wts hírlevél #

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "wts hírlevél # 1.2012"

Átírás

1 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLXXVIII. Törvényről.

2 tartalom Adóváltozások november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLXXVIII. Törvény, mely alapján az alábbiakban foglaljuk össze a legfontosabb évi adótörvény-módosításokat. 3 Kiemelt változások 4 Fontos változások adónemenként 4 Személyi jövedelemadó 5 Társasági adó 6 Általános forgalmi adó 7 Helyi iparűzési adó 8 Illeték 8 Adózás rendjéről szóló törvény 9 Innovációs járulék 9 Környezetvédelmi termékdíj 9 Számviteli törvény 10 Közművezetékek adója WTS Klient. A híd. 2

3 Kiemelt változások» január 1-jétől az adóalap-kiegészítés ( szuperbruttó ) megszűnik, a személyi jövedelemadó kulcsa egységesen 16%, ugyanakkor a munkavállalót terhelő nyugdíjjárulékfizetési felső határ megszűnik.» A béren kívüli juttatásokat a évi 10%-tól eltérően 14%-os egészségügyi hozzájárulás terheli (a hozzájárulás alapja marad a juttatás bruttó összegének 1,19 szerese, azaz a korábbi 30,94%-ról, 35,7%-ra emelkedik az összes adóteher), továbbá az Erzsébet-utalvány béren kívüli juttatásnak minősülő havi összeget forintról forintra emelik.» A személyi jövedelemadó szerinti adómentes és adóköteles biztosítások újrafogalmazása következtében a más személy által fizetett adómentes kockázati biztosításnak nem minősülő biztosításokat (például a lejárati szolgáltatással, visszavásárlási értékkel rendelkező megtakarítási életbiztosításokat) 2013-tól egyes meghatározott juttatásként kell kezelni.» Új fogalom a társasági adóban a szabad vállalkozási zóna; fejlesztési adókedvezmény igénybevételét teszi lehetővé a jelenértéken 100 millió forintot meghaladó beruházások esetében. A szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások bizonyos feltételekkel szociális hozzájárulási adóra és szakképzési hozzájárulásra vonatkozó kedvezményekkel élhetnek.» Változnak a veszteségelhatárolás szabályai a jogutódlással történő megszűnéssel összefüggésben, valamint ha az adózóval szemben kezdeményezett csődeljárás vagy felszámolási eljárás jogerős bírósági végzéssel jóváhagyott egyezséggel szűnik meg.» A Tanács 2010/45/EU irányelvének implementálása következtében a pénzforgalmi elszámolással, a számlázással és elektronikus számlával kapcsolatban az általános-forgalmiadó szabályok módosulnak.» január 1-jétől a belföldi termékértékesítéshez (termékbeszerzéshez), illetve szolgáltatásnyújtáshoz (szolgáltatás igénybevételéhez) kapcsolódóan, ahol az áthárított általános forgalmi adó összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot, az adóalanyoknak összesítő jelentés benyújtási kötelezettsége keletkezik és a számlán a vevő adószámát is fel kell tüntetni.» Meghatározott feltételek teljesülése mellett nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség az üzletág átruházása során.» A helyi iparűzési adó adóalapjának számításánál az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke bizonyos esetekben csak korlátozottan lesz elszámolható január 1-jétől. A törvénymódosítás értelmében 500 millió forint nettó árbevételig az árbevételhez kapcsolódó teljes összeg elszámolható csökkentő tételként, míg az e feletti árbevétel-részre sávosan, 70-85% közötti hányadban számolható el az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások együttes összege.» Az illetékmérték-rendszer egyszerűsítése érdekében az öröklési és ajándékozási illeték általános mértéke 18% lesz, a lakástulajdon ingyenes szerzéséhez kapcsolódó illetékmérték 9%. A visszterhes vagyonszerzési illeték mértéke egységesen 4% lesz lakástulajdon szerzése esetében is.» Fontos változás, miszerint az adóhatóság nem köteles figyelembe venni az egyik adóalanynál tett megállapításait ugyanazon jogviszony másik adóalanynál történő ellenőrzése során.» A törvénymódosítás előleg-kiegészítési (feltöltési) kötelezettséget ír elő az innovációs járulék tekintetében már a 2012-ben kezdődő adóévre is. 3

4 » A környezetvédelmi termékdíjat érintő adóztatási feladatok a vámhatóságtól az állami adóhatóság hatáskörébe kerülnek azzal, hogy egyes operatív ellenőrzési feladatok továbbra is a vámhatóság hatáskörében maradnak.» január 1-jétől új adónemek kerülnek bevezetésre, többek között a közműadó, a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA), a kisvállalati adó (KIVA), illetve a pénzügyi tranzakciós illeték (mértéke általános esetben 0,2%, készpénzforgalom esetén 0,3%). Fontos változások adónemenként Személyi jövedelemadó, járulékváltozások Megszűnő jogintézmények» A személyi jövedelemadóban megszűnik az adóalap-kiegészítés intézménye, melynek következtében a személyi jövedelemadó kulcsa egységesen, jövedelemszintre tekintet nélkül 16%.» A nyugdíjjárulék-fizetési felső határ eltörlésével a munkavállalói járulékfizetés mértéke egységesen, jövedelemszintre tekintet nélkül 18,5%. Családi kedvezmény évtől a külföldi illetőségű magánszemélyek által igénybevett családi kedvezmény érvényesíthetősége az adóalap védelme érdekében korlátozásra kerül. Egyrészt a kedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha ugyanolyan vagy hasonló kedvezmény ugyanarra az időszakra más államban nem illeti meg, másrészt az összes jövedelem legalább 75%-ának Magyarországon kell adókötelezettség alá esnie. Béren kívüli juttatások Az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény módosítása következtében a béren kívüli juttatásokat a évi 10%-tól eltérően 14%-os egészségügyi hozzájárulás terheli (a hozzájárulás alapja marad a juttatás bruttó összegének 1,19 szerese) változatlan személyi jövedelemadó kötelezettség (1,19 szorzójú alapra vetített 16% kulcs) mellett január 1-jétől az Erzsébet-utalvány fogyasztásra kész étel vásárlására, illetve melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatásra egyaránt felhasználható. Továbbá, a béren kívüli juttatásként biztosítható havi összeg forintról forintra emelkedik. Munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatással összefüggésben megszűnik az a korlátozás, mely szerint csak akkor minősül a munkahelyi étkeztetés kedvezményes adózású, béren kívüli jutatásnak, ha a szolgáltatást kizárólag az érintett munkáltató munkavállalói vehetik igénybe. Biztosítási díj 2013-tól a biztosítási jogviszonyokat a szabályozás közgazdasági tartalmuk szerint különbözteti meg, újrafogalmazza az adómentes és adóköteles biztosítási díj fogalmát. Ehhez kapcsolódóan a következő változásokat emeljük ki:» január 1-jétől bevezetésre kerül a kockázati biztosítás fogalma (olyan élet-, baleset- és betegségbiztosítás, melynek nincs lejárati szolgáltatása, sem visszavásárlási értéke), amelynek a kifizető által fizetett díja havonta a minimálbér 30%-áig adómentes.» A kockázati biztosításnak nem minősülő biztosítások (megtakarítási típusú biztosítások biztosítási esemény bekövetkezte nélkül is van lehetőség pénzkivonásra) kifizető által magánszemélyek javára kötött és fizetett díját 2013-tól egyes meghatározott juttatásként kell kezelni, melynek közterhe 1,19 szeres szorzójú alapra vetített 27% egészségügyi hozzájárulás és 16% személyi jövedelemadó (összesen 51,17% adóteher).» A törvény újraszabályozza a biztosításból származó kamatjövedelem kedvezményes adózásának szabályait. WTS Klient. A híd. 4

5 Adómentes juttatások és külföldről kapott osztalék Az adómentes juttatások köre bővül. Adómentes lesz a kifizető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben juttatott kulturális szolgáltatás igénybevételére muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra - szóló belépőjegy, bérlet éves szinten 50 ezer forintot meg nem haladó összegben. A nem kifizetőtől, gyakorlatilag külföldi vállalkozástól kapott osztalék utáni adót a magánszemély már nem a jövedelemszerzés negyedévét követő hónap 12. napjáig fizeti meg. Az adó megfizetése és bevallása az adóbevallás benyújtására előírt határidőben lesz esedékes. Járulékok, szociális hozzájárulási adó Lehetővé válik, hogy például a külföldi anyacégtől kapott munkavállalói juttatás után a belföldi foglalkoztató átvállalhassa az e juttatás utáni egészségügyi hozzájárulás megfizetését a munkavállalótól a foglalkoztató és a munkavállaló egybehangzó nyilatkozata alapján. A nem biztosítottak esetében az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege forintra emelkedik. Új kedvezmény, hogy a társasági adóról szóló törvény szerinti szabad vállalkozási zónában működő társaság az általa foglalkoztatott új munkavállalók után bizonyos feltételekkel adókedvezményt érvényesíthet a szociális hozzájárulási adóból. Társasági adó Veszteségelhatárolás A veszteségelhatárolásra vonatkozó szabályozás alapján a jogutód jelenleg abban az esetben jogosult az átvett elhatárolt veszteség felhasználására, ha az átalakulást követő két adóévben a jogelőd által folytatott legalább egy tevékenységből bevételt, árbevételt szerez. Kiválás esetén a jövőben ez a kötelezettség arra az adózóra is vonatkozik, amelyből a kiválás történt. Nem kell e feltételt teljesíteni, ha az adózó az átalakulást követő két adóévben jogutód nélkül megszűnik, illetve ha a jogelőd tevékenysége kizárólag vagyonkezelésre irányult. Cégfelvásárlás esetén is könnyítés a jövőre vonatkozóan, hogy nem kell a két éves feltételt teljesíteni, ha a felvásárolt társaság a cégfelvásárlást követő két adóévben jogutód nélkül megszűnik. Azon adózóknál, akikkel szemben kezdeményezett csődeljárás vagy felszámolási eljárás jogerős bírósági végzéssel jóváhagyott egyezséggel szűnik meg, már a évi adókötelezettség megállapítására is alkalmazhatóan enyhül a veszteség felhasználásra vonatkozó 50%-os rendelkezés. Fejlesztési adókedvezmény A törvénymódosítás fejlesztési adókedvezmény igénybevételét teszi lehetővé a jelenértéken legalább 100 millió forintot elérő beruházások esetében, amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zóna területén vagy energiahatékonyságot szolgáló beruházásként valósul meg. Alultőkésítés Az alultőkésítés megállapítása során a kötelezettség állomány nem csökkenthető az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó követeléssel. Jövedelem- (nyereség-) minimum A nyereségminimum (minimum adóalap) meghatározásakor az összes bevételt növelni kell az adott évben a taggal szemben fennálló kötelezettség (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget) napi átlagos állományának az adóévet megelőző adóév utolsó napján a taggal fennálló kötelezettségét meghaladó összegének az ötven százalékával. 5

6 Egyéb változások A 2012-ben bevezetett immateriális jószág fogalma kiterjed a saját előállítású immateriális jószág esetére is. A bejelentett részesedés kivezetésekor tekintettel az ekkor képződő rendkívüli eredményre (apport), vagy árfolyamnyereségre/veszteségre (részesedés eladás), a korábban képzett üzleti- vagy cégérték kivezetése következtében elszámolt ráfordítással módosítani kell a társasági adóalapot. Az ellenőrzött külföldi társaság definíciója pontosításra kerül azzal összefüggésben, ha a külföldi személy adózás előtti eredménye nulla, vagy negatív összegű. A korábbi adóévekben hosszú lejáratú kötelezettségekhez kapcsolódóan, a nem realizált árfolyam különbözetekkel összefüggésben elszámolt társasági adóalap módosító tételek adóévi társasági adóalap korrekciója a kötelezettségek könyvekből történő kikerülésekor merül fel (a korábbi szabályozás alapján a szabály a kötelezettség átsorolásánál is fennállt). A befektetett pénzügyi eszközökre vonatkozó szabály nem változik. Általános forgalmi adó Számlázáshoz kapcsolódó módosítások A Tanács 2010/45/EU irányelvének (Számlázási Irányelv) implementálása következtében a legfontosabb változások a következők.» Határozott idejű elszámolás esetén az egy hónapot meghaladó időszakra vonatkozóan elszámolt Közösségen belüli termékértékesítésre vonatkozó ügylet esetében teljesítés történik a naptári hónap utolsó napján.» Közösségi termékértékesítéshez kapcsolódóan kapott előleg esetén adófizetési és számlakibocsátási kötelezettség nem keletkezik.» A számlakibocsátásra irányuló szabályokhoz kapcsolódóan pontosításra kerül az ésszerű időn belüli számlakibocsátás. A Közösségen belüli termékértékesítés és olyan szolgáltatás nyújtás esetén, amennyiben az adó fizetésére a szolgáltatást megrendelő adóalany kötelezett, a számlakiállító számla kibocsátási kötelezettségének legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napjáig köteles eleget tenni.» A számla kötelező adattartalmának köre kibővül, és kötelezően feltüntetendő kifejezéseket határoz meg a törvénymódosítás. A jelenleg hatályos szabályozáshoz képest eltérés többek között, hogy a fordított adózás, önszámlázás, pénzforgalmi elszámolás kifejezés számlán való feltüntetését kötelező módon írja elő.» További fontos változás, hogy amennyiben belföldi ügylet során az áthárított adó összege a 2 millió forintot meghaladja, a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószámát (első nyolc számjegy) kötelezően fel kell tüntetni az ügyletről kibocsátott számlán.» Az elektronikus számla kibocsátása elektronikus adatcserével (EDI) vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírás alkalmazásával is, de más módszerrel is biztosítható. Lehetőség nyílik a papír alapú számlák elektronikus úton történő megőrzésére, amennyiben ilyen módon történő megőrzése a hitelességet, az adattartalom sértetlenségét és olvashatóságát biztosítja.» Az elfogadott jogszabály meghatározza továbbá, hogy melyik tagállam jogszabályait kell alkalmazni határon átnyúló ügyletek számlázásával összefüggésben. WTS Klient. A híd. 6

7 Pénzforgalmi elszámolás január 1-jétől lehetőség lesz a törvényben leírt feltételeknek megfelelő adózók számára a pénzforgalmi általános forgalmi adó elszámolás választására, melyet a megelőző év utolsó napjáig az adóhatóságnak be kell jelenteni. Az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a tárgy naptári év végéig terjedő időszakra választhatja, elsőként a január 1. napjától kezdődő adómegállapítási időszakra. A jogszabály további részletszabályokat is előír az ezen elszámolási módot választó adózók részére. Belföldi összesítő jelentés január 1-jétől a belföldi termékértékesítéshez (termékbeszerzéshez), illetve szolgáltatásnyújtáshoz (szolgáltatás igénybevételéhez) kapcsolódóan, ahol az áthárított általános forgalmi adó összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot, az adóalanyokat összesítő jelentés benyújtási kötelezettség terheli. A 2 millió forintos határ alkalmazása és a jelentési kötelezettség az eladónál/szolgáltatás nyújtónál és a termék vevőjénél/szolgáltatás igénybevevőjénél eltérő lehet. Módosuló teljesítési hely szabály 2013-tól közlekedési eszköz nem adóalanynak történő hosszú távú bérbeadásának teljesítési helye is az igénybevevő letelepedésének helye, illetve állandó lakhelye vagy tartózkodási helye. Üzletág átruházás adókezelése A jogszabály-módosítás az üzletág átruházás az apport és jogutódlás mellett áfa hatályán kívüli ügyletként történő kezelését teszi lehetővé január 1-jétől meghatározott feltételek mellett. Többek között csak akkor alkalmazható a rendelkezés, amennyiben az üzletág keretében folytatott gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás. Egyéb változások» Az adó forintra történő átszámításánál alkalmazható árfolyamok körét a törvénymódosítás kibővíti az Európai Központi Bank által közzétett árfolyam alkalmazhatóságával.» Részben feloldásra kerül a személygépkocsi üzemeltetéséhez kapcsolódó előzetesen felszámított adóra vonatkozó levonási tilalom. Így bizonyos feltételek teljesítése esetén levonhatóvá válik a személygépkocsi üzemeltetéséhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó 50%-a.» A fordított adózás április 1-jétől kiterjesztésre kerül a sertéságazatra illetve egyes takarmányok értékesítésére is.» Egyértelművé válik, hogy a tartalma alapján kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak minősülő ingatlan-bérbeadás az általános szabályok szerint adóköteles.» Az elfogadott törvénymódosítás értelmében adóvisszaigénylés során használható nyelv lesz az angol, német, francia is. A belföldön nem letelepedett adóalanyok egy adóvisszatérítési időszakra több kérelmet is benyújthatnak, egy naptári évre legfeljebb öt kérelem nyújtható be. Helyi iparűzési adó A helyi iparűzési adó adóalapjánának számításánál az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke bizonyos esetekben csak korlátozottan lesz elszámolható csökkentő tételként január 1-jétől. A törvénymódosítás értelmében 500 millió forint nettó árbevételig az árbevételhez kapcsolódó teljes összeg elszámolható csökkentő tételként, míg a nettó árbevétel» 500 millió forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 85%-a,» 20 milliárd forintot meghaladó, de 80 milliárd forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 75%-a, 7

8 » 80 milliárd forintot meghaladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 70%-a vonható le. A sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg az összes nettó árbevétel csökkentő összegnek, és az adott sávba jutó nettó árbevétel összes nettó árbevételben képviselt arányának szorzata. Az adóalapot az adóalanynak minősülő kapcsolt vállalkozásoknak összevontan kell megállapítania. A főszabálytól eltérően az export-értékesítéshez kapcsolódó, azzal összefüggésben elszámolt eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege a nettó árbevételből teljes egészében levonható. Illeték Az illetékmérték-rendszer egyszerűsítése érdekében az öröklési és ajándékozási illeték általános mértéke 18% lesz, a lakástulajdon ingyenes szerzéséhez kapcsolódó illetékmérték 9%. Az öröklési illetékmentesség kiterjesztésre került a túlélő házastárs vagyonszerzésére is értékhatár nélkül. A fiatalok lakásszerzésének támogatása érdekében a 35. életévét be nem töltött fiatalt első lakásszerzése esetén 50%-os illetékkedvezmény illeti meg 15 millió forint értékhatárig. A visszterhes vagyonszerzési illeték mértéke egységesen 4% lesz lakástulajdon szerzése esetében is. Az úgynevezett negatív illetékalap után fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettséget megszünteti a törvénymódosítás. Az eljáró bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárások az adóhatóság igazolásával ellátott irat benyújtásával indíthatók meg (az eljárási illeték ekkor minősül megfizetettnek, nem elegendő a banki átutalási bizonylat). Adózás rendjéről szóló törvény» A módosítás hatályon kívül helyezi az adózók kiutalás előtti ellenőrzése során alkalmazott azon rendelkezést, miszerint ugyanazon jogviszonyt az adóhatóság nem minősítheti adózónként eltérően. Ez alapján az adóhatóság nem köteles figyelembe venni az egyik adóalanynál tett megállapításait ugyanazon jogviszony másik adóalanynál történő ellenőrzése során.» A készpénzszolgáltatás korlátozása érdekében szerződésenként egy naptári hónapban készpénzben teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás általános forgalmi adóval növelt ellenértéke 1,5 millió forintban kerül maximalizálásra. Amennyiben a készpénzszolgáltatás meghaladja az adott hónapban ezt az értéket, az 1,5 millió forintot meghaladó rész után 20% mulasztási bírság fizetésére kötelezett a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó és a kifizetés jogosultja is.» Új jogintézménnyel bővül az adózás rendjéről szóló törvény. Az adóhatóság a gazdasági tevékenységet nem folytató magánszemély adózók figyelmét önellenőrzésre hívhatja fel abban az esetben, amikor a magánszemély által benyújtott bevallás adatai és az adóhatóság rendelkezésére álló adatok eltérnek egymástól. Az eltérést a magánszemély önellenőrzése keretében korrigálhatja.» Amennyiben az adózó az adóhatósághoz teljesítendő bevallási vagy adó (adóelőleg) fizetési kötelezettségének az esedékességtől számított 365 napon belül nem tesz eleget, az adóhatóság az adózó adószámát a határozat jogerőre emelkedésétől számított 180 napra felfüggeszti. Az adóhatóság az adózó adószámát törli, amennyiben az adózó a megállapított kötelezettségének 180 napon belül nem tesz eleget. WTS Klient. A híd. 8

9 » A jogszabálymódosítás megteremti a kötelező képviselet intézményét bizonyos eljárásokban, így a szokásos piaci ár megállapítására, a feltételes adómegállapításra, annak alkalmazhatóságának megállapítására irányuló eljárásokban, illetve az adópolitikáért felelős miniszter előtti felügyeleti intézkedés iránti kérelem alapján induló eljárásban.» Fontos változás, hogy az elkésett fellebbezést az adóhatóság nem minősíti felügyeleti intézkedés iránti kérelemként, hanem azokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Innovációs járulék A törvénymódosítás előleg-kiegészítési (feltöltési) kötelezettséget ír elő az innovációs járulék tekintetében már a 2012-ben kezdődő adóévre is (ideértve a naptári évtől eltérő üzleti éves járulékkötelezetteket is). Az adóelőleg-kiegészítéshez kapcsolódó adóbevallási és befizetési kötelezettséget az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig az utolsó negyedéves előleg befizetésével egyidejűleg, a normál üzleti éves adózóknak praktikusan tehát december 20-ig kell teljesíteni. Környezetvédelmi termékdíj február 14-ét követően a környezetvédelmi termékdíj, energiaadó és népegészségügyi termékadó bevallásokat (bevalláspótlást, önellenőrzést) az állami adóhatósághoz kell benyújtani, melyekkel kapcsolatos nyilvántartási, javítási feladatokat az állami adóhatóság látja el február 14-ét követően a befizetéseket az állami adóhatósághoz kell teljesíteni. A környezetvédelmi termékdíj bejelentésekkel kapcsolatban december 31-éig indult ügyekben a vámhatóság jár el január 1-jét megelőzően a vámhatóság által indított eljárásokat az egyes adókötelezettségek ellenőrzése, az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés, a február 14-éig benyújtott bevallások feldolgozásával, javításával kapcsolatos eljárások, továbbá a környezetvédelmi termékdíj bejelentésekkel kapcsolatban december 31-éig indult eljárások kivételével az állami adóhatóság folytatja le. Számviteli törvény» Annál a vállalkozásnál, amelynél a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, a jelentős összegű hiba számítására vonatkozó metódus szerinti jelentős összegű hiba-minősítés nem a mérlegfőösszeg 2 százalékánál, hanem csak magasabb értéken, 1 millió forintnál lép be.» Az elmúlt évek jogszabályi környezetének és a hatályos elnevezések változása miatt megvalósult a szellemi termékek fogalmának korszerűsítése.» Változás az utólag adott engedménnyel (skontó) kapcsolatban, hogy már nem a késedelmi kamathoz viszonyítva, hanem a szerződésben meghatározott, pénzügyileg rendezendő ellenérték 3%-át meg nem haladó összegben kerül meghatározásra a pénzügyi műveletek eredményeként elszámolható rész.» Egy adott eszköz üzembe helyezésének (aktiválásának) időpontja az adott eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében történő rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja, vagyis az az időpont, amikor az eszközzel az üzemszerű tevékenység megkezdésre kerül. A módosítás lehetővé teszi, hogy egyes, a rendeltetésszerű használatot nem érintő hatósági engedélyek hiánya (a hatósági eljárás elhúzódása) esetén is sor kerülhessen az aktiválásra. 9

10 Közművezetékek adója» Újabb adónem kerül bevezetésre január 1-jétől, a közművezetékek adója.» Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a közművezeték tulajdonosa; amennyiben a tulajdonjog a magyar államot vagy helyi önkormányzatot illeti meg, a közművezeték üzemeltetője.» Az adó alapja a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza (több, azonos szolgáltatás nyújtására alkalmas közművezetéket egy közművezetéknek kell tekinteni).» Az adó éves mértéke 125 forint az adóalap minden megkezdett métere után.» Teljes személyes adómentességben részesül az adó alól a magyar állam és a helyi önkormányzat, illetve az ország energiaellátása szempontjából stratégiai jelentőségű feladatot ellátó földgázszállítási rendszerirányító és villamosenergia-átviteli rendszerirányító.» Hírközlési vezetékkel rendelkező adóalanyok sávosan degresszív adókedvezményt érvényesíthetnek méterig (a méter feletti hírközlési vezetékrendszerrel rendelkező adóalanyok a teljes adóösszeget kötelesek megfizetni), az adókedvezmény de minimis támogatásnak minősül.» Az adókötelezettséget önadózással kell teljesíteni: bevallási kötelezettség évente egyszer, március 20-ig, az adó éves összegét két egyenlő részletben, a naptári év március 20-ig és szeptember 20-ig kell megfizetni. További módosító rendelkezések vonatkoznak a jövedéki adóról szóló, a regisztrációs adóról szóló, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló, a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló, a népegészségügyi termékadóról szóló, valamint a gazdasági társaságokról szóló törvényekre is. WTS Klient. A híd. 10

11 Jelen hírlevélben foglaltak a megjelenés időpontjában megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Az esetleg előforduló hiányosságok valamint a jogszabályi változások miatt mégis kérjük a leírtak alkalmazása előtt keressen meg minket felmerült kérdéseivel. A WTS Klient csoport szolgáltatásai:» Adótanácsadás» Jogi tanácsadás» Könyvelés» Bérszámfejtés» Egyéb számviteli tanácsadás WTS Klient csoport 1143 Budapest Stefánia út Telefon: Fax:

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

Adóváltozások 2013 1. rész

Adóváltozások 2013 1. rész Adóváltozások 2013 1. rész Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna alelnök Adótanácsadók Egyesülete Törvényjavaslat A változások Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012. évi CIV. tv. MK. 93. cégeljárás T/7028

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó

2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó 1. Személyi jövedelemadó 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó 2013. január elsejétől megvalósul Magyarországon az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadózás, a magánszemély

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1.

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1. Társasági adó törvény kiemelt változásai 2012. november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: 2013. január 1. Alapfogalmak Bejelentett immateriális jószág kiterjed arra az esetre is, ha az adózó

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Tájékoztató a január 1-jétől érvényes helyi adók és illetékek változásairól

Tájékoztató a január 1-jétől érvényes helyi adók és illetékek változásairól Tájékoztató a 2013. január 1-jétől érvényes helyi adók és illetékek változásairól Tájékoztatás a helyi adókról szóló 1990.évi C törvény (Htv.), valamint az illetékről szóló 1990.évi XCIII. törvény 2013.01.01-jétől

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

2013.10.02. Helyi adók 2013. Helyi adók 2013. Helyi adók 2013 (adatok: millió Ft-ban) Helyi adók 2013 (adatok millió Ft-ban)

2013.10.02. Helyi adók 2013. Helyi adók 2013. Helyi adók 2013 (adatok: millió Ft-ban) Helyi adók 2013 (adatok millió Ft-ban) Iparűzési adó: Elábé, eladott közvetített szolgáltatás értéke sávosan progresszív módon vonatható le: Meg kell határozni: Megoszlási viszonyszám alapján a meghatározott bevételi sávra eső elábé + eladott

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Adótörvény változások 2015-től Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Adótanácsadók Egyesülete alelnök Személyi jövedelemadó SZJA 1 Alapelv az szja-ban A magánszemélynek bérként adott juttatás nem tartozhat

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I.

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I. Egyszerűsített vállalkozói adó Bevezetés indokai Túlzott adminisztráció a mikro - és a kis cégeknél Egyszerűsített adóellenőrzés számának növelése EU irányelvek egyszerű, versenysemleges mikro -és kisvállalati

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám A NAV adóztatási tevékenységével összefüggésben, kizárólag a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó IBAN számok 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Ideiglenesen más tagállamba történő kivitel 12. Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás, ha a

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a helyi iparűzési adóról

TÁJÉKOZTATÓ a helyi iparűzési adóról TÁJÉKOZTATÓ a helyi iparűzési adóról Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1999. évtől helyi iparűzési adót vezetett be. ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN I. Az adókötelezettség

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:.

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:. Polgármesteri Hivatal Adóirodájának 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.:58.Tel: 63/510-326 Iparűzési adó számla : 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számla: 12066007-00373020-00100008 Késedelmi

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének. 6/2004/IV.30/ rendelete a helyi iparűzési adóról.

A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének. 6/2004/IV.30/ rendelete a helyi iparűzési adóról. A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2004/IV.30/ rendelete a helyi iparűzési adóról. A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (a továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése:

Részletesebben

Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII.

Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII. Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII. törvény alapján) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke, 2012.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Belföldi összesítő jelentés

Belföldi összesítő jelentés Áfa Számlázás 2013. Belföldi összesítő jelentés 1. Tételes összesítő jelentés a) Eladói oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS

ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS 2016.01.01-től nettó módon kell elszámolni a részesedés kivonást és az apport kivezetését Tartalmi változás nincs Adóalap növelő jogcím TAO tv 8 (1) m) a)ellenőrzött

Részletesebben

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek Költségvetési kapcsolatok elszámolása a számvitelben 1. Az elmúlt években több új adónemet is bevezettek, amelyet a vállalkozásoknak számviteli rendszerükben nyilván kell tartaniuk, s nyomon követniük

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkeztető szám: Átvette: Érkezett:

Részletesebben

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó..

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó.. tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... év..hó..nap átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről a karcagi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Helyi adók, illetékek, 2013.

Helyi adók, illetékek, 2013. Helyi adók, illetékek, 2013. Helyi iparűzési adó Nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatósága: a nettó árbevétel és a közvetített szolgáltatások együttes értéke legfeljebb a nettó árbevétel

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 3/1 I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Év közben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

IPARŰZÉSI ADÓ KÖZMŰADÓ 2013-TŐL Dr. Kovács Attila HIPA - nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatósága I. elábé és közv. szolg. együttes összegére vonatkozik, kivéve: - export árbevételhez

Részletesebben

Aktualitások az adózásban november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály

Aktualitások az adózásban november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály Aktualitások az adózásban 2014. november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály A reklámadó szabályai Jogszabályi háttér A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény + a reklámadóról szóló

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben