ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA 1. Bevezető rendelkezések és a szerződő felek 1.1. Flotta Menedzsment Szolgáltatás keretében a K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1068 Budapest, Dózsa György út 84./a) (a továbbiakban, Társaság) vállalja, hogy az ügyfele (a továbbiakban Ügyfél) tulajdonában, illetve üzemeltetésében lévő egyes gépjárművekre vonatkozóan (a továbbiakban, Gépjármű) a közöttük létrejött Gépjármű Flotta Menedzsment Szolgáltatási Keretszerződés és az annak alapján az egyes Gépjárművek tárgyában kötött Egyedi Menedzsment Szerződés szerint meghatározott szolgáltatásokat nyújtja díjfizetés ellenében. A Társaság által nyújtott szolgáltatások feltételeit a Keretszerződés, az Egyedi Menedzsment Szerződés és jelen Általános Szerződési feltételek együttesen tartalmazzák. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság az általa nyújtott szolgáltatásokat szerződéses partnerein keresztül biztosítja, továbbá, hogy a Társaság jelen ÁSZF alapján az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatásai és tevékenysége nem esik a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet hatálya alá. 2. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya 2.1. A Keretszerződés és jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) szabályozza az Egyedi Menedzsment Szerződések tárgyát képező Gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatban a Társaság által nyújtott szolgáltatások feltételeit, továbbá az Egyedi Menedzsment Szerződések megkötésére, az azokban rögzített szolgáltatási díj megfizetésének módjára és ütemezésére, valamint a Keretszerződés és az Egyedi Menedzsment Szerződések megszűnésére és az azzal kapcsolatos elszámolásra vonatkozó feltételeket. Jelen ÁSZF, mint elválaszthatatlan melléklet a Keretszerződés és az Egyedi Menedzsment Szerződések részét képezi. A Keretszerződés és az Egyedi Menedzsment Szerződések kizárólag az Általános Szerződési Feltételekkel együtt érvényesek Az Egyedi Menedzsment Szerződések tárgyát képező Gépjármű forgalmi engedélyében az Ügyfél üzembentartóként, bérlőként vagy tulajdonosként szerepel. Abban az esetben, ha az Ügyfél a Gépjárművet nem tulajdonosként tartja üzemben, úgy az Egyedi Menedzsment Szerződést a Gépjármű tulajdonosa is köteles tudomásulvétel végett jóváhagyólag aláírni. Abban az esetben, ha a Gépjármű forgalmi engedély szerinti tulajdonosa a Társaság, vagy a Társasággal azonos cégcsoportba tartozó társaság, a Keretszerződés Társaság részéről történő aláírása a tulajdonos hozzájárulását pótolja A Társaság a Flotta menedzsment szolgáltatások keretében az Ügyfél választásától függően - az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: a) A Gépjármű kötelező (a gyártó által előírt) karbantartásainak elvégeztetése b) A Gépjármű eseti járműjavításainak elvégeztetése c) Gumiabroncs ügyintézés d) Üzemanyagkártya biztosítása e) Biztosításmenedzsment f) Assistance szolgáltatás g) Csereautó, bérautó szolgáltatás h) Járműfelügyelet i) Gépjármű mozgatás j) Autópálya matrica k) Gépjármű grafika 1

2 2.4. A Társaság a fenti szolgáltatásokat a Felek eltérő megállapodása hiányában- a K H Flotta Assistance és a Járműfelügyelet szolgáltatás kivételével kizárólag a Magyar Köztársaság területén belül nyújtja. 3.1 Gépjármű karbantartás, javítás 3. Az egyes menedzsment szolgáltatások tartalma Jelen szerződés alapján a Társaság közvetített karbantartási szolgáltatást nyújt, tekintettel arra, hogy a karbantartást nem saját szervizzel, hanem szerződéses partnerein keresztül nyújtja. A karbantartási szolgáltatás az ügyfél Egyedi Menedzsment Szerződésben foglalt választása alapján az alábbi tevékenységekre terjed ki: a) a gyártó által előírt, időhöz és/vagy futásteljesítményhez kötött kötelező karbantartás b) a gyártó által előírt kötelező karbantartás és a teljes futásteljesítmény függvényében tervezhető javítások (pl. kopó alkatrészek, fék, futómű, tengelykapcsoló stb) c) teljes karbantartás (kötelező karbantartások, tervezhető javítások, nem tervezhető javítások) Az Ügyfél felelős azért, hogy figyelemmel kövesse a Gépjármű futásteljesítményét (kilométeróra állását) és a szervizfüzetben található kötelező karbantartási előírás aktuális futásteljesítmény elérését, vagy a meghatározott időpont elérését megelőzően a gyártó által előírt kötelező karbantartási munkák megszervezését igényelje a Társaságtól. A karbantartásra vonatkozó igény benyújtásának elmulasztása vagy késedelme esetén az ebből eredő károkat, jótállásvesztést illetve a Gépjárműben bekövetkező értékvesztésért a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal, azt az Ügyfél köteles viselni A karbantartási igényt az Ügyfél köteles bejelenteni a Társaság felé. A Társaság az igény jogosságát és időszerűségét megvizsgálja, az Ügyfél által megadott időpontok és területi lehetőségek figyelembevételével egyezteti a márkaszervizzel a karbantartás időpontját és helyszínét, illetve kiadja a szerviznek a megrendelést, egyúttal tájékoztatja az Ügyfelet a szolgáltatás helyéről és időpontjáról. Amennyiben az Ügyfél az üzemanyagkártya szolgáltatást is igényli, úgy az üzemanyag szolgáltatóktól kapott futásteljesítmény adatszolgáltatás alapjánmelyet az üzemanyag vásárlásakor az Ügyfél köteles megadni- az esedékes karbantartás előtt legalább 14, legfeljebb 30 naptári nappal a Társaság megkeresi az Ügyfelet az időpont egyeztetés érdekében Amennyiben az Ügyfél a Gépjármű szervizbe szállítását nem kéri, úgy köteles a Társaság által vele előzetesen egyeztetett helyen és időben tételesen átadni a Gépjárművet a márkaszerviz vevőszolgálati munkatársának és a munkák elvégzése után a márkaszerviz által közölt időpontban, az elvégzett munkálatokat és a karbantartáshoz felhasznált anyagokat tételesen tartalmazó munkalapon/számlán a teljesítést a megrendeléssel egyeztetve igazolni és a Gépjárművet tételesen átvenni. Amennyiben az Ügyfél nem jelenik meg a szervizzel egyeztetett időpontban a szolgáltatás helyszínén akkor a Társaság terhére ebből eredően felmerült költségeket köteles megtéríteni Amennyiben az Ügyfél azt előzetesen kéri, a Társaság külön díj ellenében a közigazgatási határon belül vállalja a Gépjármű szervizbe szállításának megszervezését is. Ez esetben a Társaság partnerein keresztül az Ügyfél által megjelölt helyen és időben veszi át és szállítja vissza az Ügyfélnek a Gépjárművet. Az átadásról és az átvételről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel Amennyiben a Gépjármű eseti javítása szükséges és az Ügyfél azt előre jelzi a Társaság részére, úgy a Társaság vállalja a Gépjármű eseti szervizeltetésének megszervezését is Ha a karbantartás vagy javítás külföldön válik szükségessé, az Ügyfél azt külföldön kizárólag a gyártóval vagy a Márkaképviselettel szerződéses viszonyban álló márkaszerviznél saját költségére köteles elvégeztetni, és a számlát saját nevére kiállíttatni. A külföldön elvégzett 2

3 munkákról az Ügyfél köteles a számla másolatának csatolásával utólagosan írásban tájékoztatni a Társaságot A karbantartás és esetleges javítás elvégzését az Ügyfél a munkalapon aláírásával igazolja. Az elvégzett karbantartási és az Ügyfél által jóváhagyott esetleges javítási munkák költségét a Társaság fizeti meg a szerviz felé A Társaság a szerviz tevékenységéért semmilyen felelősséget nem vállal. Abban az esetben, ha a Ügyfélnek a szerviz által elvégzett munkával kapcsolatban panaszai merülnek fel, ezt a szervizzel közvetlenül köteles rendezni, a Társasággal szemben ezzel kapcsolatban kártérítés címén nem támaszthat igényeket. A Társaság erre az esetre vállalja az Ügyfél érdekeinek képviseletét, továbbá megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az Ügyfél kifogása rendezésre kerüljön, és ez ne okozzon az Ügyfél számára többletköltséget Amennyiben az Ügyfél elmulasztja értesíteni a Társaságot javítási, karbantartási igényéről és a Gépjármű javítását saját hatáskörében, önállóan szervezte meg, köteles ennek megtörténtét utólag a Társaságnak bejelenteni. Ilyen esetben közvetlenül az Ügyfélt terheli a fizetési kötelezettség, azzal hogy a teljesített számlák másolatát a szervizelés elkészültét követően köteles a Társaság részére utólagosan eljuttatni Gumiabroncs ügyintézés A Társaság az Ügyfél igénye szerint szerződéses partnerein keresztül a biztosítja a Gépjárműhöz a futásteljesítmény függvényében szükséges téli és/vagy nyári gumiabroncs készletet, a téli gumikhoz szükség esetén az acél keréktárcsákat, dísztárcsákat, (kerékőr csavar készleteket), a téli nyári abroncsok, kerekek átszerelését, kiegyensúlyozását, szelepek cseréjét, a kerekek műszaki felülvizsgálatát és nyomáspróbáját, a használaton kívüli abroncsok, kerekek tárolását, megszervezi a defektjavításokat, pótolja a javíthatatlan abroncsokat A gumiabroncs csere igénynél a szervizmunka igénybevételére vonatkozó és 4.2 pontban részletezett szabályok szerint kell eljárni Üzemanyagkártya A Felek megállapodása szerint a Társaság a Gépjárműhöz rendszámra szóló üzemanyagkártyát/kártyákat biztosít. Az üzemanyagkártya fajtáját, típusát az Ügyfél határozza meg a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló kibocsátók ajánlatai alapján. Amennyiben az Ügyfél azt igényli, a Társaság az üzemanyagkártya kibocsátójával háromoldalú megállapodást köt. Ebben az esetben az üzemanyagkártya az Ügyfél nevére lesz kiállítva, és a szolgáltató a számlát is közvetlenül az Ügyfél nevére állítja ki és küldi meg. Ezzel egyidejűleg a szolgáltató tájékoztatja a társaságot a felhasznált üzemanyag mennyiségéről és a futásteljesítményről Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az üzemanyag kártyák a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatók tulajdonát képezik. Az Ügyfél által kiválasztott üzemanyagkártyát a Társaság rendeli meg, aki személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) továbbítja az Ügyfél részére Üzemanyagkártya igénylése esetén az Ügyfél (illetőleg a Gépjármű használója) kizárólag annak felhasználásával vásárolhat a Gépjárműbe üzemanyagot. Üzemanyag vásárlásnál az Ügyfél köteles a kilométeróra-állást az üzemanyagtöltő állomáson megadni. Az Ügyfél felelősséggel tartozik aziránt, hogy az üzemanyag töltő állomáson a valós kilométeróra állást közli. Az üzemanyagkártya kizárólag a típusa szerinti szolgáltatások igénybevételére használható fel Abban az esetben, ha az üzemanyagkártya használata elháríthatatlan nehézségbe ütközik, és az Ügyfél nem az üzemanyagkártyával vásárol, akkor köteles a vásárlásról a Társaság nevére számlát kérni és 2 munkanapon belül eljuttatni a Társaság részére egyúttal közölni az üzemanyagkártya használatát kizáró okot. Ennek elmulasztása esetén az üzemanyag vásárlásával keletkezett költség az Ügyfelet terheli Abban az esetben, ha az Ügyfél háromoldalú megállapodással jutott üzemanyagkártyához, a számlát a saját nevére köteles kiállíttatni. A számla másolati példányát, továbbá az 3

4 üzemanyagkártya használatát kizáró ok rövid leírását az Ügyfél 2 munkanapon belül köteles eljuttatni a Társaságnak Az Üzemanyagkártya elvesztésének, megsemmisülésének, használhatatlanná válásának és/vagy illetéktelen felhasználásának kockázatát az Ügyfél viseli. A fenti esetek bármelyikének bekövetkezését az Ügyfél köteles haladéktalanul jelenteni a Társaságnak, illetőleg ha ez bármely okból nem lenne lehetséges a Társaság kötelezi az Ügyfelet, hogy a használhatatlanná válás, elvesztés vagy eltulajdonítás tényét közvetlenül az Üzemanyag kártya tulajdonosának jelentse be és erről utólag tájékoztassa a Társaságot Az Üzemanyagkártya alapján nyújtott szolgáltatás ellenértéke iránti követelését az Üzemanyag kártya tulajdonosa számla alapján érvényesíti Társasággal szemben. A Társaság az Üzemanyag kártya tulajdonosa által kiállított számla adatai alapján elkészített technikai jellegű elszámolás keretében hárítja tovább az Ügyfélre az üzemanyagkártyával vételezett üzemanyag ellenértékét A Felek megállapodása szerint az üzemanyag kártya használatával kapcsolatban felmerülő valamennyi kockázatot az Ügyfél viseli Biztosításmenedzsment Az Egyedi Menedzsment Szerződésben foglalt megállapodás alapján a Társaság vállalja a Gépjármű biztosításainak kezelését és a kárrendezésben való részvételt A biztosításmenedzsment szolgáltatás keretében a Társaság a) közreműködik abban, hogy az Ügyfél megkösse a CASCO, KGFB és az egyéb kiegészítő biztosításokat, amelyeket az Egyedi Menedzsment Szerződés időtartama alatt folyamatosan kezel; b) figyelemmel kíséri a biztosítási díjak rendszeres megfizetését és fizetési késedelem esetén ennek tényére felhívja az ügyfél figyelmét; c) rendszeresen bekéri a biztosítóktól és az ügyfélnek kiadja a biztosítás igazolásokat (pl.: nemzetközi zöldkártya, fedezetigazolások); d) káresemények esetén: szaktanácsot ad, státusztól függően részt vesz a kárrendezésben, bejelenti a káreseményt a biztosító és a javító felé, kárrendezés/javítás végén kiadja a számla rendezéséhez szükséges meghatalmazásokat a javító/biztosító felé, fogadja a javító számláját, kárrendezéstől függően kifizeti az önrészesedést és a javítási költség után számított ÁFA-t, nyilván tartja, adminisztrálja és riportolja a biztosítási eseményeket A gépjármű eltulajdonítása vagy totálkára esetén a bekövetkező káresemény az Egyedi Menedzsment Szerződés megszűnéséhez vezet. Egyéb káresemény bekövetkezése az Egyedi Menedzsment Szerződés hatályát nem érinti. Az ügyfél bármely káresemény bekövetkezése esetén köteles továbbra is változatlan tartalommal teljesíteni a Keretszerződésben és az Egyedi Menedzsment Szerződésben vállalt kötelezettségeit és a kárrendezés érdekében a Társaság utasításai szerint eljárni A kárrendezés mielőbbi gyors és zavartalan lebonyolításának elősegítése érdekében az ügyfél köteles a káresemény bekövetkezését függetlenül attól, hogy az ügyfél volt a károkozó fél vagy nem haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül a Társaságnak, valamint lopáskár esetén az illetékes rendőrkapitányságnak egyidejűleg bejelenteni, illetve a kárrendezésben köteles a biztosító rendelkezésére állni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi költség és kár az ügyfelet terheli Az ügyfél köteles a káresemény helyszínén rendőri intézkedést kérni személyi sérüléses baleset, lopás, rongálás, illetve külföldi forgalmi rendszámú gépjárművel (Magyarországon vagy külföldön) történt baleset esetén, vagy ha harmadik személy is érintett az igényben. A Társaság vállalja, hogy káresemény bekövetkezése esetén munkaidőben telefonon tanácsadás céljából az 4

5 Ügyfél rendelkezésére áll. Az Ügyfélnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a biztosítási feltételek között leírt lépések megtörténjenek annak érdekében, hogy a biztosítótársaság teljesíthesse a kárigénnyel kapcsolatos fizetési kötelezettségét. Ha a biztosítótársaság nem téríti meg a felmerült kárt, arra való hivatkozással, hogy a jegyzőkönyv, egyéb más szükséges okirat hiányzik, úgy bármely ebből eredő költséget és kárt az ügyfél köteles megtéríteni A Társaság semminemű felelősséget nem vállal a biztosítótársaság által fizetett összeg mértékéért, így az ügyfél, vétkességétől függetlenül viseli a gépjármű javítási költsége és a biztosítás alapján a biztosítótársaság által fizetett összeg közötti esetleges különbözetet. A Társaság már most felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a biztosítótársaság nem vagy csak részben teljesít fizetést abban az esetben, ha az Ügyfél nem bocsátja rendelkezésre a szükséges okiratokat, illetőleg akkor, ha a fizetés jogalapja (azaz a káresemény bekövetkezésének körülményei) nem kellően tisztázott. A Társaság vállalja, hogy a fentiek elkerülése érdekében folyamatos konzultációt biztosít az Ügyfél részére és közreműködik a biztosítóval szembeni követelés érvényesítésének elősegítése érdekében Assistance A Társaság vállalja, hogy az ügyfél részére egész Európára kiterjedő non-stop autómentő segélyszolgálatot biztosít. Az ügyfél igényei szerint az assistance (MAK és európai társszervezetei által közvetített) szolgáltatás kiterjed: a) a jármű azonnali menetképtelenségét okozó műszaki hiba (mechanikus, elektromos, stb.) esetén az út mentén helyszíni segítségnyújtásra; b) helyszínen nem javítható, illetve baleset következtében mozgásképtelenné vált gépjármű (legfeljebb 3,5 tonna megengedett együttes tömegű gépjármű esetén) legközelebbi márkaszervizbe szállítására; c) továbbutazás biztosítására a legközelebbi közlekedési csatlakozási pontig vagy csereautó biztosítására, vagy hazautazás biztosítására, vagy továbbutazás biztosítására, vagy megjavított gépjárműért való visszautazás biztosítására d) szállás biztosítására maximum 3 éjszakára a jármű javítás idejére (a gépjárműben utazók részére) Az assistance szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatások díját a Társaság fizeti meg, és azokat (havonta) továbbszámlázza az Ügyfél felé Csereautó, bérautó szolgáltatás Amennyiben az ügyfél igényli, arra az időszakra, amíg a gépjárművet nem tudja használni (pl. a kötelező karbantartást végzik rajta), a Társaság az ügyfél mobilitása biztosításának fenntartása érdekében bérleti díj fizetés ellenében csereautót biztosít részére saját gépjármű állományából vagy szerződött partnerein keresztül Az ügyfél megrendelésére a Társaság biztosítja az ügyfél által megrendelt jármű átadásáig (1 3 hónap) a kategória azonos, illetve más kategóriájú bérautó (pre-delivery car) szolgáltatást, illetve alkalmanként rövid-, közép- és hosszútávú autóbérletet Az ügyfél, illetve az ilyen szolgáltatás igénybevételére jogosult meghatalmazottja írásban (fax vagy ) jelzi bérautó-igényét a Társaságnak. Az ügyféllel folytatott egyeztetést követően (hely, időpont, időtartam) a Társaság gondoskodik az igényelt bérautó rendelkezésre állásáról. A Társaság saját tulajdonában álló csereautó üzemeltetési feltételei megegyeznek a menedzsment szolgáltatás tárgyát képező gépjármű üzemeletetésének feltételeivel, más szolgáltatók tulajdonában álló csereautók esetben az üzemeltetésre a szolgáltató szabályzataiban foglaltak az irányadóak Járműfelügyelet 5

6 A járműfelügyelet szolgáltatás igénylése esetén a Társaság megrendeli és beépítteti a gépjárműbe a biztonsági berendezést, megrendeli az Egyedi Menedzsment Szerződés időtartamára a műholdas felügyeleti szolgáltatást, és érvényesítteti a biztosítónál a díjkedvezményt. A beépített berendezés műszaki hibája esetén, a Társaság megszervezi a javítást, és rendszeres időszakonként a felülvizsgálatot Gépjármű mozgatás Az ügyfél telefonos vagy írásbeli megrendelésére a Társaság azonos közigazgatási egységen belül biztosítja a gépjárműnek az ügyfél telephelyéről szervizbe és onnan való visszaszállítását előzetesen egyeztetett időpontban. A Társaság ezt a szolgáltatást az ügyfél telephelye szerinti város vagy egyéb közigazgatási egység területén belül biztosítja. 3.9 Autópálya matrica Az ügyfél megrendelésére a Társaság megvásárolja a különböző időtartamokra szóló autópálya matricákat, amelynek értékét számla alapján továbbterheli az ügyfélre A Társaság az autópálya matricát az Ügyfélnek előre egyeztetett időpontban személyesen adja át. Az átadási időpont nem lehet későbbi az autópálya matrica érvényességi idejének kezdőnapjánál. Amennyiben az ügyfél nem jelenik meg az előre egyeztetett időpontban, az ebből eredő valamennyi kárt viselni köteles Gépjármű grafika Az Ügyfél megrendelésére a Társaság megszervezi a gépjármű grafika, díszítés elvégeztetését. A grafika jellegének, szövegezésének és design-jának meghatározása, a szükséges grafikai elemek (pl. logo) biztosítása az Ügyfél felelőssége. 4. A Gépjármű üzemeltetése, a menedzsment szolgáltatások igénybevétele 4.1. Az Ügyfél köteles a Gépjárművet annak gyártója által előírt technikai, kezelési és üzemeltetési normáknak megfelelően rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával, használni, biztosítani rendeltetésszerű használathoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket; a) a Gépjárművet biztonságosan tárolni és a szükséges vagyonvédelmi intézkedéseket megtenni különös tekintettel a zár, riasztó és mechanikus védelmi berendezéseinek aktiválására; b) a Gépjárművet megóvni minden káros természeti és egyéb fizikai behatástól, c) gondoskodni arról, hogy a Gépjármű csak az előírt üzem, -és kenőanyaggal üzemeljen Az üzemeltetési szolgáltatások bármelyikének igénybevétele iránt igényt az Ügyfél telefonon, faxon vagy en (az eredeti dokumentum egyidejű megküldése mellett) a Gépjármű forgalmi rendszámára történő hivatkozással köteles a Társaság felé bejelenteni és egyeztetni. A Társaság a telefonon történő igénybejelentést jogosult rögzíteni. A telefonon történő bejelentéssel kapcsolatos esetleges félreértésekért, elhallásért a Társaság nem vállal felelősséget. A telefonos igénybejelentést az Ügyfél munkanapokon 8-18 óráig a Keretszerződésben rögzített telefonszámán teheti meg. Az Ügyfél által bejelentett igény jogosságát és időszerűségét a Társaság felülvizsgálja és a Gépjármű szervizmunkáit végző szervizzel egyezteti, figyelembe véve az Ügyfél által megadott időpontokat, illetőleg területi lehetőségeket, majd tájékoztatja az Ügyfelet a szolgáltatás helyéről és időpontjáról Amennyiben a Társaság által nyújtott szolgáltatás elvégzéséhez a Gépjármű Társaság részéről történő átvétele szükséges, úgy a Felek az átadásról a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében foglaltak szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvet kötelesek felvenni két eredeti példányban, melyben rögzítésre kerül az átadás ténye, a Gépjármű adatai, az átadott dokumentumok, a kilométeróra állása, az átadott kulcsok száma, az átadott jármű tartozékai és kiegészítői, az eseteges szemrevételezéssel megállapítható sérülések, az átadó és átvevő személye, az átadás pontos ideje (dátum, óra, perc) és helye, továbbá a felek egyéb észrevételei. 6

7 4.4. A Társaság kizárólag olyan Gépjárművet vesz át az Ügyféltől, amely rendelkezik CASCO, illetve Kötelező Gépjármű-felelősség biztosítással és amelybe beszerelésre kerültek a Gépjármű vonatkozásában biztosítást kötő biztosítótársaság egyedi előírásainak megfelelő biztonsági eszközök. A Gépjárművet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően különösen a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM r. valamint a 35/2000. (XI. 30.) BM r. előírásai figyelembevételével a közúti forgalomban való részvételre alkalmas állapotban és feltételeknek megfelelően kell a Társaságnak átadni és a Társaság is köteles a szolgáltatás elvégzése után annak megfelelően az Ügyfélnek visszaszolgáltatni Ha bármelyik fél az átadás-átvétel időpontját a másik fél előzetes értesítése nélkül lemondja, illetve azon nem jelenik meg, akkor köteles a másik fél számára megfizetni az ezzel kapcsolatban felmerült, valamennyi igazolt költségét és teljes kárát. A kárveszély a Felekre az általuk aláírt jegyzőkönyvben dátum és idő szerint meghatározott birtokvételi időpontban száll át. A Társaság az átvett Gépjárművel kapcsolatosan a szavatosság és jótállás körébe tartozó hibák esetében mindennemű felelősségét kizárja A megrendelt szolgáltatások elvégzését az ügyfél (vagy meghatalmazottja) aláírásával igazolja. Az igénybevett és engedélyezett munkák költségét a Társaság fizeti meg a szolgáltató cég felé és azt az 5.7 pontban szabályozottak szerint hárítja át az Ügyfélre. Amennyiben az Ügyfél elmulasztja a szolgáltatás elvégzésének igazolását, a szolgáltatás teljes költsége közvetlenül az Ügyfelet terheli, az Ügyfél a szolgáltatás ellenértékével kapcsolatosan a Társasággal szemben semminemű kártérítési vagy egyéb követelést nem támaszthat. 5. A Menedzsment Szolgáltatások díja 5.1. Az Ügyfél a Keretszerződés és jelen ÁSZF alapján kötött Egyedi Menedzsment Szerződések alapján a Gépjárművek vonatkozásában igénybe vett menedzsment szolgáltatások után az alábbiakban részletezett díjak megfizetésére köteles. Az Ügyfél a mindenkor esedékes havi szolgáltatási díjat az azt a mindenkor hatályos jogszabályok szerint terhelő általános forgalmi adóval együtt a tárgyhónapot követő hónap első (01.) napjáig köteles a Társaságnak forintban megfizetni. Az Ügyfél a díjakat számla ellenében az ott megjelölt határidőben, illetőleg számla hiányában is, az ÁSZF-ben megállapított időpontokban köteles megfizetni. A szolgáltatási díj megfizetését abban az esetben is a fenti határidőre kell teljesíteni, ha addig az időpontig az Ügyfél bármely okból nem kapja kézhez a Társaság által kiállított számlát. A számla átadásának esetleges késedelmére az Ügyfél fizetési késedelme kimentéseként nem hivatkozhat A jelen ÁSZF keretében a Társaság által nyújtott szolgáltatások után fizetendő díjak díjátalány vagy a ténylegesen elvégzett szolgáltatás ellenértéke alapján kerülnek megállapításra. A ténylegesen elvégzett szolgáltatás ellenértékét a Társaság az Ügyfél részére továbbszámlázza, az egyéb díjak mértéke az Egyedi Menedzsment Szerződésben, illetve a Keretszerződésben kerül megállapításra. Amennyiben az alapul fekvő szolgáltatás elvégzésében a felek megállapodtak, a Társaság az alábbi díjakat jogosult havi rendszerességgel kiszámlázni az Ügyfél felé, az Ügyfél pedig köteles azokat megfizetni: a) Menedzsment díj b) Javítási, karbantartási díj c) üzemanyagkártya díj d) gumiátalány díj e) assistance díj f) csereautó átalány díj 5.3 Menedzsment díj 5.1 A Társaság menedzsment díjat számít fel minden gépjármű után, amellyel kapcsolatosan bárminemű flottakezelési szolgáltatást végez. A menedzsment díj fedezi a Társaság nyilvántartási, adminisztratív és adatszolgáltatási költségeinek fedezetét. A Menedzsment díj mértékét a Keretszerződés rögzíti. A Társaság a menedzsment díjat jogosult minden év január 7

8 01-én a KSH által közzétett, az előző évre vetített fogyasztói árindex változása alapján módosítani. 5.2 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Keretszerződés aláírásától számított első év végéig kevesebb, mint öt Gépjármű tárgyában köt Egyedi Menedzsment szerződést, úgy a Társaság jogosult a Menedzsment díjat az általa indokoltnak tekintett mértékben megnövelni. 5.4 Karbantartási díj A karbantartási/javítási díj a felek Keretszerződésben tett megállapodása alapján (i) átalánydíj vagy (ii) időszakos elszámolással rendezett díj formájában kerül megállapításra. (i) A karbantartási átalány havonta fizetendő díjat jelent. Ilyen esetben az Ügyfél számára elszámolás nem készül. Az átalánydíj tartalmazza az adott gépjármű vonatkozásában a kötelező átvizsgálások, szervizek munka és alkatrész díját, nem tartalmazza azonban a normál elhasználódásnál nagyobb mértékű használatból eredő kopás és elhasználódás, valamint az elveszett alkatrészek költségeit. Ez utóbbi esetekben a Társaság továbbszámlázza a felmerülő költségeket az ügyfél felé. A jelen ÁSZF értelmezése során a Gépjármű általánosan elfogadható normál használatának minősül a Gépjármű olyan használata, mely következtében a Gépjármű értékcsökkenése nem haladja meg a vonatkozó adó jogszabályokban megállapított értékcsökkenést. (ii) Az időszakos elszámolással rendezett karbantartási díj olyan havonta fizetendő összeget jelent, amelyet az elszámolási időszak végén (a felek Keretszerződésben, illetőleg az Egyedi Menedzsment Szerződésben rögzített megállapodása szerint negyedév, félév, teljes év vagy a futamidő végén) a Társaság elszámol az Ügyféllel. Az elszámolási időszak végén a Társaság kimutatást készít az adott gépjármű vonatkozásában a Társaság által ténylegesen kifizetett karbantartási díjakról és az ügyfél által erre tekintettel befizetett összegről. Ha a Társaság által kifizetett összeg meghaladja az Ügyfél által az elszámolási időszakban befizetett díjak összegét, az Ügyfél köteles a különbözetet 5 napon belül megfizetni a Társaság részére. Ha a Társaság által kifizetett összeg nem éri el az Ügyfél által befizetett díjelőleg összegét a Társaság a különbözetet 5 napon belül visszafizeti az Ügyfélnek, illetőleg beszámítja az ügyféllel szemben a Keretszerződés alapján fennálló követelésébe Az assistance szolgáltatás ellenértékeként az Ügyfél havi átalánydíjat köteles a Társaság részre fizetni. A Társaság a K&H Flotta Assistance díját jogosult minden év január 1-én a Keretszerződés 4. pontjában foglaltakkal összhangban módosítani Csereautó biztosítása esetén az Ügyfél a felek Egyedi Menedzsment szerződésben foglalt megállapodása szerint havi átalánydíjat köteles fizetni, vagy vállalja az alkalmanként átterhelt költségek megfizetését. Az átalánydíj mértékét az Egyedi Menedzsment Szerződésben rögzíti A Társaság a flottakezelési szolgáltatások igénybevétele esetén havonta, a hozzá beérkező számla alapján technikai elszámolás keretében hárítja tovább az Ügyfélre a szolgáltatások fentiekben felsoroltakon túl felmerülő ellenértékét, amelyet az Ügyfél köteles az ÁSZF 6.6 pontjában foglaltak szerint megfizetni a Társaság részére a) az üzemanyagkártyával vásárolt üzemanyag költsége b) nem rendeltetésszerű használatból eredő szervizelés költsége c) biztosítási díj (casco, gépjármű felelősségbiztosítás) d) casco önrész e) autópálya díj f) bérautó, csereautó költsége (amennyiben a felek nem átalánydíjban állapodtak meg) g) gépjárműmozgatás költsége h) járműfelügyelet költsége i) gépjármű grafika költsége j) súlyadó k) minden egyéb, a gépjármű használatával kapcsolatban felmerülő díj vagy költség 8

9 5.8. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság bármikor jogosult a Flotta-menedzsment szolgáltatások keretében nyújtott szolgáltatások díját az esetleges piaci árváltozás (ideértve, többek között a szerviz munkadíjának, illetve az alkatrészek árának változását, a biztosítási díjak változását) alapján felülvizsgálni és módosítani. A Társaság a Flotta-menedzsment szolgáltatás díjának módosításáról az Ügyfelet írásban értesíti, az Ügyfél pedig tudomásul veszi, hogy szolgáltatási díj összegének megváltozása az Ügyfélre külön szerződésmódosítás nélkül kötelezővé válik és köteles a módosított díjat megfizetni A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott menedzsment szolgáltatások körén kívül eső feladatokat az Ügyfél köteles elvégezni és az azokkal járó költségeket is az Ügyfél köteles viselni. 6. Az Ügyfél egyéb kötelmei 6.1. A Ügyfelet terheli a Gépjármű birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve az üzemanyagköltséget és a nem rendeltetésszerű használatból eredő szervizelés költségeit 6.2. Ha az Egyedi Menedzsment Szerződés időtartamán belül a gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt az Ügyfél helyett bármely okból a Társaság egyenlítene ki, annak összegét számára az Ügyfél az értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles megfizetni Amennyiben a Társaságnak a Keretszerződés, vagy az Egyedi Menedzsment Szerződés azonnali hatályú felmondása, vagy az Ügyfél érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, a lejárt tartozások beszedésével vagy egyéb nem várt okból további költségei merülnek fel, azokat az Ügyfél köteles haladéktalanul megtéríteni Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Egyedi Menedzsment Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit az alatt az idő alatt is köteles teljesíteni, ameddig a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni mindaddig, amíg az Egyedi Menedzsment Szerződés megszűnése következtében a Társaság meg nem küldi a részére az Egyedi Menedzsment Szerződést lezáró elszámolását Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Keretszerződésből és az annak alapján kötött Egyedi Menedzsment Szerződésekből eredő bármely fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén egyéb megállapodás hiányában a Társaság a késedelem időtartamára késedelmesen megfizetett összegek után a késedelem időtartamára a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel vele szemben Az Ügyfél a szolgáltatási díjakat továbbá minden egyéb általa fizetendő összeget a Társaság felhívására a Társaság K&H Bank Rt.-nél vezetett bankszámlájára, vagy a Társaság által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlájára történő átutalással köteles megfizetni A Társaság által számlázott szolgáltatási díjak és egyéb költségek összegét az ÁSZF elfogadásának időpontjában irányadó jogszabályok szerinti általános forgalmi adó terheli. Az Áfa. törvény és az annak alapján kiadott 1993/66. APEH iránymutatás értelmében azonban a késedelmi kamat után Áfa fizetési kötelezettség nem keletkezik 6.8. A Társaság az Ügyfél által részére megfizetett összegeket az Ügyfél részére küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában az alábbi sorrendben számolja elköveteléseibe: a) költségek + ÁFA; b) késedelmi kamatok; c) szolgáltatási díjak, valamint az azt terhelő ÁFA Az Ügyfél köteles a Társaságot haladéktalanul tájékoztatni arról, ha a Gépjárműre vonatkozó használati joga megszűnt Az Ügyfél köteles a jármű kilométeróra állását havonta, minden hónap utolsó munkanapján a Társasággal útján közölni. 9

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Flotta szolgáltatás nyújtása keretében a K&H Autópark Kft. (1133

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ)

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) 1. A biztosítási esemény 1.1. A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN I. ÁLTALÁNOS KÖTELEM 1. A jelen Bérleti Keretszerződés (továbbiakban Keretszerződés) a Cartis Flottakezelő Kft. a

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Gépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Gépjárművekre ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Gépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A gépjármű tárgyában kötött bérleti szerződés - a továbbiakban, mint Bérleti szerződés, - alapján a K&H Autópark

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére OE-RH-/2013 Budapest, 2013. május 14. 2/2013. i Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A pénzügyi lízingszerződés - a továbbiakban, mint Lízingszerződés, - alapján a K&H Autófinanszírozó

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket.

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. Székhely címe:... Adószáma:... (A további adatokat a 2. melléklet tartalmazza.) mint Megrendelő, másrészről a

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 1 2012/20. szám Budapest, 2012. november 16. Szám: 37933/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2012. (XI. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Azok a fogalmak, amelyekhez speciális értelmezés tartozik, a teljes dokumentum tekintetében ugyanezzel az értelmezéssel bírnak.

Azok a fogalmak, amelyekhez speciális értelmezés tartozik, a teljes dokumentum tekintetében ugyanezzel az értelmezéssel bírnak. A Nissan Ígéretek Program Általános Feltételei A jelen dokumentumot a Nissan Sales CEE Kft. bocsátotta ki (a továbbiakban Nissan ), és ez a dokumentum határozza meg a Magyarország területén valamennyi

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

polgármester jogi szakreferens

polgármester jogi szakreferens Előterjesztő: Készítette: Dr. Juhász Hajnalka jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye által használt személygépjárművek Klebelsberg

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. február 1. napjától hatályba lépő módosításait

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA AutoCarma Szerviz Kft. VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Telephelyei: AutoCarma Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Telefon: 24 443 443 E-mail: szigetszentmiklos@autocarma.hu AutoCarma. Debrecen

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2 Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v 2 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Smartsector Kft. Székhely: 1087 Budapest

Részletesebben

A SAFE-ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SAFE-ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SAFE-ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Safe szolgáltatás A Takarékszövetkezet az ügyféllel kötött megállapodás alapján, az ügyfél számára állandóan őrzött helyiségben safe-rekeszt bocsát rendelkezésre,

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó 2015. január 1-jével hatályos szabályokról 2015. január 1-jei hatállyal beemelte a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. biztosítási

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet.

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet. Bérleti szerződés részletes feltételei A jelen Mellékletben vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés nagyhaszongépjárművekre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés nagyhaszongépjárművekre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés nagyhaszongépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Autópark

Részletesebben