Online. Reklám. Bevétel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Online. Reklám. Bevétel."

Átírás

1 Online. Reklám. Bevétel. Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Sanoma Media Budapest Zrt. (Sanoma) által működtetett, a weboldalon elérhető AdBox Affiliate Program megnevezésű online reklám-elhelyezési partnerprogram (AdBox) révén igénybe vehető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban a Megrendelő és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit. Fogalmak Szolgáltató A Sanoma Media Budapest Zrt., az AdBox üzemeltetője. A továbbiakban: Sanoma vagy Szolgáltató. AdBox Affiliate Program (továbbiakban AdBox, vagy Program): A Sanoma Media Budapest Zrt. tulajdonában álló és általa működtetett online reklám-elhelyezési partnerprogram, amelynek segítségével a hirdetések jeleníthetőek meg a Sanomával szerződéses viszonyban álló Partnerek Weboldalain. A Szolgáltató weboldala vagy adbox.hu. Szolgáltatás Az AdBox rendszerén keresztül a hirdetések elhelyezéssel összefüggő szolgáltatások összessége. Jelentkező A programhoz csatlakozni kívánó Megrendelő. Megrendelő A jelen ÁSZF szerint a Sanomával szerződő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. A Megrendelő személye nem esik szükségszerűen egybe a Hirdető (reklámozó) személyével. Megrendelő alatt megfelelően érteni kell a Hirdetőt is. Partner A Sanomával szerződő azon személy, aki az AdBox rendszeréhez csatlakozott. A Partner a hirdetések közzétevője, így az a személy, aki a Weboldalán szöveges hivatkozáson, vagy bármilyen más elektronikus hivatkozásformán keresztül az internetes felhasználók számára hozzáférést biztosít az AdBox Hirdetőinek a weboldalaihoz és/vagy tranzakciókat generál a Hirdetőknek promóciókkal, vagy más eszközökkel. Weboldal A Partner internetes felületeit és csatornáit jelölő gyűjtőfogalom (website-ok, blogok, tematikus oldalak, közösségi csatornák, stb.) Felhasználó Minden internetes felhasználó, akit a Partner egy hivatkozáson keresztül a Programban részt vevő Megrendelő weboldalára, illetve kampányára irányít. Díj Szolgáltatás igénybevételéért a Sanomát a IV. cím 1. pontjában foglalt díjelemeken túl megillető díjtétel %-ban kifejezve, a IV. cím 4. pontjában meghatározottak szerint. Jutalék Közvetített szolgáltatásként a hirdetés közzétételéért a Partnert megillető összeg, amit - a IV. cím szerint részletezve - a Szolgáltató fizet meg a Partnernek. 1

2 Egyenleg A Hirdető által megfizetett Feltöltött összegkeretnek a Sanoma Díjával csökkentett része. Feltöltött összegkeret Tartalmazza a Jutalékot és a Díjat, a IV. cím szerint részletezve. Szerződés A Szolgáltatás igénybevétele érdekében a Megrendelő és a Sanoma között létrejövő megállapodás. Adminisztrációs Felület Azon felület, amelynek segítségével a Megrendelő a Szolgáltatást igénybe veheti. Lead A Felhasználók által körkérdésekre és/vagy nyereményjátékok alkalmával megadott elérési címek, illetve egyéb adatok. Az egy Felhasználó által egy alkalommal megadott adatok összesen egy leadnek számítanak. Lead alapú jutalékfizetés / PPL A Partnerrel való elszámolás alapját a megszerzett leadek száma képezi. Átkattintás / CT Olyan internetes tranzakció, amely során a Felhasználó egy hivatkozásra (banner, szöveges link) kattintva eljut egy meghatározott tartalomra. Kattintás utáni jutalékfizetés / PPC A Partner számára az átkattintások után fizetett fix jutalékösszeg. Eladás utáni jutalékfizetés / PPS A Partnernek tranzakciónként fizetett jutalékfizetés, amely lehet fix összeg és ahirdető teljes árbevételének meghatározott százaléka is. CPM Egy kreatív (banner, szöveges hivatkozás) 1000 megjelenése fizetendő fix jutalékösszeg. Tranzakció Az ÁSZF szerint az AdBox és a Partner közreműködésével megvalósult minden olyan aktivitás, amely eredményeképpen: a Hirdető termékét, szolgáltatását megvásárolják, továbbá amikor a Felhasználó a Partner Weboldaláról jut el a Hirdető bármely weboldalra, valamint a Felhasználó a Partner Weboldaláról jut el a Hirdető bármely weboldalra és ott a Hirdető által és/vagy az érdekében szervezett és bonyolított játékhoz, akcióhoz, stb., a Hirdető által támasztott feltételek maradéktalan betartása mellett csatlakozik, abban részt vesz, arra feliratkozik (együttesen: részvételi feltételek megvalósulása). A vásárlások esetében a Tranzakciónkénti minősülés feltétele az is, hogy az érintett vásárlás (áru/szolgáltatás) ellenértéke ténylegesen megfizetésre kerüljön az eladónak/szolgáltatónak (Hirdetőnek). Mesterséges forgalom Bármilyen olyan kattintás, amit a Felhasználó nem önszántából kezdeményez. Ide tartozik minden vak forgalom, amikor a Felhasználó kattintása nem az adott tartalomra irányult. Mesterséges forgalomnak számít ennek megfelelően az is, ha a Felhasználó másik tartalomra kattintva mégis a céloldalra irányítódik át, továbbá, ha a céloldal popup vagy popunder oldalban jelenik meg, továbbá a spiderek, robotok által generált Felhasználói forgalom is. 2

3 I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1. A Szolgáltató biztosítja, hogy a Megrendelő csatlakozzon a Programhoz és használja az AdBox rendszert a hirdetései megjelenítése, illetve az általa célzott aktivitások elérése érdekében. A Szolgáltató az AdBox rendszerén keresztül lehetőséget biztosít a Megrendelőnek arra, hogy a Megrendelő hirdetései a Partnerek Weboldalain a Partnerek ilyen irányú döntése esetén megjelenhessenek, illetve a Megrendelő által célzott aktivitások megvalósulhassanak. II. REGISZTRÁCIÓ ÉS A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 1. A Jelentkezőnek be kell regisztrálnia az AdBoxba, amelynek során hiánytalanul és valós adatokkal meg kell adnia a regisztrációs űrlap szerint megkért adatokat. A Jelentkezőnek a regisztráció részeként el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et. A Szolgáltató a regisztráció sikeres megtörténtéről üzenetet küld a Megrendelőnek azzal, hogy a regisztráció útján történő jelentkezést két munkanapon belül elbírálja, amelyről útján értesíti a Jelentkezőt. 2. Amennyiben a Szolgáltató elfogadja a jelentkezést, úgy a regisztrációs adatok alapján előkészíti a megrendelőt (a továbbiakban: Megrendelő), a Szolgáltatásra vonatkozó díj megadása mellett, melyet a jelentkezés elfogadására vonatkozó értesítéséhez csatol. A jelentkezés elfogadása esetén a Szolgáltató megküldi a Jelentkező részére az AdBoxba való belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót is. A megrendelés érvényességéhez szükséges, hogy a Jelentkező a kiküldött Megrendelőt változtatás nélkül kinyomtassa, és a cégjegyzésre jogosult képviselő saját kezű aláírásával ellátva visszafaxolja a faxszámra, vagy beszkennelve -en elküldje, vagy más megfelelő módon (postán, futár útján) eljuttassa a Szolgáltatónak. 3. A Szerződés a Szolgáltató által előkészített Megrendelő, mint ajánlat, a Jelentkező képviseletére jogosult személye által cégszerűen aláírt példányának a Szolgáltatóhoz történt megérkezésével, mint elfogadással jön létre. Amennyiben a Szerződés nem jön létre a hivatkozottak szerint, úgy a Szolgáltató az AdBoxhoz való hozzáférést nem biztosítja, illetve letiltja. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy jelentkezéseket utasítson vissza. 4. A felek a szerződéskötés módjától és alakiságától egyező akarattal eltérhetnek. 5. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Szerződés létrejöttét követő 14 napon belül nem kezdeményezi a hirdetései megjelenítését a IV. 2. pont szerint, úgy a Szerződéstől ezen időtartamon belül (a Szerződés létrejöttét követő 15. napig) fizetési kötelezettség nélkül elállhat. Az elállást írásban, postai úton kell közölni azzal, hogy az elállási szándékot rögzítő nyilatkozatnak a hivatkozottak szerinti 15. napig meg kell érkezni a Szolgáltatóhoz. 6. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Szerződés létrejöttét követő 60. napig sem tölti fel a IV. cím 4. pontja szerinti induló összegkeretet, úgy a Szerződés az itt hivatkozott határnapot követő napon, minden további jogcselekmény nélkül megszűnik. III. A SZOLGÁLTATÁS 1. A Szolgáltató az AdBox rendszerén keresztül biztosítja annak lehetőségét, hogy a Partnerek Weboldalain a Megrendelő hirdetései megjelenhessenek. Az AdBox rendszer olyan speciális hirdetői rendszer, ahol a Szolgáltató mindenkori Partnereinek a döntése az, hogy mely Hirdetőeket, milyen tartamban és mely Weblapon jelenítenek meg, figyelemmel arra is, hogy az adott hirdetéshez a Hirdető milyen elszámolási módot (pl.: CT) és milyen fizetési kondíciót rendel. A hirdetéseket a Partner jeleníti meg. A Szolgáltató az ÁSZF-ben nevesített és/vagy hivatkozott szolgáltatásai mellett az Adminisztrációs Felület funkcionalitásain keresztül biztosítja a Szolgáltatását, így egyebek mellett technikai és rendszerszintű feltételeket biztosít a Megrendelőnek a Szolgáltatásával kapcsolatban. A Szolgáltatás részletes leírásáról és az igénybevétel részletes feltételeiről a Használati Útmutató rendelkezik [http://adbox.hu/merchants/hasznalati-utmutato.pdf], ami elérhető az Adminisztrációs Felületen keresztül is. A Szolgáltató a hirdetések megjelentetésével és futtatásával kapcsolatosan azon információkat biztosítja a Hirdetőnek, amelyek az Adminisztrációs Felület egyes menüpontjainak funkcionalitásain keresztül érhetőek el. A Megrendelő az Adminisztrációs Felületen keresztül nyomon követheti a kampánya megvalósulását. 2. A Megrendelő annak tudatában használja a Programot, hogy a Partner maga dönt arról, hogy mely hirdetéseket és milyen tartamban kíván megjelentetni a Weblapján. Erre is tekintettel a Szolgáltatót semmilyen eredménykötelezettség nem terheli abban a tekintetben, hogy a Megrendelőnek milyen számú hirdetése, milyen Weboldalon és milyen tartamban jelenik meg, illetve a kívánt Megrendelő céljai mennyiben valósulnak meg. 3

4 IV. DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK, ELSZÁMOLÁS 1. A Megrendelő a Programhoz való csatlakozásért Adminisztrációs díjat, a Szolgáltatásért Díjat, illetve a Tranzakciókkal érintett kampányidőszak után Üzemeltetési díjat, a megvalósult Tranzakciók szerint a Jutaléknak megfelelő összeget fizet a Szolgáltatónak. 2. A Megrendelő Adminisztrációs díjfizetési kötelezettsége - a felek eltérő megállapodása hiányában - a Szerződés létrejöttét követő 15. napon (a nap kezdetén), ha pedig a Megrendelő ezen időpontot megelőzően kezdeményezi az Adminisztrációs Felületen keresztül a hirdetése megjelenítését (az AdBoxban beállított valamely alapértelmezett fizetési módot és/vagy a hozzárendelt díjat megváltoztatja, mentés útján módosítja), úgy ezen korábbi cselekmény időpontjában áll be. A Szolgáltatót az itt hivatkozott vonatkozó időponttól megilleti az Adminisztrációs díj. A Szolgáltató ezen jogosultsága függetlenül attól, hogy a Megrendelő milyen mértékben veszi igénybe a Szolgáltatást, így attól is, hogy a Megrendelő feltölti-e, és mikor tölti fel az induló összegkeretet, avagy a Szerződés felmondás útján megszüntetésre kerül-e utóbb. 3. Az Üzemeltetési díjat utólag, az érintett kampányidőszakok után kell megfizetni a Szolgáltatónak. Az Üzemeltetési díj havi és átalány jellegű. A teljes havi díjat minden olyan hónap tekintetében meg kell fizetni, amely a Hirdető kampányával érintett, azaz a Hirdető a hirdetését aktív státuszban tartja. 4. A Megrendelő a Szerződés létrejöttét követően pre paid rendszerben előre köteles megfizeti azt az induló, illetve azon további összegkereteket, amelyek terhére a hirdetései megjelennek (a továbbiakban: az első feltöltés; induló összegkeret, minden további feltöltött összegkeret; feltöltött összegkeret, az induló összegkeret és a feltöltött összegkeret együttesen: Feltöltött összegkeret). A Feltöltött összegkeret tartalmazza a Jutalék alapját képező összeget és a Díjat. Az induló összegkeret megfizetésének hiányában a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A Szolgáltató ezen mindenkori befizetések száma szerint számlát állít ki a Megrendelő részére. A Megrendelő által így megfizetett összegkeretből (Feltöltött összegkeret) a Szolgáltató levonja és elkülönítetten jeleníti meg (kezeli) az Adminisztrációs Felületen a Díját és azt a Jutalék részt, aminek a terhére a Megrendelő kampánya futhat a Tranzakciók száma szerint. A Jutaléknak megfelelő összeg és a Díj a tényleges Tranzakciók száma szerint illeti meg a Szolgáltatót azzal, hogy Jutalékkal, úgy is, mint a közvetített szolgáltatás díjával, a Szolgáltató számol el a Partnerrel. A Hirdető saját maga árazza be a hirdetéseit az V. 3. pont szerint. 5. A Megrendelő a jelen pontban hivatkozottak tekintetében kártyás fizetés útján OTP banki terminálon keresztül, vagy banki átutalással teljesíthet. 6. A Partneren keresztül a Megrendelő weboldalára érkező Felhasználónak az első látogatástól számított (általában) 30 napon belül történő minden vásárlása Jutalékot generál a Szolgáltatónak. E keret módosítására a Megrendelőnek lehetősége van, amelyet saját adminisztrációs felületén tehet meg, a Használati Útmutatóban leírtaknak megfelelően. Ez alól kivételt képez az, ha az adott felhasználó ezen idő alatt egy másik Partneren, vagy csatornán keresztül is eljutott és vásárolt a Megrendelő weboldalán, mivel a különböző Partnerekhez tartozó cookie-k felülírják egymást. Az itt hivatkozottaknak megfelelően az ilyen Tranzakciók után a Szolgáltató annak a Partnerének teljesít kifizetést, akinek hivatkozásán keresztül a vásárlást bonyolító Felhasználó később érkezett. 7. A Szolgáltató a díjszabása módosításának a jogát fenntartja. A változásokról a Megrendelőt elektronikus úton értesíti a Szolgáltató. A Megrendelő a módosítást nem köteles elfogadni. 8. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnést követő 30 napon belül a Szolgáltató elszámol a Hirdetővel. Egyebekben a Szerződés létrejöttét követő 12 hónap elteltét követő 30 napon belül a Szolgáltató visszautalja a IV. Cím 4. pontja szerinti Feltöltött összegkeretnek azon részét, amelyre a fent hivatkozott határnapig megvalósult Tranzakciók szerint nem szerzett jogosultságot. 9. A felek elszámolásukra alkalmazzák az Áfa tv. 58. (1) bekezdését. A Számlázás módja: elektronikus számla. A Megrendelő, az elektronikus számlát az általa megadott címen fogadja. Abban az esetben, ha a Megrendelő írásban jelezi a Szolgáltatónak, hogy nem elektronikus számlát kér (nem járul hozzá az elektronikus számlázáshoz) a Szolgáltató papír alapú számlát bocsát ki. 10. A Szolgáltató az Adminisztrációs díjat az Adminisztrációs díjra való joga megnyílását követően, az Üzemeltetési díjat pedig az érintett hirdetés (kampány) lezárását követően számlázza ki a Megrendelőnek. A Megrendelő a számla kiállítását követő 15 napon belül köteles megfizetni a számla szerinti ellenértéket. 11. A Megrendelő a Tranzakciók szerint járó díjelemeket (Jutalék alapjául szolgáló összeg, Díj) a Szerződés létrejöttét követően, a hirdetései indítását megelőzően fizeti meg a IV. 4 pont szerint. 4

5 12. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk /A -aiban foglalt mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató felhívására és a szabott határidőn belül sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult a késedelmi kamat felszámításán túl a fennálló Szerződést azonnali hatállyal felmondani és/vagy az AdBox rendszeréhez való hozzáférést korlátozni, letiltani, illetve a hirdetéseket törölni az AdBoxból. 13. A díjszabás megváltoztatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja. A módosításra, annak közlésére és a Megrendelő általi elfogadására az ÁSZF módosítására és elfogadására vonatkozó szabályok az irányadók. A Megrendelés szerinti feltételek a VIII. cím 3. pontja szerint módosíthatóak. V. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA, A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A Megrendelő az ÁSZF keretei között jogosult a Szolgáltatás igénybevételére és az AdBox használatára. A Hirdető kizárólag saját maga használhatja az AdBoxot, illetve csak a saját hirdetéseit jelentetheti meg. Amennyiben a Megrendelő nem azonos a Hirdetővel, úgy a Megrendelő (Ügynökség) kizárólag a megbízója (Hirdető) hirdetéseit töltheti fel az AdBoxba, illetve a megbízója érdekében járhat el. 2. A Szolgáltatás igénybevételéhez, így a Megrendelő céljainak eléréséhez is, a Megrendelő aktivitása szükséges. A Megrendelő az Adminisztrációs Felület funkcionalitásain keresztül maga rendelkezik egyebek mellett a hirdetések paramétereiről (kampány időszak, fizetési mód, a stb.) mindenkor figyelembe véve az AdBox rendszerében elhelyezhető reklámok, illetve kampányok technikai- műszaki követelményeit. A Megrendelő saját maga tölti fel a rendszerbe a hirdetéseit, építi be a hirdetések nyomon követéséhez szükséges mérőkódokat. 3. A Hirdető maga határozza meg, hogy a hirdetései tekintetében a lehetséges módozatokból milyen elszámolási módot választ (CT, CPM, CPA, stb.). A Hirdető saját maga árazza be a hirdetéseit, amit tetszőlegesen módosíthat. A hirdetés közzététele tekintetében a Jutaléknak megfelelő összeggel a Szolgáltató számol el a Partnerekkel, a Partner felé a Szolgáltatónak van fizetési kötelezettsége. A hirdetések Hirdető általi beárazásai a Szolgáltató és a Partner közötti elszámolás alapját képezik. 4. A Megrendelő köteles minden olyan adatot és információt haladéktalanul megadni a Szolgáltatónak, amely a Szolgáltatás nyújtásához és a felek közötti elszámoláshoz szükséges (pld.: a Tranzakciók megfizetett volta). 5. A Hirdető az Adminisztrációs Felületen keresztül nyomon követheti a hirdetések megjelentetésével és futtatásával kapcsolatos statisztikákat, ide értve a Tranzakciók megvalósulása szerinti pénzügyi egyenlegeinek az alakulását is. A Hirdető a kampány statisztikai lekérdezéseit a rendszer keretei között testre szabhatja, egyedi riportokat kérhet le. 6. A Hirdető elfogadja és tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha az Egyenlege nem pozitív összegű, úgy a hirdetései, illetve a kampányának futtatatása leáll, illetve inaktívvá válik mindaddig, amíg az Egyenlegét (Feltöltött összegkeretét) nem tölti fel. A Szolgáltatás, így az Adminisztrációs Felület használatára is vonatkozó feltételekre irányadó az ÁSZF részét képező Használati Útmutató. 7. A Hirdető köteles a szavatosságvállalásai megtartására. 8. A Megrendelőnek tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely az AdBox szolgáltatásának, illetve az AdBox és az Adminisztrációs Felület üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti az AdBox rendeltetésszerű működtetését. A jelen rendelkezés irányadó a Szolgáltató Partnereinek a Weboldalai tekintetében is. 9. A Hirdető jogosult a felhasználóneve és jelszava megváltoztatására. A Hirdető kérésére a Szolgáltató a mindenkori lehetőségeihez képest további fiókokat és hozzá tartozó jelszavakat hoz létre az Adminisztrációs Felület használatához. 10. A Hirdető az Adminisztrációs Felületet csak maga használhatja, illetéktelen harmadik személyeknek ahhoz hozzáférést nem biztosíthat. A Hirdető köteles a Szolgáltatótól kapott felhasználónevet és jelszót bizalmasan kezelni. A mindezek megsértésével okozott kárért a Hirdető felelős. 11. A Hirdető kijelenti, hogy az általa megadott kapcsolattartók közvetlenül vele jogviszonyban álló természetes személyek (munkavállalók, vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személyek), akiket tájékoztatott a Szolgáltatás igénybevételének feltételeiről. 5

6 12. A Hirdető és kapcsolattartója köteles a hozzáférési jogosultságot (és az ahhoz kapcsolódó azonosítót) rendeltetésszerűen és célhoz kötötten használni, a hozzáférést illetéktelen harmadik személyek nem biztosíthatja, engedheti át, illetve nem teheti hozzáférhetővé. 13. Szolgáltató a Hirdető által megadott bármely címről, bármely kapcsolattartójától érkező igénybejelentést, jóváhagyást, bármely egyéb nyilatkozatot, közlést, továbbá bármely cselekményt a Hirdető jognyilatkozatának, cselekményének tekint. A Hirdető felelős valamennyi kapcsolattartójának a tevékenységéért. 14. A Hirdető a Szolgáltatás nyújtása érdekében kifejtendő tevékenységek és cselekmények megtételére feljogosítja a Szolgáltatót, ide értve az elszámoláshoz kapcsolódó tevékenységek végzését és az ehhez szükséges adatok tárolását is. 15. A Megrendelő köteles a Szolgáltató részére az ÁSZF-ben hivatkozottak és a megrendelés útján létrejövő Szerződés szerint a Szolgáltatás ellenértéket megfizetni. VI. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 1. A Szolgáltató az ÁSZF-ben foglaltak szerint köteles nyújtani a Szolgáltatást. 2. A Szolgáltatónak a hirdetések tekintetében a megvalósult Tranzakciók szerint fizetési és elszámolási kötelezettsége van a Partnerek felé. 3. A Szolgáltató az AdBox, illetve az AdBox útján megvalósuló Szolgáltatást adott állapotban nyújtja ( AS IS ), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felelős az esetleges adatvesztésekért. A Szolgáltató nem felel továbbá szerver leállásokért, a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek). A Szolgáltató a fentiekkel összhangban minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott Szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.). 4. A Szolgáltató nem köteles a hirdetések jogszabályi megfelelőségét vizsgálni. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Hirdető által az AdBoxba felvitt, beírt, elhelyezett adatokat és információkat (ide értve a Megrendelőnek a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos bármely tevékenységét), illetve nem köteles olyan tényeket és körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenységre utalnak. A Szolgáltató a jogszabályi kötelezettségein túlmenően, azzal összhangban, fenntartja a jogot arra, hogy a Megrendelő által feltöltött adatok, információk, hirdetések tekintetében változtatásokat kérjen, továbbá olyan tartalmak esetében is, amelyek nem egyeztethetőek össze a Programjával. A Szolgáltató jogosult az AdBoxba feltöltött hirdetések inaktiválására, felfüggesztésére, vagy törlésére, ha azok a jogszabályba, a jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe ütköznek, vagy a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sértik, vagy veszélyeztetik. 5. A Szolgáltató jogosult a Hirdető által az ÁSZF szerint a felek között létrejött jogviszonnyal, továbbá a szolgáltatással összefüggésben megadott adatainak és információinak a tárolására, hozzáférhetővé tételére, az AdBoxba feltöltött hirdetések tárolására, kezelésére, a Szolgáltatásai működtetése érdekében való használatára (pld.: számlázás, kapcsolattartás, azonosítás, hirdetések hozzáférhetővé tétele a Partnerek számára, hirdetési díj megjelenítése) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény 13/A. rendelkezései és a Megrendelő megfelelő hozzájárulása alapján. A Hirdető a Szolgáltató hivatkozottak szerinti adatkezeléséhez és felhasználásához kifejezetten hozzájárul és arra feljogosítja a Szolgáltatót, tekintettel arra is, hogy az ÁSZF keretei között ezen cselekmények megtétele a Szolgáltatás nyújtásához szükséges. A Hirdető az itt hivatkozottakra a Szerződés megkötésével, illetve a hirdetés feltöltésével feljogosítja a Szolgáltatót. 6

7 6. A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató az utolsó teljesítési időszak elteltével törli a Megrendelő adatait az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok kivételével, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a évi C. törvény a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. A Szolgáltató adatkezelésére egyebekben az Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak megfelelően irányadóak. 7. A Szerződés megkötésével a Megrendelő feljogosítja a Szolgáltatót arra, hogy a Szolgáltató a kampánystatisztikákat - a Megrendelő és a hirdetése beazonosíthatósága nélkül saját adatelemzéseihez felhasználja. 8. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az AdBox bármely tartalmi elemét és/vagy Szolgáltatás egészét bármikor módosítsa, megszüntesse. VII. SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG 1. A Megrendelő szavatolja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság, a vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és jogosítások birtokában végzi, működése, szolgáltatása nem ütközik jogszabályba és/vagy bármely szakhatóság előírásába. 2. A Megrendelő szavatolja, hogy az általa az AdBox rendszerébe felvitt bármely adat, információ, hirdetés (úgy is mint szöveg, hang, grafikai vagy audiovizuális ábrázolás, ide értve megjelenési módjától függetlenül az olyan tartalmakat is, amelyek reklámnak, továbbá személyes adatnak minősülnek, vagy minősülhetnek, továbbá mindazon megjelenéseket is, amelyek védjegyek, árujelzők, vagy egyéb jogi oltalomban részesülnek vagy részesíthetőek) elhelyezésére jogosult, ezen adatok, információk, hirdetések nem sértenek jogszabályt és nem sértik harmadik személyek jogait, vagy jogos érdekeit. A Megrendelő szavatolja, hogy a hirdetések nem tartalmaznak közízlést sértő tartalmakat és üzeneteket, nem félrevezetőek, nem rágalmazóak, vagy uszító jellegűek, nem diszkriminatívak, továbbá tiszteletben tartják a gyermekek és kiskorúak védelmét tartalmazó jogszabályi rendelkezéseket. A Megrendelő szavatolja, hogy mindenkor tiszteletben tartja az adatvédelmi követelményeket. 3. A Megrendelő a fent hivatkozottakkal összefüggésben szavatol azért hogy a hirdetései, továbbá az általa közölt, feltöltött adatok, információk, és azok bármely része a valóságnak megfelel, azok nem sérti harmadik természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelelnek, nem esnek reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütköznek a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba. A jelen szavatosságvállalás megfelelően értelmezendő a Hirdető által reklámozott termékre, szolgáltatására is. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, a közölt információk helytállóságáért kizárólag őt terheli felelősség. 4. A Megrendelő visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól a szavatosságvállalása megsértéséből, továbbá a Szolgáltatóval bármely egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó (ide értve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvényt is) mindazon bírságot, kártérítés, költséget, illetve polgári jogi igényt, amit a hivatkozott törvények és jelen ÁSZF Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok, vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek. 5. A Megrendelő a szavatosságvállalásai megsértéséből adódó következményekért, igényekért, illetve kárét közvetlenül köteles helytállni. Amennyiben a Megrendelő bármely kötelességszegésével és/vagy szavatosságvállalása megsértésével összefüggésben a Szolgáltatót kötelezik helytállásra és/vagy a Szolgáltatóval, vagy annak vezető tisztségviselőjével szemben szabnak ki bírságot, és/vagy a Szolgáltatóval szemben történik harmadik személy általi igényérvényesítés, amelyért a Szolgáltató állt helyt, úgy a Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben van teljes körű, feltétlen és azonnali megtérítési kötelezettsége. Ilyen esetben a Megrendelő köteles a Szolgáltató kárának és igazolt költségeinek a megtérítésére is. 6. A Megrendelő tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatóval szemben kárigény csak a kárigénnyel érintett Szolgáltatás után a Szolgáltatónak a Megrendelő által fizetendő díj mértékéig érvényesíthető azzal, hogy a hirdetési díj összege nem vehető figyelembe a számításnál. A Szolgáltató kártérítési felelőssége csak az ÁSZF-ben nem korlátozott körben merülhet fel, ebben az esetben is kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozva. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás díja a jelen és az ÁSZF egyéb pontjaiban meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva. 7

8 7. Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a Megrendelő működésének jogszerűségéért és/vagy a Megrendelő szolgáltatása és/vagy terméke értékesítésének a jogszerűségért, annak tényleges biztosításáért. Mindezekért a Megrendelő tartozik felelősséggel. 8. A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatása révén a Megrendelő tényleges kontraktusokat tud létrehozni a Felhasználókkal, így a Szolgáltató nem tartozik eredményfelelősséggel a Megrendelő felé. Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Megrendelő semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem. Mindennek megfelelően a Szolgáltató nem felelős a hirdetések nem megfelelő futtatásából, üzemzavarból, egyéb technikai hibákból és/vagy mulasztásokból eredő károkért, illetve azért, ha valamely Partner a Weboldalát megszüntetni, vagy szünetelteti. 9. A Szolgáltató nem felel a Hirdető által a Partnernek, Felhasználónak, vagy más 3. személynek okozott károkért. A Szolgáltató nem felel a Felhasználó és/vagy a Partner, vagy más harmadik személynek a Megrendelővel szemben érvényesíteni kívánt igényéért, ide értve a Megrendelő árujának/szolgáltatásának a tényleges tulajdonságait és a Megrendelő által közölt adatoktól való eltérést, illetve a feltöltött adatok, hirdetések valóságtartalmát is. VIII. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, FELMONDÁS 1. A Szerződést határozatlan időre kötik a felek. 2. A Szerződés rendes felmondással, 60 napos felmondási idő megtartásával felmondható. Rendkívüli felmondásra akkor van lehetőség, ha valamelyik Fél a Szerződés szerinti lényeges kötelezettségét megszegi. Ilyen kötelezettségszegésnek minősül különösen bármely szavatosságvállalás megsértése. A felmondás írásban gyakorolható a II. cím 2. pontja szerinti módokon, illetve a Megrendelőben a Szolgáltató oldalán nevesített elérhetőségeken. 3. A II. cím szerinti Megrendelésben foglalt feltételek egyező akarattal, írásban módosíthatóak. 4. Abban az esetben, ha a Megrendelő nem fogadja el az ÁSZF X. cím 9. pontja szerinti módosítását, úgy jogosult a Szerződés írásbeli felmondására, a módosításról való értesítés megküldésétől számított 15 napon belül. A jelen pont szerinti felmondásban minden esetben hivatkozni kell a felmondás indokára (az ÁSZF módosításának el nem fogadása). IX. KAPCSOLATTARTÁS, NYILATKOZATOK 1. A felek között kapcsolattartás elsődlegesen útján történik. A felek írásbeliségnek fogadják el a visszaigazolt telefaxot, továbbá az , ajánlott levél vagy küldönc útján küldött nyilatkozatokat. A Szerződés státusával esetleges módosításával vagy megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatokat a felek kizárólag postai levél útján, vagy személyes, illetve küldönc útján történő, az átvételt igazoló dokumentálás mellett tehetik meg. X. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Szolgáltatás nyújtásával összefüggő minden statisztika tekintetében, így különösen a kampánystatisztikák és a pénzügyi elszámolásra irányadó adatok tekintetében kizárólag az AdBox rendszere szerinti adatok irányadóak. 2. A Megrendelő semmilyen nyilvános (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Internetet is) megnyilatkozása során nem tehet sem a Szolgáltató, sem a Sanoma cégcsoportra, vagy annak termékeire, szolgáltatásaira, brand-jeire, munkatársaira, szerződött Partnereire, illetve képviseletében eljáró személyekre semmilyen negatív, vagy ésszerűen eljárva akként értékelhető megjegyzést és egyebekben sem tanúsíthat olyan magatartást, mellyel a Szolgáltató, vagy a Sanoma cégcsoport üzleti érdekeit sértheti. 3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az AdBox, úgy is, mint termék, jogi oltalom alatt áll, amelynek jogosultja a Szolgáltató. Az AdBox a Szolgáltató által tulajdonolt szoftveren, illetve technológián alapszik. 4. Az AdBox egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak, azon belül tárhelyszolgáltatásnak minősül. 8

9 5. A Hirdető a Szerződés időbeli hatályától függetlenül, így annak megszűnését követően is köteles tartózkodni az AdBox által alkalmazott módszerek, illetve az AdBox által generált adatokkal kapcsolatos bármilyen információ harmadik személy részére történő átadásától, hozzáférhetővé tételétől, illetve ezzel kapcsolatos nyilatkozattételtől. Az ilyen információkat a Hirdető, illetve a felek, üzleti titokként kötelesek kezelni. 6. A felek a vis maior eseményekért nem felelősek. 7. A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak. 8. A jelen ÁSZF-nek részét képezik az ÁSZF-ben hivatkozott dokumentumok. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok megfelelően irányadók. 9. A jelen ÁSZF július 1-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. A jelen ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a weboldalon, továbbá arról értesítést küld útján a Megrendelőnek. A jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege elérhető a weboldalon. A módosítás elfogadottnak minősül abban az esetben, ha a Megrendelő nem mondja fel a Szerződést az erre vonatkozó értesítés megküldésétől számított 15 napon belül. Budapest, július 1. 9

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

! Google Maps Street View Business. Általános Szerződési Feltételek

! Google Maps Street View Business. Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek, továbbiakban: ÁSZF, tartalmazzák a Alpok Trade House Kft. által a go2maps.city domain név alatt működő honlap oldalain szereplő szolgáltatások

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák a Honlapkészítő Kft. (székhely: 1125 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szolgáltató) által

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Nordtúra Nonprofit Kft. (Eger, Csiky S. u. 19.) (a továbbiakban:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A Great 40S Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 01-19-982039, 1152 Budapest, Beller Imre utca 70.) Általános

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tulajdonos, üzemeltető: cégnév: szélhely: 1097 Budapest, Óbester u. 13. 4. em. 16. cégjegyzékszám: 01-09-994949 adószám: 24193146-2-43 képviseletre jogosult: Csanda Viktor

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya A CEEGEX Zrt. és a Felhasználó jogaira és kötelezettségeire a CEEGEX Zrt. által működtetett CEEGEX OTC rendszer

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay József u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Hatályos 2016. január 1-től új ÜZLETSZABÁLYZAT megjelenéséig vagy visszavonásig Jelen Üzletszabályzat tartalmazza az InterPont Plus Kft.

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Molnár Ferenc egyéni vállalkozó mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a Maschinenring Magyarország Kft. (Székhely: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat I. Bevezetés 1.1. A DIGI Online szolgáltatás (a továbbiakban: DIGI Online ) üzemeltetője a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Hirdetések közzétételére

Hirdetések közzétételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hirdetések közzétételére A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a www.ozdsporjta.hu weboldal üzemeltetője ( Frölich Tamás egyéni vállalkozó,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK

H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK I. A DIGI Online szolgáltatás meghatározása... 2 II. A technikai feltételek... 2 1. A DIGI Online eléréséhez használható

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Weblap tervezéshez, Weboldal üzemeltetéshez Horváth Péter egyéni vállalkozó Hatályos 2015. február 01. napjától visszavonásig Hozzáférhető: http://www.pcwebdoki.hu címen

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Szallasguru.hu oldalon utazási csomaggal való megjelenéshez

KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Szallasguru.hu oldalon utazási csomaggal való megjelenéshez KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Szallasguru.hu oldalon utazási csomaggal való megjelenéshez I. Bevezető és általános rendelkezések 1.1 A Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2., a továbbiakban:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Online Hirdetés Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) GMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Online Hirdetés Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) GMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Online Hirdetés Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) GMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Jelen ÁSZF a GMedia Kft. (reklám közzétevő, elektronikus hirdetés közzétevője, elektronikus hirdetési szolgáltató)

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR)

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Pályázatkezelési Rendszer Felhasználási Szabályzata (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Lebonyolító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános Szolgáltatási Feltételek (hatályos: 2010. november 22-től) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Szallas.hu, oraatallitas.hu, szallasguru.hu

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Megrendelés: Írásban történik a megadott formanyomtatványon, melyet postai úton illetve e-mailben fogadunk el. A Kiadó a részére beérkező megrendelő lapot cégszerűen

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSÁRA (2016/I.) 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Szoftver vásárlási feltételek 1. A Panda Számlázó szoftvert letöltötte és minden funkcióját kipróbálta. 2. Regisztrácó előtt tudomásul vette a szoftver licenc szerződést.

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a Boltinfo.eu (a továbbiakban Szolgáltató) és a tőle hirdetések megjelenítését megrendelő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELEKTRONIKUS ERZSÉBET-UTALVÁNY ÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2013. december 9. Hatályos: 2014.

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BORSODHÁZ Stúdió ingatlanunk.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3508 Miskolc, Tábortűz utca 3., cégjegyzékszáma: 05-09-027822, adószáma: 25180604-2-05, számlaszáma:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

AquaZ Natura Kft. Általános Szerződési Feltételek

AquaZ Natura Kft. Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte 3. Kiszállítás, személyes átvétel 4. Jótállás 5. A vásárlástól

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban:

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek amely a következő felek között jön létre a jelen okiratban alább szereplő feltételekkel: egyfelől a LAUREL Számítástechnikai

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben