wts hírlevél #

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "wts hírlevél # 1.2012"

Átírás

1 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLXXVIII. Törvényről.

2 tartalom Adóváltozások november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLXXVIII. Törvény, mely alapján az alábbiakban foglaljuk össze a legfontosabb évi adótörvény-módosításokat. 3 Kiemelt változások 4 Fontos változások adónemenként 4 Személyi jövedelemadó 5 Társasági adó 6 Általános forgalmi adó 7 Helyi iparűzési adó 8 Illeték 8 Adózás rendjéről szóló törvény 9 Innovációs járulék 9 Környezetvédelmi termékdíj 9 Számviteli törvény 10 Közművezetékek adója WTS Klient. A híd. 2

3 Kiemelt változások» január 1-jétől az adóalap-kiegészítés ( szuperbruttó ) megszűnik, a személyi jövedelemadó kulcsa egységesen 16%, ugyanakkor a munkavállalót terhelő nyugdíjjárulékfizetési felső határ megszűnik.» A béren kívüli juttatásokat a évi 10%-tól eltérően 14%-os egészségügyi hozzájárulás terheli (a hozzájárulás alapja marad a juttatás bruttó összegének 1,19 szerese, azaz a korábbi 30,94%-ról, 35,7%-ra emelkedik az összes adóteher), továbbá az Erzsébet-utalvány béren kívüli juttatásnak minősülő havi összeget forintról forintra emelik.» A személyi jövedelemadó szerinti adómentes és adóköteles biztosítások újrafogalmazása következtében a más személy által fizetett adómentes kockázati biztosításnak nem minősülő biztosításokat (például a lejárati szolgáltatással, visszavásárlási értékkel rendelkező megtakarítási életbiztosításokat) 2013-tól egyes meghatározott juttatásként kell kezelni.» Új fogalom a társasági adóban a szabad vállalkozási zóna; fejlesztési adókedvezmény igénybevételét teszi lehetővé a jelenértéken 100 millió forintot meghaladó beruházások esetében. A szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások bizonyos feltételekkel szociális hozzájárulási adóra és szakképzési hozzájárulásra vonatkozó kedvezményekkel élhetnek.» Változnak a veszteségelhatárolás szabályai a jogutódlással történő megszűnéssel összefüggésben, valamint ha az adózóval szemben kezdeményezett csődeljárás vagy felszámolási eljárás jogerős bírósági végzéssel jóváhagyott egyezséggel szűnik meg.» A Tanács 2010/45/EU irányelvének implementálása következtében a pénzforgalmi elszámolással, a számlázással és elektronikus számlával kapcsolatban az általános-forgalmiadó szabályok módosulnak.» január 1-jétől a belföldi termékértékesítéshez (termékbeszerzéshez), illetve szolgáltatásnyújtáshoz (szolgáltatás igénybevételéhez) kapcsolódóan, ahol az áthárított általános forgalmi adó összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot, az adóalanyoknak összesítő jelentés benyújtási kötelezettsége keletkezik és a számlán a vevő adószámát is fel kell tüntetni.» Meghatározott feltételek teljesülése mellett nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség az üzletág átruházása során.» A helyi iparűzési adó adóalapjának számításánál az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke bizonyos esetekben csak korlátozottan lesz elszámolható január 1-jétől. A törvénymódosítás értelmében 500 millió forint nettó árbevételig az árbevételhez kapcsolódó teljes összeg elszámolható csökkentő tételként, míg az e feletti árbevétel-részre sávosan, 70-85% közötti hányadban számolható el az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások együttes összege.» Az illetékmérték-rendszer egyszerűsítése érdekében az öröklési és ajándékozási illeték általános mértéke 18% lesz, a lakástulajdon ingyenes szerzéséhez kapcsolódó illetékmérték 9%. A visszterhes vagyonszerzési illeték mértéke egységesen 4% lesz lakástulajdon szerzése esetében is.» Fontos változás, miszerint az adóhatóság nem köteles figyelembe venni az egyik adóalanynál tett megállapításait ugyanazon jogviszony másik adóalanynál történő ellenőrzése során.» A törvénymódosítás előleg-kiegészítési (feltöltési) kötelezettséget ír elő az innovációs járulék tekintetében már a 2012-ben kezdődő adóévre is. 3

4 » A környezetvédelmi termékdíjat érintő adóztatási feladatok a vámhatóságtól az állami adóhatóság hatáskörébe kerülnek azzal, hogy egyes operatív ellenőrzési feladatok továbbra is a vámhatóság hatáskörében maradnak.» január 1-jétől új adónemek kerülnek bevezetésre, többek között a közműadó, a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA), a kisvállalati adó (KIVA), illetve a pénzügyi tranzakciós illeték (mértéke általános esetben 0,2%, készpénzforgalom esetén 0,3%). Fontos változások adónemenként Személyi jövedelemadó, járulékváltozások Megszűnő jogintézmények» A személyi jövedelemadóban megszűnik az adóalap-kiegészítés intézménye, melynek következtében a személyi jövedelemadó kulcsa egységesen, jövedelemszintre tekintet nélkül 16%.» A nyugdíjjárulék-fizetési felső határ eltörlésével a munkavállalói járulékfizetés mértéke egységesen, jövedelemszintre tekintet nélkül 18,5%. Családi kedvezmény évtől a külföldi illetőségű magánszemélyek által igénybevett családi kedvezmény érvényesíthetősége az adóalap védelme érdekében korlátozásra kerül. Egyrészt a kedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha ugyanolyan vagy hasonló kedvezmény ugyanarra az időszakra más államban nem illeti meg, másrészt az összes jövedelem legalább 75%-ának Magyarországon kell adókötelezettség alá esnie. Béren kívüli juttatások Az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény módosítása következtében a béren kívüli juttatásokat a évi 10%-tól eltérően 14%-os egészségügyi hozzájárulás terheli (a hozzájárulás alapja marad a juttatás bruttó összegének 1,19 szerese) változatlan személyi jövedelemadó kötelezettség (1,19 szorzójú alapra vetített 16% kulcs) mellett január 1-jétől az Erzsébet-utalvány fogyasztásra kész étel vásárlására, illetve melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatásra egyaránt felhasználható. Továbbá, a béren kívüli juttatásként biztosítható havi összeg forintról forintra emelkedik. Munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatással összefüggésben megszűnik az a korlátozás, mely szerint csak akkor minősül a munkahelyi étkeztetés kedvezményes adózású, béren kívüli jutatásnak, ha a szolgáltatást kizárólag az érintett munkáltató munkavállalói vehetik igénybe. Biztosítási díj 2013-tól a biztosítási jogviszonyokat a szabályozás közgazdasági tartalmuk szerint különbözteti meg, újrafogalmazza az adómentes és adóköteles biztosítási díj fogalmát. Ehhez kapcsolódóan a következő változásokat emeljük ki:» január 1-jétől bevezetésre kerül a kockázati biztosítás fogalma (olyan élet-, baleset- és betegségbiztosítás, melynek nincs lejárati szolgáltatása, sem visszavásárlási értéke), amelynek a kifizető által fizetett díja havonta a minimálbér 30%-áig adómentes.» A kockázati biztosításnak nem minősülő biztosítások (megtakarítási típusú biztosítások biztosítási esemény bekövetkezte nélkül is van lehetőség pénzkivonásra) kifizető által magánszemélyek javára kötött és fizetett díját 2013-tól egyes meghatározott juttatásként kell kezelni, melynek közterhe 1,19 szeres szorzójú alapra vetített 27% egészségügyi hozzájárulás és 16% személyi jövedelemadó (összesen 51,17% adóteher).» A törvény újraszabályozza a biztosításból származó kamatjövedelem kedvezményes adózásának szabályait. WTS Klient. A híd. 4

5 Adómentes juttatások és külföldről kapott osztalék Az adómentes juttatások köre bővül. Adómentes lesz a kifizető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben juttatott kulturális szolgáltatás igénybevételére muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra - szóló belépőjegy, bérlet éves szinten 50 ezer forintot meg nem haladó összegben. A nem kifizetőtől, gyakorlatilag külföldi vállalkozástól kapott osztalék utáni adót a magánszemély már nem a jövedelemszerzés negyedévét követő hónap 12. napjáig fizeti meg. Az adó megfizetése és bevallása az adóbevallás benyújtására előírt határidőben lesz esedékes. Járulékok, szociális hozzájárulási adó Lehetővé válik, hogy például a külföldi anyacégtől kapott munkavállalói juttatás után a belföldi foglalkoztató átvállalhassa az e juttatás utáni egészségügyi hozzájárulás megfizetését a munkavállalótól a foglalkoztató és a munkavállaló egybehangzó nyilatkozata alapján. A nem biztosítottak esetében az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege forintra emelkedik. Új kedvezmény, hogy a társasági adóról szóló törvény szerinti szabad vállalkozási zónában működő társaság az általa foglalkoztatott új munkavállalók után bizonyos feltételekkel adókedvezményt érvényesíthet a szociális hozzájárulási adóból. Társasági adó Veszteségelhatárolás A veszteségelhatárolásra vonatkozó szabályozás alapján a jogutód jelenleg abban az esetben jogosult az átvett elhatárolt veszteség felhasználására, ha az átalakulást követő két adóévben a jogelőd által folytatott legalább egy tevékenységből bevételt, árbevételt szerez. Kiválás esetén a jövőben ez a kötelezettség arra az adózóra is vonatkozik, amelyből a kiválás történt. Nem kell e feltételt teljesíteni, ha az adózó az átalakulást követő két adóévben jogutód nélkül megszűnik, illetve ha a jogelőd tevékenysége kizárólag vagyonkezelésre irányult. Cégfelvásárlás esetén is könnyítés a jövőre vonatkozóan, hogy nem kell a két éves feltételt teljesíteni, ha a felvásárolt társaság a cégfelvásárlást követő két adóévben jogutód nélkül megszűnik. Azon adózóknál, akikkel szemben kezdeményezett csődeljárás vagy felszámolási eljárás jogerős bírósági végzéssel jóváhagyott egyezséggel szűnik meg, már a évi adókötelezettség megállapítására is alkalmazhatóan enyhül a veszteség felhasználásra vonatkozó 50%-os rendelkezés. Fejlesztési adókedvezmény A törvénymódosítás fejlesztési adókedvezmény igénybevételét teszi lehetővé a jelenértéken legalább 100 millió forintot elérő beruházások esetében, amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zóna területén vagy energiahatékonyságot szolgáló beruházásként valósul meg. Alultőkésítés Az alultőkésítés megállapítása során a kötelezettség állomány nem csökkenthető az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó követeléssel. Jövedelem- (nyereség-) minimum A nyereségminimum (minimum adóalap) meghatározásakor az összes bevételt növelni kell az adott évben a taggal szemben fennálló kötelezettség (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget) napi átlagos állományának az adóévet megelőző adóév utolsó napján a taggal fennálló kötelezettségét meghaladó összegének az ötven százalékával. 5

6 Egyéb változások A 2012-ben bevezetett immateriális jószág fogalma kiterjed a saját előállítású immateriális jószág esetére is. A bejelentett részesedés kivezetésekor tekintettel az ekkor képződő rendkívüli eredményre (apport), vagy árfolyamnyereségre/veszteségre (részesedés eladás), a korábban képzett üzleti- vagy cégérték kivezetése következtében elszámolt ráfordítással módosítani kell a társasági adóalapot. Az ellenőrzött külföldi társaság definíciója pontosításra kerül azzal összefüggésben, ha a külföldi személy adózás előtti eredménye nulla, vagy negatív összegű. A korábbi adóévekben hosszú lejáratú kötelezettségekhez kapcsolódóan, a nem realizált árfolyam különbözetekkel összefüggésben elszámolt társasági adóalap módosító tételek adóévi társasági adóalap korrekciója a kötelezettségek könyvekből történő kikerülésekor merül fel (a korábbi szabályozás alapján a szabály a kötelezettség átsorolásánál is fennállt). A befektetett pénzügyi eszközökre vonatkozó szabály nem változik. Általános forgalmi adó Számlázáshoz kapcsolódó módosítások A Tanács 2010/45/EU irányelvének (Számlázási Irányelv) implementálása következtében a legfontosabb változások a következők.» Határozott idejű elszámolás esetén az egy hónapot meghaladó időszakra vonatkozóan elszámolt Közösségen belüli termékértékesítésre vonatkozó ügylet esetében teljesítés történik a naptári hónap utolsó napján.» Közösségi termékértékesítéshez kapcsolódóan kapott előleg esetén adófizetési és számlakibocsátási kötelezettség nem keletkezik.» A számlakibocsátásra irányuló szabályokhoz kapcsolódóan pontosításra kerül az ésszerű időn belüli számlakibocsátás. A Közösségen belüli termékértékesítés és olyan szolgáltatás nyújtás esetén, amennyiben az adó fizetésére a szolgáltatást megrendelő adóalany kötelezett, a számlakiállító számla kibocsátási kötelezettségének legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napjáig köteles eleget tenni.» A számla kötelező adattartalmának köre kibővül, és kötelezően feltüntetendő kifejezéseket határoz meg a törvénymódosítás. A jelenleg hatályos szabályozáshoz képest eltérés többek között, hogy a fordított adózás, önszámlázás, pénzforgalmi elszámolás kifejezés számlán való feltüntetését kötelező módon írja elő.» További fontos változás, hogy amennyiben belföldi ügylet során az áthárított adó összege a 2 millió forintot meghaladja, a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószámát (első nyolc számjegy) kötelezően fel kell tüntetni az ügyletről kibocsátott számlán.» Az elektronikus számla kibocsátása elektronikus adatcserével (EDI) vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírás alkalmazásával is, de más módszerrel is biztosítható. Lehetőség nyílik a papír alapú számlák elektronikus úton történő megőrzésére, amennyiben ilyen módon történő megőrzése a hitelességet, az adattartalom sértetlenségét és olvashatóságát biztosítja.» Az elfogadott jogszabály meghatározza továbbá, hogy melyik tagállam jogszabályait kell alkalmazni határon átnyúló ügyletek számlázásával összefüggésben. WTS Klient. A híd. 6

7 Pénzforgalmi elszámolás január 1-jétől lehetőség lesz a törvényben leírt feltételeknek megfelelő adózók számára a pénzforgalmi általános forgalmi adó elszámolás választására, melyet a megelőző év utolsó napjáig az adóhatóságnak be kell jelenteni. Az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a tárgy naptári év végéig terjedő időszakra választhatja, elsőként a január 1. napjától kezdődő adómegállapítási időszakra. A jogszabály további részletszabályokat is előír az ezen elszámolási módot választó adózók részére. Belföldi összesítő jelentés január 1-jétől a belföldi termékértékesítéshez (termékbeszerzéshez), illetve szolgáltatásnyújtáshoz (szolgáltatás igénybevételéhez) kapcsolódóan, ahol az áthárított általános forgalmi adó összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot, az adóalanyokat összesítő jelentés benyújtási kötelezettség terheli. A 2 millió forintos határ alkalmazása és a jelentési kötelezettség az eladónál/szolgáltatás nyújtónál és a termék vevőjénél/szolgáltatás igénybevevőjénél eltérő lehet. Módosuló teljesítési hely szabály 2013-tól közlekedési eszköz nem adóalanynak történő hosszú távú bérbeadásának teljesítési helye is az igénybevevő letelepedésének helye, illetve állandó lakhelye vagy tartózkodási helye. Üzletág átruházás adókezelése A jogszabály-módosítás az üzletág átruházás az apport és jogutódlás mellett áfa hatályán kívüli ügyletként történő kezelését teszi lehetővé január 1-jétől meghatározott feltételek mellett. Többek között csak akkor alkalmazható a rendelkezés, amennyiben az üzletág keretében folytatott gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás. Egyéb változások» Az adó forintra történő átszámításánál alkalmazható árfolyamok körét a törvénymódosítás kibővíti az Európai Központi Bank által közzétett árfolyam alkalmazhatóságával.» Részben feloldásra kerül a személygépkocsi üzemeltetéséhez kapcsolódó előzetesen felszámított adóra vonatkozó levonási tilalom. Így bizonyos feltételek teljesítése esetén levonhatóvá válik a személygépkocsi üzemeltetéséhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó 50%-a.» A fordított adózás április 1-jétől kiterjesztésre kerül a sertéságazatra illetve egyes takarmányok értékesítésére is.» Egyértelművé válik, hogy a tartalma alapján kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak minősülő ingatlan-bérbeadás az általános szabályok szerint adóköteles.» Az elfogadott törvénymódosítás értelmében adóvisszaigénylés során használható nyelv lesz az angol, német, francia is. A belföldön nem letelepedett adóalanyok egy adóvisszatérítési időszakra több kérelmet is benyújthatnak, egy naptári évre legfeljebb öt kérelem nyújtható be. Helyi iparűzési adó A helyi iparűzési adó adóalapjánának számításánál az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke bizonyos esetekben csak korlátozottan lesz elszámolható csökkentő tételként január 1-jétől. A törvénymódosítás értelmében 500 millió forint nettó árbevételig az árbevételhez kapcsolódó teljes összeg elszámolható csökkentő tételként, míg a nettó árbevétel» 500 millió forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 85%-a,» 20 milliárd forintot meghaladó, de 80 milliárd forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 75%-a, 7

8 » 80 milliárd forintot meghaladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 70%-a vonható le. A sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg az összes nettó árbevétel csökkentő összegnek, és az adott sávba jutó nettó árbevétel összes nettó árbevételben képviselt arányának szorzata. Az adóalapot az adóalanynak minősülő kapcsolt vállalkozásoknak összevontan kell megállapítania. A főszabálytól eltérően az export-értékesítéshez kapcsolódó, azzal összefüggésben elszámolt eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege a nettó árbevételből teljes egészében levonható. Illeték Az illetékmérték-rendszer egyszerűsítése érdekében az öröklési és ajándékozási illeték általános mértéke 18% lesz, a lakástulajdon ingyenes szerzéséhez kapcsolódó illetékmérték 9%. Az öröklési illetékmentesség kiterjesztésre került a túlélő házastárs vagyonszerzésére is értékhatár nélkül. A fiatalok lakásszerzésének támogatása érdekében a 35. életévét be nem töltött fiatalt első lakásszerzése esetén 50%-os illetékkedvezmény illeti meg 15 millió forint értékhatárig. A visszterhes vagyonszerzési illeték mértéke egységesen 4% lesz lakástulajdon szerzése esetében is. Az úgynevezett negatív illetékalap után fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettséget megszünteti a törvénymódosítás. Az eljáró bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárások az adóhatóság igazolásával ellátott irat benyújtásával indíthatók meg (az eljárási illeték ekkor minősül megfizetettnek, nem elegendő a banki átutalási bizonylat). Adózás rendjéről szóló törvény» A módosítás hatályon kívül helyezi az adózók kiutalás előtti ellenőrzése során alkalmazott azon rendelkezést, miszerint ugyanazon jogviszonyt az adóhatóság nem minősítheti adózónként eltérően. Ez alapján az adóhatóság nem köteles figyelembe venni az egyik adóalanynál tett megállapításait ugyanazon jogviszony másik adóalanynál történő ellenőrzése során.» A készpénzszolgáltatás korlátozása érdekében szerződésenként egy naptári hónapban készpénzben teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás általános forgalmi adóval növelt ellenértéke 1,5 millió forintban kerül maximalizálásra. Amennyiben a készpénzszolgáltatás meghaladja az adott hónapban ezt az értéket, az 1,5 millió forintot meghaladó rész után 20% mulasztási bírság fizetésére kötelezett a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó és a kifizetés jogosultja is.» Új jogintézménnyel bővül az adózás rendjéről szóló törvény. Az adóhatóság a gazdasági tevékenységet nem folytató magánszemély adózók figyelmét önellenőrzésre hívhatja fel abban az esetben, amikor a magánszemély által benyújtott bevallás adatai és az adóhatóság rendelkezésére álló adatok eltérnek egymástól. Az eltérést a magánszemély önellenőrzése keretében korrigálhatja.» Amennyiben az adózó az adóhatósághoz teljesítendő bevallási vagy adó (adóelőleg) fizetési kötelezettségének az esedékességtől számított 365 napon belül nem tesz eleget, az adóhatóság az adózó adószámát a határozat jogerőre emelkedésétől számított 180 napra felfüggeszti. Az adóhatóság az adózó adószámát törli, amennyiben az adózó a megállapított kötelezettségének 180 napon belül nem tesz eleget. WTS Klient. A híd. 8

9 » A jogszabálymódosítás megteremti a kötelező képviselet intézményét bizonyos eljárásokban, így a szokásos piaci ár megállapítására, a feltételes adómegállapításra, annak alkalmazhatóságának megállapítására irányuló eljárásokban, illetve az adópolitikáért felelős miniszter előtti felügyeleti intézkedés iránti kérelem alapján induló eljárásban.» Fontos változás, hogy az elkésett fellebbezést az adóhatóság nem minősíti felügyeleti intézkedés iránti kérelemként, hanem azokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Innovációs járulék A törvénymódosítás előleg-kiegészítési (feltöltési) kötelezettséget ír elő az innovációs járulék tekintetében már a 2012-ben kezdődő adóévre is (ideértve a naptári évtől eltérő üzleti éves járulékkötelezetteket is). Az adóelőleg-kiegészítéshez kapcsolódó adóbevallási és befizetési kötelezettséget az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig az utolsó negyedéves előleg befizetésével egyidejűleg, a normál üzleti éves adózóknak praktikusan tehát december 20-ig kell teljesíteni. Környezetvédelmi termékdíj február 14-ét követően a környezetvédelmi termékdíj, energiaadó és népegészségügyi termékadó bevallásokat (bevalláspótlást, önellenőrzést) az állami adóhatósághoz kell benyújtani, melyekkel kapcsolatos nyilvántartási, javítási feladatokat az állami adóhatóság látja el február 14-ét követően a befizetéseket az állami adóhatósághoz kell teljesíteni. A környezetvédelmi termékdíj bejelentésekkel kapcsolatban december 31-éig indult ügyekben a vámhatóság jár el január 1-jét megelőzően a vámhatóság által indított eljárásokat az egyes adókötelezettségek ellenőrzése, az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés, a február 14-éig benyújtott bevallások feldolgozásával, javításával kapcsolatos eljárások, továbbá a környezetvédelmi termékdíj bejelentésekkel kapcsolatban december 31-éig indult eljárások kivételével az állami adóhatóság folytatja le. Számviteli törvény» Annál a vállalkozásnál, amelynél a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, a jelentős összegű hiba számítására vonatkozó metódus szerinti jelentős összegű hiba-minősítés nem a mérlegfőösszeg 2 százalékánál, hanem csak magasabb értéken, 1 millió forintnál lép be.» Az elmúlt évek jogszabályi környezetének és a hatályos elnevezések változása miatt megvalósult a szellemi termékek fogalmának korszerűsítése.» Változás az utólag adott engedménnyel (skontó) kapcsolatban, hogy már nem a késedelmi kamathoz viszonyítva, hanem a szerződésben meghatározott, pénzügyileg rendezendő ellenérték 3%-át meg nem haladó összegben kerül meghatározásra a pénzügyi műveletek eredményeként elszámolható rész.» Egy adott eszköz üzembe helyezésének (aktiválásának) időpontja az adott eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében történő rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja, vagyis az az időpont, amikor az eszközzel az üzemszerű tevékenység megkezdésre kerül. A módosítás lehetővé teszi, hogy egyes, a rendeltetésszerű használatot nem érintő hatósági engedélyek hiánya (a hatósági eljárás elhúzódása) esetén is sor kerülhessen az aktiválásra. 9

10 Közművezetékek adója» Újabb adónem kerül bevezetésre január 1-jétől, a közművezetékek adója.» Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a közművezeték tulajdonosa; amennyiben a tulajdonjog a magyar államot vagy helyi önkormányzatot illeti meg, a közművezeték üzemeltetője.» Az adó alapja a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza (több, azonos szolgáltatás nyújtására alkalmas közművezetéket egy közművezetéknek kell tekinteni).» Az adó éves mértéke 125 forint az adóalap minden megkezdett métere után.» Teljes személyes adómentességben részesül az adó alól a magyar állam és a helyi önkormányzat, illetve az ország energiaellátása szempontjából stratégiai jelentőségű feladatot ellátó földgázszállítási rendszerirányító és villamosenergia-átviteli rendszerirányító.» Hírközlési vezetékkel rendelkező adóalanyok sávosan degresszív adókedvezményt érvényesíthetnek méterig (a méter feletti hírközlési vezetékrendszerrel rendelkező adóalanyok a teljes adóösszeget kötelesek megfizetni), az adókedvezmény de minimis támogatásnak minősül.» Az adókötelezettséget önadózással kell teljesíteni: bevallási kötelezettség évente egyszer, március 20-ig, az adó éves összegét két egyenlő részletben, a naptári év március 20-ig és szeptember 20-ig kell megfizetni. További módosító rendelkezések vonatkoznak a jövedéki adóról szóló, a regisztrációs adóról szóló, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló, a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló, a népegészségügyi termékadóról szóló, valamint a gazdasági társaságokról szóló törvényekre is. WTS Klient. A híd. 10

11 Jelen hírlevélben foglaltak a megjelenés időpontjában megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Az esetleg előforduló hiányosságok valamint a jogszabályi változások miatt mégis kérjük a leírtak alkalmazása előtt keressen meg minket felmerült kérdéseivel. A WTS Klient csoport szolgáltatásai:» Adótanácsadás» Jogi tanácsadás» Könyvelés» Bérszámfejtés» Egyéb számviteli tanácsadás WTS Klient csoport 1143 Budapest Stefánia út Telefon: Fax:

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27.

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27. 2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló 2012. november 27. 1 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 7 I. Célok... 7 II. Javasolt intézkedések... 9 1. Személyi jövedelemadó...

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

wts hírlevél # 12.2014 fókuszban 2015. évi adótörvény módosítások a 2014. november 18-án elfogadott, T/1705/60 számú törvényjavaslat összefoglalója.

wts hírlevél # 12.2014 fókuszban 2015. évi adótörvény módosítások a 2014. november 18-án elfogadott, T/1705/60 számú törvényjavaslat összefoglalója. 2014. november wts hírlevél # 12.2014 WTS Klient. A híd. fókuszban 2015. évi adótörvény módosítások a 2014. november 18-án elfogadott, T/1705/60 számú törvényjavaslat összefoglalója. tartalom 2015. évi

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése 2013- ra vonatkozóan

Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése 2013- ra vonatkozóan Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése 2013- ra vonatkozóan 2012.12.12. Fehér Zsóka 1 1. Személyi jövedelemadó 1995. évi CXVII törvény a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27.

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27. PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2014. november 27. A november 26-i Magyar Közlönyben közzétett adótörvény módosítások számos területen hoznak jelentős változást a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest. Aktuális hírlevelünkben

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Az adótörvényekben a T/1705 számú, jelenleg elfogadás alatt álló törvényjavaslat alapján 2015-től várható módosítások

Az adótörvényekben a T/1705 számú, jelenleg elfogadás alatt álló törvényjavaslat alapján 2015-től várható módosítások Adóriadó 2014. október Az adótörvényekben a T/1705 számú, jelenleg elfogadás alatt álló törvényjavaslat alapján 2015-től várható módosítások Közvetlen adók Személyi jövedelemadó 51,17 százalékos közteher

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben