E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.január VII. évfolyam 1. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.január VII. évfolyam 1. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat"

Átírás

1 E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2015.január VII. évfolyam 1. szám Tartalom A hónap témája Végelszámolás megindításáról Felkészülés a 2014-es év üzleti zárására I. rész Olvasói kérdések Elengedett követelés adóvonzata Közüzemi szolgáltatások továbbszámlázása Készpénzmozgás rögzítése a számviteli törvény szerint Pénzváltás árfolyamnyeresége Lízingszerződés árfolyamkülönbözete Munkavállalói jogviszony megszűnése Bizományosi szerződés számviteli elszámolása Elszámolási előleg Vegyen részt rövid felmérésünkben! Tisztelt Ügyfelünk! aival komoly segítséget ad nekünk ahhoz, hogy a kiadványban csak olyan témák szerepeljenek, amelyek az Ön munkáját segítik. A kérdőív kitöltése körülbelül 5 percet vesz igénybe: https://www.surveymonkey.com/s/e-szamvitel Konszolidált beszámoló készítése alóli mentesülés Ingyenes gépjármű bérbeadás Üzemeltetési költségek elszámolása Részesedés értékesítése Év végi számlák elszámolása Osztalékkifizetés szabályai Jegyzett tőke emelése visszamenőleges hatállyal Szerző: Botka Erika a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének főtitkára Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az címen tudja feltenni Botka Erikának. Kérem, hogy az tágyába írják bele, hogy E-számvitel. A szerkeszthető segédletekhez és online tartalmakhoz ezentúl megújult honlapunkon, a keresztül férhet hozzá. A kézirat lezárásának dátuma: december 15. 1

2 A hónap témája Végelszámolás megindításáról A végelszámolás megindítása előtt mérlegelendő kérdések A kft.-k egy része nem kívánja a jövőben az új Ptk. 3 millió Ft-os jegyzett tőkéjét biztosítani, hanem azt mérlegeli, hogy jogutód nélkül, végelszámolással megszűnik. Fontos hangsúlyozni a döntéshez, hogy végelszámolással csak akkor tud a cég megszűnni, hogyha a tartozásoknak van eszközfedezete. Ehhez a döntéshez a tulajdonosoknak a könyvelővel együtt komoly számításokat kell előzetesen elvégezniük. A végelszámolás megindítása történhet a cég legfőbb szervének (közgyűlés, taggyűlés stb.) elhatározása alapján. Amennyiben a tulajdonosok végelszámolással kívánják a céget megszüntetni, a végelszámolás megindítása előtt célszerű a tulajdonosoknak mérlegelni, hogy a cég a kötelezettségeit tudja-e egyáltalán teljesíteni. A kötelezettségek között nemcsak azzal kell számolni, ami a végelszámolás megindításakor a könyvekben szerepel, hanem fel kell előzetesen azt is mérni, hogy a végelszámolás alatt, a jövőben milyen kötelezettségek fognak felmerülni (ideértve a végelszámolás befejezésekor fizetendő adókat is), ugyanis előfordulhat, hogy a végelszámolás megindításkor meglévő kötelezettségekre megvan az eszközfedezet, azonban a jövőben felmerülő kötelezettségekre már nem lesz meg a fedezet, akkor szintén nem tud végelszámolással megszűnni. A végelszámolás megindításakor azt is kell mérlegelni, hogy bizonyos kötelezettségeket csak pénzben lehet teljesíteni (pl. a végelszámolás befejezésekor felmerülő adók). Ha erre a jövőbeni kötelezettségekre a végelszámolás indításakor nincs meg a pénz, akkor azt is fel kell mérni, hogy a pénzt a jövőben hogyan, milyen jogcímen tudják biztosítani. A gyakorlatban rendszeresen visszatérő probléma, hogy a tulajdonosok végelszámolással szeretnék a céget megszüntetni, miközben a cégnek a tulajdonossal szemben van kötelezettsége (jóváhagyott és ki nem fizetett osztalék, tulajdonosi kölcsön, szállítói tartozások stb.). Ezek a kötelezettségek a cég könyveiben szerepelnek, így a tulajdonos is hitelezőnek minősül. Ha a cég végelszámolás során nem tudja a hitelezőkkel szembeni kötelezettségeit teljesíteni és ebbe a tulajdonossal szembeni kötelezettségek is beletartoznak, akkor nem tud végelszámolással megszűnni. Ebben az esetben a cég felszámolási eljárás keretében szüntethető meg, nem is érdemes a végelszámolást elindítani. Amennyiben a cégnek olyan kötelezettségei vannak a tulajdonossal szemben, amire nincs vagyoni fedezet és a tulajdonosok nem kívánják felszámolási eljárással megszüntetni a céget, akkor a végelszámolás megindítása előtt indokolt végig gondolni, hogy a tulajdonossal szembeni kötelezettségek hogyan kerülnek lerendezésre. Ezzel a problémával a végelszámolás megindítása előtt kell foglalkozni és nem a végelszámolás időszaka alatt, mert az késő lehet. A probléma megoldására több lehetőség is adódik, a lehetőségek a cég szempontjából más-más költséggel, kiadással jár(hat)nak. Első feladatként a végelszámolás megindítása előtt számításokat kell végezni, hogy a cég rendelkezik-e a végelszámolás során felmerülő költségek (ügyvédi díj, eljárási illetékek stb.) kifizetésére pénzügyi fedezettel. Rendszeresen felmerülő gyakorlati probléma, hogy a végelszámolás során nincs a cégnek pénze a felmerülő költségek kifizetésére, ezért ezen kifizetések fedezetére a tulajdonos kölcsönt nyújt a cégének. Így a végelszámolás során tulajdonosi kötelezettség keletkezik, amelynek szintén nincs vagyoni fedezete, ezért végelszámolással nem lehet a céget megszüntetni, illetve önmagát újragerjesztő folyamat indul el. Pl. ügyvédi díj kifizetésére nincs fedezet, ezért a tulajdonos kölcsönt nyújt a cégnek. Mivel a tulajdonosi tartozásnak nincs fedezete, ezért a tulajdonos elengedi a céggel szembeni követelését. A cégnél viszont ha magánszemély tulajdonosról van szó az ajándékozási illetéket meg kell fi- 2

3 zetni, amire a cégnek szintén nincs fedezete. A tulajdonos újabb kölcsönt nyújt az illeték kifizetéséhez, így újabb tulajdonossal szemben kötelezettség keletkezik és a kör kezdődik elölről. Ezért a végelszámolás megindítása előtt fel kell mérni, hogy milyen kiadások várhatóak a végelszámolás alatt, és a végelszámolás megindításakor ezen költségek fedezete pénzben akár tulajdonosi kölcsön nyújtásával is a cég rendelkezésére álljon. Ezek után kell/lehet végig gondolni, hogy azok a tulajdonossal szembeni kötelezettségek, amelyekre a végelszámolás során várhatóan nem lesz fedezet, hogyan kerülnek megszűntetésre. A cég könyveiből a tulajdonossal szembeni kötelezettség kikerüljön, az egyik megoldás, hogy a tulajdonos a céggel szembeni követelését elengedi. Az elengedett kötelezettséget a cégnél rendkívüli bevételként elszámolva a kötelezettség megszűnik a könyvekben. Ezt a lehetőséget azoknál a cégeknél érdemes elsősorban mérlegelni, ahol a cég tulajdonosa jogi személy. Ezen lehetőség mérlegelésénél azt is célszerű figyelembe venni, hogy a cégnél az elengedett kötelezettség bevételként elszámolt összege nem csökkenti a társasági adó alapját, így a cégnél társasági adófizetési kötelezettsége is keletkezik (keletkezhet). Csak az elengedett osztalékkötelezettséggel lehet társasági adóalapot csökkenteni. Erre a társasági adófizetési kötelezettségre is kell pénzügyi fedezet. Ha a cég tulajdonosa magánszemély, és ő engedi el a követelését, akkor a cégnél az elengedett kötelezettség bevételként elszámolt összege után még ajándékozási illetéket is meg kell fizetni (az ajándékozást az adóhivatalnak be kell jelenteni). Az osztalékkövetelést érdemes csak elengedni, mert ezután 2014-től nem kell ajándékozási illetéket fizetni. A magánszemély tulajdonosokkal szemben fennálló tartozásokra, ha nincs fedezet, akkor még a következőket célszerű mérlegelni. Ha a magánszemély tulajdonos a cégével szembeni követelését tudja más jogi személyre engedményezni (azaz eladni), és ezt a megvásárolt követelést a jogi személy engedi el, akkor már az így elengedett kötelezettség után nincs ajándékozási illeték (mert nem magánszemély engedi el a követelését), csak a társasági adóhatásokkal kell számolni. (Megjegyzés: még ha a magánszemély 100%- os értéken is engedményezi a követelést, akkor sem keletkezik jövedelem a magánszemélynél, de a vételár tekintetében a követelést megvásárló jogi személynek lesz tartozása a magánszeméllyel szemben.) A pénzügyi fedezet kalkulálásakor számolni kell a végelszámolás befejezéséhez kapcsolóan felmerülő adófizetési kötelezettségekkel is, melyek jellemzően a következők lehetnek: Mivel a cég megszűnik, a végelszámolást lezáró beszámoló időbeli elhatárolásokat nem tartalmazhat, ezeket fel kell oldani, melyek a társasági adóalapra is hatással lehetnek. Ezen túlmenően a végelszámolás zárlati teendői keretében az eszközöket piaci értékre át kell értékelni. Ha ez az átértékelés eredménye nyereség, és ezáltal a társasági adóalap is pozitív lesz, akkor befejezéshez kapcsolódóan társasági adófizetési kötelezettség fog keletkezni, melyre szintén pénzügyi fedezetet kell biztosítani. Amennyiben a végelszámolás befejezésekor a végelszámolás alatt álló gazdálkodó eszközei között olyan eszközök is vannak, amelyek után az áfa törvény szerint a tulajdonosoknak történő eszközkiadáskor általános forgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezik azaz beszerzéskor az eszközök áfáját levonásba helyezték, akkor a fizetendő általános forgalmi adót a kötelezettségek közé be kell állítani a rendkívüli ráfordításokkal szemben (elengedett követelésnek minősül), illetve, ha az a tulajdonosokra áthárítható, a tulajdonosokkal szembeni követelésként. A tulajdonosoknak kiadásra kerülő eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értékére (ami nem más, mint beszámolóban szereplő piaci értéke) kell az áfát felszámítani. Az áfafizetési kötelezettséget a záró adóbevallásban szerepeltetni kell, és ezt az áfát a megszűnő cégnek kell befizetnie. A fizetendő áfa tulajdonos felé történő továbbhárítása megtörténik-e, vagy sem, célszerű azt végiggondolni, 3

4 hogy a fizetendő áfára a megszűnő cégnek van-e pénzügyi fedezete. Ha nincs pénzügyi fedezete, akkor a fizetendő áfát a tulajdonosok felé tovább kell hárítani, és a tulajdonosoknak azt a megszűnő cég felé pénzügyileg teljesíteni kell. A végelszámolás befejezésekor még a következő adózási szabályokra is tekintettel kell lenni. A természetben és pénzben kiadott vagyonnal kapcsolatosan a magánszemélyt a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a vállalkozásból kivont jövedelem után személyi jövedelemadó terheli, amelyet a cégnek kell megállapítania, bevallania és befizetnie, melyre szintén pénzügyi fedezetet kell biztosítani. A vállalkozásból kivont jövedelmet százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás is terheli. Ezeket az adófizetési kötelezettségeket is a könyvviteli zárlat keretében el kell számolni, be kell vallani, megfizetni. Ha a tulajdonosok részére az eszközök nem a vagyonfelosztási javaslat alapján, hanem még a végelszámolás befejezése előtt végelszámolás időszaka alatt kerülnek kiadásra, erre az értékesítésre vonatkozó szabályokat indokolt alkalmazni. Ha a tulajdonos ezt a tartozását kifizeti, akkor a végelszámolás befejezésekor a cég alapvetően pénzeszközökkel rendelkezik, így a vagyonfelosztási javaslatba pénzeszköz kerül. Összefoglalva: A tulajdonos csak akkor döntsön a cég végelszámolással történő megszüntetéséről, ha a végelszámolás indításakor ismert kötelezettségekre és a végelszámolás során felmerülő jövőbeni kötelezettségekre a vagyoni fedezet (adókra pénzben, egyéb tartozásokra pénzben vagy egyéb eszközben) biztosított. Amennyiben a vagyoni fedezet nem biztosítja az előbb említett kötelezettségek teljesítését, akkor felszámolási eljárással kell a céget megszüntetni. Ezért a végelszámolás megindítását megelőzően már ki kell számolni a várható adófizetési kötelezettségeket is, mert csak így lehet zökkenőmentesen végigvinni a végelszámolást. Felkészülés a 2014-es üzleti év zárására I. rész Leltározási kötelezettség A számviteli törvény január 1-jétől hatályos előírása szerint azon eszközöket, amelyeket mennyiségi felvétellel leltározni lehet, azokat a vállalkozásoknak 3 évente kötelező mennyiségi felvétellel leltározni. Ha a vállalkozásnak az eszközeiről folyamatosan van mennyiségi nyilvántartása, akkor a törvény nem kéri kötelezően a mérlegfordulónapi leltározást, azt év közben bármikor végre lehet hajtani. A 2014-es üzleti év vonatkozásában fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a mérlegben csak olyan eszközök szerepelhetnek, amelyek az elmúlt három évben, de legkésőbb december 31-éig leltározásra kerültek. Nem változott a számviteli törvény azon előírása, hogy aki nem vezet folyamatosan mennyiségi nyilvántartást annak kötelező mérlegfordulónapon leltároznia. A leltározásnak két típusa van: - egyeztetés, - megszámlálással történő mennyiségi felvétel. Az eszközök közül jellemzően egyeztetéses eljárással leltározhatóak az alábbi eszközök: - immateriális javak, - beruházások, - befektetett pénzügyi eszközök, - követelések, - bankszámla, - kötelezettségek, - saját tőke. Mennyiségi felvétellel (megszámlálással) leltározandók az alábbiak: - tárgyi eszközök, - készletek, - pénztár, - értékpapírok, ha azok kinyomtatott (papír) formában vannak, részvények, ha azok kinyomatott (papír) formában vannak. 4

5 Olvasói kérdések Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYE- NES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az címen tudja feltenni Botka Erikának. Elengedett követelés adóvonzata január 15-én alakult egy kft. három taggal. A három tag egy házaspár és a fiuk, ezek közül a házaspár/tulajdonosok rendszeresen fizettek be tagi kölcsönt, hogy a kft. működni tudjon december 9-én a tagi kölcsönt nyújtó házaspár/ tulajdonosok kiléptek a kft.-ből és a fiuk maradt meg tulajdonosként, plusz még egy személy, azaz ezek után már kettő tulajdonossal működött a kft. Az üzletrész értékesítésekor készült egy adásvételi szerződés, melyben az eladási árat névértéken határozták meg. Ekkor a tagi kölcsön összege 38 millió Ft volt, ami ott maradt a társaságnál, mint kötelezettség a volt tulajdonosokkal szemben. Az üzletrész átruházási szerződéssel egy időben készült egy megállapodás is, melyben rögzítve van, hogy a kft. tulajdonában vagy egy kamion és egy személyautó is mindkettő lízingelt, és ha ezek értékesítésre kerülnek, akkor a lízingdíj kifizetése után maradó összegből a többit a tagi kölcsön törlesztéseként fizetik ki a volt tulajdonosok részére. Ez az összeg viszont töredéke a tagi kölcsön összegének, viszont erről a különbözetről nem esik szó a megállapodásban. Az utolsó kifizetés a régi tulajdonosoknak január 20-án történt. Mit lehet tenni és mikor az így a könyvekben megmaradó tagi kölcsön összegével. Ha leírom elengedett követelésként, akkor az adó-és illetékmentes? Kérem segítségét, hogy a kft. mikor vezetheti ki a könyveiből ezt a tartozást, annak milyen adóvonzata van, ha van, és milyen könyvelési tételeket kell könyvelni. A kft. kölcsöntartozása a házaspár felé valóban nem szűnik meg az üzletrész adásvételi szerződés megkötésével. A tagi kölcsön elengedéséről külön megállapodás kell, mert a kérdésben hivatkozott megállapodás nem szól az elengedésről. A kölcsön elengedését akkor lehet/kell elszámolni, amikor az erre vonatkozó szerződést aláírták. Az elengedett kötelezettséget rendkívüli bevételként kell elszámolni, mely bevétel a társasági adóalap része, valamint az ajándékozási illetéket is meg kell fizetni. A tartozás társasági adó és ajándékozási illetékmentes megszüntetésére az egyik lehetőség az lenne, hogy a házaspár a követelésével jegyzett tőkét emel, de ebben az esetben a házaspár újra tulajdonos lenne, ezt viszont valószínűleg nem szeretnék, ha már egyszer az üzletrészüket eladták. A másik lehetőség, hogy a fiukra engedményezik a követelést és az engedményezés után a kft.-nek már a fiúval szemben lesz tartozása. Ezek után a fiuk emel jegyzett tőkét a követeléssel (nem biztos, hogy a tulajdoni arányok változása miatt a teljes összeget jegyzett tőkébe célszerű tenni, nagy részét tőketartalékba is helyezhetik). Ebben az esetben nem merül fel társasági adó és ajándékozási illeték. A fiú a követelése fejében üzletrész kap, ezért a jegyzett tőkébe a tulajdoni arány változásán túlmenően azt is mérlegelni kell, hogy nem célszerű több öszszeget helyezni, mint a követelés vételára, mert akkor a fiúnál jövedelem keletkezik. Akár a házaspár, akár a fiuk emel jegyzett tőkét a követeléssel, a jegyzett tőke cégbírósági bejegyzésével egyidejűleg lehet a kft.-be beapportált követelést és a kft. magánszemélyek felé fennálló tartozását összevezetni (kompenzálni). Közüzemi szolgáltatások továbbszámlázása Egy társaság a bérelt helyiségek bérleti díjával együtt kiszámlázza a közüzemi szolgáltatás (áram, víz, gáz) díjait. A társaság bérleti szerződéssel rendelkezik, melyben rögzítésre került a közüzemi díjak átterhelése is. A szerződés nem tartalmazza, hogy közüzemi szolgáltatások közvetítése történik. A számlában a továbbterhelt 5

6 közüzemi szolgáltatások esetén nem soronként került feltüntetésre, hogy az közvetített szolgáltatás, hanem a számla tájékoztató részében: a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. A tovább terhelt közüzemi szolgáltatások egyes esetekben a bérlő által fogyasztott, mérőórával mért díjak továbbterhelése. Más esetekben a bérlőre tovább terhelt díjak egyedi mérése nem megoldható, mivel mérőórával kizárólag egy épület rész rendelkezik, és az épületrészt többen bérelik. Ebben az esetben az épületrész közüzemi költségeit a bérelt terület arányában osztják fel és az így megállapított összeget számlázzák a bérlők részére. A társaság a továbbszámlázott közüzemi szolgáltatás értékét közvetített szolgáltatásként számolja el könyveiben. A társaság a telefonköltségeket továbbterheli a munkavállalóira, illetve a partnerekre. A továbbterhelés nem a híváslista alapján, hanem a telefonszámla végösszegének meghatározott hányada szerint történik. Írásban nem kötött szerződést a társaság a költségátterhelésről. A költség átterhelést szintén közvetített szolgáltatásként számlázza tovább. Könyveiben olyan arányban számolja a közvetített szolgáltatás értékét, amilyen arányban szolgáltató végszámlából a térítés történik. A fentiekkel kapcsolatban az iparűzési adó helyes megállapításához az alábbi kérdésekre várom szíves véleményét: - a nem tényleges mennyiségi fogyasztás alapján továbbterhelt közüzemi díjak közvetített szolgáltatásként elszámolhatók-e, - a számlán a közvetített szolgáltatás esetében elégséges-e a fenti közlés, vagy a közvetített szolgáltatásoknál soronként is fel kellene tüntetni, hogy melyek azok, - a szerződésnek kellene-e tartalmaznia a közvetítés tényét, - csak az írásban megkötött szerződések alapján lehet egy szolgáltatás közvetített szolgáltatás, - a közüzemi szolgáltatások közvetített szolgáltatásnak minősülnek-e az áram, víz, gáz esetében, vagy azok az ELÁBÉ részei, - ELÁBÉ-nak minősülő közüzemi szolgáltatásokra vonatkozik-e, hogy írásbeli szerződés kell, - ELÁBÉ elszámolható-e akkor, ha nem tényleges méréseken alapul a közüzemi díjak átterhelése, - a telefonköltség elszámolása közvetített szolgáltatás-e? A nem tényleges mennyiségi fogyasztás alapján továbbterhelt közüzemi díjak nem teljesítik a közvetített szolgáltatás fogalmát. A beérkező közüzemi díj számlákat (áram, víz, gáz) ebben az esetben anyagköltségként kell elszámolni, azokat anyagköltségként lehet az iparűzési adó alapjánál figyelembe venni (ebből következően elábéként sem számolhatók el). A közüzemi díjakat akkor lehetne közvetített szolgáltatásként elszámolni, hogyha azok tényleges fogyasztás (mérőállás) alapján kerülnének számlázásra. Közvetített szolgáltatás esetén a kimenő számlán tételesen kell megjelölni, hogy melyik szolgáltatások a közvetítettek, nem elégséges, hogy a számla tájékoztató részében a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz szöveg szerepel. Ahhoz, hogy egy szolgáltatás közvetített szolgáltatásként elszámolásra kerüljön, nem kötelező írásban szerződést kötni, a szerződéskötés szóban is történhet. A kérdésben leírtak szerint a telefonköltségeket továbbterhelése nem híváslista alapján, hanem a telefonszámla végösszegének meghatározott hányada szerint történik, így az sem teljesíti a közvetített szolgáltatás fogalmát, a bejövő telefonszámlát ebben az esetben igénybe vett szolgáltatásként kell elszámolni. A telefonköltség továbbszámlázása akkor lehetne közvetített szolgáltatás, hogy az tényleges híváslista alapján történne. 6

7 Készpénzmozgás rögzítése a számviteli törvény szerint Adóvizsgálatoknál előfordult, hogy a számviteli törvény megsértése miatt kaptunk bírságot, (nem adóhiány), ezért kérném válaszukat: A számviteli törvény a (3) bekezdése előírja: készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg kell rögzíteni. A gyakorlatban havi összesítéssel (napi megbontásban, nettó, áfa, bruttó) egy tételben a hónap utolsó napján könyveljük a pénztárgéppel rendelkező vállalkozásokat, a pénztárszalag havi összesítőjével egyezően. A pénzkezelési szabályzat szerint az ügyvezető (a pénzkezelést végző személy) havonta adja le a bizonylatokat és havonta egyezteti a készpénzt a külső könyvelővel. PL: dohánybolt, étterem, kiskereskedelmi üzlet, szálloda. em: megsértjük-e a számviteli törvényt a fenti gyakorlattal? A számviteli törvény kérdésben hivatkozott előírása csak azt mondja, hogy a készpénzmozgást azonnal rögzíteni kell. Ez nem automatikusan a készpénzforgalom azonnali könyvelését jelenti, azt jellemzően nem is lehetne teljesíteni. Mivel a készpénzmozgás könyvelése utólagos, ezért az ügyvezetőnek a készpénzforgalomhoz kapcsolódóan analitikus nyilvántartást (pl. pénztárkönyv) kell vezetnie, ahol a készpénzmozgást azonnal rögzítenie kell. Ha az ügyvezető nem vezet ilyen tartalmú analitikus nyilvántartást, akkor valóban megsértik a számviteli törvény hivatkozott szabályát. Megjegyzem az ügyvezetőnek a pénzkezelési szabályzatban rögzített időszakonként magának kell a készpénzt a pénztár egyenleggel egyeztetnie, és az egyeztetés nem a külső könyvelővel történik. Pénzváltás árfolyamnyeresége Egyéni vállalkozónak euróban fizetnek készpénzben a szolgáltatásért. Az eurót pár nap múlva beváltja pénzváltóban, viszont mivel nem a bevétel keletkezésének napján váltja be, így árfolyamkülönbözet keletkezik. Az így keletkezett különbözet az egyéni vállalkozónak eredménybe beszámító tétel vagy sem? : A pénzváltásból adódó árfolyamnyereség az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének a része, ezért azt bevételként figyelembe kell venni. Lízingszerződés árfolyamkülönbözete Egy társaság évben eszközberuházásra havi fix kamatozású hitelt vett fel 3 éves futamidőre. A Lombard Lízing Zrt. által küldött havi törlesztő részletek alapján mind a tőke, mind a kamat könyvelésre került. A futamidő vége után a lízing cég által kiküldött kizárólag árfolyam különbözet havi törlesztése árfolyamveszteségként került könyvelésre, ily módon jelentős árfolyamveszteség realizálódott a könyvelésben mind 2012-ben, mind évben. Maga a lízingszerződés is tartalmazza, hogy a halmozott árfolyamkülönbözet elszámolására futamidő végén kerül sor. Helyes-e ez? A kérdésből konkrétan nem derül ki, de feltételezhető, hogy devizaalapú forintos pénzügyi lízingszerződést, vagy devizaalapú forinthitelt vettek fel. Amennyiben ez történt, akkor az árfolyamveszteség részben a törlesztéshez kapcsolódóan merül fel. Ha a szerződés szerint az árfolyamkülönbözetet meghatározott időszakonként merül fel (kell fizetni), akkor azt felmerüléskor kell elszámolni. Ha devizaalapú forintos finanszírozás történt, akkor viszont arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy legelő- 7

8 ször a 2011-es üzleti év mérlegfordulónapján ezt a kötelezettséget mindenféleképpen át kellett volna értékelni a számviteli politikában választott, mérlegfordulónapi árfolyamra, így már 2011-ben feltételezhetően veszteség keletkezett volna. Az átértékelést 2012/2013-as üzleti év mérlegfordulónapján is végre kellett volna hajtani. Ezekhez az átértékelt árfolyamokhoz viszonyítva kellett volna törlesztéskor (felmerüléskor) az árfolyamkülönbözeteket elszámolni, mely árfolyamkülönbözet így teljesen más összeg lenne, mint a kérdésben elszámolt árfolyamveszteség. Munkavállalói jogviszony megszűnése Egy társaságnál két-három munkavállaló munkaviszonya olyan formában szűnik meg, hogy az év végéig munkát végez, évben a felmondási idejét tölti, mely időszakra a munkavégzés alól felmentették. em, hogy a felmentési időre járó munkabért és közterheit év, vagy év költségeként kell elszámolni figyelembe véve azt, hogy a munkavállaló a kft bevételszerző tevékenységében évben már nem vesz részt. A felmondási idő alatt a munkavállaló munkaviszonya fennáll, függetlenül attól, hogy a munkavégzés alól felmentették. Így a felmentési időre járó munkabért és annak közterheit a felmondási időszakra kell elszámolni, így a évre jutó felmondási munkabért és annak közterheit évre kell elszámolni. Bizományosi szerződés számviteli elszámolása em bizományosi szerződéssel kapcsolatos: A hó végi leltározás kapcsán előfordul, hogy a bizományba kiadott készletben hiány keletkezik. Ezt a bizományba adó cég leszámlázza a bizományos részére, mint leltár hiány. Véleményem szerint a leltárhiányt nem leszámlázni kellene, mert szerintem itt egy jegyzőkönyv alapján kellene korrigálni, illetve elszámolni a leltárkülönbözetet, de nem tudom, melyik főkönyvi számlára. A 86-ra? Másik kérdés: A grátisz termékeket is leszámlázza a bizományos felé. A kérdés, hogy ezt hova könyvelem, és kell-e utána adót, járulékot fizetni mint reprezentáció, mivel normál kiszerelésben van a termék. Egyetértek azzal a véleménnyel, hogy a leltárhiányt nem lehet számlázni (azaz más szóval nem létező készletet nem lehet értékesíteni). A leltár hiányt egyéb ráfordításként kell elszámolni a 86-os számlacsoportban. A bizományostól, hogyha a leltárhiány neki felróható, akkor kártérítést lehet kérni, mely kártérítést egyéb bevételként kell elszámolni, de a kártérítésről sem kell számlát kiállítani. A grátisz termékek számlázásából nem derül ki, hogy az milyen formában történik. Ha értékkel számlázzák a terméket úgy, hogy más termék(ek) árából ugyanakkora engedményt adnak, akkor az értékesítés, így nem beszélhetünk ingyenességről. Ha ingyenesen adják, akkor meg nem értelmezhető a számla, de az ügylet után a piaci érték alapján mint vállalkozási tevékenységből kivont készlet az áfát meg kell fizetni. A kérdésből nem derül ki az ügylet célja sem, így nem lehet elbírálni, hogy az reprezentáció-e egyáltalán így azt személyi jellegű egyéb kifizetésként kell-e elszámolni, az adókat utána megfizetni, vagy csak sima térítés nélküli átadás, melyet rendkívüli ráfordításként kellene elszámolni. 8

9 Elszámolási előleg Cégünk elszámolási előleget adott ki egy kolléga részére termék beszerzése céljából. A számla beérkezett, az összeg a főpénztárunkból kifizetésre került. Később a kolléga jelezte, hogy viszsza kell vinnie a terméket, így elvitte az eredeti pénzügyileg már rendezett és felkönyvelt számlát. Az üzletben a számlát nem adták vissza, illetve egy visszáru bizonylat elnevezésű papírt adtak a részünkre. A főpénztárunkban a kiadási pénztárbizonylat mögött így most nincs eredeti számla. Az eredeti számla fénymásolatát fűztük mögé, amit korábban a munkatársam lemásolt. A visszáru bizonylat alapján elkészült a bevételi pénztárbizonylat, és a terméket beszerző dolgozó visszafizette az áru összegét. Az lenne a kérdésem, hogy megfelelően jártunk-e el az ügyben? Pénzügyileg rendezett és könyvelt eredeti számlát visszajuttathatunk a kiállító cég részére, ha végül a terméket visszavették, és az árát is megkaptuk? Nem kellett volna a visszáruról is egy számlát kapnunk visszáru bizonylat helyett? Röviden a válasz az, hogy nem jártak el helyesen. Az üzletben egyrészt nem vehették volna el az eredeti számlát, másrészt a visszáruról a számviteli törvény 73. -a (2) bekezdésének e) pontja alapján helyesbítő, illetve stornó számlát kellett volna kiállítani és nem visszáru bizonylatot. Konszolidált beszámoló készítése alóli mentesülés Egy társaság óta 78%-ban tulajdonosa egy pénzintézetnek. A tulajdonos egy vagyonkezelő társaság. A pénzintézet több leányvállalatnak a tulajdonosa és konszolidált beszámolót készít, melyet közzé is tesz. A tulajdonos eddig nem készített konszolidált beszámolót. em, hogy van-e mód a tulajdonos társaság konszolidált beszámoló készítése alóli mentesítésre? Abban az esetben, ha a tulajdonosnak is konszolidált beszámolót közzé kellene tenni, akkor azt mely évekre kell teljesíteni, pótolni? A számviteli törvény a (1) bekezdésének előírása alapján a vagyonkezelő társaságnak akkor nem kellett volna megelőző években konszolidált beszámolót készítenie, hogyha a számviteli törvény előbb hivatkozott előírása alapján nagyságrendi mentesítéssel élhetett azaz a vállalatcsoport nem érte el a törvényben meghatározott mutatószámokat és nem vonatkozik rá a számviteli törvény a (3) bekezdése (a kérdésben erre vonatkozóan nincsenek információk). [A leányvállalat pénzintézet viszont a számviteli törvény a (3) bekezdésének előírása alapján nem élhetett megelőző években nagyságrendi mentesítéssel, ha anyavállalatnak is minősült, ezért készített eddig is a pénzintézet konszolidált beszámolót.] Ezen túlmenően a vagyonkezelő társaságnak akkor nem kellett volna még konszolidált beszámolót készítenie, hogyha a számviteli törvény a (6) bekezdését tudta volna alkalmazni, azaz a leányvállalatait, közös vezetésű vállalkozásait a hivatkozott előírás alapján fel tudta volna menteni a konszolidálásba történő bevonás alól (erre vonatkozóan szintén nincs a kérdésben információ). Ha az előbbi mentesítések valamelyikét a vagyonkezelő társaság nem tudta volna alkalmazni, akkor először a 2010-es üzleti évről és az azt követő üzleti évekről is kellett volna konszolidált beszámolót készíteni, közzétenni. Ingyenes gépjármű bérbeadás Magánszemély több hónapra bérbe adja bérleti szerződéssel a teherautóját egy egyéni vállalkozónak. A bérleti díj ingyenes. A bérlőt a szerződés időtartama alatt a jármű fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek terhelik. Bárminemű egyéb teendője a vállalkozónak van-e, illetve jogosult-e az üzemanyag és egyéb költségek elszámolására, és milyen módon? 9

10 : Feltételezem, hogy pár hónapos bérleti szerződés alapján az egyéni vállalkozó üzembentartóként nem kerül hatósági nyilvántartásba vételre. Az egyéni vállalkozó elszámolhatja bérleti szerződés alapján a teherautó üzemanyagköltségét, ha az az egyéni vállalkozói tevékenységhez merül fel dokumentáltan, illetve a bérlőt terhelő egyéb, a használatból következő költségeket is, hogyha azok az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó használattal vannak összefüggésben, de a tulajdonjoggal összefüggő költségeket már nem számolhatók el (pl. biztosítás, súlyadó). Üzemeltetési költségek elszámolása 1. Gépjárműre vettünk téli gumi garnitúrát. Ezt rá kell aktiválni a járműre vagy karbantartási költségnek elszámolható? 2. A vállalkozás tulajdonába lévő ingatlanra reluxákat és szúnyoghálókat szereltettünk fel. Ezeket az épületre kell aktiválni és az épület értékcsökkenése mértékével csökken a továbbiakban, vagy elszámolható azonnal költségnek (nettó értéke 80e Ft, áfa levonható volt)? 1. A téli gumi a jelenlegi jogszabályi előírások alapján nem kötelező tartozéka a járműnek (téli gumival nyáron is lehet közlekedni, illetve fordítva), ezért azt karbantartásként kell elszámolni, nem kell a járműre ráaktiválni. 2. A reluxa és szúnyogháló nem képezi az épület részét, azok bármikor az épületről leszerelhetőek, áthelyezhetőek, így azok önálló tárgyi eszköznek minősülnek. Ha a kérdésben leírtak szerint az egyedi beszerzési értékük 100e Ft alatt van, akkor azokat, mint önálló tárgyi eszközök egyösszegű értékcsökkenési leírásként is elszámolhatják, ha számviteli politikájukban úgy döntöttek. Részesedés értékesítése Mi a helyes válasz az számviteli törvény előírása alapján? A Kft. B Zrt.-ben meglévő részesedését decemberben értékesíti. A vételár befolyik a számlájára még decemberben. A cégbíróság csak a következő év, januárban jegyzi be a részvény-értékesítést, az A cég mérlegkészítése után. : az értékesítésből származó árfolyamkülönbözet melyik évet érinti, a tárgyévet vagy a bejegyzés évét? Az értékesítést 2014 decemberében kell elszámolni, így az árfolyamkülönbözet is decemberben jelenik meg, függetlenül attól, hogy az árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség. Az értékesítés eredményének az elszámolása független attól, hogy a cégbíróság mikor jegyzi be a tulajdonosváltozást, illetve hogy mikor fizetik ki a vételárat [számviteli törvény 84. -a (2) bekezdése, (7) bekezdésének a) pontja és 85. (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdés a) pontja]. Év végi számlák elszámolása Az év végi záráshoz közeledve kérdeznék az év végi számlák elszámolásáról: A számla kelte XII. hó, teljesítés időpontja megegyezik a fizetési határidővel, mely I. hó (áfa tv a szerinti szolgáltatásnyújtásról van szó). A számla egyébként decemberi időszakra vonatkozik. A számla kelte I. hó, a többi ugyanez., hogy ezeket a számlákat aktív időbeli elhatárolásként vagy vevőkövetelésként kell a 2014-es beszámolóban szerepeltetnünk? A számviteli törvény a szerződés szerinti teljesítés időszakára számoltatja el a számlákat, függetlenül attól, hogy az áfa tv. szerinti teljesítés a fizetési határidővel egyezik meg. A számviteli 10

11 elszámolást az sem befolyásolja, hogy a számlát mikor állítják ki. Így a kérdésben leírt esetekben függetlenül attól, hogy a számlát decemberben, vagy januárban állítják ki és függetlenül attól, hogy az áfa tv. szerinti teljesítés január hó, a számlát mérlegfordulónapon vevőkövetelésként kell kimutatni. Osztalékkifizetés szabályai Egy végelszámolás alatt lévő kft. tulajdonosai lemondhatnak-e az egész osztalékkövetelésükről, ha az csak részben fizethető ki, vagy kötelesek osztalékot felvenni a megmaradt pénzeszköz erejéig? Ha elengedhetnek, akkor az mentes-e az ajándékozási illeték alól? Attól, hogy a kft. végelszámolás alatt van, a tulajdonosoknak nem kötelező az osztalékot felvenni. Megjegyzem, hogyha az osztaléktartozásnak nincs a kft.-nél eszköz fedezete, akkor végelszámolással nem is tud megszűnni. Ebben az esetben, ha mégis végelszámolással kívánnak megszűnni, akkor a tulajdonosoknak el kell engedniük a követelésüket. A kft. tulajdonosai lemondhatnak osztalékkövetelésükről részben vagy egészben is. A kft.-nél az elengedett osztaléktartozást rendkívüli bevételként kell elszámolni, mely bevétellel a társasági adóalapot lehet csökkenteni, és 2014-től ajándékozási illetékmentes. Jegyzett tőke emelése visszamenőleges hatállyal Jegyzett tőkeemeléssel egyidejűleg tőketartalék javára is kaptunk a tulajdonostól vagyoni hozzájárulást (azaz ázsiós tőkeemelést hajtottunk végre). Az üzleti évünk mérlegfordulónapja szeptember 30-a. A jegyzett tőke emeléséről az alapítói határozat dátuma szeptember 5-e, ezen a napon a tulajdonos a vagyoni hozzájárulását rendelkezésre is bocsátotta teljes összegében. Mérlegkészítés időpontja október 31. A jegyzett tőke emelését a cégbíróság november 10-én jegyezte be. A tőkeemelést lehet-e a szeptember 30-ai mérlegfordulónapú beszámolóban szerepeltetni? A kérdésben leírt időpontok alapján a jegyzett tőkeemelést nem lehet a szeptember 30- ai mérlegfordulónapú beszámolóban szerepeltetni. A számviteli törvény előírása szerint a jegyzett tőke emelését a cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg lehet elszámolni. Mivel a cégbíróság a jegyzett tőkeemelést a cégbíróság november 10-én jegyezte be, ezért azt csakis kizárólag november 10-én lehet a könyvekben elszámolni, még akkor is, hogyha a tulajdonos szeptember 5-én a teljes vagyoni hozzájárulását rendelkezésre bocsátotta. Ebben az esetben a számviteli elszámolást az sem befolyásolja, hogy a bejegyzés mérlegkészítés időpontja előtt vagy után történik. In-house szeminárium! Ha szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról az adó- és számviteli törvények elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! E-számvitel című szakmai folyóiratunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink adózási, számviteli tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok szerzőnknek a rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. E-számvitel VII. évfolyam első szám, január Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp. Váci út 91/a Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Termékmenedzser: Varga Szabolcs HU ISSN Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: Tel.: , Fax: , Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft.

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés 8. feladat Megoldás Év végi záró, rendező tételek - Naplófőkönyv zárása ÁFA megállapítása Fizetendő ÁFA 4.285.000 Levonható ÁFA -2.952.000 Befizetendő ÁFA 1.333.000 Befizetett ÁFA -1.500.000 Visszaigényelt

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél.

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél. 11/ "A" társaság (anya), melynek tagjai 25-25%-ban 2 magánszemély és 25-25%-ban két társaság. Az "A" társaság 100%-os tulajdonosa "B" társaságnak (leány). Mindkét társaság ingatlan tulajdonnal rendelkezik.

Részletesebben

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai I. Választás évében A. Főbb szabályok Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

A saját tőke számvitele

A saját tőke számvitele A saját tőke számvitele című előadás Előadó: Botka Erika okl. könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkár Főbb témakörök: Jegyzet tőke Tőketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Értékelési

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-260/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. december 08. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Számviteli törvény című előadás

Számviteli törvény című előadás Számviteli törvény 2014. című előadás Előadó: Botka Erika okleveles könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkára Főbb témakörök: 2013. évközi törvény változások Kapcsolt vállalkozások Végelszámolás Devizás ügyletek

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2012 / 1

KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2012 / 1 KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2012 / 1 DEVIZÁBAN ADOTT KAPOTT ELŐLEG A devizában adott, kapott előleget, mint minden gazdasági eseményt, könyvelni kell. A Számviteli törvény 60. -ának (1) bekezdése és a Számviteli

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben