A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK ÉVI ÖSSZESÍTETT ORSZÁGOS TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT ORSZÁGOS TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE"

Átírás

1 A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK ÉVI ÖSSZESÍTETT TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE Nemzeti Közszolgálati Egyetem március 31. 1

2 1. Az országos továbbképzési terv jogszabályi háttere A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. (1) bekezdése értelmében a közigazgatási szerv éves továbbképzési tervét tárgyév március 15-éig megküldi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) részére. Az éves továbbképzési terv a Rendelet 2. (1) bekezdésének e) pontja értelmében - a munkáltatónál foglalkoztatott kormánytisztviselők, köztisztviselők egyéni továbbképzési terveinek összessége. Az egyéni továbbképzési terveket a Rendelet 19. (1) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója az NKE által biztosított informatikai alkalmazás használatával készíti el, tárgyév február 1-je és március 15-e között. A Rendelet 21. (2) bekezdése alapján az NKE tárgyév március 31-éig elvégzi az országos szintű tervösszesítést, amelynek eredményét megküldi a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium részére, továbbá nyilvánosságra hozza az összesített országos tervet. Az NKE elvégezte a részére megküldött, illetve a PROBONO informatikai alkalmazásban feltöltött továbbképzési tervek összesítését, és ez alapján összeállította a évi összesített országos továbbképzési tervet. A terv tartalmazza a március 16. napjáig beérkezett intézményi éves továbbképzési tervekben szereplő valamennyi továbbképzési programot, valamint az adott programot választó közigazgatási szervek és tisztviselők számát. Az országos tervet az NKE a Vezető- és Továbbképzési Intézet honlapján közzétette (www.vtki.uni-nke.hu). 2

3 2. A évi összesített országos továbbképzési terv A megküldött adatok alapján (a jogszabály által előírt határidőig) összesen közigazgatási szerv készített évre vonatkozó továbbképzési tervet. A tervkészítő szervek megoszlása a következő: - minisztériumi jogállású szerv: 9, - területi kormányhivatal: 20, - egyéb központi közigazgatási szerv: 107, - önkormányzati szerv: Az elkészített egyéni továbbképzési tervek száma Ennek megoszlása szervtípusonként a következő: - minisztériumi jogállású szerv: fő, - területi kormányhivatal: fő, - önkormányzati szerv: fő, - egyéb közigazgatási szerv: fő. Éves továbbképzési tervek száma szervtípusonként minisztériumok területi kormányhivatalok önkormányzati szervek egyéb közigazgatási szervek Az országos továbbképzési tervben összesen 1277 továbbképzési program szerepel. A továbbképzési programok közül 304 az NKE által nyújtott közszolgálati továbbképzési program, 928 a közigazgatási szervek belső továbbképzése, míg 45 a felnőttképzési vagy felsőoktatási intézmények által nyújtott január 1. előtt programjegyzékre vett továbbképzési program. 3

4 Továbbképzési tervekbe felvett programok száma típusonként közszolgálati továbbképzési programok közigazgatási szervek belső továbbképzései felnőttképzési és felsőoktatási intézmények képzései Az továbbképzési programot összesen alkalommal vették fel a tisztviselők éves egyéni továbbképzési tervébe. Ezen belül az NKE által nyújtott közszolgálati továbbképzési programokat alkalommal, a közigazgatási szervek belső továbbképzéseit alkalommal, míg a felnőttképzési vagy felsőoktatási intézmények által nyújtott január 1. előtt programjegyzékre vett továbbképzési programokat alkalommal rögzítették a tervekben. Továbbképzési programok képzési tervekben való rögzítésének száma típusonként közszolgálati továbbképzések közigazgatási szervek belső továbbképzései felnőttképzési és felsőoktatási intézmények képzései A képzési tervekbe felvett képzések zöme ( ) e-learning típusú továbbképzés, közel 20 %-a jelenléti (48.514) képzés, míg viszonylag csekély része (13.091) vegyes típusú, ún. blended learning képzés. 4

5 Tervekben szereplő továbbképzések típusa módszertani forma szerint e-learning képzések jelenléti képzések blended learning képzések A képzési tervekbe felvett e-learning programok közül közszolgálati, a közigazgatási szervek belső továbbképzése, míg 320 esetben felnőttképzési vagy felsőoktatási intézmény továbbképzéséről van szó. A jelenléti képzések közül közszolgálati, közigazgatási szervek belső továbbképzése, pedig felnőttképzési vagy felsőoktatási intézmények által nyújtott képzés. A blended learning típusú képzések több mint 80 %-a ( db) az NKE által nyújtott közszolgálati képzés, míg db közigazgatási szervek tulajdonában lévő belső továbbképzés. Az országos tervben szerepelő képzéseket (képzéstípusonkénti bontásban) az 1. számú melléklet tartalmazza. Az éves intézményi tervet készítő közigazgatási szerveket, valamint az egyéni továbbképzési tervek számát a 2. számú melléklet tartalmazza. 5

6 Továbbképzési programok tervbe történt felvételének száma A) NKE által nyújtott közszolgálati képzések 1. számú melléklet Azonosító Továbbképzési program címe Terveztet (fő) PN MK Közszolgálati jogviszony tartalma (e-learning) PN MK Az alaptörvény bemutatása (e-learning) 9410 PN MK Közigazgatási hatósági eljárás szakaszai (e-learning) 7496 PN MK A Közszolgálati életpálya elemei (e-learning) 6692 PN MK Integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció (e-learning) 6557 PN MK Megújult munkajogi szabályozás (e-learning) 6335 PN MK Az új önkormányzati rendszer 5339 PN MK Az új területi államigazgatási rendszer 4988 PN MK Ügyfélkapcsolatok, ügyfélelégedettség (e-learning) 4925 PN MK Közigazgatási hatósági eljárás alapelvei (e-learning) 4836 PN MK A közigazgatás központi szervei (e-learning) 4475 PN MV Szervezeti kommunikáció 4313 PN MK A helyi önkormányzatok szervezete és működése (e-learning) 3794 PN MK Magyary program 3695 PN MK Az államigazgatás területi és helyi szervei: kormányhivatalok, járási intézmények (e-learning) 3470 PN MK Jogalkotás, jogszabály-szerkesztés (e-learning) 3376 PN MK Az új Polgári Törvénykönyv 3237 PN MK Adatvédelem, információ-szabadság (e-learning) 2889 PN MS Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor szakmai kompetenciafejlesztő program - A Bejárható Magyarország Program általános ismeretei 2860 PN MK Az e-közigazgatás alapjai (e-learning) 2772 PN MK Közigazgatási szakvizsga - Államigazgatás választható tárggyal 2759 PN MK Szervezeti kommunikáció (e-learning) 2529 PN MV Kiválasztás és interjútechnika 2368 PN MV Közigazgatás és vezetés 2335 PN MK Alapjogok és alapvető kötelességek fogalma, értelmezése (elearning) 2246 PN MV Vezetői önismeret 2240 PN MV Projektmenedzsment 2005 PN MK Fenntartható önkormányzat 2. Szervezetfejlesztés az önkormányzatoknál 1890 PN MK Szociálpolitika, szociális ellátások (e-learning) 1811 PN MS eeunglish elektronikus angol szaknyelvi képzés 1782 PN MK Közigazgatási hatósági jogviszony (e-learning) 1780 PN MK Humánerőforrás és a közszolgálati menedzsment sajátos működése (e-learning) 1749 PN MS Civil szervezetek megújuló működési környezete 1716 PN MK Költségvetési gazdálkodás (e-learning) 1649 PN MK Közbeszerzés (e-learning) 1637 PN MK A közigazgatási szerv és szervezet, szervtípusok; közigazgatási szervezet felépítésének általános elvei (e-learning) 1621 PN MK Az önkormányzatok feladatrendszere (e-learning)

7 PN MK PN MK Önkormányzati pénzügyek, az önkormányzatok gazdálkodási rendszere (e-learning) 1569 Közigazgatási szakvizsga - Önkormányzati igazgatás választható tárggyal 1560 PN MK Adatbázisok és nyilvántartások, szakrendszerek a közigazgatásban (e-learning) 1461 PN MK T.É.R. (e-learning) 1378 PN MK Adó, vám, illeték (e-learning) 1365 PN MK Fenntartható önkormányzat 1. Az értékteremtő konfliktusoldás 1355 PN MK Családpolitika (e-learning) 1331 PN MK Operatív Program szervezési gyakorlatok, projektciklus menedzsment (e-learning) 1255 PN MK Ifjúságvédelem, gyermek-védelem (e-learning) 1254 PN MK Nyugdíjpolitika, a nyugellátás rendszere (e-learning) 1225 PN MK Az Európai Unió felépítése és működése (e-learning) 1185 PN MK Fenntartható önkormányzat 3. Településfejlesztési tervezés 1157 PN MK Fenntartható önkormányzat 6. Önkormányzati feladatellátás finanszírozása 1126 PN MK Állami szervek felépítésének alkotmányos alapjai, állami szervek rendszere, jellegük és egymáshoz való viszonyuk (e-learning) 1110 PN MK A katasztrófavédelem szervezetrendszere (e-learning) 1109 PN MK Jogszabálytan és jogértelmezés (e-learning) 1108 PN MK Szervezeti kultúra (e-learning) 1073 PN MK Környezetvédelem (e-learning) 1024 PN MK Fenntartható önkormányzat 4. Közszolgálati modernizáció 990 PN MK Interkulturális kommunikáció (e-learning) 952 PN MK Az államháztartási gazdálkodás alapelvei (e-learning) 923 PN MK Földügyi igazgatás (e-learning) 858 PN MK Építésügyi igazgatás (e-learning) 788 PN MK Rendészeti igazgatás (e-learning) 780 PN MK Büntetőpolitika, bűnmegelőzés (e-learning) 776 PN MK Államháztartás központi szintjei (e-learning) 768 PN MK Közigazgatási szakvizsga - Pénzügyi és költségvetési igazgatás választható tárggyal 753 PN MK Foglalkoztatáspolitika (e-learning) 745 PN MK Az államháztartás rendszere (e-learning) 738 PN MK Településfejlesztés (e-learning) 711 PN MK Közigazgatási jogviszony, jogi norma (e-learning) 685 PN MK Államháztartási rendszer helyi alrendszere (e-learning) 667 PN MK Felzárkózás, esélyegyenlőség (e-learning) 659 PN MK Az Európai Unió döntéshozatala (e-learning) 645 PN MK Vidékfejlesztés (e-learning) 639 PN MK Költségvetési szervek ellenőrzése (e-learning) 616 PN MS Közszolgálati etika és integritás 600 PN MK Innovációs készség és kezdeményező kommunikáció a közigazgatásban (e-learning) 596 PN MK A közszolgáltatások színvonalának biztosítása: Az ügyfélkartáktól a minőségmenedzsmentig (e-learning) 584 PN MK Agrárpolitika, agrárigazgatás (e-learning) 583 PN MK Közigazgatási hatósági eljárás szakaszai (blended learning) 557 PN MK Az Európai Unió közpolitikái és szakpolitikái (e-learning) 541 7

8 PN MK Személyügyi gazdálkodás (e-learning) 522 PN MK Vagyongazdálkodás szervezeti kérdései (e-learning) 521 PN MK Egyszerűsítési Program (e-learning) 486 PN MK Jogforrási rendszer elemei, közjogi szervezetszabályozó eszközök (e-learning) 485 PN MK Közlekedéspolitika (e-learning) 483 PN MK Államháztartási kontroll (e-learning) 482 PN MK Vagyongazdálkodás jogi keretei (e-learning) 477 PN MS Továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára 469 PN MK Az önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok (e-learning) 456 PN MK Pénzügyi igazgatás szervezetrendszere (e-learning) 453 PN MK Közszolgálati jogviszony tartalma (blended learning) 445 PN MK Fogyasztóvédelem (e-learning) 444 PN MK Fenntartható önkormányzat 5. Megvalósulás orientált stratégiai tervek az urbanisztikában 436 PN MK Egészségügyi politika (e-learning) 430 PN MK Közigazgatási hatósági eljárás alapelvei (blended learning) 411 Stratégiai tervezés, projektmenedzsment, minőségmenedzsment (elearning) PN MK 408 PN MK Költségvetési jog (e-learning) 405 PN MK Integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció (blended learning) 401 PN MK Fiskális és monetáris politika (e-learning) 385 PN MK Oktatáspolitika, oktatásirányítás (e-learning) 375 PN MK Magyar nemzetpolitika és nemzetpolitikai igazgatás (e-learning) 373 PN MK A Közszolgálati életpálya elemei (blended learning) 350 PN MK Szervezetfejlesztés (e-learning) 349 PN MK Infrastruktúra-fejlesztés (e-learning) 337 PN MK Jogállam és jogbiztonság (e-learning) 322 PN MK Sportpolitika (e-learning) 315 PN MK Az alaptörvény bemutatása (blended learning) 305 PN MK Az új Polgári Törvénykönyv (blended learning) 305 PN MS Hatékony kommunikációs technikák a közigazgatásban 300 PN MK Közigazgatási szervek működési folyamatai (e-learning) 286 PN MK Közigazgatási szerv jogalanyisága, közigazgatási szervek tevékenységi típusai, közigazgatási szervezetrendszer, szervezeti igazgatás (e-learning) 284 PN MK Jogszabály hatályosulásának vizsgálata (e-learning) 282 PN MK Kulturális igazgatás (e-learning) 267 PN MK Energiapolitika (e-learning) 265 PN MK Szervezet szociológia (e-learning) 265 PN MK Fejlesztéspolitika (e-learning) 251 PN MS Hivatásetikai alapok 250 PN MK Az Európai Unió jogi keretei és jellemzői (e-learning) 247 PN MV Stresszkezelés 244 PN MK Külügyi igazgatás (e-learning) 241 PN MS Fenntartható fejlődés, az erőforrások tudatos használata 240 PN MK Turisztikai igazgatás (e-learning) 240 PN MK Ügyfélkapcsolatok, ügyfélelégedettség (blended learning) 240 PN MK Feladatrendszerek, ügykörrendszerek, tevékenységtípusok (elearning) 239 8

9 PN MS Integritásmenedzsment 239 PN MK Megújult munkajogi szabályozás (blended learning) 230 PN MK Stratégiák a közigazgatásban (e-learning) 223 PN MK Magyary Program (blended learning) 218 PN MK Nyugdíjpolitika, a nyugellátás rendszere (blended learning) 212 PN MK Ellenőrzés, kontroll (külső) ÁSZ ellenőrzési praktikum közigazgatás törvényessége, közigazgatási bíráskodás (e-learning) 209 PN MK Szervezetirányítás: felügyelet és ellenőrzés (szervezetrendszeren belül) (e-learning) 192 PN MK Közigazgatási logisztika (e-learning) 186 PN MK Az új területi államigazgatási rendszer (blended learning) 184 PN MS Titkos ügykezelői felkészítő tanfolyam 184 PN MK Ifjúságvédelem, gyermek-védelem (blended learning) 181 PN MK Közigazgatási szakvizsga - Kül- és biztonságpolitikai ágazat választható tárggyal 181 PN MS Hatékony előadás-technika angol nyelven 180 PN MS Megbeszélések nyelvezete angol nyelven 180 PN MK A közigazgatás központi szervei (blended learning) 170 PN MK Adatvédelem, információ-szabadság (blended learning) 170 PN MK Az államigazgatás területi és helyi szervei: kormányhivatalok, járási intézmények (blended learning) 170 PN MK Globális és regionális gazdaságpolitika (e-learning) 170 PN MK Közbeszerzés (blended learning) 170 PN MV Hatékony időgazdálkodás 167 PN MK Az e-közigazgatás alapjai (blended learning) 163 PN MK Kereskedelmi politika (e-learning) 161 PN MS Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára 155 PN MK Szociálpolitika, szociális ellátások (blended learning) 155 PN MK Állami vagyonjog civilisztika (e-learning) 149 PN MK Jogforrástan: nemzetközi és az uniós jog (e-learning) 149 PN MK Kormányzati döntéshozatal és közigazgatás, kormányügyrend (elearning) 147 PN MK Jogalkotás, jogszabály-szerkesztés (blended learning) 145 PN MS Az Európai Unió politikája és a tagállamok 140 PN MS Biztonságpolitika és válságkezelés 140 PN MK Családpolitika (blended learning) 137 PN MK Interkulturális kommunikáció (blended learning) 133 PN MK Adatbázisok és nyilvántartások, szakrendszerek a közigazgatásban (blended learning) 132 PN MK Az Európai Unió és a közigazgatás fejlesztése. OECD közigazgatásfejlesztés (e-learning) 128 PN MK A helyi önkormányzatok szervezete és működése (blended) 125 PN MK Szervezeti kommunikáció (blended learning) 125 PN MK Alapjogok és alapvető kötelességek fogalma, értelmezése (blended learning) 124 PN MV Kooperatív tárgyalás és konfliktuskezelés 124 PN MK Az igazságügy stratégiai megújítása (e-learning) 122 PN MV A kreativitás fejlesztése 120 PN MV Előadás- és beszédtechnika, hatékony prezentáció 120 PN MS Költségvetési gazdálkodási gyakorlatok a közigazgatásban 120 PN MK A katasztrófavédelem szervezetrendszere (blended learning) 116 9

10 PN MK Humánerőforrás és a közszolgálati menedzsment sajátos működése (blended learning) 115 PN MK Az új önkormányzati rendszer (blended learning) 110 PN MK Közigazgatási hatósági jogviszony (blended learning) 109 PN MV Együttműködés és csapatépítés 108 PN MS Hogyan vitatkozzunk idegen nyelven (angol) 105 PN MS Jó viszony megalapozása a partnerrel angol nyelven 105 PN MK Civilisztika (e-learning) 103 PN MS Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy számára 101 PN MS Alapjogvédelem a közigazgatási feladatokban 100 PN MS Az Európai Unió pénzügyi támogatási rendszere 100 PN MK Szervezeti kultúra (blended learning) 98 PN MV Vezetői döntés, befolyásolási technikák 95 PN MS Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor szakmai kompetenciafejlesztő program - Gyalogos természetjárás 94 PN MK Költségvetési gazdálkodás (blended learning) 93 PN MK Tudománypolitika (e-learning) 92 PN MK Egészségügyi politika (blended learning) 90 PN MK Külgazdasági igazgatás (e-learning) 90 PN MV Tárgyalások tervezése, tárgyalástechnika 90 PN MS Telefonálás angol nyelven 90 PN MK Közigazgatási szakvizsga - Gazdasági igazgatás választható tárggyal 89 PN MS Továbbképzés az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára 87 PN MV A hatékony és fejlesztő vezető 84 PN MK Környezetvédelem (blended learning) 81 PN MS Az Európai Unió szakpolitikái és pénzügyei 80 PN MS Biztonsági kihívások és stratégiai válaszok 80 PN MK Büntetőpolitika, bűnmegelőzés (blended learning) 80 PN MS Közszolgálat a nemzetközi kapcsolatokban 80 PN MK Építésügyi igazgatás (blended learning) 76 PN MV Motiváció és ösztönzés 76 PN MV Pszichológia a vezetésben 75 PN MV Vezetői önismeret 75 PN MS A közpolitikai, kormányzati és közszolgálati hatékonyság nemzetközi modelljei 71 PN MK Az államháztartási gazdálkodás alapelvei (blended learning) 70 PN MS A magyar közigazgatási szaknyelv idegen nyelven a Magyary Program tükrében 62 PN MV Emocionális intelligencia és leadership 62 PN MK Önkormányzati pénzügyek, az önkormányzatok gazdálkodási rendszere (blended learning) 62 PN MK Állami szervek felépítésének alkotmányos alapjai, állami szervek rendszere, jellegük és egymáshoz való viszonyuk (blended learning) 61 PN MS Az Európai Corpus Juris és intézményrendszere, változások és a jövő 61 PN MV Gyakorlati humánmenedzsment 60 PN MV Kiválasztás és interjútechnika 60 PN MK Kormányzati stratégiai irányítás (e-learning) 60 PN MV Új média használat, online kommunikáció 60 PN MS Asszisztensi feladatok angol nyelven 59 PN MK Az Európai Unió felépítése és működése (blended learning) 57 10

