Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum évi beszámolójának és a évi munkatervének jóváhagyására A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 50. (2) bekezdés a) pontja alapján a fenntartó meghatározza és jóváhagyja a muzeális intézmény munkatervét és beszámolóját, valamint a Kultv. 68. (1) bekezdése a) pontja alapján meghatározza a könyvtár feladatait. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár), valamint a Dornyay Béla Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) által megadott formában és paraméterek szerint elkészítette évi beszámolóját, valamint a évi munkatervét. A dokumentumok részletesen tartalmazzák a vonatkozó évben többek között - a szervezeti, személyi változásokat, az intézmények működésének, valamint szolgáltatásainak bemutatását, a pályázati, képzési, közművelődési és PR-tevékenységeket, továbbá a gazdálkodással kapcsolatos főbb adatokat. A Könyvtár és a Múzeum a dokumentumokat benyújtotta a fenntartó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatához, amelyek jogi és szakmai kontrollja megtörtént. A Kultv. 45. (5) bekezdés d) pontja, valamint a 68. (3) bekezdés d) pontja értelmében az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) előzetesen véleményezi a Múzeum és a Könyvtár előző évi beszámolóját és az aktuális évre vonatkozó munkatervét. A dokumentumokat határidőre, február 27-én megküldtük az Emberi Erőforrások Minisztériumának (a továbbiakban: EMMI). A Kultv. 45. (5), valamint a 68. (3) bekezdés g) pontja alapján, ha a miniszter a fenntartó a Múzeum és a Könyvtár beszámolójára és munkatervére irányuló javaslatának kézhezvételétől számított 30 napon belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért. A Főosztály április 3-án, elektronikus úton küldött levelében módosításokat és kiegészítéseket kért a Múzeum beszámolójában és munkatervében, amelyek átvezetésre kerültek. A dokumentumokat továbbítottuk a Főosztálynak. Tekintettel arra, hogy a jogszabályban foglalt határidőig a miniszter döntése hivatali úton nem érkezett meg, a benyújtott dokumentumok - az EMMI részéről - elfogadottnak tekinthetőek. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Népjóléti Bizottság dönt a közgyűjtemények fentebb felsorolt dokumentumainak jóváhagyásáról. Kérem a Tisztelt Bizottságot a határozati javaslat elfogadására! 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) , Fax: (32) ,

2 Határozati javaslat 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet alapján jóváhagyja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár évi beszámolóját az 1. melléklet szerint, valamint a évi munkatervét a 2. melléklet szerint. Határidő: azonnal Felelős: Kovács Zsolt bizottsági elnök 2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet alapján jóváhagyja a Dornyay Béla Múzeum évi beszámolóját a 3. melléklet szerint, valamint a évi munkatervét a 4. melléklet szerint. Határidő: azonnal Felelős: Kovács Zsolt bizottsági elnök Salgótarján, április 17. dr. Romhányi Katalin irodavezető 2

3 1. melléklet a.../2015.(...) NJB sz. határozathoz BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR ÉVI MUNKÁJÁRÓL Tartalom 1. Bevezetés Az év során történt meghatározó jelentőségű változások A évi főbb munkatervi pontok teljesülése Szervezeti kérdések: Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások A könyvtári szolgáltatások és a működés bemutatása Gyűjteményszervezés állományépítés Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök Könyvtárhasználat bemutatása Elektronikus könyvtár digitalizálás e-infrastruktúra Megvalósult és folyamatban lévő pályázatok Képzési, menedzsment, közművelődési és PR Képzés, továbbképzés Dolgozók képzése Használóképzés Menedzsment és minőségfejlesztési tevékenységek Menedzsment tevékenység Minőségirányítás Rendezvények Kiadványok, szakmai publikációk PR tevékenység Megyei könyvtár területi feladatellátása Kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatok ODR tevékenység Területi ellátó munka A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése Nemzetiségi könyvtári ellátás bemutatása Statisztikai feladatok és adatszolgáltatás Munkaterven kívüli feladatok teljesítése Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük Létszám és bérgazdálkodás Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása Jelentősebb eszközbeszerzések: Dologi kiadások Vagyonkezelés Mellékletek... 38

4 2 1. Bevezetés 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű változások A Balassi Bálint Megyei könyvtár (a továbbiakban Könyvtár) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) fenntartásában működik. A évi munkavégzésünket a lakosság és az olvasói igények magas színvonalú kiszolgálása, a színvonalas programkínálat és a használó központúság jellemezte. A széles olvasóközönség érdekében arra törekedtünk, hogy szolgáltatásaink, programjaink, rendezvényeink minden korosztályt megszólítsanak, elérjenek. Eredményes munkánkat nagymértékben támogatták sikeres szakmai pályázataink. Gazdálkodásunk 2014-ben is racionális volt. Az anyagi lehetőségeinkkel igyekeztünk költséghatékonyan bánni, figyelembe véve a mindenkori szakmai és fenntartói elvárásokat. Könyvtárszakmai és gazdálkodási feladatainkat, a törvényi előírásoknak és elvárásoknak megfelelően végeztük. A korszerű feladatellátás érdekében, kiemelkedő feladatunk volt a könyvtár szervezeti felépítésének megújítása. Új osztályok kialakítására került sor. Létrehoztuk 2014-től a Digitalizálási, Informatikai és PR Osztályt, valamint az Üzemeltetési és Gazdálkodási Osztályt január végén fejeződött be a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület (a továbbiakban: NYKOE) TEMI Könyvtár dokumentumállományának átvételével összefüggő állományellenőrzés, így februártól működtetjük a Forgách-városrészi Fiókkönyvtárat. A városrészi fiókkönyvtár szakmai feladatait a Megyei Szolgáltató és Módszertani Osztály egy kollégája látta el. Engedélyezett létszámunk 2014-ben 26 főre változott, 2 fő átvételre került a NYKOE- TEMI Könyvtár kapcsán. Létrehoztuk Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata alapján a könyvtárunkban működő Salgótarjáni Értéktár Bizottságot, amely Salgótarján város szellemi, tárgyi és eszmei értékeinek összegyűjtését, megőrzését és megismertetését tűzte ki céljául. Az Értéktár feladatainak további hatékony ellátásához keressük a pályázati lehetőségeket. Szakmai hivatástudatunkkal, munkavégzésünkkel, a váratlan feladatok megoldásával 2014-ben is azt bizonyítottuk, hogy számunkra nagyon fontos Nógrád megye magas színvonalú könyvtári ellátásának biztosítása. Ezen célok mentén, úgy ítéljük meg, hogy a évben vállalt szakmai feladatainkat hatékonyan, magas szinten biztosítottuk. 1.2 A évi főbb munkatervi pontok teljesülése Folyamatosan végeztük a megyeszékhelyen és Nógrád megyében a könyvtári feladatellátást. Megbízhatóan biztosítottuk az itt élők számára szolgáltatásainkat. A városrészi fiókkönyvtárakat egész évben folyamatosan működtettük. Országos szinten is kimagasló eredményekkel működtettük Nógrád megyében a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert. Gyűjteményünket folyamatosan fejlesztettük, gondoztuk és feltártuk. Együttműködésre az előző évekhez hasonlóan, idén is mindig nyitottak és készek voltunk, ezáltal színesebb, változatosabb programokat nyújtottunk az érdeklődők számára. Ebben az évben is arra törekedtünk, hogy a Palócföld folyóirattal kapcsolatos kiadói tevékenységünket legjobb tudásunk és erőforrásaink maximális felhasználásával végezzük. Új jogszabályok figyelemmel kísérése és betartása fontos feladatunk volt.

5 Sikeres pályázati tevékenységünknek köszönhetően, színvonalas rendezvényeket, programokat kínáltunk az olvasóközönség számára, fejlesztettük gyűjteményünket és új PR anyagokat készítettünk. A szervezeti átalakuláshoz kapcsolódva módosítottuk alapdokumentumainkat februárjában lezárult a Nyisd ki a világot! című Észak-Magyarországi Regionális TÁMOP pályázat, amelyet Borsod, Heves és Nógrád megye együttműködésében valósítottunk meg. Használói elégedettségméréseket végeztünk. Előkészítettük könyvtárunk minőségbiztosítási rendszerének alapjait. Egy fő könyvtárost beiskoláztunk. Könyvtárunk 2014-es évben is alkalmazkodott a változásokhoz, azokra rugalmasan reagált. Így születtek meg civil szervezetekkel, egyesületekkel együttműködési megállapodások, jelen tudtunk lenni minden olyan városi és megyei programon és rendezvényen, amely kulturális életünk része volt. Könyvtárunk valamennyi osztálya és részlege megvalósította azokat a munkatervi pontokat, amelyeket az előző évre számára az intézmény vezetése előírt. Ezt azért is tartjuk kimagasló eredménynek, mert megyei könyvtárunk létszámában országosan az utolsó helyen áll. Az előző évben egyik fontos munkatervi feladatunknak fogalmaztuk meg a fűtési rendszerünk korszerűsítését. Ez a terv sajnos anyagiak hiányában csak részben tudott megvalósulni. A következő években keresni kell a pályázati lehetőségeket a teljes korszerűsítés kivitelezésére. 3

6 4 2. Szervezeti kérdések: 2.1 Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR Igazgató 1 fő Igazgatóhelyettes és olvasószolgálati osztályvezető 1 fő Palócföld Szerkesztőség 1 fő Dokumentum- és Információszolgáltató osztály Digitalizálási, Informatikai és PR osztály 1 fő osztályvezető 2 fő munkatárs Üzemeltetési és Gazdálkodási osztály 1 fő osztályvezető 2 fő munkatárs Megyei Szolgáltató és Módszertani osztály 1 fő osztályvezető 5 fő munkatárs Felnőtt kölcsönző részleg 2 fő Gyermek részleg 2 fő Feldolgozó részleg 2 fő Nyilvántartó pont 2 fő Nyelvi és zenei részleg 1 fő Olvasóterem és helyismereti részleg 2 fő A szervezeti ábrából jól kiolvasható, hogy könyvtárunk létszámát tekintve az alap minimumon működik. Sajnos ezt a létszámot az előző évben bővíteni nem sikerült, csupán a fiókkönyvtár átvétele jelentett létszámbővülést (2 fő), ami azonban feladattal terhelt. 2.2 Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások 2014 évben szinte valamennyi alapdokumentumunk felülvizsgálata megtörtént. Ennek legfőbb oka, a jogszabályi változások követése, valamint a szervezeti felépítésünk változása volt. Az alábbi alapdokumentumok módosultak: Alapító Okirat Szervezeti Működési Szabályzat Könyvtárhasználati Szabályzat Stratégiai Terv Küldetésnyilatkozat Gyűjtőköri Szabályzat Informatikai Védelmi Szabályzat Munkaköri leírások Kollektív Szerződés Fiókkönyvtárak használati szabályzatai Valamennyi gazdálkodással és üzemeltetéssel kapcsolatos dokumentumok (Kockázatelemzés, Pénzkezelési Szabályzat, Gépkocsi Használati Szabályzat stb.)

7 3. A könyvtári szolgáltatások és a működés bemutatása 2014-ben is a könyvtárszakmai feladatok ellátása mellett a Palócföld folyóirat kiadói feladatait is intézményünk végezte. A többletfeladatok végzésében, illetve a rendezvényszervezéssel, postázással, szállítással kapcsolatos munkákat szakmai munkatársaink bevonásával tudtuk megvalósítani. Az üzemszerű működést az Üzemeltetési és Gazdálkodási Osztály munkatársai (gazdasági szakember, titkárnő, gépkocsivezető-gondnok-karbantartó) segítették. A szakalkalmazottak a heti 41,5 órás nyitva tartást lépcsőzetes munkarendben biztosították. Könyvtári szolgáltatásaink a 2014-es évben is bővültek: digitalizálás, Értéktár, Nevezetes Nógrádiak, e-book szolgáltatás, olvasásnépszerűsítés nem hagyományos módszerei - FILU, Nyári reneszánsz tábor, stb. Könyvtári szolgáltatásainkat kivittük a könyvtár falain kívülre is (Észak-Magyarország szeretlek!, Házikölcsönzés, Városi Költészet Nap, Városi Ünnepi Könyvhét eseményei). Könyvtárunk sokrétű szolgáltatásai igyekeztek a város és a megye kulturális programjaihoz, civil szervezetek, egyesületek rendezvényeihez kapcsolódni. 3.1 Gyűjteményszervezés állományépítés Gyűjteményszervező munkánkat a 13/2013. EMMI rendelet, valamint a könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatának figyelembevételével végeztük. A központi támogatás 10 %- át rendeletben meghatározottak szerint dokumentum-beszerzésre fordítottuk. A fenntartói támogatásból erre a célra 700 ezer Ft-ot használtunk fel terv tény terv 5 változás %-ban előző évhez (2013.) képest gyarapítási összeg (Ft) % növekedés ebből könyv (Ft) % növekedés ebből folyóirat (Ft) % csökkenés ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (Ft) gyarapodás (db) ebből kötelespéldány (db) ebből nemzetiségi dokumentum (db) megyei könyvtár által digitalizált dokumentumok száma ( könyvtári egység)

8 6 Állomány statisztikánk évi gyarapodás beszerzési típusonként Megnevezés Mennyiség (db) Összeg (Ft) Vásárlás ,- Vásárlás: kurrens folyóirat nem szerepel a csoportos leltárkönyvben ,- Vásárlás összesen ,- Ajándék ,- Kötelespéldány ,- Saját ,- Egyéb NKA, MÁRAI, Br. K ,- Bekötött folyóirat , évi gyarapodás összesen ,- Gyűjteményünk ajándékba kapott 89 féle folyóirattal is bővült ebben az évben. Ebből 30 cím az NKA-tól érkezik. Ez a 89 db folyóirat nem jelenik meg a táblázatban, becsült értéke ,- Ft. Pályázati támogatásból történt állománygyarapítás értéke Brókerképző Alapítvány ODR támogatás Márai program NKA könyvtámogatás ,- Ft , - Ft ,- Ft ,- Ft évi gyarapodás tartalom szerinti bontásban (a kurrens folyóiratok nélkül) Szakirodalom Szépirodalom Gyermekirodalom Összesen db db db db évi gyarapodás dokumentumtípusonként (a kurrens folyóiratok nélkül) Hangzó dokumentum 21 db Kotta 24 db Könyv db Sorozat 5 db Elektronikus dok. (szg. fájl) 9 db Térkép 65 db Vizuális dokumentum 150 db Időszaki kiadvány (bek. fi.) 224 db Egyéb dokumentum 0 Összesen db E-könyv gyarapodás könyvmellékletként 10 db szerepel a könyv adatban.

9 évi állományapasztás Szakirodalom 818 db nincs adat Szépirodalom 229 db nincs adat Gyermekirodalom 372 db nincs adat Összesen db Ft december 31-i könyvtári állomány dokumentumtípus szerint Hangzó dokumentum Kotta Könyv Sorozat Elektronikus dok. (szg. fájl) Térkép Vizuális dokumentum Időszaki kiadvány (bek. fi.) Egyéb dokumentum Összesen db 527 db db 119 db 420 db 279 db db db db db E-könyv könyvmellékletként december 31-én 53 db szerepel a könyv adatban december 31.-ei könyvtári állomány tartalom szerinti bontásban Szakirodalom db nincs adat Szépirodalom db nincs adat Gyermekirodalom db nincs adat Összesen db ,61 Gyarapítás apasztás gondozás, ellenőrzés védelem Állománygyarapításunk során 2014-ben is figyeltünk arra, hogy a megyei könyvtári funkciónak és gyűjtőkörnek megfelelő minőségű és mennyiségű új dokumentumot szerezzünk be. Dokumentumgyűjteményünket leginkább vásárlás útján gyarapítottuk. Az év első két hónapjában könyvesbolti vásárlás útján fejlesztettük a könyvtári gyűjteményt. Vásárlásainkat márciustól a könyv jellegű dokumentumok esetében a Libri-Shopline Nyrt-n keresztül közbeszerzés keretében bonyolítottuk le. Helyismereti, nyelvi, hangzó, képi dokumentumok esetén más forgalmazóktól is vásároltunk. Ajándék, kötelespéldány és egyéb beszerzés útján is bővült a könyvtári állomány. Ajándék dokumentumokat olvasóinktól, szerzőktől és kiadóktól kaptunk. A kötelespéldányokat a Nógrád megyében működő kiadók és nyomdák juttatták el hozzánk. Pályázati támogatás útján is jelentősen nőtt állományunk (Márai program, NKA Könyvtámogatási program, ODR támogatás, Brókerképző Alapítvány stb.). Dokumentumtípus szerint a könyvjellegű kiadványok beszerzése volt hangsúlyos, de vásároltunk időszaki kiadványt, képi, hangzó, elektronikus dokumentumokat és kottákat is. Nyelvi-zenei gyűjteményünk esetében fontos szempont volt, hogy a nyomtatott kiadványokon túl, hangzó, képi és elektronikus kiadványokat is beszerezzünk. Aprónyomtatvány és plakátgyűjteményünk idén is saját gyűjtés alapján gazdagodott, a helyi rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódva.

10 Tartalmi megoszlás szerint a gyarapodás 48,5 %-a volt szak- és ismeretterjesztő irodalom, 39,5 %-a szépirodalom és 12 % a gyermekeknek szóló mese és ifjúsági irodalom. Az egyes könyvtári területek, részlegek gyűjteményszervezésénél a Gyűjtőköri Szabályzatban foglaltaknak megfelelően jártunk el. A felnőtt részlegben mindenekelőtt a friss megjelenések beszerzésére koncentráltunk. A szórakoztató irodalomból bő választékot nyújtottunk, a szépirodalmi szerzeményeséssel a fő tendenciákat, a jelentősebb alkotókat reprezentáltuk. A szakirodalmi szerzeményezés esetében célunk az összes ismeret- és tudományterület lefedése volt. Nyelvi gyűjteményünk elsődleges célja az idegen nyelvek tanulásának, megismerésének segítése. Ennek megfelelően a tanulók és a tanárok számára biztosítani kívántuk az ehhez szükséges segédanyagok széles választékát. A zenei gyűjteményünk elsődleges feladata a város és a megye zenekedvelő közönségének és a zene iránt érdeklődőknek a szolgálata, igényeik kielégítése. Ezen túl a film, színház, táncművészet dokumentációinak, felvételeinek gyűjtése és közreadása. A részleg feladata a valamilyen hátránnyal élők könyvtári ellátása is. Az olvasóteremi dokumentumállomány minden beiratkozott olvasó számára biztosítja a tanuláshoz, művelődéshez, oktatáshoz, tájékozódáshoz és a kutatáshoz szükséges információkat. Helyismereti gyűjteményünk arra törekszik, hogy komplex információtárat hozzon létre Nógrád megyére vonatkozóan. Ennek megfelelően gyűjti a történeti és a jelenlegi Nógrád megyére vonatkozó dokumentumokat. A dokumentumok gyűjtésénél eltekintünk időhatároktól, nyelvi határoktól és az ideológiai szempontoktól. Helyi személynek tekintjük a megye életében ma is fontos szereppel bíró személyeket (művészet, közélet stb.). Gyermekrészlegünk elsődleges feladata a 14 éven aluli korosztály könyvtári ellátása, és az oktató nevelő munka támogatása, erre koncentrálva fejlesztettük gyűjteményünket. Elektronikus könyvtárunk a saját tulajdonú, jogdíj alól mentesülő, helyismereti kiadványok digitalizálásával bővül. Könyvtárellátási szolgáltató rendszer csereállománya a könyvtárellátási szolgáltató rendszer dokumentum ellátásának bázisa. A gyarapításnál nem törekszünk egységes gyűjtemény szisztematikus kialakítására, mivel szerepe nem állandó, hosszútávra megőrzendő információk nyújtása, hanem a települések igényei alapján a saját állományára épül, azokat kiegészítő dokumentumkínálatot biztosít. Mivel a településeken helyben lévő állomány nem teljesen egységes, ezért sokrétű, sokszínű, az újdonságok és a mindennapi használtra szükséges dokumentumok beszerzését egyaránt fontosnak tartjuk. A gyarapításnál maximálisan figyelembe vesszük a települési könyvtárosok által jelzett igényeket. Az állomány alakításánál speciális szempontokat is figyelembe kell vennünk: könyvtárunk a települési könyvtárak dokumentum ellátása mellett a salgótarjáni városi fiókkönyvtárak és a Balassagyarmati Fegyház és Börtön számára is szolgáltat a települési könyvtárak több településen iskolai feladatot is ellátnak mindezeken túl gondoskodik a megye nemzetiségi lakosságának szlovák és német nyelvű dokumentumokkal történő ellátásáról is Apasztás Az év során az első két negyedévben történt törlés. Az állományból kivonásra került db dokumentum, összesen Ft értékben. Dokumentum típus szerin db könyv és 116 db hanghordozó (bakelit és CD lemez). 8

11 A törlés okai: tervszerű állományapasztás, elhasználódás, behajthatatlan és megtérített dokumentumok. Állományvédelem 2014-ben kb db dokumentumot válogattunk le és köttettünk újra. Apróbb sérülések gyorsjavítását helyben, naponta végeztük. Figyelmet fordítottunk a szabadpolcos állomány portalanítására, a tavalyi évben erre 2 alkalommal került sor, sajnos csak manuális formában. Raktárainkat új polcokkal bővítettük, hogy az ott lévő dokumentumokat szellősebben tudjuk tárolni. Feldolgozás, állományfeltárás A dokumentumok könyvtári feldolgozása és feltárása a Corvina Könyvtári Integrált Rendszerében történik. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2014-ben db dokumentummal gyarapodott. Ebből db dokumentum lett tartósan állományba véve. A dokumentumok feldolgozásával könyvtári adatbázisunk db új rekorddal bővült. A dokumentumok adatait a MOKKA adatbázisába is feltöltöttük. A megyei könyvtár könyvtári adatbázisa december 31-én rekordot tartalmazott. Helyismereti cikkadatbázisunkat szintén folyamatosan építettük. A helyismereti feltáró munka során jelenleg rekord szerepel a cikkadatbázisunkban. Az elektronikus adatbázisok mellett folyamatosan építettük és gondoztuk a raktári katalógusunkat. Törvényi előírásnak megfelelően szolgáltattuk az állományra vonatkozó statisztikai adatokat. A dokumentumok nyilvántartását, feltárását 2 főfoglalkozású könyvtáros és 1 fő kulturális közfoglalkoztatott kolléga végezte. A helyismereti cikkadatbázist 1 főfoglalkozású kolléga építette. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (%) Könyvállományunk 100 %-osan feltárt. A Corvina adatbázisban december 31-én db MARC rekord szerepel. Helyismereti cikkadatbázisunkban december 31-én db MARC rekord szerepel. Helyismereti adatbázisunk összesen rekordot tartalmaz. Ebben a következő dokumentumtípusok szerepelnek: könyv, kép, postai levelezőlap, plakát stb. A Praznovszky Gyűjtemény adatbázisában december 31-én db MARC rekord szerepel. 3.2 Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök A Dokumentum- és Információszolgáltató Osztály 2014-ben 6 részleggel működött. Legfontosabb küldetésünk az olvasói igények teljes körű kiszolgálása, a látens igények feltérképezése, a könyvtár társadalmi hasznosságának emelése. Valamennyi munkaállomásunk gépesített, számítástechnikai eszközzel ellátott szolgáltató pont. Igyekszünk minden korosztály és olvasóréteg könyvtári igényére érzékenyen és a lehető leggyorsabban reagálni. Intézményünk társadalmi és szociális szerepvállalása évről évre erősödik. A hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének meghatározó színtere könyvtárunk. 9

12 Nyilvántartási pont 2014-ben a szervezeti struktúra átalakítása után a földszinten található Nyilvántartási pont és Nyelvi-zenei részleg 2 munkatárssal látja el szolgáltatási feladatait. Munkájukat 1 fő közcélú foglalkoztatott kolléga segítette ben 3 alkalommal (Bálint-nap, Nőnap, ÖKN Könyves Vasárnap) kínáltunk kedvezményes beiratkozási lehetőséget olvasóinknak. 10 Alkalom Valentin nap Nőnap Országos Könyvtári Napok Beiratkozók 24 fő 338 fő 110 fő Folyamatosan végeztük a beiratkozással és a kölcsönzéssel együtt járó adminisztrációt től megszüntettük a papíralapú dokumentumkölcsönzést, ettől az évtől már csak elektronikus formában tartjuk nyilván a kölcsönzési adatokat. Folyamatosan ellenőrizzük és gondozzuk az olvasói adatokat tartalmazó adatbázist. A részleg munkatársai végzik az alábbi feladatokat és szolgáltatásokat: beiratkozás és kölcsönzés adminisztrációja, faxolás, pénztárgép kezelés, napi forgalmi statisztika készítése, késedelmes olvasók felszólításának adminisztrációja, hirdetőtáblák és a könyvsziget naprakész gondozása, a szekrényes ruhatár felügyelete. Márciustól új nyomtatványokat (olvasójegy, olvasói nyilatkozat) használunk. Májusban áttértünk az on-line pénztárgép használatára. Elektronikus hirdető felülettel bővült a részleg szolgáltatása. A Digitalizálási, Informatikai és PR Osztály közreműködésével már modern formában is működtetjük hirdetőtáblánkat. Látogatóink ezen a felületen is tájékozódhatnak programjainkról és megtekinthetik a rendezvényeken készült fotókat ben is meghirdettük a megbocsájtás hetét késedelmes olvasóink számára. Decemberben meghosszabbítottuk egységesen 4 hétre a dokumentumok kölcsönzési határidejét. Beiratkozott olvasók száma éven aluli: éven felüli: Összesen: Látogatók száma 2014 Összesen: Ebből 14 éven aluli: Kölcsönző látogatók száma 2014 Összesen: Ebből 14 éven aluli: Kölcsönzött dokumentumok száma 2014 Összesen: Ebből 14 éven aluli:

13 Nyelvi-zenei részleg Az olvasók, zenehallgatók, nyelvtanulók igényeit egész évben folyamatosan kiszolgáltuk. Végeztük a dokumentumkölcsönzést és a tájékoztatást a CD-k, DVD-k, videokazetták, zenei témájú anyagok, kották, hangoskönyvek, és a nyelvi dokumentumok körében. Zene, film, színház, nyelvtanulás témaköreiben rendhagyó órákat tartottunk az általános és középiskolai csoportok számára. Szolgáltatásaink, rendezvényeink és foglalkozásaink segítségével megszólítottunk minden korosztályt. Célunk az érdeklődés felkeltése a zene, a tánc, a film, a színház és az idegen nyelvek iránt. A nyelvi anyagoknál igyekeztünk minden gyakrabban használt nyelvterületről új dokumentumot beszerezni, ha lehetett CD, vagy DVD melléklettel együtt. A kikapcsolódást (utazás, szépirodalom stb.) és tanulást (nyelvvizsga, álláskeresés külföldön stb.), tanítást egyaránt figyelembe véve vásároltunk. Feladatunk az állománygondozás, a dokumentumok könyvtári szerelése, a digitalizált bemutatók folyamatos lejátszása, az elektronikus felületen működő tájékoztatás üzemeltetése a nyitvatartási időben, és a heti rendszerességgel megvalósuló Mozihétvégék szervezése ben részlegünk 107 db DVD-vel, 34 db CD-vel (nyelvi, hangoskönyv és zenei) gyarapodott ben kölcsönzött dokumentumok száma: CD (LP, hangoskönyv, zenei, nyelvi) DVD db 872 db A Mozihétvégék című rendezvénysorozat vetítései ingyenesek voltak minden érdeklődő számára. A részletes műsor megjelent honlapunkon, a Facebook-on, a Nógrád Megyei Hírlapban, Tarjáni Műsorban, szórólapokon, plakátokon. A 14 éven aluliak számára a Gyermekrészlegen is tartottunk filmvetítéseket. Népszerűsítettük az idegen nyelvű gyűjteményünket új kiemelésekkel, és az iskolás csoportoknak tartott bemutatókkal. Részlegünk foglalkozik kiemelten, a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élők könyvtári ellátásával. A számukra kifejlesztett eszközök ezen a részlegen segítik könyvtárhasználatukat. Biztosítottuk a látás sérült olvasóink számára nyújtott, speciális szolgáltatásainkat. Bővítettük hangoskönyv kínálatunkat és személyes segítséget nyújtottunk az eszközök (nagyítók, olvasógép) használatakor. Szolgáltattuk öregbetűs dokumentumainkat. Zenei részleg statisztikai adatai 2014-ben Filmvetítés alkalmak száma Filmvetítés résztvevők száma Kölcsönző látogatók száma Helybenhasználók száma Látogatók száma összesen Kölcsönzött dokumentumok száma Felnőtt kölcsönző részleg 58 alkalom 809 fő fő fő fő db A részleg alapfeladata a dokumentum- és információszolgáltatás. Ez magában foglalja az útbaigazítást, felvilágosítást a könyvtár rendjéről; adott dokumentum kikeresését 11

14 (technikai referensz), általános- és szaktájékoztatást, valamint a kutatás-módszertani felvilágosítást. Naponta végeztük tájékoztató tevékenységünket, mely vonatkozott a könyvtárhasználatra és az általános illetve, közhasznú információk szolgáltatására is. E tevékenységünk során hagyományos és elektronikus adatbázisokat alkalmaztunk. Leggyakrabban az alábbi adatbázisokat használtuk: Könyvtárunk adatbázisai: Corvina adatbázis, könyvtári adatbázis, cikkadatbázis MOKKA MATARKA Antikvarium.hu, moly.hu (tartalomjegyzék-kutatás) OPKM katalógus FSZEK, OSZK, DEENK katalógus MÉK - Magyar Életrajzi Kalauz KÖZTAURUSZ Google nyomtatott kézikönyvek Részlegünkön található könyvtárunk legnagyobb szabadpolcos dokumentumállománya. Napi rendszerességgel végeztük az állomány rendezését és az állomány fejlesztéssel kapcsolatos feladatainkat. Felnőtt kölcsönző használóinak száma 2014-ben Távhasználat (telefon, ) Látogatók száma A szakirodalmi tájékoztatásban jelentős volt a diákok, továbbtanulók információigénye. Irodalomjegyzékkel és szakdolgozati témákkal keresték részlegünket, fokozott volt az érdeklődés a kutatás-módszertani tájékoztatás iránt. Jelentős volt a pedagógiai témák iránti igény a hallgatók, és az aktív pedagógusok részéről. Kiemelt témák voltak az SNI-s gyermekek pedagógiája, az iskolai konfliktusok megoldása, és a hátrányos helyzet kezelése. A szakdolgozati segítségkérés nagyrészt pedagógiai témákra vagy egyéb humán területre (irodalomtörténet, szociológia, történelem) vonatkozott. Az olvasói érdeklődés tematikus szórása igen széles volt. Az ezoterikus irodalom iránt még mindig kiemelkedő volt az érdeklődés, hasonlóan keresettek voltak az önsegítőszemélyiségfejlesztő könyvek. Sokan kölcsönöztek vallásos (elsősorban keresztény) irodalmat, egészségügyi és természetgyógyászati könyveket. Ismét nagy érdeklődés övezte a kézimunka technikákat (szövés, hímzés, kötés, horgolás). Az útikönyvek iránti igény arra hívta fel a figyelmet, hogy az internet korában is nélkülözhetetlennek bizonyulnak; hasonló képen a KRESZ-tankönyvekhez. Az ismeretterjesztő műfajból vezetők voltak az önéletrajzi és interjúkötetek (főleg kortárs személyiségek), a szórakoztató és tartalmas ismeretközlés területén megjelent művek, az irodalomtörténeti, és történelmi témák ben mintegy 300 olvasó igényelte a katalógus bemutatását, a további könyvtári, szakirodalmi adatbázisok használata kb esetben került ismertetésre egyéni használóképzés keretében. Információt adtunk a ritkább szakirodalmak felkutatásához, folyamatosan kb alkalommal tájékoztattuk használóinkat a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségéről. 12

15 13 Tájékoztatás A kérdések száma (db) Referensz kérdés (szaktájékoztatás) Technikai referensz kérdés Irodalomkutatás 98 Összesen Az év során rendszeresen tartottunk csoportok számára könyvtárbemutatást. A részleg dokumentumaiból a nevezetes napok, évfordulók, jelentősebb aktuális események kapcsán tematikus válogatást kínáltunk az olvasóknak. Néhány példa: A Magyar Kultúra napja: Kölcsey és Himnusz, Valentin nap, Önismereti-önsegítő könyvek, Nőnap A nő ezer arca címmel, Madách-emlékév, Madách Imre, Költészet Napja, Gabriel García Márquez halála, Anyák napjára szeretettel, Világjáró Klub előadásaihoz alkalmanként kapcsolódó útikönyvek, Esélyegyenlőség (az Esélyegyenlőségi Roadshowhoz kapcsolódva), 1956-os forradalom, Emlékezzünk szeretteinkre, A magyar nyelv napja, 350 éve hunyt el Zrínyi Miklós, Adventi készülődés, Karácsony szeretet meghittség. A kiállításokról a honlapra és a Facebookra fotók készültek. Közhasznú információszolgáltatás területén leggyakrabban telefonszámok felkutatása, postacímek pontosítása, menetrendek, szolgáltatások elérhetősége, különböző ügyintézési információk, webhelyek tartalmainak kinyomtatása, valamint az országos és helyi rendezvények adatainak szolgáltatása volt a feladatunk. Gyakori igény jelentkezett az elektronikus médiában elhangzott anyagok szöveges formában való elérésére is. Közhasznú információs szolgáltatás Kérdések száma Telefonos kérdések 238 Személyes kérdések Virtuális Olvasóterem Folyamatos segítséget nyújtottunk a Virtuális Olvasótermet látogató könyvtárhasználóinknak a gépek használatához, az irodai programok alkalmazásához, a nyomtatáshoz, az internetes adatbázisok kezeléséhez szeptember 1-től a 14 éven aluli olvasók csak szűrőprogrammal ellátott számítógépet használhatnak, ezért a gyermekek számára a számítógép használat csak a gyermekrészlegben biztosított ben fő látogatta internettermünket. Kojnok Nándor Olvasóterem és Helyismereti Gyűjtemény Olvasótermi és helyismereti gyűjteményünk egy térben, egymást kiegészítve és egymással szorosan együttműködve szolgálja a hozzánk érkező, elmélyülni vágyó látogatókat. Ebben a térben nyílik lehetőség a napilapok, periodikák olvasására, valamint kézikönyvek, helyismereti tartalmú művek, adatbázisok segítik a kutató és alkotó munkát. Itt nyílik lehetőség fénymásolásra, nyomtatásra és szkennelésre is. Ez év áprilisától új arculattal várja látogatóit a részleg.

16 14 Olvasóterem Az olvasóterem dokumentumállománya 2014-ben 310 db dokumentummal bővült. Leginkább pénzügyi és a jogi témájú dokumentumokkal gyarapodott a gyűjtemény, ezek az új kiadványok hasznos kiegészítői a DVD jogtár havonta frissülő adatbázisának. Többféle művészeti albummal, sport témájú összefoglaló művekkel, történelem és vallási témájú kiadványokkal is kiegészült a helyben használható kézikönyvkínálat. A Közép-Európai Brókerképző Alapítvány pályázatán elnyert támogatásból közgazdasági, jogi, marketing, üzleti élet, reklám témájú dokumentumokat vásárolhattunk, összesen 29 db könyvet , - Ft értékben. Az olvasótermi statisztika: Távhasználat (telefon, ) Látogatók száma Helybenhasznált dokumentum (könyv, folyóirat, jogtár, bekötött folyóirat) Referensz kérdés Számítógéphasználat (adatbázis, katalógus, jogtár) Használóképzés Csoport foglalkozás 273 alkalom fő db 455 db alkalom 28 alkalom 9 alkalom Januárban frissítettük az olvasóterem kurrens- és bekötött folyóiratainak listáját, a lista nyilvánosan elérhető könyvtárunk honlapján ben látogatóink nagy örömére már 20 folyóirat címmel többet tudtunk előfizetni, mint az előző évben. A részlegben új folyóiratállványokat helyeztünk el, így a naponta frissen érkező kiadványok már azonnal szembetűnnek és kínálják magukat az olvasóközönségnek. Folyóirat, napilap előfizetés Címek száma Olvasóteremi kiadványok Gyermek kiadványok Ajándékba kapott kiadványok (NKA, kiadók) 89 Összesen: 207 Novembertől a Corvina könyvtári integrált rendszer JavaSer folyóirat modulját használjuk. December végére feldolgoztuk a 2014-es évben érkezett napilapokat. Ez összesen 9 cím, kb szám regisztrálását jelentette. Folytattuk a folyóiratbörzét 2014-ben is, könyvtárlátogatóinknak folyamatosan kínáltuk ingyenes elvitelre a nem tartós megőrzésű kiadványokat. A bekötött folyóiratok raktári elhelyezését segítették az újonnan felállított dexion polcok. Negyedévente tékáztuk a megőrzésre szánt folyóiratokat. Állományba vett bekötött folyóirat Értéke 224 db ,- Ft

17 15 Helyismereti Gyűjtemény Helyismereti tájékoztató munkánk alapja a naprakészen feltárt, gazdag választékú helyismereti állomány volt. A helyi vonatkozású forrásokat tartalmilag feldolgoztuk s adatbázis formájában tettük az érdeklődők számára hozzáférhetővé. A Corvina cikkadatbázist az elmúlt évben 1977 rekorddal bővítettük. Ez az adatbázis, ill. a könyvek, periodikumok mellett a nem hagyományos dokumentumok szolgálták a kutatómunka hátterét. Irodalomkutatásokat több dokumentumtípusra alapozva készítettük. Rendszeresen végeztük a mikrofilmes kutatást, egyebek közt település- és iskolatörténeti témákban. Helyismereti dokumentumainkat kiállításokon mutattuk be a szélesebb közönségnek. A Madách Imre Emlékévhez kapcsolódva Az ember tragédiája régi és ritka kiadásai az egész emlékév során megtekinthetők voltak az olvasóteremben. A kiállítást könyvörökbefogadással kötöttük egybe, ill. könyvtári órákat tartottunk. A Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára valamint az Élet és Tudásfa Olvasókör rendezvényéhez a helyismeret dokumentumaiból válogatott kiállítással kapcsolódtunk Holocaust témában. A csoportos látogatások, középiskolásoknak tartott foglalkozások a helyismereti állomány, dokumentumok és szolgáltatások megismertetését célozták. Az Internet Fiesta helyismereti foglalkozásait a helyi értékek jegyében tartottuk 104 középiskolás részére. A Gyermekek Jogainak Hetén Környezetünk az örökségünk témában tartottunk foglalkozásokat 6 középiskola 134 tanulója részvételével. Új szolgáltatással gazdagodott a helyismeret, számos e-könyv érhető el ingyenesen: 2014-ben 3 db Kindle típusú e-book olvasó került az olvasók használatába. 83 db dokumentum került feltöltésre, amelyek elsősorban a helyismereti kutatást segítik. Olvasóink helyben használhatják, e-bookon is olvashatják Mikszáth Kálmán, Madách Imre műveit, a Palócföld folyóirat egyes példányait. Folyamatosan nyújtottunk segítséget a fenntartó önkormányzat, a Nógrád Megyei Önkormányzat és annak sajtóirodájának pályázataihoz, háttéranyagok készítésével. Számos intézmény, alkotói műhely, önkormányzat, szakmai és civil szervezet fordult hozzánk segítségért megye- és országhatárokon túlról is. További használóink voltak: diákok, honismereti kutatók, akik szak- és évfolyamdolgozatok, honismereti pályázatok, kiadványok elkészítéséhez, publikációkhoz kérték segítségünket. Irodalomkutatásaink száma 50%-kal több a tavalyihoz képest. A személyes használat is növekedett, emellett az elmúlt évhez viszonyítva mintegy 60%-kal több telefonon és ben érkezett kérést teljesítettünk. A helyben használt dokumentumok mennyisége közel 20%-kal volt több. Helyismereti statisztika: Év Távhasználat Személyes használat Helyben használt dokumentumok Irodalomkutatások száma Cikkadatbázisban feltárt rekordok száma Gyermekrészleg A 2014-es év is lehetőséget biztosított a családok, kisebb csoportok, baráti társaságok számára, hogy szabadidejüket még kellemesebben töltsék a gyermekrészlegben. A legkisebbeknek a kibővített Babasarok játékainak kipróbálása, az óvodásoknak a Lázár Ervin Meseszoba, a rajzolás, színezés, zsírkrétázás, a nagyobbaknak különféle társasjátékok jelentettek meghatározó élményt.

18 A részleg egyik alapfeladata a csoportos könyvtárhasználat szervezése: 2014-ben napi rendszerességgel érkeztek a gyerekek a város és kistérsége, a megye iskoláiból, óvodáiból. A könyvtárlátogatás, a könyvkölcsönzés, az irodalom- és olvasásnépszerűsítő foglalkozások is nagyon népszerűek voltak. Könyvtárhasználati óráink témái: katalógus cédula megismertetése, elektronikus katalógushasználat, könyvkeresés, ismerkedés a könyvtár honlapjával. Saját állományunkból, kézi könyveinkből, adatbázisunkból, mesebibliográfiákból nyújtottunk tájékoztatást, de segítségünkre voltak az internet nyújtotta lehetőségek is. Heti rendszerességgel látogatták részlegünket az alábbi oktatási intézmények csoportjai: Gagarin tagiskola, Kodály Zoltán tagiskola, Arany János Tagiskola, Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ, Körúti Óvoda, Egyházasgergei Óvoda. A gyermekrészleg statisztikája: Alkalom Fő Dokumentumkölcsönzés Könyvtárlátogatás Foglalkozás Filmvetítés Rendezvény Könyvtárhasználati óra Elektronikus tájékoztatás Tájékoztatási tevékenységünket természetesen elektronikus formában is elláttuk. Weblapunkról érhetők el saját OPAC-jaink. A könyvtár katalógusai: Könyvkatalógus Helyismereti katalógus Plakátgyűjtemény Mikszáth különgyűjtemény BBMK Megyei Szolgáltató Rendszer (Ellátóközpont és tagkönyvtárainak) katalógusa Palócföld Archívum Megyei Közös Katalógus: A könyvtári portálon 13 katalógus érhető el. A listában lehetőség van kijelölni, hogy mely OPAC-okban keressen a rendszer, így akár a megye összes könyvtári adatbázisát egyszerre tesszük kereshetővé. A megyei közös weboldalon, közös keresőfelülettel rendelkeznek a katalógusok. Elektronikus tartalomszolgáltatásaink: e-magyarország Pontunkon, e-tanácsadók segítik a működést 2 fő tanácsadói végzettséggel is rendelkezik. Feladatuk volt többek között az e- ügyintézés segítése Virtuális Olvasótermünkben lehetőséget biztosítottunk látogatóink számára az internetes tartalmak használatára NAVA pontot működtettünk Honlapunkon, közösségi oldalainkon elektronikus felületeken szolgáltattuk az információkat Az EBSCO adatbázis intézményünkben ingyenesen volt használható a könyvtár látogatói számára 16

19 DVD- Jogtár szolgáltatásunkat az Olvasóteremben vehették igénybe a felhasználók Weboldalunkon, a Digitális Könyvtár menüpont alatt elérhetővé váltak az intézményünk által digitalizált helyismereti vonatkozású tartalmak Közösségi oldalaink Folyamatosan, naponta többször frissítettük könyvtárunk közösségi (Facebook) oldalait. Több munkatársunk saját profilján keresztül is népszerűsítette tevékenységünket és rendezvényeinket. Társlapokon is megjelentek a rólunk szóló hírek, mint például a Nógrádi könyvtárak, könyvtárosok és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezetének oldalán. Salgótarjáni Filu profilja alatt az olvasásnépszerűsítést végeztük Nógrád megyében. Könyvtári szolgáltatások és a működtetésükhöz szükséges infrastruktúra Nyitva tartás Heti nyitva tartásunk: 41, 5 óra Hétvégére eső nyitva tartásunk: szombatonként óráig, heti 4 óra 2014-ben is követtük az állami ünnepekhez meghatározott munkarendeket. Ebben az évben is követtük a Szervezeti Működési Szabályzatunkban megfogalmazottakat, mely szerint július hónapban 2 hétre nyári szabadságra ment a könyvtár. Július, augusztus hónapban szombatonként zárva tartottunk. Infrastruktúra (információs infrastruktúra, egyéb IKT) Könyvtárunk a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettől veszi igénybe a HBONE internet szolgáltatást. A NIIF hálózat regionális központjaként 1 Gb/s sebességű internet érkezik üvegszálas optikai kábelen keresztül. Ez a kapcsolat teszi lehetővé, hogy munkatársaink és olvasóink nagy sebességű internetet használjanak: download 95 Mb/s, upload 72 Mb/s. Ebben az évben megtörtént a számítógépes belső hálózat újratervezése, kiépítése, külön hálózaton futnak a felhasználói terminálok, ezáltal biztonságosabbá és stabilabbá vált a belső munkahelyi hálózat. Ugyanakkor biztosítottunk Wifi vezeték nélküli hozzáférést is. Egyes munkaállomások és olvasói gépek is működtek Wifi-ről, illetve ezáltal biztosítottuk a mobil eszközökkel érkező látogatók részére az internet hozzáférést. 6 szervert működtettünk. 1 levelezőszerver, 2 szerver a könyvtári adatbázisok kiszolgálójaként működött, ahol 10 Corvina adatbázis üzemelt, 1 tárolóegység a mentések tárolására, 2 web kiszolgálóként működött. Számítógépeinken jogtiszta Windows (W7, W8) operációs rendszerek és office irodai programcsomagok, képszerkesztő programok vannak. Egyéb segédprogramok, bővítmények, alkalmazások kapcsán igyekeztünk ingyenesen felhasználható programokat használni. Minden munkaállomáson jogtiszta vírusvédelem biztosította a védelmet. Levelezőrendszerünk jól működött, használata bevált a belső és külső kommunikáció során. Eszközök Személyi számítógépek száma: 51 db Ebből munkaállomás: 30 db Olvasó használatra: 21 db Hordozható számítógép: 19 db Szerver számítógép: 6 db Projektor: 3 db Nyomtató: 15 db 17

20 Szkenner: 4 db Fénymásoló: 4 db Önkiszolgáló kölcsönző pult: 1 db Elektronikus reklámfelület (TV) Innovatív megoldások 2014-ben is ingyenes volt az internethasználat, megszüntettük a kódokkal történő beléptető rendszer használatát, ezzel megkönnyítettük és egyszerűbbé tettük olvasóink számára a világhálóra történő csatlakozást. Ebben az évben megtörtént a számítógépes belső hálózat újratervezése is. Kiépíttettük, hogy külön hálózaton fussanak a felhasználói terminálok, így biztonságosabbá és stabilabbá vált a belső munkahelyi hálózatunk. A Corvina könyvtári integrált rendszer Java Ser - folyóirat és időszaki kiadványok nyilvántartására szolgáló rendszer - moduljával érkeztettük az előfizetett napilapjainkat. Központi adatbázisunkban a kölcsönzési politikát újragondoltuk, melynek eredményeként meghosszabbodott a dokumentumok kölcsönzési ideje. Az új feladatokkal összefüggő felhasználói jogosultságok kiosztása, módosítása az egyes modulokban egész évben folyamatos volt. Digitalizáló tevékenységünk sikeres volt, ebben az évben 110 címet tettünk közzé Digitális Könyvtárunkban ben átdolgoztuk az intézmény Informatikai Védelmi Szabályzatát. A jogszabálynak megfelelően bevezettük a kiskorúak biztonságos internet használatát, védelmét szolgáló szűrőprogram alkalmazását. A gyermekrészlegben található 4 db számítógépre telepítésre került a gyermekek internetezését szűrő program. E jogszabályra felhívtuk a megye települési könyvtárainak figyelmét is. Fiókkönyvtárainkban található nyilvános számítógépeken szintén megtettük a megfelelő beállításokat. Digitális formában is tájékoztattuk látogatóinkat a könyvtári eseményekről, hírekről. Honlap hány nyelven érhető el tartalomfrissítések gyakorisága Honlapunk 3 nyelven (magyar, angol, szlovák), és akadálymentes verzióban is elérhető. Honlapunk (www.bbmk.hu) naprakész, az információk frissítése napi szinten történt. A év végén létrehozott új honlap tesztelése egész évben folyamatos volt. Feltártuk a hibákat, hiányosságokat, javaslatokat tettünk a további fejlesztésre. Fejlesztések a honlapon: könyvajánló menüpontot aktiváltunk archívumot hoztunk létre, ezáltal közzétett híreink visszakereshetővé váltak Digitális Könyvtár szolgáltatásunkat fejlesztettük, bővítettük a felületen megtörtént a KSZR aloldal létrehozása az aktuális megyei hírek alatt megjelenő információkat megyei feladatellátás címkével láttuk el tagkönyvtárakról olyan adattárat hoztunk létre és tettünk közzé, amely tartalmazza a megyében található könyvtárak legfontosabb adatait a weboldalon megjelentettük havi bontásban a 2014-ben Nógrád megye településein lebonyolított KSZR rendezvényeinket kronológiai sorrendben Folyamatos volt a megyei közös honlap gondozása, konzorciumi tagok programjainak, aktuális információinak havi rendszerességgel történő feltöltése. Megtörtént a Forgách-i Fiókkönyvtár weboldalának domain név áthelyezése. Újraterveztük a honlap arculatát, a bbmk.hu oldal arculati elemeivel kiegészülő, dinamikus weboldalt hoztunk létre. Adatok folyamatos feltöltése, friss információkkal történő naprakésszé tétele folyamatos volt 2014-ben. 18

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 12974/2016. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2015. évi beszámolójának és a 2016. évi munkatervének

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter Egy könyvtár három alapfunkció Dippold Péter A Központi Könyvtár hármas funkciója Közkönyvtárként feladatait a 1997. CXL. törvény határozza meg Országos szakkönyvtár feladatait a 30/2014. EMMI rendelet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14766/2014. Javaslat Balassi Bálint Megyei Könyvtár és a Dornyay Béla Múzeum működéséhez szükséges dokumentumok jóváhagyására Tisztelt Bizottság! A muzeális

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA A FSZEK munkatervében tervezett mérőszámok teljesülése Mutató I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 1. Heti nyitvatartási órák 2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai 6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai I. Helyben használat A) Regisztráció természetes személynek és jogi személynek /12 hónap B) Regisztrációs

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 25 Alapadatok Az adatszolgáltató Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának.

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. 2014. (.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR, SALGÓTARJÁN, KASSAI SOR 2. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 107/2016. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Grégerné

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax:

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 BESZÁMOLÓ A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 288/2009. (XII. ) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2016.

Használói elégedettségvizsgálat 2016. Használói ségvizsgálat 2016. A Berzsenyi Dániel Könyvtár ISO minőségirányítási rendszerének megfelelően a látogatók könyvtárhasználati szokásait és ségét vizsgáltuk kérdőív segítségével. Az összehasonlíthatóság

Részletesebben

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum A Magyar Pedagógusok Háza Információs központ, országos tudományos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Gyűjtőköri irányelvek

Gyűjtőköri irányelvek Gyűjtőköri irányelvek Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A Magyar Nemzeti Bank Könyvtára állományainak (szakkönyvtári és közművelődési könyvtári) építését, apasztását illetve a dokumentumok hozzáférhetővé

Részletesebben

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre Nem selejtezhető! A könyvtár neve:. Székhelye:.. ÚTMUTATÓ A munkanaplót ebben az évben is a Deák Ferenc Megyei Könyvtár biztosítja

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkaterve. 4026 Debrecen Bem tér 19. sz. Dr. Kovács Béla Lóránt 2014. 02. 25.

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkaterve. 4026 Debrecen Bem tér 19. sz. Dr. Kovács Béla Lóránt 2014. 02. 25. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkaterve 4026 Debrecen Bem tér 19. sz. Dr. Kovács Béla Lóránt 2014. 02. 25. 1 Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 II. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 2 1. ALAPÍTÓ

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ (3522/00151) DIGITÁLIS FOTÓTÁR A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet fotógyűjteményeinek felhasználóbarát közzététele a múzeum honlapján A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS)

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) A munkanapló vezetése minden könyvtár, szolgáltatóhely (a továbbiakban: könyvtár) számára kötelező.

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Gyűjtőköri Szabályzat I. Általános rész 1. A könyvtár típusa: Tulajdonjog és hozzáférés szerinti felosztás alapján nyilvános

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2016. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2016. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2016. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014 AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SZEGED AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: PALÁNKAINÉ SEBŐK ZSUZSANNA

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében 5. KSZR Műhelynap - Debrecen 2015. szeptember 28-29. Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében A Méliusz Könyvtár jövőképe a kistelepülési könyvtárellátás terén

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári hálózata Sopron Gyôr Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Szombathely SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA A NymE SEK Könyvtára 2008-tól a Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben