ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA 1. Bevezető rendelkezések és a szerződő felek 1.1. Flotta Menedzsment Szolgáltatás keretében a K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1068 Budapest, Dózsa György út 84./a) (a továbbiakban, Társaság) vállalja, hogy az ügyfele (a továbbiakban Ügyfél) tulajdonában, illetve üzemeltetésében lévő egyes gépjárművekre vonatkozóan (a továbbiakban, Gépjármű) a közöttük létrejött Gépjármű Flotta Menedzsment Szolgáltatási Keretszerződés és az annak alapján az egyes Gépjárművek tárgyában kötött Egyedi Menedzsment Szerződés szerint meghatározott szolgáltatásokat nyújtja díjfizetés ellenében. A Társaság által nyújtott szolgáltatások feltételeit a Keretszerződés, az Egyedi Menedzsment Szerződés és jelen Általános Szerződési feltételek együttesen tartalmazzák. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság az általa nyújtott szolgáltatásokat szerződéses partnerein keresztül biztosítja, továbbá, hogy a Társaság jelen ÁSZF alapján az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatásai és tevékenysége nem esik a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet hatálya alá. 2. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya 2.1. A Keretszerződés és jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) szabályozza az Egyedi Menedzsment Szerződések tárgyát képező Gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatban a Társaság által nyújtott szolgáltatások feltételeit, továbbá az Egyedi Menedzsment Szerződések megkötésére, az azokban rögzített szolgáltatási díj megfizetésének módjára és ütemezésére, valamint a Keretszerződés és az Egyedi Menedzsment Szerződések megszűnésére és az azzal kapcsolatos elszámolásra vonatkozó feltételeket. Jelen ÁSZF, mint elválaszthatatlan melléklet a Keretszerződés és az Egyedi Menedzsment Szerződések részét képezi. A Keretszerződés és az Egyedi Menedzsment Szerződések kizárólag az Általános Szerződési Feltételekkel együtt érvényesek Az Egyedi Menedzsment Szerződések tárgyát képező Gépjármű forgalmi engedélyében az Ügyfél üzembentartóként, bérlőként vagy tulajdonosként szerepel. Abban az esetben, ha az Ügyfél a Gépjárművet nem tulajdonosként tartja üzemben, úgy az Egyedi Menedzsment Szerződést a Gépjármű tulajdonosa is köteles tudomásulvétel végett jóváhagyólag aláírni. Abban az esetben, ha a Gépjármű forgalmi engedély szerinti tulajdonosa a Társaság, vagy a Társasággal azonos cégcsoportba tartozó társaság, a Keretszerződés Társaság részéről történő aláírása a tulajdonos hozzájárulását pótolja A Társaság a Flotta menedzsment szolgáltatások keretében az Ügyfél választásától függően - az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: a) A Gépjármű kötelező (a gyártó által előírt) karbantartásainak elvégeztetése b) A Gépjármű eseti járműjavításainak elvégeztetése c) Gumiabroncs ügyintézés d) Üzemanyagkártya biztosítása e) Biztosításmenedzsment f) Assistance szolgáltatás g) Csereautó, bérautó szolgáltatás h) Járműfelügyelet i) Gépjármű mozgatás j) Autópálya matrica k) Gépjármű grafika 1

2 2.4. A Társaság a fenti szolgáltatásokat a Felek eltérő megállapodása hiányában- a K H Flotta Assistance és a Járműfelügyelet szolgáltatás kivételével kizárólag a Magyar Köztársaság területén belül nyújtja. 3.1 Gépjármű karbantartás, javítás 3. Az egyes menedzsment szolgáltatások tartalma Jelen szerződés alapján a Társaság közvetített karbantartási szolgáltatást nyújt, tekintettel arra, hogy a karbantartást nem saját szervizzel, hanem szerződéses partnerein keresztül nyújtja. A karbantartási szolgáltatás az ügyfél Egyedi Menedzsment Szerződésben foglalt választása alapján az alábbi tevékenységekre terjed ki: a) a gyártó által előírt, időhöz és/vagy futásteljesítményhez kötött kötelező karbantartás b) a gyártó által előírt kötelező karbantartás és a teljes futásteljesítmény függvényében tervezhető javítások (pl. kopó alkatrészek, fék, futómű, tengelykapcsoló stb) c) teljes karbantartás (kötelező karbantartások, tervezhető javítások, nem tervezhető javítások) Az Ügyfél felelős azért, hogy figyelemmel kövesse a Gépjármű futásteljesítményét (kilométeróra állását) és a szervizfüzetben található kötelező karbantartási előírás aktuális futásteljesítmény elérését, vagy a meghatározott időpont elérését megelőzően a gyártó által előírt kötelező karbantartási munkák megszervezését igényelje a Társaságtól. A karbantartásra vonatkozó igény benyújtásának elmulasztása vagy késedelme esetén az ebből eredő károkat, jótállásvesztést illetve a Gépjárműben bekövetkező értékvesztésért a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal, azt az Ügyfél köteles viselni A karbantartási igényt az Ügyfél köteles bejelenteni a Társaság felé. A Társaság az igény jogosságát és időszerűségét megvizsgálja, az Ügyfél által megadott időpontok és területi lehetőségek figyelembevételével egyezteti a márkaszervizzel a karbantartás időpontját és helyszínét, illetve kiadja a szerviznek a megrendelést, egyúttal tájékoztatja az Ügyfelet a szolgáltatás helyéről és időpontjáról. Amennyiben az Ügyfél az üzemanyagkártya szolgáltatást is igényli, úgy az üzemanyag szolgáltatóktól kapott futásteljesítmény adatszolgáltatás alapjánmelyet az üzemanyag vásárlásakor az Ügyfél köteles megadni- az esedékes karbantartás előtt legalább 14, legfeljebb 30 naptári nappal a Társaság megkeresi az Ügyfelet az időpont egyeztetés érdekében Amennyiben az Ügyfél a Gépjármű szervizbe szállítását nem kéri, úgy köteles a Társaság által vele előzetesen egyeztetett helyen és időben tételesen átadni a Gépjárművet a márkaszerviz vevőszolgálati munkatársának és a munkák elvégzése után a márkaszerviz által közölt időpontban, az elvégzett munkálatokat és a karbantartáshoz felhasznált anyagokat tételesen tartalmazó munkalapon/számlán a teljesítést a megrendeléssel egyeztetve igazolni és a Gépjárművet tételesen átvenni. Amennyiben az Ügyfél nem jelenik meg a szervizzel egyeztetett időpontban a szolgáltatás helyszínén akkor a Társaság terhére ebből eredően felmerült költségeket köteles megtéríteni Amennyiben az Ügyfél azt előzetesen kéri, a Társaság külön díj ellenében a közigazgatási határon belül vállalja a Gépjármű szervizbe szállításának megszervezését is. Ez esetben a Társaság partnerein keresztül az Ügyfél által megjelölt helyen és időben veszi át és szállítja vissza az Ügyfélnek a Gépjárművet. Az átadásról és az átvételről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel Amennyiben a Gépjármű eseti javítása szükséges és az Ügyfél azt előre jelzi a Társaság részére, úgy a Társaság vállalja a Gépjármű eseti szervizeltetésének megszervezését is Ha a karbantartás vagy javítás külföldön válik szükségessé, az Ügyfél azt külföldön kizárólag a gyártóval vagy a Márkaképviselettel szerződéses viszonyban álló márkaszerviznél saját költségére köteles elvégeztetni, és a számlát saját nevére kiállíttatni. A külföldön elvégzett 2

3 munkákról az Ügyfél köteles a számla másolatának csatolásával utólagosan írásban tájékoztatni a Társaságot A karbantartás és esetleges javítás elvégzését az Ügyfél a munkalapon aláírásával igazolja. Az elvégzett karbantartási és az Ügyfél által jóváhagyott esetleges javítási munkák költségét a Társaság fizeti meg a szerviz felé A Társaság a szerviz tevékenységéért semmilyen felelősséget nem vállal. Abban az esetben, ha a Ügyfélnek a szerviz által elvégzett munkával kapcsolatban panaszai merülnek fel, ezt a szervizzel közvetlenül köteles rendezni, a Társasággal szemben ezzel kapcsolatban kártérítés címén nem támaszthat igényeket. A Társaság erre az esetre vállalja az Ügyfél érdekeinek képviseletét, továbbá megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az Ügyfél kifogása rendezésre kerüljön, és ez ne okozzon az Ügyfél számára többletköltséget Amennyiben az Ügyfél elmulasztja értesíteni a Társaságot javítási, karbantartási igényéről és a Gépjármű javítását saját hatáskörében, önállóan szervezte meg, köteles ennek megtörténtét utólag a Társaságnak bejelenteni. Ilyen esetben közvetlenül az Ügyfélt terheli a fizetési kötelezettség, azzal hogy a teljesített számlák másolatát a szervizelés elkészültét követően köteles a Társaság részére utólagosan eljuttatni Gumiabroncs ügyintézés A Társaság az Ügyfél igénye szerint szerződéses partnerein keresztül a biztosítja a Gépjárműhöz a futásteljesítmény függvényében szükséges téli és/vagy nyári gumiabroncs készletet, a téli gumikhoz szükség esetén az acél keréktárcsákat, dísztárcsákat, (kerékőr csavar készleteket), a téli nyári abroncsok, kerekek átszerelését, kiegyensúlyozását, szelepek cseréjét, a kerekek műszaki felülvizsgálatát és nyomáspróbáját, a használaton kívüli abroncsok, kerekek tárolását, megszervezi a defektjavításokat, pótolja a javíthatatlan abroncsokat A gumiabroncs csere igénynél a szervizmunka igénybevételére vonatkozó és 4.2 pontban részletezett szabályok szerint kell eljárni Üzemanyagkártya A Felek megállapodása szerint a Társaság a Gépjárműhöz rendszámra szóló üzemanyagkártyát/kártyákat biztosít. Az üzemanyagkártya fajtáját, típusát az Ügyfél határozza meg a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló kibocsátók ajánlatai alapján. Amennyiben az Ügyfél azt igényli, a Társaság az üzemanyagkártya kibocsátójával háromoldalú megállapodást köt. Ebben az esetben az üzemanyagkártya az Ügyfél nevére lesz kiállítva, és a szolgáltató a számlát is közvetlenül az Ügyfél nevére állítja ki és küldi meg. Ezzel egyidejűleg a szolgáltató tájékoztatja a társaságot a felhasznált üzemanyag mennyiségéről és a futásteljesítményről Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az üzemanyag kártyák a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatók tulajdonát képezik. Az Ügyfél által kiválasztott üzemanyagkártyát a Társaság rendeli meg, aki személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) továbbítja az Ügyfél részére Üzemanyagkártya igénylése esetén az Ügyfél (illetőleg a Gépjármű használója) kizárólag annak felhasználásával vásárolhat a Gépjárműbe üzemanyagot. Üzemanyag vásárlásnál az Ügyfél köteles a kilométeróra-állást az üzemanyagtöltő állomáson megadni. Az Ügyfél felelősséggel tartozik aziránt, hogy az üzemanyag töltő állomáson a valós kilométeróra állást közli. Az üzemanyagkártya kizárólag a típusa szerinti szolgáltatások igénybevételére használható fel Abban az esetben, ha az üzemanyagkártya használata elháríthatatlan nehézségbe ütközik, és az Ügyfél nem az üzemanyagkártyával vásárol, akkor köteles a vásárlásról a Társaság nevére számlát kérni és 2 munkanapon belül eljuttatni a Társaság részére egyúttal közölni az üzemanyagkártya használatát kizáró okot. Ennek elmulasztása esetén az üzemanyag vásárlásával keletkezett költség az Ügyfelet terheli Abban az esetben, ha az Ügyfél háromoldalú megállapodással jutott üzemanyagkártyához, a számlát a saját nevére köteles kiállíttatni. A számla másolati példányát, továbbá az 3

4 üzemanyagkártya használatát kizáró ok rövid leírását az Ügyfél 2 munkanapon belül köteles eljuttatni a Társaságnak Az Üzemanyagkártya elvesztésének, megsemmisülésének, használhatatlanná válásának és/vagy illetéktelen felhasználásának kockázatát az Ügyfél viseli. A fenti esetek bármelyikének bekövetkezését az Ügyfél köteles haladéktalanul jelenteni a Társaságnak, illetőleg ha ez bármely okból nem lenne lehetséges a Társaság kötelezi az Ügyfelet, hogy a használhatatlanná válás, elvesztés vagy eltulajdonítás tényét közvetlenül az Üzemanyag kártya tulajdonosának jelentse be és erről utólag tájékoztassa a Társaságot Az Üzemanyagkártya alapján nyújtott szolgáltatás ellenértéke iránti követelését az Üzemanyag kártya tulajdonosa számla alapján érvényesíti Társasággal szemben. A Társaság az Üzemanyag kártya tulajdonosa által kiállított számla adatai alapján elkészített technikai jellegű elszámolás keretében hárítja tovább az Ügyfélre az üzemanyagkártyával vételezett üzemanyag ellenértékét A Felek megállapodása szerint az üzemanyag kártya használatával kapcsolatban felmerülő valamennyi kockázatot az Ügyfél viseli Biztosításmenedzsment Az Egyedi Menedzsment Szerződésben foglalt megállapodás alapján a Társaság vállalja a Gépjármű biztosításainak kezelését és a kárrendezésben való részvételt A biztosításmenedzsment szolgáltatás keretében a Társaság a) közreműködik abban, hogy az Ügyfél megkösse a CASCO, KGFB és az egyéb kiegészítő biztosításokat, amelyeket az Egyedi Menedzsment Szerződés időtartama alatt folyamatosan kezel; b) figyelemmel kíséri a biztosítási díjak rendszeres megfizetését és fizetési késedelem esetén ennek tényére felhívja az ügyfél figyelmét; c) rendszeresen bekéri a biztosítóktól és az ügyfélnek kiadja a biztosítás igazolásokat (pl.: nemzetközi zöldkártya, fedezetigazolások); d) káresemények esetén: szaktanácsot ad, státusztól függően részt vesz a kárrendezésben, bejelenti a káreseményt a biztosító és a javító felé, kárrendezés/javítás végén kiadja a számla rendezéséhez szükséges meghatalmazásokat a javító/biztosító felé, fogadja a javító számláját, kárrendezéstől függően kifizeti az önrészesedést és a javítási költség után számított ÁFA-t, nyilván tartja, adminisztrálja és riportolja a biztosítási eseményeket A gépjármű eltulajdonítása vagy totálkára esetén a bekövetkező káresemény az Egyedi Menedzsment Szerződés megszűnéséhez vezet. Egyéb káresemény bekövetkezése az Egyedi Menedzsment Szerződés hatályát nem érinti. Az ügyfél bármely káresemény bekövetkezése esetén köteles továbbra is változatlan tartalommal teljesíteni a Keretszerződésben és az Egyedi Menedzsment Szerződésben vállalt kötelezettségeit és a kárrendezés érdekében a Társaság utasításai szerint eljárni A kárrendezés mielőbbi gyors és zavartalan lebonyolításának elősegítése érdekében az ügyfél köteles a káresemény bekövetkezését függetlenül attól, hogy az ügyfél volt a károkozó fél vagy nem haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül a Társaságnak, valamint lopáskár esetén az illetékes rendőrkapitányságnak egyidejűleg bejelenteni, illetve a kárrendezésben köteles a biztosító rendelkezésére állni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi költség és kár az ügyfelet terheli Az ügyfél köteles a káresemény helyszínén rendőri intézkedést kérni személyi sérüléses baleset, lopás, rongálás, illetve külföldi forgalmi rendszámú gépjárművel (Magyarországon vagy külföldön) történt baleset esetén, vagy ha harmadik személy is érintett az igényben. A Társaság vállalja, hogy káresemény bekövetkezése esetén munkaidőben telefonon tanácsadás céljából az 4

5 Ügyfél rendelkezésére áll. Az Ügyfélnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a biztosítási feltételek között leírt lépések megtörténjenek annak érdekében, hogy a biztosítótársaság teljesíthesse a kárigénnyel kapcsolatos fizetési kötelezettségét. Ha a biztosítótársaság nem téríti meg a felmerült kárt, arra való hivatkozással, hogy a jegyzőkönyv, egyéb más szükséges okirat hiányzik, úgy bármely ebből eredő költséget és kárt az ügyfél köteles megtéríteni A Társaság semminemű felelősséget nem vállal a biztosítótársaság által fizetett összeg mértékéért, így az ügyfél, vétkességétől függetlenül viseli a gépjármű javítási költsége és a biztosítás alapján a biztosítótársaság által fizetett összeg közötti esetleges különbözetet. A Társaság már most felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a biztosítótársaság nem vagy csak részben teljesít fizetést abban az esetben, ha az Ügyfél nem bocsátja rendelkezésre a szükséges okiratokat, illetőleg akkor, ha a fizetés jogalapja (azaz a káresemény bekövetkezésének körülményei) nem kellően tisztázott. A Társaság vállalja, hogy a fentiek elkerülése érdekében folyamatos konzultációt biztosít az Ügyfél részére és közreműködik a biztosítóval szembeni követelés érvényesítésének elősegítése érdekében Assistance A Társaság vállalja, hogy az ügyfél részére egész Európára kiterjedő non-stop autómentő segélyszolgálatot biztosít. Az ügyfél igényei szerint az assistance (MAK és európai társszervezetei által közvetített) szolgáltatás kiterjed: a) a jármű azonnali menetképtelenségét okozó műszaki hiba (mechanikus, elektromos, stb.) esetén az út mentén helyszíni segítségnyújtásra; b) helyszínen nem javítható, illetve baleset következtében mozgásképtelenné vált gépjármű (legfeljebb 3,5 tonna megengedett együttes tömegű gépjármű esetén) legközelebbi márkaszervizbe szállítására; c) továbbutazás biztosítására a legközelebbi közlekedési csatlakozási pontig vagy csereautó biztosítására, vagy hazautazás biztosítására, vagy továbbutazás biztosítására, vagy megjavított gépjárműért való visszautazás biztosítására d) szállás biztosítására maximum 3 éjszakára a jármű javítás idejére (a gépjárműben utazók részére) Az assistance szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatások díját a Társaság fizeti meg, és azokat (havonta) továbbszámlázza az Ügyfél felé Csereautó, bérautó szolgáltatás Amennyiben az ügyfél igényli, arra az időszakra, amíg a gépjárművet nem tudja használni (pl. a kötelező karbantartást végzik rajta), a Társaság az ügyfél mobilitása biztosításának fenntartása érdekében bérleti díj fizetés ellenében csereautót biztosít részére saját gépjármű állományából vagy szerződött partnerein keresztül Az ügyfél megrendelésére a Társaság biztosítja az ügyfél által megrendelt jármű átadásáig (1 3 hónap) a kategória azonos, illetve más kategóriájú bérautó (pre-delivery car) szolgáltatást, illetve alkalmanként rövid-, közép- és hosszútávú autóbérletet Az ügyfél, illetve az ilyen szolgáltatás igénybevételére jogosult meghatalmazottja írásban (fax vagy ) jelzi bérautó-igényét a Társaságnak. Az ügyféllel folytatott egyeztetést követően (hely, időpont, időtartam) a Társaság gondoskodik az igényelt bérautó rendelkezésre állásáról. A Társaság saját tulajdonában álló csereautó üzemeltetési feltételei megegyeznek a menedzsment szolgáltatás tárgyát képező gépjármű üzemeletetésének feltételeivel, más szolgáltatók tulajdonában álló csereautók esetben az üzemeltetésre a szolgáltató szabályzataiban foglaltak az irányadóak Járműfelügyelet 5

6 A járműfelügyelet szolgáltatás igénylése esetén a Társaság megrendeli és beépítteti a gépjárműbe a biztonsági berendezést, megrendeli az Egyedi Menedzsment Szerződés időtartamára a műholdas felügyeleti szolgáltatást, és érvényesítteti a biztosítónál a díjkedvezményt. A beépített berendezés műszaki hibája esetén, a Társaság megszervezi a javítást, és rendszeres időszakonként a felülvizsgálatot Gépjármű mozgatás Az ügyfél telefonos vagy írásbeli megrendelésére a Társaság azonos közigazgatási egységen belül biztosítja a gépjárműnek az ügyfél telephelyéről szervizbe és onnan való visszaszállítását előzetesen egyeztetett időpontban. A Társaság ezt a szolgáltatást az ügyfél telephelye szerinti város vagy egyéb közigazgatási egység területén belül biztosítja. 3.9 Autópálya matrica Az ügyfél megrendelésére a Társaság megvásárolja a különböző időtartamokra szóló autópálya matricákat, amelynek értékét számla alapján továbbterheli az ügyfélre A Társaság az autópálya matricát az Ügyfélnek előre egyeztetett időpontban személyesen adja át. Az átadási időpont nem lehet későbbi az autópálya matrica érvényességi idejének kezdőnapjánál. Amennyiben az ügyfél nem jelenik meg az előre egyeztetett időpontban, az ebből eredő valamennyi kárt viselni köteles Gépjármű grafika Az Ügyfél megrendelésére a Társaság megszervezi a gépjármű grafika, díszítés elvégeztetését. A grafika jellegének, szövegezésének és design-jának meghatározása, a szükséges grafikai elemek (pl. logo) biztosítása az Ügyfél felelőssége. 4. A Gépjármű üzemeltetése, a menedzsment szolgáltatások igénybevétele 4.1. Az Ügyfél köteles a Gépjárművet annak gyártója által előírt technikai, kezelési és üzemeltetési normáknak megfelelően rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával, használni, biztosítani rendeltetésszerű használathoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket; a) a Gépjárművet biztonságosan tárolni és a szükséges vagyonvédelmi intézkedéseket megtenni különös tekintettel a zár, riasztó és mechanikus védelmi berendezéseinek aktiválására; b) a Gépjárművet megóvni minden káros természeti és egyéb fizikai behatástól, c) gondoskodni arról, hogy a Gépjármű csak az előírt üzem, -és kenőanyaggal üzemeljen Az üzemeltetési szolgáltatások bármelyikének igénybevétele iránt igényt az Ügyfél telefonon, faxon vagy en (az eredeti dokumentum egyidejű megküldése mellett) a Gépjármű forgalmi rendszámára történő hivatkozással köteles a Társaság felé bejelenteni és egyeztetni. A Társaság a telefonon történő igénybejelentést jogosult rögzíteni. A telefonon történő bejelentéssel kapcsolatos esetleges félreértésekért, elhallásért a Társaság nem vállal felelősséget. A telefonos igénybejelentést az Ügyfél munkanapokon 8-18 óráig a Keretszerződésben rögzített telefonszámán teheti meg. Az Ügyfél által bejelentett igény jogosságát és időszerűségét a Társaság felülvizsgálja és a Gépjármű szervizmunkáit végző szervizzel egyezteti, figyelembe véve az Ügyfél által megadott időpontokat, illetőleg területi lehetőségeket, majd tájékoztatja az Ügyfelet a szolgáltatás helyéről és időpontjáról Amennyiben a Társaság által nyújtott szolgáltatás elvégzéséhez a Gépjármű Társaság részéről történő átvétele szükséges, úgy a Felek az átadásról a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében foglaltak szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvet kötelesek felvenni két eredeti példányban, melyben rögzítésre kerül az átadás ténye, a Gépjármű adatai, az átadott dokumentumok, a kilométeróra állása, az átadott kulcsok száma, az átadott jármű tartozékai és kiegészítői, az eseteges szemrevételezéssel megállapítható sérülések, az átadó és átvevő személye, az átadás pontos ideje (dátum, óra, perc) és helye, továbbá a felek egyéb észrevételei. 6

7 4.4. A Társaság kizárólag olyan Gépjárművet vesz át az Ügyféltől, amely rendelkezik CASCO, illetve Kötelező Gépjármű-felelősség biztosítással és amelybe beszerelésre kerültek a Gépjármű vonatkozásában biztosítást kötő biztosítótársaság egyedi előírásainak megfelelő biztonsági eszközök. A Gépjárművet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően különösen a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM r. valamint a 35/2000. (XI. 30.) BM r. előírásai figyelembevételével a közúti forgalomban való részvételre alkalmas állapotban és feltételeknek megfelelően kell a Társaságnak átadni és a Társaság is köteles a szolgáltatás elvégzése után annak megfelelően az Ügyfélnek visszaszolgáltatni Ha bármelyik fél az átadás-átvétel időpontját a másik fél előzetes értesítése nélkül lemondja, illetve azon nem jelenik meg, akkor köteles a másik fél számára megfizetni az ezzel kapcsolatban felmerült, valamennyi igazolt költségét és teljes kárát. A kárveszély a Felekre az általuk aláírt jegyzőkönyvben dátum és idő szerint meghatározott birtokvételi időpontban száll át. A Társaság az átvett Gépjárművel kapcsolatosan a szavatosság és jótállás körébe tartozó hibák esetében mindennemű felelősségét kizárja A megrendelt szolgáltatások elvégzését az ügyfél (vagy meghatalmazottja) aláírásával igazolja. Az igénybevett és engedélyezett munkák költségét a Társaság fizeti meg a szolgáltató cég felé és azt az 5.7 pontban szabályozottak szerint hárítja át az Ügyfélre. Amennyiben az Ügyfél elmulasztja a szolgáltatás elvégzésének igazolását, a szolgáltatás teljes költsége közvetlenül az Ügyfelet terheli, az Ügyfél a szolgáltatás ellenértékével kapcsolatosan a Társasággal szemben semminemű kártérítési vagy egyéb követelést nem támaszthat. 5. A Menedzsment Szolgáltatások díja 5.1. Az Ügyfél a Keretszerződés és jelen ÁSZF alapján kötött Egyedi Menedzsment Szerződések alapján a Gépjárművek vonatkozásában igénybe vett menedzsment szolgáltatások után az alábbiakban részletezett díjak megfizetésére köteles. Az Ügyfél a mindenkor esedékes havi szolgáltatási díjat az azt a mindenkor hatályos jogszabályok szerint terhelő általános forgalmi adóval együtt a tárgyhónapot követő hónap első (01.) napjáig köteles a Társaságnak forintban megfizetni. Az Ügyfél a díjakat számla ellenében az ott megjelölt határidőben, illetőleg számla hiányában is, az ÁSZF-ben megállapított időpontokban köteles megfizetni. A szolgáltatási díj megfizetését abban az esetben is a fenti határidőre kell teljesíteni, ha addig az időpontig az Ügyfél bármely okból nem kapja kézhez a Társaság által kiállított számlát. A számla átadásának esetleges késedelmére az Ügyfél fizetési késedelme kimentéseként nem hivatkozhat A jelen ÁSZF keretében a Társaság által nyújtott szolgáltatások után fizetendő díjak díjátalány vagy a ténylegesen elvégzett szolgáltatás ellenértéke alapján kerülnek megállapításra. A ténylegesen elvégzett szolgáltatás ellenértékét a Társaság az Ügyfél részére továbbszámlázza, az egyéb díjak mértéke az Egyedi Menedzsment Szerződésben, illetve a Keretszerződésben kerül megállapításra. Amennyiben az alapul fekvő szolgáltatás elvégzésében a felek megállapodtak, a Társaság az alábbi díjakat jogosult havi rendszerességgel kiszámlázni az Ügyfél felé, az Ügyfél pedig köteles azokat megfizetni: a) Menedzsment díj b) Javítási, karbantartási díj c) üzemanyagkártya díj d) gumiátalány díj e) assistance díj f) csereautó átalány díj 5.3 Menedzsment díj 5.1 A Társaság menedzsment díjat számít fel minden gépjármű után, amellyel kapcsolatosan bárminemű flottakezelési szolgáltatást végez. A menedzsment díj fedezi a Társaság nyilvántartási, adminisztratív és adatszolgáltatási költségeinek fedezetét. A Menedzsment díj mértékét a Keretszerződés rögzíti. A Társaság a menedzsment díjat jogosult minden év január 7

8 01-én a KSH által közzétett, az előző évre vetített fogyasztói árindex változása alapján módosítani. 5.2 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Keretszerződés aláírásától számított első év végéig kevesebb, mint öt Gépjármű tárgyában köt Egyedi Menedzsment szerződést, úgy a Társaság jogosult a Menedzsment díjat az általa indokoltnak tekintett mértékben megnövelni. 5.4 Karbantartási díj A karbantartási/javítási díj a felek Keretszerződésben tett megállapodása alapján (i) átalánydíj vagy (ii) időszakos elszámolással rendezett díj formájában kerül megállapításra. (i) A karbantartási átalány havonta fizetendő díjat jelent. Ilyen esetben az Ügyfél számára elszámolás nem készül. Az átalánydíj tartalmazza az adott gépjármű vonatkozásában a kötelező átvizsgálások, szervizek munka és alkatrész díját, nem tartalmazza azonban a normál elhasználódásnál nagyobb mértékű használatból eredő kopás és elhasználódás, valamint az elveszett alkatrészek költségeit. Ez utóbbi esetekben a Társaság továbbszámlázza a felmerülő költségeket az ügyfél felé. A jelen ÁSZF értelmezése során a Gépjármű általánosan elfogadható normál használatának minősül a Gépjármű olyan használata, mely következtében a Gépjármű értékcsökkenése nem haladja meg a vonatkozó adó jogszabályokban megállapított értékcsökkenést. (ii) Az időszakos elszámolással rendezett karbantartási díj olyan havonta fizetendő összeget jelent, amelyet az elszámolási időszak végén (a felek Keretszerződésben, illetőleg az Egyedi Menedzsment Szerződésben rögzített megállapodása szerint negyedév, félév, teljes év vagy a futamidő végén) a Társaság elszámol az Ügyféllel. Az elszámolási időszak végén a Társaság kimutatást készít az adott gépjármű vonatkozásában a Társaság által ténylegesen kifizetett karbantartási díjakról és az ügyfél által erre tekintettel befizetett összegről. Ha a Társaság által kifizetett összeg meghaladja az Ügyfél által az elszámolási időszakban befizetett díjak összegét, az Ügyfél köteles a különbözetet 5 napon belül megfizetni a Társaság részére. Ha a Társaság által kifizetett összeg nem éri el az Ügyfél által befizetett díjelőleg összegét a Társaság a különbözetet 5 napon belül visszafizeti az Ügyfélnek, illetőleg beszámítja az ügyféllel szemben a Keretszerződés alapján fennálló követelésébe Az assistance szolgáltatás ellenértékeként az Ügyfél havi átalánydíjat köteles a Társaság részre fizetni. A Társaság a K&H Flotta Assistance díját jogosult minden év január 1-én a Keretszerződés 4. pontjában foglaltakkal összhangban módosítani Csereautó biztosítása esetén az Ügyfél a felek Egyedi Menedzsment szerződésben foglalt megállapodása szerint havi átalánydíjat köteles fizetni, vagy vállalja az alkalmanként átterhelt költségek megfizetését. Az átalánydíj mértékét az Egyedi Menedzsment Szerződésben rögzíti A Társaság a flottakezelési szolgáltatások igénybevétele esetén havonta, a hozzá beérkező számla alapján technikai elszámolás keretében hárítja tovább az Ügyfélre a szolgáltatások fentiekben felsoroltakon túl felmerülő ellenértékét, amelyet az Ügyfél köteles az ÁSZF 6.6 pontjában foglaltak szerint megfizetni a Társaság részére a) az üzemanyagkártyával vásárolt üzemanyag költsége b) nem rendeltetésszerű használatból eredő szervizelés költsége c) biztosítási díj (casco, gépjármű felelősségbiztosítás) d) casco önrész e) autópálya díj f) bérautó, csereautó költsége (amennyiben a felek nem átalánydíjban állapodtak meg) g) gépjárműmozgatás költsége h) járműfelügyelet költsége i) gépjármű grafika költsége j) súlyadó k) minden egyéb, a gépjármű használatával kapcsolatban felmerülő díj vagy költség 8

9 5.8. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság bármikor jogosult a Flotta-menedzsment szolgáltatások keretében nyújtott szolgáltatások díját az esetleges piaci árváltozás (ideértve, többek között a szerviz munkadíjának, illetve az alkatrészek árának változását, a biztosítási díjak változását) alapján felülvizsgálni és módosítani. A Társaság a Flotta-menedzsment szolgáltatás díjának módosításáról az Ügyfelet írásban értesíti, az Ügyfél pedig tudomásul veszi, hogy szolgáltatási díj összegének megváltozása az Ügyfélre külön szerződésmódosítás nélkül kötelezővé válik és köteles a módosított díjat megfizetni A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott menedzsment szolgáltatások körén kívül eső feladatokat az Ügyfél köteles elvégezni és az azokkal járó költségeket is az Ügyfél köteles viselni. 6. Az Ügyfél egyéb kötelmei 6.1. A Ügyfelet terheli a Gépjármű birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve az üzemanyagköltséget és a nem rendeltetésszerű használatból eredő szervizelés költségeit 6.2. Ha az Egyedi Menedzsment Szerződés időtartamán belül a gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt az Ügyfél helyett bármely okból a Társaság egyenlítene ki, annak összegét számára az Ügyfél az értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles megfizetni Amennyiben a Társaságnak a Keretszerződés, vagy az Egyedi Menedzsment Szerződés azonnali hatályú felmondása, vagy az Ügyfél érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, a lejárt tartozások beszedésével vagy egyéb nem várt okból további költségei merülnek fel, azokat az Ügyfél köteles haladéktalanul megtéríteni Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Egyedi Menedzsment Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit az alatt az idő alatt is köteles teljesíteni, ameddig a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni mindaddig, amíg az Egyedi Menedzsment Szerződés megszűnése következtében a Társaság meg nem küldi a részére az Egyedi Menedzsment Szerződést lezáró elszámolását Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Keretszerződésből és az annak alapján kötött Egyedi Menedzsment Szerződésekből eredő bármely fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén egyéb megállapodás hiányában a Társaság a késedelem időtartamára késedelmesen megfizetett összegek után a késedelem időtartamára a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel vele szemben Az Ügyfél a szolgáltatási díjakat továbbá minden egyéb általa fizetendő összeget a Társaság felhívására a Társaság K&H Bank Rt.-nél vezetett bankszámlájára, vagy a Társaság által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlájára történő átutalással köteles megfizetni A Társaság által számlázott szolgáltatási díjak és egyéb költségek összegét az ÁSZF elfogadásának időpontjában irányadó jogszabályok szerinti általános forgalmi adó terheli. Az Áfa. törvény és az annak alapján kiadott 1993/66. APEH iránymutatás értelmében azonban a késedelmi kamat után Áfa fizetési kötelezettség nem keletkezik 6.8. A Társaság az Ügyfél által részére megfizetett összegeket az Ügyfél részére küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában az alábbi sorrendben számolja elköveteléseibe: a) költségek + ÁFA; b) késedelmi kamatok; c) szolgáltatási díjak, valamint az azt terhelő ÁFA Az Ügyfél köteles a Társaságot haladéktalanul tájékoztatni arról, ha a Gépjárműre vonatkozó használati joga megszűnt Az Ügyfél köteles a jármű kilométeróra állását havonta, minden hónap utolsó munkanapján a Társasággal útján közölni. 9

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar Export-Import

Részletesebben

Q&C Webshop Üzletszabályzat

Q&C Webshop Üzletszabályzat A Q&C Magyarország Kft. Üzletszabályzata Q&C Webshop Üzletszabályzat Hatálya: 2011. június 1.-jétől Készítés dátuma: 2011.05.01. Tartalomjegyzék A Q&C Magyarország Kft. Üzletszabályzata, szolgáltatásaival

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel Hatályos: 2008. május 1-jétõl Generali 1 1 casco feltétel 1 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság ügyféltájékoztatója............ 3 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF10)

Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF10) Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF10) Hatályos: 2010. november 1-jétől Nysz.: 14375 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK 22. oldal KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI...

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... Tartalomjegyzék AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 2. A biztosítás szerzôdés létrejötte... 3 3. Biztosítási szerzôdés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben