MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: január 1. napjától

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától"

Átírás

1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal 1. Számlaosztály 6 Befektetett eszközök Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések és járművek Központi beruházás Felújítások, beruházások általános forgalmi adója Számlaosztály 45 Készletek, követelések Vásárolt anyagok Saját termeléső készletek Követelések Számlaosztály 47 Pénzügyi elszámolások Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Belföldi elszámolási számlák Belföldi idegen pénzeszközök Nemzetközi Támogatási Programok idegen pénzeszközei Támogatásértékő kiadások, támogatások folyósítása és fejezeti elszámolások Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadások elsz Függő, átfutó, kiegyenlítő és továbbadási célú kiadások Számlaosztály 54 Források (passzívák) Saját tőke Tartalékok Rövidlejáratú kötelezettségek Támogatásértékő bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések és fejezeti elszámolások Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvét. elsz Függő, átfutó, kiegyenlítő és továbbadási célú bevételek Évi mérlegszámlák Számlaosztály 61 Kiadások előirányzata és előirányzat teljesítése Személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási 2

3 pénzbeli ellátások Különféle elszámolások Számlaosztály 73 Közvetett általános kiadások Épületek fenntartása Központi irányítás kiadásai Számlaosztály 75 Tevékenységek kiadási előirányzata és előirányzat teljesítése Kömyvtári és levéltári kiadási előirányzat és teljesítése Számlaosztály 75 Bevételek előirányzata és előirányzat teljesítése Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegő bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek funkcionális osztályozás szerinti elszámolása Számlaosztály 78 Nyilvántartási számlák Követelések, pénzügyi elszámolások nyilvántartási számlája Kötelezettségek nyilvántartási számlája Kötelezettségvállalások nyilvántartási számlája Nyilvántartási ellenszámlák 79 Zárási feladatok 80 A Számlarendhez kapcsolódó bizonylati rend 83 Az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere 89 Alkalmazott bizonylatok köre, felelősek 93 3

4 SZÁMLAREND A Számlarend elkészítésének szabályait a Számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény (továbbiakban: SzT) a és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. /XII.24./Korm. rendelet /továbbiakban számviteli kormányrendelet/ 49..-a tartalmazza. Az Intézet figyelembe vette az államháztartás mőködési rendjéről szóló 217/1998./XII.30./ Korm. Rendeletben foglaltakat, továbbá a költségvetési szerv tevékenységét szabályozó egyéb jogszabályi előírások érvényesülését is. A számlarend összeállításáért, annak folyamatos karbantartásáért a gazdasági igazgatóhelyettes a felelős. Az Intézet az APEH-SZTADI egységes ügyviteli rendszert használja. A rendszer modulokból áll, amelyek az alábbiak: főkönyvi modul, pénzügyi-számlázási modul, eszköz nyilvántartási modul, készlet nyilvántartási modul. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke Vagyoni értékő jogok aktivált állományának értéke Korlátozottan forgalomképes állományának értéke Forgalomképes vagyoni értékő jogok aktivált állománya Szellemi termékek aktivált állományának értéke Korlátozottan forgalom képes szellemit termékek aktivált állománya Forgalomképes szellemi termékek aktivált állománya Teljesen (0-ig) leírt immateriális javak állományának értéke Teljesen (0-i) leírt vagyoni értékő jogok Teljesen (0-ig) leírt szellemi termékek értéke 112. Immateriális javak értékcsökkenése Vagyoni értékő jogok értékcsökkenése Vagyoni értékő jogok terv szerinti értékcsökkenése Forgalomképes vagyoni értékő jogok terv szerinti értékcsökkenése Vagyoni értékő jogok terven felüli értékcsökkenése Vagyoni értékő jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Szellemi termékek értékcsökkenése Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése Forgalomképes szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 4

5 1127. Immateriális javak folyamatban lévő beruházásának terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 113. Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékő jogok vásárlása Szellemi termékek vásárlása 115. Immateriális javak vásárlásának előirányzata Vagyoni értékő jogok vásárlásának előirányzata Szellemi termékek vásárlásának előirányzata 117. Immateriális javak folyamatban lévő beruházása Vagyoni értékő jogok folyamatban lévő beruházásának állománya Szellemi termékek folyamatban lévő beruházásának állománya Szellemi termékek idegen kivitelezővel végzett folyamatban lévő beruházásának állománya Szellemi termékek saját kivitelezésben végzett folyamatban lévő beruházásának állománya 118. Immateriális javak beruházására adott előlegek Immateriális javak beruházására adott előlegek állománya Immateriális javak beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 12. INGATLANOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKő JOGOK 121. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok aktivált állománya Földterületek aktivált állománya Telkek aktivált állománya Épületek aktivált állománya Forgalomképtelen egyéb épületek aktivált állománya Egyéb építmények aktivált állománya Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok aktivált állománya Teljesen (0-ig) leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok aktivált állománya Teljesen (0-ig) leírt épületek aktivált állományának értéke 122. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok értékcsökkenése Telkek értékcsökkenése* Telkek terv szerinti értékcsökkenése* Telkek terven felüli értékcsökkenése Telkek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Épületek értékcsökkenése Forgalomképtelen egyéb épületek értékcsökkenése Egyéb építmények értékcsökkenése Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok értékcsökkenése Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok folyamatban lévő beruházásának (felújításának) terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 123. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok vásárlása, létesítése Telkek vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok vásárlása 124. Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása 5

6 125. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok vásárlásának, létesítésének előirányzata Telkek vásárlásának előirányzata Épületek vásárlásának, létesítésének előirányzata Egyéb építmények vásárlásának, létesítésének előirányzata Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok vásárlásának előirányzata 126. Ingatlanok felújításának előirányzata Épületek felújításának előirányzata Egyéb építmények felújításának előirányzata 127. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok folyamatban lévő beruházásai Telkek folyamatban lévő beruházásának (felújításának) állománya Épületek folyamatban lévő beruházásának (felújításának) állománya * Csak a bányamővelésre, vegyi hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek után számolható el értékcsökkenés! Egyéb építmények folyamatban lévő beruházásának (felújításának) állománya Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok folyamatban lévő beruházásának állománya Kisértékű éven belül amortizálandó új ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok folyamatban lévő beruházásának állománya 128. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek állománya Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 13. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK ÉS JÁRMőVEK 131. Gépek berendezések és felszerelések Gépek berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök aktivált állományának értéke Korlátozottan forgalomképes ügyviteli és számtech. akt Forgalomképes ügyviteli és számtech eszközök aktivált állomány értéke Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke Forgalomképtelen egyéb gépek, berendezések és felszer. aktivált állomány Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek berendezések aktivált állománya Forgalomképes egyéb gépe, berendezés aktivált állománya Képzőmővészeti alkotások állományának értéke Teljesen (0-ig) leírt gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke Teljesen 0-ra leírt ügyviteli és számítástechnikai állomány értéke Teljesen 0-ra leírt egyéb gépek, berendezések állományának értéke Gépek, berendezések és felszerelések értékcsökkenése Gépek, berendezések és felszerelések terv szerinti értékcsökkenése Forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése Forgalomképes egyéb gépek, berendezések és felszerelések terv szerinti értékcsökkenése Gépek, berendezések és felszerelések terven felüli értékcsökkenése Terven felüli értékcsökkenés ügyvitel- és számítástechnikai eszközök Terven felüli értékcsökkenés egyéb gépek Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Képzőmővészeti alkotások vásárlása 6

7 1314. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök felújítása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlásának, létesítésének előirányzata Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlásának, létesítésének előirányzata Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlásának, létesítésének előirányzata Képzőmővészeti alkotások vásárlásának előirányzata Gépek, berendezések és felszerelések felújításának előirányzata Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök felújításának előirányzata Egyéb gépek, berendezések és felszerelések felújításának előirányzata Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek 132. Járművek Járművek aktivált állománya Alaptev. járművek állományának értéke Teljesen (0-g) leírt jármővek állományának értéke Járművek értékcsökkenése Járművek terv szerinti értékcsökkenése Járművek terven felüli értékcsökkenése Járművek vásárlása, létesítése Járművek felújítása Járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata Járművek felújításának előirányzata Járművek folyamatban lévő beruházásai Járművek beruházására adott előlegek 15. KÖZPONTI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 151. Immateriális javak központi beruházási kiadások előirányzata 152. Immateriális javak központi beruházási kiadások előirányzat teljesítése 153. Ingatlanok központi beruházásának kiadások előirányzata 154. Ingatlanok központi beruházási kiadási előirányzatok teljesítése 155. Gépek, berendezések, felszerelések központi beruházási kiadások előirányzata 156. Gépek, berendezések, felszerelések központi beruházási kiadások előirányzat teljesítése 157. Járművek központi beruházási kiadási előirányzata 158. Járművek központi beruházási előirányzat teljesítése 18. FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓJA 181. Felújítások előzetesen felszámított áfa előirányzata Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított áfa előirányzatának teljesítése Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított áfa előirányzatának teljesítése Felújítások beszerzési árába be nem számított ÁFA előirányzatának teljesítése Felújítások beszerzési árába be nem számított fordított ÁFA előirányzat teljesítése 182. Beruházások előzetesen felszámított áfája Beruházások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Intézményi beruházás előzetesen felszámított ÁFA előirányzata Központi beruházás előzetesen felszámított ÁFA előirányzata Beruházások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított áfa 7

8 előirányzatának teljesítése Intézményi beruházás beszerzési árába beszámítandó ÁFA Központi beruházások beszerzési árába beszámítandó ÁFA Beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított áfa előirányzatának teljesítése Beruházások beszerzési árába be nem számított ÁFA Intézményi beruházások beszerzési árába be nem számított ÁFA Központi beruházások beszerzési árába be nem számított ÁFA Beruházások beszerzési árába be nem számított fordított ÁFA Intézményi beruházás beszerzési árába be ne számított fordított ÁFA Központi beruházás beszerezési árába be nem számított fordított ÁFA 183. Beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés előirányzata Beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 189. Számlahelyesbítés miatti felhalmozási áfa kiadás 19. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK (VISSZTERHESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK) 199. Befektetett eszközök kiadási és bevételi átvezetési számlája Immateriális javak kiadási átvezetési számlája Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok kiadási átvezetési számlája Gépek, berendezések, felszerelések és jármővek kiadási átvezetési számlája Tenyészállatok kiadási átvezetési számlája Állami készletek, tartalékok átvezetési számlája Befektetett pénzügyi eszközök átvezetési számlája Beruházások, felújítások általános forgalmi adó átvezetési számlája Tartósan adott kölcsönök átvezetési számlája 2. Számlaosztály KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK 21. VÁSÁROLT ANYAGOK 213. Irodaszerek, nyomtatványok 217. Szakmai anyagok Saját kiadványok 219 Anyag,készlet 28. KÖVETELÉSEK 281. Adósok Előző évi adósokkal szembeni követelés Tárgyévi adósokkal szembeni követelés 282. Vevők Belföldi vevők Előző évi termékért. és szolg. származó belföldi követelés Tárgyévi termékért. és szolg. származó belföldi követelés Európai Uniós tagország szerinti (EU-s) külföldi vevőkövetelések Nem Európai Uniós ország szerinti (nem EU-s) külföldi vevőkövetelések 8

9 286. Munkavállalókkal szemben előírt különféle követelések 287. Egyéb követelések Egyéb különféle követelések (ÁFA) 288. Követelések értékvesztése és annak visszaírása 3. Számlaosztály PÉNZÜGYl ELSZÁMOLÁSOK 31. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK, BETÉTKÖNYVEK 311. Pénztár 33. BELFÖLDI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK 331. Előirányzat teljesítésének elszámolása a Kincstárral Előirányzat-felhasználási keretszámla Központi beruházások előirányzat-felhasználási keretszámla 35. BELFÖLDI IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK 352. Előirányzat teljesítésének elszámolás a Kincstári sz Előirányzat-felhasználási keretszámla 36. Idegen pénzeszközök 37. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA ÉS FEJEZETI ELSZÁMOLÁSOK 372. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 3721 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás előirányzata Előző évi, mőködési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás előirányzata Előző évi, felhasználás célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás előirányz Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás előirányzatának teljesítése Előző évi, mőködési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás ei. teljesítés Előző évi, felhasználási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás ei. Telj Mőködési célú támogatásértékő kiadások elszámolása Mőködési célú támogatásértékő kiadás előirányzata Felhalmozási célú pe. Átadás államháztartáson belül előirányzat teljesítése Mőködési célú támogatásértékő kiadás előirányzatának teljesítése Felhalmozás célú pe. Átadás fejezeten belül 374. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások elszámolása Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás előirányzata Mőködési célú pénzeszközök átadás előirányzat non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközök átadás előirányzat egyéb vállalkozónak Mőködési célú pénzeszközök átadás előirányzat korm. és nemz. szervezeteknek Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás előirányzatának teljesítése Mőködési célú pénzeszközök átadás előirányzat teljes. Non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközök átadás egyéb vállalkozóknak Mőködési célú pénzeszközök átadás korm. és nemz. szervezeteknek 38. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ELSZÁMOLÁSA 381. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 382. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 384. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás 9

10 3841. Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatás előirányzata Pénzeli kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatás előirányzat teljesítése 389. Támogatásértékő kiadás, pénzeszközátadás átvezetési számlája 39. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI) CÉLÚ KIADÁSOK 391. Költségvetési függő kiadások Költségvetési függő kiadások állománya Költségvetési függő kiadások forgalma Előző évi költségvetés függő kiadások megtérülése tárgyévi költségvetés függő kiadások forgalma 392. Költségvetési átfutó kiadások Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások állománya Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma Előző évek személyi juttatással kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése Tárgyévi személyi juttatással kapcsolatos átfutó kiadás forgalma Jövedelem-elszámolással kapcsolatos kiadások forgalma TB-vel kapcsolatos kiadások forgalma Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások állománya Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma Előző év(ek)i munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma Tárgyévi munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma Utólagos elszámolásra kiadott előlegek átfutó kiadások Utólagos elszámolásra kiadott előlegek átfutó kiadásai állománya Utólagos elszámolásra kiadott előlegek átfutó kiadásai forgalma Szállítóknak (nem beruházási) adott előlegek Szállítóknak adott előleg átfutó kiadások állománya Szállítóknak adott előleg átfutó kiadások forgalma 394. Költségvetési egyéb kiegyenlítő kiadások Költségvetési egyéb kiegyenlítő kiadások állománya Pénz- és bankszámlák közötti átvezetések Pénz- és bankszámlák közötti átvezetések kiadásainak állománya Költségvetési egyéb kiegyenlítő kiadások forgalma Pénz- és bankszámlák közötti átvezetési kiadások forgalma Elszámolásra nyújtott előlegek 397. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 4. Számlaosztály FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 41. SAJÁT TŐKE 411. Tartós tőke 4111 Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 4112 Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 413. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 10

11 4131 Előző évek tőkeváltozásai 4132 Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások Tárgyévi pénzforgalom nélküli tőkeváltozások Tranzakciós partnerhez kapcs.pénzforg.nélk.saját tőkeváltozások Tranzakciós partnerhez nem kapcs.pénzforg.nélküli saját tőkeváltozások Tervszerinti értékcsökkenés miatti saját tőkeváltozások 42. TARTALÉKOK 421. Költségvetési tartalékok Költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 424. Előirányzat- maradvány számla 425. Alaptevékenység kiadási előirányzat teljesítési elszámolás 426. Alaptevékenység bevételi előirányzat teljesítési elszámolása 43. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 44. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 441. Belföldi szállítók Belföldi beruházási szállítók állománya Tárgy évi költségvetési terhelés előző évek belföldi beruházási szállítók állománya Tárgy évi költségvetési terhelés folyó évek belföldi beruházási szállítók állománya Tárgyévet követő évet terhelő belföldi szállítók állománya Belföldi egyéb szállítók állománya Tárgy évi költségvetést terhelő előző évi belföldi egyéb szállítók állománya Tárgy évi költségvetést terhelő folyó évi belföldi egyéb szállítók állománya Tárgyévet követő évet terhelő belföldi egyéb szállítók állománya 442. Európai Uniós tagország szerinti (Eu-s) külföldi szállító EU-s külföldi beruházási szállítók állománya Tárgyévi költségvetést terhelő előző év EU-s külföldi beruházási szállítók állománya Tárgyévi költségvetést terhelő folyó év EU-s külföldi beruházási szállítók állománya Tárgyévet követő évet terhelő EU-s külföldi beruházási szállítók állománya 443. Nem Európai Uniós ország szerinti (nem Eu-s) külföldi szállító 445. Munkavállalókkal kapcsolatos különféle kötelezettségek 446. Költségvetéssel szembeni kötelezettségek 449. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Támogatási program előlege miatti kötelezettség Tárgyévi költségvetést terhelő előző évi támogatás program elől Tárgy évi költségvetést terhelő folyó évi támogatás előlege miatti kötelezettsége tárgy évi költségvetést terhelő folyó évi támogatás belföldi Tárgy évi költségvetést terhelő folyó évi támogatás külföldi 46. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK ÉS FEJEZETI ELSZÁMOLÁSOK 461. Előző évi központi költségvetési kieg. visszatérülések Előző évi központi költségvetési kieg. visszatérítések előirányzata Előző évi központi költségvetési kieg. visszat. Előirányzat teljesítése 462. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések visszatérítése Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítés előirányzata Működési célú pénzeszközök átvét. Előirányzat fej. belül 11

12 OTKA műk. pénzeszközök átadás előirányzata AKP működési pénzeszközök átadása Egyéb működési pénzeszközök átadás előirányzata fej. belül Működési célú pénzeszközök átv. előirányzat központi költségvetésből NKFP működési célú pénzeszközök átadás előirányzata OMFB működési célú pénzeszközök átadás előirányzata Egyéb működési célú pénze. átvezetés előirányzat kp. költségvetésből Működési célú pénzeszközök átv. előirányzata központi költségvetéstől Előző évi egyéb költségvetési kieg. visszatérülés előirányzat teljesítése Működési célú pénzeszköz átvétel fejezeten belül OTKA megbízások AKP megbízás Egyéb működési célú pénzeszközök átvétele fej. belül Működési célú pénzeszközök átvétel központi költségvetési szervtől NKFP megbízások OMFB mőködési célú pénzeszközök átvétel Egyéb mőködési célú pénzeszközök átv. központi kv.szervtől Működési célú pénzeszközök átvétel elkül. Állami pénzalapoktól 463. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel előirányzata Előző évi mőködési célú előirányzat-maradvány átvét. Előirányzata Előző évi felh. célú előirányzat-mar. Átvétel előirányzata Felhasználási célú pénzeszközök átv. előirányzat állami pénzalapoktól Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel előirányzatának teljesítése Előző évi működési célú előirányzat állami pénzalapoktól OTKA megbízások Felhasz. célú pénzeszközök átv. AKP Felh. célú pénzeszközök átv. fej. belül (egyéb) Előző évi felh. célú előirányzat- maradvány átvétel Felh. célú pénzeszközök átv. NKFP-től Felh. célú pénzeszközök átv. OMFB-től Felh. célú pénzeszközök átv. Központi költségvetési szervtől 464. Működési célú, támogatásértékű bevételek elszámolása Működési célú, támogatásértékű bevétel előirányzata Működési célú, támogatásértékű pénzeszközök átv. előirányzat kp.ktgv.szerv Működési célú, támogatásértékű pénzeszközök átv. előirányzat fejezeti kez Működési célú, támogatásértékű pénzeszközök átv. ei. TB alapoktól Működési célú, támogatásértékű pénzeszközök átv. előirányzat elk.áll.alapoktól Működési célú, támogatásértékű pénzeszközök átv. előirányzat elk. Helyi önk Működési célú, támogatásértékű pénzeszközök átv. előir. Többcélú kist.társ Működési célú, támogatásértékű bevétel előirányzatának teljesítése Működési célú, támogatásértékű bevétel kp.ktgv.szervtől Működési célú, támogatásértékű bevétel fejezeti kez Működési célú, támogatásértékű bevétel TB alaptól Működési célú, támogatásértékű bevétel elk.áll.alapoktól Működési célú, támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Működési célú, támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól 12

13 465. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek elszámolása Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel előirányzata Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel előirányzat kp.ktgv.szerv Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel előirányzat fejezeti kez Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel előirányzat TB alapoktól Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel előirányzat elk.áll.alapoktól Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel előirányzat helyi önkorm Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel előirányzat többcélú kist.társ Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel előirányzatának teljesítése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel kp.ktgv.szerv Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kez Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elk.áll.alapoktól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel többcélú kist.társ Fejezeti év végi maradvány- elszámoló számla bevét. elszámolása Önrevízióval megáll. eir. maradvány befizetése Előirányzat-maradvány fejezeti hatáskörhöz kötött befektetés 469. Támogatás kiegészítés átvett pénzeszközök átvezetési számlája 47. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ELSZÁMOLÁSA 471. Működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel előirányzata államháztartáson kívülről Vállalkozásoktól műk.célú pénzeszköz átvétel Háztartásoktól műk.célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszközök átv. Non-profit szervtől előirányzat Egyéb belföldi forrásból működési célú pénzeszköz átvétel előirányzat Külföldi kormány és nemzeti sz. működési célra k. jutt. előirányzat EU-tól működési célra kapott juttatás előirányzat Működési célú pénzeszközátvétel előirányzatának teljesítése államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Működési célú pénzeszköz átvétel egyéb belföldi forrásból Működési célra kapott j. külf. Korm és nemz szervtől Működés célra kapott juttatás EU ktgv.-től 472. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzata államháztartáson kívülről Egyéb belföldi forrás felhasználás célú pénzeszközök átv. előirányzat Külföldi korm-tól és nemz. Szerv. felhalmozás célra kapott juttatás előirányzata EU ktgv.-től felhasználás célra kapott juttatás előirányzata Felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzatának teljesítése államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átv. Egyéb belföldi forrásból Felhalmozási célra kapott j. külföldi korm. és nemz. Sz Felhalmozási célra kapott juttatás EU költségvetésből 479. Támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszköz, egyéb kiegészítések átvezetési számlája 13

14 48. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI) CÉLÚ BEVÉTELEK 481. Költségvetési függő bevételek Költségvetési intézményi függő bevételek Költségvetési intézményi függő bevételek állománya Költségvetési intézményi függő bevételek forgalma Előző év(ek)i ktgv.-i függő bevételek visszafiz. rend Tárgyévi ktgv-i függő bevételek forgalma 482. Költségvetési átfutó bevételek Költségvetési átfutó bevételek állománya Költségvetési átfutó bevételek állománya Költségvetési átfutó bevételek forgalma Előző év(ek)i ktgv.-i átfutó bev. visszafiz. rend Tárgyévi ktgv.-i átfutó bevételek forgalma 483. Költségvetési kiegyenlítő bevételek Pénz- és bankszámlák közötti átvezetések Pénz és bankszámlák közötti átvezetések bevételeinek állománya Pénz és bankszámlák közötti átvezetések bevételeinek forgalma Előző év(ek)i pénz- és bankszámlák közötti átvezetés forgalma Tárgyévi pénz- és bankszámlák közötti átvezetés forgalma 487. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 488. Költségvetésen kívüli függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek, letétek elszámolása Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása Nemzetközi támogatási programok deviza számlái 49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 491. Nyitómérleg számla 492. Mérlegrendezési számla 493. Zárómérleg számla 494. Költségvetési bevételek és kiadások elszámolása 496. Előirányzatok zárlati elszámolása 497. Előirányzatok évközi elszámolása 498. Eredeti előirányzatok nyitó elszámolása 499. Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása Utókalk. kapcsolatos 5-ös átvezetési számla Utókalk. kapcsolatos 6-os átvezetési számla 5. Számlaosztály KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE (közgazdasági osztályozás szerint) 51. RENDSZERES és NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 511. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Rendszeres személyi juttatások előirányzata Alapilletmények előirányzata Közalkalmazott alapilletmények előirányzata Közalkalmazottak alapilletménye (kereset kieg) Nyelvpótlék előirányzata 14

15 Közalkalmazottak nyelvpótléka előirányzata Egyéb kötelező illetménypótlékok előirányzata Közalkalmazotti egyéb köt. illetmény pótlék előirányzata Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás előirányzata Közalkalmazott. egy. felt. függő pótlék és juttatás előirányzata Egyéb juttatás előirányzata (Széchenyi öd.) Rendszeres személyi juttatások teljesítése Alapilletmények Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye (ill. kieg.) Nyelvpótlék Közalkalmazottak nyelvpótléka Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás Közalkalmazotti egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás Egyéb juttatás (Széchenyi ösztöndíj) 512. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kiadásainak előirányzata Normatív jutalom előirányzata Teljesítményhez kötött jutalom előirányzata Készenléti, ügyeleti díj előirányzata Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás előirányzata Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kiadási előirányzatának teljesítése Normatív jutalom Teljesítményhez kötött jutalom Készenléti, ügyeleti díj Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 513. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai kiadásainak előirányzata Végkielégítés előirányzata Jubileumi jutalom előirányzata Napidíj előirányzata Belföldi napidíj előirányzata Külföldi napidíj előirányzata Biztosítási díjak előirányzata Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés előirányzata Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése előirányzata Egyéb biztosítási díjak előirányzata Egyéb sajátos juttatások előirányzata Betegszabadság idejére fizetési díjazás előirányzata Foglalkoztatottak sajátos juttatásai kiadási előirányzatának teljesítése Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Belföldi napidíj Külföldi napidíj Biztosítási díjak 15

16 Önkéntes biztosítás pénztárakba történő befizetés Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése egyéb biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Betegszabadság idejére fizetési díjazás 514. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások kiadási előirányzata Ruházati költségtérítés előirányzata Üdülési hozzájárulás előirányzata Közlekedési költségtérítés előirányzata Étkezési hozzájárulás előirányzata Egyéb költségtérítés hozzájárulás előirányzata Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások kiadási előirányzatának teljesítése Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulása Egyéb költségtérítés hozzájárulás 515. Szociális jellegű juttatások Szociális jellegű juttatások kiadási előirányzata Szociális segélyek előirányzata Egyéb szociális juttatások előirányzata Szociális jellegű juttatások kiadási előirányzatának teljesítése Szociális segélyek Egyéb szociális juttatások 516. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásainak kiadási előirányzata Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalm. rendszeres személyi juttatás előirányzata Részm. foglalkoztatottak közalk. rendszeres személyi juttatás előirányzata Részm. foglal.közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó szem. jutt. előirányzata Részm. fogl. közalk. munkavégzéshez kapcs. szem. juttatás előirányzata Részmunkaidőben foglalkoztatott sajátos juttatás előirányzata Részmunkaidőben foglalkoztatott személyhez kapcsolatos költségtérítés előirányzata Részmunkaidőben foglalkoztatott szociális jellegő juttatás előirányzata Részmunkaidőben foglalkoztatott klf. nem rendszeres személyi juttatás előirányzata Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai kiadási előirányzatának teljesítése Részmunkaidőben foglalkozatott rendszeres személyi juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres szem.juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatott munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatás Részmunkaidőben fogl. Közalkalmazott munkavégz. kapcs. szem.juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatott sajátos juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatott személyi kapcsolatos költségtérítése Részmunkaidőben foglalkoztatott szociális jellegő juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatott klf nem rendszeres személyi juttatás 517. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások kiadási előirányzata 16

17 Tiszt. szerzői díj. honor újít találm. díj előirányzata Egyéb nem rendszeres személyi juttatás előirányzata Állományba tartozó különféle nem rendszeres juttatások kiadási előirányzatának teljesítése Tiszt. szerz. díj, honor újít, találm. díj Egyéb különféle nem rendszeres juttatások 52. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 522. Állományba nem tartozók juttatásai Állományba nem tartozók juttatásainak kiadási előirányzata Megbízási díj előirányzata Tiszteletdíj, szerzői díj, honorárium, újítási és találmánydíj előirányzata További munkaviszony létesítési juttatásai előirányzata Alkalmi munkavállalók bére előirányzata Állományba nem tartozók egyéb juttatásainak kiadási előirányzata Állományba nem tartozók juttatásai kiadási előirányzatának teljesítése Megbízási díj Tiszteletdíj, szerzői díj, További munkaviszony létesítés juttatásai Alkalmi munkavállalók bére Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 524. Állományba tartozók nem munkavégzéssel kapcsolatos megbízási díja Állományba tartozók nem munkavégzéssel kapcsolatos megbízási díjának kiadási előirányzata Állományba tartozók nem munkavégzéssel kapcsolatos megbízási díja kiadási előirányzatának teljesítése 53. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 531. SZOCHO járulék TB j kiadási előirányzata Nyugdíjbiztosítási járulék kiadási előirányzata Egészségbiztosítási járulék kiadási előirányzata Természetbeni egészségbiztosítási járadék kiadási előirányzata Pénzbeli egészségbiztosítási járulék kiadási előirányzata Munkaerőpiaci járulék kiadási előirányzata START-kártyával rendelkezők utáni jár.fizetési kötelezettség előirányzata TBj kiadási előirányzat teljesítése Nyugdíjbiztosítási járulék kiadási előirányzat teljesítése Egészségbiztosítási járulék kiadási előirányzat teljesítése Természetbeni egészségbiztosítási járulék kiadási előirányzat teljesítése Pénzbeli egészségbiztosítási járulék kiadási előirányzat teljesítése Munkaerőpiaci járulék kiadási előirányzat teljesítése START-kártyával rendelkezők utáni jár.fizetési kötelezettség teljesítése 533. Egészségügyi hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás előirányzata Egészségügyi hozzájárulás előirányzatának teljesítése 534. Táppénz-hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás előirányzata Táppénz-hozzájárulás előirányzatának teljesítése 17

18 535. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre előirányzata Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre előirányzat teljesítése 536. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő egyéb járulékok előirányzata Munkaadókat terhelő egyéb járulékok előirányzat teljesítése 538. Korkedvezmény-biztosítási járulék 54. KÉSZLETBESZERZÉSEK 542. Gyógyszer, vegyszer Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés kiadási előirányzata Gyógyszerbeszerzés kiadási előirányzata Vegyszerbeszerzés kiadási előirányzata Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés kiadási előirányzat teljesítése Gyógyszerbeszerzés kiadási előirányzat teljesítése Vegyszerbeszerzés kiadási előirányzat teljesítése 543. Irodaszer, nyomtatvány Irodaszer, nyomtatványbeszerzés kiadási előirányzata Irodaszer, nyomtatványbeszerzés kiadási előirányzatának teljesítése 544. Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés kiadási előirányzata Könyvbeszerzés kiadási előirányzata Csere belf. könyvbeszerzés előirányzata Könyvbeszerzés belf.forrásból előirányzata Könyvbeszerzés külf.forrásból előirányzata Folyóirat beszerzés kiadási előirányzata Folyóirat beszerzés belf.forrásból előirányzata Folyóirat beszerzés külf.forrásból előirányzata Adatbázisok beszerzés kiadási előirányzata Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés kiadási előirányzatának teljesítése Könyvbeszerzés kiadási előirányzat teljesítése Csere belföldi könyvbeszerzés Könyvbeszerzés belf.forrásból Könyvbeszerzés külföldi forrásból Folyóirat beszerzés kiadási előirányzat teljesítése Csere folyóirat beszerzés Folyóirat belföldi forrásból való beszerzése Folyóirat külföldi forrásból való beszerezése Egyéb információhordozó beszerzés kiadási előirányzat teljesítése Adatbázisok beszerzése 546. Hajtó- és kenőanyag Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadási előirányzata Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadási előirányzat teljesítése 547. Szakmai anyag és kisértékő tárgyi eszközök, szellemi termékek Szakmai anyag és kisértékő tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés kiadási előirányzata Szakmai készletbeszerzés kiadása előirányzata Kisértékő tárgyi eszköz szellemi termék beszerzés kiadása előirányzata 18

19 5472. Szakmai anyag és kisértékő tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés kiadási előirányzatának teljesítése Szakmai készletbeszerzés kiadása Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés kiadása 548. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási előirányzata Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási előirányzatának teljesítése 549. Egyéb készletek Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata Egyéb készletbeszerzés kiadás előirányzata Egyéb kisértékű te. és szellemi termék kiadás előirányzata Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzat teljesítése Egyéb készletbeszerzés kiadás előirányzat teljesítése Egyéb kisértékű te. és szellemi termék kiadás előirányzat teljesítése 55. SZOLGÁLTATÁSOK 551. Kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzata Nem adatátviteli célú távközlési díjak előirányzat Adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata Kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzatának teljesítése Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások 552. Különféle szolgáltatási kiadások Különféle szolgáltatási kiadások előirányzata Bérleti és lízingdíjak előirányzata Szállítási szolgáltatások előirányzata Gázenergia-szolgáltatás díjak előirányzata Villamosenergia-szolgáltatás díjak előirányzata Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak előirányzata Víz- és csatornadíjak előirányzata Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás kiadás előirányzata Szakmai eszközök karbantartása, kisjavítása előirányzat Üzemeltetéssel kapcsolatos karbantartás kisjavítás előirányzat Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolgáltatás előirányzata Szakmai tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatás előirányzata Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás előirányzata Különféle szolgáltatási kiadások előirányzatának teljesítése Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak kiadása Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja 19

20 Szakmai eszközök karbantartása, kisjavítása Üzemeltetéssel kapcsolatos karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Szakmai tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatás előirányzat teljesítése Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 553. Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások kiadási előirányzata Vásárolt közszolgáltatások kiadási előirányzatának teljesítése 554. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson belülre 555. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson kívülre 556. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzat Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzat teljesítése Szakmai szolgáltatások kiadási előirányzata Szakmai szolgáltatások kiadási előirányzatának teljesítése 56. KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK 561. Általános forgalmi adó kiadások Általános forgalmi adó kiadási előirányzata Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA előirányzata Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetés előirányzata Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak ÁFA befizetés Általános forgalmi adó kiadási előirányzat teljesítése Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított ÁFA kiadásai Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetés az adóhatóságnak Értékesített, t. eszközök immateriális javak ÁFA befizetése 562. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások előirányzata Belföldi kiküldetés előirányzata Külföldi kiküldetés előirányzata Külföldi kiküldetés költségei (saját dolgozó) előirányzata Nem saját dolgozók külföldi kiküldetés előirányzata Reprezentáció előirányzata Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások előirányzat teljesítése Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés költségei (saját dolgozók) Nem saját dolgozók külföldi kiküldetése Reprezentáció 563. Egyéb dologi kiadások Egyéb dologi kiadások előirányzata Követelések vásárlásának előirányzata Egyéb különféle dologi kiadás előirányzata Egyéb dologi kiadások előirányzat teljesítése Követelések vásárlása 20

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SEGÉDLET Plébániák kettős könyvviteli rendszerben történő könyveléséről

KÖNYVELÉSI SEGÉDLET Plébániák kettős könyvviteli rendszerben történő könyveléséről KÖNYVELÉSI SEGÉDLET Plébániák kettős könyvviteli rendszerben történő könyveléséről (Számviteli törvény elveit követő eredménykimutatási séma használata esetén) A plébániák könyvelésében a megyéspüspök

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Tájékoztató

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Tájékoztató ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Tájékoztató A vállalkozási formában működő egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközének felhasználásához és annak nyilvántartásához

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. június 27. Bedő Zoltán főigazgató I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben