A következő feltételek annak a szerződésnek (ügyviteli szerződésnek) alapjai, melyet az ügyfelek egy közvetítővel kötnek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A következő feltételek annak a szerződésnek (ügyviteli szerződésnek) alapjai, melyet az ügyfelek egy közvetítővel kötnek."

Átírás

1 A TUI Österreich GmbH általános utazási feltételeinek nem hivatalos, tájékoztató jellegű fordítása. A német és a magyar szöveg eltérése esetén minden esetben a német nyelvű az érvényes. Bíróság, hatóság, békéltető testület stb. előtti eljárásban kizárólag az eredeti német nyelvű az irányadó. ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013/14 tél A BGBI.247/93 fogyasztóvédelmi törvény kiegészítéséhez igazítva Közösen megtanácskozva a Szövetségi Egészség-, Sport- és Fogyasztóvédelmi Minisztérium mellett működő Tanácsban az 1994-es Gazdasági Tevékenységek Törvénye bekezdésével és a szövetségi gazdasági miniszter 1994-es az utazási irodai tevékenység végzésére vonatkozó rendelkezésével összhangban. Az utazási iroda közvetítőként (A rész) és/vagy szervezőként (B rész) léphet fel. A közvetítő kötelezi magát, hogy törekszik mások (szervezők, közlekedési vállalatok, szállodások, stb.) szolgáltatási igényeinek kielégítésére. A szervező olyan vállalat, mely vagy több turisztikai szolgáltatást nyújt átalányáron (csomagtúra/ utazásszervezés) vagy egyes turisztikai szolgáltatásokat saját szolgáltatásaként nyújtani kínál és ehhez általában saját prospektusokat, katalógusokat stb. bocsájt rendelkezésre. Utazásszervezőként fellépő vállalat közvetítőként is működhet, ha idegen szolgáltatásokat közvetít (pl. fakultatív kirándulás az utazás színhelyén), amennyiben utal erre a közvetítői funkcióra. A következő feltételek azt a szerződésszöveget képezik, amellyel az utazási irodák közvetítőként (A bekezdés) vagy szervezőként (B bekezdés) szerződést szoktak kötni ügyfeleikkel /utasaikkal (megj.: a fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően). A közvetített utazásszervezők, a közvetített közlekedési vállalatok (pl. vasút, autóbusz, repülő és hajó) és a többi közvetített szolgáltató speciális feltételei előbbre valók. A. AZ UTAZÁSI IRODA MINT KÖZVETÍTŐ A következő feltételek annak a szerződésnek (ügyviteli szerződésnek) alapjai, melyet az ügyfelek egy közvetítővel kötnek. 1. Foglalás/szerződéskötés Foglalás írásban vagy szóban (telefonon) történhet. A szóbeli (telefonos) foglalásokat az utazási iroda haladéktalanul igazolja vissza írásban. Az utazási irodák használjanak foglalási igazoló szelvényeket, melyek tartalmaznak minden az ügyfél rendelésére vonatkozó adatot a foglalás alapjául szolgáló utazáshirdetést (katalógust, prospektust stb.) megjelölve. A közvetítő köteles a saját szolgáltatására és a szervező általa közvetített szolgáltatására vonatkozóan az utazási irodai tevékenység végzéséről szóló előírások 8. - nak megfelelően utalni a tárgyi ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEKRE, az attól eltérő utazási feltételekre nyomatékosan felhívni a figyelmet és ezeket ebben az esetben még a szerződés megkötése előtt átadni. Amennyiben külföldi cégek (szolgáltatók, utazásszervezők) szolgáltatásait közvetítik, külföldi jog is alkalmazásra kerül. Az, aki saját maga vagy harmadik személyek részére foglalást végez, megbízónak számít, és ez által más nyilatkozat hiányában vállalja a megbízásból eredő kötelezettségeket az utazási irodával szemben (fizetés, visszalépés a szerződéstől, stb.). Foglaláskor az utazási iroda kezelési díjat és (minimális) befizetést kérhet. A fennmaradó összeg megfizetése, valamint a készpénzben történt kiadások (telefonköltség, faxköltség, stb.) megtérítése az illető szervező vagy szolgáltató utazási iratainak (a személyi iratok nem tartoznak ide) átadáskor az utazási irodában esedékes. Foglalásokat fogadó utazási cégek kötelesek az utasnak a szerződés megkötésekor vagy közvetlenül utána igazolást átadni az utazási szerződésről (utazásigazolást). 2. Tájékoztatás és egyéb kiegészítő szolgáltatások 2.1.Tájékoztatás az útlevél-, vízum-, deviza-, vám- és egészségügyi előírásokról. Tudottként tételezik fel, hogy külföldi utazásokhoz általában érvényes útlevélre van szükség. Az utazási iroda köteles az utast tájékoztatni az esetleges ezen túlmenő külföldi útlevél-, vízum- és egészségügyi beutazási előírásokról valamint érdeklődésre a deviza- és vámelőírásokról is, amennyiben ezekről Ausztriában tudomást lehet szerezni (különösen a TIM alapján). Egyebekben az ügyfél maga felel ezeknek az előírásoknak betartásáért. Az utazási iroda lehetőség szerint díjazásért elvállalja egy esetleg szükséges vízum beszerzését. Érdeklődésre az utazási iroda lehetőség szerint tájékoztatást nyújt a külföldiekre, hontalanokra valamint a kettős állampolgársággal rendelkezőkre vonatkozó speciális előírásokról is Tájékoztatás az utazási szolgáltatásról Az utazási iroda köteles az utazásszervező vagy szolgáltató közvetítendő szolgáltatásáról az illető szerződés és az illető célország illetve cél desztináció körülményeire tekintettel legjobb tudása szerint ismertetni. 3. Jogállás és felelősség Az utazási iroda felelőssége kiterjed - a mindenkori szervező, ill. szolgáltató gondos kiválasztására valamint a megszerzett tapasztalatok gondos kiértékelésére; - a szolgáltatások kifogástalan nyújtására, beleértve az utas megfelelő tájékoztatását és az úti okmányok átadását; - az utas és a közvetített cég között a hirdetmények, akaratnyilvánítások és pénzfizetések bizonyítható oda-vissza továbbítására (mint pl. eltérés a megállapodott szolgáltatástól és a megállapodott ártól, visszalépési nyilatkozatok, reklamációk). Nem felel az utazási iroda az általa közvetített, ill. beszerzett szolgáltatás nyújtásáért. Az utazási iroda köteles az utasnak az utazásigazolással egyidejűleg átadni a cég nevét (terméknevet), az utazásszervező címét és adott esetben egy biztosító címét, amennyiben ezek az adatok nem találhatók meg már a prospektusban, katalógusban vagy egyéb részletes reklámanyagban. Ha ezt elmulasztja szervezőként, ill. szolgáltatóként felel az utasnak Zavarok a szolgáltatásban Ha az utazási iroda a szerződéses viszonyból eredő kötelességeit megsérti, köteles az utasnak az ebből keletkezett kár megtérítésére, ha nem tudja bizonyítani, hogy sem szándékosság, sem vétkes hanyagság nem terheli. Kisebb hibák okozta szolgáltatás zavarok esetén az utazási iroda az abból eredő kárt a közvetített üzletért kapott províziója mértékéig köteles az utasnak megtéríteni. B. UTAZÁSI IRODA MINT UTAZÁSSZERVEZŐ A következő feltételek annak a szerződésnek - a továbbiakban utazási szerződésnek - alapját képezik, melyet a foglaló utasok a szervezővel közvetlenül vagy egy közvetítő igénybe vételével kötnek. Közvetlen szerződéskötés esetén értelemszerűen vonatkoznak a közvetítő kötelességei is a szervezőre. Az utazásszervező elismeri a jelen ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEKET, azoktól való eltéréseket összes részletes reklámanyagában megjelöli a végrehajtási előírások 8. -nak megfelelően. 1. Foglalás/Szerződéskötés

2 Az utazási szerződés akkor jön létre az utas és a szervező között, ha egyetértés van közöttük a lényeges szerződésrészekkel (ár, szolgáltatás és időpont) kapcsolatban. Ebből az utas számára jogok és kötelességek erednek. 2. Az utazásban résztvevő személy változása Az utas személyének megváltoztatása akkor lehetséges, ha a helyettesítő személy a részvétel minden feltételét teljesíti. Ez két módon történhet Az utazási szolgáltatásra való igény átadása Az utazást foglalónak az utazási szerződéséből következő kötelezettségei fennmaradnak, ha ebből a szerződésből adódó összes vagy egyes igényeit egy harmadik személynek adja át. Ebben az esetben az utazást foglaló viseli az így adódó többletköltséget Az utazás átruházása Ha az ügyfél akadályozott az utazás igénybevételében, átruházhatja szerződéses viszonyát egy másik személyre. Az átruházást vagy közvetlenül az utazásszervezőnek vagy a közvetítő útján az indulás időpontja előtt megfelelő határideig közölni kell. Az utazásszervező konkrét határidőt adhat meg erre előzetesen. Az átruházó és az utazást megszerző osztatlanul felelnek az utazás ára fennmaradt részének valamint az esetlegesen az átruházás miatt keletkezett költségek megfizetésért. 3. A szerződés tartalma, tájékoztatás és egyéb kiegészítő szolgáltatások A közvetítőre is vonatkozó tájékoztatási kötelezettségen (tájékoztatás az útlevélről, vízumról, devizára, vám- és egészségügyi beutazási előírásokról) túlmenően az utazásszervező köteles kielégítő módon tájékoztatni az általa kínált szolgáltatásról. A foglalás időpontjában érvényes katalógusban, ill. prospektusban található szolgáltatás leírások, valamint a további azokban lévő információk az utazási szerződés tárgyát képezik, ha csak nem történik a foglaláskor azoktól eltérő megállapodás. Ajánlatos azonban az ilyen megállapodásokat feltétlenül írásban rögzíteni. 4. Különös kockázatú utazások Különös kockázatú utazások (pl. expedíció jellegű) esetén az utazásszervező nem felel azokért a következményekért, melyek a kockázat fellépésekor adódnak, ha ez a kötelezettségei körén túlmenően történik. Érintetlen marad a szervező kötelessége, hogy az utazást gondosan készítse elő és gondosan válassza ki az egyes utazási szolgáltatások nyújtásával megbízott személyeket és cégeket. 5. A szolgáltatás zavarai esetén alkalmazandó jogi alapok 5.1. Garancia Nem vagy hiányosan nyújtott szolgáltatás esetén az utasnak szavatossági igénye van. Az utas kijelenti, egyetért azzal, hogy neki a szervező nem a szolgáltatást változtatja, vagy az árat csökkenti, hanem elfogadható határidőn belül kifogástalan szolgáltatást nyújt vagy kijavítja a hibás szolgáltatást. Megoldás lehet, hogy a hibát kijavítják vagy egy azonos vagy nagyobb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtanak, ha az utas ebbe kifejezetten belegyezik Kártérítés Ha az utazásszervező vagy segítői vétkes módon megsértik szerződéses kötelezettségeiket, akkor a szervező köteles az utasnak az így keletkezett kárt megtéríteni. Amennyiben az utazásszervező nem saját alkalmazottaiért, hanem más személyekért kell jótálljon, csak akkor felel kivéve egy személyi károsodást- ha nem tudja bizonyítani, hogy azokat sem szándékosság sem súlyos hanyagság nem terheli. Szándékosságot és súlyos hanyagságot kivéve az utazásszervező nem vállal felelősséget olyan tárgyakért, melyeket nem szokás utazáskor magunkkal vinni, kivéve, ha a tárgyakat a körülmények ismeretében megőrzésre átvette. Ezért azt tanácsolják az utasnak, hogy ne vigyen magával különlegesen értékes tárgyakat. Ajánlják továbbá, hogy a magával vitt tárgyakat előírás szerint tárolja Hiányosságok közlése Az utas köteles a szerződés teljesítésében tapasztalt mindennemű hiányosságot haladéktalanul közölni az utazásszervező képviselőjével. Ez feltételezi, hogy egy ilyent megismertettek vele és ő a helyszínen különösebb fáradság nélkül elérhető. A közlés elmulasztása nem változtat az utas 5.1. pontban leírt szavatossági igényén. Azonban ez úgy értékelhető, hogy részben ő is hibás és ezzel csökkentheti esetleges kártérítésre való jogosultságát. Azonban az utazásszervező az utast előzetesen írásban kell tájékoztassa erről a közlési kötelességéről, vagy közvetlenül vagy a közvetítő útján. Éppígy idejében fel kell világosítani az utast arról, hogy a közlés elmulasztása nem érinti szavatossági igényeit, azonban részbeni hibájaként róható fel. Adott esetben ajánlatos, egy helyi képviselő hiányában az illető szolgáltatót (hotel, légi társaság) vagy közvetlenül az utazásszervezőt tájékoztatni a hiányosságokról és azok megszüntetését kérni Felelősségjogi speciális törvények A szervező repülős utazásoknál többek között a Varsói Egyezménynek és kiegészítő egyezményeinek megfelelően szavatol, vasúti és autóbuszos utazásoknál a vasút- és gépkocsi kötelező garancia törvénynek megfelelően. 6. Esetleges igények érvényesítése Esetleges igényei érvényesítésének megkönnyítésére ajánlják az utasnak, hogy adasson magának írásos igazolást szolgáltatások nem vagy csak hiányos teljesítéséről, ill. biztosítson nyugtákat, bizonyítékokat, tanúkat január 1. óta a garanciaigény két éven belül érvényesíthető. Kártérítési igények 3 év után évülnek el. Az utas érdekében ajánlatos ilyen igényeit az utazásról visszatérve haladéktalanul érvényesíteni, mivel ennek elhúzódása a bizonyítást megnehezítheti. 7. Visszalépés a szerződéstől 7.1. Az utas visszalépése az utazás megkezdése előtt a) Visszalépés stornódíj nélkül Eltekintve a számára törvényileg biztosított visszalépési jogoktól az utas a következő, a szolgáltatás megkezdése előtti esetekben léphet a nélkül vissza, hogy az utazásszervezőnek vele szemben jogos igényei lennének: Ha a szerződés lényeges részeit, ide tartozik az utazás ára is, jelentősen megváltoztatják. Az utazás kikötött céljának, ill. jellegének meghiúsulása minden esetben ilyen változtatásnak minősül, valamint az is, ha a megállapodás szerinti utazási árat a 8.1 szakasz szerint több mint 10 százalékkal emelik. A szervező köteles az utassal haladéktalanul közölni a szerződésmódosítást vagy közvetlenül, vagy a közvetítő utazási irodán keresztül, és ekkor tájékoztatni őt választási lehetőségéről, hogy vagy elfogadja a szerződésmódosítást vagy visszaléphet a szerződéstől; az utas választási jogával azonnal köteles élni. Amennyiben az utazásszervező hibájából következett be az utast visszalépésre jogosító esemény, úgy a szervező annak kárát köteles megtéríteni. b) Helyettesítő szolgáltatásra való igény Ha az utas nem él a) pont szerinti visszalépési lehetőségével és az utazásszervező stornózása az utas hibáján kívül történik, kérheti a szerződés megszüntetése helyett a részvételt egy azonos értékű utazáson, amennyiben a szervező ilyen szolgáltatás nyújtására képes. A választás joga mellett az utasnak kártérítési igénye is van a szerződés nem-teljesítése miatt, ha nem állnak fenn a 7.2. szerinti esetek. c) Visszalépés stornódíjjal A stornódíj százalékos arányban áll az utazás árával és mértéke a visszalépés bejelentésének időpontjától és az illető utazás fajtájától függ. Az utazás árán, ill. az átalányáron a szerződésileg megállapodott szolgáltatás teljes ára értendő. Minden, az a) pontban nem említett esetben az utas stornódíj ellenében jogosult az utazástól visszalépni. A stornódíj elfogadhatatlan mértéke esetén azt a bíróság csökkentheti. Az utazás fajtájától függően személyenként a következő stornótételek adódnak:

3 1.Különrepülős (charter), csoportos-it (csoportos csomagutazás menetrendszerinti járattal) elindulás előtti 30. napig az utazás árának 10% elindulás előtti 29.-től-20. napig 25% elindulás előtti 19.-től-10. napig...50% elindulás előtti 9.-től 4. napig...65% elindulás előtti 3. naptól (72 órával) 85%. 2. Egyéni-IT(egyéni csomagutazások menetrendszerinti járattal), vasúti társas utazások (kivéve a különvonatokat) elindulás előtti 30. napig. az utazás árának 10% elindulás előtti 29.-től-20. napig. 15% elindulás előtti 19.-től-10. napig.20% elindulás előtti 9.-től 4. napig...30% elindulás előtti 3. naptól (72 órával). 45%. Szállodai szállásokra, nyaraló lakásokra, hajóutakra, egy napos buszos utazásokra, különvonatokra és különáras menetrendszerinti repülőutakra külön feltéttelek vonatkoznak. Ezeket a részletes programban kell felsorolni. Visszalépés közlése A szerződéstől való visszalépéskor a következőket kell figyelembe venni: Az ügyfél (megbízó) bármikor közölheti az utazási irodával, ahol az utazást lefoglalta, hogy visszalép a szerződéstől. A stornózást ajánlatos ajánlott levélben vagy személyesen írásbeli nyilatkozattal egyidejűleg végezni. d) No-show No-show akkor áll fenn, ha az ügyfél elutazáskor távol marad, mert már nem akar utazni, vagy saját hanyagsága vagy vele történt véletlen miatt. Ha továbbá tisztázódik, hogy az ügyfél az utazást már nem tudja vagy akarja igénybe venni, a b) 1 pont szerinti utazásoknál (charter repülés, stb.) az utazási díj 85%-át, a b)2 pont szerintieknél (egyéni IT, stb.) a 45%-át köteles fizetni. Ha fent említett mértékek elfogadhatatlanok esetenként a bíróság mérsékelheti őket Az utazásszervező visszalépése az utazás megkezdése előtt a. A szervező mentesül a szerződés teljesítése alól, ha a kiírásban eleve megadott minimális résztvevő számot nem érik el és az ügyfelet a stornózásról az utazás leírásában megadott határidőn vagy a következő határidőkön belül értesítette: - több mint 6 napos utazásoknál az utazás megkezdése előtti 20. napig, napos utazásoknál az utazás megkezdése előtti 7. napig, - egy napos utaknál legfeljebb 48 órával indulás előtt. Amennyiben az utazásszervező a minimális résztvevői létszám el nem érésében kisebb hanyagságnál nagyobb mértékben hibás, az ügyfél kártérítést követelhet, amely a stornodíjjal átalányozott. Ezt az összeget meghaladó kár érvényesítése nincs kizárva. b) A stornózás vis maior miatt történik, vagyis szokatlan és előre nem látható események miatt, melyekre annak, aki a vis maiorra hivatkozik, nincs befolyása, és amelyeknek következményeit az elvárt gondosság ellenére nem lehetett volna elkerülni. Nem számít ide azonban a túlfoglalás, de az állami rendelkezések, sztrájkok, háború vagy háborúhoz hasonló állapotok, járványok, természeti katasztrófák stb. igen. c, Az a) és b) esetben az ügyfél visszakapja a befizetett összeget. A 7.1.b. 1. szakasz szerinti választási lehetőség megilleti Az utazásszervező visszalépése az utazás megkezdése után A szervező akkor mentesül a szerződés teljesítésétől, ha az utas csoportos utazás keretében súlyosan illetlen viselkedésével, a figyelmeztetés ellenére, tartósan zavarja az utazást. Ebben az esetben az ügyfél, amennyiben ő a hibás, köteles az utazásszervező kárát megtéríteni. 8. A szerződés módosítása 8.1. Árváltoztatások Az utazásszervező fenntartja magának a jogot, a foglaláskor visszaigazolt utazási árat megemelni akaratától nem függő okokból, amennyiben az utazás időpontja több mint 2 hónappal a szerződéskötés után van. Ilyen okok kizárólag a szállítási költségek változása pl. az üzemanyagáraké, bizonyos tevékenységek adójának, ill. illetékének emelkedése, pl. a kikötési illetékek a ki- és behajózási illetékek kikötőkben és a repülőtereken. Ha ilyen díjak csökkennek, az is továbbítandó az utasoknak. A két hónapos határidőn belül csak akkor kerülhet sor áremelésre, ha ennek okait a foglaláskor egyenként kialkudták és a foglalási igazoláson megjelölték. Az elutazástól számított 20 napon belül nincs áremelés. Az árváltoztatás csak akkor megengedett, ha a megállapodás szerinti feltételek megléte esetén pontosan meg van jelölve az új ár kiszámítása. Az ügyfélnek haladéktalanul el kell magyarázni az árváltoztatásokat és azok körülményit. Az utazási ár több mint 10 %-os emelése esetén az ügyfél stornodíj nélkül léphet vissza a szerződéstől (ld. 7.1.a. pontot) 8.2 Szolgáltatás módosítás az utazás megkezdése után - A szervező kompetenciájába eső módosításoknál az 5. pontban (jogi alapok a szolgáltatás zavarainál) leírt szabályozás érvényes. - Ha az elutazás után derül ki, hogy a szerződéses szolgáltatások jelentős részét nem teljesítik, vagy nem tudják teljesíteni, úgy a szervező köteles plusz díjazás nélkül megfelelő intézkedéseket tenni, hogy az utazás tovább folytatható legyen. Ha ilyen intézkedéseket nem lehet tenni, vagy ha az utas nyomós okból nem fogadja el őket, akkor a szervező külön díjazás nélkül adott esetben azonos értékű lehetőségről köteles gondoskodni, amellyel az utast az elutazás helyére vagy egy másáik, vele egyeztetett helyre szállítják. Egyébként az utazásszervező köteles a szerződés nem vagy hiányos teljesítése esetén minden erejével segítséget nyújtani az utasnak a nehézségek leküzdéséhez. 9. Információnyújtás harmadik személynek Az utazás résztvevőinek nevéről és tartózkodási helyéről harmadik személynek még sürgős esetekben sem adunk információt, kivéve, ha az utas egy ilyen tájékoztatást kifejezetten kíván. A sürgős üzenetek továbbításból eredő költségeket az utas viseli. Ezért ajánljuk az utazás résztvevőinek, hogy hozzátartozóiknak adják meg nyaralásuk idején érvényes pontos címüket. 10. Általános megjegyzések A B részben felsorolt 7.1.c pont régen b (visszalépés), 7.1.d, régen c (no-show) valamint 8.1. (árváltozások) nem kötelező szövetségi ajánlásként vannak 1 Kt 718/93-3 számon van a kartellnyilvántartásba bejegyezve. KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK az általunk elismert évi ÁUF-hez: Kérjük, vegye figyelembe az alábbi szöveget, mert együtt az ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEKKEL (ÁUF 1992), melyet a Szövetségi Egészség-, Sport- és Fogyasztóvédelmi Minisztériumhoz rendelt tanácsban közösen megtárgyaltak, az Ön velünk kötött utazási szerződésének tartalmát képezi. 1. Foglalás/Szerződéskötés 1.1. Az Ön jelentkezése akkor válik számunkra kötelezővé, amint mi írásban visszaigazoltuk. Foglaláskor az utazás teljes árának legfeljebb 20% fizetendő; a fennmaradó rész fizetése az utazási dokumentumok átadásakor esedékes, nem hamarabb, mint 20 nappal az utazás megkezdése előtt. Amennyiben ajánlatunk a katalógus nyomdába adása után módosul, vagy nyomdahibákat állapítunk meg, ezeket az eltéréseket utazása irodája közli Önnel.

4 1.2. A szerződés lebonyolítása alatt az utas köteles nevének megváltozását, valamint postacímének bárminemű változását azonnal írásban jelezni. Ha az utas nem jelzi postacímének változását, és ezért az általa utoljára megadott címre küldött jogilag jelentős nyilatkozatok nem érik el, úgy ezek a nyilatkozatok mégis kézbesítettnek számítanak. 2. Idegen szolgáltatások közvetítése Az utazásszervező nem felel a csupán közvetített idegen szolgáltatásokkal kapcsolatban adódó szolgáltatászavarokét, személyi és anyagi károkért (pl. kirándulások, sportrendezvények, színházlátogatás, kiállítások, szállítás a kiírt indulási helyről és a célállomásra). 3. Szolgáltatások/árak Igénybe nem vett szolgáltatásokért általában nincs pótlás. Az üdülés meghosszabbítása csak utazásvezetőnkkel megbeszélve valamint a szállás és későbbi visszarepülési helyek rendelkezésre állásától függ. 3 héten túlmenő tartózkodások esetén költségek keletkeznek a szabadon maradó vagy szabadon tartandó repülőhelyek miatt, ezért lehet, hogy a repülést kiegyenlítő díjat számítanak fel. Menetrendszerinti repülőforgalomban speciális tarifa-és alkalmazási rendelkezéseket kell figyelembe venni. A belföldi és külföldi szolgáltatók hasonló szolgáltatásokért kért esetlegesen eltérő utazási árait a különböző mértékben rendelkezésre álló kapacitások magyarázzák óta az utazásszervező az (EG) 2112/2005 számú i rendelet értelmében köteles Önt a foglaláskor tájékoztatni arról, hogy melyik légiközlekedési vállalat)ok végzi(k) majd a szállítást. Ha a foglaláskor még nincs meg a légiközlekedési vállalat, akkor Önt arról kell tájékoztatni, hogy előre láthatólag melyik lesz a végrehajtó légi társaság. Amint véglegessé vált a légi társaság kiléte, Önt megfelelően tájékoztatjuk. Ha a megbízott légitársaság a foglalás után változik, úgy Önt a lehető leggyorsabban tájékoztatjuk. Azoknak a légitársaságoknak listája, melyek tevékenysége az EU-ban tilos ( közös lista ) a TUI Österreich (www.tui.at) internetoldalon olvasható. 4. Árváltozások a katalógushoz képest 4.1. A szerződés megkötése előtt Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a szerződés megkötéséig megváltoztassuk a katalógusárakat, például a megemelkedett költségek és díjak miatt. 4.2 A szerződés megkötése után Az utazás árának emelése olyan mértékben lehetséges, amilyen mértékben a szolgáltatók áremelése kihat az utazási költségek (megfelelő) részére a szerződéskötés időpontjában. Az utazási ár annak arányában emelkedhet, amilyen arányban az illető költséghely emelkedik, melyhez az áremelés kötődik. Amennyiben az utazási szerződés megkötésekor érvényes szállítási költségek az utazásszervező számára megemelkednek, például megemelkedett üzemanyagárak miatt, úgy az utazásszervezőnek joga van a pluszköltséget az ügyfeleknek a következő szabályok szerint felszámítani. 1)Ha a szállítóvállalat ülőhelyenként számítja fel az utazásszervezőnek az áremelést, az utazásszervező továbbíthatja a pluszköltséget az utasnak. 2) Ha a szállítóvállalat az áremelést a teljes szállítóeszközre számlázza az áremelést, úgy a pluszköltségeket az ülőhelyek számával elosztva kapott emelkedett költség kérhető az ügyféltől. Ha a szerződéskötéskor fennálló illetékeket/adókat, mint pl. a kikötői illetéket vagy repülőtéri illetéket, a forgalmi adót vagy más adókat az utazásszervező számára emelik, úgy az utazás ára az ezekkel a költségekkel emelkedő összeggel emelhető az utassal szemben. Ilyen okokból keletkezett árcsökkenés tovább adandó az utasnak. Az új (leszállított) ár, ill. az árcsökkenés számítása a fenti rendelkezéseknek értelemszerűen megfelelően, ill. analóg módon történik. 