Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum évi beszámolójának és a évi munkatervének jóváhagyására A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 50. (2) bekezdés a) pontja alapján a fenntartó meghatározza és jóváhagyja a muzeális intézmény munkatervét és beszámolóját, valamint a Kultv. 68. (1) bekezdése a) pontja alapján meghatározza a könyvtár feladatait. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár), valamint a Dornyay Béla Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) által megadott formában és paraméterek szerint elkészítette évi beszámolóját, valamint a évi munkatervét. A dokumentumok részletesen tartalmazzák a vonatkozó évben többek között - a szervezeti, személyi változásokat, az intézmények működésének, valamint szolgáltatásainak bemutatását, a pályázati, képzési, közművelődési és PR-tevékenységeket, továbbá a gazdálkodással kapcsolatos főbb adatokat. A Könyvtár és a Múzeum a dokumentumokat benyújtotta a fenntartó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatához, amelyek jogi és szakmai kontrollja megtörtént. A Kultv. 45. (5) bekezdés d) pontja, valamint a 68. (3) bekezdés d) pontja értelmében az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) előzetesen véleményezi a Múzeum és a Könyvtár előző évi beszámolóját és az aktuális évre vonatkozó munkatervét. A dokumentumokat határidőre, február 27-én megküldtük az Emberi Erőforrások Minisztériumának (a továbbiakban: EMMI). A Kultv. 45. (5), valamint a 68. (3) bekezdés g) pontja alapján, ha a miniszter a fenntartó a Múzeum és a Könyvtár beszámolójára és munkatervére irányuló javaslatának kézhezvételétől számított 30 napon belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért. A Főosztály április 3-án, elektronikus úton küldött levelében módosításokat és kiegészítéseket kért a Múzeum beszámolójában és munkatervében, amelyek átvezetésre kerültek. A dokumentumokat továbbítottuk a Főosztálynak. Tekintettel arra, hogy a jogszabályban foglalt határidőig a miniszter döntése hivatali úton nem érkezett meg, a benyújtott dokumentumok - az EMMI részéről - elfogadottnak tekinthetőek. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Népjóléti Bizottság dönt a közgyűjtemények fentebb felsorolt dokumentumainak jóváhagyásáról. Kérem a Tisztelt Bizottságot a határozati javaslat elfogadására! 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) , Fax: (32) ,

2 Határozati javaslat 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet alapján jóváhagyja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár évi beszámolóját az 1. melléklet szerint, valamint a évi munkatervét a 2. melléklet szerint. Határidő: azonnal Felelős: Kovács Zsolt bizottsági elnök 2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet alapján jóváhagyja a Dornyay Béla Múzeum évi beszámolóját a 3. melléklet szerint, valamint a évi munkatervét a 4. melléklet szerint. Határidő: azonnal Felelős: Kovács Zsolt bizottsági elnök Salgótarján, április 17. dr. Romhányi Katalin irodavezető 2

3 1. melléklet a.../2015.(...) NJB sz. határozathoz BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR ÉVI MUNKÁJÁRÓL Tartalom 1. Bevezetés Az év során történt meghatározó jelentőségű változások A évi főbb munkatervi pontok teljesülése Szervezeti kérdések: Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások A könyvtári szolgáltatások és a működés bemutatása Gyűjteményszervezés állományépítés Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök Könyvtárhasználat bemutatása Elektronikus könyvtár digitalizálás e-infrastruktúra Megvalósult és folyamatban lévő pályázatok Képzési, menedzsment, közművelődési és PR Képzés, továbbképzés Dolgozók képzése Használóképzés Menedzsment és minőségfejlesztési tevékenységek Menedzsment tevékenység Minőségirányítás Rendezvények Kiadványok, szakmai publikációk PR tevékenység Megyei könyvtár területi feladatellátása Kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatok ODR tevékenység Területi ellátó munka A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése Nemzetiségi könyvtári ellátás bemutatása Statisztikai feladatok és adatszolgáltatás Munkaterven kívüli feladatok teljesítése Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük Létszám és bérgazdálkodás Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása Jelentősebb eszközbeszerzések: Dologi kiadások Vagyonkezelés Mellékletek... 38

4 2 1. Bevezetés 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű változások A Balassi Bálint Megyei könyvtár (a továbbiakban Könyvtár) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) fenntartásában működik. A évi munkavégzésünket a lakosság és az olvasói igények magas színvonalú kiszolgálása, a színvonalas programkínálat és a használó központúság jellemezte. A széles olvasóközönség érdekében arra törekedtünk, hogy szolgáltatásaink, programjaink, rendezvényeink minden korosztályt megszólítsanak, elérjenek. Eredményes munkánkat nagymértékben támogatták sikeres szakmai pályázataink. Gazdálkodásunk 2014-ben is racionális volt. Az anyagi lehetőségeinkkel igyekeztünk költséghatékonyan bánni, figyelembe véve a mindenkori szakmai és fenntartói elvárásokat. Könyvtárszakmai és gazdálkodási feladatainkat, a törvényi előírásoknak és elvárásoknak megfelelően végeztük. A korszerű feladatellátás érdekében, kiemelkedő feladatunk volt a könyvtár szervezeti felépítésének megújítása. Új osztályok kialakítására került sor. Létrehoztuk 2014-től a Digitalizálási, Informatikai és PR Osztályt, valamint az Üzemeltetési és Gazdálkodási Osztályt január végén fejeződött be a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület (a továbbiakban: NYKOE) TEMI Könyvtár dokumentumállományának átvételével összefüggő állományellenőrzés, így februártól működtetjük a Forgách-városrészi Fiókkönyvtárat. A városrészi fiókkönyvtár szakmai feladatait a Megyei Szolgáltató és Módszertani Osztály egy kollégája látta el. Engedélyezett létszámunk 2014-ben 26 főre változott, 2 fő átvételre került a NYKOE- TEMI Könyvtár kapcsán. Létrehoztuk Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata alapján a könyvtárunkban működő Salgótarjáni Értéktár Bizottságot, amely Salgótarján város szellemi, tárgyi és eszmei értékeinek összegyűjtését, megőrzését és megismertetését tűzte ki céljául. Az Értéktár feladatainak további hatékony ellátásához keressük a pályázati lehetőségeket. Szakmai hivatástudatunkkal, munkavégzésünkkel, a váratlan feladatok megoldásával 2014-ben is azt bizonyítottuk, hogy számunkra nagyon fontos Nógrád megye magas színvonalú könyvtári ellátásának biztosítása. Ezen célok mentén, úgy ítéljük meg, hogy a évben vállalt szakmai feladatainkat hatékonyan, magas szinten biztosítottuk. 1.2 A évi főbb munkatervi pontok teljesülése Folyamatosan végeztük a megyeszékhelyen és Nógrád megyében a könyvtári feladatellátást. Megbízhatóan biztosítottuk az itt élők számára szolgáltatásainkat. A városrészi fiókkönyvtárakat egész évben folyamatosan működtettük. Országos szinten is kimagasló eredményekkel működtettük Nógrád megyében a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert. Gyűjteményünket folyamatosan fejlesztettük, gondoztuk és feltártuk. Együttműködésre az előző évekhez hasonlóan, idén is mindig nyitottak és készek voltunk, ezáltal színesebb, változatosabb programokat nyújtottunk az érdeklődők számára. Ebben az évben is arra törekedtünk, hogy a Palócföld folyóirattal kapcsolatos kiadói tevékenységünket legjobb tudásunk és erőforrásaink maximális felhasználásával végezzük. Új jogszabályok figyelemmel kísérése és betartása fontos feladatunk volt.

5 Sikeres pályázati tevékenységünknek köszönhetően, színvonalas rendezvényeket, programokat kínáltunk az olvasóközönség számára, fejlesztettük gyűjteményünket és új PR anyagokat készítettünk. A szervezeti átalakuláshoz kapcsolódva módosítottuk alapdokumentumainkat februárjában lezárult a Nyisd ki a világot! című Észak-Magyarországi Regionális TÁMOP pályázat, amelyet Borsod, Heves és Nógrád megye együttműködésében valósítottunk meg. Használói elégedettségméréseket végeztünk. Előkészítettük könyvtárunk minőségbiztosítási rendszerének alapjait. Egy fő könyvtárost beiskoláztunk. Könyvtárunk 2014-es évben is alkalmazkodott a változásokhoz, azokra rugalmasan reagált. Így születtek meg civil szervezetekkel, egyesületekkel együttműködési megállapodások, jelen tudtunk lenni minden olyan városi és megyei programon és rendezvényen, amely kulturális életünk része volt. Könyvtárunk valamennyi osztálya és részlege megvalósította azokat a munkatervi pontokat, amelyeket az előző évre számára az intézmény vezetése előírt. Ezt azért is tartjuk kimagasló eredménynek, mert megyei könyvtárunk létszámában országosan az utolsó helyen áll. Az előző évben egyik fontos munkatervi feladatunknak fogalmaztuk meg a fűtési rendszerünk korszerűsítését. Ez a terv sajnos anyagiak hiányában csak részben tudott megvalósulni. A következő években keresni kell a pályázati lehetőségeket a teljes korszerűsítés kivitelezésére. 3

6 4 2. Szervezeti kérdések: 2.1 Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR Igazgató 1 fő Igazgatóhelyettes és olvasószolgálati osztályvezető 1 fő Palócföld Szerkesztőség 1 fő Dokumentum- és Információszolgáltató osztály Digitalizálási, Informatikai és PR osztály 1 fő osztályvezető 2 fő munkatárs Üzemeltetési és Gazdálkodási osztály 1 fő osztályvezető 2 fő munkatárs Megyei Szolgáltató és Módszertani osztály 1 fő osztályvezető 5 fő munkatárs Felnőtt kölcsönző részleg 2 fő Gyermek részleg 2 fő Feldolgozó részleg 2 fő Nyilvántartó pont 2 fő Nyelvi és zenei részleg 1 fő Olvasóterem és helyismereti részleg 2 fő A szervezeti ábrából jól kiolvasható, hogy könyvtárunk létszámát tekintve az alap minimumon működik. Sajnos ezt a létszámot az előző évben bővíteni nem sikerült, csupán a fiókkönyvtár átvétele jelentett létszámbővülést (2 fő), ami azonban feladattal terhelt. 2.2 Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások 2014 évben szinte valamennyi alapdokumentumunk felülvizsgálata megtörtént. Ennek legfőbb oka, a jogszabályi változások követése, valamint a szervezeti felépítésünk változása volt. Az alábbi alapdokumentumok módosultak: Alapító Okirat Szervezeti Működési Szabályzat Könyvtárhasználati Szabályzat Stratégiai Terv Küldetésnyilatkozat Gyűjtőköri Szabályzat Informatikai Védelmi Szabályzat Munkaköri leírások Kollektív Szerződés Fiókkönyvtárak használati szabályzatai Valamennyi gazdálkodással és üzemeltetéssel kapcsolatos dokumentumok (Kockázatelemzés, Pénzkezelési Szabályzat, Gépkocsi Használati Szabályzat stb.)

7 3. A könyvtári szolgáltatások és a működés bemutatása 2014-ben is a könyvtárszakmai feladatok ellátása mellett a Palócföld folyóirat kiadói feladatait is intézményünk végezte. A többletfeladatok végzésében, illetve a rendezvényszervezéssel, postázással, szállítással kapcsolatos munkákat szakmai munkatársaink bevonásával tudtuk megvalósítani. Az üzemszerű működést az Üzemeltetési és Gazdálkodási Osztály munkatársai (gazdasági szakember, titkárnő, gépkocsivezető-gondnok-karbantartó) segítették. A szakalkalmazottak a heti 41,5 órás nyitva tartást lépcsőzetes munkarendben biztosították. Könyvtári szolgáltatásaink a 2014-es évben is bővültek: digitalizálás, Értéktár, Nevezetes Nógrádiak, e-book szolgáltatás, olvasásnépszerűsítés nem hagyományos módszerei - FILU, Nyári reneszánsz tábor, stb. Könyvtári szolgáltatásainkat kivittük a könyvtár falain kívülre is (Észak-Magyarország szeretlek!, Házikölcsönzés, Városi Költészet Nap, Városi Ünnepi Könyvhét eseményei). Könyvtárunk sokrétű szolgáltatásai igyekeztek a város és a megye kulturális programjaihoz, civil szervezetek, egyesületek rendezvényeihez kapcsolódni. 3.1 Gyűjteményszervezés állományépítés Gyűjteményszervező munkánkat a 13/2013. EMMI rendelet, valamint a könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatának figyelembevételével végeztük. A központi támogatás 10 %- át rendeletben meghatározottak szerint dokumentum-beszerzésre fordítottuk. A fenntartói támogatásból erre a célra 700 ezer Ft-ot használtunk fel terv tény terv 5 változás %-ban előző évhez (2013.) képest gyarapítási összeg (Ft) % növekedés ebből könyv (Ft) % növekedés ebből folyóirat (Ft) % csökkenés ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (Ft) gyarapodás (db) ebből kötelespéldány (db) ebből nemzetiségi dokumentum (db) megyei könyvtár által digitalizált dokumentumok száma ( könyvtári egység)

8 6 Állomány statisztikánk évi gyarapodás beszerzési típusonként Megnevezés Mennyiség (db) Összeg (Ft) Vásárlás ,- Vásárlás: kurrens folyóirat nem szerepel a csoportos leltárkönyvben ,- Vásárlás összesen ,- Ajándék ,- Kötelespéldány ,- Saját ,- Egyéb NKA, MÁRAI, Br. K ,- Bekötött folyóirat , évi gyarapodás összesen ,- Gyűjteményünk ajándékba kapott 89 féle folyóirattal is bővült ebben az évben. Ebből 30 cím az NKA-tól érkezik. Ez a 89 db folyóirat nem jelenik meg a táblázatban, becsült értéke ,- Ft. Pályázati támogatásból történt állománygyarapítás értéke Brókerképző Alapítvány ODR támogatás Márai program NKA könyvtámogatás ,- Ft , - Ft ,- Ft ,- Ft évi gyarapodás tartalom szerinti bontásban (a kurrens folyóiratok nélkül) Szakirodalom Szépirodalom Gyermekirodalom Összesen db db db db évi gyarapodás dokumentumtípusonként (a kurrens folyóiratok nélkül) Hangzó dokumentum 21 db Kotta 24 db Könyv db Sorozat 5 db Elektronikus dok. (szg. fájl) 9 db Térkép 65 db Vizuális dokumentum 150 db Időszaki kiadvány (bek. fi.) 224 db Egyéb dokumentum 0 Összesen db E-könyv gyarapodás könyvmellékletként 10 db szerepel a könyv adatban.

9 évi állományapasztás Szakirodalom 818 db nincs adat Szépirodalom 229 db nincs adat Gyermekirodalom 372 db nincs adat Összesen db Ft december 31-i könyvtári állomány dokumentumtípus szerint Hangzó dokumentum Kotta Könyv Sorozat Elektronikus dok. (szg. fájl) Térkép Vizuális dokumentum Időszaki kiadvány (bek. fi.) Egyéb dokumentum Összesen db 527 db db 119 db 420 db 279 db db db db db E-könyv könyvmellékletként december 31-én 53 db szerepel a könyv adatban december 31.-ei könyvtári állomány tartalom szerinti bontásban Szakirodalom db nincs adat Szépirodalom db nincs adat Gyermekirodalom db nincs adat Összesen db ,61 Gyarapítás apasztás gondozás, ellenőrzés védelem Állománygyarapításunk során 2014-ben is figyeltünk arra, hogy a megyei könyvtári funkciónak és gyűjtőkörnek megfelelő minőségű és mennyiségű új dokumentumot szerezzünk be. Dokumentumgyűjteményünket leginkább vásárlás útján gyarapítottuk. Az év első két hónapjában könyvesbolti vásárlás útján fejlesztettük a könyvtári gyűjteményt. Vásárlásainkat márciustól a könyv jellegű dokumentumok esetében a Libri-Shopline Nyrt-n keresztül közbeszerzés keretében bonyolítottuk le. Helyismereti, nyelvi, hangzó, képi dokumentumok esetén más forgalmazóktól is vásároltunk. Ajándék, kötelespéldány és egyéb beszerzés útján is bővült a könyvtári állomány. Ajándék dokumentumokat olvasóinktól, szerzőktől és kiadóktól kaptunk. A kötelespéldányokat a Nógrád megyében működő kiadók és nyomdák juttatták el hozzánk. Pályázati támogatás útján is jelentősen nőtt állományunk (Márai program, NKA Könyvtámogatási program, ODR támogatás, Brókerképző Alapítvány stb.). Dokumentumtípus szerint a könyvjellegű kiadványok beszerzése volt hangsúlyos, de vásároltunk időszaki kiadványt, képi, hangzó, elektronikus dokumentumokat és kottákat is. Nyelvi-zenei gyűjteményünk esetében fontos szempont volt, hogy a nyomtatott kiadványokon túl, hangzó, képi és elektronikus kiadványokat is beszerezzünk. Aprónyomtatvány és plakátgyűjteményünk idén is saját gyűjtés alapján gazdagodott, a helyi rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódva.

10 Tartalmi megoszlás szerint a gyarapodás 48,5 %-a volt szak- és ismeretterjesztő irodalom, 39,5 %-a szépirodalom és 12 % a gyermekeknek szóló mese és ifjúsági irodalom. Az egyes könyvtári területek, részlegek gyűjteményszervezésénél a Gyűjtőköri Szabályzatban foglaltaknak megfelelően jártunk el. A felnőtt részlegben mindenekelőtt a friss megjelenések beszerzésére koncentráltunk. A szórakoztató irodalomból bő választékot nyújtottunk, a szépirodalmi szerzeményeséssel a fő tendenciákat, a jelentősebb alkotókat reprezentáltuk. A szakirodalmi szerzeményezés esetében célunk az összes ismeret- és tudományterület lefedése volt. Nyelvi gyűjteményünk elsődleges célja az idegen nyelvek tanulásának, megismerésének segítése. Ennek megfelelően a tanulók és a tanárok számára biztosítani kívántuk az ehhez szükséges segédanyagok széles választékát. A zenei gyűjteményünk elsődleges feladata a város és a megye zenekedvelő közönségének és a zene iránt érdeklődőknek a szolgálata, igényeik kielégítése. Ezen túl a film, színház, táncművészet dokumentációinak, felvételeinek gyűjtése és közreadása. A részleg feladata a valamilyen hátránnyal élők könyvtári ellátása is. Az olvasóteremi dokumentumállomány minden beiratkozott olvasó számára biztosítja a tanuláshoz, művelődéshez, oktatáshoz, tájékozódáshoz és a kutatáshoz szükséges információkat. Helyismereti gyűjteményünk arra törekszik, hogy komplex információtárat hozzon létre Nógrád megyére vonatkozóan. Ennek megfelelően gyűjti a történeti és a jelenlegi Nógrád megyére vonatkozó dokumentumokat. A dokumentumok gyűjtésénél eltekintünk időhatároktól, nyelvi határoktól és az ideológiai szempontoktól. Helyi személynek tekintjük a megye életében ma is fontos szereppel bíró személyeket (művészet, közélet stb.). Gyermekrészlegünk elsődleges feladata a 14 éven aluli korosztály könyvtári ellátása, és az oktató nevelő munka támogatása, erre koncentrálva fejlesztettük gyűjteményünket. Elektronikus könyvtárunk a saját tulajdonú, jogdíj alól mentesülő, helyismereti kiadványok digitalizálásával bővül. Könyvtárellátási szolgáltató rendszer csereállománya a könyvtárellátási szolgáltató rendszer dokumentum ellátásának bázisa. A gyarapításnál nem törekszünk egységes gyűjtemény szisztematikus kialakítására, mivel szerepe nem állandó, hosszútávra megőrzendő információk nyújtása, hanem a települések igényei alapján a saját állományára épül, azokat kiegészítő dokumentumkínálatot biztosít. Mivel a településeken helyben lévő állomány nem teljesen egységes, ezért sokrétű, sokszínű, az újdonságok és a mindennapi használtra szükséges dokumentumok beszerzését egyaránt fontosnak tartjuk. A gyarapításnál maximálisan figyelembe vesszük a települési könyvtárosok által jelzett igényeket. Az állomány alakításánál speciális szempontokat is figyelembe kell vennünk: könyvtárunk a települési könyvtárak dokumentum ellátása mellett a salgótarjáni városi fiókkönyvtárak és a Balassagyarmati Fegyház és Börtön számára is szolgáltat a települési könyvtárak több településen iskolai feladatot is ellátnak mindezeken túl gondoskodik a megye nemzetiségi lakosságának szlovák és német nyelvű dokumentumokkal történő ellátásáról is Apasztás Az év során az első két negyedévben történt törlés. Az állományból kivonásra került db dokumentum, összesen Ft értékben. Dokumentum típus szerin db könyv és 116 db hanghordozó (bakelit és CD lemez). 8

11 A törlés okai: tervszerű állományapasztás, elhasználódás, behajthatatlan és megtérített dokumentumok. Állományvédelem 2014-ben kb db dokumentumot válogattunk le és köttettünk újra. Apróbb sérülések gyorsjavítását helyben, naponta végeztük. Figyelmet fordítottunk a szabadpolcos állomány portalanítására, a tavalyi évben erre 2 alkalommal került sor, sajnos csak manuális formában. Raktárainkat új polcokkal bővítettük, hogy az ott lévő dokumentumokat szellősebben tudjuk tárolni. Feldolgozás, állományfeltárás A dokumentumok könyvtári feldolgozása és feltárása a Corvina Könyvtári Integrált Rendszerében történik. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2014-ben db dokumentummal gyarapodott. Ebből db dokumentum lett tartósan állományba véve. A dokumentumok feldolgozásával könyvtári adatbázisunk db új rekorddal bővült. A dokumentumok adatait a MOKKA adatbázisába is feltöltöttük. A megyei könyvtár könyvtári adatbázisa december 31-én rekordot tartalmazott. Helyismereti cikkadatbázisunkat szintén folyamatosan építettük. A helyismereti feltáró munka során jelenleg rekord szerepel a cikkadatbázisunkban. Az elektronikus adatbázisok mellett folyamatosan építettük és gondoztuk a raktári katalógusunkat. Törvényi előírásnak megfelelően szolgáltattuk az állományra vonatkozó statisztikai adatokat. A dokumentumok nyilvántartását, feltárását 2 főfoglalkozású könyvtáros és 1 fő kulturális közfoglalkoztatott kolléga végezte. A helyismereti cikkadatbázist 1 főfoglalkozású kolléga építette. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (%) Könyvállományunk 100 %-osan feltárt. A Corvina adatbázisban december 31-én db MARC rekord szerepel. Helyismereti cikkadatbázisunkban december 31-én db MARC rekord szerepel. Helyismereti adatbázisunk összesen rekordot tartalmaz. Ebben a következő dokumentumtípusok szerepelnek: könyv, kép, postai levelezőlap, plakát stb. A Praznovszky Gyűjtemény adatbázisában december 31-én db MARC rekord szerepel. 3.2 Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök A Dokumentum- és Információszolgáltató Osztály 2014-ben 6 részleggel működött. Legfontosabb küldetésünk az olvasói igények teljes körű kiszolgálása, a látens igények feltérképezése, a könyvtár társadalmi hasznosságának emelése. Valamennyi munkaállomásunk gépesített, számítástechnikai eszközzel ellátott szolgáltató pont. Igyekszünk minden korosztály és olvasóréteg könyvtári igényére érzékenyen és a lehető leggyorsabban reagálni. Intézményünk társadalmi és szociális szerepvállalása évről évre erősödik. A hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének meghatározó színtere könyvtárunk. 9

12 Nyilvántartási pont 2014-ben a szervezeti struktúra átalakítása után a földszinten található Nyilvántartási pont és Nyelvi-zenei részleg 2 munkatárssal látja el szolgáltatási feladatait. Munkájukat 1 fő közcélú foglalkoztatott kolléga segítette ben 3 alkalommal (Bálint-nap, Nőnap, ÖKN Könyves Vasárnap) kínáltunk kedvezményes beiratkozási lehetőséget olvasóinknak. 10 Alkalom Valentin nap Nőnap Országos Könyvtári Napok Beiratkozók 24 fő 338 fő 110 fő Folyamatosan végeztük a beiratkozással és a kölcsönzéssel együtt járó adminisztrációt től megszüntettük a papíralapú dokumentumkölcsönzést, ettől az évtől már csak elektronikus formában tartjuk nyilván a kölcsönzési adatokat. Folyamatosan ellenőrizzük és gondozzuk az olvasói adatokat tartalmazó adatbázist. A részleg munkatársai végzik az alábbi feladatokat és szolgáltatásokat: beiratkozás és kölcsönzés adminisztrációja, faxolás, pénztárgép kezelés, napi forgalmi statisztika készítése, késedelmes olvasók felszólításának adminisztrációja, hirdetőtáblák és a könyvsziget naprakész gondozása, a szekrényes ruhatár felügyelete. Márciustól új nyomtatványokat (olvasójegy, olvasói nyilatkozat) használunk. Májusban áttértünk az on-line pénztárgép használatára. Elektronikus hirdető felülettel bővült a részleg szolgáltatása. A Digitalizálási, Informatikai és PR Osztály közreműködésével már modern formában is működtetjük hirdetőtáblánkat. Látogatóink ezen a felületen is tájékozódhatnak programjainkról és megtekinthetik a rendezvényeken készült fotókat ben is meghirdettük a megbocsájtás hetét késedelmes olvasóink számára. Decemberben meghosszabbítottuk egységesen 4 hétre a dokumentumok kölcsönzési határidejét. Beiratkozott olvasók száma éven aluli: éven felüli: Összesen: Látogatók száma 2014 Összesen: Ebből 14 éven aluli: Kölcsönző látogatók száma 2014 Összesen: Ebből 14 éven aluli: Kölcsönzött dokumentumok száma 2014 Összesen: Ebből 14 éven aluli:

13 Nyelvi-zenei részleg Az olvasók, zenehallgatók, nyelvtanulók igényeit egész évben folyamatosan kiszolgáltuk. Végeztük a dokumentumkölcsönzést és a tájékoztatást a CD-k, DVD-k, videokazetták, zenei témájú anyagok, kották, hangoskönyvek, és a nyelvi dokumentumok körében. Zene, film, színház, nyelvtanulás témaköreiben rendhagyó órákat tartottunk az általános és középiskolai csoportok számára. Szolgáltatásaink, rendezvényeink és foglalkozásaink segítségével megszólítottunk minden korosztályt. Célunk az érdeklődés felkeltése a zene, a tánc, a film, a színház és az idegen nyelvek iránt. A nyelvi anyagoknál igyekeztünk minden gyakrabban használt nyelvterületről új dokumentumot beszerezni, ha lehetett CD, vagy DVD melléklettel együtt. A kikapcsolódást (utazás, szépirodalom stb.) és tanulást (nyelvvizsga, álláskeresés külföldön stb.), tanítást egyaránt figyelembe véve vásároltunk. Feladatunk az állománygondozás, a dokumentumok könyvtári szerelése, a digitalizált bemutatók folyamatos lejátszása, az elektronikus felületen működő tájékoztatás üzemeltetése a nyitvatartási időben, és a heti rendszerességgel megvalósuló Mozihétvégék szervezése ben részlegünk 107 db DVD-vel, 34 db CD-vel (nyelvi, hangoskönyv és zenei) gyarapodott ben kölcsönzött dokumentumok száma: CD (LP, hangoskönyv, zenei, nyelvi) DVD db 872 db A Mozihétvégék című rendezvénysorozat vetítései ingyenesek voltak minden érdeklődő számára. A részletes műsor megjelent honlapunkon, a Facebook-on, a Nógrád Megyei Hírlapban, Tarjáni Műsorban, szórólapokon, plakátokon. A 14 éven aluliak számára a Gyermekrészlegen is tartottunk filmvetítéseket. Népszerűsítettük az idegen nyelvű gyűjteményünket új kiemelésekkel, és az iskolás csoportoknak tartott bemutatókkal. Részlegünk foglalkozik kiemelten, a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élők könyvtári ellátásával. A számukra kifejlesztett eszközök ezen a részlegen segítik könyvtárhasználatukat. Biztosítottuk a látás sérült olvasóink számára nyújtott, speciális szolgáltatásainkat. Bővítettük hangoskönyv kínálatunkat és személyes segítséget nyújtottunk az eszközök (nagyítók, olvasógép) használatakor. Szolgáltattuk öregbetűs dokumentumainkat. Zenei részleg statisztikai adatai 2014-ben Filmvetítés alkalmak száma Filmvetítés résztvevők száma Kölcsönző látogatók száma Helybenhasználók száma Látogatók száma összesen Kölcsönzött dokumentumok száma Felnőtt kölcsönző részleg 58 alkalom 809 fő fő fő fő db A részleg alapfeladata a dokumentum- és információszolgáltatás. Ez magában foglalja az útbaigazítást, felvilágosítást a könyvtár rendjéről; adott dokumentum kikeresését 11

14 (technikai referensz), általános- és szaktájékoztatást, valamint a kutatás-módszertani felvilágosítást. Naponta végeztük tájékoztató tevékenységünket, mely vonatkozott a könyvtárhasználatra és az általános illetve, közhasznú információk szolgáltatására is. E tevékenységünk során hagyományos és elektronikus adatbázisokat alkalmaztunk. Leggyakrabban az alábbi adatbázisokat használtuk: Könyvtárunk adatbázisai: Corvina adatbázis, könyvtári adatbázis, cikkadatbázis MOKKA MATARKA Antikvarium.hu, moly.hu (tartalomjegyzék-kutatás) OPKM katalógus FSZEK, OSZK, DEENK katalógus MÉK - Magyar Életrajzi Kalauz KÖZTAURUSZ Google nyomtatott kézikönyvek Részlegünkön található könyvtárunk legnagyobb szabadpolcos dokumentumállománya. Napi rendszerességgel végeztük az állomány rendezését és az állomány fejlesztéssel kapcsolatos feladatainkat. Felnőtt kölcsönző használóinak száma 2014-ben Távhasználat (telefon, ) Látogatók száma A szakirodalmi tájékoztatásban jelentős volt a diákok, továbbtanulók információigénye. Irodalomjegyzékkel és szakdolgozati témákkal keresték részlegünket, fokozott volt az érdeklődés a kutatás-módszertani tájékoztatás iránt. Jelentős volt a pedagógiai témák iránti igény a hallgatók, és az aktív pedagógusok részéről. Kiemelt témák voltak az SNI-s gyermekek pedagógiája, az iskolai konfliktusok megoldása, és a hátrányos helyzet kezelése. A szakdolgozati segítségkérés nagyrészt pedagógiai témákra vagy egyéb humán területre (irodalomtörténet, szociológia, történelem) vonatkozott. Az olvasói érdeklődés tematikus szórása igen széles volt. Az ezoterikus irodalom iránt még mindig kiemelkedő volt az érdeklődés, hasonlóan keresettek voltak az önsegítőszemélyiségfejlesztő könyvek. Sokan kölcsönöztek vallásos (elsősorban keresztény) irodalmat, egészségügyi és természetgyógyászati könyveket. Ismét nagy érdeklődés övezte a kézimunka technikákat (szövés, hímzés, kötés, horgolás). Az útikönyvek iránti igény arra hívta fel a figyelmet, hogy az internet korában is nélkülözhetetlennek bizonyulnak; hasonló képen a KRESZ-tankönyvekhez. Az ismeretterjesztő műfajból vezetők voltak az önéletrajzi és interjúkötetek (főleg kortárs személyiségek), a szórakoztató és tartalmas ismeretközlés területén megjelent művek, az irodalomtörténeti, és történelmi témák ben mintegy 300 olvasó igényelte a katalógus bemutatását, a további könyvtári, szakirodalmi adatbázisok használata kb esetben került ismertetésre egyéni használóképzés keretében. Információt adtunk a ritkább szakirodalmak felkutatásához, folyamatosan kb alkalommal tájékoztattuk használóinkat a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségéről. 12

15 13 Tájékoztatás A kérdések száma (db) Referensz kérdés (szaktájékoztatás) Technikai referensz kérdés Irodalomkutatás 98 Összesen Az év során rendszeresen tartottunk csoportok számára könyvtárbemutatást. A részleg dokumentumaiból a nevezetes napok, évfordulók, jelentősebb aktuális események kapcsán tematikus válogatást kínáltunk az olvasóknak. Néhány példa: A Magyar Kultúra napja: Kölcsey és Himnusz, Valentin nap, Önismereti-önsegítő könyvek, Nőnap A nő ezer arca címmel, Madách-emlékév, Madách Imre, Költészet Napja, Gabriel García Márquez halála, Anyák napjára szeretettel, Világjáró Klub előadásaihoz alkalmanként kapcsolódó útikönyvek, Esélyegyenlőség (az Esélyegyenlőségi Roadshowhoz kapcsolódva), 1956-os forradalom, Emlékezzünk szeretteinkre, A magyar nyelv napja, 350 éve hunyt el Zrínyi Miklós, Adventi készülődés, Karácsony szeretet meghittség. A kiállításokról a honlapra és a Facebookra fotók készültek. Közhasznú információszolgáltatás területén leggyakrabban telefonszámok felkutatása, postacímek pontosítása, menetrendek, szolgáltatások elérhetősége, különböző ügyintézési információk, webhelyek tartalmainak kinyomtatása, valamint az országos és helyi rendezvények adatainak szolgáltatása volt a feladatunk. Gyakori igény jelentkezett az elektronikus médiában elhangzott anyagok szöveges formában való elérésére is. Közhasznú információs szolgáltatás Kérdések száma Telefonos kérdések 238 Személyes kérdések Virtuális Olvasóterem Folyamatos segítséget nyújtottunk a Virtuális Olvasótermet látogató könyvtárhasználóinknak a gépek használatához, az irodai programok alkalmazásához, a nyomtatáshoz, az internetes adatbázisok kezeléséhez szeptember 1-től a 14 éven aluli olvasók csak szűrőprogrammal ellátott számítógépet használhatnak, ezért a gyermekek számára a számítógép használat csak a gyermekrészlegben biztosított ben fő látogatta internettermünket. Kojnok Nándor Olvasóterem és Helyismereti Gyűjtemény Olvasótermi és helyismereti gyűjteményünk egy térben, egymást kiegészítve és egymással szorosan együttműködve szolgálja a hozzánk érkező, elmélyülni vágyó látogatókat. Ebben a térben nyílik lehetőség a napilapok, periodikák olvasására, valamint kézikönyvek, helyismereti tartalmú művek, adatbázisok segítik a kutató és alkotó munkát. Itt nyílik lehetőség fénymásolásra, nyomtatásra és szkennelésre is. Ez év áprilisától új arculattal várja látogatóit a részleg.

16 14 Olvasóterem Az olvasóterem dokumentumállománya 2014-ben 310 db dokumentummal bővült. Leginkább pénzügyi és a jogi témájú dokumentumokkal gyarapodott a gyűjtemény, ezek az új kiadványok hasznos kiegészítői a DVD jogtár havonta frissülő adatbázisának. Többféle művészeti albummal, sport témájú összefoglaló művekkel, történelem és vallási témájú kiadványokkal is kiegészült a helyben használható kézikönyvkínálat. A Közép-Európai Brókerképző Alapítvány pályázatán elnyert támogatásból közgazdasági, jogi, marketing, üzleti élet, reklám témájú dokumentumokat vásárolhattunk, összesen 29 db könyvet , - Ft értékben. Az olvasótermi statisztika: Távhasználat (telefon, ) Látogatók száma Helybenhasznált dokumentum (könyv, folyóirat, jogtár, bekötött folyóirat) Referensz kérdés Számítógéphasználat (adatbázis, katalógus, jogtár) Használóképzés Csoport foglalkozás 273 alkalom fő db 455 db alkalom 28 alkalom 9 alkalom Januárban frissítettük az olvasóterem kurrens- és bekötött folyóiratainak listáját, a lista nyilvánosan elérhető könyvtárunk honlapján ben látogatóink nagy örömére már 20 folyóirat címmel többet tudtunk előfizetni, mint az előző évben. A részlegben új folyóiratállványokat helyeztünk el, így a naponta frissen érkező kiadványok már azonnal szembetűnnek és kínálják magukat az olvasóközönségnek. Folyóirat, napilap előfizetés Címek száma Olvasóteremi kiadványok Gyermek kiadványok Ajándékba kapott kiadványok (NKA, kiadók) 89 Összesen: 207 Novembertől a Corvina könyvtári integrált rendszer JavaSer folyóirat modulját használjuk. December végére feldolgoztuk a 2014-es évben érkezett napilapokat. Ez összesen 9 cím, kb szám regisztrálását jelentette. Folytattuk a folyóiratbörzét 2014-ben is, könyvtárlátogatóinknak folyamatosan kínáltuk ingyenes elvitelre a nem tartós megőrzésű kiadványokat. A bekötött folyóiratok raktári elhelyezését segítették az újonnan felállított dexion polcok. Negyedévente tékáztuk a megőrzésre szánt folyóiratokat. Állományba vett bekötött folyóirat Értéke 224 db ,- Ft

17 15 Helyismereti Gyűjtemény Helyismereti tájékoztató munkánk alapja a naprakészen feltárt, gazdag választékú helyismereti állomány volt. A helyi vonatkozású forrásokat tartalmilag feldolgoztuk s adatbázis formájában tettük az érdeklődők számára hozzáférhetővé. A Corvina cikkadatbázist az elmúlt évben 1977 rekorddal bővítettük. Ez az adatbázis, ill. a könyvek, periodikumok mellett a nem hagyományos dokumentumok szolgálták a kutatómunka hátterét. Irodalomkutatásokat több dokumentumtípusra alapozva készítettük. Rendszeresen végeztük a mikrofilmes kutatást, egyebek közt település- és iskolatörténeti témákban. Helyismereti dokumentumainkat kiállításokon mutattuk be a szélesebb közönségnek. A Madách Imre Emlékévhez kapcsolódva Az ember tragédiája régi és ritka kiadásai az egész emlékév során megtekinthetők voltak az olvasóteremben. A kiállítást könyvörökbefogadással kötöttük egybe, ill. könyvtári órákat tartottunk. A Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára valamint az Élet és Tudásfa Olvasókör rendezvényéhez a helyismeret dokumentumaiból válogatott kiállítással kapcsolódtunk Holocaust témában. A csoportos látogatások, középiskolásoknak tartott foglalkozások a helyismereti állomány, dokumentumok és szolgáltatások megismertetését célozták. Az Internet Fiesta helyismereti foglalkozásait a helyi értékek jegyében tartottuk 104 középiskolás részére. A Gyermekek Jogainak Hetén Környezetünk az örökségünk témában tartottunk foglalkozásokat 6 középiskola 134 tanulója részvételével. Új szolgáltatással gazdagodott a helyismeret, számos e-könyv érhető el ingyenesen: 2014-ben 3 db Kindle típusú e-book olvasó került az olvasók használatába. 83 db dokumentum került feltöltésre, amelyek elsősorban a helyismereti kutatást segítik. Olvasóink helyben használhatják, e-bookon is olvashatják Mikszáth Kálmán, Madách Imre műveit, a Palócföld folyóirat egyes példányait. Folyamatosan nyújtottunk segítséget a fenntartó önkormányzat, a Nógrád Megyei Önkormányzat és annak sajtóirodájának pályázataihoz, háttéranyagok készítésével. Számos intézmény, alkotói műhely, önkormányzat, szakmai és civil szervezet fordult hozzánk segítségért megye- és országhatárokon túlról is. További használóink voltak: diákok, honismereti kutatók, akik szak- és évfolyamdolgozatok, honismereti pályázatok, kiadványok elkészítéséhez, publikációkhoz kérték segítségünket. Irodalomkutatásaink száma 50%-kal több a tavalyihoz képest. A személyes használat is növekedett, emellett az elmúlt évhez viszonyítva mintegy 60%-kal több telefonon és ben érkezett kérést teljesítettünk. A helyben használt dokumentumok mennyisége közel 20%-kal volt több. Helyismereti statisztika: Év Távhasználat Személyes használat Helyben használt dokumentumok Irodalomkutatások száma Cikkadatbázisban feltárt rekordok száma Gyermekrészleg A 2014-es év is lehetőséget biztosított a családok, kisebb csoportok, baráti társaságok számára, hogy szabadidejüket még kellemesebben töltsék a gyermekrészlegben. A legkisebbeknek a kibővített Babasarok játékainak kipróbálása, az óvodásoknak a Lázár Ervin Meseszoba, a rajzolás, színezés, zsírkrétázás, a nagyobbaknak különféle társasjátékok jelentettek meghatározó élményt.

18 A részleg egyik alapfeladata a csoportos könyvtárhasználat szervezése: 2014-ben napi rendszerességgel érkeztek a gyerekek a város és kistérsége, a megye iskoláiból, óvodáiból. A könyvtárlátogatás, a könyvkölcsönzés, az irodalom- és olvasásnépszerűsítő foglalkozások is nagyon népszerűek voltak. Könyvtárhasználati óráink témái: katalógus cédula megismertetése, elektronikus katalógushasználat, könyvkeresés, ismerkedés a könyvtár honlapjával. Saját állományunkból, kézi könyveinkből, adatbázisunkból, mesebibliográfiákból nyújtottunk tájékoztatást, de segítségünkre voltak az internet nyújtotta lehetőségek is. Heti rendszerességgel látogatták részlegünket az alábbi oktatási intézmények csoportjai: Gagarin tagiskola, Kodály Zoltán tagiskola, Arany János Tagiskola, Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ, Körúti Óvoda, Egyházasgergei Óvoda. A gyermekrészleg statisztikája: Alkalom Fő Dokumentumkölcsönzés Könyvtárlátogatás Foglalkozás Filmvetítés Rendezvény Könyvtárhasználati óra Elektronikus tájékoztatás Tájékoztatási tevékenységünket természetesen elektronikus formában is elláttuk. Weblapunkról érhetők el saját OPAC-jaink. A könyvtár katalógusai: Könyvkatalógus Helyismereti katalógus Plakátgyűjtemény Mikszáth különgyűjtemény BBMK Megyei Szolgáltató Rendszer (Ellátóközpont és tagkönyvtárainak) katalógusa Palócföld Archívum Megyei Közös Katalógus: A könyvtári portálon 13 katalógus érhető el. A listában lehetőség van kijelölni, hogy mely OPAC-okban keressen a rendszer, így akár a megye összes könyvtári adatbázisát egyszerre tesszük kereshetővé. A megyei közös weboldalon, közös keresőfelülettel rendelkeznek a katalógusok. Elektronikus tartalomszolgáltatásaink: e-magyarország Pontunkon, e-tanácsadók segítik a működést 2 fő tanácsadói végzettséggel is rendelkezik. Feladatuk volt többek között az e- ügyintézés segítése Virtuális Olvasótermünkben lehetőséget biztosítottunk látogatóink számára az internetes tartalmak használatára NAVA pontot működtettünk Honlapunkon, közösségi oldalainkon elektronikus felületeken szolgáltattuk az információkat Az EBSCO adatbázis intézményünkben ingyenesen volt használható a könyvtár látogatói számára 16

19 DVD- Jogtár szolgáltatásunkat az Olvasóteremben vehették igénybe a felhasználók Weboldalunkon, a Digitális Könyvtár menüpont alatt elérhetővé váltak az intézményünk által digitalizált helyismereti vonatkozású tartalmak Közösségi oldalaink Folyamatosan, naponta többször frissítettük könyvtárunk közösségi (Facebook) oldalait. Több munkatársunk saját profilján keresztül is népszerűsítette tevékenységünket és rendezvényeinket. Társlapokon is megjelentek a rólunk szóló hírek, mint például a Nógrádi könyvtárak, könyvtárosok és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezetének oldalán. Salgótarjáni Filu profilja alatt az olvasásnépszerűsítést végeztük Nógrád megyében. Könyvtári szolgáltatások és a működtetésükhöz szükséges infrastruktúra Nyitva tartás Heti nyitva tartásunk: 41, 5 óra Hétvégére eső nyitva tartásunk: szombatonként óráig, heti 4 óra 2014-ben is követtük az állami ünnepekhez meghatározott munkarendeket. Ebben az évben is követtük a Szervezeti Működési Szabályzatunkban megfogalmazottakat, mely szerint július hónapban 2 hétre nyári szabadságra ment a könyvtár. Július, augusztus hónapban szombatonként zárva tartottunk. Infrastruktúra (információs infrastruktúra, egyéb IKT) Könyvtárunk a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettől veszi igénybe a HBONE internet szolgáltatást. A NIIF hálózat regionális központjaként 1 Gb/s sebességű internet érkezik üvegszálas optikai kábelen keresztül. Ez a kapcsolat teszi lehetővé, hogy munkatársaink és olvasóink nagy sebességű internetet használjanak: download 95 Mb/s, upload 72 Mb/s. Ebben az évben megtörtént a számítógépes belső hálózat újratervezése, kiépítése, külön hálózaton futnak a felhasználói terminálok, ezáltal biztonságosabbá és stabilabbá vált a belső munkahelyi hálózat. Ugyanakkor biztosítottunk Wifi vezeték nélküli hozzáférést is. Egyes munkaállomások és olvasói gépek is működtek Wifi-ről, illetve ezáltal biztosítottuk a mobil eszközökkel érkező látogatók részére az internet hozzáférést. 6 szervert működtettünk. 1 levelezőszerver, 2 szerver a könyvtári adatbázisok kiszolgálójaként működött, ahol 10 Corvina adatbázis üzemelt, 1 tárolóegység a mentések tárolására, 2 web kiszolgálóként működött. Számítógépeinken jogtiszta Windows (W7, W8) operációs rendszerek és office irodai programcsomagok, képszerkesztő programok vannak. Egyéb segédprogramok, bővítmények, alkalmazások kapcsán igyekeztünk ingyenesen felhasználható programokat használni. Minden munkaállomáson jogtiszta vírusvédelem biztosította a védelmet. Levelezőrendszerünk jól működött, használata bevált a belső és külső kommunikáció során. Eszközök Személyi számítógépek száma: 51 db Ebből munkaállomás: 30 db Olvasó használatra: 21 db Hordozható számítógép: 19 db Szerver számítógép: 6 db Projektor: 3 db Nyomtató: 15 db 17

20 Szkenner: 4 db Fénymásoló: 4 db Önkiszolgáló kölcsönző pult: 1 db Elektronikus reklámfelület (TV) Innovatív megoldások 2014-ben is ingyenes volt az internethasználat, megszüntettük a kódokkal történő beléptető rendszer használatát, ezzel megkönnyítettük és egyszerűbbé tettük olvasóink számára a világhálóra történő csatlakozást. Ebben az évben megtörtént a számítógépes belső hálózat újratervezése is. Kiépíttettük, hogy külön hálózaton fussanak a felhasználói terminálok, így biztonságosabbá és stabilabbá vált a belső munkahelyi hálózatunk. A Corvina könyvtári integrált rendszer Java Ser - folyóirat és időszaki kiadványok nyilvántartására szolgáló rendszer - moduljával érkeztettük az előfizetett napilapjainkat. Központi adatbázisunkban a kölcsönzési politikát újragondoltuk, melynek eredményeként meghosszabbodott a dokumentumok kölcsönzési ideje. Az új feladatokkal összefüggő felhasználói jogosultságok kiosztása, módosítása az egyes modulokban egész évben folyamatos volt. Digitalizáló tevékenységünk sikeres volt, ebben az évben 110 címet tettünk közzé Digitális Könyvtárunkban ben átdolgoztuk az intézmény Informatikai Védelmi Szabályzatát. A jogszabálynak megfelelően bevezettük a kiskorúak biztonságos internet használatát, védelmét szolgáló szűrőprogram alkalmazását. A gyermekrészlegben található 4 db számítógépre telepítésre került a gyermekek internetezését szűrő program. E jogszabályra felhívtuk a megye települési könyvtárainak figyelmét is. Fiókkönyvtárainkban található nyilvános számítógépeken szintén megtettük a megfelelő beállításokat. Digitális formában is tájékoztattuk látogatóinkat a könyvtári eseményekről, hírekről. Honlap hány nyelven érhető el tartalomfrissítések gyakorisága Honlapunk 3 nyelven (magyar, angol, szlovák), és akadálymentes verzióban is elérhető. Honlapunk (www.bbmk.hu) naprakész, az információk frissítése napi szinten történt. A év végén létrehozott új honlap tesztelése egész évben folyamatos volt. Feltártuk a hibákat, hiányosságokat, javaslatokat tettünk a további fejlesztésre. Fejlesztések a honlapon: könyvajánló menüpontot aktiváltunk archívumot hoztunk létre, ezáltal közzétett híreink visszakereshetővé váltak Digitális Könyvtár szolgáltatásunkat fejlesztettük, bővítettük a felületen megtörtént a KSZR aloldal létrehozása az aktuális megyei hírek alatt megjelenő információkat megyei feladatellátás címkével láttuk el tagkönyvtárakról olyan adattárat hoztunk létre és tettünk közzé, amely tartalmazza a megyében található könyvtárak legfontosabb adatait a weboldalon megjelentettük havi bontásban a 2014-ben Nógrád megye településein lebonyolított KSZR rendezvényeinket kronológiai sorrendben Folyamatos volt a megyei közös honlap gondozása, konzorciumi tagok programjainak, aktuális információinak havi rendszerességgel történő feltöltése. Megtörtént a Forgách-i Fiókkönyvtár weboldalának domain név áthelyezése. Újraterveztük a honlap arculatát, a bbmk.hu oldal arculati elemeivel kiegészülő, dinamikus weboldalt hoztunk létre. Adatok folyamatos feltöltése, friss információkkal történő naprakésszé tétele folyamatos volt 2014-ben. 18

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Siketvakoknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése olyan súlyos mértékű,

Részletesebben

Statisztikák. Mozgókönyvtári szolgáltatások

Statisztikák. Mozgókönyvtári szolgáltatások A NORVÉG KÖNYVTÁRI RENDSZER, ÚJ KIHÍVÁSOK A LÁTÓHATÁRON Norvégia területe 385 199 km 2, lakosainak száma 4,6 millió (népsűrűség 14 fő/ km 2 ). Rövid történeti áttekintés A norvég könyvtárak története a

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010.

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010. BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2010. július 1-jétől Könyvtár SzMSz 2010. 2 BEVEZETŐ A Balatoni Regionális Történeti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS Készült: 2013. január 03. Szakmai bes Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető Szakmai beszámoló Mozgássérültek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

A magyar könyvtári rendszer rövid áttekintése és stratégiai terve

A magyar könyvtári rendszer rövid áttekintése és stratégiai terve A magyar könyvtári rendszer rövid áttekintése és stratégiai terve Budapest, 2012 Könyvtári Intézet 1 p. Tartalom A magyar könyvtári rendszer... 1 rövid áttekintése... 1 és stratégiai terve... 1 Tartalom...

Részletesebben

Bevezető. A Debreceni Ítélőtábla elhelyezése

Bevezető. A Debreceni Ítélőtábla elhelyezése DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE DEBRECEN 2012.El. II.D.4.szám. Bevezető A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.évi CLXI. törvény (a továbbiakban Bszi.) 119. -ának k.) pontja és az Országos Igazságszolgáltatási

Részletesebben

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE EKE HÍRLEVÉL 1 KE E1994 1092 Budapest, Ráday utca 28. XII. évfolyam A kik utaztak már repülőgépen, ismerik az élményt: a kifutópályán egyre gyorsulva gurul a gép, egyre jobban ráznak a kerekek a betonon,

Részletesebben

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Eredmények és feladatok Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Felnőttképzési tevékenység engedélyezése Tapasztalatok a szakképzési megállapodásokról Szakképzési tankönyvek Az emberi tényező szerepe

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben