Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12."

Átírás

1 Sorszám Rovatszám Rovatszám I/1. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban Megnevezés évi eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés évi eredeti Módosított Teljesítés A B C D E D G H 1 B1 1. Működési célú támogatások áht-n belülről K1 1. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről K3 3. Dologi kiadások B2 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú önkormányzati támogatások K5 5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Elvonások és befizetések B3 3. Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások áht-n belülre B4 4. Működési bevételek Működési célú támogatások áht-n kívülre B5 5. Felhalmozási bevételek Tartalékok B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök K6 6. Beruházások B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K7 7. Felújítások K8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre I. Működési költségvetés ( ) I. Működési költségvetés ( ) II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7) II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) Működési célú finanszírozási kiadás 20 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN működési célú felhalmozási célú B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 26 B8 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) működési célú Költségvetési maradvány működési célú felhasználása felhalmozási célú Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása IV. Külső forrásból Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Államháztartáson belüli megelőlegezések BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Működési célú bevételek Működési célú kiadások Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE

2 I/2. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata évi összevont Könyvviteli Mérlege eft-ban ESZKÖZÖK * Módosítások A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04= ) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10= ) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18= ) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= ) 23 B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) B/II/1 Nem tartós részesedések 30 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>= ) 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57= ) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 60 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) 66 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) 70 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71= ) D/III/1 Adott előlegek (72>= ) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

3 I/2. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84= ) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85= ) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90= ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= ) FORRÁSOK 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>= ) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118= ) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) 128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>= ) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 135 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 136 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138= ) 139 H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

4 I/2. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez 145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146= ) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (= ) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153= ) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154= ) * Rendező mérleg szerinti nyitó adattal egyező

5 I/3. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata évi összevont MARADVÁNYKIMUTATÁSA eft-ban Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

6 Kiskunhalas Város Önkormányzat évi összevont vagyonkimutatása forgalomképesség szerint I/4. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez Megnevezés Korlátozottan forgalomképes Törzsvagyon Forgalomképtelen Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű Üzleti vagyon A/I. Immateriális javak A/II. Tárgyi eszközök Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások felújítások A/III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedések Adott kölcsönök 0 0 A/IV. Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 0 A/ Nemzeti vagyonba tarozó befektetett eszközök összesen B/I. Készletek B/II. Értékpapírok 0 0 B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen: C/I. Hosszú lejáratú bankbetétek 0 0 C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III. Forintszámlák C/IV. Devizaszámlák C/V. Idegen pénzeszközök C/ Pénzeszközök D/I. Költségvetési évben esedékes követelések D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III. Követeles jellegű sajátos elszámolások D/ Követelések E/I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása E/II. Utalványok, bérletek és más hasonló fiz.eszkjöznek nem min. eszk E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F/ Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK mindösszesen: G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II. Nemzeti vagyon változásai G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV. Felhalmozott eredmény G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 G/VI. Mérlegszerinti eredmény G/ Saját tőke H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/ Kötelezettségek I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások J/ Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K/ Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK mindösszesen: "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke Használatban lévő kisértékű immateriális javak bruttó értéke 0 0 Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök számlacsoportban nyilvántartott eszközök 0 0 NVT. 1. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök 0 0 Függő követelések 0 0 Függő kötelezettségek 0 0 Biztos jövőbeni követelések 0 eft-ban Vagyon mérlegérték december 31-én

7 I/5. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata évi összevont Eredménykimutatása eft-ban Sorszám Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) (04= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (20= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-( )) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) (28= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) (33= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

8 I/6. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzat évi összevont mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása Sorszám Megnevezés Teljesítés I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév A B C D E F 1. Nyitó pénzkészlet (Idegen pénzeszköz nélkül) Működési költségvetés bevételei Felhalmozási költségvetés bevételei Tárgyévi költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Likvid hitel halmozott igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés Finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási költségvetés kiadásai Tárgyévi költségvetési kiadások Éven belüli betét halmozott elhelyezése Hiteltörlesztés miatti kiadások Finanszírozási célú kiadások Kiadások összesen Összes Maradvány Pénzeszköz változás Záró pénzkészlet (Idegen pénzeszköz nélkül)

9 Kiskunhalas Város Önkormányzata évi maradványának és alulfinanszírozásának megállapítása I/7. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez sorszám Megnevezés Alaptevékenység maradványa Vállalkozási tevékenység maradványa Összes maradvány (B + C oszlop) Maradványt érintő korrekciós tételek Tényleges maradvány (D + E oszlop) Tényleges maradványból kötelezettséggel terhelt maradvány Tényleges maradványból szabad maradvány Kiutalatlan önkormányzati támogatásból kötelezettségvállalással terhelt maradvány Kiutalatlan önkormányzati Működési célú Felhalmozási célú Finanszírozási BEFIZETÉSI támogatás KÖTELEZETTSÉG Működési célú Felhalmozási célú A B C D E F G H I J K L M N O 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Kiskunhalas Város Önkorának Bölcsődéje Napsugár Óvoda Százszorszép Óvodák Bóbita Óvoda Martonosi Pál Városi Könyvtár Thorma János Múzeum Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Önkormányzat összevont összesen *1. sorra nem vonatkozik Intézményt meg nem illető, kötelezettségvállalással nem terhelt kiutalatlan önkormányzati támogatás Összes elvonás (J + N)*

10 I/8. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELEI Összes bevételből Működési bevételek Felhalmozási bevételek Összesen B8 B3 B1 B4 B1 B6 B8 B5 B2 B7 B8 B7 Közhatalmi bevételek Önkormányzat ok működési támogatásai Működési bevételek Egyéb támogatások államháztartás on belülről Működési célú átvett pénzeszközök Államháztartáson belüli megelőlegezés Működési bevételek összesen Központi, irányító szervi támogatás Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartás on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási kölcsönök visszatérülése ezer Forintban Összesen B8 B Felhalmozási bevételek összesen Előző év költségvetési maradványána k igénybevétele Bevételek összesen 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata évi eredeti évi módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó évi eredeti Módosított évi teljesítés fejezet összesen évi eredeti fejezet összesen i módosítás fejezet összesen évi teljesítés Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Bóbita Óvoda évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Napsugár Óvodák évi eredeti Módosított évi teljesítés Százszorszép Óvodák évi eredeti évi módosított évi teljesítés Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma évi eredeti Módosított évi teljesítés fejezet összesen évieredeti fejezet összesen i módosítás fejezet összesen évi teljesítés fejezet összesen évi eredeti fejezet összesen i módosítás fejezet összesen évi teljesítés Halmozódás miatti korrekció évi eredeti Halmozódás miatti korrekció i módosítás Halmozódás miatti korrekció évi teljesítés fejezet összesen korrigált évi eredeti fejezet összesen korrigált i módosítás fejezet összesen korrigált évi teljesítés /69

11 Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSAI Összes kiadásból Működési kiadások Felhalmozási kiadások Összesen K9 K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8 K8 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül) Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kivül) I/9. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó évi eredeti Módosított évi teljesítés fejezet összesen évi eredeti fejezet összesen i módosítás fejezet összesen évi teljesítés Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Bóbita Óvoda évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalasi Napsugár Óvodák évi eredeti Módosított évi teljesítés Százszorszép Óvodák évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára évi eredeti Módosított évi teljesítés Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma évi eredeti Módosított évi teljesítés fejezet összesen évi eredeti fejezet összesen i módosítás fejezet összesen évi teljesítés fejezet összesen évi eredeti fejezet összesen i módosítás fejezet összesen évi teljesítés Halmozódás miatti korrekció évi eredeti Halmozódás miatti korrekció i módosítás Halmozódás miatti korrekció évi teljesítés fejezet összesen korrigált évi eredeti fejezet összesen korrigált i módosítás fejezet összesen korrigált évi teljesítés Tartalékok működési célra Működési kiadások összesen Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Beruházások Felújítások Támogatásérték ű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül) Felhalmozási célú pénzeeszköz átadás (ÁHT-n kívül) Tartalékok felhalmozási célra Összesen Felhalmozási kiadások összesen Működési hitel törlesztés Felhalmozási hitel törlesztés ezer Forintban K9 K9 K Kiadások összesen 11/69

12 I/10. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, valamint a közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként Sorszám Intézmény évi módosított statisztikai létszám * I. Önkormányzati foglalkoztatottak 9 9 Közfoglalkoztatotti létszám I. Önkormányzat összesen: 9 9 II. Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Közfoglalkoztatotti létszám Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Védőnők 19,25 19,25 Gazdasági ügyintézők Konyhai dolgozók Mosodai dolgozók 2 2 Sportiroda 2 2 Szociális segítő 1 0 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Fazekas Gábor Általános Iskola 6,5 6,5 Technikai 6,5 6,5 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Felsővárosi Általános Iskola Technikai Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Kertvárosi Általános Iskola 9,75 9,75 Technikai 9,75 9,75 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Bernáth Lajos Kollégium 7,5 7,5 Technikai 7,5 7,5 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Bibó István Gimnázium Technikai Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Speciális iskola 6 6 Technikai 6 6 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Alapfokú Művészetoktatás (Zeneiskola) 3 3 Technikai 3 3 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 BKM-I Pedagógiai Szakszolgálat 1 0 Technikai 1 0 Közfoglalkoztatotti létszám Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 8 8 Szakalkalmazott 6 6 Technikai 2 2 Közfoglalkoztatotti létszám Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje Pedagógus Technikai 4 4 Közfoglalkoztatotti létszám Százszorszép Óvodák 31,5 32 Pedagógus Nevelő-oktató munkát segítők Technikai 1,5 2 Közfoglalkoztatotti létszám Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 42,5 43 Pedagógus 24,5 25 Nevelő-oktató munkát segítők Technikai 2 2 Közfoglalkoztatotti létszám Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 66,5 67 Pedagógus Nevelő-oktató munkát segítők Technikai 4,5 5 Közfoglalkoztatotti létszám Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 13,5 11 Könyvtáros Technikai 0,5 1 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Önkormányzat és intézményei összesen: 395,0 381,0 Közfoglalkoztatotti létszám összesen 168,0 156, évi elemi költségvetési beszámolók 08. űrlap 84. sora alapján 12/69

13 I/11. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei évi beruházási és felújítási ai feladatonként, illetve célonként Beruházások, felújítások inézményenként és összevontan évi módosított adatok ezer Ft-ban Teljesítés 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 1.1. Részesedések beszerzése (Geotermikus Kft.) Részesedések beszerzése (Hulladék Kft.) Informatikai fejlesztések Önkormányzati ingatlan felújítások bérlők által Orvosi ügyeleti rendelő kialakítása Sáfrik-malom felújításának előkészítése Közvilágítás fejlesztése Járda építés Múzeum pályázat Múzeum pályázat II Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. Helyi adó Űrlap prog., eszközbeszerzés /2014.Kth. Külterületen élők életminőség-javító program (GPS, táblák, utak) /2014.Kth. Külterületen élők életminőség-javító program (utkorona) /2014.Kth. I. Világháborús emlékmű felújítás Közvetlen vagy társult formában fenntartott intézmények felújítási kerete Kis értékű tárgyi eszköz (rendészeti fa., Támop pály., közfogl.-ok) Lomb utcai Óvoda villámvédelem Pavilon beszerzés (219/2014. Kth.) Vízi közmű vagyon értéknövelő felújítás 209/2014. Kth Pályázatok európai úniós forrásból beruházások* Pályázatok európai úniós forrásból felújítások* Részösszesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 2.1.Vonalkód nyomtató és olvasó Rufus program Kis értékű tárgyi eszköz (akuk, diktofonok, egyéb elektronikai eszközök) Részösszesen: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 3.1.Számítógép beszerzés Kis értékű tárgyi eszköz Diószegi festmény beszerzése Ajtócsere babó villában Részösszesen: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 4.1.Bernáth Lajos Kollégium tűz és villámvédelem Laptop Notebook Szünetmentes tápegység Notebook Lézernyomtató Mosógép Szeletelőgéphaz tálca és tárcsa Kézi doppler Kis értékű tárgyi eszköz Kertvárosi Általános Iskolavizesblokk felújítás Fazekas M.Általános Iskola vizesblokk felújítás Szeletelőgép (konyhai felszerelés) Kertvárosi Általános Iskola Kétszárnyú ajtó Kertvárosi Általános Iskola Beltéri ajtó Kertvárosi Általános Iskola Tornacsarnok padló Tornacsarnok nyílászáró csere Tornacsarnok tető Felsővárosi Általános Iskola Kis értékű tárgyi eszköz Hűtőgép Monitor Kertvárosi Általános Iskola Tetőcsere Részösszesen: /69

14 I/11. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez 5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 5.1. NGM által jóváhagyott érdekeltség növelés céljára (laptop, pendrive, mem. k., szoftv.) Dokumentum foglalás modul Kis értékű tárgyi eszköz (olvasótermi könyvespolc, informatikai eszközök, hűtőszekrény) Online pénztárgép Kis értékű tárgyi eszköz Részösszesen: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 6.1. Kis értékű tárgyi eszköz (szék,játékok, porszívó,vasaló) Részösszesen: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 7.1 Notebook Térburkolat kiegészítés Kis értékű tárgyi eszköz( függöny,játék,ágynemű,könyv) Kis értékű tárgyi eszköz Részösszesen: Százszorszép Óvodák 8.1 Kis értékű tárgyi eszköz (tornapad,porszívó,cd lejátszó, textilek,evőeszközök) Kis értékű tárgyi eszköz Részösszesen: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 9.1 Járda felújítás Kisértékű tárgyi eszköz (porraloltó, szék,asztal,játékok,pohár,tányér,szőnyeg) Kisértékű tárgyi eszköz Részösszesen: ebből: beruházások felújítások MINDÖSSZESEN : *részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza 14/69

15 I/12. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai A projekt megnevezése: A projekt azonosítószáma: KEOP helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Bernáth Lajos Kollégiumban KEOP /A/ A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 5/2013 Kth. A projekt megvalósulásának tervezett napja: Sorszám Megnevezés A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások Előző évek évi módosított február 25-i módosítás évi módosított adatok ezer Ft-ban december 31. teljesítés 1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 85 %) előfinanszírozás utófinanszírozás ebből támogatási előleg folyósítás szállítói finanszírozás Hazai társfinanszírozás 0 7. BM EU Önerő Alap támogatás 0 8. EU Önerő Alap támogatás Saját erő felhasználás (15 %) Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 34. foglalkoztatottaknak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés 0 15/69

16 I/12. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez 43. Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0, 77. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása Elszámolható kiadások Nem támogatott kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /69

17 I/12. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai A projekt megnevezése: KEOP helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Bibó István Gimnáziumban A projekt azonosítószáma: KEOP /A/ A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 7/2013 Kth. A projekt megvalósulásának tervezett napja: Sorszám Megnevezés A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások Előző évek évi módosított február 25-i módosítás évi módosított adatok ezer Ft-ban december 31. teljesítés 1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 85 %) előfinanszírozás utófinanszírozás ebből támogatási előleg folyósítás szállítói finanszírozás Hazai társfinanszírozás 0 7. BM EU Önerő Alap támogatás 0 8. EU Önerő Alap támogatás Saját erő felhasználás (15 %) Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 34. foglalkoztatottaknak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése 0 17/69

18 I/12. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez 40. Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása Elszámolható kiadások Nem támogatott kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /69

19 I/12. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai A projekt megnevezése: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása a Bibó István Gimnáziumban A projekt azonosítószáma: KEOP-5.5.0/A/12/ A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 9/2013 Kth. A projekt megvalósulásának tervezett napja: Sorszám Megnevezés A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások Előző évek évi módosított február 25-i módosítás évi módosított adatok ezer Ft-ban december 31. teljesítés 1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 85 %) előfinanszírozás utófinanszírozás ebből támogatási előleg folyósítás szállítói finanszírozás Hazai társfinanszírozás 0 7. BM EU Önerő Alap támogatás 0 8. EU Önerő Alap támogatás Saját erő felhasználás (15 %) Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 34. foglalkoztatottaknak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése 0 19/69

20 I/12. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez 40. Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása Elszámolható kiadások Nem támogatott kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /69

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezerft 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 4 729 498 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

Az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének ellenőrzése

Az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének ellenőrzése Az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének ellenőrzése Belső Ellenőrök Társasága III. SZAKMAI KONFERENCIA Dr. Lukács János a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke Budapest, 2014. május 21.

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére 6. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Újhartyán Város önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról

Részletesebben