- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK"

Átírás

1 - TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Szlgáltató adatai Név: TrustAir Aviatin Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: H-9099 Pér, Petőfi u. 1. Cégjegyzékszám: Közösségi adószám: HU Fióktelephely: H-1112 Budapest, Budaörsi út 161. Telefn: Fax: Általáns szabályk 2.1. Jelen Általáns Üzleti Feltételek szabályzzák a Szlgáltató egészségügyi mentőrepülési (így különösen betegek, sérültek, egészségügyi beavatkzást végzők, egyéb kísérők, gyógyszerek, egészségügyi anyagk, transzplantátumk, dnrk légi útn történő) vagy crprate, passenger, last minute carg szállítási és kapcslódó szlgáltatásainak (a Szlgáltatás(k) ) igénybevételét. A Szlgáltató az egészségügyi mentőrepülést valamint, a crprate, passenger, last minute carg és kapcslódó szlgáltatáskat az egyéb közreműködői mellett kiemelten a repülőgép üzemeltetési tevékenységet végző szlgáltatók támgatásával végzi A Szlgáltatásk keretében mind személy-szállítás, mind nem személy-szállítás (ez utóbbi a Szállítmány ) is bnylódhat azzal, hgy jelen Általáns Üzleti Feltételek mindkét esetben alkalmazandók Jelen Általáns Üzleti Feltételek alkalmazandók tvábbá abban az esetben is, ha és amennyiben a Szlgáltatás igénybevételére nem díjazás ellenében (ingyenesen) kerül sr Jelen Általáns Üzleti Feltételek alkalmazandók abban az esetben is, ha és amennyiben a Szlgáltatásk nyújtásáhz légi szállítási eszközön kívül egyéb szállítási eszköz igénybevételére is sr kerül Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általáns Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapdásk megkötését esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kndíciókkal. Az Általáns Üzleti Feltételektől eltérő kikötések csak kifejezetten erre irányuló írásbeli megállapdás alapján érvényesülnek A Szlgáltatáshz igénybe vett szállítási eszközök nem feltétlenül állnak a Szlgáltató tulajdnában, azk üzembentartója még a repülőgép tulajdnlása esetén sem a Szlgáltató. A szállítási eszközök üzemeltetését a Szlgáltató és az érintett harmadik személy között létrejött szerződés alapján harmadik személy végzi. Ezen harmadik személy (fuvarzó) magatartásából eredően a Szerződő Felet ért kárt a Szlgáltató a 12. pntban fglaltak szerint vállalja megtéríteni A Szerződő Fél jelen Általáns Üzleti Feltételeket a knkrét megrendelés elküldésével (ld. 4.2 pntt) kifejezetten elfgadja. Ugyanez irányadó az Általáns Üzleti Feltételek azn rendelkezéseire, amelyek tekintetében a Szlgáltató az ajánlatában felhívta a Szerződő Fél 1

2 figyelmét arra, hgy az(k) lényegesen eltér(nek) a jgszabályktól vagy a szkáss szerződési gyakrlattól, vagy a közöttük krábban alkalmaztt feltételtől. 3. Szerződő fél 3.1. A Szlgáltató által nyújttt Szlgáltatáskat a Szerződő Fél vagy az általa megnevezett személy (az Utas ) veszi igénybe Amennyiben a Szlgáltatáskra vnatkzó megrendelést az Utas és/vagy a Szállítmány fölött rendelkezésre jgsult személy közvetlenül adja le a Szlgáltatónak, úgy az Utas, ill. a Szállítmány fölött rendelkezésre jgsult személy tekintendő a Szerződő Félnek Amennyiben a szlgáltatáskra vnatkzó megrendelést az Utas vagy a Szállítmány fölött rendelkezésre jgsult személy megbízásából egy harmadik személy (a Közvetítő ) adja le a Szlgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szlgáltató és a Közvetítő között (a saját vagy a képviselt nevében) megkötött szerződés szabályzza. Ebben az esetben a Szlgáltató nem köteles vizsgálni, hgy a Közvetítő jgszerűen képviseli-e az Utast és/vagy a Szállítmány fölött rendelkezésre jgsult személyt (az Utas és/vagy a Szállítmány fölött rendelkezésre jgsult személy és/vagy a Közvetítő jelen Általáns Üzleti Feltételek alkalmazása srán a Szerződő Fél ). 4. A Szerződés létrejötte, a fglalás módja, módsítása 4.1. A Szerződő Fél szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére mely tartalmazza a kiindulási állmás, és a célállmás megjelölését, az Utask, Szállítmány pnts megnevezését, számát, az Utas pggyászainak számát, tartalmát, méretét, és az esetleges egyéb kérések megjelölését a Szlgáltató ajánlatt küld, amelyben megjelöli a jelen Általáns Üzleti Feltételek pnts elérési helyét is. Amennyiben az ajánlat Szlgáltató általi elküldésétől számíttt 72 (hetvenkettő) órán belül nem érkezik knkrét megrendelés a Szlgáltatóhz, úgy a Szlgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik A Szerződés a Szerződő Fél írásban vagy legalább ben leadtt megrendelésének a Szlgáltató általi útján megküldött visszaigazlásával jön létre. Bár a Szlgáltató repülőgép üzemeltetést nem flytat, az így létrejött Szerződésre egyes vnatkzáskban a nemzetközi légi fuvarzásra vnatkzó egyes jgszabályk egységesítése tárgyában Varsóban, któber 12-én aláírt egyezmény és a módsításáról Hágában, szeptember 28-án kelt jegyzőkönyv, és a tvábbi módsításáról Mntrealban, szeptember 25-én aláírt 4. sz. Mntreali Jegyzőkönyv (együtt a Varsói Egyezmény ), ill. a Mntrealban, május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarzásra vnatkzó egyes jgszabályk egységesítéséről szóló Egyezmény (a Mntreali Egyezmény ) is irányadó. Az előbbiek szerint létrejött Szerződés, illetve a Szlgáltató által esetlegesen elektrnikus útn megküldött kirat a Varsói Egyezmény 3. cikke szerinti repülőjegynek, ill. a Mntreali Egyezmény 3. cikk 1. pntja szerinti fuvarzási kmánynak is minősül. A Szlgáltató általi szóbeli visszaigazlás, vagy a fentiek szerint létrejött Szerződés szóbeli módsítása nem szerződés értékű, azaz a Szerződés létrejötte és módsítása a fentiek szerinti frmát igényel A Szlgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés egy meghatárztt szállítási útvnalra szól. Ha a Szerződő Fél a Szerződés bármely elemét módsítani kívánja, azt egészségügyi mentőrepülési Szlgáltatás esetén legkésőbb a Szlgáltatás-nyújtás megkezdését megelőző 4 (négy) órával, minden egyéb más esetben legkésőbb a Szlgáltatás-nyújtás megkezdését megelőző 8 (nylc) órával (mindkét esetben a kiindulási állmás UTC ideje szerint) teheti meg, amely esetben aznban az ebből eredő valamennyi többletköltség a Szerződő Felet terheli. Az előbbiek szerinti határidőn belül jelzett módsítási igény esetén a Szlgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hgy a módsítási igény teljesíthető legyen, amennyiben aznban ez bármely kból mégsem lehetséges, úgy semmilyen felelősség nem terheli. A határidőben jelzett módsítási igény esetén a Szlgáltató újra árazza a módsíttt Szlgáltatást, és ezt közli a Szerződő Féllel. Amennyiben a módsítási igény által a Szerződésben eredetileg kikötött ellenérték több mint, 2

3 15 %-kal csökken, úgy a Szlgáltató jgsult a Szerződésben eredetileg kikötött Szlgáltatás teljes ellenértékére azzal, hgy az eredeti ellenérték és a módsíttt ellenérték közötti különbözet meghiúsulási kötbér címén illeti meg. A határidőt követően jelzett módsítási igényt a Szlgáltató nem köteles teljesíteni, amennyiben aznban mégis teljesíti, úgy arra a jelen pnt szerinti feltételek érvényesülnek Ha a Szerződő Fél a Szerződés létrejötte ellenére utóbb mégsem veszi igénybe a Szlgáltatást (értve ez alatt azt is, ha határidőben vagy határidőn túl jelzett módsítási igénye bármely kból nem teljesíthető és az eredeti Szerződésben fglaltak szerint a Szerződő Fél nem veszi igénybe a Szlgáltatást), vagy a meghatárztt időtartam lejárta előtt bármikr megszakítja a Szlgáltatás igénybevételét, a Szlgáltató jgsult az alábbi 5. pnt szerinti összegekre meghiúsulási kötbér címén (ill. a Szlgáltatás igénybevételének megszakítása esetén a megszakításig teljesített Szlgáltatás aránys díjazására jgsult, de ha ez alacsnyabb az alábbi 5. pnt szerint kikötött összegeknél, úgy az alábbi 5. pnt szerinti összegig a különbözet meghiúsulási kötbér címén illeti meg). A lejárati idő előtt felszabadult szlgáltatási kapacitást a Szlgáltató tvábbá jgsult újra értékesíteni A Szlgáltató bármikr, a Szerződő Fél hzzájárulása nélkül jgsult a Szerződésben fglalt jgk és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházására, amelyről a Szerződő Felet egyidejűleg értesíteni köteles. A Szerződő Fél az ilyen értesítés kézhezvételét követő 3 (hárm) napn belül, ill. amennyiben a Szlgáltatás-nyújtás megkezdéséig kevesebb idő van hátra, úgy a Szlgáltatás-nyújtás megkezdéséig jgsult a Szlgáltatás kötbérmentes lemndására (a Szerződéstől való elállásra) írásban, amely esetben a Szlgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. Lemndás hiányában tvábbá a Szlgáltató a Szerződés teljesítése kapcsán semmilyen felelősséggel nem tartzik a Szerződő Fél irányába, azt a tvábbiakban az átruházással érintett harmadik személy viseli. A Szerződésben fglalt jgk és kötelezettségek harmadik személy részére bármely frmában történő átruházására a Szerződő Fél csak és kizárólag a Szlgáltató előzetes írásbeli hzzájárulása esetén jgsult. 5. Lemndási feltételek 5.1. A Szerződés létrejöttét követően a Szerződő Fél a Szlgáltatásk lemndására (a Szerződéstől való elállásra) és/vagy már megkezdett Szlgáltatás-nyújtás megszakítására csak és kizárólag írásban és az alábbi meghiúsulási kötbérek megfizetése ellenében jgsult: a Szlgáltatás Szerződésben eredetileg kikötött teljes ellenértékének 20%-a, amennyiben a lemndásra legkésőbb a Szlgáltatás-nyújtást 72 (hetvenkettő) órával megelőző időpntban (a kiindulási állmás UTC ideje szerint) kerül sr, a Szlgáltatás Szerződésben eredetileg kikötött teljes ellenértékének 30%-a, amennyiben a lemndásra a Szlgáltatás-nyújtást kevesebb mint 72 (hetvenkettő) órával, de legalább 48 (negyvennylc) órával megelőző időpntban (a kiindulási állmás UTC ideje szerint) kerül sr, a Szlgáltatás Szerződésben eredetileg kikötött teljes ellenértékének 40%-a, amennyiben a lemndásra a Szlgáltatás-nyújtást kevesebb mint 48 (negyvennylc) órával, de legalább 24 (husznnégy) órával megelőző időpntban (a kiindulási állmás UTC ideje szerint) kerül sr, a Szlgáltatás Szerződésben eredetileg kikötött teljes ellenértékének 50%-a, amennyiben a lemndásra a Szlgáltatás-nyújtást kevesebb mint 24 (husznnégy) órával, de legalább 12 (tizenkét) órával megelőző időpntban (a kiindulási állmás UTC ideje szerint) kerül sr, a Szlgáltatás Szerződésben eredetileg kikötött teljes ellenértékének 80%-a, amennyiben a lemndásra a Szlgáltatás-nyújtást kevesebb mint 12 (tizenkettő) órával megelőző időpntig (a kiindulási állmás UTC ideje szerint), de legkésőbb a Szlgáltatás-nyújtás megkezdéséig kerül sr, 3

4 a Szlgáltatás Szerződésben eredetileg kikötött teljes ellenértékének 100%-a, amennyiben a lemndásra a Szlgáltatás-nyújtás megkezdését (hajtómű-indítást) követően bármikr kerül sr Transzplantátumk, dnrk szállítására vnatkzó Szlgáltatás lemndása/megszakítása esetén a fenti 5.1 pnttól eltérően a Szerződő Fél az alábbi meghiúsulási kötbérek megfizetésére köteles: 6. Díjak a Szlgáltatás Szerződésben eredetileg kikötött teljes ellenértékének 10%-a, amennyiben a lemndásra legkésőbb a Szlgáltatás-nyújtást 6 (hat) órával megelőző időpntig (a kiindulási állmás UTC ideje szerint) kerül sr, a Szlgáltatás Szerződésben eredetileg kikötött teljes ellenértékének 20%-a, amennyiben a lemndásra a Szlgáltatás-nyújtást kevesebb mint 6 (hat) órával, de legalább 4 (négy) órával megelőző időpntig (a kiindulási állmás UTC ideje szerint) kerül sr, a Szlgáltatás Szerződésben eredetileg kikötött teljes ellenértékének 50%-a, amennyiben a lemndásra a Szlgáltatás-nyújtást kevesebb mint 4 (négy) órával, de legalább 2 (kettő) órával megelőző időpntig (a kiindulási állmás UTC ideje szerint) kerül sr, a Szlgáltatás Szerződésben eredetileg kikötött teljes ellenértékének 80%-a, amennyiben a lemndásra a Szlgáltatás-nyújtást kevesebb mint 2 (kettő) órával megelőző időpntig (a kiindulási állmás UTC ideje szerint), de legkésőbb a Szlgáltatás-nyújtás megkezdéséig kerül sr, a Szlgáltatás Szerződésben eredetileg kikötött teljes ellenértékének 100%-a, amennyiben a lemndásra a Szlgáltatás-nyújtás megkezdését (hajtómű-indítást) követően bármikr kerül sr A Szlgáltatásk árai a Szlgáltató által küldött ajánlatban kerülnek közlésre, amelynek srán valamennyi felmerülő költség is (így különösen, de nem kizárólagsan: leszállási díjak, illetékek, parklási díjak, navigációs díjak, kezelési díjak, vámk, repülőtéri pótdíjak, szállás költség, élelmezési szlgáltatásk költsége mind az Utask, mind a személyzet vnatkzásában, stb.) figyelembe vételre kerül. Az ár ellenkező kikötés hiányában magában fglal valamennyi költséget is (beleértve az Utas pggyászainak szállítását is), ide nem értve az alábbi tételeket, amelyek a Szlgáltatás árán felül kerülnek számlába állításra: az esetleges földi mentőszállítás ellentételezése és az azzal kapcslats valamennyi költség (értve ez alatt a kifutó engedély költségeit is), az esetleges mentőhelikpter ellentételezése és az azzal kapcslats valamennyi költség, reptéri mentőszlgálat költségei, az Utas egészségi állaptától függően szükségessé váló repülési magasság módsulásának költségei, éjszakai díjak, reptéri zajterhelési díjak, jégmentesítés költségei, menetrendbeli váltzásk költsége, Szerződő Fél/Utas esetleges módsítási igénye következtében felmerülő valamennyi költség A Szlgáltató a hatálys jgszabályk módsulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő Félre. Ugyanez irányadó a Szlgáltatásk ellenértékének részét képező költségtételekre is, amelyek esetleges időközbeni, a Szlgáltatásnyújtás időtartama alatt 4

5 bármikr történő emelkedése esetén a Szlgáltatásk ellenértéke is autmatikusan emelkedik az adtt költségtétel emelkedésének összegével Amennyiben a Szerződésből más nem következik, úgy az tt meghatárztt árakat úgy kell tekinteni, hgy azk az ÁFA-t nem tartalmazzák A Szlgáltatás közvetített szlgáltatást tartalmaz, ennél fgva a teljes számlaérték magában fglalja a közvetített szlgáltatás költségét is. 7. Fizetés módja, biztsítékk 7.1. A Szlgáltató a Szerződő Fél részére nyújttt Szlgáltatásainak ellenértékére ellenkező egyedi megállapdás hiányában legkésőbb az igénybevétel napjáig tart igényt. A Szlgáltatásk ellenértéke számla ellenében, levnásk nélkül fizetendő. Megfizetés napjának az a nap számít, amely napn a számla ellenértéke jóváírásra kerül a Szlgáltató számláján, ill. egyéb fizetési mód esetén, amely naptól a Szlgáltató a számla ellenértéke felett szabadn rendelkezhet A Szlgáltató a Szlgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének biztsítására: a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek srán a megrendelt és visszaigazlt Szlgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárlásra kerül, b) kérheti előleg megfizetését a szlgáltatási díj egy részére vagy annak teljes összegére A Szerződő Fél számláját kiegyenlítheti EUR-ban, HUF-ban, és/vagy bármely lyan pénznemben, melyet a Szlgáltató elfgad Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcslats költség a Szerződő Felet terheli Késedelmes fizetés esetén a Szerződő Fél késedelmi kamat megfizetésére köteles minden késedelmes nap után, melynek mértéke: EUR-ban történő fizetés esetén: a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes, az Európai Közpnti Bank által közzétett referencia kamatláb + 8 %-pnt/év. HUF-ban történő fizetés esetén: a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett jegybanki alapkamat + 8 %-pnt/év. egyéb pénznemben történő fizetés esetén: a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes, az adtt pénznemre a kibcsátó jegybank által meghatárztt alapkamat (ennek hiányában a pénzpiaci kamat) + 8 %-pnt/év Amennyiben a Szlgáltatásk ellenértéke bármely kból nem teljes körűen kerül kiegyenlítésre, a Szlgáltató saját hatáskörében, egyldalúan jgsult eldönteni, hgy a részteljesítés összegét mely tételekre (főtartzás, költségek, kamatk) számlja el. 8. A Szerződés teljesítésének megtagadása, a szlgáltatási kötelezettség megszűnése 8.1. A Szlgáltató jgsult a Szlgáltatásra szóló Szerződést aznnali hatállyal felmndani (attól elállni), és a Szlgáltatásk nyújtását megtagadni, illetve amennyiben a Szlgáltatás-nyújtás már megkezdődött azt félbeszakítani, ha: a) az Utas nem rendeltetésszerűen használja a Szlgáltatáshz igénybe vett szállítási eszközöket, b) az Utas/Szerződő Fél a szállítási eszköz biztnságával (értve ez alatt a pggyászsúlyhatár túllépését is), rendjével (értve ez alatt a pggyász súlyára, tartalmára, méretére vnatkzó előírásk megsértését is) ellentétes magatartást tanúsít, a Szlgáltatás nyújtásában közreműködő személyekkel kifgáslhatóan, durván viselkedik, alkhl, vagy drgk beflyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfgadhatatlan viselkedést tanúsít, 5

6 c) az Utas fertőző betegségben szenved (ide nem értve egészségügyi mentőrepülésre vnatkzó Szlgáltatás esetét), d) a Szerződő Fél és/vagy az Utas és/vagy az Utas pggyásza (jelen Általáns Üzleti Feltételek alkalmazásában pggyász alatt értve valamennyi feladtt azaz az Utastól a pggyásztérben történő fuvarzásra átvett pggyászt, és kézi azaz feladtt pggyásznak nem minősülő és az utazás teljes időtartama alatt az Utas őrizetében maradó pggyászt) és/vagy a Szállítmány nem felel meg a kiindulási állmás/köztes állmás/célállmás általi jgszabályi és egyéb kötelező előírásknak (értve ez alatt bármely szükséges úti kmány hiányát, beutazási/átutazási/kiutazási előírásknak való meg nem felelést is), e) a Szerződő Fél nem teljesíti a Szerződésben meghatárztt előleg-fizetési vagy egyéb fizetési kötelezettségét a meghatárztt időpntig, f) biztnsági kkból vagy bármely kiindulási állmás/célállmás/köztes állmás vnatkzó jgszabályi rendelkezései, előírásai megsértésének elkerülése érdekében a Szlgáltató és/vagy a Szlgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szállítási eszköz kapitánya (felelős vezetője) azt szükségesnek tartja, g) bármely Vis mair esemény bekövetkezése és/vagy bekövetkezésének valószínűsége és/vagy azzal való fenyegetettség esetén Amennyiben a Szerződés a fenti kkból nem teljesül, vagy annak teljesítése félbeszakad, a Szerződés megszűnik és kártérítésre a Szlgáltató nem köteles. A Szerződő Fél kártérítési felelőssége tekintetében az alábbi 11. pnt rendelkezései irányadóak. 9. Helyettesítő Szlgáltatás-nyújtás 9.1. Amennyiben a Szlgáltató a Szerződésben szereplő Szlgáltatáskat neki felróható kból (pl. túlvállalás) nem tudja biztsítani, a Szlgáltató köteles a Szerződésben szereplő Szlgáltatáskat, az abban visszaigazlt árn, az tt kikötött időtartamra - vagy az akadályztatás megszűntéig - egy másik, lehetőség szerint azns vagy jbb felszereltségű és méretű szállítási eszközön biztsítani/felajánlani. A helyettesítő szállítási eszköz biztsításának valamennyi többletköltsége a Szlgáltatót terheli Amennyiben a Szlgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, és/vagy ha a Szerződő Fél a számára felajánltt helyettesítő szállítási eszközt elfgadta, és/vagy bármely kból nem fgadta el, kártérítési igénnyel a Szerződő Fél nem élhet. Ezen utóbbi esetben tvábbá a Szlgáltató csak és kizárólag a Szlgáltatás már megfizetett ellenértékének visszafizetésére köteles a Szerződő Fél részére, egyéb felelősség aznban nem terheli. 10. A Szerződő Fél jgai, kötelezettségei A Szerződés értelmében a Szerződő Fél jgsult a Szlgáltatáshz igénybe vett szállítási és egyéb eszközök rendeltetésszerű használatára Az Utas a szállítási eszköz és az össz utas-szám függvényében, a szállítási eszköz kapitánya (felelős vezetője) döntésétől függően jgsult pggyász felvitelére a Szlgáltatás-nyújtáshz igénybe vett szállítási eszközökre. A pggyász csmaglását a Szerződő Félnek akként kell biztsítani, hgy az mindenkr alkalmas legyen a pggyász biztnságs szállítására az általában elvárható dafigyelés mellett. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy a pggyász megrngálódásából eredően a Szlgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. A pggyász nem tartalmazhat a szállítási eszközre, személyekre veszélyes tételeket, árukat és/vagy lyan árukat, amelyek szállítását a kiindulási állmás/köztes állmás/célállmás előírásai tiltanak. A szállítási eszközre tvábbá nem vihetők fel (sem kézipggyászként, sem feladtt pggyászként, sem Szállítmányként) az 1. sz. mellékletben felsrlt tételek. 6

7 10.3. Amennyiben a Szlgáltató és/vagy a Szlgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szállítási eszköz kapitánya (felelős vezetője) úgy ítéli meg, hgy a szállítási eszközre felvitt pggyász és/vagy a Szállítmány akár méretében, akár súlyában, akár tartalmában biztnsági és/vagy egyéb kötelező előíráskat sért, úgy jgsult azt felbntani, kibntani, akár az Utas (Szerződő Fél) jelenléte nélkül is, és szükség esetén jgsult megtagadni a pggyász és/vagy a Szállítmány szállítását, amely esetben a Szlgáltatót semmilyen felelősség nem terheli A Szerződő Fél a Szállítmányt a Szlgáltatás-nyújtáshz igénybe vett repülő szállítási eszköz kiindulási helyén (a repülőtéren) köteles átadni a Szlgáltatónak, és a célállmás helyén (a repülőtéren) köteles azt átvenni, ill. köteles gndskdni arról, hgy a Szállítmányt nevezett helyen átadják a Szlgáltatónak, ill. azt átvegyék a Szlgáltatótól. Az átvételi helyre való eljuttatást, valamint az átadási helyről való tvábbszállítást a Szerződő Fél saját költségére és felelősségére végzi. A Szállítmány tartalma, csmaglása, súlya, mérete tekintetében tvábbá minden felelősség a Szerződő Felet terheli A Szerződő Fél és/vagy az Utas köteles betartani valamennyi a kiindulási állmás/köztes állmás/célállmás által alkalmaztt, előírt rendelkezést (értve ez alatt a hatósági vizsgálatknak való alávetést is), valamint a Szlgáltató személyzete és/vagy a Szlgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szállítási eszköz kapitánya (felelős vezetője) által adtt utasításkat. A Szerződő Fél saját maga felel az utazáshz szükséges előírásknak való megfelelésért (értve ez alatt a beutazáshz/átutazáshz/kiutazáshz szükséges úti és egyéb kmányk meglétét is), e tekintetben nem hivatkzhat a Szlgáltató által adtt semmilyen tájékztatásra A Szerződő Fél köteles a Szerződésben megrendelt szlgáltatásk ellenértékét a Szerződésben meghatárztt időpntig és módn kiegyenlíteni A Szerződő Fél felel azért, hgy az Utas kránál, mentális, fizikális állaptánál fgva önállóan alkalmas legyen az utazásra, a Szlgáltatáshz igénybe vett szállítási és egyéb eszközök rendeltetésszerű használatára, azk megközelítésére és elhagyására. Az előbbiek értelemszerűen nem alkalmazandóak egészségügyi mentőrepülésre vnatkzó Szlgáltatás esetén. A Szerződő Fél gndskdik arról, hgy a Szerződő Fél és/vagy az Utas felelőssége alá tartzó 18 (tizennylc) év alatti személy és/vagy teljesen, vagy krlátzttan cselekvőképtelen személy csak felnőtt, ill. cselekvőképes személy felügyelete mellett tartózkdjn a Szlgáltatáshz igénybe vett szállítási eszközökön azzal, hgy mzgásukban, vagy cselekvőképességükben krlátztt személyek javára a Szlgáltató csak egészségügyi mentőrepülésre vnatkzó Szlgáltatás-nyújtás keretében vállalja a szlgáltatás-nyújtást A Szerződő Fél a Szlgáltató által nyújttt Szlgáltatásk teljesítésével kapcslatban panasszal élhet a Szlgáltatás-nyújtást követő 5 (öt) munkanapig (pggyászban bekövetkezett kár esetén a pggyász kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapig). A Szlgáltató ezen időszakban hzzá írásban igazltan eljuttattt (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. A Szerződő Fél panasztételi jga a Szlgáltatás-nyújtást (pggyász kézhezvételét) követő 5. (ötödik) munkanap elteltével megszűnik. A jelen pntban fglalt rendelkezések értelemszerűen nem érintik a nemzetközi légi fuvarzás esetén alkalmazandó, a Szerződő Fél Mntreali Egyezmény szerint fennálló panaszkezelését (óvás), amennyiben az alkalmazandó. Amennyiben tvábbá a Szerződő Fél fgyasztónak minősül és a jelen pntban fglalt panaszkezelés bármely rendelkezése ellentétes a fgyasztókra vnatkzó releváns jgszabály kötelezően alkalmazandó bármely rendelkezésével, úgy ezen kötelező rendelkezés lép az érintett rendelkezés helyébe. A panaszkezelés srán releváns adatk: a Szlgáltató székhelye: H-9099 Pér, Petőfi u. 1. a panaszügyintézés helye: H-1112 Budapest, Budaörsi út 161. a Szlgáltató levelezési címe: H-1112 Budapest, Budaörsi út 161. a Szlgáltató elektrnikus levelezési címe: a Szlgáltató internetes címe: a Szlgáltató telefnszáma:

8 a Szlgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve, psta címe: Győr-Msn- Sprn Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, 9021 Győr, Szent István u.10/a. (9001 Győr Pf. 673) (A békéltető testület hatáskörébe tartzik a fgyasztó és a Szlgáltató közötti, a Szlgáltatás minőségével, tvábbá a felek közötti Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcslats vitás ügy bírósági eljárásn kívüli rendezése: e célból egyezség létrehzásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hzatala a fgyasztói jgk egyszerű, gyrs, hatékny és költségkímélő érvényesítésének biztsítása érdekében. A békéltető testület a fgyasztó vagy a Szlgáltató kérésére tanácst ad a fgyasztót megillető jgkkal és a fgyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcslatban.) 11. A Szerződő Fél kártérítési felelőssége A Szerződő Fél mindazn kárkért és hátránykért felelős, melyeket a Szlgáltató vagy harmadik személy a Szerződő Fél és/vagy az Utas, és/vagy kísérője, és/vagy a bármelyikük felelőssége alá tartzó más személyek hibájából elszenved (ideértve különösen, de nem kizárólagsan a 8.1. a) - e) pntk szerinti kkból bekövetkező kárt, ill. a Szerződés szerint a Szerződő Felet terhelő kötelezettségek nem vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő kárkat). E felelősség akkr is fennáll, amennyiben egyébként nem valósít meg szerződésszegést a Szerződés vnatkzásában, ill. amennyiben a kársultnak jgában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szlgáltatótól vagy harmadik személytől igényelni. 12. A Szlgáltató kártérítési felelőssége Szlgáltató felelősséget vállal minden lyan, a Szerződő Felet ért kárért, mely a Szlgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szállítási eszközökön, a Szlgáltató, vagy annak alkalmazttai hibájából az Utas és/vagy a Szállítmány kárára következett be A Szlgáltató által előzetesen megadtt repült idő és/vagy szállítási idő és/vagy indulási idő és/vagy érkezési idő csak becslésen alapul, amelyek esetleges túllépése, ill. bármilyen váltzása esetén a Szlgáltató semmilyen felelősséggel nem tartzik. Egészségügyi mentőrepülésre vnatkzó Szlgáltatás-nyújtás esetén tvábbá a Szlgáltatót pnts teljesítési határidő nem köti, ugyanakkr az előzetesen vállalt határidőhöz képest esetlegesen bekövetkező eltérésről a Szerződő Felet a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül értesíteni köteles (ilyen értesítésnek tekinthető a telefns értesítés is). Nem egészségügyi mentőrepülésre vnatkzó Szlgáltatásnyújtás esetén a Szlgáltatót a teljesítési határidő csak és kizárólag az előzetesen vállalt határidőt követő 5. (ötödik) órától köti, amelynek esetleges nem teljesítése esetén a Szlgáltató a Szerződésben eredetileg kikötött teljes nettó ellenérték 10%-nak megfelelő mértékben átalánykártérítésre köteles, egyéb felelősség aznban nem terheli. Az előzetesen vállalt határidőhöz képest esetlegesen bekövetkező eltérésről a Szerződő Felet a Szlgáltató ilyen esetben is a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül értesíteni köteles (ilyen értesítésnek tekinthető a telefns értesítés is) A Szlgáltató felelőssége nem terjed ki azkra a káreseményekre, amelyek a Szlgáltató és/vagy alkalmazttai érdekkörén kívül eső elháríthatatlan k miatt következtek be (pl. Vis mair esemény), függetlenül attól, hgy azk esetlegesen előre láthatóak vltak, avagy sem. Az ilyen eseményekből a Szerződés teljesítése érdekében keletkező valamennyi többletköltség a Szerződő Felet terheli A Szlgáltató felelőssége nem terjed ki tvábbá azkra a káreseményekre sem, amelyeket a Szerződő Fél és/vagy az Utas maga kztt vagy a Szerződő Fél és/vagy az Utas közrehatásának eredményeként következnek be (értve ez alatt a jelen Általáns Üzleti Feltételek szerint a Szerződő Fél és/vagy az Utas felelősségi körébe tartzó rendelkezések nem- vagy nem megfelelő teljesítését is). Az ilyen eseményekből a Szerződés teljesítése érdekében keletkező valamennyi többletköltség, tvábbá a Szlgáltatót ért bármely kár megtérítése a Szerződő Felet terheli. 8

9 12.5. A Szerződő Félnek az őt ért kárt aznnal (de legkésőbb a célállmásra érkezést követő 3 (hárm) napn belül) jelentenie kell, és minden szükséges adatt rendelkezésre kell bcsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásáhz, esetleg a hatósági jegyzőkönyv felvételéhez/hatósági eljáráshz szükséges. Ennek elmulasztása a Szlgáltató kártérítési felelősségének megszűnésével jár Értéktárgyakért, értékpapírkért, kötvényekért, ékszerekért, nemesfémekért, készpénzért, üzleti dkumentumkért, ill. bármely ezekhez hasnló dlgkért a Szlgáltató csak akkr felelős, ha a dlgt megőrzésre kifejezetten átvette. Ebben az esetben a biznyítás a Szerződő Felet terheli Törékeny dlgkban, rmlandó dlgkban bekövetkező kárért a Szlgáltató egyáltalán nem tehető felelőssé A Szlgáltató egyáltalán nem tehető felelőssé semmilyen lyan káreseményért, amely a Szlgáltatásk teljesítéséhez igénybe vett szállítási eszköz kapitánya (felelős vezetője) általi döntés és/vagy magatartás következménye A Szlgáltató felelőssége bármely kból is áll fenn (értve ez alatt rendkívüli repülési esemény és/vagy baleset esetén bekövetkező kárért való felelősséget is) a Szerződés teljesítésével összefüggésben a nettó szlgáltatási díj mértékéig áll fenn, ill. a nettó szlgáltatási díj mértékében krlátztt, ill. amennyiben ezen összeg meghaladja a 2.6. pntban hivatkztt fuvarzó biztsítása alapján a biztsító által történő kifizetések összegét, úgy ezen biztsításk alapján a biztsító által történő kifizetések erejéig áll fenn, ide nem értve a Szlgáltató szándéks kárkzását, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkársító kárkzásért való felelősséget Szándéks kárkzás, tvábbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkársító kárkzás esetén a Szlgáltató a Szerződő Fél teljes kárát (vagynban beálltt értékcsökkenés, elmaradt vagyni előny, a Szerződő Felet ért vagyni hátrányk kiküszöböléséhez szükséges költségek) köteles megtéríteni A Mntreali Egyezmény és/vagy a Varsói Egyezmény hatálya alá tartzó káresetekben az előbbiekkel ellentétben a Szlgáltató felelőssége a Mntreali Egyezmény rendelkezései szerinti krlátztt mértékben áll fenn az alábbiak szerint, azzal, hgy (i) a felelősségi limitösszegekből levnandóak a tényleges fuvarzó és biztsítója által megtérített összegek, és (ii) a kárigény elsődlegesen a tényleges fuvarzóval és biztsítójával szemben érvényesítendő: Az Utask halála és sérülése: Pggyászkár: A Szlgáltató csak akkr viseli a felelősséget az Utas halálának vagy testi sérülésének esetén bekövetkezett kárért, ha a halált vagy a sérülést kzó baleset a légi jármű fedélzetén vagy valamely beszállási vagy kiszállási művelet közben történt. Az Utask halála és sérülése tekintetében a kárfelelősség ,- SDR (Általáns Lehívási Jg) összegben krlátztt. A Szlgáltató műhiba esetét kivéve nem felel az egészségügyi mentőrepülés keretében szállíttt személyek haláláért vagy egészségi állaptukban bekövetkezett rmlásért. A Szlgáltató csak azzal a feltétellel viseli a felelősséget az ellenőrzött pggyász megsemmisülése vagy elvesztése, vagy megrngálódása miatt bekövetkezett kárért, ha a megsemmisülést, elveszést vagy megrngálódást előidéző esemény a légi jármű fedélzetén, vagy bármely lyan időszakban történt, amely alatt az ellenőrzött pggyász a Szlgáltató felügyelete alatt vlt. A Szlgáltatót aznban nem terheli felelősség, ha és amennyiben a kár a pggyász benne rejlő hibája, minősége vagy eltérése miatt következett be. A nem ellenőrzött pggyász esetén, beleértve a személyes hlmikat is, a Szlgáltatót akkr terheli felelősség, ha a kár az ő, vagy az alkalmazttai vagy megbízttai hibája miatt következett be. 9

10 Az árut ért kár: Késedelem: A Szlgáltató pggyásszal kapcslats felelőssége SDR összegben krlátztt. A Szlgáltató csak azzal a feltétellel viseli a felelősséget az áru megsemmisülése vagy elvesztése, vagy megrngálódása esetén elszenvedett kárért, ha az elszenvedett kárt kzó esemény a légi fuvarzás közben történt (légi fuvarzás magában fglalja azt az időtartamt, amelynek srán az áru a Szlgáltató felügyelete alatt vlt). A Szlgáltatót aznban nem terheli felelősség, ha és amennyiben biznyítani tudja, hgy az áru megsemmisülése vagy elvesztése, vagy megrngálódása az alábbi egy vagy több dlg következménye: a) az áru belső hibája, minősége vagy eltérése; b) az áru hibás csmaglása, amelyet a Szlgáltatótól, az alkalmazttaitól vagy megbízttaitól eltérő személy végzett el; c) hábrús cselekmény vagy fegyveres knfliktus; d) az áru belépésével, kilépésével vagy áthaladásával kapcslatsan valamely hatóság tevékenysége. Az áru megsemmisülése, megrngálódása vagy elvesztése tekintetében a Szlgáltató felelőssége kilgrammnként 17 SDR összegben krlátztt. A Szlgáltató viseli a felelősséget azért a kárért, amelyet az Utask, a pggyász vagy az áru légi fuvarzása srán előállt késedelem kztt. Mindaználtal a Szlgáltatót nem terheli felelősség a késedelem miatt bekövetkezett kárért, ha biznyítja, hgy ő maga, az alkalmazttai és megbízttai minden ésszerűen szükségessé váló lépést megtettek a kármegelőzés érdekében, vagy azt biznyítja, hgy lehetetlen vlt, hgy ő maga, az alkalmazttai vagy megbízttai ilyen lépéseket tegyenek. Személyek fuvarzása srán a késedelem által kztt kár esetén a Szlgáltató felelőssége minden egyes Utassal szemben SDR összegre krlátztt. Pggyász tekintetében a késedelemmel kztt kárért való felelősség minden egyes Utassal szemben SDR-ben krlátztt. Áru tekintetében a késedelemmel kztt kárért való felelősség kilgrammnként 17 SDR összegben krlátztt. A panaszk időben történő bejelentése: Az, hgy az ellenőrzött pggyász vagy áru átvételére jgsult személy a pggyászt vagy az árut óvás benyújtása nélkül vette át, fő biznyítékként szlgál arra nézve, hgy mindezeket jó állaptban és a fuvarzási kmánynak megfelelően adták át. Kár esetén az átvételre jgsult személynek a kár észlelését követően haladéktalanul, de ellenőrzött pggyász esetében legkésőbb az átvételtől számíttt hét napn belül, míg áru esetében legkésőbb az átvételtől számíttt tizennégy napn belül óvást kell benyújtania a Szlgáltatónál. Késedelem esetében az óvást legkésőbb a pggyász vagy az áru neki való kiszlgáltatása napjától számíttt husznegy napn belül kell benyújtani. Minden óvást írásban kell elkészíteni, és ezeket a fent említett időn belül kell benyújtani vagy beküldeni. Amennyiben a fent említett időn belül nem nyújtanak be óvást, semmilyen kereset nem indítható a Szlgáltató ellen, kivéve azt az esetet, ha a Szlgáltató csalást követett el. Kártérítés iránti kereset: 10

11 A kártérítési keresetek tekintetében a Mntreali Egyezmény speciális illetékességi szabálykat tartalmaz. A kártérítési igények érvényesítéséhez minden peres eljárást a repülőgép megérkezésének napjától vagy attól a naptól számíttt 2 éven belül kell indítani, amikr a repülőgépnek meg kellett vlna érkeznie. 13. Vis mair Azn k, vagy körülmény, amely felett a Szlgáltató nem bír ellenőrzéssel (a Vis mair ), a Szlgáltatót felmentik a Szerződésből eredő kötelességei teljesítése alól, amíg ezen k vagy körülmény fennáll. A Szlgáltató ezen mentesülése független attól, hgy a Vis mair esemény előrelátható vlt-e, vagy sem Vis mair eseménynek tekintendők különösen, de nem kizárólagsan az alábbi események: a) a Szlgáltatás-nyújtáshz igénybe vett szállítási eszközök ideiglenes és/vagy végleges műszaki meghibásdása, b) a Szlgáltatás-nyújtással érintett légtér és/vagy repülőterek túltelítettsége, c) kedvezőtlen időjárási visznyk, d) kedvezőtlen természeti jelenség (pl. vulkánkitörés, árvíz, földrengés, tűzvész, szélvihar), e) tűzeset, f) áram-kimaradás, g) sztrájk, h) zendülés, i) lázadás, j) frradalm, k) zavargás, l) plgárhábrú, m) felkelés, n) plgári engedetlenség, ) hábrú, p) munkabeszüntetés, q) közlekedési blkád, r) harmadik személyek elháríthatatlan közrehatása, s) exprt- vagy imprttilalm, t) embargó. 14. A felek jgvisznyában alkalmazandó jg, eljáró bíróság A Szlgáltató és a Szerződő Fél közötti jgvisznyra a magyar jg vnatkzó rendelkezései, így különösen a Plgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és a vnatkzó egyéb magyar jgszabályk az irányadóak. A Szerződés keretében végzett szállításkra értelemszerűen alkalmazandók a kiindulási/köztes/célállmás kötelező rendelkezései is. Nemzetközi fuvarzásnak minősülő esetekben tvábbá a Mntreali Egyezmény egyes rendelkezései is irányadóak azzal, hgy a Szlgáltató tényleges fuvarzást nem flytat A szlgáltatási Szerződésből eredő bármely jgvita leflytatására a Magyarrszágn hatáskörrel és illetékességgel bíró bíróságk bírnak kizárólags illetékességgel. Ezen rendelkezés értelemszerűen nem érinti a kártérítési keresetekre nemzetközi légi fuvarzás esetén a Szerződő 11

12 Fél Mntreali Egyezmény és/vagy a helyébe lépő bármely nemzetközi egyezmény szerint fennálló választási jgát. 15. Webldal A Szlgáltató nincs beflyással a webldalán belinkelt vagy hivatkztt, harmadik fél tulajdnában lévő anyag tartalmára, e körben felelősséggel nem tartzik A webldal, a felhasznált diagramk, képek és emblémák elrendezését, illetve az egyéni hzzájárulásk gyűjteményét szerzői jg védi Webldal látgatásakr egy ismétlődő ckie (egy kis szövegfájl) keletkezik, és mentésre kerül a felhasználó számítógépén. A ckie lehetővé teszi a felhasználó felismerését, amikr a Szlgáltató internetes ldalát meglátgatja, megkönnyítve böngészését az ldaln, és személyessé téve nline élményét (autmata felismerés, kedvenc szlgáltatóinak listája, stb.) A Szlgáltató egy webldal analitikai eszközt használ, amely egy adatsrzatt készít, és nymn követi, miként használják a látgatók internetes ldalát. Amikr a felhasználó felkeresi az internetes ldalt, ckie-kat hz létre azzal a céllal, hgy rögzítse, mire keresnek rá az internetes ldaln, illetve, hgy személy szerint nem aznsítható infrmációt nyerjen erről. Ez az eszköz segít javítani a felhasználó nline élményét, és fkzni az internetes ldal felhasználóbarát jellegét. Sha nem kerül aznban felhasználásra személyes infrmáció gyűjtésére. A legtöbb böngésző autmatikusan elfgadja e ckie-kat, aznban a felhasználó ezeket kitörölheti, vagy autmatikusan visszautasíthatja. Mivel minden böngésző eltérő, a böngésző eszköztár Segítség címszava választható a ckie-kkal kapcslats preferenciák beállítására. Mindaználtal lehetséges, hgy biznys tulajdnságkat a felhasználó nem tud használni az internetes ldaln, amennyiben úgy dönt, nem fgadja el a ckie-kat. 16. Adatkezelés A Szlgáltató az Utasnak az alábbi személyes adatait kezeli, amely adatkat az Utas köteles a Szlgáltató számára hzzáférhetővé tenni: a) a családi és utónevét; b) az államplgárságát, illetve hntalan státuszát; c) az úti kmány számát, típusát, érvényességének idejét, a kiállító állam kódját; d) a születési idejét; e) a beutazási határátkelőhelyet; f) az indulási, a tranzit- és a célállmást; g) a helyfglalással, a menetjegy vásárlásával és a fizetés módjával kapcslats adatkat; h) a légi járművön elfglalt helyére és a pggyászára vnatkzó adatkat; i) a szlgáltatás teljesítésére vnatkzó speciális igényeit; j) lakcímét, telefnszámát, címét, nemét; k) a vnatkzó nemzetközi szerződésben knkrétan meghatárztt tvábbi adatkat A Szlgáltató a Szlgáltatáshz szükséges mértékben kezeli az egészségügyi mentőrepülésben szállíttt Utas egészségi állaptával, kórtörténetével kapcslats személyes adatkat A Szlgáltató - az illegális bevándrlás elleni hatósági intézkedések elősegítése céljából - az Utas vagy megbízttja adatszlgáltatása alapján az Európai Unió valamely tagállamának vagy a schengeni vívmányknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyv 6. cikke alapján az Európai Unió Tanácsával kötött, a schengeni vívmányk végrehajtásában, alkalmazásában és fejlesztésében való részvételéről szóló megállapdásban részes állam (a 12

13 tvábbiakban együtt: schengeni határátlépési állam) területére beutazó Utas alábbi személyes adatait kezeli, amely adatkat az Utas köteles a Szlgáltató számára hzzáférhetővé tenni: a) a családi és utónevét; b) az államplgárságát, illetve hntalan státuszát; c) az úti kmány számát, típusát, érvényességének idejét, a kiállító állam kódját; d) a születési idejét; e) a schengeni határátlépési állam területére történő beutazási határátkelőhelyet; f) az indulási, a tranzit- és a célállmást A légi közlekedés és az utask védelmének biztsítása céljából a Szlgáltató az Utas vagy megbízttja adatszlgáltatása alapján, schengeni határátlépési államn kívülről Magyarrszág területére, mint cél vagy tranzitállmásra utazó, valamint Magyarrszág területéről schengeni határátlépési államn kívülre induló utasnak az alábbi adatait kezelheti, amely adatkat az Utas köteles a Szlgáltató számára hzzáférhetővé tenni: a) a családi és utóneve, b) a neme, c) a járat száma, d) a járat indulási és érkezési ideje, e) az indulási, a tranzit- és a célállmás, f) a nyilvántartási helymeghatárzó kód (rekrd lkátr), g) a jegykiállítás időpntja, h) az utassal együtt utazók neve és az utazók száma, i) az utas által közölt kapcslattartási adatk, különösen az utas és a vele utazók lakó- és tartózkdási helyének címei, telefnszámaik, címeik, j) a hitelkártyával vagy bankszámlával kapcslats, az utazási tranzakcióhz nem kötődő tranzakciós adatk kivételével valamennyi rendelkezésre álló fizetési vagy számlázási infrmáció, k) a repülőjegyre vnatkzó adatk, így különösen az azt kibcsátó társaság neve és a repülőjegy srszáma, l) az utazás körülményeire vnatkzó adatk, valamint m) az előbbi a) - l) pntban felsrlt adatk módsításai A Szlgáltató az általa kezelt adatkat kizárólag a jgszabályban meghatárztt szerveknek és személyeknek, tvábbá a Szlgáltatásban közreműködő személyeknek (a feladatellátásukhz szükséges mértékben) tvábbítja. 17. Értesítések A Szerződés létrejöttével, teljesítésével, megszüntetésével kapcslats bármely jgnyilatkzat, kérés, értesítés írásban teendő meg tértivevényes levél útján a Szlgáltató H-1112 Budapest, Budaörsi út 161. címére, ill. a Szerződő Fél Szerződésben megjelölt pstázási címére vagy a felek hiteles nyilvántartáskból kitűnő mindenkri székhelyére (közpnti ügyintézési címére), vagy útján küldendő el a Szlgáltató címére, ill. a Szerződő Fél Szerződésben megjelölt címére. 13

14 18. Egyéb A Szerződés módsítása és kiegészítése írásbeli vagy legalább es frmát igényel, úgyszintén az írásbeliség követelményétől való esetleges eltérést tartalmazó megállapdás is. A szóbeli megállapdásk, amennyiben ilyenek léteznek, a Szerződés létrejöttével érvényüket vesztik Abban az esetben, ha jelen Általáns Üzleti Feltételek valamely rendelkezése nem érvényes, nem hatálys vagy nem végrehajtható, úgy ez a tény az egyéb rendelkezések érvényességét és hatálysságát nem érinti. Ilyen esetben a Szlgáltató jgsult a nem érvényes, nem hatálys és nem végrehajtható rendelkezést késedelem nélkül egy lyan érvényes, hatálys és végrehajtható rendelkezéssel pótlni, amely a nem érvényes, nem hatálys és nem végrehajtható rendelkezés gazdasági céljának a leginkább megfelel. Amennyiben tvábbá a Szerződő Fél fgyasztónak minősül és a jelen Általáns Üzleti Feltételek bármely rendelkezése ellentétes a fgyasztókra vnatkzó releváns jgszabály kötelezően alkalmazandó bármely rendelkezésével, úgy ezen kötelező rendelkezés közvetlen alkalmazhatósága hiányában az érintett rendelkezés esetleges érvénytelensége / hatálytalansága / végrehajthatatlansága az egyéb rendelkezések érvényességét és hatálysságát nem érinti Az Általáns Üzleti Feltételek, és az Általáns Üzleti Feltételektől eltérő írásbeli kikötések a Szlgáltató és a Szerződő Fél közötti megállapdás valamennyi feltételét tartalmazzák, és a Szerződésnek nem válik tartalmává a krábbi üzleti kapcslatkban kialakult szkás, gyakrlat. Ugyanígy nem válik a Szerződés részéve semmilyen, az adtt üzletágban a hasnló jellegű szerződés alanyai által ismert és alkalmaztt szkás sem Jelen Általáns Üzleti Feltételek magyar és angl nyelven kerültek megfgalmazásra. A magyar és az angl nyelvű váltzat közötti bármilyen eltérés esetén a magyar nyelvű váltzat szövegezése az irányadó. Mellékletek: 1. Tilttt áruk listája 14

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cégnév: Liget Hotel Kft. Székhelye: 1016 Budapest Zsolt u. 9. Szálláshely címe: 5540 Szarvas Erzsébet liget, továbbiakban Szolgáltató Cégjegyzékszám:

Részletesebben

1. 3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

1. 3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF) 1. Általános rendelkezések 1.1.Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Chemol Travel márkanéven forgalmazott utazások a Marshaller Repülőjegy Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 49. fszt. 9., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK 22. oldal KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. március hó 3. napjától Tartalom I. fejezet Preambulum... 4 II. fejezet Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Kisállat biztosítás Általános feltételek

Kisállat biztosítás Általános feltételek Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-1-477-4800 Online Ügyfélszolgálat: www.ugyfelszolgalat.aegon.hu Honlap: www.aegon.hu Kisállat biztosítás

Részletesebben

LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. ÖN/UTAS: a Teljes Viteldíj megfizetése ellenében kiadott Visszaigazolásban megnevezett személy.

LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. ÖN/UTAS: a Teljes Viteldíj megfizetése ellenében kiadott Visszaigazolásban megnevezett személy. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 1. FEJEZET - FOGALMAK ÖN/UTAS: a Teljes Viteldíj megfizetése ellenében kiadott Visszaigazolásban megnevezett személy. MI/Wizz Air: a Wizz Air Hungary

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK

NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Turck Hungary Kft. (1117 Budapest, Neumann János u.1/e, adószám: 12328224-2-42) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között létrejött

Részletesebben

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE MÁR A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE TARTALOM + BEVEZETŐ + IRODACÍMEK 2 ÁSZF 3 HASZNOS TUDNIVALÓK 4 HASZNOS TUDNIVALÓK 5 TARTALOMJEGYZÉK BULGÁRIA Napospart 22 Elenite 26 Neszebár 27 Autóbuszos közlekedés

Részletesebben

Szervezeti egység Középiskolai Kollégium Cím 9400 Sopron Ferenczy János utca 60.

Szervezeti egység Középiskolai Kollégium Cím 9400 Sopron Ferenczy János utca 60. A Szolgáltató adatai: Szervezeti egység Középiskolai Kollégium Cím 9400 Sopron Ferenczy János utca 60. Levelezési cím Soproni Szociális Intézmény 9400 Sopron Kossuth Lajos utca 10. Telefon 99/523 126 Fax

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Wizz Air Hungary Kft.

ÜZLETSZABÁLYZAT Wizz Air Hungary Kft. ÜZLETSZABÁLYZAT Wizz Air Hungary Kft. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: Farkas András elnökhelyettes Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Budapest, 2013. szeptember

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben