A következő feltételek annak a szerződésnek (ügyviteli szerződésnek) alapjai, melyet az ügyfelek egy közvetítővel kötnek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A következő feltételek annak a szerződésnek (ügyviteli szerződésnek) alapjai, melyet az ügyfelek egy közvetítővel kötnek."

Átírás

1 A TUI Österreich GmbH általános utazási feltételeinek nem hivatalos, tájékoztató jellegű fordítása. A német és a magyar szöveg eltérése esetén minden esetben a német nyelvű az érvényes. Bíróság, hatóság, békéltető testület stb. előtti eljárásban kizárólag az eredeti német nyelvű az irányadó. ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013/14 tél A BGBI.247/93 fogyasztóvédelmi törvény kiegészítéséhez igazítva Közösen megtanácskozva a Szövetségi Egészség-, Sport- és Fogyasztóvédelmi Minisztérium mellett működő Tanácsban az 1994-es Gazdasági Tevékenységek Törvénye bekezdésével és a szövetségi gazdasági miniszter 1994-es az utazási irodai tevékenység végzésére vonatkozó rendelkezésével összhangban. Az utazási iroda közvetítőként (A rész) és/vagy szervezőként (B rész) léphet fel. A közvetítő kötelezi magát, hogy törekszik mások (szervezők, közlekedési vállalatok, szállodások, stb.) szolgáltatási igényeinek kielégítésére. A szervező olyan vállalat, mely vagy több turisztikai szolgáltatást nyújt átalányáron (csomagtúra/ utazásszervezés) vagy egyes turisztikai szolgáltatásokat saját szolgáltatásaként nyújtani kínál és ehhez általában saját prospektusokat, katalógusokat stb. bocsájt rendelkezésre. Utazásszervezőként fellépő vállalat közvetítőként is működhet, ha idegen szolgáltatásokat közvetít (pl. fakultatív kirándulás az utazás színhelyén), amennyiben utal erre a közvetítői funkcióra. A következő feltételek azt a szerződésszöveget képezik, amellyel az utazási irodák közvetítőként (A bekezdés) vagy szervezőként (B bekezdés) szerződést szoktak kötni ügyfeleikkel /utasaikkal (megj.: a fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően). A közvetített utazásszervezők, a közvetített közlekedési vállalatok (pl. vasút, autóbusz, repülő és hajó) és a többi közvetített szolgáltató speciális feltételei előbbre valók. A. AZ UTAZÁSI IRODA MINT KÖZVETÍTŐ A következő feltételek annak a szerződésnek (ügyviteli szerződésnek) alapjai, melyet az ügyfelek egy közvetítővel kötnek. 1. Foglalás/szerződéskötés Foglalás írásban vagy szóban (telefonon) történhet. A szóbeli (telefonos) foglalásokat az utazási iroda haladéktalanul igazolja vissza írásban. Az utazási irodák használjanak foglalási igazoló szelvényeket, melyek tartalmaznak minden az ügyfél rendelésére vonatkozó adatot a foglalás alapjául szolgáló utazáshirdetést (katalógust, prospektust stb.) megjelölve. A közvetítő köteles a saját szolgáltatására és a szervező általa közvetített szolgáltatására vonatkozóan az utazási irodai tevékenység végzéséről szóló előírások 8. - nak megfelelően utalni a tárgyi ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEKRE, az attól eltérő utazási feltételekre nyomatékosan felhívni a figyelmet és ezeket ebben az esetben még a szerződés megkötése előtt átadni. Amennyiben külföldi cégek (szolgáltatók, utazásszervezők) szolgáltatásait közvetítik, külföldi jog is alkalmazásra kerül. Az, aki saját maga vagy harmadik személyek részére foglalást végez, megbízónak számít, és ez által más nyilatkozat hiányában vállalja a megbízásból eredő kötelezettségeket az utazási irodával szemben (fizetés, visszalépés a szerződéstől, stb.). Foglaláskor az utazási iroda kezelési díjat és (minimális) befizetést kérhet. A fennmaradó összeg megfizetése, valamint a készpénzben történt kiadások (telefonköltség, faxköltség, stb.) megtérítése az illető szervező vagy szolgáltató utazási iratainak (a személyi iratok nem tartoznak ide) átadáskor az utazási irodában esedékes. Foglalásokat fogadó utazási cégek kötelesek az utasnak a szerződés megkötésekor vagy közvetlenül utána igazolást átadni az utazási szerződésről (utazásigazolást). 2. Tájékoztatás és egyéb kiegészítő szolgáltatások 2.1.Tájékoztatás az útlevél-, vízum-, deviza-, vám- és egészségügyi előírásokról. Tudottként tételezik fel, hogy külföldi utazásokhoz általában érvényes útlevélre van szükség. Az utazási iroda köteles az utast tájékoztatni az esetleges ezen túlmenő külföldi útlevél-, vízum- és egészségügyi beutazási előírásokról valamint érdeklődésre a deviza- és vámelőírásokról is, amennyiben ezekről Ausztriában tudomást lehet szerezni (különösen a TIM alapján). Egyebekben az ügyfél maga felel ezeknek az előírásoknak betartásáért. Az utazási iroda lehetőség szerint díjazásért elvállalja egy esetleg szükséges vízum beszerzését. Érdeklődésre az utazási iroda lehetőség szerint tájékoztatást nyújt a külföldiekre, hontalanokra valamint a kettős állampolgársággal rendelkezőkre vonatkozó speciális előírásokról is Tájékoztatás az utazási szolgáltatásról Az utazási iroda köteles az utazásszervező vagy szolgáltató közvetítendő szolgáltatásáról az illető szerződés és az illető célország illetve cél desztináció körülményeire tekintettel legjobb tudása szerint ismertetni. 3. Jogállás és felelősség Az utazási iroda felelőssége kiterjed - a mindenkori szervező, ill. szolgáltató gondos kiválasztására valamint a megszerzett tapasztalatok gondos kiértékelésére; - a szolgáltatások kifogástalan nyújtására, beleértve az utas megfelelő tájékoztatását és az úti okmányok átadását; - az utas és a közvetített cég között a hirdetmények, akaratnyilvánítások és pénzfizetések bizonyítható oda-vissza továbbítására (mint pl. eltérés a megállapodott szolgáltatástól és a megállapodott ártól, visszalépési nyilatkozatok, reklamációk). Nem felel az utazási iroda az általa közvetített, ill. beszerzett szolgáltatás nyújtásáért. Az utazási iroda köteles az utasnak az utazásigazolással egyidejűleg átadni a cég nevét (terméknevet), az utazásszervező címét és adott esetben egy biztosító címét, amennyiben ezek az adatok nem találhatók meg már a prospektusban, katalógusban vagy egyéb részletes reklámanyagban. Ha ezt elmulasztja szervezőként, ill. szolgáltatóként felel az utasnak Zavarok a szolgáltatásban Ha az utazási iroda a szerződéses viszonyból eredő kötelességeit megsérti, köteles az utasnak az ebből keletkezett kár megtérítésére, ha nem tudja bizonyítani, hogy sem szándékosság, sem vétkes hanyagság nem terheli. Kisebb hibák okozta szolgáltatás zavarok esetén az utazási iroda az abból eredő kárt a közvetített üzletért kapott províziója mértékéig köteles az utasnak megtéríteni. B. UTAZÁSI IRODA MINT UTAZÁSSZERVEZŐ A következő feltételek annak a szerződésnek - a továbbiakban utazási szerződésnek - alapját képezik, melyet a foglaló utasok a szervezővel közvetlenül vagy egy közvetítő igénybe vételével kötnek. Közvetlen szerződéskötés esetén értelemszerűen vonatkoznak a közvetítő kötelességei is a szervezőre. Az utazásszervező elismeri a jelen ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEKET, azoktól való eltéréseket összes részletes reklámanyagában megjelöli a végrehajtási előírások 8. -nak megfelelően. 1. Foglalás/Szerződéskötés

2 Az utazási szerződés akkor jön létre az utas és a szervező között, ha egyetértés van közöttük a lényeges szerződésrészekkel (ár, szolgáltatás és időpont) kapcsolatban. Ebből az utas számára jogok és kötelességek erednek. 2. Az utazásban résztvevő személy változása Az utas személyének megváltoztatása akkor lehetséges, ha a helyettesítő személy a részvétel minden feltételét teljesíti. Ez két módon történhet Az utazási szolgáltatásra való igény átadása Az utazást foglalónak az utazási szerződéséből következő kötelezettségei fennmaradnak, ha ebből a szerződésből adódó összes vagy egyes igényeit egy harmadik személynek adja át. Ebben az esetben az utazást foglaló viseli az így adódó többletköltséget Az utazás átruházása Ha az ügyfél akadályozott az utazás igénybevételében, átruházhatja szerződéses viszonyát egy másik személyre. Az átruházást vagy közvetlenül az utazásszervezőnek vagy a közvetítő útján az indulás időpontja előtt megfelelő határideig közölni kell. Az utazásszervező konkrét határidőt adhat meg erre előzetesen. Az átruházó és az utazást megszerző osztatlanul felelnek az utazás ára fennmaradt részének valamint az esetlegesen az átruházás miatt keletkezett költségek megfizetésért. 3. A szerződés tartalma, tájékoztatás és egyéb kiegészítő szolgáltatások A közvetítőre is vonatkozó tájékoztatási kötelezettségen (tájékoztatás az útlevélről, vízumról, devizára, vám- és egészségügyi beutazási előírásokról) túlmenően az utazásszervező köteles kielégítő módon tájékoztatni az általa kínált szolgáltatásról. A foglalás időpontjában érvényes katalógusban, ill. prospektusban található szolgáltatás leírások, valamint a további azokban lévő információk az utazási szerződés tárgyát képezik, ha csak nem történik a foglaláskor azoktól eltérő megállapodás. Ajánlatos azonban az ilyen megállapodásokat feltétlenül írásban rögzíteni. 4. Különös kockázatú utazások Különös kockázatú utazások (pl. expedíció jellegű) esetén az utazásszervező nem felel azokért a következményekért, melyek a kockázat fellépésekor adódnak, ha ez a kötelezettségei körén túlmenően történik. Érintetlen marad a szervező kötelessége, hogy az utazást gondosan készítse elő és gondosan válassza ki az egyes utazási szolgáltatások nyújtásával megbízott személyeket és cégeket. 5. A szolgáltatás zavarai esetén alkalmazandó jogi alapok 5.1. Garancia Nem vagy hiányosan nyújtott szolgáltatás esetén az utasnak szavatossági igénye van. Az utas kijelenti, egyetért azzal, hogy neki a szervező nem a szolgáltatást változtatja, vagy az árat csökkenti, hanem elfogadható határidőn belül kifogástalan szolgáltatást nyújt vagy kijavítja a hibás szolgáltatást. Megoldás lehet, hogy a hibát kijavítják vagy egy azonos vagy nagyobb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtanak, ha az utas ebbe kifejezetten belegyezik Kártérítés Ha az utazásszervező vagy segítői vétkes módon megsértik szerződéses kötelezettségeiket, akkor a szervező köteles az utasnak az így keletkezett kárt megtéríteni. Amennyiben az utazásszervező nem saját alkalmazottaiért, hanem más személyekért kell jótálljon, csak akkor felel kivéve egy személyi károsodást- ha nem tudja bizonyítani, hogy azokat sem szándékosság sem súlyos hanyagság nem terheli. Szándékosságot és súlyos hanyagságot kivéve az utazásszervező nem vállal felelősséget olyan tárgyakért, melyeket nem szokás utazáskor magunkkal vinni, kivéve, ha a tárgyakat a körülmények ismeretében megőrzésre átvette. Ezért azt tanácsolják az utasnak, hogy ne vigyen magával különlegesen értékes tárgyakat. Ajánlják továbbá, hogy a magával vitt tárgyakat előírás szerint tárolja Hiányosságok közlése Az utas köteles a szerződés teljesítésében tapasztalt mindennemű hiányosságot haladéktalanul közölni az utazásszervező képviselőjével. Ez feltételezi, hogy egy ilyent megismertettek vele és ő a helyszínen különösebb fáradság nélkül elérhető. A közlés elmulasztása nem változtat az utas 5.1. pontban leírt szavatossági igényén. Azonban ez úgy értékelhető, hogy részben ő is hibás és ezzel csökkentheti esetleges kártérítésre való jogosultságát. Azonban az utazásszervező az utast előzetesen írásban kell tájékoztassa erről a közlési kötelességéről, vagy közvetlenül vagy a közvetítő útján. Éppígy idejében fel kell világosítani az utast arról, hogy a közlés elmulasztása nem érinti szavatossági igényeit, azonban részbeni hibájaként róható fel. Adott esetben ajánlatos, egy helyi képviselő hiányában az illető szolgáltatót (hotel, légi társaság) vagy közvetlenül az utazásszervezőt tájékoztatni a hiányosságokról és azok megszüntetését kérni Felelősségjogi speciális törvények A szervező repülős utazásoknál többek között a Varsói Egyezménynek és kiegészítő egyezményeinek megfelelően szavatol, vasúti és autóbuszos utazásoknál a vasút- és gépkocsi kötelező garancia törvénynek megfelelően. 6. Esetleges igények érvényesítése Esetleges igényei érvényesítésének megkönnyítésére ajánlják az utasnak, hogy adasson magának írásos igazolást szolgáltatások nem vagy csak hiányos teljesítéséről, ill. biztosítson nyugtákat, bizonyítékokat, tanúkat január 1. óta a garanciaigény két éven belül érvényesíthető. Kártérítési igények 3 év után évülnek el. Az utas érdekében ajánlatos ilyen igényeit az utazásról visszatérve haladéktalanul érvényesíteni, mivel ennek elhúzódása a bizonyítást megnehezítheti. 7. Visszalépés a szerződéstől 7.1. Az utas visszalépése az utazás megkezdése előtt a) Visszalépés stornódíj nélkül Eltekintve a számára törvényileg biztosított visszalépési jogoktól az utas a következő, a szolgáltatás megkezdése előtti esetekben léphet a nélkül vissza, hogy az utazásszervezőnek vele szemben jogos igényei lennének: Ha a szerződés lényeges részeit, ide tartozik az utazás ára is, jelentősen megváltoztatják. Az utazás kikötött céljának, ill. jellegének meghiúsulása minden esetben ilyen változtatásnak minősül, valamint az is, ha a megállapodás szerinti utazási árat a 8.1 szakasz szerint több mint 10 százalékkal emelik. A szervező köteles az utassal haladéktalanul közölni a szerződésmódosítást vagy közvetlenül, vagy a közvetítő utazási irodán keresztül, és ekkor tájékoztatni őt választási lehetőségéről, hogy vagy elfogadja a szerződésmódosítást vagy visszaléphet a szerződéstől; az utas választási jogával azonnal köteles élni. Amennyiben az utazásszervező hibájából következett be az utast visszalépésre jogosító esemény, úgy a szervező annak kárát köteles megtéríteni. b) Helyettesítő szolgáltatásra való igény Ha az utas nem él a) pont szerinti visszalépési lehetőségével és az utazásszervező stornózása az utas hibáján kívül történik, kérheti a szerződés megszüntetése helyett a részvételt egy azonos értékű utazáson, amennyiben a szervező ilyen szolgáltatás nyújtására képes. A választás joga mellett az utasnak kártérítési igénye is van a szerződés nem-teljesítése miatt, ha nem állnak fenn a 7.2. szerinti esetek. c) Visszalépés stornódíjjal A stornódíj százalékos arányban áll az utazás árával és mértéke a visszalépés bejelentésének időpontjától és az illető utazás fajtájától függ. Az utazás árán, ill. az átalányáron a szerződésileg megállapodott szolgáltatás teljes ára értendő. Minden, az a) pontban nem említett esetben az utas stornódíj ellenében jogosult az utazástól visszalépni. A stornódíj elfogadhatatlan mértéke esetén azt a bíróság csökkentheti. Az utazás fajtájától függően személyenként a következő stornótételek adódnak:

3 1.Különrepülős (charter), csoportos-it (csoportos csomagutazás menetrendszerinti járattal) elindulás előtti 30. napig az utazás árának 10% elindulás előtti 29.-től-20. napig 25% elindulás előtti 19.-től-10. napig...50% elindulás előtti 9.-től 4. napig...65% elindulás előtti 3. naptól (72 órával) 85%. 2. Egyéni-IT(egyéni csomagutazások menetrendszerinti járattal), vasúti társas utazások (kivéve a különvonatokat) elindulás előtti 30. napig. az utazás árának 10% elindulás előtti 29.-től-20. napig. 15% elindulás előtti 19.-től-10. napig.20% elindulás előtti 9.-től 4. napig...30% elindulás előtti 3. naptól (72 órával). 45%. Szállodai szállásokra, nyaraló lakásokra, hajóutakra, egy napos buszos utazásokra, különvonatokra és különáras menetrendszerinti repülőutakra külön feltéttelek vonatkoznak. Ezeket a részletes programban kell felsorolni. Visszalépés közlése A szerződéstől való visszalépéskor a következőket kell figyelembe venni: Az ügyfél (megbízó) bármikor közölheti az utazási irodával, ahol az utazást lefoglalta, hogy visszalép a szerződéstől. A stornózást ajánlatos ajánlott levélben vagy személyesen írásbeli nyilatkozattal egyidejűleg végezni. d) No-show No-show akkor áll fenn, ha az ügyfél elutazáskor távol marad, mert már nem akar utazni, vagy saját hanyagsága vagy vele történt véletlen miatt. Ha továbbá tisztázódik, hogy az ügyfél az utazást már nem tudja vagy akarja igénybe venni, a b) 1 pont szerinti utazásoknál (charter repülés, stb.) az utazási díj 85%-át, a b)2 pont szerintieknél (egyéni IT, stb.) a 45%-át köteles fizetni. Ha fent említett mértékek elfogadhatatlanok esetenként a bíróság mérsékelheti őket Az utazásszervező visszalépése az utazás megkezdése előtt a. A szervező mentesül a szerződés teljesítése alól, ha a kiírásban eleve megadott minimális résztvevő számot nem érik el és az ügyfelet a stornózásról az utazás leírásában megadott határidőn vagy a következő határidőkön belül értesítette: - több mint 6 napos utazásoknál az utazás megkezdése előtti 20. napig, napos utazásoknál az utazás megkezdése előtti 7. napig, - egy napos utaknál legfeljebb 48 órával indulás előtt. Amennyiben az utazásszervező a minimális résztvevői létszám el nem érésében kisebb hanyagságnál nagyobb mértékben hibás, az ügyfél kártérítést követelhet, amely a stornodíjjal átalányozott. Ezt az összeget meghaladó kár érvényesítése nincs kizárva. b) A stornózás vis maior miatt történik, vagyis szokatlan és előre nem látható események miatt, melyekre annak, aki a vis maiorra hivatkozik, nincs befolyása, és amelyeknek következményeit az elvárt gondosság ellenére nem lehetett volna elkerülni. Nem számít ide azonban a túlfoglalás, de az állami rendelkezések, sztrájkok, háború vagy háborúhoz hasonló állapotok, járványok, természeti katasztrófák stb. igen. c, Az a) és b) esetben az ügyfél visszakapja a befizetett összeget. A 7.1.b. 1. szakasz szerinti választási lehetőség megilleti Az utazásszervező visszalépése az utazás megkezdése után A szervező akkor mentesül a szerződés teljesítésétől, ha az utas csoportos utazás keretében súlyosan illetlen viselkedésével, a figyelmeztetés ellenére, tartósan zavarja az utazást. Ebben az esetben az ügyfél, amennyiben ő a hibás, köteles az utazásszervező kárát megtéríteni. 8. A szerződés módosítása 8.1. Árváltoztatások Az utazásszervező fenntartja magának a jogot, a foglaláskor visszaigazolt utazási árat megemelni akaratától nem függő okokból, amennyiben az utazás időpontja több mint 2 hónappal a szerződéskötés után van. Ilyen okok kizárólag a szállítási költségek változása pl. az üzemanyagáraké, bizonyos tevékenységek adójának, ill. illetékének emelkedése, pl. a kikötési illetékek a ki- és behajózási illetékek kikötőkben és a repülőtereken. Ha ilyen díjak csökkennek, az is továbbítandó az utasoknak. A két hónapos határidőn belül csak akkor kerülhet sor áremelésre, ha ennek okait a foglaláskor egyenként kialkudták és a foglalási igazoláson megjelölték. Az elutazástól számított 20 napon belül nincs áremelés. Az árváltoztatás csak akkor megengedett, ha a megállapodás szerinti feltételek megléte esetén pontosan meg van jelölve az új ár kiszámítása. Az ügyfélnek haladéktalanul el kell magyarázni az árváltoztatásokat és azok körülményit. Az utazási ár több mint 10 %-os emelése esetén az ügyfél stornodíj nélkül léphet vissza a szerződéstől (ld. 7.1.a. pontot) 8.2 Szolgáltatás módosítás az utazás megkezdése után - A szervező kompetenciájába eső módosításoknál az 5. pontban (jogi alapok a szolgáltatás zavarainál) leírt szabályozás érvényes. - Ha az elutazás után derül ki, hogy a szerződéses szolgáltatások jelentős részét nem teljesítik, vagy nem tudják teljesíteni, úgy a szervező köteles plusz díjazás nélkül megfelelő intézkedéseket tenni, hogy az utazás tovább folytatható legyen. Ha ilyen intézkedéseket nem lehet tenni, vagy ha az utas nyomós okból nem fogadja el őket, akkor a szervező külön díjazás nélkül adott esetben azonos értékű lehetőségről köteles gondoskodni, amellyel az utast az elutazás helyére vagy egy másáik, vele egyeztetett helyre szállítják. Egyébként az utazásszervező köteles a szerződés nem vagy hiányos teljesítése esetén minden erejével segítséget nyújtani az utasnak a nehézségek leküzdéséhez. 9. Információnyújtás harmadik személynek Az utazás résztvevőinek nevéről és tartózkodási helyéről harmadik személynek még sürgős esetekben sem adunk információt, kivéve, ha az utas egy ilyen tájékoztatást kifejezetten kíván. A sürgős üzenetek továbbításból eredő költségeket az utas viseli. Ezért ajánljuk az utazás résztvevőinek, hogy hozzátartozóiknak adják meg nyaralásuk idején érvényes pontos címüket. 10. Általános megjegyzések A B részben felsorolt 7.1.c pont régen b (visszalépés), 7.1.d, régen c (no-show) valamint 8.1. (árváltozások) nem kötelező szövetségi ajánlásként vannak 1 Kt 718/93-3 számon van a kartellnyilvántartásba bejegyezve. KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK az általunk elismert évi ÁUF-hez: Kérjük, vegye figyelembe az alábbi szöveget, mert együtt az ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEKKEL (ÁUF 1992), melyet a Szövetségi Egészség-, Sport- és Fogyasztóvédelmi Minisztériumhoz rendelt tanácsban közösen megtárgyaltak, az Ön velünk kötött utazási szerződésének tartalmát képezi. 1. Foglalás/Szerződéskötés 1.1. Az Ön jelentkezése akkor válik számunkra kötelezővé, amint mi írásban visszaigazoltuk. Foglaláskor az utazás teljes árának legfeljebb 20% fizetendő; a fennmaradó rész fizetése az utazási dokumentumok átadásakor esedékes, nem hamarabb, mint 20 nappal az utazás megkezdése előtt. Amennyiben ajánlatunk a katalógus nyomdába adása után módosul, vagy nyomdahibákat állapítunk meg, ezeket az eltéréseket utazása irodája közli Önnel.

4 1.2. A szerződés lebonyolítása alatt az utas köteles nevének megváltozását, valamint postacímének bárminemű változását azonnal írásban jelezni. Ha az utas nem jelzi postacímének változását, és ezért az általa utoljára megadott címre küldött jogilag jelentős nyilatkozatok nem érik el, úgy ezek a nyilatkozatok mégis kézbesítettnek számítanak. 2. Idegen szolgáltatások közvetítése Az utazásszervező nem felel a csupán közvetített idegen szolgáltatásokkal kapcsolatban adódó szolgáltatászavarokét, személyi és anyagi károkért (pl. kirándulások, sportrendezvények, színházlátogatás, kiállítások, szállítás a kiírt indulási helyről és a célállomásra). 3. Szolgáltatások/árak Igénybe nem vett szolgáltatásokért általában nincs pótlás. Az üdülés meghosszabbítása csak utazásvezetőnkkel megbeszélve valamint a szállás és későbbi visszarepülési helyek rendelkezésre állásától függ. 3 héten túlmenő tartózkodások esetén költségek keletkeznek a szabadon maradó vagy szabadon tartandó repülőhelyek miatt, ezért lehet, hogy a repülést kiegyenlítő díjat számítanak fel. Menetrendszerinti repülőforgalomban speciális tarifa-és alkalmazási rendelkezéseket kell figyelembe venni. A belföldi és külföldi szolgáltatók hasonló szolgáltatásokért kért esetlegesen eltérő utazási árait a különböző mértékben rendelkezésre álló kapacitások magyarázzák óta az utazásszervező az (EG) 2112/2005 számú i rendelet értelmében köteles Önt a foglaláskor tájékoztatni arról, hogy melyik légiközlekedési vállalat)ok végzi(k) majd a szállítást. Ha a foglaláskor még nincs meg a légiközlekedési vállalat, akkor Önt arról kell tájékoztatni, hogy előre láthatólag melyik lesz a végrehajtó légi társaság. Amint véglegessé vált a légi társaság kiléte, Önt megfelelően tájékoztatjuk. Ha a megbízott légitársaság a foglalás után változik, úgy Önt a lehető leggyorsabban tájékoztatjuk. Azoknak a légitársaságoknak listája, melyek tevékenysége az EU-ban tilos ( közös lista ) a TUI Österreich (www.tui.at) internetoldalon olvasható. 4. Árváltozások a katalógushoz képest 4.1. A szerződés megkötése előtt Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a szerződés megkötéséig megváltoztassuk a katalógusárakat, például a megemelkedett költségek és díjak miatt. 4.2 A szerződés megkötése után Az utazás árának emelése olyan mértékben lehetséges, amilyen mértékben a szolgáltatók áremelése kihat az utazási költségek (megfelelő) részére a szerződéskötés időpontjában. Az utazási ár annak arányában emelkedhet, amilyen arányban az illető költséghely emelkedik, melyhez az áremelés kötődik. Amennyiben az utazási szerződés megkötésekor érvényes szállítási költségek az utazásszervező számára megemelkednek, például megemelkedett üzemanyagárak miatt, úgy az utazásszervezőnek joga van a pluszköltséget az ügyfeleknek a következő szabályok szerint felszámítani. 1)Ha a szállítóvállalat ülőhelyenként számítja fel az utazásszervezőnek az áremelést, az utazásszervező továbbíthatja a pluszköltséget az utasnak. 2) Ha a szállítóvállalat az áremelést a teljes szállítóeszközre számlázza az áremelést, úgy a pluszköltségeket az ülőhelyek számával elosztva kapott emelkedett költség kérhető az ügyféltől. Ha a szerződéskötéskor fennálló illetékeket/adókat, mint pl. a kikötői illetéket vagy repülőtéri illetéket, a forgalmi adót vagy más adókat az utazásszervező számára emelik, úgy az utazás ára az ezekkel a költségekkel emelkedő összeggel emelhető az utassal szemben. Ilyen okokból keletkezett árcsökkenés tovább adandó az utasnak. Az új (leszállított) ár, ill. az árcsökkenés számítása a fenti rendelkezéseknek értelemszerűen megfelelően, ill. analóg módon történik. 5. Szavatosság/Jótállás Légitársaságoknál a jótállás mértékét minden esetben a Varsói Egyezmény 22. szabja meg, mely a Szövetségi hivatalos közlöny 286/1961 számában olvasható. A közlöny 161/1971ben ismertetett maximális összegekre korlátozva. 6. Átfoglalás/Stornózás/Névváltoztatás Ha Ön a megtörtént foglalás után a megkötött szerződés módosítását kívánja (az utazás időpontja, célja, szállás, szállítási mód, stb. tekintetében), új megegyezés szükséges az utazásszervezővel. Ebből a katalógusból történő foglalás esetén az utazás megkezdése előtti 28. napig az aktuális programon belül lehetséges a díjmentes átfoglalás, amennyiben az új foglalás legalább az eredeti utazás értékének felel meg. Ha ez nem így van, de a szervezővel való új megállapodás keretében mégis lehetséges az átfoglalás, az emiatt keletkezett költségek miatt személyenként 30.-EUR átfoglalási díjat kell fizetni. Az utazás megkezdése előtti 27. naptól kezdve az átfoglalás visszalépésnek minősül és a ÁUF (B rész) 7.1.c pontban felsorolt stornodíjakat számítanak fel. Az utazás megkezdése előtti naptól kezdve kért névváltoztatásoknál minden egyes megváltoztatandó névért 30.-EUR fizetendő. Menetrend szerinti járatokkal teljesített csomagutazásoknál az átfoglalásra, stornózásra és névváltoztatásra más feltételek vonatkoznak. Ezeket az áraknál külön soroljuk fel. Szállodai szállásra, nyaralólakásokra és hajóutazásokra a 7.1.c 1 pontban megadott stornodíjak érvényesek. 7. Biztosítás A TUI- utazásvédelmet automatikusan foglalják minden foglalásnál. Ha Ön ennek az ajánlatnak előnyeit mégsem kívánja élvezni, akkor ezt kérjük azonnal, az utazási irodában történő foglaláskor közölje. Ezzel kapcsolatos információkat az Europäische Reiseversicherung AG- nél kap, Kratochwijlestraße 4, A-1220 Wien címen, Tel. +43/1/ , Fax +43/1/ , A szerződés alapját az EUROPÄISCHE Reiseversicherungen ERV-RVB (Európai utazásbiztosítás feltételek) képezik, ezeket kívánságra utazási irodájától vagy az Europäische Reiseversicherung-tól kaphatja meg. A biztosítás védelem szubszidiárusan érvényes. A biztosítási szerződésre az osztrák jog alalmazandó. Fontos információk a stornobiztosítással kapcsolatban: Stornobiztosítási esemény akkor áll fenn, ha a következőkben felsorolt okok egyike miatt az utas nem tudja az utazást megkezdeni vagy kénytelen megszakítani: a) váratlan súlyos megbetegedés, baleset okozta súlyos sérülés, védőoltással szembeni allergia, vagy a biztosított személy halála, ha valamelyikből az utazásra való képtelenség adódik (pszichikai megbetegedéseknél csak kórházi tartózkodás vagy pszichiáter szakorvos általi kezelés számít.); b) a biztosított személy beültetett ízületeinek meglazulása, ha ebből kényszerítően adódik a lefoglalt utazáson való részvétel képtelensége; c) a biztosított személy terhessége, ha a terhességet csak az utazás lefoglalása után állapították meg. Ha a terhességet már az utazás lefoglalása előtt megállapították, a stornodíjakat csak akkor vállalja át a biztosítás, ha súlyos terhességi komplikációk léptek fel (melyeket orvos igazol); d) családtagok vagy más közel álló személy váratlan súlyos megbetegedése, baleset okozta súlyos sérülése vagy halála (öngyilkossága is)(a közel álló személyt a biztosítás megkötésekor írásban meg kell nevezni), ami miatt feltétlenül szükséges a biztosított személy jelenléte. e) a biztosított személy anyagi javainak jelentős károsodása lakóhelyén egy elemi kár következtében (árvíz, vihar, stb.), tűz, vízcsőtörés vagy egy harmadik személy bűncselekménye, ami a biztosított jelenlétét teszi szükségessé; f) a munkahely önhibáján kívüli elvesztése, a biztosított személy munkáltatójának felmondása miatt; g) a biztosított személy behívása katonai vagy polgári szolgálatra, feltéve, hogy az illetékes hatóság nem fogadja el a lefoglalt utazást a behívás elhalasztásának okaként;

5 h) válási kérelem (közös megegyezéses válásnál a megfelelő kérelem) benyújtása az illetékes bírósághoz közvetlenül az illető házaspár biztosított közös utazása előtt; i) bejegyzett élettársi kapcsolat esetén a bontási panasz (közös megegyezéses különválás esetén a megfelelő kérelem) benyújtása közvetlenül az illető élettársak biztosított közös utazása előtt; j) az életközösség felbontása (ha előzőleg legalább hat hónapig azonos bejelentett lakásuk volt) a közös lakás feladása közvetlenül az illető élettársak biztosított közös utazása előtt; k) a biztosított személy bukása az érettségin, vagy egy más hasonló, legalább 3-éves iskolai képzés utáni vizsgán közvetlenül a vizsga előtt lefoglalt, biztosított utazás kezdete előtt; l) a biztosított személy váratlan bírósági beidézése, feltéve, hogy az illetékes bíróság a lefoglalt utazást nem fogadja el az idézést halasztó okként; Családtagnak számítanak a biztosított személy házastársa (ill. bejegyzett élettársa vagy a közös háztartásban élő élettársa), gyermekek (mostohagyerekek, meny vagy vő, unokák, nevelt gyermekek), szülők (mostoha-, nagy-, nevelő szülők, após, anyós), testvérei és sógora, sógornője bejegyzett élettárs esetén vagy a közös háztartásban élő élettárs esetén még annak gyermekei, szülei és testvérei is. Az utazás stornózásából ki vannak zárva azok a stornózások, amikor pl. -1. az utazás stornózásának oka már a biztosítás megkötésekor, ill. az utazás megszakításának oka már az utazás megkezdésekor fennállt vagy előre látható volt; 2. az utazás stornózásának oka, vagy az utazás megszakításának oka egy meglévő betegség, ha azt -a biztosításkötés előtti (utazás stornó) vagy az utazás megkezdése előtti (utazás megszakításnál) hat hónapban ambulánsan vagy kilenc hónapban kórházban kezelték (kontrollvizsgálatokat kivéve); 3. a biztosító által megbízott szakorvos /bizalmi orvos nem igazolja az utazásra való képtelenséget; 4. az utazás stornózásának oka összefüggésben van egy világjárvánnyal vagy járvánnyal. Ha Ön nem tud elindulni az utazásra, kérjük, stornózza haladéktalanul a foglalás helyén (pl. az utazási irodában, és egyidejűleg értesítse az Europäische Reiseversicherung Service Center-ét (faxon, postán, ben vagy online-kárjelentővel). Ilyenkor adja meg a következő adatokat: családi és utónév, cím, az utazás időpontja, stornózás dátuma és oka, a foglalás igazolása és a biztosítás igazolása. Megbetegedés vagy baleset esetén kérjük, állíttasson ki részletes orvosi igazolást vagy baleseti jelentést használja ehhez a káresetnyomtatványt. Mellékelje a társadalombiztosítási betegségjelentést és a felírt gyógyszerek igazolását is. Kárrendező/Biztosító: Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien Service Center: Tel. + 43/1/ Fax +43/ Mail: Segélyhívás napi 24 órában: +43/1/ Székhely Bécs. Cégjegyzék HG Wien FN 55418y, DVR-Nr A cég az Assicurazioni Generali S.p.A, Triest cégcsoporthoz tartozik, az ISVAP biztosítócsoport jegyzékben 026 számon bejegyezve. Felügyelő hatóság: FMA Finanzmarktaufsicht (pénzügyi piac felügyelet) Bereich: Versicherungsaufsicht (biztosításfelügyelet) Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien. TUI Österreich semmi módon nem foglalkozik a kárrendezéssel. A biztosítási szolgáltatások elismeréséről vagy elutasításáról kizárólag a biztosító dönt. Módosítások fenntartva. TUI Österreich GmbH A-1190 Wien, Heiligenstädter Straße 31 DVR , FN v

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE MÁR A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE TARTALOM + BEVEZETŐ + IRODACÍMEK 2 ÁSZF 3 HASZNOS TUDNIVALÓK 4 HASZNOS TUDNIVALÓK 5 TARTALOMJEGYZÉK BULGÁRIA Napospart 22 Elenite 26 Neszebár 27 Autóbuszos közlekedés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Chemol Travel márkanéven forgalmazott utazások a Marshaller Repülőjegy Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 49. fszt. 9., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

FOGLALÁSI FELTÉTELEK

FOGLALÁSI FELTÉTELEK FOGLALÁSI FELTÉTELEK 1. A HAJÓÚT LEFOGLALÁSA 1.1. Hogyan foglalhatom le a hajóutat? A kiválasztott hajóút lefoglalása céljából lépjen kapcsolatba az Utazom.com utazási tanácsadójával, vagy az utat foglalja

Részletesebben

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS UTAZÁSI SZERZŐDÉS az ISLANDIA TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazások általános feltételei AZ ISLANDIA TRAVEL Kft. adatai: Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/b. Telefon: (+361)488 0128, (+361)

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315 APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet garantálni? Ki fogja

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2007-11ST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2007-11ST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2007-11ST) Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: biztosítási feltételek) - ellenkező megállapodás hiányában - az Európai Utazási Biztosító

Részletesebben

A TANÁCS 1990. június 13-i 90/314/EGK IRÁNYELVE a szervezett utazási formákról

A TANÁCS 1990. június 13-i 90/314/EGK IRÁNYELVE a szervezett utazási formákról A TANÁCS 1990. június 13-i 90/314/EGK IRÁNYELVE a szervezett utazási formákról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 100a.

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen feltételek érvényesek

Részletesebben

Szerződési feltételek

Szerződési feltételek Szerződési feltételek 1. BEVEZETÉS 1.1 Az alábbi tagsági feltételek kötelező érvényű szerződést képeznek az RCI Europe ( RCI vagy mi ) és azon személyek között, akik jogosultsággal rendelkeznek vagy rendelkeztek

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. ÖN/UTAS: a Teljes Viteldíj megfizetése ellenében kiadott Visszaigazolásban megnevezett személy.

LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. ÖN/UTAS: a Teljes Viteldíj megfizetése ellenében kiadott Visszaigazolásban megnevezett személy. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 1. FEJEZET - FOGALMAK ÖN/UTAS: a Teljes Viteldíj megfizetése ellenében kiadott Visszaigazolásban megnevezett személy. MI/Wizz Air: a Wizz Air Hungary

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szer zô dé si fel té te lek a Raiffeisen Bank Zrt. ál tal ki bo csá tott bank kár tyá val ren del ke zôk kül föl di uta zá sá ra szó ló biz to sí tá sá hoz 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen feltételek érvényesek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

Feltétel. Jeti utasbiztosítás hódeszkásoknak és a téli sportok kedvelôinek

Feltétel. Jeti utasbiztosítás hódeszkásoknak és a téli sportok kedvelôinek UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Fax: +36 12386-060 Jeti utasbiztosítás hódeszkásoknak és a téli sportok kedvelôinek Feltétel 1. ÁL TA LÁ NOS

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Wizz Air Hungary Kft.

ÜZLETSZABÁLYZAT Wizz Air Hungary Kft. ÜZLETSZABÁLYZAT Wizz Air Hungary Kft. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: Farkas András elnökhelyettes Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Budapest, 2013. szeptember

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás?

Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? Click here for English Az AIG Hungary biztosítóról Jelen feltételek (a továbbiakban: Utasbiztosítási Feltételek) szerinti biztosítási fedezetet az

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Hatályos: 2014.

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Hatályos: 2014. Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Hatályos: 2014. március 15-étől TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK... 3 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FORMAI

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

Kisállat biztosítás Általános feltételek

Kisállat biztosítás Általános feltételek Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-1-477-4800 Online Ügyfélszolgálat: www.ugyfelszolgalat.aegon.hu Honlap: www.aegon.hu Kisállat biztosítás

Részletesebben

Wizz AIR UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Wizz AIR UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Click here for EnglishAIG Wizz AIR UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe 31 egymást követő napot nem meghaladó utazás esetén utasbiztosítást ajánl

Részletesebben

1. 3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

1. 3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF) 1. Általános rendelkezések 1.1.Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján

Részletesebben

Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek

Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek BI502 / 20110101 Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 201 január 0 I. Fejezet Általános rendelkezések Jelen Csoportos Élet-,

Részletesebben