Online. Reklám. Bevétel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Online. Reklám. Bevétel."

Átírás

1 Online. Reklám. Bevétel. Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Sanoma Media Budapest Zrt. (Sanoma) által működtetett, a weboldalon elérhető AdBox Affiliate Program megnevezésű online reklám-elhelyezési partnerprogram (AdBox) révén igénybe vehető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban a Megrendelő és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit. Fogalmak Szolgáltató A Sanoma Media Budapest Zrt., az AdBox üzemeltetője. A továbbiakban: Sanoma vagy Szolgáltató. AdBox Affiliate Program (továbbiakban AdBox, vagy Program): A Sanoma Media Budapest Zrt. tulajdonában álló és általa működtetett online reklám-elhelyezési partnerprogram, amelynek segítségével a hirdetések jeleníthetőek meg a Sanomával szerződéses viszonyban álló Partnerek Weboldalain. A Szolgáltató weboldala vagy adbox.hu. Szolgáltatás Az AdBox rendszerén keresztül a hirdetések elhelyezéssel összefüggő szolgáltatások összessége. Jelentkező A programhoz csatlakozni kívánó Megrendelő. Megrendelő A jelen ÁSZF szerint a Sanomával szerződő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. A Megrendelő személye nem esik szükségszerűen egybe a Hirdető (reklámozó) személyével. Megrendelő alatt megfelelően érteni kell a Hirdetőt is. Partner A Sanomával szerződő azon személy, aki az AdBox rendszeréhez csatlakozott. A Partner a hirdetések közzétevője, így az a személy, aki a Weboldalán szöveges hivatkozáson, vagy bármilyen más elektronikus hivatkozásformán keresztül az internetes felhasználók számára hozzáférést biztosít az AdBox Hirdetőinek a weboldalaihoz és/vagy tranzakciókat generál a Hirdetőknek promóciókkal, vagy más eszközökkel. Weboldal A Partner internetes felületeit és csatornáit jelölő gyűjtőfogalom (website-ok, blogok, tematikus oldalak, közösségi csatornák, stb.) Felhasználó Minden internetes felhasználó, akit a Partner egy hivatkozáson keresztül a Programban részt vevő Megrendelő weboldalára, illetve kampányára irányít. Díj Szolgáltatás igénybevételéért a Sanomát a IV. cím 1. pontjában foglalt díjelemeken túl megillető díjtétel %-ban kifejezve, a IV. cím 4. pontjában meghatározottak szerint. Jutalék Közvetített szolgáltatásként a hirdetés közzétételéért a Partnert megillető összeg, amit - a IV. cím szerint részletezve - a Szolgáltató fizet meg a Partnernek. 1

2 Egyenleg A Hirdető által megfizetett Feltöltött összegkeretnek a Sanoma Díjával csökkentett része. Feltöltött összegkeret Tartalmazza a Jutalékot és a Díjat, a IV. cím szerint részletezve. Szerződés A Szolgáltatás igénybevétele érdekében a Megrendelő és a Sanoma között létrejövő megállapodás. Adminisztrációs Felület Azon felület, amelynek segítségével a Megrendelő a Szolgáltatást igénybe veheti. Lead A Felhasználók által körkérdésekre és/vagy nyereményjátékok alkalmával megadott elérési címek, illetve egyéb adatok. Az egy Felhasználó által egy alkalommal megadott adatok összesen egy leadnek számítanak. Lead alapú jutalékfizetés / PPL A Partnerrel való elszámolás alapját a megszerzett leadek száma képezi. Átkattintás / CT Olyan internetes tranzakció, amely során a Felhasználó egy hivatkozásra (banner, szöveges link) kattintva eljut egy meghatározott tartalomra. Kattintás utáni jutalékfizetés / PPC A Partner számára az átkattintások után fizetett fix jutalékösszeg. Eladás utáni jutalékfizetés / PPS A Partnernek tranzakciónként fizetett jutalékfizetés, amely lehet fix összeg és ahirdető teljes árbevételének meghatározott százaléka is. CPM Egy kreatív (banner, szöveges hivatkozás) 1000 megjelenése fizetendő fix jutalékösszeg. Tranzakció Az ÁSZF szerint az AdBox és a Partner közreműködésével megvalósult minden olyan aktivitás, amely eredményeképpen: a Hirdető termékét, szolgáltatását megvásárolják, továbbá amikor a Felhasználó a Partner Weboldaláról jut el a Hirdető bármely weboldalra, valamint a Felhasználó a Partner Weboldaláról jut el a Hirdető bármely weboldalra és ott a Hirdető által és/vagy az érdekében szervezett és bonyolított játékhoz, akcióhoz, stb., a Hirdető által támasztott feltételek maradéktalan betartása mellett csatlakozik, abban részt vesz, arra feliratkozik (együttesen: részvételi feltételek megvalósulása). A vásárlások esetében a Tranzakciónkénti minősülés feltétele az is, hogy az érintett vásárlás (áru/szolgáltatás) ellenértéke ténylegesen megfizetésre kerüljön az eladónak/szolgáltatónak (Hirdetőnek). Mesterséges forgalom Bármilyen olyan kattintás, amit a Felhasználó nem önszántából kezdeményez. Ide tartozik minden vak forgalom, amikor a Felhasználó kattintása nem az adott tartalomra irányult. Mesterséges forgalomnak számít ennek megfelelően az is, ha a Felhasználó másik tartalomra kattintva mégis a céloldalra irányítódik át, továbbá, ha a céloldal popup vagy popunder oldalban jelenik meg, továbbá a spiderek, robotok által generált Felhasználói forgalom is. 2

3 I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1. A Szolgáltató biztosítja, hogy a Megrendelő csatlakozzon a Programhoz és használja az AdBox rendszert a hirdetései megjelenítése, illetve az általa célzott aktivitások elérése érdekében. A Szolgáltató az AdBox rendszerén keresztül lehetőséget biztosít a Megrendelőnek arra, hogy a Megrendelő hirdetései a Partnerek Weboldalain a Partnerek ilyen irányú döntése esetén megjelenhessenek, illetve a Megrendelő által célzott aktivitások megvalósulhassanak. II. REGISZTRÁCIÓ ÉS A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 1. A Jelentkezőnek be kell regisztrálnia az AdBoxba, amelynek során hiánytalanul és valós adatokkal meg kell adnia a regisztrációs űrlap szerint megkért adatokat. A Jelentkezőnek a regisztráció részeként el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et. A Szolgáltató a regisztráció sikeres megtörténtéről üzenetet küld a Megrendelőnek azzal, hogy a regisztráció útján történő jelentkezést két munkanapon belül elbírálja, amelyről útján értesíti a Jelentkezőt. 2. Amennyiben a Szolgáltató elfogadja a jelentkezést, úgy a regisztrációs adatok alapján előkészíti a megrendelőt (a továbbiakban: Megrendelő), a Szolgáltatásra vonatkozó díj megadása mellett, melyet a jelentkezés elfogadására vonatkozó értesítéséhez csatol. A jelentkezés elfogadása esetén a Szolgáltató megküldi a Jelentkező részére az AdBoxba való belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót is. A megrendelés érvényességéhez szükséges, hogy a Jelentkező a kiküldött Megrendelőt változtatás nélkül kinyomtassa, és a cégjegyzésre jogosult képviselő saját kezű aláírásával ellátva visszafaxolja a faxszámra, vagy beszkennelve -en elküldje, vagy más megfelelő módon (postán, futár útján) eljuttassa a Szolgáltatónak. 3. A Szerződés a Szolgáltató által előkészített Megrendelő, mint ajánlat, a Jelentkező képviseletére jogosult személye által cégszerűen aláírt példányának a Szolgáltatóhoz történt megérkezésével, mint elfogadással jön létre. Amennyiben a Szerződés nem jön létre a hivatkozottak szerint, úgy a Szolgáltató az AdBoxhoz való hozzáférést nem biztosítja, illetve letiltja. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy jelentkezéseket utasítson vissza. 4. A felek a szerződéskötés módjától és alakiságától egyező akarattal eltérhetnek. 5. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Szerződés létrejöttét követő 14 napon belül nem kezdeményezi a hirdetései megjelenítését a IV. 2. pont szerint, úgy a Szerződéstől ezen időtartamon belül (a Szerződés létrejöttét követő 15. napig) fizetési kötelezettség nélkül elállhat. Az elállást írásban, postai úton kell közölni azzal, hogy az elállási szándékot rögzítő nyilatkozatnak a hivatkozottak szerinti 15. napig meg kell érkezni a Szolgáltatóhoz. 6. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Szerződés létrejöttét követő 60. napig sem tölti fel a IV. cím 4. pontja szerinti induló összegkeretet, úgy a Szerződés az itt hivatkozott határnapot követő napon, minden további jogcselekmény nélkül megszűnik. III. A SZOLGÁLTATÁS 1. A Szolgáltató az AdBox rendszerén keresztül biztosítja annak lehetőségét, hogy a Partnerek Weboldalain a Megrendelő hirdetései megjelenhessenek. Az AdBox rendszer olyan speciális hirdetői rendszer, ahol a Szolgáltató mindenkori Partnereinek a döntése az, hogy mely Hirdetőeket, milyen tartamban és mely Weblapon jelenítenek meg, figyelemmel arra is, hogy az adott hirdetéshez a Hirdető milyen elszámolási módot (pl.: CT) és milyen fizetési kondíciót rendel. A hirdetéseket a Partner jeleníti meg. A Szolgáltató az ÁSZF-ben nevesített és/vagy hivatkozott szolgáltatásai mellett az Adminisztrációs Felület funkcionalitásain keresztül biztosítja a Szolgáltatását, így egyebek mellett technikai és rendszerszintű feltételeket biztosít a Megrendelőnek a Szolgáltatásával kapcsolatban. A Szolgáltatás részletes leírásáról és az igénybevétel részletes feltételeiről a Használati Útmutató rendelkezik [http://adbox.hu/merchants/hasznalati-utmutato.pdf], ami elérhető az Adminisztrációs Felületen keresztül is. A Szolgáltató a hirdetések megjelentetésével és futtatásával kapcsolatosan azon információkat biztosítja a Hirdetőnek, amelyek az Adminisztrációs Felület egyes menüpontjainak funkcionalitásain keresztül érhetőek el. A Megrendelő az Adminisztrációs Felületen keresztül nyomon követheti a kampánya megvalósulását. 2. A Megrendelő annak tudatában használja a Programot, hogy a Partner maga dönt arról, hogy mely hirdetéseket és milyen tartamban kíván megjelentetni a Weblapján. Erre is tekintettel a Szolgáltatót semmilyen eredménykötelezettség nem terheli abban a tekintetben, hogy a Megrendelőnek milyen számú hirdetése, milyen Weboldalon és milyen tartamban jelenik meg, illetve a kívánt Megrendelő céljai mennyiben valósulnak meg. 3

4 IV. DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK, ELSZÁMOLÁS 1. A Megrendelő a Programhoz való csatlakozásért Adminisztrációs díjat, a Szolgáltatásért Díjat, illetve a Tranzakciókkal érintett kampányidőszak után Üzemeltetési díjat, a megvalósult Tranzakciók szerint a Jutaléknak megfelelő összeget fizet a Szolgáltatónak. 2. A Megrendelő Adminisztrációs díjfizetési kötelezettsége - a felek eltérő megállapodása hiányában - a Szerződés létrejöttét követő 15. napon (a nap kezdetén), ha pedig a Megrendelő ezen időpontot megelőzően kezdeményezi az Adminisztrációs Felületen keresztül a hirdetése megjelenítését (az AdBoxban beállított valamely alapértelmezett fizetési módot és/vagy a hozzárendelt díjat megváltoztatja, mentés útján módosítja), úgy ezen korábbi cselekmény időpontjában áll be. A Szolgáltatót az itt hivatkozott vonatkozó időponttól megilleti az Adminisztrációs díj. A Szolgáltató ezen jogosultsága függetlenül attól, hogy a Megrendelő milyen mértékben veszi igénybe a Szolgáltatást, így attól is, hogy a Megrendelő feltölti-e, és mikor tölti fel az induló összegkeretet, avagy a Szerződés felmondás útján megszüntetésre kerül-e utóbb. 3. Az Üzemeltetési díjat utólag, az érintett kampányidőszakok után kell megfizetni a Szolgáltatónak. Az Üzemeltetési díj havi és átalány jellegű. A teljes havi díjat minden olyan hónap tekintetében meg kell fizetni, amely a Hirdető kampányával érintett, azaz a Hirdető a hirdetését aktív státuszban tartja. 4. A Megrendelő a Szerződés létrejöttét követően pre paid rendszerben előre köteles megfizeti azt az induló, illetve azon további összegkereteket, amelyek terhére a hirdetései megjelennek (a továbbiakban: az első feltöltés; induló összegkeret, minden további feltöltött összegkeret; feltöltött összegkeret, az induló összegkeret és a feltöltött összegkeret együttesen: Feltöltött összegkeret). A Feltöltött összegkeret tartalmazza a Jutalék alapját képező összeget és a Díjat. Az induló összegkeret megfizetésének hiányában a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A Szolgáltató ezen mindenkori befizetések száma szerint számlát állít ki a Megrendelő részére. A Megrendelő által így megfizetett összegkeretből (Feltöltött összegkeret) a Szolgáltató levonja és elkülönítetten jeleníti meg (kezeli) az Adminisztrációs Felületen a Díját és azt a Jutalék részt, aminek a terhére a Megrendelő kampánya futhat a Tranzakciók száma szerint. A Jutaléknak megfelelő összeg és a Díj a tényleges Tranzakciók száma szerint illeti meg a Szolgáltatót azzal, hogy Jutalékkal, úgy is, mint a közvetített szolgáltatás díjával, a Szolgáltató számol el a Partnerrel. A Hirdető saját maga árazza be a hirdetéseit az V. 3. pont szerint. 5. A Megrendelő a jelen pontban hivatkozottak tekintetében kártyás fizetés útján OTP banki terminálon keresztül, vagy banki átutalással teljesíthet. 6. A Partneren keresztül a Megrendelő weboldalára érkező Felhasználónak az első látogatástól számított (általában) 30 napon belül történő minden vásárlása Jutalékot generál a Szolgáltatónak. E keret módosítására a Megrendelőnek lehetősége van, amelyet saját adminisztrációs felületén tehet meg, a Használati Útmutatóban leírtaknak megfelelően. Ez alól kivételt képez az, ha az adott felhasználó ezen idő alatt egy másik Partneren, vagy csatornán keresztül is eljutott és vásárolt a Megrendelő weboldalán, mivel a különböző Partnerekhez tartozó cookie-k felülírják egymást. Az itt hivatkozottaknak megfelelően az ilyen Tranzakciók után a Szolgáltató annak a Partnerének teljesít kifizetést, akinek hivatkozásán keresztül a vásárlást bonyolító Felhasználó később érkezett. 7. A Szolgáltató a díjszabása módosításának a jogát fenntartja. A változásokról a Megrendelőt elektronikus úton értesíti a Szolgáltató. A Megrendelő a módosítást nem köteles elfogadni. 8. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnést követő 30 napon belül a Szolgáltató elszámol a Hirdetővel. Egyebekben a Szerződés létrejöttét követő 12 hónap elteltét követő 30 napon belül a Szolgáltató visszautalja a IV. Cím 4. pontja szerinti Feltöltött összegkeretnek azon részét, amelyre a fent hivatkozott határnapig megvalósult Tranzakciók szerint nem szerzett jogosultságot. 9. A felek elszámolásukra alkalmazzák az Áfa tv. 58. (1) bekezdését. A Számlázás módja: elektronikus számla. A Megrendelő, az elektronikus számlát az általa megadott címen fogadja. Abban az esetben, ha a Megrendelő írásban jelezi a Szolgáltatónak, hogy nem elektronikus számlát kér (nem járul hozzá az elektronikus számlázáshoz) a Szolgáltató papír alapú számlát bocsát ki. 10. A Szolgáltató az Adminisztrációs díjat az Adminisztrációs díjra való joga megnyílását követően, az Üzemeltetési díjat pedig az érintett hirdetés (kampány) lezárását követően számlázza ki a Megrendelőnek. A Megrendelő a számla kiállítását követő 15 napon belül köteles megfizetni a számla szerinti ellenértéket. 11. A Megrendelő a Tranzakciók szerint járó díjelemeket (Jutalék alapjául szolgáló összeg, Díj) a Szerződés létrejöttét követően, a hirdetései indítását megelőzően fizeti meg a IV. 4 pont szerint. 4

5 12. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk /A -aiban foglalt mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató felhívására és a szabott határidőn belül sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult a késedelmi kamat felszámításán túl a fennálló Szerződést azonnali hatállyal felmondani és/vagy az AdBox rendszeréhez való hozzáférést korlátozni, letiltani, illetve a hirdetéseket törölni az AdBoxból. 13. A díjszabás megváltoztatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja. A módosításra, annak közlésére és a Megrendelő általi elfogadására az ÁSZF módosítására és elfogadására vonatkozó szabályok az irányadók. A Megrendelés szerinti feltételek a VIII. cím 3. pontja szerint módosíthatóak. V. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA, A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A Megrendelő az ÁSZF keretei között jogosult a Szolgáltatás igénybevételére és az AdBox használatára. A Hirdető kizárólag saját maga használhatja az AdBoxot, illetve csak a saját hirdetéseit jelentetheti meg. Amennyiben a Megrendelő nem azonos a Hirdetővel, úgy a Megrendelő (Ügynökség) kizárólag a megbízója (Hirdető) hirdetéseit töltheti fel az AdBoxba, illetve a megbízója érdekében járhat el. 2. A Szolgáltatás igénybevételéhez, így a Megrendelő céljainak eléréséhez is, a Megrendelő aktivitása szükséges. A Megrendelő az Adminisztrációs Felület funkcionalitásain keresztül maga rendelkezik egyebek mellett a hirdetések paramétereiről (kampány időszak, fizetési mód, a stb.) mindenkor figyelembe véve az AdBox rendszerében elhelyezhető reklámok, illetve kampányok technikai- műszaki követelményeit. A Megrendelő saját maga tölti fel a rendszerbe a hirdetéseit, építi be a hirdetések nyomon követéséhez szükséges mérőkódokat. 3. A Hirdető maga határozza meg, hogy a hirdetései tekintetében a lehetséges módozatokból milyen elszámolási módot választ (CT, CPM, CPA, stb.). A Hirdető saját maga árazza be a hirdetéseit, amit tetszőlegesen módosíthat. A hirdetés közzététele tekintetében a Jutaléknak megfelelő összeggel a Szolgáltató számol el a Partnerekkel, a Partner felé a Szolgáltatónak van fizetési kötelezettsége. A hirdetések Hirdető általi beárazásai a Szolgáltató és a Partner közötti elszámolás alapját képezik. 4. A Megrendelő köteles minden olyan adatot és információt haladéktalanul megadni a Szolgáltatónak, amely a Szolgáltatás nyújtásához és a felek közötti elszámoláshoz szükséges (pld.: a Tranzakciók megfizetett volta). 5. A Hirdető az Adminisztrációs Felületen keresztül nyomon követheti a hirdetések megjelentetésével és futtatásával kapcsolatos statisztikákat, ide értve a Tranzakciók megvalósulása szerinti pénzügyi egyenlegeinek az alakulását is. A Hirdető a kampány statisztikai lekérdezéseit a rendszer keretei között testre szabhatja, egyedi riportokat kérhet le. 6. A Hirdető elfogadja és tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha az Egyenlege nem pozitív összegű, úgy a hirdetései, illetve a kampányának futtatatása leáll, illetve inaktívvá válik mindaddig, amíg az Egyenlegét (Feltöltött összegkeretét) nem tölti fel. A Szolgáltatás, így az Adminisztrációs Felület használatára is vonatkozó feltételekre irányadó az ÁSZF részét képező Használati Útmutató. 7. A Hirdető köteles a szavatosságvállalásai megtartására. 8. A Megrendelőnek tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely az AdBox szolgáltatásának, illetve az AdBox és az Adminisztrációs Felület üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti az AdBox rendeltetésszerű működtetését. A jelen rendelkezés irányadó a Szolgáltató Partnereinek a Weboldalai tekintetében is. 9. A Hirdető jogosult a felhasználóneve és jelszava megváltoztatására. A Hirdető kérésére a Szolgáltató a mindenkori lehetőségeihez képest további fiókokat és hozzá tartozó jelszavakat hoz létre az Adminisztrációs Felület használatához. 10. A Hirdető az Adminisztrációs Felületet csak maga használhatja, illetéktelen harmadik személyeknek ahhoz hozzáférést nem biztosíthat. A Hirdető köteles a Szolgáltatótól kapott felhasználónevet és jelszót bizalmasan kezelni. A mindezek megsértésével okozott kárért a Hirdető felelős. 11. A Hirdető kijelenti, hogy az általa megadott kapcsolattartók közvetlenül vele jogviszonyban álló természetes személyek (munkavállalók, vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személyek), akiket tájékoztatott a Szolgáltatás igénybevételének feltételeiről. 5

6 12. A Hirdető és kapcsolattartója köteles a hozzáférési jogosultságot (és az ahhoz kapcsolódó azonosítót) rendeltetésszerűen és célhoz kötötten használni, a hozzáférést illetéktelen harmadik személyek nem biztosíthatja, engedheti át, illetve nem teheti hozzáférhetővé. 13. Szolgáltató a Hirdető által megadott bármely címről, bármely kapcsolattartójától érkező igénybejelentést, jóváhagyást, bármely egyéb nyilatkozatot, közlést, továbbá bármely cselekményt a Hirdető jognyilatkozatának, cselekményének tekint. A Hirdető felelős valamennyi kapcsolattartójának a tevékenységéért. 14. A Hirdető a Szolgáltatás nyújtása érdekében kifejtendő tevékenységek és cselekmények megtételére feljogosítja a Szolgáltatót, ide értve az elszámoláshoz kapcsolódó tevékenységek végzését és az ehhez szükséges adatok tárolását is. 15. A Megrendelő köteles a Szolgáltató részére az ÁSZF-ben hivatkozottak és a megrendelés útján létrejövő Szerződés szerint a Szolgáltatás ellenértéket megfizetni. VI. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 1. A Szolgáltató az ÁSZF-ben foglaltak szerint köteles nyújtani a Szolgáltatást. 2. A Szolgáltatónak a hirdetések tekintetében a megvalósult Tranzakciók szerint fizetési és elszámolási kötelezettsége van a Partnerek felé. 3. A Szolgáltató az AdBox, illetve az AdBox útján megvalósuló Szolgáltatást adott állapotban nyújtja ( AS IS ), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felelős az esetleges adatvesztésekért. A Szolgáltató nem felel továbbá szerver leállásokért, a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek). A Szolgáltató a fentiekkel összhangban minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott Szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.). 4. A Szolgáltató nem köteles a hirdetések jogszabályi megfelelőségét vizsgálni. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Hirdető által az AdBoxba felvitt, beírt, elhelyezett adatokat és információkat (ide értve a Megrendelőnek a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos bármely tevékenységét), illetve nem köteles olyan tényeket és körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenységre utalnak. A Szolgáltató a jogszabályi kötelezettségein túlmenően, azzal összhangban, fenntartja a jogot arra, hogy a Megrendelő által feltöltött adatok, információk, hirdetések tekintetében változtatásokat kérjen, továbbá olyan tartalmak esetében is, amelyek nem egyeztethetőek össze a Programjával. A Szolgáltató jogosult az AdBoxba feltöltött hirdetések inaktiválására, felfüggesztésére, vagy törlésére, ha azok a jogszabályba, a jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe ütköznek, vagy a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sértik, vagy veszélyeztetik. 5. A Szolgáltató jogosult a Hirdető által az ÁSZF szerint a felek között létrejött jogviszonnyal, továbbá a szolgáltatással összefüggésben megadott adatainak és információinak a tárolására, hozzáférhetővé tételére, az AdBoxba feltöltött hirdetések tárolására, kezelésére, a Szolgáltatásai működtetése érdekében való használatára (pld.: számlázás, kapcsolattartás, azonosítás, hirdetések hozzáférhetővé tétele a Partnerek számára, hirdetési díj megjelenítése) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény 13/A. rendelkezései és a Megrendelő megfelelő hozzájárulása alapján. A Hirdető a Szolgáltató hivatkozottak szerinti adatkezeléséhez és felhasználásához kifejezetten hozzájárul és arra feljogosítja a Szolgáltatót, tekintettel arra is, hogy az ÁSZF keretei között ezen cselekmények megtétele a Szolgáltatás nyújtásához szükséges. A Hirdető az itt hivatkozottakra a Szerződés megkötésével, illetve a hirdetés feltöltésével feljogosítja a Szolgáltatót. 6

7 6. A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató az utolsó teljesítési időszak elteltével törli a Megrendelő adatait az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok kivételével, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a évi C. törvény a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. A Szolgáltató adatkezelésére egyebekben az Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak megfelelően irányadóak. 7. A Szerződés megkötésével a Megrendelő feljogosítja a Szolgáltatót arra, hogy a Szolgáltató a kampánystatisztikákat - a Megrendelő és a hirdetése beazonosíthatósága nélkül saját adatelemzéseihez felhasználja. 8. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az AdBox bármely tartalmi elemét és/vagy Szolgáltatás egészét bármikor módosítsa, megszüntesse. VII. SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG 1. A Megrendelő szavatolja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság, a vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és jogosítások birtokában végzi, működése, szolgáltatása nem ütközik jogszabályba és/vagy bármely szakhatóság előírásába. 2. A Megrendelő szavatolja, hogy az általa az AdBox rendszerébe felvitt bármely adat, információ, hirdetés (úgy is mint szöveg, hang, grafikai vagy audiovizuális ábrázolás, ide értve megjelenési módjától függetlenül az olyan tartalmakat is, amelyek reklámnak, továbbá személyes adatnak minősülnek, vagy minősülhetnek, továbbá mindazon megjelenéseket is, amelyek védjegyek, árujelzők, vagy egyéb jogi oltalomban részesülnek vagy részesíthetőek) elhelyezésére jogosult, ezen adatok, információk, hirdetések nem sértenek jogszabályt és nem sértik harmadik személyek jogait, vagy jogos érdekeit. A Megrendelő szavatolja, hogy a hirdetések nem tartalmaznak közízlést sértő tartalmakat és üzeneteket, nem félrevezetőek, nem rágalmazóak, vagy uszító jellegűek, nem diszkriminatívak, továbbá tiszteletben tartják a gyermekek és kiskorúak védelmét tartalmazó jogszabályi rendelkezéseket. A Megrendelő szavatolja, hogy mindenkor tiszteletben tartja az adatvédelmi követelményeket. 3. A Megrendelő a fent hivatkozottakkal összefüggésben szavatol azért hogy a hirdetései, továbbá az általa közölt, feltöltött adatok, információk, és azok bármely része a valóságnak megfelel, azok nem sérti harmadik természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelelnek, nem esnek reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütköznek a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba. A jelen szavatosságvállalás megfelelően értelmezendő a Hirdető által reklámozott termékre, szolgáltatására is. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, a közölt információk helytállóságáért kizárólag őt terheli felelősség. 4. A Megrendelő visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól a szavatosságvállalása megsértéséből, továbbá a Szolgáltatóval bármely egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó (ide értve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvényt is) mindazon bírságot, kártérítés, költséget, illetve polgári jogi igényt, amit a hivatkozott törvények és jelen ÁSZF Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok, vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek. 5. A Megrendelő a szavatosságvállalásai megsértéséből adódó következményekért, igényekért, illetve kárét közvetlenül köteles helytállni. Amennyiben a Megrendelő bármely kötelességszegésével és/vagy szavatosságvállalása megsértésével összefüggésben a Szolgáltatót kötelezik helytállásra és/vagy a Szolgáltatóval, vagy annak vezető tisztségviselőjével szemben szabnak ki bírságot, és/vagy a Szolgáltatóval szemben történik harmadik személy általi igényérvényesítés, amelyért a Szolgáltató állt helyt, úgy a Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben van teljes körű, feltétlen és azonnali megtérítési kötelezettsége. Ilyen esetben a Megrendelő köteles a Szolgáltató kárának és igazolt költségeinek a megtérítésére is. 6. A Megrendelő tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatóval szemben kárigény csak a kárigénnyel érintett Szolgáltatás után a Szolgáltatónak a Megrendelő által fizetendő díj mértékéig érvényesíthető azzal, hogy a hirdetési díj összege nem vehető figyelembe a számításnál. A Szolgáltató kártérítési felelőssége csak az ÁSZF-ben nem korlátozott körben merülhet fel, ebben az esetben is kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozva. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás díja a jelen és az ÁSZF egyéb pontjaiban meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva. 7

8 7. Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a Megrendelő működésének jogszerűségéért és/vagy a Megrendelő szolgáltatása és/vagy terméke értékesítésének a jogszerűségért, annak tényleges biztosításáért. Mindezekért a Megrendelő tartozik felelősséggel. 8. A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatása révén a Megrendelő tényleges kontraktusokat tud létrehozni a Felhasználókkal, így a Szolgáltató nem tartozik eredményfelelősséggel a Megrendelő felé. Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Megrendelő semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem. Mindennek megfelelően a Szolgáltató nem felelős a hirdetések nem megfelelő futtatásából, üzemzavarból, egyéb technikai hibákból és/vagy mulasztásokból eredő károkért, illetve azért, ha valamely Partner a Weboldalát megszüntetni, vagy szünetelteti. 9. A Szolgáltató nem felel a Hirdető által a Partnernek, Felhasználónak, vagy más 3. személynek okozott károkért. A Szolgáltató nem felel a Felhasználó és/vagy a Partner, vagy más harmadik személynek a Megrendelővel szemben érvényesíteni kívánt igényéért, ide értve a Megrendelő árujának/szolgáltatásának a tényleges tulajdonságait és a Megrendelő által közölt adatoktól való eltérést, illetve a feltöltött adatok, hirdetések valóságtartalmát is. VIII. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, FELMONDÁS 1. A Szerződést határozatlan időre kötik a felek. 2. A Szerződés rendes felmondással, 60 napos felmondási idő megtartásával felmondható. Rendkívüli felmondásra akkor van lehetőség, ha valamelyik Fél a Szerződés szerinti lényeges kötelezettségét megszegi. Ilyen kötelezettségszegésnek minősül különösen bármely szavatosságvállalás megsértése. A felmondás írásban gyakorolható a II. cím 2. pontja szerinti módokon, illetve a Megrendelőben a Szolgáltató oldalán nevesített elérhetőségeken. 3. A II. cím szerinti Megrendelésben foglalt feltételek egyező akarattal, írásban módosíthatóak. 4. Abban az esetben, ha a Megrendelő nem fogadja el az ÁSZF X. cím 9. pontja szerinti módosítását, úgy jogosult a Szerződés írásbeli felmondására, a módosításról való értesítés megküldésétől számított 15 napon belül. A jelen pont szerinti felmondásban minden esetben hivatkozni kell a felmondás indokára (az ÁSZF módosításának el nem fogadása). IX. KAPCSOLATTARTÁS, NYILATKOZATOK 1. A felek között kapcsolattartás elsődlegesen útján történik. A felek írásbeliségnek fogadják el a visszaigazolt telefaxot, továbbá az , ajánlott levél vagy küldönc útján küldött nyilatkozatokat. A Szerződés státusával esetleges módosításával vagy megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatokat a felek kizárólag postai levél útján, vagy személyes, illetve küldönc útján történő, az átvételt igazoló dokumentálás mellett tehetik meg. X. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Szolgáltatás nyújtásával összefüggő minden statisztika tekintetében, így különösen a kampánystatisztikák és a pénzügyi elszámolásra irányadó adatok tekintetében kizárólag az AdBox rendszere szerinti adatok irányadóak. 2. A Megrendelő semmilyen nyilvános (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Internetet is) megnyilatkozása során nem tehet sem a Szolgáltató, sem a Sanoma cégcsoportra, vagy annak termékeire, szolgáltatásaira, brand-jeire, munkatársaira, szerződött Partnereire, illetve képviseletében eljáró személyekre semmilyen negatív, vagy ésszerűen eljárva akként értékelhető megjegyzést és egyebekben sem tanúsíthat olyan magatartást, mellyel a Szolgáltató, vagy a Sanoma cégcsoport üzleti érdekeit sértheti. 3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az AdBox, úgy is, mint termék, jogi oltalom alatt áll, amelynek jogosultja a Szolgáltató. Az AdBox a Szolgáltató által tulajdonolt szoftveren, illetve technológián alapszik. 4. Az AdBox egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak, azon belül tárhelyszolgáltatásnak minősül. 8

9 5. A Hirdető a Szerződés időbeli hatályától függetlenül, így annak megszűnését követően is köteles tartózkodni az AdBox által alkalmazott módszerek, illetve az AdBox által generált adatokkal kapcsolatos bármilyen információ harmadik személy részére történő átadásától, hozzáférhetővé tételétől, illetve ezzel kapcsolatos nyilatkozattételtől. Az ilyen információkat a Hirdető, illetve a felek, üzleti titokként kötelesek kezelni. 6. A felek a vis maior eseményekért nem felelősek. 7. A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak. 8. A jelen ÁSZF-nek részét képezik az ÁSZF-ben hivatkozott dokumentumok. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok megfelelően irányadók. 9. A jelen ÁSZF július 1-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. A jelen ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a weboldalon, továbbá arról értesítést küld útján a Megrendelőnek. A jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege elérhető a weboldalon. A módosítás elfogadottnak minősül abban az esetben, ha a Megrendelő nem mondja fel a Szerződést az erre vonatkozó értesítés megküldésétől számított 15 napon belül. Budapest, július 1. 9

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltató Név: Color Card Informatikai Kft. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Almássy telep 13. 3/23. Magyarország Cégjegyzékszám: 07-09-017828/8 Adószám: 11740188-2-07

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Az Klapp Társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Klapp Társkereső Tagok részére az interneten

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE)

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE) A 1. Fogalmak 1.1. Az Ügyfél a Wirecard CEE szerződéses partnere. Ettől eltérően az Ügyfél más dokumentumokban megbízóként, felhasználóként, kereskedőként, üzletüzemeltetőként, szerződéses vállalkozóként

Részletesebben

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Az Klapp Társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Klapp Társkereső Tagok részére az interneten

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata

Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata Hatályos: 2013. március 07. napjától Közzétéve: 2013. február 05. napján OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft.

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft. Business Wine borkóstoló és üzletember találkozó rendezvények www.businesswine.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A businesswine.hu weboldal üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GM

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben