MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: január 1. napjától

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától"

Átírás

1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal 1. Számlaosztály 6 Befektetett eszközök Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések és járművek Központi beruházás Felújítások, beruházások általános forgalmi adója Számlaosztály 45 Készletek, követelések Vásárolt anyagok Saját termeléső készletek Követelések Számlaosztály 47 Pénzügyi elszámolások Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Belföldi elszámolási számlák Belföldi idegen pénzeszközök Nemzetközi Támogatási Programok idegen pénzeszközei Támogatásértékő kiadások, támogatások folyósítása és fejezeti elszámolások Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadások elsz Függő, átfutó, kiegyenlítő és továbbadási célú kiadások Számlaosztály 54 Források (passzívák) Saját tőke Tartalékok Rövidlejáratú kötelezettségek Támogatásértékő bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések és fejezeti elszámolások Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvét. elsz Függő, átfutó, kiegyenlítő és továbbadási célú bevételek Évi mérlegszámlák Számlaosztály 61 Kiadások előirányzata és előirányzat teljesítése Személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási 2

3 pénzbeli ellátások Különféle elszámolások Számlaosztály 73 Közvetett általános kiadások Épületek fenntartása Központi irányítás kiadásai Számlaosztály 75 Tevékenységek kiadási előirányzata és előirányzat teljesítése Kömyvtári és levéltári kiadási előirányzat és teljesítése Számlaosztály 75 Bevételek előirányzata és előirányzat teljesítése Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegő bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek funkcionális osztályozás szerinti elszámolása Számlaosztály 78 Nyilvántartási számlák Követelések, pénzügyi elszámolások nyilvántartási számlája Kötelezettségek nyilvántartási számlája Kötelezettségvállalások nyilvántartási számlája Nyilvántartási ellenszámlák 79 Zárási feladatok 80 A Számlarendhez kapcsolódó bizonylati rend 83 Az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere 89 Alkalmazott bizonylatok köre, felelősek 93 3

4 SZÁMLAREND A Számlarend elkészítésének szabályait a Számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény (továbbiakban: SzT) a és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. /XII.24./Korm. rendelet /továbbiakban számviteli kormányrendelet/ 49..-a tartalmazza. Az Intézet figyelembe vette az államháztartás mőködési rendjéről szóló 217/1998./XII.30./ Korm. Rendeletben foglaltakat, továbbá a költségvetési szerv tevékenységét szabályozó egyéb jogszabályi előírások érvényesülését is. A számlarend összeállításáért, annak folyamatos karbantartásáért a gazdasági igazgatóhelyettes a felelős. Az Intézet az APEH-SZTADI egységes ügyviteli rendszert használja. A rendszer modulokból áll, amelyek az alábbiak: főkönyvi modul, pénzügyi-számlázási modul, eszköz nyilvántartási modul, készlet nyilvántartási modul. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke Vagyoni értékő jogok aktivált állományának értéke Korlátozottan forgalomképes állományának értéke Forgalomképes vagyoni értékő jogok aktivált állománya Szellemi termékek aktivált állományának értéke Korlátozottan forgalom képes szellemit termékek aktivált állománya Forgalomképes szellemi termékek aktivált állománya Teljesen (0-ig) leírt immateriális javak állományának értéke Teljesen (0-i) leírt vagyoni értékő jogok Teljesen (0-ig) leírt szellemi termékek értéke 112. Immateriális javak értékcsökkenése Vagyoni értékő jogok értékcsökkenése Vagyoni értékő jogok terv szerinti értékcsökkenése Forgalomképes vagyoni értékő jogok terv szerinti értékcsökkenése Vagyoni értékő jogok terven felüli értékcsökkenése Vagyoni értékő jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Szellemi termékek értékcsökkenése Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése Forgalomképes szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 4

5 1127. Immateriális javak folyamatban lévő beruházásának terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 113. Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékő jogok vásárlása Szellemi termékek vásárlása 115. Immateriális javak vásárlásának előirányzata Vagyoni értékő jogok vásárlásának előirányzata Szellemi termékek vásárlásának előirányzata 117. Immateriális javak folyamatban lévő beruházása Vagyoni értékő jogok folyamatban lévő beruházásának állománya Szellemi termékek folyamatban lévő beruházásának állománya Szellemi termékek idegen kivitelezővel végzett folyamatban lévő beruházásának állománya Szellemi termékek saját kivitelezésben végzett folyamatban lévő beruházásának állománya 118. Immateriális javak beruházására adott előlegek Immateriális javak beruházására adott előlegek állománya Immateriális javak beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 12. INGATLANOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKő JOGOK 121. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok aktivált állománya Földterületek aktivált állománya Telkek aktivált állománya Épületek aktivált állománya Forgalomképtelen egyéb épületek aktivált állománya Egyéb építmények aktivált állománya Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok aktivált állománya Teljesen (0-ig) leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok aktivált állománya Teljesen (0-ig) leírt épületek aktivált állományának értéke 122. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok értékcsökkenése Telkek értékcsökkenése* Telkek terv szerinti értékcsökkenése* Telkek terven felüli értékcsökkenése Telkek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Épületek értékcsökkenése Forgalomképtelen egyéb épületek értékcsökkenése Egyéb építmények értékcsökkenése Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok értékcsökkenése Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok folyamatban lévő beruházásának (felújításának) terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 123. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok vásárlása, létesítése Telkek vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok vásárlása 124. Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása 5

6 125. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok vásárlásának, létesítésének előirányzata Telkek vásárlásának előirányzata Épületek vásárlásának, létesítésének előirányzata Egyéb építmények vásárlásának, létesítésének előirányzata Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok vásárlásának előirányzata 126. Ingatlanok felújításának előirányzata Épületek felújításának előirányzata Egyéb építmények felújításának előirányzata 127. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok folyamatban lévő beruházásai Telkek folyamatban lévő beruházásának (felújításának) állománya Épületek folyamatban lévő beruházásának (felújításának) állománya * Csak a bányamővelésre, vegyi hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek után számolható el értékcsökkenés! Egyéb építmények folyamatban lévő beruházásának (felújításának) állománya Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok folyamatban lévő beruházásának állománya Kisértékű éven belül amortizálandó új ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok folyamatban lévő beruházásának állománya 128. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek állománya Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 13. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK ÉS JÁRMőVEK 131. Gépek berendezések és felszerelések Gépek berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök aktivált állományának értéke Korlátozottan forgalomképes ügyviteli és számtech. akt Forgalomképes ügyviteli és számtech eszközök aktivált állomány értéke Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke Forgalomképtelen egyéb gépek, berendezések és felszer. aktivált állomány Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek berendezések aktivált állománya Forgalomképes egyéb gépe, berendezés aktivált állománya Képzőmővészeti alkotások állományának értéke Teljesen (0-ig) leírt gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke Teljesen 0-ra leírt ügyviteli és számítástechnikai állomány értéke Teljesen 0-ra leírt egyéb gépek, berendezések állományának értéke Gépek, berendezések és felszerelések értékcsökkenése Gépek, berendezések és felszerelések terv szerinti értékcsökkenése Forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése Forgalomképes egyéb gépek, berendezések és felszerelések terv szerinti értékcsökkenése Gépek, berendezések és felszerelések terven felüli értékcsökkenése Terven felüli értékcsökkenés ügyvitel- és számítástechnikai eszközök Terven felüli értékcsökkenés egyéb gépek Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Képzőmővészeti alkotások vásárlása 6

7 1314. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök felújítása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlásának, létesítésének előirányzata Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlásának, létesítésének előirányzata Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlásának, létesítésének előirányzata Képzőmővészeti alkotások vásárlásának előirányzata Gépek, berendezések és felszerelések felújításának előirányzata Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök felújításának előirányzata Egyéb gépek, berendezések és felszerelések felújításának előirányzata Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek 132. Járművek Járművek aktivált állománya Alaptev. járművek állományának értéke Teljesen (0-g) leírt jármővek állományának értéke Járművek értékcsökkenése Járművek terv szerinti értékcsökkenése Járművek terven felüli értékcsökkenése Járművek vásárlása, létesítése Járművek felújítása Járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata Járművek felújításának előirányzata Járművek folyamatban lévő beruházásai Járművek beruházására adott előlegek 15. KÖZPONTI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 151. Immateriális javak központi beruházási kiadások előirányzata 152. Immateriális javak központi beruházási kiadások előirányzat teljesítése 153. Ingatlanok központi beruházásának kiadások előirányzata 154. Ingatlanok központi beruházási kiadási előirányzatok teljesítése 155. Gépek, berendezések, felszerelések központi beruházási kiadások előirányzata 156. Gépek, berendezések, felszerelések központi beruházási kiadások előirányzat teljesítése 157. Járművek központi beruházási kiadási előirányzata 158. Járművek központi beruházási előirányzat teljesítése 18. FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓJA 181. Felújítások előzetesen felszámított áfa előirányzata Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított áfa előirányzatának teljesítése Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított áfa előirányzatának teljesítése Felújítások beszerzési árába be nem számított ÁFA előirányzatának teljesítése Felújítások beszerzési árába be nem számított fordított ÁFA előirányzat teljesítése 182. Beruházások előzetesen felszámított áfája Beruházások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Intézményi beruházás előzetesen felszámított ÁFA előirányzata Központi beruházás előzetesen felszámított ÁFA előirányzata Beruházások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított áfa 7

8 előirányzatának teljesítése Intézményi beruházás beszerzési árába beszámítandó ÁFA Központi beruházások beszerzési árába beszámítandó ÁFA Beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított áfa előirányzatának teljesítése Beruházások beszerzési árába be nem számított ÁFA Intézményi beruházások beszerzési árába be nem számított ÁFA Központi beruházások beszerzési árába be nem számított ÁFA Beruházások beszerzési árába be nem számított fordított ÁFA Intézményi beruházás beszerzési árába be ne számított fordított ÁFA Központi beruházás beszerezési árába be nem számított fordított ÁFA 183. Beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés előirányzata Beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 189. Számlahelyesbítés miatti felhalmozási áfa kiadás 19. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK (VISSZTERHESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK) 199. Befektetett eszközök kiadási és bevételi átvezetési számlája Immateriális javak kiadási átvezetési számlája Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok kiadási átvezetési számlája Gépek, berendezések, felszerelések és jármővek kiadási átvezetési számlája Tenyészállatok kiadási átvezetési számlája Állami készletek, tartalékok átvezetési számlája Befektetett pénzügyi eszközök átvezetési számlája Beruházások, felújítások általános forgalmi adó átvezetési számlája Tartósan adott kölcsönök átvezetési számlája 2. Számlaosztály KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK 21. VÁSÁROLT ANYAGOK 213. Irodaszerek, nyomtatványok 217. Szakmai anyagok Saját kiadványok 219 Anyag,készlet 28. KÖVETELÉSEK 281. Adósok Előző évi adósokkal szembeni követelés Tárgyévi adósokkal szembeni követelés 282. Vevők Belföldi vevők Előző évi termékért. és szolg. származó belföldi követelés Tárgyévi termékért. és szolg. származó belföldi követelés Európai Uniós tagország szerinti (EU-s) külföldi vevőkövetelések Nem Európai Uniós ország szerinti (nem EU-s) külföldi vevőkövetelések 8

9 286. Munkavállalókkal szemben előírt különféle követelések 287. Egyéb követelések Egyéb különféle követelések (ÁFA) 288. Követelések értékvesztése és annak visszaírása 3. Számlaosztály PÉNZÜGYl ELSZÁMOLÁSOK 31. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK, BETÉTKÖNYVEK 311. Pénztár 33. BELFÖLDI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK 331. Előirányzat teljesítésének elszámolása a Kincstárral Előirányzat-felhasználási keretszámla Központi beruházások előirányzat-felhasználási keretszámla 35. BELFÖLDI IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK 352. Előirányzat teljesítésének elszámolás a Kincstári sz Előirányzat-felhasználási keretszámla 36. Idegen pénzeszközök 37. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA ÉS FEJEZETI ELSZÁMOLÁSOK 372. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 3721 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás előirányzata Előző évi, mőködési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás előirányzata Előző évi, felhasználás célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás előirányz Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás előirányzatának teljesítése Előző évi, mőködési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás ei. teljesítés Előző évi, felhasználási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás ei. Telj Mőködési célú támogatásértékő kiadások elszámolása Mőködési célú támogatásértékő kiadás előirányzata Felhalmozási célú pe. Átadás államháztartáson belül előirányzat teljesítése Mőködési célú támogatásértékő kiadás előirányzatának teljesítése Felhalmozás célú pe. Átadás fejezeten belül 374. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások elszámolása Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás előirányzata Mőködési célú pénzeszközök átadás előirányzat non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközök átadás előirányzat egyéb vállalkozónak Mőködési célú pénzeszközök átadás előirányzat korm. és nemz. szervezeteknek Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás előirányzatának teljesítése Mőködési célú pénzeszközök átadás előirányzat teljes. Non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközök átadás egyéb vállalkozóknak Mőködési célú pénzeszközök átadás korm. és nemz. szervezeteknek 38. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ELSZÁMOLÁSA 381. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 382. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 384. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás 9

10 3841. Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatás előirányzata Pénzeli kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatás előirányzat teljesítése 389. Támogatásértékő kiadás, pénzeszközátadás átvezetési számlája 39. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI) CÉLÚ KIADÁSOK 391. Költségvetési függő kiadások Költségvetési függő kiadások állománya Költségvetési függő kiadások forgalma Előző évi költségvetés függő kiadások megtérülése tárgyévi költségvetés függő kiadások forgalma 392. Költségvetési átfutó kiadások Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások állománya Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma Előző évek személyi juttatással kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése Tárgyévi személyi juttatással kapcsolatos átfutó kiadás forgalma Jövedelem-elszámolással kapcsolatos kiadások forgalma TB-vel kapcsolatos kiadások forgalma Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások állománya Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma Előző év(ek)i munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma Tárgyévi munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma Utólagos elszámolásra kiadott előlegek átfutó kiadások Utólagos elszámolásra kiadott előlegek átfutó kiadásai állománya Utólagos elszámolásra kiadott előlegek átfutó kiadásai forgalma Szállítóknak (nem beruházási) adott előlegek Szállítóknak adott előleg átfutó kiadások állománya Szállítóknak adott előleg átfutó kiadások forgalma 394. Költségvetési egyéb kiegyenlítő kiadások Költségvetési egyéb kiegyenlítő kiadások állománya Pénz- és bankszámlák közötti átvezetések Pénz- és bankszámlák közötti átvezetések kiadásainak állománya Költségvetési egyéb kiegyenlítő kiadások forgalma Pénz- és bankszámlák közötti átvezetési kiadások forgalma Elszámolásra nyújtott előlegek 397. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 4. Számlaosztály FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 41. SAJÁT TŐKE 411. Tartós tőke 4111 Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 4112 Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 413. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 10

11 4131 Előző évek tőkeváltozásai 4132 Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások Tárgyévi pénzforgalom nélküli tőkeváltozások Tranzakciós partnerhez kapcs.pénzforg.nélk.saját tőkeváltozások Tranzakciós partnerhez nem kapcs.pénzforg.nélküli saját tőkeváltozások Tervszerinti értékcsökkenés miatti saját tőkeváltozások 42. TARTALÉKOK 421. Költségvetési tartalékok Költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 424. Előirányzat- maradvány számla 425. Alaptevékenység kiadási előirányzat teljesítési elszámolás 426. Alaptevékenység bevételi előirányzat teljesítési elszámolása 43. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 44. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 441. Belföldi szállítók Belföldi beruházási szállítók állománya Tárgy évi költségvetési terhelés előző évek belföldi beruházási szállítók állománya Tárgy évi költségvetési terhelés folyó évek belföldi beruházási szállítók állománya Tárgyévet követő évet terhelő belföldi szállítók állománya Belföldi egyéb szállítók állománya Tárgy évi költségvetést terhelő előző évi belföldi egyéb szállítók állománya Tárgy évi költségvetést terhelő folyó évi belföldi egyéb szállítók állománya Tárgyévet követő évet terhelő belföldi egyéb szállítók állománya 442. Európai Uniós tagország szerinti (Eu-s) külföldi szállító EU-s külföldi beruházási szállítók állománya Tárgyévi költségvetést terhelő előző év EU-s külföldi beruházási szállítók állománya Tárgyévi költségvetést terhelő folyó év EU-s külföldi beruházási szállítók állománya Tárgyévet követő évet terhelő EU-s külföldi beruházási szállítók állománya 443. Nem Európai Uniós ország szerinti (nem Eu-s) külföldi szállító 445. Munkavállalókkal kapcsolatos különféle kötelezettségek 446. Költségvetéssel szembeni kötelezettségek 449. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Támogatási program előlege miatti kötelezettség Tárgyévi költségvetést terhelő előző évi támogatás program elől Tárgy évi költségvetést terhelő folyó évi támogatás előlege miatti kötelezettsége tárgy évi költségvetést terhelő folyó évi támogatás belföldi Tárgy évi költségvetést terhelő folyó évi támogatás külföldi 46. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK ÉS FEJEZETI ELSZÁMOLÁSOK 461. Előző évi központi költségvetési kieg. visszatérülések Előző évi központi költségvetési kieg. visszatérítések előirányzata Előző évi központi költségvetési kieg. visszat. Előirányzat teljesítése 462. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések visszatérítése Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítés előirányzata Működési célú pénzeszközök átvét. Előirányzat fej. belül 11

12 OTKA műk. pénzeszközök átadás előirányzata AKP működési pénzeszközök átadása Egyéb működési pénzeszközök átadás előirányzata fej. belül Működési célú pénzeszközök átv. előirányzat központi költségvetésből NKFP működési célú pénzeszközök átadás előirányzata OMFB működési célú pénzeszközök átadás előirányzata Egyéb működési célú pénze. átvezetés előirányzat kp. költségvetésből Működési célú pénzeszközök átv. előirányzata központi költségvetéstől Előző évi egyéb költségvetési kieg. visszatérülés előirányzat teljesítése Működési célú pénzeszköz átvétel fejezeten belül OTKA megbízások AKP megbízás Egyéb működési célú pénzeszközök átvétele fej. belül Működési célú pénzeszközök átvétel központi költségvetési szervtől NKFP megbízások OMFB mőködési célú pénzeszközök átvétel Egyéb mőködési célú pénzeszközök átv. központi kv.szervtől Működési célú pénzeszközök átvétel elkül. Állami pénzalapoktól 463. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel előirányzata Előző évi mőködési célú előirányzat-maradvány átvét. Előirányzata Előző évi felh. célú előirányzat-mar. Átvétel előirányzata Felhasználási célú pénzeszközök átv. előirányzat állami pénzalapoktól Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel előirányzatának teljesítése Előző évi működési célú előirányzat állami pénzalapoktól OTKA megbízások Felhasz. célú pénzeszközök átv. AKP Felh. célú pénzeszközök átv. fej. belül (egyéb) Előző évi felh. célú előirányzat- maradvány átvétel Felh. célú pénzeszközök átv. NKFP-től Felh. célú pénzeszközök átv. OMFB-től Felh. célú pénzeszközök átv. Központi költségvetési szervtől 464. Működési célú, támogatásértékű bevételek elszámolása Működési célú, támogatásértékű bevétel előirányzata Működési célú, támogatásértékű pénzeszközök átv. előirányzat kp.ktgv.szerv Működési célú, támogatásértékű pénzeszközök átv. előirányzat fejezeti kez Működési célú, támogatásértékű pénzeszközök átv. ei. TB alapoktól Működési célú, támogatásértékű pénzeszközök átv. előirányzat elk.áll.alapoktól Működési célú, támogatásértékű pénzeszközök átv. előirányzat elk. Helyi önk Működési célú, támogatásértékű pénzeszközök átv. előir. Többcélú kist.társ Működési célú, támogatásértékű bevétel előirányzatának teljesítése Működési célú, támogatásértékű bevétel kp.ktgv.szervtől Működési célú, támogatásértékű bevétel fejezeti kez Működési célú, támogatásértékű bevétel TB alaptól Működési célú, támogatásértékű bevétel elk.áll.alapoktól Működési célú, támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Működési célú, támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól 12

13 465. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek elszámolása Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel előirányzata Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel előirányzat kp.ktgv.szerv Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel előirányzat fejezeti kez Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel előirányzat TB alapoktól Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel előirányzat elk.áll.alapoktól Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel előirányzat helyi önkorm Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel előirányzat többcélú kist.társ Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel előirányzatának teljesítése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel kp.ktgv.szerv Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kez Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elk.áll.alapoktól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel többcélú kist.társ Fejezeti év végi maradvány- elszámoló számla bevét. elszámolása Önrevízióval megáll. eir. maradvány befizetése Előirányzat-maradvány fejezeti hatáskörhöz kötött befektetés 469. Támogatás kiegészítés átvett pénzeszközök átvezetési számlája 47. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ELSZÁMOLÁSA 471. Működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel előirányzata államháztartáson kívülről Vállalkozásoktól műk.célú pénzeszköz átvétel Háztartásoktól műk.célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszközök átv. Non-profit szervtől előirányzat Egyéb belföldi forrásból működési célú pénzeszköz átvétel előirányzat Külföldi kormány és nemzeti sz. működési célra k. jutt. előirányzat EU-tól működési célra kapott juttatás előirányzat Működési célú pénzeszközátvétel előirányzatának teljesítése államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Működési célú pénzeszköz átvétel egyéb belföldi forrásból Működési célra kapott j. külf. Korm és nemz szervtől Működés célra kapott juttatás EU ktgv.-től 472. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzata államháztartáson kívülről Egyéb belföldi forrás felhasználás célú pénzeszközök átv. előirányzat Külföldi korm-tól és nemz. Szerv. felhalmozás célra kapott juttatás előirányzata EU ktgv.-től felhasználás célra kapott juttatás előirányzata Felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzatának teljesítése államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átv. Egyéb belföldi forrásból Felhalmozási célra kapott j. külföldi korm. és nemz. Sz Felhalmozási célra kapott juttatás EU költségvetésből 479. Támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszköz, egyéb kiegészítések átvezetési számlája 13

14 48. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI) CÉLÚ BEVÉTELEK 481. Költségvetési függő bevételek Költségvetési intézményi függő bevételek Költségvetési intézményi függő bevételek állománya Költségvetési intézményi függő bevételek forgalma Előző év(ek)i ktgv.-i függő bevételek visszafiz. rend Tárgyévi ktgv-i függő bevételek forgalma 482. Költségvetési átfutó bevételek Költségvetési átfutó bevételek állománya Költségvetési átfutó bevételek állománya Költségvetési átfutó bevételek forgalma Előző év(ek)i ktgv.-i átfutó bev. visszafiz. rend Tárgyévi ktgv.-i átfutó bevételek forgalma 483. Költségvetési kiegyenlítő bevételek Pénz- és bankszámlák közötti átvezetések Pénz és bankszámlák közötti átvezetések bevételeinek állománya Pénz és bankszámlák közötti átvezetések bevételeinek forgalma Előző év(ek)i pénz- és bankszámlák közötti átvezetés forgalma Tárgyévi pénz- és bankszámlák közötti átvezetés forgalma 487. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 488. Költségvetésen kívüli függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek, letétek elszámolása Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása Nemzetközi támogatási programok deviza számlái 49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 491. Nyitómérleg számla 492. Mérlegrendezési számla 493. Zárómérleg számla 494. Költségvetési bevételek és kiadások elszámolása 496. Előirányzatok zárlati elszámolása 497. Előirányzatok évközi elszámolása 498. Eredeti előirányzatok nyitó elszámolása 499. Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása Utókalk. kapcsolatos 5-ös átvezetési számla Utókalk. kapcsolatos 6-os átvezetési számla 5. Számlaosztály KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE (közgazdasági osztályozás szerint) 51. RENDSZERES és NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 511. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Rendszeres személyi juttatások előirányzata Alapilletmények előirányzata Közalkalmazott alapilletmények előirányzata Közalkalmazottak alapilletménye (kereset kieg) Nyelvpótlék előirányzata 14

15 Közalkalmazottak nyelvpótléka előirányzata Egyéb kötelező illetménypótlékok előirányzata Közalkalmazotti egyéb köt. illetmény pótlék előirányzata Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás előirányzata Közalkalmazott. egy. felt. függő pótlék és juttatás előirányzata Egyéb juttatás előirányzata (Széchenyi öd.) Rendszeres személyi juttatások teljesítése Alapilletmények Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye (ill. kieg.) Nyelvpótlék Közalkalmazottak nyelvpótléka Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás Közalkalmazotti egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás Egyéb juttatás (Széchenyi ösztöndíj) 512. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kiadásainak előirányzata Normatív jutalom előirányzata Teljesítményhez kötött jutalom előirányzata Készenléti, ügyeleti díj előirányzata Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás előirányzata Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kiadási előirányzatának teljesítése Normatív jutalom Teljesítményhez kötött jutalom Készenléti, ügyeleti díj Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 513. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai kiadásainak előirányzata Végkielégítés előirányzata Jubileumi jutalom előirányzata Napidíj előirányzata Belföldi napidíj előirányzata Külföldi napidíj előirányzata Biztosítási díjak előirányzata Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés előirányzata Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése előirányzata Egyéb biztosítási díjak előirányzata Egyéb sajátos juttatások előirányzata Betegszabadság idejére fizetési díjazás előirányzata Foglalkoztatottak sajátos juttatásai kiadási előirányzatának teljesítése Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Belföldi napidíj Külföldi napidíj Biztosítási díjak 15

16 Önkéntes biztosítás pénztárakba történő befizetés Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése egyéb biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Betegszabadság idejére fizetési díjazás 514. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások kiadási előirányzata Ruházati költségtérítés előirányzata Üdülési hozzájárulás előirányzata Közlekedési költségtérítés előirányzata Étkezési hozzájárulás előirányzata Egyéb költségtérítés hozzájárulás előirányzata Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások kiadási előirányzatának teljesítése Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulása Egyéb költségtérítés hozzájárulás 515. Szociális jellegű juttatások Szociális jellegű juttatások kiadási előirányzata Szociális segélyek előirányzata Egyéb szociális juttatások előirányzata Szociális jellegű juttatások kiadási előirányzatának teljesítése Szociális segélyek Egyéb szociális juttatások 516. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásainak kiadási előirányzata Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalm. rendszeres személyi juttatás előirányzata Részm. foglalkoztatottak közalk. rendszeres személyi juttatás előirányzata Részm. foglal.közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó szem. jutt. előirányzata Részm. fogl. közalk. munkavégzéshez kapcs. szem. juttatás előirányzata Részmunkaidőben foglalkoztatott sajátos juttatás előirányzata Részmunkaidőben foglalkoztatott személyhez kapcsolatos költségtérítés előirányzata Részmunkaidőben foglalkoztatott szociális jellegő juttatás előirányzata Részmunkaidőben foglalkoztatott klf. nem rendszeres személyi juttatás előirányzata Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai kiadási előirányzatának teljesítése Részmunkaidőben foglalkozatott rendszeres személyi juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres szem.juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatott munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatás Részmunkaidőben fogl. Közalkalmazott munkavégz. kapcs. szem.juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatott sajátos juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatott személyi kapcsolatos költségtérítése Részmunkaidőben foglalkoztatott szociális jellegő juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatott klf nem rendszeres személyi juttatás 517. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások kiadási előirányzata 16

17 Tiszt. szerzői díj. honor újít találm. díj előirányzata Egyéb nem rendszeres személyi juttatás előirányzata Állományba tartozó különféle nem rendszeres juttatások kiadási előirányzatának teljesítése Tiszt. szerz. díj, honor újít, találm. díj Egyéb különféle nem rendszeres juttatások 52. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 522. Állományba nem tartozók juttatásai Állományba nem tartozók juttatásainak kiadási előirányzata Megbízási díj előirányzata Tiszteletdíj, szerzői díj, honorárium, újítási és találmánydíj előirányzata További munkaviszony létesítési juttatásai előirányzata Alkalmi munkavállalók bére előirányzata Állományba nem tartozók egyéb juttatásainak kiadási előirányzata Állományba nem tartozók juttatásai kiadási előirányzatának teljesítése Megbízási díj Tiszteletdíj, szerzői díj, További munkaviszony létesítés juttatásai Alkalmi munkavállalók bére Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 524. Állományba tartozók nem munkavégzéssel kapcsolatos megbízási díja Állományba tartozók nem munkavégzéssel kapcsolatos megbízási díjának kiadási előirányzata Állományba tartozók nem munkavégzéssel kapcsolatos megbízási díja kiadási előirányzatának teljesítése 53. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 531. SZOCHO járulék TB j kiadási előirányzata Nyugdíjbiztosítási járulék kiadási előirányzata Egészségbiztosítási járulék kiadási előirányzata Természetbeni egészségbiztosítási járadék kiadási előirányzata Pénzbeli egészségbiztosítási járulék kiadási előirányzata Munkaerőpiaci járulék kiadási előirányzata START-kártyával rendelkezők utáni jár.fizetési kötelezettség előirányzata TBj kiadási előirányzat teljesítése Nyugdíjbiztosítási járulék kiadási előirányzat teljesítése Egészségbiztosítási járulék kiadási előirányzat teljesítése Természetbeni egészségbiztosítási járulék kiadási előirányzat teljesítése Pénzbeli egészségbiztosítási járulék kiadási előirányzat teljesítése Munkaerőpiaci járulék kiadási előirányzat teljesítése START-kártyával rendelkezők utáni jár.fizetési kötelezettség teljesítése 533. Egészségügyi hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás előirányzata Egészségügyi hozzájárulás előirányzatának teljesítése 534. Táppénz-hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás előirányzata Táppénz-hozzájárulás előirányzatának teljesítése 17

18 535. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre előirányzata Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre előirányzat teljesítése 536. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő egyéb járulékok előirányzata Munkaadókat terhelő egyéb járulékok előirányzat teljesítése 538. Korkedvezmény-biztosítási járulék 54. KÉSZLETBESZERZÉSEK 542. Gyógyszer, vegyszer Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés kiadási előirányzata Gyógyszerbeszerzés kiadási előirányzata Vegyszerbeszerzés kiadási előirányzata Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés kiadási előirányzat teljesítése Gyógyszerbeszerzés kiadási előirányzat teljesítése Vegyszerbeszerzés kiadási előirányzat teljesítése 543. Irodaszer, nyomtatvány Irodaszer, nyomtatványbeszerzés kiadási előirányzata Irodaszer, nyomtatványbeszerzés kiadási előirányzatának teljesítése 544. Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés kiadási előirányzata Könyvbeszerzés kiadási előirányzata Csere belf. könyvbeszerzés előirányzata Könyvbeszerzés belf.forrásból előirányzata Könyvbeszerzés külf.forrásból előirányzata Folyóirat beszerzés kiadási előirányzata Folyóirat beszerzés belf.forrásból előirányzata Folyóirat beszerzés külf.forrásból előirányzata Adatbázisok beszerzés kiadási előirányzata Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés kiadási előirányzatának teljesítése Könyvbeszerzés kiadási előirányzat teljesítése Csere belföldi könyvbeszerzés Könyvbeszerzés belf.forrásból Könyvbeszerzés külföldi forrásból Folyóirat beszerzés kiadási előirányzat teljesítése Csere folyóirat beszerzés Folyóirat belföldi forrásból való beszerzése Folyóirat külföldi forrásból való beszerezése Egyéb információhordozó beszerzés kiadási előirányzat teljesítése Adatbázisok beszerzése 546. Hajtó- és kenőanyag Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadási előirányzata Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadási előirányzat teljesítése 547. Szakmai anyag és kisértékő tárgyi eszközök, szellemi termékek Szakmai anyag és kisértékő tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés kiadási előirányzata Szakmai készletbeszerzés kiadása előirányzata Kisértékő tárgyi eszköz szellemi termék beszerzés kiadása előirányzata 18

19 5472. Szakmai anyag és kisértékő tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés kiadási előirányzatának teljesítése Szakmai készletbeszerzés kiadása Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés kiadása 548. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási előirányzata Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási előirányzatának teljesítése 549. Egyéb készletek Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata Egyéb készletbeszerzés kiadás előirányzata Egyéb kisértékű te. és szellemi termék kiadás előirányzata Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzat teljesítése Egyéb készletbeszerzés kiadás előirányzat teljesítése Egyéb kisértékű te. és szellemi termék kiadás előirányzat teljesítése 55. SZOLGÁLTATÁSOK 551. Kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzata Nem adatátviteli célú távközlési díjak előirányzat Adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata Kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzatának teljesítése Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások 552. Különféle szolgáltatási kiadások Különféle szolgáltatási kiadások előirányzata Bérleti és lízingdíjak előirányzata Szállítási szolgáltatások előirányzata Gázenergia-szolgáltatás díjak előirányzata Villamosenergia-szolgáltatás díjak előirányzata Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak előirányzata Víz- és csatornadíjak előirányzata Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás kiadás előirányzata Szakmai eszközök karbantartása, kisjavítása előirányzat Üzemeltetéssel kapcsolatos karbantartás kisjavítás előirányzat Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolgáltatás előirányzata Szakmai tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatás előirányzata Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás előirányzata Különféle szolgáltatási kiadások előirányzatának teljesítése Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak kiadása Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja 19

20 Szakmai eszközök karbantartása, kisjavítása Üzemeltetéssel kapcsolatos karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Szakmai tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatás előirányzat teljesítése Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 553. Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások kiadási előirányzata Vásárolt közszolgáltatások kiadási előirányzatának teljesítése 554. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson belülre 555. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson kívülre 556. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzat Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzat teljesítése Szakmai szolgáltatások kiadási előirányzata Szakmai szolgáltatások kiadási előirányzatának teljesítése 56. KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK 561. Általános forgalmi adó kiadások Általános forgalmi adó kiadási előirányzata Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA előirányzata Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetés előirányzata Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak ÁFA befizetés Általános forgalmi adó kiadási előirányzat teljesítése Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított ÁFA kiadásai Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetés az adóhatóságnak Értékesített, t. eszközök immateriális javak ÁFA befizetése 562. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások előirányzata Belföldi kiküldetés előirányzata Külföldi kiküldetés előirányzata Külföldi kiküldetés költségei (saját dolgozó) előirányzata Nem saját dolgozók külföldi kiküldetés előirányzata Reprezentáció előirányzata Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások előirányzat teljesítése Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés költségei (saját dolgozók) Nem saját dolgozók külföldi kiküldetése Reprezentáció 563. Egyéb dologi kiadások Egyéb dologi kiadások előirányzata Követelések vásárlásának előirányzata Egyéb különféle dologi kiadás előirányzata Egyéb dologi kiadások előirányzat teljesítése Követelések vásárlása 20

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete. Számlarend

Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete. Számlarend Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete Számlarend 2008.01.01. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 1113. Vagyoni értékű

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND. igazgató P.H. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat KÖNYVVITELI MÉRLEG 4 0 2 7 2 3 1 2 5 1 1 5 0 0 7 6 8 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852 Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény - TERVEZET INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 152,50 150,00 150,00 -pedagógus/szakmai 132,25 134,75

Részletesebben

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. I. félévi előirányzat módosítás Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés KIADÁSOK Főkönyvi számla 39. sz. m Szakfeladat Kisértékű tárgyi

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 569534 1251 19 3805 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8417 Csetény

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:......... Oktatási és Kulturális Minisztérium számjel 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 540436 1051 10 08/02 747811 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 345747 1051 10 08/02 748083 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 330079 1051 10 08/02 747558 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7833 Görcsöny

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés )

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés ) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal Szűrési feltételek Szűrés Érték PIR (Teljes egyezés ) 302722 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat

Részletesebben

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5900 Orosháza

Részletesebben

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4.

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Illetmény 2010. dec. 31. létszám (44 fő) 5 157 4. 5. Szakdolgozók besor. iletménye (31 fő, 11 hó) Ebből soros

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 426255 1051 10 0802 746957 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 29 640 000 27 759 000 2 428 655 29 995 387 108,06% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 576701 1251 16 0402 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5465 Cserkesz?l?

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.01.03 15 óra 17 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2011.01.03 15 óra 17 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak) Szükített lista elölapja 1.Lap Szükített lista elölapja 2010.07.27-án 10:47:01-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 722667 Szektor 1051 Szakágazat 853200 Űrlap 03, 07, 09, 21, 22, 98 Cím,alcím 0700 2.Lap 03 Dologi kiadások

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 325718 1051 12 15/00 039190 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: TISZÁNTÚLI

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak)

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 1. Alapilletmények 180774 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 2172 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 307387 1051 15 14/00 38896 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 598152 1051 20 13/00 260367 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Nemzeti Sport

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 490650 1251 01 9100 910400 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1146 Budapest

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 02 0100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0300 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722975 1051 14 12/00 230968 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 6 8 0 3 6 3 1 2 4 9 0 1 9 2 0 0 8 8 1 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési szerv

Részletesebben

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011.

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 313326 1091 01 04/00 256990 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 341486 1251 03 3200 841218 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (fejezeti)

2009 Éves beszámoló (fejezeti) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 321172 1051 20 03/00 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest Lajos

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 325785 1051 12 14/00 39266 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7625 Pécs

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati)

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 365402 1251 07 0200 910100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 329 1032 Zápor u. 90. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 209 000 105 079 000 8 669 859 105 770 522 100,66% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 694 000 105 696 000 7 757 999 91 643 990 86,71% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 369741 1251 08 3000 900200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677918 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677929 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1038 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 360353 1251 07 9100 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677952 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1033 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678102 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1039 Budapest

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 9123 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 85 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Dorog Kossuth Lajos utca 6

DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Dorog Kossuth Lajos utca 6 20 1002 813761 1051 861000 2510 Dorog Kossuth Lajos utca 6 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 12 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 33 575 000 34 511 000 2 564 473 34 372 402 99,60% 2 511215

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.3 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK

Részletesebben

'1 lc, q -,.vi{.-!... 1,","*on;

'1 lc, q -,.vi{.-!... 1,,*on; I'ejezetr 08/00 Ci VAlciln: 01/00 Szakng: 842:ll0 Szekror: 1051 6vild6szak: 2011 2 PIRr 300146 K'szntt. 20 t2.02.29 )2.11 Ellen6E6 kod: 7662281253 A iqezet megnevezdse, szdkhelye: Ir6nyit6 szerv: 300146

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503480 1251 01 0003 855900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1033 Budapest

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799799 1051 20 1002 335184 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 440743 1251 13 0200 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2030 Érd Alsó

Részletesebben