ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megalkotása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek január 27-i együttes ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Sümegi Attila jegyző, Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés év december hónapjában fogadta el a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvényt (továbbiakban: költségvetési törvény). Zirc Városi Önkormányzat 263/2012.(XI.29.) határozatában elfogadta a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló Megállapodást, továbbá december 17-i ülésén a 277/2012. (XII.17.) határozatával jóváhagyta a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Megállapodás 6.3. pontja rendelkezik arról, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori költségvetését tárgyév január 31-ig kell elfogadni az alapítók együttes Képviselő-testületi ülésén. Zirci Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési kiadásainak alakulása A Közös Hivatal évi költségvetése teljes egészében működési költségvetés. Felhalmozási kiadások nem kerültek tervezésre. Működési költségvetés kiemelt előirányzatai: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások A személyi juttatások előirányzata a Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott létszámkeret alapján került megtervezésre évre 12 havi illetmény kerül beállításra, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat, soros lépéseket. (3. melléklet) A személyi juttatásokon belül a cafeteria juttatások tervezésénél figyelembe vételre kerültek a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény, valamint a költségvetési törvény 54. (2) bekezdés előírásai. A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében a hatályos jogszabályi előírásokat vettük figyelembe. A dologi kiadások előirányzatának tervezése során a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal évi teljesítési adataiból indultunk ki. Mindezek alapján a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadási főösszege e forint. Zirci Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési bevételeinek alakulása Intézményi működési bevételek E bevételek között kerültek előirányzatosításra többek között az igazgatási szolgáltatási díjak, a továbbszámlázott szolgáltatásokból eredő bevételek, úgy mint

3 telefonszámlák továbbszámlázása, Járási Hivatal térítése (dologi, személyi), továbbá minimális összegben kamatbevételek. Az előirányzat összege e forint, mely bontását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Fenntartói finanszírozás A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének összeállítása során ismét kulcskérdés az állami támogatások mértéke. A költségvetési törvény 2. melléklet I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSÁ-n belül az 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím rendelkezik egyrészt a támogatás fajlagos összegéről, másrészt pedig a finanszírozott mutató meghatározásának elveiről. E támogatás az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz használható fel. A évi finanszírozás rendszere a évi rendszertől eltéréseket mutat. 1./ A költségvetési törvény rendelkezései alapján Közös Önkormányzati Hivatal esetében a székhely önkormányzat jogosult a támogatásra. Ez megkönnyíti a finanszírozást, hiszen a támogatás oda érkezik, ahol az, közvetlenül felhasználásra kerül. Megnevezés Mutató Éves támogatásból megosztva Éves támogatás Zirc Borzavár Lókút Lakosságszám Támogatás 28, I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása évben is megjelenik a beszámítás intézménye, azaz az elvárt bevétel elvonása, mely megegyezik a évi iparűzési adóalap 0,5 %-ával. Ez önkormányzatunk esetében azt jelentené, hogy a 2 %-os adókulccsal kivetett iparűzési adóbevételünk ¼-ed része elvonásra kerülne. DE! A beszámítás évben már az eredeti költségvetés során differenciált attól függően, hogy az önkormányzatnak mennyi az egy lakosra jutó adóerő-képessége, továbbá a település közös hivatal székhelye-e. Esetünkben a 0,5 % 95 %-a kerül elvonásra. A beszámítás intézménye évben is jelen van a finanszírozás rendszerében, de ebben az évben a beszámítás kötött sorrendben megjelölt támogatástípusok alapján megy végbe. Zirc Városi Önkormányzat esetében a beszámítás nem érinti (éri el) az önkormányzati hivatal működésének támogatását. A fenntartói finanszírozás részét képezi még a Zirc Kistérség Többcélú Társulását alkotó önkormányzatok hozzájárulásai, melyet a december 31-én megszűnt Zirc Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete által ellátandó feladatok elvégzéséért kap Zirc Városi Önkormányzat. A Munkaszervezet által korábban ellátott feladatokat január 1-jétől a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A Zirci Járás Önkormányzati Társulás tagjai 2,5 fő foglalkoztatott személyi juttatásainak, az ezzel kapcsolatos munkaadókat terhelő járulékainak, illetve e foglalkoztatottakra jutó átlagos dologi kiadási szintnek megfelelő összeget finanszíroznak a település lakosságszámának arányában. Ez az összeg e forint.

4 Egyenleg Fentiek alapján a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének egyenlege az alábbiak szerint alakul: Megnevezés Összeg (ezer forint) Intézményi működési bevételek Állami támogatások ebből: Zirc Borzavár Lókút Zirci Járás Önkormányzati Társulás térítése Bevételek összesen: Kiadások összesen: Egyenleg: A Megállapodás alapján az alapító Önkormányzatok a hiány összegét lakosságszámuk arányában térítik. A megosztást az alábbi táblázat tartalmazza: Település Lakosságszám Hozzájárulás (fő) (ezer forint) Zirc Borzavár Lókút Összesen:

5 Összegzés: adatok ezer forintban Finanszírozás jogcíme Zirc Borzavár Lókút Állami támogatás Hiány megosztása Összesen: Normatívával való lefedettség: 85,87 % 85,91 % 85,65% Létszámkeret A Közös Hivatal engedélyezett létszáma a Szervezeti bontás alapján a következő: Kinevezett vezető tisztségviselők (jegyző, aljegyző) Önkormányzati Iroda Igazgatási Osztály Pénzügyi Osztály (Adócsoporttal együtt) Városüzemeltetési Osztály Építésügyi Osztály 2 fő 6 fő 11 fő 15 fő 8 fő 2 fő Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Zirc, január 17. Ottó Péter polgármester

6 Határozati javaslatok Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(...) határozata Zirci Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének elfogadásáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen határozat 1-4. mellékletei szerint, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését ennek megfelelően a e forint működési költségvetési bevétellel e forint működési költségvetési kiadással költségvetési bevételi főösszegét költségvetési kiadási főösszegét e forintban e forintban költségvetési engedélyezett létszámkeretét 44 főben fogadja el, egyúttal vállalja, hogy azt az 1. melléklet szerinti tartalommal beépíti az Önkormányzat évi költségvetési rendeletébe. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

7 Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(...) határozata Zirci Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének elfogadásáról Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen határozat 1-4. mellékletei szerint, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését ennek megfelelően a e forint működési költségvetési bevétellel e forint működési költségvetési kiadással költségvetési bevételi főösszegét költségvetési kiadási főösszegét e forintban e forintban költségvetési engedélyezett létszámkeretét 44 főben fogadja el, egyúttal tudomásul veszi, hogy azt Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet szerinti tartalommal beépíti az Önkormányzat évi költségvetési rendeletébe. Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester Határidő: azonnal

8 Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(...) határozata Zirci Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének elfogadásáról Lókút Község Önkormányzatának Képviselő- testülete jelen határozat 1-4. melléklete szerint, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését ennek megfelelően a e forint működési költségvetési bevétellel e forint működési költségvetési kiadással költségvetési bevételi főösszegét költségvetési kiadási főösszegét e forintban e forintban költségvetési engedélyezett létszámkeretét 44 főben fogadja el, egyúttal tudomásul veszi, hogy azt Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet szerinti tartalommal beépíti az Önkormányzat évi költségvetési rendeletébe. Felelős: Surányi Mihály polgármester Határidő: azonnal

9 1. melléklet a /2014.(I.27.) számú határozathoz ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat Megnevezés évi eredeti előirányzat 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 1.) Intézményi működési bevételek ) Személyi juttatások ) Fenntartói működési támogatások ) Munkaadókat terhelő járulékok ebből állami támogatások ) Dologi kiadások ) Működési célú támogatásértékű bevételek 4.) Egyéb működési kiadások ) Működési célra átvett pénzeszközök 5.) Általános működési tartalék ) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 0 6.) Működési céltartalék 0 8 Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 10 1.) Saját felhalmozási bevételek 0 1.) Beruházások ) Fenntartói felhalmozási támogatások 0 2.) Felújítások ) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 3.) Egyéb felhalmozási kiadások ) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 4.) Általános felhalmozási tartalék ) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 0 5.) Felhalmozási céltartalék 0 15 Felhalm. célú bevételek összesen: 0 Felhalm. célú kiadások összesen: 0 16 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG: Fenntartói finanszírozás Zirc Borzavár Lókút Összesen:

10 2. melléklet a /2014.(I.27.) számú határozathoz ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Intézményi működési bevételek ÖSSZESEN Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja 02 Bírság bevétele 03 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ( ) Áru- és készletértékesítés ellenértéke 05 Szolgáltatások ellenértéke 06 Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak 10 Alkalmazottak térítése 11 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 12 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 13 Egyéb saját bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 15 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 16 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Fordított ÁFA miatti bevétel 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 20 ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről 23 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 24 Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 25 Realizált árfolyamnyereség bevétele 26 Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 28 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 29 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 30 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 31 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 32 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 33 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 34 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

11 3. melléklet a /2014.(I.27.) számú határozathoz Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Megnevezés Önkormányzati Anyakönyvi Igazgatási Városüzemeltetési Összesen Építéshatóság Pénzügyi Osztály Adócsoport Iroda Igazgatás Osztály Osztály Személyi juttatások ebből: rendszeres személyi juttatások nem rendszeres személyi juttatások SZOCHO EHO Összesen: Létszám:

12

13 4. melléklet a /2014.(I.27.) számú határozathoz ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Sorszá m Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés 01 Gyógyszerbeszerzés 02 Vegyszerbeszerzés 03 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 04 Könyv beszerzése 05 Folyóirat beszerzése 06 Egyéb információhordozó beszerzése 07 Tüzelőanyagok beszerzése 08 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 09 Szakmai anyagok beszerzése 10 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 11 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 12 Egyéb anyagbeszerzés 13 Készletbeszerzés ( ) 14 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 15 Adatátviteli célú távközlési díjak 16 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 17 Kommunikációs szolgáltatások ( ) 18 Vásárolt élelmezés 19 Bérleti és lízing díjak 20 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó 22 Szállítási szolgáltatás díja 23 Gázenergia-szolgáltatás díja 24 Villamosenergia-szolgáltatás díja 25 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 26 Víz- és csatornadíjak 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 29 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 32 Szolgáltatási kiadások ( ) 33 Vásárolt közszolgáltatások 34 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 35 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 36 Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) 38

14 Általános forgalmi adó összesen ( ) 39 Belföldi kiküldetés 40 Külföldi kiküldetés 41 Reprezentáció 42 Reklám és propagandakiadások 43 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) 44 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 45 Egyéb dologi kiadások 46 Dologi kiadások ( ) 47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 50 Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53 Egyéb befizetési kötelezettség 54 Különféle költségvetési befizetések ( ) 55 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 56 Nemzetközi tagsági díjak 57 Rehabilitációs hozzájárulás 58 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 59 Díjak, egyéb befizetések 60 Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) 61 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 62 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65 Kamatkiadások összesen ( ) 66 Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 68 Egyéb folyó kiadások ( ) 69 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr!

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr! //INA k : Á Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Országg, ;űzés Hivatal a?,-cmz., zám: Érkezett : 2012 S Bizottsági önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben