Hatályba lépés: október 15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályba lépés: 2014. október 15."

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK AZ IPOLTALOM VPN SZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 2. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT EL FIZET I SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA 3. AZ EL FIZET I SZERZ DÉSEK MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ EL FIZET I SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ESETLEGES ID BELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI 4. AZ EL FIZET I HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELRE VALÓ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK VÁLLALÁSI IDEJE (CÉLÉRTÉKE), SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉN A VÉGBERENDEZÉS HÁLÓZATI VÉGPONTHOZ CSATLAKOZTATÁSÁNAK IDEJE 5. A SZOLGÁLTATÁSOK MIN SÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MIN SÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÜLÉSÜK MÉRÉSÉNEK MÓDSZERE 6. AZ EL FIZET I SZERZ DÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES EL FIZET I ADATOK LISTÁJA, AZ EL FIZET I JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZ DÉSI ID SZAK 7. AZ EL FIZET I SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZ DÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZ DÉSMÓDOSÍTÁSRA, EGYOLDALÚ SZERZ DÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN AZ EL FIZET TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZ DÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI ÉS A FIZETEND DÍJ MÉRTÉKE, AZ ÁTHELYEZÉS ÉS AZ ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE 8. AZ EL FIZET I SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ EL FIZET ÁLTAL KÉRHET SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB ID TARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETEND DÍJ MÉRTÉKE 9. AZ EL FIZET I SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ EL FIZET ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ EL FIZET NÉL VÉGZ DTETETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ EL FIZET I SZOLGÁLTATÁS MIN SÉGI VAGY MÁS JELLEMZ I CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELEI 10. AZ EL FIZET I SZERZ DÉS MEGSZ NÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRID MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ EL FIZET DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZ DÉST FELMONDANÁ 11. A HIBABEJELENT ELÉRHET SÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE 12. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT M KÖDÉSE, AZ EL FIZET I BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE (DÍJREKLAMÁCIÓ, KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK INTÉZÉSE). 13. AZ EL FIZET JOGAI AZ EL FIZET I SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN 14. EL FIZET I VÉGBERENDEZÉS (KÉSZÜLÉKEK) CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI 15. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG 16. EL FIZET I SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, EZEN BELÜL EGYSZERES DÍJAK, DÍJAZÁSI ID SZAKOK, KEDVEZMÉNYEK ÉS DÍJFIZETÉS NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÁSOK, A KEDVEZMÉNYRE JOGOSULTSÁG ELVESZTÉSE ESETÉN A KEDVEZMÉNY VISSZAFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI, A DÍJFIZETÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE 17. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KEZELÉSI EL ÍRÁSOK 18. AZ ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ELÉRHET SÉGE Hatályba lépés: október 15.

2 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei, ügyfélszolgálati irodák A Szolgáltató neve, címe, szervezeti felépítése: ipon Computer Kft Adószám: Cégjegyzékszám: Székhely: 1143 Budapest, Francia út 40/b. Levelezési cím: 1143 Budapest, Francia út 40/b A szolgáltató ügyfélszolgálata: 1143 Budapest, Francia út 40/b Ügyfélszolgálat és hibabejelent telefonos elérhet sége: Tel: Fax: A továbbiakban: szolgáltató Az Általános Szerz dési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a 249/2001 sz. Kormányrendelet alapján a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban NHHH) m ködési engedélyre vonatkozó határozatának nyilvántartásbavételének napjától határozatlan ideig érvényes.

3 1.2.Tájékoztatás az ÁSZF-el érintett hatóságokról A vonatkozó rendelkezések értelmében tájékoztatást nyújtunk a szolgáltatással érintett hatóságok elérhet ségeir l: Nemzeti Hírközlési Hatóság Cím: 1015 Budapest Ostrom u Levelezési cím: 1525 Budapest Pf.75. Telefon: Telefax: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Hírközlési Hatóság Budapesti Igazgatóság Cím: 1133 Budapest Visegrádi u Levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf.997. Telefon: Telefax: Nemzeti Hírközlési Hatóság Pécsi Igazgatóság Cím: 7624 Pécs Alkotmány u. 53. Levelezési cím: 7602 Pécs PFÜ Pf.: 459. Telefon: Telefax: Nemzeti Hírközlési Hatóság Debreceni Igazgatóság Cím: 4025 Debrecen Hatvan u. 43. Levelezési cím: 4001 Debrecen Pf.230. Telefon: Telefax: Nemzeti Hírközlési Hatóság Miskolci Igazgatóság Cím: 3529 Miskolc Csabai kapu 17. Levelezési cím: 3501 Miskolc Pf.391. Telefon: Telefax: Nemzeti Hírközlési Hatóság Szegedi Igazgatóság Cím: 6721 Szeged Csongrádi sgt. 15. Levelezési cím: 6701 Szeged Pf.689. Telefon: Telefax: Nemzeti Hírközlési Hatóság Soproni Igazgatóság Cím: 9400 Sopron Kossuth L. u. 26. Levelezési cím: 9401 Sopron Pf.123. Telefon: Telefax:

4 1.2.2.Gazdasági Versenyhivatal levélcím: 1245, Budapest 5.Pf.1036 telefon (központ): fax (központi): cím: 1054, Budapest, V., Alkotmány u. 5. honlap: Fogyasztóvédelmi Felügyel ség Budapest F város KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 1088 Budapest, József krt Budapest, Pf tel: közp.: fax: Baranya Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 7621 Pécs, József u Pécs, Pf tel: (72) fax: (72) Bács-Kiskun Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 6000 Kecskemét, Deák F. tér Kecskemét, Pf tel.: (76) Titk.: (76) fax: (76) Békés Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 5600 Békéscsaba, József A. u Békéscsaba, Pf. 284 tel: (66) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 3525 Miskolc, Városház tér Miskolc, Pf tel.: (46) fax: (46) Csongrád Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 6741 Szeged, Rákóczi tér 1/A Szeged, Rákóczi tér 1/A. tel: (62) fax: (62) Fejér Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12/14. tel: (22) fax: (22) Gy r-moson-sopron Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 9022 Gy r, Árpád út Gy r, Pf tel: (96) ; (96) fax: (96) Hajdú-Bihar Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 4024 Debrecen, Vármegyeháza u.1/a Debrecen, Pf. 83. közv.: (52) közp.: (52) fax: (52)

5 Heves Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 3300 Eger, Kossuth L. u Eger, Pf tel: (36) fax: (36) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 5000 Szolnok, Ságvári krt em Szolnok, Pf tel.: (56) fax: (56) Komárom-Esztergom Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 2800 Tatabánya, F tér Tatabánya, Pf tel: (34) fax: (34) Nógrád Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 3100 Salgótarján,Rákóczi út Salgótarján, Pf. 95. tel: (32) közp: (32) fax: (32) Pest Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 1052 Budapest, Városház u Budapest, Pf tel.: fax: Somogy Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 7400 Kaposvár, F u Kaposvár, Pf tel.: (82) tel/fax: (82) axelero.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 4400 Nyíregyháza, H sök tere 5. tel.: (42) tel.: (42) fax: (42) Tolna Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 7101 Szekszárd, Szent I. tér Szekszárd, Pf tel: (74) ; (74) fax: (74) Vas Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 9701 Szombathely, Berzsenyi D. tér Szombathely, Pf tel: (94) fax: (94) Veszprém Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 8200 Veszprém, Megyeház tér Veszprém, Pf tel/fax: (88) Zala Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyel ség 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D.u Zalaegerszeg, Pf tel.: (92) fax: (92) axelero.hu

6 2. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT EL FIZET I SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA 2.1. A szolgáltatások meghatározása, célja, általános jellemz i és rövid leírása VPN alapú adatátviteli szolgáltatása a már meglév internet szolgáltatáshoz. A szolgáltatás célja, hogy a felhasználó megfelel védelemmel ellátva tudja használni a már meglév internet szogláltatását. 3. AZ EL FIZET I SZERZ DÉSEK MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ EL FIZET I SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ESETLEGES ID BELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI 3.1. Az igényl nek, aki VPN szolgáltatás igénybe kívánja venni, szerz dést kell kötnie a szolgáltatóval, amely szerz dés meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a választott szolgáltatást és annak díját. Az VPN szolgáltatás igénybevételére szóló szerz dés egyedi el fizet i szerz désb l és általános szerz dési feltételekb l áll. Az egyedi el fizet i szerz dés tartalmazza az el fizet adatait, valamint az igénybevett szolgáltatáscsomag megjelölését és leírását Az el fizet i szerz déskötés formai és eljárási szabályai Az igényl szóban, elektronikus levélben vagy írásban jelzi a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát, majd a szolgáltató tájékoztatja az igényl t a szolgáltatás igénybevételének feltételeir l A szolgáltató, el fizet, illet leg igényl (a továbbiakban együtt: felek) az el fizet i szerz dést írásban köthetik meg. Az igényl (leend el fizet ) igénybejelentést tesz, melyre a szolgáltató által erre a célra rendszeresített nyomtatványon (el fizet i szerz dés) ajánlattétellel válaszol. Az írásbeli szerz dés akkor jön létre, amikor az igényl által aláírt el fizet i szerz dés a szolgáltatóhoz visszaérkezik A szolgáltatás igénybevételének m szaki feltételei, földrajzi, id beli és esetleges egyéb korlátai A szolgáltatás igénybevételének általános feltételei Az ÁSZF alapján a szolgáltató a szolgáltatást Magyarországon nyújtja. A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele az el fizet részér l, hogy az el fizet rendelkezzék már meglév internet szolgáltatással. A forgalom szolgáltató hálózatában történ áramlása és bels útvonala nem tartozik az el fizet hatáskörébe. Az el fizet a szolgáltatás igénybevételét, avagy használatát saját felel sségére másnak átengedheti.

7 Az el fizet nem jogosult arra, hogy az el fizet i szerz dés megkötésével az t megillet jogokat egészében harmadik személyre ruházza át. Az el fizet teljes kör felel sséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. Az el fizet t jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes kör felel sség terheli. A szolgáltató köteles az el fizet jelszavát harmadik fél felé titokban tartani. A szolgáltató az el fizet jelszavát csak az el fizet vel közli A szolgáltatás elérhet sége más hálózatokból A szolgáltatás elérhet sége a szolgáltató és az érintett távközlési szolgáltató közötti hálózati szerz dés függvénye lehet A szolgáltatás igénybevételének egyéb korlátai A szolgáltatás nem vehet igénybe, ha az el fizet internet szolgáltatója tiltja a VPN használatát A szolgáltató Magyarországon nem bejegyzett jogi személlyel, továbbá tartózkodási engedéllyel nem rendelkez külföldi természetes személlyel csak a felek egyez akarata esetén köt el fizet i szerz dést A szolgáltató 18 év életkort be nem töltött természetes személlyel nem köt el fizet i szerz dést.

8 5. A SZOLGÁLTATÁSOK MIN SÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MIN SÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÜLÉSÜK MÉRÉSÉNEK MÓDSZERE 1. A szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel az egyedi szerz désben és az egyes szolgáltatás-típusok leírásaiban foglalt min ségi követelményeknek, kivéve, ha a hálózat hozzáférési szerz déseiben a vele kapcsolatba kerül szolgáltatók ennél alacsonyabb értéket vállalnak. Ebben az esetben a tényt és a vállalt célértéket a szolgáltató ügyfélszolgálatán közzéteszi és err l egy esetleges változás esetén az ügyfeleket értesíti. 2. A szolgáltató hozzáférési szolgáltatásai esetén a min ségi célértékeknél meghatározott folyamatos kapcsolatot tesz lehet vé. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 24 óra folyamatos kapcsolat biztosítását követ en az összeköttetést megszakítsa, anélkül, hogy ezzel a szolgáltatást hibásan teljesítené. 3. A Szolgáltató az egyes szolgáltatásoknlá meghatározott mérték rendelkezésre állást vállal a saját hálózatának utolsó hozzáférési pontjától (szolgáltatónál üzemel kiszolgálási pont) a Szolgáltató által menedzselt utolsó IP hálózati elemig terjed összeköttetésre. 4. A Szolgáltató VPN szolgáltatás esetében a Szolgáltató nem vállal felel sséget: ha az el fizet internet szolgáltatója akadályozza vagy korlátozza a VPN használatát 5. Szolgáltató a szolgáltatás rendelkezésre állásának mérésére 24 órás diagnosztikai rendszert üzemeltet. Szolgáltató köteles a diagnosztikai rendszerének adatait elmenteni és az itt meghatározott elévülési id n belül a Hírközlési Hatóság rendelkezésére bocsátani. A diagnosztikai rendszer adatai alapján a Szolgáltató az el fizet k részére köteles díjmentesen tájékoztatást adni az adott el fizet t kiszolgáló pont rendelkezésre állásának mértékér l. 6. Külön nem szabályozott min ségi célértékek megadása és értelmezése Az elektronikus hírközlésr l szóló 345/2004 (XII.22.) Kormány rendelet alapján a Szolgáltató az alábbiakban tesz eleget az el fizet i elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatásmin ségi mutatók közzétételére, azok meghatározására, valamint azok értelmezésére vonatkozó magyarázatokra.

9 7.1. Min ségi célértékek Min ségi mutató megnevezése Vállalt célérték Vállalt minimálérték A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítésének 3 nap 3 nap vállalási határideje A bejelentett min ségi panaszok hibaelhárítási 72 óra 72 óra határideje A szolgáltatás rendelkezésre állása 95 % 95 % A szolgáltatás rendellenes szüneteltetése A szolgáltatási terület egészét érint átmeneti 4320 perc 4320 perc szüneteltetés egy évben összesen Az el fizet k legalább 10 %-át érint átmeneti 4320 perc 4320 perc szüneteltetés egy évben összesen Garantált (átlagosan elvárható) le/feltöltési sebesség 3 mb/sec 3 mb/sec Forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett 30 nap 30 nap számlapanaszok kivizsgálási és elintézési határideje 63/9

10 6. AZ EL FIZET I SZERZ DÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES EL FIZET I ADATOK LISTÁJA, AZ EL FIZET I JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZ DÉSI ID SZAK 6.1. Az el fizet i szerz dés megkötésekor az el fizet köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást egyéni el fizet ként vagy nem egyéni el fizet ként kívánja igénybe venni. Az el fizet az el fizet i szerz dés hatálya alatt az ügyfélszolgálat igénybevételével nyilatkozatát a 6.2. pontban leírt adatok rendelkezésre bocsátása mellett bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja A szerz dés megkötésének el feltétele, hogy az el fizet a személyének azonosításához szükséges adatait a szolgáltató rendelkezésére bocsássa: Ezek az adatok természetes személy el fizet esetén a következ k: neve, lakóhelye, tartózkodási helye, leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolvány száma, szolgáltatástól függ en az internet szolgáltatás nyújtásához szükséges távbeszél állomás száma. Korlátozottan cselekv képes személy esetén a törvényes képvisel fenti adatai is szükségesek. Természetes személy a szerz dés megkötésekor köteles igazolnia magát a következ iratok valamelyikével: személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) Nem természetes személy el fizet esetén az adatok a következ k: neve, cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma, a nem természetes személy nevében eljáró képvisel neve, személyi igazolvány száma vagy útlevél száma, szolgáltatástól függ en az intenet szolgáltatás nyújtásához szükséges távbeszél állomás száma. Nem természetes személy szerz déskötése esetén a Szolgáltató bekéri a cég aláírási címpéldányát és ha a szerz dést aláíró nem rendelkezik ilyennel, akkor meghatalmazást az aláírási címpéldányon szerepl személyt l. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellen rizze, akár írásbeli megkereséssel is (üdvözl levél). Amennyiben az el fizet i szerz dés megkötéséhez szükséges adatokat az el fizet nem vagy hamisan adja meg, továbbá ha az egyéni el fizet i min ségre vonatkozó nyilatkozatát nem adja meg, úgy a szolgáltató az el fizet i szerz dést érvénytelennek tekinti, amelyr l lehet ség szerint a szerz déskötéssel azonos módon értesíti az el fizet t A legrövidebb szerz dési id szak, a szerz dés tartama A szerz dés érvényességi ideje lehet: - határozatlan id re kötött - határozott idej szerz dés A határozott idej szerz dés automatikusan, a határozott id elteltével megsz nik. A megsz nést követ en az el fizet új (leend el fizet ként) léphet fel és kérhet új ajánlatot a szolgáltatás igénybevételére. Legrövidebb szerz dési id szak határozott idej szerz dés esetén: 1 hónap. - ségnyilatkozattal érintett határozatlan idej szerz dés

11 7. AZ EL FIZET I SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZ DÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZ DÉSMÓDOSÍTÁSRA, EGYOLDALÚ SZERZ DÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN AZ EL FIZET TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZ DÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI ÉS A FIZETEND DÍJ MÉRTÉKE, AZ ÁTHELYEZÉS ÉS AZ ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE 7.1. A szerz dés általában a felek egyez akaratával módosítható. A szerz dés módosítására a szerz déskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a szolgáltató az el fizet módosítási kérelmét a kérelem benyújásának az ügyfélazonosítással kapcsolatban el írt kötelezettségeket kielégít formában történ beérkezését l számított, lehet ség szerinti 5 napon belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti. A módosított díjfizetési kötelezettség kezd id pontja az el fizet i módosításra vonatkozó igény teljesítésének id pontjával esik egybe. E pontban foglalt rendelkezésekt l a szolgáltató és az el fizet egyez akarata esetén el lehet térni A szerz dés módosítása alól kivételt képez a díjak változtatása, amelyre a szolgáltató -a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok keretei között - jogosult. A szolgáltatási díjak minden év január 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított el évi fogyasztói árindex mértékének figyelembe vételével módosulnak, valamint a szolgáltatás díját a szolgáltató jogosult év elején és év közben is egyoldalúan módosítani, amennyiben azt a gazdálkodását, illet leg a szolgáltatást befolyásoló körülmények indokolják. Ezek különösen az alábbiak lehetnek: üzemeltetési, m ködési költségek emelkedése, hálózat m szaki korszer sítése, jogszabály módosulása. A szolgáltató vállalja, hogy egy adott szolgáltatáscsomag el fizetési díját nem emelheti az infláció mértékét meghaladó mértékben. A szolgáltató díjmódosítás esetén a hatálybalépést megel en 30 nappal köteles az el fizet t értesíteni és a változásról az ügyfélszolgálatán, valamint internetes honlapján tájékoztatót közzétenni Változás az el fizet adataiban Az el fizet köteles az adataiban, valamint képvisel jének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a szolgáltatót a változás bekövetkeztét l számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. Az el fizet köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve cs deljárásról a szolgáltatót az eljárás megindítását követ en haladéktalanul írásban tájékoztatni. A szolgáltató az említett el fizet i adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából ered károkért nem vállal felel sséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerül kárának megtérítését követelheti az el fizet l. Az adatmódosítás díjmentes Átírás A szolgáltató az el fizet kérésére az általános szerz dési feltételekben foglaltak szerint módosíthatja az el fizet i szerz dést, ha az el fizet személyében szerz dés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be (átírás). Átírás esetén az el fizet nem 63/11

12 köteles belépési díjat fizetni. Az átírás teljesítésének határideje az átírás kérelmezését l számított 60 nap. Ezen határid be nem tartása esetén a szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, legfeljebb azonban az átírás díjával megegyez összeg kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírnia. Szolgáltató az átírást akkor köteles befogadni és teljesíteni, ha az el fizet nek nincs a szolgáltató felé nem teljesített számlája. Az átírás díjköteles a 2 számú mellékletben el írtak szerint. 7.6 Egyoldalú szerz désmódosítás A szerz dés módosítására a szerz déskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Szolgáltató -amennyiben az El fizet módosítási kérelmét elfogadja - a kérelmet a kérelem benyújtásának az ügyfélazonosítással kapcsolatban el írt kötelezettségeket kielégít formában történ beérkezését l számított, lehet ség szerinti 5 napon belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti. A módosított díjfizetési kötelezettség kezd id pontja az el fizet i módosításra vonatkozó igény teljesítésének id pontjával esik egybe. E pontban foglalt rendelkezésekt l a Szolgáltató és az El fizet egyez akarata esetén el lehet térni. A Szolgáltató jogosult negyedévente egy alkalommal az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, ha a szolgáltatás min ségi javítása érdekében a beérkezett ügyféligények alapján ez szükséges, azzal, hogy a módosítás nem eredményezheti a szerz dés feltételeinek lényeges módosítását. A Szolgáltató emellett jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, ha azt jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Lényeges módosításnak min sül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy min ségi célértékeire vonatkozó módosítás. Ekkor a Szolgáltató köteles az ÁSZF megváltozását a módosítás hatályba lépését megel en 30 nappal az ügyfélszolgálatán közzétenni, és err l az el fizet t értesíteni az el fizet ket megillet felmondás feltételeir l szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben az El fizet jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követ 8 napon belül a szerz dés azonnali hatályú felmondására, mely esetben az el fizet i szerz dés rendes felmondására vonatkozó következmények érvényesek. Amennyiben az egyoldalú módosítás az El fizet számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az El fizet az értesítést l számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az el fizet i szerz dést. Nem mondhatja fel az El fizet az el fizet i szerz dést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott id tartam alatt igénybe veszi és az el fizet i szerz dést az ebb l ered kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az El fizet felmondja az el fizet i szerz dést, a Szolgáltató az el fizet l nem követelheti a szerz dés felmondását követ id szakra es kedvezmény összegét. A Szolgáltató nem köteles a jelen pontban foglalt értesítési határid t az általános szerz dési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerz dési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerz déses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely el fizet i díj csökken. A szolgáltatási díjak minden év január 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított el évi fogyasztói árindex mértékének figyelembe vételével módosulhatnak,

13 valamint a szolgáltatás díját a Szolgáltató jogosult év elején és év közben is egyoldalúan módosítani, amennyiben azt a gazdálkodását, illet leg a szolgáltatást befolyásoló körülmények indokolják. Ezek különösen az alábbiak lehetnek: üzemeltetési, m ködési költségek emelkedése, hálózat m szaki korszer sítése, jogszabály módosulása. 63/13

14 A Szolgáltató vállalja, hogy egy adott szolgáltatáscsomag el fizetési díját éves átlagban nem emelheti az infláció mértékének kétszeres összegénél nagyobb mértékben, kivéve ha gazdasági m ködése tisztességes üzleti nyereséggel az adott területen nem biztosított (csúszó árklauzula). A Szolgáltató díjmódosítás esetén a hatálybalépést megel en 30 nappal köteles az el fizet t értesíteni és a változásról az ügyfélszolgálatán tájékoztatót közzétenni. Az egyoldalú szerz désmódosítás díjmentes. 7.7 Kétoldalú szerz désmódosítás Minden más esetben a Szolgáltató jogosult kétoldalú módosítást kezdeményezni, ebben az esetben az el fizet i nyilatkozattétel elmulasztása - mint ráutaló magatartás -a külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével elfogadásnak min sül. Vita esetén a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról az el fizet t a törvényben el írt módon és id pontban értesítette. 8. AZ EL FIZET I SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ EL FIZET ÁLTAL KÉRHET SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB ID TARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETEND DÍJ MÉRTÉKE 8.1. A szolgáltatás az el fizet érdekkörébe tartozó ok miatt, vagy a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt szünetelhet Szolgáltatás szünetelése az el fizet érdekkörébe tartozó ok miatt: Az el fizet nek a szüneteltetésre vonatkozóan kérelme alapján a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását köteles szüneteltetni. Az el fizet ilyen irányú kérelmének végrehajtását a szolgáltató a kérelem kézhezvételét követ legfeljebb 30 napon belül teljesíti. Ekkor a szünetelés a kezd id pontjától a visszakapcsolás, vagy az el fizet i szerz dés megsz nésének id pontjáig tart. A szüneteltetés ideje mint teljesített szolgáltatás beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. A szüneteltetés az el fizet i jogviszony folytonosságát nem érinti. A szünetelés kérhet leghosszabb id tartama egyéni el fizet esetén 3 hónap, egyéb el fizet k esetén 2 hónap. A szüneteltetés 1 naptári éven belül legfeljebb 2 alkalommal igényelhet. Ha az el fizet i szolgáltatás az el fizet kérésére szünetel, a szünetelés id tartamára az el fizet t csak csökkentett díj fizetésére lehet kötelezni, melynek mértékét a jelen szerz dés díjakról szóló melléklete szabályozza. Szolgáltató az el fizet t mentesítheti a szolgáltatás szüneteltetés idejére vonatkozó díj megfizetése alól, amennyiben a szüneteltetést az el fizet a jelen ÁSZF-ben meghatározott vis maior esemény miatt - hitelt érdeml en bizonyítva - kéri. Ha az el fizet a szolgáltatás szüneteltetését kéri és határozott idej, vagy h ségnyilatkozattal kötött el fizet i szerz déssel rendelkezik, akkor a szüneteltetés id tartama a szerz déses id tartamba nem kerül beszámításra, a szerz dés a szüneteltetés id tartamával automatikusan meghosszabodik Amennyiben az el fizet a szolgáltató részére az esetleges díjtartozás megfizetésének céljából vagyoni biztosítékot nem adott és a szolgáltató által az el fizet részére kiállított számlában

15 szerepl díjat a fizetési felszólításban jelzett fizetési határid lejáratáig nem egyenlíti, úgy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az el fizet egyidej elektronikus vagy postai levélben történ értesítése mellett korlátozhatja. Ekkor a korlátozás a kezd id pontjától a visszakapcsolás, vagy az el fizet i szerz dés felmondás útján történ megsz nésének id pontjáig tart. A korlátozás ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. Amennyiben az el fizet a díjtartozást kiegyenlíti, úgy a szolgáltató haladéktalanul köteles a szüneteltetést megel állapotot visszaállítani Amennyiben az el fizet a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak min ségét bármilyen módon befolyásolja, illetve a jelen általános szerz dési feltételek 17. pontjában foglaltakat megszegi, úgy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az el fizet egyidej elektronikus vagy postai levélben történ értesítése mellett szüneteltetheti A szolgáltatás szünetelése a szolgáltató érdekkörében bekövetkez ok esetén. Ha az el fizet i szolgáltatás szüneteltetésére az el fizet el zetes, 15 nappal korábban történ értesítése mellett a hálózat-átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt -más m szaki megoldás hiányában - kerül sor, ez alkalmanként az 5 napot nem haladhatja meg. Az ilyen szüneteltetés id tartama a rendelkezésre állás id tartamába nem számít bele. Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre - ide nem értve az általános szerz dési feltételekben meghatározott rendszeres karbantartást -, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés id tartama alatt az el fizet a szünetelés id tartamára vonatkozó díjfizetésére nem köteles A szolgáltató az szolgáltatásnak - a szüneteltetés végét megel visszakapcsolását -az ügyfélkérésére végzi el. A visszakapcsolás határideje az ügyfél kérésének beérkezését, feldolgozását követ legfeljebb 2 munkanap.

16 9. AZ EL FIZET I SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ EL FIZET ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ EL FIZET NÉL VÉGZ DTETETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ EL FIZET I SZOLGÁLTATÁS MIN SÉGI VAGY MÁS JELLEMZ I CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELEI 9.1. A szolgáltató az el fizet i szolgáltatást az el fizet egyidej értesítése mellett az alábbi esetekben korlátozhatja, vagy csökkentheti annak min ségi vagy más jellemz it: Amennyiben az el fizet a szolgáltató részére az esetleges díjtartozás megfizetésének céljából vagyoni biztosítékot nem adott és a szolgáltató által az el fizet részére kiállított számlában szerepl díjat az EHT 137 (1. bek) alapján a teljesítésre, a kiállítás napjától biztosított 45 napon belül, illetve a megküldött els fizetési felszólításban legalább 30 napos határid lejáratáig, nem egyenlíti ki. A fizetési felszólítást a szolgáltató -ban küldi meg Amennyiben az el fizet akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszer m ködését, így különösen, ha az el fizet az el fizet i hozzáférési ponthoz megfelel ségtanúsítvánnyal nem rendelkez végberendezést vagy nem megfelel interfésszel rendelkez végberendezést csatlakoztatott Amennyiben az el fizet az el fizet i szolgáltatást a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti vagy azt a hálózati szerz désekr l szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja Amennyiben a szolgáltatót a közrem köd szolgáltató erre kéri és a b-c pontokban meghatározott feltételek az el fizet által - a szolgáltatóválasztás bevezetésének és alkalmazásának feltételeir l szóló 250/2001. (XII.18.) Kormányrendelet szerint -választott közrem köd szolgáltató vonatkozásában fennállnak A szolgáltató a visszakapcsolást a tartozás ellenértékének, vagy annak teljesítését hitelt érdeml igazolása után aktiválja. Az pontban leírt korlátozások megszüntetése a teljesítés vagy igazolás feldolgozását követ 2 munkanapon belül történik meg A szolgáltató jogosult az el fizet adatforgalmának sebességét korlátozni, amennyiben az el fizet i adatforgalom mértéke eléri az extrém nagy mértéket. Szolgáltató az extrém nagy mérték forgalmat az el fizet adott naptól, 30 napig visszamen leg történt letöltése esetén 1500 Gbyte mértékben határozza meg. Szolgáltató az el fizet számára az internetes honlapjának el fizet k számára fenntartott részében lehet séget biztosít, hogy az el fizet tetsz leges id pontban megismerje a fenti adatot. Szolgáltató az el fizet t a fenti mérték letöltés elérése esetén -ban, a kapcsolattartásra kijelölt címen értesíti a várható korlátozásról. A szolgáltató a korlátozást az kiküldését követ en akkor lépteti életbe, ha a letöltési adatforgalom további 150 Gb mértékben növekszik. Szolgáltató a korlátozásokat minden hónap els napján törli. El fizet a korlátozás feloldását ismételt belépéssel (PPTPD login) aktivizálhatja.

17 9.3. Szolgáltató az el fizet egyidej értesítésével jogosult korlátozni vagy a teljes szolgáltatást kikapcsolni azon esetekben, amikor az el fizet i interfész fel l olyan jelleg adatforgalmat tapasztal amely - vírus fert zésre utal - SPAM küld program m ködése esetén - DDOS (alacsonyszint szolgáltatásmegtagadási elárasztásos támadás) - Más internet felhasználó gépének feltörését célozza (zombi gépek) - Bármely olyan esetben amikor az el fizet a szolgáltatói hálózat üzemszer m ködését veszélyezteti vagy akadályozza 9.4. Szolgáltató az el fizet jelzése alapján az üzemzavar elhárítását, vagya díjtartozás rendezését követ en a szolgáltatást 24 órán belül (az ellen rzések elvégzését követ en) kapcsolja vissza.

18 10. AZ EL FIZET I SZERZ DÉS MEGSZ NÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRID MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ EL FIZET DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZ DÉST FELMONDANÁ A szerz dés felmondásának szabályai az el fizet részér l Az el fizet a határozatlan idej szerz déseket bármikor, indoklás nélkül, 30 napos felmondási id vel jogosult felmondani. Az el fizet i szerz dés megsz nésének napja az írásbeli felmondásnak a szolgáltatóhoz való megérkezését követ 31. nap. A szerz dés el fizet részér l történ felmondása az el fizet t nem mentesíti az el fizet i szerz dés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. Az el fizet i szerz dés felmondása kizárólag ajánlott levélpostai küldeményben, az el fizet sajátkez aláírásával érvényes. Az el fizet képviseletében más személy kizárólag írásbeli (hiteles magánokiratban rögzített) meghatalmazás megküldésével járhat el. Határozott vagy határozatlan idej szerz dést az el fizet a szolgáltató súlyos szerz désszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az el fizet el zetes írásbeli felszólítása ellenére a szolgáltató 30 napon belül szerz désszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerz dés a felmondás id pontjában sz nik meg. A szolgáltató részér l súlyos szerz désszegésnek min sül: - az el fizet (valós, szolgáltató által is saját érdekkörében felmerült és elismert) m szaki hibáját minimum háromszori hibabejelentés ellenére sem javítja ki. - A Szolgáltató bizonyítottan, szándékosan kárt okoz az el fizet nek és azt a jelen ÁSZF kártérítésre vonatkozó el írásainak figyelembevételével sem téríti meg. - A Szolgáltató nem kompenzálja az esetleges jogellenesen el forduló szolgáltatáskorlátozások idejére es díjakat. Súlyos szerz désszegést kizáró okok - Nem számít súlyos szerz désszegésnek ha a hibát harmadik fél által okozott, vagy nem a Szolgáltató érdekkörében okozott esemény váltja ki. - A Szolgáltató bizonyítottan megtett minden, az adott helyzetben t le elvárható intézkedést az esemény elhárítására. ségnyilatkozattal érintett id szakban történ felmondás esetén az el fizet köteles a ségid szakból fennmaradó id tartamra az el fizet i díj összegével megegyez mérték kötbért egyösszegben megfizetni. Az el fizet részér l történ szerz désfelmondás esetén a szerz dés megsz nésének napjával minden kiküldött számlája esedékesnek tekintend, függetlenül annak fizetési határidejét l. A szerz dés megsz nésének napján a szolgáltató elkészíti és kiküldi a szerz dést lezáró elszámoló számlát, melyet az el fizet határid re teljesíteni köteles.

19 10.2. A szerz dés felmondásának szabályai a szolgáltató részér l Az el fizet i szerz dés szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje a I. és II. pontban meghatározottak kivételével 60 nap. A szolgáltató az el fizet i szerz dés felmondását írásban köteles megküldeni. A felmondás kezdetének napja a felmondási értesít postára adásának napja Ha a felmondás indoka az el fizet szerz désszegése és az el fizet a felmondási id alatt a szerz désszegést megszünteti, és az el fizet ezzel együtt nem kéri kifejezetten a szerz dés megszüntetését, úgy az el fizet i szerz dés nem sz nik meg a szolgáltató felmondásával. Err l a szolgáltató köteles az el fizet t a felmondással egyidej leg értesíteni A felmondásnak tartalmaznia kell: a felmondás indokát, és a felmondási id t, a felmondási id lejártának napját, ha a felmondás indoka az el fizet szerz désszegése, akkor az el fizet tájékoztatását arról, hogy a szerz désszegés megszüntetése egyben a szolgáltató részér l történ felmondást is semmissé teszi A szolgáltató az el fizet i szerz dés megszegése esetén az el fizet i szerz dést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a) az el fizet i akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának, ügyfélszolgálatának, vagy partneri irodáinak rendeltetésszer m ködését. A szolgáltató hálózatának rendeltetésszer m ködését különösen veszélyeztet cselekmény, ha az el fizet a szolgáltatáshoz használt berendezést a szerz désben foglaltaktól eltér en üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol. b) az el fizet a jogkövetkezményekre figyelmeztet értesítését követ en sem teszi lehet vé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellen rzéseket elvégezze, vagy c) az el fizet az el fizet i szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztet értesítését követ en is a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére hozzáférést enged vagy azt továbbra is a hálózati szerz désekr l szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja. d) amennyiben az el fizet a 9.2. pontban definiált extrém nagy adatforgalomat túllépi. A szolgáltató az el fizet i szerz dést 45 napos felmondási id vel mondhatja fel amennyiben az el fizet az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztet értesítés megtörténtét követ en sem egyenlítette ki. Az értesítésben el írt fizetési póthatárid 3 nap.

20 Ha az el fizet a póthatárid n belül fizetési hátralékát rendezi, úgy az el fizet i szerz dést a szolgáltató nem mondhatja fel Ha az el fizet akként nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, és a szerz dés megsz nését kívánja, akkor a szolgáltató jogosult arra, hogy az el fizet t a szolgáltatásból kizárja és az el fizet i szerz dést azonnali hatályal megszüntesse. A szerz dés ilyen formában történ megszüntetése nem mentesíti az el fizet t a szerz dés megsz nésének napjáig esedékes díjainak megfizetése alól Az el fizet i szerz dés a Felek közös akaratával is megszüntethet, illetve megsz nik bármely szerz Fél jogutód nélküli megsz nése, illetve az egyéni el fizet halála esetén Az el fizet i szerz dés megsz nését követ en a szolgáltató az el fizet vel csak abban az esetben köt új el fizet i szerz dést, ha az el fizet nek a szolgáltatás igénybevételéb l ered díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi el fizet i szerz dés megsz nését nem az el fizet hibájából ered, 1 éven belüli felmondás okozta. Ha az el fizet tartozását csak jelent s késedelemmel egyenlítette ki, és a szerz dést a szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerz déskötést az el fizet korábban fennálló tartozásának, illetve annak legfeljebb kétszeres összegének megfelel el leg megfizetéséhez kösse A szerz dés megsz nése az el fizet t nem mentesíti az el fizet i szerz dés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. Az el fizet túlfizetése esetén a szolgáltató a túlfizetés mértékéig, az el fizet írásbeli kérésére az abban meghatározott bankszámlaszámra vagy postai címre teljesítve köteles a díjvisszatérítésre.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A Microweb Internet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2009. május 22. Microweb_ASZF.doc v.2.3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT.

Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT. Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT. A Szolgáltató az előfizetői igények teljesítésére - így különösen az egyedi előfizetői szerződés megkötésére, az egyedi előfizetői szerződés módosítására, a

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 2 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége... 2 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Extranet Internet Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés dátuma: 2003. 03.

Részletesebben

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT, TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben