kezelése (Modell-6.) 7. Kutatási eredmények összegzése Kutatási eredményeink jelenlegi fázisában, illetve a szakirodalmi felmérésünk alapján kijelenthető, hogy a globalizált ERP struktúrák internacionális vállalkozásoknál több irányban fejlődnek, melyek legfontosabb tendenciái a következőek: A. az országspecifikus, elkülönült ERP rendszereket a vállalkozások döntő részénél egységesítik és a központi feldolgozáshoz integrálják, B. egyes ERP feldolgozási folyamatok és bizonyos szolgáltatások, feldolgozások kezelését a régión belül egységesítik, C. a korábbi, országonkénti számítóközpontokat összevonják (server parkok kialakítása). 15 (ELTE 2010) 8

9 ad. A. A világ sok országában jelenlevő cégek gazdasági megfontolások alapján és az áttekinthetőség szempontjából is egyes feldolgozási modulok, illetve a leányvállalatok feldolgozórendszereinek egységesítését határozzák el, sok esetben egy ERP szállító rendszerére térnek át. Ez a folyamat az évezred elején kezdődött el és lényeges jegye, hogy a korábbi megoldásokat lépésenként váltják le az új ERP rendszer moduljaival. Több vizsgált esetben az FI, CO modulokra való áttéréssel kezdődött a folyamat, ezt követően a HR modul bevezetését tervezik 16. ad. B. Több internacionális cég egy, már több éve kialakult gyakorlatot követ az ügyviteli folyamatok szervezésében, melynek lényege az, hogy bizonyos feldolgozásokat a régión belül egy országba központosít. Ezt gazdasági megfontolásból teszik. ad. C. Sok vállalkozás esetén az a hosszabbtávú cél, hogy a leányvállalati rendszereket központi helyen, de országspecifikus paraméterezéssel üzemeltessék. Az előző pontban tárgyalt modellekkel a cégeknél kutatott ERP struktúrákat le tudtuk fedni. Az 5. illetve 6. modell a globalizált ERP-k fejlesztési trendjeit szemlélteti. Ezen trendek felismerése kutatásunk folytatásának (2. fázis) meghatározó iránya lehet, ugyanis a költségek racionalizálása minden kutatott intézménynél célkitűzésként szerepelt. Az 5. és 6. modellek előnye, hogy az internacionális vállalat a rendszereit központilag és hatékonyabban lehet üzemeltetni. A megvalósítás útja számtalan tisztázandó kérdést vet fel, kezdve a nyelvi problémáktól 17 a felmerülő átállítási költségektől 18 kezdve az egységes hozzáférés megvalósításáig. Egy egységes ERP-re való átállás költséges folyamat, melyet nagyszámú szakirodalmi értekezés tárgyal. Elemzésünk szerint egy ERP bevezetés, nem egyenlő egy szoftver felinstallálásával, hiszen maga a kiválasztás, tervezés és előkészítés is hónapokat (éveket) vesz igénybe. Mi határozhat meg egy átállítási döntést? Wheatlay 19 publikálta, hogy globalizálódás az üzleti szoftverek világában a statisztikák szerint, 59%-ban az alacsonyabb gyártási költségek, 51%- ban a gyorsabb szállítás, 41%-ban az ügyfélkapcsolatok irányába történik, vagyis itt várnak hatékonyságnövelést. A bevezetésben feltett kérdésekre a kutatási részeredmények alapján már a következők kijelenthetőek: Az ERP rendszerek integrációja átlépte az országszintű vállalatok szintjét, nemzetközivé vált, és a belső folyamatok integrációja kibővül a vállalaton kívüli, vevő- és szállító oldali folyamatok integrációjával is. A nemzetközi vállalkozások az egyes országspecifikus ERP rendszerek egységesítésre törekszenek és hosszabb távon a központi feldolgozáshoz integrálják. Az ERP rendszerek globalizálódása a piaci folyamatokhoz közvetlenül kapcsolódó területeken (pl. szállítás, számlázás, partner,- és rendelés nyilvántartás) gyorsuló tendenciát mutat. 16 (ELTE 2010), (Kulcsár 2006), (Szabó 2009) 17 (Gooch, 2008) 18 (Wheatley, 2007) 19 (Wheatley, 2007) 9

10 8. Összegzés Kutatásaink első fázisában a globalizációs folyamat hazai helyzetét mértük fel és elemeztük. A Tanszékek a második fázist júniustól indítják, melynek céljait az elkövetkező hetekben egyeztetik. Budapest, május 10. Szabó Gyula CSc Irodalomjegyzék Catterfeld, Ch. - Balve, S. (2009): Internationalisierung im Mittelstand - Anforderungen an internationale Lösungen mit lokalem Anspruch. ERP Management Nr. 1/2009 Clark, Lindsay (2006) Sandvik seeks standard business processes with global ERP roll-out. Computer Weekly; 11/28/2006, p18-18, 1/2p Eggert, S./Fohrholz, C. (2009) Marktrecherche zum Thema ERP-Internationalisierung. ERP Management 1/2009, S ELTE (2010) ERP rendszerek globalizálódása, telepítési struktúrája nemzetközi cégeknél. Kutatási anyagok gyüjteménye Gooch & Housego (2008) Hosted solution expands global vision. Works Management; Jan2008, Vol. 61 Issue 1, p23-23 Gronau, N. (2008): Internationalisierung des Unternehmens mit ERP-Systemen. ERP Management, Nr. 3/2008 Höh, H. (2009): Engagement deutscher Unternehmen im Ausland, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden STATmagazin. Kulcsár László (2006) GSAP-Projekt a Shell Hungary Kft-nél és annak infrastuktúra vonzata. GDF, diplomamunka 623/2006, Budapest Szabó Gyula (2009) ERP rendszerek a gyakorlatban, hazai és nemzetközi megvalósítások elemzése. CONFENIS Konferencia, Győr. (Előadás és cikk, Konferencia kiadvány oldal) Szabó Gyula -Kaszai Pál. (2010a) ERP rendszerek IT-struktúrája multinacionális vállalatoknál. Cikk és Konferencia előadás: Informatika Korszerű Technikái Konferencia, Dunaújváros, március 5-6. Szabó Gyula - Bagó Péter (2010b): Multinacionális vállalatok globalizált ERP modelljei, fejlődési tendenciák. (Vezetéstudomány 2010, Budapest. Cikk, 22 oldal, megjelenés alatt) Wheatley, Malcolm (2007) Is the globally integrated enterprise a realistic goal for most manufacturers? Manufacturing Business Technology; Nov2007, Vol. 25 Issue 11, p

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Doktori (PhD) értekezés Szépvölgyi Ákos Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Debrecen, 2007. NYILATKOZATOK Ezen értekezést a Debreceni Egyetem

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (34 56. o.) Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete CSONKA LÁSZLÓ

Részletesebben

A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE

A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Nagy Judit: A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

Posta. Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete

Posta. Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Posta szakmai folyóirat XIII. évfolyam 4. szám 2011. december Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A 33%-os Postás

Részletesebben

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT Szemelvények az Innovációmenedzsment

Részletesebben

A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok

A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok MIKESY ÁLMOS A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok Egy vállalati felmérés tanulságai A tanulmány a Külgazdaság, LVII. évfolyam,

Részletesebben

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (101 121. o.) A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében BENKE ZOLTÁN

Részletesebben

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában 4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában Orbán Gabriella okleveles közlekedésmérnök doktori értekezés Témavezető: Dr. Várlaki

Részletesebben

Posta. PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság. Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni!

Posta. PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság. Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni! PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság Posta szakmai folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2011. március Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete Velünk jó lesz

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

Móricz Péter. Élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődése az üzleti modell nézőpontjából

Móricz Péter. Élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődése az üzleti modell nézőpontjából Móricz Péter Élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődése az üzleti modell nézőpontjából Vezetéstudományi Intézet Témavezető: Dr. Drótos György Móricz Péter, 2009 Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 TERVEZET 2013. március Equinox Consulting Kft. A stratégiát készítette: Equinox Consulting Kft. Kadlok Nándor, Péter András,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE, A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK EGYES TERÜLETEIN

A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE, A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK EGYES TERÜLETEIN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Agárdi Irma-Kolos Krisztina (szerk): A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE, A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK EGYES TERÜLETEIN

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

A tanácsadás folyamata

A tanácsadás folyamata 5 A tanácsadás folyamata POÓR JÓZSEF FARKASNÉ KURUCZ ZSUZSA A cikk célja, hogy általánosságban bemutassa a tanácsadás folyamatát. Áttekintjük többek között a következőket: A tanácsadási munka jellegzetes

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET: A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás innovációs rendszerben

Részletesebben