11 PN MK Innovációs készség és kezdeményező kommunikáció a közigazgatásban (blended learning) 56 PN MK Jogszabálytan és jogértelmezés (blended learning) 56 PN MK Oktatáspolitika, oktatásirányítás (blended learning) 55 PN MK Operatív Program szervezési gyakorlatok, projektciklus menedzsment (blended learning) 55 PN MK A közigazgatási szerv és szervezet, szervtípusok; a közigazgatási szervezet felépítésének általános elvei (blended learning) 54 PN MS Bűnügyi és rendészeti együttműködés a nemzetközi kapcsolatokban 50 PN MS Információ és adatbiztonság a közigazgatásban 50 PN MK Földügyi igazgatás (blended learning) 46 PN MK Adó, vám, illeték (blended learning) 45 PN MS Külföldi utakkal kapcsolatos ügyintézés angol nyelven 45 PN MV Projektmenedzsment. 45 PN MV Retorika és szövegalkotás 45 PN MV Szervezeti kommunikáció. 45 PN MK Településfejlesztés (blended learning) 45 PN MK Fogyasztóvédelem (blended learning) 44 PN MK T.É.R. (blended learning) 44 PN MK Az államháztartás rendszere (blended learning) 42 PN MK Az Európai Unió közpolitikái és szakpolitikái (blended learning) 42 PN MV Változásmenedzsment 42 PN MK Közigazgatás szervezetelméleti megközelítésben (e-learning) 41 Stratégiai tervezés, projektmenedzsment, minőségmenedzsment PN MK (blended learning) 41 PN MK Rendészeti igazgatás (blended learning) 40 PN MS Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor szakmai kompetenciafejlesztő program - Kerékpáros természetjárás 40 PN MK Agrárpolitika, agrárigazgatás (blended learning) 39 PN MK Foglalkoztatáspolitika (blended learning) 39 PN MK Felzárkózás, esélyegyenlőség (blended learning) 36 PN MK Magyar nemzetpolitika és nemzetpolitikai igazgatás (blended learning) 36 PN MS Felelős humánpolitika fenntartható emberi erőforrás menedzsment 35 PN MK Költségvetési szervek ellenőrzése (blended learning) 35 PN MK Vagyongazdálkodás szervezeti kérdései (blended learning) 35 PN MS Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára 34 PN MK Kulturális igazgatás (blended learning) 34 PN MK Az Európai Unió jogi keretei és jellemzői (blended learning) 31 PN MK Az önkormányzatok feladatrendszere (blended learning) 31 PN MK Személyügyi gazdálkodás (blended learning) 31 PN MK Vagyongazdálkodás jogi keretei (blended learning) 31 PN MV A szervezeti kultúra fejlesztése és alakítása 30 PN MK Az Európai Unió döntéshozatala (blended learning) 30 PN MV Hatékony menedzsment kontroll 30 PN MV Stratégiaalkotás, stratégiai menedzsment 30 PN MK Stratégiák a közigazgatásban (blended learning) 30 PN MV Teljesítménymenedzsment. 30 PN MS Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor szakmai kompetenciafejlesztő program - Folyami evezős természetjárás 30 PN MS Titkárnői, ügyintézői feladatok angol nyelven 30 PN MK Vidékfejlesztés (blended learning) 30 11

12 PN MS Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor szakmai kompetenciafejlesztő program - Lovas természetjárás 28 PN MK Államháztartás központi szintjei (blended learning) 27 PN MK Államháztartási kontroll (blended learning) 23 PN MK Infrastruktúra-fejlesztés (blended learning) 21 PN MK Közigazgatási szerv jogalanyisága, közigazgatási szervek tevékenységi típusai, közigazgatási szervezetrendszer, szervezeti igazgatás (blended learning) 21 PN MK Feladatrendszerek, ügykörrendszerek, tevékenységtípusok (blended learning) 20 PN MS Integritás a közszolgálatban: etika és belső kontrollrendszer 20 PN MK Külügyi igazgatás (blended learning) 20 PN MS Megjelenés- és viselkedéskultúra, írásbeli és szóbeli kommunikáció, tárgyalástechnika 20 PN MS Nemzetgazdasági pénzügyek, államháztartási-közpénzügyi gazdálkodás 20 PN MS Önkormányzat jogállása és döntési kompetenciája 20 PN MS Protokoll az államelméletben, illetve a közéletben 20 PN MS Személyügyi szolgáltatások, kompenzáció és javadalmazás a közszolgálatban 20 PN MK Szervezetirányítás: felügyelet és ellenőrzés (szervezetrendszeren belül) (blended learning) 20 PN MS Inkluzív önkormányzat 19 PN MK Közlekedéspolitika (blended learning) 19 PN MK Szervezetszociológia (blended learning) 18 PN MV A vezető, akit követnek - vezetővé válást segítő kompetenciafejlesztő képzés 17 PN MS Felelős gazdálkodás a fenntarthatóság gazdálkodási vonatkozásai 16 PN MK Szervezetfejlesztés (blended learning) 16 PN MK Energiapolitika (blended learning) 15 PN MK Jogforrástan: nemzetközi és az uniós jog (blended learning) 15 PN MS Önkormányzati ügykezelés angol nyelven építési ügyek 15 PN MS Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor szakmai kompetenciafejlesztő program - Vitorlás természetjárás 15 PN MK A Versenytörvény gyakorlati alkalmazása 12 PN MK Egyszerűsítési program (blended learning) 12 PN MK Fejlesztéspolitika (blended learning) 11 PN MK Jogforrási rendszer elemei, közjogi szervezetszabályozó eszközök (blended learning) 11 PN MK Költségvetési jog (blended learning) 11 PN MK Pénzügyi igazgatás szervezetrendszere (blended learning) 11 PN MK Az Európai Unió és a közigazgatás fejlesztése. OECD közigazgatásfejlesztés (blended learning) 10 PN MK Ellenőrzés, kontroll (külső) ÁSZ ellenőrzési praktikum közigazgatás törvényessége, közigazgatási bíráskodás (blended learning) 10 PN MK Fiskális és monetáris politika (blended learning) 10 PN MK Globális és regionális gazdaságpolitika (blended learning) 10 PN MK Kormányzati döntéshozatal és közigazgatás, kormányügyrend (blended learning) 10 PN MK Kormányzati stratégiai irányítás (blended learning) 10 PN MK Közigazgatási logisztika (blended learning) 10 PN MK Külgazdasági igazgatás (blended learning) 10 12

13 PN MK Mentorok fejlesztő képzése 10 PN MK Sportpolitika (blended learning) 10 PN MK Tudománypolitika (blended learning) 10 PN MK Turisztikai igazgatás (blended learning) 9 PN MS Önkormányzati ügykezelés angol nyelven környezetvédelmi ügyek 8 PN MS Önkormányzati ügykezelés angol nyelven adóhatósági ügyek 1 7 PN MK A Ket. gyakorlati alkalmazása a versenyfelügyeleti eljárásban 5 PN MV Teljesítménymenedzsment 5 PN MS Szociális ügyek kezelése az önkormányzatnál angol nyelven 1 2 PN MS Önkormányzati ügykezelés angol nyelven adóhatósági ügyek 2 1 B) Közigazgatási szervek belső továbbképzései Azonosító Továbbképzési program címe Programtulajdonos tervezte (fő) PM PM PM PM PM PM PM PM A bűnmegelőzési feladatellátás gyakorlata (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló évi CCXL. törvény alkalmazásának kérdései a pártfogó felügyelői munkában (Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal) A hatósági eljárás jogi alapjainak vizsgálata a Bajai Járási Hivatal jogalkalmazási gyakorlatában (ingatlan-nyilvántartási eljárás, gyámügyi igazgatás, okmányirodai eljárások) A Linux operációs rendszer és szabadszoftverek használata a közigazgatásban (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) PM PM BS PM A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal integritása A Bajai Járási Hivatalban használt nyílt forráskódú szoftverek alkalmazása a közigazgatásban (alapvető ismeretek) A Bajai Járási Hivatalban használt nyílt forráskódú szoftverek alkalmazása a közigazgatásban (táblázatkezelő programok használata) A Bajai Járási Hivatalban használt ügyviteli módszerek és rendszerek alkalmazása (IRMA, TAKAROS iktatórendszerek használata) A bankjegyhamisítványok kiszűrése a készpénzforgalomból (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) A biztonsági adatlapok jogszabályi előírásoknak való megfelelésének hatósági vizsgálata (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) A személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 383 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 10 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 14 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 32 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 6 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 1 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 8 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 25 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 6 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 4 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 1 13

14 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM BS PM PM BS PM PM PM PM Aktualitások az egészségfejlesztésben (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) Az 528/2012 EK rendelet alkalmazása a kémiai biztonsági munkában (Bács-kiskun Megyei Kormányhivatal) Az elektronikus anyakönyvezésre felkészítés (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) Az Új Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvénnyel összefüggésben a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és szakigazgatási szervei követeléskezelési eljárásaihoz kapcsolódóan várható változásokról Az Új Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény gyámhivatali ügyintézést érintő változásairól a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szerve és járási gyámhivatalai gyakorlatában Az Új Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény ingatlan-nyilvántartási eljárásokra, jogi személyekre, valamint szociális ügyintézésre vonatkozó változásairól a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és szakigazgatási szervei gyakorlatában Bács-Kiskun megye lakosságának egészségi állapota (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) Egészségügyi igazgatási szakterületi továbbképzés (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) Esetmegbeszélő csoportfoglalkozás CSVSZ védőnők számára (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) Földügyi igazgatás a jogszabályváltozások tükrében Gyermekjóléti Szolgáltatók Szakmai Napja (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) Honvédelmi igazgatási felkészítés Ingatlan-nyilvántartás akkor és most Bács- Kiskun megyében Irodai szoftverek professzionális használata Költségvetési gazdálkodás Közegészségügyi szakterület (Környezetés település-egészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságvédelem, élelmezésegészségügy) gyakorlati szintű ismereteinek frissítése Közlekedési igazgatási feladatok ellátása Közszolgálati jog BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 3 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 1 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 8 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 1 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 1 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 1 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 2 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 4 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 3 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 26 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 30 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 126 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 45 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 4 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 1 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 10 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 10 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 10 14

15 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM BS PM PM PM PM BS PM PM PM Nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének tapasztalatai Nemzetközi és EU ismeretek Specifikumok a társadalombiztosításban (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) Szociális Szakmai Nap Társadalombiztosítási Kifizetőhelyi Fórum Továbbképzés a fertőző betegségekkel, járványokkal és védőoltásokkal kapcsolatos feladatokról Továbbképzés a kórházhigiéné és a DDD szakterületeken előforduló teendőkről Továbbképzés az országos járványügyi munkaértekezleten közölt információk alapján Vezető ápolói továbbképzés Vezető védőnői továbbképzés (Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal) BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 1 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 22 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 14 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 11 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 48 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 3 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 5 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 4 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 1 BÁCS-KISKUN KORMÁNYHIVATAL 2 A külföldi magyar intézeti igazgatók szakmai értekezlete BALASSI INTÉZET 9 A Linux operációs rendszer és szabadszoftverek használata a közigazgatásban - (Baranya Megyei BARANYA Kormányhivatal) KORMÁNYHIVATAL 58 A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény hatályos rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása. Érzékenyítő tréning Hivatali kapu kezelése, helyi problémák megoldása Baranya megye vonatkozásában Kommunikációs tréning Konfliktuskezelési tréning Közvetítői eljárás alkalmazásának gyakorlata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény gyakorlati alkalmazása, megyei tapasztalatok Prezentációkészítés mesterfokon a közigazgatásban (Microsoft PowerPoint / LibreOffice Impress) megyei sajátosságok figyelembe vételével Szövegszerkesztés mesterfokon a közigazgatásban (Microsoft Word, LibreOffice Writer), megyei sajátosságok figyelembe vételével. Táblázatkezelés mesterfokon a közigazgatásban (Microsoft Excel, LibreOffice Calc) megyei sajátosságok BARANYA KORMÁNYHIVATAL 6 BARANYA KORMÁNYHIVATAL 52 BARANYA KORMÁNYHIVATAL 11 BARANYA KORMÁNYHIVATAL 76 BARANYA KORMÁNYHIVATAL 95 BARANYA KORMÁNYHIVATAL 10 BARANYA KORMÁNYHIVATAL 3 BARANYA KORMÁNYHIVATAL 11 BARANYA KORMÁNYHIVATAL 38 BARANYA KORMÁNYHIVATAL 23 15

16 figyelembe vételével PM PM PM PM PM PM BS PM BS PM PM PM PM PM PM PM PM Windows használata mesterfokon a közigazgatásban, megyei sajátosságok figyelembevételével. A foglalkoztatáspolitikai feladatok ellátásához szükséges jogszabályok, eljárási szabályok áttekintése, a gyakorlati alkalmazás egységesítése a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjánál és a járási munkaügyi kirendeltségeknél. A Ket. alapelvek és eljárási folyamatok gyakorlati alkalmazása a Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatalaiban. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges jogszabályok, eljárási szabályok áttekintése, a gyakorlati alkalmazás egységesítése a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjánál és a járási munkaügyi kirendeltségeknél. A közigazgatási hatósági eljárás és a nyugdíjigazgatási eljárás kapcsolódási pontjai, jogszabályi háttere a Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságánál A Linux operációs rendszer és szabadszoftverek használata a közigazgatásban (Békés Megyei Kormányhivatal) A Linux operációs rendszerrel és szabadszoftverekkel kapcsolatos rendszergazdai ismeretek (Békés Megyei Kormányhivatal) A nyugdíjbiztosítási adatok nyilvántartásba vételével és az adategyeztetési eljárás lefolytatásával kapcsolatos eljárási kérdések és aktualitások a Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságánál A társadalombiztosítási jogviszonyok elbírálásának aktuális kérdései a nyugdíjbiztosítás területén a Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál. Adóvégrehajtás az önkormányzati adóhatóságoknál Aktuális jogszabályok a népegészségügyben Aktualitások a népegészségügyben Anyakönyvi szakvizsgára felkészítő,valamint anyakönyvi igazgatási ismereteket felújító tanfolyam. Az e-bug egészségfejlesztő program bemutatása Az egészségbiztosítás által finanszírozott egészségügyi ellátásokra való jogosultság BARANYA KORMÁNYHIVATAL 7 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 9 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 50 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 24 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 1 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 2 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 1 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 37 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 42 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 20 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 1 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 14 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 6 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 13 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 2 16

17 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM Az egészségbiztosítás pénzellátásai a gyakorlatban a Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervénél. Az egészségbiztostás méltányossági ellátásaira (méltányossági táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, egyszeri segély) vonatkozó továbbképzés a Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervénél. Az Iratkezelő és Munkafolyamat-támogató Alaprendszer kiscsoportos gyakorlati oktatása a Békés Megyei Kormányhivatalban. Az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) családjogi szabályainak alkalmazása az anyakönyvi igazgatásban, és az elektronikus anyakönyvi rendszer kialakításának alapjai az anyakönyvi eljárásról szóló évi I. törvény rendelkezései alapján. Éves felkészítés a köznevelés és a szakképzés aktuális feladatainak ellátására (szakképzési modul) Békés megyében. Konfliktuskezelés és tárgyalásvezetés a Békés Megyei Kormányhivatalban Kulcsfelhasználók képzése az Elektronikus Anyakönyvi rendszer alkalmazásához. Minőségirányítás a Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatalaiban. Szakmai nap a járási hivatalok szociális igazgatási feladatot ellátó ügyintézői számára Társadalombiztosítási Kifizetőhelyi Fórum a Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervénél Ügyiratkezelés és adatvédelem a Békés Megyei Kormányhivatalban. A közalkalmazotti törvény és végrehajtási rendeleteinek gyakorlati alkalmazása, különös tekintettel a Békéscsabán kialakult köznevelési és közművelődési intézménystruktúrára. A közbeszerzési eljárások lebonyolításának menete, különös tekintettel az önkormányzatok építési beruházásainak közbeszerzési eljárásaira irányadó többlet jogszabályokra. A közbeszerzési törvény és a Polgári Törvénykönyv kapcsolata az új polgári jogi szabályok fényében. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény eljárási szabályainak és alapelveinek gyakorlati alkalmazása Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 2 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 3 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 8 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 4 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 5 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 1 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 4 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 7 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 10 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 47 BÉKÉS KORMÁNYHIVATAL 91 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 10 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 26 17

18 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM BS PM BS PM BS PM BS PM PM PM BS PM BS A közösségi együttélés szabályozása a helyi sajátosságok figyelembe vételével. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény hatása az önkormányzati rendszerre, hatályba lépését követő feladatok, kapcsolódó jogszabályi környezet áttekintése. A megváltozott köznevelési szabályok, kapcsolódó önkormányzati feladatok bemutatása. A szociálpolitikai szolgáltatások rendszere, egymáshoz való viszonya az önkormányzati szférában. A teljesítménymenedzsment és a tudásmenedzsment kapcsolódási pontjai az önkormányzati szférában. Az államháztartási számvitelt érintő évi változások. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályainak bemutatása, a hatályos államháztartási és polgári jogi normák ismertetése. Minőségirányítás Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. Ügyiratkezelési szabályok Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 13 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 18 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 7 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 5 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 37 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 12 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 14 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 51 BÉKÉSCSABA JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 101 Az új Polgári Törvénykönyv szabályainak alkalmazása BELÜGYMINISZTÉRIUM 1 Közbeszerzési továbbképzés - a közbeszerzés aktuális kérdései, gyakorlati tapasztalatai BELÜGYMINISZTÉRIUM 31 A Dublini és az Eurodac szabályozás BEVÁNDORLÁSI ÉS gyakorlata, a helyes ujjnyomatvételezés ÁLLAMPOLGÁRSÁGI technikája HIVATAL 43 A Schengeni Információs Rendszer II. generációjának (SIS II.) alkalmazásával összefüggő feladatokról Adatvédelmi és okmányismereti képzés a Hivatal kezelésében levő iratokra vonatkozóan Angol nyelvi továbbképzés - Haladó csoport. Angol nyelvi továbbképzés - Kezdő csoport. Az egyszerűsített honosítási eljárással és az azt követő hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos jogszabályok ismertetése és alkalmazása, továbbá az ezekhez kapcsaolódó ügyviteli tevékenység Az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos jogszabályok alkalmazásáról BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 58 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 50 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 28 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 13 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 20 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 20 18

19 PM BS PM PM BS PM BS PM BS PM PM PM PM PM PM PM Az Európai Menekültügyi Tanterv (EAC) képzési moduljai Elektronikus anyakönyvi rendszer Gazdálkodást érintő jogszabály változások a gyakorlatban, különös tekintettel az adótörvényekre Helyi közigazgatási szakemberképzés Ismeretmegújító képzés a magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének jogcímeiről - 1. modul (A magyar állampolgárság keletkezése leszármazással a törvényes és a törvénytelen gyermek helyzete, a családi jogállás rendezésének hatása a magyar áll Ismeretmegújító képzés a magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének jogcímeiről - 1. modul: A magyar állampolgárság keletkezése - vérségi elv, területi elv; a házasságkötés és a magyar állampolgárság kapcsolata Ismeretmegújító képzés a magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének jogcímeiről - 2. modul: A trianoni békeszerződés, valamint az ezt követő területi változások hatásai a magyar állampolgárságra - a bécsi döntésektől a párizsi békéig Ismeretmegújító képzés a magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének jogcímeiről - 3. modul: A távollét. A magyar-csehszlovák lakosságcsere és a magyarországi német lakosság kitelepítése. Ismeretmegújító képzés a magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének jogcímeiről - 4. modul: Elbocsátás, lemondás, megfosztás és a megfosztások orvoslása Ismeretmegújító képzés a magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének jogcímeiről - 5. modul: A kettős állampolgárság kizárására irányuló egyezmények bemutatása Ismeretmegújító képzés a magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének jogcímeiről - 6. modul: A honosításra vonatkozó szabályok változása az első állampolgársági törvénytől napjainkig Ismeretmegújító képzés a magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének jogcímeiről - 7. modul: A visszahonosítás és a nyilatkozattal történő állampolgárság-szerzés összevetése BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 2 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 8 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 14 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 9 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 5 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 126 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 125 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 124 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 122 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 114 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 113 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL

20 PM PM BS PM BS PM BS PM BS PM PM BS PM PM BS PM BS PM PM PM PM PM PM PM PM BS Ismeretmegújító képzés a magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének jogcímeiről - 8. modul: Az állampolgársági ügytípusok, eljárási szabályok. Jogalkalmazási tapasztalatok a hontalansági eljárás tükrében Képzés a családsegítő szolgálatok részére, az integrációs szerződésben meghatározott feladatellátásról Migrációs tárgyú informatikai rendszerek a közigazgatásban Migrációs tárgyú törvények eljárási tapasztalatainak cseréje az egységes jogalkalmazás érdekében Névmódosítási eljárás, névváltoztatás, névviselés, névhasználat Nyílt forráskódú irodai rendszerek Szakmai továbbképzés a Met. változásai kapcsán kialakítandó új eljárási rendről VIS MAIL levelező rendszer és a VIS működéséről, használatáról Windows 7 és Linux rendszerek használata a közigazgatási informatikában A földmérési és térképészeti tevékenység jogszabályi háttere A konfliktus kezelés elmélete és gyakorlata A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alkalmazása A közfoglalkoztatás támogatási rendszerének kialakulása és működése A közfoglalkoztatottak, egyszerűsített foglalkoztatásban tevékenységet végzők munkavégzésének munkavédelmi követelményei A közgyógyellátás A közigazgatási hatósági eljárásnak a népegészségügyi szakterületet érintő egyes kérdéseiről A Linux operációs rendszer és szabadszoftverek használata a közigazgatásban (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal) BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 113 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 16 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 1 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 123 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 107 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 9 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 6 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 27 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 2 BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 13 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN KORMÁNYHIVATAL 5 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN KORMÁNYHIVATAL 11 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN KORMÁNYHIVATAL 4 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN KORMÁNYHIVATAL 90 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN KORMÁNYHIVATAL 10 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN KORMÁNYHIVATAL 14 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN KORMÁNYHIVATAL 6 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN KORMÁNYHIVATAL 40 20

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 3. szám 131 A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 10., péntek Tartalomjegyzék 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007.

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007. ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 00. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Kökényesi József II. fejezet:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Bel- és igazságügyi ágazat MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET Bel- és igazságügyi ágazat Magyar Közigazgatási Intézet Budapest, 2002. április 2 Belügyi ágazat Szerző 2. és 4. fejezet

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 24., kedd Tartalomjegyzék 58/2015. (III. 24.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Tartalomjegyzék I. Költségvetési gazdálkodás, közpénzügyek ellenőrzése... 6 1. Az Alaptörvény közpénzügyi rendelkezései... 6 a. központi költségvetés... 7 b. nemzeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 22., csütörtök Tartalomjegyzék 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Beszámoló a Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal munkájáról... 3 III. A Közös Önkormányzati

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben