Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban Versenydolgozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban Versenydolgozat"

Átírás

1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Kereskedelem és Marketing Szak Vállalatgazdaságtan Intézet Vállalatgazdaságtan Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban Versenydolgozat Konzulens: Csányi Tamás Szemináriumvezet: Kocsis Károly Készítette: Aristov Vladimir Budapest,

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az integrált vállalatirányítási rendszerek helyzete Oroszországban... 3 Bevezetés... 3 Még egy bevezetésként: Oroszország... 4 Vállalat, vállalatirányítás, vállalatirányítási információs rendszerek... 5 Vállalati információkezelés korszakai Mikor érdemes bevezetni az ERP-t?... 8 A bevezetés költségeirl... 8 Milyen funkcionalitást várjunk egy ERP-rendszertl? Az ERP bevezetésének elnyei Az ERP bevezetésének hátrányai és korlátai Példák ERP rendszerekre Átalakítás eltt modellezzünk SOA, ISO És az oroszországi helyzet Összefoglalás Irodalomjegyzék Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban 2

3 Az integrált vállalatirányítási rendszerek helyzete Oroszországban Bevezetés A mai, globalizált világban a vállalatok már nem a termékeikkel, hanem a folyamataikkal versenyeznek egymással. Egy terméket vagy szolgáltatást viszonylag gyorsan át tudja venni vagy másolni egy konkurens cég, míg a koherens és jól mködtetett üzleti modellt aligha. Ezért dönt egyre több vállalat úgy, hogy koszersíti, optimalizálja üzleti tevékenységét. Ma már szinte minden vállalat rendelkezik valamilyen szint üzleti szoftverekkel, ezek lehetnek saját fejlesztések vagy nem, különböz célokat szolgálhatnak a vállalaton belül. Ámde minél több ilyen kis rendszer alakul ki, annál nehezebb közöttük az átjárhatóság, a rendszerek közötti információáramlás. Van olyan adat és információ, ami esetleg több helyen, adatbázisban, programban szerepel, van olyan, ami egyik helyen sem, mert az alkalmazottak nem tudják, pontosan melyik részlegre is tartozik. Ezért döntenek a vállalatok úgy, hogy egységesítik, integrálják üzleti folyamataikat és alkalmazásaikat egy rendszerbe. Ennek az integrált rendszernek a rövid angol betszóból származó neve az ERP, vagyis az enterprise resource planning, magyarul a vállalati erforrás-tervezés. A szakirodalom ezt pontatlannak tartja, mivel itt egy integrált rendszerrl van szó, ami több egy sima erforrás-tervez programnál, így erre egy magyarul betszó-kifejezést javasol, a VIR-t, vagyis egyszeren vállalatirányítási rendszert, vagy pedig ajánl élni a BPM kifejezéssel, ami Business Process Management-et, üzleti folyamatmenedzsmentet jelent. 1 Rendben van, a vállalat úgy döntött, hogy bevezeti ezt az integrált vállalatirányítási rendszert. Figyelembe kell vennie azt, hogy számos bevezetési projekt fullad sikertelenségbe, ami az alapvet célok nem tisztázottsága, a határidk be nem tartása, az erre kijelölt pénzkeret meghaladása miatt alakulhat így. Tehát egy ilyen fontos döntés, mint az integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése eltt a vezetknek alaposan át kell gondolni és fel kell mérni miért, pontosan mit, hogyan, milyen mértékben, mennyiért akarnak bevezetni, és milyen problémát akarnak ezzel kiküszöbölni, vagy milyen üzleti folyamaton akarnak ezzel javítani. 1 Méretre szabott ERP. Forrás: Letöltve: Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban 3

4 Még egy bevezetésként Oroszország Térjünk most rá dióhéjban Oroszország jelenlegi gazdasági helyzetére, a körkép árnyaltabbá tételéhez. Területe km 2, népessége 141,9 millió f. 2 Vásárlóer-paritáson számolt GDP-je 2,088,207 millió dollár, amivel a hatodik helyet foglalja el a világlistán. 3 Ez az amerikai vásárlóer-paritáson számolt GDP-nek a 15,1%-át teszi ki. Az egy fre jutó GDP már szerényebb, USD-vel egyenl. A 2007-es infláció 11,9%-ot tett ki. 4 Az ország olyan nemzetközi szervezetek tagja, mint az ENSZ, a FÁK, Eurázsiai Gazdasági Szövetség, a Kollektív Biztonsági Szerzdés Szervezete, a Közép-Ázsiai Regionális Gazdasági Együttmködés Programja. Jelents nyersanyag-, erdség- és vízkészletekkel bír. Tavalyi exportja 352,5 milliárd dollár, importja 199,7 milliárd dollár 5. Az export 64,7%-át nyersanyagok 6, míg az importot leginkább a gépek és gépi eszközök tették ki (51%). 7 A gazdaság eddig nagymértékben fejldött, a felvett hitelekre és a magas kolajárra támaszkodva. Ennek köszönheten 8 százalék körüli volt a GDPnövekedés, míg jövre, a bekövetkezett válság miatt az elemzk 0 és 3 százalék körüli bvülést várnak. 8 Térjünk tehát rá az ERP kérdéseire Oroszországot illeten. 2 Az orosz föderális statisztikai hivatal jei adata. Forrás: Letöltve: Világbank 2007-es adatai. Forrás: Letöltve: Orosz föderális statisztikai hivatal. Forrás: Letöltve: Uo. Forrás: Letöltve: Uo. Forrás: Letöltve: Uo. Forrás: Letöltve: Gereben Ágnes: Az orosz gazdasági csoda is a múlté. Világgazdaság, Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban 4

5 Vállalat, vállalatirányítás, vállalatirányítási információs rendszerek Mieltt belemerülnénk a témába, ismételjük át az olyan alapfogalmakat, mint a vállalat, vagy a szervezet. A vállalat jogi személyiséggel rendelkez üzleti vállalkozás szervezeti kerete, vagyis fogyasztói igényeket óhajt kielégíteni profitszerzés mellett. 9 A szervezet egy olyan rendszer, melynek mködése emberi cselekvéseken keresztül valósul meg. 10 A rendszer pedig olyan elemek összefügg együttese, amelyek együttmködnek egy adott cél elérése érdekében. 11 A rendszer elemei lehetnek további rendszerek, így alrendszerekrl beszélünk. Azért fontos most tisztázni a rendszer fogalmát, mert a vállalatirányítási rendszer kifejezésben is szerepel, tehát szerves része témánknak. Beszélhetünk még informatikai rendszerrl, melynek feladata egy szervezet különféle folyamataiban az információs technológia felhasználásával történ információgyjtés, annak közvetítése, tárolása, visszakeresése, feldolgozása, átalakítása és megjelenítése. 12 Megvizsgálhatunk kis- és mikrovállalkozásokat, ahol csak néhány ember dolgozik, megvizsgálhatunk nagyvállalatokat, ahol különböz funkciókra bomlik a vállalat tevékenysége: marketing, logisztika, termelés, emberi erforrások, IT-osztály és így tovább. A különböz részlegek koordináció és összehangolás nélküli munkája elképzelhetetlen, a vállalat mködésének ellehetetlenüléséhez vezetne. Adam Smith a Nemzetek gazdasága (1776) cím alapvet közgazdaságtani mvében levezeti a koordináció szükségességét. Kialakult a munkamegosztás, ami magával hozta a specializációt, ez nagyobb teljesítményt tesz lehetvé. A munkamegosztás mivolta miatt szükség van a cserére, így a gazdasági szereplk kapcsolatba kerülnek egymással, ez viszont a koordináció szükségességét vonja maga után. 13 A koordináció, mint tudjuk, a vezetség dolga, akinek a helyes helyzetfelismeréshez és döntéshez megfelel mennyiség és információ kell, hogy rendelkezésére álljon, akár felsvezetrl, akár részlegvezetrl legyen szó. Ezért ennyire fontos az információmenedzsment a vállalati életben. Az információ érték, ez már, mondhatni, közhely. Elég csak beütni a Google keresrendszerébe ezt a kifejezést, és 777 darab találatot ad ki (2008. november 24-én). Így tehát jogosan merülhet fel a kérdés, milyen tulajdonságai vannak az információnak? Ismétlésképpen az adat és az információ definíciói: a kett különbözik, pedig gyakran egybemossák a kettt. Adat: a valóság nem értelmezett tükörképe, fel nem dolgozott tény. Információ: értelmezett adat Chikán Attila [2008]: Vállalatgazdaságtan (24. old.). Aula kiadó. 10 Chikán Attila [2008]: Vállalatgazdaságtan (24. old.). Aula kiadó. 11 Dobay Péter [1997]: Vállalati információmenedzsment (23. old.). Nemzeti Tankönyvkiadó. 12 Bagoly Tímea: A vállalatirányítási integrált információs rendszerek és fejldésük. Forrás: Letöltés: Chikán Attila [2008]: Vállalatgazdaságtan (66. old.). Aula kiadó. 14 Magyar Gábor: Tartalomkezelés a médiakonvergenciában. Forrás: Letöltve: Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban 5

6 Ebbl következnek az információ elvárt tulajdonságai. Az információ legyen pontos: pontosan azt kapjuk meg, amit szeretnénk kapni, ennek informatikai oldalról is óriási a jelentsége. Az információ legyen precíz: a kapott információ számunkra megfelel részletessége elhanyagolhatatlan. Az információ legyen releváns: arra a kérdésre kapjuk meg a választ, amelyiket feltettük, és nem bármi másra az adott témakörbl. Az információ legyen teljes: fedje le egészében a választ az adott kérdésre, a hiányos információból félreértések származhatnak. Továbbá az információnak van kora, ami az adat keletkezésétl az átadásáig eltelt id, idtrése, ami az az idhatár, amíg az információ biztonsággal felhasználható az adott célra, és forrása, vagyis ahonnan az információ származik. 15 A vállalat különböz szintjein más és más az információ tartalma, mivel a különböz vezetési szinteknek más és más az igényük. A felsvezetést az általánosabb összefüggések, feldolgozott és az alsóbb szint vezetk által elkészített adatok érdeklik, a középvezetést (funkcionális vezetést) az alá tartozó szervezeti egységek munkája, míg a szervezeti egységek, részlegek szintjén az operatív teendk, készletek nyomon követése, alkalmazottak munkájának nyilvántartása a cél. A vállalati információmenedzsment célja: - a szervezet információs erforrásainak kezelése, és - az információ-feldolgozó folyamatok kell hatékonyságának biztosítása. 16 Vállalati információkezelés korszakai John Ward professzor 3 korszakra osztja a vállalati információkezelést. 1) Adatfeldolgozási korszak (Data Processing, DP). Célja a vállalati hatékonyság növelése, az információalapú folyamatok automatizálásának köszönheten. Ebben a kezdetleges korszakban a számítógépet úgy kezelik, mint egy sima eszközt, ami megkönnyíti a munkát, pedig a számítógép a késbbiek során folyamatos karbantartást és odafigyelést igényel. Késbb az okozhat gondot, hogy a különféle rendszerek nincsenek összehangolva, így nehezebb az együttmködés. Ennek a korszaknak a határát Ward 1970 körülire teszi. 2) Vezeti információrendszerek korszaka (Management Information System, MIS) Egyre több adatot rögzített és dolgozott fel egyre több számítógép, így a keletkezett információmennyiséget a vállalatok megpróbálták felhasználni irányítási célokra. Megint csak problémát okoztak a számítógépek közötti különbségek, így valamiféle egységesítésre volt szükség. Egységes módszereket és definíciókat felhasználva alkották meg az els adatbázisokat, így például kiküszöbölhetvé váltak a fölösleges adatismétlések, illetve rendezettebb lett az információhalmaz. A folyamatot meglendítette a személyi számítógépek megjelenése, hiszen így közvetlenül megjelenhetett az információ a fnök gépén. 15 Dobay Péter [1997]: Vállalati információmenedzsment (56. old.). Nemzeti Tankönyvkiadó 16 Dobay Péter [1997]: Vállalati információmenedzsment (70. old.). Nemzeti Tankönyvkiadó Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban 6

7 A Controlling szótár megfogalmazásában a vezeti információsrendszer aktuális, döntésorientált és a vezetés számára releváns információt kell biztosító rendszer. Amennyiben csak elre definiált adatok lekérdezésérl van szó, EIS-rl (Executive Information System, felsvezeti információs rendszerrl) beszélünk. A vezeti információsrendszer ezzel szemben támogatja a tervezési tevékenységet és a széles kör adatelemzést is. 17 3) Stratégiai információrendszerek korszaka (Strategic Information System, SIS) A korszakhatárt Ward 70-es és 80-as évek közöttire teszi, ugyanakkor úgy tartja, hogy még ma is a vállalatok ebben a három korszakban tartanak, az egyes vállalatok információs fejlettségének függvényében. Azért illeti a stratégiai információrendszerek kifejezéssel a korszakot, mert itt a vállalatok már hatékonyabban integrálják a cég értéknövel tevékenységeibe az információáradatot, így versenyképes elnyre tesznek szert. Meg kell érteni a folyamatokat, nem csak automatikus információkezelésrl van szó. A fenti korszakokból fejldött ki az ERP. Az ötlet már az elz információrendszerekben is megjelent, az ERP elrelépése az egész vállalatra kiterjed integralitásában rejlik. Hetyei szerint az integrált vállalati rendszer alatt egy adott vállalat valamennyi feldolgozását megvalósító, egységes információs rendszert ért. Az integráció egyrészt azt takarja, hogy a rendszer kezeli a vállalat minél több üzleti tranzakcióját, elsegíti a vállalkozások erforrásainak tervezését, és ellátják a vezetket a döntéshez szükséges információkkal, illetve támogatják a döntéseket. 18 Ha már döntésekrl esik szó, itt említeném meg a döntéstámogató rendszereket (Decision Support System, DSS) mint az üzleti intelligencia rendszerek egyik kategóriáját. Alapvet feladatuk az, hogy a vállalati vezetket olyan információkkal lássák el, ami hozzásegíti ket a racionális döntéshez. Mostanság divatos használni az informatikai kifejezéseket és rövidítéseket, nem mindig pontosan a helyes értelemben. Kihagyhatatlan maga az üzleti intelligencia (business intelligence, BI) fogalom tisztázása, lévén minden egyes, a versenydolgozatban említett rendszer az üzleti intelligencia témakörbe tartozik. Az üzleti intelligencia célja a döntéshozatal támogatása, tehát az üzleti intelligencia definíciója megegyezik a döntéstámogató rendszer definíciójával, vagyis általában az üzleti intelligencia nem más, mint a döntéshozatal támogatása. 19 Néhány további üzleti rendszert szeretnék bemutatni egy gyors megemlítés erejéig. A szakérti rendszer (expert system) olyan alkalmazás, ami beépített tudással rendelkezik, így képes helyettesíteni egy szakértt a feladat végrehajtásához (ilyen például a MAID orvosi szakmai rendszer, ami segíti az orvost a diagnózis megállapításában 20 ). Az anyagszükséglet-tervez rendszerek (Material Requirement Planning, MRP), a kapacitásszükséglettervez rendszerek (Capacity Requirement Planning, CRP), a Manufacturing Resource Planning (MRP II, ami már az összes gyártási folyamatot tervezi), a gyártásvégrehajtó rendszerek (Manufacturing Executions System, MES), a laborinformációs rendszerek (Laboratory Information Management System, LIMS) mindegyike egy-egy üzleti alkalmazást képvisel, ami más-más téren alkalmazható. Az ERP mindegyiküket eggyé gyri össze egy rendszer keretein belül. Természetesen ez a felsorolás nem kimerít, számos alkalmazás (és hasonló betszó) létezik még az üzleti informatika világában. 17 Controlling értelmez szótár [2004] (224. old.). IFUA Horváth & Partners. 18 Hetyei József (szerk.) [1999]: Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon (26. old.) 19 D.J.Power: A Brief History of Decision Support Systems. Forrás: Szakérti rendszerek. Forrás: Letöltve: Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban 7

8 De térjünk vissza az ERP-hez. A rendszer lényege a központi adatbázis, ami rögzíti, tárolja és feldolgozza a rengeteg, különböz helyrl beáramló információt, valamint az elemzések eredményeit visszahívhatóvá teszi. Fontos az információ maximális részletességig történ rögzítése. Így az adatbázis sem jelent áttör jelleg újdonságot, hiszen korábban is léteztek központi adatbázisok, ugyanakkor azok csak egy részleg vagy egy funkció köré korlátozódtak. Az ERP adatbázisa lehetséget biztosít számos elemzés lebonyolítására. Mikor érdemes bevezetni az ERP-t? Az információs rendszer kiválasztásakor a legfontosabb a stratégiai célnak való megfelelés, vagyis mennyire felel meg a rendszer a vállalat igényeinek. Nagyon lényeges a szervezet mérete rendszer mérete arányosság. Egy kis- vagy középvállalkozásnak nem feltétlenül érdemes egy nagyon komoly, sok modult tartalmazó rendszert beépíteni. Ezért általában ilyen esetekben az ilyen vállalatok egy modullal kezdenek, ami késbb természetesen bvíthet. A legfontosabb elem mindenképpen a hatékonysági mutatók, illetve a szektorspecifikus funkciók (pl. egy bolti hálózatnál a beszerzések nyilvántartása). 21 Számos ERP-projekt sikertelensége magyarázható a várható költségvetés alulbecslésével. Nem elhanyagolható költség a rendszer ára mellett a hozzá kapcsolódó üzleti átszervezés, illetve a késbbiek során történ üzleti tanácsadás. Fontos a felhasználó-támogatás, illetve a felhasználó-barát kivitel, hogy a munka során ne okozzon nehézséget a rendszer megfelel használata. A hatékonysági mutatók közül talán a legismertebb a Balanced Scorecard: olyan mutatószámrendszer, amely segítségével a vezetk képesek kiegyensúlyozott irányítást megvalósítani és azt a beszámolórendszerbe integrálni. Az eredmény megítélése során nem pénzben kifejezett elemeket is figyelembe vesz, különösen nagy hangsúlyt fektet a különböz mutatók kiegyensúlyozottságára. Nem csak mutatószámrendszer, hanem a célok stratégiának megfelel megvalósítását tév irányítási eszköz. A klasszikus Balanced Scorecard négy darab irányítási nézpontot tartalmaz: pénzügyit, vevit, mködési folyamatok-oldalit és tanulási-fejldésit. 22 A bevezetés költségeirl Az ERP-bevezetési projektek nem kis tételt jelentenek a vállalatok számára. A Trovarit 2005-ös felmérése alapján egy átlagos bevezetés alkalmával az egy ERP-t alkalmazó munkahelyre es költség megközelítheten 4500 eurót tesz ki. 23 Ez az összeg a szoftver- és hardverbeszerzésekbl, a tanácsadási tevékenységbl, a személyzeti és oktatási költségekbl tevdik össze, valamint a tanácsadók késbbi támogató tevékenységébl. 21 ERP mint integrált vállalatirányítási rendszer. Forrás: Letöltve: Controlling értelmez szótár [2004] ( old.). IFUA Horváth & Partners. 23 ERP-evolúció: németországi szakért szemmel. Forrás: Letöltve: Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban 8

9 A következ kérdéseket mindenképpen alaposan át kell gondolni a bevezetés eltt: - lehet-e bvíteni az üzleti lehetségeket az eddigi módszertan és eszközök használatával, vagyis mindenképpen rászorul-e a vállalat egy új rendszer bevezetésére, nem lehet-e az eddigi rendszertartalékokat jobban kihasználni. Lehet, hogy elég egy üzleti folyamat-átalakítási projekt is (BPR, Business Process Reengineering) - konkrétan milyen üzleti problémára keres megoldást a vállalat, mit vár el az új rendszer bevezetésétl - csinálnak-e hasonló bevezetést a versenytársak, illetve mik voltak az eredményei és a tanulságai 24 Az üzleti folyamat-átalakítás külön figyelmet érdemel. Már az ERP bevezetése eltt szükséges tisztázni a vállalat folyamatviszonyait, hiszen ez hasznos mind a tanácsadó, mind pedig a vállalat számára: csökken a bevezetés kockázata, illetve pontosabban megbecsülhetek a bevezetés költségei. A leghatékonyabb a két folyamatot mindig egyszerre végrehajtani, ugyanakkor ennek lehetnek költség- és munkaerkorlátai, így a BPR-tevékenység a késbbiekben is folytatható. 25 A következ fázisban a vállalat szakértket von be, akik küls rálátással rendelkeznek, így olyan hibákra, vagy hiányosságokra tudják felhívni a vezetség figyelmét, amelyeket a vállalatnál dolgozók nem veszik észre. Másrészt azért van szükség küls szakértk bevonására, mert az ERP rendszerek, ahogy a nevük is mutatja, összetett, nem dobozos szoftverek, ezért minden esetben a programot a vállalat igényei alapján személyre kell szabni. Ha nagyon pontosak akarunk lenni, a szoftverek általában használhatóak standard szoftverként, vagyis elméletileg bevezethetek bármiféle folyamatvizsgálat nélkül, csak ilyenkor a projektnek óriási kockázata lesz. Így a vállalatok inkább tanácasdó cégeket kérnek fel a bevezetési projekt lebonyolításához, akik igyekeznek minél több alkalmazottat megkérdezésni, hogy minél több releváns információt lehessen összegyjteni a vállalat mködésérl, az alsó szinttl kezdve a felsvezetésig. Ez azért nélkülözhetetlen, mert így térképezhetk fel az üzleti folyamatok. Itt érdemes kitérni a folyamatalapú szemléletre. A folyamatszemlélet váltotta fel a régebbi funkcionális megközelítést, ami a vállalatot egyes funkciókra lebontva nézte. Ez átalakult, hiszen az értékteremt folyamatok nem feltétlenül egy részlegen belül keletkeznek, hanem több szervezeti egységen keresztül átívelhetnek (pl. termék megtervezése marketingje gyártása logisztikája vevszolgálata). A folyamatok a vállalaton belül mennek végbe, k használják fel az erforrásokat, és k teremtik meg az output értékeket, tehát a folyamatok racionalizálásával teljesítményjavulás érhet el. Más szóval, az üzleti folyamat a vállalat céljai érdekében történ tevékenységek rendszere. 26 A folyamatmenedzsment a következ célokat öleli fel: folyamatok modellezése, folyamatok csoportosítása, folyamatok elemzése és értékelése, folyamatok tervezése, folyamatok szabályozása, folyamatcontrolling, folyamatok fejlesztése. 24 ERP mint integrált vállalatirányítási rendszer. Forrás: Letöltve: Üzlet, szervezés, folyamatok: A Hyperteam az IT-Businessben. Forrás: Letöltve: Folyamatmenedzsment és folyamatcontrolling. Forrás: Letöltve: Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban 9

10 Milyen funkcionalitást várjunk egy ERP-rendszertl? Ideális esetben egy ERP-rendszer a következ modulokat tartalmazza: 1. Gyártás: gyártási folyamatok elkészítése és biztosítása, kapacitástervezés, naptári tervezés, folyamatok következetességének tervezése, minségbiztosítás, költségkezelés, gyártási projektek. 2. Beszállítás: készlet-, és megrendelés-nyilvántartás, beszállítási láncok tervezése, technikai ellenrzés, panaszkezelés 3. Pénzügyek: készpénzáramlás, hitelezk nyilvántartása, eszközök nyilvántartása 4. Projektkezelés: projekttervezés, id- és munkaköltségek, munkaszervezés, számlakiállítás 5. Megrendelkkel való kapcsolattartás: értékesítés és marketing, garanciális szolgáltatások, ügyfélkapcsolatok kezelése és tájékoztatás 6. Információs adatbázis: különböz interfészeket tartalmaz a megrendelk, beszállítók és munkatársak részére. Az ERP bevezetésének elnyei Az ERP bevezetése után felmerül a kérdés, mikor fog megtérülni. A megtérülés kiszámításához leggyakrabban használatos mutató a ROI (return on investment), vagyis a befektetés megtérülése mutató. Amennyiben az ERP bevezetésének az elnyeit szeretnénk taglalni, közvetlen és közvetett elnyökrl beszélhetünk. A közvetlen elnyökhöz tartozik például az eszközállomány csökkenésébl származó költségcsökkenés, a visszatér kezelési költségek csökkenése, a hatékonyabb értékesítésbl származó többletprofit, a személyi állomány csökkenése, valamint az adminisztratív költségek csökkenése. A közvetett elnyök sora már nehezebben fogható meg, ide tartozik többek között a javuló információ-ellátás és hozzáférés, a jobb folyamatmenedzsment, a vállalati struktúra hatékonyabbá válása, a raktárkészlet optimalizálása, és a vállalat hatékonyságának javulása egészében véve. 27 Az ERP bevezetésének hátrányai és korlátai Miután beszéltünk a bevezetési elnyökrl, ejtsünk szót a hátrányokról is. Ezek a hátrányok nem feltétlenül közvetlenül jelentkeznek, illetve amennyiben a vállalat hosszútávon gondolkodik (és miért ne gondolkodna hosszútávon, ha egy akár több évig tartó ERP-projektbe belekezd) a késbbiek folyamán elnyökbe fordulhatnak. Nézzük a legfontosabbakat: - A bevezetés nagyon drága lehet, ami egyrészt magából a szoftverárból, másrészt a magas tanácsadási és implementációs, bevezetési költségekbl ered. - Az elz ponthoz kapcsolódik az is, hogy a szoftvergyártók évente további összegeket kérhetnek licenszhosszabbítás, illetve támogatás címszó alatt. - A projekt sikeressége nagyrészt a személyzet képzettségén, valamint a felsvezetés hozzáállásán múlik. Hosszú a hozzászokási id, mire a munkatársak átállnak az új rendszer szerinti mködésre. 27 Rózsa Tünde: ERP beruházások gazdasági értékelése. Forrás: Letöltve: Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban 10

11 Amennyiben új menedzserek jönnek a céghez, nem biztos, hogy ismerik ennek a konkrét rendszernek a mködését, így további idbe telik, mire megtanulja a szoftver kezelését. - Amennyiben a vállalat saját fejlesztéseket, módosításokat szeretne végrehajtani a szoftveren, nem biztos, hogy ezt támogatja a gyártó. - A rendszer iparági szabványként kerül bevezetése ambivalens, egyrészt tartalmazza a máshol már bevált, ún. best practice -okat, ugyanakkor a szabványosítás a versenyképesség elvesztéséhez is vezethet. - A rendszerek esetenként rugalmatlanok tudnak lenni, és nehezen kezelhetk, nem felhasználóbarátok. Ha a vállalat késbb egy másik szoftverre vagy verzióra szeretne átállni, ez igen bonyolult lehet. - Ami nagyon fontos kérdéskör, az a leggyengébb láncszem problémája. Egy ERP rendszer hibátlan mködése csak akkor garantált, ha minden egyes vállalati szerepl megfelelen és tudatosan használja a szoftvert. Ha egy részleg nem folyik bele a munkába, ez az egész rendszerre kihat. Ugyanígy keletkezhetnek mködési problémák az egy id után egyre több felgyüleml pontatlan adat miatt. - A vállalat bels határainak elmosódása a folyamatszemlélet miatt felelsséghiányhoz vezethet (egy konkrét projektnek nem akad felelse, mert esetleg több részlegen keresztül ível át). - A rendszernek lehetnek fölösleges funkciói, amire a megrendel vállalat nem tart igényt, így ez tovább bonyolíthatja a kezelést. 28 Példák ERP rendszerekre Most pedig dióhéjban kett a leghíresebb vállalatirányítási rendszerek közül, az Oracle, illetve a SAP. Az els vállalat 1977-ben alakult, még mint Software Development Laboratories, majd 1982-ben vette fel az Oracle nevet. A legels Oracle verzió már a következ évben kijött, míg 1979-ben megjelent az Oracle V2, vagyis a kettes verzió. E verziónak az adja a jelentségét, hogy ez volt az els SQL nyelven megírt relációs adatbázis. Kis kétérvel magyarázzuk el, mi az az SQL és miért relációs adatbázis a relációs adatbázis. SQL (Structured Query Language): strukturált lekérdezési nyelv. Abban rejlik a jelentsége, hogy ez vált szinte minden relációs adatbázis-kezel nyelvévé. 29 A relációs adatbázis azt takarja, hogy a reláció tulajdonképpen egy táblázat, különböz sorokkal (ezt könnyebb elképzelni például, ha például egy táblázatba rendezzük a diák nevét, születési idejét, anyja nevét. A sorok feltehetleg mind különbözek lesznek, így meg is alkottuk a relációt). De ezek már nagyon technikai részletek. 30 Az Oracle egyre növekedett, újabb és újabb verziók váltották egymást, amíg 2007-ben meg nem jelent a legújabb, 11g verzió ben Oracle a világ harmadik legnagyobb szoftvervállalataként tartották számon Vállalati erforrás-tervez rendszerek. Forrás: Letöltve: Az SQL nyelv. Forrás: Letöltve: Siki Zoltán: Adatbázis-kezelés és tervezés. Forrás: Letöltve: Az Oracle 30 éves beszámolója. Forrás: Letöltve: The World s Largest Software Companies. Forrás: Letöltve: Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban 11

12 A SAP a világ egyik vezet integrált vállalatirányítási rendszere. Körülbelül 32 ezer vállalat használja a világ 120 országában. 33 Átalakítás eltt modellezzünk Nem csak irányítási szoftverek léteznek, hanem modellez szoftverek is. Nagy segítséget tudnak nyújtani a vállalatátalakítás, illetve az ERP-bevezetés eltt. Mködésük lényegét a MEGA International által forgalmazott eszközökön mutatnám be röviden. A MEGA kétféle termékcsaládot nyújt: a Modeling Suite-t, illetve a Governance, Risk and Compliance Suite-t. Az els, modellez rész, ahogy a nevében is benne van, a vállalat mködésének modellezésére alkalmas. A szoftver az ERP rendszerekhez hasonlóan egy ers adatbázisra alapoz, ahonnan adatot lehet meríteni a különböz alkalmazásokhoz: például MEGA Process a folyamatmodellezéshez, MEGA Architecture a vállalati IT-architektúrájának (vagyis felépítésének) a modellezéséhez. A második termékkör a kockázatkezelési, audit és törvényi megfelelési kérdéseket fed le. Ezek szintén nem nevezhetek közvetlenül vállalatirányításnak, ugyanakkor a vállalatok az egyes modulok kiválasztásával részletesebben megvizsgálhatják az adott területeket. 34 A vállalati tervezés egyik, a modellezés által jól kihasználható elemzése a what if elemzés. A vállalati vezetk a központi adatbázisra alapozva és egy eseménymenetet leírva megnézhetik, milyen következményekkel fog bírni egy ilyen vagy ilyen esemény. Szélesen használatos például az ilyen típusú elemzés a kockázatfelméréseknél (amennyiben egy óráig kimarad az áram egy nagyvállalat szerverszobájában, mekkora veszteséget fog elkönyvelni). Egy másik, szintén elterjedt modellezési szoftver az IDS Scheer által forgalmazott ARIS. SOA, ISO Szerintem érdemes kitérni erre a két kifejezésre is, hiszen általában egy kalap alatt emlegetik a többi üzleti intelligencia kérdéssel mind a tanácsadók, ügyfeleik számát növelend és az általuk választott szolgáltatások körét szélesítend, mind a vállalatok, akik igyekeznek megfelelni az új üzleti követelményeknek. A SOA, vagyis a szolgáltatás-orientált architektúra, szintén egyre többször kerül el. A titokzatosnak tn megnevezés azt takarja, hogy minden üzleti funkciót ugyanolyan elemekbl építi fel a vállalat. A szolgáltatások webszolgáltatásokként lépnek színre, erre települnek rá az üzleti alkalmazások, majd a felhasználói felületek. 35 Összefoglalva, ez egy többszint architektúra, ami azért elnyös a vállalatnak, mert a folyamatait hasonló funkciókból építheti fel, vagyis racionalizálhatja tevékenységét. 33 SAP vállalatirányítási rendszer. Forrás: Letöltve: A MEGA International vállalati honlapja alapján. Forrás: Letöltve: Tesztelés a SOA-környezetben. Forrás: Letöltve: Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban 12

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A vállalkozás sikerének tényezi Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A siker két egymást segít eleme az IT-ben ERP rendszerek alkalmazása Outsourcing 2005.12.08. 2 A vállalati

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék MAGISZ Fórum 2004. augusztus 27. Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. Dr. Herdon Miklós - Rózsa Tünde DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

Self Service szekció. XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum. Havas Levente. Budapest, május 26. IFUA Horváth & Partners

Self Service szekció. XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum. Havas Levente. Budapest, május 26. IFUA Horváth & Partners Self Service szekció XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum Havas Levente Budapest, 2016. május 26. Self Service szekció XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum Havas Levente Budapest,

Részletesebben

Informatikai rendszerek fejlesztése

Informatikai rendszerek fejlesztése Informatikai rendszerek fejlesztése Dr. Csetényi Arthur Előadás: hétfő 8:00 9:20 Fogadóóra: hétfő 9:30 11:00 (Sóház, fszt. 02) E-mail: csetenyi at uni-corvinus dot hu Informatikai rendszerek fejlesztése

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Felsoktatási projekt (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Emlékszik? (1999) Quali-Társ Bt. 2 Elnyök Hallgatók A képzés gyakorlati vonatkozásainak ersítése a TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzletág

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László VIR alapfogalmai Előadásvázlat dr. Kovács László Információ szerepe Információ-éhes világban élünk Mi is az információ? - újszerű ismeret - jelentés Hogyan mérhető az információ? - statisztikai - szintaktikai

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Mi a CRM? A Customer Relationship Management, vagyis az ügyfélkapcsolat-menedzsment kifejezés

Részletesebben

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel ERP projektek gazdasági gi értékelése: rtékelése: esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel Rózsa TündeT egyetemi tanárseg rsegéd Debreceni Egyetem AMTC AVK GAIT Kutatásom Gazdaságossági

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

TRL Hungary Kft. Cégismertető. TRL Hungary Kft. www.trl.hu

TRL Hungary Kft. Cégismertető. TRL Hungary Kft. www.trl.hu Cégismertető www.trl.hu Cégismertető A 2000. óta Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Finnország és a balti államok regionális Maconomy disztribútora. A ezenkívül Európától Ázsiáig számos nemzetközi

Részletesebben

Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben

Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben A MARKETING ESZKÖZEI Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben Az e-piacok úgy nőnek, mint eső után a gomba, habár időközben a kezdeti lelkesedés alábbhagyott és józanságba ment át. A Cell Consulting

Részletesebben

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás Budapest, 2015. április 9. Váradi László 1 itelligence 21 éve Magyarországon

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére. Sallay Péter. Kasuba-Tóth Endre

Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére. Sallay Péter. Kasuba-Tóth Endre Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére Sallay Péter ügyvezető igazgató peter.sallay@graphit.hu Kasuba-Tóth Endre PLM tanácsadó endre.kasuba-toth@graphit.hu www..hu Tartalom

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Ismerje meg aktuális Microsoft Office 2007 ajánlatainkat és az Open License konstrukció nyújtotta el nyöket!

Ismerje meg aktuális Microsoft Office 2007 ajánlatainkat és az Open License konstrukció nyújtotta el nyöket! Ismerje meg aktuális Microsoft Office 2007 ajánlatainkat és az Open License konstrukció nyújtotta elnyöket! Akciós ajánlataink: Akcióban résztvev Office 2007 termékek: Microsoft Office 2007 AZ OPEN LICENC

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MARKETINGORIENTÁCIÓRA, A MARKETINGSZERVEZET KIALAKULÁSÁRA, MKÖDÉSÉRE A

Részletesebben

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS INFORMÁCI CIÓS RENDSZEREK Milyen ismereteket sajátítunk tunk el e téma keretében? Adat Információ Tudás Az információ mint stratégiai erőforrás A vállalat információs rendszere

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

Az ITIL egyszeruen. avagy. híd

Az ITIL egyszeruen. avagy. híd Az ITIL egyszeruen avagy híd 1 A piaci megatrend millió USD 300 Üzemeltetés (outsourcing) Üzembeállítás és támogatás 200 Alkalmazáskészítés Rendszer- és hálózatintegrálás 100 Informatikai tanácsadás és

Részletesebben

Üzleti intelligencia - eszközöktől a megoldásokig

Üzleti intelligencia - eszközöktől a megoldásokig Atlanta Barcelona Berlin Vienna Budapest Bukarest Düsseldorf München Stuttgart Zurich www.ifua.hu Fekete Gábor ügyvezető partner 2007. március 21. Üzleti intelligencia - eszközöktől a megoldásokig IFUA

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése 1 Mi a közös? Vevő Folyamatok Résztvevők (emberek) Folyamatmenedzsment Azonosított, szabályozott, ellenőrzött, mért És állandóan továbbfejlesztett folyamatok Cél: vevői elégedettség, üzleti siker 2 az

Részletesebben

Gazdasági informatika alapjai

Gazdasági informatika alapjai PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Gazdasági informatika alapjai

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

Szoftver-technológia II. Szoftver újrafelhasználás. (Software reuse) Irodalom

Szoftver-technológia II. Szoftver újrafelhasználás. (Software reuse) Irodalom Szoftver újrafelhasználás (Software reuse) Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 18. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 27. 2 Szoftver újrafelhasználás Szoftver

Részletesebben

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamatmodellezés és eszközei Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamat, munkafolyamat Munkafolyamat (Workflow): azoknak a lépéseknek a sorozata,

Részletesebben

BI megoldás a biztosítói szektorban

BI megoldás a biztosítói szektorban Dobos Zoltán 2009 szeptember 10 BI megoldás a biztosítói szektorban Tartalom Üzleti felhasználási területek a biztosítói szektorban Cognos megoldások a biztosítói szektor részére 2 Fókusz területek Értékesítési

Részletesebben

A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat

A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat Készítette: Szmetankó Gábor G-5S8 Mi a CMMI? Capability Maturity Modell Integration Folyamat fejlesztési referencia modell Bevált gyakorlatok, praktikák halmaza,

Részletesebben

Documentum-menedzsment. À la Open Source Molnár Ferenc Rendszerintegrációs igazgató

Documentum-menedzsment. À la Open Source Molnár Ferenc Rendszerintegrációs igazgató Documentum-menedzsment À la Open Source Molnár Ferenc Rendszerintegrációs igazgató Egy kicsit a fejlesztési platformokról Tegnap Ma 2 Bull, 2008 Bull Szakmai Nap, 2008. szeptember 18., Budapest Még egy

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása Szeifert Ferenc Veszprémi Egyetem, Folyamatmérnöki Tanszék Veszprém, 2006. január Elzmény projektek: Projektek Vegyipari

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

A KKV-K INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK VIZSGÁLATA A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN

A KKV-K INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK VIZSGÁLATA A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN A KKV-K INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK VIZSGÁLATA A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN ABSZTRAKT Sasvári Péter PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet Az informatikai eszközök, információs

Részletesebben

Beszerzés a Tesco-ban

Beszerzés a Tesco-ban Beszerzés a Tesco-ban Császár László Regionális Beszerzési & Flotta Menedzser 2015 december 09. 1 Tartalom Egységes Európai Tesco - Struktúra váltás a Tescoban Egységes Európai Beszerzés - A beszerzés

Részletesebben

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Mi is az a digitális kihívás? Vezetői gyakorlat kihívásai Marketing, termék- és szervezet-fejlesztés

Részletesebben

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Rendszer (System) Elem, kölcsönhatás, struktúra, határ, jel, állapot, folyamat, modell. Rendszer

Részletesebben

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása Partner in Change A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása www.integratedconsulting.hu 1 Supply Chain Management Purchase Production Distribution Service Strategic Planning Supply Chain Optimization

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

Herdon Miklós egyetemi docens. Rózsa Tünde egyetemi adjunktus

Herdon Miklós egyetemi docens. Rózsa Tünde egyetemi adjunktus Herdon Miklós egyetemi docens Rózsa Tünde egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem AGTC, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Gazdaságelemzés- módszertani és Alkalmazott Informatikai Intézet Forrás:

Részletesebben

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10.

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Integrált vállalatirányítási rendszerek Vezetői szintek és információs igényük Alsó

Részletesebben

Folyamatvezérelt szervezeti változások az SBS Kft-nél

Folyamatvezérelt szervezeti változások az SBS Kft-nél Folyamatvezérelt szervezeti változások az SBS Kft-nél ISOFÓRUM XXIII. NMK Vezetéstudományi Intézet Vezetés és stratégia tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)4825377, (1)4825263;

Részletesebben

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában?

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Kórász Tamás igazgató, KPMG Tanácsadó Kft. 2013.11.12. Tartalom 1. Mit vár el egy KKV-vezető az informatikától? 2. A buzzword felhő

Részletesebben

A Mórakert TÉSZ információs rendszere

A Mórakert TÉSZ információs rendszere A Mórakert TÉSZ információs rendszere Berecz Patrícia DE AMTC GVK SU 2009-2009.08.27 Tartalom A Mórakert TÉSZ bemutatás Informatikai ellátottság Kommunikáció Egyéb informatikai rendszerek A Mórakert TÉSZ

Részletesebben

DW/BI rendszerek kialakítása bevezetői szemszögből. Gollnhofer Gábor - Meta Consulting Kft.

DW/BI rendszerek kialakítása bevezetői szemszögből. Gollnhofer Gábor - Meta Consulting Kft. DW/BI rendszerek kialakítása bevezetői szemszögből Gollnhofer Gábor - Meta Consulting Kft. Bemutatkozás Meta Consulting Kft. BI, DW és CRM rendszerek tervezése és kialakítása rendszerintegráció, egyedi

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

- Adat, információ, tudás definíciói, összefüggéseik reprezentációtípusok Részletesebben a téma az AI alapjai című tárgyban

- Adat, információ, tudás definíciói, összefüggéseik reprezentációtípusok Részletesebben a téma az AI alapjai című tárgyban I. Intelligens tervezőrendszerek - Adat, információ, tudás definíciói, összefüggéseik reprezentációtípusok Részletesebben a téma az AI alapjai című tárgyban Adat = struktúrálatlan tények, amelyek tárolhatók,

Részletesebben

Szoftver újrafelhasználás

Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver fejlesztésekor korábbi fejlesztésekkor létrehozott kód felhasználása architektúra felhasználása tudás felhasználása Nem azonos a portolással

Részletesebben

MODERN VEZETÕI CONTROLLING

MODERN VEZETÕI CONTROLLING DR. HANYECZ LAJOS MODERN VEZETÕI CONTROLLING GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Hanyecz Lajos 9.3 9.6 rész szerzõje Kristóf Péter Lektor: Dr. Bélyácz Iván ISBN 978 963 638 379 4 Kiadja

Részletesebben

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Kérdő Attila, ügyvezető, INSERO Kft. EOQ MNB, Informatikai Szakosztály, HTE, ISACA 2012. május 17. Módszertanok

Részletesebben

TM Magyarország. Nehezített pálya

TM Magyarország. Nehezített pálya TM Magyarország Nehezített pálya Tematika Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara köszöntője Bemutatkozás Miért vagyunk itt? Működés optimalizálás és kríziskezelés projekt bemutatása SZÜNET Vendég előadó

Részletesebben

Újdonságok. Jancsich Ernő Ferenc

Újdonságok. Jancsich Ernő Ferenc Újdonságok Jancsich Ernő Ferenc Microsoft Dynamics NAV o Világszerte, több, mint 110 000 ezer kis- és középvállalat választotta a Microsoft Dynamics NAV rendszert növekedésének támogatásához. o Ez közel

Részletesebben

GINOP

GINOP VERSENYKÉPES VÁLLALATOK TEVÉKENYSÉGÉNEK EMELT SZINTŰ DIGITALIZÁLÁSA GINOP-3.2.6-8.2.4-17 Jelen Felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a támogatható fejlesztések

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

Az Ariba Magyarországon - S2P automatizálás a világ élvonalában

Az Ariba Magyarországon - S2P automatizálás a világ élvonalában Az Ariba Magyarországon - S2P automatizálás a világ élvonalában Gergely Ákos Vezérigazgató DOQSYS Business Solutions Zrt. Tartalom DOQSYS Bemutatkozás Ariba megoldásportfólió Jövőkép a S2P területen Összefoglalás

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Sasvári Péter PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet

Részletesebben

Bemutatkozó anyag, referenciák

Bemutatkozó anyag, referenciák Sales Database Kft. Bemutatkozó anyag, referenciák A cégről A Vállalkozás 2007 óta foglalkozik webes alkalmazás fejlesztéssel, kezdetben egyéni vállalkozásként, majd 2010 óta Sales Database Kft. néven.

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL

Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL 123 Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL Az igazi szûk keresztmetszet nem technológiai, nem pénzügyi, de még csak nem is információs szûkösség. A kényszertényezõ

Részletesebben

Vállalatirányítás könnyedén.

Vállalatirányítás könnyedén. Vállalatirányítás könnyedén www.eniac.hu ENIAC Computing Két évtizedes szakmai tevékenységünk és több száz vállalat átvilágítása során szerzett tapasztalataink garantálják, hogy üzleti ügyei biztos kezekben

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás Szakmai ismeretek II./3. Molnár György (egyetemi tanársegéd) E ép. 4. em. 4., Fakk: E ép. 4. em. 7. Tel: 463-2698 E-mail: molnargy@eik.bme.hu 1 A tárgyról 4 alakalom összesen

Részletesebben

ITIL alapú folyamat optimalizációs tapasztalatok

ITIL alapú folyamat optimalizációs tapasztalatok ITIL alapú folyamat optimalizációs tapasztalatok Berky Szabolcs vezető tanácsadó szabolcs.berky@stratis.hu A Stratisról dióhéjban 1998 2008: 10 éve vagyunk a tanácsadási piacon Független, tisztán magyar

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft.

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Tartalom Az ECOD bevezetésének költségei Források Pályázati lehetıségek Eredmények Az ECOD bevezetésének

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10.

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10. Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása Nick Gábor András 2009. szeptember 10. A Generali-Providencia Magyarországon 1831: A Generali Magyarország első biztosítója 1946: Vállalatok államosítása 1989:

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Közlekedési Információs rendszerek tervezése KÖZLEKEDÉSMÉRNÖK MESTERSZAK 2015/ RÉSZ

Közlekedési Információs rendszerek tervezése KÖZLEKEDÉSMÉRNÖK MESTERSZAK 2015/ RÉSZ tervezése KÖZLEKEDÉSMÉRNÖK MESTERSZAK 2015/16 2. 1. RÉSZ Mit takar a tantárgy neve? Közlekedési információs rendszerek tervezése Közlekedési rendszer Információs rendszer Rendszertervezés 2 Rendszertevezés

Részletesebben

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete 2012 KFI tükör 1. Az IKT szektor helyzete Budapest, 2012 A kiadvány a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatórium Fôosztályának gondozásában készült. Készítették:

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT 2017. március 22. Dr. Danyi Pál GTK MVT, egyetemi docens MAI TÉMÁK IT alkalmazások és típusaik Igényportfolió készítés Igénymenedzsment Üzleti terv készítés 2017. MÁRC. 22.

Részletesebben

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata 2009.11.19. TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános rendelkezések... 3 1.1 A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 3 1.2 A DOKUMENTUM BESOROLÁSA... 3 1.3 KAPCSOLAT AZ ELECTOOL

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS KIEMELT PARTNEREK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS KIEMELT PARTNEREK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS KIEMELT PARTNEREK RÉSZÉRE Piaci helyzet: Állandó változás az autójavító piacon Életben maradás= alkalmazkodó képesség mértéke Életben maradás=folyamatosan jól meghozott döntések

Részletesebben

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szervezeti Működési Szabályzat 43 számozott oldalt tartalmaz GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. december

Részletesebben