Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12."

Átírás

1 Sorszám Rovatszám Rovatszám I/1. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban Megnevezés évi eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés évi eredeti Módosított Teljesítés A B C D E D G H 1 B1 1. Működési célú támogatások áht-n belülről K1 1. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről K3 3. Dologi kiadások B2 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú önkormányzati támogatások K5 5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Elvonások és befizetések B3 3. Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások áht-n belülre B4 4. Működési bevételek Működési célú támogatások áht-n kívülre B5 5. Felhalmozási bevételek Tartalékok B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök K6 6. Beruházások B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K7 7. Felújítások K8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre I. Működési költségvetés ( ) I. Működési költségvetés ( ) II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7) II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) Működési célú finanszírozási kiadás 20 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN működési célú felhalmozási célú B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 26 B8 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) működési célú Költségvetési maradvány működési célú felhasználása felhalmozási célú Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása IV. Külső forrásból Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Államháztartáson belüli megelőlegezések BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Működési célú bevételek Működési célú kiadások Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE

2 I/2. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata évi összevont Könyvviteli Mérlege eft-ban ESZKÖZÖK * Módosítások A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04= ) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10= ) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18= ) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= ) 23 B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) B/II/1 Nem tartós részesedések 30 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>= ) 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57= ) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 60 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) 66 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) 70 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71= ) D/III/1 Adott előlegek (72>= ) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

3 I/2. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84= ) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85= ) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90= ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= ) FORRÁSOK 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>= ) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118= ) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) 128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>= ) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 135 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 136 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138= ) 139 H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

4 I/2. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez 145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146= ) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (= ) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153= ) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154= ) * Rendező mérleg szerinti nyitó adattal egyező

5 I/3. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata évi összevont MARADVÁNYKIMUTATÁSA eft-ban Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

6 Kiskunhalas Város Önkormányzat évi összevont vagyonkimutatása forgalomképesség szerint I/4. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez Megnevezés Korlátozottan forgalomképes Törzsvagyon Forgalomképtelen Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű Üzleti vagyon A/I. Immateriális javak A/II. Tárgyi eszközök Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások felújítások A/III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedések Adott kölcsönök 0 0 A/IV. Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 0 A/ Nemzeti vagyonba tarozó befektetett eszközök összesen B/I. Készletek B/II. Értékpapírok 0 0 B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen: C/I. Hosszú lejáratú bankbetétek 0 0 C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III. Forintszámlák C/IV. Devizaszámlák C/V. Idegen pénzeszközök C/ Pénzeszközök D/I. Költségvetési évben esedékes követelések D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III. Követeles jellegű sajátos elszámolások D/ Követelések E/I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása E/II. Utalványok, bérletek és más hasonló fiz.eszkjöznek nem min. eszk E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F/ Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK mindösszesen: G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II. Nemzeti vagyon változásai G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV. Felhalmozott eredmény G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 G/VI. Mérlegszerinti eredmény G/ Saját tőke H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/ Kötelezettségek I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások J/ Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K/ Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK mindösszesen: "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke Használatban lévő kisértékű immateriális javak bruttó értéke 0 0 Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök számlacsoportban nyilvántartott eszközök 0 0 NVT. 1. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök 0 0 Függő követelések 0 0 Függő kötelezettségek 0 0 Biztos jövőbeni követelések 0 eft-ban Vagyon mérlegérték december 31-én

7 I/5. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata évi összevont Eredménykimutatása eft-ban Sorszám Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) (04= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (20= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-( )) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) (28= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) (33= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

8 I/6. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzat évi összevont mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása Sorszám Megnevezés Teljesítés I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév A B C D E F 1. Nyitó pénzkészlet (Idegen pénzeszköz nélkül) Működési költségvetés bevételei Felhalmozási költségvetés bevételei Tárgyévi költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Likvid hitel halmozott igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés Finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási költségvetés kiadásai Tárgyévi költségvetési kiadások Éven belüli betét halmozott elhelyezése Hiteltörlesztés miatti kiadások Finanszírozási célú kiadások Kiadások összesen Összes Maradvány Pénzeszköz változás Záró pénzkészlet (Idegen pénzeszköz nélkül)

9 Kiskunhalas Város Önkormányzata évi maradványának és alulfinanszírozásának megállapítása I/7. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez sorszám Megnevezés Alaptevékenység maradványa Vállalkozási tevékenység maradványa Összes maradvány (B + C oszlop) Maradványt érintő korrekciós tételek Tényleges maradvány (D + E oszlop) Tényleges maradványból kötelezettséggel terhelt maradvány Tényleges maradványból szabad maradvány Kiutalatlan önkormányzati támogatásból kötelezettségvállalással terhelt maradvány Kiutalatlan önkormányzati Működési célú Felhalmozási célú Finanszírozási BEFIZETÉSI támogatás KÖTELEZETTSÉG Működési célú Felhalmozási célú A B C D E F G H I J K L M N O 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Kiskunhalas Város Önkorának Bölcsődéje Napsugár Óvoda Százszorszép Óvodák Bóbita Óvoda Martonosi Pál Városi Könyvtár Thorma János Múzeum Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Önkormányzat összevont összesen *1. sorra nem vonatkozik Intézményt meg nem illető, kötelezettségvállalással nem terhelt kiutalatlan önkormányzati támogatás Összes elvonás (J + N)*

10 I/8. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELEI Összes bevételből Működési bevételek Felhalmozási bevételek Összesen B8 B3 B1 B4 B1 B6 B8 B5 B2 B7 B8 B7 Közhatalmi bevételek Önkormányzat ok működési támogatásai Működési bevételek Egyéb támogatások államháztartás on belülről Működési célú átvett pénzeszközök Államháztartáson belüli megelőlegezés Működési bevételek összesen Központi, irányító szervi támogatás Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartás on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási kölcsönök visszatérülése ezer Forintban Összesen B8 B Felhalmozási bevételek összesen Előző év költségvetési maradványána k igénybevétele Bevételek összesen 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata évi eredeti évi módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó évi eredeti Módosított évi teljesítés fejezet összesen évi eredeti fejezet összesen i módosítás fejezet összesen évi teljesítés Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Bóbita Óvoda évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Napsugár Óvodák évi eredeti Módosított évi teljesítés Százszorszép Óvodák évi eredeti évi módosított évi teljesítés Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma évi eredeti Módosított évi teljesítés fejezet összesen évieredeti fejezet összesen i módosítás fejezet összesen évi teljesítés fejezet összesen évi eredeti fejezet összesen i módosítás fejezet összesen évi teljesítés Halmozódás miatti korrekció évi eredeti Halmozódás miatti korrekció i módosítás Halmozódás miatti korrekció évi teljesítés fejezet összesen korrigált évi eredeti fejezet összesen korrigált i módosítás fejezet összesen korrigált évi teljesítés /69

11 Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSAI Összes kiadásból Működési kiadások Felhalmozási kiadások Összesen K9 K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8 K8 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül) Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kivül) I/9. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó évi eredeti Módosított évi teljesítés fejezet összesen évi eredeti fejezet összesen i módosítás fejezet összesen évi teljesítés Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Bóbita Óvoda évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Napsugár Óvodák évi eredeti Módosított évi teljesítés Százszorszép Óvodák évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma évi eredeti Módosított évi teljesítés fejezet összesen évi eredeti fejezet összesen i módosítás fejezet összesen évi teljesítés fejezet összesen évi eredeti fejezet összesen i módosítás fejezet összesen évi teljesítés Halmozódás miatti korrekció évi eredeti Halmozódás miatti korrekció i módosítás Halmozódás miatti korrekció évi teljesítés fejezet összesen korrigált évi eredeti fejezet összesen korrigált i módosítás fejezet összesen korrigált évi teljesítés Tartalékok működési célra Működési kiadások összesen Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Beruházások Felújítások Támogatásérték ű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül) Felhalmozási célú pénzeeszköz átadás (ÁHT-n kívül) Tartalékok felhalmozási célra Összesen Felhalmozási kiadások összesen Működési hitel törlesztés Felhalmozási hitel törlesztés ezer Forintban K9 K9 K Kiadások összesen 11/69

12 I/10. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, valamint a közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként Sorszám Intézmény évi módosított statisztikai létszám * I. Önkormányzati foglalkoztatottak 9 9 Közfoglalkoztatotti létszám I. Önkormányzat összesen: 9 9 II. Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Közfoglalkoztatotti létszám Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Védőnők 19,25 19,25 Gazdasági ügyintézők Konyhai dolgozók Mosodai dolgozók 2 2 Sportiroda 2 2 Szociális segítő 1 0 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Fazekas Gábor Általános Iskola 6,5 6,5 Technikai 6,5 6,5 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Felsővárosi Általános Iskola Technikai Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Kertvárosi Általános Iskola 9,75 9,75 Technikai 9,75 9,75 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Bernáth Lajos Kollégium 7,5 7,5 Technikai 7,5 7,5 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Bibó István Gimnázium Technikai Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Speciális iskola 6 6 Technikai 6 6 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Alapfokú Művészetoktatás (Zeneiskola) 3 3 Technikai 3 3 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 BKM-I Pedagógiai Szakszolgálat 1 0 Technikai 1 0 Közfoglalkoztatotti létszám Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 8 8 Szakalkalmazott 6 6 Technikai 2 2 Közfoglalkoztatotti létszám Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje Pedagógus Technikai 4 4 Közfoglalkoztatotti létszám Százszorszép Óvodák 31,5 32 Pedagógus Nevelő-oktató munkát segítők Technikai 1,5 2 Közfoglalkoztatotti létszám Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 42,5 43 Pedagógus 24,5 25 Nevelő-oktató munkát segítők Technikai 2 2 Közfoglalkoztatotti létszám Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 66,5 67 Pedagógus Nevelő-oktató munkát segítők Technikai 4,5 5 Közfoglalkoztatotti létszám Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 13,5 11 Könyvtáros Technikai 0,5 1 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Önkormányzat és intézményei összesen: 395,0 381,0 Közfoglalkoztatotti létszám összesen 168,0 156, évi elemi költségvetési beszámolók 08. űrlap 84. sora alapján 12/69

13 I/11. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei évi beruházási és felújítási ai feladatonként, illetve célonként Beruházások, felújítások inézményenként és összevontan évi módosított adatok ezer Ft-ban Teljesítés 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 1.1. Részesedések beszerzése (Geotermikus Kft.) Részesedések beszerzése (Hulladék Kft.) Informatikai fejlesztések Önkormányzati ingatlan felújítások bérlők által Orvosi ügyeleti rendelő kialakítása Sáfrik-malom felújításának előkészítése Közvilágítás fejlesztése Járda építés Múzeum pályázat Múzeum pályázat II Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. Helyi adó Űrlap prog., eszközbeszerzés /2014.Kth. Külterületen élők életminőség-javító program (GPS, táblák, utak) /2014.Kth. Külterületen élők életminőség-javító program (utkorona) /2014.Kth. I. Világháborús emlékmű felújítás Közvetlen vagy társult formában fenntartott intézmények felújítási kerete Kis értékű tárgyi eszköz (rendészeti fa., Támop pály., közfogl.-ok) Lomb utcai Óvoda villámvédelem Pavilon beszerzés (219/2014. Kth.) Vízi közmű vagyon értéknövelő felújítás 209/2014. Kth Pályázatok európai úniós forrásból beruházások* Pályázatok európai úniós forrásból felújítások* Részösszesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 2.1.Vonalkód nyomtató és olvasó Rufus program Kis értékű tárgyi eszköz (akuk, diktofonok, egyéb elektronikai eszközök) Részösszesen: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 3.1.Számítógép beszerzés Kis értékű tárgyi eszköz Diószegi festmény beszerzése Ajtócsere babó villában Részösszesen: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 4.1.Bernáth Lajos Kollégium tűz és villámvédelem Laptop Notebook Szünetmentes tápegység Notebook Lézernyomtató Mosógép Szeletelőgéphaz tálca és tárcsa Kézi doppler Kis értékű tárgyi eszköz Kertvárosi Általános Iskolavizesblokk felújítás Fazekas M.Általános Iskola vizesblokk felújítás Szeletelőgép (konyhai felszerelés) Kertvárosi Általános Iskola Kétszárnyú ajtó Kertvárosi Általános Iskola Beltéri ajtó Kertvárosi Általános Iskola Tornacsarnok padló Tornacsarnok nyílászáró csere Tornacsarnok tető Felsővárosi Általános Iskola Kis értékű tárgyi eszköz Hűtőgép Monitor Kertvárosi Általános Iskola Tetőcsere Részösszesen: /69

14 I/11. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez 5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 5.1. NGM által jóváhagyott érdekeltség növelés céljára (laptop, pendrive, mem. k., szoftv.) Dokumentum foglalás modul Kis értékű tárgyi eszköz (olvasótermi könyvespolc, informatikai eszközök, hűtőszekrény) Online pénztárgép Kis értékű tárgyi eszköz Részösszesen: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 6.1. Kis értékű tárgyi eszköz (szék,játékok, porszívó,vasaló) Részösszesen: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 7.1 Notebook Térburkolat kiegészítés Kis értékű tárgyi eszköz( függöny,játék,ágynemű,könyv) Kis értékű tárgyi eszköz Részösszesen: Százszorszép Óvodák 8.1 Kis értékű tárgyi eszköz (tornapad,porszívó,cd lejátszó, textilek,evőeszközök) Kis értékű tárgyi eszköz Részösszesen: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 9.1 Járda felújítás Kisértékű tárgyi eszköz (porraloltó, szék,asztal,játékok,pohár,tányér,szőnyeg) Kisértékű tárgyi eszköz Részösszesen: ebből: beruházások felújítások MINDÖSSZESEN : *részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza 14/69

15 I/12. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai A projekt megnevezése: A projekt azonosítószáma: KEOP helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Bernáth Lajos Kollégiumban KEOP /A/ A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 5/2013 Kth. A projekt megvalósulásának tervezett napja: Sorszám Megnevezés A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások Előző évek évi módosított február 25-i módosítás évi módosított adatok ezer Ft-ban december 31. teljesítés 1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 85 %) előfinanszírozás utófinanszírozás ebből támogatási előleg folyósítás szállítói finanszírozás Hazai társfinanszírozás 0 7. BM EU Önerő Alap támogatás 0 8. EU Önerő Alap támogatás Saját erő felhasználás (15 %) Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 34. foglalkoztatottaknak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés 0 15/69

16 I/12. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez 43. Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0, 77. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása Elszámolható kiadások Nem támogatott kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /69

17 I/12. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai A projekt megnevezése: KEOP helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Bibó István Gimnáziumban A projekt azonosítószáma: KEOP /A/ A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 7/2013 Kth. A projekt megvalósulásának tervezett napja: Sorszám Megnevezés A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások Előző évek évi módosított február 25-i módosítás évi módosított adatok ezer Ft-ban december 31. teljesítés 1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 85 %) előfinanszírozás utófinanszírozás ebből támogatási előleg folyósítás szállítói finanszírozás Hazai társfinanszírozás 0 7. BM EU Önerő Alap támogatás 0 8. EU Önerő Alap támogatás Saját erő felhasználás (15 %) Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 34. foglalkoztatottaknak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése 0 17/69

18 I/12. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez 40. Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása Elszámolható kiadások Nem támogatott kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /69

19 I/12. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai A projekt megnevezése: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása a Bibó István Gimnáziumban A projekt azonosítószáma: KEOP-5.5.0/A/12/ A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 9/2013 Kth. A projekt megvalósulásának tervezett napja: Sorszám Megnevezés A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások Előző évek évi módosított február 25-i módosítás évi módosított adatok ezer Ft-ban december 31. teljesítés 1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 85 %) előfinanszírozás utófinanszírozás ebből támogatási előleg folyósítás szállítói finanszírozás Hazai társfinanszírozás 0 7. BM EU Önerő Alap támogatás 0 8. EU Önerő Alap támogatás Saját erő felhasználás (15 %) Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 34. foglalkoztatottaknak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése 0 19/69

20 I/12. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez 40. Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása Elszámolható kiadások Nem támogatott kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /69

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2015. (V. 18.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft)

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft) 1. melléklet ELŐIRÁNYZATOK Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám eredeti ei. módosított ei. teljesítés teljesítésből kötelező feladatok Törvény szerinti illetmények,

Részletesebben

2014 Mérleg - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

2014 Mérleg - IV. negyedév

2014 Mérleg - IV. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 460947 1251 09 0200 900100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4024 Debrecen

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722601 1051 14 0200 050984 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1101 Mérlegjelentés

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi zárszámadása

Sorokpolány Önkormányzat évi zárszámadása Sorokpolány Önkormányzat 214. évi zárszámadása Sorokpolány 1. melléklet a 6/215.(V.29.) önkormányzati rendelethez Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előterjesztlésben kell bemutatni-nem a rendelet része Csabdi Község Önkormányzat zárszámadása A helyi önkormányzat

Részletesebben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Jóváhagyta : Bak Tibor intézményvezető Készült az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

MAGYARPOLÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEG 1. MELLÉKELT ezer Ft A B D E Sorszám Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 ESZKÖZÖK 2 A/I Immateriális javak 0

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek.

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/216. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi zárszámadásáról szóló 11/216. (V.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 731487 1254 14 3200 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8600 Siófok

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 325280 1091 30 0200 040112 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Mérlegjelentés

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének nettósított M É R L E G E

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének nettósított M É R L E G E 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének nettósított M É R L E G E A B C D E F G H I J K L B E V É T E L E K K I A D ÁS O K 2014. Eredeti

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% 1. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.%

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 76 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 21/2015. (V.26.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1. A Veszprém

Részletesebben

Készült: :48

Készült: :48 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés K01 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások K02 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7.

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799656 1051 20 1800 335262 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról A Pénzügyi, jogi, ügyrendi bizottság a rendeleti javaslatot ülésén megtárgyalta, a következő javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.)

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0019 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 27 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ezer forintban. Sorszám. módosított előirányzat. Teljesítés

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ezer forintban. Sorszám. módosított előirányzat. Teljesítés Tolna Város Önkormányzatának 2014. évi összevont mérlege 1. sz. melléklet Ezer forintban Bevételi jogcímek %- ban 1 2 3 4 5 6 1 1. Önkormányzatok működési támogatása 508 471 788 475 788 475 100,00% 2 Helyi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

2015 Mérleg - II. negyedév

2015 Mérleg - II. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 789268 1051 11 1200 297635 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója évi tevékenységéről és gazdálkodásáról A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 2014. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról Tisztelt Képviselők! A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját az érintett önkormányzatoknak kell

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 789268 1051 11 1200 297635 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

2015 Éves beszámoló - MEGSZŰNTEKNEK

2015 Éves beszámoló - MEGSZŰNTEKNEK A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 598778 1051 20 1600 276334 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1096 Budapest

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1300 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez MÉRLEG 1. melléklet az.../215. (II.....) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai A/Bevételek Működési, fenntartási bevételek a Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1300 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG. ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG. ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG. ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Jászágó Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 12 1000 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

Készült: :11

Készült: :11 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 12 1400 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata 15.1.1 számú mellkelet a /2015. ( ) önkormányzati határozathoz VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. ESZKÖZÖK A B C D E I. Immateriális javak 01. 14 661 260 II. Tárgyi

Részletesebben

2015 Mérleg - II. negyedév

2015 Mérleg - II. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel 722854 1051 14 1200 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged Berlini körút 16-18

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. 2014. évi módosított előirányzat 2014.12.

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. 2014. évi módosított előirányzat 2014.12. Sorszám Rovatszám Rovatszám 1. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Megnevezés Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel 329530 1051 20 1600 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest Albert Flórián

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2015 Mérleg - II. negyedév

2015 Mérleg - II. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722942 1051 14 1200 232182 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7400 Kaposvár

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

2015 Mérleg - II. negyedév

2015 Mérleg - II. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722975 1051 14 1200 230968 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

BEVÉTELEK. Bevételek I/a

BEVÉTELEK. Bevételek I/a BEVÉTELEK Megnevezés 2014. év 2014. év 2014. évi Teljesítés eredeti V. módosított teljesítés %-ban ÓVODA B405-00 096010 Intézményi ellátás díja 14 000 12 781 12 481 97,65% B402-00 900080 Alkalmazottak

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S . NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

Teljesítés

Teljesítés I.mérleg ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A SIÓ-VÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosított III. Teljesítés 215.12.31. Kiadások adatok

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 734291 1254 19 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8200 Veszprém

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben