A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK ÉVI ÖSSZESÍTETT ORSZÁGOS TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT ORSZÁGOS TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE"

Átírás

1 A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK ÉVI ÖSSZESÍTETT TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE Nemzeti Közszolgálati Egyetem március 31. 1

2 1. Az országos továbbképzési terv jogszabályi háttere A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. (1) bekezdése értelmében a közigazgatási szerv éves továbbképzési tervét tárgyév március 15-éig megküldi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) részére. Az éves továbbképzési terv a Rendelet 2. (1) bekezdésének e) pontja értelmében - a munkáltatónál foglalkoztatott kormánytisztviselők, köztisztviselők egyéni továbbképzési terveinek összessége. Az egyéni továbbképzési terveket a Rendelet 19. (1) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója az NKE által biztosított informatikai alkalmazás használatával készíti el, tárgyév február 1-je és március 15-e között. A Rendelet 21. (2) bekezdése alapján az NKE tárgyév március 31-éig elvégzi az országos szintű tervösszesítést, amelynek eredményét megküldi a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium részére, továbbá nyilvánosságra hozza az összesített országos tervet. Az NKE elvégezte a részére megküldött, illetve a PROBONO informatikai alkalmazásban feltöltött továbbképzési tervek összesítését, és ez alapján összeállította a évi összesített országos továbbképzési tervet. A terv tartalmazza a március 16. napjáig beérkezett intézményi éves továbbképzési tervekben szereplő valamennyi továbbképzési programot, valamint az adott programot választó közigazgatási szervek és tisztviselők számát. Az országos tervet az NKE a Vezető- és Továbbképzési Intézet honlapján közzétette (www.vtki.uni-nke.hu). 2

3 2. A évi összesített országos továbbképzési terv A megküldött adatok alapján (a jogszabály által előírt határidőig) összesen közigazgatási szerv készített évre vonatkozó továbbképzési tervet. A tervkészítő szervek megoszlása a következő: - minisztériumi jogállású szerv: 9, - területi kormányhivatal: 20, - egyéb központi közigazgatási szerv: 107, - önkormányzati szerv: Az elkészített egyéni továbbképzési tervek száma Ennek megoszlása szervtípusonként a következő: - minisztériumi jogállású szerv: fő, - területi kormányhivatal: fő, - önkormányzati szerv: fő, - egyéb közigazgatási szerv: fő. Éves továbbképzési tervek száma szervtípusonként minisztériumok területi kormányhivatalok önkormányzati szervek egyéb közigazgatási szervek Az országos továbbképzési tervben összesen 1277 továbbképzési program szerepel. A továbbképzési programok közül 304 az NKE által nyújtott közszolgálati továbbképzési program, 928 a közigazgatási szervek belső továbbképzése, míg 45 a felnőttképzési vagy felsőoktatási intézmények által nyújtott január 1. előtt programjegyzékre vett továbbképzési program. 3

4 Továbbképzési tervekbe felvett programok száma típusonként közszolgálati továbbképzési programok közigazgatási szervek belső továbbképzései felnőttképzési és felsőoktatási intézmények képzései Az továbbképzési programot összesen alkalommal vették fel a tisztviselők éves egyéni továbbképzési tervébe. Ezen belül az NKE által nyújtott közszolgálati továbbképzési programokat alkalommal, a közigazgatási szervek belső továbbképzéseit alkalommal, míg a felnőttképzési vagy felsőoktatási intézmények által nyújtott január 1. előtt programjegyzékre vett továbbképzési programokat alkalommal rögzítették a tervekben. Továbbképzési programok képzési tervekben való rögzítésének száma típusonként közszolgálati továbbképzések közigazgatási szervek belső továbbképzései felnőttképzési és felsőoktatási intézmények képzései A képzési tervekbe felvett képzések zöme ( ) e-learning típusú továbbképzés, közel 20 %-a jelenléti (48.514) képzés, míg viszonylag csekély része (13.091) vegyes típusú, ún. blended learning képzés. 4

5 Tervekben szereplő továbbképzések típusa módszertani forma szerint e-learning képzések jelenléti képzések blended learning képzések A képzési tervekbe felvett e-learning programok közül közszolgálati, a közigazgatási szervek belső továbbképzése, míg 320 esetben felnőttképzési vagy felsőoktatási intézmény továbbképzéséről van szó. A jelenléti képzések közül közszolgálati, közigazgatási szervek belső továbbképzése, pedig felnőttképzési vagy felsőoktatási intézmények által nyújtott képzés. A blended learning típusú képzések több mint 80 %-a ( db) az NKE által nyújtott közszolgálati képzés, míg db közigazgatási szervek tulajdonában lévő belső továbbképzés. Az országos tervben szerepelő képzéseket (képzéstípusonkénti bontásban) az 1. számú melléklet tartalmazza. Az éves intézményi tervet készítő közigazgatási szerveket, valamint az egyéni továbbképzési tervek számát a 2. számú melléklet tartalmazza. 5

6 Továbbképzési programok tervbe történt felvételének száma A) NKE által nyújtott közszolgálati képzések 1. számú melléklet Azonosító Továbbképzési program címe Terveztet (fő) PN MK Közszolgálati jogviszony tartalma (e-learning) PN MK Az alaptörvény bemutatása (e-learning) 9410 PN MK Közigazgatási hatósági eljárás szakaszai (e-learning) 7496 PN MK A Közszolgálati életpálya elemei (e-learning) 6692 PN MK Integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció (e-learning) 6557 PN MK Megújult munkajogi szabályozás (e-learning) 6335 PN MK Az új önkormányzati rendszer 5339 PN MK Az új területi államigazgatási rendszer 4988 PN MK Ügyfélkapcsolatok, ügyfélelégedettség (e-learning) 4925 PN MK Közigazgatási hatósági eljárás alapelvei (e-learning) 4836 PN MK A közigazgatás központi szervei (e-learning) 4475 PN MV Szervezeti kommunikáció 4313 PN MK A helyi önkormányzatok szervezete és működése (e-learning) 3794 PN MK Magyary program 3695 PN MK Az államigazgatás területi és helyi szervei: kormányhivatalok, járási intézmények (e-learning) 3470 PN MK Jogalkotás, jogszabály-szerkesztés (e-learning) 3376 PN MK Az új Polgári Törvénykönyv 3237 PN MK Adatvédelem, információ-szabadság (e-learning) 2889 PN MS Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor szakmai kompetenciafejlesztő program - A Bejárható Magyarország Program általános ismeretei 2860 PN MK Az e-közigazgatás alapjai (e-learning) 2772 PN MK Közigazgatási szakvizsga - Államigazgatás választható tárggyal 2759 PN MK Szervezeti kommunikáció (e-learning) 2529 PN MV Kiválasztás és interjútechnika 2368 PN MV Közigazgatás és vezetés 2335 PN MK Alapjogok és alapvető kötelességek fogalma, értelmezése (elearning) 2246 PN MV Vezetői önismeret 2240 PN MV Projektmenedzsment 2005 PN MK Fenntartható önkormányzat 2. Szervezetfejlesztés az önkormányzatoknál 1890 PN MK Szociálpolitika, szociális ellátások (e-learning) 1811 PN MS eeunglish elektronikus angol szaknyelvi képzés 1782 PN MK Közigazgatási hatósági jogviszony (e-learning) 1780 PN MK Humánerőforrás és a közszolgálati menedzsment sajátos működése (e-learning) 1749 PN MS Civil szervezetek megújuló működési környezete 1716 PN MK Költségvetési gazdálkodás (e-learning) 1649 PN MK Közbeszerzés (e-learning) 1637 PN MK A közigazgatási szerv és szervezet, szervtípusok; közigazgatási szervezet felépítésének általános elvei (e-learning) 1621 PN MK Az önkormányzatok feladatrendszere (e-learning)

7 PN MK PN MK Önkormányzati pénzügyek, az önkormányzatok gazdálkodási rendszere (e-learning) 1569 Közigazgatási szakvizsga - Önkormányzati igazgatás választható tárggyal 1560 PN MK Adatbázisok és nyilvántartások, szakrendszerek a közigazgatásban (e-learning) 1461 PN MK T.É.R. (e-learning) 1378 PN MK Adó, vám, illeték (e-learning) 1365 PN MK Fenntartható önkormányzat 1. Az értékteremtő konfliktusoldás 1355 PN MK Családpolitika (e-learning) 1331 PN MK Operatív Program szervezési gyakorlatok, projektciklus menedzsment (e-learning) 1255 PN MK Ifjúságvédelem, gyermek-védelem (e-learning) 1254 PN MK Nyugdíjpolitika, a nyugellátás rendszere (e-learning) 1225 PN MK Az Európai Unió felépítése és működése (e-learning) 1185 PN MK Fenntartható önkormányzat 3. Településfejlesztési tervezés 1157 PN MK Fenntartható önkormányzat 6. Önkormányzati feladatellátás finanszírozása 1126 PN MK Állami szervek felépítésének alkotmányos alapjai, állami szervek rendszere, jellegük és egymáshoz való viszonyuk (e-learning) 1110 PN MK A katasztrófavédelem szervezetrendszere (e-learning) 1109 PN MK Jogszabálytan és jogértelmezés (e-learning) 1108 PN MK Szervezeti kultúra (e-learning) 1073 PN MK Környezetvédelem (e-learning) 1024 PN MK Fenntartható önkormányzat 4. Közszolgálati modernizáció 990 PN MK Interkulturális kommunikáció (e-learning) 952 PN MK Az államháztartási gazdálkodás alapelvei (e-learning) 923 PN MK Földügyi igazgatás (e-learning) 858 PN MK Építésügyi igazgatás (e-learning) 788 PN MK Rendészeti igazgatás (e-learning) 780 PN MK Büntetőpolitika, bűnmegelőzés (e-learning) 776 PN MK Államháztartás központi szintjei (e-learning) 768 PN MK Közigazgatási szakvizsga - Pénzügyi és költségvetési igazgatás választható tárggyal 753 PN MK Foglalkoztatáspolitika (e-learning) 745 PN MK Az államháztartás rendszere (e-learning) 738 PN MK Településfejlesztés (e-learning) 711 PN MK Közigazgatási jogviszony, jogi norma (e-learning) 685 PN MK Államháztartási rendszer helyi alrendszere (e-learning) 667 PN MK Felzárkózás, esélyegyenlőség (e-learning) 659 PN MK Az Európai Unió döntéshozatala (e-learning) 645 PN MK Vidékfejlesztés (e-learning) 639 PN MK Költségvetési szervek ellenőrzése (e-learning) 616 PN MS Közszolgálati etika és integritás 600 PN MK Innovációs készség és kezdeményező kommunikáció a közigazgatásban (e-learning) 596 PN MK A közszolgáltatások színvonalának biztosítása: Az ügyfélkartáktól a minőségmenedzsmentig (e-learning) 584 PN MK Agrárpolitika, agrárigazgatás (e-learning) 583 PN MK Közigazgatási hatósági eljárás szakaszai (blended learning) 557 PN MK Az Európai Unió közpolitikái és szakpolitikái (e-learning) 541 7

8 PN MK Személyügyi gazdálkodás (e-learning) 522 PN MK Vagyongazdálkodás szervezeti kérdései (e-learning) 521 PN MK Egyszerűsítési Program (e-learning) 486 PN MK Jogforrási rendszer elemei, közjogi szervezetszabályozó eszközök (e-learning) 485 PN MK Közlekedéspolitika (e-learning) 483 PN MK Államháztartási kontroll (e-learning) 482 PN MK Vagyongazdálkodás jogi keretei (e-learning) 477 PN MS Továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára 469 PN MK Az önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok (e-learning) 456 PN MK Pénzügyi igazgatás szervezetrendszere (e-learning) 453 PN MK Közszolgálati jogviszony tartalma (blended learning) 445 PN MK Fogyasztóvédelem (e-learning) 444 PN MK Fenntartható önkormányzat 5. Megvalósulás orientált stratégiai tervek az urbanisztikában 436 PN MK Egészségügyi politika (e-learning) 430 PN MK Közigazgatási hatósági eljárás alapelvei (blended learning) 411 Stratégiai tervezés, projektmenedzsment, minőségmenedzsment (elearning) PN MK 408 PN MK Költségvetési jog (e-learning) 405 PN MK Integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció (blended learning) 401 PN MK Fiskális és monetáris politika (e-learning) 385 PN MK Oktatáspolitika, oktatásirányítás (e-learning) 375 PN MK Magyar nemzetpolitika és nemzetpolitikai igazgatás (e-learning) 373 PN MK A Közszolgálati életpálya elemei (blended learning) 350 PN MK Szervezetfejlesztés (e-learning) 349 PN MK Infrastruktúra-fejlesztés (e-learning) 337 PN MK Jogállam és jogbiztonság (e-learning) 322 PN MK Sportpolitika (e-learning) 315 PN MK Az alaptörvény bemutatása (blended learning) 305 PN MK Az új Polgári Törvénykönyv (blended learning) 305 PN MS Hatékony kommunikációs technikák a közigazgatásban 300 PN MK Közigazgatási szervek működési folyamatai (e-learning) 286 PN MK Közigazgatási szerv jogalanyisága, közigazgatási szervek tevékenységi típusai, közigazgatási szervezetrendszer, szervezeti igazgatás (e-learning) 284 PN MK Jogszabály hatályosulásának vizsgálata (e-learning) 282 PN MK Kulturális igazgatás (e-learning) 267 PN MK Energiapolitika (e-learning) 265 PN MK Szervezet szociológia (e-learning) 265 PN MK Fejlesztéspolitika (e-learning) 251 PN MS Hivatásetikai alapok 250 PN MK Az Európai Unió jogi keretei és jellemzői (e-learning) 247 PN MV Stresszkezelés 244 PN MK Külügyi igazgatás (e-learning) 241 PN MS Fenntartható fejlődés, az erőforrások tudatos használata 240 PN MK Turisztikai igazgatás (e-learning) 240 PN MK Ügyfélkapcsolatok, ügyfélelégedettség (blended learning) 240 PN MK Feladatrendszerek, ügykörrendszerek, tevékenységtípusok (elearning) 239 8

9 PN MS Integritásmenedzsment 239 PN MK Megújult munkajogi szabályozás (blended learning) 230 PN MK Stratégiák a közigazgatásban (e-learning) 223 PN MK Magyary Program (blended learning) 218 PN MK Nyugdíjpolitika, a nyugellátás rendszere (blended learning) 212 PN MK Ellenőrzés, kontroll (külső) ÁSZ ellenőrzési praktikum közigazgatás törvényessége, közigazgatási bíráskodás (e-learning) 209 PN MK Szervezetirányítás: felügyelet és ellenőrzés (szervezetrendszeren belül) (e-learning) 192 PN MK Közigazgatási logisztika (e-learning) 186 PN MK Az új területi államigazgatási rendszer (blended learning) 184 PN MS Titkos ügykezelői felkészítő tanfolyam 184 PN MK Ifjúságvédelem, gyermek-védelem (blended learning) 181 PN MK Közigazgatási szakvizsga - Kül- és biztonságpolitikai ágazat választható tárggyal 181 PN MS Hatékony előadás-technika angol nyelven 180 PN MS Megbeszélések nyelvezete angol nyelven 180 PN MK A közigazgatás központi szervei (blended learning) 170 PN MK Adatvédelem, információ-szabadság (blended learning) 170 PN MK Az államigazgatás területi és helyi szervei: kormányhivatalok, járási intézmények (blended learning) 170 PN MK Globális és regionális gazdaságpolitika (e-learning) 170 PN MK Közbeszerzés (blended learning) 170 PN MV Hatékony időgazdálkodás 167 PN MK Az e-közigazgatás alapjai (blended learning) 163 PN MK Kereskedelmi politika (e-learning) 161 PN MS Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára 155 PN MK Szociálpolitika, szociális ellátások (blended learning) 155 PN MK Állami vagyonjog civilisztika (e-learning) 149 PN MK Jogforrástan: nemzetközi és az uniós jog (e-learning) 149 PN MK Kormányzati döntéshozatal és közigazgatás, kormányügyrend (elearning) 147 PN MK Jogalkotás, jogszabály-szerkesztés (blended learning) 145 PN MS Az Európai Unió politikája és a tagállamok 140 PN MS Biztonságpolitika és válságkezelés 140 PN MK Családpolitika (blended learning) 137 PN MK Interkulturális kommunikáció (blended learning) 133 PN MK Adatbázisok és nyilvántartások, szakrendszerek a közigazgatásban (blended learning) 132 PN MK Az Európai Unió és a közigazgatás fejlesztése. OECD közigazgatásfejlesztés (e-learning) 128 PN MK A helyi önkormányzatok szervezete és működése (blended) 125 PN MK Szervezeti kommunikáció (blended learning) 125 PN MK Alapjogok és alapvető kötelességek fogalma, értelmezése (blended learning) 124 PN MV Kooperatív tárgyalás és konfliktuskezelés 124 PN MK Az igazságügy stratégiai megújítása (e-learning) 122 PN MV A kreativitás fejlesztése 120 PN MV Előadás- és beszédtechnika, hatékony prezentáció 120 PN MS Költségvetési gazdálkodási gyakorlatok a közigazgatásban 120 PN MK A katasztrófavédelem szervezetrendszere (blended learning) 116 9

10 PN MK Humánerőforrás és a közszolgálati menedzsment sajátos működése (blended learning) 115 PN MK Az új önkormányzati rendszer (blended learning) 110 PN MK Közigazgatási hatósági jogviszony (blended learning) 109 PN MV Együttműködés és csapatépítés 108 PN MS Hogyan vitatkozzunk idegen nyelven (angol) 105 PN MS Jó viszony megalapozása a partnerrel angol nyelven 105 PN MK Civilisztika (e-learning) 103 PN MS Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy számára 101 PN MS Alapjogvédelem a közigazgatási feladatokban 100 PN MS Az Európai Unió pénzügyi támogatási rendszere 100 PN MK Szervezeti kultúra (blended learning) 98 PN MV Vezetői döntés, befolyásolási technikák 95 PN MS Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor szakmai kompetenciafejlesztő program - Gyalogos természetjárás 94 PN MK Költségvetési gazdálkodás (blended learning) 93 PN MK Tudománypolitika (e-learning) 92 PN MK Egészségügyi politika (blended learning) 90 PN MK Külgazdasági igazgatás (e-learning) 90 PN MV Tárgyalások tervezése, tárgyalástechnika 90 PN MS Telefonálás angol nyelven 90 PN MK Közigazgatási szakvizsga - Gazdasági igazgatás választható tárggyal 89 PN MS Továbbképzés az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára 87 PN MV A hatékony és fejlesztő vezető 84 PN MK Környezetvédelem (blended learning) 81 PN MS Az Európai Unió szakpolitikái és pénzügyei 80 PN MS Biztonsági kihívások és stratégiai válaszok 80 PN MK Büntetőpolitika, bűnmegelőzés (blended learning) 80 PN MS Közszolgálat a nemzetközi kapcsolatokban 80 PN MK Építésügyi igazgatás (blended learning) 76 PN MV Motiváció és ösztönzés 76 PN MV Pszichológia a vezetésben 75 PN MV Vezetői önismeret 75 PN MS A közpolitikai, kormányzati és közszolgálati hatékonyság nemzetközi modelljei 71 PN MK Az államháztartási gazdálkodás alapelvei (blended learning) 70 PN MS A magyar közigazgatási szaknyelv idegen nyelven a Magyary Program tükrében 62 PN MV Emocionális intelligencia és leadership 62 PN MK Önkormányzati pénzügyek, az önkormányzatok gazdálkodási rendszere (blended learning) 62 PN MK Állami szervek felépítésének alkotmányos alapjai, állami szervek rendszere, jellegük és egymáshoz való viszonyuk (blended learning) 61 PN MS Az Európai Corpus Juris és intézményrendszere, változások és a jövő 61 PN MV Gyakorlati humánmenedzsment 60 PN MV Kiválasztás és interjútechnika 60 PN MK Kormányzati stratégiai irányítás (e-learning) 60 PN MV Új média használat, online kommunikáció 60 PN MS Asszisztensi feladatok angol nyelven 59 PN MK Az Európai Unió felépítése és működése (blended learning) 57 10

11 PN MK Innovációs készség és kezdeményező kommunikáció a közigazgatásban (blended learning) 56 PN MK Jogszabálytan és jogértelmezés (blended learning) 56 PN MK Oktatáspolitika, oktatásirányítás (blended learning) 55 PN MK Operatív Program szervezési gyakorlatok, projektciklus menedzsment (blended learning) 55 PN MK A közigazgatási szerv és szervezet, szervtípusok; a közigazgatási szervezet felépítésének általános elvei (blended learning) 54 PN MS Bűnügyi és rendészeti együttműködés a nemzetközi kapcsolatokban 50 PN MS Információ és adatbiztonság a közigazgatásban 50 PN MK Földügyi igazgatás (blended learning) 46 PN MK Adó, vám, illeték (blended learning) 45 PN MS Külföldi utakkal kapcsolatos ügyintézés angol nyelven 45 PN MV Projektmenedzsment. 45 PN MV Retorika és szövegalkotás 45 PN MV Szervezeti kommunikáció. 45 PN MK Településfejlesztés (blended learning) 45 PN MK Fogyasztóvédelem (blended learning) 44 PN MK T.É.R. (blended learning) 44 PN MK Az államháztartás rendszere (blended learning) 42 PN MK Az Európai Unió közpolitikái és szakpolitikái (blended learning) 42 PN MV Változásmenedzsment 42 PN MK Közigazgatás szervezetelméleti megközelítésben (e-learning) 41 Stratégiai tervezés, projektmenedzsment, minőségmenedzsment PN MK (blended learning) 41 PN MK Rendészeti igazgatás (blended learning) 40 PN MS Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor szakmai kompetenciafejlesztő program - Kerékpáros természetjárás 40 PN MK Agrárpolitika, agrárigazgatás (blended learning) 39 PN MK Foglalkoztatáspolitika (blended learning) 39 PN MK Felzárkózás, esélyegyenlőség (blended learning) 36 PN MK Magyar nemzetpolitika és nemzetpolitikai igazgatás (blended learning) 36 PN MS Felelős humánpolitika fenntartható emberi erőforrás menedzsment 35 PN MK Költségvetési szervek ellenőrzése (blended learning) 35 PN MK Vagyongazdálkodás szervezeti kérdései (blended learning) 35 PN MS Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára 34 PN MK Kulturális igazgatás (blended learning) 34 PN MK Az Európai Unió jogi keretei és jellemzői (blended learning) 31 PN MK Az önkormányzatok feladatrendszere (blended learning) 31 PN MK Személyügyi gazdálkodás (blended learning) 31 PN MK Vagyongazdálkodás jogi keretei (blended learning) 31 PN MV A szervezeti kultúra fejlesztése és alakítása 30 PN MK Az Európai Unió döntéshozatala (blended learning) 30 PN MV Hatékony menedzsment kontroll 30 PN MV Stratégiaalkotás, stratégiai menedzsment 30 PN MK Stratégiák a közigazgatásban (blended learning) 30 PN MV Teljesítménymenedzsment. 30 PN MS Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor szakmai kompetenciafejlesztő program - Folyami evezős természetjárás 30 PN MS Titkárnői, ügyintézői feladatok angol nyelven 30 PN MK Vidékfejlesztés (blended learning) 30 11

12 PN MS Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor szakmai kompetenciafejlesztő program - Lovas természetjárás 28 PN MK Államháztartás központi szintjei (blended learning) 27 PN MK Államháztartási kontroll (blended learning) 23 PN MK Infrastruktúra-fejlesztés (blended learning) 21 PN MK Közigazgatási szerv jogalanyisága, közigazgatási szervek tevékenységi típusai, közigazgatási szervezetrendszer, szervezeti igazgatás (blended learning) 21 PN MK Feladatrendszerek, ügykörrendszerek, tevékenységtípusok (blended learning) 20 PN MS Integritás a közszolgálatban: etika és belső kontrollrendszer 20 PN MK Külügyi igazgatás (blended learning) 20 PN MS Megjelenés- és viselkedéskultúra, írásbeli és szóbeli kommunikáció, tárgyalástechnika 20 PN MS Nemzetgazdasági pénzügyek, államháztartási-közpénzügyi gazdálkodás 20 PN MS Önkormányzat jogállása és döntési kompetenciája 20 PN MS Protokoll az államelméletben, illetve a közéletben 20 PN MS Személyügyi szolgáltatások, kompenzáció és javadalmazás a közszolgálatban 20 PN MK Szervezetirányítás: felügyelet és ellenőrzés (szervezetrendszeren belül) (blended learning) 20 PN MS Inkluzív önkormányzat 19 PN MK Közlekedéspolitika (blended learning) 19 PN MK Szervezetszociológia (blended learning) 18 PN MV A vezető, akit követnek - vezetővé válást segítő kompetenciafejlesztő képzés 17 PN MS Felelős gazdálkodás a fenntarthatóság gazdálkodási vonatkozásai 16 PN MK Szervezetfejlesztés (blended learning) 16 PN MK Energiapolitika (blended learning) 15 PN MK Jogforrástan: nemzetközi és az uniós jog (blended learning) 15 PN MS Önkormányzati ügykezelés angol nyelven építési ügyek 15 PN MS Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor szakmai kompetenciafejlesztő program - Vitorlás természetjárás 15 PN MK A Versenytörvény gyakorlati alkalmazása 12 PN MK Egyszerűsítési program (blended learning) 12 PN MK Fejlesztéspolitika (blended learning) 11 PN MK Jogforrási rendszer elemei, közjogi szervezetszabályozó eszközök (blended learning) 11 PN MK Költségvetési jog (blended learning) 11 PN MK Pénzügyi igazgatás szervezetrendszere (blended learning) 11 PN MK Az Európai Unió és a közigazgatás fejlesztése. OECD közigazgatásfejlesztés (blended learning) 10 PN MK Ellenőrzés, kontroll (külső) ÁSZ ellenőrzési praktikum közigazgatás törvényessége, közigazgatási bíráskodás (blended learning) 10 PN MK Fiskális és monetáris politika (blended learning) 10 PN MK Globális és regionális gazdaságpolitika (blended learning) 10 PN MK Kormányzati döntéshozatal és közigazgatás, kormányügyrend (blended learning) 10 PN MK Kormányzati stratégiai irányítás (blended learning) 10 PN MK Közigazgatási logisztika (blended learning) 10 PN MK Külgazdasági igazgatás (blended learning) 10 12

13 PN MK Mentorok fejlesztő képzése 10 PN MK Sportpolitika (blended learning) 10 PN MK Tudománypolitika (blended learning) 10 PN MK Turisztikai igazgatás (blended learning) 9 PN MS Önkormányzati ügykezelés angol nyelven környezetvédelmi ügyek 8 PN MS Önkormányzati ügykezelés angol nyelven adóhatósági ügyek 1 7 PN MK A Ket. gyakorlati alkalmazása a versenyfelügyeleti eljárásban 5 PN MV Teljesítménymenedzsment 5 PN MS Szociális ügyek kezelése az önkormányzatnál angol nyelven 1 2 PN MS Önkormányzati ügykezelés angol nyelven adóhatósági ügyek 2 1 B) Közigazgatási szervek belső továbbképzései Azonosító Továbbképzési program címe Programtulajdonos tervezte (fő) PM PM PM PM PM PM PM PM A bűnmegelőzési feladatellátás gyakorlata (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló évi CCXL. törvény alkalmazásának kérdései a pártfogó felügyelői munkában (Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal) A hatósági eljárás jogi alapjainak vizsgálata a Bajai Járási Hivatal jogalkalmazási gyakorlatában (ingatlan-nyilvántartási eljárás, gyámügyi igazgatás, okmányirodai eljárások) A Linux operációs rendszer és szabadszoftverek használata a közigazgatásban (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) PM PM BS PM A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal integritása A Bajai Járási Hivatalban használt nyílt forráskódú szoftverek alkalmazása a közigazgatásban (alapvető ismeretek) A Bajai Járási Hivatalban használt nyílt forráskódú szoftverek alkalmazása a közigazgatásban (táblázatkezelő programok használata) A Bajai Járási Hivatalban használt ügyviteli módszerek és rendszerek alkalmazása (IRMA, TAKAROS iktatórendszerek használata) A bankjegyhamisítványok kiszűrése a készpénzforgalomból (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) A biztonsági adatlapok jogszabályi előírásoknak való megfelelésének hatósági vizsgálata (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) A személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 383 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 10 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 14 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 32 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 6 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 1 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 8 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 25 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 6 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 4 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 1 13

14 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM BS PM PM BS PM PM PM PM Aktualitások az egészségfejlesztésben (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) Az 528/2012 EK rendelet alkalmazása a kémiai biztonsági munkában (Bács-kiskun Megyei Kormányhivatal) Az elektronikus anyakönyvezésre felkészítés (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) Az Új Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvénnyel összefüggésben a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és szakigazgatási szervei követeléskezelési eljárásaihoz kapcsolódóan várható változásokról Az Új Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény gyámhivatali ügyintézést érintő változásairól a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szerve és járási gyámhivatalai gyakorlatában Az Új Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény ingatlan-nyilvántartási eljárásokra, jogi személyekre, valamint szociális ügyintézésre vonatkozó változásairól a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és szakigazgatási szervei gyakorlatában Bács-Kiskun megye lakosságának egészségi állapota (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) Egészségügyi igazgatási szakterületi továbbképzés (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) Esetmegbeszélő csoportfoglalkozás CSVSZ védőnők számára (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) Földügyi igazgatás a jogszabályváltozások tükrében Gyermekjóléti Szolgáltatók Szakmai Napja (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) Honvédelmi igazgatási felkészítés Ingatlan-nyilvántartás akkor és most Bács- Kiskun megyében Irodai szoftverek professzionális használata Költségvetési gazdálkodás Közegészségügyi szakterület (Környezetés település-egészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságvédelem, élelmezésegészségügy) gyakorlati szintű ismereteinek frissítése Közlekedési igazgatási feladatok ellátása Közszolgálati jog BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 3 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 1 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 8 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 1 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 1 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 1 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 2 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 4 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 3 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 26 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 30 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 126 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 45 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 4 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 1 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 10 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 10 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 10 14

15 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM BS PM PM PM PM BS PM PM PM Nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének tapasztalatai Nemzetközi és EU ismeretek Specifikumok a társadalombiztosításban (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) Szociális Szakmai Nap Társadalombiztosítási Kifizetőhelyi Fórum Továbbképzés a fertőző betegségekkel, járványokkal és védőoltásokkal kapcsolatos feladatokról Továbbképzés a kórházhigiéné és a DDD szakterületeken előforduló teendőkről Továbbképzés az országos járványügyi munkaértekezleten közölt információk alapján Vezető ápolói továbbképzés Vezető védőnői továbbképzés (Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal) BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 1 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 22 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 14 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 11 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 48 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 3 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 5 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 4 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 1 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 2 A külföldi magyar intézeti igazgatók szakmai értekezlete BALASSI INTÉZET 9 A Linux operációs rendszer és szabadszoftverek használata a közigazgatásban - (Baranya Megyei BARANYA Kormányhivatal) KORMÁNYHIVATAL 58 A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény hatályos rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása. Érzékenyítő tréning Hivatali kapu kezelése, helyi problémák megoldása Baranya megye vonatkozásában Kommunikációs tréning Konfliktuskezelési tréning Közvetítői eljárás alkalmazásának gyakorlata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény gyakorlati alkalmazása, megyei tapasztalatok Prezentációkészítés mesterfokon a közigazgatásban (Microsoft PowerPoint / LibreOffice Impress) megyei sajátosságok figyelembe vételével Szövegszerkesztés mesterfokon a közigazgatásban (Microsoft Word, LibreOffice Writer), megyei sajátosságok figyelembe vételével. Táblázatkezelés mesterfokon a közigazgatásban (Microsoft Excel, LibreOffice Calc) megyei sajátosságok BARANYA KORMÁNYHIVATAL 6 BARANYA KORMÁNYHIVATAL 52 BARANYA KORMÁNYHIVATAL 11 BARANYA KORMÁNYHIVATAL 76 BARANYA KORMÁNYHIVATAL 95 BARANYA KORMÁNYHIVATAL 10 BARANYA KORMÁNYHIVATAL 3 BARANYA KORMÁNYHIVATAL 11 BARANYA KORMÁNYHIVATAL 38 BARANYA KORMÁNYHIVATAL 23 15

16 figyelembe vételével PM PM PM PM PM PM BS PM BS PM PM PM PM PM PM PM PM Windows használata mesterfokon a közigazgatásban, megyei sajátosságok figyelembevételével. A foglalkoztatáspolitikai feladatok ellátásához szükséges jogszabályok, eljárási szabályok áttekintése, a gyakorlati alkalmazás egységesítése a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjánál és a járási munkaügyi kirendeltségeknél. A Ket. alapelvek és eljárási folyamatok gyakorlati alkalmazása a Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatalaiban. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges jogszabályok, eljárási szabályok áttekintése, a gyakorlati alkalmazás egységesítése a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjánál és a járási munkaügyi kirendeltségeknél. A közigazgatási hatósági eljárás és a nyugdíjigazgatási eljárás kapcsolódási pontjai, jogszabályi háttere a Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságánál A Linux operációs rendszer és szabadszoftverek használata a közigazgatásban (Békés Megyei Kormányhivatal) A Linux operációs rendszerrel és szabadszoftverekkel kapcsolatos rendszergazdai ismeretek (Békés Megyei Kormányhivatal) A nyugdíjbiztosítási adatok nyilvántartásba vételével és az adategyeztetési eljárás lefolytatásával kapcsolatos eljárási kérdések és aktualitások a Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságánál A társadalombiztosítási jogviszonyok elbírálásának aktuális kérdései a nyugdíjbiztosítás területén a Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál. Adóvégrehajtás az önkormányzati adóhatóságoknál Aktuális jogszabályok a népegészségügyben Aktualitások a népegészségügyben Anyakönyvi szakvizsgára felkészítő,valamint anyakönyvi igazgatási ismereteket felújító tanfolyam. Az e-bug egészségfejlesztő program bemutatása Az egészségbiztosítás által finanszírozott egészségügyi ellátásokra való jogosultság BARANYA KORMÁNYHIVATAL 7 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 9 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 50 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 24 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 1 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 2 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 1 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 37 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 42 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 20 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 1 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 14 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 6 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 13 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 2 16

17 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM Az egészségbiztosítás pénzellátásai a gyakorlatban a Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervénél. Az egészségbiztostás méltányossági ellátásaira (méltányossági táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, egyszeri segély) vonatkozó továbbképzés a Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervénél. Az Iratkezelő és Munkafolyamat-támogató Alaprendszer kiscsoportos gyakorlati oktatása a Békés Megyei Kormányhivatalban. Az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) családjogi szabályainak alkalmazása az anyakönyvi igazgatásban, és az elektronikus anyakönyvi rendszer kialakításának alapjai az anyakönyvi eljárásról szóló évi I. törvény rendelkezései alapján. Éves felkészítés a köznevelés és a szakképzés aktuális feladatainak ellátására (szakképzési modul) Békés megyében. Konfliktuskezelés és tárgyalásvezetés a Békés Megyei Kormányhivatalban Kulcsfelhasználók képzése az Elektronikus Anyakönyvi rendszer alkalmazásához. Minőségirányítás a Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatalaiban. Szakmai nap a járási hivatalok szociális igazgatási feladatot ellátó ügyintézői számára Társadalombiztosítási Kifizetőhelyi Fórum a Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervénél Ügyiratkezelés és adatvédelem a Békés Megyei Kormányhivatalban. A közalkalmazotti törvény és végrehajtási rendeleteinek gyakorlati alkalmazása, különös tekintettel a Békéscsabán kialakult köznevelési és közművelődési intézménystruktúrára. A közbeszerzési eljárások lebonyolításának menete, különös tekintettel az önkormányzatok építési beruházásainak közbeszerzési eljárásaira irányadó többlet jogszabályokra. A közbeszerzési törvény és a Polgári Törvénykönyv kapcsolata az új polgári jogi szabályok fényében. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény eljárási szabályainak és alapelveinek gyakorlati alkalmazása Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 2 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 3 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 8 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 4 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 5 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 1 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 4 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 7 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 10 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 47 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 91 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 10 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 26 17

18 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM BS PM BS PM BS PM BS PM PM PM BS PM BS A közösségi együttélés szabályozása a helyi sajátosságok figyelembe vételével. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény hatása az önkormányzati rendszerre, hatályba lépését követő feladatok, kapcsolódó jogszabályi környezet áttekintése. A megváltozott köznevelési szabályok, kapcsolódó önkormányzati feladatok bemutatása. A szociálpolitikai szolgáltatások rendszere, egymáshoz való viszonya az önkormányzati szférában. A teljesítménymenedzsment és a tudásmenedzsment kapcsolódási pontjai az önkormányzati szférában. Az államháztartási számvitelt érintő évi változások. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályainak bemutatása, a hatályos államháztartási és polgári jogi normák ismertetése. Minőségirányítás Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. Ügyiratkezelési szabályok Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 13 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 18 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 7 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 5 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 37 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 12 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 14 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 51 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 101 Az új Polgári Törvénykönyv szabályainak alkalmazása BELÜGYMINISZTÉRIUM 1 Közbeszerzési továbbképzés - a közbeszerzés aktuális kérdései, gyakorlati tapasztalatai BELÜGYMINISZTÉRIUM 31 A Dublini és az Eurodac szabályozás BEVÁNDORLÁSI ÉS gyakorlata, a helyes ujjnyomatvételezés ÁLLAMPOLGÁRSÁGI technikája HIVATAL 43 A Schengeni Információs Rendszer II. generációjának (SIS II.) alkalmazásával összefüggő feladatokról Adatvédelmi és okmányismereti képzés a Hivatal kezelésében levő iratokra vonatkozóan Angol nyelvi továbbképzés - Haladó csoport. Angol nyelvi továbbképzés - Kezdő csoport. Az egyszerűsített honosítási eljárással és az azt követő hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos jogszabályok ismertetése és alkalmazása, továbbá az ezekhez kapcsaolódó ügyviteli tevékenység Az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos jogszabályok alkalmazásáról BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 58 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 50 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 28 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 13 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 20 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 20 18

19 PM BS PM PM BS PM BS PM BS PM PM PM PM PM PM PM Az Európai Menekültügyi Tanterv (EAC) képzési moduljai Elektronikus anyakönyvi rendszer Gazdálkodást érintő jogszabály változások a gyakorlatban, különös tekintettel az adótörvényekre Helyi közigazgatási szakemberképzés Ismeretmegújító képzés a magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének jogcímeiről - 1. modul (A magyar állampolgárság keletkezése leszármazással a törvényes és a törvénytelen gyermek helyzete, a családi jogállás rendezésének hatása a magyar áll Ismeretmegújító képzés a magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének jogcímeiről - 1. modul: A magyar állampolgárság keletkezése - vérségi elv, területi elv; a házasságkötés és a magyar állampolgárság kapcsolata Ismeretmegújító képzés a magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének jogcímeiről - 2. modul: A trianoni békeszerződés, valamint az ezt követő területi változások hatásai a magyar állampolgárságra - a bécsi döntésektől a párizsi békéig Ismeretmegújító képzés a magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének jogcímeiről - 3. modul: A távollét. A magyar-csehszlovák lakosságcsere és a magyarországi német lakosság kitelepítése. Ismeretmegújító képzés a magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének jogcímeiről - 4. modul: Elbocsátás, lemondás, megfosztás és a megfosztások orvoslása Ismeretmegújító képzés a magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének jogcímeiről - 5. modul: A kettős állampolgárság kizárására irányuló egyezmények bemutatása Ismeretmegújító képzés a magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének jogcímeiről - 6. modul: A honosításra vonatkozó szabályok változása az első állampolgársági törvénytől napjainkig Ismeretmegújító képzés a magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének jogcímeiről - 7. modul: A visszahonosítás és a nyilatkozattal történő állampolgárság-szerzés összevetése BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 2 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 8 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 14 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 9 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 5 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 126 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 125 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 124 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 122 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 114 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 113 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL

20 PM PM BS PM BS PM BS PM BS PM PM BS PM PM BS PM BS PM PM PM PM PM PM PM PM BS Ismeretmegújító képzés a magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének jogcímeiről - 8. modul: Az állampolgársági ügytípusok, eljárási szabályok. Jogalkalmazási tapasztalatok a hontalansági eljárás tükrében Képzés a családsegítő szolgálatok részére, az integrációs szerződésben meghatározott feladatellátásról Migrációs tárgyú informatikai rendszerek a közigazgatásban Migrációs tárgyú törvények eljárási tapasztalatainak cseréje az egységes jogalkalmazás érdekében Névmódosítási eljárás, névváltoztatás, névviselés, névhasználat Nyílt forráskódú irodai rendszerek Szakmai továbbképzés a Met. változásai kapcsán kialakítandó új eljárási rendről VIS MAIL levelező rendszer és a VIS működéséről, használatáról Windows 7 és Linux rendszerek használata a közigazgatási informatikában A földmérési és térképészeti tevékenység jogszabályi háttere A konfliktus kezelés elmélete és gyakorlata A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alkalmazása A közfoglalkoztatás támogatási rendszerének kialakulása és működése A közfoglalkoztatottak, egyszerűsített foglalkoztatásban tevékenységet végzők munkavégzésének munkavédelmi követelményei A közgyógyellátás A közigazgatási hatósági eljárásnak a népegészségügyi szakterületet érintő egyes kérdéseiről A Linux operációs rendszer és szabadszoftverek használata a közigazgatásban (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal) BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 113 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 16 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 1 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 123 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 107 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 9 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 6 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 27 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 2 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 13 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN KORMÁNYHIVATAL 5 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN KORMÁNYHIVATAL 11 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN KORMÁNYHIVATAL 4 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN KORMÁNYHIVATAL 90 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN KORMÁNYHIVATAL 10 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN KORMÁNYHIVATAL 14 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN KORMÁNYHIVATAL 6 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN KORMÁNYHIVATAL 40 20

A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT ORSZÁGOS TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE

A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT ORSZÁGOS TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK 06. ÉVI ÖSSZESÍTETT ORSZÁGOS TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE 06. március. . Az országos továbbképzési terv jogszabályi háttere A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 7/0. (IX.8.)

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 538 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 19. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 82 fő.

Részletesebben

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2012. október 2-4. és 10-11. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ Díszterme

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Lehetőségek és dilemmák. Közigazgatási vezetőképzés. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

Lehetőségek és dilemmák. Közigazgatási vezetőképzés. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Lehetőségek és dilemmák Közigazgatási vezetőképzés A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban II. szekció dr. Princzinger Péter NKE Vezető és

Részletesebben

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben)

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben) FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: 22/526-900, Fax: 22/526-905 Email: hivatal@fejer.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer Kormányablakok Integrált Kormányzati

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2012. évi 57. szám 10697 A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (6) bekezdése alapján

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvár

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvár 1 Ügyszám: FEB/04/1973-1/2014. Székesfehérvár Közigazgatási szakvizsgára felkészítő tanfolyam programja Általános közigazgatási ismeretek Kötelező vizsgatárgy 2014. március 17-21. 1. csoport Helyszíne:

Részletesebben

KÉPZÉSI LISTA 2015. I. félév Akkreditált képzéseink és Engedélyezett programjaink

KÉPZÉSI LISTA 2015. I. félév Akkreditált képzéseink és Engedélyezett programjaink INFORMATIKAI KÉPZÉSEK Lajstromszám/ Engedélyszám PL-8089 MS Windows7 6 gyakorlati beszámoló PL-8089 Áttérés a Windows 7 operációs rendszerre 4 gyakorlati beszámoló PL-8089 MS Outlook levelezés 6 gyakorlati

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 19. szám 3095 A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 10740 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 57. szám A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 /2013. (..) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1., valamint a 6. és 8. tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

Részletesebben

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport Alsózsolca szervezeti egység A szervezet feladatai Kompetencia mátri Jog és kötelezettség 3. sz. melléklet Megjegyzés Képviselő testület Helyi kisebbségi önkormányzat testülete Ügyrendi biztosság Pénzügyi

Részletesebben

Közigazgatási Vezetői Akadémia ÁROP 2.2.13

Közigazgatási Vezetői Akadémia ÁROP 2.2.13 Közigazgatási Vezetői Akadémia ÁROP 2.2.13 1 BEVEZETŐ 2010 tavaszán megkezdődött a magyar közigazgatás, a magyar állam újászervezése. Célként egy olyan állam megteremtése fogalmazódott meg, amely az egyének,

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: Kisvárdai Járási Hivatal (törzshivatal) Hatósági Osztály általános hatósági feladatok járási hatósági feladatok oktatási feladatok járási védelmi igazgatási feladatok Kormányablak (Okmányirodai) Osztály

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

A közszolgálati továbbképzés és vezetőképzés programjainak követelményrendszere a 2013. (átmeneti) évi tervezéshez

A közszolgálati továbbképzés és vezetőképzés programjainak követelményrendszere a 2013. (átmeneti) évi tervezéshez A közszolgálati továbbképzés és vezetőképzés programjainak követelményrendszere a 2013. (átmeneti) évi tervezéshez Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013. január 1 Bevezető A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

Részletesebben

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 Központi szociális információs fejlesztések Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének bevezetése (PTR) Felkészítő nap 2013. október 28. 2013. november 15. Tervezett napirend

Részletesebben

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap 2015. október 6. A központi állami szervek rendszere

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap 2015. október 6. A központi állami szervek rendszere Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2015. október 6-8. és 12-13. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási

Részletesebben

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának szakirányú továbbképzés kínálata 2012-ben:

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának szakirányú továbbképzés kínálata 2012-ben: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának szakirányú továbbképzés kínálata 2012-ben: Intézmény Választható szak Finanszírozás NKE-KTK államháztartási költségvetési ellenőrzés L K NKE-KTK

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Programpont / történés Időpontja Közreműködők Helyszín Rendhagyó osztályfőnöki óra (20 ) 2013. november 28., 10:00 bejelentkezés alapján

Programpont / történés Időpontja Közreműködők Helyszín Rendhagyó osztályfőnöki óra (20 ) 2013. november 28., 10:00 bejelentkezés alapján Programpont / történés Időpontja Közreműködők Helyszín Rendhagyó osztályfőnöki óra (20 ) Közigazgatási reformok a Jó Állam Kormányablak 2013. november 28., 10:00 2013. november 28., 8:00 20:00 Dr. Szabó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK INTEGRITÁS TANÁCSADÓK SZEREPE MAGYARORSZÁGON Kovács Sándorné területi közigazgatási szervek irányításáért felelős koordinációs igazgató, KIH 2013. november 7. A korrupció elleni küzdelem Magyarországon

Részletesebben

A BÉKÉS MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM 2014. ÉVI MUNKATERVE

A BÉKÉS MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM 2014. ÉVI MUNKATERVE BEB/04/178-23/2014. A BÉKÉS MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva: 2/2014. (IV.17.) számú BÉMÁK határozattal 1 2014. évi II. ÜLÉS 2014. június 1. A megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei A felsőfokú szakképzés megnevezése: Jogi asszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: Ügyvitel szakmacsoport A szakképesítés OKJ azonosító száma, kiadásának éve: 55 6 01 0000 00 00 008. A szakmai

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

A magyar központi Közigazgatás Szervezetfejlesztési Terve. Átfogó cél: hatékonyság

A magyar központi Közigazgatás Szervezetfejlesztési Terve. Átfogó cél: hatékonyság A magyar központi Közigazgatás Szervezetfejlesztési Terve Átfogó cél: hatékonyság Célkitűzések A haza mindenek előtt, Kormányzati felkészülés, Csapatépítési és -megtartási eszköz, Egyéni és együttes szakmai,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatának Jegyzőjétől 6114 Bugac Béke u. 10. Tel: 76/575-100 Fax: 76/575-107 ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.) A közfeladatot ellátó

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság közleménye

Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság közleménye Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság közleménye Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége a közigazgatási alapvizsgáról és ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a települési önkormányzatok együttműködésének lehetőségei

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a települési önkormányzatok együttműködésének lehetőségei A járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a települési önkormányzatok együttműködésének lehetőségei dr. Pilz Tamás Főosztályvezető Területi Közigazgatás-fejlesztési Főosztály A járási (fővárosi kerületi)

Részletesebben

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet

Részletesebben

Programpont / történés Időpontja Közreműködők Helyszín Rendhagyó osztályfőnöki óra (20 ) 2013. november 28., 10:00 bejelentkezés alapján

Programpont / történés Időpontja Közreműködők Helyszín Rendhagyó osztályfőnöki óra (20 ) 2013. november 28., 10:00 bejelentkezés alapján Programpont / történés Időpontja Közreműködők Helyszín Rendhagyó osztályfőnöki óra (20 ) Közigazgatási reformok a Jó Állam Kormányablak 2013. november 28., 10:00 2013. november 28., 8:00 20:00 Dr. Szabó

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában dr. Kása Karolina, osztályvezető, NRSZH Siófok, 2013. május 16. 4. Az Igénybevevői Nyilvántartás

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök 2. sz. melléklet Pécs M.J. Város Polgármesteri Hivatala Polgármester Alpolgármester Jegyző Aljegyző Jogi és Önkormányzati Főosztály Jogi Csoport

Részletesebben

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (KIMISZ) tevékenységének a bemutatása (különös tekintettel az áldozatsegítésre,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr!

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr! Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

dr. Gyurita Rita főigazgató

dr. Gyurita Rita főigazgató dr. Gyurita Rita főigazgató Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal A kihirdetését követı napon lépett hatályba a rendelet az alábbi kivétellel. 2014. január 1-jén lép hatályba: A kormánytisztviselı, köztisztviselı

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Önkormányzati megújulás konferencia 2011

Önkormányzati megújulás konferencia 2011 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Önkormányzati megújulás konferencia 2011 2011. november 3 4. Dr. Ignácz István általános elnökhelyettes A KEK KH a közigazgatás központi

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése 3. számú melléklet S Z A K Á G A Z A T I R E N D Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 012200 JUH-, KECSKE-, LÓTENYÉSZTÉS 014100 NÖVÉNYTERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS 014200 ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZOLGÁLTATÁS 015000

Részletesebben

Az örökbefogadás adminisztrációs és nyilvántartási rendszerének fejlesztése. Szakszolgálatok számára

Az örökbefogadás adminisztrációs és nyilvántartási rendszerének fejlesztése. Szakszolgálatok számára Az örökbefogadás adminisztrációs és nyilvántartási rendszerének fejlesztése Tájékoztató nap a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok számára Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projektigazgatóság

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

RENDSZERES ÉRTÉKELÉSE ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.

RENDSZERES ÉRTÉKELÉSE ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS ÉS KOMPETENCIA RENDSZERES ÉRTÉKELÉSE ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA RENDSZER LEÍRÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETÉS Polgármesteri

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-dokumentum EK jogi aktus kötelező közösségi jogi aktus EU-határozat EU-irányelv EU-rendelet nem kötelező közösségi jogi aktus EU-ajánlás EU-vélemény EU-alkotmány

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben