Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő. Informatikai Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő. Informatikai Szabályzat"

Átírás

1 Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő Informatikai Szabályzat

2 I. Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja (1) Napjaink információs technológiáinak elterjedésével a közigazgatási szféra sem maradhat el a versenyszférától, sőt példát mutatva kell élenjárni az IT világában. Gyömrő Szakorvosi Rendelőintézet ezeknek a kihívásoknak csak stabil, biztonságos, hatékony informatikai infrastruktúra birtokában képes megfelelni. (2) Az informatikai infrastruktúra elsődleges célja a garantált minőségű, ellenőrzött és ellenőrizhető hozzáférés biztosítása az informatikai hálózathoz és az azon nyújtott szolgáltatásokhoz a Intézeti felhasználók számára. (3) Az informatikai szabályzat célja, hogy meghatározza az informatikai infrastruktúra üzemeltetőinek és felhasználóinak a jogait és feladatait. Az egyértelmű felelősség meghatározása érdekében kijelöli az egyes infrastrukturális elemekre és szolgáltatásokra vonatkozó felelősségi köröket és szolgáltatási határokat, valamint meghatározza a szabálytalan használat szankcióit. 2. A Szabályzat hatálya Jelen szabályzat visszavonásig hatályos. Hatálya kiterjed valamennyi alkalmazottra. 3. Értelmező rendelkezések (1) Informatikai infrastruktúra: az intézményhez kapcsolódó feladatokat ellátó, illetve a hálózatba kapcsolt hardverelemek, az azokon futó szoftverek és a rajtuk megtalálható adatok együttese. (2) Alkalmazásfelelős: az adott szolgáltatás működéséért teljes körűen felelős személy, aki az információk tartalmi helyességéért felelős. (3) Üzemeltető: Az adott szolgáltatást technikai szinten működtető személy. (4) Rendszergazda: az adott hardverelem vagy szolgáltatás működését technikailag biztosító felelős üzemeltető. (5) Alkalmazásgazda: az az üzemeltető, aki egy adott szolgáltatásban a felhasználók számára megjelenő információkat kezeli, karban tartja, frissíti. (6) Informatikus: az a személy, aki munkaállomások zavartalan működését biztosítja, technológiai fejlesztéseket végez. 1/11

3 (7) Felhasználó: az a személy, aki a Intézet infrastruktúrájának, vagy szolgáltatásainak valamely elemét igénybe veszi. (8) Felelős felhasználó (Intézeti felhasználó): a Szakorvosi Rendelőintézet személyi állományában lévő felhasználó. (9) Szolgáltatás: az informatikai infrastruktúra olyan részhalmaza, amely a felhasználók számára meghatározott funkcionalitást nyújt. (10) Publikus szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amelyet a felhasználókon kívül mások is korlátozottan vagy korlátozás nélkül igénybe vehetnek. (11) Hálózati passzív elem: az informatikai hálózat valamennyi olyan eleme, amely pótlólagos elektromos áram felvétele nélkül továbbít adatokat. (12) Hálózati aktív elem: az informatikai hálózat valamennyi olyan eleme, amely pótlólagos elektromos áram felvételével továbbít adatokat. (13) Szerver: olyan feladatokat ellátó számítógép, amely a hálózatra kapcsolódik, és felhasználói köre számára szolgáltatást nyújt. (14) Munkaállomás: a hálózathoz kapcsolt olyan számítógép, amely nem tekinthető szervernek és egyértelműen valamely felhasználóhoz, vagy felhasználói csoporthoz rendelhető. II. A Szakorvosi Rendelőintézet informatikai feladata 1. Az Informatikai vezető feladata (1) Az Informatikus alaptevékenysége mindazon informatikai és kommunikációtechnológiai szolgáltatások és fejlesztési feladatok ellátása, amelyek a Intézet alaptevékenységéhez kötődnek, vagy központi előírások kötelező feladatként írnak elő. Ennek megfelelően a feladatkörök nagyvonalakban a következő módon foglalható össze: informatikai szabályzatok kidolgozása, informatikai eszközök üzemeltetése, a Intézeti hálózat üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése, a Intézeti honlap üzemeltetése, központi alkalmazások biztosítása, szoftverek fejlesztése, informatikai beszerzések felügyelete, 2/11

4 informatikai tanácsadás, informatikai rendszerek (adatbázisok, operációs rendszerek) üzemeltetése, felügyelete, informatikai pályázatok koordinálása, elkészítése, operatív lebonyolítása. (2) Az Informatikus feladatai ellátásával kapcsolatban a gazdasági igazgató illetékes. III. Felhasználói és üzemeltetői jogok, kötelességek, tilalmak és szankciók 1. Felhasználói jogok Valamennyi Intézeti felhasználónak joga van: a) az informatikai infrastruktúrának a szabályozott használatához, b) az informatikai infrastruktúra használatához szükséges információk megszerzéséhez, c) tájékoztatást kapni a helyi felhasználói szabályokról, felelős üzemeltetők személyéről, feladatés hatáskörükről, d) feladataik elvégzéséhez szükséges bizalmas információkhoz jutni, e) panaszt tenni az üzemeltető személyzet, illetve azok intézkedései ellen a jegyzőnél, vagy a helyettesénél. 2. Felhasználói kötelességek Valamennyi felhasználó köteles: a) rendeltetésszerűen használni a Szakorvosi Rendelőintézet informatikai infrastruktúráját; b) tájékozódni a felhasználási szabályokról; c) titokban tartani az informatikai infrastruktúrának igénybevételéhez biztosított azonosítókat; d) tájékoztatni az illetékes üzemeltetőket a működési hibákról, a nem rendeltetésszerű vagy törvénytelen használatról; e) együttműködni és segíteni az üzemeltetőt, alkalmazásfelelőst, vagy nyomozó hatóságot a működési hibák, nem rendeltetésszerű, vagy törvénytelen használat felderítésére indult vizsgálatban. 3. Felhasználói tilalmak 3/11

5 Valamennyi felhasználó számára tilos: a) olyan jogosultságok megszerzése, illetve megszerzésére való kísérlet, amely a felhasználó számára nem engedélyezett, b) a biztonsági rendszerek feltörése, illetve feltörésükre tett kísérlet, c) másoknak jogosultságok átadása, d) személyes jövedelemszerzés, illetve profitorientált tevékenység folytatása, szoftver-, hardver elemek megrongálása, működésük veszélyeztetése, e) szoftver-, hardver elemek jogosulatlan módosítása, átkonfigurálása, f) meghibásodás esetén a hiba elhárítását jogosulatlanul megkezdeni, g) a hálózati forgalom figyelése, adatgyűjtése. 4. Felhasználói szankciók Felelős felhasználókra vonatkozóan: a) a nem rendeltetésszerű vagy törvénytelen használatból eredő károkért jogi és kártérítési felelősséggel tartozik, b) a szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a szankciók, illetve a jogi és kártérítési felelősség alól, c) a szabályok be nem tartása esetén az adott informatikai infrastruktúra üzemeltetője, alkalmazásfelelőse, illetve az informatikus a felhasználó hozzáférési jogát korlátozhatja, vagy ideiglenesen felfüggesztheti, d) bűncselekmény elkövetése esetén azonnali hatállyal minden hozzáférési jogot megvon az üzemeltető, értesíti a hatóságokat és az alkalmazásfelelőst, aki kezdeményezi a jogviszony megszüntetését. 5. Üzemeltetői jogok Valamennyi üzemeltetőnek joga van: a) a III./4.. pontban foglalt jogosultságokhoz, b) indokolt esetben, az adott alkalmazás felelősével egyetértésben, azonnali hatállyal korlátozni, vagy felfüggeszteni a felhasználó(k) vagy felhasználói csoport(ok) jogosultságait, hálózati eszközök, szegmensek, szolgáltatások elérését, működését, 4/11

6 c) az informatikai infrastruktúra adott elemének üzemeltetője bármikor jogosult annak szabályos használatát, működését ellenőrizni, d) az információkat elektronikus formában szolgáltatni mindazok számára, akik hozzáférnek az informatikai infrastruktúrához, e) a hálózati forgalom monitorozása, statisztikai adatgyűjtés. 6. Üzemeltetői kötelességek Valamennyi üzemeltetőnek kötelessége: a) a III./1. pontban foglaltakat betartani, b) a károkat megelőzni, illetve a bekövetkezett károk következményeit mérsékelni, felszámolni, c) titokban tartani a nagyobb jogosultsági köréből eredően birtokába jutott személyes, vagy bizalmas információkat. d) az általa működtetett informatikai rendszerről üzemeltetési naplót vezetni. e) egyeztetni nem technikai kérdésekben az általa működtetett informatikai rendszer alkalmazásfelelősével, viszonyuk részleteit. 7. Üzemeltetői tilalmak Valamennyi üzemeltetőnek tilos: a) a III./3. pontban foglaltak, kivéve, ha a III./5. pont másképp nem rendelkezik, b) a nagyobb jogosultsági körével való visszaélés, azt a számára kijelölt feladatkörön kívül felhasználni, c) továbbadni a nagyobb jogosultsági köréből eredően birtokába jutott személyes vagy bizalmas információkat, d) a nagyobb jogosultsági köréből eredően az informatikai infrastruktúrától megszerzett információkat arra illetéktelen személyekkel megosztani. 8. Üzemeltetői szankciók Valamennyi üzemeltető esetében érvényesek: a) a III./4. pontban foglaltak; 5/11

7 b) erkölcsi bizonyítvánnyal nem rendelkező üzemeltető személyes adatokat nem kezelhet. IV. A számítógépes hálózat működése, használati rendje 1. A számítógép hálózat működése (1) Az üzemeltetését kijelölt köztisztviselő, vagy szerződött vállalkozó végzi. (2) Valamennyi hálózati aktív és passzív elem Gyömrő Szakorvosi Rendelőintézet tulajdona. (3) Felhasználó saját tulajdonú hálózati aktív vagy passzív elemet a belső számítógép hálózathoz nem kapcsolhat. Ettől eltérő rendelkezés csak a Intézet vezetősége engedélyével történhet. (4) Amennyiben a belső hálózathoz nem Intézeti tulajdonú hálózati elemet illesztenek, azt a vezetőséggel egyeztetni kell. A hálózati elemnek műszakilag kompatibilisnek kell lennie a rendszerrel. Működése során a jelen Szabályzatában foglaltakat be kell tartani. (5) Ha bármely irodánál hálózati bővítési igény merül fel, akkor ezt megfelelő egyeztetés után csak az informatikus, vagy a jegyző által megbízott szakember végezheti el. (6) Az hálózaton routert (útválasztó), vagy router funkciókat ellátó számítástechnikai eszközt kizárólag az informatikus kezelhet, illetve állíthat üzembe. (7) Rádiohullámokon kommunikáló (WiFi - Wireless Fidelity) hálózati hozzáférési pontok telepítését csak az informatikus végezheti. 2. A hálózat használata, szolgáltatásai (1) Üzemeltetési, szolgáltatási határa a fali csatlakozó. Wifi esetében az Access Point (vezeték nélküli hálózati csatlakozási pont). (2) A használatba vételéhez szükséges IP (Internet Protocol) címeket az Informatikus a Intézeti felhasználók rendelkezésére bocsátja. (3) Dinamikus IP cím kiosztáshoz szükséges DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) szerver üzemeltetése az Informatikus számára engedélyezett. A használatot naplózni kell, a naplóinformációkat legalább egy hónapig meg kell őrizni (4) Hálózati címfordítást (NAT Network Address Translation) végző eszközök üzembe helyezését az Informatikus végezheti. Minden esetben a címfordítással kapcsolatos műveleteket, eseményeket naplózni kell. A napló állományokat legalább egy hónapig meg kell őrizni. (5) Kívülről is elérhető szolgáltatásokat csak az Informatikus engedélyezhet. Tilos a belső, védett hálózaton olyan szolgáltatást üzemeltetni, amelyet kívülről is elérnek! 6/11

8 (6) A hálózat védelmében tűzfal funkciókat ellátó számítógépeket kell üzemeltetni. Bármely Intézeti felhasználó saját számítógépének védelmében önállóan semmilyen szoftvert nem telepíthet, ez az Informatikus kötelessége. (7) Az Informatikus folyamatosan monitorozza a hálózat működését. (8) A külső hálózati kapcsolatokat biztosító szolgáltatókkal az Informatikus tartja a kapcsolatot. V. Számítástechnikai eszközök használatának rendje 1. Szerverek működésének, használatának rendje (1) A szervernek műszakilag alkalmasnak kell lennie a tervezett szolgáltatás nyújtására. (2) Szerver funkciókat felhasználó saját tulajdonú számítástechnikai eszköze nem láthat el. (3) A szervereket az általuk nyújtott szolgáltatások stabil, biztonságos üzemeltetése érdekében megfelelő szobában kell elhelyezni. A szerverszobára az alábbi szabályok vonatkoznak: a) védettnek kell lennie lopás, rongálás, elemi kár ellen, b) klimatizálással állandó páratartalmat és hőmérsékletet kell biztosítani, c) áramkimaradás esetére a szervereknek szünetmentes áramellátást kell biztosítani, d) lehetőség szerint tűzjelző rendszernek kell üzemelni, e) a tűzjelző berendezés jelzőrendszerét a 24 órás biztonsági diszpécseri szolgálatra kell elhelyezni, f) a biztonsági diszpécseri szolgálatot be kell tanítani a helység áramtalanítására, a tűz oltásának módjára, g) a helységbe csak arra jogosult személyek juthatnak be, h) a szerverszobába belépő, köteles munkanaplót kitölteni, kivétel az Informatikus, i) tilos a dohányzás, étel, ital tárolása, fogyasztása, j) takarító személyzet csak felügyelet mellett tartózkodhat, és végezheti munkáját. 2. Munkaállomások használatának rendje 7/11

9 (1) A munkaállomások beszerzésekor figyelni kell, hogy megfelelő műszaki színvonalú eszköz kerüljön beszerzésre az érvényes gazdasági szabályok és az informatika stratégia szerint. (2) Az üzembe helyezést és a hálózathoz csatlakoztatást az Informatikus végzi el. (3) Meghibásodás vagy egyéb probléma esetén az Informatikust értesíteni kell, aki a hibaelhárításról intézkedik. (4) Alapértelmezetten a rendszergazdai jog az Informatikusé. Megalapozott igény esetén ezt a jogot a munkaállomást használó személy is megkaphatja, de ezzel párhuzamosan valamennyi kötelesség és felelősség is őt terheli. (5) A Intézeti felhasználó saját tulajdonú számítógépet csak az Informatikus engedélyével, valamennyi szabályt betartva használhat. A saját tulajdonú számítógépek üzemeltetési, karbantartási kötelessége a tulajdonost terheli. A saját tulajdonú számítógépen telepített szoftverek jogtisztaságáért, és a gép hálózati adatforgalomért a tulajdonos felel. VI. Szoftverek használatának rendje 1. Szoftverekkel kapcsolatos általános rendelkezések (1) A szoftverek telepítésének, alkalmazásának a szerzői jogi törvény rendelkezéseit figyelembe véve kell történnie. (2) A szoftver a létrehozók szellemi tulajdona, alkalmazásuk a rájuk vonatkozó licenc szerződések feltételeinek betartásával lehetséges. (3) Tilos bárkit tudatosan vagy akaratlanul illegális szoftvermásolásra vagy felhasználásra ösztönözni, felkérni, kötelezni, illetve ilyen szoftvert használni. (4) Tilos olyan eszközöket készíteni vagy alkalmazni, amely a szoftver védelmét szolgáló eszközök eltávolítását lehetővé teszik. (5) A szoftverről biztonsági másolat készülhet, amennyiben ezt a licencszerződés nem tiltja. 2. Szoftverek telepítése, használata (1) Valamennyi számítástechnikai eszközre csak jogtiszta szoftver telepíthető. (2) A Intézeti felhasználó saját tulajdonú szoftvere telepíthető a Szakorvosi Rendelőintézet tulajdonában lévő számítástechnikai eszközre, de a telepítés során az üzemeltető köteles meggyőződni, hogy a telepítés jogszerű, és a szoftver nem veszélyezteti az adott eszköz vagy más eszközök működését. 8/11

10 (3) Amennyiben a megvásárolt szoftvert a forgalmazó/gyártó kívánja telepíteni, a telepítés csak az üzemeltető jelenlétében történhet. (4) Operációs rendszert csak az Informatikus telepíthet. (5) A felhasználó által a számítógépekre telepített, jogszabályba nem ütköző forrású szoftverekért, amelyek telepítése rendszergazdai jogokat nem igényel, a felhasználó teljes mértékben felelős. (6) A rendszergazdai jogokat megalapozott igény és technikai felkészültség esetén a számítástechnikai eszköz felhasználója megkaphatja, de ebben az esetben, a továbbiakban valamennyi kötelesség és felelősség a felhasználót terheli. (7) Indokolt esetben (hibakeresés, hibaelhárítás, nyomozás, stb.), kérésre az Informatikus számára bármely számítástechnikai eszköz valamennyi szoftveréhez, illetve adatállományához rendszergazdai jog biztosítása kötelező. VII. Elektronikus szolgáltatások 1. Az információszolgáltatás általános szabályai (1) Minden Intézeti felhasználó számára - a neki megfelelő jogosultsági szint alapján - biztosítani kell teljes körű információt. (2) Közérdekű információkat - jogosultsági szinttől függetlenül - minden felhasználó számára biztosítani kell. (3) Az információk közreadásáért az Informatikus a felelős. (4) Az információkért minden esetben az információ közreadója felelős. (5) Minden szolgáltatott információt azonosítani kell a közreadó nevével, az érvénybe lépés időpontjával, a lejárat idejével, dátummal, verziószámmal vagy bármely más módon, amelyből megállapítható a közölt információ érvényessége, hitelessége. (6) A szolgáltatás üzemeltetője a más által közreadott információ tartalmáért nem visel felelősséget. (7) A szolgáltatás üzemeltetője köteles gondoskodni a szolgáltatáson keresztül elérhető információk biztonságos megőrzéséről és elérhetőségük biztosításáról. (8) Az információszolgáltatás megszervezéséért, időben történő továbbításért az információ közreadója a felelős. (9) A közreadott információk formátumát és annak továbbítási módját a szolgáltatás üzemeltetője a közreadóval egyeztetve határozza meg és gondoskodik az ehhez szükséges módszerek és szoftverek használatának betanításáról. A formátum kiválasztásánál elsődleges szempont a tartalom megváltoztathatatlansága. 9/11

11 (10) Az összes Intézeti információ az Intézet vagyonának részét képezi, ennek megőrzéséről, megóvásáról az információ közreadója köteles gondoskodni. (11) A közölt információk az adatvédelmi és szerzői jogi törvényeket, szabályokat nem sérthetik. 2. Domain-név szolgáltatás (1) Nyilvános Domain név szolgáltatás a Szakorvosi Rendelő belső rendszerén nem működik. (2) A Intézeti tulajdonába kerülő domain nevek bejegyeztetésével kapcsolatban a regisztrátor szervezeteknél az Informatikus jár el teljes jogkörrel. (3) A.hu közdomain alá bejegyzendő domain nevek esetében a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által kibocsájtott Domain-regisztrációs Szabályzatban foglaltak az irányadóak. 3. Elektronikus levelezés (1) Valamennyi Intézeti felhasználó jogosult elektronikus levelezés használatára. (2) Az elektronikus levelezést kezelő szervereket az Informatikusa adminisztrálja. (3) A kimenő levelezés SMTP szerveren történik, amit a Szakorvosi Rendelőintézet Internet szolgáltatója üzemeltet. Az Informatikus köteles mindent megtenni a zavartalan működés érdekében. (4) Valamennyi levelesládának egyértelműen Intézeti felhasználóhoz kötöttnek kell lennie. Amennyiben az adott levelesládához nem köthető egyértelműen Intézeti felhasználó, akkor a levelesládáért az üzemeltető tartozik teljes körű felelősséggel. (5) Amennyiben az elektronikus levelezési cím egyértelműen azonosítható, Intézeti felhasználóhoz kapcsolható, és részben vagy egészben tartalmazza a felhasználó nevét, úgy a felhasználó levelezése azonos elbírálás alá esik, mint a hagyományos postai levelezés, tehát a levéltitok szabályai ebben az esetben is érvényesek. Az ilyen elektronikus levelezés vagy levelesláda tartalmi vizsgálata csak különösen indokolt esetben (hibakeresés, hibaelhárítás), a felhasználó hozzájárulásával lehetséges, vagy ha erre a nyomozó hatóság az üzemeltetőt felkéri a törvényes keretek között. (6) Valamennyi Intézeti felhasználónak a következő szabályokat köteles betartani a kiküldött leveleivel kapcsolatban: a) a levél nem tartalmazhat a hatályos magyar jogszabályokba ütköző tartalmat, b) a levelezés nem veszélyeztetheti a belső hálózat működését, c) tilos a levelek fejlécének hamisítása, félrevezető kitöltése, 10/11

12 d) tilos levélbombák, levelezési láncok küldése, továbbítása, e) tilos kéretlen vagy vírusos levelek küldése, továbbítása. 4. Honlap (web) és portál szolgáltatások (1) A honlap szolgáltatás nem a belső hálózaton történik. (2) A honlap tartalmáért minden esetben a honlapot karbantartó alkalmazásgazda a felelős. (3) A központi honlap címe: A honlapot az Informatikus üzemelteti a honlap szabályzata szerint. (4) A honlap-mester feladatait a honlap szabályzata tartalmazza. Figyelemmel az alábbiakra: a) felügyeli a honlap tartalmi integritását, b) felelős a honlapon közölt információk helyességéért (moderáció), c) figyelemmel kíséri a személyi, szervezeti változásokat, egyéb döntéseket, határozatokat, és ennek megfelelően módosítja a központi honlap tartalmát. 5. Informatikai rendszerek (1) A Szakorvosi Rendelőintézet informatikai rendszert kizárólag az Informatikus, vagy a gazdasági igazgató által megbízott cég üzemeltethet. (2) Az informatikai rendszerek működéséért az Informatikus, vagy a telepítő cég felelős. (3) A rendszerek tartalmáért az adott rendszer működési területén illetékes vezető, mint alkalmazásfelelős felel. VIII. Záradék Jelen szabályzat től lép hatályba. Gyömrő, Készítette: Hornyák Viktor informatikus Dr. Molnár Csaba Imre főigazgató 11/11

A Nyíregyházi Főiskola Informatikai szabályzata

A Nyíregyházi Főiskola Informatikai szabályzata NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Nyíregyházi Főiskola Informatikai szabályzata Elfogadva: 2008. szeptember 23., hatályba lép 2008. szeptember 24-én Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015. április

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A PRIZMA ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Verzió: 1.0 Hatályba lépés időpontja: 2010. május

Részletesebben

AZ FVM MGI INFORMATIKAI SZABÁLYZATA

AZ FVM MGI INFORMATIKAI SZABÁLYZATA FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Gödöllő AZ FVM MGI INFORMATIKAI SZABÁLYZATA 2010. január 1 I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja (1) A 21.század kezdetén minden eddigi kort meghaladó gyorsasággal

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

AZ YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR INFORMATIKAI SZABÁLYZATA 20112014.

AZ YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR INFORMATIKAI SZABÁLYZATA 20112014. AZ YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR INFORMATIKAI SZABÁLYZATA 20112014. Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar a Kari Tanácsának 15/2011/2012. számú határozata alapján készült 18 példányban. YBL Építéstudományi

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Pécs 2005 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 3 2.1. AZ Informatikai Védelmi Szabályzat célja... 3 2.2.

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM INFORMATIKAI SZABÁLYZATA

A SZENT ISTVÁN EGYETEM INFORMATIKAI SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM INFORMATIKAI SZABÁLYZATA 2006. március I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja (1) A 21. század kezdetén minden eddigi kort meghaladó gyorsasággal

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FİISKOLA INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FİISKOLA INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány András Az évenkénti felülvizsgálatért

Részletesebben

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 Tartalom Bevezetés...2 Az Informatikai Rendszer...3 A rendszergazda...4 A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 A tanulók számítógéphasználatára vonatkozó elírások...7 A Szabályzat hatálya...8 1 Bevezetés

Részletesebben

Informatikai Rendszer Használati Szabályzat

Informatikai Rendszer Használati Szabályzat SZABADSZÁLLÁSI ÁMK JÓZSEF ATTILA KÖZÖSSÉGI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY Informatikai Rendszer Használati Szabályzat Jóváhagyta:.. Szabadszállás 2013. Érvényes: 2013. 07.19. Tartalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. JÚLIUS 1. 1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 24. (3)

Részletesebben

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról 2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról Az Eszterházy Károly Főiskola (továbbiakban EKF) Informatikai Központjának

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések Informatikai és Biztonsági Szabályzat A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása és egységes alkalmazása, valamint

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Somogy megyei Közigazgatási Hivatal 1-194-13/2010. számú szabályzata az adatvédelem és az informatikai biztonság általános szabályairól, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságáról A Somogy Megyei Közigazgatási

Részletesebben

Hálózat Használatbavételi Szabályzat (Vásárhelyi Pál Kollégium)

Hálózat Használatbavételi Szabályzat (Vásárhelyi Pál Kollégium) (Vásárhelyi Pál Kollégium) 1. Hatáskör Jelen dokumentum a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Vásárhelyi Pál Kollégiumában lévő számítógépes hálózat használatát szabályozza. A szabályzatot

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

Az informatikai és hírközlési miniszter. 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program

Az informatikai és hírközlési miniszter. 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Az informatikai és hírközlési miniszter 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Felhasználói Szabályzatának közzétételéről A Nemzeti Információs Infrastruktúra

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Martonvásár, 2012 Bedő Zoltán főigazgató 0 I. Általános rendelkezések Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

16/2011.sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata

16/2011.sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata 16/2011.sz. Szabályzat Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata 1. A szabályzat célja: Az Informatikai Szabályzat alapvető célja, hogy a számítástechnikai berendezések és eszközök

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 Fax: 82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás S E G E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-868949 cégjegyzékszámon Székhelye: 1036 Budapest, Galagonya u. 5. 1. em Honlap: http://www.restandprovidence.hu 1.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A SZOFTVERHASZNÁLAT RENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A SZOFTVERHASZNÁLAT RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A SZOFTVERHASZNÁLAT RENDJE SOPRON 2009 A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) szoftverhasználati rendje a szerzi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. április 1. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Pécs Városi Költségvetési

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek 2008. augusztus 01. 3. számú melléklet. Informatikai Szabályzat

Általános Szerzdési Feltételek 2008. augusztus 01. 3. számú melléklet. Informatikai Szabályzat 3. számú melléklet Informatikai Szabályzat A Drót-Net Kft (továbbiakban Szolgáltató) Informatikai Szabályzata (e szabályozás összhangban van az 1997. évi XLVII. törvénnyel és e törvény rendelkezései ill.

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész

HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész Tűzfalak működése Összeállította: Huszár István 1. A tűzfal (firewall) szerepe Tűzfal: olyan biztonsági rendszer, amely a számítógépes hálózatok kapcsolódási pontján helyezkedik

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata. A Szoftverhasználat Rendje

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata. A Szoftverhasználat Rendje Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 37. sz. melléklete A Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata A Szoftverhasználat Rendje Sopron 2003 A Nyugat-Magyarországi

Részletesebben

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat I. Bevezetés 1.1. A DIGI Online szolgáltatás (a továbbiakban: DIGI Online ) üzemeltetője a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Széchenyi SZKI Tartalomjegyzék 1.Cél...3 2.Érvényesség...3 3.Általános tudnivalók...3 4.Felhasználói azonosítók, jelszavak kezelése...3 5.Az informatikai rendszer használata...4 5.1.Informatikai eszközök...4

Részletesebben

2/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET)) használatáról (Acceptable Use Policy) Preambulum. Értelmező rendelkezések

2/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET)) használatáról (Acceptable Use Policy) Preambulum. Értelmező rendelkezések 2/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET)) használatáról (Acceptable Use Policy) Preambulum A jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) a Pécsi Tudományegyetem hálózatának

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

13. óra op. rendszer ECDL alapok

13. óra op. rendszer ECDL alapok 13. óra op. rendszer ECDL alapok 1. Mire szolgál az asztal? a) Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. b) A telepített alkalmazások tárolására. c) A telepített alkalmazások ikonok általi gyors elérésére.

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 5 8 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze a MAC-címet használja a hálózat előre meghatározott

Részletesebben

Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata

Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata 2010. Készítette: Vitéz Zsolt számítástechnika szakos pedagógus 1 Szabályzat A Móra Ferenc Általános Iskola informatikai

Részletesebben

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Fritz Péter ig.h. 2011. Május 11. A pályázat kiemelt céljai: az iskolarendszerű

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

H o r n e t I T P r e m i u m

H o r n e t I T P r e m i u m H o r n e t I T P r e m i u m r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a Hornet

Részletesebben

H o r n e t I T B u s i n e s s

H o r n e t I T B u s i n e s s H o r n e t I T B u s i n e s s r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a

Részletesebben

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum

Részletesebben

Számítógép használati szabályzat

Számítógép használati szabályzat Számítógép használati szabályzat 1. Bevezetés Jelen dokumentum (továbbiakban Szabályzat) feladata, hogy a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár (továbbiakban könyvtár) számítógépeinek és hálózatának használatát

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Hölgyválasz Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 41.) Hatályos: 2008. július 1. Az Adatkezelő (a www.holgyvalasz.hu, valamint a Hölgyválasz Táncstúdió üzemeltetője) ezúton tájékoztatja a a Hölgyválasz Táncstúdió

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013 A Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzatát (továbbiakban AIBSZ) a személyes

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004. (X. 20.) számú

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai Hatály: 2013. VII. 26 tól Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 125/2013. (VII. 25.) szenátusi határozat

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Tiszaföldvár-Homok ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Szabó Mihály kollégiumvezető

Részletesebben

TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8

TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8 TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8 TLF005_KIV_V01 Oldal: 2 / 8 1. A folyamat célja KIVONAT a TLF005 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére A folyamat célja a technológiai informatikai rendszereken a meghibásodások

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT M/24 A SZOFTVERHASZNÁLAT RENDJE SOPRON 2007 A Nyugat-Magyarországi Egyetem Szoftverhasználati rendje (a továbbiakban rövidítve: SZHR) a szerzi

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1./ Bevezetés 1./1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a Vár Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. emelet 28. ajtó. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete Az informatikai katasztrófa elhárítás menete A katasztrófa elhárításáért felelős személyek meghatározása Cég vezetője (ügyvezető): A Cég vezetője a katasztrófa elhárítás első számú vezetője. Feladata:

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról. Az Adatvédelmi szabályzat 1. A TIPS Table for you applikációt (az Applikáció vagy TIPS ) letöltő, használó

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Sajóvámos Önkormányzata (a

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában?

Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában? CMC Minősítő vizsga Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában? 2004.02.10. Miről lesz szó? Mitvédjünk? Hogyan védjük a papírokat? Digitális dokumentumokvédelme A leggyengébb láncszem Védelem korlátai

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Informatikai Szabályzata

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Informatikai Szabályzata Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Informatikai Szabályzata 1. A szabályzat célja Az Informatikai szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) feladata a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: intézmény)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Tét Város Polgármesteri Hivatal

Tét Város Polgármesteri Hivatal Tét Város Polgármesteri Hivatal Vírusvédelmi szabályzat Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 189//2010. (XII. 22.) Képviselő-testületi határozattal. jóváhagyta: Dr. Kukorelli László polgármester.

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Dabas Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19.

Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19. Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19. 1/2012. számú szabályzat A Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Készült: 2007. május 01. Módosítva: 2010. március 08. Általános Szerződési Feltételek 2 szolgáltató cégszerű aláírása

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Adatkezelő Ferling Webline Szolgáltató Kft. Székhely 7621 Pécs, Mária u. 8. Adatkezelés megnevezése Adatkezelés nyilvántartási száma hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.

Részletesebben

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. Tel.: 06-28-450 204, Fax: 06-28-450-204/116, jegyzo@nagytarcsa.

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. Tel.: 06-28-450 204, Fax: 06-28-450-204/116, jegyzo@nagytarcsa. Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. Tel.: 06-28-450 204, Fax: 06-28-450-204/116, jegyzo@nagytarcsa.hu Nagytarcsa Község Jegyzőjének 1/2010.számú Szabályzata

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 4 0 43 0 8 0.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 54 48 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

Az informatikai biztonság kialakítása Wireles hálózatokon Üdvözlöm a jelenlévőket

Az informatikai biztonság kialakítása Wireles hálózatokon Üdvözlöm a jelenlévőket Az informatikai biztonság kialakítása Wireles hálózatokon Üdvözlöm a jelenlévőket Likavcsán Ferenc József Informatikai tanácsadó ÁNTSZ OTH Ismertebb wifi használatok (netmegosztás, nyomtató vezérlése)

Részletesebben

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata 2009.11.19. TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános rendelkezések... 3 1.1 A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 3 1.2 A DOKUMENTUM BESOROLÁSA... 3 1.3 KAPCSOLAT AZ ELECTOOL

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Informatikai Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRÁNAK SZABÁLYZATAI INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRÁNAK SZABÁLYZATAI INFORMATIKAI SZABÁLYZAT A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRÁNAK SZABÁLYZATAI INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RÉSZ...2 1.1. Jelen szabályzat célja...2 1.2. A Szabályzat viszonya egyéb szabályzatokhoz...2

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST köti

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST köti A Földmérési és Távérzékelési Intézet, a továbbiakban FÖMI Magyar Köztársaság, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5, képviseletében Toronyi Bence főigazgató és A Környezeti és Területi Minisztérium, Földmérési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

AZ EGYETEMI INFORMATIKAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK RENDJE

AZ EGYETEMI INFORMATIKAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 33.sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ EGYETEMI INFORMATIKAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK RENDJE - 2007 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Egyetemi

Részletesebben

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Állttallános Szerződésii Fellttéttellek 5.. számú mellllékllett ADATKEZELÉSII SZABÁLYZAT PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. ffebrruárr 1.. 1 Az előfizetők

Részletesebben