Bejelentés a vállalkozó kivitelezık nyilvántartásba vételéhez, illetve a nyilvántartott adatok módosításához (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 35.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bejelentés a vállalkozó kivitelezık nyilvántartásba vételéhez, illetve a nyilvántartott adatok módosításához (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 35."

Átírás

1 Az alábbi címre kérjük kitöltve visszaküldeni: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építésügyi Regisztrációs Iroda 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. Bejelentés a vállalkozó kivitelezık nyilvántartásba vételéhez, illetve a nyilvántartott adatok módosításához (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 35. ) bejelentés adatmódosítás, ebben az esetben az igénylı nyilvántartási száma Az igénylı vállalkozás/vállalkozó teljes neve Cégtípus egyéni intézmény társas A vállalkozás bejegyzésének helye Magyarországon Külföldön, EGT-n belül EGT-n kívül Ha külföld: megye ir. szám helység Belföldi vállalkozás/vállalkozó székhely címe út,utca,.. házszám hrsz (ország) Egyéni vállalkozó esetén személyazonosító adatok Elérhetıségi adatok * anyja neve: állandó lakcím: állampolgárság: telefon fax Külföldi vállalkozás székhely címe cégjegyzék szám/vállalkozói igazolvány szám vagy nyilvántartási szám ország ir. szám cím Adószám - - A vállalkozó kivitelezıi tevékenység kezdete: év hónap *Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti elérhetıségi adataimat ( , tel., fax. ) a regisztráló hatóság (kamara) nyilvánosságra hozza igen nem Kapcsolattartó neve: telefon fax A kapcsolattartó neve és elérhetıségei nem nyilvánosak! kivitelezıi nyilvántartáshoz (MKIK01 Ver. 2.) 14/1. oldal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

2 a honossága szerinti más EGT tagállamban nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel rendelkezı szervezet esetén A nyilvántartás és a nyilvántartást vezetı hatóság megnevezése A szolgáltató nyilvántartási száma A szolgáltató letelepedési helye szerinti EGT állam megnevezése Az engedélyezı vagy nyilvántartást vezetı hatóság megnevezése, ha a szolgáltató tevékenysége a letelepedés helye szerinti EGT államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött, az engedély száma A tevékenységét határon átnyúló szolgáltatás keretében kívánja folytatni Az 5.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt-nél vezetett számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizetı adószámának feltüntetésével kérjük átutalni. Az igazgatási szolgáltatási díjat befizettem. A befizetés módja: átutalás vagy Kp A befizetés/átutalás dátuma: év hónap nap kivitelezıi nyilvántartáshoz (MKIK01 Ver. 2.) 14/2. oldal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

3 A cégnyilvántartásba vagy a vállalkozói igazolványba bejegyzett (építıipari kivitelezéssel kapcsolatos) tevékenységi köre(i): TEÁOR 08 Megnevezés 4110 Épületépítési projekt szervezése 4120 Lakó-, nem lakó épület építése 4211 Út, autópálya építése 4212 Vasút építése 4213 Híd, alagút építése 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 4222 Elektromos-, híradástechnikai célú közmő építése 4291 Vízi létesítmény építése 4299 Egyéb m.n.s. építés 4311 Bontás 4312 Építési terület elıkészítése 4313 Talajmintavétel, próbafúrás 4321 Villanyszerelés 4322 Víz-, gáz-, főtés-, légkondicionáló-szerelés 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 4331 Vakolás 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése 4333 Padló-, falburkolás 4334 Festés, üvegezés 4339 Egyéb befejezı építés 4391 Tetıfedés, tetıszerkezet-építés 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. jelölje x, ha felvesz jelölje x, ha töröl A vállalkozás/vállalkozó által ténylegesen végzett bejelentett építıipari kivitelezési tevékenységi köre(i): 4110 Épületépítési projekt szervezése Ingatlanberuházás, -eladás 4120 Lakó- és nem lakó épület építése Épületkarbantartás, építımesteri fenntartási munkák Magasépítı-ipari munkák végzése (általános kımőves munkák) Elıre gyártott (nem saját gyártású) építmény helyszíni összeszerelése, felállítása Mőemlék építmény helyreállítása, restaurálása Saját gyártású faépület helyszíni összeszerelése, felállítása Saját gyártású mőanyag épület helyszíni összeszerelése, felállítása 4211 Út, autópálya építése Útépítés Térburkolás Jelzések felfestése Repülıtéri futópálya-építés 4212 Vasút építése 4213 Híd, alagút építése 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Vízi-csatorna közmőépítés Gáz és egyéb energia csıvezeték építése Automata öntözırendszer telepítése Kútfúrás 4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmő építése M.n.s mélyépítı-ipari munka Villamos közmő építése Távközlési hálózat építés 4291 Vízi létesítmény építése 4299 Egyéb m.n.s. építés Egyéb m.n.s. építés M.n.s. magasépítı-ipari munkák végzése (ált. kımőves munkák) jelölje x, ha felvesz jelölje x, ha töröl kivitelezıi nyilvántartáshoz (MKIK01 Ver. 2.) 14/3. oldal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

4 Elıre gyártott m.n.s. építés Sportjátéktér-építés 4311 Bontás Bontás Robbantással végzett épületbontás 4312 Építési terület elıkészítése Gépi földmunkák végzése Kézi földmunka végzése 4313 Talajmintavétel, próbafúrás Talajmintavétel, próbafúrás 4321 Villanyszerelés Egyéb villanyszerelés Vagyonvédelmi, riasztóberendezések felszerelése, javítása Antennaszerelés (helyhez kötött) Elektromos napelem szerelése 4322 Víz-, gáz-, főtés-, légkondicionáló-szerelés Gázvezeték és készülék szerelés Központi főtés és csıhálózat szerelése (nem elektromos) Szennyvízcsatorna-, vízvezetékszerelés Szellızı-, légkondicionáló berendezés szerelése Nem elektromos napkollektor szerelése 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés Egyéb m.n.s. épületgépészeti szerelés Felvonó, mozgólépcsı szerelése Kerítés, rács felszerelése Felvonó-karbantartás, -javítás Épületlakatos szerkezet szerelés Hang- és hıszigetelés 4331 Vakolás Vakolás m.n.s Gipsz- és terrakottaszobrászat (helyszínen végezve) 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése Árnyékoló, roló, napellenzı, reluxa felszerelése, javítása Redınybeszerelés, -javítás Nyílászáró, beépített bútor beszerelése Álmennyezet-szerelés Gipszkartonszerelés 4333 Padló-, falburkolás Épületburkoló-ipari munkák Fapadlózás és mőanyagburkolás Mőkıkészítés (helyszínen végezve) Parkettacsiszolás, -lakkozás Tapétázás Épületkövezés 4334 Festés, üvegezés Szobafestés, mázolás Üvegezés Építmény, faszerkezet gomba, kártevı és korrózió elleni védelem 4339 Egyéb befejezı építés Egyéb befejezı építés m.n.s Sírkı felállítása, javítása, felújítása, tisztítása, bontása helyszínen Szögbelövés 4391 Tetıfedés, tetıszerkezet-építés Tetıfedés Bádogozás Tetıszerkezet-építés (ácsolás) Tetıszigetelés kivitelezıi nyilvántartáshoz (MKIK01 Ver. 2.) 14/4. oldal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

5 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s Egyéb speciális szaképítés m.n.s Vízszigetelés Állványozás, dúcolás Speciális kımővesmunkák Cserépkályha-építés Speciális vasbetonszerelés Kazán és kemence kımővesmunkái Gázkéményszerelés Építményfenntartás ipari alpinista módszerrel Zsaluzás Saját gyártású fémszerkezet helyszíni szerelése Kútásás Épületszobrászat, kıfaragás (helyszínen) Kandallóépítés Telephely(ek) megye ir. szám helység A vállalkozás 1. belföldi telephelyének címe út,utca,.. házszám hrsz A vállalkozás 2. belföldi telephelyének címe megye ir. szám helység út,utca,.. házszám hrsz A vállalkozás 3. belföldi telephelyének címe megye ir. szám helység út,utca,.. házszám hrsz A vállalkozás 4. belföldi telephelyének címe megye ir. szám helység út,utca,.. házszám hrsz A vállalkozás 5. belföldi telephelyének címe megye ir. szám helység út,utca,.. házszám hrsz A vállalkozás 6. belföldi telephelyének címe megye ir. szám helység út,utca,.. házszám hrsz A vállalkozás külföldi telephelyének címe ország ir. szám cím kivitelezıi nyilvántartáshoz (MKIK01 Ver. 2.) 14/5. oldal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

6 Vállalkozó vagy vállalkozás átlagos állományi létszáma(statisztikai létszám) (tegyen X-et a megfelelı helyre) Évszám A vállalkozó kivitelezési tevékenységi körének megfelelı szakképesítéssel rendelkezı szakmunkások száma a foglalkoztatásuk módja szerint: Ebbıl a foglalkoztatás módja szerint: Megnevezése Összesen (fı) tagsági jogviszonyban (fı) alkalmazotti jogviszonyban (fı) egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban (pl.: megbízás) (fı) jelölje x, ha felvesz jelölje x, ha töröl Ács-, állványozó Állványozó Áramszolgáltatói hálózatszerelı Asztalosipari szerelı Belsıépítési szerkezet és burkolat szerelı Árnyékolástechnikai szerelı Szárazépítı Betonelemgyártó Biztonságtechnikai szerelı Burkoló Hidegburkoló Melegburkoló Parkettás Bútorasztalos Csıhálózat- szerelı Csıvezetéképítı Darukezelı Elektrolakatos Elektromőszerész Elektrotechnikai technikus Építész tervezı mővész Építészmérnök Építményburkoló Építményszerkezet-szerelı Darukötözı Építményszigetelı Hı- és hangszigetelı Vízszigetelı Építményzsaluzat-szerelı Zsaluzó, ács Építı- és anyagmozgató gépkezelı Emelıgépkezelı Energiaátalakító-berendezés kezelı kivitelezıi nyilvántartáshoz (MKIK01 Ver. 2.) 14/6. oldal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

7 Építési anyagelıkészítı gép kezelı Földmunkagép-kezelı Targoncakezelı Útépítıgép kezelı Építıanyag-ipari technikus Építımérnök Épület- és építménybádogos Épületasztalos Épületgépész technikus Épületgépészeti, csıhálózat- és berendezés szerelı Gázfogyasztóberendezés és csıhálózat szerelı Központi főtés és csıhálózatszerelı Vízvezeték és vízkészülék szerelı Épületlakatos Épületszobrász Faipari mérnök Faipari technikus Felvonószerelı Festı, mázoló és tapétázó Finomkerámiagyártó gép kezelıje Gázvezeték- és készülék szerelı Gépészmérnök Gépésztechnikus Hegesztı Híradásipari technikus Hőtı- és klímaberendezés szerelı Ingatlanfenntartó, karbantartó Ipari alpinista Ipari elektronikai technikus Kályhás Cserépkályha-készítı Kandallóépítı Kazán- és kemencekımőves Kemencekezelı, égetı Korrózióvédelmi technikus Kıfaragó, mőköves és épületszobrász Kımőves Beton és vasbeton készítı Építési kisgépkezelı Építményvakoló kımőves Épületfalazó kımőves Gépi vakoló Kımőves mester Könnyőgépkezelı Közlekedésmérnök kivitelezıi nyilvántartáshoz (MKIK01 Ver. 2.) 14/7. oldal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

8 Központi főtés szerelı Magasépítı mérnök Magasépítı mester Magasépítı technikus Mechanikai vagyonvédelmi rendszer tervezı, szerelı Mélyépítı technikus Mész- és cemetterméket gyártó gépkezelı Mőemlékfenntartó technikus Mőholdas és kábeltelevíziós vételtechnikai mőszerész Nehézgépkezelı Rádió- és hangtechnikai mőszerész Redıny-, reluxakészítı, javító Robbantómester Szerkezetlakatos Szobrászmővész Távközlési hálozatépítı Távközlési technikus Tervezı iparmővész Tetıfedı Nádtetıkészítı Úszómunkagép-kezelı Útépítı Térburkoló Üveges és képkeretezı Üvegezı Vasbetonszerelı Vasszerelı Villamosgép és- berendezés technikus Villamoshálózat szerelı Villamosmérnök Villanyszerelı Vízépítı technikus Vízkútfúró Vízvezetés és központi főtés szerelı kivitelezıi nyilvántartáshoz (MKIK01 Ver. 2.) 14/8. oldal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

9 Felelıs mőszaki vezetıi feladatok ellátására jogosult személyek száma, a felügyelt kivitelezési tevékenységek és a foglalkoztatási mód szerint Egyéb befejezı építés Egyéb épületgépészeti szerelés Elektromos-, híradástechnikai célú közmő építése Építési terület elıkészítése Épületasztalos-szerkezet szerelése Festés, üvegezés Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Híd, alagút építése Lakó-, nem lakó épület építése Padló-, falburkolás Tetıfedés, tetıszerkezet-építés Út, autópálya építése Vakolás kivitelezıi nyilvántartáshoz (MKIK01 Ver. 2.) 14/9. oldal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

10 Vasút építése Villanyszerelés Víz-, gáz-, főtés-, légkondicionálószerelés Vízi létesítmény építése kivitelezıi nyilvántartáshoz (MKIK01 Ver. 2.) 14/10. oldal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

11 1 Nem kötelezı jelleggel, önként megadható adatok Kamarai tagság (ha van) gazdasági kamara neve kamarai azonosítója szakmai kamara neve kamarai azonosítója külföldi gazdasági kamara neve kamarai azonosítója külföldi szakmai kamara neve kamarai azonosítója Gazdálkodási adatok az elızı két év mérlegadatai/adóbevallása alapján (eft-ban) Év belföld export összesen Belföldi referenciamunkák év Az elvégzett munka megnevezése Beruházó/megrendelı fıvállalkozás év Az elvégzett munka megnevezése Beruházó/megrendelı fıvállalkozás év Az elvégzett munka megnevezése Beruházó/megrendelı fıvállalkozás év Az elvégzett munka megnevezése Beruházó/megrendelı fıvállalkozás év Az elvégzett munka megnevezése Beruházó/megrendelı fıvállalkozás Külföldi referenciamunkák év Ország Az elvégzett munka megnevezése Beruházó/megrendelı fıvállalkozás év Ország Az elvégzett munka megnevezése Beruházó/megrendelı fıvállalkozás év Ország Az elvégzett munka megnevezése Beruházó/megrendelı fıvállalkozás év Ország Az elvégzett munka megnevezése Beruházó/megrendelı fıvállalkozás A cég/vállalkozás rendelkezik-e minıségbiztosítással és nemzetközi tanúsítással? nem folyamatban ISO9001 ISO9002 ISO14000 QS9000 egyéb nemzetközi tanúsítás ennek neve: 1 Az ez után következı kérdések megválaszolása önkéntes, a nyilvántartási szám kiadását nem befolyásolja kivitelezıi nyilvántartáshoz (MKIK01 Ver. 2.) 14/11. oldal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

12 A cég/vállalkozás bel-, illetve külföldi elismerései (díjak, kitüntetések, oklevelek, stb.) Évszám Ország Az elismerés fajtája, neve Alávetési nyilatkozattal az MKIK mellett szervezett Választottbíróságot az építtetıvel vagy az alvállalkozóval szemben, a szerzıdésbıl eredı gazdasági viták eldöntésére elfogadom nem fogadom el Alávetési nyilatkozattal a megyei (fıvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mőködı Békéltetı Testületet a természetes személy építtetıvel szemben, a szerzıdésbıl eredı fogyasztói jogviták békés rendezésére elfogadom nem fogadom el Egyéb, a bejelentı által fontosnak tartott információ (pl. likviditásra, más vállalkozásban való részesedésre, kinnlevıségre és tartozásokra, illetve azok rendezésére kötött megállapodásokra utaló információk, stb) kivitelezıi nyilvántartáshoz (MKIK01 Ver. 2.) 14/12. oldal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

13 Csatolt dokumentumok (lásd kitöltési útmutató) A cég/vállalkozás aláírásra jogosult képviselıjének aláírási címpéldány másolata db A határon átnyúló szolgáltatást végzı vállalkozás/vállalkozó cégkivonatának másolata db Cégnyilvántartásban nem szereplı telephely/ek esetén tulajdoni lap, vagy bérleti szerzıdés másolata db Meghatalmazás db Telephely pótlap db Egyéb: db Nyilatkozatok Kijelentem, hogy az Étv. 39. (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel rendelkezem. Alulírott a vállalkozás/vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselıjeként kijelentem, hogy a nyilvántartási szám igénylı, illetve adatmódosító lapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a bejelentéshez, illetve módosításhoz csatolt esetleges iratok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek. Tudomásul veszem, hogy a vállalkozó kivitelezıi nyilvántartásban szereplı adatokban történı változásokat adatmódosítási eljárás keretében haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül bejelentem a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához, vagy a területi kereskedelmi és iparkamarákhoz továbbításra. Kijelentem, hogy a bejelentı-, illetve adatmódosító lapon közölt adatok igazolására szolgáló dokumentumok (cégkivonat, szerzıdések, munkaszerzıdések) teljes körően rendelkezésemre állnak, és azokat ellenırzés folyamán rendelkezésre bocsátom. Kelt: , 2 0 év hónap nap cégszerő aláírás A kamara tölti ki! A kérelem átvételének idıpontja: év hónap nap Az igazgatási szolgáltatási díj készpénzben befizetve: év hónap nap p.h.. átvevı aláírása átvevı kamara kódja kivitelezıi nyilvántartáshoz (MKIK01 Ver. 2.) 14/13. oldal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

14 Tájékoztató a vállalkozó kivitelezıi nyilvántartásba történı bejelentkezéshez, illetve az abban szereplı adatok módosításához A vállalkozó kivitelezı tevékenységet október 1-je elıtt már végzı vállalkozások bejelentési kötelezettségüknek legkésıbb január 31-ig tehetnek eleget. A vállalkozó kivitelezı tevékenységet október 1-je után megkezdı vállalkozások bejelentési kötelezettségüknek a tevékenység megkezdését követı legkésıbb 5 munkanapon belül kötelesek eleget tenni. Az adatlap az MKIK honlapján (www.mkik.hu) elektronikus formában is elérhetı amelyet kitöltés után: o Az on-line kitöltött adatlapot, kinyomtatva, cégszerően aláírva postai úton juttassa el az alábbi címre: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Építésügyi Regisztrációs Iroda, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. o Amennyiben ezt az adatlapot tölti ki, kitöltés után a vállalkozás/vállalkozó aláírásra jogosult képviselıje által aláírva postai úton nyújtsa be az alábbi címre: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Építésügyi Regisztrációs Iroda, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. A kitöltéshez további útmutatást talál az MKIK honlapján (www.mkik.hu). Az 5.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt-nél vezetett számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizetı adószámának feltüntetésével kérjük átutalni, vagy a kamaránál készpénzben befizetni. Kitöltési útmutató Bejelentés esetén valamennyi adatot - értelemszerően, a cégnyilvántartásban, vagy a vállalkozói igazolványban nyilvántartott adatoknak megfelelıen ki kell tölteni, míg adatmódosításnál a törölni kívánt adatokat törlésként, az új adatokat felvitelként kérjük megjelölni. A Nem kötelezı jelleggel, önként megadható adatok -ra a kitöltési kötelezettség nem vonatkozik! Amennyiben a cég/vállalkozás bejegyzésének helye más EGT tagállamban van (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Izland, Írország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, (Magyarország), Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia) határon átnyúló szolgáltatás, úgy kérjük a szürke mezıket is szíveskedjék kitölteni. Az elérhetıségi adatok kitöltése kötelezı, de az adatlap 1. oldalán történı nyilatkozattal ezen adatok nyilvánossága korlátozható. A telephelyek felsorolásánál, amennyiben további telephelyei vannak, úgy azok bejelentését pótlap csatolásával teheti meg. A szakképesítéssel rendelkezı szakmunkásoknál, a több szakmával rendelkezı foglalkoztatottakat valamennyi szakmánál fel lehet tüntetni. Az egyéni vállalkozók ne felejtsék el magukat feltüntetni. Ha a felelıs mőszaki vezetı több kivitelezési tevékenység felügyeletére jogosult, úgy azt minden kivitelezési tevékenységnél fel kell tüntetni. A nem kötelezı jelleggel megadható adatok közlése önkéntes, a nyilvántartási szám kiadását nem befolyásolja, de az itt megadott adatok valódiságáért az adatközlı felel. Meghatalmazott aláíró vagy bejelentı esetén kötelezıen csatolandó a cég/vállalkozás képviselıjének aláírási címpéldány másolata, valamint a szabályszerően kitöltött meghatalmazás is. Ha a cég/vállalkozás telephelyeinek száma meghaladja az adatlapon rendelkezésre álló rovatot, úgy azok felsorolását telephely-pótlap csatolásával jelentheti be. Valamennyi telephely bejelentése kötelezı! Ha a cég telephelye nem szerepel a cégnyilvántartásban v. vállalkozói igazolványon, akkor azt tulajdoni lappal vagy bérelt székhely, vagy telephely esetén az ingatlanra vonatkozó bérleti szerzıdés másolatával igazolni kell. További információkért forduljanak a területi kereskedelmi és iparkamarák ügyfélszolgálataihoz. kivitelezıi nyilvántartáshoz (MKIK01 Ver. 2.) 14/14. oldal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2012.07.09. a munkáltató vagy a kifizetı által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló 12T1041-es jelő bejelentı és változás-bejelentı adatlaphoz Kedves Ügyfelünk! A

Részletesebben

13T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP Azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR IGÉNYLŐLAP BIZTOSÍTÁS IGAZOLÁSHOZ Magyarországon és egy másik államban párhuzamos an folytatott kereső tevékenység esetén A magyarországi kereső tevékenység mellett

Részletesebben

Működési nyilvántartással kapcsolatos fenti kérelmemet az alábbi szakképesítés(eim) tekintetében terjesztem elő:

Működési nyilvántartással kapcsolatos fenti kérelmemet az alábbi szakképesítés(eim) tekintetében terjesztem elő: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI HIVAT AL NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY Kérelmező adatai: Működési nyilvántartás Kérelem Egészségügyi szakdolgozók részére Kérjük az adatlap kitöltését megelőzően

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásban az adózónak

Részletesebben

1.2. Rövid neve:... 1.3. Neve:...

1.2. Rövid neve:... 1.3. Neve:... Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Okmányiroda 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 42. Tel.: 83/505-573; Fax.: 83/505-575 E-mail:okmanyiroda@keszthely.hu Üzletszerően végzett

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY

EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI HIVAT AL NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY Kérelmező adatai: Működési nyilvántartás Kérelem Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakképesítéssel rendelkezők

Részletesebben

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba.

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba. Kitöltési útmutató (a G0002-12-01-es számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-12-01-es Betétlap a G0002-12-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya Elfogadva: 2008. április 14. Kihirdetve: az ügyvédek részére történı kézbesítéssel (Ügyvédek Lapja 2008. decemberi számának melléklete) Hatályba lépés: 2008. július 31. Módosítva: - Alkalmazás: az Ügyvéd

Részletesebben

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet Kitöltési útmutató (a G0002-11-01 jelű REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-11-01 jelű Betétlap a G0002-11-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Részletesebben

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K R É S Z É R E BNP PARIBAS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 1. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KAMATOZÁSA Díj / jutalék Ft számla kamatozása (pozitív

Részletesebben

Okirat ellenjegyzése

Okirat ellenjegyzése Elfogadva: 2007. november 19., 2008. március 31. Kihirdetve: IK 2008. évi 4. szám Hatályba lépés: 2008. április 30. Módosítva: 2009. április 22-i hatállyal Alkalmazás: A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások:

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások: I. A KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM IGÉNYLÉSE 1. Kinek kell közösségi adószámot igényelnie? Annak a közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmi adó alanynak, illetve a következőkben említett egyes speciális

Részletesebben

14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP Nemzeti Adó- és Vámhivatal 14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiségű valamint jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit szervezetek

Részletesebben

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2011. évi

Részletesebben

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba?

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba? Köt. 3., 11-13. Azok a szervezetek és intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy a Köt. által létrehozott közérdekû önkéntes jogviszony keretein belül kívánnak önkénteseket foglalkoztatni, kötelesek bejelentkezni

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP 14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell

Részletesebben