5. Szavatosság/Jótállás Légitársaságoknál a jótállás mértékét minden esetben a Varsói Egyezmény 22. szabja meg, mely a Szövetségi hivatalos közlöny 286/1961 számában olvasható. A közlöny 161/1971ben ismertetett maximális összegekre korlátozva. 6. Átfoglalás/Stornózás/Névváltoztatás Ha Ön a megtörtént foglalás után a megkötött szerződés módosítását kívánja (az utazás időpontja, célja, szállás, szállítási mód, stb. tekintetében), új megegyezés szükséges az utazásszervezővel. Ebből a katalógusból történő foglalás esetén az utazás megkezdése előtti 28. napig az aktuális programon belül lehetséges a díjmentes átfoglalás, amennyiben az új foglalás legalább az eredeti utazás értékének felel meg. Ha ez nem így van, de a szervezővel való új megállapodás keretében mégis lehetséges az átfoglalás, az emiatt keletkezett költségek miatt személyenként 30.-EUR átfoglalási díjat kell fizetni. Az utazás megkezdése előtti 27. naptól kezdve az átfoglalás visszalépésnek minősül és a ÁUF (B rész) 7.1.c pontban felsorolt stornodíjakat számítanak fel. Az utazás megkezdése előtti naptól kezdve kért névváltoztatásoknál minden egyes megváltoztatandó névért 30.-EUR fizetendő. Menetrend szerinti járatokkal teljesített csomagutazásoknál az átfoglalásra, stornózásra és névváltoztatásra más feltételek vonatkoznak. Ezeket az áraknál külön soroljuk fel. Szállodai szállásra, nyaralólakásokra és hajóutazásokra a 7.1.c 1 pontban megadott stornodíjak érvényesek. 7. Biztosítás A TUI- utazásvédelmet automatikusan foglalják minden foglalásnál. Ha Ön ennek az ajánlatnak előnyeit mégsem kívánja élvezni, akkor ezt kérjük azonnal, az utazási irodában történő foglaláskor közölje. Ezzel kapcsolatos információkat az Europäische Reiseversicherung AG- nél kap, Kratochwijlestraße 4, A-1220 Wien címen, Tel. +43/1/ , Fax +43/1/ , A szerződés alapját az EUROPÄISCHE Reiseversicherungen ERV-RVB (Európai utazásbiztosítás feltételek) képezik, ezeket kívánságra utazási irodájától vagy az Europäische Reiseversicherung-tól kaphatja meg. A biztosítás védelem szubszidiárusan érvényes. A biztosítási szerződésre az osztrák jog alalmazandó. Fontos információk a stornobiztosítással kapcsolatban: Stornobiztosítási esemény akkor áll fenn, ha a következőkben felsorolt okok egyike miatt az utas nem tudja az utazást megkezdeni vagy kénytelen megszakítani: a) váratlan súlyos megbetegedés, baleset okozta súlyos sérülés, védőoltással szembeni allergia, vagy a biztosított személy halála, ha valamelyikből az utazásra való képtelenség adódik (pszichikai megbetegedéseknél csak kórházi tartózkodás vagy pszichiáter szakorvos általi kezelés számít.); b) a biztosított személy beültetett ízületeinek meglazulása, ha ebből kényszerítően adódik a lefoglalt utazáson való részvétel képtelensége; c) a biztosított személy terhessége, ha a terhességet csak az utazás lefoglalása után állapították meg. Ha a terhességet már az utazás lefoglalása előtt megállapították, a stornodíjakat csak akkor vállalja át a biztosítás, ha súlyos terhességi komplikációk léptek fel (melyeket orvos igazol); d) családtagok vagy más közel álló személy váratlan súlyos megbetegedése, baleset okozta súlyos sérülése vagy halála (öngyilkossága is)(a közel álló személyt a biztosítás megkötésekor írásban meg kell nevezni), ami miatt feltétlenül szükséges a biztosított személy jelenléte. e) a biztosított személy anyagi javainak jelentős károsodása lakóhelyén egy elemi kár következtében (árvíz, vihar, stb.), tűz, vízcsőtörés vagy egy harmadik személy bűncselekménye, ami a biztosított jelenlétét teszi szükségessé; f) a munkahely önhibáján kívüli elvesztése, a biztosított személy munkáltatójának felmondása miatt; g) a biztosított személy behívása katonai vagy polgári szolgálatra, feltéve, hogy az illetékes hatóság nem fogadja el a lefoglalt utazást a behívás elhalasztásának okaként;

5 h) válási kérelem (közös megegyezéses válásnál a megfelelő kérelem) benyújtása az illetékes bírósághoz közvetlenül az illető házaspár biztosított közös utazása előtt; i) bejegyzett élettársi kapcsolat esetén a bontási panasz (közös megegyezéses különválás esetén a megfelelő kérelem) benyújtása közvetlenül az illető élettársak biztosított közös utazása előtt; j) az életközösség felbontása (ha előzőleg legalább hat hónapig azonos bejelentett lakásuk volt) a közös lakás feladása közvetlenül az illető élettársak biztosított közös utazása előtt; k) a biztosított személy bukása az érettségin, vagy egy más hasonló, legalább 3-éves iskolai képzés utáni vizsgán közvetlenül a vizsga előtt lefoglalt, biztosított utazás kezdete előtt; l) a biztosított személy váratlan bírósági beidézése, feltéve, hogy az illetékes bíróság a lefoglalt utazást nem fogadja el az idézést halasztó okként; Családtagnak számítanak a biztosított személy házastársa (ill. bejegyzett élettársa vagy a közös háztartásban élő élettársa), gyermekek (mostohagyerekek, meny vagy vő, unokák, nevelt gyermekek), szülők (mostoha-, nagy-, nevelő szülők, após, anyós), testvérei és sógora, sógornője bejegyzett élettárs esetén vagy a közös háztartásban élő élettárs esetén még annak gyermekei, szülei és testvérei is. Az utazás stornózásából ki vannak zárva azok a stornózások, amikor pl. -1. az utazás stornózásának oka már a biztosítás megkötésekor, ill. az utazás megszakításának oka már az utazás megkezdésekor fennállt vagy előre látható volt; 2. az utazás stornózásának oka, vagy az utazás megszakításának oka egy meglévő betegség, ha azt -a biztosításkötés előtti (utazás stornó) vagy az utazás megkezdése előtti (utazás megszakításnál) hat hónapban ambulánsan vagy kilenc hónapban kórházban kezelték (kontrollvizsgálatokat kivéve); 3. a biztosító által megbízott szakorvos /bizalmi orvos nem igazolja az utazásra való képtelenséget; 4. az utazás stornózásának oka összefüggésben van egy világjárvánnyal vagy járvánnyal. Ha Ön nem tud elindulni az utazásra, kérjük, stornózza haladéktalanul a foglalás helyén (pl. az utazási irodában, és egyidejűleg értesítse az Europäische Reiseversicherung Service Center-ét (faxon, postán, ben vagy online-kárjelentővel). Ilyenkor adja meg a következő adatokat: családi és utónév, cím, az utazás időpontja, stornózás dátuma és oka, a foglalás igazolása és a biztosítás igazolása. Megbetegedés vagy baleset esetén kérjük, állíttasson ki részletes orvosi igazolást vagy baleseti jelentést használja ehhez a káresetnyomtatványt. Mellékelje a társadalombiztosítási betegségjelentést és a felírt gyógyszerek igazolását is. Kárrendező/Biztosító: Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien Service Center: Tel. + 43/1/ Fax +43/ Mail: Segélyhívás napi 24 órában: +43/1/ Székhely Bécs. Cégjegyzék HG Wien FN 55418y, DVR-Nr A cég az Assicurazioni Generali S.p.A, Triest cégcsoporthoz tartozik, az ISVAP biztosítócsoport jegyzékben 026 számon bejegyezve. Felügyelő hatóság: FMA Finanzmarktaufsicht (pénzügyi piac felügyelet) Bereich: Versicherungsaufsicht (biztosításfelügyelet) Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien. TUI Österreich semmi módon nem foglalkozik a kárrendezéssel. A biztosítási szolgáltatások elismeréséről vagy elutasításáról kizárólag a biztosító dönt. Módosítások fenntartva. TUI Österreich GmbH A-1190 Wien, Heiligenstädter Straße 31 DVR , FN v

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK. a TUI Austria Reiseveranstaltungs GmbH & Co KG által szervezett, német nyelven kiadott katalógusainak utazásaira

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK. a TUI Austria Reiseveranstaltungs GmbH & Co KG által szervezett, német nyelven kiadott katalógusainak utazásaira ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK a TUI Austria Reiseveranstaltungs GmbH & Co KG által szervezett, német nyelven kiadott katalógusainak utazásaira A fogyasztóvédelmi törvény értelmében Az utazási iroda felléphet

Részletesebben

ITS Billa Reisen / Utazási feltételek Ausztria

ITS Billa Reisen / Utazási feltételek Ausztria ITS Billa Reisen / Utazási feltételek Ausztria A 247/93 BGBl. Fogyasztóvédelmi törvény kiegészítő jogszabályával és a garanciajogváltozási törvénnyel BGBl I. 48/2001 harmonizálva Az Egészség-, Sport- és

Részletesebben

HUNGAROTICKETS GMBH STADIONGASSE 5/15 A-1010 WIEN. A Hungarotickets GmbH 2008. 08. 26-től érvényes utazási feltételei

HUNGAROTICKETS GMBH STADIONGASSE 5/15 A-1010 WIEN. A Hungarotickets GmbH 2008. 08. 26-től érvényes utazási feltételei 1 / 11 Általános utazási feltételek (ARB 1992) A fogyasztóvédelmi törvény (BGBl. 247/93) és a szavatossági jog (BGBI. I Nr. 48/2001) módosítása Az egészségügyi, sport- és fogyasztóvédelmi miniszter fogyasztáspolitikai

Részletesebben

Általános utazási és üzleti feltételek

Általános utazási és üzleti feltételek Általános utazási és üzleti feltételek Átalakítás a BGBl. 247/93. sz. alatt közzétett osztrák Fogyasztóvédelmi törvény kiegészítésének és a Szavatossági jog módosításáról szóló, BGBl. I 48/2001 sz. alatt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (továbbiakban: utazási vállalkozó) arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés egyedi

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017

AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017 AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az IT Utazás Kft. utazásszervező, székhelye 4031 Debrecen, István út 112) központi irodája 4024 Debrecen, Csapó u.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A VTRAVEL Utazási Kft. (Székhely: 1193 Budapest, Szigligeti u. 6., adószám: 23789063-2-43, cégjegyzék szám: Cg.01-09-977976, MKEH engedély szám: U-001352) által szervezett

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Utazási Feltételek. A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban közölni kell.

Utazási Feltételek. A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban közölni kell. Utazási Feltételek 1. Az Utazásszervező által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 6:238-6:250. és 6:254. szakasza, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet, az utazásszervező

Részletesebben

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u. 28-30. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK járóbeteg orvosi szolgáltatás ellátására Jóváhagyva: Budapest, 2016...

Részletesebben

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek FOR TWO UTAZÁSI IRODA Engedélyszám: R-0837/93/97 1036 BUDAPEST Cégjegyzékszám 01090/78307 LAJOS U. 93-99. fszt. (NAGYSZOMBAT U 1.) Adószám 10619496-2-41 TEL: 430-1778; 430-1779 Vagyoni biztosíték: COLONNADE

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Foglalási, módosítási és lemondási feltételek

Foglalási, módosítási és lemondási feltételek Foglalási, módosítási és lemondási feltételek Szállásadó: Alszeri Rönk Vendégház Őriszentpéter Alszer 27/a 9941 Telefon: 06 30 586 2226 Email: orsegironkhaz@gmail.com Vendég: Foglalást/ajánlatkérést benyújtó

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA a WEBER- nél 1., A reklamáció bejelentése a szerződött fél felé. Ez történhet szóban, vagy írásban (levél, e-mail). Szóbeli bejelentést utólag írásban meg kell erősíteni. 2.,

Részletesebben

Baraka Világjáró Utazási Iroda. Utazási szerződés általános feltételei

Baraka Világjáró Utazási Iroda. Utazási szerződés általános feltételei Baraka Világjáró Utazási Iroda 3525 Miskolc, Kazinczy u. 2. sz.; telefon: 46/509-440; fax: 46/509-441; nyilv. sz.: U-000087/2001.; adószám: 12589292-2-05.; e-mail: iroda@baraka.hu, www.baraka.hu (mint

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Amennyiben a visszaigazolás ezen az időtartamon belül nem történne meg, úgy az utasnak az általa befizetett előleg haladéktalanul visszajár, az erre

Amennyiben a visszaigazolás ezen az időtartamon belül nem történne meg, úgy az utasnak az általa befizetett előleg haladéktalanul visszajár, az erre 1. A MEDINA TOURS Utazási Iroda Kft. (székhely: 1137 Budapest, Szt, István krt. 22.; telefonszám: (1) 239-8172; nyilvántartási szám:r-0932/94/1999) által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401.

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Tájékoztató az utazási szerződésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról

Tájékoztató az utazási szerződésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Tájékoztató az utazási szerződésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Az utasok többsége sokszor nincsen tisztában az utazás során őket megillető jogokkal, illetve kötelezettségeikkel. Így kevesen

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu EUB-Segítségnyújtás

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

UTAZÁSI IRODÁK A KULISSZÁK MÖGÖTT. Molnár Judit

UTAZÁSI IRODÁK A KULISSZÁK MÖGÖTT. Molnár Judit UTAZÁSI IRODÁK A KULISSZÁK MÖGÖTT Molnár Judit Utazási irodák a kulisszák mögött Bemutatkozás MUISZ alelnök Budapesti Békéltető Testület tagja OTP Travel ügyvezető 40 éves a MUISZ 1974 7 utazási iroda

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

2 óra késéstől 3 óra késéstől 3 óra késéstől 4 óra késéstől

2 óra késéstől 3 óra késéstől 3 óra késéstől 4 óra késéstől Mikor jelentős egy késés? A jogszabály szerinti késés megállapításának objektív feltétele, hogy a késés jelentős legyen. Csak olyan esetben jár segítségnyújtás az utas részére, ha legalább 2 órás késéssel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból Tartózkodási kérelem tanulmányi célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK. Kedves Utasunk!

UTAZÁSI FELTÉTELEK. Kedves Utasunk! UTAZÁSI FELTÉTELEK Kedves Utasunk! A TUI Deutschland Kft. (Utazásszervező) részletes Utazási Feltételek című kiadványa az Ön és az Utazásszervező között létrejött szerződéseses jogviszonyt szabályozza.

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem gyógykezelés céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás

Részletesebben

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet. az utazási szerződésről. Értelmező rendelkezések

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet. az utazási szerződésről. Értelmező rendelkezések Kormányrendelet az utazási szerződésről 2014.03.15-2015.09.01. 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről A Kormány a Polgári Törvénykönyv módosításáról

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00833-0027/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma:13338037-2-44) kötelezem

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 Storno biztosítás EUB2015-02ST (1-6. old.) Ügyféltájékoztató (7-11. old.) Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Bevezetés 1. MEGHATÁROZÁSOK

Bevezetés 1. MEGHATÁROZÁSOK Bevezetés A Wizz Tours Kft. (a továbbiakban: "Wizz Tours"), 01-09-205337 cégjegyzékszámon bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. A. ép.1. em., Magyarország,

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából Tartózkodási kérelem kutatás céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

I. Az utazási szerződés

I. Az utazási szerződés Utazási Feltételek I. Az utazási szerződés 1. Az Alpine Tours Kft. (továbbiakban Alpine Tours) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401. és 415-416. paragrafusa, és a 2009. évi

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK 0. Bevezetés 1. Az utazási szerződés megkötése 2. Az utazási szerződés teljesítése

UTAZÁSI FELTÉTELEK 0. Bevezetés 1. Az utazási szerződés megkötése 2. Az utazási szerződés teljesítése UTAZÁSI FELTÉTELEK 0. Bevezetés 0.1. A Marathon Idegenforgalmi Kft Marathon Utazási Iroda (Telephely: 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 10., telefonszáma: (26) 330 150, MKEH engedély száma: U - 001000,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS U.S. ADVENTURE PLACED (RESORT)

MEGÁLLAPODÁS U.S. ADVENTURE PLACED (RESORT) MEGÁLLAPODÁS U.S. ADVENTURE PLACED (RESORT) mely létrejött egyrészről: Cégszerű megnevezés: U.S. ADVENTURE Kft. Székhelye: 2097, Pilisborosjenő, Bajcsy-Zs. u. 5. Adószám: 23038075-2-13 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Az új szervezett utazási formákról (package travel directive) szóló irányelv és átültetésének feladatai

Az új szervezett utazási formákról (package travel directive) szóló irányelv és átültetésének feladatai Az új szervezett utazási formákról (package travel directive) szóló irányelv és átültetésének feladatai MUISZ közgyűlés, 2015. november 25. dr. Gyenizse Dorottya főosztályvezető Újracsomagolás! A szervezett

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK KRAIBURG BULGARIA Eood A. Általános feltételek 1. Jelen általános üzleti feltételek (ÁÜF) a Bolgár Kereskedelmi Törvénykönyv 1 -a szerinti vállalkozásokkal (a továbbiakban:

Részletesebben

Utazási feltételek 2015. január-tól

Utazási feltételek 2015. január-tól Utazási feltételek 2015. január-tól I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS 1. A C & T Hungary Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415-416. paragrafusa, az utazási szerződésről szóló 281/2008.

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit?

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? A Montrealban 1999. május 28-án kelt Egyezmény tartalmazza a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályozás egységes elveit;

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek célj hogy a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) 415-416 paragrafusaival, illetve az utazási

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

ARANYSZÁRNY EURÓPA UTASBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-04GE)

ARANYSZÁRNY EURÓPA UTASBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-04GE) ARANYSZÁRNY EURÓPA UTASBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-04GE) Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38.

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA 1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a JET-VILL Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1158 Budapest

Részletesebben

FIRST TRAVEL FIRST TRAVEL

FIRST TRAVEL FIRST TRAVEL Utazási feltételek A First Travel Kft. Által szervezett külföldi utazások általános feltételei 1. A FIRST TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazásokra a polgári törvénykönyv 415-416 - ainak és az utazási

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Évente egyszer lehetőségünk van biztosításunkat felülvizsgálni és biztosítót váltani.

Évente egyszer lehetőségünk van biztosításunkat felülvizsgálni és biztosítót váltani. A gépjárművel való közlekedés veszélyes üzem, az esetleges balesetekben az utasok és a gépjárművek is komolyan megsérülhetnek. A mások vagyonában okozott károkra és személyi sérülésekre minden gépjármű

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

C/1. KÉRELEM. (Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező cég esetén kitöltendő nyomtatvány.) személy- és vagyonvédelmi magánnyomozói

C/1. KÉRELEM. (Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező cég esetén kitöltendő nyomtatvány.) személy- és vagyonvédelmi magánnyomozói Iktatószám: /2- C/1. KÉRELEM (Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező cég esetén kitöltendő nyomtatvány.) személy- és vagyonvédelmi magánnyomozói működési engedély kiváltásához/megújításához.

Részletesebben

I. Általános utazási feltételek (hotelek, apartmanok, panziók)

I. Általános utazási feltételek (hotelek, apartmanok, panziók) I. Általános utazási feltételek (hotelek, apartmanok, panziók) Figyelem: az alpesi házakra vonatkozó feltételek lejebb a II-es pontban találhatóak! Az alábbi feltételek és utalások szabályozzák Ön, mint

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról A

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben